Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa:...

64
Monumente semnificative pentru etnia maghiară (sursa: INP) Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare Judetul Alba Cetate sat RIMETEA; comuna RIMETEA "Piatra Secuiului” Epoca medievală Fosta mănăstire a trinitarienilor, azi Biblioteca documentară Batthyaneum municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 1 1785, 1791 Palatul Apor, azi Universitatea 1 Decembrie - rectorat municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 5 sec. XVII Casa "Nicolae Bethlen", azi Facultatea Teologică Romano-Catolică municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVIII Fosta Prefectură, azi Inspectorat şcolar judeţean municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 7 sec. XVIII Fosta mănăstire franciscană municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19 -21 sec. XVIII Biserica franciscană municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19 -21 sec. XVIII Fostul colegiu iezuit municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 15 sec. XVI Fostul palat "Gisella" municipiul ALBA IULIA Piaţa Maniu Iuliu 10 sec. XIX Sala Unirii, fosta Cazină Militară municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 14 1898 Catedrala romano-catolică "Sf. Mihail” municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 19 sec. XIII - XVIII Palatul Episcopiei romano-catolice, azi sediul Arhiescopiei romano-catolice municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 21 sec. XVI - XVII Manutanţă municipiul ALBA IULIA Str. Militari 2 1715 - 1736 Palatul Principilor, azi Cercul Militar municipiul ALBA IULIA Str. Militari 4 sec. XVI - XVIII Ansamblul fortificatiei ALBA Biserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV - XVIII Cetatea Aiudului municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XIV-XVII Castelul Bethlen municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XV - XVI Biserica reformată municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XIII-XVI Capela evanghelică municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XVIII - XIX Incinta fortificată, cu opt bastioane: Bastionul Măcelarilor, Bastionul Croitorilor, Bastionul Cismarilor, Bastionul Blănarilor, Bastionul Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, Bastionul Lăcătuşilor, curtine municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XV Mănăstirea minorită municipiul AIUD Str. Cuza Vodă 3 -4 sec. XVIII - XIX Biserica reformată (ruine) sat BENIC; comuna GALDA DE JOS sec. XIII - XVI Biserica reformată sat BUCERDEA GRÂNOASĂ; comuna CRĂCIUNELU DE JOS 410 A sec. XVI Biserica reformată sat CETATEA DE BALTĂ; comuna CETATEA DE BALTĂ Str. Dacilor 8 sec. XIII - XV Castelul Bethlen - Haller sat CETATEA DE BALTĂ; comuna CETATEA DE BALTĂ Str. Libertăţii 1615 - 1624 Page 1 of 64

Transcript of Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa:...

Page 1: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Monumente semnificative pentru etnia maghiară (sursa: INP)Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Judetul Alba

Cetate sat RIMETEA; comuna RIMETEA "Piatra Secuiului” Epoca medievală

Fosta mănăstire a trinitarienilor, azi Biblioteca documentară Batthyaneum

municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 1 1785, 1791

Palatul Apor, azi Universitatea 1 Decembrie - rectorat

municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 5 sec. XVII

Casa "Nicolae Bethlen", azi Facultatea Teologică Romano-Catolică

municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVIII

Fosta Prefectură, azi Inspectorat şcolar judeţean

municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 7 sec. XVIII

Fosta mănăstire franciscană municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19 -21 sec. XVIII

Biserica franciscană municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19 -21 sec. XVIII

Fostul colegiu iezuit municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 15 sec. XVI

Fostul palat "Gisella" municipiul ALBA IULIA Piaţa Maniu Iuliu 10 sec. XIX

Sala Unirii, fosta Cazină Militară municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 14 1898

Catedrala romano-catolică "Sf. Mihail” municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 19 sec. XIII - XVIII

Palatul Episcopiei romano-catolice, azi sediul Arhiescopiei romano-catolice

municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 21 sec. XVI - XVII

Manutanţă municipiul ALBA IULIA Str. Militari 2 1715 - 1736

Palatul Principilor, azi Cercul Militar municipiul ALBA IULIA Str. Militari 4 sec. XVI - XVIII

Ansamblul fortificatiei ALBA

Biserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV - XVIII

Cetatea Aiudului municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XIV-XVII

Castelul Bethlen municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XV - XVI

Biserica reformată municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XIII-XVI

Capela evanghelică municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XVIII - XIX

Incinta fortificată, cu opt bastioane: Bastionul Măcelarilor, Bastionul Croitorilor, Bastionul Cismarilor, Bastionul Blănarilor, Bastionul Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, Bastionul Lăcătuşilor, curtine

municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XV

Mănăstirea minorită municipiul AIUD Str. Cuza Vodă 3 -4 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată (ruine) sat BENIC; comuna GALDA DE JOS

sec. XIII - XVI

Biserica reformată sat BUCERDEA GRÂNOASĂ; comuna CRĂCIUNELU DE JOS

410 A sec. XVI

Biserica reformată sat CETATEA DE BALTĂ; comuna CETATEA DE BALTĂ

Str. Dacilor 8 sec. XIII - XV

Castelul Bethlen - Haller sat CETATEA DE BALTĂ; comuna CETATEA DE BALTĂ

Str. Libertăţii 1615 - 1624

Page 1 of 64

Page 2: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul castelului Mikes (ruine) sat aparţinător CISTEIU DE MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat aparţinător CIUMBRUD; municipiul AIUD

Str. Colinei 20 sec.XIII - înc. sec. XX

Biserica reformată sat aparţinător CIUMBRUD; municipiul AIUD

Str. Colinei 20 sec. XIII - XVIII

Cetatea nobiliară Colţeşti (Sângeorgiu-Trăscău)

sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA Dealul Cetăţii (Varodal) sec. XIII - XV

