PLAN DE REORGANIZARE FIVE COMP SRL Conform ...alv- ... 5 FIVE COMP SRL desfasoara in prezent...

download PLAN DE REORGANIZARE FIVE COMP SRL Conform ...alv- ... 5 FIVE COMP SRL desfasoara in prezent urmatoarele

of 28

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLAN DE REORGANIZARE FIVE COMP SRL Conform ...alv- ... 5 FIVE COMP SRL desfasoara in prezent...

 • 1

  ALV INSOLVENȚĂ IPURL

  București, Marriott, The Grand Office,

  Calea 13 Septembrie 90 etajul 4, camera 4.01, sector 5

  Tel/Fax +40 0371 603 414

  Mobile +40 724 374 401

  Email alberto.vaduva@alv-insolventa.ro

  Web www.alv-insolventa.ro

  Tribunalul Constanta, Secţia a II a Civilă,

  Dosar 3268/118/2017

  PLAN DE REORGANIZARE

  FIVE COMP SRL

  Conform Tabelului definitiv completat rectificat nr. 1179/16.11.2018

  mailto:alberto.vaduva@alv-insolventa.ro http://www.alv-insolventa.ro/

 • 2

  CUPRINS

  I) PREZENTARE SOCIETATE

  1) Forma de organizare

  2) Date de identificare

  3) Obiect de Activitate

  4) Administrarea Societății

  5) Managementul Executiv al Societății

  6) Resurse Umane

  II) CADRUL LEGAL

  1) Prevederi Generale

  2) Îndeplinirea măsurilor preliminare pentru propunerea planului reorganizare

  III) ACTIVELE ȘI PASIVELE SOCIETĂȚII. SITUAȚIA FINANCIARĂ CURENTĂ

  1) Analiza de ansamblu a situației patrimoniale la finalul exercițiului financiar 2017

  1.1. Situația patrimonială la momentul 31.12.2017

  1.2. Analiza situației patrimoniale la 31.12.2017

  1.3. Analiza performanțelor pe baza contului de profit și pierdere

  1.4. Prezentare si analiza succinta a unor indicatori financiari la 31.12.2017

  1.5. Analiza balantei 30.09.2018

  2) PASIVELE SOCIETĂȚII

 • 3

  IV) ACTIVITATE CURENTĂ

  V) MĂSURI DE REORGANIZARE

  1) Durata

  2) Coordonatele planului

  2.1. Precizări preliminare

  2.2. Măsuri de reorganizare identificate

  3) Efecte principale ale măsurilor de reorganizare judiciară propuse

  3.1. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate

  3.2. Situația creditorilor defavorizați

  3.3. Alte efecte preconizate

  VI) PREVIZIUNEA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎN PERIOADA REORGANIZĂRII

  1) Cont de profit și pierdere previzionat

  2) Flux de numerar

  VII) PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR

  1) Programul de plată a creanțelor. Categorii de creanțe.

  1.1. Creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă (cf. art. 159)

  1.2. Creanţe Bugetare (cf. art. 161, alineat 1, punctul 5)

  1.3. Creanţe Chirografare (cf. art. 161, alineat 1, punctul 10)

  2) Creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței

  VIII) ANALIZĂ ÎN CAZUL FALIMENTULUI

  1) Plata creanțelor în cazul falimentului

  1.1. Creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă (cf. art. 159)

  1.2. Creanţe Bugetare (cf. art. 161, alineat 1, punctul 5)

  1.3. Creanţe Subordonate (cf. art. 161, alineat 1, punctul 10).

  2) Beneficiile pentru participanții la procedură derivate din strategia de reorganizare

  3) Beneficiile pentru participanții la procedură

 • 4

  I. PREZENTARE SOCIETATE

  1. Forma de organizare

  Societatea FIVE COMP SRL (denumită în continuare “Debitoarea”, “Societatea”), a fost

  înființată în 11.10.1995. Forma de organizare a Debitoarei este aceea de societate cu

  răspundere limitată.

  2. Date de identificare

  Denumirea societatii comerciale: FIVE COMP S.R.L.

  Sediul social: Loc. Eforie Sud, Oras Eforie, Str. Ingusta, Nr.2, Jud. Constanta

  Numar de telefon: 0752133660

  Cod Unic de Inregistrare: RO 7794391

  Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/2681/1995

  Capitalul social subscris si varsat: 500 lei

  3. Obiect de Activitate

  Obiectul de activitate al FIVE COMP S.R.L.

