ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem...

34
ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI NR.____________DIN____/_____/2011 RAPORT Privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru anul 2011 I Consideraţ ii generale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2006-2013, Strategiei Judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pe perioada 2008-2013, respectiv Strategiei Judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 2007-2013. Prin aplicarea prevederilor Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri bugetare, ale HG 976/2010 şi ale HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, D.G.A.S.P.C.Iaşi şi-a reorganizat activitatea prin modificarea structurii organizatorice a compartimentelor şi serviciilor sociale în condiţiile legii, în vederea eficientizării activităţii şi reducerii cheltuielilor cu salariile, cu incadrarea în standardele de cost aprobate. Astfel, începând cu data de 01.01.2011 s-au înfiinţat complexe de servicii (prin unirea unor centre de plasament) şi s-a realizat diminuarea numărului de compartimente (prin unirea unor servicii/birouri), care să fie conduse de către un singur şef de centru, respectiv şef de serviciu/birou, reducându-se astfel numărul funcţiilor de conducere, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010 prin care s-a aprobat noua organigrama şi statele de funcţii ale D.G.A.S.P.C.Iaşi. II Activităţi şi rezultate obţinute î n protecţia copilului SITUAŢIA COPIILOR ÎN DIFICULTATE, AFLAŢI ÎN MĂSURI DE PROTECŢIE A. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament din subordinea DGASPC Iaşi. II.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii instituţionalizaţi, un număr de 125 copii provin din alte judeţe. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi str.V.Lupu nr.57 A Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 Tip centru de plasament Dec. 2005 Dec. 2006 Dec. 2007 Dec. 2008 Dec. 2009 Dec. 2010 Dec. 2011 Centrele de tip clasic 592 534 490 491 483 473 480 Centrele pt. copil cu handicap 1386 1288 1191 1132 1159 1130 1052 Total copii in CP 1978 1822 1681 1623 1642 1603 1532 1

Transcript of ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem...

Page 1: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI NR.____________DIN____/_____/2011

RAPORTPrivind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

pentru anul 2011

I Consideraţ ii generale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean

nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2006-2013, Strategiei Judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pe perioada 2008-2013, respectiv Strategiei Judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 2007-2013.

Prin aplicarea prevederilor Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri bugetare, ale HG 976/2010 şi ale HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, D.G.A.S.P.C.Iaşi şi-a reorganizat activitatea prin modificarea structurii organizatorice a compartimentelor şi serviciilor sociale în condiţiile legii, în vederea eficientizării activităţii şi reducerii cheltuielilor cu salariile, cu incadrarea în standardele de cost aprobate.

Astfel, începând cu data de 01.01.2011 s-au înfiinţat complexe de servicii (prin unirea unor centre de plasament) şi s-a realizat diminuarea numărului de compartimente (prin unirea unor servicii/birouri), care să fie conduse de către un singur şef de centru, respectiv şef de serviciu/birou, reducându-se astfel numărul funcţiilor de conducere, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010 prin care s-a aprobat noua organigrama şi statele de funcţii ale D.G.A.S.P.C.Iaşi.

II Activităţi şi rezultate obţinute î n protecţia copilului

SITUAŢIA COPIILOR ÎN DIFICULTATE, AFLAŢI ÎN MĂSURI DE PROTECŢIE A. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament din subordinea DGASPC Iaşi.

II.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011

*Din cei 1532 copii instituţionalizaţi, un număr de 125 copii provin din alte judeţe.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

Tip centru de plasament

Dec. 2005

Dec. 2006 Dec. 2007 Dec.

2008Dec. 2009

Dec. 2010

Dec.2011

Centrele de tip clasic 592 534 490 491 483 473 480Centrele pt. copil cu handicap 1386 1288 1191 1132 1159 1130 1052

Total copii in CP 1978 1822 1681 1623 1642 1603 1532

1

Page 2: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutia num arului de copii in s istem rezidenţial in perioada 2005-iunie 2011

CP de tip clasic CP pt. copil cu handicap

II.1.Evoluţia numărului de copii în sistem rezidenţial în perioada 2005- decembrie 2011

II.2.Fluctuaţia intrări – ieşiri pe centre de plasament în intervalul ianuarie – iunie 2011

Nr.Crt.

Centrul de plasament Existent la 1 ian. 2011

Intrări Intrări prin transfer

Ieşiri Ieşiri prin transfer

Existent dec. 2011

1 CSC Sf. Andrei 95 31 21 14 912 CP de tip Hospice

Gulliver37 2 0 35

3 CSC Bucium 101 22 1 8 5 1114 CS Veniamin Costache 131 17 2 17 4 1295 CRCH Galata 126 5 9 74 4 626 CSC Bogdana 119 18 14 2 1217 CSC M Sadoveanu

Paşcani122 23 12 14 119

8 CP I Holban 219 30 6 45 9 2019 CP CA Rosetti 163 27 17 17 6 18410 CP IC Brătianu 124 9 2 21 0 11411 CSS Sf Spiridon Tg

Frumos329 40 15 67 1 316

12 CSC Sf.Nicolae Paşcani 37 4 3 1 4 3913 Modul Reabilitare

Comportamentală din cadrul CPRU

2 8 10

TOTAL 1603 228 63 299 63 1532

Numărul de intrări (cazuri noi) în sistemul rezidenţial este de 228, din care 80 sunt în centre de plasament pentru copilul cu nevoi sociale (35,08%). Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial, pentru un număr de 86 copii s-au instituit plasamente în regim de urgenţă (decizie de urgenţă sau ordonaţă preşedenţială).CS Veniamin Costache s-a înfiinţat la 1 ianuarie 2011 prin unirea centrelor de plasament Tătăraşi (prin preluarea a 63 copii) şi Primăverii (prin preluarea a 68 copii). CSC Andrei a preluat Modulele de tip familial cu 18 copii. CS Mihail Sadoveanu Paşcani a preluat CP Sf Stelian cu un număr de 25 copii. CP Sf Spiridin Tg Frumos a devenit complex de servicii la 1 ianuarie prin preluarea unui număr de 89 copii de la CP Moldova.

II.3.Situaţie privind externările prin dezinstituţionalizare şi masuri de tip familial din centrele de plasament ale DGASPC în intervalul ianuarie – decembrie 2011

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

2

Page 3: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Tip centru de plasament Externări1 ian. – 1 decembrie 2011

Centru de plasament pentru copii cu nevoi sociale 51Centru de plasament pentru copilul cu handicap 248Total dezinstituţionalizări 299

Externările din centrele de plasament în perioada de referinţă, pe tipuri de măsuri: 40 reintegrări în familia naturală 17 plasament la asistent maternal profesionist/ plasament familial 227 efectul legii, din care

o 102 reintegrare în familieo 47 integrare individuală în comunitate o 6 preluaţi pe proiecte de integrare socio-profesionalăo 72 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi

15 alte situaţii

Ponderea tipurilor de externari in totalul de 299 de externari din centrele de plasament in cursul anului 2011

13,4%

34,1%

15,7%

2,0%

24,1%

75,9%

5,0%

5,7%

Reintegrari in fam ilie

Ef.legii-re integrare

Ef.legii-integrare indiv. In com unitate

Ef.legii prelare pe proiecte de integrareEf.legii-preluare rezidential adulti

Plasam ente alternative fam iliale

Alte s ituatii

II.2.Externările din sistem rezidenţial pe tipuri de măsuri

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

3

Page 4: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz şi centrelor de plasament în cursul anului 2011

Serviciul Management de Caz (S.M.C.) este un serviciu infiinţat în structura D.G.A.S.P.C.Iaşi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010, prin comasarea serviciilor cu competenţe în instituirea şi monitorizarea măsurilor de protecţie specială. Misiunea S.M.C. o constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea şi monitorizarea implementării PIP până la închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie şi îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din sistemul de protecţie şi diminuarea perioadei de separare de familie, concomitent cu formarea continuă a personalului în vederea optimizării vieţii copiilor, în conformitate cu legislaţia aprobată.

S.M.C. cuprinde 5 compartimente, după cum urmează :• Compartimentul management de caz pentru copii în sistem rezidenţial • Compartimentul management de caz pentru plasamente familiale • Compartimentul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti • Compartimentul management de caz pentru copii în asistenţă maternală • Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializată Beneficiarii S.M.C. sunt copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în

condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială, familia/familia extinsă/familia substitutivă. În cursul anului 2011, Serviciului Management de Caz i-au fost repartizate spre soluţionare un numar de 4508 petiţii/cazuri, (fără a fi menţionate rapoartele de reevaluare, PIP-urile şi rapoartele de monitorizare a evoluţiei copiilor în asistenţă maternală şi plasament familial) şi au fost emise peste 5000 de documente, dintre activităţile S.M.C. putând fi menţionate următoarele:

• Au fost analizate, verificate şi prezentate in C.P.C. sau instanta un numar de aproximativ 600 dosare (parte in colaborare cu asistentii sociali din cadrul centrelor de plasament); in C.P.C. au fost sustinute 818 dosare;

• A continuat parteneriatul incheiat intre D.G.A.S.P.C.Iasi si Inspectoratul Scolar Judetean privind realizarea in comun a unor proiecte destinate dezvoltarii la nivel judetean a Strategiei Nationale de Actiune Comunitara S.N.A.C. si promovarii miscarii de voluntariat; pana in prezent in SNAC fiind implicate 11 scoli, 9 centre de plasament si 42 de voluntari SNAC; a fost reactualizata conventia de parteneriat, in acest an desfasurandu-se 14 proiecte desfăşurate în colaborare cu 12 şcoli şi grădiniţe , actiunile urmand a continua si in 2012, dupa reactualizarea conventiei de parteneriat;

• S-a realizat planificarea şi derularea întâlnirilor de perfecţionare lunare pe specialităţi (şefi centre, psihologi, psihopedagogi, medici, kinetoterapeuţi şi asistenţi sociali);

• Au fost efectuate 1049 deplasari în teren în vederea soluţionării sau monitorizării cazurilor aflate în evidenţă (atestare asistent maternal profesionist, evaluare în vederea instituirii unei măsuri de protecţie, monitorizare evoluţie copil aflat în plasament familial sau în regim de asistenţă maternală, evaluare în vederea reintegrării etc.);

• În cursul lunii aprilie 2011 s-au iniţiat şi derulat activităţi de formare/informare cu membrii echipelor pluridisciplinare din 13 centre de plasament, activităţi care au avut ca scop conştientizarea rolului profesional în protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu obiectivul – identificarea timpurie a semnelor şi simptomelor formelor de abuz asupra copilului;

• Au avut loc peste 50 de evenimente speciale desfaşurate în centrele de plasament (acţiuni caritabile, concursuri, donaţii, sponsorizari, serbări, ateliere de creaţie, vizite etc.); dintre acestea 19 au fost acţiuni caritabile (momente artistice, donaţii, sponosrizări) desfăşurate în centrele de plasament cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

• Au fost organizate 12 tabere pentru copiii din sistemul de protecţie, la mare şi la munte, tabere la care au participat peste 600 de copii din sistemul de protecţie (centre de plasament şi asistenţă maternală);

• Au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic şi au fost acceptaţi în baza dosarelor depuse la D.G.A.S.P.C.Iasi 25 potenţial voluntari pentru centrele de plasament;

• S-a continuat colaborarea cu Fundaţia Blue Heron din SUA California, proiect ce presupune susţinerea financiară şi prin mentorat a unui număr de 10 studenţi care se află ocrotiţi în centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C. Iaşi (a fost revizuită convenţia şi s-a stabilit implicarea activă a asistenţilor sociali/psihologilor din cadrul centrelor de plasament unde sunt ocrotiţi tinerii studenţi; studentii primesc bani de buzunar in valoare de $55/luna/student si bani pentru cheltuieli de perfectionare educational-

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

4

Page 5: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

profesionale pentru studentii la studiile “fara plata” Aceste cheltuieli nu depasesc valoarea sumei de $400/anual/student si includ cheltuieli pentru cursuri de limba engleza, cursuri de specialitate, cursuri de calculator, cursuri de conducere auto, respectiv taxa de licenta (pentru studentii in ultimul an de studiu); toti cei 10 studenti desfasoara program de voluntariat in centrele de plasament de provenienta sau la locul de practica profesionala;