Fosta mănăstire franciscană sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA 170 sec. XVIII - XIX

Biserica romano-catolică sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA 170 1727

Claustru (Claustrul franciscanilor) sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA 170 1727

Ansamblul bisericii reformate fortificate sat CRICĂU; comuna CRICĂU 345 A sec. XIII - XV

Conacul Bethlen sat CUT; comuna CUT 235 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat IGHIU; comuna IGHIU 327 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat LOPADEA NOUĂ; comuna LOPADEA NOUĂ

54 sec. XV

Biserica reformată sat NOŞLAC; comuna NOŞLAC 11 A sec. XV

Ansamblul castelului Weselleny sat OBREJA; comuna MIHALŢ 190 sec. XVIII - XX

Castelul Weselleny sat OBREJA; comuna MIHALŢ 190 1901

Grânar sat OBREJA; comuna MIHALŢ 190 sec. XVIII

Biserica romano-catolică oraş OCNA MUREŞ Str. Iorga Nicolae 16 sec. XVIII

Biserica reformată localitatea PETRISAT; municipiul BLAJ

Str. Principală 23 sec. XIII

Biserica reformată sat RĂDEŞTI; comuna RĂDEŞTI 200 sec. XVIII

Situl rural Rimetea sat RIMETEA; comuna RIMETEA Sit delimitat cf. avizului de clasare nr.852/E/22 noiembrie 2000

sec. XVIII - XIX

Centrul istoric al localităţii sat ROŞIA MONTANĂ; comuna ROŞIA MONTANĂ

"Târgul satului”, Piaţa, cartierul Berg, Str.Brazilor şi zona din amonte de Piaţă, spre lacuri

sec. XVIII - XX

Casa parohială a parohiei unitariene sat ROŞIA MONTANĂ; comuna ROŞIA MONTANĂ

391 1933

Casa Barcsay sat SĂLIŞTEA; comuna SĂLIŞTEA

Str. Joseni 447 sec. XVIII

Biserica unitariană sat SÂNBENEDIC; comuna FĂRĂU

113 sec. XV - XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat aparţinător SÂNCRAI; municipiul AIUD

Str. Mureşan Andrei 58 -62

1830

Ansamblul castelului Banffi sat aparţinător SÂNCRAI; municipiul AIUD

Str. Mureşan Andrei 100 1903

Biserica reformată sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Pompierilor 41 1685

Biserica unitariană sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Cimitirului 6 sec. XV - XIX

Ansamblul castelului Bethlen sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Principală 68 sec. XVII - XIX

Biserica reformată, fostă greco-catolică sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNTIMBRU

180 A sec. XIII - XVI

Page 2 of 64

Page 3: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Mănăstirea romano-catolică "Sf. Bartolomeu”

municipiul SEBEŞ Bd. Mihai Viteazul 35 sec. XIV - XVIII

Biserica romano-catolică "Sf. Bartolomeu”

municipiul SEBEŞ Bd. Mihai Viteazul 35 sec. XIV - XVIII

Casa Zapolya, azi Muzeul "Ioan Raica" municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 3 1664

Ansamblul bisericii reformate sat ŞARD; comuna IGHIU 168 sec. XV - XVIII

Castelul Eszterhazy sat ŞARD; comuna IGHIU 216 sec. XVII

Zid de incintă, cu bastion sat TĂUŢI; comuna METEŞ sec. XIII - XVI

Mănăstirea romano-catolică oraş TEIUŞ Str. Iancu de Hunedoara 32

sec. XV - XVIII

Biserica romano-catolică oraş TEIUŞ Str. Iancu de Hunedoara 32

sec. XV - XVIII

Claustru (fragmente) oraş TEIUŞ Str. Iancu de Hunedoara 32

sec. XV - XVIII

Poarta de lemn a bisericii reformate localitatea TIUR; municipiul BLAJ Str. Principală 214 sec. XIX

Ansamblul conacului Teleky sat ŢELNA; comuna IGHIU 224 sec. XVIII

Ansamblul castelului Teleky localitatea UIOARA DE SUS; oraş OCNA MUREŞ

Str. Lungă 41 sec. XIII - XIX

Castelul Martinuzzi (ruine) sat VINŢU DE JOS; comuna VINŢU DE JOS

Str. Eminescu Mihai 27 1551

Mănăstirea romano-catolică sat VINŢU DE JOS; comuna VINŢU DE JOS

Str. Maniu Nicolae, preot 6

1726

Biserica romano-catolică sat VINŢU DE JOS; comuna VINŢU DE JOS

Str. Maniu Nicolae, preot 6

1726

Claustru sat VINŢU DE JOS; comuna VINŢU DE JOS

Str. Maniu Nicolae, preot 6

1726

Conacul Kendeffy-Horvath sat VURPĂR; comuna VINŢU DE JOS

122 sec. XVIII

Obelisc închinat constructorilor şoselei Zlatna-Abrud (1838-1865)

sat CERBU; comuna BUCIUM pe D.N. 74 1865

Obelisc comemorativ al evenimentelor din anii 1848-1849

sat PRESACA AMPOIULUI; comuna METEŞ

Pe D.N. 74 1898

Monumentul comemorativ "Leul" închinat revoluţionarilor generalului Bem căzuţi în luptă în 1849

municipiul SEBEŞ În cimitirul catolic 1909

Monumentul lui Pavel Chinezul erou al luptei de la Câmpul Pâinii, din 1479

sat ŞIBOT; comuna ŞIBOT În parcul gării 1929

Cripta Kemeny Arpad sat aparţinător CIUMBRUD; municipiul AIUD

Str. Colinei 20 1807

Zidurile Mănăstirii Eperyes sat CHELMAC; comuna CONOP sec. XIV - XV

Judetul ARAD

Turnul de apă, azi restaurant şi galerie de artă

municipiul ARAD Str. Ceaikovski P. I. 9 A 1896

Vechiul Cazinou municipiul ARAD Bd. Dragalina Ion, general 27

1872

Spitalul Clinic Municipal Arad, cu turnul municipiul ARAD Piaţa Mihai Viteazul 7 -8 1815; turn 1833

