Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

24
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice “Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație” Ediția a XIX-a Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan” Ministerul Culturii Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Liga Cultural-Creștină “Andrei Șaguna” Centrul European de Studii Covasna-Harghita cu sprijinul Consiliului Județean Covasna, al Consiliului Local Sfântu Gheorghe și al S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L. Bucureşti Centrul Cultural Toplița

description

istorie

Transcript of Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

Page 1: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice

“Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie. Cultură. Civilizație”

Ediția a XIX-a

Episcopia Ortodoxă a Covasnei și HarghiteiCentrul Ecleziastic de Documentare

“Mitropolit Nicolae Colan”

Ministerul Culturii

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Liga Cultural-Creștină “Andrei Șaguna”

Centrul European de StudiiCovasna-Harghita

cu sprijinulConsiliului Județean Covasna, al Consiliului Local Sfântu Gheorghe

și al S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L. Bucureşti

Centrul Cultural Toplița

Page 2: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.
Page 3: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Ministerul Culturii Muzeul Naţional al Carpaţilor

Răsăriteni

Liga Cultural-Creştină

„Andrei Şaguna”

Centrul European de Studii

Covasna-Harghita

Centrul Cultural Topliţa

cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna,

Consiliului Local Sfântu Gheorghe şi al

S.C. Stefadina Comserv S.R.L. Bucureşti

Programul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice

Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie.

Ediţia a XIX-a

Page 4: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.
Page 5: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

3

Joi, 7 noiembrie 2013

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, ora 1500

Colocviul cu tema „Priorităţi ale cercetării interdisciplinare în sud-estul Transilvaniei”.

(moderator: dr. Ioan LĂCĂTUŞU)

Vineri, 8 noiembrie 2013

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, ora 1500 – 1530

Deschiderea lucrărilor sesiunii.

Cuvântul organizatorilor şi al autorităţilor publice locale.

Jean-Adrian ANDREI, prefectul judeţului Harghita

Mihail TINCA, primarul comunei Voşlobeni

Dr. Valeriu CAVRUC, director general, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, director, Centrul European de Studii Covasna-Harghita

Page 6: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

4

Vineri, 8 noiembrie 2013

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, orele 1530 – 1630

Lucrări în plen

Moderatori: Înalt Prea Sfinţitul Ioan SELEJAN, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei; Prof. univ. dr. Ştefan PĂUN, prorector, Universitatea Hyperion Bucureşti

1. Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, Bucureşti, Locul şi rolul Arhivelor Naţionale în sistemul instituţional al României

2. Prof. ing. Nicolae NOICA, Bucureşti, Arhivele Naționale.Un instrument pentru economisirea banului public şi protecţia împotriva dezastrelor

3. Prof. univ. dr. Ioan AGRIGOROAIEI, Iaşi, România întregită, unire şi unificare

4. Prof. univ. dr. Gelu NEAMŢU, Cluj-Napoca, Încercări de resuscitare a transilvanismului, pentru destructurarea României

5. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, Bucureşti, Jurnalism şi interculturalitate

Page 7: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

5

SECŢIUNEA I. ISTORIE

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 2000

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, Club sala nr. 1

Moderatori: Prof. Eugen CRISTE, Dr. Alexandrina CUŢUI

1. Drd. Vasile LECHINŢAN, Cluj-Napoca, Elevi români la gimnaziile franciscane în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea

2. Col.(r) Octavian NEAGU, Augustin, jud. Braşov, O conscripţie urbarială – Augustin 1785

3. Prof. Ilie ŞANDRU, Topliţa, Românii din Valea Superioară a Mureşului în timpul Revoluţiei de la 1848/1849

4. Prof. drd. Sebastian PÂRVU, Sf. Gheorghe, Surse arhivistice covăsnene referitoare la Revoluţia de la 1848/1849

5. Prof. univ. dr. Ştefan PĂUN, Bucureşti, Activitatea lui Nicolae Droc Barcian în slujba luptei naţionale a românilor (1866-1900)

