pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului ... · Inspectoratul de Jandarmi Județean...

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului ... · Inspectoratul de Jandarmi Județean...

 • 11

  ORDIN nr. 5552/7.10.2011 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de

  învăţământ, Monitorul Oficial nr. 0713 din 10 Octombrie 2011;

  ORDIN nr.5488/29.09.2011- privind aprobarea regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea

  consorţiilor şcolare, Monitor oficial al României, Partea I, nr.733/19.X.2011;

  ORDIN NR. 5546/6.10.2011 - privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului „Profesorul anului“ în

  învăţământul preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0715 din 11 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5559/7.10.2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de

  odihnă al personalului didactic din învăţământ, Monitorul Oficial nr. 0723 din 13 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5349/7.09.2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după

  şcoală“, Monitorul Oficial nr. 0738 din 20 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5485/29.09.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor

  mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, Monitorul

  Oficial nr. 0739 din 20 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5549/6.10.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului

  de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,

  Monitorul Oficial nr. 0742 din 21 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. /6.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ

  preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0746 din 24 Octombrie 2011Actul nr. - din 06 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5556/7.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor

  şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Monitorul Oficial nr. 0757 din 27 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5565/7.10.2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al

  documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0767 din 31

  Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5561/7.10.2011- pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din

  învăţământul preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 0767 din 31 Octombrie 2011;

  ORDIN NR. 5576/7.10.2011 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din

  învăţământul preuniversitar de stat, Monitorul Oficial nr. 0768 din 01 Noiembrie 2011;

  ORDIN NR. 5720/18.10.2011 - pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nationale nr. 4.433/2011

  privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în

  vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, Monitorul Oficial nr. 0770 din 01 Noiembrie 2011;

  ORDIN NR. 5568/7.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de

  învăţământ cu program sportiv integrat, Monitorul Oficial nr. 0784 din 04 Noiembrie 2011;

 • 12

  ORDIN NR. 5574/7.10.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin

  educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,

  Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011;

  ORDIN NR. 5564/7.10.2011- privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor

  de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, Monitorul Oficial nr. 0790 din 08

  Noiembrie 2011;

  ORDIN NR. 5570/7.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de

  învăţământ cu program sportiv suplimentar, Monitorul Oficial nr. 0792 din 08 Noiembrie 2011;

  -OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al unitatilor de invatamant preuniversitar;

  -OMECTS 5565/07.10.2011- cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentele

  scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar;

  -OMECTS 4865/16.08.2011- cu privire la aprobarea Normelor metodologice pt. stabilirea obligatiei didactice

  de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare,unitatile de invatamant,unitatile

  conexe,precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic

  din casele corpului didactic;

  -OMECTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la Strategia MENCṢ de reducere a fenomenului de violenṭă în

  unităṭile de învăṭământ preuniversitar;

  -OMFP 946/2005 modificat si completat prin OMFP nr.1389/22.08.2006,respectiv OMFP nr.1649/17.02.2011-

  cu privire la standardele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

  - Programul National de Guvernare 2013-2016 - Guvernul României;

  - Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităṭii educaṭiei, aprobată prin Legea

  nr. 87 / 2006

  -Legea 53/2003 - Codul Muncii – republicată în 2011;

 • 13

  II. PRINCIPALELE ASPECTE LEGATE DE ORGANIZARE

  II.1 Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, Ploieşti - ca instituţie socială complexă - aflată în subordinea

  I.S.J.Prahova, a funcţionat în anul şcolar 2017-2018 după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii, stat de

  funcţii ce cuprinde un număr total de 70 posturi, din care:

  2 posturi de conducere, 1 post director

  1 post director adjunct

  57 posturi – personal didactic; 6 posturi – personal didactic auxiliar; 7 posturi - personal nedidactic. Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”-Ploieşti are relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

  Primăria Municipiului Ploieşti Prefectura jud. Prahova Consiliul Judeţean Prahova Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova Direcţia de Sănătate Publică Prahova Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Prahova Direcţia Finanţe Publice Prahova. Agenţia Judeţeană Pentru Prestaţii Sociale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova

  II. 2. Efectivele şcolare:

  Situatia numerică a populatiei scolare cuprinsă în diferite forme de învătământ, în anul scolar 2017-2018

  (pe fiecare nivel de şcolarizare), se prezintă astfel :

  DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLARE an şcolar 2017-2018

  Nivel Nr. Elevi înscrişi

  la începutul

  anului şcolar 2017

  - 2018

  Nr. Elevi

  veniţi/plecaţi în

  timpul anului

  şcolar 2017 -

  2018

  Nr. Elevi

  rămaşi la

  sfârşitul

  anului şcolar

  2017 - 2018

  Nr. elevi rămaşi la

  sfârşitul anului

  şcolar 2016 - 2017

  Preşcolar 25 0/2 23 30

  Primar 615 13/21 607 596

  Gimnazial 437 11/17 431 447

  TOTAL 1077 24/40 1061 1073

 • 14

  PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE

  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

  Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 s-a realizat în baza metodologiei

  privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

  pentru anul şcolar 2017-2018.

  Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 s-a realizat pe baza Planului de

  Dezvoltare Institutionala (PDI) - document de planificare elaborat în parteneriat, care stabilește (prognozează)

  nevoia de calificare pe termen mediu şi scurt.

  Planul de şcolarizare propus şi înaintat ISJ Prahova, a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliul de

  Administraţie din luna decembrie 2017 pe baza documentelor menţionate mai sus.

  Pe baza studiului de specialitate a rezultat şi a fost aprobată următoarea structură a proiectului planului

  de şcolarizare:

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  EXISTENT 2017-2018

  TOTAL

  CLASE

  O-IV

  CLASA

  PREGĂTITO

  ARE

  CLASA A I-A CLASA A II-

  A

  CLASA A

  III-A

  CLASA A IV-A

  Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi

  22 607 4 116 4,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  91 5,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  131 5,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  153 4,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  116

  4 96 22 21 27 26

  PROPUNERI 2018-2019

  TOTAL

  CLASE

  O-IV

  CLASA

  PREGĂTITO

  ARE

  CLASA A I-A CLASA A II-

  A

  CLASA A

  III-A

  CLASA A IV-A

  Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi

  22 596 4 100 4,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  118

  4,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  91 5,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  134 5,din

  care:

  1

  clasă

  cu

  profil

  înot

  153

  4 100 30 22 21 27

 • 15

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

  EXISTENT 2017-2018

  TOTAL

  CLASE

  V-VIII

  CLASA A V-A CLASA

  A VI-A

  CLASA

  A VII-A

  CLASA

  A VIII-A

  Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi

  16 448 4 clase

  din care:

  111 4 clase

  din care:

  113 4 clase

  din

  care:

  123 4 clase

  din care:

  101

  4 126 1 clasă

  profil

  sportiv

  mozaic

  27 1 clasă

  profil

  sportiv

  mozaic

  31 1 clasă

  profil

  sportiv

  mozaic

  32 1 clasă

  profil

  sportiv

  mozaic

  36

  PROPUNERI 2018-2019

  TOTAL

  CLASE

  V-VIII

  CLASA A V-A CLASA

  A VI-A

  CLASA

  A VII-A

  CLASA

  A VIII-A

  Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi

  16 430 4 clase

  din care:

  115 4 clase

  din care:

  96 4 clase

  din

  care:

  108 4 clase

  din care:

  111

  4 107 1 clasă

  profil

  mozaic

  25 1 clasă

  profil

  mozaic

  23 1 clasă

  profil

  sportiv

  baschet

  30 1 clasă

  profil

  sportiv

  baschet

  29

 • 16

  III INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

  III.1 Situaţia la învăţătură în anul şcolar 2017-2018 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  Per

  ioa

  da

  Nr. de

  elevi

  înscrişi

  Nr. de elevi

  ramaşi la

  sfârşitul

  anului

  Nr. elevi

  promovaţi

  Nr. de

  elevi cu

  situaţia

  neînche

  iată (repetenţi)

  Nr.

  neşcola

  rizaţi

  Procent

  promovabi

  litate

  An

  ul

  şco

  lar

  2017

  -201

  8

  615 607 607

  -

  -

  100%

  An

  ul

  şco

  lar

  2016

  -201

  7

  601 596 595 1 - 99,83%

  Din analiza datelor centralizate se desprind următoarele tendinţe:

  -creșterea populaţiei şcolare cuprinse în învăţământul primar;

  - procentul de promovabilitate este de 100% .

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL:

  Per

  ioad

  a Nr. de

  elevi

  înscrişi

  Nr.de

  elevi

  ramaşi la

  sfârşitul

  anului

  Nr. elevi

  promovaţ

  i

  Nr. de elevi cu

  situaţia

  neîncheiată

  ( repetenţi)

  Nr. de

  elevi

  neşcolar

  izaţi

  Procent

  Promovabilitate

  An

  ul

  scola

  r

  2017-2

  018

  437 431 430 5 - 99,76%

  An

  ul

  şcola

  r

  2016

  -2017

  448 447 444 3 - 99,32%

 • 17

  Din analiza datelor centralizate se desprind următoarele tendinţe:

  - scăderea ușoară a populației școlare, în raport cu anul şcolar trecut;

  - creșterea ușoară a procentului de promovabilitate;

  - elevii declarați repetenți la data de 14 iunie - Trandafirescu Robert (cls. A VI-a D),Niculescu

  Roberto ( clasa a VII-a C), Udrea Mario ( clasa a VI-a B) și în urma neprezentării la examenul

  de încheiere a situației școlare – Beju Alexandra (cls. A V-a C), Gheorghe Alexandra ( clasa a

  VIII-a A).

