Programul Operational Regional 2007-2013

of 32/32
Programul Operational Regional 2007-2013 DMI 3.4 reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua
 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Programul Operational Regional 2007-2013 DMI 3.4 reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. Domeniul Major de Interventie 3. 4 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Programul Operational Regional 2007-2013

 • Programul Operational Regional 2007-2013DMI 3.4 reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

 • Domeniul Major de Interventie 3. 4Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu

  Pentru acest domeniu major de intervenie se aplic metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continu.Dup lansarea oficial a DMI 3.4 care a avut loc pe 29.02.2008, se primesc continuu cereri de finanare pn la contractarea integral a fondurilor publice alocate prin POR.

 • Cadrul legislativ - Principalele acte normativeRegulamentul CE nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala Regulament CE nr. 1083/2006 - dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune Programul Operational Regional POR 2007-2013- HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor din programele operationale Ghidul de Analiza Cost Beneficiu pentru proiecte de investitie din Fonduri Structurale elaborat de CE, editia iunie 2008 HG 28/2008 privind aprobarea continului cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice Instructiunea MDLPL privind continutul documentatiei care fundamenteaza proiecte ce includ atat constructii noi cat si interventii la constructii existente Instructiunea MDLPL privind continutul cadru al Proiectului Tehnic si grila de evaluare a lor

 • Alocarea fondurilor pe DMI 3.4 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Bucuresti Ilfov pentru perioada 2007- 2013 este de 25,24 mil. EUR

  Evaluarea si contractarea proiectelor se face dupa regula primul venit - primul servit

 • Reguli generale de finantare a unui proiect pe DMI 3.4 :

  Eligibilitatea solicitantului solicitantul indeplineste toate criteriile stabilite pentru DMI 3.4 ( din GS pag 23)Eligibilitatea proiectului - proiectul se incadreaza in categoria de operatiuni a DMI 3.4 (din GS pag 27)Cererea de finantare este conforma cu cerintele din Ghidul Solicitantului ( pag 32)Documentatia tehnico economica (SF sau DALI) este conforma HG 28/2008 si indeplineste criteriile tehnico economice din grilele de evaluare tehnico economica (Anexa nr.5 din GS)

 • Eligibilitatea solicitantului

  Pentru proiecte adresate unitilor colare din nvmntul obligatoriu de stat (inclusiv pentru nvmntul special) i pentru proiectele adresate Campusurilor pentru nvmnt Profesional i Tehnic (CIPT) - pot depune cereri de finantare unitile administrativ-teritoriale, fie autoritile administraiei publice legal constituite, n conformitate cu prevederile Legii nr. 215/ 2001

  Institutii de nvatamnt superior de stat (universiti, institute, academii de studii), acreditate conform Legii nr. 87/ 2006

  Centre de formare profesional continu i instituii publice furnizori de formare profesional continu, autorizate conform legii si care isi desfasoara activitatea conf. OG nr. 129/2007

 • Unitile care beneficiaza de proiectele care se depun pe DMI 3.4 :

  coli generale (primare i gimnaziale) licee grupuri colare seminarii teologice campusuri pentru Invatamantul Tehnic si Profesional (CIPT) centru de nvmnt preuniversitar care reunete n aceeai arie toate cldirile n care se realizeaz procesul educaional (predare teoretic, laboratoare, ateliere, activiti didactice sociale, activiti educaionale recreative). campusuri universitare centre de formare profesionala continua

 • Eligibiltatea proiectului :

  Acesta trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni (GS pag 27) : Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educationale preuniversitare si universitare Crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare Realizarea, modernizarea, echiparea Centrelor de Formare Profesionala Continua

 • Criterii specifice de eligibilitate a proiectelorProiectele pentru unitile colare (nvmntul obligatoriu) i Campusuri pentru nvmntul Profesional i Tehnic (CIPT) trebuie sa aiba avizul Ministerului Educaiei, Cercetrii i TineretuluiPentru obtinerea acestuia de la Inspectoratul Scolar teritorial se completeaza Anexa Model H- din Ghidul Solicitantului

 • Pentru asigurarea unui impact semnificativ, interventiile POR n infrastructura educationala vor avea un caracter integrat, cu exceptia campusurilor pentru nvatamntul profesional si tehnic, pentru care se accepta si numai dotarea, daca lucrarile pentru infrastructura au fost realizate din alte surse. n acest sens prin cererea de finantare vor fi propuse spre finantare proiecte constnd att n realizarea diferitelor tipuri de infrastructura, ct si asigurarea dotarilor necesare, inclusiv dotarea cu echipamente TIC. Aceste elemente vor fi evaluate n etapa de evaluare tehnica si financiara.

