2012 CANTI Curs 1 Slides

download 2012 CANTI Curs 1 Slides

of 20

Transcript of 2012 CANTI Curs 1 Slides

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  1/20

  CHIMIE ANALITICCHIMIE ANALITIC

  CANTITATIVCANTITATIVFacultateaFacultatea dede FarmacieFarmacie

  anulanul IIII,, semestrulsemestrul 11CrediteCredite:: 66

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  2/20

  2012-2013 2 CAAI - UMF Cluj

  ActivitActivitii

  CursCurs (14(14 sptmnisptmni)) Seria 1Seria 1 -- Vineri 9Vineri 90000--10105050

  Seria 2Seria 2 -- Vineri 11Vineri 111010--13130000

  Lucrri practiceLucrri practice: 3: 3ore xore x 1313 sptmnisptmni prezenprezena obligatoriea obligatorie

  recuperare max. 20% dinrecuperare max. 20% din activitate practicactivitate practic2,82,8 sedinsedinee recuperri ianuarierecuperri ianuarie 20132013

  Examen practicExamen practic: 3: 3oreore (ultima(ultima sptmnsptmn))

  ExamenExamen (Ianuarie(Ianuarie -- Februarie 2013)Februarie 2013) Test grila care include problemeTest grila care include probleme

  EvaluareaEvaluarea Test grilaTest grila70%70%

  Activitatea practicaActivitatea practica30%30%

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  3/20

  2012-2013 3 CAAI - UMF Cluj

  ActivitateaActivitatea prpraacticctic

  AnalizeAnalize obligatoriiobligatorii 6 x 10 p = 60 p TesteTeste obligatoriiobligatorii (probleme) 4 x 10 p = 40 pAnaliz final opional 1 x 10 p = 10 p permite doar completarea punctelor pana la 100

  Analize opionale care se bonific 9 x 5 p = 45 p

  CondiCondiiiii ::minim 50 p pentru prezena la examenul teoretic

  nota 10 se obine la 100 p

  fiecare punct suplimentar bonificat valoreaz 0,01 dinnota final

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  4/20

  2012-2013 4 CAAI - UMF Cluj

  BibliografieBibliografie

  1.1. ChimieChimie analiticanalitic..AnalizaAnaliza chimicchimiccantitativcantitativ, L. Roman, R. Sndulescu Ed.Did. & Ped. 1999

  2.2. Note de cursNote de curs

  3.3. Analytical Chemistry. An IntroductionAnalytical Chemistry. An Introduction -Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James

  Holler, Stanley R. Crouch

  4.4. Fundamentals of Analytical ChemistryFundamentals of Analytical Chemistry -

  Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. JamesHoller, Stanley R. Crouch

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  5/20

  2012-2013 5 CAAI - UMF Cluj

  Structur cursStructur curs

  1.1. IntroducereIntroducerenn aanalizanaliza ccantitativantitativ

  2.2. Erori in analiza chimicErori in analiza chimic3.3. Analiza volumetricAnaliza volumetric. Introducere. Introducere4.4. ProtometriaProtometrian mediu apos. Generalitn mediu apos. Generalitii5.5. AlcalimetriaAlcalimetria6.6. AcidimetriaAcidimetria

  7.7. ProtometriaProtometrian mediun mediu neaposneapos8.8. RedoxometriaRedoxometria. Generalit. Generalitii9.9. PermanganometriaPermanganometria10.10. Iodometria. Alte metodeIodometria. Alte metode redoxredoxn volumetrien volumetrie11.11. NitritometrieNitritometrie..ArgentometrieArgentometrie

  12.12. ComplexonometriaComplexonometria13.13. GravimetriaGravimetria14.14. Validarea metodelor analiticeValidarea metodelor analitice

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  6/20

  INTRODUCEREINTRODUCEREN ANALIZAN ANALIZA

  CANTITATIVCANTITATIV

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  7/20

  2012-2013 7 CAAI - UMF Cluj

  DefiniDefiniieie

  Chimia analiticChimia analitic Chimia analitica este tot ceea ce face un analist. C.N.Reilley

