Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afecțiunilor Stomatologice Până

download Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afecțiunilor Stomatologice Până

of 18

Transcript of Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afecțiunilor Stomatologice Până

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  1/18

  Chiinu, 2015

  Obiectivele programelorde proflaxie a

  aeciunilor tomatologip!n "n anul 2020 lanade O#$

  % elaborat& 'rCoordonator&

  )lamadeal

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  2/18

  Obiectivele $itemului %iten*ei medicale "n+epublica #oldova&

  1 "n condi*iile economice noi, %itena medic$tomatologic ete orientat pre aiten*amedical primar, acord!ndu-e prioritate ocrnt*ii mamei .i copilului, e accentuea/arcinile de prevenire a maladiilor .i propagar

  unui mod nto de via*

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  3/18

  2c"nd principalele aec*iuni tomatologice "nt "n cre.tepermanent, tratarea crora ete deoebit de cotiitoaiar din buget nu "nt alocate reure ufciente pentru

  acordarea aiten*ei tomatologice copiilor, apareneceitatea prioritar a prevenirii acetor aec*iuni

  )revenirea principalelor aec*iuni tomatologiceaigur ntatea oral .i repectiv

  ntatea "ntregului organim

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  4/18

  Obiectivele O#$ pentru anul 2020 Copiii de ani&

  340 din copii fe r nici un el dele/iune6indemni de carie3ndicile de intenitate al cariei 6conu vadepi 2 Copiii de 12 ani&3co- nu va depi 1,5, din care component

  c6caria i complicaiile ei fe mai mic de 0,3numrul mediu de extani cu paradoniunto 7 mai mare de 5,5

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  5/18

  8 %dolecenii de 15 ani&-CO% mediu nu va depi 2,8, din carecomponenta C fe mai mic de 0,5-nu vor f dini extrai din cau/a cariei9-numrul mediu de extani cu paradoniunto fe mai mare de 5,0: tinerii de 14 ani&- nu vor f dini extrai din cau/a cariei au aaeciunilor paradoniului-numrul mediu de extanicu paradoniu nto fe mai mae de :,0

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  6/18

  cop n epu ca o ova pen ru an2015-2020 ete parte component apoliticii ocial-economice a tatului,direc*ionat pre "mbunt*irea calit*ii

  erviciilor medicale pretate, amelioraretrii nt*ii cavit*ii orale .i"mbunt*irea calit*ii vie*ii copiilor)re/entul )rogram contituie un intrumde "ndeplinire a anga;amentului +epubli#oldova "n contextul reali/rii Obiectivede

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  7/18

  ?@AC%+>% )+OB>#>1)rintre problemele tatale cu importan* medico-ocial e eviden*ia/ aiten*a tomatologic acordacopiilor %pectul multilateral al acetei probleme incun complex de arcini, care determin calitatea ngenera*iei "n cre.tere2 +ata "nalt a maladiilor cavit*ii orale "n tructuramorbidit*ii popula*iei atribuie prevenirii .i tratamentaec*iunilor tomatologice importante valen*e medicaociale "n ocrotirea nt*ii Conorm )latormei pen

  $ntate Oral mai Bun "n >uropa tratamentulaec*iunilor cavit*ii orale ete o adevrat povar dipunct de vedere economic, atel, aproximativ DE demiliarde de euro au ot cheltuite "n 2012 pentrutratamentul tomatologic al popula*iei "n *rile membF>

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  8/18

  8 )revalen*a aec*iunilor tomatologice la copii dep.e.te E0indicele de intenitate a cariei dentare ete "n cre.tere continuanul 2012 ating!nd valoarea medie :,04 G2,11 6pre deoebireobiectivele O#$ pentru anul 2010, conorm crora acet indicattrebuia fe mai mic de 8,0: $tarea neavorabil a nt*ii cavit*ii orale la copii provoac

  cre.terea morbidit*ii copiilor .i agravarea evolu*iei maladiiloromatice, care la r!ndul lor inHuen*ea/ ntatea oralConecin*ele aec*iunilor dentare netratate unt periten*a occronice de inec*ie odontogen, care au rol declan.ator au avo