  ELEVI PROMOVAŢI DUPĂ MEDIA GENERALĂ

  AN ȘCOALR 2017-2018

  CLASA 5-6,99 7-8,99 9-10

  a V-a - 23 71

  a VI-a 4 44 53

  a VII-a 1 42 57

  a VIII- a 2 52 66

  TOTAL 7 161 247

  Din centralizarea datelor privind media de absolvire a fiecarei clase gimnaziale

  constatăm numărul mare de medii peste 7 –408 medii, față de 181 medii în anul școlar

  2016-2017, din care între 9 - 10 –247 medii, față de 239 de medii în anul școlar 2016-2017,

  numarul mediilor cuprinse intre 5 si 6.99 fiind de 7 , față de 10 în 2016-2017.

  Aceasta statistica evidentiaza calitatea actului educativ in cadrul Scolii Gimnaziale

  “Grigore Moisil”, Ploiesti.

 • 18

  III.2 Starea disciplinară a elevilor şi absenteismul şcolar

  Şcoala este mediul în care se promovează modele, valori, se creează contextul necesar

  pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă, morală a copilului. De aceea, una din cele mai

  importante condiţii pentru eficienţa procesului educaţional este asigurarea unui mediu sigur

  pentru elevi şi cadrele didactice, atât din punct de vedere fizic (siguranţa fizică), cât şi

  subiectiv (sentimentul de siguranţă). Prevenirea şi combaterea violenţei impun nevoia formării, atât elevilor, cât şi cadrelor didactice, părinţilor, a unor competenţe necesare în ceea

  ce priveşte comunicarea eficientă în rezolvarea punctuală a problemelor apărute, adaptarea la

  cerinţele şcolii.

  Și în anul şcolar 2017-2018, combaterea fenomenului absenteismului / neşcolarizării s-a impus ca prioritate M.E.N. pentru creşterea reală a calităţii în educaţie.

  Pentru a evalua starea disciplinară din scoala, pornim de la următoarele :

  Din analiza datelor centralizate se observă :

  - Creșterea numărului mediilor situate sub 7 la purtare ca urmare a actelor de indisciplină și a absențelor ( 4 elevi)

  Fo

  rma/

  C

  iclu

  rile

  de

  Învă

  ţămân

  t

  Nr. de elevi ce au abandonat

  şcoala

  Nr. de elevi eliminaţi

  Nr. de elevi cu medii la

  purtare sub 7

  Din care pentru absenţe

  Pentru acte de indisciplină

  An scolar 2017 - 2018

  An scolar 2016- 2017

  An sc. 2017- 2018

  An sc. 2016- 2015

  An sc. 2017- 2018

  An sc. 2016- 2017

  An sc. 2017- 2018

  An sc. 2016- 2017

  An sc. 2017-

  2018

  An sc. 2016- 2017

  Învă

  ţămân

  tul

  Primar

  - - - -

  - - - - - -

  Invă

  ţămân

  tul

  Gimnazial - - - -

  4 2 2 2 2 -

 • 19

  III.3 Evaluarea Naţională 2017 – 2018

  Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a în judeţul Prahova a fost organizată şi

  s-a desfăşurat în baza O.M.E.N. nr 4793/31.08.2018 și a Metodologiei de organizare şi

  desfăşurarea Evaluării Naţionale 4801/31.08.2010, în vigoare și în anul școlar 2017-2018.

  Subiectele elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, au fost

  formulate clar şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională. Ca şi

  modelele postate pe site-ul Ministerului Educației Naționale, subiectele au permis rezolvarea

  în 120 de minute şi au avut itemi ce au urmărit verificarea atingerii standardelor de

  performanţă pentru nivelul minim şi mediu; numărul itemilor cu grad sporit de dificultate a

  fost mic. Transmiterea subiectelor s-a realizat electronic, fiecare centru de examen descărcând

  arhiva cu subiecte în școală.

  În acest an școlar evaluarea lucrărilor s-a realizat în județul Buzău. Evaluarea

  lucrărilor s-a realizat cu respectarea baremului primit de la CNEE, fapt ce a asigurat

  corectitudinea şi unitatea evaluării.

