SECTIUNEA III FORMULARE - fonduri-ue.ro · Formular 9 Scrisoare de garantie financiara pentru...

of 32 /32
SECTIUNEA III FORMULARE Alte documente însoțitoare Formular 1 Scrisoare de inaintare a ofertei Formular 2 Împuternicire Formular 3 Formular de solicitare clarificări Formular 4 Declaratie I.M.M. Documente de calificare Formular 5 Declarație privind eligibilitatea Formular 6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formular 7 Declaratie privind evitarea conflictului de interese Formular 8 Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate in documentatia de atribuire Formular 9 Scrisoare de garantie financiara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Formular 10 Scrisoare de garantie financiara de buna executie Propunere tehnică Formular 11 Declarație de conformitate cu caietul de sarcini Formular 12 Tabelul de corespondență cu specificațiile tehnice minime Propunere financiară Formular 13 Formular de oferta Formular 14 Graficul de timp pentru darea în folosință Formular 15 Propunerea financiară detaliată

Embed Size (px)

Transcript of SECTIUNEA III FORMULARE - fonduri-ue.ro · Formular 9 Scrisoare de garantie financiara pentru...

 • SECTIUNEA III

  FORMULARE

  Alte documente nsoitoare

  Formular 1 Scrisoare de inaintare a ofertei

  Formular 2 mputernicire

  Formular 3 Formular de solicitare clarificri

  Formular 4 Declaratie I.M.M.

  Documente de calificare

  Formular 5 Declaraie privind eligibilitatea

  Formular 6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

  Formular 7 Declaratie privind evitarea conflictului de interese

  Formular 8 Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate in documentatia de atribuire

  Formular 9 Scrisoare de garantie financiara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

  Formular 10 Scrisoare de garantie financiara de buna executie

  Propunere tehnic Formular 11 Declaraie de conformitate cu caietul de sarcini

  Formular 12 Tabelul de coresponden cu specificaiile tehnice minime

  Propunere financiar

  Formular 13 Formular de oferta

  Formular 14 Graficul de timp pentru darea n folosin

  Formular 15 Propunerea financiar detaliat

 • FORMULAR 1 Ofertant, ______________________ (denumirea/numele)

  nregistrat la sediul Ministerului Fondurilor Europene

  nr. _______ / __ . __ . 2015

  SCRISOARE DE NAINTARE

  Ctre: Ministerul Fondurilor Europene

  Adresa: Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, Bucureti, Romnia Telefon: 0372.838.500 Fax: 0372.838.502

  Ca urmare a invitaiei dumneavoastr privind aplicarea procedurii de achiziie prin norme procedurale interne, pentru atribuirea contractului avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene, _________________________(denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat urmtoarele: Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd documentele i informaiile solicitate, n original i ntr-un numr de _____ copii: Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele autoritii contractante. Data completrii: ____________2015

  Cu stim, Ofertant, ___________________ (semntur autorizat)

 • FORMULAR 2 Ofertant, ______________________ (denumirea/numele)

  IMPUTERNICIRE

  Subscrisa ., cu sediul n ..., nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CUI , atribut fiscal , reprezentat legal prin , n calitate de , mputernicim prin prezenta pe , domiciliat n , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP , eliberat de , la data de , avnd funcia de , s ne reprezinte la procedura nr. , organizat de Ministerul Fondurilor Europene in calitate de autoritate contractanta n scopul atribuirii contractului avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europenei.

  n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:

  1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta procedur;

  2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/ sau n urma desfurrii procedurii.

  3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii.

  4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.

  Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

  Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

  Data: . Denumirea mandantului S.C ..

  reprezentat legal prin _____________________

  (Nume,prenume) ___________________________

  (Funcie) ___________________________

  (Semntura autorizat i tampila)

 • FORMULAR 3 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  SOLICITARE DE CLARIFICARI

  Procedura de atribuire a contractului avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu

  necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene

  Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  NR. ntrebri Rspunsuri

  1. Completat de ofertant Va fi specificat de Autoritatea Contractant.

  2.

 • FORMULAR 4

  DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA NTREPRINDERII N CATEGORIA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII

  III. Date de identificare a ntreprinderii

  Denumirea ntreprinderii ......................................................... Adresa sediului social ......................................................... Cod unic de nregistrare ......................................................... Numele i funcia ......................................................... (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: [] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr. 2. [] ntreprindere partener. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. [] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1)

  Exerciiul financiar de referin*2)

  Numrul mediu anual de salariai

  Cifra de afaceri net (mii lei / mii euro)

  Active totale (mii lei/mii euro)

  Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). [] Nu [] Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Semntura ..................................... (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii: ........................

 • FORMULAR 5 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  1. ....................................................................... (denumirea/numele persoanei fizice sau juridice) in calitate de ofertant la procedura de achiziie prin norme procedurale interne pentru atribuirea contractului avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene, reprezentat prin subsemnatul ................ (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de .................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile detaliate n cele ce urmeaz: - nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarrii pronuntate de judecatorul-sindic; - ne-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n [Romnia sau n ara n care suntem stabilii] pn la termenul limit de depunere al ofertei; - nu suntem in situatia ca n ultimii doi ani sa nu ne fi ndeplinit sau sa ne fi ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile noua, fapt care sa fi produs sau sa fie de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor nostri; - nu am fost condamnai, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. - nu suntem n situaia s prezentam informaii false sau s nu prezentam informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. 2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotarrea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

  3. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante - Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.

  5. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii, in vigoare la data prezentei declaratii.

  Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile art. 326 Falsul n Declaraii din Codul Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcut unei persoane dintre cele prevzute n art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei uniti n care aceasta i desfoar activitatea n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcut servete la producerea acelei consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

  Data :[ZZ.LL.AAAA]

  (numele i prenume)____________________, (semntura i tampil), n calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________

  (denumire/ nume operator economic)

  Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, semnata de reprezentantul sau legal.

