Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de...

21
1 2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”, Chișinău, Moldova Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în instanțele judecătorești din Moldova în luna Mai 2018

Transcript of Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de...

Page 1: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

1

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”, Chișinău, Moldova

2018

Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în instanțele judecătorești din Moldova în luna Mai 2018

Page 2: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

SUMAR EXECUTIV

Procedura de înregistrare audio digitală a ședințelor de judecată în instanțele judecătorești este reglementată de Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărîrea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 338/13 din 12 aprilie 2013 cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrarea audio a şedinţelor de judecată se efectuează în conformitate cu Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul contravenţional, Legea privind organizarea judecătorească şi Regulamentul precitat.

Astfel potrivit Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată se utilizează pentru verificarea corectitudinii şi plenitudinii proceselor-verbale scrise a şedinţelor de judecată, pentru reproducerea înregistrărilor şi eliberarea copiilor de pe acestea participanţilor la proces, contra unei plăţi stabilite de Guvern. Procesele-verbale scrise şi înregistrările audio digitale vor constitui părţi oficiale ale şedinţelor de judecată. 

“Înregistrarea audio a şedinţelor de judecată este obligatorie în toate cazurile cînd urmează a fi întocmit procesul-verbal al şedinţei de judecată. Nu se va înregistra şedinţa de judecată în cadrul procedurii scrise şi atunci cînd chestiunile sunt soluţionate de către judecător unipersonal”.

Acest raport conține informație extrasă din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), anume din Modulul de Raportare Statistică (MRS), precum și numărul de înregistrări audio a ședințelor de judecată extrase de pe serverele locale ale instanțelor judecătorești.

În luna Mai 2018, la fel ca și în luna Aprilie 2018, în toate instanțele se folosește echipamentul Femida, o abatere reprezintă doar sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău care dispune de 3 seturi Femida care nu pot fi utilizate datorită faptului că nu dispune de săli de judecată. Așa dar numărul instanțelor judecătorești care nu utilizează FEMIDA constituit - 1 instanță, în care neutilizarea seturilor Femida este întemeiată (lipsa sălilor de ședințe la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani ).

Tabelul nr.1 de mai jos, conține lista instanțelor judecătorești cu o rată sub 100% de înregistrare a ședințelor de judecată în luna Mai.

Nr.d/o

Instanța de judecată

Ședințe planificate conform

PIGD Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Totalînregistrări

create(fișiere audio)

Nr.

Totalfișiere audio create*

Vs. Ședințe desfășurate

%1. Curtea de Apel Chișinău 6736 6374 4934 77%

2. Curtea de Apel Bălți 1651 1555 903 58%

2

Page 3: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

3. Curtea de Apel Cahul 553 533 308 58%

4. Curtea de Apel Comrat 277 276 173 63%

5. Judecătoria Anenii Noi 1790 1586 1017 64%

6. Judecătoria Bălţi 6682 6096 2307 38%

7. Judecătoria Cahul 2960 2252 1251 56%

8. Judecătoria Căușeni 2434 2221 1168 53%

9. Judecătoria Chișinău 31932 25475 17773 70%

10. Judecătoria Cimișlia 2213 1626 822 51%

11. Judecătoria Comrat 3746 3032 2718 90%

12. Judecătoria Criuleni 1607 1318 743 56%

13 Judecătoria Drochia 4632 4403 1472 33%

14. Judecătoria Edineț 2366 2101 1439 68%

15. Judecătoria Hîncești 4695 3734 1821 49%

16. Judecătoria Orhei 4700 4391 2980 68%

17. Judecătoria Soroca 2481 1952 1418 73%

18. Judecătoria Strășeni 2442 2335 1330 57%

19. Judecătoria Ungheni 3299 3065 1690 55%

Astfel, deși datele colectate demonstrează că în toate 19 instanțe judecătorești monitorizate ședințele de judecată se înregistrează audio, totuși în toate 19 instanțe judecătorești rata ședințelor de judecată care sunt înregistrate este mai mică de 100%, ce se reflectă negativ asupra datelor statistice din luna Mai.

