Prezentare Industrial

18
DIVIZIA INDUSTRIALĂ www.blackseasuppliers.ro

Transcript of Prezentare Industrial

Page 1: Prezentare Industrial

DIVIZIA INDUSTRIALĂ

www.blackseasuppliers.ro

Page 2: Prezentare Industrial
Page 3: Prezentare Industrial

ȚEVI, FITINGURI ȘI ROBINEȚI DIN INOX PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Standard: DIN 11850 / ASTM A270 Toatăgamaderobinețișifiltre Toatăgamadefitingurișiflanșe Toatăgamadegarnituri

ȚEVI, FITINGURI ȘI ARMĂTURI PENTRU PRESIUNE ÎNALTĂ

Fitinguricuunasaudouăferuledestrângere Fitingurifiletate Dimensiuni:1/16”-1” Materiale:alamă,oțelinox,altele... Robinețicuac,cusferă,ventil,altele... Tubrigidsauflexibilmetalic Distribuitoare2,3,5,7căi Distribuitoarepentrurețeledeaercomprimat,diferiteconexiuni Acesoriipentruinstalațiidemăsurare,instrumente Tubtrasdininoxcudiametre:4la25mmsau1/4”la1” Cilindriideprobă Flanșeprindereprincompresiune

Page 4: Prezentare Industrial

MATERIALE DIN INOX PENTRU APLICAȚII INDUSTRIALE

Standarde:AISI304,304L,316I,321șialtele Profile:pătrate,dreptunghiulare,cornier,barerotunde,platbandă Tablă:platăsauroluităcudiferitefinisări(oglindă,matăetc.) Tablăexpandatăsaucudiferitestriații Țeavăsudatăsautrasăcudiametreîntre4și400mm Fitingurisudatesautrase:coturi,teuri,reducții,olandezetc. Adiționalepentruinox:electrozipentruinoxșipastădecapantă Accesorii:suporțidețeavăcupiciorsaupiuliță Toatetipuriledeetanșăripentrutoatemediiledelucru

Page 5: Prezentare Industrial

ROBINEȚI CU VENTIL

Jachetăpentrurobineți Conexiuni:filet,flanșă,sudură Dimensiuni:DN15-DN400și3/8”-4” Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Presiuni:delaPN10laPN520sauANSI150,300,600... Robinețicuventil,cușifărăburduf Diferiteetanșărifuncțiedepresiuneșitemperatură Robinețiipotaveaacționărimanuale,electrice,pneumaticesaumixte

ROBINEȚI CU SERTAR

Conexiuni:filet,flanșă,sudură Dimensiuni:DN15-DN300și3/8”-4” Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Presiuni:delaPN10laPN63/100sauANSI150,300,600,900,1500 Tijăascendentășineascendentă Diferiteetanșărifuncțiedepresiuneșitemperatură Robinețiipotaveaacționărimanuale,electrice,pneumaticesaumixte

ROBINEȚI FLUTURE

Conexiuni:wafer,lug,doubleexcentric Dimensiuni:DN32-DN1000 Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Etanșări:epdm,viton,silicon,nbrșialtelespeciale Presiuni:delaPN10laPN40 Accesorii:reductormanual,lanțdeacționare,extensielatijă,alungirecuflanșe Acționări:manualeculevier,electrice,pneumaticesaumixte

Page 6: Prezentare Industrial

CLAPETĂ DE SENS

Tipuri:disc,ventil,piston,bilă,clapetădublă Conexiuni:filet,flanșă,wafer,sudură Dimensiuni:DN15-DN300și3/8”-4” Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Presiuni:delaPN10laPN63/100sauANSI150,300,600,900,1500 Etanșare:nbr,epdm,metalicășialtele

ROBINEȚI CU SFERĂ

Tipuri:cudouășitreicăi Conexiuni:filet,flanșă,wafer,sudură Dimensiuni:DN15-DN800și3/8”-10” Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Presiuni:delaPN10laPN320sauANSI150,300,600,900,1500... Etanșare:pentrutoatemediiledelucru Acționări:manuale,electrice,pneumaticesaumixte

Page 7: Prezentare Industrial

ROBINEȚI CUȚIT

Conexiuni:wafer Dimensiuni:DN32-DN1000 Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Presiuni:delaPN10laPN40 Etanșări:epdm,viton,silicon,nbr,speciale Robinețiipotaveaacționărimanuale,electrice,pneumaticesaumixte

SUPAPE DE SIGURANȚĂ

Conexiuni:filet,flanșă,speciale Dimensiuni:DN15-DN400și3/8”-10” Materiale:fontă,oțelturnat,oțelforjat,oțelinox Presiuni:delaPN10laPN520sauANSI150,300,600... Etanșări:pentrutoatemediiledelucru Capacelasupapă:închis,deschis,cutijă,fărătijă... Toatăgamaderuptoaredediscpentrusupapeledesiguranță Construcțiispeciale

