Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

43
Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013 Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor Piteşti, 18 mai 2012 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

description

Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor Piteşti, 18 mai 2012. Proiect finanţat pe bază de grant în cadrul Programului Leonardo da Vinci al Uniunii Europene de către un consorţiu internaţional format din: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Page 1: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar

în rândul trainerilor

Piteşti, 18 mai 2012

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 2: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Proiect finanţat pe bază de grant în cadrul Programului

Leonardo da Vinci al Uniunii Europene de către un consorţiu

internaţional format din:

Handwerkskammer Freiburg, Germania – coordonator,

IRIS E.v., Germania AREA şi Fundación Pascual Tomás, Spania GENESIS şi CPFP, Italia Asociaţia de Tineret pentru Educaţie şi Ştiinţă

SOLARIS, România Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 3: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Sondajul pe bază de chestionar a urmărit:  1. Să ofere o imagine de ansamblu asupra nevoilor de sprijin

ale trainerilor prin:  Lărgirea bazei de cunoaştere a practicii predării în

organizaţiile partenere. Oferirea unei baze pentru cunoaşterea sistematică a

situaţiilor concrete de pregătire profesională în practica de zi cu zi.

Surprinderea diferenţelor între cursanţi şi grupuri de cursanţi.

Identificarea nevoilor de sprijin suplimentar în activitatea de instruire.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 4: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

2. Să identifice, prin analiza rezultatelor sondajelor din toate ţările participante, domenii tematice prioritare pentru o strategie de îmbunătăţire a sprijinului instituţional pentru activităţile de formare profesională.

3. Să identifice domeniile în care transferul de cunoştinţe de la parteneri este necesar şi util.

4. Să întărească baza de argumentare în dialogul cu alte organizaţii de formare profesională şi cu decidenţii politici pentru îmbunătăţirea cadrului instituţional şi instituirea unui sistem de asigurare a calităţii în activitatea de formare profesională.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 5: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Tematica chestionarului a cuprins: 

Sectoarele/meseriile în care trainerii organizaţiilor partenere în proiect activează;

Pregătirea de baza şi suplimentară a trainerilor; Aprecierea trainerilor privind diferite aspecte ale activităţii de

instruire; Aprecierea trainerilor privind caracteristici ale cursanţilor; Concepte folosite în activitatea trainerilor; Abordări şi metode folosite în activitatea trainerilor; Descrierea rolului de trainer şi a atitudinii lui mentale în relaţiile

cu cursanţii; Stiluri de comunicare folosite; Forme de sprijin disponibile la locul de muncă, gradul de folosire

a acestora şi nevoi suplimentare de sprijin.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 6: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Aplicarea chestionarului

Chestionarul, în forma pregătită de experţii organizaţiilorparticipante, a fost pretestat pe 11 traineri ai SOLARIS (4 femeişi 7 bărbaţi), selectaţi astfel încât să acopere domeniile şinivelurile de instrire asigurate de organizaţie. Chestionarul în forma finală, cu adaptările impuse derezultatele pretestării, a fost aplicat unui număr de 79 traineri(35 bărbaţi, 43 femei, 1 nedeclarat), dintre care 60 traineri carelucrează pentru SOLARIS şi 19 traineri care lucrează pentruorganizaţii partenere ale SOLARIS.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 7: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Structura respondenţilor pe grupe de vârstă a fost următoarea:

  sub 30 ani – 8 30-39 ani – 29 40-49 ani – 23 50-59 ani – 16 60 ani şi peste – 2 Nedeclarată - 1

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 8: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Rezultate şi Concluzii

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 9: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Structura trainerilor pe domenii de educaţie reflectă în mare măsură

structura domeniilor în care aceştia furnizează instruire, ceea ce

denotă o bună politică de alocare a resurselor în cadrul organizaţiei.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

1 Educaţie

2 Ştiinţe umaniste şi arte

3 Ştiinţe sociale, economie şi drept

4 Ştiinţe

5 Inginerie, industrie şi construcţii

7 Sănătate şi asistenţă socială

8 Servicii

0 5 10 15 20 25 30

1

2

23

2

28

1

22

Structura trainerilor după domeniul de educaţie

Page 10: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Hoteluri şi restaurante

Activităţi de servicii administrative şi de suport

Construcţii

Învăţământ

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Sănătate şi asistenţă socială

Informaţii şi comunicaţii

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Industria prelucrătoare

Industria prelucrătoare - catering

Alte activităţi de servicii - Coafură şi alte tratamente

de înfrumuseţare

Tranzacţii imobiliare

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

10

8

17

1

5

1

3

10

3

1

14

3

2

1

Structura trainerilor pe sectoare de activitate

Page 11: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

76% dintre respondenţi au declarat că au urmat şi o pregătire specifică în activitatea de instruire, in mare măsură formare de formatori.

