Proiect Dobrin aprovizionare + productie

download Proiect Dobrin aprovizionare + productie

of 42

Transcript of Proiect Dobrin aprovizionare + productie

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  1/42

  Aprovizionare

  Borcane (B) - buc /an 12000

  Ianuarie 2000

  Februarie 1500Martie 1000

  Aprilie 1000

  Mai 500

  Iunie 500

  Iulie 250

  August 250

  Septembrie 500

  Octombrie 1000

  Noiembrie 1500

  Decembrie 2000

  Stoc initial (Buc)   2200

  Termen (zile)   10

  Stoc Securitate (buc)   100

  Pret/buc (lei)   1

  Cost trecere comanda (ei)   100

  cost intretinere (! din stoc mediu)   5

  B" 0#2$ % & 0#12$ ' & 0#002$ C

  % 0#2$

  ' 0#12$

  C 0#002$

  Borcane (B) - buc

  una esiri prevazute

  Ianuarie 2000

  Februarie 1500

  Martie 1000

  Aprilie 1000

  Mai 500

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  2/42

  Iunie 500

  Iulie 250

  August 250

  Septembrie 500

  Octombrie 1000

  Noiembrie 1500

  Decembrie 2000

  %ructe (%) - *

  una esiri prevazute

  Ianuarie 500

  Februarie 375

  Martie 250

  Aprilie 250

  Mai 125

  Iunie 125

  Iulie 62.5

  August 62.5

  Septembrie 125

  Octombrie 250

  Noiembrie 375

  Decembrie 500

  'a+ar(') -*

  una esiri prevazute

  Ianuarie 250

  Februarie 17.5

  Martie 125

  Aprilie 125

  Mai 62.5

  Iunie 62.5

  Iulie 31.25

  August 31.25

  Septembrie 62.5

  Octombrie 125

  Noiembrie 17.5

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  3/42

  Decembrie 250

  Conservant( C) - *

  una esiri prevazute

  Ianuarie 5

  Februarie 3.75

  Martie 2.5

  Aprilie 2.5

  Mai 1.25

  Iunie 1.25

  Iulie 0.625

  August 0.625

  Septembrie 1.25

  Octombrie 2.5

  Noiembrie 3.75

  Decembrie 5

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  4/42

  %ructe (%) - * / an

  Ianuarie

  FebruarieMartie

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Iulie

  August

  Septembrie

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Stoc initial (,*)

  Termen (zile)

  Stoc Securitate (,*)

  Pret/,* (lei)

  Cost trecere comanda (ei)

  cost intretinere (! din stoc mediu)

  Stoc initial & cumparaturi cumulate

  2100 2200

  3600 2200

  !600 "12

  5600 "12

  6100 "12

  esiri cumulate& stoc

  securitate

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  5/42

  6600 "12

  650 "12

  7100 "12

  7600 "12

  600 "12

  10100 "12

  12100 16056

  Stoc initial & cumparaturi cumulate

  600 600

  "75 600

  1225 165

  1!75 165

  1600 165

  1725 165

  177.5 165

  150 165

  1"75 165

  2225 3130

  2600 3130

  3100 3130

  Stoc initial & cumparaturi cumulate

  300 300

  !7.5 300

  612.5 "35

  737.5 "35

  00 "35

  62.5 "35

  "3.75 "35

  "25 "35

  "7.5 "35

  1112.5 1570

  1300 1570

  esiri cumulate& stoc

  securitate

  esiri cumulate& stoc

  securitate

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  6/42

  1550 1570

  Stoc initial & cumparaturi cumulate

  " "

  12.75 "

  15.25 1"

  17.75 1"

  1" 1"

  20.25 1"

  20.75 31

  21.5 31

  22.75 31

  25.25 31

  2" 31

  3! 31

  esiri cumulate

  & stocsecuritate

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  7/42

  000

  500

  375250

  250

  125

  125

  62.5

  62.5

  125

  250

  375

  500

  600

  10

  100

  2!

  100

  5

  cumparari necesare

  3600 $ 2200 3%Feb

  .ata prevazuta delivrare

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  8/42

  10100$"12 5 Noi

  cumparari necesare

  "75$600 3%Feb

  1"75$165 "%Sep

  cumparari necesare

  !7.5$300 %Feb

  "7.5$"35 12%Sep

  .ata prevazuta delivrare

  .ata prevazuta delivrare

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  9/42

  cumparari necesare

  12.75$" 6%Feb

  20.25$1" 21 Iun

  3!$31 13%Dec

  .ata prevazuta de

  livrare

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  10/42

  'a+ar(') -* / an 1$00

  Ianuarie 250

  Februarie 17.5Martie 125

  Aprilie 125

  Mai 62.5

  Iunie 62.5

  Iulie 31.25

  August 31.25

  Septembrie 62.5

  Octombrie 125

  Noiembrie 17.5

  Decembrie 250

  Stoc initial (,*)   300

  Termen (zile)   10

  Stoc Securitate (,*)   50

  Pret/,* (lei)   6

  Cost trecere comanda (ei)   100

  cost intretinere (! din stoc mediu)   5

  .ata prevazuta de comanda Cat comand

  23 Ian 6"2

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  11/42

  25%Oct 6"2

  .ata prevazuta de comanda Cat comand

  23 Ian 1265

  2"%Aug 1265

  .ata prevazuta de comanda Cat comand

  2 Ian 635

  2%Sep 635

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  12/42

  .ata prevazuta de comanda Cat comand

  26 Ian 12

  11 Iun 12

  3%Dec 12

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  13/42

  Conservant( C) - * / an

  Ianuarie

  FebruarieMartie

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Iulie

  August

  Septembrie

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  Stoc initial (,*)