 • FORMULARUL 6

  CERTIFICAT

  de participare la licitaie cu ofert independent I. Subsemnatul/ Subsemnatii, ..................., reprezentant/ reprezentanti legali al/ai ..........................................................., proprietar al imobilului, participant la procedura de atribuire prin norme procedurale interne pentru atribuirea unui contract avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene, organizata de Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de ofertant, certific/ certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele ............................................, urmatoarele:

  1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

  2. consimt/ consimtim descalificarea noastra de la procedura de atribuire a contractului de nchiriere in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

  3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

  4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta dect ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

  5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

  6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

  7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale serviciilor oferite;

  8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de autoritatea contractant.

  III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data: Reprezentant/ Reprezentanti legali

 • FORMULARUL 7 OFERTANT ____________________ (denumirea/numele)

  DECLARATIE privind evitarea conflictului de interese

  Subsemnatul(a) ............................................................. (denumirea, numele

  ofertantului), in calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene, organizata de Ministerul Fondurilor Europene, declar pe propria raspundere c, n raport cu prezenta procedur, nu ma aflu in nicio situaie de conflict de interes, respectiv:

  - nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (conform anexei), despre care am luat la cunostinta din documentatia de atribuire atasata invitatiei de participare nr. ..........din data .., postat pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

  Data completrii ...................... Ofertant, _________________ (semnatura autorizat)

  http://www.fonduri-ue.ro/
 • Anexa a declaraiei privind evitarea conflictului de interes

  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

  TABEL CU PERSOANELE CARE DEIN FUNCII DE DECIZIE

  N CADRUL INSTITUIEI (se completeaz de ctre Autoritatea Contractant)

  Numele si Prenumele Functia

  NICA Marius Ministru

  CIUCIUREANU Mihaela Secretar de stat

  BUIC Nicuor Marian Secretar de stat

  FRONEA Dorel Secretar general adjunct

  IORGA Dragos Director general

  COTUIU Luciana Director

  HRISTODORESCU Loredana Director

  GRIGORE Eugen Director

  Ion DINESCU Director

  IZVORAN Camelia Mihaela Director

  SANDU Camelia Director

  SARAGEA Constantin ef erviciu

  STNIL GABRIELA ef erviciu

  GIURA Ancua Mirela ef erviciu

  ANIA Gheorghe ef birou

  RDVAN Roxana Adriana Expert

  PUCAU Laura Codrina Consilier

 • FORMULAR 8

  DECLARATIE

  privind ndeplinirea cerinelor de calificare solicitate n documentaia de atribuire

  Subsemnatul(a)...................................................... (numele si prenumele in clar), reprezentant imputernicit al ....................................................... (denumirea, numele ofertantului), in calitate de proprietar al imobilului, ofertant la procedura de achizitie prin norme procedurale interne pentru atribuirea contractului avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene, organizata de Ministerul Fondurilor Europene, la data de ............................... (zi/luna/an), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii prevazut de art. 175 (din Noul Cod Penal), c ndeplinesc toate cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire i menionate n anexa la prezenta.

  Subsemnatul neleg c am obligaia de a prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaz/ confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, atunci cnd primesc din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut n respectiva solicitare i declar c informaiile ce vor fi furnizate, privind modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine vor fi reale, complete i corecte n fiecare detaliu.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Ministerului Fondurilor Europene cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr i imobilul ofertat spre nchiriere.

  neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea, sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

  Reprezentantul mputernicit al operatorului economic,

  ...........

 • FORMULAR 9

  SCRISOARE DE GARANTIE FINANCIARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziie

  Garantia Nr.:

  Din data:[ZZ.LL.AAAA] Catre: Ministerul Fondurilor Europene, Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, Bucureti, Romnia Titlu contractului: Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene Noi, [nume Banca/Societate de asigurari, adresa], semnatarii acestei scrisori de garantie, avand sediul inregistrat la [adresa sediului social al bancii/societatii de asigurari], ne obligam in mod conditionat/neconditionat si irevocabil fata de Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate Contractanta, sa platim suma de [X.XXX,XX] Lei, (cifra si in litere), corespunzatoare garantiei pentru participarea (numele si adresa ofertantului sau operatorul economic in calitate de lider al asocierii formata din (se va trece denumirea operatorilor economici) cu oferta la procedura de atribuire pentru contractul de nchiriere sus-mentionat. Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea Contractanta, cu conditia ca in cererea sa Autoritatea Contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

  a) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

  Ne obligam sa nu ntrziem n niciun fel efectuarea plii. Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA] si este valabila pana la data de [ZZ.LL.AAAA]. In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/ societatii de asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil. Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia nr. 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) rectificata in iulie 2010 de Camera Internationala de Comert Paris si va intra sub incidenta legilor romanesti in vigoare. Nume: Functie: Semnatura: .. Stampila.. Data: [ZZ.LL.AAAA]

 • FORMULAR 10

  BANCA/ SOCIETATEA DE ASIGURARI

  (denumirea)

  SCRISOARE DE GARANTIE FINANCIARA DE BUNA EXECUTIE

  Catre __________________________________________

  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Garantia Nr.:

  Din data:[ZZ.LL.AAAA] Catre: Ministerul Fondurilor Europene Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, Bucureti, Romnia Titlu contractului: Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier,

  utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene

  Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului si numarul), incheiat intre ............................, in calitate de Locator, si Ministerul Fondurilor Europene, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, in calitate de Autoritate Contractanta si Achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, pna la concurenta sumei de [X.XXX,XX] LEI, fara TVA. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritatii Contractante sau a achizitorului. Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepnd cu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data semnarii contractului. Prezenta garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la finalizarea contractului de inchiriere. Garantia nu poate fi restituita Prestatorului dect cu acordul scris al Autoritatii Contractante. In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru prealabil; Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia no. 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees) rectificata in iulie 2010 de Camera Internationala de Comert Paris si va intra sub incidenta legilor romanesti in vigoare. Parafata de Banca/Societatea de asigurari ........................ in ziua .......... luna .......... anul ......... (semnatura autorizata) Nume: Functie:

 • FORMULAR 11

  Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE DE CONFORMITATE CU CAIETUL DE SARCINI aferent procedurii de atribuire avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar

  funcionrii Ministerului Fondurilor Europene

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar c spaiile de birouri pe care urmeaz s-l nchiriem va respecta n totalitate cerinele Caietului de Sarcini i prevederile Contractului. Prin prezenta lum la cunostin c orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini, indiferent de motive, nu trebuie acceptat de ctre Autoritatea Contractant. Data completarii :[ZZ.LL.AAAA] Ofertant,...... (nume, semnatura autorizata si stampila)

 • FORMULAR 12

  Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  TABELUL DE CORESPONDEN CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI 1.

