Reţeaua IDCED 2003

17

description

Reţeaua IDCED 2003. Lithuania. Germany. Poland. Romania. Slovakia. Bulgaria. Obiective principale. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul tuturor statelor membre ale UE prin creşterea continuă a standardelor de mediu pentru a atinge condiţii similare de mediu in întreaga Europă. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Reţeaua IDCED 2003

Page 1: Reţeaua IDCED 2003
Page 2: Reţeaua IDCED 2003

Germany

RomaniaSlovakia

Lithuania

Poland

Bulgaria

Reţeaua IDCED 2003

Page 3: Reţeaua IDCED 2003

Obiective principale

Schimb de experienţă prin implementarea de măsuri de îmbunătăţire a situaţiei locale de mediu în oraşe şi comune

Dezvoltarea unei infrastructuri eficiente pentru managementul apei, deşeurilor şi

energiei în oraşe şi comune

Îmbunătăţirea situaţiei regionale de mediu

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul tuturor statelor membre ale UE prin creşterea continuă a standardelor de mediu pentru a atinge condiţii

similare de mediu in întreaga Europă.

Stimularea conceptelor de producţie solide din punct de vedere al mediului în

întreprinderi

Page 4: Reţeaua IDCED 2003

Centrul Internaţional de Dialog pentru Mediu şi Dezvoltare

DirectorDr. Hans-Peter Barkenthien

DepartamentAlimentare cu apă şi tratarea apelor uzate

Şeful departamentuluiMelanie Nonn

DepartamentEnergie / Protecţia climei/ Managementul mediului

Şeful departamentuluiDr. Karsten Fritzsche

DepartamentGospodărirea şi reciclarea deşeurilor

Şeful departamentuluiDr. Doitschin Futschedshiew

IDCED Polonia

R. Petzold(Poznan)

IDCED Bulgaria

Dr. Zlatev(Sofia)

IDCED Romania

Dr. I. Svasta(Bucureşti)

IDCED Slovacia

Prof. P.Molnar(Bratislava)

IDCED Lituania

Dr. Buinevičius (Kaunas)

Reţea 2003

Page 5: Reţeaua IDCED 2003

Sarcinile IDCED

Implementarea de soluţii tipice în domeniul protecţiei mediului la nivelul întreprinderilor (conducerea proiectului şi realizarea pe teren)

Perfecţionarea profesională a factorilor de decizie în domeniul protecţiei mediului la nivelul comunal şi al întreprinderilor

Asistenţă în înfiinţarea de centre de informare regională pentru mediu

Prezentarea de informaţii cu privire la licitaţiile curente pentru proiecte din domeniul protecţiei mediului

Asistenţă la elaborarea documentaţiilor necesare în vederea obţineri de finanţări pentru proiecte din domeniul protecţiei mediului

Page 6: Reţeaua IDCED 2003

Principalele sarcini ale IDCED

Publicarea de sinteze de ţară precum şi de analize privind infrastructura de mediu regională

Realizarea de recomandări pentru implementarea de infrastructuri de mediu eficiente economic şi pentru folosirea de energii regenerative

Iniţierea de parteneriate între autorităţile locale şi instituţii

Promovarea de cooperări de afaceri pentru implementarea proiectelor regionale de mediu

Page 7: Reţeaua IDCED 2003

Grupuri ţintă principale

Factori de deciziedin

Întreprinderi economice

Factorii de deciziedin

oraşe şi comune

(autorităţi de nivel inferior)

Factorii de deciziedin

administraţia regională

(autorităţi de nivel mediu)

IDCED

Grupuri ţintă

Page 8: Reţeaua IDCED 2003

Servicii oferite de IDCE D

Informare• Informaţii de bază• Informaţii despre proiecte

Training • Seminarii şi Workshopuri• Conferinţe• Vizite de lucru

Promovarea de cooperări

Page 9: Reţeaua IDCED 2003

Servicii oferite de IDCED

Informaţii de bază

Despre dezvoltarea recentă demografică şi economică

Despre principalele ţinte ale politicii naţionale de mediu

Despre situaţia de mediu naţională şi regională

Despre stadiul implementării directivelor UE

Despre situaţia legislaţiei naţionale de mediu

Despre structura naţională a autorităţilor de mediu

Page 10: Reţeaua IDCED 2003

Servicii oferite de IDCED

Informaţii despre proiecte

Despre planificarea măsurilor pentru dezvoltarea infrastructurii regionale de mediu

