Seminarii Extra ECN - Grile

of 8 /8
Seminar 1 1. Care dintre următoarele pot fi considerate revoluţii tehnice din transportul maritim în ultima jumătate a secolului al XX-lea a) înlocuirea motoarelor cu aburi cu motoare diesel si transportul produselor 1::1 petroliere 'Wdezvoltarea transportului containerizat si transportul de marfuri in vrac c) creşterea capacităţii de transport a navelor vrachiere si a navelor de produse petroliere 2. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? @ Transportul maritim costier se află în competiţie cu transportul feroviar şi transportul rutier b) Dezvoltarea unui sistem integrat de transport depinde în mare măsură de modul în care diferite sisteme de transport cooperează c) Dezvoltarea transportului maritim este independentă de dezvoltarea mijloacelor portuare de operare deoarece navele pot fi dotate cu instalaţii proprii de descărcare d)Companiile de transport maritim, feroviar şi rutier îşi desfăşoară activitatea pe o piaţa guvernată doar de competiţie 3. Ce modificari au adus transportului maritim sistemele ,just in time delivery"? Au fortat reorganizarea transportului maritim si garantarea unor termeni de livrare, a caror nerespectare poate atrage dupa sine penalitati semnificative. 4. Enumeraţi patru categorii principale de mărfuri ce se transportă pe mare: Materii prime pentru industria energetică - 45% Materii prime siproduse ale industriei metalurgice - 24% Produse si materii prime ale industriei agricole -11% Materii prime si produse ale industriei forestiere - 3% Alte materii prime siproduse industriale - 9% Alte produse manufacturate - 3% 5. Mărfuri în vrac sunt considerate a fi: B mărfurile omogene, neambalate şi transportate în loturi destul de mari pentru a satisface capacitatea de încărcare a unei nave b. mărfurile neomogene, ambalate şi transportate în loturi destul de mari pentru a satisface capacitatea de încărcare a unei nave c. mărfurile omogene, neambalate şi transportate în loturi ce nu satisfac

Embed Size (px)

Transcript of Seminarii Extra ECN - Grile

Page 1: Seminarii Extra ECN - Grile

Seminar 1

1. Care dintre următoarele pot fi considerate revoluţii tehnice din transportul maritim înultima jumătate a secolului al XX-lea

a) înlocuirea motoarelor cu aburi cu motoare diesel si transportul produselor1::1petroliere'Wdezvoltarea transportului containerizat si transportul de marfuri in vracc) creşterea capacităţii de transport a navelor vrachiere si a navelor de

produse petroliere

2. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

@ Transportul maritim costier se află în competiţie cu transportul feroviar şitransportul rutier

b) Dezvoltarea unui sistem integrat de transport depinde în mare măsură demodul în care diferite sisteme de transport cooperează

c) Dezvoltarea transportului maritim este independentă de dezvoltareamijloacelor portuare de operare deoarece navele pot fi dotate cu instalaţiiproprii de descărcare

d)Companiile de transport maritim, feroviar şi rutier îşi desfăşoarăactivitatea pe o piaţa guvernată doar de competiţie

3. Ce modificari au adus transportului maritim sistemele ,just in time delivery"?

Au fortat reorganizarea transportului maritim si garantarea unor termeni delivrare, a caror nerespectare poate atrage dupa sine penalitati semnificative.

4. Enumeraţi patru categorii principale de mărfuri ce se transportă pe mare:

Materii prime pentru industria energetică - 45%Materii prime si produse ale industriei metalurgice - 24%Produse si materii prime ale industriei agricole -11%Materii prime siproduse ale industriei forestiere - 3%Alte materii prime si produse industriale - 9%Alte produse manufacturate - 3%

5. Mărfuri în vrac sunt considerate a fi:

Bmărfurile omogene, neambalate şi transportate în loturi destul de maripentru a satisface capacitatea de încărcare a unei nave

b. mărfurile neomogene, ambalate şi transportate în loturi destul de maripentru a satisface capacitatea de încărcare a unei nave

c. mărfurile omogene, neambalate şi transportate în loturi ce nu satisfac

Page 2: Seminarii Extra ECN - Grile

capacitatea de încărcare a unei naved. mărfurile omogene, ambalate şi transportate în loturi destul de mari pentru

a satisface capacitatea de încărcare a unei nave

6. Mărfuri generale sunt considerate a fi:

a. mărfurile neomogene, neambalate şi transportate în loturi ce nu satisfaccapacitatea de încărcare a unei nave

b. mărfurile omogene, ambalate şi transportate în loturi ce nu satisfaccapacitatea de încărcare a unei naveo mărfuri neomogene, ambalate care nu satisfac capacitatea de incarcare aunei nave

7. Enumeraţi 3 subpiete importante ale pietei maritime mondiale?

Oricare din:Piata constructiilor de navePiata vanzarilor de nave second-handPiata vanzarilor de nave ca fier vechiPiata navlurilor