  Nr. crt. Specificaii minime solicitate (conform Caietului de sarcini)

  Specificaii ofertate* (se vor completa de ctre

  ofertant)

  OBIECTUL ACHIZIIEI

  1

  Obiectul contractului care se va ncheia ntre Ministerul Fondurilor Europene i ofertantul desemnat ctigtor l reprezint nchirierea unui imobil pentru desfurarea activitii ministerului.

  2

  Spaiul ce face obiectul nchirierii poate fi format dintr-un imobil sau doua imobile alturate la o distanta de maxim 1000 m sau a unor spaii compacte ntr-un imobil cu destinaia de birouri.

  3

  Spaiul ce face obiectul nchirierii trebuie s fie dotat cu mobilier nou sau n stare foarte bun (pus la dispoziia autoritii contractante cu titlu gratuit), cu dotri i instalaii tehnice, utiliti, locuri de parcare necesare desfurrii n condiii corespunztoare a activitii Ministerului Fondurilor Europene.

  4

  Ofertantul va asigura mentenana spaiului pe care l va propune spre nchiriere, inclusiv asigurarea serviciilor de reparare i ntreinere a cldirii i a spaiilor nchiriate, a echipamentelor i instalaiilor din dotare, conform specificaiilor prezentate n caietul de sarcini.

  DURATA CONTRACTULUI

  5

  Perioada de nchiriere este de 36 (treizeci i ase) de luni, cu posibilitate de prelungire si de suplimentare a spaiului, n funcie de necesitatea Ministerului Fondurilor Europene si de disponibilitatea fondurilor bugetare alocate.

  6 O eventual prelungire a contractului de nchiriere se va notifica cu minim 2 luni nainte de expirarea termenului contractual.

  SPECIFICAII MINIME TEHNICE I FUNCIONALE

  A. Condiii minime obligatorii

  7

  A.1. Se solicit ca imobilul sau imobilele alturate s fie amplasat/e n Bucureti, n perimetrul stabilit conform Anexei nr.1 la prezentul caiet de sarcini, ntr-o locaie uor accesibil cu mijloacele de transport n comun.

 • 8

  Imobilul/ imobilele ofertate spre nchiriere trebuie s fie amplasat/e n perimetrul stabilit de MFE cu o raz de maxim doi km distan fa de sediul Guvernului Romniei (Palatul Victoria, Piaa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureti). La stabilirea perimetrului autoritatea contractant, n calitate de autoritate public central a avut n vedere atribuiile si activitile zilnice desfurate de MFE i colaborarea cu alte instituii publice centrale.

  9

  Pentru a demonstra modalitatea de ndeplinire a cerinei privind amplasamentul cldirii/lor propuse spre nchiriere n perimetrul stabilit de autoritatea contractant, ofertanii vor prezenta n ofert extrase/ capturi de ecran/ documente suport, n care vor marca n mod vizibil distana pietonal dintre imobilul/ imobilele propus/e spre nchiriere i staiile mijloacelor de transport n comun.

  10

  A.2 Starea tehnica a imobilului s fie foarte buna, att la interior, ct i la exterior i s nu prezinte risc (inclusiv seismic) i pericol public Autoritatea Contractant solicit ofertantului declarat ctigtor o adeverin privind ncadrarea/ nencadrarea imobilului n clasele de risc seismic emis de Direcia Investiii Serviciul Consolidri din cadrul Primriei Municipiului Bucureti sau o expertiz tehnic ntocmit de un expert tehnic atestat pentru construcii, care s certifice starea actual a construciei, inclusiv a riscului seismic, document prezentat n xerocopie conform cu originalul.

  11 A.3. S asigure condiii corespunztoare necesare amenajrii spaiilor solicitate n prezentul caiet de sarcini.

  12

  A.4. Suprafaa util total solicitat de autoritatea contractant prin prezentul caiet de sarcini necesar desfurrii activitii Ministerului Fondurilor Europene este de aproximativ1 8.500 mp. utili - pretabil organizrii de birouri i spatii de lucru pentru aproximativ 820 de persoane i spaiu suplimentar destinat arhivei pasive si active de minim 4000 mp utili n acest sens se vor prezenta documente suport n vederea ndeplinirii acestei cerine, pentru fiecare etaj/ spaiu/spaii n parte, aa cum rezult din cadrul releveului emis, avizat de Oficiul de Cadastru (documentul va fi prezentat n cadrul ofertei).

  1 Prin termenul aproximativ se nelege acel interval care poate varia cu +/- 5% fa de reperul exact pe care-l nsoete

 • 13

  A.5. Imobilul s permit, n limita spaiului disponibil instalarea n exterior i n interior a nsemnelor instituiei sau a altor elemente de publicitate care au legtur cu specificul i reprezentativitatea instituiei.

  14

  A.6. Spaiul oferit spre nchiriere trebuie s fie compact (dispus pe mai multe etaje consecutive, dac este posibil) sau n cazul mai multor imobile acestea trebuie s fie alturate la o distanta de maxim 1000 m, s asigure ci de acces, s permit asigurarea pazei obiectivului, precum i accesul pentru persoanele cu dizabiliti, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Dac imobilul de birouri/spaiul deservete i alte entiti, obligativitatea asigurrii unui spaiu ct mai compact pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene, cu posibilitatea de intrare separat, care s permit asigurarea pazei obiectivului n condiiile Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, cu modificrile i completrile ulterioare.

