EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

16
MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului : EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU SUBTRAVERSARE STR. CALEA TISMANEI PRIN FORAREII. Titular : PREMIER ENERGY S.R.L. BUCURESTI, STR. VASILE ALECSANDRI NR.4 J 40/1918/2007, C.U.I. 20914495 Telefon : +40 372722927 Fax: +40212311026 www.premierenergy.ro Numele persoanelor de contact: Premier Energy SRL F.O.L. Tg. Jiu B-DUL TRANDAFIRILOR NR.7,MUN. MOTRU Sef FOL Tg. Jiu Mihail Sandulescu E-mail- [email protected] Tel: 0728 850 440 Responsabil pentru protecţia mediului: Mihail Sandulescu III. Solicitant:PREMIER ENERGY SRL IV. Descrierea proiectului: - Amplasarea obiectivului de investitii Din punct de vedere administrativ conducta se situeaza pe teritoriul mun. Motru, localitatea Motru, strada Calea Tismanei, jud. Gorj. Terenul se afla in domeniul public. Pentru delimitarea traseului conductelor s-au efectuat masuratori topografice in zona si s-au determinat coordonatele in sistemul national de referinte STEREO 70. Situatia existenta In mun. Motru exista o retea de distributie gaze naturale din PE80(100) SDR11 in lungime de aprox 22 km, alimentata dintr-un SRMP cu capacitatea de Q=5000 Nmc/h. Conducta a fost executata in anul 2004-2006 si pusa in functiune in anul 2006 de catre operatorul sistemului de distributie BEN&BEN din acea perioada. Operatorul licentiat pentru distributie si furnizare a gazelor naturale in localitate, in momentul de fata, este PREMIER ENERGY S.R.L. - F.O.L. TG. JIU Se solicita autorizarea lucrarilor de extindere a retelei de gaze. Situatia proiectata Prezenta lucrare este intocmita in vederea realizari investitiei EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU SUBTRAVERSARE STR. CALEA TISMANEI PRIN FORARE”. Lungimea traseului conductei care face obiectul autorizarii lucrarilor este de 58 m , Materialul tubular din care este executata conducta este polietilena PEHD 100 SDR11 Dn=160 mm in lungime de 58 m. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei In baza cereriilor de solicitare acces la reteaua de distributie gaze naturale din mun. Motru, a aparut necesitatea intocmirii prezentei documentatii , prin care se prevede autorizarea lucrarilor Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat - Reteaua de distributie gaze din Motru, este executa pe domeniul public, in intravilanul localitatii, in spatiul verde delimitat de acostamentul drumului si proprietati. - Suprafata ocupata temporar este de aproximativ 100 mp, reprezentand o fasie cu latimea de 2 m aferenta montajului conductei.

Transcript of EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

Page 1: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

MEMORIULUI DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului : “EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE

NATURALE CU SUBTRAVERSARE STR. CALEA TISMANEI PRIN FORARE”

II. Titular :

PREMIER ENERGY S.R.L. BUCURESTI, STR. VASILE ALECSANDRI NR.4 J 40/1918/2007, C.U.I. 20914495 Telefon : +40 372722927

Fax: +40212311026

www.premierenergy.ro

Numele persoanelor de contact:

Premier Energy SRL – F.O.L. Tg. Jiu

B-DUL TRANDAFIRILOR NR.7,MUN. MOTRU

Sef FOL Tg. Jiu – Mihail Sandulescu

E-mail- [email protected]

Tel: 0728 850 440

Responsabil pentru protecţia mediului: Mihail Sandulescu

III. Solicitant:PREMIER ENERGY SRL

IV. Descrierea proiectului:

- Amplasarea obiectivului de investitii

Din punct de vedere administrativ conducta se situeaza pe teritoriul mun. Motru, localitatea

Motru, strada Calea Tismanei, jud. Gorj. Terenul se afla in domeniul public.

Pentru delimitarea traseului conductelor s-au efectuat masuratori topografice in zona si s-au

determinat coordonatele in sistemul national de referinte STEREO 70.

Situatia existenta

In mun. Motru exista o retea de distributie gaze naturale din PE80(100) SDR11 in lungime de

aprox 22 km, alimentata dintr-un SRMP cu capacitatea de Q=5000 Nmc/h.

Conducta a fost executata in anul 2004-2006 si pusa in functiune in anul 2006 de catre operatorul

sistemului de distributie BEN&BEN din acea perioada.

Operatorul licentiat pentru distributie si furnizare a gazelor naturale in localitate, in

momentul de fata, este PREMIER ENERGY S.R.L. - F.O.L. TG. JIU

Se solicita autorizarea lucrarilor de extindere a retelei de gaze.

Situatia proiectata

Prezenta lucrare este intocmita in vederea realizari investitiei “EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU SUBTRAVERSARE STR. CALEA TISMANEI PRIN FORARE”.

Lungimea traseului conductei care face obiectul autorizarii lucrarilor este de 58 m ,

Materialul tubular din care este executata conducta este polietilena PEHD 100 SDR11

Dn=160 mm in lungime de 58 m.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei

In baza cereriilor de solicitare acces la reteaua de distributie gaze naturale din mun. Motru, a

aparut necesitatea intocmirii prezentei documentatii , prin care se prevede autorizarea lucrarilor

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

- Reteaua de distributie gaze din Motru, este executa pe domeniul public, in intravilanul

localitatii, in spatiul verde delimitat de acostamentul drumului si proprietati.

