PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. :...

18
PRIMARIA MUNICIPIULUI .. : .. .. .. .. : .. .. . .. . · · ··· .. ·. · :: l ·. • . . . :. -. l ,: : .. •. . .. . . .. .. . Directia Genera Ia Administratie si Relatia cu CGMB : · · · · · ••••• Asistenta Tehnica si Juridica' ' ROMAN lA I I ' 1918-2018 s.Ar.>e.ATOf:IIM IMORWNA Serviciul Transparenta Decizionala Nr. 7433/1/ .12.2018 ANUNT ' Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In ad·rrrinistratia publica, republicata, se aduce Ia pubii"ca urmatorul proiect'de act normativ: Proiect de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea !?i eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurildr publice care fac parte din . ...- reteaua principala de strazi a municipiului Bucure!?ti ._ .• d':' :.:. ... · Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr'. 62/2003 prh/ind decizionala In' .. ; . ' . ..-........ ' publica, "Anunful referitof · fa elaborarea unui. :- de act normativ vit":fii:l:.id_i!l_s·+la ·publicului, In condifiile a/in. (4), cu dil pufin 30 · de;: zi/fJ .loiiratoare Tnainte·:;ae :supdii'erea · · ---- s·preaviz-are '-.; d€rcatre aatoritaf11e pub 1ce ... Procedura dezbatere: 30 de zile lucratoare: termen: 8 februarie 2019. z .. t- Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza, poateii u .. - pe site-ul P.M. B.- www.pmb.ro; .. _, . _ ... · · ·. ', link http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb publica/proiecte/pr dezb p.ubliccr.php,· .; _, · - Ia se.diul PMB, nr. 47, sector 5. Proiectul de act normativ se poate obtine In copie, pe baza de cerere depusa de lnformare. ·-··, . " ·· . -:· ,, · ;,: Tn cu prev€?c;le ,rj!e ?rt:-7, alin. 4 din Legea 52/2003, republieata,,. par:ia tf C\ ,' d;atg. de 03.01.2019, __ s_e_ pot trimite In ,,Prppuneri, sugestii, opioJL.9 'Y . v.alaare proiectele de acty.n.ormative publice. -:.·· , . ·. - . ·· · ,y,·:· ·------ -- pr-in-site-ul www.pmb.ro; - prin pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5- Directia Asistenta Tehnica Juridica; - depuse Ia Centrul .de lnformare- P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5. Materialele transmise vor purta mentiunea: Tntocmit, Consilier Tiberiu Par ---- -- Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro ,Recomandare Ia proiect de act normativ" DIRECTOR EXECUTIV 13, sector 5, Romania

Transcript of PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. :...

Page 1: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . : . -. .: ·~· ··.. l ,: : .. •.. .. . . .... .

Directia Genera Ia Administratie si Relatia cu CGMB : · · · · · ••••• Directi~ Asistenta Tehnica si Juridica' ' ROMAN lA

I I ' 1918-2018 s.Ar.>e.ATOf:IIM IMORWNA

Serviciul Transparenta Decizionala Nr. 7433/1/ ~! .12.2018

ANUNT '

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In ad·rrrinistratia publica, republicata, se aduce Ia cuno~tinta pubii"ca urmatorul proiect'de act normativ:

Proiect de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea !?i eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurildr publice care fac parte din . ...- ·~'~"-PH

reteaua principala de strazi a municipiului Bucure!?ti . _ .• ;:d~~ d':' -:-~:.z~ :.:. ~ ...

· Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr'. 62/2003 prh/ind trar.J~parenta decizionala In' adp;i·icii-Stt;~tfa .. ; . ' . ..-........ ~ ~,-c- · '

publica, r~publicata, "Anunful referitof · fa elaborarea unui. ~proi:e·ct· :-de act normativ vit":fii:l:.id_i!l_s·+la cuno~tinfa ·publicului, In condifiile a/in. (4), cu dil pufin 30 · de;:zi/fJ .loiiratoare Tnainte·:;ae :supdii'erea · ·

----s·preaviz-are'-.;d€rcatre aatoritaf11e pub 1ce ... Procedura dezbatere: 30 de zile lucratoare: termen: 8 februarie 2019. z .. t- .;(.i'~

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza, poateii c:Cirt:~~uJ.tat:· · u .. - pe site-ul P.M.B.- www.pmb.ro; .. _, . _ ... · · ·. ',

link http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb publica/proiecte/pr dezb p.ubliccr.php , · .; _, :_:·~: · - Ia se.diul PMB, B~dui · Reg·ina-· Eii1;abeta nr. 47, sector 5. "' .:,·.!i~:<~~:;_::;!:H::-;ist Proiectul de act normativ se poate obtine In copie, pe baza de cerere depusa ,la ~ Centf.uf de

lnformare. ·-··, . " ·· .. -:· -~ ,, · ;,: Tn conform.itat~ cu prev€?c;le,rj!e ?rt:-7, alin. 4 din Legea 52/2003, republieata,,.par:iatfC\,'d;atg. de

03.01.2019, __ s_e_ pot trimite In scri~. ,,Prppuneri, sugestii, opioJL.9'Y. v.alaare de- recomarr~~!}i~'fl?rivind proiectele de acty.n.ormative su~l,J~€? .d.~zbaterii publice. -:.·· ~ , . ·. - . · · · ;::,:N~:-:'- . ,y,·:· •

--------IP-r:opunerile,sug.estiile.,-opi~iile:.piivind,pr.oiectele-de-act6:-normat-i-ve,se-vor--trar:~smite:-·-----­·-------- pr-in-site-ul www.pmb.ro;

- prin po~ta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5- Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica;

- depuse Ia Centrul .de lnformare- P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5. Materialele transmise vor purta mentiunea:

Tntocmit, Consilier Tiberiu Par

----~- --

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po~tal

Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

,Recomandare Ia proiect de act normativ"

DIRECTOR EXECUTIV

13, sector 5, Bucure~ti. Romania

Page 2: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 3: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 4: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 5: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 6: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 7: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 8: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 9: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 10: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 11: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 12: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 13: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 14: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 15: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 16: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 17: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..
Page 18: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI .. : .. ·:: l ridicarea... · primaria municipiului bucure~ti .. : .. .. . . ~ .. : .. .. . ... ·:·· ··· .. ·. ·:: l ·. • . . . :: . ..