  15

  Accesul n spaiile destinate MFE se va face pe baza unui sistem de tip cartel magnetic, iar locatarul va asigura, gratuit cartelele magnetice pentru tot personalul MFE i un numr suplimentar de 10% de cartele pentru vizitatori.

  16

  Anexate ofertei se vor prezenta fotografii ale imobilului de nchiriat, din exterior i interior, aferente spaiilor propuse spre nchiriere i/ sau orice alte documente relevante pentru susinerea celor prezentate n ofert.

  17

  A.7. Compartimentare spaii birouri de lucru: Spaiu pretabil organizrii de birouri pentru angajaii Ministerului Fondurilor Europene va fi de aproximativ 7.183 mp utili, dispus astfel: a.spaii de birouri de lucru pentru cca. 699 angajai cu funcie de execuie este de aproximativ 4.893 mp utili (compartimentate cu perei), b.spaii de birouri destinate demnitarilor i cabinetelor aferente acestora este aproximativ 350 mp utili (compartimentate cu perei); c.spaii de birouri pentru funcii de conducere pentru cca. 97 persoane conducere/ management este de aproximativ 1.940 mp utili (compartimentate cu perei);

  18 A.7.1 Spaiile de lucru/ birouri personal execuie pentru aproximativ 699 persoane vor fi dotate pentru fiecare persoan cu mobilier nou sau n stare foarte bun

 • (unitate de mobilier standard - pus la dispoziia autoritii contractante cu titlu gratuit), alctuit dup cum urmeaz: - 1 scaun , ergonomic, cu rotile; - 1 birou tip office; - 1 dulap cu 2 ui (exclus metalic); - 1 rollbox; - un cuier i un scaun vizitator la 4 persoane angajate ale MFE Spaiile de lucru vor fi compartimentate cu perei i vor avea jaluzele, podea tehnic suspendat acoperit cu parchet/ mochet, plafoane ncasetate fonoizolante.

  19

  A.7.2 Spaii birouri pentru cca. 97 persoane conducere/ management vor fi dotate individual cu mobilier nou sau n stare foarte buna (unitatea de mobilier standard pus la dispoziia autoritii contractante cu titlu gratuit): - 1 scaun tip manager i 2 scaune vizitator ; - 1 birou tip manager; - 1 vitrina acte (doar pentru demnitari); - 2 roll-box-uri; - mas de consiliu de minim 8 persoane cu minim 8 scaune (doar pentru demnitari; - 1 cuier; - 2 dulapuri (exclus metalice) pentru depozitare documente; Spaiile de lucru compartimentate cu perei (opional configurabili n funcie de planul de compartimentare aprobat de autoritatea contractant) vor avea jaluzele, podea tehnic suspendata acoperit cu parchet/ mochet, plafoane ncasetate fonoizolante. Pentru activitatea de secretariat a demnitarilor se vor asigura: 2 scaune, 1 birou, 2 roll-boxuri, 1 cuier, 1 dulap pentru depozitare documente.

  20

  A.8. Spaii pentru sli de conferin/reuniuni: A.8.1 O sal de conferin, cu posibilitate de compartimentare (opional configurabili n funcie de planul de compartimentare aprobat de autoritatea contractant) capacitate aproximativ 100 persoane, mobilat cu mese de consiliu corespunztoare spaiului propus i minim 100 de scaune vizitator stivuibile. Suprafata estimata de minim 150mp.

  21

  A.8.2 Unsprezece sli de reuniune/ntlniri/evaluri/control, cu posibilitate de compartimentare cu perei modulari capacitate minim 30 persoane fiecare, mobilate cu mese de consiliu corespunztoare spaiului propus i minim 30

 • de scaune vizitator stivuibile, pentru fiecare sala - care vor fi destinate edinelor, evaluatorilor de oferte, experilor externi i cnd este cazul pentru desfurarea activitii organismelor de verificare i control.

  22

  A.8.3 Dou sli pentru edinele de consiliu de conducere situate la acelai nivel cu spatiile destinate demnitarilor, n suprafaa de minim 30 mp utili, utilizate i pentru aciuni de protocol.

  23

  A.8.4 Spaii cu amenajare specific unei cantine/ sala de mese sau spaii mai mici pe fiecare etaj, spaii care nsumate trebuie s acopere suprafaa de 120 mp utili solicitat. Spaiul destinat fiecrei sli de mese/cantinei va fi dotat cu mese i scaune, cu titlul gratuit.

  24

  A.9 Spaiu organizare arhiv: A.9.1 Pentru arhiva pasiv i activ este necesar o suprafa minim de 4.000 m.p. utili, compartimentat n funcie de necesiti, prevzuta cu rafturi i dotata cu aparate de msura a valorii temperaturii si umiditii relative in depozite, mijloace de alarmare i semnalizare anti-incendiu si anti-efracie, mijloace de stingere a incendiilor, conform prevederilor Ordinului 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziii ale Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996. Tariful pentru spaiul destinat arhivei pasive si active va fi mai mic dect tariful pentru spaiul nchiriat. A.9.2 Spaiul/Spaiile trebuie s fie securizat/e cu nchidere mecanic i pot fi amplasate ntr-o alta locaie din Bucuresti.

  25

  A.10. Spaiu pentru magazie i depozitare A.10.1 Pentru spaiul destinat magaziei MFE este necesar o suprafaa minim de 150 m.p., compartimentat n funcie de necesiti, prevzut cu rafturi i dotat cu mijloace de alarmare i semnalizare anti-incendiu si anti-efracie si mijloace de stingere a incendiilor .

  26

  A11. Spaiu pentru registratura general i paz A.11.1 Spaiu necesar pentru registratura generala este de minim de 40 m.p. utili, dotat cu 4 birouri, 4 scaune, 4 roll box-uri, 4 dulapuri, 4 msue.

  27 A11.2 Spaiu destinat asigurrii pazei spaiului MFE amplasat la parterul imobilului, dotat cu birou i scaun, cu o suprafa de minim 10 mp.