  "n de/voltarea maladiilor de item5 $tarea nt*ii orale aectea/ calitatea vie*ii copiilor "n prinprin eecte aupra conumului alimentelor, igieni/rii cavit*ii o

  tabilit*ii emo*ionale .i a unc*iei etetice )revalen*a impactulaec*iunilor tomatologice aupra calit*ii vie*ii copiilor contitue4,58 )rincipalii actori care au impact aupra calit*ii vie*iicotidiene a copiilor "nt& durerea dentar 62,1E, lipa din*ilorpermanen*i din cau/a extrac*iei lor precoce "n urma aectrii prcarie .i a complica*iilor ei 621,48, traumatimele dentare .i aregiunii O#A 621,48

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  9/18

  OB>C@(>> )+O'+%#FF

  Obiectivul general al )rogramului ete ameliorarea nt*"mbunt*irea calit*ii vie*ii copiilor prin efcienti/area murilor dprimar .i ecundar a aec*iunilor tomatologice .i a metodelor de

  Obiectiv pecifc a Aortifcarea erviciului tomatologic la nivel na*ional cu impleme

  metode de proflaxie .i tratament a aec*iunilor cavit*ii orale %c*iuni de reali/are

  b +egionali/area erviciului tomatolona*ional .i implementarea noilor metode de proflaxie .i tra

  aec*iunilor cavit*ii oralec Crearea comitetului de upraveghere a aec*iunilor tomato

  aigurarea unc*ionrii lui

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  10/18

  d +eorgani/area itemului de monitori/are a aec*iunilortomatologice la nivel na*ionale >fcienti/area murilor de proflaxie primar, ecundar .i dtratament a aec*iunilor tomatologice la copii

  Obiectiv pecifc

  Cre.terea capacit*ilor umane "n prevenirea, diagnoticul .itratamentul aec*iunilor tomatologice la copii 6ale medicilortomatologi .i aitentelor medicale

  Obiectiv pecifc Cre.terea capacit*ilor intitu*ionale "n prevenirea .i tratamentaec*iunilor tomatologice la copii

  Obiectiv pecifc (#obili/area comunitar .i educarea copiilor, cadrelor didactice intitu*ii de educa*ie .i "nv*am"nt .i a amiliilor "n proflaxiaaec*iunilor tomatologice

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  11/18

  )rogramul include urmtoarele proiecte& educa*ia anitar91 igiena oral92 ra*ionali/area alimenta*iei98Huori/are 6pentru copii care locuiec "n localit*ileconcentra*ia c/ut a Huorului "n apa potabil9: igilarea furilor pentru prevenirea cariei dentare5 optimi/area concentra*iei Huorului "n apa potabillocalit*ile cu concentra*ii "nalte de Huor 6mai mult demgIl

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  12/18

  >duca*ia anitar& Susinerea microcururilor de ntate oral cu demontrmaterialelor ilutrative "n .coli .i "n intitu*iile pre.colare9 difuzarea emisiunilor televi/ate .i radioonice .i demontrflmelor de populari/are .i cu deene animate, clipurilor video cmea; educativ-anitar9 distribuirea ndrumarelor, plan.elor .i agendelor, cr*ilor cpove.ti pe teme de prevenire a aec*iunilor orale - copiilor, emegravide, prin*ilor, pedagogilor din .coli .i grdini*e de copii9 realizarea concursului naional .i a expo/i*iei de deene,organi/area concururilor, victorinelor, eratelor cu tematicpreventiv9 chestionarea populaiei pentru determinarea efcien*eieduca*iei anitare a pedagogilor, prin*ilor .i copiilor9 distribuirea ndrumarelor .i agendelor cu mea; educativ-anitar popula*iei din localit*ile cu concentra*ie porit de Huorapa potabil

  g ena ora &

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  13/18

  g ena ora & nsuirea tehnicii corecte de peria; "n colectivit*ile de copii9 asigurarea copiilor orfani .i din amiliile ocialmentevulnerabile cu remedii de igien oral din contul reurelorextrabugetare9 controlul efecturii igienei orale de ctre medic au individualde ctre copii, cu a;utorul comprimatelor, cu ubtan*e relevantepentru vi/uali/area plcii bacteriene