Comparativ cu luna Aprilie 2018, în luna Mai 2018, numărul instanțelor judecătorești incluse în Tabelul 1 (instanțe în care rata ședințelor înregistrate audio este sub 100%), a rămas la 19 instanțe judecătorești, fapt ce nu reflectă o îmbunătățire a situației.

Instanțele cu cea mai înaltă rată de înregistrare a ședințelor de judecată în luna Mai sunt Judecătoria Comrat cu 90%; Judecătoria Chișinău cu 70%; Curtea de Apel Chișinău cu 77% și Judecătoria Soroca cu 73% . Respectiv instanțele cu cea mai joasă rată de înregistrare a ședințelor sunt Judecătoria Drochia cu 33% și Judecătoria Bălți cu 38%.

În următorul tabel, sunt cuprinse instanțele judecătorești, în care pentru mai mult de 5% de ședințe desfășurate, rezultatul ședinței nu este inclus în PIGD, ceea ce afectează corectitudinea datelor statistice despre numărul înregistrărilor audio.

3

Page 4: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Tabelul 2. Lista instanțelor judecătorești cu un număr mare de ședințe care nu au rezultatul salvat în PIGD în luna Mai 2018.

Nr.d/o

Instanța de judecată

Nr. total de ședințe planificate conform

PIGD Mai, 2018

(1)

Nr. total de ședințe care nu au avut loc in luna Mai, 2018 conform

PIGD

(2)

Nr. total de ședințe

desfășurate conform

PIGD Mai,2018

(3)

Nr. total de ședințe

pentru care nu a fost

salvat rezultat în PIGD

Mai, 2018 (4)=(1)-(2)-(3)

Numărul de ședințe

pentru care rezultatul nu a fost salvat în

PIGDVs.

Ședințe planificate în PIGD

%1. Judecătoria Soroca

( sediul Florești)2481 529 1952 322 12.98%

2. Judecătoria Criuleni( sediul Dubăsari)

1607 289 1318 172 10.70%

3. Judecătoria Cimișlia( sediul Basarabeasca; sediul Leova)

2213 587 1626 215 9.72%

4. Judecătoria Cahul (sediul Cantemir, sediul Taraclia)

2960 708 2252 232 7.84%

5. Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni)

4695 961 3734 269 5.73%

6. Judecătoria Chișinău(sediul Botanica, Buiucani, Centru ,Ciocana, Rîșcani)

31932 6457 25475 1785 5.59%

Comparativ cu luna Aprilie 2018, în luna Mai 2018, numărul instanțelor judecătorești cu un număr mare de ședințe care nu au rezultatele ședințelor salvate în PIGD a rămas ne schimbat, și sunt prezente aceleași 6 instanțe.

Astfel, în luna Mai 2018, la fel ca în luna Aprilie, Judecătoria Soroca ( sediul Florești); Judecătoria Chișinău (sediul Botanica, Buiucani, Centru ,Ciocana, Rîșcani); Judecătoria Cahul (sediul Cantemir, sediul Taraclia); Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni); Judecătoria Cimișlia ( sediul Basarabeasca; sediul Leova); Judecătoria Criuleni ( sediul Dubăsari) au un procent mare de ședințe pentru care rezultatul nu a fost salvat în PIGD.

Comparativ cu luna Aprilie 2018, situația la acest capitol s-a înrăutățit, în cazul în care numărul instanțelor a rămas egal, numărul total de ședințe pentru care nu a fost salvat rezultatul la instanțele respective a crescut considerabil și constituie maxima de 12.98% comparativ cu 6.00% în luna precedentă.