 • 28

  A12. Spaiu special amenajat n conformitate cu cerinele activitii de casierie A.12.1 Spaiu necesar pentru casierie este de minim de 12 m.p. utili, dotat cu u securizat i camera video.

  29

  A13. Spaiu special amenajat pentru structura de securitate A.13.1 Spaiu necesar pentru structura de securitate este de minim de 15 m.p. utili, dotat cu 2 birouri, 2 scaune, 2 rollbox-uri, 2 dulapuri. Cerine ce trebuie ndeplinite, conform legislaiei protective n vigoare, de ncperea de Securitate pentru pstrarea documentelor clasificate, elaborate/gestionate n cadrul Structurii de Securitate sunt urmtoarele:

  Camer cu o singur intrare, cu perei etani (nu de sticl, ridicai pn n tavan) cu u metalic, asigurat antiefracie.

  n dreptul uii de intrare, n ncperea de securitate s fie montat o camer de supraveghere.

  Camera de securitate, unde se pstreaz documentele clasificate nu trebuie prevzut cu ferestre, sau n cazul n care exist ferestre, aceasta sa aib bare ncastrate n beton i s fie asigurate antiefracie.

  Ua ncperii de la camera de securitate trebuie s aib posibilitatea aplicrii sigiliului i s fie prevzut cu cheie, iar sistemul de aerisire trebuie asigurat mpotriva accesului neautorizat i a introducerii materialelor incendiare.

  Camera va fi protejat mpotriva ascultrii pasive, prin izolarea fonic.

  n jurul ncperii de securitate poate fi stabilit o zon administrativ, cu perimetru vizibil delimitat, n interiorul creia s existe posibilitatea de control al personalului.

  30

  A.14. Spaiu tehnic dedicat pentru servere (camera serverelor): A.14.1 Spaiu n suprafaa de 100 mp utili special amenajat pentru funcionarea optima a echipamentelor IT prin asigurarea condiiilor de alimentare electrica (redundanta si continuitate cu protecie mpotriva variaiilor de tensiune), temperatura ambianta si umiditate. Spaiul trebuie sa

 • fie securizat cu nchidere mecanica si acces pe baza de cartela magnetica. Accesul va fi acordat unui numr finit de persoane desemnate. Spaiul susmenionat va fi divizat in mod egal pentru realizarea de camere tehnice pe fiecare nivel ocupat de locatar. Aceste camere vor gzdui echipamente IT active si pasive de comunicaii ale locatarului. Dimensionarea suprafeei si a condiiilor tehnice de constituire a acestor camere (cablare structurata, alimentare electrica, rcire, dispunere in spaiul etajului) vor respecta standardele din domeniu IT.

  31

  A.15 Regimul de nlime al imobilului poate fi dup cum urmeaz: - S+P+un numr de nivele conform regimului de nlime aprobat n zona (obligatoriu lift pentru minim 4 persoane, n cazul cldirilor cu mai mult de 2 etaje); Suprafaa de la subsolul cldirii nu poate fi destinat spaiului de birouri i spaiilor pentru slile de edin n care s i desfoare activitatea personalul MFE. - P+un numr de nivele conform regimului de nlime aprobat in zona (obligatoriu lift pentru minim 4 persoane, in cazul cldirilor cu mai mult de 2 etaje).

  32 A.16. Terenul imobilului trebuie sa fie bine delimitat de vecinti sau ngrdit.

  33

  A.17. Trebuie s fie asigurate minim 50 locuri de parcare aferente imobilului/imobilelor Zona de parcare poate fi amplasat la subsolul cldirii i/sau pe terenul proprietate aferent cldirii i/sau n zone de parcare pe domeniul public/privat din vecintatea imobilului care sa permit organizarea parcului auto propriu al ministerului i parcarea unui numr minim de 50 de autoturisme MFE. n condiiile n care nu exist posibilitatea asigurrii locurilor de parcare solicitate n subsolul imobilului/ imobilelor i/sau pe teren proprietate privat n apropierea imobilului, atunci se pot asigura spaiile de parcare pe domeniul public sau privat n aproprierea imobilului, caz n care se va demonstra dreptul de folosin pentru acest spaiu prin punerea la dispoziie a contractului de nchiriere ncheiat cu autoritile publice locale/ entitatea privat prin care se demonstreaz dreptul de folosin al ofertantului pentru acest spaiu. Locurile de parcare vor fi oferite Autoritii Contractante cu titlu gratuit pe ntreaga perioad de derulare a contractului.Ofertanii vor prezenta documente prin care vor face dovada dreptului de utilizare a locurilor de parcare.

 • B. Dotri tehnice i instalaii

  34

  B.1.1. Imobilul s dein: - Sistem propriu de nclzire/rcire care s asigure temperaturi optime de lucru, cu posibilitatea reglrii temperaturii independent pentru fiecare birou/spaiu. - Instalaie termic n imobil cu radiatoare sau ventilo-convectoare; - Imobilul sa fie racordat la reea alimentare cu ap cu contorizare separat, n cazul n care n imobil i desfoar activitatea i ali chiriai; - Imobilul sa fie racordat la reeaua de alimentare cu energie electric, cu contorizare separat, n cazul n care n imobil i desfoar activitatea i ali chiriai; - Instalaie electric n imobil; - Instalaie sanitar n imobil (ap i canal) i grupuri sanitare femei/ brbai pe fiecare nivel; - Reea de canalizare n imobil; - Reea de hidrani la interior;

  35

  B.1.2. Finisaje amenajri interioare La data transmiterii ofertei sau cel trziu, pn la data predrii n folosin, (n maxim 45 de zile de la data emiterii ordinului de ncepere a contractului de ctre autoritatea contractant) spaiul ce urmeaz a fi nchiriat va fi complet dotat cu urmtoarele finisaje: n spaiile cu destinaie birouri - parchet sau mochet; n spaiile de circulaii - gresie de trafic intens sau parchet de trafic intens; n grupurile sanitare - faian, gresie; ui dotate cu ncuietori cu butuc; ferestre cu posibilitate de deschidere; iluminat natural pentru fiecare etaj; zugrveli lavabile pe perei i tavane; tavane false din rigips normal sau casetat; corpuri de iluminat montate n toate spaiile; jaluzele la ncperile cu destinaie de birou i la ferestre;

  36

  Grupuri sanitare pentru femei i brbai s se gseasc

  pe fiecare etaj i s fie dotate cu lavoare, closete cu ap,

  oglinzi, suporturi pentru hrtie igienic, n perfect stare

  de funcionare.