 • Realizarea de constructii noi se accepta doar in cazul Campusului pentru Invatamantul profesional si tehnic.

  Restul lucrarilor la infrastructura educationala vor fi de tipul:Lucrari de reabilitare : Lucrri fizice exprimate cantitativ, calitativ i valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevzut de reglementrile tehnice n vigoare, pentru categoria de ncadrare a lor.Lucrari de modernizare : Lucrri fizice exprimate cantitativ, calitativ i valoric, pentru ridicarea nivelului performanelor prevzute iniial.

 • Principalele categorii de documente care insotesc un proiect pentru care se solicita finantare pe DMI 3.4: - Cererea de finantare (formular tip a carui structura trebuie obligatoriu respectata) - Documente care vizeaza solicitatul (documente de infiintare, bilant contabil, dovezi privind capacitatea de finantare etc) - Studiul de fezabilitate (SF) sau Documentatia de Avizare a Lucrarilor de interventie (DALI) - Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului - Avizul MECT privind necesitatea si oportunitatea investiei in infrastructura- Acte de proprietate / administrare al terenului i/sau al cldirii care face obiectul investiiei sau documente de concesiune, chirie sau de comodat, cu drept de administrare al terenului sau cldirii care face obiectul investiiei - Alte avize specifice

 • Avantajele unei documentatii pentru fundamentarea proiectelor (SF , DALI) de calitate, conforme cu legislatia si cu cerintele impuse de POR

  Se obtine o imagine clara asupra proiectului (obiective, solutii posibile, desfasurare in timp, resurse alocate, evolutie prognozata, riscuri identificate etc) Se evita respingerea proiectului (intarzieri pentru adaptarea acestuia la cerintele stricte ale POR) Se economisesc fonduri (nu mai este necesara refacerea studiului) si nu apar abateri de la planificare in perioada de implementareO documentatie bine realizata ofera o garantie mai mare pentru succesul unui proiect !

 • Completarea cererii de finanareFormularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa nr.1 la Ghidul Solicitantului pe DMI 3.4 si este disponibil, in format electronic, la adresa http://inforegio.ro

  Cererea de finantare este documentul (formularul) completat de ctre solicitant, n vederea obinerii finanrii prin Programul Operaional Regional pe baza caruia se va face evaluarea proiectului si se va incheia contractul de finantare.

  Principalele capitole ale Cererii de Finantare sunt:Informatii privind solicitantul Descrierea proiectului Concordanta cu politicile UE si legislatia nationalaFinantarea proiectuluiCertificarea aplicatiei

 • Obiectivul general al acestui domeniu major de intervenie l constituie mbuntirea calitii infrastructurii de educaie, a dotrii colilor asigurarea unui proces educaional la standarde europene i creterea participrii populaiei colare la procesul educational

  Obiectivele specifice: sunt obiectivele proprii proiectului care prin atingerea lor duc la indeplinirea obiectivelor din cadrul DMI 3.4 si implicit la atingerea indicatorilor pe termen lung ai programului. Pentru alegerea obiectivelor specifice se poate consulta GS la pag 8 unde exista o lista cu indicatorii de rezultat si indicatorii de monitorizare care trebuie sa existe in fiecare proiect .

 • Contextul proiectului

  Se precizeaza care este politica nationala/regionala/locala privind invatamantul preuniversitar. Se prezinta aspecte din Planul Regional de Actiune pentru Invatamant din Regiunea Bucuresti Ilfov PRAI 2008/2013, aprobatSe va preciza daca sunt si alte initiative complexe/ proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finantare .Se prezinta daca exista, sau se intentioneaza depunerea unor proiecte pe POS DRU, in vederea cresterii calitatii actului educational.

