REG Formatori - Partea I MASTERE

24
Registrul F Nr. crt. Nr. aviz Anexa 1 RF-I-B-2 2 3 4 5 Data aviz Numele instituţiei organizatoare 20.02.20 07 anexa 2/20.09.2010 Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucureşti, Facultatea de Psihologie, Catedra de psihologie şi psihoterapie RF-I-CJ- 5 20.05.20 09 anexa 2/20.07.2011 Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Catedra de Psihologie RF-I-CJ- 5 20.05.20 09 anexa 3/20.07.2012 Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Catedra de Psihologie RF-I-CJ- 7 29.06.20 09 Universitatea „Babeş- Bolyai“, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie RF-I-CJ- 7 29.06.20 09 Universitatea „Babeş- Bolyai“, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Transcript of REG Formatori - Partea I MASTERE

Page 1: REG Formatori - Partea I MASTERE

Registrul Furnizorilor de Formare Profesională , Partea I - MASTERE UNIVERSITARE aflate în evidenţa Colegiului Psihologilor din România

Nr. crt. Nr. aviz Data aviz Anexa Numele instituţiei organizatoare

1 RF-I-B-2 20.02.2007

2 RF-I-CJ-5 20.05.2009

3 RF-I-CJ-5 20.05.2009

4 RF-I-CJ-7 29.06.2009

5 RF-I-CJ-7 29.06.2009

6 RF-I-B-8 15.07.2009

anexa 2/20.09.2010

Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucureşti, Facultatea de Psihologie, Catedra de psihologie şi psihoterapie

anexa 2/20.07.2011

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Catedra de Psihologie

anexa 3/20.07.2012

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Catedra de Psihologie

Universitatea „Babeş-Bolyai“, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Universitatea „Babeş-Bolyai“, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Universitatea „Hyperion“, Bucureşti – Facultatea de Psihologie

Page 2: REG Formatori - Partea I MASTERE

7 RF-I-B-8 15.07.2009

8 RF-I-SB-9 09.02.2010

9 RF-I-SB-9 09.02.2010

10 12.07.2010

11 12.07.2010

12 14.06.2010

13 14.06.2010

14 14.06.2010

Anexa 1 din 20.09.2010

Universitatea „Hyperion“, Bucureşti – Facultatea de Psihologie

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Psihologie

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Psihologie

RF-I-IS-10

Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

RF-I-IS-10

Anexa 1 din 20.09.2010

Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

RF-I-TM-11

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

RF-I-TM-11

Anexa 1/26.07.2010

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

RF-I-TM-11

anexa 3/07.12.2010

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

Page 3: REG Formatori - Partea I MASTERE

15 14.06.2010

16 RF-I-B-12 26.07.2010

17 RF-I-B-12 26.07.2010

18 RF-I-B-12 26.07.2010

19 RF-I-B-12 26.07.2010

20 RF-I-B-12 26.07.2010

21 RF-I-B-12 26.07.2010

22 RF-I-B-12 26.07.2010

RF-I-TM-11

Anexa 7 din 22.10.2011

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Anexa 1 din 20.09.2010

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Anexa 1 din 20.09.2010

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Anexa 1 din 20.09.2010

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Anexa 2 din 20.10.2010

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie

Page 4: REG Formatori - Partea I MASTERE

23 25.10.2010

24 25.10.2010

25 25.10.2010

26 25.10.2010

27 25.10.2010

28 25.10.2010

29 25.10.2010

30 07.12.2010

RF-I-BH-13

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Psihologie

RF-I-BH-13

anexa 1/03.12.2010

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Psihologie

RF-I-CT-14

Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

RF-I-CT-14

anexa 1/08.11.2010

Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

RF-I-CT-14

anexa 2/03.12.2010

Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

RF-I-CT-14

anexa 2/03.12.2010

Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

RF-I-CT-14

anexa 3/22.02.2011

Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

RF-I-IS-15

Anexa 1/15.03.2012

Universitatea „Petre Andrei“ din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centru de consiliere educaţională şi formare creativă (CCEFC) „Ion Holban“

