Grup Scolar Industrial Sarmasag

24
1 Grup Scolar Industrial Sarmasag Disciplina.Informatica Clasa a XI-a B Grupa 2:-Kocsis Jacint -Kocsis Szabolcs -Kovacs Arnold -Mesesan Gabriel -Nagy Zoltan Metoda Divide et Impera Profesor coordonator: Boti Sandor

description

Grup Scolar Industrial Sarmasag. Disciplina.Informatica Clasa a XI-a B Grupa 2:-Kocsis Jacint -Kocsis Szabolcs -Kovacs Arnold -Mesesan Gabriel -Nagy Zoltan Metoda Divide et Impera Profesor coordonator: Boti Sandor. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Grup Scolar Industrial Sarmasag

Page 1: Grup Scolar Industrial Sarmasag

1

Grup Scolar Industrial Sarmasag

Disciplina.InformaticaClasa a XI-a BGrupa 2:-Kocsis Jacint -Kocsis Szabolcs -Kovacs Arnold -Mesesan Gabriel -Nagy Zoltan Metoda Divide et Impera

Profesor coordonator: Boti Sandor

Page 2: Grup Scolar Industrial Sarmasag

2

Informatica. Clasa a 11-a

Metoda desparte şi stăpîneşte

Page 3: Grup Scolar Industrial Sarmasag

3

Ideia metodei desparte şi stăpîneşte

• Împărţirea repetată a unei probleme de dimensiuni mari în două sau mai multe subprobleme de acelaşi tip, dar de dimensiuni mai mici.

• Rezolvarea subproblemelor în mod direct, dacă dimensiunea lor permite aceasta, sau împărţirea lor în alte subprobleme de dimensiuni şi mai mici.

• Combinarea soluţiilor subproblemelor rezolvate pentru a obţine soluţia problemei iniţiale.

Page 4: Grup Scolar Industrial Sarmasag

4

Descompunerea mulţimii A în submulţimi

A a a a a a a a= ( , , , , , , )1 2 3 4 5 6 7

A a a a a1 1 2 3 4= ( , , , )

A a2 -2 7= ( )A a a1 -1 1 2= ( , ) A a a1 -2 3 4= ( , ) A a a2 -1 5 6= ( , )

A a a a2 5 6 7= ( , , )

Page 5: Grup Scolar Industrial Sarmasag

5

Schema generală a algoritmului bazat pe metoda desparte şi stăpîneşte

procedure DesparteSiStapineste(i, j : integer; var x : tip);var m : integer; x1, x2 : tip;begin if SolutieDirecta(i, j) then Prelucrare(i, j, x) else begin m:=(j-i) div 2; DesparteSiStapineste(i, i+m, x1); DesparteSiStapineste(i+m+1, j, x2); Combina(x1, x2, x); end;end;

Page 6: Grup Scolar Industrial Sarmasag

6

Exemplul 1. Determinarea numărului maximal(pag. 44)

Se consideră mulţimea

A={a1, a2, ..., an},

formată din n numere reale. Elaboraţi un program care determină numărul maximal din această mulţime.

Page 7: Grup Scolar Industrial Sarmasag

7

Reprezentarea datelor

{ numarul de elemente in multimea A }const nmax=100;

{ multimea A }var A : array[1..nmax] of real;

Page 8: Grup Scolar Industrial Sarmasag

8

Funcţia SolutieDirecta

function SolutieDirecta(i, j : integer) : boolean;

{ returneaza true daca multimea curenta contine cel }{ mult doua elemente }

begin SolutieDirecta:=false; if (j-i<2) then SolutieDirecta:=true; end; { SolutieDirecta }

Page 9: Grup Scolar Industrial Sarmasag

9

procedure Prelucrare(i, j : integer; var x : real);

{ returneaza elementul maximal din A[i], A[j] }

begin x:=A[i]; if A[i]<A[j] then x:=A[j]; end; { Prelucrare }

Procedura Prelucrare

Page 10: Grup Scolar Industrial Sarmasag

10

procedure Combina(x1, x2 : real; var x : real);

{ combina solutiile partiale - returneaza elementul }{ maximal din x1 si x2 }

begin x:=x1; if x1<x2 then x:=x2;end; { Combina }

Procedura Combina

Page 11: Grup Scolar Industrial Sarmasag

11

Procedura DesparteSiStapineste

procedure DesparteSiStapineste(i, j : integer; var x : real);var m : integer; x1, x2 : real;begin if SolutieDirecta(i, j) then Prelucrare(i, j, x) else begin m:=(j-i) div 2; DesparteSiStapineste(i, i+m, x1); DesparteSiStapineste(i+m+1, j, x2); Combina(x1, x2, x); end;end;

Page 12: Grup Scolar Industrial Sarmasag

12

Exemplul 2. Tăierea unei plăci de arie maximă

Se consideră o placă dreptunghiulară de dimensiunile LH. Placa are n găuri punctiforme, fiecare gaură fiind definită prin coordonatele (xi, yi).