  Domeniu al chimiei - caracterizarea materialelor dinpunct de vedere calitativcalitativ si cantitativcantitativ

  dezvoltarea metodelor existente, stabilirea de metode

  noi de analiza pentru msurarea fenomenelor chimice sipentru tipuri noi de probe (matrici)Domeniu multidisciplinar(chimie, fizica, matematica,

  informatica, inginerie) utilizeaz metode chimice, fizico-chimice, fizice si biologice obinerea de semnaleanalitice prelucrare si interpretare informaii

  calitative, cantitative si/sau structurale de ncrederedespre o proba

  Analiza chimicAnaliza chimic analiz de rutin

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  8/20

  2012-2013 8 CAAI - UMF Cluj

  Rezolvarea uneiRezolvarea uneiprobleme analiticeprobleme analitice

  1. Identificarea problemei1. Identificarea problemei Determinarea tipurilor de informaii

  necesare Identificarea contextului problemei

  2. Designul procedurilor2. Designul procedurilor

  experimentaleexperimentale Stabilirea criteriilor designului Identificarea interferenilor Selectarea metodelor Stabilirea criteriilor de validare

  3. Efectuarea experimentelor3. Efectuarea experimentelor Calibrarea instrumentelor Standardizarea reactivilor Obinerea datelor

  4. Analiza datelor4. Analiza datelor Reducerea sau transformarea

  datelorAnaliza statistic Verificarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor

  5. Propunerea unei solu5. Propunerea unei soluiiii

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  9/20

  2012-2013 9 CAAI - UMF Cluj

  DefiniDefiniii (1)ii (1)

  AnalizaAnalizaproces care ofer informaproces care ofer informaii chimiceii chimicesau fizice despre componensau fizice despre componenii unei probe sauii unei probe saudespre probadespre proba insinsii

  DeterminareDeterminareanaliza unei probe pentru aflareaanaliza unei probe pentru aflareaidentitidentit

  ii, concentraii, concentra

  iei sau proprietiei sau propriet

  ilorilor

  analianaliilorilor

  MsurtoareMsurtoaremsurarea experimentalmsurarea experimental aaproprietproprietilor chimice sau fizice aleilor chimice sau fizice ale analituluianalitului

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  10/20

  2012-2013 10 CAAI - UMF Cluj

  DefiniDefiniii (2)ii (2)

  AnaliAnaliii compucompuii de interes dintrii de interes dintr--o probao proba MatriceMatricetotoi constitueni constituenii probei cu excepii probei cu excepiaiaanalitiloranalitilor

  SemnalSemnalo msurtoare experimentalo msurtoare experimentalproporproporionalional cu cantitatea decu cantitatea de analitanalit

  TehnicTehnicprincipiu chimic sau fizic utilizatprincipiu chimic sau fizic utilizatpentru analiza unuipentru analiza unui analitanalit

  MetodMetodmodul de analizmodul de analiz al unei probe pentrual unei probe pentruun anumitun anumit analitanalit intrintr--o anumita matrice, utilizndo anumita matrice, utiliznd

  o tehnica oarecareo tehnica oarecare

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  11/20

  2012-2013 11 CAAI - UMF Cluj

  Chimia analitic cantitativChimia analitic cantitativ

  urmreurmrete punerea la punct a metodelor care ste punerea la punct a metodelor care srspund larspund lantrebareantrebarea ct de multct de multdintrdintr--ooanumit specie chimic se gseanumit specie chimic se gsetetentrntr--o probo prob

  Analiz cantitativAnaliz cantitativo succesiune de operao succesiune de operaiiii ii

  msurtori care au ca finalitate un rezultatmsurtori care au ca finalitate un rezultatexprimat prin numereexprimat prin numere

  Alegerea metodei analiticeAlegerea metodei analiticen funcn funcie deie denecesitnecesitile analizei (ex.ile analizei (ex. PbPbgravimetric,gravimetric,complexonometriccomplexonometric, spectrofotometric,, spectrofotometric,

  spectrometrie atomicspectrometrie atomic, metode electrochimice,, metode electrochimice,etc.)etc.)

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  12/20

  2012-2013 12 CAAI - UMF Cluj

  Etapele analizei cantitativeEtapele analizei cantitative

  1. Alegerea metodei2. Luarea probeireprezentative

  3. Pregtirea probei iasigurarea contraprobei

  4. Dizolvarea probei(pretratament)

  5. Eliminareainterferenelor

  6. Efectuareamsurtorilor analitice

  7. Calcularea rezultatelor

  8. Evaluarea erorilor;evaluarea exactitii ipreciziei rezultatelor

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  13/20

  2012-2013 13 CAAI - UMF Cluj

  ClasificareaClasificarea tehnicilortehnicilorcantitativecantitative dede analizanaliz

