Formular Aplicatie

of 4 /4
APLICAȚIE STANDARD PENTRU ADMITEREA ÎN PROGRAMUL DE FORMARE COMPLEMENTARĂ PSIHOTERAPIA FAMILIEI: O ABORDARE CENTRATĂ PE DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE ȘI DOVEZI VALIDATE ȘTIINȚIFIC ©AMPP Furnizor de formare profesională acreditat de Colegiul Psihologilor din România www.paginadepsihologie.ro Stimate aplicant, Îți mulțumim pentru intenția de a participa la programul de formare în Psihoterapia Familiei: o abordare centrată pe dezvoltarea de competențe și dovezi validate științific. Prin programul de formare elaborat de AMPP și acreditat de Colegiul Psihologilor din România, ne propunem să promovăm în rândul specialiștilor în sănătate mintală din România abordarea psihoterapeutică centrată pe dovezi validate științific. Programul intensiv de formare complementară este construit pentru a propulsa înaintarea solicitanților în dezvoltarea profesională. Sunt acceptați în programul de formare complementară cursanții care își doresc să devină cei mai buni clinicieni practicanți și care doresc să beneficieze de o formare riguroasă axată pe dezvoltarea de competențe. Pe parcursul celor 3 sau 5 ani de formare complementară avem așteptări mari din partea participanților. Pentru a beneficia cât mai mult de pe urma programului de formare complementară, cursanții trebuie să fie deschiși la provocări; dornici să participe activ la formarea de bază și supervizarea profesională; dar și să-și dorească să fie cei mai eficienţi psihoterapeuți atât pentru sine cât și pentru clienți. Misiunea echipei noastre de formatori constă în asigurarea unui mediu de învățare în care studenții beneficiază de o formare cu sens care să le permită aprofundarea celor mai bine susținute modele de intervenție psihoterapeutică în munca clinică cu persoana (copii, adolescenți, adulți), cuplul și familia. Beneficiile practice ale absolvenților programului de formare complementară includ posibilitatea obținerii unui atestat de psiholog-psihoterapeut de familie (recunoscut de Colegiul Psihologilor din România); formare clinică și practică în gestionarea cazurilor complexe de psihoterapie; utilizarea celor mai eficiente modele de tratament clinic pentru diferite probleme de sănătate mintală; posibilitate pentru internship (stagiu de practică) alături de psihoterapeuți acreditați; și o comprehensiune integrativă asupra sistemului național și internațional de psihoterapie centrată pe dovezi validate științific. Întâmpinăm cu entuziasm interesul dvs. pentru programul de formare complementară. După completarea aplicației vă invităm să expediați formularul și anexele (două scrisori de recomandare și o scrisoare de intenție, copia ordinului de plată) prin e-mail la adresa: [email protected]. Toate aplicațiile vor fi analizate de către membrii comitetului de admitere, și dacă sunteți calificat/ă pentru interviu veți fi informat/ă în timp util în legătură cu data și locația pentru desfășurarea acestuia. Cu deosebită considerație, Membrii Comitetului de Admitere

Embed Size (px)

Transcript of Formular Aplicatie

 • APLICAIE STANDARD PENTRU ADMITEREA N PROGRAMULDE FORMARE COMPLEMENTAR PSIHOTERAPIA FAMILIEI: OABORDARECENTRATPEDEZVOLTAREADECOMPETENEIDOVEZIVALIDATETIINIFIC

  AMPPFurnizordeformareprofesionalacreditatdeColegiulPsihologilordinRomnia www.paginadepsihologie.ro

  Stimateaplicant,i mulumim pentru intenia de a participa la programul de formare nPsihoterapiaFamiliei:oabordarecentratpedezvoltareadecompeteneidovezi validate tiinific. Prin programul de formare elaborat de AMPP iacreditatdeColegiulPsihologilordinRomnia,nepropunemspromovmn rndul specialitilor n sntate mintal din Romnia abordareapsihoterapeuticcentratpedovezivalidatetiinific.Programulintensivdeformarecomplementaresteconstruitpentruapropulsanaintareasolicitanilorndezvoltareaprofesional.Suntacceptainprogramuldeformarecomplementarcursanii care i doresc sdevin ceimaibuniclinicienipracticaniicaredorescsbeneficiezedeoformareriguroasaxatpedezvoltareadecompetene.Peparcursul celor3sau5anide formarecomplementaravemateptrimaridin partea participanilor. Pentru a beneficia ct mai mult de pe urmaprogramului de formare complementar, cursanii trebuie s fie deschii laprovocri; dornici s participe activ la formarea de baz i supervizareaprofesional;daris-idoreascs fie ceimaieficienipsihoterapeuiattpentrusinectipentruclieni.Misiuneaechipeinoastredeformatoriconstnasigurareaunuimediudenvarencarestudeniibeneficiazdeoformarecusens care s le permit aprofundarea celor mai bine susinute modele deinterveniepsihoterapeuticnmuncacliniccupersoana(copii,adolesceni,aduli),cuplulifamilia.Beneficiile practice ale absolvenilor programului de formare complementarinclud posibilitatea obinerii unui atestat de psiholog-psihoterapeut defamilie (recunoscut de Colegiul Psihologilor din Romnia); formare clinic ipractic ngestionareacazurilorcomplexedepsihoterapie;utilizareacelormaieficiente modele de tratament clinic pentru diferite probleme de sntatemintal; posibilitate pentru internship (stagiu de practic) alturi depsihoterapeui acreditai; i o comprehensiune integrativ asupra sistemuluinaionaliinternaionaldepsihoterapiecentratpedovezivalidatetiinific.ntmpinm cu entuziasm interesul dvs. pentru programul de formarecomplementar.Dupcompletareaaplicaieivinvitmsexpediaiformularuli anexele (dou scrisori de recomandare i o scrisoare de intenie, copiaordinuluideplat)prine-maillaadresa:[email protected] fianalizatedectremembriicomitetuluideadmitere,idacsunteicalificat/pentruinterviuveifiinformat/ntimputilnlegturcudatailocaiapentrudesfurareaacestuia.Cudeosebitconsideraie,MembriiComitetuluideAdmitere

