TEOLOGIA anul IV, nr. 3, £®n viata politic££ si social££,...

download TEOLOGIA anul IV, nr. 3, £®n viata politic££ si social££, dreptatea, politica familiei, morala sexual££,

of 174

 • date post

  08-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEOLOGIA anul IV, nr. 3, £®n viata politic££ si social££,...

 • TEOLOGIA

  anul IV, nr. 3, 2000

 • Revista Teologia publicã studii, traduceri din Sfintii Pãrinti, note, comentarii, voci în actualitate, stiri din lumea crestinã si recenzii.

  NOTÃ CÃTRE AUTORI

  Autorii sunt rugati sã trimitã materialele ce se încadreazã în rubricile revistei dactilografiate la douã rânduri. Responsabilitatea asupra continutului acestora revine în exclusivitate autorilor. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

  Editura Universitãtii „Aurel Vlaicu”

  A R A D

  Coperta I: Coperta IV: Clãdirea Facultãtii de Teologie Ortodoxã din Arad

 • UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ

  T E O L O G I AT E O L O G I AT E O L O G I AT E O L O G I AT E O L O G I A

  ANUL IV, NR. 3, 2000 ARAD

 • 4

  COMITETUL DE REDACtIE

  PREªEDINTE: P.S. Dr. TIMOTEI SEVICIU, Episcopul Aradului si Hunedoarei

  REDACTOR RESPONSABIL: Pr. conf. univ. dr. IOAN TULCAN,

  Decanul Facultãtii de Teologie Ortodoxã Arad

  MEMBRI: Protos. lect. univ. dr. DANIIL STOENESCU

  Pr. lect. univ. dr. CONSTANTIN RUS Pr. lect. univ. drd. VASILE VLAD

  SECRETARI DE REDACtIE: Diac. lect. univ. dr. MIHAI SÃSÃUJAN

  ANCA HÃDEAN

  TEOLOGIA

  Orice corespondentã se va adresa:

  FACULTATEA DE TEOLOGIE 2900 ARAD Strada Academiei Teologice Nr. 9 Tel/Fax: 0040-57-285855

  TEOLOGIA

  Totute correspondence sera envoyee a l'adresse: FACULTATEA DE TEOLOGIE 2900 ARAD Strada Academiei Teologice Nr. 9 Tel/Fax: 0040-57-285855

 • 5

  CUPRINS

  EDITORIAL

  Doctrina socialã a Bisericii Ortodoxe ....................................... 8

  STUDII

  Pr. conf. univ. dr. Ioan Tulcan Begründung und Motivation des ökumenischen Engagements in ehemaligen kommunistischen Kontexte. Theologische oder aber Politische. Eine orthodoxe Sicht. ... 11

  Pr. prof. univ. dr. Petre Semen Biblia ni-L descoperã pe Dumnezeu ca iubire ....................... 18

  Prof. univ. dr. Alexandru Roz Religia evreilor .......................................................................... 28

  Lect. univ. drd. Florea Lucaci Despre sensul propozitiei „Sã iubesti pe aproapele tãu ca pe tine însuti” ............................................... 39

  Pr. lect. univ. drd. Teodor Baba Venirea lui Mesia, reflectatã în profetiile mesianice. ............. 50

  Pr.lect. univ. dr.Vasile Grãjdian „Trupul lui Hristos” în imnografia Bisericii Ortodoxe .......... 59

 • 6

  Protos. lect. univ. dr. Daniil Stoenescu O „Noapte de Noiembrie” - 23 XI 1654 - încercare de comentar la Testamentul lui Blaise Pascal . ...................... 66

  Conf. univ. dr. Matei ªimãndan Sistemul de cunostinte si competente practice în asistenta socialã ...................................................... 72

  Pr. lect. univ. dr. Ioan Rudeanu Gândurile testamentare ale episcopului Grigorie Comsa.......... 80

  Cristinel Ioja OMUL - între cunoasterea teonomã si cunoasterea autonomã .......................................................... 84

  Diac. lect. univ. dr. Mihai Sãsãujan Repere istorice - teologice ale perioadei iconoclaste ............ 98

  Paul Popovici Regimul matrimonial al bunurilor sotilor în lumina pravilelor secolului al XVII-lea ............................................. 111

  Adrian Lemeni Timpul, analizat dintr-o dublã perspectivã: teologicã si fizicã ....................................................................123

  NOTE, COMENTARII,VOCI ÎN ACTUALITATE

  Gerd Stricker Canonizarea tarului Nicolae al II-lea ....................................140

  Cuprins

 • 7

  DIN LUMEA CREªTINÃ ............................................................154

  Catedrala ortodoxã din Riga (Letonia), închisã în timpul regimului comunist si refãcutã în ultimii ani, a fost redeschisã în primãvara aceasta Cardinalul König (Viena) a împlinit vârsta de 95 de ani Simpozion organizat în Elvetia, cu tema „Ortodoxia si Europa” Moscova – festivitãti solemne cu ocazia împlinirii a 2000 de ani de la nasterea Mântuitorului Hristos Biserica Ortodoxã Rusã se îndepãrteazã tot mai mult de Consiliul Ecumenic al Bisericilor Patriarhia Ecumenicã a canonizat pe regele ªtefan I cel Sfânt, fondatorul Ungariei Italia - simpozion international despre rolul monahismului în cadrul ecumenismului Delegatie ortodoxã sârbã în vizitã la papa Ioan Paul al II-lea Turcia - conferintã mondialã a tineretului ortodox Bruxelles - Congresul Ortodox din Belgia aflat la a treia editie

