Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea...

25
Evalua Evalua rea programului rea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Urbanism Raport sintez Raport sintez ă ă Întâlnirea Comitetului de Monitorizare, Londra 30 iunie 2009 David Gourlay Ute Johnston
 • date post

  20-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Transcript of Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea...

Page 1: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

EvaluaEvaluarea programuluirea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în UrbanismReţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism

Raport sintezRaport sintezăăÎntâlnirea Comitetului de Monitorizare, Londra

30 iunie 2009David GourlayUte Johnston

Page 2: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

SumarSumar

Despre evaluare Structuri organizatorice şi procese În întâmpinarea nevoilor utilizatorilor Aliniere şi cooperare Rezumat

Page 3: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Întrebările utilizate în cercetareÎntrebările utilizate în cercetare

Care este eficienţa programului în întâmpinarea nevoilor de cunoştinţe ale utilizatorilor? Cât de adecvate sunt structurile organizatorice şi mecanismele EUKN în îndeplinirea obiectivelor reţelei? Cât de adecvat este bugetul? Cât de bine este EUKN interconectat cu alte reţele europene şi organizaţii din domeniul urbanismului şi cooperării? Ce implică o continuare a programului EUKN?

Page 4: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

MeMetoda toda de lucrude lucru

Page 5: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Eficacitatea sistemelor Eficacitatea sistemelor organizatoriceorganizatorice Utilizatorii au comentat pozitiv asupra structurilor şi mecanismelor organizatorice; Informaţiile furnizate de Secretariat au fost utile şi clare; Secretariatul joacă un rol vital prin sprijinirea partenerilor reţelei; Monitorizarea şi grupurile de lucru operează eficient; Deciziile strategice necesită angajamente adecvate şi consultări.

Page 6: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

ComComunicareunicare

Posibilităţi de îmbunătăţire; Conferinţele telefonice – mai mult timp alocat discuţiilor, mai puşină administrare; Zilele Punctelor Centrale Naţionale – mai mult timp alocat- dezvoltarea ideilor şi oportunităţilor; Dezvoltarea unor unelte de comunicare on-line.

Page 7: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Probleme legate de dezvoltarea Probleme legate de dezvoltarea programuluiprogramului Punctele Centrale Naţionale – Nevoie de revizuire a obiectivelor, preocuparea mai mare pentru calitate şi nu cantitate; Asigurarea constantă de noi puncte de interes; Buget- preferinţa generală a unui buget mic “basic”; Scenariu de dezvoltare – preferinţă pentru scenariul 2, care implică atragere de fonduri europene; Se recomandă ca activităţile viitoare să rămână axate în jurul activităţii de bază a EUKN – respectiv, cea de informare-comunicare ; Lobby pentru fonduri europene.

Page 8: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

În întâmpinarea nevoilor În întâmpinarea nevoilor utilizatorilorutilizatorilor

Page 9: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Cine sunt utilizatorii EUKNCine sunt utilizatorii EUKN??

Page 10: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Frecvenţa de utilizareFrecvenţa de utilizare

Ştirile din urbanism sunt accesate cu regularitate de un număr considerabil de utilizatori; Un sfert dintre utilizatorii bibliotecii electronice consultă bune practici, documente prezentând cercetări şi politici urbane naţionale; Descrierile de reţele şi serviciul Research desk sunt utilizate rar; Mulţi nu accesează niciodată rubrica de interviuri sau dosarele Preşedinţiilor UE; Website-ul este accesat din toată lumea.

Page 11: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

PractiPracticienicieni (inclu (incluzândzând manageri de manageri de programeprograme)) Puţin sub 40% accesează rubrica de Ştiri din Urbanism des sau cu regularitate; Sunt cinci categorii de servicii rar utlizate; Practicienii apreciază ca ridicată calitatea produselor; Seminariile au fost apreciate de practicieni pentru utilitate; Păreri pozitive asupra relevanţei şi calităţii produselor.

Page 12: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Elaboratori de politici şi Elaboratori de politici şi decidenţidecidenţi Cea mai accesată este rubrica de Ştiri din Urbanism ; Documentele prezentând practici şi politici urbane sunt populare; Aceleasi cinci produse folosite rar; Aproape jumătate nu accesează biblioteca electronică; Poate fi îmbunătăţită calitatea documentelor de bune practici si a politicilor urbane? Aprecieri peste medie privind utilitatea instrumentelor de comunicare; 70% consideră documentele ca relevante pentru munca lor.