- Suprafata ocupata temporar este de aproximativ 100 mp, reprezentand o fasie cu

latimea de 2 m aferenta montajului conductei.

Page 2: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

- Suprafata ocupata definitiv este de aproximativ 50 mp, reprezentand o fasie cu latimea

de 1 m ( 0.5 m de o parte si de alta a conductei) aferenta conductei si a fasie ce reprezinta

zona de siguranta a retelei de gaze.

- La incheierea lucrarilor suprafata de teren afectata de lucrari se aduce la starea initiala.

Din punct de vedere juridic suprafetele de teren afectate de realizarea lucrarilor se afla sub

jurisdictia Administratiei Locale a mun. Motru, jud.Gorj

- Descrierea proceselor de realizare ale proiectului propus;

a) Executia lucrarilor

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de antreprenorul lucrarii. Acest program

este functie de lucrarile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si posibilitatea de mobilizare a

antreprenorului.

Pentru realizarea lucrarilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea

lucrarilor sa se faca esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre beneficiar si

constructor.

In acest sens, lucrarile se vor esalona astfel:

1) Executia santului pentru montajul conductei din polietilena; Acesta se va executa mecanizat si

manual in functie de conditiile de lucru ( intersectii cu alte instalatii subterane, spatiu de depozitare a

pamantului excavat,etc)

2) Montajul conductei din polietilena ;

- realizarea firului conductei din PE prin procedeul de sudura prin electrofuzine cu mufe;

- izolarea anticoroziva a partilor metalice ce devin ingropate folosind benzi din PE

autoadezive’;

- pozarea pe pat de nisip a firului de conducta din PE in transee;

- xecutia bransamentelor de gaze natural cuplate la conducta din polietilena existenta

- sudarea capacelor la capetele conductei nou executate;

- montarea dispozituvului pentru probe;

- montarea mano-termometrului inregistrator si a unui manometru de control la dispozitivul

de probe ;

- realizarea probei de rezistenta a conductei, cu aer, la presiunea de 6 bar timp de 1 ora.

- realizarea probei de etanseitate la 2 bar timp de 24 h ;

Incercarile de presiune constitue faza determinanta.

5) Astuparea santului conductei din PE;

- montarea firului trasor;

- asternerea peste conducta a unui strat de nisip de 10 cm;

- asternerea unui strat de pamant de cca 20 cm;

- montarea benzii de avertizarea;

- umplerea cu pamant prin umectare si compactare in straturi de cate 20 cm;

- montarea rasuflatorilor deasupra pieselor de tranzitie.

b) Verificarea înainte şi în timpul montajului

Conductele vor fi verificate de către firma achizitoare sau reprezentantul acesteia la locul livrării.

Marcajul conductelor se va verifica pentru a se asigura ca acestea corespund specificaţiei din

comandă.

Pe timpul montării se vor face următoarele verificări:

- să nu existe pe conductă defecte de suprafaţă (zgârieturi, fisuri, deformari, etc.);

- daca îmbinările au fost făcute în conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 şi cu

instrucţiunile fabricanţilor şi a procedeului agrementat;

Page 3: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

- verificarea nedistructivă a 25 % din îmbinările efectuate prin sudură cu sisteme care să

realizeze fotografii relevante a îmbinărilor sudate.

- dacă au fost executate reparaţiile şi înlocuirile necesare înainte de a fi acoperite;

- dacă s-a realizat adâncimea şi lăţimea corectă a şanţului şi dacă s-au respectat distanţele

obligatorii faţă de alte construcţii şi canalizaţii subterane existente;

- dacă au fost eliminate toate obstacolele de pe fundul şanţului înainte de coborârea

conductei;

- g) dacă pe timpul coborârii conductei în şanţ s-a asigurat o poziţie corectă a conductei şi

dacă nu au apărut deteriorări ale acesteia;

- daca baza santului a fost acoperita cu un start de nisip cu grosimea de 10 cm;

- dacă umplerea şanţului se execută corect;

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile şi conducta şi se vor începe pregătirile

pentru efectuarea probelor de presiune.

c) Probe de presiune

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile şi conducta şi se vor începe

pregătirile pentru efectuarea probelor de presiune.

Probele de presiune constituie fază determinantă şi se vor efectua conform NTPEE - 2018,

tabelul 8 astfel :

- verificarea şi proba de rezistenţă pentru conductele de presiune redusă se vor realiza la

presiunea de 6 bar.

- verificarea şi proba de etanşare pentru conductele de presiune redusă se vor realiza la

presiunea de 2bar.

Efectuarea verificărilor şi probelor la conductele de distribuţie din polietilenă se

efectuează după răcirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri.

Efectuarea verificărilor şi probelor la conductele de distribuţie se realizează astfel:

- verificarea se face pe tronsoane de până la 500 m la presiunile de mai sus, iar verificarea se

consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă minim 4 ore.

- proba se execută pe conductele terminate şi se efectuează la presiuni conform tab.8 din

NTPEE/2018, iar proba se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă 24 ore.

La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de măsurarea presiunii şi

temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă, cu verificare metrologică în termen de

valabilitate. Clasa de precizie a aparatelor trebuie să fie de minim 1.5.

Pe lângă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi

temperatură având aceeaşi clasă de precizie cu cea a aparatelor de bază.

Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe protocolul editat prin tiparire

de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistenţă şi etanşeitate.

Aceste înregistrări se datează şi semnează de responsabilul metrolog , instalatorul autorizat al

constructorului, beneficiar şi proiectant, iar acestea conţin date privind lungimea şi diametrul

tronsonului de conductă supus probelor, datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsură şi

control.

Verificările şi probele se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu

mediul ambiant. Timpul necesar egalizării temperaturii este în funcţie de volumul conductei ,

conform tab. 9 din NTPEE/2018

Page 4: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

d) Masuri speciale pentru marcajul şi protecţia conductei

Pentru prevenirea deteriorării conductei în timpul exploatării, înainte de punerea în funcţiune se

vor lua următoarele masuri:

- marcarea traseului conductei şi a robinetelor pe fiecare clădire de pe traseul conductei cu

placi bine fixate 20 cm x 20 cm şi inscripţionate astfel:

- Material / Diametrul conductei

….................

- Distanţa pe orizontală faţă de clădire

…..................

- Regimul de presiune

…..................

- aplicarea unei benzi de avertizare din folie de PE de culoare galbenă cu lăţime minimă de

15cm şi cu inscripţia „GAZE NATURALE” plasată la 25 cm deasupra generatoarei

superioare a conductei.

- amplasarea unui fir metalic din Cu monofilat si izolat, cu sectiunea de ø 0,8 mm2, de-a

lungul conductei şi cu capete scoase la exterior şi protejate, pentru determinarea traseului

conductei cu sisteme electrice. Capetele firului vor fi situate la distanţe care să nu depăşească

150m, în puncte bine alese, unde poate fi plasat un semnal pentru reperarea conductei. Firul

se va amplasa la acelaşi nivel cu conducta şi va fi legat de aceasta la intervale de maximum 1

m.

e) Măsuri de protecţie a mediului

Sistemul de distribuţie gaze va fi astfel conceput încât să nu poată produce efecte negative

asupra sănătăţii populaţiei şi nici a personalului de exploatare. În organizarea funcţionării sistemului

se vor prevede mijloace adecvate pentru prevenirea asfixierilor cu gaze sau producerea exploziilor

sau incendiilor în cazuri accidentale.

Materialele necesare executării lucrărilor se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate

corespunzător , în vederea prevenirii poluării solului şi subsolului.

La terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale

şi reziduuri, iar deşeurile revalorificabile rezultate se predau unităţilor autorizate să preia acest tip de

deşeuri.

Mijloacele de transport vor fi etanşe pentru a se evita împrăştierea materialelor sau deşeurilor

pe carosabil.

Orice intervenţie la utilaje se va face în locuri amenajate şi prevăzute cu instalaţii de coletare

a deşeurilor lichide sau solide produse.

Se vor organiza spaţii bine determinate pentru depozitarea diverselor deşeuri până la

evacuarea de pe amplasament.

Se interzice afectarea vecinătăţilor lucrării.

Este obligaţia executantului lucrării de a remedia orice poluări accidentale produse din vina

sa în timpul executării lucrărilor, etc.

f) Măsuri speciale pentru etanşare

Se vor lua măsuri de etanşare împotriva infiltraţiilor de gaze naturale la trecerile

subterane ale instalaţiilor de orice utilitate ( încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice,

etc.) prin pereţii subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuţie.

Pe traseul conductei de gaze naturale, care se monteaza in terenuri fara constructii, se prevad

diafragme de drenare din argila, care se pozitioneaza din 150 in 150 de metri intre ele. Linga fiecare

Page 5: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

drenaj stanga-dreapta a acesteia, se prevede cate o rasuflatoare de spatii verzi, conform NTPEE –

2018.

De asemea, se etanşează toate trecerile conductelor prin planşeele subsolurilor , pentru evitarea

pătrunderii gazelor naturale la niveluri superioare , în caz de infiltrare a acestora la subsol.

g) Receptia la terminarea lucrarilor;

Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua conform cu HG nr. 343/2017 - modificarea

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii

aferente acestora publicata in Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017, de catre comisia de receptie

numita prin decizie de catre beneficiarul lucrarii.

h) Punerea in functiune a conductei:

Punerea in funtiune consta in :

- efectuarea manevrelor in reteaua de gaze in vederea cuplarii conductei ;

- aducerea terenului afectat la conditiile initiale.

Punerea în funcţiune a conductelor se face de constructor, prin instalatorul autorizat în prezenţa

delegatului operatorului sistemului de distributie.

La punerea în funcţiune a conductelor, operatorul sistemului de distributie are obligaţia de a

completa cartea construcţiei pe baza proiectului şi a tuturor documentelor de atestare a calităţii lucrărilor

şi a condiţiilor concrete de execuţie puse la dispoziţia sa de către constructor.

Se va întocmi de către constructor planul conductelor pentru cartea construcţiei pe care se vor

menţiona distanţele între suduri, locul sudurilor de poziţie, diametrul conductei, locul schimbărilor de

diametru, lungimea fiecărui tronson de conductă pe diametre şi lungimea totală a conductei, locul de

intersecţie cu alte conducte, cabluri, etc, distanţa până la alte instalaţii întâlnite în săpătură, construcţii

sau alte obstacole subterane, locurile dispozitivelor de închidere, profile transversale în puncte

aglomerate. De asemenea constructorul va pune la dispoziţia beneficiarului pentru completarea cărţii

construcţiei:

- certificate de calitate materiale,

- procese verbale de lucrări ascunse,

- diagramele probelor de presiune.