  37

  NOT: Aceste cerine trebuie asumate de ofertant in propunerea sa tehnica si trebuie ndeplinite de acesta pn la data predrii n folosin a spaiului, respectiv n maxim 45 de zile de la emiterea ordinului de ncepere a contractului de nchiriere.

 • C. Amenajare spaiu cu mobilier

  38

  La data transmiterii ofertei sau cel trziu, pn la data predrii n folosin (n maxim 45 de zile de la data emiterii ordinului de ncepere a contractului de ctre autoritatea contractant) imobilul/ spaiul ce urmeaz a fi nchiriat va fi complet dotat cu elemente de mobilier adecvat pentru toate spaiile de lucru menionate anterior. Mobilierul va fi nou sau n stare foarte bun i va fi pus la dispoziie cu titlul gratuit.

  CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE

  39

  V.1. n imobil trebuie s fie asigurate: Reea voce-date proprie (prizele de date sunt de tip RJ45) racordare Ia internet;cablare structurat voce-date cu cablu UTP CAT5e, casete cu minim o priza dubl pentru fiecare persoan, minim 2 prize duble/ persoana din birou management minim 2 prize duble/ persoana secretariat birou management, minim 1 prize dubla/3 mp in sala de conferin dispunse proportional pe suprafata, Toate prizele de date vor fi conectate structurat prin pardoseala tehnica la rack-urile de concentrare ale cablurilor.

  40

  Retea de voce-date fax In zonele de secretariat trebuie sa fie prezenta cel putin 1 priza de fax de tip RJ11/ birou conectata structurat prin pardoseala tehnica la rack-urile de concentrare ale cablurilor.

  41

  Spatiile tehnice destinate IT Structura spatiilor tehnice presupune existenta unui rack concentrator si a rack-urilor de distribuie, interconectate prin intermediul cablajului structurat de tip CAT5e. Spatiile tehnice destinate IT vor fi interconectate atat pe verticala cat si pe orizontala att intre ele cat si cu rack-ul concentrator pe minim 24 de cabluri de cupru/legtura. Alimentarea prezenta in spatiile tehnice IT trebuie sa fie redundanta, susinuta de ups de minim 3 KVA/rack - posibilitatea adugrii de noi conexiuni de la teri furnizori de legturi broadband i de instalare a unei reele de cabluri de comunicaii n situaia n care, ulterior nceperii contractului de nchiriere, se constat c reeaua pus la dispoziie de ctre proprietar este insuficient. Aceast reea va fi instalat de ctre o

 • companie/companii specializate cu acordul i n condiiile stabilite de viitorul chiria, pe cheltuiala acestuia; - pentru instalarea n bune condiii a reelei de cabluri de comunicaii suplimentare, proprietarul cldirii trebuie s permit accesul n cldire a companiei/companiilor n vederea instalrii cablurilor necesare, trebuie s fie de acord cu pstrarea cablurilor n cldire pe toat durata contractului de nchiriere i, de asemenea, trebuie s permit accesul n cldire pe toat durata contractului de nchiriere a echipelor ce asigura service-ul acestei reele; - centrala telefonic VoIP cu aparate telefonice (minim 1500 linii telefonice de interior cu acces direct din exterior, fr centralist, 8 fluxuri ISDN PRI, 24 linii fax analogice), amplasat n spatiul tehnic IT (sau n alt spaiu), lng rack-ul de concentrare a cablurilor; - existenta reea de hidrani la interior; - sistem de avertizare Ia incendiu, printr-un sistem electronic de avertizare n caz de incendiu n fiecare diviziune a spaiului i autorizaie PSI; - sisteme antiefracie control acces Ia intrare ; - sistem centralizat de aer condiionat cu chiller i ventiloconvectoare; - aer condiionat distinct pentru spaiu server (cu inverter, minim 60000 BTU); - sistem de ventilare spaiu; - sistem exterior de supraveghere monitorizat video pe ntreg perimetrul (inclusiv parcare) cu minim 4 camere. - sistem interior de supraveghere monitorizat video n spaiile comune (holuri, cai de acces).

  42

  NOTA: Spaiul poate fi pus Ia dispoziie cu amenajrile solicitate anterior - n cel mult 45 de zile de Ia emiterea ordinului de ncepere a contractului, prin proces-verbal de predare primire.

  PREDAREA N FOLOSIN A SPAIULUI NCHIRIAT

  43

  Spaiul nchiriat va fi compartimentat pe cheltuiala proprietarului cu perei n funcie de configuraia de lucru necesar. Planul de compartimentare va fi prezentat n 2 (dou) variante ce va corespunde cerinelor prezentului caiet de sarcini i se va stabili de comun acord varianta final cu autoritatea contractant.

  44

  Compartimentarea va avea n vedere structura organizatoric a instituiei (respectiv direcii/ servicii/ compartimente) care va fi pus la dispoziia operatorului economic declarat ctigtor. Se exclude varianta compartimentrii de tip open space.

 • 45

  Persoana mputernicit din partea ofertantului declarat ctigtor va prezenta autoritii contractante n termen de 10 zile dup transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii dou variante de compartimentare a spaiului i dotarea acestuia cu mobilier, ntocmite de un arhitect cu drept de semntur.

  46

  De la data emiterii ordinului de ncepere a contractului, n maxim 45 de zile, ofertantul va asigura compartimentarea spaiului conform variantei agreate cu autoritatea contractanta i va da n folosin imobilul.

  47

  Imposibilitatea ajungerii la un acord sau la nerespectarea termenului de 10 zile sus menionat cu privire la planurile de compartimentare a imobilului i mobilrii acestuia, acord dreptul autoritii contractante de a refuza ncheierea contractului i de a invita la semnarea contractului, operatorul economic stabilit pe locul imediat urmtor n clasamentul rezultat ca urmare a aplicrii criteriului de atribuire.

