PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCAŢIONALE ON-LINE PENTRU ... · educaŢie, cercetare, progres...

of 5 /5
Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 90 PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCAŢIONALE ON-LINE PENTRU TEHNOLOGII TEXTILE Conf. dr. ing. Mirela BLAGA, Conf. dr. ing. Dorin DAN Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, REZUMAT. Învăţământul asistat de calculator, învăţarea la distanţă sau bazată pe internet au devenit nişte termeni uzuali în învăţământul actual, datorită avantajelor multiple pe care le prezintă. Folosind concepte moderne, precum servicii de informare şi de comunicare bazate pe internet, acest tip de învăţământ, în general reprezentat ca e-learning sau e-educaţie, prezintă un mare potenţial pentru studiile din domeniul textil. Obiectivul central este de a oferi, la cerere, o metodă de învăţare efectivă şi eficientă, de a asigura o bună experienţă de învăţare. În domeniul studiilor textile, pentru învăţare şi formare, pot fi utilizate eficient concepte moderne de proiectare şi producţie a mijloacelor de învăţare asistate de calculator şi bazate pe internet. Cursurile specializate de textile necesită un proces de învăţare combinat, bazat pe metode convenţionale şi asistate de calculator. Lucrarea prezintă proiectul european din cadrul programului Long Life Learning Programme (Învăţare pe tot parcursul vieţii), numit eLiTA (e-learning in Textiles and Apparel), al cărui scop este dezvoltarea învăţământului la distanţă în domeniul textil, bazat pe internet, de către un consorţiu format din şapte parteneri ce provin din Marea Britanie, Grecia, Lituania, Portugalia, România şi Slovenia. Rezultatele proiectului s-au materializat în patru module educaţionale, dezvoltate pe diferite tehnologii de fabricare a produselor textile şi de îmbrăcăminte. Aceste e-materiale sunt destinate utilizării de către angajaţii din cadrul întreprinderilor textile şi de îmbrăcăminte, precum şi în învăţământul secundar şi superior. Modulele sunt proiectate pentru utilizarea on-line şi sunt activate prin intermediul portalului: www.e-learningtextiles.co.uk Cuvinte cheie: învăţământ asistat de calculator, învăţământ bazat pe internet, textile, proiect eLiTA. ABSTRACT. Distance learning, e-learning and web-based education have become common terms in modern studies. Using modern internet-based concepts, information and communication technologies and services, this type of education, generally represented as e-learning or e-education, represents great potential also for textile studies. The main objective is to provide effective and efficient learning on demand and to assure a good learning experience. Modern concepts for design and production of ematerials can be effectively used for e-learning and web-based education and training for textile studies. Specific textile courses and subjects’ contents will eventually require a so-called blended learning as a combination of conventional and distance learning techniques. The paper presents the European Long Life Learning Project eLiTA (e-learning in Textiles and Apparel) the aim of which is to establish European-wide, web-based, distance education in textiles. The project is being undertaken by a consortium of seven partners from the UK, Greece, Latvia, Portugal, Romania and Slovenia. Four modules have been produced in the respective languages of the partners covering different aspects of textile and apparel manufacture and technology. These e-materials are intended for use by employees within textile and clothing companies, as well as in secondary and higher education. The modules are designed for on-line internet use and will be delivered through the learning portal www.e-learningtextiles.co.uk. Keywords: e-learning, web-based education systems, textile studies, eLiTA project. 1. INTRODUCERE Învăţarea la distanţă are deja o lungă tradiţie în anumite regiuni ale lumii [1, 2]. Metodele moderne de învăţare la distanţă folosesc materiale complexe de studiu individual. Numeroase puncte forte ale învăţământului la distanţă, îndeosebi independenţa de timp şi loc ale profesorilor şi studenţilor, pot fi folosite eficient pentru studii textile. Dinamica dezvoltării tehnologiilor textile şi im- plementarea lor în proiectare şi producţie necesită metode de învăţare şi actualizare continuă a cu- noştinţelor de specialitate. Învăţarea la distanţă şi învăţământul asistat de calculator va juca un rol important în viitor pentru îmbunătăţirea nivelului educaţional al inginerilor textilişti prin recalificarea şi/sau obţinerea de cunoştinţe noi, necesare acti- vităţii lor profesionale [3, 4, 5, 6, 7]. Învăţământul asistat de calculator oferă un mare potenţial de educare a persoanelor cu handicap care ar putea exercita o activitate de creaţie, în special în proiectarea produselor textile şi de îmbrăcăminte.