CAZANE DE ABUR ȘI INSTALAȚII AUXILIARE

Pânălapresiuneade32barșicapacitatemaximăde32t/hperunitate Stațiidetratareapă Pompedealimentare Generatoaredeabur Schimbătoaredecăldură:abur/apăsauapă/apă Combustibil:gaznatural,motorină,CLUsausolid

Page 8: Prezentare Industrial

OALE DE CONDENS

Tipuriconstructive:clopot,flotor,disc,bimetal,bilă,burduf Dimensiuni:DN15-DN100și1/2”-4” Materiale:fontă,fontăductilă,oțelturnat,oțelinox Conexiuni:filet,sudură,flanșă,conexiuneclamp Debitedecondens:pânăla100t/h Mediudelucru:abursaturat,abursupraîncălzit,aburcurat Montaj:verticalsauorizontal

POMPE DE CONDENS MECANICE

Tipuriconstructive:toatăgamadepompedecondensmecanice Fluidmotor:abursauaer Materiale:fontă,oțelturnat Conexiuni:sudură,flanșă Potfimontateînparalelpentrumărireadebitului Potfimontatecutoatearmăturileaferenteformândungrupdepompare

Page 9: Prezentare Industrial

ROBINEȚI CU ACȚIONARE ELECTRICĂ, PNEUMATICĂ ȘI REDUCTOR MANUAL

Robinețicuacționareelectrică,conexiuni:delaDN15laDN1000 Robinețicuacționarepneumatică,conexiuni:delaDN15laDN1000 Robinețicuacționaremixtă-manual/electricsaumanual/pneumatic Accesorii:furtunpneumatic,fitinguri,filtreregulatoare,electrovalve,senzori,indicatoridecursă...

REDUCTOARE DE PRESIUNE ȘI REGULATOARE DE TEMPERATURĂ

Mediudelucru:abur,apă,aer,gazenaturale,fluidespeciale Conexiuni:filetsauflanșă(DINșiANSI),diametreDN15-DN200,1/2”-8” Materiale:fontă,fontăductilă,bronz,alamă,oțelturnat,oțelinox Domeniuldereglajfoartemare Accesorii:țeavădeimpuls,fitinguri,robinețideizolare,oaledecondens,separatoaredepicături... Accesorii:manometre,țeavă,flanșe

SEPARATOR DE PICĂTURI AERISITOR AUTOMAT RUPTOR DE VID

MANOMETRE ȘI TERMOMETRE

Toatăgamadepresiunișitemperaturi Conexiuni:toatăgama Mediidelucru:apă,aer,condens,lichidespeciale,industriaalimentarășifarmaceutică Accesorii:robinețideizolare,sifontrompetăsauU,membranăderupere...

Page 10: Prezentare Industrial

VIZORI DE CURGERE

Materiale:fontă,fontăductilă,oțelturnat,oțelinox,oțelforjat Diametre:delaDN15laDN200,1/4”-8” Conexiune:filet,sudură,flanșe,conexiunipentrumediicurateșiindustriaalimentară Mediudelucru:apă,aer,condens,lichidespecialeetc. Sticlăcircularăpeopartesaupeambelepărți Piesedeschimb:sticlacircularășigarnituri

FILTRE PENTRU IMPURITĂȚI, TIP Y SAU TIP T

Materiale:fontă,fontăductilă,oțelturnat,oțelinox,oțelforjat Diametre:delaDN15laDN200,1/4”-8” Conexiune:filet,sudură,flanșe,conexiunipentrumediicurateșiindustriaalimentară Diferitegradedefiltrare(diversemeshlasită) Doppentrupurjaredirectpecapac

PSI

Aparatedecontrolsisemnalizare-ACS SprinklereDN1/2”-1”,K80-363 Hidranțideexteriorșideinterior Fitinguricuprindererapidă(canelate) Debitmetre GrupuridepompareEN12845

Page 11: Prezentare Industrial

INDICATOARE DE NIVEL PENTRU O VARIETATE MARE DE FLUIDE

Indicatoaredenivelmagnetice -materialepentrucamerășiflotorfuncțiedefluiduldelucru -conexiunecuflanșă,filetsausudură Indicatoaredenivelcusticlădenivelreflexsautransparent -materialepentrucorp:oțelturnatsauoțelinox -conexiuni:flanșăsaufiletDN15,DN20sauDN25 Sticledenivelreflexsautransparentecufoițădemică Sticledenivelrotundepentruvizoridecurgereșiguridevizitare Armăturipentrusticledenivel Accesorii:sursădelumină,robinețidepurjare,elementedetransmiteresemnalladistanță,sisteme antiîngheț,sistemedeîncălzire

COMPENSATOARE DE DILATARE DIN INOX ȘI CAUCIUCCOMPENSATOARE DE MONTAJ

Material:cauciucșioțelinox Conexiune:sudură,flanșăsaufilet Diametre:DN15-DN1000,1/2”-3” Construcțiispecialepentrucompensatoriidedilatare Accesorii:limitatoridecursă,limitatoridedeplasare...

