Slides verbal 2015

33
TESTUL DE RAȚIONAMENT VERBAL TESTUL DE RAȚIONAMENT VERBAL

description

Despre testul de rationament verbal tip EPSO

Transcript of Slides verbal 2015

Page 1: Slides verbal 2015

TESTUL DE RAȚIONAMENT VERBAL

TESTUL DE RAȚIONAMENT VERBAL

Page 2: Slides verbal 2015

Cuantifică • fenomene psihice, • capacități intelectualeprin metode • standardizate și etalonate

Testele de raționament verbal sunt

teste psihometrice

Page 3: Slides verbal 2015

Testele de raționament verbal sunt teste de inteligență

Page 4: Slides verbal 2015

Ce este inteligența?

• capacitatea de a dobândi cunoştinţe pe care să le utilizăm în diverse situaţii inedite

• capacitatea de a învăţa şi a înţelege

Page 5: Slides verbal 2015

Inteligența multiplă - Howard Gardner

1. Verbală/lingvistică

2. Corporală/chineste

zică

3. Muzicală/ritmică

4. Logică/matematică

5. Vizuală/spațială

6. Interpersonală

7. Intrapersonală

Page 6: Slides verbal 2015

1. Test tip raționament

verbal

2. Test tip raționament

numeric

3. Test tip raționament

spaţial.

Testarea IQ

Page 7: Slides verbal 2015

IQ Nivel intelectual % populație

130 și mai mult Excepțional 2,2

120-129 Superior 6,7

110-119 Bun 16,1

90-109 Mediu 50

80-89 Slab 16,1

70-79 Inferior 6,7

69 și mai puțin Deficitar 2,2

Coeficientul de inteligență

Cf. Gilles Azzopardi, Dezvoltați-vă inteligența

Page 8: Slides verbal 2015

Viteza mentală •1930• Furneaux• relaţia dintre forţă (dificultatea absolută a unei probleme) şi viteză (timpul de rezolvare necesar unei persoane).

Page 9: Slides verbal 2015

IQ este ereditar

Se pot îmbunătăți rezultatele la testele IQ?

Page 10: Slides verbal 2015

ANTRENAMENTconduce la îmbunătățirea scorului cu 25-30%, prin • îmbunătățirea competențelor și

• reducerea anxietății

Page 11: Slides verbal 2015

Ce măsoară testele de raționament verbal?

Abilitatea

• de a înțelege• de a analiza și • de a interpreta

informațiile scrise

Page 12: Slides verbal 2015

Testul de raționament verbal”Standard”

Text

Enunț

Adevărat Fals Nu se poate spune

EPSO

Text

Întrebare

1. Enunț2. Enunț3. Enunț4. Enunț

Page 13: Slides verbal 2015

Exemplu – test ”standard”În zilele noastre, multe organizații de protecția mediului sunt îngrijorate de nivelul și de natura deșeurilor din oceane și de pe plaje. Controlul deșeurilor este important nu numai pentru că afectează frumusețea peisajelor din jurul nostru, dar și pentru că deșeurile eliberate accidental plutesc pe suprafața oceanelor și pot fi ingerate de pești, broaște țestoase și păsări. În plus, controlul slab al deșeurilor are multe efecte negative asupra oamenilor, companiilor sau diferitelor sectoare industriale. De exemplu, managementul inadecvat al deșeurilor la locul de muncă poate conduce la accidente implicând alunecări sau căderi care pot însemna reducerea timpului de lucru, costuri mai ridicate de compensare a accidentelor, prime de asigurare mai mari sau un moral mai scăzut al angajatului.

#. În trecut, organizațiile de protecția mediului nu erau preocupate de nivelul și natura deșeurilor din oceane și de pe plaje.

AdevăratFalsNu se poate spune

Page 14: Slides verbal 2015

Răspunsul corect: nu se poate spune

În timp ce se poate deduce din text că în prezent organizațiile de mediu sunt preocupate de nivelul și natura deșeurilor din oceanele și de pe plajele noastre, textul nu oferă nicio informație cu privire la preocuparea, în trecut, a organizațiilor de mediu pentru deșeuri.

Page 15: Slides verbal 2015

Exemplu – test EPSOOchratoxina este o micotoxină care a fost dovedit a avea proprietăți cancerigene și alte proprietăți toxice. Ea apare in mod natural si poate contamina produsele agricole în câmp și după recoltare. Legislația UE stabilește nivelurile maxime permise pentru anumite surse alimentare importante, pentru a reduce expunerea umană cât mai mult posibil. S-a demonstrat că cerealele și produsele pe bază de cereale sunt principalele surse alimentare de ochratoxină pentru populația UE. Vinul, cafeaua și berea sunt, de asemenea, surse semnificative în timp ce stafidele și sucul de struguri sunt surse importante pentru consumatori vulnerabili, cum ar fi copiii. Există deja norme în vigoare în UE pentru cereale și stafide. Comisia continuă să examineze alte produse alimentare și să stabilească niveluri maxime în cazul în care este necesar.

