Prezentare firma resumat

9
S.C. PLOT PLAN S.R.L. CUI: RO 24003195 Nr. Ord. Reg. Com.: J40/9852/05.06.2008 Str. Cetatea Histria, Nr.3, Bl Mll b8/14, sc B, et. 10 Ap. 86, sect. 6, Bucureti Plot Plan www.plotplan.eu ROMÂNIA Bd. Regina Maria Nr. 80 Sector 4 040125 BUCURETI Tel 004 (0) 213 365 058 Fax 004 (0) 317 800 148

Transcript of Prezentare firma resumat

Page 1: Prezentare firma resumat

S.C. PLOT PLAN S.R.L. CUI: RO 24003195 Nr. Ord. Reg. Com.: J40/9852/05.06.2008 Str. Cetatea Histria, Nr.3, Bl Mll b8/14, sc B, et. 10Ap. 86, sect. 6, Bucure�ti

Plot Plan www.plotplan.eu

ROMÂNIA Bd. Regina Maria Nr. 80

Sector 4 040125 BUCURE�TI

Tel 004 (0) 213 365 058 Fax 004 (0) 317 800 148

Page 2: Prezentare firma resumat

Plot Plan

S.C. PLOT PLAN, S.R.L. este o firmă de proiectare și consultanță în arhitectură și inginerie, filială a firmei spaniole PLOT PLAN S.L., prezentă pe piața românească încă din anul 2008. La fel ca și firma mamă, domeniile de activitate sunt proiectarea de clădiri și infrastructuri urbane, ca si alte servicii de consultanta tehnica care se inscriu pe linia dezvoltarii urbane inteligente si ecoeficiente.

Din 1997 Plot Plan s-a specializat, la nivel internațional, în cooperarea pentru

dezvoltare care a adus beneficii atât companiei cât şi societăţii. În prezent, aceasta este un punct de referinţă pentru accesarea fondurilor multilaterale şi cooperarea cu principalele agenţii de dezvoltare internaţională.

Punctele forte ale Plot Plan sunt vastele cunoştinţe tehnice şi de management, abilitatea de a identifica şi de a defini soluţiile tehnice in consens cu conjunctura economica, sociala si culturala a tarii in care lucreaza. De asemenea, compania considera avantaje competitive nivelul inalt de responsabilitate sociala si ecologica, ca si principiul colaborarii strinse cu specialisti, institutii si organisme locale in prestarea serviciilor solicitate de clienti.

Sperăm ca scurta prezentare a companiei noastre să va ofere câteva informații utile despre filozofia firmei și activitățile pe care le realizăm.

De asemenea, sperăm ca prezentarea să vă trezeasca interesul către o colaborare profitabilă de ambele părți.

Vă mulțumesc anticipat și vă așteptăm cu drag.

Dr. Ing. Carlos Turón Rodríguez Director General S.C. Plot Plan S.R.L.

Page 3: Prezentare firma resumat

Plot Plan

S.C. PLOT PLAN S.R.L. (Societatea românească) Data înființării: 05/06/2008 Domiciliul social:

Str. Cetatea Histria, nr. 3, Bl. M 14, ap. 86, sect. 6, București (CP 062075) - România - RO 24003195 J40/9852/2008

Punct de lucru:

Str. Poiana Florilor, 15, parter, camera 26, sector 4, București (CP 040125) - România- (acces Regina Maria, 80) Tel. 004(0) 213 365 058 Fax. 004(0) 317.800.148 Mail [email protected]

Page 4: Prezentare firma resumat

Plot Plan

Serviciile sunt prestate sub marca comercială Plot Plan, cu autorizație în toată Europa. Codurile CAEN corespunzătoare domeniului de activitate, așa cum sunt stipulate în actul constitutiv, sunt următoarele:

Domeniul principal de activitate:

711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.

Activitatea principală: 7112 Activități de inginerie si consultanță tehnică legate de acestea.

Activități secundare:

7111 Activități de arhitectură. 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management.

Activitățile desfășurate se încadrează în domeniul construcțiilor, în care intră atât clădirile cu diverse destinații: birouri, rezidențiale, administrative, hale industriale etc., cât și proiectare urbană și edilitară: rețele de utilități (apă, canalizare și stații de epurare, iluminat public etc.), drumuri și platforme, instalații pentru generarea de energie verde (solară, eoliană). În următorul tabel se prezintă succint activitățile descrise anterior și serviciile corespunzătoare: DOMENII DE ACTIVITATE :

- CIVILE

- INDUSTRIALE CLĂDIRI:

- AGRICOLE

- PLANIFICARE URBANĂ

- DRUMURI ȘI PLATFORME URBANISM:

- REȚELE EDILITARE

Page 5: Prezentare firma resumat

Plot Plan

SERVICII OFERITE :

- STUDII DE PREFEZABILITATE ȘI FEZABILITATE

- STUDII DE TEREN (RIDICARE TOPOGRAFICĂ, STUDIU GEOTEHNIC, ETC.)

- PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ȘI DE DETALIU (P.U.D.)

