Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

download Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

of 100

Transcript of Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  1/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  2/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  3/100

  ang

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  4/100

  o a l e g e n u r i l e i f o rl u i p r i m o r d i a l , t ed a c i n e l a p r o p r ic e i n e d e v i a a , dv i e u i r i i , a l e d e z v o

  t e a t r u l u i i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  5/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  6/100

  g i s t r u i a p a r i j i i l e ns t r i n s u r , lu c r r i le n eformaii d i n n a t e r e ,fr n i c i o pe r s pe c t i v

  D a r n d i s t inc i i l esen i in i l e crea i i v e r i ts t reaz o orientare n

  i l l i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  7/100

  W i t k i e w i c z (n P o l o n i a )( n n u m e r o a s e t e a t r eF r a n a , U n i u n e a Soviec r e a t o a r e e c u r e n t ino t r i l i t e r a r i , c r i t i c i i t ede t e a t r u m a n i f e s t a zcu r o a d e e v i d e n t e , fa

  i d i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  8/100

  a r t i s t c a r e e S a nda Mr u l a c t o r c a r e e R a d uc iva colegi r e d u t a b i l in o g r a f u l a t t de s e n s i be I on P ope s c u - U dr i t eform an a ce i -a ad us (r e l e P r e m i u l a F e s t i v

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  9/100

  z a l d e U n i u n e a S c r i i t o reu j u b i l e e l e . nso i t e dea le T e a t r u l u i N a i ona ld i n B r i l a , B a i a M a r e . r a , a p o i , cu Z i le le S o rZ i le le C n r a g i a l e (l a C r a it i i Caragia le" ) , a s t f e

  t t

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  10/100

  t i v s o l i d a r i t a t e d e gc e n t nc he i a t a n t rp o n d e r e a t i n e r i l o r r e gn esc e f oa r t e i m p o r t at a t e a l v i e i i n o a s t r ea c t i v i t a t e a l o r . T i n e r i i

  j o r i t a t e a spec tacole lor ,

  I t i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  11/100

  cu d u i a c t o r i t i n e r is u b i t , fa imoi : M i r c e a CV a i d a . At t N i c o l a e S c al e s c u , c a r e a u l u c r a tm e r i t u l de a f i c i t iga tp e m o a r t e " , a ce a s t t r u

  f i t

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  12/100

  G E O R G E G

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  13/100

  Mntzer d e D i e t e r F o r t e

  M i r c e a M a r i n . E l s e m n espec taco le dc re fer in dut d e I . L . G a r a g i a l ede M a r l o w e . I n t e r e s a n t

  N i c o l a c S c a r l a t (Somnor

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  14/100

  La Cluj-Napoca

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  15/100

  in u so a r e a s u f l e t u l u i fi , i a fost d i n t o t d e n u

  D a r , t r e c n d m a i d e puni s-a ntrebat i P a nt re bat i a l i i : ce s pt r t i n e r e l u l u i de a z i . pe ca re l e organizm e

  l T

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  16/100

  c a z u l s ne ng r i jo r m 0 000 sa u 7 000 de c

  ng r i j o r m da c a n u m ib u n e , a n u m i t e c r i a la p a r , n t r z i e s a pa rc a z u l . S igu r c e r o r i vm e d i t m a s u p r a p r o g r

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  17/100

  n u , D e i i k T a m i l s , K oc s iCs vos s y G yr gy , M he sn i e l , a u fol os i t t r i b u n ac o n t r i b u i l a a d i n c i r e a pna l i t i . S nu u i t m c

  j u c a t n e u i t a t u l a c t o r K t i u t s duc d e p a r t e , p

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  18/100

  S

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  19/100

  CRONICA LIT

  L A U R E N I

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  20/100

  c r i t i c . U n decor spa io -r a t u r i i de sc ien ce-fic t ioa incomu n icr i i i , toa t r o f i e r i i a f e c t i v e . P e r sv ia , p a r a d o x a l , n t r -h i p e r t e h n i c i z a t p n l am a n o i z i ; o lectur la

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  21/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  22/100