Embed Size (px)

Transcript of PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCAŢIONALE ON-LINE PENTRU ... · educaŢie, cercetare, progres...

 • EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC

  Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 90

  PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCAŢIONALE ON-LINE PENTRU TEHNOLOGII TEXTILE

  Conf. dr. ing. Mirela BLAGA, Conf. dr. ing. Dorin DAN

  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi,

  REZUMAT. Învăţământul asistat de calculator, învăţarea la distanţă sau bazată pe internet au devenit nişte termeni uzuali în învăţământul actual, datorită avantajelor multiple pe care le prezintă. Folosind concepte moderne, precum servicii de informare şi de comunicare bazate pe internet, acest tip de învăţământ, în general reprezentat ca e-learning sau e-educaţie, prezintă un mare potenţial pentru studiile din domeniul textil. Obiectivul central este de a oferi, la cerere, o metodă de învăţare efectivă şi eficientă, de a asigura o bună experienţă de învăţare. În domeniul studiilor textile, pentru învăţare şi formare, pot fi utilizate eficient concepte moderne de proiectare şi producţie a mijloacelor de învăţare asistate de calculator şi bazate pe internet. Cursurile specializate de textile necesită un proces de învăţare combinat, bazat pe metode convenţionale şi asistate de calculator. Lucrarea prezintă proiectul european din cadrul programului Long Life Learning Programme (Învăţare pe tot parcursul vieţii), numit eLiTA (e-learning in Textiles and Apparel), al cărui scop este dezvoltarea învăţământului la distanţă în domeniul textil, bazat pe internet, de către un consorţiu format din şapte parteneri ce provin din Marea Britanie, Grecia, Lituania, Portugalia, România şi Slovenia. Rezultatele proiectului s-au materializat în patru module educaţionale, dezvoltate pe diferite tehnologii de fabricare a produselor textile şi de îmbrăcăminte. Aceste e-materiale sunt destinate utilizării de către angajaţii din cadrul întreprinderilor textile şi de îmbrăcăminte, precum şi în învăţământul secundar şi superior. Modulele sunt proiectate pentru utilizarea on-line şi sunt activate prin intermediul portalului: www.e-learningtextiles.co.uk

  Cuvinte cheie: învăţământ asistat de calculator, învăţământ bazat pe internet, textile, proiect eLiTA.

  ABSTRACT. Distance learning, e-learning and web-based education have become common terms in modern studies. Using modern internet-based concepts, information and communication technologies and services, this type of education, generally represented as e-learning or e-education, represents great potential also for textile studies. The main objective is to provide effective and efficient learning on demand and to assure a good learning experience. Modern concepts for design and production of ematerials can be effectively used for e-learning and web-based education and training for textile studies. Specific textile courses and subjects’ contents will eventually require a so-called blended learning as a combination of conventional and distance learning techniques. The paper presents the European Long Life Learning Project eLiTA (e-learning in Textiles and Apparel) the aim of which is to establish European-wide, web-based, distance education in textiles. The project is being undertaken by a consortium of seven partners from the UK, Greece, Latvia, Portugal, Romania and Slovenia. Four modules have been produced in the respective languages of the partners covering different aspects of textile and apparel manufacture and technology. These e-materials are intended for use by employees within textile and clothing companies, as well as in secondary and higher education. The modules are designed for on-line internet use and will be delivered through the learning portal www.e-learningtextiles.co.uk.