• Un număr de aproximativ 50 de specialişti din centrele de plasament au participat la cursuri, seminarii, simpozioane cu tematică specifică privind protecţia copilului şi familiei, organizate şi susţinute de către specialiştii din cadrul O.P.A.; de asemenea, un număr de 36 specialişti funcţionari publici din cadrul D.G.A.S.P.C.Iaşi -S.M.C. au participat la cursuri de perfecţionare susţinute de Centrul Regional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală Iaşi şi 12 specialişti din cadrul S.M.C. au urmat un curs susţinut de Oficiul Român pentru Adopţii cu tema „Adopţia – finalitate a PIP”;

• Au continuat atat demersurile privind acreditarea/prelungirea acreditării şi licentierii serviciilor cat si demersurile privind initierea si elaborarea conventiilor de parteneriat cu diferite institutii publice si private;

• Un număr de aproximativ 310 studenţi de la Universitatea „Al.I.Cuza” Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Specializarea Asistenţă Socială, au desfăşurat practica de specialitate în cadrul D.G.A.S.P.C.(aparatul propriu) şi în cadrul centrelor de plasament subordonate;

• A fost iniţiat şi derulat pe parcursul a 10 săptămâni, în perioada lunilor mai – august 2011 „Proiectul de prevenire a conflictelor prin dezvoltarea propriei identităţi la copiii/tinerii ocrotiţi în centrele de plasament”;

• Avându-se în vedere numărul mare de copii din centrele de plasament, solicitările numeroase de instituire a măsurilor de protecţie specială (cazuri grave, la care menţinerea în familie reprezintă un risc), strategia D.G.A.S.P.C.Iaşi şi obiectivele S.M.C. (pe serviciu şi profesionale – obiectivele managerilor de caz şi ale responsabililor de intervenţie din centrele de plasament) în anul 2011 s-a revizuit “Proiectul privind evaluarea, consilierea şi educaţia parentală pentru părinţii copiilor din centrele de plasament în vederea reintegrării familiale”, acesta urmând a se realiza din anul 2012 cu implicarea Compartimentului Prevenire si Marginalizare Socială şi, respectiv, Centrelor zonal ;

Situaţia absolvenţilor din centrele de plasament În anul 2011 au absolvit cursurile postgenerale 211 tineri, din care 140 şi-au continuat studiile, 6 au fost

preluaţi pe proiecte (2 Fundaţia Omenia, 4 Fundaţia COTE,), 45 au fost reintegraţi în familie, 15 au fost integraţi individual în comunitate şi 5 au fost preluaţi în sistemul rezidenţial pentru adulţi cu handicap. Dintre copiii/tinerii ocrotiţi în centre, 81 tineri sunt studenti sau masteranzi la diferite facultăţi: Psihologie, Asistenţă Socială, Geografie, Teologie, Biologie, Arte Plastice, Educatie Fizică şi Sport, Ştiinte Economice, Facultăţi profil Tehnic (TCM, Chimie, Construcţii etc.). În anul 2011 a continuat colaborarea cu Fundaţia COTE, Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale, Asociaţia Caritas, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Omenia, Fundaţia Nadejdea Copiilor, Fundaţia Principesa Margareta, astfel încat pentru tinerii absolvenţi care au părăsit sistemul de protecţie au fost identificate soluţii de facilitare a integrării socio-profesionale. Pentru toti copiii/tinerii care au părăsit sistemul de protecţie de tip rezidenţial au fost realizate demersurile virarii sumelor în conturile comunicate conform Legii 326/2003. Începând cu acest an a demarat construcţia efectivă a „Centrului social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială din judeţul Iaşi”.Proiectul prevede construcţia a 3 vile în care vor beneficia de servicii de găzduire, sprijin psiho-social şi consiliere un număr de 30 de tineri absolvenţi din centrele de plasament, fără suport familial, facilitându-se astfel integrarea socio-profesională a acestora.

Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializată instrumentează cazuri de copii minori care au săvârşit infracţiuni şi nu răspund penal. Numărul de copii pentru care s-a stabilit măsura supravegherii specializate in familie in perioada ianuarie – decembrie 2011 este 39 copii. Dintre acestea un număr de 29 măsuri au fost stabilite de cître CPC, iar 10 prin SC de către Tribunalul Iaşi. In cursul anului au fost emise 14 dispoziţii de frecventare a Centrului de Zi pentru resocializare predelincvenţi şi delincvenţi minori.

B. Evoluţia numărului de copii aflaţi în dificultate ocrotiţi prin măsuri de tip familial

II.4. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie prin masuri de tip familial in perioada 2005 – dec. 2011Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

str.V.Lupu nr.57 ATelefon 0232/477731,Fax 0232/279654

5

Page 6: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Tip măsura protecţieNr.copii

Dec. 2005

Nr.copiiDec. 2006

Nr.copiiDec. 2007

Nr.copiiDec. 2008

Nr.copiiDec. 2009

Nr.copiiDec. 2010

Nr.copiiDec.2011

a) Plasament familial din care: 1683 1599 1609 1592 1342 1239 1215

a1)Plasament la rude pana la gr IV 1319 1394 1379 1375 1167 1078 1038

a2)Plasament la alte familie sau persoane 364 205 230 217 175 161 177

b)Plasament asistent maternal 1128 1195 1228 1232 1213 1199 1193

c) Tutele 33 75 105 80 85 78 60TOTAL 2844 2869 2942 2904 2640 2516 2468

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

6

Page 7: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

II.5. Tipurile de măsuri privind asistenţa maternală- decembrie 2005 – dec. 2011

Tipuri de cazNr.

cazuriDec. 2005

Nr. cazuri

Dec. 2006

Nr. cazuri

Dec.2007

Nr. cazuri

Dec.2008

Nr. cazuri

Dec.2009

Nr. cazuri

Dec.2010

Nr. cazuri

Dec.2011Asistenţi maternali cu copii in plasament Din care: cu 1 copil în plasament cu 2 copii in plasament cu 3 copii in plasament cu 4 copii in plasament

977

832139--

975

777184131

975

740218152

957

700240161

899

605275181

847

512319151

795

425345223

Asistenţi maternali care ocrotesc copii cu nevoi speciale

160 186 217 231 254 249 242

Copii aflaţi in plasament la asistent maternal profesionist

1128 1195 1229 1232 1213 1199 1193

Copii cu nevoi speciale aflaţi in plasament la asistenţi maternali

163 192 229 245 267 260 254

Asistenţi maternali cu copii in plasament, distribuiţi pe mediile de provenienţă a domiciliului la 1 dec.2011

Număr total U R795 204 591

În cursul anului 2011, au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de protecţie de tip familial:♦ Plasamente la asistent maternal profesionist – 133 din care 37 copii provin din plasament la alţi asistenţi

maternali. Din cele 133 de plasamente instituite în cursul anului, un număr de 84 sunt plasamente în regim de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedenţială.

♦ Reevaluări de plasamente la asistent maternal profesionist – 25♦ Revocări de plasamente la AMP pe tipuri de masuri: 140 revocări după cum urmează: 10 reintegrări, 19

efectul legii, 5 adoptii nationale, 37 plasament la alţi asistenti maternali, 22 plasamente familiale, 47 plasamente in sistem rezidenţial.

♦ Plasament familial la rude până la gr.IV sau la alte familii sau persoane – 116 din care 69 la rude până la Gr.IV, iar 47 la alte persoane.

♦ Reevaluări de plasamente familiale – 31 din care 28 la rude pana la Gr.IV♦ Revocări plasamente familiale – 137 din care 109 de la rude pana la Gr.IV, respectiv 28 de la alte persoane.

Cei 137 copii carora li s-a revocat masura plasamentului familial se gasesc în urmatoarele tipuri de situatii: 4 adopţie, 90 efectul legii, 25 reintegrari, 16 plasamente de tip familial si rezidenţial, 2 alte situaţii.

♦ S-au insituit un număr de 3 tutele.♦ Căsătorii: 40 autorizaţii în vederea căsătoriei (perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2011)

În cursul anului 2011, pe procedura adopţiei naţionale, s-au demarat următoarele acţiuni:

Cursuri pentru familii care doresc sa adopte organizate de către DGASPC Iaşi - 7 cursuri Atestarea ca familii/persoane adoptatoare – 67 atestate Clarificarea situaţiei juridice privind deschiderea procedurii de adopţie naţională prin Tribunalul Iasi – 24

cazuri Derularea procedurilor de potrivire teoretică şi practică in vederea plasării copiilor la familii adoptatoare –

38 cazuri Încredinţări in vederea adopţiei prin sentinţa civila a Tribunalului Iaşi – 3 cazuri Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor incredintati in vederea adopţiei si a relaţiilor

acestora cu familiile adoptatoare – 12 cazuri

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

7

Page 8: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Evaluarea dezvoltării copiilor pentru care este instituită măsura plasamentului de tip familial sau in regim de asistenţă maternală la familii adoptatoare – 20 cazuri

Incuviintarea adoptiei de către Tribunalul Iaşi: 32 de cazuri

În cadrul Centrului de Resurse pentru Copii în vederea Adopţiei şi Familii Adoptatoare: S-a monitorizat postadopţie evoluţia copiilor din familii adoptatoare – 77 cazuri S-a finalizat monitorizarea postadopţie şi au fost închise cazurile – 24 de cazuri S-au acordat servicii de consiliere si sprijin familii adoptatoare - 11 cazuri

În cadrul Centrului de Resurse pentru Copii în vederea Adopţiei şi Familii Adoptatoare au avut loc intâlniri cu membri ai Asociaţiei Părinţilor Adoptatori Iaşi in vederea demararării acţiunilor de afiliere la Federaţia Asociaţiilor Părinţilor Adoptatori din România, au avut loc actiuni de promovare a adoptiei nationale la nivel comunitar, de creare a unei imagini realiste asupra adopţiei şi nu in ultimul rând de oferirea de sprijin în vederea traversării unei etape importante în adopţie, respectiv dezvăluirea adopţiei ( “Ziua Adoptiei”) împreuna cu copiii si familiile adoptatoare..

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

8

Page 9: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

C. Prevenirea cazurilor de abandonÎn conformitate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase centre zonale de consiliere şi sprijin pentru

părinţi şi copii aflaţi în dificultate înfiinţate prin proiect Phare (Tg.Frumos, Hârlau, Andrieşeni, Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 150 beneficiari la 1 decembrie 2011.

De asemenea, în cursul anului 2011 şi-au desfăşurat activitatea şi alte servicii înfiinţate în anul 2007 prin finanţări Phare:

• Echipa mobilă destinată asigurarii serviciilor de recuperare si reabilitare la domiciliu pentru copilul cu dizabilitati si familia acestuia -110 beneficiari*

• Asistenta suport si recuperare pentru copii si tineri cu dizabilitati beneficiari ai centrului „Micul Print” Barnova – partener Fundatia Il Chicco – 74 beneficiari*

• Alinare- proiect de interventie pentru cei afectati de cancer 52 beneficiari*• Centrul vocational de zi pentru copii cu handicap grav si parinti1 acestora – 31 beneficiari*(*număr de beneficiari în anul 2011)

Alte servicii de prevenire: Centre de zi pentru copilul din comunitate – 3 unităţi – cu un număr de 41 de beneficiari în decembrie

2011• CZ Bogdăneşti în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bogdana, • Centru de zi specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din

municipiul Iaşi şi comunele învecinate (proiect Phare 2007) • Centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi şi delicvenţi proveniţi din

familii defavorizate social (proiect Phare 2007); Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (9 unităţi) cu un număr de 380

beneficiari în decembrie 2011..Ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C.Iaşi, începând cu data de 1.01.2011, activitatea fostului

Birou de Prevenire a Situaţiilor de Risc şi Intervenţie a Copilului 0-2 ani a fost preluată de către Centrul maternal „Maternus” Iaşi, centru care prin echipa de specialişti monitorizează, consiliază şi susţine gravida/ mama cu risc, care întâmpină dificultăţi de natură psihologică şi emoţională, economică, ocupaţională şi rezidenţială, urmărind reducerea cauzelor care generează excluderea socială, marginalizarea şi vulnerabilitatea acesteia, cauze care pot conduce la separarea copilului de părinţi. Prin serviciile acordate se promovează drepturile copilului 0-2 ani la nivel local şi judeţean, se previne separarea copilului de mamă, iar acolo unde se impune, se instituie cea mai potrivită măsură de protecţie pentru copil.