Page 5: REG Formatori - Partea I MASTERE

31 07.02.2011

32 07.02.2011

33 12.04.2011

34 12.04.2011

35 RF-I-B-18 01.06.2011

36 11.10.2011

37 01.07.2011

38 22.11.2011

RF-I-MS-16

Universitatea „Dimitrie Cantemir“ Târgu-Mureş, Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei

RF-I-MS-16

Anexa 1/22.02.2011

Universitatea „Dimitrie Cantemir“ Târgu-Mureş, Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei

RF-I-TM-17

Anexa 1 / 18.04.2011

Universitatea „Tibiscus“ din Timişoara, Facultatea de Psihologie

RF-I-TM-17

Anexa 1 / 18.04.2011

Universitatea „Tibiscus“ din Timişoara, Facultatea de Psihologie

Universitatea Ecologică din Bucureşti - Facultatea de Psihologie

RF-I-CT-19

Anexa 1/09.12.2011

Universitatea „Andrei Şaguna“ din Constanţa - Facultatea de Psihosociologie

RF-I-AR-20

Anexa 1/14.10.2011

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ Arad - Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

RF-I-BV-22

Anexa 1/10.12.2011

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Page 6: REG Formatori - Partea I MASTERE

39 22.11.2011

40 RF-I-B-23 22.03.2012

RF-I-BV-22

Anexa 2/15.03.2012

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Anexa 1/23.03.2012

Universitatea „Spiru Haret“ - Facultatea de Sociologie-Psihologie, Catedra de Psihologie

Page 7: REG Formatori - Partea I MASTERE

Registrul Furnizorilor de Formare Profesională , Partea I - MASTERE UNIVERSITARE aflate în evidenţa Colegiului Psihologilor din România

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Opre Adrian

2 ani (4 semestre), zi

Psihologie judiciară

Mastere acreditate profesional de CPR

Programe universitare

acreditate profesional de CPR;

Specialitatea masterului

Durata masterului/cursului

Coordonator de master/curs

postuniversitar

1. Master: „Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată“ - Pentru specialitatea „Psihologie clinică“

prof.univ.dr. Irina Holdevici; conf.univ.dr. Odette Dimitriu

1. Master: „Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală“

Traseul: Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

2. Master: „Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională“

Traseul: Psihologia muncii şi organizaţională

Prof.univ.dr. Sofia Chirică

1. Masterul (Bologna) de Psihologie clinică, Consiliere psihologică şi Psihoterapie

Psihologie clinică, Consiliere psihologică şi/sau Psihoterapie cognitiv-comportamentală - Prin colaborare cu Asociaţia de profil acreditată

4 semestre, învăţământ de zi

lect.univ.dr. Aurora Szentagotai

2. Masterul (Bologna) de Tehnici psihologice de control al comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman

Psihologie clinică, Consiliere psihologică şi/sau Psihoterapie cognitiv-comportamentală - Prin colaborare cu Asociaţia de profil acreditată

4 semestre, învăţământ de zi

lect.univ.dr. Anca Dobrean

1. Masterul în specializarea Psihologie Judiciară

4 semestre, învăţământ de zi

conf.univ.dr. Florian Gheorghe

Page 8: REG Formatori - Partea I MASTERE

Psihologie clinică Prof.univ.dr. Sima Tudora

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre)

2 ani (4 semestre)

2 ani (4 semestre), zi

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Dafinoiu Ion

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi Conf.univ.dr. Corina Ilin

2. Masterul „Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică“ - pt. specialitatea "Psihologie clinică"

4 semestre, învăţământ de zi

1. Masterul în specializarea Psihologie Clinică şi Psihoterapie (pentru domeniul psihologie clinică)

prof.univ.dr. Dumitru Batâr, prof.univ.dr. Alin Gilbert Sumedrea

2. Masterul în specializarea Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii

Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

prof.univ.dr. Dumitru Batâr, prof.univ.dr. Alin Gilbert Sumedrea

1. Masterul „Terapii de cuplu şi de familie“

Consiliere psihologică - de cuplu şi de familie - Prin colaborare cu Asociaţia de profil acreditată