  48

  Ofertantul i asum obligaia ca pn la data predrii n folosin a spaiului nchiriat n incinta imobilului, (maxim 45 de zile de la data emiterii ordinului de ncepere a contractului de nchiriere) s asigure toate compartimentrile i amenajrile necesare (conform cerinelor minime solicitate), astfel nct s rspund cerinelor Autoritii Contractante.

  49

  Spaiile vor fi puse la dispoziia autoritii contractante n maxim 45 de zile de la data emiterii ordinului de ncepere a contractului, cu toate dotrile necesare utilizrii, pe baz de proces verbal de predare - primire n care se va meniona spaiul cu dotrile sale, starea tehnic i gradul de utilizare a acestora.

  50

  Compartimentarea spaiului, dotarea tehnic i cu mobilier precum i predarea n folosin a acestuia se realizeaz de comun acord ntre Ministerul Fondurilor Europene i persoana mputernicit din partea ofertantului declarat ctigtor, n maxim 45 de zile de la data emiterii ordinului de ncepere a contractului.

  51 Cile de evacuare trebuie s respecte cerinele normativelor pentru prevenirea i stingerea incendiilor i /sau normativelor i normelor antiseismice.

  52 Toate costurile aferente compartimentrii spaiului i amenajrii, precum i costurile dotrilor vor cdea n sarcina locatorului.

  53 Autoritatea contractanta i rezerv dreptul de a solicita compartimentri suplimentare i mobilier suplimentar n situaii speciale i temeinic justificate, de comun

 • acord cu ofertantul declarat ctigtor. Costurile aferente unor asemenea amenajri intr n sarcina chiriaului.

  PLI

  54

  Demararea contractului de nchiriere se va face cu respectarea dispoziiilor legislaiei n vigoare n domeniu, respectiv MFE avnd obligaia de a verifica, nainte de ncheierea contractului, respectarea dispoziiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub incidena legislaiei privind finanele publice. MFE precizeaz c va ncheia contractul numai n msura n care fondurile necesare achiziiei vor fi asigurate.

  55

  n cazul n care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de achiziie nu vor fi alocate, MFE i rezerv dreptul de a anula procedura de atribuire, fiind imposibil semnarea contractului de nchiriere.

  56

  Contractul de nchiriere va fi ncheiat dac pn la data semnrii acestuia, Ministerul Fondurilor Europene nu a luat o decizie cu privire la activarea clauzei suspensive, respectiv nu a luat o decizie n ceea ce privete achiziia unui imobil/cldiri de birouri sau nu sunt asigurate sursele de finanare aferente cheltuielilor cu nchirierea spaiului necesar desfurrii activitii M.F.E..

  57

  Ofertantul desemnat ctigtor este obligat s menin valabil i nemodificat oferta depus n cadrul procedurii de achiziie, pn la momentul semnrii contractului de nchiriere.

  58

  De la momentul emiterii ordinului de ncepere a contractului de nchiriere i pn la predarea n folosin efectiv a spaiului, prin ncheierea procesului-verbal de predare-primire, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data emiterii ordinului, nu se va plti chirie.

  59 Plata chiriei se va face lunar de ctre locatar ctre locator numai de la momentul predarii in folosina efectiva a spaiului.

  60 Locatorul va emite factura de chirie pentru luna in curs in primele 2 zile lucrtoare ale lunii urmtoare, in lei la cursul de schimb oficial al BNR al euro din data facturrii.

  61

  Factura emisa de locator va fi pltita de locatar prin ordin de plata in contul locatorului deschis ia Trezorerie conform legislaiei in vigoare Ia data plii (respectiv, maxim 30 de zile calendaristice de Ia data nregistrrii facturii).

  62 Pe ntreaga perioada a contractului de nchiriere preul chiriei totale lunare in euro este ferm, nu va putea fi majorat sau indexat.

 • 63

  Preul ofertei va fi exprimat sub forma tarifului chiriei lunare pe metru ptrat, suprafaa util, exprimat n euro, fr TVA, tarif ce va ngloba: 1. Costurile legate de nchirierea efectiv a spaiului de birouri si a arhivei (care reprezint toate costurile cu amenajarea i compartimentarea spaiului, cu dotarea tehnic i cu mobilierul necesar precum i cu ntreinerea n stare de funcionare a spaiului astfel dotat) 2. Costurile lunare legate de ntreinerea cldirii i a sistemelor tehnice din cldire constnd n: - prestarea serviciilor de ntreinere lunar a cilor de acces n cldire, a sistemelor de nclzire, sanitare i electrice, a sistemelor de control acces de avertizare la incendiu i la sistemul antiefracie, dezinsecie i deratizare, deszpezire rampe acces garaj, a trotuarului din faa instituiei, a curii interioare i a aleii de acces n sediul instituiei, deszpezire terase/balcoane i acoperi imobil; - prestarea serviciilor de salubritate;

  ALTELE

  64

  Autoritatea contractant va vizita spaiile oferite spre nchiriere, de operatorii economici participani la procedura de nchiriere, cu respectarea urmtorilor pai: - anunarea ofertanilor asupra zilei i orei n care se va efectua o vizionare a spaiilor de birouri; - verificarea locaiei propus spre nchiriere prin vizionarea la faa locului.

  65

  Toate costurile serviciilor menionate mai sus vor fi suportate de proprietar prin costul chiriei totale lunare ofertate, cu excepia costurilor lunare privind serviciile de utiliti: ap, energie electric, nclzire (dac este un sistem pe gaze naturale), internet, telefonie costuri care se vor achita de ctre Autoritatea Contractant separat, lunar, n funcie de consumuri.

  66 Ministerul Fondurilor Europene n calitate de instituie public nu va plti comision imobiliar unei eventuale agenii imobiliare, care se va prezenta cu ofert.