  Keywords: e-learning, web-based education systems, textile studies, eLiTA project.

  1. INTRODUCERE

  Învăţarea la distanţă are deja o lungă tradiţie în anumite regiuni ale lumii [1, 2]. Metodele moderne de învăţare la distanţă folosesc materiale complexe de studiu individual. Numeroase puncte forte ale învăţământului la distanţă, îndeosebi independenţa de timp şi loc ale profesorilor şi studenţilor, pot fi folosite eficient pentru studii textile.

  Dinamica dezvoltării tehnologiilor textile şi im-plementarea lor în proiectare şi producţie necesită

  metode de învăţare şi actualizare continuă a cu-noştinţelor de specialitate. Învăţarea la distanţă şi învăţământul asistat de calculator va juca un rol important în viitor pentru îmbunătăţirea nivelului educaţional al inginerilor textilişti prin recalificarea şi/sau obţinerea de cunoştinţe noi, necesare acti-vităţii lor profesionale [3, 4, 5, 6, 7].

  Învăţământul asistat de calculator oferă un mare potenţial de educare a persoanelor cu handicap care ar putea exercita o activitate de creaţie, în special în proiectarea produselor textile şi de îmbrăcăminte.

 • PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCAŢIONALE ON-LINE PENTRU TEHNOLOGII TEXTILE

  Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 91

  2. PLATFORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT BAZAT PE INTERNET PENTRU STUDII DE TEXTILE

  Sectorul de textile este relevant pentru Uniunea Europeană, lucru ce este subliniat de raportul elaborat de „Platforma tehnologică europeană pentru viitorul produselor textile şi de îmbrăcăminte”. O previziune pentru anul 2020 spune că industria de textile şi de îmbrăcăminte continuă să reprezinte unul din sectoarele industriale majore din Europa, cu o cifră de afaceri anuală de 215 miliarde de euro şi o forţă de muncă totală de 2,6 milioane de persoane.

  Proiectul eLiTA şi platforma de învăţământ bazat pe internet dezvoltată pentru studii textile vizează cerinţele de formare a lucrătorilor la nivel de operator.

  În sectorul textil, în pofida dinamicii personalului prin pensionare, există o cerere semnificativă de forţă de muncă. Această cerere de înlocuire este evi-denţiată în documentul european „Skills for Business Working Futures 2004-2014”: Raportul Naţional, la p.130, spune că „cel mai mare nivel al cererii de înlocuire va apărea în cazul operatorilor de maşini şi ... în medie, aproximativ o treime din forţa de muncă actuală va trebui să fie înlocuită în următorii 10 ani".

  Proiectul eLiTA valorifică instrumentele de instruire care au evoluat de la modulele de învăţare bazate pe calculator dezvoltate iniţial în 1995, în cadrul Departamentului de industrie textilă de la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, fiind utilizate pentru studii de licenţă şi postuniversitare.

  Ulterior, pe parcursul perioadei 1995 -2008, au fost dezvoltate şi alte module suplimentare [8].

  Anterior derulării proiectului eLiTA au fost produse patru module de învăţare (Tehnologia confecţiilor, Tehnologia covoarelor, Tehnologia de vopsire, impri-mare şi finisare şi Tehnologia Ciorapilor) în limbile cehă, engleză şi franceză. Tehnologia ciorapilor a fost produsă şi în limba letonă. Tehnologia de vopsire, imprimare şi finisare şi Tehnologia confecţiilor au fost produse şi în limba letonă şi turcă [8, 9].

  Proiectul eLiTA fiind de tipul „Transfer of Innovation”, a transformat aceste module de învăţare în limbile: greacă, letonă, portugheză, română şi slovenă, pentru a lărgi accesul european la aceste instrumente interactive de învăţare.