Page 3 of 64

Page 4: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Palatul Justiţiei municipiul ARAD Str. Milea Vasile, general 2

1892

Palatul Kovács, azi locuinţe municipiul ARAD Str. Milea Vasile, general 19 str. Grigorescu Nicolae 8

cca. 1900

Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 69 cca. 1880 - 1890

Biserica romano - catolică municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 96 A 1902 - 1904

Casa parohială a bisericii romano-catolice Aradu Nou

municipiul ARAD Calea Timişorii 33 înc. sec. XVIII

Biserica romano-catolică Aradu Nou municipiul ARAD Calea Timişorii 33 1812 - 1821

Casa "Cu Lacăt şi Trunchi” municipiul ARAD Str. Tribunul Dobra 7 1815

Hanul "Boul Roşu”, azi locuinţe municipiul ARAD Str. Tribunul Dobra 22 sec. XIX

Cetatea Agrişu Mare (ruine) sat AGRIŞU MARE; comuna TÂRNOVA

sec. XV

Ansamblul castelului Teleki sat CĂPÂLNAŞ; comuna BIRCHIŞ 245 1850 - 1900

Ansamblul castelului Kövér-Appel sat FÂNTÂNELE; comuna FÂNTÂNELE

116 1800 - 1850

Biserica romano-catolică "Îngerul Păzitor"

sat FÂNTÂNELE; comuna FÂNTÂNELE

128 -129 1780

Hanul "Birtul Mare” (fostă staţie de poştalion)

sat HĂLMAGIU; comuna HĂLMAGIU

Str. Iancu Avram 25 sf. sec. XVIII

Biserica reformată (calvină) sat IERMATA NEAGRĂ; comuna ZERIND

37 1799 - 1801 (pe locul celei inţiale, sec. XV)

Mănăstirea "Sf. Maria”-Radna oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 constr. în etape între 1722 - 1828, 1911

Biserica romano-catolică "Sf. Maria" oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 1756 - 1782

Cetatea Şoimoş (ruine) oraş LIPOVA sec. XIII - XV

Pivniţele fostei mănăstiri minorite oraş LIPOVA Str. Matei Corvin 30 sec. XVI

Ansamblul castelului Solymosy, azi spital de psihiatrie

sat aparţinător MOCREA; oraş INEU

1 A sec. XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice sat NEUDORF; comuna ZĂBRANI În centrul localităţii 1771 - 1841

Ansamblul castelului Konopi sat ODVOŞ; comuna CONOP 1 1650 - 1700 - sec. XIX

Biserica reformată (presbiteriană) sat VÂNĂTORI; comuna MIŞCA sec. XIII, modificări ulterioare

Biserica romano-catolică sat VINGA; comuna VINGA 87 1892

Statuia Sfântului Ioan Nepomuk municipiul ARAD Str. Episcopiei 1729

Statuia Sfântului Florian municipiul ARAD Str. Guttenbrunn Adam 135

1869

Statuia Sfântului Petru sat SÂNPETRU GERMAN; comuna SECUSIGIU

1816

Casa Toth Arpad municipiul ARAD Str. Raţiu Ioan 23 mijl. sec. XIX, modif. înc. sec. XX

Page 4 of 64

Page 5: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Judetul Bihor

Ruine mănăstire sat SÂNIOB; comuna CIUHOI "Cimitir” 1084

Ruinele complexului monastic de la Sânnicolau de Beiuş

sat SÂNNICOLAU DE BEIUŞ; comuna ŞOIMI

"Dealul Boţocana” sector Turn, nr.Topo 1250, CF 147

sec XII - XIII

Ruinele castelului familiei Toldy sat SÂNNICOLAU ROMÂN; comuna SÂNNICOLAU ROMÂN

sec. XV - XVI

Fortificaţie sat PETREU; comuna ABRĂMUŢ "Cetatea din afară”

Turnul Ciunt, Donjon, azi Muzeul memorial Arany Janos

oraş SALONTA Piaţa Libertăţii 4 sec. XVI

Turnul de la "Portus Crisy" ("Vama sării" sau "Casa zmăului")

sat VADU CRIŞULUI; comuna VADU CRIŞULUI

Pe malul drept al Crişului Repede, în defileul de la Vad.

sec. XIII

Casa Rhedey municipiul ORADEA Str. Calvin Jean 5 a doua jumătate a sec. XVIII

Bastioanele cetăţii (5) municipiul ORADEA Piaţa Independenţei 41

Zid de incintă, şanţul cetăţii şi contraescarpă

municipiul ORADEA Piaţa Independenţei 41

Fost Hotel şi Băi Rimanoczy şi fosta cafenea Royal

municipiul ORADEA Piaţa Libertăţii 8

Ansamblul fostei mănăstiri a Ursulinelor, azi Liceul "Ady Endre"

municipiul ORADEA Str. Moscovei 1 -3 1772

Biserica romano-catolică Sf. Ana (fosta biserică a mănăstirii Ursulinelor)

municipiul ORADEA Str. Republicii 2

Ansamblul Mănăstirii Capucinilor municipiul ORADEA Str. Moşoiu Traian, General 21 Cuza Vodă 1, Str. Mihai Viteazul 1

Biserica romano-catolică "Vizita Sf. Fecioare Maria la Sf. Elisabeta" (fosta biserică a mănăstirii Capucinilor)

municipiul ORADEA Str. Moşoiu Traian, General 21

Claustrul bisericii mănăstirii Capucinilor municipiul ORADEA Str. Moşoiu Traian, General 21 Str. Cuza Voda nr.1, Str. Mihai Viteazu nr. 1