  67

  n concluzie, ofertanii nu trebuie s cuprind sau s evidenieze n cadrul propunerii lor financiare costurile aferente unui eventual comision pltit ctre o agenie imobiliar pentru publicitate/ reprezentare/ intermediere.

 • 68

  CLAUZ SUSPENSIV PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE NCHIRIERE Procedura de achiziie este iniiat sub incidena prezentei clauze suspensive, n sensul c ncheierea/ semnarea contractului de nchiriere este condiionat de stabilirea eligibilitii cheltuielilor necesare pentru achiziia unei cldiri de birouri (care poate face obiectul unei alte proceduri de atribuire), precum i de obinerea fondurilor necesare achiziiei unei cldiri de birouri, respectiv n cazul n care cele dou condiionaliti vor fi ndeplinite, prezenta procedur de atribuire avnd ca obiect nchirierea unui spaiu de birouri va fi anulat indiferent n ce stadiu de derulare se va afla. Demararea contractului de nchiriere se va face cu respectarea dispoziiilor legislaiei n vigoare n domeniu, respectiv M.F.E. are obligaia de a verifica, nainte de ncheierea contractului, respectarea dispoziiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub incidena legislaiei privind finanele publice. M.F.E. precizeaz c va ncheia contractul numai n msura n care fondurile necesare achiziiei vor fi asigurate. n cazul n care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de achiziie nu vor fi alocate, M.F.E. i rezerv dreptul de a anula procedura de atribuire, fiind imposibil semnarea contractului de nchiriere. Ofertanii sunt obligai s-i menin valabil i nemodificat oferta depus n cadrul procedurii de achiziie, pn la momentul semnrii contractului de nchiriere. Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a ncheia contractul de nchiriere cu ofertantul ctigtor, n limitele fondurilor disponibile i cu respectarea clauzei suspensive menionate mai sus.

  CONDIII SPECIALE

  69

  Imobilul proprietatea unei persoane fizicei /sau juridice,trebuie deinut in mod legal. In cazul in care ofertantul nu este proprietarul spaiului oferit spre nchiriere, acesta va prezenta actul n baza cruia deine dreptul de folosin si de dispoziie din care s rezulte i dreptul de subnchiriere.

  70 Imobilul si terenul aferent trebuie sa nu fac obiectul vreunei aciuni in justiie.

  71 Imobilul care face obiectul contractului de nchiriere nu poate fi nstrinat de ctre ofertantul ctigtor pe perioada derulrii contractului de nchiriere dect

 • cu notificarea prealabila, ntr-un termen de cel puin 180 de zile a Autoritii contractante.

  72

  Viitorul proprietar al imobilului nstrinat are obligaia de a accepta i de a executa contractul de nchiriere valabil ncheiat, n condiiile normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de nchiriere.

  73

  n situaia in care asupra imobilului ofertat este intabulat un drept de ipoteca ctre o instituie financiar-bancara, ofertantul va prezenta in cadrul ofertei sale un angajament din partea acesteia cu privire Ia nchirierea imobilului in favoarea Autoritii contractante.

  74

  De asemenea, ofertantul se angajeaz ca va notifica autoritatea contractant cu cel puin 180 zile nainte de orice modificare ce ar putea perturba folosina imobilului in condiii optime.

  *Comentariile de genul da/nu nu reprezinta indeplinirea/ neindeplinirea cerintelor solicitate.

  Data completarii :[ZZ.LL.AAAA] Ofertant,...... (nume, semnatura autorizata si stampila)

 • FORMULAR 13 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA

  Catre: Ministerul Fondurilor Europene Adresa: Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, Bucureti, Romnia Telefon: 0372.838.500 Fax: 0372.838.502

  Doamnelor/Domnilor, 1. Examinnd documentaia de atribuire avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui

  imobil - cldire de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene, subsemnatul/ subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s oferim spre nchiriere ............................................. (denumire imobil, suprafa spaiu birouri), pentru un pre al chiriei totale lunare pe metru ptrat util de............euro/ mp, la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de ................... (suma n litere si n cifre) euro/mp.

  2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s dm n

  folosin spaiul de birouri nchiriat, n conformitate cu graficul de timp anexat. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de...................

  (durata in litere si cifre) zile, respectiv pn la data de .....................(ziua/luna/anul), i ea va ramne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pna la ncheierea i semnarea contractului de nchiriere, aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmisa de dumneavoastr, prin care ofert noastra este stabilit cstigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.

  Data _____/_____/_____ ................................... (nume si semnatura), n calitate de ..............................., legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ............................................ (denumirea/numele ofertantului)

 • FORMULAR 14 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  GRAFICUL DE TIMP PENTRU DAREA N FOLOSIN

  NR CRT

  DESCRIEREA ACTIUNILOR / ETAPELOR TERMEN DE REALIZARE

  1 Propunerea modelului de compartimentare ./

  2 Semnarea contractului de nchiriere

  3 Compartimentare

  ......

  ......

  ......

  ......

 • FORMULAR 15 Ofertant, ________________________ (denumirea/numele)

  PROPUNEREA FINANCIARA DETALIAT aferent procedurii de atribuire avnd ca obiect Servicii de nchiriere a unui imobil - cldire

  de birouri, dotat cu mobilier, utiliti i spaii de parcare cu destinaie de sediu necesar funcionrii Ministerului Fondurilor Europene

  Tipuri de cheltuieli UM Cantitate Valoare unitar -Euro fr TVA-

  Valoarea lunar a chiriei

  -Euro fr TVA-

  1. Cost lunar chirie pe mp. util pentru spaiul propus pentru nchiriere

  euro/mp

  2. Cost lunar servicii mentenan pe mp util

  euro/mp

  3. Cost lunar chirie pe mp util pentru arhiva activ si pasiva

  euro/mp

  TOTAL CHIRIE LUNAR AFERENT SPAIULUI Total fr TVA

  TVA

  Total cu TVA

  TOTAL (36 LUNI x valoare lunara) Total fr TVA

  Toate preurile sunt exprimate in euro. Data completarii :[ZZ.LL.AAAA] Ofertant,...... (nume, semnatura autorizata si stampila)