Prof.dr. Maria Nicoleta Turliuc

2. Masterul „Psihologie clinică şi psihoterapie“ - pentru specialitatea "Psihologie clinică“

1. Masterul „Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică“ - pt. specialitatea "Psihologie clinică"

Conf.univ.dr. Florin Alin Sava

2. Master în „Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor“

1. Psihologia muncii şi organizaţională; 2. Psihologia transporturilor

Conf.univ.dr. Florin Alin Sava

3. Masterul „Master in organizational and occupational health psychology“ (Master în Psihologia organizaţională şi sănătate ocupaţională)

Psihologia muncii şi organizaţională

Page 9: REG Formatori - Partea I MASTERE

2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi prof.univ.dr. Aniţei Mihai

2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

7. Masterul „Psihologia educaţiei“ 2 ani (4 semestre), zi

4. Master „Psihologia organizaţională şi a conducerii“

1. Psihologia muncii şi organizaţională; 2. Psihologia transporturilor

Conf.univ.dr. Florin Alin Sava

1. Masterul „Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor“

1. Psihologia muncii şi organizaţională; 2. Psihologia transporturilor; 3. Psihologie aplicată în servicii

2. Masterul „Psihologie organizaţională şi resurse umane“

Psihologia muncii şi organizaţională

prof.univ.dr. Roco Mihaela

3. Masterul „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale“

Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

conf.dr. Marian Popa; prof.asociat.dr. Ion Duvac

4. Masterul „Psihologie clinică – Evaluare şi intervenţie terapeutică“ - Pentru specialitatea „Psihologie clinică“

prof.univ.dr. Ruxandra Răşcanu

5. Masterul „Psihodiagnoză, Psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală“

Psihoterapie experienţială - Prin colaborare cu Asociaţia de profil acreditată

prof.univ.dr. Iolanda Mitrofan

6. Masterul „Evaluarea, Consilierea şi Psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei

1. Psihoterapie; 2. Consiliere psihologică - Prin colaborare cu Asociaţia de profil acreditată

prof.univ.dr. Nicolae Mitrofan

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

conf.univ.dr. Valeria Negovan

Page 10: REG Formatori - Partea I MASTERE

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Anca Dragu

2. Master: „Psihologie militară“ 2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Anca Dragu

3. Master: „Educaţie incluzivă“ 2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Anca Dragu

2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Anca Dragu

5. Master: „Psihologie sportivă“ 2 ani (4 semestre), zi Prof.univ.dr. Anca Dragu

2 ani (4 semestre), zi

1. Master: „Psihologie clinică, Consiliere psihologică şi Psihoterapie“

conf.univ.dr. Monica Secui

2. Master: „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională“

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Prof.univ.dr. Elena Bonchiş

1. Master: „Psihodiagnoza complexă a personalităţii“

Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

4. Master: „Terapii şi compensare în tulburări de comunicare“

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Psihologie aplicată în servicii

1. Master: „Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională“

Traseul: Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Prof.univ.dr. Mariana Caluschi - e-mail: [email protected]; lector dr. Cristina Stărică - e-mail: [email protected]

Page 11: REG Formatori - Partea I MASTERE

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi Prof.dr. Radu Răducan

2 ani (4 semestre), zi Prof.dr. Radu Răducan

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi Irina Anca Tănăsescu

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

Psihologie clinică 2 ani (4 semestre), zi

2 ani (4 semestre), zi

1. Masterul „Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie“

Conf. univ.dr. Camelia Stanciu

2. Masterul „Managementul resurselor umane“

Psihologia muncii şi organizaţională

Conf.univ.dr. Mihaela Stoica

1. Masterul „Psihoterapii şi Psihologie Clinică“, pentru specialitatea Psihologie clinică

2. Masterul „Managementul Resurselor Umane“

2. Psihologia muncii şi organizaţională

1. Master: „Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică“, pentru specialitatea Psihologie clinică

1. Master: „Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică“ - Pentru specialitatea „Psihologie clinică“

Prorector: Prof.univ.dr. Adrian Cristian Papari

1. Master: „Psihologie clinică şi psihoterapie“, pentru specialitatea Psihologie clinică

Rector: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean; Decan: Prof.univ.dr. Viorel Prelici