- OBȚINERE CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE NECESARE ȘI AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

- DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE AUTORIZARE DEMOLARE (D.T.A.D.) ȘI CONSTRUCȚIE (D.T.A.C.)

- DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI (D.T.O.E.)

- PROIECT TEHNIC (P.T.), DETALII DE EXECUȚIE (D.E.) ȘI CAIETE DE SARCINI (C.S.)

- ESTIMAREA COSTURILOR DE INVESTIȚIE

- ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI URMĂRIRE DE ȘANTIER

- ANALIZAREA POSIBILITĂȚII FINANȚĂRII INVESTIȚIEI DIN FONDURI PUBLICE

Page 6: Prezentare firma resumat

Plot Plan

Clienții noștrii sunt atât firme din domeniul privat, cât și administrația publică, astfel realizâdu-se lucrări într-o paletă foarte variată din cadrul ingineriei și arhitecturii. În plus, față de lucrările de proiectare și consultanță, am contribuit la gestionarea ajutoarelor și subvențiilor pentru fiecare proiect realizat.

În România, de la constituirea companiei, am realizat numeroase lucrări şi colaborări atât în domeniul privat, cât și pentru numeroase autorități publice, printre care amintim:

Page 7: Prezentare firma resumat

Plot Plan

Dintre proiectele realizate pentru beneficiarii mai sus menționați amintim:

� Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea și extinderea unei clădiri situate în satul Oncești, comuna Stănești, jud. Giurgiu.

� Reabilitarea, modernizarea și construirea de noi locații ale Poliției de Frontieră – Studiu de fezabilitare pentru construire sediu SPF Isaccea.

� Construirea unei hale de vopsire și hală depozitare, în Bolintin-Deal, jud. Giurgiu.

� Centrală termică aferentă pavilioanelor din cazarma 329 Boboc, și instalație electrică din cazarma 502 București.

� Adaptarea infrastructurii sistemului de monitorizare a spectrului radioelectric din România la cerințele actuale.

S-au stabilit acorduri de colaborare cu asociații și instituții profesionale și de afaceri precum Camerele de Comerț, AICPS etc., și cu instituții academice precum Universitatea Tehnică de Construcții București.

Cât despre organizarea activității companiei, aceasta dispune de mijloacelor tehnice de ultimă generație și personal calificat (arhitecți, ingineri, etc.) atât în Spania căt și în Romania. Pentru fiecare contract se stabilește un plan de bază și coordonare, iar acolo unde este cazul se completează cu personal tehnic și/sau firme subcontractate. În acest fel se obțin rezultate optime, beneficiind de costuri controlate.

Page 8: Prezentare firma resumat

Plot Plan

RESPONSABILITATE CORPORATISTĂ

Mediu și dezvoltare durabilă

Exploatarea neraţională a resurselor planetei compromite dezvoltarea durabilă şi resursele disponibile pentru viitoarelor generaţii. Ingineria este esenţială pentru conservarea mediului, ecologizare, managementul apei potabile şi menajere precum şi în vederea găsirii surselor de energie alternativă pentru un viitor mai sigur.

Obiectivul nostru este ca activităţile derulate de catre noi si de catre clientii nostri să aibă efecte minime asupra mediului prin aplicarea principiilor de dezvoltare sustenibila.

Calitate

Angajamentul Plot Plan de a oferi un management de calitate prin continua îmbunătăţire a serviciilor face parte din planul strategic al companiei. Pentru Plot Plan, calitatea înseamnă un management adecvat pentru toate resursele cu scopul de a obţine rezultate optime şi de a garanta servicii excelente pentru clienţi.

Acest lucru este ilustrat prin sistemul de

management a calităţii, Plot Plan România obţinând în 2011 certificarea pentru managementul calităţii şi managementul de mediu (ISO 9001 & ISO 14001). Această abordare structurată a ajutat compania la îndeplinirea cerinţelor clienţilor săi şi este în prezent utilizată în cadrul tuturor proiectelor sale locale şi internaţionale.

Pentru simplificare şi eficienţă sistemele de management a calităţii şi de mediu au fost unificate şi incluse în Sistemul Integrat de Management a Calităţii şi

Mediului, ca dovadă a anagajamentului nostru pentru asigurarea calităţii şi respectarea mediului înconjurător, având ca obiectiv final îndeplinirea aşteptărilor clienţilor.

Page 9: Prezentare firma resumat

Plot Plan

INOVARE SI DEZVOLTARE

Inovaţiile reprezintă astăzi baza succesului economic și motorul principal al creșterii. Plot Plan are ca obiectiv strategic folosirea tehnologiei drept element de impuls și evoluție pentru organizații din sectorul public şi privat, atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

În cadrul strategiei noastre de afaceri, utilizam inovarea pentru:

• a genera creșterea companiei, anticipând nevoile clienților noștri și îndeplinirea cerințelor lor.

• a deschide noi soluții pentru nevoile clienților și linii de business pentru companie.

• a asigura competitivitatea companiei pe piata romaneasca si europerana, tot mai exigente si mature.