Locals Slides - CityRank

9

Click here to load reader

Transcript of Locals Slides - CityRank

Page 1: Locals Slides - CityRank

Imagine Cup 2009-Software Design –Echipa Sytech

Page 2: Locals Slides - CityRank

Buzgar AdrianJuravle CălinResios Andreas

Facultatea de InformaticăUniversitatea Alexandru Ioan Cuza

Page 3: Locals Slides - CityRank

“Imaginaţi-vă o lume în care tehnologiile software ajută la rezolvarea celor mai dificile probleme cu care ne confruntăm astăzi”Problemele mare pornesc de la problemele comunităţilor locareParteneriat local şi global pentru dezvoltare şi rezolvarea de probleme

Page 4: Locals Slides - CityRank

Scopul proiectului este potenţarea dezvoltării la nivel de comunitate locală, prin obţinerea unui parteneriat pentru dezvoltarea între autorităţi şi cetăţeni.Interacţiunea se desfăşoară cu ajutorul unei hărţi a regiunii în 3 paşi:

– Comunitatea indică problema– Autorităţile aplică măsurile– Comunitatea oferă feedback

Altele:– Indicarea dorinţelor (necesităţilor)– ...

Pe baza activităţii comunităţii şi autorităţilor (rezolvarea problemelor, promptitudinea, etc.) se va genera CityRank-ul

Page 5: Locals Slides - CityRank

modul de interacţiune cartografic pentrurezolvarea problemelor unei comunităţi.asocierea unui scor oraşului pe bazaactivităţii şi interacţiunii comunităţii cu autorităţile precum şi pe baza numărului de probleme raportate.angrenarea comunităţii (reprezentate prin cetăţeni) şi a autorităţilor într-un mod constructiv pentru cooperare în rezolvarea problemelor.prezentarea evoluţiei oraşului în timp, din perspectiva acţiunilor comunităţii, printr-un TimeLine

Page 6: Locals Slides - CityRank

Aplicaţia facilitează comunicarea pe ambele axe fundamentale ale unei comunităţi:Pe orizontală – încurajează interacţiunea între membrii comunităţii.Pe verticală – facilitează comunicarera dintre comunitate şi autorităţi.

Mai mult:Promovează competiţia constructivăAtrage oportunităţi

Page 7: Locals Slides - CityRank
Page 8: Locals Slides - CityRank

Microsoft Windows Server 2003 R2Microsoft Windows Xp/Vista.NET Framework 3.5.NET Compact FrameworkWindows Mobile 5.0 SDKMicrosoft Silverlight 2.0Microsoft DeepZoomVisual Studio Team System 2008Team Foundation Server 2008Windows Communication FoundationSQL Server 2008InternetInformationServices 6.0Map Services (Virtual Earth, Google Maps, OpenStreetMaps)GliffyMore

Page 9: Locals Slides - CityRank

Arhitectura sistemuluiIntegrarea cu serviciile de hartă (OpenStreetMap, VirtualEarth...)Prototip Client (Silverlight)Entităţile centrale şi comunicarea cu clientul (WCF)Arhitectura bazei de date