[#12]   Care din următoarele afirmații este corectă?

a)  Ochratoxina este un produs natural, care este toxic doar în produsele alimentare. b) Copiii nu trebuie sub nici o formă să intre în contact cu ochratoxina.c)  Copiii sunt supuși riscului deoarece sunt mai vulnerabili față de anumite substanțe.d) Comisia a reușit să elimine ochratoxina din cereale și stafide.

Page 16: Slides verbal 2015

Numai un enunț e corect

Page 17: Slides verbal 2015

Răspuns corect: varianta a

Ochratoxina este o micotoxină care a fost dovedit a avea proprietăți cancerigene și alte proprietăți toxice. Ea apare in mod natural si poate contamina produsele agricole în câmp și după recoltare. Legislația UE stabilește nivelurile maxime permise pentru anumite surse alimentare importante, pentru a reduce expunerea umană cât mai mult posibil. S-a demonstrat că cerealele și produsele pe bază de cereale sunt principalele surse alimentare de ochratoxină pentru populația UE. Vinul, cafeaua și berea sunt, de asemenea, surse semnificative în timp ce stafidele și sucul de struguri sunt surse importante pentru consumatori vulnerabili, cum ar fi copiii. Există deja norme în vigoare în UE pentru cereale și stafide. Comisia continuă să examineze alte produse alimentare și să stabilească niveluri maxime în cazul în care este necesar.

[#12]   Care din următoarele afirmații este corectă?

a) Ochratoxina este un produs natural, care este toxic doar în produsele alimentare.

b) Copiii nu trebuie sub nici o formă să intre în contact cu ochratoxina.c) Copiii sunt supuși riscului deoarece sunt mai vulnerabili față de anumite substanțe.d) Comisia a reușit să elimine ochratoxina din cereale și stafide.

Page 18: Slides verbal 2015

EPSO = 4 x STANDARD

Page 19: Slides verbal 2015

Resurse pentru învățare și instruirehttp://www.qualitrainer.eu/training-epso/http://www.qualitwww.qualitrainer.eurainer.eu/teste-epso/

Page 20: Slides verbal 2015

Despre testul de raționament verbal

Nivelul ASTNivelul AD și Șef de

unitate

Page 21: Slides verbal 2015

Textele

•Tematica variată

•Lungime între 100 și 200 de cuvinte

•Texte complexe (în funcție de nivelul postului)

Page 22: Slides verbal 2015

Întrebarea

Care dintre următoarele enunțuri este corect?

Varianta: Care dintre următoarele enunțuri nu este corect?

Întrebări precise: care sunt obiectivele proiectului X, unde s-a desfășurat reuniunea CE, care sunt partenerii proiectului Z etc.)

Page 23: Slides verbal 2015

Enunțurile – variantele de răspuns

•Patru enunțuri

• Numai un enunț este răspunsul corect la întrebare

• Restul enunțurilor sunt incorecte sau nu sunt suficient fundamentate (informații insuficiente)

Page 24: Slides verbal 2015

Antrenamentul crește scorul cu 25%-30%

Page 25: Slides verbal 2015

Cum să mă pregătesc?

Page 26: Slides verbal 2015

1. Dezvoltarea vocabularului

Teste de sinonime

Teste de antonime

Teste de clasificare

Page 27: Slides verbal 2015

2. Dezvoltarea capacității de înțelegere

teste de analogii

teste de înțelegere

Page 28: Slides verbal 2015

3. Creșterea vitezei de citire

Exersarea citirii rapide (fotografice), mai ales pe calculator

Page 29: Slides verbal 2015

4. Rezolvarea de exerciții și teste

Page 30: Slides verbal 2015

5. Coaching individual

Echilibru emoțional, încredere dobândite prin exercițiu și, eventual, prin ședinte de coaching

Page 31: Slides verbal 2015
Page 32: Slides verbal 2015

• În concursurile pentru AD și AST

•CBT- București, România

•Se susține în limba maternă a candidatului (în limba română)

• Un test are 10 întrebări

• Timpul alocat pentru rezolvare este de 18 minute

•Punctajul minim obligatoriu este de 5/10

•Rezultatul nu va fi luat în considerare la calcularea punctajului total de preselecție

Page 33: Slides verbal 2015

Resurse pentru învățare și instruire

www.qualitrainer.euhttp://www.qualitrainer.eu/teste-epso/http://www.qualitrainer.eu/training-epso/