1. Master: „Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane“

Traseul: Psihologia muncii şi organizaţională

prof.univ.dr. Marcela Rodica Luca

Page 12: REG Formatori - Partea I MASTERE

2 ani (4 semestre), zi2. Master: „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională“

Traseul: Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

prof.univ.dr. Marcela Rodica Luca

1. Masterul „Psihologie Judiciară şi Victimologie“ - în specialitatea „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale“

Traseul: Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

4 semestre, învăţământ de zi

Decan: prof.univ.dr. Florin Tudose; Prodecan: conf.univ.dr. Laura Goran

Page 13: REG Formatori - Partea I MASTERE

Registrul Furnizorilor de Formare Profesională , Partea I - MASTERE UNIVERSITARE aflate în evidenţa Colegiului Psihologilor din România

Supervizare ştiinţifică Seminariile aplicative vor fi susţinute de: Adresă de contact

Prof.univ.dr. Opre Adrian

prof.univ.dr. Daniel David

prof.univ.dr. Daniel David

conf.univ.dr. Florian Gheorghe

prof.univ.dr. Irina Holdevici; conf.univ.dr. Odette Dimitriu

Irina Holdevici, Margareta Dincă, Manea Mirela, Odette Dimitriu; Seminarişti: Valentina Neacşu, Mădălina Petrescu, Petrişor Ţepurlui

Bucureşti, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Psihologie, Calea Văcăreşti, nr. 187, sectorul 4.

Băban Adriana, David Daniel, Jurcău Nicolae, Miclea Mircea, Opre Adrian, Banga Oana, Chifu-Oros Cristian, Ciascai Liliana, Szentagotai-Tătar Aurora, Timiş Vasile, Ionescu Dorothea

Catedra de Psihologie - Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 37; tel/fax: 0264-590967; site: www.psychology.ro

Prof.univ.dr. Sofia Chirică, prof.univ.dr. Adriana Băban, prof.dr. Petre Curşeu, prof.dr. Laszlo Mero, lect.univ.dr. Robert Balaszi, lect.univ.dr. Oana Negru, dr. Dana Opre

Sofia Chirică, Adriana Băban, Mircea Miclea, Petre Curşeu, Mero Laszlo, Robert Balazsi, Oana Negru, Daniela Andrei, Catrinel Crăciun, Dana Opre

Catedra de Psihologie - Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 37; prof.univ.dr. Sofia Chirică - tel: 0723-153190; e-mail: [email protected]

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, 400015; tel: 0264-590967, 0264-434141 (orar cu publicul: 0900-1300.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, 400015; tel: 0264-590967, 0264-434141 (orar cu publicul: 0900-1300.

Gheorghe Florian, Sima Tudora, Amza Tudor, Stoltz Gabriela, Kiss Cszaba, Radu Mihăilescu, Banciu Dan, Voinea Dan

Facultatea de Psihologie din clădirea Universităţii Hyperion - Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3; informaţii suplimentare - tel: 021-323.55.92; 021-327.44.64; 021-327.44.65/int.115; site: www.hyperion.ro

Page 14: REG Formatori - Partea I MASTERE

Prof.univ.dr. Sima Tudora

Prof.dr. Ion Dafinoiu

Prof.dr. Havârneanu Corneliu

Florin Alin Sava

Florin Alin Sava

Conf.univ.dr. Corina Ilin

Sima Tudora, Golu Ioana, Gheorghe Florian, Stoltz Gabriela, Vasile Diana, Botezat-Antonescu Ileana, Cambosie Augustin

