subiecte aptitudini

25
Bilet 1 1. Cum se clasifica profesionistii contabili? 2. Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizati in cadrul fiecarei categorii sfera de cuprindere a impozitului. Bilet 2 1. Ce intelegeti prin audit in general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? 2. Precizati in ce conditii datoreaza organizatiile non-profit impozit pe profit si cum se determina acesta? Bilet 3 1. Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar? 2. Prezentati cum se determina impozitul pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe langa venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazine si venituri din activitatea unui bar de noapte. Bilet 4 1. Ce este auditul intern? 2. Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor in vederea determinarii impozitului pe profit. Dati unele exemple in urma carora pot rezulta elemente similare veniturilor si cheltuielilor. Bilet 5 1. Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar? 2. Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul in care se efectueaza. Bilet 6 1. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea? 2. Dati 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata. Bilet 7 1. Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile? 2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii? Bilet 8 1. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 1

description

modele de subiecte aptitudini 2013

Transcript of subiecte aptitudini

Bilet 1

1. Cum se clasifica profesionistii contabili?

2. Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizati in cadrul fiecarei categorii sfera de cuprindere a impozitului.Bilet 2

1. Ce intelegeti prin audit in general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar?

2. Precizati in ce conditii datoreaza organizatiile non-profit impozit pe profit si cum se determina acesta?Bilet 3

1. Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?

2. Prezentati cum se determina impozitul pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe langa venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazine si venituri din activitatea unui bar de noapte.Bilet 4

1. Ce este auditul intern?

2. Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor in vederea determinarii impozitului pe profit. Dati unele exemple in urma carora pot rezulta elemente similare veniturilor si cheltuielilor XE "Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor n vederea determinrii impozitului pe profit. Dai unele exemple n urma crora pot rezulta elemente similare veniturilor i cheltuielilor" .Bilet 5

1. Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar?

2. Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul in care se efectueaza XE "Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se efectueaza" .Bilet 6

1. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea?

2. Dati 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata.Bilet 7

1. Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile?

2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii?Bilet 8

1. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public.

2. Prezentati regimul fiscal in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea.Bilet 9

1. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

2. Prezentati regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile.Bilet 10

1. Despre Standardele Internationale de Audit

2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mijloc fix pentru a fi deductibila amortizarea fiscala?Bilet 11

1. Aspecte conceptuale privind etica.

2. Ce reprezinta valoarea fiscala a unui mijioc fix? In cazul in care se vinde la un pret mai mic decat valoarea ramasa neamortizata fiscal, aceasta este deductibila la determinarea impozitului pe profit?Bilet 12

1. Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile.2. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare?Bilet 13

1. Codul etic IFAC: rol, structura.

2. Prezentati regimul deductibilitatii in cazul provizioanelor.Bilet 14

1. Despre integritate.

2. Prezentati care este regimul pierderilor fiscale in cazul impozitului pe profit.Bilet 15

1. Despre obiectivitate.

2. Ce reprezinta din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern?Bilet 16

1. Despre competenta profesionala si prudenta.

2. Care este sediul materiei reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?Bilet 17

1. Despre profesionalism

2. Ce declaratie trebuie depusa anual de contribuabili pentru impozitul pe profit si care sunt termenele de depunere?Bilet 18

1. Despre respectarea standardelor si normelor profesionale.

2. Care este finalitatea expertizelor contabile?Bilet 19

1. Conceptul de independenta si tipurile de independenta.

2. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)?Bilet 20

1. Amenintari la adresa independentei.

2. Explicati relatia dintre etica si calitate in profesia contabila.Bilet 21

1. Masuri de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei

2. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?Bilet 22

1. Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor.

2. Ce sunt serviciile profesionale?Bilet 23

1. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilor profesionale.

2. Prezentati modul de determinare a impozitului pe teren in cazul terenurilor situate in intravilan ce au ca destinatie teren pentru constructii.Bilet 24

1. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continua.

2. Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionisti?Bilet 25

1. Ce sunt serviciile profesionale?

2. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert.

Bilet 26

1. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?

2. Criterii de stabilire a onorariilor.Bilet 27

1. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)?

2. Prezentati modul de determinare a impozitului asupra mijloacelor de transport in cazul autoturismelor.Bilet 28

1. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile?

2. Ce sunt serviciile profesionale?Bilet 29

1. Explicati relatia dintre etica si calitate in profesia contabila.

2. Onorariile si independenta.Bilet 30

1. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta?