În următoarele faze ale proiectului, transferul de cunoştinţe trebuie să includă şi elemente de pedagogie-teoria educaţiei.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 12: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

0 Fără pregătire specifică

1 Formare de formatori (TOT)

2 Curs de pedagogie

3 Pregătire avansată în specialitate

4 Pregătire avansată în specialitate &TOT

5 Pregătire avansată în specialitate & pedagogie

6 Pregătire la universitate

7 Altceva

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

24.05%

27.85%

6.33%

16.46%

15.19%

3.80%

2.53%

3.80%

În cazul în care aveţi o pregătire specifică pentru activitatea de instruire, vă rugăm să o menţionaţi aici:

Page 13: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Evaluarea trainerilor privind diferite aspecte ale activităţii de pregătire profesională sugerează un nivel înalt de auto-apreciere, cu cele mai mari cote pentru încrederea în ei înşişi şi în munca lor şi pentru aptitudinile lor pedagogice.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Page 14: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20

4.86 4.71

4.94

4.37

4.83 4.74

4.31

4.98 4.86 5.00

4.53

4.86 4.86

4.21

2. La ce nivel vă evaluaţi următoarele aspecte şi calităţi în activitatea practică de trainer?

(medii: 1=slab... 5=bun)

Page 15: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Percepţiile trainerilor privind potenţialul cursanţilor de a atinge obiectivele instruirii sunt în cea mai mare parte pozitive.

  Având în vedere şi gradul înalt de apreciere

al trainerilor privind propriul potenţial, putem spune ca suntem în prezenţa unei premise foarte bune pentru o activitate de succes.

Page 16: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

foarte bune bune suficiente insuficiente slabe -

5

10

15

20

25

30

35

26.42 23.79

18.03 15.48

17.85

26.82

31.11 30.61

9.82 8.88

3.1. Cum percepeţi aptitudinile cursanţilor/ucenicilor dumneavoastră (pe care le aveau la începutul cursului/pregătirii) de a atinge obiectivele cursului/pregătirii? Vă rugăm

să exprimaţi în procente ponderile celor ale căror aptitudini le consideraţi:

Bărbaţi (%) Femei (%)

Page 17: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

În opinia respondenţilor noştri, aptitudinile personale ale cursanţilor sunt cele mai importante pentru atingerea obiectivelor instruirii, în principal atitudini şi valori de bază şi parametri psihologici privitori la performanţă. Dintre aptitudinile sociale, capacitatea de a lucra în grup/echipă a fost pe departe cea mai apreciată.

Totuşi, aprecierile privind aptitudinile importante pentru succesul cursanţilor diferă considerabil în funcţie de domeniul/meseria în care se realizează instruirea.

Page 18: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

1. Aptitudini şi competenţe personale 2. Aptitudini şi competenţe sociale.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

39.1111111111111

15.1111111111111

8.88888888888889

80.444444444444444

5.77777777777778

22.2222222222222

0.421940928270043

Opiniile trainerilor privind aptitudinile/abilităţile de care au nevoie cursanţii (%)

2. c) abilităţi de lucru în reţea

2. b) abilităţi /competenţe de lucru în echipă/grup

2. a) abilităţi sociale de bază

1. e*) Alte abilităţi personale (limbi străine)

1. e) alte abilităţi personale: abilităţi practice/dexteritate/talent

1. d) parametri psihologici privind conduita în muncă

1. c) condiţia lor fizică

1. b) parametri psihologici privind performanţa lor

1. a) atitudini şi valori de bază

Page 19: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Hot

elur

i şi r

esta

uran

te

Act

ivită

ţi de

ser

vici

i adm

inis

trat

ive

şi d

e...

Con

stru

cţii

Învă

ţăm

ânt

Pro

ducţ

ia ş

i fur

niza

rea

de e

nerg

ie

elec

tric

ă şi

term

ică,

gaz

e,

apă

cald

ă şi

aer

c...