V) Calitatea produselor şi procedeele de asigurarea calităţii în

construcţii

1. Condiţii privind asigurarea exigenţelor minime de calitate

a) Rezistenţa si stabilitatea la sarcini statice, dinamice şi seisme: Nu sunt necesare masuri speciale

privind pozarea conductei.

b) Siguranţa în exploatare:In activitatea de exploatare şi întreţinere se vor lua următoarele măsuri:

Localizarea defectelor se va face programat in baza graficelor de mentenanta prin

folosirea detectoarelor individuale de gaze naturale din dotarea echipelor de liniori.

In toate situaţiile în care este necesară intervenţia la conductele de gaze în funcţiune,

se iau măsurile de protecţie a operatorilor împotriva accidentelor cauzate de apariţia

sarcinilor electrostatice. După deschiderea şanţului înainte de accesul la conductele

defecte se vor lua măsuri de legare la pământ a conductei, a tuturor sculelor şi a

aparatelor de sudare. Operatorii vor fi dotaţi cu echipament specific.

c) Siguranţa la foc: Din punct de vedere P.S.I., nu se impun măsuri speciale. Nu există surse de

aprindere, în condiţii normale de exploatare şi întreţinere nu este permis să existe emanaţii de gaze.

Imprejurările preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea apar numai în cazurile

unor emanaţii de gaze, la îmbinările de pe traseul conductei şi în prezenţa unei surse de foc

deschis.

Page 6: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

Au fost respectate distanţele de siguranta prevăzute de N.TPEE-2008, astfel ca este suficient sa se

asigure in orice situatie respectarea zonei de siguranta si a zonei de protectie pentru a preveni orice

risc.

d) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

- la terminarea lucrărilor, toate spatiile afectate, vor fi aduse la starea iniţiala.

- in conditii normale conducta functioneaza in sistem inchis, astfel incat gazele care circula prin ea nu

pun in pericol oamenii sau mediul.

e) Protecţia împotriva zgomotului

Funcţionarea conductei nu produce zgomote de natură să polueze fonic si nu sunt necesare măsuri

speciale in acest sens.

f) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie

Nu necesita masuri privind izolaţiile termice si hidrofuge. Economia de energie, se reflecta in

randamentele aparatelor de utilizare folosite.

2) Asigurarea calitatii in constuctia conductei

Categoria de importantă

Conform HGR 766/1997- „ Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”-

conductele prin care se vehiculează gaze naturale intră în categoria "C- normala" al clasei de

importanţă, iar conform anexei "I" gazul metan face parte din grupa 4 din punct de vedere al

pericolului de incendii sau explozii.

Factorii determinanti si criteriile asociate pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor sunt:

1. Importanta vitala.

2. Importanta social-economica si culturala.

3. Implicarea ecologica.

4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu.

6. Volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii asociate, a caror punctare

s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

FACTORI DETERMINANTI

1.Importanta vitala 2.Importanta social-economica si culturala

Criterii asociate Punctaj Criterii asociate Punctaj

i. oameni implicati direct in cazul

unor disfunctii ale constructiei

2 i. marimea comunitatii care

apeleaza la functiunile

constructiei si/sau valoare a

bunurilor adapostite de

constructie

2

ii. oameni implicati indirect in

cazul unei disfunctii ale

constructiei.

2 ii. ponderea pe care functiunile

constructiei o au in

comunitatea respectiva

1

iii. caracterul evolutiv al efectelor

periculoase in cazul unor

disfunctii ale constructiei.

1 iii natura si importanta

functiunilor respective

1

Kn 1 Kn 1

Pn 1.67 Pn 1.33

Page 7: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

3.Implicare ecologica 4.Nec. luarii in consid. a duratei de utiliz.

Criterii asociate Punctaj Criterii asociate Punctaj

i. masura in care realizarea si

exploatarea constructiei intervine

in perturbarea mediului natural si

a mediului construit

1 i. durata de utilizare preconizata 2

ii. gradul de influenta nefavorabila

asupra mediului natural si

construit.

1 ii. masura de utilizare in care

performante alcatuirilor

constructive depind de

cunoasterea evolutiei actiunilor

pe durata de utilizare

4

iii. rolul activ in protejare/refacerea

mediului natural si construit.

1 iii masura in care performantele

functionale depind de evolutia

cerintelor pe durata de utilizare

4

Kn 1 Kn 1

Pn 1.00 Pn 3.33

5.Nec. adapt.la cond. de teren si mediu 6.Volumul de munca si materiale utilizate

Criterii asociate Punctaj Criterii asociate Punctaj

i. masura in care asigurarea

solutiilor constructive este

dependenta de conditiile de teren

si de mediu

4 i. ponderea volumului de munca

si de materiale inglobate

1

ii. masura in care conditiile locale

de teren si de mediu evolueaza

defavorabil in timp

1 ii. volumul si complexitatea

activitatilor necesare pentru

mentinerea constructiei pe

durata existenta a aceseia

4

iii.

exploatarea constructiei 1

iii activitati deosebite in

exploatarea constructiei

impuse de functiunile acesteia

1

Kn 1 1

Pn 2.00 Pn 2.00

P(n) = k (n) x Ʃp (I) / n(i)

TOTAL 6 < 11.33 < 17

CATEGORIA DE IMPORTANTA A

CONSTRUCTIEI

Normala (C)

Incadrarea traseului conducte in clase de locatie

Clasa de locatie: 1

Coeficient de calitate suduri : ϕ =1

Coeficient de siguranta (S) in calculul grosimii de perete pentru fitinguri, coturi, curbe din otel :

S=1.2

Controlul sudurilor conform PT ISCIR , CR 13, CR4, CR6, si CR8:

- 100% control vizual;

- 100% in punctul de racordare ( sudura de pozitie);

- sudura controlata integral prin metode nedistructive (US sau LP) .