2. Bunurile sau serviciile primite si independenta.Bilet 31

1. Confidentialitatea; care sunt obligatiile profesionistului contabil?

2. Calitatea lucrarilor si autocontrolul.Bilet 32

1. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului.

2. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor.Bilet 33

1. Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili?

2. Ce obligatii are din punct de vedere fiscal o persoana fizica ce achizitioneaza un imobil?

Bilet 34

1. Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care ar trebui sa se tina seama?

2. Rolul profesiei contabil pentru satisfacerea interesului public.

Bilet 35

1. Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional?

2. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea?

Bilet 36

1. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

2. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal.

Bilet 37

1. Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni

2. Precizati care sunt categoriile de venituri realizate de persoanele fizice ce se supun impozitului pe venit si care sunt cotele de impozitare aferente. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit.

Bilet 38

1. Relatiile cu ceilalti membri inlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil.

2. In ce consta inregistrarea unei persoane fizice la organele fiscale pentru veniturile realizate? Care sunt categoriile de venituri pentru care persoanele fizice trebuie sa se inregistreze la organele fiscale?

Bilet 39

1. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii.

2. Mentionati trei categorii de cheltuieli realizate de persoanele fizice din desfasurarea unei activitati economice cu deductibilitate limitata la determinarea venitului net in sistem real.

Bilet 40

1. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utlizeaza lucrarile unui alt expert.

2. Despre respectarea standardelor si normelor profesionale.

Bilet 41

1. Criterii de stabilire a onorariilor.

2. Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala in cazul in care venitul net nu se determina in sistem real.

Bilet 42

1. Onorariile si independenta

2. Prezentati modul de determinare al avantajului luat in calculul salariului brut in cazul in care un salariat foloseste autoturismul angajatorului in interes personal.

Bilet 43

1. Bunurile sau serviciile primite si independenta.

2. Prezentati deducerile personale in cazul impozitului pe salarii.

Bilet 44

1. Calitatea lucrarilor si autocontrolul

2. Care este diferenta intre impozitarea salariului la locul principal de munca comparativ cu al loc de munca?

Bilet 45

1. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor.

2. Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?

Bilet 46

1. Pastrarea arhivelor clientului

2. Prezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea actiunilor in anul 2009 si apoi in anul 2010.

Bilet 47

1. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea?

2. Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional?

Bilet 48

1. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal.

2. Ce venituri se supun regularizarii in anul urmator realizarii lor?

Bilet 49

1. Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?

2. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

Bilet 50

1. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun-gust pentru o actiune de promovare.

2. Care este regimul fiscal al pierderilor in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice?

Bilet 51

1. Raspunderea disciplinara.

2. Cum se stabilesc platile anticipate de impozit in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor?

Bilet 52

1. Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?

2. Enumerati impozitele si taxele locale.

Bilet 53

1. Prezentati cel putin sapte caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual.

2. Prezentati cum se determina impozitul pe mijloacele de transport achizitionate in cursul anului.

Bilet 54

1. Prin ce se deosebeste o misiune de audit bazata pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar?

2. Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni

Bilet 55

1. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare?

2. Realtiile profesionistilor contabili cu clientii

Bilet 56

1. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale?

2. Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea?

Bilet 57

1. Prin ce se caracterizeaza raportul auditorului asupra respectarii clauzelor contractuale?

2. Ce este partea invizibila a unei intreprinderi si cum se determina valoarea acesteia?

Bilet 58

1. Prin ce se caracterizeaza raportul auditorului asupra situatiilor financiare condensate?

2. Ce este pragul de rentabilitate al unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea acesteia?

Bilet 59

1. Care sunt elementele de baza ale unui raport asupra situatiilor financiare condensate?

2. Ce este superprofitul, superbeneficiul sau renta de goodwill, ce semnificatie are si cum influenteaza valoarea intreprinderii?

Bilet 601. Raportul asupra unor rubrici din situatiile financiare.