RECOMANDĂRI

4

Page 5: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

În urma analizei datelor incluse mai sus și întru ameliorarea situației în instanțele de judecată privind înregistrarea audio a ședințelor, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești își propune, desfășurarea misiunilor de audit intern în cadrul Judecătoriei Criuleni și Comrat, în perioada 11 iunie-30 iulie, pentru identificarea lacunelor și stabilirea cauzelor neutilizării echipamentelor de înregistrare audio a ședințelor de judecată, SRS Femida, precum și stabilirea cauzelor nerespectării regulamentului privind înregistrările audio a ședințelor de judecată (Tematica misiunii de audit “Evaluarea procesului de înregistrare audio a ședințelor de judecată, prin prisma eficacității, eficienței și completivității înregistrărilor audio a ședințelor de judecată din cadrul instanțelor de judecată și Curților de Apel”).

ANEXA 1. ANALIZA DATELOR COLECTATE

Exactitatea informațiilor obținute din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), anume din Modulul de Raportare Statistică (MRS), precum și numărul de înregistrări audio a ședințelor de judecată extrase de pe serverele locale ale instanțelor judecătorești și incluse în acest raport este influențată de cîțiva factori:

a) Numărul înregistrărilor audio indicat în acest Raport reprezintă numărul fișierelor audio salvate/plasate pe serverele locale ale instanțelor în luna Mai 2018;

b) Este posibil ca unele instanțe să fi plasat, pe serverele lor, fișiere cu înregistrări audio ale ședințelor create înaintea lunii Mai 2018, ceea ce afectează statistica înregistrărilor audio pentru instanțele de judecată respective;

c) La calcularea ședințelor înregistrate audio în instanțe, au fost excluse înregistrările audio pentru: a) ședințele cu caracter confidențial; b) ședințele privind procedura în ordonanță (indicele 2p/o); c) audierile la curțile de apel în procedura de recurs; d) ședințele de examinare în instanța de fond a materialelor cu indicii 10-211;

Datorită modului în care se înregistrează ședințele de judecată și salvează pe server înregistrările audio, expresia “ numărul înregistrărilor audio” așa cum este folosită în acest raport, reprezintă suma fișierelor audio create cu Reportofoane + SRS Femida într-o instanță judecătorească. Această sumă se utilizează ca bază de comparație la efectuarea calculelor și în partea narativă a raportului. Mai jos sunt prezentate Tabelele 3 – 6 care conțin informații statistice detaliate în susținerea afirmațiilor prezentate mai sus.

Astfel în Tabelul 3, putem vedea că în total, în luna Mai 2018, în 19 de instanțe judecătorești au fost planificate 87196 ședințe de judecată, desfășurate 74325, dar au fost create 46267 fișiere audio, ceea ce reprezintă o medie de înregistrare de 62% din numărul total de ședințe

1 Regulamentul privind înregistrările audio a ședințelor de judecată, la p. 1.3., stipulează că „Înregistrarea audio a ședințelor de judecată va fi efectuată în conformitate cu Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul contravenţional, Legea privind organizarea judecătorească şi prezentul Regulament. Înregistrarea audio a şedinţelor de judecată este obligatorie în toate cazurile cînd urmează a fi întocmit procesul-verbal al şedinţei de judecată. Nu se va înregistra şedinţa de judecată în cadrul procedurii scrise şi atunci cînd chestiunile sunt soluţionate de către judecător unipersonal”.[Pct.1.4 introdus prin ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803].

5

Page 6: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Tabelul 3. Numărul total de înregistrări/fișiere audio create în instanțele judecătorești în luna Mai 2018

Instanța de judecată(inclusiv cu lista sediilor)

Ședințe planificate conform

PIGD Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări cu

ReportofonNr.

Înregistrări cu

ReportofonVs.

Ședințe desfășurate

%

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Nr.

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Vs. Ședințe

desfășurate %

Totalînregistrări

(fișiere audio)

cu reportofoane

+ Femida Nr.

Totalfișiere audio

create* Vs.