  3. PROIECTUL ELITA ŞI MATERIALE DE ÎNVĂŢARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

  În învăţământul de textile există o mulţime de noţiuni fundamentale pe care elevul/studentul trebuie

  să le achiziţioneze, în special cu privire la principiile utilizate în procesele de prelucrare textilă. Aceste noţiuni fundamentale pot fi însuşite prin intermediul învăţământului asistat de calculator. Proiectul eLiTA (e-Learning in Textiles and Apparel) a dezvoltat module de e-learning în textile şi confecţii, pentru utilizarea lor în activitatea de învăţământ şi formare din Europa, printr-o colaborare într-un consorţiu format din instituţii academice şi de formare şi companii din Grecia, Letonia, Portugalia, România, Slovenia şi Marea Britanie. Proiectul a fost sprijinit cu fonduri de la programul Leonardo da Vinci, finanţat de Uniunea Europeană. Cei doi ani de proiect au fost încheiaţi la sfârşitul lunii septembrie 2010. Partenerii proiectului au fost:

  • KLITRA Limited, Marea Britanie; • Media Innovations Ltd., Marea Britanie; • TEI din Piraeus, Departamentul de textile, Grecia; • Universitatea Tehnică din Riga, Institutul de Teh-

  nologia şi Proiectarea Materialelor Textile, Lituania; • Universitatea din Minho, Portugalia; • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din

  Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Romania;

  • Universitatea din Maribor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul de Textile şi Design, Slovenia.

  Activităţile proiectului eLiTA se referă la actua-lizarea, adaptarea şi traducerea din engleză a textelor şi mijloacelor multimedia în limbile naţionale ale partenerilor participanţi, respectiv în greacă, letonă, portugheză, română şi limba slovenă.

  Partenerii proiectului au actualizat instrumentele inovative de învăţare interactivă bazate pe TIC (Teh-nologia informatică şi de comunicare) dezvoltate în proiecte Leonardo da Vinci anterioare. În plus, proiectul a adaptat instrumentele de învăţare, astfel încât acestea pot fi folosite în ţările partenere noi [3]. Toate modulele sistemului de e-learning sunt livrate prin intermediul portalului de învăţare bazat pe internet www.elearning-textiles.co.uk.

  O problemă importantă a echipei de proiect a fost utilizarea, în limbile naţionale, a termenilor tehnici adecvaţi pentru tehnologia tricoturilor. Pagina de deschidere a fiecărui modul prezintă o imagine de ansamblu a unui modulul de învăţare, Figura 1. Conţinutul modulului şi alte funcţii sunt accesate prin butoanele de clic şi text selectabil interactiv.

  Pentru a permite cursanţilor să urmeze conţinutul într-o secvenţă logică şi pedagogică, pentru o căutare facilă, modulul este prevăzut cu un meniu de conţinut iar disciplinele sunt divizate în subiecte. Dacă se face clic pe un subiect, se deschide o listă de pagini despre subiect, care prezintă informaţiile în

 • EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC

  Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 92

  cadrul fiecărui subiect într-o secvenţă logică şi pedagogică. Navigarea de la o pagină la alta este simplă, folosind butoanele de navigare înainte şi

  înapoi, aflate la partea de jos a ecranului, pentru a oferi celui care învaţă un mediu de învăţare interactiv şi controlabil.

  Fig. 1. Pagina de deschidere a modulului de învăţare „Tehnologia ciorapilor”.

  Această metodă de învăţare se bazează pe vizualizarea clipurilor video şi animaţii, ce ilustrează şi demonstrează principii, concepte şi aplicaţii ale principiilor explicate. În plus, elevul/studentul poate reda în mod repetat clipuri video şi animaţii, exclusiv în propriul mediu de învăţare, până când a constatat că a înţeles conceptele. Acest lucru contrastează cu situaţia de predare formală în cazul în care prezen-tarea este controlată de către profesor într-un mediu de învăţare de timp limitat (în clasă, conform unui orar), care nu poate garanta că elevii au învăţat lecţia.