2. Ce este goodwill-ul unei intreprinderi si in ce relatie se afla cu valoarea acesteia?

Bilet 61

1. Misiunea de examinare a informatiilor financiare previzionale: caracteristici.

2. Ce relatie exista intre fondul comercial si goodwill-ul unei intreprinderi?

Bilet 62

1. Explicati termenii de previziuni si proiectii in audit.

2. Ce sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii si in cate grupe se pot clasifica?

Bilet 63

1. Obiectivul si principiile generale ale unei misiuni de examen limitat (revizuire).

2. Explicati in ce consta metoda practicienilor de evaluare a intreprinderii?

Bilet 64

1. Proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire).

2. In ce consta metoda remunerarii valorii substantiale brute?

Bilet 65

1. Normele de raportare in cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire).

2. In ce consta metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare exploatarii?

Bilet 66

1. Raportarea unei misiuni de compilare.

2. Care sunt ipotezele de baza in evaluarea intreprinderii prin metoda remunerarii valorii substantiale brute?

Bilet 67

1. Cum explicati necesitatea unui Cod etic in audit?

2. Cum se evalueaza actiunile detinute de intreprindere la capitalul altor intreprinderi?

Bilet 68

1. Care sunt principiile fundamentale ale eticii in audit inscrise in Codul etic?

2. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?

Bilet 69

1. Explicati principiul integritatii si obiectivitatii in audit.

2. Cum se evalueaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?

Bilet 70

1. Explicati principiul competentei in audit.

2. Cum se evalueaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?

Bilet 71

1. Explicati principiul confidentialitatii in audit.

2. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale ale unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?

Bilet 72

1. Conceptul de independenta in audit.

2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de o societate comerciala pentru a fi incadrata in categoria microintreprinderilor?

Bilet 73

1. Prezentati cinci situatii de amenintari la adresa independentei.

2. Cand si in ce conditii poate opta un platitor de impozit pe profit pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor?

Bilet 74

1. Interesul propriu amenintare la adresa independentei.

2. Care sunt veniturile ce nu se iau in calcul la determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

Bilet 75

1. Slabirea autocontrolului amenintare la adresa independentei

2. Cum se evalueaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia?

Bilet 76

1. Renuntarea la convingeri amenintare la adresa independentei.

2. Care sunt situatiile in care este posibila evaluarea unei intreprinderi in dificultate?

Bilet 77

1. Manifestari de familiarism amenintare la adresa independentei.

2. In ce consta metoda activului net de lichidare, cand se foloseste si cum se calculeaza valoarea intreprinderii in dificultate?

Bilet 78

1. Actiuni de intimidare amenintare la adresa independentei.

2. In ce consta metoda valorii la termen, cand se foloseste si cum se calculeaza valoarea intreprinderii in dificultate?

Bilet 79

1. Protejarea independentei prin normele legale si profesionale

2. Ce este livrarea intracomunitara si ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi scutita de TVA cu drept de deducere?

Bilet 80

1. Protejarea independentei prin clauze contractuale cu clientul.

2. Care este locul livrarii de bunuri in cazul vanzarilor la distanta, din punctul de vedere al TVA?

Bilet 81

1. Protejarea independentei prin masuri interne cabinetului

2. Ce operatiuni sunt asimilate livrarilor de bunuri effectuate cu plata din punctul de vedere al TVA?

Bilet 82

1. Investigatii si sanctiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.

2. Cand intervine exigibilitatea TVA in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri?

Bilet 83

1. Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili din Romania?

2. Care este locul achizitiei intracomunitare de bunuri?

Bilet 84

1. Obligatiile etice ale expertilor contabili si contabililor autorizati, salariati.

2. Precizati care este locul prestarii de servicii si persoana obligata la plata TVA in cazul prestarilor de servicii de transport intracomunitar de bunuri.

Bilet 85

1. Obligatiile etice ale expertului contabil in cursul unei misiuni de consultanta fiscala.

2. Precizati care este locul prestarii de servicii si persoana obligata la plata TVA in cazul prestarilor de servicii asupra bunurilor mobile corporale.

Bilet 86

1. Cum explicati responsabilitatile etice ale altor profesionisti utilizati in cadrul unei misiuni de audit de baza?

2. Precizati care este locul prestarii de servicii si persoana obligata la plata TVA in cazul prestarilor de servicii de consultant.

Bilet 87

1. Prezentati pe scurt continutul sectiunii a 8-a din Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania.

2. Cand si cum se determina pro-rata TVA?

Bilet 88

1. Explicati scopul si obiectivele controlului de calitate a serviciilor de audit.

2. Ce presupune acceptarea unui client?

Bilet 89

1. Controlul de calitate la nivelul organismului profesional.

2. Dati un exemplu de ajustare a TVA in cazul unui bun imobil ce este folosit in alte scopuri decat activitatile cu drept de deducere daca la achizitionare s-a dedus TVA.