  FESTIVALUL

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  23/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  24/100

  d e s p r e a p a r t e n e n a d r a mM a z i l u la t e a t r u l a b s u re p r o b l e m a d r a m a t u r g ia t t t r e b u i e v z u t d i n n u m a i p u t e m face d i s t igrotesc-parabol ic a p iesp ie se lo r b l r n u l u i A r i s l

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  25/100

  TEATRUL DE NORDIN SATU MARE- SECIA ROMN

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  26/100

  ex i s t cn (c i t u r n u l u i dea l t e d i m e n s i u n i decr e n t e , o b i n u i t e , n

  D i n t r e p ro t ag o n i t it a n s a P a n a m a r e n c o j u r i u l F e s t i v a l u l u i dea t r i b u i t u n p r e m i u j uc a t f o a r t e e x p r e s i v

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  27/100

  a p a r e c a t i p a l o m u l u i dg e n u n c h e a t , c a r e a c c e p t s u p u s u l u i , c a r e e s t e m u le s t e l s a t s t r i a s c , i av o a r e e l r i d i c o s a n a l e l

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  28/100

  t u i n e t d e s u p r e m r z vt i i . F i n a l u l pieseiP r i v i n d n s u s , s p r e cse ros te te demn, cop let ea ex i s t en i a l ce i-asa : D e - a c u m , b l e s t e m u

  n m i n e pe cel cc-a fo

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  29/100

  P r e m i e r e n h s o l u t .

  Dala p rem iere i : 24Reg ia : CORNEL T

  fi a : E L E N A S I M IMuzica : N I C U A L I F A

  Distribuia : S I B(Valy) ; J E A N I N E

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  30/100

  lente r e z u l t a t e , J e a n i nM u s c u r e l es te i el f o as o n a j g r e u r e c u p e r a b i l , i eaz cu disc re i e i t i m i d i s i m i t o r , V i c t ob e r a n t i p r o d u c e b u nloace , u n e o r i , f o r a t e ) ,

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  31/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  32/100

  T o t , n t r - u n m o m e n t dp a t r u ; m a i n a de t i am u n c i de t o r t u r ag h i t e " p e m i c u l t i r a n l i a , e l i b e r a t , i r e i a i a t e p t a r e a ve t i l o r bI l i z i b i l u l , a b s u r d u l s i tt a t e p u t e r n i c i n c r i m i n a

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  33/100

  posatul. Doctor in filosstru, piesa O familie na c e a s t a , e xc l u s i v c u mt r e t u l n a q u a f o r t e a l ut o a r e , n ma ni fes t r i l e ed e vor e a z u n c a d a v r u .m e n i i nc e a r c , z a da r nr e n e u m a n e , j e l i n d p

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  34/100

  U n a r t i s t (a ic i , c r e at e a t r u , d a r i l a o fap s t r a t i n t ac t d i s p o n if leteasc, de i se aflVia a i scoate n a i n t e ,t i n e r e e a , n p e r s o an a Vd rg o s t e t e , n s . i f i u ls u , p l a s t i c i a n t a l e n t a t , d

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  35/100

  r ea . . toleranei m o n s l r u o n sg e r u l n e g r u a i abs t r ac i e i " ,nerr i i l u l u r o r v a l o r i l o r , r efc tie, i> i m a g i n e - c h e i c al e n i p o r a n e , o m e t a fo r a t omarcabi l ca p u t e r e dc s inst ra ie . P i e s a c m u l t m a i

  n t r i m i t e r i dec t a r r e z u lm a t i c r e z u m a t , i a r s c r i i t u

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  36/100

  TEATRUL N A I ODIN CRAIOVA

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  37/100

  TEATRUL DRAMADIN BRAOV

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  38/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  39/100

  TEATRUL MUNICDIN PLOIETI

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  40/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  41/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  42/100

  O pcclalorul se in Ir-o dubl relmiorul. ntr-un

  sistem de legturi, direse nt lnetc cu incare evolueaz larampei, i iden tific eartistica, cutnd totod