6. Prof. Corina BĂRĂGAN, Vama Buzăului, jud. Braşov, Noi contribuţii documentare referitoare la istoria comunei Vama Buzăului

7. Ligia Maria FODOR, Bucureşti, Institutele secundare private din Bucovina habsburgică – evoluţie şi importanţă

8. Dr. Ana DOBREANU, Miercurea-Ciuc, Strategii de dezvoltare a zonei de sud-est a Transilvaniei propuse la Congresul secuiesc din 1902

9. Dr. Ana HANCU, Tg. Mureş, Aspecte privind Vicariatul greco-catolic maghiar al Secuimii, din cadrul Episcopiei de Hajdudorog

10. Dr. Dan PINTILIE, Piteşti, Istoricul pompierilor militari din oraşul Câmpulung Muscel (1871-1940)

Page 8: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

6

11. Drd. Ionela NIŢU, Râmnicu Vâlcea, Reglementări referitoare la administrarea şi exploatarea Staţiunii Băile Govora până în anul 1910

12. Dr. Alexandrina CUŢUI, Suceava, Prizonieri bucovineni şi transilvăneni în lagărele ruseşti din Primul Război Mondial

13. Doina PANĂ, Tg. Mureş, Demersuri concrete pentru instituţionalizarea teatrului românesc în Transilvania

14. Dr. Ioan Codruţ LUCINESCU, Bucureşti, Generalul Vasile Zottu în atenţia Siguranţei Generale a Statului

15. Prof. Eugen CRISTE, Arad, Acţiunile Regimentului secuiesc în Ţara Lăpuşului

16. Dr. Emil ARBONIE, Arad, Consolidarea statului naţional român în zona Aradului prin înfiinţarea poliţiei de frontieră şi oficiilor vamale

17. Dr. Tiberiu TĂNASE, Bucureşti, Istoria Serviciilor de Informaţii din România la începutul secolului al XX-lea. Biroul de Informaţii al Secţiei Militare din Transilvania şi rolul său în campania pentru apărarea României Mari

Page 9: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

7

SECŢIUNEA II. ISTORIE

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 2000

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, Club sala nr. 2

Moderatori: Pro. univ. dr. Ion GIURCĂ, Dr. Virgil PANĂ

1. Dr. Alexandru PORŢEANU, Bucureşti, Titlu rezervat

2. Prof. univ. dr. Radu CIUCEANU, Bucureşti, Titlu rezervat

3. Dr. Felicia DIACONU, dr. Cristina ŢINEGHE, Bucureşti, Sud-estul Transilvaniei în lumina unor studii cartografice din timpul Conferinţei de Pace de la Paris

4. Dr. Virgil PANĂ, Tg. Mureş, Acţiune şi reacţiune la Târgu-Mureş faţă de Legea regimului general al cultelor din anul 1928

5. Prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe, Aspecte privind maghiarizarea sau reromânizarea locuitorilor din ţinutul secuizat, în perioada interbelică, reflectate în monografiile învăţătorilor români

6. Cătălin VLĂDĂREAN, dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Sf. Gheorghe, Din corespondenţa fraţilor români maghiarizaţi: Olah Mihaly (Canada) şi Roman Andras (Araci, jud. Covasna) – 1922-1959

7. Adrian BORICEANU, Întorsura Buzăului, Pagini din istoria căii ferate înguste din Bazinul Buzăului Ardelean

8. Prof. Claudia VAŞLOBAN, Joseni, jud. Harghita, Momente din istoria localităţii Dămoc, jud. Neamţ (comuna care a făcut parte din judeţul Ciuc)

9. Vasile TUDOR, Piteşti, Incidente aeriene la graniţa de vest a României (1939-1940)

10. Drd. Adrian DEHELEANU, Timişoara, Problema Transilvaniei în politica Marilor Puteri (1940-1945)

Page 10: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

8

11. Dr. Alin SPÂNU, Bucureşti, Demnitate la nivel înalt. Mihai Antonescu vs. Manfred von Killinger (1943)

12. Dr. Costin SCURTU, Constanţa, Participarea Diviziei 9 infanterie din Dobrogea la eliberarea pământului românesc transilvănean în toamna anului 1944