Bilet 90

1. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit.

2. Ce documente, registre, declaratii se completeaza in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri?

Bilet 91

1. Rolul si importanta dosarului exercitiului.

2. Prezentati regimul TVA in cazul inchirierilor de cladiri.

Bilet 92

1. Rolul si importanta dosarului permanent

2. Cum se analizeaza din punct de vedere fiscal cheltuielile cu protocolul?

Bilet 93

1. Structura dosarului exercitiului

2. Precizati in ce consta operatiunea triunghiulara din punctul de vedere al TVA?

Bilet 94

1. Structura dosarului permanent.

2. Evaluarea intreprinderii in cazul fuziunii si divizarii

Bilet 95

1. Elementele de baza ale raportului de audit statutar = raportul de audit.

2. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii?

Bilet 96

1. Opinia defavorabila: motive, mod de prezentare

2. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi?

Bilet 97

1. Explicati semnificatia datarii raportului de audit

2. Cum influenteaza modificarea preturilor valoarea unei intreprinderi?

Bilet 98

1. Imposibilitatea exprimarii unei opinii: motive, mod de prezentare.

2. Care este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi?

Bilet 99

1. Opinia cu rezerve: motive, mod de prezentare.

2. Explicati rolul evaluarii pentru elaborarea situatiilor financiare ale intreprinderii.

Bilet 100

1. Opinia fara rezerve: semnificatie, mod de prezentare

2. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii intreprinderii.

Bilet 101

1. Opinia fara rezerve, dar cu un paragraf de observatii: semnificatie, mod de prezentare

2. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii?

Bilet 102

1. Paragraful opiniei: tipuri de opinie.

2. Ce intelegeti prin valoarea patrimoniala a unei intreprinderi?

Bilet 103

1. Paragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit.

2. Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi?

Bilet 104

1. Paragraful introductiv al raportului de audit statutar.

2. Conturile din afara bilantului influenteaza valoarea unei intreprinderi?

Bilet 105

1. Situatii care conduc la formularea altei opinii decat opinia fara rezerve.

2. Care este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii?

Bilet 106

1. Cazuri de dezacord cu conducerea intreprinderii-client.

2. Care ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un pret de vanzare negativ pentru o intreprindere redresabila (in locul optiunii falimentului)?

Bilet 107

1. Continutul raportului de audit

2. Care dintre principiile contabile aplicabile la ora actuala in Romania nu pot fi acceptate in totalitate, in cazul evaluarii economice, fiind necesare corectii ale bilantului elaborat pe baza acestora?

Bilet 108

1. Rolul raportului de audit

2. Cum poate fi definit superprofitul aferent intreprinderii?

Bilet 109

1. Rolul si continutul notei de sinteza.

2. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe perioada nedeterminata (infinita) de timp?

Bilet 110

1. Rolul si continutul chestionarului de sfarsit de misiune.

2. Ce exemple de coeficienti multiplicatori utilizati in practica evaluarii puteti da?

Bilet 111

1. Rolul si continutul scrisorii de afirmare

2. Cum poate fi definite valoarea reziduala a unei afaceri inclusa in calculele de actualizare a cash-flow-urilor?

Bilet 112

1. Utilizarea lucrarilor unui alt auditor

2. Care sunt premisele aplicarii metodei rentei goodwill-ului?

Bilet 113

1. Utilizarea lucrarilor auditorului intern

2. Care sunt premisele aplicarii metodei capitalizarii superprofitului?

Bilet 114

1. Utilizarea lucrarilor unui expert

2. Care este caracteristica ratei de actualizare deflatate?

Bilet 115

1. Evenimentele posterioare inchiderii exercitiului

2. Care este caracteristica ratei de actualizare nedeflatate?

Bilet 116

1. Faptele descoperite pana la data raportului de audit

2. Care sunt ratele de evaluare utilizate in cadrul metodelor comparative si ce exemple puteti da?

Bilet 117

1. Fapte descoperite dupa data raportului de audit, dar inaintea publicarii situatiilor financiare

2. Care este definitia goodwill-ului?

Bilet 118

1. Fapte descoperite dupa data publicarii situatiilor financiare.

2. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor atunci cand se determina valoarea patrimoniala Activ net contabil corectat?

Bilet 119

1. Examenul situatiilor financiare: solduri de deschidere.

2. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor atunci cand se determina valoarea patrimoniala Activ corectat?

