MANUAL DE PREZENTARE text - de prezentare smalt.pdf MANUAL DE PREZENTARE SISTEM COMPLEX DE...

download MANUAL DE PREZENTARE text - de prezentare smalt.pdf MANUAL DE PREZENTARE SISTEM COMPLEX DE MONITORIZARE

of 33

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MANUAL DE PREZENTARE text - de prezentare smalt.pdf MANUAL DE PREZENTARE SISTEM COMPLEX DE...

 • MANUAL DE PREZENTARE

  SISTEM COMPLEX DE MONITORIZARE A ZONELOR DE RISC NATURAL RIDICAT DATORAT

  ALUNECARILOR DE TEREN - SMALT.

  Contract MENER 441/ 2004 : Director de proiect: Dr. ing. Dumitru STĂNICĂ

  BUCUREŞTI - 2006

 • 2

  Academia Română

  Institutul de Geodinamică "Sabba S.Ştefănescu"

  Str. Jean-Louis Calderon, Nr. 19-21, Bucureşti-37, România, R-70201, fax:(4021)317 21 20, tel. (4021) 317 2126 e-mail: dorezugr@geodin.ro

  www.academiaromana.ro/inst_geodin/pag_geodin.htm

  Domenii de cercetare de referinţă:

  • Geodinamică

  • Fizica globului

  • Hazard natural şi antropic

  Direcţii principale de cercetare- dezvoltare:

  • Evidenţierea zonelor geodinamic active şi evaluarea hazardului natural şi antropic al

  acestora prin studii geofizice complexe;

  • Evaluarea distribuţiei anomale a unor parametri legaţi cauzal de cumularea

  tensiunilor responsabile de producerea cutremurelor de pământ, în special a celor de

  adâncime intermediară din zona seismic activă Vrancea ;

  • Monitorizarea variaţiilor spaţio-temporale ale câmpurilor naturale (electromagnetic,

  geomagnetic, geoelectric, gravific, geotermic), ale deformărilor crustei terestre

  (clinometrie, deplasări relative) şi ale tensiunilor din roci ;

  • Crearea şi implementarea unor sisteme de monitorizare complexă (senzori specifici

  şi module de achiziţie), de transmisie şi de procesare a informaţiei geodinamice.

 • 3

  CUPRINS Pag. 1. DOMENII DE APLICABILITATE…......…………………………………………… 4

  2. STRUCTURA SISTEMULUI COMPLEX DE MONITORIZARE A ZONELOR DE RISC NATURAL RIDICAT DATORAT ALUNECĂRILOR DE TEREN - SMALT .......................................................... 5 2.1. Echipamente utilizate la realizarea de măsurători în puncte discrete....... 5 2.1.1. Senzori pentru măsurarea câmpului magnetic......................................... 6

  • Calibrarea senzorilor magnetici................................................................ 10

  • Instalarea în teren a senzorilor magnetici................................................ 12 2.1.2. Măsurarea câmpului electric........................................................................13

  • Instalarea în teren a senzorilor electrici.....................................................14 2.1.3. Modul de achiziţie şi stocare a datelor (ADU 06)....................................... 15

  • Sistemul GPS.. ............................................................................................ 16

  • Sistemul de alimentare............................................................................... 17

  • Benzile de frecvenţe înregistrate de ADU-06........................................... 17

  • Sistemul de calibrare...................................................................................17 2.1.4. Utilizarea softului aferent modulului de achiziţie GSM-06….……………. 18 2.1.5. Modul de achiziţie şi stocare date electrice (Rezistivimetru )..................26 2.2. Echipamente utilizate pentru monitorizare continuă .............................. 29 2.2.1. Sistem pentru monitorizarea continuă a câmpului electromagnetic natural…………………………………………………………………………… 29 2.2.2 Sistem pentru înregistrarea continuă a deformărilor crustei terestre.. 32 3. TRAINING şi SERVICE…..………………………………………………………….. 33

 • 4

  1. DOMENII DE APLICABILITATE

  • Investigarea structurilor geologice de mică şi mare adâncime în vederea elaborării : a) Hărţilor de hazard ; b) Tomografiilor electromagnetice; c) Modelelor 2D geoelectrice;

  • Identificarea zonelor de interes geodinamic natural şi antropic (alunecări de teren, falii active, prăbuşiri de teren în zone cu goluri subterane rezultate în urma exploatărilor miniere) şi instalarea sistemelor de monitorizare continuă a câmpurilor electromagnetic (EM) natural al Pământului şi electric cu sursă controlată - varianta SEV;

  • Stabilirea paternului EM al mediului geoelectric sub punctul de monitorizare (tipul şi direcţia structurii geoelectrice, anizotropia electrică, distribuţia pe verticală a rezistivităţii aparente) în condiţii de stabilitate, respectiv instabilitate geodinamică;

  • Monitorizarea continuă a câmpului EM în puncte de observaţie fixe, inclusiv observatoare, în scopul evidenţierii parametrilor cu caracter precursor activităţii geodinamice.