8.. Enumeraţi 4 elementele esentiale ale unui contract incheiat intre armator si santierulnaval cu privire la construcţia unei nave

pretul naveispecificatia naveitermeni si conditii de livraremodalitatile de finantare oferite de catre santier sau de catre o bancafinantatoare

9. Care sunt cele doua tipuri principale de contracte de navlosire care se incheie pe piatamaritimă internaţională?

contracte de navlosire pe voiajcontracte de navlosire pe timp

10. În cazul în care într-o magazie a unei nave de 25,000 de tone deadweight se încarcăo cantitate de 5000 de tone de minereu de fier, atunci acea marfă va fi cel mai probabilconsiderată:

a) marfă în vrac@marfă generalăc) nu se poate clasifica deoarece nu respectă nici una din definiţiile cunoscuted) marfă în vrac sau marfă generală în funcţie de specificul portului de încărcare11. Care dintre următoarele progrese tehnice pot fi considerate progrese tehnice

Page 3: Seminarii Extra ECN - Grile

semnificative?

l~))trecerea de la sistemul de nituire a corpului navei la utilizarea sudurii)) eliminarea bulbului navelor,re;) inlocuirea motoarelor cu aburi cu motoare diessel'oJ reducerea raportului dintre lăţimea şi lungimea navei

12. Enumeraţi 3 progrese tehnice semnificative în construcţia de nave

Oricare 3construirea de corpuri metalice pentru nave acţionate de motoare cu aburiînlocuirea motoarelor cu aburi cu motoare dieseltrecerea de la sitemul de nituire a corpului navei la utilizarea sudurii;apariţia unor sisteme modeme de închidere a capacelor,instalaţii de încărcare si echipamente de navigaţie;proiectarea asistată pe calculator a redus cu 30% cantitatea de metal utilizată pentruconstrucţia unei navecresterea calităţii vopselelor navale a redus coroziunea si rezistenţa la înaintaredatorată frecărilor

13. Care este principalul beneficiu pe care îl generează creşterea capacităţii de transport anavelor?

Scăderea costului pe tona de marjă transportată.

14. De ce pe măsură ce creşte capacitatea unei nave scade costul pe tona de marfătransportată? Enumeraţi 2 motive.

Deoarece:Cantitate a de metal folosită la construcţia navei nu creşte proporţional cucreşterea capacităţii naveiCantitate a de combustibil consumată nu creşte proporţional cu creştereacapacităţiiNumărul de membrii de echipaj rămâne relativ constantTaxele de tracere prin canale şi strâmtori nu cresc proporţional cu creştereacapacităţiiPrimele de asigurare nu cresc proporţional cu creşterea capacităţii navei

15. Discutaţi pe scurt despre relaţia dintre dezvoltarea economică şi transportul maritim

Între transportul maritim şi dezvoltarea economică există o dublă interacţiune:Dezvoltarea economică afăcut posibilă apari/ia unui sistem de transport ieftin, care larândul său, prin reorganizare, a ajutat la creşterea fără precedent a comeţului maritim.

Page 4: Seminarii Extra ECN - Grile

16. Care este consecinţa cea mai probabilă a unei închideri a Canalului de Suez?

a) O creştere uşoară a navlurilor(Jlj) O creştere semnificativă a navlurilor

c) Nu se va produce nici o modificarad) O uşoară scăderea a navlurilor

17. Ce fel de nave se folosesc de obicei în transportul costier?

,kJ) nave cu capacităţi de încărcare relativ reduse"6) nave cu capacitate de încărcare cât mai marec) nave ultrasofisticated) orice tip de nave

Page 5: Seminarii Extra ECN - Grile

1. Ce importanO a are presiunea maxima pe paiol în cazul unei nave?

~t!/ '~

»If(} ~

Seminar 2

În func Oie de presiunea maxima pe paiol se poate stabili care este cantitatea de marfă cese poate încărcată pe o anumită suprafaO ă din magazaia unei nave.

2. ExplicaOi de ce sunt importante următoarele elemente din descrierea unei nave?a) Air draftb) LoAc) Draft

Air draft este o dimensiune importantă atunci cînd nava trece pe sub poduri sau trebuie săintre sub anumite instala Oii portuare de încărcare

LoA este lungimea maxima a navei Oi ea este importată pentru a stabili dacă nava poatefi acostată la dana de încărcare, dacă nava poate întoarce în interiorul bayinului portuarsau dacă poate trece prin canale Oi strâmtori.

Pescajul este important pentru a putea evalua dacă nava poate intra în portul de încărcaresau descărcare Oi dacă poate încărca o anumită cantitate de marfă.

3. Din categoria navelor supramax, pentru transport marfuri in vrac, fac parte:

)

@ nave de 50000 - 58000 tdw, cu instalatii proprii de incarcareb) nave de 50000 - 80000 tdw fara instalatii proprii de incarcarec) nave mai mari de 80000 tdw fara instalatii proprii de incarcared) nave de 50000 - 58000 tdw, cu instalatii proprii de incarcare

·4. Ce intelegeti prin termenul de self-trirnming folosit cu privire la navele vrachiere?