Facultatea de Psihologie din clădirea Universităţii Hyperion - Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3; informaţii suplimentare - tel: 021-323.55.92; site: www.hyperion.ro; Sima Tudora - tel: 0723540116

Ruxandra Răşcanu, Alin Gilbert Sumedrea, Talău Gheorghe, Popescu Rodica, Mara Daniel, Beldean Luminiţa, Moşoiu Corneliu, Bucuţa Mihaela Dana

Cadre didactice: Ruxandra Răşcanu, Alin Gilbert Sumedrea, Talău Gheorghe, Popescu Rodica, Mara Daniel, Beldean Luminiţa, Moşoiu Corneliu, Bucuţa Mihaela Dana

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Psihologie - Str. dr. Ioan Raţiu nr. 5-7, 550012, Sibiu; tel: 0269-235804; fax: 0269-216642

Dan-Maniu Duşe, Dan Batâr, Constantin Butiuc, Blanca Grama, Mihaela Bucuta, Marilena Milcu, Marius Milcu, Dana-Codruţa Purcia, Raluca Sassu, Mihai Sima

Cadre didactice: Dan-Maniu Duşe, Dan Batâr, Constantin Butiuc, Blanca Grama, Mihaela Bucuta, Marilena Milcu, Marius Milcu, Dana-Codruţa Purcia, Raluca Sassu, Mihai Sima; Cadre didactice asociate: Gheorghe Florian, Kiss Csaba

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Psihologie - Str. dr. Ioan Raţiu nr. 5-7, 550012, Sibiu; tel: 0269-235804; fax: 0269-216642

Cadre didactice: Maria Nicoleta Turliuc; Cristina Neamţu; Ion Dafinoiu; Ovidiu Gavrilovici; Aurel Stan; Netedu Adrian; Şerban Turliuc; Alois Gherguţ

Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Anca Munteanu; Mona Vintilă; Vasile Perciun

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

Zoltan Bogathy, Florin Alin Sava, Mihai Hohn

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

Irina Macsinga, Corina Ilin, Alin Gavreliuc, Coralia Sulea, Delia Vîrgă, Ramona Paloş, Zoltan Bogathy, Cătălina Dumitru, Delia Virga, Mona Vintilă, Florin-Alin Sava

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

Page 15: REG Formatori - Partea I MASTERE

Florin Alin Sava

prof.univ.dr. Aniţei Mihai

prof.univ.dr. Roco Mihaela

conf.univ.dr. Marian Popa

prof.univ.dr. Ruxandra Răşcanu

prof.univ.dr. Iolanda Mitrofan

prof.univ.dr. Nicolae Mitrofan

conf.univ.dr. Valeria Negovan

Zoltan Bogathy, Florin Alin Sava, Mihai Hohn, Delia Vîrgă, Irina Macsinga, Alin Gavreliuc, Corina Ilin, Ramona Paloş, Gabriela Grosseck, Coralia Sulea, Marian Ilie, Petru Vîrgă, Ildiko Erdei

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihologie

Mihai Aniţei, Mihaela Roco, Maria Neagoe, Adrian Ţanacli, Cornel Laurenţiu Mincu, Georgeta Pânişoară, Violeta Rotărescu, Corina Mihaela Zaharia, Ana Maria Marhan, Bogdan Cezar Ion, Gheorghe Tomşa, Romeo Zeno Creţu, Eugen Avram

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446; e-mail: [email protected]

Mihaela Roco, Mihai Aniţei, Marian Popa, Valeria Negovan, Ticu Constantin, Ovidiu Pânişoară, Adrian Ţanacli, Georgeta Pânişoară, Romeo Creţu, Violeta Rotărescu

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446; e-mail: [email protected]

Nicolae Mitrofan, Mihai Aniţei, Irina Alice Holdevici, Mihaela Roco, Laurenţiu Mitrofan, Marian Popa, Eugen Avram, Violeta Rotărescu, Romeo Creţu, Cornel Laurenţiu Mincu, Ion Duvac, Viorel Mihăilă, Darius Mihai Turc