Page 13: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

CercetătoriCercetători Folosesc cel mai mult resursele EUKN; Doar doua produse folosite rar; Mai mult de jumătate consideră documentele bune sau excelente; Marea majoritate apreciază EUKN ca util; Un mare procent consideră documentele relevante, de actualitate şi de uz practic.

Page 14: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Temele de interesTemele de interes

Răspunsurile confirmă statisticile EUKN; Utilizatorii sunt interesaţi şi de Competenţe şi Guvernanţă.

Figura 20 – Temele în funcţie de nivelul de interes

28%

20%

18%

14% 14% 14%

10%

6%

33%

20%

12%

17%

11%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Urbanenvironment

Socialinclusion and

integration

Housing Governance Economy:Knowledge

andemployment

Transport andinfrastructure

Skills andcapacitybuilding

Security andcrime

prevention

e-survey e-library

Sursa: chestionarul electronic (n=446) şi statisticile EUKN

Page 15: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Păreri şi percepţii ale Păreri şi percepţii ale utilizatorilorutilizatorilor Cunoştinţe scăzute asupra întregii oferte de produse şi servicii EUKN; Diferite motivaţii în folosirea reţelei; Utilizatorii apreciază cantitatea mare de informaţii; Bariere în utilizare- lipsa timpului şi necunoaşterea programului; Bariera de limbă.

Page 16: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Conştientizare şi folosirea altor Conştientizare şi folosirea altor reţelereţele Sunt utilizate o largă varietate de resurse naţionale şi europene; Prin comparaţia cu alte resurse reiese că EUKN este o reţea apreciată; Bine structurată şi clară; Informaţiile sunt validate şi acoperă toate nivelele guvernamentale; Punctele Centrale Naţionale sunt utile pentru a se ajunge la actorii locali naţionali.

Page 17: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Implicarea oamenilorImplicarea oamenilor

Trebuie făcute mai mult pentru a ajuta Punctele Centrale Naţionale să implice în reţea practicienii locali; Modelul oferit de Danemarca poate servi drept exemplu; Pentru toate acestea este nevoie de un centru solid organizatoric şi decizional.

Page 18: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Lista de solicitări a utilizatorilorLista de solicitări a utilizatorilor

E-alerts, revistele electronice EUKN şi conferinţele au primit un feedback pozitiv; Un website mai interactiv posibilitatea ca utilizatorii sa evalueze documentele; Pentru viitor utilizatorii şi-ar dori:

Rezumate şi articole asupra problemelor actuale Instrumente uşor de folosit şi ghiduri pentru aplicarea practică a cunoştinţelor de pe website

Produse pe teme emergente.

Page 19: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Mai multe observaţii din analiza Mai multe observaţii din analiza utilizatorilorutilizatorilor…… Profesioniştii din urbanism apreciază EUKN drept o resursă de cunoştinţe; Nevoie de promovare a beneficiilor EUKN– noua broşură, website îmbunătăţit, Puncte Centrale mai active; Noile produse trebuie să ajute în compararea abordărilor şi să fie aplicate contextelor naţionale.

Page 20: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Aliniere şiAliniere şi coopera cooperarere

Page 21: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Legături cu actorii cheieLegături cu actorii cheie

EUKN are un angajament prin Strategia de Comunicare; creare de legături printr-o ofertare bogată (one-stop-shop); URBACT şi EUROCITIES ca parteneri cheie; Alţi parteneri; Progrese remarcabile în întărirea poziţiei de centru de cunoştinţe.

Page 22: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Aliniere la agendele urbaneAliniere la agendele urbane

Părerile asupra alinierii variază; Este alinierea stransă realistică şi dezirabilă? Este website-ul Danemarcei un model pentru celelalte? Nevoia unui Centru solid; Punctele Centrale Naţionale au un rol cheie dar au nevoie de resurse.

Page 23: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Puncte cheie în viitorPuncte cheie în viitor

Să se construiască pe ceea ce face ca EUKN să fie unică la acest moment; Transmiterea unui mesaj clar utilzatorilor finali şi actorilor cheie; Nevoia de cercetare suplimentară pentru a stabili un impat clar; Mijloace de comunicare mai eficiente; Activităţile viitoare trebuie să rămână axate în jurul activităţii de bază a EUKN.

Page 24: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

Mai multMai mult….….

Concentrare pe compararea şi utilizarea cunoştinţelor; Adaptarea la priorităţi; Concentrare pe scenariul 2 de dezvoltare viitoare şi lobby pentru primirea de sprijin al EU; Cercetare de piaţă

Page 25: Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport sinteză Evaluarea programului Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism Raport.

ÎntrebăriÎntrebări? ?

[email protected] +44 141 225 5516

[email protected] +44 141 225 5511

www.hallaitken.co.uk