Palatul copiilor, (fostul Muzeu al Societăţii de Istorie şi Arheologie)

municipiul ORADEA Str. Muzeului 2 1895

Fostul Institut romano-catolic "Sf.Vicenţiu”

municipiul ORADEA Str. Cosma, Partenie 5 -7 1868,1899

Casa "Darvas - La Roche” municipiul ORADEA Str. Vulcan Iosif 11

Biserica fostei mănăstiri premonstratense sat ABRAM; comuna ABRAM 25 sec. XIII - XIV

Biserica reformată sat ABRĂMUŢ; comuna ABRĂMUŢ

146 1643

Biserica romano - catolică "Sf. Treime” sat ADONI; comuna TARCEA 246 1786

Biserica reformată sat ALBIŞ; comuna BUDUSLĂU 60 sec. XV

Castel de vânătoare, azi schitul "Sf.Ilie" oraş ALEŞD Poiana Florilor 1894

Castelul Bathyanyi, azi Spitalul Aleşd oraş ALEŞD Str. 1 Decembrie 3 1830

Conacul Markovics sat ARPĂŞEL; comuna BATĂR 169 1850

Conac sat AŞTILEU; comuna AŞTILEU Lângă Primărie sec. XVIII

Page 5 of 64

Page 6: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat BALC; comuna BALC Str. Petöfi Sandor 53 1791

Castelul Degenfeld-Schomburg sat BALC; comuna BALC Str. Petöfi Sandor 51 1896

Reşedinţa nobiliară fortificată de la Batăr (ruina)

sat BATĂR; comuna BATĂR "Biserica turcilor” (insulă) sec. XV - XVI

Cazino sat BĂILE 1 MAI; comuna SÂNMARTIN

53 înc. sec. XX

Ştrandul "Apollo" localitatea BĂILE FELIX; comuna SÂNMARTIN

1917

Biserica romano - catolică "Sf. Maria Mică”

sat BĂIŢA; oraş NUCET 45 1780

Biserica reformată municipiul BEIUŞ Str. 22 Decembrie 35

Casina Română municipiul BEIUŞ Calea Bihorului 7 1871, 1909

Biserica reformată sat BUDUSLĂU; comuna BUDUSLĂU

158 sec. XVIII

Biserica reformată sat CACUCIU NOU; comuna MĂGEŞTI

44 înc. sec. XIII

Biserica reformată sat CETARIU; comuna CETARIU 341 sec. XIII - XVIII

Casa parohială romano-catolică sat CETARIU; comuna CETARIU 49 1743

Biserica romano-catolică "Sf. Maria” sat CETARIU; comuna CETARIU 49

Donjonul Cheresig sat CHERESIG; comuna TOBOLIU

Extravilan sec. XIII - XIV

Curia nobiliară Fenyes, ruină sat CIOCAIA; oraş SĂCUIENI 318 sec. XVIII

Conacul Miskolczy sat CIUMEGHIU; comuna CIUMEGHIU

35 A 1779

Ruinele fortificaţiei medievale de la Corbeşti

sat CORBEŞTI; comuna CEICA "La Cetate” sec. XIV - XV

Castelul Zichy sat DIOSIG; comuna DIOSIG Str. Argeşului 13 1701

Biserica reformată sat FUGHIU; comuna OŞORHEI 244 sec. XVIII

Conacul Frater sat GALOŞPETREU; comuna TARCEA

51 A 1895

Conacul Draveczky sat GALOŞPETREU; comuna TARCEA

74 1846

Conacul Frater, azi dispensar medical şi locuinţă

sat GALOŞPETREU; comuna TARCEA

529 1860

Castelul de vânătoare Zichy sat GHEGHIE; comuna AUŞEU 64 1860

Castelul Tisa sat GHIORAC; comuna CIUMEGHIU

"La Cighid” sf. sec. XIX

Biserica reformată sat HODOŞ; comuna SĂLARD 83 sec. XV

Conacul contelui Dominic Zichy sat LUGAŞU DE JOS; comuna LUGAŞU DE JOS

288 1840

Biserica romano - catolică "Sf. Maria” oraş MARGHITA Str. Crişan 1 1772

Biserica reformată oraş MARGHITA Str. Calvin Jean 1 sec. XIII - XVIII

Castelul Csaky, azi Primărie oraş MARGHITA Str. Republicii 1 sec. XVIII

Biserica reformată sat MIŞCA; comuna CHIŞLAZ Str. Principală 183 sec. XIII

Conac-Curia Komarony sat OTOMANI; comuna SĂLACEA 32 bis sec. XVIII

Page 6 of 64

Page 7: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica romano - catolică "Sf. Anton din Padova”

sat PALOTA; comuna SÂNTANDREI

25 1825

Biserica reformată sat PARHIDA; comuna TĂMĂŞEU 51 sec. XIII

Ruinele cetăţii Korniş-Pomezeu sat POMEZEU; comuna POMEZEU

La limita de est a localităţii sec. XV - XVI

Biserica reformată sat POŞOLOACA; comuna TILEAGD

109 1775

Biserica reformată sat REMETEA; comuna REMETEA

234 sec. XIV - XV

Biserica reformată oraş SĂCUENI Str. Crişana 37 Nr.topo 1125

sec. XV

Palatul Stubenberg oraş SĂCUENI Str. Irinnyi Janos 1 Nr.topo 1

sec. XVIII

Biserica romano - catolică "Sf. Maria Imaculata”

oraş SĂCUENI Str. Irnnyi Janos 1 A C.F.702; nr.topo 1

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Maria Imaculata”

sat SĂLACEA; comuna SĂLACEA 22 23 1792

Biserica romano-catolică "Sf. Maria Imaculata”

sat SĂLACEA; comuna SĂLACEA 22 1792

Casa parohială a bisericii romano-catolice

sat SĂLACEA; comuna SĂLACEA 23 sec. XVIII

Conac, azi azil pentru persoane vârstnice sat SĂLARD; comuna SĂLARD 548 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat SĂLARD; comuna SĂLARD 553 înc. sec. XV