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446; e-mail: [email protected]; [email protected]

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446

Nicolae Mitrofan, Elena Vladislav, Denisa Godeanu, Laurenţiu Mitrofan, Cătălin Nedelcea, Ion Bogdan, Mariana Badea, Adrian Nuţă

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446; e-mail: [email protected]

Nicolae Mitrofan, Răşcanu Ruxandra, Iolanda Mitrofan, Irina Holdevici, Mariana Popa, Diana Vasile, Marian Badea, Denisa Godeanu

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446; e-mail: [email protected]

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 90 - tel: 031-4253445; 031-4253446; e-mail: [email protected]

Page 16: REG Formatori - Partea I MASTERE

Prof.univ.dr. Elena Bonchiş

Prof.univ.dr. Anca Dragu

Prof.univ.dr. Anca Dragu

Prof.univ.dr. Anca Dragu

Prof.univ.dr. Anca Dragu

Prof.univ.dr. Anca Dragu

Prof.univ.dr. Mariana Caluschi

Oradea, str. Universităţii nr.1, judeţul Bihor

Oradea, str. Universităţii nr.1, judeţul Bihor

conf.dr. Martin Nicolae, lect.dr. Marica Mircea, conf.dr. Cracsner Edmond, prof.dr. Anca Dragu, conf.dr. Filaret Simion, lect.dr. Rodica Enache, lect.dr. Iliescu Dragoş

Constanţa, b-dul Mamaia nr. 124, jud. Constanţa

prof.dr. Anca Dragu, conf.dr. Sîntion Filaret, conf.dr. Cracsner Constantin, lect.dr. Sârbu Marian, lect.dr. Enache Rodica, lect.dr. Mircea Marica, lect.dr. Iliescu Dragoş

Constanţa, b-dul Mamaia nr. 124, jud. Constanţa

prof.dr. Anca Dragu, prof.dr. Ecaterina Vrăşmaş, conf.dr. Vrăşmaş Traian, prof.dr. Enăchescu Constantin, conf.dr. Martin Nicolae, lect.dr. Mircea Marica, prof.dr. Radu Gheorghe

Constanţa, b-dul Mamaia nr. 124, jud. Constanţa

prof.dr. Anca Dragu, prof.dr. Ecaterina Vrăşmaş, prof.dr. Enăchescu Constantin, prof.dr. Radu Gheorghe, prof.dr. Doru Popovici, conf.dr. Traian Vrăşmaş, conf.dr. Martin Nicolae

Constanţa, b-dul Mamaia nr. 124, jud. Constanţa

prof.dr. Anca Dragu, prof.dr. Constantin Enăchescu, conf.dr. Giurgiu Laura, conf.dr. Dumitru Mariana, conf.dr. Frunză Virgil, conf.dr. Frâncu Elena, lect.dr. Trandafirescu Iulian, lect.dr. Miruna Moroianu, lect.dr. Mircea Marica, lect.dr. Rodica Enache

Constanţa, b-dul Mamaia nr. 124, jud. Constanţa

Mariana Caluschi, Monica Mihăilă, Felicia Iuroaia, Cristina Teodorescu, Lăcrămioara Mocanu, Constantin Bere, Livia Durac, Victor Badea, Anişoara Sandovici, Simona Trip, Larisa Stog, Doru Tompea

Sediul didactic: Iaşi, str. Grigore Ghica Vodă nr. 13, jud. Iaşi; Sediul social: Iaşi, str. Gavriil Musicescu nr. 6, bl. 7, sc. A, jud. Iaşi - web: www.upa.ro; www.fpa.ro; e-mail: [email protected]; [email protected]

Page 17: REG Formatori - Partea I MASTERE

Conf. univ.dr. Camelia Stanciu

Conf.univ.dr. Hohn Mihai

Irina Anca Tănăsescu

Voica Foişoreanu, Mihaela Stoica, Adriana Ciotea, Camelia Stanciu, Lucia Cătană, Speranţa Popescu, Monica Filipişan, Eva Vaşloban

