Retele de alimentare cu gaze naturale de medie presiune · data scara plan de situatie retele...

1
Data Scara PLAN DE SITUATIE RETELE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - 04 1:10.000 s.c. planwerk s.r.l. DUKLWHFWXUă XUEDQLVP 0XQLFLSLXO 7LPLúRDUD EG &' /RJD QU 7LPLúRDUD MXG 7LPLú tel/ fax. 0256408300/0256490635, eMail: [email protected] www.primariatm.ro Beneficiar s.c. PROIECT BIHOR s.a. str. General Magheru, nr. 23, 410057 Oradea tel.: 0259415827, fax: 0259415353 eMail: [email protected] www.proiect-bihor.ro s.c. VITAMIN Architects s.r.l. EG $XJXVW QU 7LPLúRDUD tel./fax: 0256433550 www.vitamina.ro s.c. planwerk s.r.l. DUKLWHFWXUă XUEDQLVP $VRFLDĠL FRQWUDFW Nr. contract achizitor: 190 / 08.10.2010 Nr. proiect Proiectant de specialitate str. Clemenceau 3, 400021, Cluj Napoca 0264/439488, eMail: [email protected] www.planwerkcluj.org s.c. planwerk s.r.l. DUKLWHFWXUă XUEDQLVP Proiectant general Nr. contract proiectant s.c. IHS Romania s.r.l. VWU 9LFWRU (IWLPLX QU %XFXUHúWL tel./fax: 0213137475, eMail: [email protected] www.ihs-romania.ro arh. Eugen Panescu s.c. VITAMIN Architects s.r.l. arh. Rudolf Graef, arh. Lavinia Popa, arh. Paul Buchert s.c. IHS Romania s.r.l. arh. Nicolae Taralunga s.c. PROIECT BIHOR s.a. dir. gen. ing. Marius Coste U190TM 190 / 08.10.2010 G04 LEGENDA NOTA: Pentru coordonare a se vedea plansele: U190TM - G01, G02 si G03 Se racordeaza cu plansa U190TM - G03 PLAN CHEIE Se racordeaza cu plansa U190TM - G01 Se racordeaza cu plansa U190TM - G02 100 0 200 900 600 400 300 500 700 800 1000 SCARA 1:10000 METRI s.c. INFRA PLAN s.r.l. ing. Dan Rauta ing. Cristian Manda Infra Plan 21.04.2011 Retele de alimentare cu gaze naturale de medie presiune Retele de alimentare cu gaze naturale de joasa presiune Retele de alimentare cu gaze naturale propuse Statie de reglare masurare Camine de vizitare Limita extravilan municipiul Timisoara Limita intravilan municipiul Timisoara C.V. S.R.M. N FAZA: STUDIU DE FUNDAMENTARE Spre Sannicolau Mare Spre Sanandrei Spre Arad Spre Jimbolia CF spre Arad CF spre Sannicolau Mare

Transcript of Retele de alimentare cu gaze naturale de medie presiune · data scara plan de situatie retele...

Page 1: Retele de alimentare cu gaze naturale de medie presiune · data scara plan de situatie retele alimentare cu gaze naturale - 04 1:10.000 s.c. planwerk s.r.l. duklwhfwxu xuedqlvp 0xqlflslxo

Data Scara

PLAN DE SITUATIE RETELE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - 04

1:10.000

s.c. planwerk s.r.l.arhitectură + urbanism

Municipiul Timişoarabd. C.D. Loga, nr. 1, 300030 Timişoara, jud. Timiştel/ fax. 0256408300/0256490635,eMail: [email protected]

Beneficiar

s.c. PROIECT BIHOR s.a.str. General Magheru, nr. 23, 410057 Oradeatel.: 0259415827, fax: 0259415353eMail: [email protected]

s.c. VITAMIN Architects s.r.l.bd. 3 August 1919, nr. 6, 300092, Timişoaratel./fax: 0256433550www.vitamina.ro

s.c. planwerk s.r.l.arhitectură + urbanism

Asociaţi contract

Nr. contract achizitor:190 / 08.10.2010

Nr. proiect

Proiectant despecialitate

str. Clemenceau 3, 400021, Cluj Napoca0264/439488, eMail: [email protected]

s.c. planwerk s.r.l.arhitectură + urbanism

Proiectant general

Nr. contract proiectant

s.c. IHS Romania s.r.l.str. Victor Eftimiu, nr. 5-7, 010153 Bucureştitel./fax: 0213137475, eMail: [email protected]

arh. Eugen Panescu

s.c. VITAMIN Architects s.r.l. arh. Rudolf Graef, arh. Lavinia Popa, arh. Paul Buchert

s.c. IHS Romania s.r.l. arh. Nicolae Taralunga

s.c. PROIECT BIHOR s.a. dir. gen. ing. Marius Coste

U190TM190 / 08.10.2010

G04

LEGENDA

NOTA:Pentru coordonare a se vedea plansele:U190TM - G01, G02 si G03

Se

raco

rdea

za c

u pl

ansa

U19

0TM

- G

03

PLAN CHEIE

Se racordeaza cu plansa U190TM - G01 Se racordeaza cu plansa U190TM - G02

1000 200 900600400300 500 700 800 1000

SCARA 1:10000 METRI

s.c. INFRA PLAN s.r.l.ing. Dan Rautaing. Cristian Manda

Infra Plan

21.04.2011

Retele de alimentare cu gaze naturale de medie presiune

Retele de alimentare cu gaze naturale de joasa presiune

Retele de alimentare cu gaze naturale propuse

Statie de reglare masurare

Camine de vizitare

Limita extravilan municipiul Timisoara

Limita intravilan municipiul Timisoara

C.V.

S.R.M.

NFAZA: STUDIU DE FUNDAMENTARE

SpreSannicolauMare

Spre

Sanandrei

Spre

Ara

d

SpreJimbolia

CF spre

Arad

CF spreSannicolauMare

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

S.R.M.

C.V.

C.V.C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.S.R.M.

C.V.

C.V.

C.V.

S.R.M.

C.V.

S.R.M.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

SRM

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V. C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.C.V.

C.V.

C.V.

S.R.M.

SRM