Ședințe desfășura

te %

Curtea de Apel Chișinău 6736 6374 1711 27% 3223 51% 4934 77%

Curtea de Apel Bălți 1651 1555 38 2% 865 56% 903 58%

Curtea de Apel Cahul 553 533 123 23% 185 35% 308 58%

Curtea de Apel Comrat 277 276 48 17% 125 45% 173 63%

Judecătoria Anenii Noi(sediul Bender)

1790 1586 688 43% 329 21% 1017 64%

Judecătoria Bălţi(sediul Fălești, sediul Sângerei)

6682 6096 1919 31% 388 6% 2307 38%

Judecătoria Cahul (sediul Cantemir, sediul Taraclia)

2960 2252 398 18% 853 38% 1251 56%

Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan Vodă)

2434 2221 47 2% 1121 50% 1168 53%

Judecătoria Chișinău(sediul Botanica, Buiucani, Centru ,Ciocana, Rîșcani)

31932 25475 12038 47% 5735 23% 17773 70%

Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca, sediul

2213 1626 0 0% 822 51% 822 51%

6

Page 7: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Instanța de judecată(inclusiv cu lista sediilor)

Ședințe planificate conform

PIGD Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări cu

ReportofonNr.

Înregistrări cu

ReportofonVs.

Ședințe desfășurate

%

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Nr.

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Vs. Ședințe

desfășurate %

Totalînregistrări

(fișiere audio)

cu reportofoane

+ Femida Nr.

Totalfișiere audio

create* Vs.

Ședințe desfășura

te %

Leova)Judecătoria Comrat(sediul Ceadîr-Lunga,sediul Vulcănești)

3746 3032 1691 56% 1027 34% 2718 90%

Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari)

1607 1318 32 2% 711 54% 743 56%

Judecătoria Drochia( sediul Glodeni, sediul Râșcani)

4632 4403 5 0% 1467 33% 1472 33%

Judecătoria Edineț(sediul Briceni, sediul Dondușeni, sediul Ocnița)

2366 2101 0 0% 1439 68% 1439 68%

Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni)

4695 3734 0 0% 1821 49% 1821 49%

Judecătoria Orhei ( sediul Rezina, sediul Soldănești, sediul Telenești)

4700 4391 0 0% 2980 68% 2980 68%

Judecătoria Soroca(sediul Florești)

2481 1952 19 1% 1399 72% 1418 73%

Judecătoria Strășeni (sediul Călărași)

2442 2335 324 14% 1006 43% 1330 57%

Judecătoria Ungheni( sediul Nisporeni)

3299 3065 394 13% 1296 42% 1690 55%

TOTAL 87196 74325 19475 26% 26792 36% 46267 62%

7

Page 8: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Tabelul 4. Numărul și rata procentuală de ședințe pentru care rezultatul nu a fost salvat in PIGD.

Instanța de judecată

Nr. total de ședințe

planificate conform

PIGD Mai, 2018

(1)

Nr. total de ședințe

care nu au avut loc in luna Mai,

2018, conform

PIGD (2)

Nr. total de ședințe

desfășurate conform

PIGD Mai, 2018 (3)

Nr. total de ședințe

pentru care nu a fost

salvat rezultat în

PIGD Mai, 2018

(4)=(1)-(2)-(3)

Numărul de ședințe

pentru care rezultatul nu a fost salvat

în PIGDvs.

Ședințe planificate în PIGD

%1. Curtea de Apel Chișinău

6736 362 6374 138 2.05

2. Curtea de Apel Bălți 1651 96 1555 3 0.18%

3. Curtea de Apel Cahul 553 20 533 0 0.00%

4. Curtea de Apel Comrat

277 1 276 0 0.00%

5. Judecătoria Anenii Noi(sediul Bender)

1790 204 1586 57 3.18%

6. Judecătoria Bălţi(sediul Fălești, sediul Sângerei)

6682 586 6096 311 4.65%

7. Judecătoria Cahul (sediul Cantemir, sediul Taraclia)

2960 708 2252 232 7.84%

8. Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan Vodă)