Elaboraţi un program care decupează din placă o bucată de arie maximă, dreptunghiulară şi fără găuri. Sînt admise doar tăieturi de la o margine la alta pe direcţii paralele cu laturile plăcii - verticale sau orizontale.

Page 13: Grup Scolar Industrial Sarmasag

13

Placa iniţială

),,0,0( HLP

Page 14: Grup Scolar Industrial Sarmasag

14

Tăierea pe verticală

),,,( dcbaPcurenta

),,,(1 dxbaP i

),,,(2 dcbxP i

Page 15: Grup Scolar Industrial Sarmasag

15

Tăierea pe orizontală

),,,( dcbaPcurenta

),,,(3 dcyaP i

),,,(4 iycbaP

Page 16: Grup Scolar Industrial Sarmasag

16

Formalizarea metodei (1)

1. Iniţial stabilim aria maximă Smax = 0.

2. Dacă placa curentă nu are găuri, problema poate fi soluţionată direct, comparînd aria curentă cu valoarea Smax.

3. În caz contrar alegem o gaură arbitrară (xi, yi) prin care tăiem placa curentă în plăci mai mici:

P1=(a, b, xi, d); P2=( xi, b, c, d);P3=(a, yi, c, d); P4=(a, b, c, yi ).

Page 17: Grup Scolar Industrial Sarmasag

17

4. În continuare examinăm în acelaşi mod fiecare din plăcile P1, P2, P3 şi P4, obţinute în rezultatul tăierii, memorînd consecutiv în variabila Smax aria plăcii de suprafaţă maximă.

5. Procesul de calcul se termină atunci, cînd nici una din plăcile curente P1, P2, P3, P4 nu mai conţine găuri.

Formalizarea metodei (2)

Page 18: Grup Scolar Industrial Sarmasag

18

Reprezentarea datelor

{ numarul maximal de gauri }const nmax=100;

var L, H : real; { dimensiunile placii } n : 1..nmax; { numarul de gauri } { coordonatele gaurilor } X, Y : array[1..nmax] of real; { placa de arie maxima } Smax, amax, bmax, cmax, dmax : real;

Page 19: Grup Scolar Industrial Sarmasag

19

Cînd placa curentă (a, b, c, d) conţine găuri?

dybcxa ii si

Page 20: Grup Scolar Industrial Sarmasag

20

Funcţia SolutieDirecta

function SolutieDirecta(a, b, c, d : real; var i : integer) : boolean;

{ Returneaza true daca placa curenta nu are gauri.}{ In caz contrar returneaza false si numarul uneia din gauri }label 1;var j : integer;begin SolutieDirecta:=true; for j:=1 to n do if (X[j]>a) and (X[j]<c) and (Y[j]>b) and (Y[j]<d) then begin SolutieDirecta:=false; i:=j; goto 1; end;1:end; { SolutieDirecta }

Page 21: Grup Scolar Industrial Sarmasag

21

procedure PrelucrareaSolutiei(a, b, c, d : real);var S : real;begin S:=(c-a)*(d-b); if S>=Smax then begin Smax:=S; amax:=a; bmax:=b; cmax:=c; dmax:=d; end;end; { PrelucrareaSolutiei }

Procedura PrelucrareaSolutiei

Page 22: Grup Scolar Industrial Sarmasag

22

Procedura DesparteSiStapineste

procedure DesparteSiStapineste(a, b, c, d : real);var i : integer;begin if SolutieDirecta(a, b, c, d, i) then PrelucrareaSolutiei(a, b, c, d) else begin DesparteSiStapineste(a, b, X[i], d); DesparteSiStapineste(X[i], b, c, d); DesparteSiStapineste(a, Y[i], c, d); DesparteSiStapineste(a, b, c, Y[i]); end;end; { DesparteSiStapineste }

Page 23: Grup Scolar Industrial Sarmasag

23

Probleme recapitulative

1. Utilizînd metoda desparte şi stăpîneşte elaboraţi un program care determină suma elementelor mulţimii A={a1, a2, ..., an} formată din n numere reale.

2. Se consideră mulţimea A={a1, a2, ..., an} elementele căreia sînt numere întregi sortate în ordine crescătoare. Elaboraţi un program care determină dacă mulţimea A conţine numărul dat p. Estimaţi complexitatea temporală a programului elaborat.

Page 24: Grup Scolar Industrial Sarmasag

24

Vă mulţumesc pentru atenţie !