ȚEAVĂ NEAGRĂ ȘI FITINGURI NEGREȚEAVĂ ZINCATĂ ȘI FITINGURI ZINCATE

TOATE DIAMETRELE DE ȚEAVĂ TRASĂ ȘI SUDATĂTOATĂ GAMA DE FLANȘE, COTURI, TEURI, REDUCȚII ȘI ALTE FITINGURI

TOATĂ GAMA DE GARNITURI PENTRU FLANȘETOATĂ GAMA DE ETANȘĂRI PENTRU FILETE

Page 12: Prezentare Industrial

REZERVOARE DE PANA LA 13000 LITRI

ROBINEȚI PENTRU INDUSTRIA NAVALĂ - STANDARD JIS

FITINGURI FORJATE ȘI DIN OȚEL INOX

FitinguriA1053000-6000LBSNPT&SW-coturi,T-euri,reducții,olandez... FitinguriA1059000LBSNPT&SW-coturi,T-euri,reducții,olandez.. FitinguriINOX3000-6000LBSNPT&SW-coturi,T-euri,reducții,olandez...

Page 13: Prezentare Industrial

SISTEM TURBOINOX

Instalații sanitare, antiincendiu cu apă aditivată și tratatăSistemulTURBOINOXdotatcuO-ringinEPDMperoxidicestecompatibilcutoatetipuriledeapăpotabilădefinitădenormelecomunitareeuropene,satisfacdirectivaDVGWW534foaiaW270șiesterealizatăcumaterialeconformelD.M.174/04.ProgramulTURBOINOXpuatefiutilizatpentrucircuiteledeapăsanitarăcaldăsaurece,apetratate,dedurizateșiosmozate,instalațiiantiincendiu,instalațiideîncălzireșirăcireaflateîncircuitînchissaudeschis.

Instalații solare, abur, condens și aer comprimatSistemulTURBOINOXcuO-ringinFKMseutilizeazălainstalațiisolarecutemperaturimaximede200°C,instalațiideaburcutemperaturăpânăla120°Cșipresiunemaimicăde1bar,liniideaercomprimatcupresiunepânăla16bar.Pentruaceastădinurmăaplicație,serecomandăumezireaO-ring-uluiînaintedecuplareatubuluipentruîmbunătățireaaderențeisuprafețelorșiasigurareaetanșeitățiiperfecteaconexiunii.

Instalații navaleSistemulTURBOINOXesteomologatdecelemaicunoscuteorganismepentrurealizareadecircuitedeapădeconsum,gazeinerte,combustibil,lubrefianțișialteleidinclasa3°delabordulnavelorșiaambarcațiunilor.Configurareasistemului,modalitateadeutilizareșirelativelelimitedeutilizaresuntreglementatedenormeledereferință,serecomandăconsultareapersonaluluitehnicalRubinetterieBrescianepentruevaluareaposibilitățilordeutilizarespecificeșipentrudefinireacelormaibunesoluțiipentruaplicațiilespeciale.

Page 14: Prezentare Industrial

RIGOLE ȘI SIFOANE DIN INOX

CĂMINE DE BRANȘAMENT

CăminemodularedinPEHDcompusedin:•bazăcăminrotoformatădinPEIDcuchiunetă:--pentrucoloanădinţeavăriflatăcudiametruinteriorDI400mm--pentrucoloanădinţeavăriflatăcudiametruinteriorDI600mm--pentrucoloanădinţeavăriflatăcudiametruexteriorDE630/800mm--pentrucoloanădinţeavăriflatăcudiametruexteriorDE1000/1200mm•coloanăţeavăriflatădinPEIDSN4/SN8•reducţieconică•garniturideetanşare•racorduriînbazacăminului:

Page 15: Prezentare Industrial

Rețeaua Națională S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.Importator și distribuitor de echipamente și materiale pentru instalații termice, climatizare,

sanitare, gaz și tehnologice

SEDIUL CENTRAL CONSTANȚA:Bd.AurelVlaicu,Nr.191,cod900498

Tel/Fax:0241-697700-799,514124,637008,630992,515856,514942,631909,630345,630335,631929;

VODAFONE:0372-419900-30;ORANGE:0374-200240-43e-mail:[email protected]

