Olga DASCAL

of 13 /13
7/23/2019 Olga DASCAL http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 1/13 Olga DASCAL, bibliotecar principal, Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca [email protected] RE!RE E"EC#R$%&CE 'R&(&%) )RE'#!" )E * +#& RE!RE E"EC#R$%&CE 'R&(&%) )RE'#!" )E * +#&

Transcript of Olga DASCAL

Page 1: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 1/13

Olga DASCAL, bibliotecar principal,Centrul informatizare şi activităţi în reţea.

Mediateca

[email protected]

RE!RE E"EC#R$%&CE'R&(&%) )RE'#!" )E * +#&

RE!RE E"EC#R$%&CE'R&(&%) )RE'#!" )E * +#&

Page 2: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 2/13

Centrul de 'romovare a "ibertăţii de Eprimare şi *ccesului la

&nformaţie -*ccesinfo/ 0ttp122333.accesinfo.org.md2, în colaborare cuun şir de organizaţii nonguvernamentale şi autorităţi publice, organiza,

 în diverse perioade ale lunilor septembrieoctombrie, ediţii cu generuculZilele dreptului de a sti, cu sloganul -O persoană activă este unabine informată, o persoană neinformată este cu usurinţămanipulată”.

Scopul 1 de a atrage atenţia la nivel mondial asupra dreptului fiecăruiindivid de a avea acces la informaţiile publice.

 'lec4nd de la ideea că oamenii au dreptul la informaţii şi în scopulpromovării dreptului tuturor persoanelor de a avea acces la informaţiiledeţinute de instituţiile guvernamentale, 56 septembrie 5775 a fostproclamată Zi a dreptului de a sti   la un for al $%8urilor, desfasurat laofia, 9ulgaria.

ACCES!"#O 

Page 3: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 3/13

ACCES!"#O0ttp122333.accesinfo.org.md2

Page 4: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 4/13

$OLDLE%&ttp'(()))*le+*md

Page 6: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 6/13

 "ibraries, Electronic Resources, and 'rivac:1 #0e Case for 'ositive&ntellectual ;reedom

 ;reedom of information in c:ber space1 <0at no3 for cop:rig0t= #0e political and ideological dimension of t0e measurement of

freedom of information. *ssessing t0e interpla: bet3eenneoliberalism and t0e ;reedom of t0e 'ress &nde

 ;reedom of &nformation and records management in localgovernment1 >elp or 0indrance=

 !sing freedom of information re?uests to facilitate researc0 ;reedom of information legislation and its impact on press freedom1

 * crossnational stud: #0e &mpact and Effectiveness of #ransparenc: and *ccountabilit:

&nitiatives1 ;reedom of &nformation ;reedom of information and veatious re?uests #0e case of

cottis0 local government

 ;reedom of &nformation and 'arliamentar: )epartments

E.SCO&ost 

&ttp'((searc&*ebsco&ost*com(

Page 7: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 7/13

SpringerLin/&ttp'((lin/*springer*com(

#0e freedom of information act and sociological researc0ecure paces1 'rotecting ;reedom of &nformation *ccess in 'ublic 'laces&nternational ;reedom of &nformation. %e3 )imensions#ransnational advocac: and domestic la31 &nternational %8$s and t0e

design of freedom of information la3some &nternational "a3 *spects of t0e ;reedom of &nformation and t0eRig0t to Communicate;reedom of &nformation, 'rivac: and tate #aboo;reedom of information, privac:, and official secrec:1 #0e evolution of

federal government information polic: concepts;reedom of &nformation and 'rivac:)arAnets and t0e ;uture of ;reedom of Epression in t0e &nformationociet:

Page 8: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 8/13

&ttps'((boo/s&op*europa*eu(en(&ome

E0.OO1S2O-

Page 10: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 10/13

.AZA DE DA5E O"0&ttp'(()))*un*org(ru(databases

Page 11: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 11/13

CO$!S!A E03O-EA"6&ttp'((ec*europa*eu(dorie(&ome

Page 12: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 12/13

D!3EC5O3!0L 3E4!S5ELO3C0 ACCES DESC2!S

&ttp'(()))*doa7*org

Page 13: Olga DASCAL

7/23/2019 Olga DASCAL

http://slidepdf.com/reader/full/olga-dascal 13/13

.AZE DE DA5E LOCALE' .!.L!O5ECA 4!350AL6