Hambar sat SĂLARD; comuna SĂLARD 733 1792

Castel-Fosta mănăstire Premonstratensă sat SÂNMARTIN; comuna SÂNMARTIN

Bd. Felix 106 1784

Biserica reformată sat ŞIMIAN; comuna ŞIMIAN 153 sec. XVIII

Biserica reformată sat TĂUTEU; comuna TĂUTEU 320 sec. XV

Biserica reformată sat TILEAGD; comuna TILEAGD Str. Unirii 48 1507

Castelul Thelegdy, azi şcoală cu educaţie incluzivă

sat TILEAGD; comuna TILEAGD Str. Dumbravei 1 1848

Conacul Zathureczky sat ŢEŢCHEA; comuna ŢEŢCHEA 55 A sf. sec. XIX - înc.sec.XX

Hanul "Arborele verde" municipiul ORADEA Str. Alecsandri Vasile 8 -10

1760

Ansamblul Cazarma Husarilor municipiul ORADEA Piaţa Cazărmii 17 sec. XVIII - XIX

Prefectura judeţului Bihor, (fosta Casă a Comitatului)

municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 5 1728

Biserica Reformată sat ŞIŞTEREA; comuna CETARIU 9 sec. XIII

Statuia Szacsvay Imre municipiul ORADEA Piaţa Libertăţii înc. sec. XX

Bustul lui Szigligeti Ede municipiul ORADEA Piaţa Ferdinand 1941

Statuia Episcopului Tordai Szaniszlo Ferencz

municipiul ORADEA Str. Şirul Canonicilor 2 1896

Statuia Arany Janos oraş SALONTA În nişa portalului Muzeului memorial Arany Janos

sec. XX

Statuia Lajos Kossuth oraş SALONTA Piaţa Libertăţii sf. sec. XIX

Page 7 of 64

Page 8: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Bustul lui Ady Endre municipiul ORADEA Parcul Traian 1958

Bustul lui Kazinczi Ferencz sat ŞIMIAN; comuna ŞIMIAN În parcul central 1859

Muzeul memorial "Ady Endre” municipiul ORADEA Parcul Traian 1913

Monumentul comemorativ al celor morţi cu ocazia construirii căii ferate Oradea-Cluj

sat TOPA DE CRIŞ; comuna VADU CRIŞULUI

În curtea Bisericii ortodoxe

cca. 1870

Judetul Bistrita-Nasaud

Primăria veche, "Domus Consistorialis" municipiul BISTRIŢA Piaţa Centrală 2 sec. XVI,1808

Mănăstirea dominicană, azi Cămin pentru persoane vârstnice

municipiul BISTRIŢA Str. Kogălniceanu Mihail 23

sec. XV - XIX

Şcoala regească de stat maghiară, azi Şcoala generală nr.2

municipiul BISTRIŢA Str. Odobescu Alexandru 8

Şcoala Regală Medie de Fete Bistriţa, azi Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu”

municipiul BISTRIŢA Bd. Republicii 26

Ansamblul mănăstirii călugărilor piarişti, azi ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Treime"

municipiul BISTRIŢA Str. Şincai Gheorghe 26 a doua jum. a sec. XVIII

Biserica mănăstirii Piariştilor, azi biserica romano-catolică ”Sf.Treime”

municipiul BISTRIŢA Str. Şincai Gheorghe 26

Mănăstirea Piariştilor, azi casa parohială a bisericii romano-catolice "Sf.Treime"

municipiul BISTRIŢA Str. Şincai Gheorghe 26

Mănăstirea minorită/franciscană ”Sf.Andrei”, azi ansamblul bisericii ortodoxe "Intrarea in Biserică a Maicii Domnului”

municipiul BISTRIŢA Piaţa Unirii 8 - 9 sf. sec. XIII

Biserica mănăstirii minorite, azi biserica ortodoxă "Intrarea in biserică a Maicii Domnului”

municipiul BISTRIŢA Piaţa Unirii 8 sf. sec. XIII

Clădirea mănăstirii minorite, azi casa parohială a bisericii ortodoxe Bistriţa

municipiul BISTRIŢA Piaţa Unirii 9 sec. XVI, XVII, XVIII, XIX

Ansamblul castelului Bethlen, azi Complex Arcalia/ Universitatea "Babeş–Bolyai” Cluj-Napoca

sat ARCALIA; comuna ŞIEU-MĂGHERUŞ

132 1800

Castelul Bethlen sat ARCALIA; comuna ŞIEU-MĂGHERUŞ

132 1800

Parcul dendrologic al castelului Bethlen sat ARCALIA; comuna ŞIEU-MĂGHERUŞ

132 1800

Castelul Bethlen Pal, azi Primăria oraşului Beclean

oraş BECLEAN Aleea Ghiocelului 6 a doua jum.sec. XVIII

Castelul de vânătoare Bethlen oraş BECLEAN Aleea Ghiocelului 8 1840

Castelul Bethlen, azi Grupul şcolar agricol Beclean

oraş BECLEAN Piaţa Libertăţii 2

Castelul Bethlen -corp pricipal şi extinderi, azi Grupul şcolar agricol Beclean

oraş BECLEAN Piaţa Libertăţii 2 1840

Pavilionul de intrare al castelului Bethlen, azi componentă a Grupului şcolar agricol Beclean

oraş BECLEAN Piaţa Libertăţii 2 1840

Biserica reformată oraş BECLEAN Piaţa Libertăţii 4 sec. XV

Page 8 of 64

Page 9: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Casă sat BORLEASA; comuna TÂRLIŞUA