Page 8: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

Presiuni de probare a conductelor

Proba de rezistenta a conductei se va realiza cu aer la presiunea de 6 bar timp de 1 ora;

Proba de etanseitate se va reliza cu aer la presiunea de 2 bar timp de 24 ore din momentul

stabilizarii temperaturii si presiunii agentului de proba.

Lista orientativa privind cerintele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calitatii la

lucrare

Nr.

crt.

Denumirea functiunilor principele ale sistemului de asigurare a

calitatii

MODELU

L

de

asigurare a

calitatii

Responsabi

litati

1 2 3

E-

executant

B –

beneficiar

P-

proiectant

S -

specialisti

0 1 2 3 4 5

1 Managementul calitatii.Manualul de asigurare a calitatii *

*

*

* * E

2 Analiza contractului *

* * * B+E

3 Controlul proiectarii ( verificare, avizare, validare) *

*

*

* * P+B

4 Controlul documentelor si al datelor (avize, autorizatii, declaratii,

referate, alte inscrisuri)

*

*

*

* ** B+P+E

5 Aprovizionarea (materiale, utilaje, servicii) *

* * - B+E

6 Controlul produselor (materiale, utilaje, servicii) asigurate

(furnizate) de beneficiar

*

*

*

* * E+B(+)

7 Receptia, identificarea si trasabilitatea(regasirea) produselor *

* * - B+P+E

8 Controlul proceselor privind executia produselor, lucrarilor si

serviciilor

*

*

*

* * E

9

Controlul, verificarea si incercarea produselor si serviciilor

prestate , inspectii si incercari la primiri, pe parcursul si la finalul

lucrarilor

*

*

*

* - B+E+S

10 Controlul si verificarea finala a produselor, lucrarilor si serviciilor - - ** B+E

11 Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare

(AMC-uri, echipamente ,supuse verificarii periodice)

*

*

*

* ** B+E

12 Stadiul inspectiilor (controalelor) si incercarilor - faze *

* * * E+S

13 Controlul neconformitatilor *

*

*

* * (P+B)E

14 Actiuni corective si preventive * * - (P+B)E

Page 9: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

* *

15 Primirea, manipularea, depozitarea si conservarea produselor (

materiale si utilaje)

*

* * - E+B(+)

16 Controlul inregistrarilor calitatii lucrarilor produselor (lucrarilor,

serviciilor)

*

*

*

* ** E

17 Auditurile interne ale calitatii *

*

*

* * E

18 Instruirea personalului de exploatare *

*

*

* * B+E

19 Service si urmarirea comportarii in exploatare *

*

*

* * B+P

20 Actualizare a cartii constructiei *

*

*

* * B

Legenda privind indeplinirea cerintelor fata de functiunile sistemului de sigurare a calitatii

** - grad de indeplinire totala

*- grad de indeplinire partiala

B(+) – Pentru ceeace pune la dispozitie beneficiarul

Nota: MODELUL 2 se preteaza pentru categoria de importanta “C” a constructiilor: Prezenta lista

orientativa s-a intocmit potrivit Art. 15, 20 si 21 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea

calitatii in constructii HG 766-21, Noiembrie 1997

VI) Analiza de risc

Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prezentată în continuare, precum şi

măsurile de acoperire luate la proiectare, a fost făcută în conformitate cu prevederile Ordinului

M.A.I. nr. 132/2007, după cum urmează:

Analiza riscurilor naturale

a) Fenomene meteorologice periculoase

Inundaţii

Inundaţiile pot să apară ca urmare a creşterii debitelor, pe cursurile de ape, peste limitele

normale şi au ca efect revărsarea apelor din matca naturală spre zonele limitrofe mai joase. Măsurile

de siguranţă (de acoperire) luate la proiectarea sunt:

- Ingroparea conductei la adancimea corespunzatoare;

- Astuparea conductei si compactarea terenului

Furtuni, tornade, secetă, îngheţ

Conducta este proiectată a fi montată ingropat, sub adâncimea maximă de îngheţ a solului stabilită

pentru zonele de amplasament.

b) Incendii de pădure

Nu este cazul, probabilitatea fiind minimă; conducta proiectată şi zonele în care se vor

efectua lucrări nu sunt amplasate în păduri sau în apropierea acestora.

c) Fenomene distructive de origine geologicã

Page 10: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

Cutremure:

Amplasamentul vizat este încadrat din punct de vedere seismic, conform memoriului tehnic

din proiect. Conducta nu este afectata la cutremur.

Alunecări de teren:

Amplasamentul conductei proiectate nu se află în zone cu alunecări de teren sau clivaj

geologic.