Săn

ătat

e şi

asi

sten

ţă s

ocia

Info

rmaţ

ii şi

com

unic

aţii0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%Abilităţi necesare cursanţilor pe sectoare economice

2. Abilităţi şi competenţe sociale: c) Abilităţi de lucru în reţea

2. Abilităţi şi competenţe sociale: b) Abilităţi /competenţe de lucru în grup/echipă

2. Abilităţi şi competenţe sociale: a) Abilităţi sociale de bază

1. Abilităţi şi competenţe personale:e*) Altele: limbi străine

1. Abilităţi şi competenţe personale:e) Altele: abilităţi practice/dexteritate/talent

1. Abilităţi şi competenţe personale: d) Parametri psihologici privind conduita în muncă

1. Abilităţi şi competenţe personale: b) Parametri psihologici privind performanţa lor

1. Abilităţi şi competenţe personale: a) Atitudini şi valori de bază

Sectoare economice (CAEN)

Page 20: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Analiza rezultatelor sondajului sugerează că ar fi utilă furnizarea de instruire suplimentară trainerilor cu privire la aptitudinile specifice necesare pentru pregătirea în diferite meserii/domenii, precum şi transferul de bune practici în domeniul promovării şi dezvoltarii aptitudinilor cursanţilor în procesul de instruire.

Page 21: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Aproape toate conceptele care ghideză activitatea trainerilor, propuse în chestionar spre ierarhizare de către traineri în funcţie de importanţa alocată în propria lor activitate, au obţinut valori medii între 4 = important şi 5 = foarte împortant. La fel gradul de cunoaştere a operării cu aceste concepte (know-how).

Page 22: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

partic

iparea

manage

mentul

dive

rsităţi

i

educaţ

ia int

ercult

urală

capaci

tarea

soluţi

onare

a confl

ictelor

interv

enţia

în sit

uaţii d

e criză

antren

oratul

dinam

ica gr

upului

învăţa

rea de

-a lun

gul vie

ţii

concen

trarea

pe co

mpeten

ţe

motiva

ţia -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Q4. Cum apreciaţi importanţa următoarelor concepte pentru munca dumneavoastră ? (1=neimportant... 5=foarte important)

BărbaţiFemei

Page 23: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

partic

iparea

manage

mentul

dive

rsităţi

i

educaţ

ia int

ercult

urală

capaci

tarea

soluţi

onare

a confl

ictelor

interv

enţia

în sit

uaţii d

e criză

antren

oratul

dinam

ica gr

upului

învăţa

rea de

-a lun

gul vie

ţii

concen

trarea

pe co

mpeten

ţe

motiva

ţia -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Q4.1. Care este nivelul dumneavoastră de cunoaştere funcţională ( deprindere de operare) cu privire la următoarele concepte: (1=foarte slab... 5=foarte bun)

BărbaţiFemei

Page 24: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Exprimă aceste răspunsuri realitatea, sau suntem în prezenţa unor răspunsuri apreciate de respondenţi ca aşteptate/dezirabile?

Dacă exprimă realitatea, sprijinul suplimentar ce poate fi acordat în cadrul proiectului mai este necesar?

Page 25: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Şi în cazul abordărilor şi metodelor folosite în activitatea de instruire, cu privire la care subiecţii sondajului au fost întrebaţi cât de des le folosesc, rezultatele obţinute ridică întrebări privind acurateţea răspunsurilor.

Toate variantele propuse au întrunit medii între 3 = uneori şi 5 = foarte des, iar mai mult de jumătate între 4 = des şi 5 = foarte des.

Page 26: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

a. Prezentări

b. Învăţare concentrată pe trainer

c. Învăţare auto-dirijată

d. Munca de grup/echipă

Învăţarea prin exerciţiu

f. Abordarea participativă

g. Învăţarea între/de la colegi

h. Învăţarea prin proiecte

i-m. Altele/care?

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Q5. Cât de des utilizaţi în activitatea de instruire ur-mătoarele abordări şi metode?

Medie (femei) Medie (bărbaţi) Medie (general)

Page 27: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Metodele cele mai eficace din perspectiva învăţării de către cursanţi au apărut a fi învăţarea prin exerciţiu (27,18%), munca de grup (14,56%) şi practica/ucenicia la locul de muncă, adăugată de respondenţi ca „altele” (11,65%).