  RECENZII

  I.P.S. Damaschinos Papandreu, Sfântul si Marele Sinod al Ortodoxiei: tematicã si lucrãri pregãtitoare, Editura Trinitas, Iasi, 1998 (Pr. lect. dr. Dumitru Moca). .................164

  Antologie din Scrierile Pãrintilor Latini - traducere din limba latinã de Prof. Vasile Goras, editie îngrijitã de Pr.Prof. Dr.ªtefan Alexe, Bucuresti, Editura Anastasia, 2000, 208 p. (Pr. asist. drd. Cãlin Dragos) ........166

  Andreas Müller, Humanististisch geprägte Reformation an der Grenze von östlichem und westlichem Christentum. Valentin Wagners griechischer Katechismus von 1550, Mandelbachtal-Cambridge, 2000, 385 p. (Diac.lect.dr. Mihai Sãsãujan) ..................................................................................170

  Cuprins

 • 8

  Doctrina socialã a Bisericii Ortodoxe

  Pânã nu de mult, eram obisnuiti sã auzim, cã doar Bisericile Apusene au o doctrinã socialã bine articulatã, ca manifestare a credintei lor, în timp ce Ortodoxia nu are aceastã doctrinã; ba chiar se afirma cu o autosuficientã, demnã de o cauzã mai bunã, cã Ortodoxia nici nu are nevoie de elaborarea unei astfel de doc- trine, întrucât se stie, ce trebuie fãcut în societate.

  Iatã, cã aceastã autosuficientã si acest triumfalism n-a fost de bun augur pentru Bisericã, determinând manifestãri inconsecvente si nearticulate ale etosului crestin ortodox, ce indicau o absentã a Ortodoxiei din mijlocul frãmântãrilor si al problemelor lumii de astãzi. În aceastã varã, ne-a parvenit stirea, potrivit cãreia Bisericile Ortodoxe însesi, trebuie sã-si spunã cuvântul rãspicat, venind cu solutii proprii în mijlocul lumii, în care ele trãiesc.

  Biserica Ortodoxã Rusã este prima dintre Bisericile Ortodoxe, care a sesizat semnificatia majorã, cu multiple implicatii, a unui asemenea proiect. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat în ultima zi a sedintei sale de varã (16 august a.c.), un document voluminos (aproape 100 pagini), referitor la conceptele sociale, cu care doreste sã pãseascã în mijlocul societãtii ruse, ca sintezã a doctrinei sociale ortodoxe.

  Documentul, pregãtit de un grup de lucru, format din zece persoane, sub presedintia mitropolitului Chiril de Smolensk, responsabilul departamentului de relatii externe al Bisericii Ruse, este un rãspuns autorizat, pe care Biserica Ortodoxã Rusã încearcã sã-l dea problemelor si interogãrilor presante, cu care s- a confruntat în ultimul timp, în repetate rânduri, asa cum Biserica Romano Catolicã a dat un rãspuns similar, formulând doctrina sa

  EDITORIAL

  Editorial

 • 9

  socialã, în anul 1891, în enciclica Rerum novarum (vezi mai pe larg despre acest document: L’eglise Russe definit sa doctrine sociale, în Service Orthodoxe de Presse, nr.251, septembrie- octombrie 2000, p.4-6)

  Relatiile dintre Bisericã si Stat, natura angajamentului crestin în viata politicã si socialã, dreptatea, politica familiei, morala sexualã, problemele legate de bioeticã, protejarea mediului înconjurãtor si relatiile dintre Bisericã si mijloacele de informare în masã, constituie subiecte de mare actualitate, tratate în documentul amintit. Se înregistreazã un interes deosebit, nu numai pentru Biserica însãsi, ci si pentru societate. Nu întâmplãtor, s-a tras concluzia cã, prin acest demers, Ortodoxia rusã dovedeste cã „este gata pentru un dialog cu lumea modernã”.

  Referitor la relatia dintre Bisericã si Stat, în document se face o analizã a acesteia în Rãsãrit, Apus si în Rusia, exprimându-se dorinta unei stricte separãri între Bisericã si Stat, avându-se în vedere obiectivele diferite si natura celor douã institutii. Documentul nu exprimã o preferintã anume pentru o formã sau alta de guvernãmânt. Este prezentat specificul monarhiei, ca „institutie de drept divin”, dar si cel al democratiilor de astãzi. Biserica face un apel la angajarea activã a crestinilor în viata politicã a tãrii, pronuntându-se pentru aparitia partidelor politice de inspiratie crestinã, pentru a se putea mãrturisi valorile Bisericii în dezbaterile politice. În acelasi timp, se interzice preotilor sau clerului, în general, de a se implica în viata politicã partizanã, ceea ce nu înseamnã – subliniazã documentul – refuzul Bisericii de a-si exprima public opinia asupra problemelor importante ale societãtii.

  Doctrina socialã a Bisericii analizeazã si rostul proprietãtii pri- vate în viata oamenilor, neuitând însã de solidaritatea cu cei, ce nu au de lucru – somerii – si cu celelalte categorii defavorizate, refugiatii, bolnavii etc…

  În privinta pedepsei cu moartea, Biserica a militat întotdeauna împotriva ei, „dând posibilitatea unei activitãti pastorale cu ucigasii, conducându-i la pocãintã”. Documentul felicitã statele care au abolit pedeapsa cu moartea.

  Familiei i se atribuie o valoare deosebi