Analiza riscurilor tehnologice

a) Riscuri industriale:

La execuţia conductei proiectate, nu sunt utilizate substante periculoase.

b) Riscuri de transport si depozitare produse periculoase

Nu este cazul.

c)Transport prin retele Prin conducta vehiculează gaze naturale de presiune redusa, care pot deveni sursă de explozie

sau incendiu numai în amestec cu aerul. La punerea în funcţiune a conductei, se vor lua măsurile

necesare pentru evacuarea aerului pe la capătul opus celui prin care se introduc gazele.

d) Riscuri nucleare

Nu este cazul.

e) Riscuri de poluare a apelor

Măsurile ce se iau prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor şi în general a

mediului înconjurător, în procesul de transport gaze, chiar şi în caz de avarie. De asemenea, lucrările

de execuţie a conductei de gaze nu influenţează şi nici nu stânjenesc curgerea apelor din zona de

amplasament a conductei.

f) Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări existente Pe amplasamentul conductei proiectate nu sunt amplasate clădiri.

g) Eşecul utilităţilor publice

Înainte de începerea lucrărilor se vor identifica, în prezenţa deţinătorilor, conductele şi

cablurile existente în zona de amplasament a conductei de gaze şi se vor lua toate măsurile necesare

pentru protejarea acestora şi astfel evitarea deteriorării lor respectiv întreruperii furnizării de utilităţi

spre zonele locuite sau zonele industriale.

h) Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

Nu este cazul.

i) Muniţie neexplodatã

Se analizează existenta fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla munitie

neexplodată, utilizându-se si datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnică.

Analiza riscurilor biologice

Nu este cazul.

Analiza riscurilor de incendiu Cuprinde referiri cu privire la analizarea si diferentierea riscurilor de incendiu dupã context:

statistica incendiilor si a altor situatii de urgentã, evidenţele existente pe localităţi, operatori

economici, instituţii publice etc., fond construit, vegetatie sau vehicule.

Nu exista risc de incendiu.

Analiza riscurilor sociale

Page 11: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

Nu este cazul.

Analiza altor tipuri de riscuri Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a interventiilor cele mai des

desfăsurate, cum sunt: descarcerări, asistentă medicală si transport medical, deblocări de persoane,

evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale etc. Nu exista riscuri de aceasta natura.

Zone de risc crescut

Conducta proiectată respectă distanţele de siguranţă faţă de constructiile existente în

vecinătatea amplasamentului conductei proiectate.

Activitãtile preventive planificate, organizate si desfãsurate în scopul acoperirii riscurilor

sunt:

a) controale si inspectii de prevenire;

c) acordurile şi avizele obţinute pentru începerea lucrărilor precum şi autorizaţia de

construire;

d) asistenta tehnicã de specialitate;

e) informarea preventivã;

f) pregãtirea populatiei;

g) constatarea si sanctionarea încãlcãrilor prevederilor legale;

h) alte forme. Planuri de interventie in situatii de urgenta, elaborate conform Anexei 3 la

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, Ordin 163/2007.

Planurile de interventie în situatii de urgentă cuprind următoarele:

a) categoriile de servicii de salvare / interventie in caz de urgentă si amplasarea unitatilor

operative (localitatea, distanta, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare,

alertare);

b) mijloacele de interventie si protectie a personalului pentru fiecare tip de risc;

c) zona de acoperire a riscurilor;

d) timpii de răspuns.

Instruirea

Va fi consemnat modul în care a fost asigurată cunoaşterea de către personalul operatorului

de distributie a masurilor de preventie si a modalităţilor de acţiune in caz de interventie conform

instructiunilor, a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor.

Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform programului de control si prevederilor din

caietul de sarcini.

Verificarea calitatii lucrarilor si receptionarea lor se va face in conformitate cu HGR nr.

343/2017 si cu prevedrile Normativului C 56-85.

VII) Aspectele de mediu identificate pe durata lucrărilor

Aspectele de mediu, definite ca elemente ale activităţilor care pot interacţiona cu mediul, sunt

identificate şi clasificate conform Procedurii „ Aspecte de mediu” a Premier Energy SRL.

Conductele se pozeaza subteran, la min. 0.9 m adanmcime, in spatiul verde delimitat de

limita proprietatilor si acostamentul drumurilor.

VIII) Măsurile pentru protejarea factorilor de mediu

Page 12: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

În vederea realizării execuţiei conductei este necesară obţinerea, pe lângă alte avize şi

aprobări, din partea autorităţii publice de protecţia mediului, a acordului de mediu.

În cazul conductelor de distributie gaze, acestea se supun etapei de încadrare în procedura de

evaluare a impactului asupra mediului..

În vederea protejării mediului de impacturile potenţiale s-au inclus, încă din faza de

proiectare, anumite măsuri în cadrul proiectului, menite să reducă sau chiar să elimine aceste

impacturi.