114 sf. sec. XIX

Biserica reformată sat BOZIEŞ; comuna CHIOCHIŞ 34 1737

Castelul de vânătoare Wesellenyi sat CHIOCHIŞ; comuna CHIOCHIŞ

19 1761

Ruinele cetăţii Ciceului sat CICEU – CORABIA; comuna CICEU - MIHĂIEŞTI

La 9 km faţă de DN 17, la nord est de satul Ciceu-Corabia

1294

Castelul Teleki sat COMLOD; comuna MILAŞ 35 1756

Şcoala maghiară, azi casă sat COMLOD; comuna MILAŞ 67 înc. sec. XX

Biserica reformată sat COMLOD; comuna MILAŞ 111 sec. XVI, XVII

Castelul Torma, azi imobil cu activităţi meşteşugăreşti

sat CRISTEŞTII CICEULUI; comuna URIU

288 sec. XIX

Biserica romano-catolică sat CRISTEŞTII CICEULUI; comuna URIU

325 sec. XIV, 1717, 1784, 1801-1806

Castelul Bethlen, azi depozit sat CRISTUR-ŞIEU; comuna ŞIEU-ODORHEI

31 sec. XVII - XVIII

Biserica reformată sat DELURENI; comuna URMENIŞ

132 A 1500

Castelul Karoly, azi mănăstirea ortodoxă “Sf. Împ. Constantin şi Elena”

sat DOBRIC; comuna CĂIANU MIC

41 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat FÂNTÂNELE; comuna MATEI 82 sec. XVIII

Biserica reformată sat FÂNTÂNELE; comuna MATEI 82 1794

Turn clopotniţă din lemn sat FÂNTÂNELE; comuna MATEI 82 sec.XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat FÂNTÂNIŢA; comuna MICEŞTII DE CÂMPIE

128 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat FÂNTÂNIŢA; comuna MICEŞTII DE CÂMPIE

128 1465

Turn clopotniţă din lemn sat FÂNTÂNIŢA; comuna MICEŞTII DE CÂMPIE

128 sec. XVII, XVIII

Castelul Hye, azi Preventoriu TBC sat ILIŞUA; comuna URIU 268 sec. XVIII

Ansamblul Bisericii evanghelice C.A., azi ansamblul bisericii reformate

sat LECHINŢA; comuna LECHINŢA

222 sec. XIV, XV, XVIII

Biserica evanghelică C.A., azi biserica reformată

sat LECHINŢA; comuna LECHINŢA

222 sec. XIV, XV, XVIII

Turn clopotniţă sat LECHINŢA; comuna LECHINŢA

222 sec. XV

Zid de incintă sat LECHINŢA; comuna LECHINŢA

222 sec. XV

Biserica reformată sat MALIN; comuna NUŞENI 40

Ansamblul bisericii reformate sat MATEI; comuna MATEI 90 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat MATEI; comuna MATEI 90 sec. XV, 1725, 1912

Turn clopotniţă a bisericii reformate sat MATEI; comuna MATEI 90 sec. XVIII

Castelul Haller, azi Primăria comunei Matei

sat MATEI; comuna MATEI 182 1764

Ansamblul bisericii reformate sat NUŞENI; comuna NUŞENI 38 XV - XIX

Page 9 of 64

Page 10: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat NUŞENI; comuna NUŞENI 38 sec. XV, XIX

Clopotniţa bisericii reformate sat NUŞENI; comuna NUŞENI 38 1875

Castelul Teleki sat POSMUŞ; comuna ŞIEU 12 sec. XVIII - XIX

Pavilion de intrare, cu corpuri laterale (laturile de nord şi sud)

sat POSMUŞ; comuna ŞIEU 12 1752

Corp principal, castelul Teleki sat POSMUŞ; comuna ŞIEU 12 1752

*Corpuri latura de nord sat POSMUŞ; comuna ŞIEU 12 sec. XVII

*Corpuri latura de sud sat POSMUŞ; comuna ŞIEU 12 sec. XVII

Biserica reformată localitate componentă SĂRATA; municipiul BISTRIŢA

104 1776

Castelul Lazar Imre localitate componentă SĂRATA; municipiul BISTRIŢA

204 sec. XVIII, XIX

Biserica reformată sat SĂSARM; comuna CHIUZA 196 B 1900

Casa ETHNOS sat SEBIŞ; comuna ŞIEUŢ 74 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat STRUGURENI; comuna CHIOCHIŞ

106 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat STRUGURENI; comuna CHIOCHIŞ

106 sec. XV

Turn clopotniţa din lemn sat STRUGURENI; comuna CHIOCHIŞ

106 sec. XVIII

Biserica reformată sat ŞIEU; comuna ŞIEU 295 1783

Castelul Rakoczy, azi Şcoala de arte şi meserii

sat ŞIEU; comuna ŞIEU 140 A sec. XVI - XVIII

Biserica reformată sat ŞIEU-ODORHEI; comuna ŞIEU-ODORHEI

191 sec. XIII

Biserica reformată sat ŞINTEREAG; comuna ŞINTEREAG

42 sec. XIV, XV, XVII

Biserica reformată sat ŞIRIOARA; comuna ŞIEU-ODORHEI

131 A sf. sec. XV, XVIII

Biserica reformată sat TONCIU; comuna GALAŢII BISTRIŢEI

10 sec. XV, sec. XVIII

Biserica reformată sat ŢIGĂU; comuna LECHINŢA 20 sec. XV, XVII, XVIII

Biserica reformată sat URIU; comuna URIU 314 sec. XV, XVII

Ansamblul castelului Banffy sat URMENIŞ; comuna URMENIŞ 205 - 206 1638

Castelul Banffy sat URMENIŞ; comuna URMENIŞ 206 1718-1721

Grânar sat URMENIŞ; comuna URMENIŞ 205 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat VIŢA; comuna NUŞENI 68 sec. XV - XIX