Bilet 120

1. Examenul situatiilor financiare

2. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea echipamentelor atunci cand se determina valoarea patrimoniala Activ net contabil corectat?

Bilet 121

1. Particularitati privind partile afiliate (legate) in audit.

2. Care este formula de calcul a ratei de actualizare deflatate necesara determinarii ratei de actualizare?

Bilet 122

1. Ipoteza continuitatii activitatii in auditul situatiilor financiare.

2. Care este formula de calcul a lichiditatii restranse indicator calculate pentru interpretarea bilantului contabil in cadrul diagnosticului financiar?

Bilet 123

1. Auditul estimarilor contabile

2. Care sunt documentele financiare de sinteza pe care le verifica auditorul financiar sau evaluatorul pentru a se asigura de credibilitatea datelor?

Bilet 124

1. Procedurile analitice in auditul situatiilor financiare

2. Ce reprezinta rata de actualizare a capitalurilor?

Bilet 125

1. Confirmarea externa (directa).

2. Carei optici ii corespund valorile patrimoniale functionale (de exemplu, valoarea substantiala)?

Bilet 126

1. Tehnica observarii fizice

2. Carei optici ii corespund valorile patrimoniale matematice (de exemplu, acctivul net contabil corectat)?

Bilet 127

1. Tehnica sondajului.

2. Care sunt situatiile in care, in contabilitate, se apeleaza la evaluari economice ale activelor?

Bilet 128

1. Elemente probante: definitie, rol, criterii de apreciere.

2. Care sunt caracteristicile lichidarii judiciare a intreprinderii din punctul de vedere al evaluarii?

Bilet 129

1. Programul de control: rol, continut, forme de prezentare.

2. Prin ce se deosebesc valorile entitatii (functionale, ale ansamblului resurselor investite) de cele ale capitalurilor proprii (matematice, nete)?

Bilet 130

1. Continutul unui raport asupra controlului intern

2. Care este formula de calcul a fondului de rulment indicator de echilibru financiar specific bilantului functional?

Bilet 131

1. Ce sunt testele de conformitate?

2. Prin ce se deosebeste goodwill-ul de activele intangibile identificabile?

Bilet 132

1. Ce sunt testele de permanenta?

2. Care sunt factorii in functie de care se alege un etalon de comparatie reprezentativ (actiune sau afacere)?

Bilet 133

1. Evaluarea controlului intern: continut, etape.

2. Cum poate fi definita evaluarea economica?

Bilet 134

1. Planul de misiune: continut, rol

2. Care dintre cele 3 categ. de metode de evaluare specific activelor (metoda capitalizarii rezultatelor, metoda costurilor, metoda comparatiei directe) se poate aplica si fara sa se dispuna integral de informatii de piata?Bilet 135

1. Orientarea si planificarea auditului

2. De ce uzura scriptica a bunurilor de natura imobilizarilor corporale nu poate fi acceptata in cazul unei evaluari economice?Bilet 136

1. Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili?

2. Daca se lucreaza in unitati monetare curente, din ce se compune rata de actualizare?

Bilet 137

1. Faze si etape in executarea unei misiuni de audit de baza.

2. Care este formula de calcul a rentabilitatii economice compuse al rezultatelor?

Bilet 138

1. Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit.

2. Cum poate fi transformat un rezultat contabil intr-un cashflow?

Bilet 139

1. Ce este si ce contine scrisoarea de meisiune (de angajament)?

2. Care este semnificatia includerii amortizarii (alaturi de rezultatul net contabil, cu semnul plus) la determinarea cashflow-ului?Bilet 140

1. Care sunt prevederile de baza ale contractului de prestari servicii de audit?

2. Prin ce se deosebeste valoarea estimata de evaluator de pretul care este eventual stabilit de catre cei care au cerut efectuarea evaluarii?Bilet 141

1. Ce este expertul contabil?

2. Explicati necesitatea evaluarii economice a intreprinderii.

Bilet 142

1. Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare?

2. Ce produse se incadreaza in categoria produselor supuse accizelor armonizate?

Bilet 143

1. Ce sunt si ce rol joaca normele de audit?

2. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?

Bilet 144

1. Ce sunt si ce rol au normele contabile?

2. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta?

Bilet 145

1. Ce este si cum se determina pragul de semnificatie?

2. Confidentialitatea: care sunt obligatiile profesionistului contabil?

Bilet 146

1. Ce este si cum se calculeaza eroarea estimate prin extrapolare directa?

2. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului.