  +a*ionali/area alimenta*iei&ameliorarea raiei alimentare apropiate de neceit*ilef/iologice ale copiilor "n colectivit*ile de copii 6grdini*e de copii,.coli etc9

  asigurarea reducerii consumului produelor de patierie,glucidelor din ra*ia alimentar "n colectivit*ile de copii datoritma;orrii conumului de ructe, legume, ucuri, produe lactate

  n oca e cu un con nu por e uor n

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  14/18

  n oca e cu un con nu por e uor n potabil 6mai mare de 1,5 mgIl& determinarea concentraiei Huorului "n toate ude ap potabil9 selectarea i folosirea apei potabile din ure cuconcentra*ii ;oae a Huorului pentru copiii p"n la v"r1: ani9 amestecarea apelor cu concentra*ie porit .i ;ode Huor "nainte de conumare, substituirea, dup posibiliti, a apei potabile con*inut porit de Huor cu lapte, ucuri, ap mineral

  "mbuteliat9 excluderea sau micorareaconumului de alimce con*in o cantitate mai "nalt de Huor 6ceaiulconcentrat, carnea gra, pe.tele de mare .a9

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  15/18

  Aluorarea& administrarea endogen apreparatelor, care con*in Huor,pre.colarilor .i emeilor gravide 6"nlocalit*ile cu concentra*ia Huorului "npotabil mai ;oa de 0,5 mgIl9 aplicarea preparatelor care con*Huor pentru proflaxia cariei dentare lacopii

  $igilarea furilor dentare cu copproflaxiei cariei dentare la copiii de lap"n la 1: ani

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  16/18

  IMPA!"# S$%!A!

  1 +educerea morbidit*ii copiilor prin aec*iunile tomatolo

  la E0 la 40 "n anul 20202 ipa cariei dentare la :0 copii de 0- ani, 80 la copii ani .i 20 la copii de 18-14 ani "n anul 20208 ipa aec*iunilor parodon*iului la E0 copii de 0- ani, 4copii de D-12 ani .i D0 la copii de 18-14 ani "n anul 2020: +educerea indicelui de intenitate a cariei dentare cu 0,2

  de 0- ani, cu 0,8 la copii de D-12 ani .i cu 0,: la copii de 12.i "n anul 2020

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  17/18

  5 ipa din*ilor permanen*iextra.i din cau/a complica*iilorcariei dentare la D0 copii p"n

  la 14 ani "n anul 2020 +educerea recven*eiHuoro/ei dentare la copiii dinlocalit*ile cu concentra*iaporit a Huorului "n apa potabilde la 40 p"n la 0 "n anul

  2020D mplementarea murilor deprevenire a aec*iunilor cavit*iiorale cu ob*inerea unei acoperiride ED a copiilor

  vor f aplica*i urmtorii indici&

 • 7/25/2019 Obiectivele Programelor de Profilaxie a Afeciunilor Stomatologice Pn

  18/18

  vor f aplica*i urmtorii indici& 1 inciden*a aec*iunilor tomatologice la copii "n +epublica #oldova "contextul indicilor interna*ionali 6, "n total .i dup no/ologie92 prevalen*a aec*iunilor tomatologice 6, "n total .i dup no/ologie8 numrul copiilor nto.i: indicele de intenitate a cariei dentare 6co, au CO%Jco .i CO% 6lacopii copiii de , 12 .i 15 ani9

  5 rata intenit*ii cariei dentareIan 6etimat dup indicii co, CO% aCO%Jco9 numrul din*ilor permanen*i extra.i din cau/a complica*iilor carieidentare la 1000 copii9D rela*ia carie implIcarie complicat la 1000 copii94 indicele de igien oral 6O=-$9E ponderea copiilor examina*i cu cop preventiv 6910 cuprinderea gravidelor cu conulta*ii proflactice tomatologice 6

  11 rata de acoperire a copiilor cu muri preventive 6912 ponderea copiilor ce neceit aanarea cavit*ii orale din numrexamina*ilor 6918 ponderea copiilor aana*i din numrul celor ce o neceit 691: ponderea copiilor aana*i anterior 6915 numrul complica*iilor cau/ate de& tratamentul incorectIneadecvatadrearea tardiv a pacientului9