Biserica reformată sat VIŢA; comuna NUŞENI 68 sec. XV, XVII, XVIII

Turn clopotniţă sat VIŢA; comuna NUŞENI 68 1872

Casa Gereb Cătălina sat COMLOD; comuna MILAŞ 77

Casa Polgar Ioan sat COMLOD; comuna MILAŞ 83

Casa Polgar Geza sat COMLOD; comuna MILAŞ 84

Casa Polgar Ioan sat COMLOD; comuna MILAŞ 85

Page 10 of 64

Page 11: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Pod de lemn acoperit sat LUNCA ILVEI; comuna LUNCA ILVEI

Biserică sat SITA; comuna SPERMEZEU sec. XIX

Casă municipiul BISTRIŢA Str. Dobrogeanu-Gherea Constantin 9

sec.XV, XIX

Cazinoul Bistriţa, azi Casa de Cultură a Sindicatelor

municipiul BISTRIŢA Str. Odobescu Alexandru 3

1893

Internatul şcolii Normale, azi Şcoala Generală "Mihai Eminescu"

oraş NĂSĂUD Bd. Grănicerilor 15

Şcoala Normală, azi Grupul şcolar Silvic oraş NĂSĂUD Str. Gării 1

Judetul Brasov

Capela fostului cimitir catolic municipiul BRAŞOV Bd. Eroilor 2 1821

Hanul "La Vulturul de Aur”, azi Şcoala Populară de Arte

municipiul BRAŞOV Str. Lungă 1 sec. XVIII - XIX

Biserica evanghelică maghiară Blumăna municipiul BRAŞOV Str. Maniu Iuliu 2 1787

Casa Jekelius municipiul BRAŞOV Str. Republicii 17 sec. XVI

Mănăstirea franciscană municipiul BRAŞOV Str. Sf. Ioan 7 1506

Biserica "Sf. Ioan” a mănăstirii franciscane

municipiul BRAŞOV Str. Sf. Ioan 7 1506

Claustru municipiul BRAŞOV Str. Sf. Ioan 7 1506

Parc municipiul BRAŞOV Str. Sf. Ioan 7 sec. XIX

Ansamblul castelului Beldy Ladislau sat BUDILA; comuna BUDILA 260 sec. XVIII - XIX

Ansamblul castelului Beldy Pál sat BUDILA; comuna BUDILA 592 sec. XVIII - XIX

Ansamblul castelelor Mikes şi Nemes, azi gospodărie anexă S.C. Aro Palace

sat BUDILA; comuna BUDILA 592 sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate fortificate sat COBOR; comuna TICUŞ 100 sec. XV - XIX

Biserica reformată sat COBOR; comuna TICUŞ 100 sec. XV - XIX

Incintă fortificată cu două turnuri sat COBOR; comuna TICUŞ 100 sec. XVI - XVII

Fosta Primărie oraş CODLEA Str. Lungă 113 1829

Mănăstirea franciscană municipiul FĂGĂRAŞ Str. Alecsandri Vasile 1 1721

Biserică municipiul FĂGĂRAŞ Str. Alecsandri Vasile 1 1721

Claustru municipiul FĂGĂRAŞ Str. Alecsandri Vasile 1 1721

Fosta Prefectură, azi Poliţie municipiul FĂGĂRAŞ Str. Doamna Stanca 30 sec. XIX

Cetatea Făgăraş municipiul FĂGĂRAŞ Piaţa Mihai Viteazul sec. XIV - XVIII

Castelul cu turnurile de colţ - incinta interioară

municipiul FĂGĂRAŞ Piaţa Mihai Viteazul sec. XIV - XVIII

Incinta bastionară (incinta exterioară), cu turnul de poartă şi clădirile anexe

municipiul FĂGĂRAŞ Piaţa Mihai Viteazul sec. XIV - XVIII

Şanţ cu apă municipiul FĂGĂRAŞ Piaţa Mihai Viteazul sec. XIV - XVIII

Baia comunală municipiul FĂGĂRAŞ Piaţa Mihai Viteazul 39 înc. sec. XX

Page 11 of 64

Page 12: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Şcoala Normală, azi Cercul Militar municipiul FĂGĂRAŞ Str. Tăbăcari 13 sec. XIX

Biserica reformată municipiul FĂGĂRAŞ Bd. Unirii 17 1712 - 1715

Biserica reformată sat GRÂNARI; comuna JIBERT În cimitirul reformat sec. XVII

Biserica reformată sat HĂLMEAG; comuna ŞERCAIA 252 sec. XIII - XV

Turn-clopotniţă şi fragmente ale zidului de incintă

sat HĂLMEAG; comuna ŞERCAIA 252 sec. XIII - XV

Şanţul fortificaţiei sat HĂRMAN; comuna HĂRMAN Str. Pieţii 2 sec. XVI

Castelul Kalnoky, azi locuinţă sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 75 sec. XIII

Ansamblul castelului Haller sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 75 sec. XVI - XIX

Castelul Haller, azi şcoală sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 75 sec. XVI - XIX

Parc sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 75 sec. XIX

Castelul Guthman - Valenta sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 160 1553

Ansamblul bisericii reformate sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 267 1749

Biserica reformată sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 267 1749

