Workshop Managementul Riscului Industrial

2
Investim în viitorul tău! Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program. Titlul proiectului: Formare în Managementului Riscului Industrial Editorul materialului: ISIM Timişoara Data publicării: octombrie 2016 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Pentru eventuale sesizări, contactaţi: [email protected] www.romania-serbia.net Workshop Managementul Riscului Industrial Proiect T-IRM Cod MIS ETC: 1416 COORDONATOR PROIECT Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara Bv. Mihai Viteazul nr. 30 300222 Timişoara ROMÂNIA Director de proiect: Dr.ing. Alin Constantin Murariu Tel.: 0256 494 828; 491830 Fax: 0256 492 797 E-mail: [email protected]; [email protected] Web site: www.isim.ro/tirm PARTENER PROIECT Asociaţia pentru Dezvoltare Kladovo – ARK 22. Septembar br. 4 19320 Kladovo SERBIA Responsabil de proiect: Ec. Predrag Petrić Tel: 00 381 (0)19 803-338 Fax: 00 381 (0)19 801-733 E-mail: [email protected] Web site: arksrbija.wordpress.com T-IRM REZULTATE Suport de curs Editura MITRON Timișoara ISBM: 978-973-52-1672-6 Site proiect www.isim.ro/tirm Curs organizat la Kladovo, Serbia - 29 participanți Curs organizat la Timișoara, România - 26 participanți Întâlniri de lucru și conferințe organizate la Timișoara și Kladovo

Transcript of Workshop Managementul Riscului Industrial

Page 1: Workshop Managementul Riscului Industrial

Investim în viitorul tău!

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă

pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Titlul proiectului: Formare în Managementului Riscului IndustrialEditorul materialului: ISIM Timişoara

Data publicării: octombrie 2016Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a

Uniunii Europene.Pentru eventuale sesizări, contactaţi: [email protected]

www.romania-serbia.net

Workshop Managementul

Riscului Industrial

Proiect T-IRMCod MIS ETC: 1416

COORDONATOR PROIECT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara

Bv. Mihai Viteazul nr. 30300222 TimişoaraROMÂNIA

Director de proiect: Dr.ing. Alin Constantin Murariu

Tel.: 0256 494 828; 491830Fax: 0256 492 797E-mail: [email protected]; [email protected] site: www.isim.ro/tirm

PARTENER PROIECT

Asociaţia pentru Dezvoltare Kladovo – ARK

22. Septembar br. 419320 KladovoSERBIA

Responsabil de proiect: Ec. Predrag Petrić

Tel: 00 381 (0)19 803-338Fax: 00 381 (0)19 801-733E-mail: [email protected] site: arksrbija.wordpress.com

T-IRM REZULTATE

Suport de cursEditura MITRON TimișoaraISBM: 978-973-52-1672-6

Site proiectwww.isim.ro/tirm

Curs organizat la Kladovo, Serbia - 29 participanți

Curs organizat la Timișoara, România - 26 participanți

Întâlniri de lucru și conferințe organizate la Timișoara și Kladovo

Page 2: Workshop Managementul Riscului Industrial

IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Denumire: Formare în managementul riscului industrialAcronim: T-IRMCod MIS ETC: 1416Programul: Programul IPA România-Serbia de Colaborare TransfrontalierăAxa Prioritară: 3 Promovarea schimburilor între popoareMăsura: 3.3 Creşterea schimburilor educaţionale, social culturale şi sportiveNumăr de parteneri: 2Data de începere a proiectului: 20.10.2015Durata: 12 luniValoarea totală a proiectului: 167.893,50 EuroFonduri IPA: 142.709,47 Euro

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiective Generale:• Sprijin pentru o mai bună pregătire a personalului

în scopul găsirii unui nou loc de muncă calificată în domeniul managementului riscului industrial

• Promovarea noilor servicii educaționale: Formare în domeniul managementului riscului industrial

• Promovarea schimburilor între specialiştii din domeniul managementului riscului industrial

Obiective Specifice:• Două cursuri gratuite de formare în domeniul

Managementului Riscului Industrial pentru cel puţin 25 persoane / ţară

• Organizarea de patru întâlniri pe tematica Managementului Riscului Industrial (două evenimente în fiecare parte a graniței)

• Organizarea de șase întâlniri între parteneri / ateliere de lucru pe tematica proiectului

EVENIMENTUL DE FINALIZARE A PROIECTULUI ÎN ROMÂNIA

Vineri, 14 octombrie 2016Hotel Perla, Sala de conferinţe Str. Protopop George Dragomir nr. 9Timişoara, România

PROGRAM

08:00-08:30

Înregistrarea participanţilor

08:30-10:30

Cuvânt de deschidere – Workshop “Managementul Riscului Industrial”

• T-IRM: Prezentarea rezultatelor proiectului Alin Constantin Murariu, Pedrag Petric

• Evaluarea riscului - De ce? Cum? Când? Zlatan Milutinovic, Milan Prokolab

• Diminuarea riscului prin utilizarea echipamentului de protecție personală Marko Ristic, Milan Prokolab

• Riscurile și procesul de sudare Horia Dașcău, Ion Aurel Perianu

• Ce înseamnă să fi persoană competentă în Managementul Riscului Milan Prokolab

• Introducere în Managementul Riscului Ivana Vasovic

• Implementarea unui sistem de management al riscurilor Alin Constantin Murariu

• Managementul riscului întreprinderii Marko Ristic

• Managementul riscurilor într-o locație de sudare Ivana Vasovic

10:30-11:00

Pauză de cafea

11:00-13:00

Programul conferinţei (continuare):

• Standarde și implementarea managementului riscului Zlatan Milutinovic

• Gândirea bazată pe risc – Un concept cheie al noii generații de standarde pentru sisteme de management Petru Țenchea

• Evaluarea riscurilor specifice echipamentelor tehnice conform Directivei 2006/42/CE – Principii de bază Sandu Crâsteți, Marko Ristic

• Evaluarea riscurilor specifice echipamentelor tehnice conform Directivei 2006/42/CE – Proceduri și metode Sandu Crâsteți, Marko Ristic

• CEN CWA 15740 - Inițiativa europeana pentru implementarea procedurilor RBI. Constantin Marta, Ion Aurel Perianu

• Aplicarea inspecției bazate pe risc pentru echipamente din petrochimie Horia Mateiu, Alin Constantin Murariu

• Examinarea nedistructivă a cazanelor și recipientelor sub presiune Ramona Monica Buzdugan, Radu Popescu

• Comportarea la fluaj a oțelului 9Cr-1Mo destinat realizării unui recipient sub presiune de tip reactor Ramona Monica Buzdugan, Simon Natanael

13:00-14:30

Pauză de prânz, oferită de organizatori

14:30-14:45

Discuţii – Concluzii finale

14:45

Închidere workshop