Prof. Valeriu POPA Department of Mathematics and - 1 1 - - Prof. Valeriu POPA Department of...

download Prof. Valeriu POPA Department of Mathematics and - 1 1 - - Prof. Valeriu POPA Department of Mathematics

of 22

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Prof. Valeriu POPA Department of Mathematics and - 1 1 - - Prof. Valeriu POPA Department of...

 • -- 11 --

  Prof. Valeriu POPA DDeeppaarrttmmeenntt ooff MMaatthheemmaattiiccss aanndd IInnffoorrmmaattiiccss

  List of papers

  General Topology

  11997733 1. V. Popa, Asupra aplicaţiilor monotone între spaţiile bitopologice (On monotone

  functions between bitopological spaces), Stud. Cerc. Matem., 25, 2 (1973), 309 – 312.

  2. V. Popa and C. Stan, Asupra unei descompuneri a cvasicontinuităţii în spaţiile topologice (On a decomposition of cvasicontinuity in topological spaces), Stud. Cerc. Matem., 25, 1 (1973), 41 – 43.

  11997755 3. V. Popa, Asupra unei descompuneri a cvasicontinuităţii multifuncţiilor (On a

  decomposition of cvasicontinuity for multifunctions), Stud. Cerc. Matem., 27, 3 (1975), 323 – 328.

  4. V. Popa, Multifunctions and bitopological spaces, Bul. Soc. Şt. Mat. România, 19 (67), 1 – 2 (1975), 147 – 152.

  11997766 5. V. Popa, Asupra M – produselor bitopologice conexe (On M – bitopological conexe

  products), Bul. Şt. Tehnic, Inst. Politehn. “T. Vuia”, Timişoara, Ser. Mat. Fiz. Mec. Teor. Aplicată, 2 (35) (1976), 134 – 140.

  11997788 6. V. Popa, Asupra unei descompuneri a cvasicontinuităţii în spaţiile topologice (On a

  decomposition of quasicontinuity in topological spaces), Stud. Cerc. Mat., 30, 1 (1978), 31 – 35.

  7. V. Popa, Asupra unor proprietăţi ale multifuncţiilor cvasicontinue şi aproape continue (On some properties of quasicontinuous and almost continuous multifunctions), Stud. Cerc. Mat., 30, 4 (1978), 441 – 446.

  8. V. Popa, Asupra Weakly continuous multifunctions, Bull. U. M. I. 5, 15 – A, (1978), 379 – 388.

  11997799 9. V. Popa, Sur certain decomposition de la continuité dans les espaces topologique,

  Glasnik Mat. 14 (34) (1979), 361 – 364. 10. V. Popa, On some properties of bitopological semi – separate spaces, Mat. Vesnik, 3

  (16) (31) (1979), 71 – 75. 11998800 11. V. Popa, Multifuncţii H – aproape continue (Multifunctions H – almost continuous),

  Stud. Cerc. Mat. 32, 1 (1980), 103 – 109.

 • -- 22 --

  12. V. Popa, Caracterizări ale funcţiilor θ – continue (Characterizations of θ – continuous functions), Studii şi Cercetări (Matem.), Bacău (1980), 113 – 119.

  13. V. Popa, On some properties of weakly continuous multifunctions, Stud. Cerc. (Matem.), Bacău (1980), 121 – 127.

  11998811 14. V. Popa, Asupra unor forme slăbite de continuitate (On some weak forms of

  continuity), Stud. Cerc. Mat., 33, 5 (1981), 543 – 546. 11998822 15. V. Popa, Caracterizări ale funcţiilor slab continue (Characterizations of weak

  continuous functions), Stud. Cerc. Mat., 34, 3 (1982), 277 – 280. 16. V. Popa, Multifunctions semi – continuous, Rev. Roumaine Math. Pure et Appl., 27,

  7 (1982), 807 – 815. 17. V. Popa, Almost continuous multifunctions, Mat. Vesnik, 6 (19), (34) (1982), 75 –

  84. 18. V. Popa, Multifuncţii slab continue definite pe spaţii bitopologice (Weak continuous

  multifunctions defined on bitopological spaces), Stud. Cerc. Mat. 34, 6 (1982), 561 – 567.