Bilet 147

1. Ce este si cum se estimeaza eroarea tolerabila?

2. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii profesionale.

Bilet 148

1. Riscul de audit: componentele si relatiile intre acestea.

2. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continua.

Bilet 149

1. Care este riscul legat de control?

2. Explicati rolul bilantului contabil in evaluarea unui activ sau a unei intreprinderi.

Bilet 150

1. Cum se clasifica profesionistii contabili?

2. Explicati diferentele dintre pret si valoare.

Bilet 151

1. Ce este riscul de nedetectare?

2. Clasificati diferitele tipuri de evaluari.

Bilet 152

1. Ce este si ce semnificatie are importanta relativa?

2. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii?

Bilet 153

1. Dati definitia auditului in general si identificati elementele fundamentale ale acesteia.

2. Explicati legatura dintre scop si metoda in evaluarea intreprinderii.

Bilet 154

1. Dati definitia auditului statutar si elementele principale ale acesteia.

2. Definiti valoarea de piata.

Bilet 155

1. Ce este auditul financiar; dar auditul statutar?

2. Precizati ce reduceri se acorda in cazul impozitului pe cladiri in functie de vechimea cladirii.

Bilet 156

1. Definiti valoarea justa.

2. Definiti lichidarea societatilor comerciale.

Bilet 157

1. Definiti valoarea actuala a unui bun.

2. Care sunt organele care aplica procedura insolventei?

Bilet 158

1. Definiti valoarea de origine.

2. Care sunt masurile premergatoare lichidarii?

Bilet 159

1. Definiti valoarea de utilizare.

2. Definiti dizolvarea societatilor comerciale.

Bilet 160

1. Definiti valoarea substantiala.

2. Prezentati cauzele dizolvarii societatilor comerciale.

Bilet 161

1. Prezentati trei momente din viata intreprinderii in care este obligatorie evaluarea.

2. In ce constau operatiunile efectuate in situatia dizolvarii societatilor comerciale?

Bilet 162

1. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizarii unei intreprinderi?

2. Cine pot fi lichidatorii?

Bilet 163

1. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic.

2. Masuri de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei.

Bilet 164

1. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial.

2. De catre cine se face numirea lichidatorilor in SA si in SCA?

Bilet 165

1. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare.

2. In ce ordine vor fi platite creantele in cazul falimentului?

Bilet 166

1. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane.

2. Care este termenul lichidarii societatii de la data dizolvarii?

Bilet 167

1. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil.

2. Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, ce obligatii au lichidatorii?

Bilet 168

1. Rolul bilantului in diagnosticul de evaluare.

2. In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, ce obligatie are lichidatorul?

Bilet 169

1. Rolul bilantului functional in diagnosticul de evaluare.

2. Explicati conceptul si tipurile de independenta.

Bilet 170

1. Care sunt pasii (etapele) in determinarea Activului net corectat al unei intreprinderi?

2. Amenintari la adresa independentei.

Bilet 171

1. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprinderi?

2. Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor?

Bilet 172

1. In ce consta separarea bunurilor dintr-o intreprindere in bunuri necesare si bunuri nenecesare?

2. Despre profesionalism.

Bilet 173

1. Care sunt criteriile in functie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o intreprindere in vederea determinarii activului net corijat? XE "Care sunt criteriile in functie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o intreprindere in vederea determinarii activului net corijat?" 2. Despre confidentialitate.

Bilet 174

1. Care sunt metodele de calcul al Activului net corectat al unei intreprinderi?

2. Care este termenul in care judecatorul-sindic va convoca Adunarea creditorilor de la afisarea raportului fiscal?

Bilet 175

1. In ce consta metoda substractiva de calcul a activului net corijat?

2. Care este raspunderea membrilor organelor de conducere in cazul in care s-a ajuns in starea de insolventa?

Bilet 176

1. In ce consta metoda aditiva de calcul a activului net corijat?

2. Ce se intelege prin termenul de insolventa?

Bilet 177

1. Explicati relatia dintre activul net corijat al unei intreprinderi si valoarea acesteia.

2. Ce se intelege prin procedura falimentului?

Bilet 178

1. Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi? Explicati semnificatia acesteia.

2. Care sunt principalele atributii ale judecatorului sindic?

Bilet 179

1. Ce este rata de actualizare?

2. Despre integritate.

Bilet 180

1. Care sunt tehnicile de actualizare?

2. Despre obiectivitate.

Bilet 181

1. Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare.

2. Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile.

Bilet 182

1. Codul etic IFAC: rol, structura.

2. Ce obligatie are debitorul sa puna la dispozitia administratorului judiciar sau dupa caz lichidatorului?

Bilet 183

1. Prezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi insolvente.

2. Care sunt primele masuri in urma deschiderii procedurii de insolventa?

Bilet 184

1. Cum se determina costul capitalului propriu al unei intreprinderi?

2. Ce va cuprinde cererea de admitere a creantelor?

Bilet 185

1. Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare.

2. Aspecte conceptuale privind etica.

Bilet 186

1. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii.

2. Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare?

Bilet 187

1. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii.

2. Ce sunt serviciile profesionale?

Bilet 188

1. Enumerati unele posibile riscuri externe si riscuri interne ale unei intreprinderi cu influenta asupra ratei de actualizare XE "Enumerati unele posibile riscuri externe si riscuri interne ale unei intreprinderi cu influenta asupra ratei de actualizare" .2. Despre Standardele Internationale de Audit.

Bilet 189

1. Ce semnificatie are coeficientul de volatilitate al actiunilor unei intreprinderi asupra valorii acesteia?

2. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public.

Bilet 190

1. Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi si prezentati cateva din metodele de determinare.

2. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

Bilet 191

1. Ce este capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii?

2. Despre competenta profesionala si prudenta.

Bilet 192

1. Care sunt pasii (etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi?

2. Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile?

Bilet 193

1. Prezentati si explicati patru corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare.

2. Ce este auditul intern?

Bilet 194

1. Ce corectii se aduc rezultatelor financiare din bilantul contabil in legatura cu amortizarile si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor?

2. Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar?

Bilet 195

1. Ce corectii se aduc rezultatelor financiare din bilantul contabil in legatura cu cheltuielile salariale?

2. De catre cine sunt desemnati administratorii societatilor comerciale?

Bilet 196

1. Explicati corectiile legate de sinergii ce trebuie aduse profitului din bilantul contabil pentru a determina capacitatea beneficiara a intreprinderii XE "Explicati corectiile legate de sinergii ce trebuie aduse profitului din bilantul contabil pentru a determina capacitatea beneficiara a fntreprinderii" .

2. Prezentati rolul consiliului de administratie in cadrul societatii pe actiuni.Bilet 197

1. Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?

2. Sarcinile directorilor in cadrul societatilor pe actiuni.

Bilet 198

1. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderi?

2. Obligatiile administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni.

Bilet 199

1. Care sunt elementele de calcul necesare pentru evaluarea intreprinderii prin rentabilitate?

2. Cine reprezinta societatea pe actiuni in raport cu tertii si in justitie?

Bilet 200

1. Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia prin rentabilitate?

2. De catre cine sunt numiti membrii consiliului de supraveghere?

Bilet 201

1. Ce este si cum se determina prima de risc a unei intreprinderi?

2. Atributiile principale ale consiliului de supraveghere.

Bilet 202

1. Ce relatie este intre rata de actualizare, capacitatea beneficiara si valoarea intreprinderii?

2. Cati cenzori va avea o societate pe actiuni?

Bilet 203

1. Ce este valoarea de randament propriu-zisa si cum se determina?

2. Rolul cenzorilor in cadrul societatii pe actiuni.

Bilet 204

1. Ce este valoarea de rentabilitate limitata si cum se determina?

2. Ce fel de registre trebuie sa aiba o societate pe actiuni?

Bilet 205

1. Ce este valoarea de rentabilitate continua si cum se determina?

2. Prezentati o serie de aspecte legate de societatea in comandita pe actiuni.

Bilet 206

1. Definiti capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si prezentati formele de exprimare a acesteia.

2. Ce intelegeti prin audit in general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar?

Bilet 207

1. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi?

2. Care sunt obligatiile principale ale adunarii generale a asociatilor in cadrul SRL?

Bilet 208

1. In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate?

2. Cum poate fi redus sau majorat capitalul social?

Bilet 209

1. Care sunt cele patru etape (pasi) in evaluarea intreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate?

2. Cum poate fi exclus un asociat din SNC, SCS sau SRL?

Bilet 210

1. Ce este valoarea reziduala, cum se determina si cand se foloseste in evaluarea intreprinderii?

2. Care sunt mijloacele prin care se pot dizolva societatile comerciale?

17