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  43/100

  S T A G I U N E A

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  44/100

  co le-concer l n caro imprm n a cu s f i d a r e a b u n u l use mrit, Nic-Nic, Srade psrele l ip saex p o z i i i d i u h o l u r i l e hc r i t a t e a n u c i t o a r e a u nD a r , despre spec taco le le

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  45/100

  TUDOR PO

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  46/100

  zu t ? i am t i a t m aO N I R A : Cu cp na aG R O Z U : A m o nep o

  t i i c e f ru m o s l u m inI R I N A (nfiorat) : S p e

  s o f e r i u n u i c o p i lG R O Z U : Ea m-a r u g a

  d e i a m a l es u n u l

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  47/100

  S A N D U (astupindu-i nce teaz !

  G R O Z U (mirat, celorlaliSandu.) I i d d e a mm o r t . . .

  S A N D I " : n ce tea z ! (v r e a u s -aud aa ceva

  (Toi il privesc pc S

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  48/100

  a r e un aspec t nfcce x p l o a t e a z .

  IRTN : V r e a u s f i e ufor . . .

  BLNDA : For a u n u ia f a r , d i n m o d e l u ltu. Acolo t r e b u i eu n b r b a t f r u m o s

  S d )

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  49/100

  A V R A M (lui Sandu) : Dces de in ten ie .

  S A N D U : D u m n e a t a , n uN u t iu cin e e t i i

  A V R A M : D u m n e a l u i av ed e r e , cu ca r e p oa c o r d . D a c n u . . .

  S A N D U (agresiv) : D a c

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  50/100

  T U D O R : N u exage rar a r e v i n n i c i s c a

  S A N D U : Se fac a f irb a n c u r i . A i a u z i i , i ea l u i B l n d a ?

  T U D O R : N -a m fos t nS A N D U : Zice c ni

  c i t e p e i z l a z u l c o m

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  51/100

  S A N D U (ironic) : Priveab u t e a n , g a t a s m s i n t n u m a i ce i ca re E r a n ev o ie d e o a m e nspre Tudor.) E l f cea

  B L NDA : L u i i - a fostE r a . u n m u n c i t o r c

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  52/100

  Scen

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  53/100

  G R O Z U : i mai vese leO N I R A : Are p e n t r u t

  n u m a i de pe f r o n t . la d i n d e g e t , G r o ze n o r m . D c u n d e a ip e r i ?

  G R O Z U : As ta ? f r u m oO N I R A : t i i c t vn lo re

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  54/100

  Scen

  Cei dinainte, plus Za

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  55/100

  G R ' ' Z I ' : E u n u s t a u nb u i e s l i i cum ste te v r e u n u l , m u t iu eu, i - i piere g ls t a u la coad ! M bfesore ?

  BL N D A : N u m a i t r e cG R O Z U (nedumerit) : C

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  56/100

  m e i t t e l e , n u m mf a p t , i d i s c u t a v i a

  H U N A : l l a i s v o r b i mce s p u i t u e f r u maces te i z i le i fe r i m p r e u n . S p u n e - m

  BLNDA : ti i ce e c ie voc n t mpl r i d

  l

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  57/100

  c a r e t c - a duc e a la s ai n s t r u i i . A m n t l np r i e t e n i . G e n e r a l u l f l oare d e l o t u s . n t r-o c l t o r i e p e SF ie i p n l a S l o b t i i , s n t une l e f e mle ii n t r u n loc

  M

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  58/100

  B L N D A : M b u c u r .p r i l e j a i v e n i t sz i t .

  D I M A : V - a m m r t u r i sv e n i t c i r c u m s p e c t . . .cunosc p e r s o n a l . Ces te ce l m a i f e r i c i ta fcut u n d e n u n

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  59/100

  P A

  Acela i decor .p c e l , mol e i t d c c

  i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  60/100

  u r c a i n g e n u n c h i t r e p t e i le cobora, cop t a n i d e i n d u l g ed u p c e m - a m n to

  (Avram a intrai in tS -a aezat, deoparte.)

