Proiect de Lectie Electromagnetism

of 2 /2
Unitatea de învăţământ: Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe / Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a / Prof. Coșescu Ionuț Proiect didactic Data: Scopul lecției: demonstrarea interacțiunilor electromagnetice și acumularea de cunoștințe referitoare la acest subiect Tema lecției: Interacțiuni electromagnetice Timpul operațional: 50 min Tipul lecției: Lecție demonstrativă de laborator Obiective operaționale: - Reactualizarea cunoștințelor referitoarea la câmpul magnetic; - Experimentarea interacțiunilor dintre curentul electric și câmpul magnetic; - Sintetizarea observațiilor ce descriu corect desfășurarea fenomenelor electromagnetice; - Enunțarea caracteristicilor inducției electromagnetice, și a regulii mâinii stângi - Utilizarea cunoștințelor pentru stabilirea relațiilor cauzale dintre factorii implicați în fenomen. Competențe generale - Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi Competențe specifice: - 1.1 diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi mărimilor fizice din domeniul studiat - 1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice; - 4.2 formularea unor observaţii ştiinţifice asupra experimentelor efectuate; - 5.1 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Competențe derivate. Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: - Să definească mărimea fizică inducție magnetică și să o caracterizeze; - Să defineasă forța electromagnetică și să precizeze factorii de care depinde; - Să enunțe regula mâinii stângi și să o aplice corect; - Să descrie funcționarea motorului electric de curent continuu; Resurse materiale: Videoproiector, programe de simulare a modului de interacțiune electromagnetică, cadru mobil, baterie 9V, solenoid, ac magnetic, sursă de tensiune reglabilă, motor electric didactic Resurse procedurale: descoperirea dirijată, conversația, problematizarea, utilizarea mijloacelor moderne de învățământ. Scenariul lecției: Momentul lecției Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare 1. Moment organizatoric ( 2 min) Notarea absenților; pregătirea materialelor necesare pentru începerea orelor Conversația 2. Captarea atenției (2 min) Ați văzut vreodată un motor electric? Puteți da exemple de dispozitive care conțin motoare electrice? Puteți explica modul de funcționare al motorului electric? Elevii răspund la întrebări/Participă activ la lecție Problematizarea Observarea sistematică

Transcript of Proiect de Lectie Electromagnetism

Page 1: Proiect de Lectie Electromagnetism

Unitatea de învăţământ: Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe / Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a / Prof. Coșescu Ionuț

Proiect didactic Data: Scopul lecției: demonstrarea interacțiunilor electromagnetice și acumularea de cunoștințe referitoare la acest subiect Tema lecției: Interacțiuni electromagnetice Timpul operațional: 50 min Tipul lecției: Lecție demonstrativă de laborator Obiective operaționale:

- Reactualizarea cunoștințelor referitoarea la câmpul magnetic; - Experimentarea interacțiunilor dintre curentul electric și câmpul magnetic; - Sintetizarea observațiilor ce descriu corect desfășurarea fenomenelor electromagnetice; - Enunțarea caracteristicilor inducției electromagnetice, și a regulii mâinii stângi - Utilizarea cunoștințelor pentru stabilirea relațiilor cauzale dintre factorii implicați în fenomen.

Competențe generale

- Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

Competențe specifice: - 1.1 diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi mărimilor fizice din domeniul studiat - 1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice; - 4.2 formularea unor observaţii ştiinţifice asupra experimentelor efectuate; - 5.1 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Competențe derivate. Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

- Să definească mărimea fizică inducție magnetică și să o caracterizeze; - Să defineasă forța electromagnetică și să precizeze factorii de care depinde; - Să enunțe regula mâinii stângi și să o aplice corect; - Să descrie funcționarea motorului electric de curent continuu;

Resurse materiale: Videoproiector, programe de simulare a modului de interacțiune electromagnetică, cadru mobil, baterie 9V, solenoid, ac magnetic, sursă de tensiune reglabilă, motor electric didactic Resurse procedurale: descoperirea dirijată, conversația, problematizarea, utilizarea mijloacelor moderne de învățământ. Scenariul lecției: Momentul lecției Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare 1. Moment organizatoric ( 2 min)

Notarea absenților; pregătirea materialelor necesare pentru începerea orelor

Conversația

2. Captarea atenției (2 min)

Ați văzut vreodată un motor electric? Puteți da exemple de dispozitive care conțin motoare electrice? Puteți explica modul de funcționare al motorului electric? Elevii răspund la întrebări/Participă activ la lecție

Problematizarea Observarea sistematică

Page 2: Proiect de Lectie Electromagnetism

3. Tema lecției (1 min)

Anunțarea titlului și a obiectivelor lecției noi / notarea titlului în caiete

4. Predarea lecției noi (23 min)

- Voi reactualiza cunoștințele referitoare la câmpul magnetic apoi le voi comunica faptul că acesta poate fi caracterizat de inducția magnetică - și îi voi expune caracteristicile: punct de aplicație, direcție, sens și modul. - Voi realiza câteva experimente frontale de electromagnetism și îi voi dirija pe elevi să enunțe în limbaj propriu observațiile referitoare la fenomenele implicate: bobina parcursă de curent se comportă ca un magnet bară, Cadrul bobinat este deviat dacă se află în câmp magnetic; de aici rezultă că există o interacțiune electromagnetică – forța electromagnetică Prin câteva experimente sugestive sau experimente mentale vom enumera factorii de care depinde forța electromagnetică Le voi explica regula mâinii stângi pentru determinarea sensului inducției, forței EM și a intensității c. electric Apoi vom ajunge la aplicații ale interacțiunilor electromagnetice: motorul, difuzoarele Voi enumera componentele motorului electric și îi voi explica funcționarea. - Predarea se va realiza sub forma unui dialog permanent, cu participarea activă a elevilor la procesul instructiv

Experimentul simplu Descoperirea dirijată Prezentare PowerPoint Desenul la tablă Conversația euristică

Observarea sistematică

Fixarea cunoștințelor (5 min)

- Utilizarea prezentării PowerPoint pentru expune succint și logic conceptele prezentate. - Câteva probleme de determinare a sensului Forței EM, inducției sau intensității

Utilizarea informațiilor în analiza animațiilor prezentate

Aprecierea celor mai bune răspunsuri

Tema pentru acasă (2 min)

Căutați un motoraș electric de la o jucărie stricată, dezasamblați-l și observați-i componentele. Puneți-l în funcțiune ajutându-vă de bateriile potrivite.

Lucru individual