TEHNOLOGIA ELABORĂRII

22
 TEHNOLOGIA ELABOR ĂRII TESTULUI DE EVALUAR E LA MATEMATICĂ Paşii în elaborarea unui test de evaluare: 1. Proiectarea matricei de specificaţii. 2. Stabilirea competenţelor specifice/subcompetenţelor care urmează să fie evaluate. 3. Elaborarea obiectivelor de evaluare, derivate din subcompetenţele evaluate. 4. Alegerea tipului de itemi şi construirea itemelor. 5. Elaborarea baremului de corectare. 6. Elaborarea schemei de notare. Paşii de alcătuire a matricei de specificaţi i: 1. Profesorul decide ce competenţe/subcompetenţe va evalua. 2. Profeso rul decide care este ponderea com petenţ elor/su bcom peten ţelor evaluate în testul său, în funcţie de numărul orelor prevăzute de curriculum/proiectul de lungă durată. 3. Profeso rul decide ce domenii de cuno aştere v a evalua . 4. Profeso rul decid e care este pon derea domeniilor de cuno aştere pe ca re le va evalua. 5. Profesorul calculează ponderea competenţelor/subcompetenţ elor  pentru fiecare domeniu de cunoaştere. Exemplu de matrice:

Transcript of TEHNOLOGIA ELABORĂRII

5/14/2018 Whoops - Discover Share Present - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-elaborarii 1/3

(http://slidepdf.com/)

(http://slidepdf.com/register.html)

(http://slidepdf.com/)

HMM

GO TO HOME (HTTP://SLIDEPDF.COM/)

GET CONNECTED WITH SOCIAL FEED

(https://googleplus.com/docslide.net)

(https://twitter.com/#docslide.net)

(https://facebook.com/docslide.n

5/14/2018 Whoops - Discover Share Present - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-elaborarii 2/3

COMPANY

CONTACT & LEGAL

OPENING HOURS

5/14/2018 Whoops - Discover Share Present - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-elaborarii 3/3

(http

(https://

(https://face