Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

14
PENSIUNEA COLT DE R AI -BUSTENI-

Transcript of Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 1/14

PENSIUNEA COLT DE RAI-BUSTENI-

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 2/14

• Pensiunea Colt de Rai este situata in statiunea

Busteni, statiune balneoclimaterica si de odina,situata la !"# $m de Bucuresti, a%ata la oaltitudine de &&' metrii, la (oalele Caraimanului)

• Pensiunea Colt de Rai se *a adresa atatturistilor din se+onul rece, cat si celor din(erioada de *ara) In statiunea Busteni se

desasoara acti*itati turistice (e tot(arcursul anului) Iarna se scia+a, iar *arase orani+ea+a drumetii (e munte siacti*itati recreationale)

DESPREPENSIUNE

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 3/14

 

Obiecti*ele stabilite (entru (ensiunea Colt de Rai in urmatorii #ani includ/

 

- de(asirea aste(tarilor clientilor in ceea ce (ri*este ca+area intr-un local de lu0

- mentinerea unui rad de ocu(are de 1'2 in tim(ul (erioadelorde *ar 

- ana3area unui (ersonal e0(erimentat si e4cient 

5isiunea (ensiunii Colt de Rai este de a de*eni unul din (rinci(alulcom(le0 turistic din statiunea Busteni)

Com(ania

Pensiunea Colt de Rai este situata in Busteni, 3udetul Prao*a si *adis(une de !' camere duble si " a(artamente, (arcare, bucatariecom(let eci(ata, s(alatorie de rue si (iscina interioara)

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 4/14

 Proprietarii companiei -Stean Bodan,Ionescu 5arius si 5unteanuAlin sunt co(ro(rietarii (ensiunii Colt de Rai)

Startup  - Ionescu 5arius si 5unteanu Alin au sustinut (ana asta+iin*estitia in constructiei cu un total de circa 6'')''' Euro si mano(erade !#')''' Euro, 4nantata din *enituri (ersonale)

 

Pentru 4nali+area in*estitiei si lansarea (ensiunii in circuitul turistic

ince(and cu anul 7'!#, mai sunt necesare de eectuat lucrari siaci+itii, Acestea sunt e0(use mai 3os/

• Lucrari e0terioare Euro 1)'''

• Lucrari interioare Euro 7')'''

• 5obilier si decoratiuni Euro 6')'''

• Piscina interna Euro 7#)'''

• 8id de s(ri3in e0tern Euro 7#)'''

• Amena3are de s(atii *er+i Euro #)'''

• Celtuieli in4intare 93uridice: Euro !)'''

Numerar necesar Euro #)'''  Total Euro 130,000

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 5/14

• La aceasta valoare initiala a investiei de130.000 Euro, se vor adaua investitii anualede !000Euro"an in urmatorii # ani.

 

A*and in *edere suma necesara 4nali+arii interalea lucrarilor (ana la ince(utul lunii ianuarie 7'!#,(ro(rietarii sunt in masura sa 4nante+e din (ro(riile*enituri circa #')''' Euro din suma necesara , iar(entru restul de 4nantare, si se a%a in situatiasolicitarii unui im(rumut bancar de &')''' Euro, (ecare intentionea+a sa-i ramburse+e (rin rate lunarein # ani)

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 6/14

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 7/14

Descrierea pensiunii %olt de Rai&

• Pensiunea Colt de Rai este situata in Busteni, strada 1

5ai, nr) #, 4ind construita (e o su(raata de teren de!'''m() Su(raata desasurata a cladirii este dea(ro0imati* !"''m()

 

In (re+ent, constructia dis(une de utilitati conorma*i+elor obtinute, astel s-a asiurat de3a bransareaobiecti*ului la retelele edilitare orasenesti/

• - alimentare cu a(;<

• - alimentare cu enerie electrica<

• - alimentare cu a+ metan< 

• Pensiunea *a 4 dotata cu acilitati 9T=, internet, (iscina,sauna, restaurant: (entru clasi4carea la 6 mararete siisi (ro(une a atrae turisti cu *enituri medii)

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 8/14

Produse si servicii

• Pensiunea Colt de Rai *a oeri turistilorca+are in !' camere duble si "a(artamente)

 

• Pensiunea *a oeri turistilor acilitati9T=, internet, (iscina, sauna,

restaurant: (entru clasi4carea la 6mararete, si isi (ro(une a atraeturisti cu *enituri medii si ridicate)

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 9/14

Sementarea pietei

 

Clientii nostri se im(art in doua ru(uri/• - Sciori

• - Turisti (e (erioada *erii

A*anta3ele com(etiti*e ale (ensiunii Colt de Rai sunt/

• - ser*icii com(lete de ca+are, inclu+and accesratuit la sauna si (iscina)

- (o+itionarea (ensiunii, 4ind intr-o +ona usoraccesibila)

• - (olitica de *an+are %e0ibila, ce *a a*anta3a clientii4deli, cu (retentii)

- un alt a*anta3 com(etiti* este locatia (ensiunii >a(roa(e de (artia de s$i)

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 10/14

Strateia de van'are

 

Strateia de *an+ari a (ensiunii Colt deRai consta in *alori4carea sistemuluide re+er*are (e internet, care este unactor critic (entru obtinereasuccesului)

•  Tariele (entru ca+are *or *aria inmedie astel/

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 11/14

• Pentru (re*i+ionarea *eniturilor dinca+are,au ost luati in calcul urmatorii actori/

• Lansarea (ensiunii in circuitul turisiticince(and cu luna ianuarie 7'!#<

• ?radul de ocu(are estimat (entru (rimul aneste de a(ro0imati* @'2, urmand ca acestasa creasca (roresi* la &'2 in 7'!,res(ecti* 1'2 din anul 7'!@)

=eniturilor aerente restaurantului suntestimate la #'2 din *eniturile obtinute laca+are)

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 12/14

• =alorile unitare ee$end, res(ecti*sa(tamana sunt calculate astel/

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 13/14

Pentru 7'!@-7'!1

7/26/2019 Pensiunea Colt de Rai-plan de afaceri

http://slidepdf.com/reader/full/pensiunea-colt-de-rai-plan-de-afaceri 14/14

Strateia de mar(etin

 

• Lansarea (ensiunii in ciruitul turistic *a 4 (romo*ata

(rintr-o rece(tie, anunturi la radio, %uturasi si internet)

• Pensiunea *a detine un site (ro(riu si *a desasura un(roram de ad*ertisin, care (romo*ea+a statiunea

Busteni si acilitatile de ca+are oerite de (ensiuneaColt de Rai) Totodata, *or 4 inceiate contracte cuaentii de turism, (areneriate de (romo*are cu aentiidin aara tarii)

• In (re+ent, o cea mai mare (arte din din *i+itatorii +oneiutili+ea+a internetul (entru a identi4ca o(tiuni deca+are)