2434 213 2221 79 3.25%

9. Judecătoria Chișinău (sediul Botanica, Buiucani, Centru ,Ciocana, Rîșcani)

31932 6457 25475 1785 5.59%

10. Judecătoria Cimișlia

(sediul Basarabeasca, sediul Leova)

2213 587 1626 215 9.72%

11. Judecătoria Comrat(sediul Ceadîr-Lunga, sediul Vulcănești)

3746 714 3032 175 4.68%

12. Judecătoria Criuleni

(sediul Dubăsari)

1607 289 1318 172 10.70%

13. Judecătoria Drochia( sediul Glodeni, sediul Râșcani)

4632 229 4403 1 0.02%

14. Judecătoria Edineț(sediul Briceni, sediul Dondușeni, sediul Ocnița)

2366 265 2101 103 4.35%

15. Judecătoria Hîncești 4695 961 3734 269 5.73%

8

Page 9: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Instanța de judecată

Nr. total de ședințe

planificate conform

PIGD Mai, 2018

(1)

Nr. total de ședințe

care nu au avut loc in luna Mai,

2018, conform

PIGD (2)

Nr. total de ședințe

desfășurate conform

PIGD Mai, 2018 (3)

Nr. total de ședințe

pentru care nu a fost

salvat rezultat în

PIGD Mai, 2018

(4)=(1)-(2)-(3)

Numărul de ședințe

pentru care rezultatul nu a fost salvat

în PIGDvs.

Ședințe planificate în PIGD

%(Judecătoria Ialoveni)16. Judecătoria Orhei (sediul Rezina, Judecătoria Soldănești, sediul Telenești)

4700 309 4391 78 1.66%

17. Judecătoria Soroca(sediul Florești)

2481 529 1952 322 12.98%

18. Judecătoria Strășeni

(sediul Călărași)

2442 107 2335 52 2.12%

19Judecătoria Ungheni( sediul Nisporeni)

3299 234 3065 76 2.30%

TOTAL 87196 12871 74325 4068 4.66%

Concluzie: În luna Mai 2018, din 87196 ședințe planificate, s-au desfășurat 74325 ședințe, dintre care 4068 ședințe nu au rezultatul salvat în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Aceasta reprezintă circa 4.66% din numărul ședințelor planificate. Astfel, rata procentuală a ședințelor care nu au rezultat salvat este mai mare decît rata de 4.00% prezentă în luna Aprilie 2018.

Mai jos, în Tabelul 5, este indicat numărul și rata procentuală a înregistrărilor audio efectuate cu SRS Femida în luna Mai 2018.

Instanţa de judecată

Ședințe planificate conform

PIGD Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Nr.

Înregistrări audio efectuate cu Femida

Vs. Ședințe desfășurate

%

SRS Femida

Nr.

Săli de ședințe

/birouri

Nr.

1. Curtea de Apel Chișinău

6736 6374 3223 51% 12 13

2. Curtea de Apel Bălți

1651 1555 865 56% 7 7

3. Curtea de Apel Cahul

553 533 185 35% 3 2

4. Curtea de Apel Comrat

277 276 125 45% 2 3

5. Judecătoria Anenii Noi

1790 1586 329 21% 5 12

6. Judecătoria Bălţi(sediul Fălești, sediul Sângerei)

6682 6096 388 6% 10 32

9

Page 10: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Instanţa de judecată

Ședințe planificate conform

PIGD Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Nr.

Înregistrări audio efectuate cu Femida

Vs. Ședințe desfășurate

%

SRS Femida

Nr.

Săli de ședințe

/birouri

Nr.

