Prezentare generala WinMENTOR

download Prezentare generala WinMENTOR

If you can't read please download the document

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  2.771
 • download

  2

Embed Size (px)

description

WinMENTOR este solutia de gestiune și contabilitate aleasa de peste 9.500 de firme private, ONG-uri sau institutii de stat, dovedindu-se a fi o soluție fiabila si de incredere, adaptata cerintelor pietei romanesti.

Transcript of Prezentare generala WinMENTOR

 • 1. Solutia de gestiune si contabilitate aleasa depeste 9.500 firme private, ONG-uri sau institutiide stat, se dovedeste a fi o solutie fiabila si deincredere, adaptata cerintelor pietei romanesti.www.startblogic.ro

2. 1 Prezentare generala2 Salarii3 Mijloace fixe4 Productie5 Comercial6 Parc auto7 Expert 3. 8Casa de marcat9Service Auto10 WM EDI11 Curierat12 Cuplaj13 Liste si rapoarte14 Variante WinMENTOR15 Preturi 4. Prezentare generala WinMENTOR este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros i en-detail, productie industriala si agricola, constructii, audit financiar-contabil, alimentatiepublica, servicii, etc. Pachetul de programe este astfel conceput incat poate fi folosit si de catre persoaneneinitate in contabilitate, odata ce configurarea initiala a fost definitivata sub indrumareacoordonatorului compartimentului economic. In momentul introducerii datelor din documentele primare in machete, programulgenereaza automat inregistrarile contabile aferente, acestea putand fi vizualizateimediat. WinMENTOR poate tine evidenta unui numar nelimitat de firme. 5. Evidenta contabila WinMENTOR asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmeidvs. Cu aceste adaptari puteti folosi conturi analitice pe un numar nelimitat de nivele. Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, nchideautomat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate n participatiune, programul asigura distribuirea procentualaa veniturilor si cheltuielilor. Intrucat inregistrarile contabile sunt efectuateautomat, programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiuniiutilizatorului. Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cunote contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozitpe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup. 6. Stocuri WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, in stransa legatura cu aspectulcontabil. Iata cateva caracteristici: evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica; descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO,LIFO, CMP, identificare specifica; nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite laacelasi articol nu se creeaza pozitii noi n nomenclator); posibilitatea inregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol destoc in parte; identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de incadrare si aatributelor de caracterizare; folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si apretului pe baza paritatilor specificate; evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare; calculul coeficientului de diferente de pret n cazul evidentei global-valorice; 7. Stocuri Rezolvarea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pemachete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati: intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, bonuride achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de notede receptie corespunzatoare; intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toatecomponentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize,etc.); intrari din productia proprie; iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferentecomenzilor interne lansate in productie si tiparirea de bonuri de consum; vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiate peagenti de vanzare, cu tiparirea facturilor, avizelor de expeditie sau chitantelor fiscalecorespunzatoare; vanzari la export, cu tiparirea de invoice; 8. Stocuri transfer de articole din stoc ntre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de nregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie; evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma; evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de ntocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise; WinMENTOR inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pepreturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentruvanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul,cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toatetipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari deintarziere la plata. 9. Furnizori si clienti WinMENTOR da posibilitatea impartirii in clase de incadrare, in functie denecesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetulde programe pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare,indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori,furnizori de imobilizari, furnizori platiti in avans, furnizori facturi nesosite, clienti,incasari in avans de la clienti, clienti facturi de intocmit); in functie de macheta incare este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipulcontabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare. Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile n care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client. evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma; Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vndut n functie de volumul tranzactiilor nregistrate n decursul timpului cu un client; 10. Furnizori si clienti Se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici; WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare; Stingerea obligatiilor de plata sau incasare pentru parteneri poate fi facuta si intr-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva; Lista incasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de incasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vanzari care au intermediat vanzarile; 11. Incasari si plati WinMENTOR permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care augenerat obligatia de plata sau incasare. Problema platilor si incasarilor in valutaeste rezolvata complet, cu inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar; Evidentiaza operatiunile bancare aflate n curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.); Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificareasumelor cheltuite. Tipareste registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de decontarepot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei realesau probabile de decontare. 12. Salarii Modulul SALARII din WinMENTOR ofera posibilitatea calculului salariilorangajatilor, lasand utilizatorul sa opteze intre inregistrarea lor contabila direct inmodulul de baza WinMENTOR si includerea lor manuala prin note contabile. In afara de aceasta posibilitate, care permite functionarea modulului independent deprodusul de baza WinMENTOR, acest modul are facilitati de configurare acontributiilor, indemnizatiilor, sporurilor si retinerilor, ce ii confera un grad ridicat deadaptabilitate la cerintele utilizatorului si la modificarile de legislatie. Adaugandgradul ridicat de configurabilitate a listelor specifice, rezulta un instrument idealpentru optimizarea activitatii de evidenta a personalului si calcul al salariilor. Integrat in produsul de baza WinMENTOR, modulul permite preluarea realizarilordin productie pentru angajatii salarizati in acord, calculand automat indicele derealizare a salariului si oferind date pentru calculul costurilor pe produs realizat. Exista, de asemenea, posibilitatea de a exporta fisele fiscale. 13. Mijloace fixe Modulul MIJLOACE FIXE din WinMENTOR permite calculul automat al amortizariimijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aflate in gestiunile societatii utilizatorului inregim liniar, accelerat sau degresiv. Facilitati de calcul: posibilitatea modificariiduratei de utilizare a mijlocului fix in timpul ciclului de amortizare, posibilitateareevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar, etc. 14. Productie Creat pentru a veni in intampinarea utilizatorilor ce si-au dezvoltat activitatea deproductie, modulul PRODUCTIE ofera posibilitatea asistarii utilizatorului inrealizarea urmatoarelor etape: pregatirea fabricatiei incarcarea consumurilor de materiale si de manopera peprodus; lansarea in productie elaborarea comenzilor interne de productie si generareaprogramului lunar de fabricatie; urmarirea consumurilor de materiale si manopera, a productiei realizate; transmiterea realizarilor lunare ale angajatilor in modulul SALARII in vedereafurnizarii indicatorilor impliciti de realizare a salariilor in acord; postcalculul productiei lunare realizate conform programului de fabricatie (cupreluarea datelor din modulul SALARII in ceea ce priveste consumurile demanopera); evidenta realizarii productiei abateri realizate la nivel de comanda interna inceea ce priveste consumurile de materiale si manopera, stadiul realizariiprogramului de fabricatie lunar, situatia realizarii comenzilor de la clienti, etc. 15. Comercial Posibilitatile de lucru oferite utilizatorilor acopera integral cele mai complexesolicitari ale departamentelor comerciale. Astfel,