  Analiza unei probe genereaz un semnalsemnalchimicchimic sau fizicfizic proporional cu cantitatea deanalit

  Ex. masa, volum, absorbanta, etc.

  proporional:

  cantitatea absolut de analit SA= k nnAA cantitatea relativ de analit SA= k ccAA

  10mL20mL

  CuSO40,1M

  CuSO40,1M

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  14/20

  2012-2013 14 CAAI - UMF Cluj

  Clasificarea metodelorClasificarea metodelorcantitative de analizcantitative de analiz

  ChimiceChimiceVolumetriceVolumetrice

  msurarea volumuluimsurarea volumului

  GravimetriceGravimetrice

  msurarea maseimsurarea masei

  FiziceFiziceInstrumentaleInstrumentale

  electrochimiceelectrochimice

  opticeoptice

  magneticemagnetice termicetermice

  altelealtele

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  15/20

  2012-2013 15 CAAI - UMF Cluj

  UNITUNITI DEI DE

  MSURMSUR

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  16/20

  2012-2013 16 CAAI - UMF Cluj

  Sistemul internaSistemul internaional deional demsurimsuri (SI)(SI)

  Mrime fizicMrime fizic SimbolSimbol UnitateUnitate Simbol unitateSimbol unitate

  MasMas mm kilogramkilogram kgkg

  LungimeLungime ll metrumetru mm

  TimpTimp tt secundsecund ss

  TemperaturTemperatur TT kelvinkelvin KK

  Cantitate deCantitate de

  substansubstanNN molmol molmol

  Curent electricCurent electric II amperamper AA

  IntensitateIntensitate

  luminoasluminoasIIvv candelcandel cdcd

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  17/20

  2012-2013 17 CAAI - UMF Cluj

  Prefixe de unitPrefixe de unitii n SIn SI

  SubmultipliiSubmultiplii MultipliiMultiplii

  PrefixPrefix SimbolSimbol NotaNotaieie PrefixPrefix SimbolSimbol NotaNotaieie

  decideci dd 1010--11 decadeca dada 101011

  centicenti cc 1010--22 hectohecto hh 101022

  milimili mm 1010--33 kilokilo kk 101033

  micromicro 1010--66 megamega MM 101066

  nanonano nn 1010--99 gigagiga GG 101099

  picopico pp 1010--1212 teratera TT 10101212

  femtofemto ff 1010--1515 petapeta PP 10101515

  attoatto aa 1010--1818 exaexa EE 10101818

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  18/20

  2012-2013 18 CAAI - UMF Cluj

  Prefixe de unitPrefixe de unitii n SIn SI (2)(2)

  11--22 dLdL can de ceai; >100-120dB afectare ireversibil aauzului

  2,05 cm2,05 cm moneda de 10 bani

  11 mAmA curentul minim sesizat de om (100 mA poate cauzamoarte) sau 24,5 mN greutatea maxima a unui tnar

  5050 mm diametrul unui fir de par uman 0,1540,154 nmnm (1,54 Angstrom) distanta dintre doi atomi de

  carbon in structura diamantului

  aprox. 3.33.3 psps pentru a parcurge 1 mm lumin

  1,751,75 fmfm diametrul nucleului atomului de H (diametrul unuiproton); 15 fm diametrul atomului de uraniu

  1212 attosecundeattosecunde cel mai scurt interval de timp msurat (printehnologie laser) 12.05.2010

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  19/20

  2012-2013 19 CAAI - UMF Cluj

  Prefixe de unitPrefixe de unitii n SIn SI (3)(3)

  0.247 decametru0.247 decametru cel mai nalt om in viata (Turcia)

  1,193 hectolit ri1,193 hectol itri capacitate butoi de vin

  88 kNkN fora maxim exercitat de un halterofil la stilularuncat

  1,441,44 MbMb capacitate discheta Floppy

  1,8 MN1,8 MN fora exercitata de racheta spaiala la lansare 11 TeraByteTeraByte aprox. 350000 mp3

  aprox. 9,59,5 PetametriPetametri 1 an-lumin

  650650--800800 ExaJouleExaJoule energie consumata anual de

  populatia lumii (aprox. 20-30% din totalul energiei fixateprin fotosinteza in ecosistemul terestru)

 • 7/21/2019 2012 CANTI Curs 1 Slides

  20/20

  2012-2013 20 CAAI - UMF Cluj

  ItIt s overs over