  19. V. Popa, Multifuncţii tari continue (Strong continuous multifunctions), Bul. St. Tehn. Inst. Politehn. “Traian Vuia”, Timişoara, Ser. Mat. Fiz. 27 (41), 1 (1982), 5 – 7.

  11998833 20. V. Popa, Asupra unor condiţii de continuitate pentru multifuncţii (On some

  continuity conditions for multifunctions), Stud. Cerc. Mat. 35, 1 (1983), 46 – 51. 21. V. Popa, Asupra unor condiţii suficiente de cvasicontinuitate superioară (On some

  sufficient conditions of superior quasicontinuity), Studii şi Comunicări Şt. I. I. S. Bacău (1983), 119 – 123.

  22. V. Popa, Asupra unor multifuncţii care păstrează conexiunea dintre mulţimi (On some multifunctions that keeps the conexion between sets), Studii şi Comunicări Şt. I. I. S. Bacău (1983), 109 – 116.

  23. V. Popa, Some properties of almost continuous multifunctions, Mat. Vesnik, 35 (1983), 425 – 432.

  11998844 24. V. Popa, On some weakened forms of continuity for multifunctions, Mat. Vesnik 36

  (1984), 339 – 350. 11998855 25. V. Popa, Unele caracterizări ale multifuncţiilor cvasicontinue şi slab continue (Some

  characterizations of quasi – and weak continuous multifunctions), Stud. Cerc. Mat. 37, 1 (1985), 77 – 82.

  26. V. Popa, Sur certaines formes faibles de continuité pour les multifunctions, Rev. Roumanie Math. Pure Appl. 30 (1985), 539 – 546.

  27. V. Popa, On characterizations of feebly continuous functions, Mathematica, 27 (1985), 167 – 170.

  28. V. Popa, On almost continuous multifunctions, Rev. Research, Math. Sciences, Novi Sad Univ., 15, 1 (1985), 145 – 154.

 • -- 33 --

  11998866 29. V. Popa, Quasi proper sets and quasi almost continuity in bitopological spaces, Stud.

  Cercet. Bacău (1986), 185 – 187. 11998877 30. V. Popa, Properties of H – almost continuous functions, Bull. Math. Soc. Sci. Math.

  R. S. Roumanie, 31 (79), 2 (1987), 163 – 168. 31. V. Popa, Asupra unei relaţii comune pentru unele forme de continuitate (On a

  common relation for some continuity forms), Stud. Cerc. Şt. Bacău (1987), 80 – 83. 32. V. Popa, Characterizations of H – almost continuous functions, Glasnik Mat. 22 (42)

  (1987), 157 – 161. 33. V. Popa, On the almost continuity of the limits for sets of multifunctions, An. Univ.

  Timişoara, Set. Matem. 25, 2 (1987), 71 – 78. 11998888 34. V. Popa, On characterizations of irresolute multifunctions, J. Univ. Kuwait (Sci.), 15

  (1988), 21 – 26. 35. V. Popa, Funcţii Ti – slab continue (Ti – weak continuous functions), Lucrările Ses.

  Jubiliare de comunicări Ştiinţifice Iaşi, Vol. 5 (1988), 173 – 176. 36. V. Popa, Some properties of semi – weakly continuous mappings, Stud. Cerc. Mat.

  40, 6 (1988), 523 – 528. 37. T. Noiri and V. Popa, Weakly quasicontinuous multifunctions, Anal. Univ.

  Timişoara, Ser. Mat. 26, 2 (1988), 33 – 38. 11998899 38. V. Popa, Sur les multifunctions faiblement continues et H – presque continue,

  Demonstratio Math. 22, 2 (1989), 273 – 283. 39. V. Popa and T. Noiri, On weakly quasicontinuous functions, Glasnik Matem. 24 (44)

  (1989), 381 – 399. 40. V. Popa, Some properties of rarely continuous multifunctions, Lucrările Conf.