[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BUCUREȘTI - MILITARIBd.IuliuManiu,Nr.367-379,cod061101,BucureștiTel/fax:021-3117527-32,0372-187500-99e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS ALBA IULIAStr.A.I.Cuza,Nr.50,cod510193,AlbaIuliaTel/fax:0258-806202,806203e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS ARADStr.Poetului,Nr.1/C,Hala42(zonaUTA),cod310479,AradTel/fax:0257-271052,275600e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BACĂUComunaNicolaeBălcescu,SatNicolaeBălcescu,Nr.1249,cod607355BacăuTel/fax:0234-588227,516742,0372-791226,0334-405151e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BAIA MAREStr.VasileLucaciuNr163,cod430401,BaiaMareTel/fax:0262-224521,0362-404904e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BISTRIȚA NĂSĂUDStr.Cetății,Nr.6,cod420129,BistrițaNăsăudTel/fax:0263-234239,0363-401196e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BRAȘOVBd.Griviței,Nr.1T2,cod500177,BrașovTel/fax:0268-317007,0372-791224,0368-452092e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BUCUREȘTI - GLINAȘosdeCentură,Nr.304A,cod077105,Glina,IlfovTel/fax:021-3695829-31e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS BUZĂUAleeaIndustriilor,nr.2,cod120068,BuzăuTel/fax:0238-724495,406390e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS CLUJ - NAPOCABd.Muncii,Nr.18,cod400641,Cluj-NapocaTel/fax:0264-450801,450786e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS CRAIOVACaleaSeverinului,Nr.58,cod200611,CraiovaTel/fax:0251-471033,431759,0351-457245e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS DEVAStr.Sântuhalm,Nr.31A,cod330004,DevaTel/fax:0254-235290,235291,235292e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS DR. TURNU SEVERINCaleaCernețiului,Nr.8,cod220236,Dr.TurnuSeverinTel/fax:0252-323811,0352-401588e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS FOCȘANICaleaMoldovei,km183+100,cod620157,FocșaniTel/fax:0237-615777,617217e-mail:[email protected]

Page 16: Prezentare Industrial

Rețeaua Națională S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.Importator și distribuitor de echipamente și materiale pentru instalații termice, climatizare,

sanitare, gaz și tehnologice

BLACK SEA SUPPLIERS GALAȚIStr.Traian,Nr.437C,cod800179,GalațiTel/fax:0236-334533,465575,0372-791221e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS IAȘISatUricani,ComMiroslava,Tarlaua9,Parcela84-86,cod707305,IașiTel/fax:0232-227228,227689,464269,0372-791222e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS MIERCUREA CIUCStr.Salcâm,FN,cod530135,MiercureaCiucTel/fax:0266-206015,206016e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS ORADEAStr.Borșului,Nr.56,cod410605,Oradeae-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS PIATRA NEAMȚStr.Izvoare,Nr.4,cod610184,PiatraNeamțTel/fax:0233-223558,224009,0333-401325e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS PITEȘTIAutostradaPitești-BucureștiDN65B,km4+155,PiteștiTel/fax:0248-223161,223873,610188,0348-401595e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS PLOIEȘTIStr.Poligonului,Nr.3,cod100070,PloieștiTel/fax:0244-534114,534113,511612,511001e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS RÂMNICU-VÂLCEACalealuiTraian,Nr.13,cod240274,Râmnicu-Vâl-ceaTel/fax:0250-733998,733164,0350-417924e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS REȘIȚAStr.Bârzaviței,Nr.3,cod320233,ReșițaTel/Fax:0255-226865,226866,0355-417746e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS SATU MAREStr.Șoimoșeni,FN,cod440111,SatuMareTel/fax:0261-750925,0361-416775e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS SIBIUStr.Abatorului,Nr.8,cod550202,SibiuTel/fax:0269-228414,228119e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS SUCEAVAStr.Humorului,Nr.103,cod727525,SuceavaTel/fax:0230-526826,0330-401646e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS TÂRGOVIȘTEAleeaMănăstireaDealu,Nr.7,cod130004,TârgovișteTel/fax:0245-606050,606051e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS TÂRGU MUREȘStr.GheorgheDoja,Nr.76,cod540232,TârguMureșTel/fax:0265-893274,206021,0365-424445e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS TIMIȘOARACaleaLugojului,Nr.29,cod307200,ComGhiro-da,TimișoaraTel/fax:0256-893274,493399,293337e-mail:[email protected]

BLACK SEA SUPPLIERS ZALĂUBd.MihaiViteazu,Nr.101,cod450126,ZalăuTel/fax:0260-617288,614150e-mail:[email protected]

Page 17: Prezentare Industrial
Page 18: Prezentare Industrial

www.blackseasuppliers.ro