 • Justificarea necesitatii implementarii proiectuluiSe va preciza de ce este nevoie de acest proiect, care este valoarea sa adaugata, modul cum aplicarea proiectului va duce la atingerea obiectivelor DMI 3.4. Se va pune accent pe specificitatea proiectulul, modul cum realizarea lui va imbunatati infrastructura scolara din zona

  Potentialii beneficiari ai proiectului, grupurile tinta:Se va identifica si se vor caracteriza grupurile de elevi care vor beneficia de proiect, inclusiv daca exista grupuri defavorizate, rromi, elevi din mediul rural, elevi cu disabilitati etc

 • Activitatile proiectuluiScopul si realizarea activitatilor propuse trebuie sa conduca la realizarea obiectivelor propuse prin proiectActivitile aferente proiectului trebuie planificate nc din faza de proiect pe intervale clare i cu responsabili pentru fiecare activitate/ grup de activiti propus. n cadrul Studiului de Fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii se analizeaz dac termenele i activitatile propuse: - sunt structurate pe categorii bine definite;- sunt nlnuite logic, fr repetri, ntreruperi sau alte disfuncionaliti; - corespund legislaiei sau celor mai bune practici din domeniul vizat.

 • Activitatile eligibile orientative sunt (conform GS pag 27 si Ordinului MDLPL nr. 185/2008 ) :- Consolidarea, modernizarea, extinderea cldirilor (toate tipurile de infrastructur pentru nvmntul obligatoriu, exceptnd Campusurile pentru nvmnt Profesional i Tehnic); Consolidarea, modernizarea, extinderea i dotarea cldirilor colilor speciale: spaii de nvmnt, spaii de cazare, cantine, diferite faciliti pentru acces i activiti didactice - Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cldirilor Campusurilor pentru nvmnt Profesional i Tehnic; - Dotri cu echipamente didactice, echipamente pentru pregtirea profesional, echipamente IT; - Modernizarea utilitilor, inclusiv crearea de faciliti speciale pentru persoanele cu dizabiliti, pentru toate tipurile de infrastructur educaional.

 • Calendarul activitatilorCel mai des utilizat instrument pentru reprezentarea i analiza planificrilor este Diagrama Gantt:

  Valoarea totala a proiectuluiValoarea total a proiectului trebuie sa fie cuprins ntre minim 500.000 lei i maxim 67.000.000 lei. Valoarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA aferent.

 • Managementul proiectului Acest paragraf este important pentru a demonstra capabilitatea solicitantului de a implementa proiectul. Managementul proiectului poate fi asigurat de o echipa proprie sau poate fi contractat cu o firma specializata. Se vor detalia atributiile si rolul fiecarui membru din echipa de proiect.Atat echipa proprie cat si firma specializata trebuie sa aiba experienta relevanta in domeniu.

  Durata proiectuluiDurata proiectului va fi exprimata in luni, avandu-se in vedere ca acesta trebuie sa se incadreze in termenul impus de DMI 3.4 31.07.2015

 • Indicatorii proiectuluiIndicatorii proiectului sunt clasificati in : rezultate imediate (directe) - se stabilesc ca rezultate ale activitatilor desfasurate in cadrul proiectului rezultate induse (indirecte) corelate cu indicatorii DMI 3.4 si care reprezinta efectele pe termen mediu / lung al implementarii proiectului

  Relatia cu alte programe / strategii / proiecteSe prezinta modul in care proiectul relationeaza cu alte programe sau strategii de la nivel national sau regionalEx:POS DRU

 • Alte cerinte

  Proiectul respect legislaia n domeniul egalitii de anse, proteciei mediului, eficienei energetice, tehnologiei informatiei i achiziiilor publice. Activitile propuse spre finanare n cadrul proiectului nu au fost finanate din fonduri publice n ultimii 5 ani i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare

 • Proiect generator de venituriEste proiectul care implica o investitie intr-o infrastructura a carei utilizare face obiectul unei taxe suportate in mod direct de catre utilizatorii infrastructurii sau genereaza venituri prin: inchirierea spatiului pentru alte tipuri de cursuri, evenimente, etc In cazul proiectelor generatoare de venit - Necesarul de finanare din fonduri publice (aa numitul gap funding) - reprezint acea parte a costurilor de investiie necesare proiectului care nu poate fi finanat de proiectul nsui si prin urmare are nevoie sa fie finanat din fonduri publice nerambursabile.Modul de calcul al GAP FUNDING este prezentat in documentul Comisiei europene GHID PENTRU METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST BENEFICIU - Document de lucru No. 4"- Anexa 2 la GS

 • Atentie,

  Infrastructura/ imobilul i echipamentele care fac obiectul proiectului finanat prin fonduri publice n cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate n alt scop/ cu alt destinaie dect cea principal, de exemplu, nu pot fi inchiriate unor terti spatii in cadrul imobilului modernizat, o durat de cinci ani de la finalizarea implementrii proiectului.

 • Cheltuieli eligibile pentru DMI 3.4 :

  Sunt stabilite prin Ordinul MDLPL nr. 185 din 18 februarie 2008

  Toate cheltuielile care se efectueaza pentru implementarea proiectului trebuie sa respecte OUG 34/2006 cu completarile ulterioare, privind achizitiile publice.

  Sunt considerate eligibile, n limita a 5% din valoarea total eligibil a proiectului, cheltuielile legate de proiectare i asistenta tehnica, cuprinzand cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnica

 • Cheltuieli eligibile (2):a) consolidarea, modernizarea si extinderea cldirilor (toate tipurile de infrastructur pentru nvtmntul obligatoriu, exceptnd campusurile pentru nvtmnt profesional si tehnic;b) consolidarea, modernizarea si extinderea cldirilor scolilor speciale: spatii de nvtmnt, spatii de cazare, cantine, diferite facilitti pentru acces si activitti didactice;c) construirea, extinderea, consolidarea si modernizarea cldirilor campusurilor pentru nvtmnt profesional si tehnic;d) modernizarea si extinderea utilittilor necesare functionrii obiectivului investitiei de baz, precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, radiocomunicaii, telecomunicaii.e) cheltuieli de dotare : achizitionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, echipamente pentru pregtirea profesional, echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din nvtmntul special.

 • Finantarea proiectuluiValoarea total a proiectului = Valoarea eligibil a proiectului + Valoarea neeligibil a proiectului + TVA

  Bugetul proiectului Datele cu care se completeaza tabelul de la acest paragraf sunt fundamentate de Studiul de fezabilitatea sau de Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii elaborate conform HG 28/2008Bugetul proiectului este structurat pe:- cheltuieli eligibile (din care 2% sunt suportate de solicitant)- cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA -ul (suportate in totalitate de solicitant)

 • Dupa depunerea cererii de finantare si a documentelor care o insotesc, aceasta urmeaza un proces de evaluare i selecie care se va derula n 3 etape:1. Verificarea conformitii administrative a cererii de finanare Conform - Grilei de verificare din GSVerificarea conformitii administrative va urmri, n principal, existena i forma Cererii de finanare precum i a anexelor, valabilitatea documentelor

  2. Verificarea eligibilitii cererii de finantare Conform Grilei de verificare din GS - urmrindu-se ndeplinirea condiiilor de eligibilitate. Organismul Intermediar poate solicita, de maxim trei ori, clarificri privind Cererea de finanare

 • 3. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului (selecia proiectului)Conform grilei din Anexa specifica din GS.Evaluarea tehnic i financiar va permite aprecierea gradului n care proiectul rspunde obiectivelor POR din domeniul DMI 3.4 si a modului cum proiectul este sustenabil dupa implementarea proiectuluiAceasta evaluare este realizata de evaluatori independenti stabiliti de AM POR

  Atentie:In cazul n care proiectul obtine 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grilele de evaluare, proiectul este respins

 • Informare si publicitateBeneficiarul are obligaia s asigure o vizibilitate potrivit i o promovare adecvat a obiectivelor, a rezultatelor obinute, etc n conformitate cu prevederile contractuale i instruciunile cuprinse n Manualul de identitate vizual a POR .

 • VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

  Departamentul Strategii Programe si Dezvoltare proiecte

  Date contact:Tel: +4021.3159.659, 3159.665

  Ana AdumitroaeiE-mail: [email protected]