  Termen (zile)

  Stoc Securitate (,*)

  Pret/,* (lei)

  Cost trecere comanda (ei)

  cost intretinere (! din stoc mediu)

  Costuri

  62

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  14/42

  62

  Costuri

  75"0

  75"0

  Costuri

  310

  310

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  15/42

  Costuri

  100

  100

  100

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  16/42

  0

  5

  3.752.5

  2.5

  1.25

  1.25

  0.625

  0.625

  1.25

  2.5

  3.75

  5

  7

  10

  !

  "0

  "0

  5

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  17/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  18/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  19/42

  Productie

  Cumparare materii prime

  Prelucrare *em

  mplere borcane

  anzare catre eterior

  tilizari / esurse Prelucrare 3em

  Prelucrare 3em   0

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  20/42

  mplere Brocane   0

  Total   0

  Cumparari 4terne   276"6

  C+eltuieli variabile   32256

  C+etuieli 5e   1!0

  ezultat

  tilizari / esurse Prelucrare 3em

  Prelucrare 3em   0

  mplere Brocane   0

  Total   0

  Cumparari 4terne   3101".52

  C+eltuieli variabile   32256

  C+etuieli 5e   1!0

  ezultat

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  21/42

  tilizari / esurse Prelucrare 3em

  Prelucrare 3em   0

  mplere Brocane   0

  Total   0

  Cumparari 4terne   3600!.

  C+eltuieli variabile   32256

  C+etuieli 5e   1!0

  ezultat

  tilizari / esurse Prelucrare 3em

  Prelucrare 3em   0

  mplere Brocane   0

  Total   0

  Cumparari 4terne   276"6

  C+eltuieli variabile   32256

  C+etuieli 5e   1!0

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  22/42

  ezultat

  tilizari / esurse Prelucrare 3em

  Prelucrare 3em   0

  mplere Brocane   0

  Total   0

  Cumparari 4terne   3600!.

  C+eltuieli variabile   32256

  C+etuieli 5e   2!!0

  ezultat

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  23/42

  Costuri 5e (lei)

  &nergie 6000

  Amorti'ari "600

  Alte (osturi 3000

  T6TA   1600

  7aterii prime

  3"6"6

  mplere borcane Total anzari eterne

  0 0 0

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  24/42

  0 0 132000

  0 0 132000

  12000 3"6"6

  06! !0320

  3720 1600

  89

  mplere borcane Total anzari eterne

  0 0 0

  0 0 132000

  0 0 132000

  13!!0 !!!5".52

  06! !0320

  3720 1600

  28:20#98

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  25/42

  mplere borcane Total anzari eterne

  0 0 0

  0 0 132000

  0 0 132000

  1!!00 50!0!.

  06! !0320

  3720 1600

  22:;$#2

  mplere borcane Total anzari eterne

  0 0 0

  0 0 132000

  0 0 132000

  12000 3"6"6

  2676!. 66"1.2

  3720 1600

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  26/42

  :;012#8

  mplere borcane Total anzari eterne

  0 0 0

  0 0 132000

  0 0 132000

  1!!00 50!0!.

  2676!. 66"1.2

  3720 2200

  9:;09

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  27/42

  !0000

  Costuri variabile (lei)

  Distribuire 6000

  Salarii 2200

  (osturi Sociale 11520

  T6TA   !0320

  tilizari

  0

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  28/42

  132000

  132000

  tilizari

  # Cresterea pretului materiilor prime cu 12!

  0

  132000

  132000

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  29/42

  tilizari

  # Cresterea pretului materiilor prime cu 0!

  0

  132000

  132000

  tilizari

  0

  132000

  132000

  # .isponibilizarea unui an*a

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  30/42

  tilizari

  0

  132000

  132000# .isponibilizarea unui an*a

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  31/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  32/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  33/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  34/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  35/42

  nitatea de productie Prelucrare *em

  vanzari eterne   0

  anzari interne -

  cumparari eterne   276"6

  nitatea de productie Prelucrare *em

  Cumparari interne   %

  c+eltuieli variabile   32256

  c+eltuieli 5e   1!0

  ezultat

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  36/42

   

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  37/42

  Costuri variabile (lei)

  Distribuire 6000

  Salarii 12!0

  (osturi Sociale "216

  T6TA   33!56

  nitatea de productie Prelucrare *em

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  38/42

  c+eltuieli variabile   2676!.

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  39/42

  mplere borcane

  132000

   %

  12000

  mplere borcane

   -

  06!

  3720

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  40/42

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  41/42

  mplere borcane

 • 8/17/2019 Proiect Dobrin aprovizionare + productie

  42/42

  66"1.2