Prevenirea abandonului şi menţinerea copilului in familia naturală – in cadrul Biroului Evaluare iniţiala şi Centrului Maternal – 288 cazuri în cursul anului.

Informare si mediere parinti - 243 cazuri instrumentate in cadrul Biroului Evaluare iniţială şi Compartimentului Prevenirea marginalizarii sociale.

În Centrul Maternal “Maternus” au fost ocrotit în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2011 un număr de 29 cupluri mama-copil, 9 gravide, 5 copii insotitori.

Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenţă şi Copiii Străzii a înregistrat în cursul anului 2011 un numar de 272 intrări după cum urmează:

75 copii care au intrat pe componenta Centru de Primire in Regim de Urgenţă, 167 copii înregistraţi pe Componenta de Copii ai străzii

Adapostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii din municipiul Paşcani a înregistrat în cursul anului 2011 un numar de 37 intrari.

Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Iaşi a organizat în cursul anului 2011, următoarele activităţi:

În vederea întăririi capacităţii instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării profesioniste a cazurilor de asistenţă socială de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în cursul anului 2011 s-au organizat următoarele activităţi:• 1 întâlnire de perfecţionare cu asistenţii sociali comunitari (în două serii la sediul DGASPC) din cadrul celor

97 de comune ieşene, în vederea creşterii profesionalismului specialiştilor din reţeaua judeţeană în instrumentarea cazurilor de asistenţă socială;

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

9

Page 10: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

• reactualizarea bazei de date cu primăriile (primari, secretari, asistenţi sociali comunitari); În vederea prevenirii abandonului familial/şcolar au fost realizate următoarele:• 198 cazuri instrumentate repartizate, dintre care 3 cazuri au beneficiat de suport financiar oferit de

Organizaţia Civitan Club;• consiliere de specialitate (psihologică, juridică şi socială) pentru aceste cazuri;• 556 dosare supervizate de la Centrele Zonale (317 cazuri închise, 199 cazuri noi, 40 cazuri problemă cu o

înaltă dificultate şi complexitate), corespondenţă pe aceste cazuri în vederea responsabilizării autorităţilor locale şi a părinţilor;

• organizarea unor campanii de acordare sprijin material familiilor defavorizate:1 Asociaţia Eco Green City Iaşi: desfăşurată în perioada 20.04.2011 – 28.04.2011; au

beneficiat de sprijin material (aparatură electronică, rechizite, manuale şcolare, cărţi, jucării); acest sprijin s-a acordat în baza Convenţiei de parteneriat valabilă în perioadă 2010-2012;

2 Asociaţia Teaching Iaşi: desfăşurată în perioada 15.12.2011–19.12.2011; au beneficiat de sprijin material (produse alimentare, articole de îmbrăcăminte, aparatură electronică, rechizite, cărţi, jucării) un număr de 46 copii/17 familii (au fost propuşi 79 copii/28 familii, cazuri active la Centrele Zonale + CPMS + BEI + CPF + SSU); acest sprijin s-a acordat în baza Convenţiei de parteneriat valabilă în perioadă 2010-2012;

Acordare de suport metodologic specialiştilor celor 6 Centre Zonale:• reactualizarea lunară a bazelor de date pentru fiecare Centru Zonal;• Cazuri instrumentate de Centrele Zonale, cu supervizarea BCCL:

Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate

II.6. Nr. copii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz, situaţie comparativă 2006 –dec. 2011

• Din totalul de 436 cazuri de abuz (710 copii victime) inregistrate in cursul annului 2011, un număr de 390 cazuri (627 copii ), cazurile au fost închise.

• Pentru un număr de 141 copii s-a impus măsura scoaterii din familie astfel: Directorul DGASPC a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru 119 copii – din care 93 copii

plasament in centre de plasament DGASPC / OPA, 22 copii plasament în regim de asistenta maternala, 4 copii in plasament familial

Pentru 22 copii a fost sesizată Instanţa de Judecată în vederea emiterii Ordonanţelor presidenţiale sau sentintelor civile, din care 10 au fost puse în aplicare.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

Tip de abuz2006 2007 2008 2009 2010 Dec. 2011

Nr. cazuri

Nr. copii

Nr. cazuri

Nr. copii

Nr. cazuri

Nr. copii

Nr. cazuri

Nr. copii

Nr. cazuri

Nr. copii

Nr. cazuri

Nr. copii

Fizic 58 94 83 119 79 144 73 105 60 93 71 97Neglijenţă 133 304 191 463 201 428 178 407 122 279 164 361Sexual 24 29 31 36 49 50 74 82 60 75 57 61Psihic 20 25 22 31 27 42 24 30 25 54 41 65Trafic 17 18 11 12 23 24 15 16 18 20 21 24Lipsire de supraveghere

84 99 84 103 71 95 54 61 32 54 23 26

Exploatare prin muncă

11 20 13 24 21 43 7 11 13 20 10 26

Evaluări psihologice/ Audiere minori/Infor-mare instanta

13 17 2 4 0 0 0 0 12 18 49 50

Total cazuri abuz

360 606 437 792 471 826 425 712 342 613 436 710

10

Page 11: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

• Un număr de 569 copii au rămas în familie, beneficiind de diverse servicii de consiliere şi sprijin.

Pentru copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal au fost instituite un numar de 39 măsuri de supraveghere specializată în familie din care 10 prin sentinţă civilă. De asemenea, au fost emise un număr de 14 dispoziţii pentru frecventarea centrului de zi pentru predelincvenţi si delincvenţi minori.

D. Activitatea Serviciului de Evaluare Complexa a CopiluluiServiciul de Evaluare Complexă şi-a desfăşurat activitatea în anul 2011 având printre principalele

atribuţii identificarea, evaluarea şi monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare socio-şcolară; verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi, după caz, orientare şcolară a acestora. În cursul anului s-au înregistrat 4377 cereri de evaluare, dintre care 260 de solicitanţi nu s-au prezentat. Serviciul a întocmit în această perioadă un număr de 4002 rapoarte de evaluare şi tot atâtea planuri de recuperare, a încheiat acorduri as.personali/indemnizaţie grad pentru 1254 de copii şi a emis de 671 certificate de orientare şcolară-profesională în învăţământul public şi cel special.

II.7.Numărul de copii cu nevoi speciale din judeţul Iaşi cu certificat de încadrare într-o categorie de handicap aflat în vigoare la 1 dec. 2011, pe tipuri şi grade de handicap:Număr copii cu certificat de încadrare intr-o categorie de

handicap

Grade de handicap

Gr.I Grav Gr.II Acc. Gr.III Mediu Gr.IV Uşor

3420 1570 798 880 172

Ponderea copiilor in functie de gradul de handicap in totalul de 3420 copii cu handicap

45,9%

23,3%

25,7%

5,0%

Gr.I Grav Gr.II AccentuatGr.III Mediu Gr. IV Usor

II.3.Ponderea copiilor în funcţie de gradul de handicap în totalul de 3420 copii cu handicap

E. Activitatea Comisiei pentru Protecţia CopiluluiÎn cursul anului 2011, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis 945 hotărâri privind măsurile de protecţie specială ale copilului, 4071 de hotărâri privind încadrarea copilului în grad de handicap şi/ sau orientare şcolară şi profesională.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

11

Page 12: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

III Activităţi şi rezultate obţinute in protecţia persoanelor cu handicap/persoane adulte în dificultate

În cadrul serviciului au fost soluţionate în cursul anului 2011un număr de 556 de cazuri/petiţii/adrese, din care au fost instrumentate de catre specialiştii serviciului un număr 424 de cazuri din care: 235 persoane cu handicap, 80 persoane adulte aflate în dificultate, 61 violenţă domestică, 48 persoane vârstnice , diferenţa de 132 repezentând adrese către instituţii.

În acest interval au fost emise pentru persoane adulte aflate în dificultate 151 de dispoziţii, din care 107 decizii de admitere în sistem rezidenţial, 17 decizii de externare, 9 decizii de transfer, 18 decizii revocate

Au fost emise 102 Dispoziţii de internare, prelungire plasament sau externare în Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violenţei domestice, pentru număr de 29 de cazuri de femei victime ale violenţei domestice şi copii acestora (62) şi 19 pentru persoane vârstnice.

S-au efectuat 10 vizite de coordonare metodologică la centrele rezidenţiale.Saptamanal se efectuează rapoarte de activitate atât pentru personalul din departament cât şi pentru personalul angajat la centrelor rezidenţiale.

De asemenea specialiştii serviciului au emis 1.935 de acorduri pentru persoanele cu handicap grav. Totodată în cadrul serviciului s-au implementat două proiecte cu finanţare europeană un proiect strategic

„Şanse egale pe piaţa muncii” destinat persoanelor cu handicap finalizat la data de 30.10.2011 şi proiectul cu finanţare în cadrul Programului operaţional regional”Centrul social de tip rezidenţial Galata, Iaşi” finalizat la data de 06.11.2011.

Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial. Dezvoltare şi diversificare servicii sociale. Implementare proiecte

1.Complexul de servicii de îngrijire şi asistenţă Hîrlău cu o capacitate de 261 locuri, respectiv 50 de locuri asigură servicii de îngrijire şi asistenţă pentru persoana adultă cu handicap în două locaţii situate în oraşul Hîrlău.

În anul 2011 au fost internaţi 35 beneficiari, 6 au decedat, au fost externaţi 5 şi transferaţi 2. În cadrul complexului funcţionează şi un centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru 460 persoane adulte cu handicap pentru care s-au acordat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora. Perioada de recuperare a unei persoane cu handicap este de 10 zile, cu posibilitatea repetării procedurilor la un interval de timp stabilit de medicul specialist.

2.Complexul de servicii pentru persoane cu handicap asigură pregătirea profesională pentru 32 de tineri cu handicap pe an, în patru ateliere: brutărie, bucătărie (culinare), croitorie, grădinărit. De asemenea acordă servicii sociale specializate de tip rezidenţial de tipul găzduire temporară prin locuinţe protejate cu o capacitate de câte 12 locuri în două locaţii diferite situate în oraşul Hîrlău, pregătire pentru o viaţă independentă, consiliere pentru adaptarea locuinţei, îndrumare vocaţională, socializare şi recuperare în funcţie de nevoile şi preferinţele personale ale acestora.

Prin proiectul în derulare „Şanse egale pe piaţa muncii” s-a înfiinţat o brutărie ce funcţionează, începând cu 1 noiembrie 2011, ca serviciu de angajare protejată pentru tinerii cu handicap.

3. Complexul de servicii de recuperare, reabilitare şi angajare protejată Popricani – Cozmeşti cu o capacitate de 60, respectiv 42 de locuri funcţionează în două locaţii (Popricani şi Cozmeşti) asigurând servicii de găzduire, îngrijire, hrană, asistenţă socială şi medicală, terapie ocupaţională, reprezentare şi sprijin. În cursul anului 2011, fluctuaţia a fost următoarea: internări 10, externări 7.

4. Complexul de servicii alternative pentru persoane adulteÎn cadrul acestui complex funcţionează trei servicii: centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale

violenţei domestice, centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru 250 persoane adulte cu handicap pentru care s-au acordat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora.

În această perioadă în cadrul Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violenţei Domestice s-au desfăşurat următoarele activităţi:evaluarea periodică a situaţiei socio-psihologice, medicale şi juridice a beneficiarelor adăpostului şi acordarea serviciilor de specialitate în funcţie de particularităţile cazului (consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere informaţională, vocaţională, suportivă facilitarea accesului la servicii medicale, consultanţă juridică etc.) şi elaborarea şi implementarea programelor specializate de intervenţie socio-psihologică şi juridică pentru beneficiare Menţionăm faptul că în cursul anului 2011, au beneficiat de serviciile centrului 29 de femei, victime ale violenţei domestice şi 62 minori.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

12

Page 13: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

În Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane nu au existat internări. Speciliştii centrului, care acordă şi serviciile pentru centrul de violenţă, au efectuat patru evaluări psihologice solicitate de DIICOT.

5. Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilităţi Galata cu o capacitate de 35 de locuri, este un centru de zi care acordă servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică şi activităţi de terapie ocupaţională. Dacă la inceputul anului frecventau centrul 26 de beneficiari, la data de 30.12.2011 frecventau centrul 24 de beneficiari. În anul 2011 s-au înregistrat 15 renunţări şi au fost 11 intrări noi.

6. Centrul social de tip rezidenţial Galata - este funcţional din luna noiembrie 2011, are o capacitate de 50 de beneficiari cu dizabilitaţi neuropsihice transferaţi din sistemul de protecţie al copilului, care nu pot fi ingrijiţi decat in mediu rezidenţial, respectiv:cazare si masa, menaj si igiena personala, asistenta medicala, psihoterapie, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta recuperare prin terapii complementare (kinetoterapie, meloterapie, masaj) ,ergoterapie in atelierele ocupationale,activitati de recreere si socializare, activitati de relaxare si gradinarit. Pe 1 decembrie 2011 aici erau ocrotiţi 49 de beneficiari.

7. Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice Mirceşti cu o capacitate de 50 de locuri, asigură în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate. La data de 1.01.2011 centrul găzduia 45 de beneficiari iar la finele lunii noiembrie se aflau internaţi în centru 46 de beneficiari. Fluctuaţia beneficiarilor a fost următoarea: 15 internări noi, 10 externări, 4 decese.

8.Centrul de recuperare şi reabilitare Budăi - va fi funcţional din luna ianuarie 2012.

III.1. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap

Nr. Crt

Denumire centru de tip rezidentialNr.

benef.2006

Nr. benef.2007

Nr. benef.2008

Nr. benef.2009

Nr. benef.2010

Nr. benef.2011

1 Complex de servicii de integrare si asistenta Harlau

CIA Hârlău 346 238 240 246 261 2842 Centrul de tip Hospice

Hârlău- 50 50 50 51 48

3 Complexul de servicii de recuperare reabilitare si angajare protejata Popricani-Cozmesti

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Popricani

- 42 41 41 41 42

4 CRRPH Cozmeşti - - 55 58 58 61

5 Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Harlau

Locuinţe protejate Hârlău AP1

- 8 8 10 12 13

6 Locuinte protejate Hârlău AP2

- - - 10 12 12

7 CSTR Galata - - - - - 49Total 346 338 394 415 435 509

Compatimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap.Specialiştii serviciului au efectuat în această perioadă 16.733 evaluări (psihologice, sociale, educaţionale)

întocmind 16.733 rapoarte de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmind şi Programul individual de recuperare şi integrare socială.de asemenea specialiştii serviciului au rezolvat 154 de petiţii şi au efectuat 3 deplasări în teren.

Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

13

Page 14: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Activitatea Serviciului Persoane Adulte cu Handicap constă în acordarea prestaţiilor sociale prevăzute de Legea 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum şi a gratuităţii la transportul urban şi interurban şi a altor drepturi prevăzute de lege, respectiv acordarea rovinietelor persoanelor îndreptăţite.

În evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap la data de 29.12.2011, se află un număr de 25.997 persoane cu handicap din judeţul Iaşi din care 2.759 copii şi 23.238 persoane adulte neinstituţionalizate. La acestea se adaugă un număr de 509 persoane adulte cu handicap instituţionalizate în centrele rezidenţiale ale DGASPC.

III.2.Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae la 29 decembrie 2011pe grade şi tipuri de handicap:

Tipuri de handicap Total Din carecopii adulţi

Fizic 3200 117 3083 Somatic 7035 500 6535 Auditiv 1029 16 1013 Vizual 3978 39 3939 Mental 4411 366 4045 Psihic 2656 49 2607 Asociat 3486 1670 1816 HIV/SIDA 170 0 170 Boli rare 29 0 29 Surdocecitate 3 2 1

Total 25997 2759 23238

III.3. Structura pers. cu handicap neinstituţionalizate pe grade de handicap, situaţie comparativă 2009 – decembrie 2011

Nr. Pers.Handicap

Total Gr.I. Grav Gr. II. Accentuat Gr. III. Mediu

2009 2010 Dec.2011 2009 2010 Dec.

2011 2009 2010 Dec. 2011 2009 2010 Dec.

2011Copii 2823 2945 2759 1476 1533 1425 737 710 682 610 702 652Adulti 22799 22811 23238 6243 6369 6490 13373 12698 12418 3183 3744 4330Total 25622 25756 25997 7719 7902 7915 14110 13408 13100 3793 4446 4446

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

14

Page 15: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

gr I 2011

gr I 2010

gr I 2009

gr I 2008

gr II 2011

gr II 2010

gr II 2009

gr II 2008

gr III 2011

gr III 2010

gr III 2009

gr III 2008

Structura persoanelor cu handicap, situatie comparativa 2008-2011

Adul ti 6490 6369 6243 5508 12418 12698 13373 11982 4330 3744 3183 2681

Copi i 1425 1533 1476 1345 682 710 737 681 652 702 610 591

gr I 2011

gr I 2010

gr I 2009

gr I 2008

gr II 2011

gr II 2010

gr II 2009

gr II 2008

gr III 2011

gr III 2010

gr III 2009

gr III 2008

III.1. Structura persoanelor cu handicap, situaţie comparativă 2008-2011

Evolutia numarului de persoane cu certificat de incadrare in grad de handicap in perioada 2006-2011

6015

6853

7719

7902

7915

10179

12663

14110

13408

13100

2480

3272

3793

4446

4446

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2007

2008

2009

2010

2011

Gr.I Grav Gr.II.Acc. Gr.III. Mediu

III.2. Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap în perioada 2007-2011

Din numărul total de 23.238 persoane adulte cu handicap un număr de 13.414 persoane adulte au handicap permanent (5.835 persoane cu GRAV, 7389 persoane cu grad accentuat şi 1.120 persoane

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

15

Page 16: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

cu grad mediu), iar restul de 9824 persoane au handicap temporar cu termen de revizuire la 12 luni sau la 6 luni. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap

1. Stabilirea şi plata prestaţiilor sociale

Drepturile persoanelor cu handicap privind prestaţiile sociale au fost stabilite conform Legii 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pe baza cererilor de acordare a drepturilor şi a Certificatelor de încadrare în grad de handicap şi au fost acordate începând cu luna următoare depunerii cererilor pe durata de valabilitate a certificatelor de încadrare în grad de handicap, funcţie de gradul de handicap .

În cursul anului 2011 au fost emise în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap 5890 decizii de acordare prestaţii sociale pentru dosare noi intrate din care 750 pentru copii şi 5140 decizii pentru adulţi şi un număr de 13520 decizii pentru continuarea acordării prestaţiilor sociale (din care 2320 pentru copii şi 11.200 pentru adulţi).

În cadrul SPAH s-au emis în anul 2011, un număr de 1150 decizii de încetare a plăţii prestaţiilor sociale ca urmare a decesului persoanelor şi un număr de 52 decizii de încetare a drepturilor ca urmare a transferului în alte judeţe .

Drepturile băneşti, cuvenite lunar persoanelor cu handicap, respectiv prestaţiile sociale prevăzute de art.58 din Legea 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi achitate prin instituţia noastră au fost în anul 2011 următoarele:

♦ indemnizaţie lunară, indiferent de venit pentru adulţii cu handicap, astfel:o pentru adulţii cu handicap grav 202 lei lunar;o pentru adulţii cu handicap accentuat 166 lei lunar.

♦ buget personal complementar lunar indiferent de venit, pentru adulţii cu handicap precum şi pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap:o pentru handicap grav , 91 lei/lună;o pentru handicap accentuat, 68 lei/lună; o pentru handicap mediu, 33,50 lei/lună.

♦ indemnizaţie de însoţitor pentru nevăzătorii cu handicap grav în cuantum de 525 lei lunar.Numărul mediu lunar al persoanelor cu handicap vizual grav care au beneficiat de indemnizaţie

de însoţitor a fost de 2198 .Cuantumul indemnizaţiei lunare şi al bugetului personal complementar a fost stabilit şi pentru

anul 2011 prin HG 1665/10.12.2008 .Plata prestaţiilor sociale acordate prin instituţia noastră s-a efectuat prin mandat poştal sau

prin virament în conturile persoanale , deschise la diferite bănci funcţie de solicitarea acestora.Plata prestaţiilor sociale prin mandat poştal s-a efectuat lunar , în baza convenţiei încheiate

cu Compania Naţională Poşta Română – Direcţia Regională de Poştă Iaşi.S-a efectuat verificarea lunară a bazei de date persoane cu handicap , colaborând în acest scop

cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru identificarea cazurilor de persoane decedate, efectuîndu-se încetarea plăţii drepturilor după data decesului .

Acordarea facilităţilor privind gratuitatea transportului:1. Gratuitatea transportului urban

În anul 2011, în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap au continuat activităţile de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, republicată , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap privind acordarea gratuităţii la transportul urban precum şi a Ordinului 62/03.05.2007 privind legitimaţiile de transport în comun cu mijloace de suprafaţă .

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

16

Page 17: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

În acest scop au fost tipărite noi legitimaţii după modelul prevăzut în Ordinul 62/2007şi au fost eliberate un număr de 6524 legitimaţii, persoanelor cu handicap din judeţul Iaşi şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 2. Gratuitatea transportului interurban .

Serviciul Persoane cu Handicap a acordat persoanelor din evidenţa sa, cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali/însoţitorilor persoanelor cu handicap grav, în baza Legii 448/2006 republicată, art. 24, facilitatea de transportului interurban care s-a materializat în acordarea, funcţie de gradul de handicap a biletelor de călătorie pe mijloacele de transport interurban CFR valabile pe tren accelerat clasa a II-a sau auto, la alegere .

În anul 2011 au fost eliberate un număr de 57.153 bilete CFR gratuite pe tren accelerat clasa a II-a pentru un număr de 9.812 beneficiari şi un număr de 68.430 bilete gratuite auto pentru un număr de 9655 beneficiari.

În vederea utilizării şi decontării biletelor de transport interurban a fost încheiată Convenţia cu Societate Naţională CFR – CĂLĂTORI SA iar pentru transportul interurban auto, Convenţii cu toate Societăţile de transport care prestează servicii de transport persoane din judeţul Iaşi.

Alte facilităţi: Acordarea rovinietelor ( art. 28 din Legea 448/2006):

În vederea eliberării rovinietelor a fost încheiată Convenţia tripartită între instituţia noastră, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi Ministerul Transporturilor prin care se reglementează procedura de eliberare a rovinietelor pentru persoanele cu handicap posesoare de autoturisme adaptate şi pentru persoanele posesoare de autoturisme care au în întreţinere o persoană cu handicap care a stat la baza acordării rovinietelor pentru un număr de 300 persoane.

Activităţi privind creditele cu dobândă subvenţionată (art.27 din Legea 448/2006):În cursul anului 2011 au beneficiat de subvenţionarea dobanzii la creditele contractate de persoanele cu

handicap pentru cumpărarea unei maşini şi pentru adaptarea locuinţei la nevoile de acces ale persoanei cu handicap un număr mediu lunar de 73 de persoane

În cadrul SPAH au fost întocmite Actele adiţionale la cele 73 contracte pentru anul 2011 şi au fost făcute formalităţile legale pentru derulareacontractelor .Pentru toţi solicitanţii care au îndeplinit condiţiile legale au fost eliberate adeverinţe sau s-au încheiat contractele pentru subvenţionarea dobânzii

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu HandicapÎn cursul anului 2011, au fost primite şi înregistrate 20.413 de dosare din care 16.989 dosare cu

valabilitate la termen sau dosare noi în vederea evaluării complexe şi un număr de 3.424 dosare ale persoanelor ci handicap care au fost chemate în vederea reevaluarii deoarece aveau emise certificate de încadrare aterior anului 2008.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

III.4. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în cursul anului 2011Luna Total Revizuiri schi.grad Acelasi grad Cazuri noi Reexam,Contestatiiianuarie 921 608 206 609 106 207februarie 1208 679 215 804 189 340martie 1880 723 318 1389 173 984aprilie 1421 627 227 995 199 595mai 1616 685 312 1031 273 658iunie 1319 638 267 888 164 517Iulie 1079 554 233 686 160 365august 1108 407 229 593 286 415septembrie 1350 745 255 878 217 388octombrie 1547 671 273 970 304 572noiembrie 1335 618 236 801 298 419decembrie 783 189 159 473 151 443TOTAL 15573 7148 2932 10121 2520 5905

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

17

Page 18: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Ponderea persoanelor cu handicap din judeţ în totalul populaţiei judeţului Iaşi este de 3,20%. Procentul se situează peste cel la nivel regional (ponderea medie la nivelul regiunii Nord –Est fiind de 2,79%) respectiv peste valoarea la nivel naţional de 3,21%. (sursa : Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul I 2011)

III.5. Situatie comparativă pe judeţele din regiunea NORD-EST a numărului de persoane (copii şi adulţi) cu handicap

Nr. Crt.