Universitatea „Dimitrie Cantemir“ Târgu-Mureş; Str. Bodoni Sándor nr. 3-5; tel. 40-365-401.127; 365-401.129; 365-401.125; e-mail: [email protected]; web: www.cantemir.ro

Bodoaşcă Teodor, Hohn Mihai, Murgu Alexandru Bogdan, Stoica Mihaela, Stanciu Camelia, Tomuleţiu Elena-Adriana, Vodă Mihai, Florea Călin-Valentin, Vasloban Eva, Brînduşa Gorea, Smaranda Vancea, Speranţa Popescu

Universitatea „Dimitrie Cantemir“ Târgu-Mureş; Str. Bodoni Sandor nr. 3-5; tel. 40-365-401.127; 365-401.129; 365-401.125; e-mail: [email protected]; web: www.cantemir.ro

Prof.univ.dr. Mircea Lăzărescu, conf.univ.dr. Alina Oana Zamoşteanu, conf.univ.dr. Partenie Anucuţa, conf.univ.dr. Corina Muşuroi

Mircea Lăzărescu, Ştefan Buzărnescu, Radu Dăducan, Partenie Anucuţa, Constantin Ţăran, Alina Oana Zamoşteanu, Zvetlana Mîndruţa Anghel, Ramona Răducan, Zeno Gozo

Timişoara, str. Daliei nr. 1A, 300558, judeţul Timiş; Tel: 256-202931; Fax: 256-202930; e-mail: [email protected]; web: www.tibiscus.ro

Prof.univ.dr. Ştefan Buzărnescu, prof.univ.dr. Pantelimon Golu, prof.univ.dr. Radu Răducan

Ştefan Buzărnescu, Radu Răducan, Pantelimon Golu, Petroiu Ana, Partenie Ancuţa, Constantin Ţăran, Lacrămă Dan Laurenţiu, Alina Oana Zamoşteanu, Zeno Gozo

Timişoara, str. Daliei nr. 1A, 300558, judeţul Timiş; Tel: 256-202931; Fax: 256-202930; e-mail: [email protected]; web: www.tibiscus.ro

Cracsner Constantin-Edmond, Perţea Gheorghe, Tănăsescu Irinel Anca, Dimitriu Iulia Odette, Bîrsanu Tamara, Brăzdău Ovidiu, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Ionescu-Mihăiţă Eugen Radu, Aurel Romilă

Bucureşti, str. Vasxile Milea nr. 1G, 061341, sect. 4; Tel: 021-316.79.31, 021-316.79.32; Fax: 021-316.63.37; e-mail: [email protected]; web: www.ueb.ro

Iolanda Mitrofan, Ligiana-Mihaela Petre, Elena Vladislav

Aurel Papari, Iolanda Mitrofan, Ion-Bradu Iamandescu, Adrian-Cristian Papari, Livica Frăţiman, Andra Seceleanu, Georgeta-Camelia Cozaru, Ligiana-Mihaela Petre, Elena Vladislav

Constanţa, bd. Al. Lăpuşneanu nr. 13, CP: 900916; judeţul Constanţa; Tel/fax: 0241662520, 0241510500; e-mail: [email protected]

Prof.univ.dr. Aurel Ardelean; Prof.univ.dr. Viorel Prelici; Prof.univ.dr. Mihai Kramar

Ardelean Aurel, Iovan Marţian, Kramar Mihai, Filimon Letiţia, Deme Sanda Maria, Maier Roxana Viorica, Marian Mihai Ion, Vaida Hadrian, Mustea Anca Cristina

Arad, b-dul Revoluţiei nr. 94-96, judeţul Arad

prof.univ.dr. Elena Cocoroadă - tel: 0742 053 301, e-mail: [email protected]

Luca Marcela-Rodica, Cocoroadă Elena, Pălăşan Toader, Usaci Doina, Pavalache-Ilie Mariela, Clinciu Aurel Ion, Norel Mariana, Năstasă Laura Elena, David Laura Teodora, Lupu Daciana