Page 28: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

a.       Prezentări

c.       Învăţare auto-dirijată

e.       Învăţarea prin exerciţiu

g.      Învăţarea între/de la colegi

i.        Altele - Practică / internship

k.      Altele - Teste / examinări frecvente

m.    Altele - Folosirea noilor tehnologii (audio-video,

videoproiector) sau software specific

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

8.74%9.71%

0.00%14.56%

27.18%8.74%

0.00%6.80%

11.65%2.91%2.91%2.91%

3.88%

Q. 5.1. Pe care dintre metodele pe care le aplicaţi în activitatea dumneavoastră de trainer le consideraţi cele mai eficiente/de succes din perspectiva învăţării

de către cursanţi/ucenici?

Pondere în total opţiuni exprimate

Page 29: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Răspunsurile la întrebarea privind percepţia propriului rol ca profesor în relaţia cu cursanţii prezintă un tablou destul de curios.

Toate variantele imaginate de noi ca posibile răspunsuri au fost declarate de respondenţi ca descriind foarte bine, bine sau oarecum rolul lor de profesor.

Este de discutat în ce măsură răspunsurile reflectă o realitate (trainerii „joacă” toate aceste roluri în mare şi foarte mare măsură?)

Page 30: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

lector

/instr

uctor

facili

tator

antren

or/for

mator

modera

tor

consili

er şef

organ

izator

expert

superv

izor

însoţi

tor/pr

ieten

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Q6. Cum descriu cuvintele următoare rolul dumneavoastră de profesor în re-laţia cu cursanţii/ucenicii dumneavoastră?

(medii: 1=deloc ... 5=foarte bine)

Bărbaţi Femei

Page 31: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Răspunsurile primite la întrebarea (deschisă) privind atitudinea mentală ce caracterizează relaţia trainerilor cu cursanţii arată că mulţi dintre aceştia încă optează pentru o relaţie de tip profesor - elev/trainer - ucenic.  Totuşi, analiza răspunsurilor a evidenţiat şi faptul că aproape jumătate dintre aceştia îşi percep cursanţii ca pe o resursă („viitori profesionişti”, „viitori colegi”, „persoane cu potenţial”), astfel încât munca lor apare mai degrabă ca o investiţie în viitor decât o relaţie de rutină profesor – elev. Această abordare este de natură să genereze motivaţie, atât pentru traineri cât şi pentru cursanţi, ceea ce sugerează că suntem în prezenţa unei organizaţii furnizoare de formare profesională cu bune perspective de a-şi realiza obiectivele.

Page 32: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Îmi privesc cursanţii ca pe viitori profesionişti

Mă raportez la cursanţii mei ca la viitori colegi

Folosesc o relaţie de tip profesor-elev/trainer-cursant (delimitări clare)

Îmi privesc cursanţii ca pe prieteni

Folosesc un stil direct în relaţiile cu cursanţii mei

Pentru mine cursanţii sunt persoane cu potenţial, care sunt doritori să înveţe

Folosesc un stil ferm/sever/autoritar în relaţia cu cursanţii mei

Îmi adaptez stilul la cursanţii mei

Am o atitudine înţelegătoare, tolerantă, împăciuitoaretowards my trainees.

Altele

0 5 10 15 20 25

16

13

14

6

3

5

4

3

3

6

21.9178082191781

17.8082191780822

19.1780821917808

8.21917808219175

4.10958904109589

6.84931506849315

5.47945205479454

4.10958904109589

4.10958904109589

8.21917808219175Care este atitudinea dumneavoastră mentală ce caracterizează modul

dumneavoastră de relaţionare cu cursanţii/ucenicii?

Valid percent Frequency

Page 33: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Toţi termenii propuşi de noi pentru descrierea stilului personal de comunicare al trainerilor intervievaţi au fost apreciaţi ca adecvaţi, cu niveluri mai înalte pentru „instructiv”, „corect” şi „prietenos”. Nu excludem ca respondenţii noştri să nu fi cunoscut suficient caracteristicile stilurilor de comunicare denumite de respectivii termeni.

  În aceste condiţii nu putem trage concluzii

privind stilul/stilurile de comunicare adoptat(e) de trainerii intervievaţi.

Page 34: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

prietenos maternal/paternal

sever corect autoritar afectuos amuzant instructiv rezervat alt cuvânt -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Q8. Cum descriu următorii termeni stilul dumneavoastră personal de comu-nicare?

(1=deloc ... 5=foarte bine)

Bărbaţi Femei

Page 35: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Răspunsurile primite la întrebarea privind tipurile de sprijin pentru traineri disponibile în cadrul organizaţiei sugerează o capacitate de sprijin deosebit de mare a acestei organizaţii.