Judet / Regiune

Total adulti neinstitutionalizati

Total institutionalizati

Total general

NORD-EST 88.635 3524 92154 1 BACAU 14.012 790 14.8022 BOTOSANI 10.182 355 10.5373 IASI 23.058 438 23.4964 NEAMT 13.255 655 13.9105 SUCEAVA 17.444 845 18.2896 VASLUI 10.684 436 11.120

(sursa: Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul III 2011,ANPH)

Nr. Crt.

Judet / Regiune

Ponderea persoanelor cu handicap din judet in total personae cu handicap din

Romania

Ponderea persoanelor cu handicap din judet

in total populatie judet/regiune

NORD-EST 15,04% 2,79% 1 BACAU 2,36% 2,27%2 BOTOSANI 1,80% 2,77%3 IASI 3,83% 3,20%4 NEAMT 2,25% 2,76%5 SUCEAVA 2,94% 2,85%6 VASLUI 1,87% 2,86%

(sursa: Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul III 2011,ANPH)

IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării proiectelor

• Activităţi derulate pentru implementarea proiectelor, in calitate de Solicitant

1. Proiectul „Crearea unui adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi”Grantul de finanţare : Finanţare nerambursabilă din împrumutul Guvernului României (ANPDC) de la BDCE pentru Proiectul privind Iniţiativa Copiii Străzii Activităţi derulate în 2011:

- execuţia lucrărilor de construcţie a obiectivului de investiţii- realizarea documentaţiei de licitatie si achiziţia efectiva de bunuri şi echipamente pt. centru- realizarea rapoartelor tehnice şi financiare, lunare şi trimestriale, de progres a proiectului

Stadiul actual: Proiect finalizat si inaugurat oficial la data de 01.06.2011.

2. Proiectul “Centrul social de tip rezidenţial, Galata, Iaşi”Grantul de finanţare: Finanţare prin Programul Operaţional Regional Axa prioritară 3-„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”; Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor socialeActivităţi derulate:

- realizarea documentaţiei anexe pentru contractul de finanţare (graficul de implementare a activităţilor, eşalonarea plăţilor)- semnarea contractului de finanţare (data semnării contractului:06.04.2010)- încheierea unor acte adiţionale şi solicitarea prefinanţării

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

18

Page 19: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

- activitati realizate pentru realizarea lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii- dotarea cu mobilier si echipamente a centrului social

Stadiul actual: proiect finalizat si inaugurat oficial la data de 06.11.2011.

3. Proiectul „Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi”Grantul de finanţare: Finanţare nerambursabilă BIRD prin MMSSF - Proiectul privind Incluziunea Socială (PIS)-Programul pentru tinerii aflaţi în situaţii de riscActivităţi derulate:

- realizarea şi transmiterea documentaţiei solicitate de Unitatea de Management a Proiectului de la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - întocmirea şi transmiterea către U.M.P. a documentaţiei de achiziţii pentru lucrările de construcţie a obiectivului de investiţii - sustinerea licitatiei deschise privind achizitia lucrarilor de constructii-montaj pentru obiectivul de investitii mentionat si desemnarea ofertantului cistigator- semnarea contractului de executie si inceperea efectiva a lucrarilor de constructii

Stadiul actual: se afla in desfasurare lucrarile de constructii. Data preconizata de finalizare este 22.05.2012.

4. Proiectul „Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Hîrlău, judeţul Iaşi”Grantul de finanţare: Finanţare nerambursabilă BIRD prin MMSSF-ANPH Proiectul privind Incluziunea Socială (Programul pentru persoanele cu diazabilităţi)

Activităţi derulate: - documentaţia privind indicatorii tehnico-economici a fost refacută, modificată şi completată conform solicitarilor Unităţii de Management a Proiectului de la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv forma notelor de prezentare, a indicatorilor tehnico-economici şi devizul general actualizat.- depunerea documentaţiei privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţiiîn vederea obţinerii avizării din partea Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- a fost emisa Hotarirea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii- completarea documentatiei in vederea semnarii Contractului de finantare- semnat contractul de finantare la data de 10.11.2011.

Stadiul actual: proiect aprobat la finanţare, organizare licitatie pentru executia lucrarilor de constructii. Data preconizata de finalizare 31.01.2013.

• Activităţi de consultanţă pentru depunerea de proiecte

- Grantul de finanţare: ”Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” (finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului): in perioada ianuarie - iunie 2011 consultanţă pentru semnarea contractelor de finantare in vederea realizarii unor centre de zi pentru copii defavorizati din comunlele: Ceplenita, Scobinti, Scheia, Bals, Aroneanu, Voinesti, Mogosesti, Braiesti, Miroslava, Ţigănaşi. Proiecte aflate in implementare, sunt depuse pentrun obtinerea avizului de la Comisia Interministeriala a MDRT. Urmeaza obtinerea avizului si demararea licitatiilor pentru executia lucrarilor de constructii.

- Depunerea de catre DGASPC Iasi in calitate de Solicitant a unui proiect in parteneriat cu: UNICEF Romania, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala Bucuresti (FPDL), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile Bucuresti (FDSC) SI imas Marketing&Polls Bucuresti, în cadrul Programului Fondului Social Europe FSE - POSDRU, AXA 6 Incluziune sociala, DMI 6.1 - Economie Sociala, a proiectului cu titlu „IES – Incluziune sociala prin promovarea economiei sociale la nivel local”. Proiect depus spre finantare la data de 18.01.2011.

• Activităţi derulate în calitate de Parteneri în următoarele proiecte :

1. PROIECTUL “Primul pas către o viaţa independentă” iniţiat de Fundaţia "Alături de Voi" şi derulat în parteneriat şi cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. Proiectul finanţat de Fondul Social European îşi propune să dezvolte şi să promoveze structurile economiei sociale (ateliere protejate/unitaţi

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

19

Page 20: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

protejate) pentru a ajuta tinerii expuşi social sau expuşi riscului de excluziune socială să se integreze pe piaţa muncii.

- proiect finalizat la data de 22.09.2011.

2. PROIECTUL:« Şanse egale pe piaţa muncii » finanţat FSE-POSDRU, iniţiat de MMFES - partener principal. Bernard Brunhes International - partener 1 ;European Platform for Rehabilitation - partener 2 ;DGASPC sector 1 Bucuresti - partener 3;DGASPC Iasi - partener 4;DGASPC Arad -partener 5; Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad - partener 6;. ANOFM - partener 7

- proiect finalizat la data de 31.10.2011.

3. PROIECTUL “Cross Border Collaboration in the Area of Social Services”, finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Moldova, iniţiat de Asociaţia Alternative Sociale Iasi şi derulat în parteneriat şi cu Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia”. Proiectul propune găsirea unor soluţii comune la probleme sociale similare cu care se confruntă comunităţile din zonele de frontieră. Schimb bune practici.

- Proiect finalizat la data de 15.12.2011

4. PROIECTUL “Sprijinirea copiilor invizibili – Proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale de baza la nivel comunitar”, finantat de catre Reprezentanta UNICEF in Romania si initiat de catre UNICEF in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Iasi. Proiectul isi intarirea capacitatii locale de a implementa politicile de protectie sociala cu eficacitate si eficienta, precum si cresterea accesului la serviciile sociale de baza pentru grupurile cele mai vulnerabile de la nivel comunitar cu accent asupra copiilor si familiilor lor.

- proiect finalizat la data de 31.12.2011.

5. PROIECTUL “Promovarea masurilor active de ocupare a persoanelor inactive si a celor somere de lunga durata. Bona potrivita – Iasi”., finanţare FSE prin POSDRU 2007 – 2013 Axa 5, DMI 5.1. şi iniţiat de către Fundaţia HOLT România în parteneriat cu DGASPC Iaşi. Proiectul îşi propune servicii de mediere ocupaţională, calificarea a peste 125 de femei în meseria de baby-sitter, precum şi servicii de informare şi consiliere profesională individuală şi de grup.

- data preconizata de finalizare: 01.09.2012

6. PROIECTUL „Calificarea tinerilor someri din regiunea de nord-est in meseriile de agent comercial si ospatar si plasarea lor pe piata muncii in vederea reducerii ratei somajului si cresterii gradului de ocupare a fortei de munca tinere, crearea unui centru zonal de formare profesionala, mediere si plasare a fortei de munca”, finantare FSE prin POSDRU 2007 – 2013, Axa 5, DMI 5.1. si initiat de catre Sindicatul „NOVA VITA” Iasi in parteneriat cu DGASPC Iasi. Proiectul isi propune atragerea si mentinerea unei rate cit mai mare de ocupare (angajabilitate) pe piata muncii in zona de implementare prin imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, someri, tineri someri, persoane inactive, someri de lunga durata in meseriile de agent comercial si ospatar, si finalizarea asistentei acordate cu obtinerea unui loc de munca durabil.

- data preconizata de finalizare: 31.12.2012

7. PROIECTUL „Alianţa pentru dezvoltarea economiei sociale”, finanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 6 „Promovarea Incluziunii sociale”, iniţiat de Fundaţia "Alături de Voi" şi derulat în parteneriat cu partener 1: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, partener 2: D.G.A.S.P.C. Iasi, partener 3: Fundaţia Motivation România si partener 4: IL Poliedro Italia. Scopul proiectului este promovarea economiei sociale ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel naţional, pentru persoanele cu handicap.

- data preconizata de finalizare: 01.09.2013.

8. PROIECTUL „Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piata muncii”, finantat din Fondul Social European prin POSDRU, Axa 6, DMI 6.2. Impreuna pe piata muncii, Contract nr. POSDRU 96 / 6.2. / S / 62487, initiat de Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti - CRFB (actualmente in subordinea Agentie Nationale a Functionarilor Publici - ANFP) si in parteneriat cu Centrul regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Iasi (CRFCAPL Iasi), cu Siveco Romania, cu Directia Generala de Asistenta

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

20

Page 21: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Sociala Sector 3 Bucuresti (DGAS 3 Bucuresti) si Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Iasi (DGAPSC Iasi). Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educatie pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile pe piata muncii prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistenta sociala acordata persoanelor vulnerabile in Regiunea de Nord-Est si Bucuresti Ilfov. Grupul tinta este format din asistenti sociali, lucratori sociali si asistenti personali pentru ingrijirea persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor visrtnice.

- data preconizata de finalizare: 31.10.2014

• Activităţi derulate în calitate de colaboratori în următoarele proiecte :

1. PROIECTUL:« O piata incluziva a muncii in mediul rural » finanţat FSE-POSDRU, iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) - partener principal si Institutio de Formacion Integral S.L.U. Spania si S.C. BPI Management Consulting Romania SRL Bucuresti. Proiectul isi propune dezvoltarea durabila a mediului rural prin cresterea oportunitatilor de angajare a persoanelor apartinind grupurilor vulnerabile.

- data preconizata de finalizare: 01.10.2013.