Facultatea: Braşov, b-dul N. Bălcescu nr. 56, 500019, jud. Braşov; tel: 0268 416 184; fax: 0268 416 184

Page 18: REG Formatori - Partea I MASTERE

conf.univ.dr. Bogdan Danciu

prof.univ.dr. Elena Cocoroadă - tel: 0742 053 301, e-mail: [email protected]

Luca Marcela-Rodica, Cocoroadă Elena, Pălăşan Toader, Usaci Doina, Pavalache-Ilie Mariela, Clinciu Aurel Ion, Norel Mariana, Năstasă Laura Elena, David Laura Teodora, Lupu Daciana

Facultatea: Braşov, b-dul N. Bălcescu nr. 56, 500019, jud. Braşov; tel: 0268 416 184; fax: 0268 416 184

Tudorel Butoi, Florin Tudose, Valentin Iftenie, Manu Beatrice, Matei Georgescu, Aurel David, Bogdan Danciu, Pantelimon Cristinel, Ţuţu Mihaela Corina, Ecaterina Balica, Sion Graţiela, Rodica Matei, Tudor Ciuhodaru, Andreea Băndoiu

Bucureşti, b-dul Tineretului nr. 1, sectorul 4 - Legea nr. 443/2002; H.G. 466/30.06.2003; Sediul central: Bucureşti, str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3; cp: 030045; tel: 021-3140075; 021-3140076; fax: 021-3149525; e-mail: [email protected]

Page 19: REG Formatori - Partea I MASTERE

Registrul Furnizorilor de Formare Profesională , Partea I - MASTERE UNIVERSITARE aflate în evidenţa Colegiului Psihologilor din România

COMISIA care a acreditat/creditat

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conform PV. nr. 8 din 17.09.2010

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - Aprobat conf. PV. nr. 4 din 20.07.2011

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. nr. 9 din 20.07.2012

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 5/29.06.2009

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 5/29.06.2009

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Aprobat conf. PV. nr.8/11.07.2009

Page 20: REG Formatori - Partea I MASTERE

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie Aprobat conf. PV. 8/17.09.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 2/06.02.2010

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Aprobat conf. PV. nr. 1/06.02.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. 7 nr. 09.07.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie Aprobat conf. PV. 8/17.09.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 6 din 11.06.2010

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. nr.7 din 23.07.2010

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor- Aprobat conf. PV. 12 din 04.12.2010

Page 21: REG Formatori - Partea I MASTERE

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. nr. 10 din 22.10.2011

Comisia de Psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. 7/23.07.2010

Comisia de Psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. 7/23.07.2010

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Aprobat conf. PV. 5/23.07.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie Aprobat conf. PV. 8/17.09.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie Aprobat conf. PV. 8/17.09.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie Aprobat conf. PV. 8/17.09.2010

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Aprobat conf. PV. 4/18.10.2010

Page 22: REG Formatori - Partea I MASTERE

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. 9/22.10.2010

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - Aprobat conf. PV 5/02.12.2010

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. 9/22.10.2010

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Aprobat conf. PV. 7/05.11.2010

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - Aprobat conf. PV 5/02.12.2010

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - Aprobat conf. PV 5/02.12.2010

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor- Aprobat conf. PV. nr. 2 din 19.02.2011

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - Aprobat conf. PV. nr. 1 din 15.03.2012

Page 23: REG Formatori - Partea I MASTERE

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 1 din 04.02.2011

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor- Aprobat conf. PV. nr. 2 din 19.02.2011

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 4/16.04.2011

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. nr. 4 din 16.04.2011

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 5 din 03.06.2011

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 10 din 09.12.2011

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie - Aprobat conf. PV. nr. 8 din 14.10.2011

Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor - Aprobat conf. PV. nr. 12 din 10.12.2011

Page 24: REG Formatori - Partea I MASTERE

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - Aprobat conf. PV. nr. 1 din 15.03.2012

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Aprobat conf. PV. nr. 3 din 23.03.2012