In ce priveste obligatia Autoritatilor administratiei publice locale, a persoanelor fizice si

juridice, de gestionare a deseurilor, se vor aplica urmatoarele masuri:

- evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de

catre administratia locala;

- evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi, se vor realiza

spre si de la gropile de imprumut, stabilite de administratia locala;

- la evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate

refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate;

- deseurilor feroase rezultate in urma dezafectarii retelelor vechi de gaze naturale vor fi

predate la unitatile specializate de recuperare;

- produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate, aprobate in zona;

- la desfacerea spatiilor verzi se va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a

stratului de pamant fertil , in vederea reducerii zonei afectate la starea initiala , dupa efectuarea

lucrarilor de pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale deseurile rezultate la prelucrarea

capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predarii la unitatile specializate de

recuperare;

- la scoaterea din functiune a conductelor ce se vor dezafecta si la punerea in functiune a

celor executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor preliminare si a celor de refulare, golire si

umplere, se va urmari reducerea la minim a volumelor de gaze naturale eliberate in atmosfera;

- se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice si a mijloacelor auto, folosite la

executia lucrarilor, in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriu de

evaluare din punct de vedere al protectiei mediului;

- se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de

protectie a mediului.

In plus, pe durata lucrărilor, în vederea protejării factorilor de mediu, se vor respecta masurile

specifice de protejare a apelor, aerului, solului, floeri si faunei.

Pe durata lucrărilor, în vederea protejării factorilor de mediu, se vor respecta următoarele măsuri

enumerate mai jos:

1. Protecţia apelor

toate lucrările realizate în vederea traversării apelor de suprafaţă se vor efectua

astfel încât albia, malurile şi/sau digurile să fie cât mai puţin afectate;

se interzice efectuarea oricăror lucrări în albia râului fără avizul organelor în

drept;

se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri în apele de suprafaţă

sau pe malurile ori vecinătatea acestora;

se interzice spălarea maşinilor şi/sau a utilajelor în apele de suprafaţă;

2. Protecţia aerului

Page 13: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

in vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri

motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare;

pentru evitarea exploziilor şi astfel a poluării aerului, la punerea în funcţiune a

conductelor, evacuarea aerului cu ajutorul gazelor naturale, se va face respectând

măsurile de siguranţă date de proiectant;

la tronsoanele de conducte pozate îndeosebi în soluri prăfoase (loessoide), din

apropierea localităţilor, se vor lua măsuri de protejarea a solului decopertat şi

depozitat pe marginea şanţului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în

aer;

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii pot fi generate in timpul executiei lucrarilor de catre

utilaje ( excavator, compactor mecanic, grup electrogen). Limitele se incadreaza in

normele admise 80 – 100 dB;

- pe perioada exploatarii susrsa principala de zgomot si vibratii sunt generate de

corgerea gazelor prin conducte. Prin dimensionare, diametru conductei se determina

pentru viteze de curgere a gazelor mai mici de n40 m/s pentru conducte amplasate

subteran si viteze sub 20 m/s pentru conducte pozate aerian. Diameetrul conductei

Dn=63 mm asigura aceasta cerinta.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor( nu este

cazul).

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii (nu este cazul);

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor( nu este cazul).

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

deseuri de materiale plastic (PEHD) rezultate din prelucrarea capetelor

conductelor in vederea sudarii;

deseuri rezultate din ambalaje;

deseuri menajere.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

în ceea ce priveşte solul, funcţie de tipul acestuia, se va decoperta prima dată

orizontul superior, care se va depozita separat de restul pământului care va fi scos;

acoperirea conductei se va realiza în final cu refacerea stratului vegetal, acolo

unde acesta s-a decopertat şi depozitat separat; se vor executa pe culoarul de lucru

lucrări de arat, grăpat şi fertilizat

nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol şi nici nu se vor

îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (anvelope uzate, filtre de ulei,

lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe

categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere

destinate colectării acestora;

se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a şlamului de carbid pe

sol;

se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de

lucru;

se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru al

conductelor.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Page 14: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect- nu se identifica;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi

ariilor protejate – nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane,

respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există

instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.- nu se identifica a fi

instituit un re ;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor

protejate şi/sau de interes public – nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

material plastic in special polietilena in cantitati sub un kilogram

carpe de sters din bumbac sub un kilogram

deseuri metalice (fier) rezultate in procesul de sudare a componentelor din

otel ( capete de electrozi) sub 0,2 kg

deseuri menajere sub 10 kg

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Dotarea santierului cu containere de colectare pentru fiecare tip de deseu.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse –nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea

condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – nu esate cazul.

Descrierea impactului potenţial

În cadrul derulării etapelor de lucru la realizarea extinderii retelei rezultă următoarele aspecte

de mediu, prezentate, împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului, în tabel următor.

Nr.

crt.

Sursa aspectului de

mediu

Aspectul de mediu Impactul asupra

mediului

Pun

ctaj

Clasificarea

aspectului

1. Organizarea de

şantier

Schimbarea temporară a

folosinţei terenului

Impact peisagistic 24 foarte scăzut

2. Pregătirea culoarului

de lucru,

îndepărtarea

vegetaţiei şi săparea

şanţului pentru

conducte

Îndepărtarea vegetaţiei de

pe culoar

Distrugerea

temporară a

vegetaţiei

32 foarte scăzut

Distrugerea temporară a

structurii solului

Scăderea fertilităţii

solului

32 foarte scăzut

3. Funcţionarea şi

întreţinerea utilajelor

şi a autoutilitarelor,

intensificarea

traficului în timpul

etapei de construcţie

Emisii de unde sonore în

mediu

Poluare fonică 32 foarte scăzut

Emisii de noxe în aer Poluarea locală a

aerului

98 mediu

Scurgeri accidentale de

uleiuri sau de combustibil

pe sol sau în apă

Poluarea apei şi a

solului

82 mediu

4. Sudarea tronsoanelor

de conducta

Emisii de compuşi organici

volatili în aer

Poluarea aerului 82 mediu

5. Curăţirea conductei Eliminare pe sol de praf, Poluarea 66 scăzut

Page 15: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

resturi de material rezultat

la pregatirea pentru sudare

temporară a solului

6. Umplerea progresivă

a conductei cu gaz

metan

Emisii de metan în aer Creşterea

concentraţiei de

metan din

atmosferă

48 foarte scăzut

7. Toate etapele

proiectului

Generare deşeuri Poluare sol 70 scăzut

Consum de resurse naturale

(apă, energie, materiale)