 • APLICAIE STANDARD PENTRU ADMITEREA N PROGRAMULDE FORMARE COMPLEMENTAR PSIHOTERAPIA FAMILIEI: OABORDARECENTRATPEDEZVOLTAREADECOMPETENEIDOVEZIVALIDATETIINIFIC

  AMPPFurnizordeformareprofesionalacreditatdeColegiulPsihologilordinRomnia www.paginadepsihologie.ro

  FormularulAplicaiapentruadmitereDataaplicaiei: ____________________________________________________________Numeleaplicantului: _____________________________________________________Adresa: _____________________________________________________________________Ora: _____________________________________________ Jude: __________________Telefon: __________________________ Email: _________________________________Datanaterii:____________________________Sexul:_____Etnia:____________Aplicpentruprogramulde formarecomplementarde 2anisau3anidinoraul:BucuretiSatuMareBaiaMare Cluj-NapocaExperien educaional (studii universitare/studii post-universitare/ participare la programe de formarecomplementar/ nu se vor meniona cursurile de formarecontinu):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • APLICAIE STANDARD PENTRU ADMITEREA N PROGRAMULDE FORMARE COMPLEMENTAR PSIHOTERAPIA FAMILIEI: OABORDARECENTRATPEDEZVOLTAREADECOMPETENEIDOVEZIVALIDATETIINIFIC

  AMPPFurnizordeformareprofesionalacreditatdeColegiulPsihologilordinRomnia www.paginadepsihologie.ro

  TRASEUEDUCAIONAL

  Absolvent()alUniversitii:___________________________________________Facultateade:______________________________________________________________Oraul:_________________________________________Anulabsolvirii:_________Notadeabsolvire(calificativulobinut):_____________________________Membrual(COPSI;CMR;CNAS;etc.)___________________________________Premii/Distinciiacademice:___________________________________________Publicaii:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ParticiparelaConferineInternaionale:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Blog/site:___________________________________________________________________

  TRASEUPROFESIONALAngajatoractual:__________________________________________________________Adresa:_____________________________________________________________________Decianisunteiangajat():__________________________________________Experienaclinic:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • APLICAIE STANDARD PENTRU ADMITEREA N PROGRAMULDE FORMARE COMPLEMENTAR PSIHOTERAPIA FAMILIEI: OABORDARECENTRATPEDEZVOLTAREADECOMPETENEIDOVEZIVALIDATETIINIFIC

  AMPPFurnizordeformareprofesionalacreditatdeColegiulPsihologilordinRomnia www.paginadepsihologie.ro

  ALTECERINE

  Referine:Depunei dou scrisori de recomandare n care s apar informaiidesprecunotineleiabilitiledvs.clinice,daripotenialulpersonalpentruapractica psihoterapia. Completai numele, numrul de telefon sau adresa de e-mailapersoanelorcareaufcutrecomandarea:Nume: ___________________________________________ Email/Tel: __________________________Nume:___________________________________________Email/Tel:___________________________Scrisoare de intenie: ntocmii o scrisoare de intenie, care va fi anexatformularului de aplicaie. Descriei n coninutul acesteia interesele dvs. attpentru psihoterapia de familie, ct i pentru programul de formarecomplementar centrat pe dezvoltarea de competene i dovezi validatetiinific. Scriei-ne despre potrivirea dintre programul de formarecomplementar i obiectivele dvs. profesionale, dar i despre cine suntei capersoan i care sunt valorile dvs. de via. De asemenea v invitm smenionai orice alt informaie care considerai c v recomand pentruadmitereanprogramuldeformarecomplementar.Scrisoareadeintenienuvadepimaimultdedoupagini.Documente de studii i atestate: V invitm s ne transmitei prin e-mailalturideformularuldeaplicaieisolicitrilemaisusmenionatefotocopiialeactelordvs.destudiiiatestateledemembrundiferiteforuriprofesionale.Taxpentrudepunereaaplicaiei:Taxaperceputpentruanalizaaplicaieiestencuantumde50deron.AceastavafidepusncontulAsociaieiMulticulturaledePsihologie i PsihoterapieRO31BTRL03101205S05930XXRON, deschis laBanca Transilvania S.A. Copia ordinului de plat fiind anexat formularului deaplicaie.Prin semnarea acestei aplicaii mi exprim intenia de a participa laprogramul de formare complementar n Psihoterapia Familiei: oabordare centrat pe dezvoltarea de competene i dovezi validatetiinific n vederea obinerii certificatului de psiholog-psihoterapeut defamilie.___________________________________________________________________SemnturaData