  Fotografii, grafice şi secvenţele video sunt com-ponente importante ale sistemului de e-learning. De exemplu, modulul de Tehnologia ciorapilor include împreună 280 de fotografii, 263 grafice şi 91 de clipuri video şi animaţii, ce prezintă în mod clar elemente şi activităţi legate de maşini de tricotat sau de lucru la maşini de tricotat (fig. 2). Numărul de elemente grafice şi video în alte trei module sunt aproximativ aceleaşi, ceea ce indică complexitatea

  şi elementele platformei de educaţie bazată pe internet.

  Toate modulele dezvoltate au fost evaluate pentru a determina adecvarea lor ca o resursă de învăţare şi formare profesională. Acest lucru a fost realizat de cei cinci parteneri academici şi firma KLITRA utilizând un formular proiectat de către un evaluator extern pentru proiect, care a fost testat de lucrătorii din industrie, inclusiv cooperative, de manageri, teh-nicieni de formare, elevi şi profesori din domeniul textil. Fiecare a fost autorizat cu o conectare la site-ul web al portalului şi cu permisiunea de acces la modulele relevante pentru domeniile lor de expertiză.

  Rezultatele evaluărilor demonstrează că obiecti-vele de învăţare au fost atinse şi oferă un sistem bun pentru furnizarea de învăţământ la distanţă şi de formare continuă în domeniul de textile şi confecţii. Avizarea sistemului şi a modulelor de învăţare dezvoltate se bazează pe faptul că peste 90% dintre evaluatori au recomandat deja utilizarea interfeţei web şi a pachetului de învăţare.

 • PROIECTUL eLITA: MODULE EDUCAŢIONALE ON-LINE PENTRU TEHNOLOGII TEXTILE

  Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 93

  Fig. 2. Captură de ecran ce arată elementele ce compun o pagină de lucru (zone de text, imagini, desene, butoane de navigare).

  Fig. 3. Materiale suport sub formă de video clipuri ce prezintă operaţii tehnologice. de prelucrare mecanică şi chimică.

  4. CONCLUZII

  Lucrarea prezintă pe scurt proiectul european educaţional eLiTA, ce a dezvoltat instrumente şi materiale de învăţământ asistat de calculator încor-porate într-o platformă web de învăţământ pentru

  studii de textile, în scopul de a oferii o modalitate de învăţare facilă. În acest mod, sistemul bazat pe internet extinde posibilitatea studiului individual. Cursanţii pot proveni din mai multe companii şi organizaţii implicate în sectoarele de proiectare, pro-ducţie şi vânzarea cu amănuntul, precum şi elevii de

 • EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC

  Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 94

  la şcolile tehnologice şi instituţii de învăţământ superior textil din întreaga Europă.

  Proiectul a avut ca scop producerea unui sistem complex de învăţământ asistat de calculator, con-ceput pentru a acoperi diferite domenii legate de tehnologiile textile şi de confecţii. Platforma de învăţământ bazat pe internet a fost dezvoltă de un consorţiu format din şapte parteneri din Marea Britanie, Grecia, Letonia, Portugalia, România şi Slovenia şi este sprijinit cu fonduri de la UE, prin programul Leonardo da Vinci.

  Conţinutul a fost proiectat gradual, de la noţiuni fundamentale la cele avansate. Instrumentele de învăţare online şi materiale de studiu, cum sunt cele din suita de module de dezvoltate de eLiTA, trebuie să fie dezvoltate în continuare în contextul în care forţa de muncă este recrutată, educată şi instruită la nivelul necesar pentru a permite companiilor din UE să concureze la nivel mondial.

  Recunoaştere

  Proiectul eLiTA nr. UK/08/LLP-LdV/TOI/163_154 a fost susţinut financiar de UE, prin programul Leonardo da Vinci, prin transfer de inovare. Mai multe informaţii despre proiect se găsesc la adresele http://www.elearning-textiles.co.uk/portal şi http://www.klitra.co.uk/.