  Naţionale de Geometrie şi Topologie, Suceava, 6 – 9 octombrie 1988, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 1989, 269 – 274.

  11999900 41. T. Noiri and V. Popa, On some forms of continuity for multifunctions, Res. Report

  Yetsushiro Nat. College Techi. 12 (1990), 65 – 70. 42. V. Popa, On almost quasicontinuous functions, Lucrările Ştiinţifice, Ser. Mat. Fiz.

  IPG – Ploieşti (1990), 64 – 70. 43. V. Popa, On some properties of quasi semi-separate spaces, Lucrările Ştiinţifice, Ser.

  Mat. Fiz. IPG – Ploieşti (1990), 71 – 76. 44. V. Popa, Some properties of H – almost continuous multifunctions, Problemy

  Matematyczne, 1 (1988), 9 – 26 (appeared in 1990). 45. T. Noiri and V. Popa, Weak forms of faint continuity, Bull. Math. Soc. Sci. Mat. R.

  S. Roumanie, 34 (82), 3 (1990), 263 – 270. 46. V. Popa, Irresolute multifunctions, Intern. J. Math. Math. Sci. 13 (1990), 275 – 280. 47. V. Popa, Properties of rarely continuous functions, Mathematica, 32 (55), 1 (1990),

  77 – 80. 48. V. Popa, On feebly continuous functions, Studia Univ. Babeş – Bolyai, Ser. Math.

  35, 1 (1990), 25 – 29.

 • -- 44 --

  49. V. Popa, Some properties of almost feebly continuous functions, Demonstratio Math. 23, 4 (1990), 985 – 991.

  50. V. Popa, Weak continuity and almost continuity for multifunctions, Sb. Rad. Prisad Mat. Fac. Ser. Mat. 20, 1 (1990), 185 – 193 (Novi Sad).

  11999911 51. V. Popa, On weak forms of continuity of multifunctions, Stud. Cerc. Şt. Univ. Bacău,

  1 (1991), 89 – 91. 52. T. Noiri and V. Popa, Some properties of quasicontinuous functions, Anal. Univ.

  Timişoara, 29, 1 (1991), 65 – 71. 53. V. Popa and T. Noiri, Some properties of irresolute multifunctions, Mat. Vesnik 43

  (1991), 11 – 17. 54. V. Popa, A note on weakly and almost continuous multifunctions, Zb. Rad. Prisad

  Mat. Fac. Ser. Mat. 21, 2 (1991), 31 – 38. 11999922 55. T. Noiri and V. Popa, On strongly irresolute multifunctions, Res. Report Yatsushiro

  Nat. College Techn. 14 (1992), 75 – 79. 56. V. Popa and T. Noiri, On upper and lower weakly quasi – continuous multifunctions,

  Rev. Roumaine Math. Pure Appl. 37, 6 (1992), 499 – 508. 57. T. Noiri and V. Popa, On upper and lower θ – irresolute multifunctions, Indian J.

  Math., 34 (1992), 247 – 257. 58. V. Popa, Inter – relations among multifunctions defined on bitopological spaces,

  Rev. Anal. Numerique and Theory of Approx. 21 (1992), 69 – 74. 59. V. Popa, On characterizations of almost continuous multifunctions, Stud. Cerc. Şt.

  Ser. Mat., Univ. Bacău, 2 (1992), 115 – 118. 60. V. Popa, Some conditions for continuity of almost continuous multifunctions, Rend.

  Inst. Mat. Univ. Trieste, Fasc. I, II, 24 (1992), 19 – 23. 61. V. Popa, On the quasicontinuity for multifunctions, Anal. Univ. Timişoara 30 (1992),

  283 – 288. 11999933 62. V. Popa and T. Noiri, Almost weakly continuous functions, Demonstratio Math. 25,

  1 – 2 (1993), 241 – 251. 63. T. Noiri and V. Popa, Characterization