2. PROIECTUL: « Cresterea gradului de implementare a legislatiei din domeniul serviciilor sociale, in contextul procesului de descentralizare » finanţat FSE - PODCA, Axa de Asistenta Tehnica (A.T.), iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) in calitate de partener principal. Proiectul isi propune elaborarea unui cadru coerent si unitar de dezvoltare a serviciilor sociale in Romania, luiind in considerare procesul de descentralizare. Data preconizata de finalizare: 31.12.2012.

3. PROIECTUL: „Si ei trebuie sa aiba o sansa – program de sprijin pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist”, finantat prin FSE – POSDRU, Axa 6, DMI 6.2., contract POSDRU/96/6.2./S/60289, initiat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMSSF) - partener principal si Fundatia „Romanian Angel Appeal” Romania si Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania (APCCR) Proiectul isi propune infiintarea unui „Centru de consiliere si asistenta specializata” pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari din spectrul autist (TSA) si apartinatorii acestora, in cadrul CP Sf. Andrei, nr. 2 Iasi.

- data preconizata de finalizare: 30.09.2013.

• Alte activităţi:

- participarea la elaborarea si depunerea unui numar de 8 proiecte sociale, proiecte ce au fost depuse spre finantare în cadrul Fondului Social European (F.S.E.), Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), AXA 6 ,DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale. Proiecte aflate in faza de analiza si evaluare din data de 18.01.2011.- Proiect experimental destinat tinerilor ocrotiti in centrul de plasament Gulliver – „Pasi spre viitor”, proiect pilot initiat de catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi si care a presupus infiintarea unui modul experimental pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta destinat tinerilor seropozitivi HIV, rezidenti in Centrul de tip Hospice „Gulliver”, in vederea maximizarii sanselor lor de reintegrare socio-profesionala. Concret, proiectul a presupus transferul a 6 tineri cu virsta cuprinsa intre 18 si 23 de ani din Centrul Gulliver intr-o locuinta protejata (apartament cu 4 camere) pe o perioada de 6 luni, perioada in care tinerii au fost responsabilizati in vederea gasirii / mentinerii unui loc de munca concomitent cu dezvoltarea abilitatilor de administre a locuintei si integrarea lor in comunitate.- Proiectul de finantare „Infiintarea unui laborator de informatica in cadrul Centrului de Plasament I. Holban Iasi”, localizat in cadrul CP I. Holban, din str. Pantelimon Halipa, nr. 16, loc. Iasi, jud. Iasi. Practic in acest centru de plasament care adaposteste copii si tineri cu deficiente locomotorii, neuromotorii si asociate, se doreste infiintarea unui laborator de informatica prin achizitionarea unor comutere, monitoare si imprimante, precum si echipamentul aferent. Proiectul are ca scop cresterea gradului de incluziune sociala si profesionala a beneficiarilor acestui proiect prin asigurarea accesului la tehnologiile actuale.- actualizarea permanenta a bazei de date cu convenţiile de parteneriat încheiate pe parcursul anului 2011, între DGASPC Iaşi şi ONG-uri, precum şi cu alte instituţii - reprezentarea activă a DGASPC Iaşi la Forumul Regional şi la întâlnirile de lucru coordonate de Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional Pentru Ocupare şi Incluziune Socială Regiunea-Nord-Est si la realizarea Ghidului de Incluziune Sociala

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

21

Page 22: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

- evaluarea oportunităţilor de finanţare a proiectelor - redactarea diverselor adrese, note de fundamentare, informări- contribuţii privind evaluarea oportunităţii de implicare a DGASPC Iaşi în proiecte sociale în calitate de partener

• Proiecte viitoare:

1. Titlul proiectului: „Colaborari fara granite”, proiect ce va fi depus in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera ROMANIA – UCRAINA – MOLDOVA 2007 – 2013, sesiunea 3, Prioritatea 3 – „Schimburi de experienta – People to people”

2. Tilul proiectului: „Formarea personalului DGASPC Iasi de catre experti / specialisti germani in asistenta sociala”, proiect ce va fi depus spre aprobare catre Organizatia „Senior Experten Service” Germania.

V. Activitatea Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Mass - Media în anul 2011

1.Solicitări privind liberul acces la informaţiile de interes public conform legii 544/2001

În anul 2011 au fost înregistrate în cadrul compartimentului şi au fost trimise răspunsuri la un număr de 12 solicitări venite din parte unor instituţii mass – media, de cercetare sau de la diferite persoane interesate de diferite statistici şi activităţi desfăşurate de către DGASPC Iaşi.

2. Situaţia privind soluţionarea petiţiilor şi transmiterea răspunsurilor către solicitanţi conform legii nr. 233/2002.

a) În cadrul Departamentului de Asistenţă Socială pentru Copil şi Familie în evidenţa Serviciului de Evaluare Iniţială a fost înregistrat în perioada anului 2011 un număr de 562 de solicitări din partea petenţilor, pe linia protecţiei drepturilor copilului. Cazuistica a fost diversă, specialiştii din cadrul departamentului soluţionând diferite forme de neglijare, luarea unei măsuri de protecţie specială, informare, ajutor material/financiar, consiliere psihologică, evaluare psihologică a copiilor, anchete sociale de evaluare a familiilor aflate în situaţii de risc, instituire pensie de urmaş. În urma soluţionării cererilor au beneficiat de servicii de asistenţă socială un număr de 689 de copii. b) Departamentul de Asistenţă Socială pentru Persoanele Adulte a soluţionat pe parcursul anului 2011 un număr de 620 de cazuri/petiţii/adrese, din care au fost instrumentate de către specialiştii serviciului.c) Pe parcursul anului 2011 au fost înregistrate şi soluţionate, fiind transmise răspunsuri către solicitanţi în termenul legal un număr de 57 de petiţii făcute de către cetăţeni şi organizaţii către instituţii locale (Consiliul Judeţean Iaşi, Instituţia Prefectului) şi centrale (Preşedenţia României, Cancelaria Primului Ministru, Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Familiei şi Copilului şi Autoritatea Naţională Pentru Persoane cu Handicap după cum urmează:

1) Petiţii înregistrate din partea Consiliului Judeţean Iaşi – Compartiment Ghişeu Unic – 40 de petiţii

2) Petiţii înregistrate din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi și cabinete parlamentare – 5 petiţii

3) Petiţii înregistrate din partea Preşedenţiei României – Probleme Cetăţeneşti – 4 petiţii4) Petiţii înregistrate din partea ANPFC – 4 petiţii5) Petiţii înregistrate din partea ANPH – 4 petiţii

Din totalul celor 57 de solicitări :- 30 de solicitări au avut ca obiect probleme legate de re/încadrarea în grad de handicap şi retribuţia

de însoţitor pentru persoanele cu disabilităţi.- 22 au făcut referire la problematica protecţiei copilului (cereri de plasament la asistent maternal

şi/sau în centre de plasament, solicitări privind atestarea ca asistent maternal, etc)- 5 au avut ca obiect cereri de ajutor material şi/sau financiar

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

22

Page 23: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

De asemenea au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 5 de cereri ale cetăţenilor care au solicitat audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi sau la Cabinetele Parlamentarilor de Iaşi, fiind trimise răspunsuri după cum urmează:

1) Audienţe înregistrate la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi – 3 de solicitări2) Audienţe înregistrate la Cabinetele Parlamentare – 2 solicitări

d) Pe parcursul anului 2010 la Registratura generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi au fost înregistrate un număr de 48520 de documente. De asemenea în anul 2011 Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi a emis un număr de 5016 hotărâri după cum urmează: 945 hotărâri privind măsurile de protecţie specială şi 4071 hotărâri privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi/sau orientare şcolar profesională. În cadrul Serviciului Juridic al DGASPC Iaşi au fost soluţionate în anul 2011 un număr de 609 de dosare după cum urmează: adopţie internă: 58 de cazuri, tutelă: 7 cazuri, ordonanţă preşedinţială: 24 dosare, plasament copil în diferite forme de protecţie 460 de cazuri, litigii de muncă: 22 de speţe, preten ții civile: 5, achiziții publice: 4, contencios administrativ: 18 cazuri, contestaţii la legea 448/2006: 12 cazuri, dosare civile: 2 cazuri.

3. Situaţia privind aducerea la îndeplinirea a hotărârilor şi dispoziţiilor Consiliului Judeţean Iaşi care privesc activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.

- au fost duse la îndeplinire un număr de 22 de acte administrative (dispoziţii şi hotărâri) emise de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi ( Anexă)

4. Alte activităţi derulate- Întocmire raport bilunar cu privire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi dispoziţiilor Consiliului

Judeţean Iaşi care privesc activitatea DGASPC. - Apariţii în mass media locală şi națională privind activitatea DGASPC Iași în anul 2011 – 78

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasistr.V.Lupu nr.57 A

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654

23

Page 24: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

VI. Colaborarea interinstituţionalăStrategia DGASPC Iaşi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013

subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor au legătură cu copiii şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor copiilor. În acest sens, DGASPC Iaşi promovează colaborarea între instituţii, organizaţii nonguvernamentale, profesionişti şi beneficiari, sprijină realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente.

Astfel, în cursul anului 2011, DGASPC a colaborat atât cu autorităţile administratiei publice locale-serviciile publice de asistenţă socială cât şi cu ONG-uri, Fundaţii, Asociaţii ce activează pe raza judeţului Iasi şi au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor adulte, fiind încheiat un număr de 44 convenţii de partenerit/colaborare. (Anexa – Convenţii încheiate în 2011).

În cursul anului 2011 DGASPC a desfăşurat o serie de activităţi prevăzute în H.G. nr.600/13.05.2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european.

Astfel, pentru derularea planului anual 2011 de furnizare a produselor alimentare, DGASPC a colaborat cu Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Primăriile din judeţ în vederea centralizarii în baze de date a informaţiilor privind persoanele beneficiare conf. HG.600/2009 dupa cum urmează:

Persoanele singure şi familiile care au stabilit prin dispoziţia scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr.416/2001,

Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit Legii nr.76/2002, Pensionarii sistemului public de pensii a căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz,

din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună, Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinsituţionalizate.

S-au realizat bazele de date cu toate categoriile de beneficiari aflaţi în evidenţe la data de 30 iunie 2011 – 95.957 persoane, iar pe baza acestora s-au intocmit liste pentru fiecare primărie în parte, pe tipuri de beneficiari: 21.930 persoane VMG, 3.986 şomeri, 48.871 pensionari, 21.170 persoane cu handicap, liste pe baza cărora să se realizeze distribuirea de alimente. Aceste liste au fost inaintate Consiliului Judeţean Iaşi.

