Prezentare Corina Voicu

download Prezentare Corina Voicu

of 28

Transcript of Prezentare Corina Voicu

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  1/28

  Fotografa veche deamilie din zona Scele

  cercetare i interpretare

  etnologic

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  2/28

  Obiective i arie de desf urare

  Conservarea si valorificarea unuipatrimoniu de imagini vechi din Zona

  Sacele

  Zona Sacele este compus din ora ulSacele (fostele 4 sate: Baciu, urche ,

  Cernatu, Satulung! i comuna rlungeni

  cu satele Zi"in si #urcreni, toate form$nd

  %cele & sate', o sub"on a rii B$rsei

  considerat ca entitate autonom n

  documentele transilvnene

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  3/28

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  4/28

  Caracterisici ale zonei

  Foarte aproape de Braov (ntre 10 km Scele, i 15 km Purcreni), e n contactpermament cu mediul urban !om"nii din cele# $ate $e c$tore$c n mod tradi%ional curom"nii din &c'ei

  ul%i locuitori dea de la nceputul $ec ** $untan+aa%i n abricile braovene de unde oidentitate particular pt un $pa%iu rural, omentalitate mai pu%in con$ervatoare detradi%ie

  -ccentul e$te pu$ pe .modernitate/, nu pecon$ervarea unei tradi%ii (ar'itectur, port,obiceiuri, etc) Foto+raile vec'i $unt +reu de+$it, noile +enera%ii nu con$idera important

  con$ervarea lor

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  5/28

  #roiectul de cercetare

  ) nceput cu cooptarea colilor generale dinScele in primavar, nainte de vacan

  S*a lansat un concurs cu premii

  S*au tiprit materiale (o fi cu datele elevului i

  ale proprietarului fotografiei, descriereafotografiei, regulamentul de concurs! i s*au

  nm$nat profesorilor

  +nteresul cadrelor didactice a fost minim, la

  sf$rsitul lui septembrie se str$nseser apro- ./de fotografii, de la . coli- 0upa cum am aflatulterior, copiii nici nu au"isera de concurs

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  6/28

  )m facut o pre"entare ppt pentru coli, i am nceput sa mergem sptm$nal acolo-

  1e"ultatul este inca modest 2 3 fotografii )m nceput s mergem pe teren i s contactm

  direct informatori 2 ma5oritatea persoane nv$rst, care pstraser fotografii vechi-

  Contactul direct a fost benefic, s*au str$ns 63/de fotografii astfel, de la informatori din Scele,Zi"in, #urcreni

  Criteriile de selec ie au fost 2 apartenen a la

  "on, vechimea (minim ./ de ani!, eisten aunor eplica ii relative la fotografie (identificareapersona5elor, pove ti de via , etc!

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  7/28

  Organi"area arhivei de imagini

  * dup modelul arhivei digitale *

  $at via%a comunitar ar'itectur

  ocupa%ii me$teu+uri port coaleduca%ie obiceiuri calendari$tice obiceiuri le+ate de momente din via%a

  omului

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  8/28

  o o+ra a n cerce areaetnolo+ic

  Foto+raa o alternativ a te2tului , un miloccomplementar al nara%iunii

  Foto+railor li $e acord creditul autenticit%ii, caind repre3entative pt un anumit $pa%iu i oanumit perioad

  4nele caracteri$tici conven%ionale (con$tructe aleunor $pecialiti) ac din oto+rae una cu valoareetnolo+ic, cum ar tematica $i vec'imea

  Selec%ia operat de oto+rai .repre3entative/aduce dup ea o r$pundere a $peciali$tului elepot deveni etalonul unei perioade3one, pot intra

  n ima+inarul colectiv prin miloacemu3ealepublica%ii, av"nd rolul de criteriu alautenticit%ii

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  9/28

  Satulrlun+eni, 1675, amenaarea

  p"r"ului din comun

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  10/28

  8ia%a comunitarPurcareni, nunt, circa 1600

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  11/28

  -r'itectur 9 baile :i3in,perioada interbelic

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  12/28

  ;cupa%iiScele 16tan ?elu%a

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  13/28

  Port 9 am Sb"rcea din rlun+eni,circa 1671

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  14/28

  &coaleduca%ierlun+eni, 1650, concur$ de triciclete la

  +rdini%

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  15/28

  ;biceiuricalendari$ti

  ce@ocul de S

  Alie

  rlun+eni,circa 1610

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  16/28

  ;biceiurile+ate de

  momentedin via%aomului

  Purcareninunt, 160#

  leonora i8ladPremereanu

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  17/28

  !olul $ocial al oto+raei p$traten albumul de amilie

  aoritatea oto+railor p$trate irecuperate de noi $unt cele de nunt, aptce demon$trea3 rolul $ocial al oto+raei,

  unde acea$ta i u$tic e2i$ten%a cel maipre+nant Foarte multe oto+rai $unt trimi$e unor

