PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 · PDF fileProgramul Operational Regional 2007-2013...

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 · PDF fileProgramul Operational Regional 2007-2013...

 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007--20132013

  Axa prioritar Axa prioritar 5 5 Dezvoltarea durabil Dezvoltarea durabil i promovarea turismuluii promovarea turismului

  Domeniul major de interventie 5.2 Domeniul major de interventie 5.2

  Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale pentru valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii ii

  serviciilor turisticeserviciilor turistice

  Mai 2008Mai 2008

  www.inforegio.ro

  Agentia pentru DezvoltareRegionala Sud-Est

 • ObiectivulObiectivul strategic al strategic al

  ProgramulProgramul Operational Regional 2007Operational Regional 2007--20132013

  SprijinireaSprijinirea unei dezvoltri economiceunei dezvoltri economice, sociale, durabile , sociale, durabile i echilibrat i echilibrat teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor i resurselor i resurselor specifice, cu accenspecifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de t pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de crecretere, tere, mbuntmbuntirea mediului de afaceri irea mediului de afaceri i a infrastructurii de bazi a infrastructurii de baz

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

  www.inforegio.ro

 • OBIECTIVE SPECIFICE Cresterea rolului economic i social al centrelor urbane, prin

  adoptarea unei abordri policentrice, n vederea stimulriiunei dezvoltri mai echilibrate a Regiunilor;

  mbuntirea accesibilitii Regiunilor i n particular a accesibilitii centrelor urbane i a legturilor cu zonelenconjurtoare;

  Cresterea calitii infrastructurii sociale a Regiunilor; CrestereaCresterea competitivitcompetitivitiiii RegiunilorRegiunilor ca ca localocaiiii pentrupentru afaceriafaceri;; CrestereaCresterea contribucontribuieiiei turismuluiturismului la la dezvoltareadezvoltarea RegiunilorRegiunilor.

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • AxeleAxele prioritareprioritare POR 2007 POR 2007 -- 20132013

  Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere.

  Axa prioritara 2 - mbuntirea infrastructurii de transport regionale ilocale.

  Axa prioritara 3 - mbuntirea infrastructurii sociale.

  Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local.

  AxaAxa prioritaraprioritara 55-- DezvoltareaDezvoltarea durabildurabil sisi promovareapromovarea turismuluiturismului..

  Axa prioritara 6- Asisten tehnic pentru sprijinirea implementrii POR.

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • Domeniile de intervenie n cadrul acestei axe prioritare sunt:

  55.1. Restaurarea .1. Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului culturali valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum , precum i i crearea / modernizarea infrastructurilor conexecrearea / modernizarea infrastructurilor conexe

  55.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de tur.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru ism pentru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterea calitterea calitii serviciilor ii serviciilor turisticeturistice

  55.3. Promovarea poten.3. Promovarea potenialului turistic ialului turistic i crearea infrastructurii necesare, i crearea infrastructurii necesare, n n scopul crescopul creterii atractivitterii atractivitii Romniei ca destinaii Romniei ca destinaie turisticie turistic..

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • ObiectivulObiectivul acestui domeniu de intervenie estembuntmbuntirea infrastructurii zonelor turisticeirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazareserviciilor de cazare i agrementagrement, cu impact direct asupra creterii cererii de turism pentru Romnia, ca destinaie turistic european.

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • Alocare financiar (orientativ) pentru Domeniul Major de Interventie 5.2

  www.inforegio.ro

  1. Repartizarea acestei alocri financiare orientative pe regiuni de dezvoltare si pentruperioada 2007 2013 se prezint astfel (milioane euro):

  Regiunea Nord - Est

  Sud Sud --EstEst

  Sud Sud -Vest

  Vest Nord -Vest

  Centru Bucureti -Ilfov

  Suma (n milioane Euro)

  37,70 30,6130,61 32,87 32,36 23,89 27,93 25,18 20,47

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • I. Eligibilitatea solicitantuluiI. Eligibilitatea solicitantului

  1. 1. Tipul solicitantuluiTipul solicitantuluiAA) Pentru infrastructura de turism de utilitate publicinfrastructura de turism de utilitate public (care nu intr sub nu intr sub

  incidenincidena ajutorului de stata ajutorului de stat) A1A1 - Unitati administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei

  publice locale, APL) A2 A2 - Parteneriate constituite ntre uniti administrativ-teritoriale

  (autoriti ale administraiei publice locale) A3A3 - Asociaii de dezvoltare intercomunitar (ADI)

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • B)B) Pentru infrastructura de turism de utilitate publicinfrastructura de turism de utilitate public/ p/ privatrivat (care intr sub incidena ajutorului de stat)

  B1 - Unitati administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale , APL) ;

  B2 - Parteneriate constituite ntre uniti administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale);

  B3 - Asociaii de dezvoltare intercomunitar (ADI) ; B4 - Intreprinderi mici (inclusiv microntreprinderi), i mijlocii din domeniul

  turismului i/ sau activiti conexe B4.1 ntreprinderi mici (si microntreprinderi) din domeniul turismului i/ sau

  activiti conexe B4.2 ntreprinderi mijlocii din domeniul turismului i/ sau activiti conexe

  B5 - Parteneriate constituite ntre uniti administrativ teritoriale (APL-uri) i ONG-uri din domeniul turismului i/ sau activiti conexe

  B5.1 Unitatea administrativ teritorial, lider al parteneriatului cu un ONG B5.2 ONG, n calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate administrativ

  - teritorialwww.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • autoriti ale administraiei publice locale

  DetaliiDetalii solicitantsolicitant sisi parteneriateparteneriate

  1) A1, B1 - UnitatUnitati administrativi administrativ--teritorialeteritoriale pot fi: UnitUnitile administrativ teritorialeile administrativ teritoriale (judee, municipii, orae,

  comune), avnd ca reprezentant legal preedintele consiliului judeean, in cazul judeelor, respectiv primarul, n cazul municipiilor, oraelor i comunelor;

  Consiliul judeConsiliul judeeanean avnd ca reprezentant legal preedintele consiliului judeean, dac consiliul judeean are n administrare imobilul subiect al cererii de finanare;

  Consiliile localeConsiliile locale reprezentate de primar, dac consiliul local are n administrare imobilul subiect al cererii de finanare;

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism penCrearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru tru valorificarea resurselor naturale valorificarea resurselor naturale i crei creterii calitterii calitii serviciilor turisticeii serviciilor turistice

 • DetaliiDetalii solicitantsolicitant sisi parteneriateparteneriate

  2) A2, B2 - Parteneriate constituite ntre uniti administrativ-teritoriale (autoriti ale administraiei publice locale) pentru realizarea unor programe de dezvoltare zonala

  www.inforegio.ro

  DMI 5.2 - Crea