  Domeniul principal in care FIVE COMP SRL isi desfasoara activitatea este

  “Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea” – cod CAEN

  7112.

  Societatea FIVE COMP S.R.L. functioneaza din anul 1995 si conform înregistrărilor de la

  Registrul Comerțului București, societatea desfășoară următoarele activități secundare

  autorizate:

  7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

  6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

  7111 - Activităţi de arhitectura

  7120 - Activităţi de testari si analize tehnice

  7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

  7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si ehipamente pentru constructii

  4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si ontari de geamuri

  4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si e aer conditionat

  4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii.

 • 5

  FIVE COMP SRL desfasoara in prezent urmatoarele activitati autorizate de prestari

  servicii:

  - Evaluare de risc la securitate fizica, fiind autorizata si inregistrata in Registrul

  National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica, la poz.1202/30.12.2015, de

  catre M.A.I.- I.G.P.R. Aceasta activitate este reglementata de Legea nr.333/2003,

  Normele metodologice specificate in H.G.301/2012 si Instructiunea nr.9/2013 a

  M.A.I., fiind aplicabila in mod obligatoriu tuturor agentilor economici din Romania.

  - Organizatie de Securitate Recunoscuta, autorizata prin Ministerul Transporturilor –

  Directia Aero – Navala, avand Autorizatia nr.044/02.03.2017, in baza O.U.G.

  nr.80/2003, cod ISPS, Regulamentul(CE)725/2004 si Ordinul Min.Trans. nr.

  240/2007 pentru efectuarea Planurilor de Securitate ale Porturilor Maritime si

  Fluviale, a Facilitatilor Portuare, precum si efectuarea de Evaluari de Risc Anuale

  la Securitate Portuara. Aceasta activitate este obligatorie pentru toti agentii

  economici operatori portuari pentru obtinerea Declaratiei de Conformitate in

  domeniul securitatii. Exista zece societati comerciale autorizate pe teritoriul

  Romaniei care desfasoara activitati de evaluare si verificare a

  managementului securitatii portuare.

  4. Administrarea Societății

  În prezent, administrarea Societății este asigurată de domnul Cotoban Laurențiu Marcel,

  administratorul special al debitoarei, desemnat prin Hotărârea Adunarii Generale a

  Asociaților debitoarei.

  5. Managementul Executiv al Societății

  După deschiderea procedurii de insolvenţă, datorită faptului că Societatea şi-a exprimat

  intenţia de reorganizare, aceasta beneficiază în prezent de dreptul de administrare.

  Astfel, conducerea Societăţii este asigurată de către administratorul special. Conducerea

  activităţii Debitorului în cursul perioadei de observaţie este supravegheată de

  administratorul judiciar care are, potrivit legii, dreptul de control.

  6. Resurse Umane

  Din perspectiva personalului angajat, societatea va avea un număr de 1 angajat

  permanent.

  Evoluția numerică a personalului depinde de volumul de activitate prevăzut a fi realizat în

  perioada următoare, conform contractelor în vigoare și a celor ce vor urma a fi semnate.

  O atenție deosebită va fi acordată reținerii celor mai buni profesioniști.

 • 6

  II. CADRUL LEGAL

  1. Prevederi Generale

  În conformitate cu Articolul 132 al Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a

  insolvenţei şi de insolvenţă (denumită în continuare „Legea 85”), următoarele categorii

  de persoane vor putea propune un plan de reorganizare:

  a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de

  zile de la publicarea tabelului definitiv de creanţe;

  b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la îndeplinirea unui termen

  de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanţe;

  c) unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a

  creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la

  publicarea acestuia;

  La cererea oricărei părţi interesate sau a administratorului judiciar, judecătorul-sindic

  poate prelungi cu maximum 30 de zile, pentru motive temeinice, termenele de depunere

  a planului de reorganizare.

  Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie

  lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de

  reorganizare.

  Conform articolului 133 al Legii 85, planul de reorganizare va indica perspectivele de

  redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele

  financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri

  concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie,

  desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor.

  Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor.

  Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, calculaţi de la data

  confirmării planului.

  Planul de reorganizare va menţiona:

  a) categoriile de creanţe care nu su