Totuşi, analizate în funcţie de vârsta respondenţilor, constatăm deosebiri semnificative. Cum se explică acestea?

Page 36: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

sprijin tehnic

pregătire profesională avansată

pregătire pedagogică

material didactic

schimb de experienţă cu colegii

supervizare

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

79.70%

72.20%

74.70%

81.00%

72.20%

41.80%

Q. 9: Vă rugăm să marcaţi tipurile de sprijin disponibile la locul dumneavoastră de muncă (în calitate de trainer):

Valid percent

Page 37: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

sprijin tehnic

pregătire profesională avansată

pregătire pedagogică

material didactic

schimb de experienţă cu colegii

supervizare

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q. 9: Vă rugăm să marcaţi tipurile de sprijin disponibile la locul dumneavoastră de muncă (în calitate de trainer):

60 ani şi peste 50-59 ani 40-49 ani 30-39 ani Sub 30 ani

Page 38: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Mai mult, rezultatele sondajului indică faptul că toate aceste forme de sprijin sunt frecvent folosite de trainerii intervievaţi.

Faţă de aceste rezultate, nu este de mirare că puţini respondenţi au indicat nevoi suplimentare de sprijin (18).

Nevoia de sprijin suplimentar indicată de mai mulţirespondenţi se referă la practică, în sensul deoportunităţi pentru instruire în condiţii reale demuncă.

Page 39: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

spriji

n teh

nic

pregă

tire pr

ofesio

nală

avan

sată

pregă

tire pe

dago

gică

materia

l dida

ctic

schim

b de e

xperi

enţă

cu co

legii

supe

rviza

re -

1

2

3

4

5

Q9.1 Cât de des utilizaţi efectiv următoarele tipuri de sprijin disponibile?(1=niciodată ... 5=foarte des)

Bărbaţi Femei

Page 40: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Toate formele structurale de sprijin pentru dezvoltarea sau perfecţionarea activităţii profesionale prevăzute în chestionar ca variante de răspuns au fost considerate de respondenţii noştri utile sau foarte utile, ceea ce nu permite stabilirea unor priorităţi ale organizaţiei în acest domeniu.

Gradul de satisfacţie al trainerilor intervievaţi cu privire la ofertele şi facilităţile puse la dispoziţie de organizaţia pentru care lucrează este mare şi foarte mare în toate cazurile.

  Există, totuşi, diferenţe de apreciere în funcţie de gen şi

vârstă.  Un asemenea grad de satisfacţie este fără îndoială un alt

factor principal de succes pentru activitatea organizaţiei.

Page 41: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

sprijinul tehnic

sprijinul în probleme educaţionale

resursele disponibile

echipamentele furnizate

comunicarea/cooperarea între colegi

posibilităţile de participare/co-decizie

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Q10. Pe o scală de la foarte înalt la foarte scăzut/nemulţumit(ă), vă rugăm să precizaţi gradul dumneavoastră de mulţumire faţă de următoarele oferte şi facil-

ităţi ale organizaţiei dumneavoastră:(medii: 1=foarte scăzut ... 5=foarte înalt)

Femei Bărbaţi

Page 42: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

sprij

inul

tehn

ic

sprij

inul

în

prob

lem

e ed

ucaţ

iona

le

resu

rsel

e di

spon

ibile

echi

pam

ente

le

furn

izat

e

com

unic

area

/co

oper

area

în

tre

cole

gi

posi

bilit

ăţile

de

part

icip

are/

co-d

eciz

ie

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Q10. Pe o scală de la foarte înalt la foarte scăzut/nemulţumit(ă), vă rugăm să precizaţi gradul dumneavoastră de mulţumire faţă de următoarele oferte şi facil-

ităţi ale organizaţiei dumneavoastră:(medii: 1=foarte scăzut ... 5=foarte înalt)

sub 30 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60 ani şi peste

Page 43: Prezentarea rezultatelor sondajului pe bază de chestionar în rândul trainerilor

Instrumente ale meseriei de trainer – Leonardo Transfer Project 10/2011 - 9/2013

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Sub 30 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-59 ani

60 ani şi peste

3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60

Nivelul general de mulţumire al trainerilor faţă de ofertele şi facilităţile oferite în instituţia lor pe grupe de vârstă

(1=foarte scăzut ... 5=foarte înalt)

Media mediilor