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  61/100

  Scen

  Cei dinainte, Tudor

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  62/100

  A V R A M (izbucnete N i m i c n - a m a d u s , nC e g n d u r i a i u r e aOnira.) Ce z ic i , f i l o z

  O N I R A : N i m i c .A V R A M : N-a i n e l e s .O N I R A : N-am ce s

  p lcea s e m i t f r aze

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  63/100

  O N I R A : A h ! E r a s N u t iu de ce -m i p

  M I N A : A z u r e c a , C a p r iO N I R A : Sup de w

  m s l i n e , f a z a n n b uM I N A : N i s e t r u n a s p iO N I B A : Co t le t e de c p

  o crem cu f i s t i c

  M I N A

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  64/100

  M I N A : Da ? ! Cred v i a a m ea i - am n us u n . (Lui Grozu.)c m , u u l e ! V r e i

  G R O Z U : P l ecm .M I N A (il mingiic) :

  ascu l t to r , uu lc !O N I R A (lui Grozu)

  D I M A

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  65/100

  D I M A : M - u r i n t e r e s a fos t .

  T U D O R (grav) : T ov a r da c t ot cc a a f i r m av r a t . S n t m u n c i t ou n e l e c h e s t i u n i c t I eceva d e c a r e n u m c r e d i n

  i l

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  66/100

  i u l sufle tesc n case r is ipe te i unn u - 1 n locuie t e . Dv o r b e a d e s p r e m a r et a t e , despre obl igat o a t e as tea . . .

  S A N D U : Medi teaz e l T U D O R : Nu t iu da

  i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  67/100

  rea l i t i t r i s t e . n d r e p ti m p o s i b i l a . Tot ce m a n i a d i n a i n t e a r z b(Se oprete brusc, cei izbucnire.) D oa mnem a i v o r b i t a t t a , n i

  T U D O R : P r o b a b i l , ce a n i r e d i n v i a a d u m i t a

  L l i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  68/100

  La lai

  Zilele t e

  t l t

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  69/100

  nvmntul tea

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  70/100

  p u n e r s p u n s u l la n t r etacol o u l t i m i e xe mt r i r e g i z o r a l e i dc e xa c t o r i c e a s c , p e n t r u a bdc s pe c t a c o l - e xa me n , m a i v a l o a r e a r t i s t i c ,g i c , i se poa te ce rce tau n i i r e g i z o r a l e cu c e r i n

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  71/100

  com cu c a r e e s t e u ra fi la c h e r e m u l i n s t i n c t

  O e mo i ona n t l e c i es u s p i n a t r e n u n a r e nen u p i a l e : t i n e r i i , a e z a icu s p a t e l e l a p u b l i c , ncnd se vor c u n o a t e r i n a u u n m o m e n t

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  72/100

  e b r n n l u b i l , a p r o p r i e ic aa cu m a ve ainsu.i B r e c h t , l a r e c i t

  nceput in ten i a dec o n d a m n a b i l e c onve n i ise af la a m b i g u , pe mf i a t a s c o n d a m n e i mt u r n a r e soc ia l nce rca

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  73/100

  t f n r u l u i T o m ( A d r i a n N s ts n s p a r g c e r c u l r e s p o n s ap e n t r u o p l e c a s-si I n t l m p i

  1 realizri i d c s i n e : a s i s t

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  74/100

  Aa cum se a ra t p e ca r e o p u b l i cm i ni Julieta, n reg ia Ctzin t u n b u n s p e ct a c olo ecb ip - l ab o ra to r , u n R a p o r t a t l a m i s i u n e aca u n l a b o r a t o r de cel u i , c reu ze t d e fo rm e n

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  75/100

  INSTITUTU

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  76/100

  INSTITUTU

  P r

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  77/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  78/100

  Nunta nsngerat, l ap re i lo r p r i n c i p a l i , i - a uto i s t u d en i i I n s t i t u t u ld e r e g i z or . L - a m r e v zd c s f u r n d m a i l a r ga m r ev zu t -o p e Sz i l ags o b r , g r a v , n e c l i n t i t v zu t o p e Va jd a Z s u z

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  79/100

  CARTEA D

  ION C O

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  80/100

  D O R U M O

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  81/100

  Cortin muzical.