 • 5

  2. STRUCTURA SISTEMULUI COMPLEX DE MONITORIZARE A ZONELOR DE RISC NATURAL RIDICAT DATORAT ALUNECĂRILOR DE TEREN - SMALT. SMALT include mai multe echipamente de monitorizare care pot fi utilizate simultan sau

  separat în toate areale de interes geodinamic caracterizate prin alunecări de teren (Fig. 1).

  CO Sistem central de

  Procesare, Diagnozã Si Decizie

  SMALT

  MODUL MAG-03

  DAM 24 bit

  MODUL ADU-06 24 bit

  MODUL LABVIEW

  16 bit

  Senzori Câmp electric

  DC

  Senzori Câmp

  electric si

  electromag- netic (joasa

  frecventã)

  Senzori Câmp

  electric si

  electromag- netic

  (înaltã frecventã)

  Senzori Miscãri crustale

  MODUL INTEL V3

  Informatii satelitare

  şi geologice

  Sistem transmisie date

  Fig. 1. Sistem complex de monitorizare a zonelor de risc natural ridicat datorat alunecărilor de

  teren - SMALT

 • 6

  2.1. Echipamente utilizate la realizarea de măsurători în puncte discrete

  • sistem de măsură a componentelor electrice şi magnetice ale câmpului

  electromagnetic natural al pământului, de tip GMS-06 (Fig.2);

  • Sistem de achiziţie şi stocare date electrice, tip INTEL V3

  Sistemul pentru măsurători electromagnetice (EM) - GMS06 este produs de firma

  Metronix, Germania şi permite efectuarea de înregistrări simultane, multicanal,

  numărul acestora fiind în legătură directă cu unităţile ADU-06 avute la dispoziţie

  (maximum 32) ; fiecare unitate având 2-5 canale independente.

  1. ADU 06 – Unitate

  analog/digitală de

  condiţionare semnal

  şi stocare date;

  2. EFP-06-Senzori

  electrici de tip PB-

  PbCl2;

  3. Hx, Hy, Hz-

  senzori magnetici

  uniaxiali de tip

  inductiv;

  6. Laptop pentru

  procesare date.

  Fig. 2. Sistemul GMS-06

  In cadrul SMALT, acest sistem de înregistrare este prevăzut cu două ADU 06,

  unul cu 5 canale independente de înregistrare (2 electrice şi 3 magnetice) şi, respectiv,

  2 canale electrice; acesta din urmă cu posibilităţi de extindere la 5 canale.

 • 7

  2.1.1 Senzori pentru măsurarea câmpului magnetic O măsurătoare completă de câmp magnetic presupune existenţa a trei senzori

  uniaxiali ortogonali, fiecare dintre aceştia aflându-se într-un tub cilindric de plastic întărit

  cu fibră de sticlă, rezistent la şocuri mecanice, apă şi radiaţii ultraviolete (Fig.3).

  Senzorul (MFS-06) aflat în dotare este produs de firma Metronix-Germania şi este de tip

  inductiv. Partea sa centrală constă dintr-un miez de permaloy, infăşurat de câteva mii

  de spire de cupru.

  Date tehnice:

  - domeniu de frecvenţă: 0.00025 Hz- 10 KHz;

  - zgomot intern: 1⋅10-2nT/√Hz pentru 0.01 Hz; 1⋅10-4nT/√Hz

  pentru 1Hz<

  - sensibilitate la ieşire: 0,2 V/ (nT⋅ Hz), pentru f > 4Hz

  - tensiune la ieşire: +/- 10 V;

  - tensiune de alimentare: +/- 12 V până la +/- 15 V, stabilizată şi

  filtrată;

  - curent de alimentare: +/- 25mA;

  - greutate: cca. 8,5 Kg;

  - dimensiuni externe: lungime 1,25m, diametru 75mm;

  - domeniu de temperatură : -250C la + 700C

  Fig.3. Senzor magnetic uniaxial

  Diagrama circuitului echivalent simplificat pentru senzorul menţionat anterior este

  prezentată în fig.4.

 • 8

  Fig. 4

  Pentru sensor fără preamplificator funcţia de transfer este dată de relaţia:

  cu rezistenţa de intrare pentru amplificator (Rd), frecvenţa de rezonanţă (f0),

  amplificarea G şi atenuarea D, definite prin relaţiile:

  Răspunsul în frecvenţă al senzorului magnetic este redat in Fig. 5.

 • 9

  Fig.5 Senzorul magnetic conţine componentele electronice pentru preamplicarea

  semnalului, precum şi pentru o autocalibrare de mare precizie. Preamplificatorul integrat

  (Fig.6) efectuează amplificarea de semnal a tensiunii de ieşire a senzorului,

  condiţionarea semnalului feedback a câmpului magnetic şi intrarea unui semnal de

  ca