13. Prof. univ. dr. Ioan BOJAN, Cluj-Napoca, Revenirea Transilvaniei de Nord-Est la România (1944-1945) Contribuţia dr. Petru Groza la înfăptuirea acestui moment istoric

14. Prof. Mircea BODNARI, Sf. Gheorghe, Învăţământul rural din jud. Trei Scaune în perioada 1945-1952 oglindit în izvoare inedite

15. Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, Bucureşti, Un călău al românilor Csány László, în atenţia Ministerului Apărării Patriei din R.P. Ungară

16. Dr. Stelian GOMBOŞ, Bucureşti, Închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică

17. Ing. Radu BELLU, Braşov, Căile ferate din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş

18. Ing. Andrei BERINDE, Braşov, Tunelul Teliu. Cel mai lung tunel din România

Page 11: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

9

SECŢIUNEA III. SPIRITUALITATE CREŞTINĂ ŞI ETNOGRAFIE

ROMÂNEASCĂ

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 2000

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, Club sala nr. 3

Moderatori: Dr. Constantin SECARĂ, Dr. Nicolae BUCUR

1. Prof. dr. Florin BENGEAN, Tg. Mureş, Sfântul Împărat Constantin cel Mare – 1700 de ani de la eliberarea creştinismului

2. Virgiliu Z. TEODORESCU, Bucureşti, Ierarhul Andrei Şaguna în conştiinţa contemporanilor şi a urmaşilor – notorie călăuză la momente de restrişte. Simboluri ale cinstirii elaborate pentru a-i consemna prezenţa îndrumătoare

3. Prof. dr. Valentin MARICA, Tg. Mureș, Vocația șaguniană în consemnările lui Lucian Blaga

4. Lily RAIN, Bucureşti, Laitmotive în retorica ierarhilor cărturari transilvăneni

5. Dr. Anton COŞA, Bacău, Relaţiile diplomatice dintre Sfântul Scaun şi România (1866-1884)

6. Adrian LUPEŞ, Bucureşti, Icoana pe sticlă, simbol al Transilvaniei

7. Dr. Romeo NEGREA, Sf. Gheorghe, Aspecte ale relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu (1939-1948)

8. Iulius-Marius MORARIU, Cluj-Napoca, Aspecte ale activităţii culturale desfăşurată de Episcopul Nicolae Colan la Cluj

9. Prof. Ioan TĂMAŞ, prof. Vasile Antonie TĂMAŞ, Vâlcele, jud. Covasna, Personalităţi ale culturii româneşti din Ţara Bârsei

Page 12: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

10

10. Dr. Liliana TROFIN, Bucureşti, Femeia – între binecuvântare şi discriminare

11. Dr. Constantin SECARĂ, Bucureşti, A treia etapă de cercetare şi valorificare a folclorului românesc din estul şi sud-estul Transilvaniei. Actualitatea, necesitatea şi oportunitatea demarării unor proiecte-pilot cu participarea comunităţilor locale

12. Dr. Dorel Marc, Tg. Mureș, Dinamica peisajului etnografic în arearul Arcului Intracarpatic. Necesitatea demarării unui proiect privind studiul diacronic asupra habitatului tradițional

13. Dr. Nicolae BUCUR, Miercurea-Ciuc, Savantul etnolog Nicolae Dunăre - Corespondenţă. Din scrisorile dr. Nicolae Dunăre către Constantin Catrina (anii 1966-1972) şi către Nicolae Bucur (anii 1980-1987)

14. Prof. Zorel SUCIU, Topliţa, Statornicia pietrelor de hotar în zona Topliţa

15. Prof. Ioan TOMOLE, Zalău, Românii din Bixad, Micfalău şi Valea Zălanului în recensămintele populaţiei din anii 1850, 1900 şi 1930