Despre necesarul de cooperări pentru proiectarea, finanţarea şi implementarea proiectelor de infrastructură din domeniul mediului

Despre iniţiative cu privire la protecţia mediului la nivelul întreprinderilor

Page 11: Reţeaua IDCED 2003

Servicii oferite de IDCEDTraining

Seminarii şi workshop-uri pentru specialişti şi factori de decizie

• Construcţia instituţională performantă în domeniul mediului

• Elaborarea de strategii regionale în domeniul asigurării de utilităţi şi de reciclare (apă, ape uzate, deşeuri, energie)

• Conducerea eficientă a întreprinderilor din domeniul asigurării de utilităţi: apă, deşeuri, energie

• Implementarea de concepte de protecţia mediului la nivelul întreprinderilor industriale

Page 12: Reţeaua IDCED 2003

Servicii oferite de IDCED

Training

Conferinţe

• Despre implementarea directivelor UE

• Despre condiţiile cadru pentru cooperări internaţionale

Page 13: Reţeaua IDCED 2003

Servicii oferite de IDCED

Training

Călătorii de studii

• Informare cu privire la soluţiile aplicate în domeniul protecţiei mediului la nivel comunal

• Informare cu privire la soluţii aplicate în domeniul protecţiei mediului la nivel industrial

Page 14: Reţeaua IDCED 2003

Serviciile IDCED

Iniţierea de cooperări

Parteneriate între oraşe şi regiuni Parteneriate de afaceri pentru planificarea, finanţarea, realizarea şi

exploatarea de instalaţii ale infrastructurii regionale pentru mediu Parteneriate de afaceri pentru planificarea, finanţarea şi

implementarea de proiecte pilot pentru folosirea durabilă a resurselor naturale

Parteneriate pentru implementarea programelor de training pe teme de mediu

Parteneriate pentru abordarea aspectelor de mediu în învăţământul vocaţional şi la nivel universitar.

Page 15: Reţeaua IDCED 2003

IDCED GermaniaSediul central al reţelei

Dr. ec. Ing. Hans-Peter Barkenthien

Umweltinstitut IWU e. V.

Strada Gerhart-Hauptmann nr. 30

D-39108 Magdeburg

tel: +49 (391) 7 36 29 30

fax: +49 (391) 7 36 23 53

e-mail: [email protected]

http://www.idced.com

Page 16: Reţeaua IDCED 2003

Proiect cadru IDCED (pe module)

Seminar I de iniţiere Legislaţia europeană de mediu Legislaţia naţională de mediu Sarcini la nivel comunal în domeniul protecţiei mediului Structuri operaţionale în problema managementului deşeurilor Concepte regionale pentru deşeuri şi industria de reciclare Proceduri de obţinere a autorizărilor

II5 zile

III5 zile

Seminar II de iniţiere Soluţii tehnice Proiectare şi finanţare Conducerea proceselor

0 Selecţia participanţilor

I15 zile

Curs intensiv de limbă

Page 17: Reţeaua IDCED 2003

Proiect cadru IDCED (pe module)

IV10 zile

Călătorie de studii în Germania Vizitarea unor soluţii exemplu în domeniul

managementului deşeurilor şi industriei de reciclare

V20 zile

Dezvoltarea de concepte de implementareElaborarea unui proiect pentru soluţionarea temei de lucru propuse (conform necesităţilor organizaţiei de provenienţă a participantului)

VI2 zile

Prezentarea finală Prezentarea de concepte de realizare, workshop despre

oportunităţile de diseminare pentru alte regiuni

Stabilirea unei teme de lucru