De asemenea, s-au realizat bazele de date cu toate categoriile de beneficiari – cazuri noi in perioada 30 iunie -1 noiembrie 2011 (9416 persoane) - liste suplimentare în vederea definitivării distribuirii alimentelor aflate in stocuri.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

24

Page 25: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

VII. Situaţia financiară pe anul 2011 mii lei Indicatori Buget Definitiv An

2011Executie Buget An

20111 2 3

CAP. 68.02 Asigurari si asistenta sociala 159.534,01 147.739,03

Cheltuieli curente 149.055,00 143.854,54 - cheltuieli de personal 37.240,00 36.792,51 - bunuri si servicii 26.697,00 23.048,94 - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 3.612,01 2.601,05

- asistenta sociala, din care: 85.118,00 84.013,09 - ajutoare sociale in numerar 78.440,00 78.213,37 - ajutoare sociale in natura 6.678,00 5.799,72Cheltuieli de capital 6.867,00 1.283,44 - Constructii 6.437,00 981,25 - Masini, echipamente si mijloace de transport 375,00 277,70 - Reparatii capitale 55,00 24,49

din care: 159.534,01 147.739,03Venituri proprii Consiliul Judetean Iasi 1.795,00 575,77Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

65.770,00 62.047,49

Excedent prefinantare 115,77 115,76Subventii finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 82.345,00 81.587,13

Donatii si sponsorizari 0,00 0,00

Alte transferuri voluntare - (AJPS) cheltuieli de capital 526,00 395,18

Alte transferuri voluntare - (AJPS) suplimentul de alocatie de hrana pentru copiii sub 18 ani bolnavi HIV/SIDA

240,00 9,08

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2.361,04 1.967,86

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

896,20 517,43

Alte transferuri voluntare (MMFPS) - proiecte Banca Mondiala 3.298,00 0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

2.187,00 523,33

a) Asistenta sociala pentru familie si copii (68.02.06) 58.818,00 53.883,68

Venituri proprii Consiliul Judetean Iasi 503,00 277,57Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

55.492,00 52.678,52

Donatii si sponsorizari 0,00 0,00

Alte transferuri voluntare - (AJPS) cheltuieli de capital 396,00 395,18

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

25

Page 26: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Alte transferuri voluntare - (AJPS) suplimentul de alocatie de hrana pentru copiii sub 18 ani bolnavi HIV/SIDA

240,00 9,08

Alte transferuri voluntare (MMFPS) - proiecte Banca Mondiala 0,00 0,00

Cheltuieli curente 55.732,00 52.687,60 - cheltuieli de personal 31.440,00 31.129,69 - bunuri si servicii 21.165,00 18.742,61 - asistenta sociala, din care: 3.127,00 2.815,30 - ajutoare sociale in numerar 2.160,00 2.041,16 - ajutoare sociale in natura 967,00 774,14Cheltuieli de capital 3.086,00 1.196,08 - Constructii 2.696,00 933,69 - Masini, echipamente si mijloace de transport 335,00 237,90 - Reparatii capitale - ET+DALI RK la cladirile CP Tatarasi, str. Vasile Lupu nr. 80, Iasi 55,00 24,49

b) Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05) 82.345,00 81.587,13

Subventii finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 82.345,00 81.587,13

Cheltuieli curente 82.345,00 81.587,13 - bunuri si servicii 554,00 550,18Taxe postale 554,00 550,18 - asistenta sociala, din care: 81.791,00 81.036,95 - ajutoare sociale in numerar 76.280,00 76.172,21Indemnizatii persoane cu handicap 40.886,00 40.842,75Indemnizatii nevazatori 13.894,00 13.866,72Buget complementar 21.500,00 21.462,74Alocatie hrana HIV/SIDA 0,00 0,00 - ajutoare sociale in natura 5.511,00 4.864,74Transport persoane cu handicap 5.280,00 4.660,61Dobanzi la credite subventionate 231,00 204,13c) Asistenta acordata persoanelor in varsta (68.02.04) 18.371,01 12.268,22

Venituri proprii Consiliul Judetean Iasi 1.292,00 298,20

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2.361,04 1.967,86

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

882,98 517,43

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

10.278,00 9.368,97

Excedent prefinantare 115,77 115,76

Alte transferuri voluntare - (AJPS) cheltuieli de capital 130,00 0,00

Alte transferuri voluntare (MMFPS) - proiecte Banca Mondiala 3.298,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare - MMFPS - 42.02.20

13,22 0,00

Cheltuieli curente 10.978,00 9.579,81

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

26

Page 27: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

- cheltuieli de personal 5.800,00 5.662,82 - bunuri si servicii 4.978,00 3.756,15 - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, din care: 3.612,01 2.601,05

Centrul Social de tip Rezidential Galata 2.942,01 1.973,15Sanse Egale pe Piata Muncii 670,00 627,90 - asistenta sociala, din care: 200,00 160,84 - ajutoare sociale in natura 200,00 160,84Cheltuieli de capital 3.781,00 87,36 - Constructii 3.741,00 47,56 - Masini, echipamente si mijloace de transport 40,00 39,80

VIII. Resurse umane

Începând cu data de 01.01.2011 DGASPC Iaşi s-a reorganizat, in conformitate cu prevederile legale

de modificare a regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a direcţiei generale de asistenţă socială şi

conform standardelor de cost. Astfel, numărul de posturi prevăzute în organigramă a scăzut de la 2910 la

2825, numărul de funcţii de conducere scăzând de la 63 la 37.

Personalul prevăzut în 2011, repartizat pe categorii, este următorul:

A) Funcţii publice - 193

B) Personal contractual 2632

Funcţii de conducere 37

Funcţii de execuţie 2788

Numărul efectiv de angajaţi (posturi ocupate) la data de 01.01.2011 era de 2565.

O analiză comparativă între anii 2010 şi 2011 arată o scădere drastică a numărului de angajaţi după

cum urmează:

o în anul 2010 au plecat 213 angajaţi şi au fost ocupate un număr de 30 posturi

vacantate, în limita procentului de 15% prevăzut de OUG 34 din 2009 (213 X 15%

= 31,95 posturi)

o în anul 2011 au plecat 181 angajaţi şi au fost ocupate un număr de 18 de posturi

vacantate, în limita procentului de 15% prevăzut de OUG 34 din 2009 (181 X 15%

= 27,15 posturi). Facem menţiunea că la ultimul concurs au rămas neocupate doua

posturi pe perioadă nedeterminată iar de la data concursului până la sfârşitul anului

au mai plecat un număr de 30 de angajaţi.

În concluzie, în ultimii doi ani au plecat 394 de persoane şi au fost angajate pe posturile

vacantate 48 de persoane ceea ce indică scăderea numărului efectiv de angajaţi cu 346, asta în

condiţiile în care DGASPC a înfiinţat noi servicii şi a derulat proiecte finanţate din fonduri europene

iar numărul de beneficiari a rămas aproximativ acelaşi, nefiind diferenţe semnificative.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

27

Page 28: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

Numărul crescut de concedii pentru creşerea copilului a determinat ocuparea, pe durata suspendării

contractului, a unui număr de 42 de posturi în anul 2011, însă aceasta activitate nu a reuşit suplinirea

activităţii posturilor devenite vacante ci doar acoperirea actirvităţii angajaţilor aflaţi în concedii.

Drept urmare, buna desfăşurare a activităţii a fost realizată prin redistribuirea sarcinilor posturilor

vacantate către angajaţii care au rămas în sistem, această acţiune constituind un risc în ceea ce priveşte

calitatea serviciilor oferite şi nemulţumirea personalului datorată suprasolicitării.

O altă problemă stringentă o reprezintă la momentul actual lipsa asistenţilor maternali profesionişti

atestaţi, în situaţia în care există peste 40 de solicitări de plasament în regim de urgenţă a copiilor cu vârsta

între 0 – 2 ani (care nu pot fi plasaţi în servicii de tip rezidenţial) şi luând în considerare faptul că în ultimii

doi ani a încetat contractul individual de muncă la 109 asistenţi maternali şi nu a mai fost angajat

niciunul.

Situaţia statistică privind fluctuaţia de personal este exemplificată în tabelul de mai jos:

Număr total personal efectiv (posturi ocupate) la DGASPC Iaşi în perioada 2010 – 2011

Fluctuatie personal 2010 2011Nr. total personal efectiv la data de 1 ianuarie, din care: - asistenti maternali

2748 903

2565 851

Nr. total nou angajaţi din care: - pe durată nedeterminată

56 30

60 18

Nr. total angajaţi plecaţi din care: - asistenţi maternali

213 52

181 57

Nr. total personal efectiv la data de 31 decembrie, din care: - asistenţi maternali

2565 851

2402 794

În anul 2011 DGASPC Iaşi şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 2450 angajaţi

Comparativ cu anul 2010 în anul 2011 fluctuaţia de personal a fost mai scăzută, în decursul anului 2011

plecând un număr 181 salariaţi ( faţă de 213 în 2010) şi au fost angajaţi un număr de 60 (faţă de 56 în

2010). Din cei 181 salariaţi plecaţi 13 sunt funcţionari publici (2 cu funcţii de conducere) şi 57 asistenţi

maternali, restul de 111 salariaţi fiind personal contractual. Numărul redus de angajări în decursul anului

2011 se datorează menţinerii prevederilor legislative privind blocarea posturilor în administraţia publică şi

posibilităţii ocupării doar a 15% din posturile vacantate.

Pentru ocuparea posturilor devenite vacante în cursul anului s-au organizat trei concursuri, după cum

urmează:

- 02.06.2011 DGASPC - copii: posturi ocupate – 33 ( din 35 posturi scoase la concurs, din care 28 pe

durată determinată şi 7 pe durată nedeterminată );

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

28

Page 29: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

- 06.06.2011 DGASPC – adulţi şi aparat propriu : posturi ocupate – 4 ( din 7 posturi scoase la concurs,

toate fiind pe durată nedeterminată);

- 21.11.2011 DGASPC – copii : posturi ocupate- 23 ( din 28 posturi scoase la concurs, din care 20 pe durată

determinată şi 8 pe durată nedeterminată)

Număr de concursuri organizate în total: 3

Număr angajaţi declaraţi reuşiţi: 60 din care 18 pe durată nedeterminată şi 42 pe durată determinată.

În cursul anului a fost organizat şi un examen pentru promovare în grad profesional a funcţionarilor

publici în urma căruia 23 funcţionari publici din aparatul propriu şi centrele de plasament au promovat în

gradele profesionale principal şi superior. Au fost actualizate dosarele de personal pentru salariaţii cu

contract de munca din centrele de plasament şi asistenţii maternali, cu actele necesare privind angajarea,

încetarea raporturilor de muncă, evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea,

sancţionarea, modificarea raporturilor de muncă, acordarea de gradaţii superioare sau alte sporuri legale

precum şi orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

Funcţionarii publici din cadrul DGASPC Iaşi au putut beneficia de cursuri de perfecţionare, cursuri

organizate de către Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Locală Iaşi . Angajaţii, care

prestează activitate în mod direct cu beneficiarii, au urmat cursuri de igienă organizate de către Autoritatea

de Sănătate Publică. Personalul de specialitate (educatori, supraveghetori, asistenţi sociali, psihologi etc.)

nou angajat a urmat un curs de iniţiere pe o perioadă de o săptămână, iar asistenţii maternali urmează cursuri

de formare, conform prevederillor legale în vigoare. Lunar, în cadrul DGASPC Iaşi se desfăşoară întâlniri pe

categorii de specialişti (şefi centre, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, medici, asistente medicale,

educatori ) unde se dezbat teme specifice din domeniile de activitate respective şi se prezintă cazuri şi noutăţi

legislative sau de proceduri (instrumente de lucru).

Centrul de formare profesională „Galata”- aflat în coordonarea Serviciului Resurse Umane, a

organizat, pentru personalul din centrele rezidenţiale pentru adulţi, programul de perfecţionare cu denumirea

„Practici instituţionale şi comunicare eficientă în centrele rezidenţiale pentru adulţi”.

Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă – aflat în subordinea Serviciului Resurse Umane a

colaborat cu „RedClinic” privind serviciile de medicina muncii, a participat cu Inspectoratul pentru Situaţii

de Urgenţă la verificarea centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. , a autorizat Adăpostul de zi şi de noapte

Paşcani, Revis 2 , CSEPD Galata, C.P. Veniamin Costache – din punct de vedere a securităţii la incendiu şi

a securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, s-a efectuat verificarea PRAM la toate centrele.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

29

Page 30: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

IX. Investiţii Realizate în anul 2011

-lei-Nr. Crt. Denumirea obiectivului de investitii Total finantare Stadiu valoric Stadiu fizic

lei %

1

Modularea si reamenajarea CP Ion Holban pentru copilul cu handicap neuromotor si asociat

CJ – 74000,00 836,00 0,1

finalizatMMFPS-396000,00 397410,41 100MMFPS-130000,00 0 0

2Crearea unui adapost de zi si noapte pentru copiii strazii, in municipiul Pascani, jud Iasi

CJ – 31000,00 31000,00 100

finalizatMMFPS-31000,00 59924,22 100MMFPS-2187000,00 528380,2 34MMFPS-743000,00 0 0

3 Centru social de tip rezidential Iasi (Galata )

CJ - 239000,00 0 0finalizatPOR (fonduri

structurale)-2691000 1963342,47 100

4 Şanse egale pe piaţa muncii – POSTDRU/15/6.2/S/5

Buget de statFEN

Total 339074,7265624,18273450,54 100

finalizat

In derulare şi in anul 2012 -lei-

Nr. Crt. Denumirea obiectivului de investitii Total finantare Stadiu valoric Stadiu fizic

1Crearea unui Centru de reabilitare pentru persoane cu handicap mental localitatea Budai CJ – 112000,00 0 0

in derulare

2

Centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi CJ – 31000,00 781,00 0,3

in derulare

3

Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Harlau Iasi- Construire cladire in localitatea Budai