Diminuarea

resurselor naturale

20 foarte scăzut

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Executantul/constructorul intocmeste proiect pentru organizarea de santierului care trebuie

aprobat de beneficiarul lucrarilor de executie (contractant/investitor);

- Organizarea se face in incinta obiectivului de executat, pe o locatie stabilita de comun acord cu

beneficiarul/ contractantul;

- Executantul/constructorul este responsabil de obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor aferente

construirii organizarii de santier, pe chelruiala proprie (daca nu se stabilesc alte clauze in contractul

de executie);

-Spatiul destinat organizarii de santier se marcheaza/imprejmuieste provizoriu pe toata durata

existentei santierului;

-Se identifica sursele de alimentare cu apa, gaze, energie electrica la care sa se faca racordarile

provizorii ale utilitatilor organizarii de santier si ale santierului propriu-zis (daca prin contract nu

sunt stabilite alte clauze);

-Se semnalizeaza santierul prin panouri/panou publicitare, in conformitate cu reglementarile in

vigoare in domeniu;

-Se amenajeaza cai de acces provizorii, dupa caz.

- Dupa caz, beneficiarul are posibilitatea de a pune la dispozitia executantului/constructorului

spatii de lucru proprii, conforme specificului de lucrari programate si in conditii contractuale

prestabilite.

- Complexitatea constructiilor si amenajarilor provizorii privind organizarea lucrarilor de

executie a investitiei-organizarea de santier este corelata cu volumul si amploarea lucrarilor

contractate, precum si cu durata executiei. Deasemenea, se are in vedere si perioada din an in care se

lucreaza ( se tine cont de conditiile meteo si hidrologice specifice zonei geografice in care urmeaza a

se lucra).

- Lucrari pentru organizare de santier:

-Terasamente nivelari, compactari, amenajari, sapaturi, umpluturi;

- Sistematizare pe verticala - sistem rutier pentru cai de acces, securizare perimetru,

gestionare deseuri menajere;

- Instalatii sanitare, utilitati (apa, gaze, electricitate), canalizare:

- Amenajare si dotare pentru asigurarea impotriva incendiilor, asigurarea protectiei,

sanatatii si securitatii muncii.

Organizarea de santier se compune, in principiu, din:

- campuri containerizate si tipizate, cu destinatie vestiare, spalatoare, grupuri sanitare, magazii,

punct de prim ajutor, punct PSI;

Page 16: EXTINDRE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU …

- capacitatea de depozitare a materialelor ce vor fi puse in opera, se stabileste astfel incat, sa se

asigure derularea lucrarilor in flux continuu, fara sincope;

- platformele au destinatia de spatii de locare utilaje/echipamente de lucru, depozitare materiale,

utilaje si echipamente ce urmeaza a fi puse in opera, cu amenajari si dotari pentru manipulare si

transport in conditii de siguranta si securitate, in conditii optime de depozitare si conservare si

amenajarile privind colectarea si depozitarea deseurilor menajere si/sau rezultate din costructii, ce

urmeaza a fi gestionate conform directivelor de mediu UE, dupa principiu] "Poluatorul plateste";

- cai de acces provizorii din exteriorul in interiorul incintei, in cadrul incintei (sistem rutier si alei

pietonale, trotuare), si al santierului/arnplasamentului investitiei/obiectivului de construit.

- instalatii sanitare in regim provizoriu - drup sanitar mobil (cabina ecologica)

- energie electrica se va asigura cu generator de curent (grup electrogen) actionat termic.

- pichet tip PSI complet dotat, punct sanitar cu trusa medicala completa.

- instalatie alimentare apa, pentru uz industrial si sanitar- Apa potabila se va asigura imbuteliata.

Apan industriala necesara pentru compactarea pamantului la astuparea santului conductei se asigura

cu cisterna.

- pentru asigurarea comunicatiilor, se utilizeaza telefonia mobila.

Toate lucrarile implicite se realizeaza cu resursele materiale si umane proprii executantului.

Componenta organizarii de santier se stabileste functie de durata perioadei de executie, de

numericul resurselor umane si materiale implicate in executie, de distanta pana la sediul firmei

constructoare, de volumul si complexitatea lucrarilor de executie. Astfel, organizarea de santier se

poate constitui ca si componenta si dotare, in concordanta cu specificul lucrarilor de executat al

fiecarei investitii/proiect in parte.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente

şi/sau la încetarea activităţii constau in refacerea terenului la starea initiala insemnand lucrari de

umplere cu pamant a santului, compactarea pamantului in sant, nivelarea terenului, transportul

pamantului rezidual in locuri cu destinatia de depozitare pamant srtabilite de catre autoritatea

competenta locala, transportul si depozitarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

IX. Anexe - piese desenate

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie

Semnătura şi ştampila

.....................