7. Judecătoria Cahul (sediul Cantemir, sediul Taraclia)

2960 2252 853 38% 10 18

8. Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan Vodă)

2434 2221 1121 50% 8 9

9. Judecătoria Chișinău (sediul Botanica, Buiucani, Centru ,Ciocana, Rîșcani)

31932 25475 5735 23% 50 158

10. Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca, sediul Leova)

2213 1626 822 51% 12 12

11. Judecătoria Comrat(sediul Ceadîr-Lunga, sediulVulcănești)

3746 3032 1027 34% 11 13

12. Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari)

1607 1318 711 54% 6 14

13. Judecătoria Drochia(sediul Glodeni, sediul Râșcani)

4632 4403 1467 33% 14 21

14. Judecătoria Edineț(sediul Briceni, sediul Dondușeni, sediul Ocnița)

2366 2101 1439 68% 15 20

15. Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni)

4695 3734 1821 49% 12 24

16. Judecătoria Orhei (sediul Rezina, sediul Soldănești, sediul Telenești)

4700 4391 2980 68% 21 29

17. Judecătoria Soroca(sediul Florești)

2481 1952 1399 72% 10 25

18. Judecătoria Strășeni (sediul Călărași)

2442 2335 1006 43% 8 23

19. Judecătoria Ungheni( sediul Nisporeni)

3299 3065 1296 42% 8 27

10

Page 11: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Instanţa de judecată

Ședințe planificate conform

PIGD Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări audio

efectuate cu Femida

Nr.

Înregistrări audio efectuate cu Femida

Vs. Ședințe desfășurate

%

SRS Femida

Nr.

Săli de ședințe

/birouri

Nr.

TOTAL 87196 74325 26792 36% 224 462

Concluzie: Rata medie a înregistrărilor audio în întreg sistemul judecătoresc, efectuate cu SRS Femida, raportat la numărul total de ședințe desfășurate în luna Mai 2018, este de 36%. În 8 instanțe se atestă efectuarea de înregistrări audio a ședințelor cu utilizarea SRS Femida în intervalul 50% - 99% dar în altele 11 instanțe de judecată au înregistrat între 6%-49% de ședințe audio cu SRS Femida, ceea ce indică o utilizare posibil incorectă a acestui echipament. O instanță de judecată nu utilizează deloc sistemul de înregistrare audio Femida, și au motivat neutilizarea seturilor Femida prin lipsa sălilor de ședințe (Judecătoria Chișinău,sediul Buiucani).

În continuare, în Tabelul 6, este indicat numărul și rata procentuală a ședințelor înregistrate cu Reportofoanele.

Tabelul 6. Numărul și rata procentuală de ședințe înregistrate cu Reportofoanele.

Instanţele de judecată

Ședințe planificate,

conform PIGD

Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări cu

ReportofonNr.

Înregistrări cuReportofon

Vs. Ședințe desfășurate

%

SRS Femida

Nr.

Săli de sedință/biroui

Nr.

1. Curtea de Apel Chișinău

6736 6374 1711 27% 12 13

2. Curtea de Apel Bălți

1651 1555 38 2% 7 7

3. Curtea de Apel Cahul

553 533 123 23% 3 2

4. Curtea de Apel Comrat

277 276 48 17% 2 3

5. Judecătoria Anenii Noi , (sediul Bender)

1790 1586 688 43% 5 12

6. Judecătoria Bălţi(sediul Fălești, sediul Sângerei)

6682 6096 1919 31% 10 32

7. Judecătoria Cahul

2960 2252 398 18% 10 18

11

Page 12: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Instanţele de judecată

Ședințe planificate,

conform PIGD

Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări cu

ReportofonNr.

Înregistrări cuReportofon

Vs. Ședințe desfășurate

%

SRS Femida

Nr.

Săli de sedință/biroui

Nr.