CJ – 137000,00 0 0

in derulare

MMFPS-2555000,00 0 0

4

Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Harlau Iasi- Construire 4 casute in cartierul Galata, str. Azilului nr 1 CJ – 64000,00 0 0

In derulare

5

ET+DALI pentru Reabilitari nestructurale (reabilitari instalatii electrice, termice si sanitare, reabilitare finisaje, tamplarii, invelitori la corpurile B si C de la CP nr. 4 «Sf, Nicolaie« CJ – 8000,00 7900 100

in derulare, identificarea fondurilor de

finanţare necesare

6 ET+DALI RK la cladirile CP Tatarasi, str. Vasile Lupu nr. 80, Iasi

CJ – 55000,00 24490 100

in derulare, identificarea fondurilor de

finanţare necesare

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

30

Page 31: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

X. Direcţii de acţiune pe termen scurt şi mediu ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi în 2011

A . Priorităţi de acţiune în domeniul protecţiei copilului

• responsabilizarea autorităţilor locale şi comunităţiiPentru a realiza acest lucru, DGASPC are printre prioritati sustinerea acestora prin actiuni de informare si pregatire a personalului de specialitate, prin asistenta in dezvoltarea unor servicii specializate, prin facilitarea legaturii dintre autoritati locale si parteneri pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

• initierea si participarea la campaniile derulate de către D.G.A.S.P.C. şi O.P.A.privind protectia si promovarea drepturilor copilului pentru punerea in practica a principalelor recomandari ale Comitetului ONU care vizeaza domeniul de competenta al autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele D.G.A.S.P.C.Iasi;

• pentru domeniul serviciilor sociale comunitare:Înfiinţarea de centre de zi pentru copilul in dificultate, in scopul prevenirii abandonului si instituţionalizării copiilor din familiile cu dificultăţi materiale, înfiinţarea de centre de consiliere si sprijin părinţi in comunităţile urbane si rurale, in scopul îmbunătăţirii si dezvoltării abilitaţilor si competentelor parentale ; consilierea psihologica a copiilor in scopul dezvoltării unei personalităţi armonioase, înfiinţarea de centre de recuperare pentru copilul cu handicap si monitorizarea calităţii îngrijirii copilului cu handicap, alocarea de fonduri pentru desfăşurarea unor campanii de informare si sensibilizare privind problematica protecţiei drepturilor copilului si familiei in ansamblu.

• pentru domeniul colaborării interinstituţonale: Dezvoltarea programelor comune cu autorităţile locale , cu instituţiile publice si private in scopul: derulării

sistematice in unităţile şcolare de programe educative pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuala pentru copii, asigurarea serviciilor medico-sociale si psihologice pentru gravide in perioada pre si postnatala si crearea unui cadru securizant pentru dezvoltarea armonioasa a copilului si menţinerea sănătăţii acestuia in familia naturala, identificarea cazurilor copiilor in dificultate cu sprijinul unităţilor şcolare, formarea de echipe interinstituţionale in vederea informării si intervenţiei directe, pentru prevenirea abuzului, neglijării si exploatării, identificarea de surse de finanţare pentru suport material pentru familiile in situaţie de risc, având in vedere resursele limitate ale autorităţilor locale.

Organizarea,cu sprijinul unui O.P.A., a unui seminar sau a unei mese rotunde cu tema „Reintegrarea in familia de origine a copilului ocrotit in sistemul de protectie – de la teorie de practica”

• pentru tinerii peste 18 ani, aflaţi in sistemul de protecţie:- continuarea demersurilor privind sprijinirea absolvenţilor din centrele de plasament si din asistenta maternala in vederea (re)integrării sociofamiliale, profesionale si comunitare.În anul 2012 urmeaza a absolvi cursurile scolare postgenerale aproximativ 200 tineri ocrotiti in sistemul de protectie. DGASPC. va continua sa actioneze in parteneriat cu O.P.A. care desfasoara activitati pentru tineri in vederea asigurarii cu succes a integrarii socio-profesionale a acestora (Fundatia Serviciilor Sociale „Bethany”, Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale, Organizatia „Caritas”, Fundatia COTE, Fundatia Omenia, Fundatia Nadejdea Copiilor, Fundatia Un Coup de Main d’Emmaus ) . Apreciem ca din 2012 se impune intensificarea demersurilor specialistilor din centrele de plasament, coordonati de managerii de caz, pentru reluarea legaturii cu familia de origine/largita, intensificarea contactelor cu familia de origine/largita in vederea facilitarii revenirii tinerilor absolventi in familie.

- colaborarea cu OPA pentru desfasurarea de activităţi pentru tineri în vederea asigurării cu succes a integrării socio-profesionale a acestora

- identificarea de alternative pentru tinerii cu handicap care ies din sistemul de protecţie si nu beneficiaza de sprijinul familiei naturale,

• pentru copiii aflaţi in sistemul de protecţie:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

31

Page 32: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

- asigurarea aplicării metodei managementului de caz prin coordonarea activitatilor de asistenţă socială şi protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului;- derularea de miniproiecte privind evaluarea, consilierea si educaţia parentala pentru părinţii copiilor din

sistemul de protecţie (in centre rezidenţiale, asistenta maternala si plasament familial) in vederea reintegrării familiale sau identificării unui alt sprijin in cadrul familiei lărgite

- infiintarea de centre de respiro pentru copiii aflati in asistenta maternala, pentru a oferi asistentilor maternali profesionisti posibilitatea de efectuare a concediului de odihna si de depasire cu succes a situatiilor de criza, in special pentru copilul cu handicap

- multiplicarea activităţilor recreative şi culturale pentru copiii din sistemul de protectie, continuarea organizării de spectacole cu şi pentru copiii ocrotiţi în sistemul de protectie public şi privat,

- organizarea de actiuni in cadrul intalnirilor Consiliului consultativ judeţean al copiilor;-reluarea campaniei derulate in 2009 „Ofera o carte pentru un copil”, campanie ce va consta in realizarea

unei colecte de carti pentru copii si tineri la care sa participa angajaţi din cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi – aparatul propriu si centrele de plasament. Scopul campaniei il constituie crearea unor biblioteci in acele centre de plasament care nu beneficiaza de aceasta dotare.;

-Continuarea prezentarii in mass-media, cu sprijinului purtatorului de cuvant al D.G.A.S.P.C.a actiunilor semnificative, in scopul cresterii vizibilitatii D.G.A.S.P.C. ;-Elaborarea si sustinerea unui „Proiect privind perfectionarea profesionala a sefilor de centre”, cu resurse proprii, proiect care ar putea fi pus in practica cu sprijinul unui O.P.A.

B . Prioritatea de acţiune în domeniul protecţiei persoanei adulte în dificultate

În următoarea etapă, 2012-2013, se intenţionează înfiinţarea următoarelor servicii:

1. Centrul de Îngrijire şi asistenţă Budăi cu o capacitate de 48 de locuri şi

2. Locuinţe protejate Galata Iaşi cu o capacitate de 24 de locuri.

Facem menţiunea că aceste două servicii de tip rezidenţial vor fi create în cadrul proiectului Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Hîrlău finanţat de către Banca Mondială, în valoare de 965.000 euro

3. Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoana adultă cu handicap Budăi cu o capacitate de 40 de locuri, proiect finaţat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

C . Priorităţi în investiţii

1. ET+DALI pentru Reabilitari nestructurale - reabilitari instalatii electrice, termice si sanitare, reabilitare finisaje, tamplarii, invelitori la corpurile B si C de la CP nr. 4 «Sf, Nicolaie« - in derulare, identificarea fondurilor de finanţare necesare,2. ET+DALI RK la cladirile CP Tatarasi, str. Vasile Lupu nr. 80, Iasi – in derulare, identificarea fondurilor de finanţare necesare,3. Crearea unui Centru de reabilitare pentru persoane cu handicap mental localitatea Budai ,4. Centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi ,5. Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Harlau Iasi - Construire cladire in localitatea Budai,6. Restructurarea Centrului de Asistenta si Ingrijire Harlau Iasi - Construire 4 casute in cartierul Galata, str. Azilului nr 17. Montare centrală termincă la CSS Tg Frumos - Subunitatea Moldova,8. Anexă administrativă la Centrul Hospice Gulliver, Iaşi,9. Întocmire documentaţie DALI pentru CSC Bucium10. Realizare branşament şi instalaţii utilizare gaz metan la Centrul pentru persoane vârstnice Mirceşti.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

32

Page 33: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

XI. ConcluziiIn perioada raportată activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Iaşi

conform misiunii sale s-a centrat pe indeplinirea obiectivelor operaţionale din Strategia Judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2006-2013, Strategia Judeţeană în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pe perioada 2008-2013, Strategia Judeţeană pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 2007-2013. In calitate de principal furnizor de servicii sociale specializate la nivel judeţean D.G.A.S.P.C. Iaşi a avut ca obiectiv de referinţă dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate în scopul continuării procesului de reformă a sistemului de asistenţă socială la nivelul judeţului. Trebuie sa mentionam faptul ca o problemă critică este cea legată de insuficienta dezvoltare la nivelul judeţului a serviciilor sociale primare – la nivelul comunitaţilor, deşi actele normative in vigoare din domeniul asistenţei sociale o prevăd ca obligativitate. Insuficienta dezvoltare a serviciilor, are repercusiuni asupra activităţii D.G.A.S.P.C., dar mai ales asupra persoanelor aflate în nevoie socială, în sensul ca intervenţia care ar trebui sa aibă loc prin oferirea de servicii preventive in comunitatea de origine, implică separarea beneficiarilor de familie, respectiv instituţionalizarea în cele mai multe cazuri, ceea ce înseamna costuri mari. O altă problemă o reprezintă resursele umane şi anume ineficienta acoperire a posturilor din centrele de plasament şi din reţeaua de asistenţa maternală aflate în structura DGASPC, fapt care conduce la scăderea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor. În contextul unor noi provocări, ca urmare a adoptării Legii asistenţei sociale, există riscul apariţiei unor sincope în activitatea DGASPC. Considerăm că se impune sublinierea faptului că în domeniul asistenţei sociale intervenţia la nivel macro-social trebuie realizată şi asumată de toate instituţiile cu atribuţii in domeniu, nu fragmentat, deoarece obiectivul final este construcţia unui sistem de asistenţă socială care să implice servicii de calitate organizate în proximitatea beneficiarilor la cele mai mici costuri.

Director General DGASPC Iaşi Florin Ion

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

33

Page 34: ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ... DGASPC 2011.pdfII.1.Copii în sistem rezidenţial - situaţie comparativă dec. 2005 – dec. 2011 *Din cei 1532 copii

CUPRINSI Consideraţii generale .......................................................................................................................................................... 1 II Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului ......................................................................................................... 1

A. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament din subordinea DGASPC Iaşi. .................................................... 1 B. Evoluţia numărului de copii aflaţi în dificultate ocrotiţi prin măsuri de tip familial .............................................. 5 C. Prevenirea cazurilor de abandon .............................................................................................................................. 9

D. Activitatea Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului ...................................................................................... 11 E. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului .................................................................................................... 11

III Activităţi şi rezultate obţinute in protecţia persoanelor cu handicap/persoane adulte în dificultate ........................ 12 IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării proiectelor ...................................................... 18 V. Activitatea Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Mass - Media în anul 2011 .................................................... 22 VI. Colaborarea interinstituţională ..................................................................................................................................... 24 VII. Situaţia financiară pe anul 2011 mii lei ................................................................................................................ 25 VIII. Resurse umane ........................................................................................................................................................... 27

IX. Investiţii ................................................................................................................................................................... 30 X. Direcţii de acţiune pe termen scurt şi mediu ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi în 2011 .................................................................................................................................................................................... 31

A. Priorităţi de acţiune în domeniul protecţiei copilului ............................................................................................... 31 B. Prioritatea de acţiune în domeniul protecţiei persoanei adulte în dificultate ........................................................... 32 C. Priorităţi în investiţii ................................................................................................................................................. 32

XI. Concluzii ...................................................................................................................................................................... 33

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IaşiStrada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail [email protected]

34