  BIBLIOGRAFIE

  [1] Peppas, A.P., Distance learning in textile education. În: Pro-ceedings of the International Conference AUTEX, Izmir, (2009).

  [2] Holmberg, B. The evolution, principles and practices of distance education, Bibliothek und Informationssystem der Universitat Oldenburg, (2005), p. 13.

  [3] Blaga, M., Harlock, S. The eLiTA (e-Learning in Textiles & Apparel) Project. În: Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning ICVL, Iasi (2009).

  [4] Stjepanovič, Z., et al. Web-based system for textile studies. În: Proceedings of the Intternational Conference DTM 2010, Beograd, 4-5. 06. (2010), pp. 131-135.

  [5] Stjepanovič, Z., Pavko-Čuden, A. The knitting module as a part of the eLiTA project. În: Proceedings of the 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, (2010), pp. 1049-1057.

  [6] Harlock, S. et al. Distance learning and web-based education and training for textile studies : the eLiTA project. În: Proceedings of the e-RA 2010 Conference, Athens, (2010).

  [7] Stjepanovič, Z., Debevc, M. Distance learning models suitable for textile studies. În: Revista română de textile-pielărie, Iaşi, nr. 2, (2003).

  [8] Textiles and Apparel Portal, Available from http://www.e-learning-textiles.co.uk/ [accessed: 02.04.2012].

  [9] The TexTag project Available from http://www.tex-tag.org/ [accessed: 02.04.2012].

  [10] Stjepanovič, Z., Harlock, S., Blaga, M., Simona Jevšnik, Rudolf, A. The eLiTA Project: Web-Based Education Platform for Textiles Studies. În: International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, 18-19 November 2010, Budapest, Hungary, Óbuda University.

  Despre autori

  Conf. univ. dr. ing. Mirela BLAGA Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

  Absolventă a Facultăţii de Textile-Pielărie din Iaşi (1991), specializarea Tricotaje-Confecţii. Doctor în ştiinţe tehnice, specialitatea Tehnologii mecanice textile, teza cu titlul „Contribuţii la cercetarea şi dezvoltarea structurilor tricotate din urzeală", Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2003. Domenii de competenţă: CAD/CAM în tricotaje, Tehnologii de tricotare pe maşini rectilinii, Tricoturi cu destinaţie tehnică. Titular al disciplinelor: „Proiectare asistată de calculator în tricotaje” şi „Tehnologii neconvenţionale în tricotaje”. Activitatea ştiinţifică: 130 de lucrări ştiinţifice, 1 capitol de carte în UK, 7 cărţi în edituri naţionale, director 4 contracte de cercetare (2 internaţionale şi 2 naţionale), membru Editorial Board 3 reviste internaţionale, evaluator proiecte internationale: FP7: 2011, 2012 şi Georgia Science Foudation: 2009, 2011. Coordonator programe Erasmus studenţi, profesor invitat cu prelegeri privind tehnologiile de tricotare (Slovenia, Grecia, Germania, Cehia, Letonia, Turcia). Conf. univ. dr. ing. Dorin DAN Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

  Absolvent al Facultăţii de Textile din Iaşi (1977), specializarea Tehnologia mecanică a tricoturilor şi confecţiilor. Doctor în ştiinţe tehnice, specialitatea Tehnologii mecanice textile, teza cu titlul „Perfecţionarea tehnologiei de tricotare pe maşini rectilinii de tricotat automate“, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2000. Domenii de competenţă: Tehnologia tricoturilor, CAD/CAM în tricotaje, programe educaţionale asistate de calculator, perfecţionarea prin examen de definitivat şi grad didactic în învăţământ. Titular al disciplinei: „Tehnologii de tricotare pe maşini rectilinii”. Activitatea ştiinţifică: 78 de lucrări ştiinţifice, 8 cărţi, 52 contracte de cercetare ştiinţifică.