(sediul Cantemir, sediul Taraclia)8. Judecătoria Căușeni (sediul Ștefan Vodă)

2434 2221 47 2% 8 9

9. Judecătoria Chișinău (sediul Botanica, Buiucani, Centru ,Ciocana, Rîșcani)

31932 25475 12038 47% 50 158

10. Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca, sediul Leova)

2213 1626 0 0% 12 12

11. Judecătoria Comrat(Judecătoria Ceadîr-Lunga, Judecătoria Vulcănești)

3746 3032 1691 56% 11 13

12. Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari)

1607 1318 32 2% 6 14

13. Judecătoria Drochia(sediul Glodeni, sediul Râșcani)

4632 4403 5 0% 14 21

14. Judecătoria Edineț (sediul Briceni, sediul Dondușeni, sediul Ocnița)

2366 2101 0 0% 15 20

15. Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni)

4695 3734 0 0% 12 24

16. Judecătoria Orhei (sediul Rezina, sediul Soldănești, sediulTelenești)

4700 4391 0 0% 21 29

17. Judecătoria Soroca(sediul Florești)

2481 1952 19 1% 10 25

18. Judecătoria 2442 2335 324 14% 8 23

12

Page 13: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

Instanţele de judecată

Ședințe planificate,

conform PIGD

Nr.

Ședințe desfășurate

conform PIGD

Nr.

Înregistrări cu

ReportofonNr.

Înregistrări cuReportofon

Vs. Ședințe desfășurate

%

SRS Femida

Nr.

Săli de sedință/biroui

Nr.

Strășeni (sediul Călărași)19Judecătoria Ungheni( sediul Nisporeni)

3299 3065 394 13% 8 27

TOTAL 87196 74325 19475 26% 224 462

CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII GENERALE:

În toate 19 instanțe judecătorești monitorizate, ședințele de judecată se înregistrează audio. Rata procentuală medie a ședințelor înregistrate audio în întreg sistemul judecătoresc este de

612%, din care 26% de înregistrări audio au fost create de instanțele judecătorești folosind reportofoanele, iar 36% – folosind SRS Femida (rezultatul împărțirii numărului total de fișiere audio la numărul total de ședințe desfășurate) – a se vedea Tabelele 3, 5, 6.

În nici una din instanțe, numărul de înregistrări audio (total fișiere audio) nu depășește numărul total de ședințe desfășurate, a se vedea Tabelul 3 pentru detalii.

În toate 19 instanțe judecătorești, angajații folosesc, într-o măsură mai mare sau mai mică, SRS FEMIDA pentru înregistrarea audio a ședințelor. Este îmbucurător faptul că în următoarele 11 instanțe de judecată, toate ședințele sunt înregistrate audio în exclusivitate utilizînd echipamentul SRS Femida: Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni, sediul Dubăsari), Judecătoria Comrat (sediul Ceadîr-Lunga, sediul Comrat, sediul Vulcănești), Curtea de Apel Comrat, Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca, sediul Leova, sediul Cimișlia), Curtea de Apel Bălți, Curtea de Apel Cahul, Judecătoria Edineț (sediul Briceni, sediul Dondușeni, sediul Ocnița, sediul Edineț), Judecătoria Orhei (sediul Orhei, sediul Rezina, sediul Soldănești, sediul Telenești), Judecătoria Hîncești ( sediul Ialoveni), Judecătoria Drochia ( sediul Rîșcani, sediul Glodeni) Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. În cazul în care angajații acestor 11 instanțe vor indica mai diligent în PIGD rezultatul ședințelor, statistica ar fi și mai realistă și corectă.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care are 3 echipamente Femida dar este în condiția în care nu dispune de săli de ședință, rămîne a fi unica instanță de judecată care nu utilizează

13

Page 14: Raport privind înregistrarea audio a ședințelor de …aaij.justice.md/files/raport_mai_2018.docx · Web view2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, bd. Ştefan

echipamentul Femida pentru înregistrarea ședințelor de judecată. Astfel, putem concluziona, că în instanța nominalizată mai sus ședințele de judecată sunt înregistrate audio în exclusivitate cu ajutorul reportofoanelor.

Din cele 87196 ședințe de judecată planificate, pentru 4068 ședințe rezultatul nu a fost salvat în PIGD, ceea ce reprezintă 4.66% din numărul total de ședințe planificate în PIGD (a se vedea Tabelul 4).

14