Este un termen folosit la navele care transporta marfuri in vrac si inseamna ca magaziilelor au o astfel de formă încât permit autorujarea marfii.

5. Din ce categorie de nave port container fac parte navele cu capacitate intre 5000-10000 TEU?

A suezmax'Q:)) post-panamaxc) panamax

Page 6: Seminarii Extra ECN - Grile

d) aframax

6. Care sunt cele două forme distincte de exploatare a navelor comerciale?

transportul de linietransportul tramp

7. Care dintre următoarele nave sunt folosite în naviga Oia de linie?

vrachiereportcontainercargountancuri chimice

8. Enumerati caracteristicile unei piete cu concurenta perfecta.

atomicitatea pieteiomogenitatea serviciului oferitintrarea si iesirea libera de pe piatatransparenta pieteifactorii de prouctie au o mobilitate perfecta

9. Ce sunt conferintele in transportul maritim?

Structură capabilă de a aduna toate companiile de navigatie ce efectuează transporturiîntre anumite porturi si împreună să se transforme într-o structură monopolistă.

10. Enumerati 3 elemente prin care se realizeaza limitarea competitiei in cadrul uneiconferinte?

stabilirea de comun acord a unui tarif ce trebuie practicat de toti membrii;introducerea unui sistem de alocare a mărfurilor;constituirea unui sistem de împărl-Iire a profiturilor

11. Care era formula de impartire a marfurilor intrudusa de UNCTAD?

e40 - 40 - 20 40% pentru companiile ce aveau sediul în porturile de încărcare sidescărcare si 20% pentru alte companii

b) 40 - 20 - 40 40% pentru companiile ce aveau sediul în porturile de încărcare, 20pentru companiile cu sediul în porturile de descărcare si descarcare si 40% pentrualte companii

c) 30 - 30 - 4040% pentru alte companii si 30% pentru companiile care aveausediul in portul de incarcare si descarcare

d) 20 - 40 - 40 20% pentru companiile mixte, 40% pentru companiile ce aveausediul în porturile de încărcare si descărcare .

Page 7: Seminarii Extra ECN - Grile

·Aa) În navigatia de linie preturile de transport sunt stabilizate de practica de apercepe acelasi tarif de la toti încărcătorii ce oferă spre transport aceeasimarfă, cu conditia ca aceasta sa fie transportată cu aceeasi navă.Pe piata tramp navlurile sunt fluctuanteO companie de linie eliberează tuturor încărcătorilor un conosamentstandard ce contine termenii si conditiile de transport.

12. In functie de regularitatea serviciului, ce se poate spune despre navigatia in sistemtramp?

voiajele efectuate de navele "tramp" sunt dependente de porturile în caremărfurile sunt disponibile si de obicei acestea diferă de la voiaj la voiaj. În modnormal voiaj ele nu se repetă, fiecare voiaj fiind planificat în mod individual înfunctie de cerintele navlositorilor si de rutele de navigatie ce trebuiesc urmate.

13. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

14. Care sunt participantii la piata maritima internationala?

armatoriinavlositoriioperatoriibrokerii maritimiagentii maritimimanageri navali

15. Din punct de vedere legal, agetul este reprezentatul:

(jJ' armatorului si el îi este dator să facă tot ce este posibil pentru a reduce laminimum cheltuielile portuare si durata stationării navei în port;

b) navlositorului, si este dator sa urmeze insructiunile pe care acesta le dac) administratiei portuare, si trebuie sa se asigure ca nava respecta legislatiam vigoare

16. Care sunt serviciile pe care le pot fi subcontractate managerilor navali?

fa» tehnice:. c?mer~ilale si :nanagementul personalului navigant5) reparatii, mtretmere, asigurarec) navlosirea navelor, reparatii, intretinere

17. Carausii comuni pot fi definiti ca fiind:

Page 8: Seminarii Extra ECN - Grile

@ acei carausi care anunta ca sunt gata sa transporte marfuri pentru oanumita destinatie;

b) sunt acele companii care nu desfasoara în mod curent activitatea detransport marfuri pe mare;

c) sunt acei carausi care nu accepta spre transport orice marfuri

18. Discutati pe scurt despre obigativitatea de a prelua spre transport o marfa in cazulnavigatiei de linie.

Armatorii/operatorii implicati în navigaia de linie sunt cărăusi comuni (commoncarriers). Atâta timp cât nava are spatiu suficient pentru a transporta o anumitămarfă, cărăusul comun este obligat să accepte, fără discriminare, marfa oricăruiîncărcător dacă aceasta să nu contravină legilor.

19. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?A-- a) În navigatia tramp marfa este procurată prin intermediul brokerilor ce sunt

autorizati să negocieze în numele armatorilor;k b) in navigatia de linie procurarea marfii se face de catre un grup de agenti de

vanzare;./

Xc) in navigatia de linie procurarea marfii se face direct de catre armator, careia contactul direct cu potentialii navlositori

d)20. AnalizaOi comparativ naviga Oia de linie Oi naviga Oia în sistem trasp din punct

de vedere al stabilită Oii preOurilor de transport.