16. Prof. Edmond DORNEANU, Sf. Gheorghe, Aspecte privind păstoritul transhumant în Carpaţii de Curbură

Page 13: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

11

SECŢIUNEA IV. SOCIOLOGIA FENOMENULUI INTERETNIC ŞI

MULTICULTURAL DIN COVASNA ŞI HARGHITA

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 2000

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, Vila Drobeta

Moderatori: Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, Prof. univ. dr. Petre ŢURLEA

1. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, Dr. Ovidiana BULUMAC, Bucureşti, Topliţa, dimensiuni ale tranziţiei

2. Dr. Traian CHINDEA, Miercurea-Ciuc, Despre conflicte interetnice post decembriste, mai vechi sau mai noi, din judeţul Harghita

3. C-dor.(r) Emilian MUNTEANU, Bucureşti, Factori etnici în dinamica politiilor. Cazul Transilvaniei de Sud-Est.

4. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Sfântu Gheorghe, Mass-media despre „marşul secuilor” din 27 octombrie 2013

5. Prof. Nicolae BALINT, Tg Mureş, Acţiuni de influenţă, propagandă şi spionaj îndreptate împotriva României din perspectiva a trei specialişti pe domeniul intelligence: Larry Watts, Gl.(r.) Aurel I. Rogojan şi Gl.(r.) Stan Petrescu

6. Prof. univ. dr. Petre ŢURLEA, Ploieşti, Metode maghiare de ocupare simbolică a spaţiului pu-blic din Transilvania

7. Prof. Adriana BOTA, Sf. Gheorghe, Impactul lecţiilor de istorie asupra elevilor din judeţul Covasna

8. Prof. Maria STOICA, Sf. Gheorghe, Proiectele şcolare fereastră deschisă către cultura naţională

Page 14: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

12

9. Prof. dr. Luminiţa CORNEA, Sf. Gheorghe, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei – două decenii în slujba culturii româneşti

10. Prof. Mihai TRIFOI, Bixad, jud. Covasna, Promovarea culturii naţionale prin intermediul limbii Esperanto

11. Prof. Ligia-Dalila GHINEA, Sf. Gheorghe, File din activitatea astristă

12. Prof. drd. Viorica LAZĂR, Topliţa, Premisele de azi şi priorităţile de mâine în cultura topliţeană

13. Ing. Gheorghe BEJAN, Bacău, Priorităţi ale activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”

Page 15: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

13

SECŢIUNEA V. ARHIVISTICĂ – MUZEOLOGIE

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 2000

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, Vila Izvor

Moderatori: Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail LUNGU, Prof. Vilică MUNTEANU

1. Dr. Traian Tr. CEPOIU, Ceraşul, jud. Prahova, Arhivele Statului din vechiul regat al României sub directoratul lui B.P. Hașdeu

2. Prof. univ. dr. Constantin BURAC, Bucureşti, Dimitre Onciul în viziunea colegilor de breaslă (B.P. Haşdeu, A.D. Xenopol, Ioan Bogdan, Nicolae Iorga)

3. Dr. Elisabeta MARIN, Braşov, Cercetări în arhive străine: Portugalia (1985)

4. Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail LUNGU, Bucureşti, Tradiţia şcolii arhivistice româneşti şi necesitatea formării noilor specialişti

5. Prof. Vilică MUNTEANU, Bacău, Forme de valorificare a informaţiilor din documentele de arhivă

6. Mihaela CHELARU, Piatra Neamţ, Probleme nerezolvate în evidenţa fondurilor şi colecţiilor deţinute de Arhivele Naţionale Neamţ

7. Mihai NICOLAE, Bucureşti, Din experienţa unei societăţi private în prelucrarea şi gestionarea documentelor de arhivă

8. Dr. Liviu BOAR, Tg. Mureş, Un proiect în curs de finalizare: volum dedicat arhiviştilor ardeleni

9. Leonard BIBEA, Bucureşti, Profesia de arhivist acum şi în viitor – o provocare prezentă şi pe termen lung

Page 16: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

14

10. Cristina BULFAN, Bucureşti, Aplicarea standardului ISO 15489 în cadrul unei organizaţii cu activitate de administrare arhive

11. Adela KOVÁCS, Dan BUZEA, Cristina FELEA, Sebastian PÂRVU, Florin HERŢEG, Ana DOBREANU, Sfântu Gheorghe, Model de bună practică în evidenţa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului: Proiectele de digitizare a patrimoniului mobil de la Catedrala Ortodoxă, Sfântu Gheorghe.

12. Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe, Un proiect în curs de finalizare: Biblioteca digitală Eurocarpatica

Page 17: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

15

SECŢIUNEA VI. ISTORIE SOCIALĂ A FENOMENULUI INTERETNIC ŞI

MULTICULTURAL DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI (noi apariţii editoriale)

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 2000

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, Vila Horia

Moderatori: Prof. dr. Costel-Cristian LAZĂR, Dr. Ovidiana BULUMAC

1. Constantin SECARĂ, Situaţia actuală a folclorului muzical în comunităţile româneşti din zona arcului intracarpatic. Valoarea identitară a spiritualităţii româneşti, în contextul multietnic şi multicultural european contemporan, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013 (prezintă dr. Ioan LĂCĂTUŞU)

2. Dorel MARC, Protejarea identităţilor culturale în procesele globale, prin cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul multietnic, Studiu de caz: Valori identitare culturale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate. Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013 (prezintă dr. Maria COBIANU-BĂCANU şi dr. Elena COBIANU)

3. Radu BALTASIU, Gabriel SĂPUNARU, Ovidiana BULUMAC, Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita-Covasna, Editura Etnologică, Bucureşti, 2013 (prezintă dr. Ovidiana BULUMAC)

4. Doina DOBREANU, Vasile DOBREANU, La obârşie, la izvor… Convorbiri la Subcetate, Editura Cezara Codruţa Marica, Tg. Mureş, 2013 (prezintă dr. Valentin MARICA)

Page 18: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

16

5. Doina DOBREANU, Vasile DOBREANU, Un secol de istorie în imagini, Editura Cezara Codruţa Marica, Tg. Mureş, 2013 (prezintă prof. Doina DOBREANU)

6. Octavian M. DOBROTĂ, Strană de strigăt românesc. Proiectul interbelic al „reromânizării secuizaţilor”, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe 2013, ediţie îngrijită de Ioan LĂCĂTUŞU şi Vasile LECHINŢAN (prezintă dr. Maria COBIANU-BĂCANU, dr. Elena COBIANU, Bucureşti)

7. Corina BĂRĂGAN, Cronica învăţământului din Vama Buzăului, Editura Scrisul Prahovean, 2012 (prezintă prof. Corina BĂRĂGAN)

8. Corina BĂRĂGAN, Contribuţia preoţilor şi învăţătorilor din Buzăul Ardelean la înfăptuirea Marii Uniri, Editura Scrisul Prahovean, 2013 (prezintă prof. Corina BĂRĂGAN)

9. Prof. Ioan BOIAN, Cronica vieţii şi activităţii pastorale a preotului Boian Ioan, precum şi unele date privind existenţa şi viaţa românilor din parohiile Protopopiatului Ortodox Român Miercurea-Ciuc, Editura Agnos, Sibiu, 2012 (prezintă prof. dr. Costel-Cristian LAZĂR)

10. Dumitru GHERMAN, Dimitrie GHERMAN, Răni nevindecate ale neamului românesc din mijloc de ţară, Editura Nico, Tg. Mureş, 2013 (prezintă pr. prot. Dumitru GHERMAN)

11. Radu BELLU, Calea ferată Întorsura Buzăului – Crasna, 2013 (prezintă ing. Radu BELLU)

Page 19: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

17

Sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului, ora 900– 1030

Prezentări de cărţi şi publicaţii

1. Volume și publicații apărute sub egida Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, prezintă Daniel ȘTIRBU

2. Costel-Cristian LAZĂR, Biserica Ortodoxă Română din estul Transilvaniei după al doilea război mondial, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, Cuvânt de binecuvântare ÎPS Ioan SELEJAN, Prefaţă de Ioan AGRIGOROAIEI, Postfaţă de Ioan LĂCĂTUŞU