  membrii ai amiliei e2tin$e, de unde $i rolul

  ei de men%inere a rela%iei de +rup Foto+raa nu e$te valori3at ca obiect in$ine cu u$ticarea e2i$ten%ei $ale e$te dea o repre3entare del care permite

  recunoaterea membrilor unui anumit +rup

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  18/28

  Cin di$cu%iile cu inormatorii a reieit claraptul ca inorma%iile le+ate de oto+raa denunt, pe l"n+ obiectul n $ine, $9au p$trat

  cel mai bine n memoria +enera%iilor Foto+raa de nunt arat $tatului

  economico9$ocial al amiliilor prin o $eamde $emne de$cirate n $pecial departicipan%i $au de urmaii ace$tora

  Foto+raa e$te o +enealo+ie ilu$trat,element identitar important, $ur$ derecunoatere $ocial n a%a celor din aara+rupului 9 emblem a reuitei $ociale

  aoritatea oto+railor cute pana n anii16D0 $unt cute de proe$ioniti, pe c"nddup anii 16D0 $e inmul%e$c oto+railecute de membrii amiliei

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  19/28

  Portetul e$te o alt cate+orie de oto+raecare predomin, alaturi de cele de nunt

  aoritatea portretelor $unt cute de$pecialiti, po$tura corpului $i toate detaliile$unt $upu$e unor conven%ii (privire 2,atitudine $obr, %inut dreapt, m"inile l"n+

  corp) Privitorului ima+inii i $unt impu$ere+ulile percep%iei $ubiectului Foto+raa da impre$ia de atemporalitate prin

  imobilitate

  v Pierre Bourdieu, arie9>laire Bourdieu, /Eepa$an et la p'oto+rap'ie/, n !evue ranGai$ede $ociolo+ie, 165D, D9=, pp 1D

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  20/28

  8aloarea antropolo+ic aoto+raei

  Foto+raa e$te con$iderat un act decomunicare cultural care trebuie de$cirat

  -nali3"nd oto+raa din punctul de vedere alantropolo+iei, ea apare ca ind $in+urul

  domeniu vi3ual de ma$ unde oamenii $untproductori, cumpartori, $ubiec%i iutili3atori

  Hn ace$t conte2t oto+raa e$te important

  ind con$iderat un document per$onalrelevant cultural, prin ale+erea permanent aormei, con%inutului, modului de con$ervare 9/a cultural artiact / (@a !ub)

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  21/28

  Foto+raa poate v3ut ca o te'nolo+ie cudou unc%ii p$i'olo+iceI percep%ie i memorie,

  . a$tel, ea ne poate nv%a multe de$pre cumvedem i cum ne aducem aminte/

  (Stanle il+ram, The Image Freezing Machine, P$c'olo+ oda,vol 10, no 1=, 16##, citat de @a !ub n Seeing ThroughPictures: The Anthropology of Photography, >amera Eucida, 7,

  1697= trad aut) >um $e vedeau prota+onitii oto+railor

  colectate din cele # $ateJ !$pun$ul varia3 n$pecial n unc%ie de perioad, dar $i de +en

  Ku $e poate vorbi de deo$ebire de $tatut $ocial$au de etnie, ntruc"t toate ima+inile dinpo$e$ia noa$tr $unt omo+eneL

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  22/28

  Scele, ?'ea$aru la =0de ani, 1617

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  23/28

  Foto de $tudio,emeie din

  rlun+eni,

  perioadainterbelic

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  24/28

  Fam Potec din:i3in, 1670

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  25/28

  Braov,1655, delare,cu %i+ara

  Brtucu8a$ile din

  rlun+eni,

  mai$tru laA-!?'imbav

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  26/28

  rlun+eni,16D5, lapractica

  a+ricol,cadredidactice

  primind$alariul

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  27/28

  >um $unt p$tra%i $ubiec%ii ima+inilor nmemoria +enera%iilor motenitoare ale

  vec'ilor obiecte din patrimoniul amilieiJFoarte rar oto+raile $unt valori3ateaectiv $au olo$ite la con$truirea identit%ii

  Pentru a aun+e la ace$te c"teva conclu3ii

  am ncercat pe c"t po$ibil $a inte+rmima+inile n conte2t, $ aMm .pove$teaoto+raei/ (date de$pre $ubiec%i i de$prep$trtorii ima+inilor, locul unde $e

  p$trea3 ele, importan%a dat de acetiaima+inii, cine a cut oto+raa i de ce,etc)

 • 7/24/2019 Prezentare Corina Voicu

  28/28

  Biblio+rae

  Pierre Bourdieu, arie9>laireBourdieu, Le paysan et la

  photographie, n !evue ranGai$e de

  $ociolo+ie, 165D, D9=, pp 1Damera Eucida, 7, 1697=