  Rezultatele obţinute pe discipline, arată astfel:

  SITUAŢIA STATISTICĂ GENERALĂ

  EVALUAREA NAŢIONALĂ, CLS. a VIII-a

  AN ŞCOLAR 2017-2018

  Tranșe

  de medii

  Nr.

  elevi

  înscriși

  Nr. elevi

  prezenți

  1-

  1.99

  2-

  2,99

  3-

  3,99

  4-

  4,99

  5-

  5,99

  6-

  6,99

  7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Procent

  de

  promova

  bilitate

  Limba și

  literatura

  română

  120

  120

  0 0 1 3 5 9 15 36 47 4 96,66%

  Matematică 120 120 1 1 6 12 21 15 22 25 17 0

  83,33%

  Total

  0 1 2 5 13 18 23 33 25 0 93,33%

  față de

  74,32%la

  nivel

  naționa

  Subiectele de la proba de Limba și literature română din cadrul Evaluării Naționale

  au fost clar și precis formulate, în conformitate cu programa școlară și cu standardele de

  performanță specifice. Gradul de dificultate a fost mediu, itemii vizând cunoștințele de bază

  ale elevilor. În consecință, considerăm foarte bune rezultatele obținute de elevii noștri, 4 elevi

  nu au reușit să obțină nota cinci, iar 47 dintre ei au obținut note peste nouă și 4 elevi nota 10.

  La proba de Matematică rezultatele obţinute de elevii claselor a VIII-a reflectă un

  nivel bun de pregătire al elevilor, care au obţinut în numar mare (64 de elevi) note mai mari

  sau egale cu 7. Ca minusuri, remarcăm că nu există note de 10 și numărul mare de note sub

  cinci și al notelor între 5 și 5,99.

  Rezultatele reflectă un nivel bun de pregătire al elevilor, mai mult de jumatate dintre elevii participanti obtinand note intre 8,00 – 10 la cele doua discipline.

 • 20

  ● Procentele de promovare la cele două discipline au dovedit pe de o parte, corecta

  administrare a probelor şi, pe de altă parte, faptul că acesta este nivelul de pregătire al elevilor

  la aceste discipline;

  ● Subiectele pentru probele Evaluării, elaborate în cadrul C.N.E.E., au fost

  formulate clar, în strictă concordanţă cu programele scolare şi cu temele selectate din

  programa şcolară, având un nivel de dificultate gradat (simplu, mediu, complex);

  baremele de evaluare şi notare au fost bine defalcate, asigurând o notare unitară,

  astfel încât rezultatele pe tranşe de medii au permis o distribuţie şi o ierarhizare

  corectă a candidaţilor;

  Analizând rezultatele obţinute pe fiecare din cele două discipline şi mediile finale la

  nivel judeţean, se observă:

  ● ponderea mare a notelor peste 8 la limba română (87 de note) şi la matematică (43 de

  note);

  ● niciun elev nu a obținut media 10 la Evaluarea Nationala .

  La nivelul Scolii Gimnaziale “Grigore Moisil”, Ploiesti procentul de

  promovabilitate este peste cel national.

  Chiar dacă rezultatele Evaluării Naţionale reflectă în mod real nivelul de pregătire al

  elevilor,există,însă, resurse insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora: o organizare mai

  eficientă a lecţiilor, o monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen, aplicarea de

  programe ameliorative, utilizarea mai strictă a criteriilor de performanţă în acordarea

  calificativelor.

  III.4 ADMITEREA ELEVILOR

  în clasa a IX-a liceu şi şcoala profesională cu durata de 3 ani

  Admiterea elevilor în clasa a IX-a în unitățile de învățământ liceal de pe teritoriul

  judeţului Prahova s-a făcut având la bază Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii

  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011, aprobată prin OMECTS 4802 din

  31.08.2010, respectiv Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar

  2018-2019, aprobat cu OMEN Nr. 4794/31.08.2017.

  Pregătirea/organizarea admiterii la nivelul judeţului Prahova

  Comisia de admitere a coordonat întreaga activitate şi a asigurat desfăşurarea la

  termen a acţiunilor specifice fiecărei etape. Totodată au fost realizate întâlniri de lucru cu toţi

  părinţii şi elevii claselor a VIII-a, pentru a fi cunoscută metodologia de admitere în

  învăţământul liceal si profesional cu durata de 3 ani.

  Desfăşurarea admiterii pentru anul şcolar 2018-2019

  În intervalul 16-18 mai 2018 s-au desfăşurat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă la Şcoala Gimnaziala „Grigore Moisil” Ploieşti unde au fost înscriși 1179

  elevi la limba engleză, 351 elevi la limba franceză, 201 elevi la limba germană, 70 elevi la

  limba spaniolă) pentru a obţine dreptul de a accesa clasele cu predare bilingvă. Primirea celor

  104 fişe cu opţiuni şi introducerea datelor în baza computerizată s-a derulat în data de 2 iulie

  2018, iar repartizarea computerizată s-a realizat în data de 9 iulie 2018. Toți candidații au fost

  repartizati în data de 9 iulie 2018.