3. Mareşali ai României, coordonator Gl. Teodor FRUNZETI ş.a., coordonator ştiinţific Ion GIURCĂ, Editura Rao, Bucureşti, 2013

4. Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. VIII/2013, redactor responsabil Vilică MUNTEANU

5. Carpica, nr. XLII / 2013 – Anuarul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Editura Magic Print, Oneşti, redactor responsabil Mariana POPA

6. Doru Viorel URSU, Sânge şi carne de om şi Acvariu groazei, Bucureşti, 2012

7. Cel care se apropie. In memoriam Grigore Vieru, coordonator Valentin MARICA, Editura Cezara Codruţa Marica, Tg. Mureş, 2011

8. Valeriu TANASĂ, Rostiri ziditoare, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

9. Ioan TĂMAŞ DELAVÂLCELE, Eseuri, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

10. Vasile TĂMAŞ DELAVÂLCELE, Raportul Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful cu Filosofia greacă, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

11. Maria COBIANU-BĂCANU, România, încotro? În căutarea drumului spre dezvoltare, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2013

Page 20: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

18

12. Profesioniştii noştri 7. ILIE ŞANDRU. 60 de ani în slujba învăţământului şi culturii româneşti, ediţie îngrijită de Vasile STANCU şi Ioan LĂCĂTUŞU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

13. Profesioniştii noştri 8. IOAN PLEŞA – profesor, arhivist, istoric, la 80 de ani, coordonatori: Alexandra Dana ZECHERU, Ioan LĂCĂTUŞU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

14. Profesioniştii noştri 9. CONSTANTIN CATRINA – 80 de ani, coordonator Ioan LĂCĂTUŞU, ediţie îngrijită de Cornelia CATRINA, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

Page 21: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

19

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Izvorul Mureşului,

ora 1100– 1300

Omagiu arhivistului, istoricului şi profesorului Corneliu Mihail

Lungu la 70 de ani

Moderator: Înalt Prea Sfinţitul Ioan SELEJAN, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei

Lansarea volumelor 1. Permanenţele istoriei. Profesorul CORNELIU MIHAIL LUNGU la 70

de ani, coordonatori: Sorin Liviu DAMEAN, Marusia CÂRSTEA, Mihaela DAMEAN, Lucian DINDIRICĂ, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2013, 890 p.

2. Profesioniştii noştri 10. CORNELIU-MIHAIL LUNGU, arhivist, istoric, profesor la 70 de ani, coordonatori: Vilică MUNTEANU, Ioan LĂCĂTUŞU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, 924 p.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Izvorul Mureşului,

ora 1300– 1400

Închiderea lucrărilor sesiunii. Prezentarea concluziilor.

Page 22: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.
Page 23: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.
Page 24: Românii Din Sud-estul Transilvaniei.

Parteneri media:

®

Comitetuldeorganizare:

•Î.P.S.IoanSELEJAN,ArhiepiscopulCovasneişiHarghitei

•Dr.IoanLĂCĂTUŞU,director,CentrulEuropeandeStudiiCovasna-Harghita

•Dr. Valeriu CAVRUC, director general, Muzeul Național al CarpațilorRăsăriteni

•Dr.AnaDOBREANU,şefsecție,MuzeulNaționalalCarpațilorRăsăriteni

•Mihai NICOLAE, director general, S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L.Bucureşti

•MonahiaMiriamOPREA,stareță,Mănăstirea„AdormireaMaiciiDomnului”IzvorulMureşului

•Prof.dr.Ciprian-IoanSTAICU,consiliercultural,director,CentrulEcleziasticdeDocumentare„MitropolitNicolaeColan”

•Prof. drd. Sebastian PÂRVU, preşedinte, Liga Cultural-Creştină „AndreiŞaguna”

•Erich-MihailBROANĂR,redactor,EdituraEurocarpatica

•Prof.dr.Costel-CristianLAZĂR,director,CentrulCulturalToplița

•GavrilCHINDEA,director,ComplexulSportivNaționalIzvorulMureşului