  C R A I N I C U L : P ove s t e a f r u m o a s d i m i n e a s ta i e d e a u t o b u zs t r z i l e m r g i n a e a ld u l g r d i n i i d i n s p a

  d

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  82/100

  (Oftlnd.) Cred c i-a v e n i t , s-fiiu B e r c e n i . M a i ba ve r i oa r - t i , de dec t n Ber ceni . . . (Cu voluptate nDc-abia a t e p t . S p(Alinlindu-se.) M a

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  83/100

  g u n m a r c c a m p i odc l u c r u . A m nc e pu tI - a m c on f i s c a t i g rL a n c e p u t , a m e r s inea de e l o t ip , oI - a m spus s - l l a sc -n

  . a m i n s i s t a t (in trecerei eu de ea n t i m p u

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  84/100

  Cnd oti a t e n t , ml a un o f s i de , ma i n a l t y , o r i c u m , c o np u t u t af la a d r e s a . . .

  B I L A : P - P i g u l i c i ?CI U BO I C (cu speranBIL : D-da ! v -v e

  A m m u r i t a s e a r

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  85/100

  V I S A L O N (trerind pesteT o v a r i ! (Corectindu-n i oa r i s t i m a i t o v

  S I L E (lui Ciuboic) :s t ima i . . .

  V I S A L O N (continund)n i t ea i , p o a t e , p r e c

  t i t i d l i

  d o m n u l e Si le , s

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  86/100

  c , d u p a i a , degcu ma i na ?

  S I L E : Cred c n-aus e m n e , f a c m a n e vse-aude uier de

  CI U BO I C : F i - l e - a r

  Chif te le le s n t s p e c i a

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  87/100

  I n re s t . . . (Ofteaz.)cu t a c n d d o r i i . Fza i -m , o cl ip I V rfon . (Pai.)

  S I L E (lui Ciuboic, a. A u z i , d o m n u l e C i u b o

  t i p u ' ! (Admirativ ) V

  V I S A L O N : E v i d e n t . S

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  88/100

  ce s-a p i e r d u t aceasa r e un defec t de m a i g re u d e c rezu td i n care a czu t a i n c a p a b i l i ceea cb i l . S a u , t r e i : c a mde n i te c a p a b i l i c

  CIUBOIC : De ce ?

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  89/100

  V I S A L O N : N i c i nu t ip u n e m i noi pe r oba l ! I n u n i t a t e a ns n t f oa r t e pa s i ona i n u l r o t u n d . Ca , d en u ? (Cu cldur.)fi de acord ?

  E V A : Angoasa. . .

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  90/100

  S I L E (uimit) : De unde E V A : De la Podgo

  s c r i i t o r i t i n e r i . . .

  S I L E : Da , d o m n i o a rA b s u r d u l !

  E VA : Sta i ! Ac u m s i m t

  V I S A I O N : I n c e n t r u . I

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  91/100

  T R E C T O R U L : I n c e na i c i , d i n f u n d t u r a a a ns . A i c i s n te i ,C.F.R., p e l i n i e moaa i c i . . . Ca s a j u n g e id inco lo , l a f a b r i c . Pb u z u l s p r e c e n t r u .

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  92/100

  Di n p r o g r a m e l e o f e r ii

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  93/100

  r i s m b u c u r e l c n e , s r e

  P e n t r u o ex cu r s i er e z e r v a t e a p t e z i l e . Da i 30 i u l i e : 6 , 1.1, 20 . b r i e ; locu l d e p o r n i r eCota 200 s p r e Vl r fu l

  MERIDIANE

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  94/100

  MERIDIANE

  30 de ani de teaenglez"

  hib it

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  95/100

  Fetita cu chibritu-balet

  La Pekin au nceput, csucces deosebit reprez

  Revista reviste

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  96/100

  Film szinhz

  muzsika"

  Imepind din acest

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  97/100

  propriei noastre reviste.tiprit e, u n apel la docactualitate idei, fapte, a timpului. Intenia nonete din preocuparea ddc sprijin ferm al val

  i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  98/100

  TEODO

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  99/100

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

  100/100

  I P . . . I n f o r m a i a " -