Turn-clopotniţă sat HOGHIZ; comuna HOGHIZ 267 1749

Ansamblul bisericii unitariene sat IONEŞTI; comuna CAŢA 50 sec. XIV - XVI

Biserica unitariană sat IONEŞTI; comuna CAŢA 50 sec. XIV

Zid de incintă sat IONEŞTI; comuna CAŢA 50 sec. XVI

Cetatea Jimborului sat JIMBOR; comuna HOMOROD La nord-vest de sat, pe dealul Jimbor

sec. XIII

Biserica evanghelică sat JIMBOR; comuna HOMOROD 1 1781

Casa Zolya (Molnar) sat JIMBOR; comuna HOMOROD 250 sec. XVIII

Situl rural Prejmer sat PREJMER; comuna PREJMER

Sit delimitat cf. avizului de clasare 807/E/1998 al Ministerului Culturii

sec. XIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat RACOŞ; comuna RACOŞ Str. Elisabeta 435 sec. XIX

Biserica reformată sat RACOŞ; comuna RACOŞ Str. Elisabeta 435 1825 - 1831

Zid de incintă sat RACOŞ; comuna RACOŞ Str. Elisabeta 435 sec. XIX

Ansamblul castelului Sükösd-Bethlen sat RACOŞ; comuna RACOŞ Str. Principală 137 sec. XVI - XVIII

Castelul Sükösd-Bethlen sat RACOŞ; comuna RACOŞ Str. Principală 137 1624 - 1700

Incintă bastionară sat RACOŞ; comuna RACOŞ Str. Principală 137 sec. XVI - XVII

Cetatea Râşnovului oraş RÂŞNOV La sud de localitate, pe Dealul Cetăţii

sec. XIV - XVIII

Dubla incintă de vest, cu turnuri, barbacane, zwinger, casa paznicului, încăperi pentru provizii şi capelă (păstrate fragmentar), fântână

oraş RÂŞNOV La sud de localitate, pe Dealul Cetăţii

sec. XIV - XVIII

Incinta de est, cu turn de poartă şi capelă (păstrată fragmentar)

oraş RÂŞNOV La sud de localitate, pe Dealul Cetăţii

sec. XIV - XVIII

Cetatea Rupea (Cetatea Cohalmului) oraş RUPEA La vest de localitate, pe Dealul Cohalmului

sec. XIV - XVII

Incinta superioară, cu capelă şi încăperi pentru provizii (păstrate parţial)

oraş RUPEA La vest de localitate, pe Dealul Cohalmului

sec. XIV - XVII

Page 12 of 64

Page 13: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Incinta mediană, cu turnuri şi încăperi pentru provizii

oraş RUPEA La vest de localitate, pe Dealul Cohalmului

sec. XIV - XVII

Incinta inferioară, cu turnuri, turn de poartă, fântână, anexe

oraş RUPEA La vest de localitate, pe Dealul Cohalmului

sec. XIV - XVIII

Palatul Czell municipiul BRAŞOV Piaţa Sfatului 26 1903

Fostul hotel "Bucureşti" - loc memorial Alexandru Ioan Cuza

municipiul BRAŞOV Str. Lungă 5 1866

Judetul Cluj

Parcul Central municipiul CLUJ-NAPOCA 1897

Fântână arteziană municipiul CLUJ-NAPOCA Parcul Central 1897

Chioşc fanfară municipiul CLUJ-NAPOCA Parcul Central 1897

Pavilionul de patinaj municipiul CLUJ-NAPOCA Parcul Central 1897

Kiosk municipiul CLUJ-NAPOCA Parcul Central 1897

Biserica romano-catolică "Sf. Petru" municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 136 - 138

sec. XIV - XIX

Hotel Melody municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 2 şi Piaţa Unirii nr.29

sec. XVI - XIX

Colegiul unitarian, azi Liceul sanitar municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 7 sec. XVIII - XIX

Liceul "Brassai" municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 9 sec. XIX

Biserica unitariană municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 9 sec. XVIII

Casa profesorilor unitarieni municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 10 şi str.Bolyai Janos nr.10

sec. XVIII - XIX

Reşedinţa episcopului unitarian municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 14

sec. XV - XIX

Casa parohială a bisericii unitariene municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 16 -18

sec. XVIII

Sediul Redacţiei revistei "Korunk” în perioada interbelică

municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 20

sec. XIX

Prefectura Cluj-Napoca municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 59 şi Piaţa Avram Iancu nr.12

1910

Cazarmă, azi unitate militară municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. 21 Decembrie 1989 106

sec. XIXI

Bastionul Bethlen (fost Turnul Croitorilor) municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Baba Novac 35 sec. XV - XVII

Clinicile de neurologie şi neuro-psihiatrie infantilă

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Babeş Victor 43 1900

Institutul Politehnic municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Bariţiu George 25 1894

Institutul Politehnic municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Bariţiu George 28 1895

Casa în s-a născut Bolyai Janos municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Bolyai Janos 1 şi Bd.Eroilor nr.9

sec. XV - XIX

Palatul Tholdalagy-Korda, azi Universitatea "Babeş-Bolyai" - administraţia tehnică

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Brătianu I.C. 14 sec. XIX

"Casa Beldi", azi clădire administrativă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Brătianu I.C. 22 sec. XVIII

Casă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Brătianu I.C. 24 sec. XVIII

Casa Aurarului municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Brătianu I.C. 27 sec. XVIII

Page 13 of 64

Page 14: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Casa Kos Karoly municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Breaza 14 1900

Moara veche de hârtie municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Calvaria 32 sec. XVIII

Casă cu elemente de Renaştere municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Clemenceau Georges 3

sec. XVI

Biblioteca Centrală Universitară municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Clinicilor 2

Ansamblul clinicilor universitare municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Clinicilor 1 5

Casa Kovary Laszlo municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Daicoviciu Constantin 1

sec. XIX

Casă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Daicoviciu Constantin 3

sec. XVIII - XIX

Institutul Politehnic municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Daicoviciu Constantin 15

sec. XIX

Mănăstirea Franciscanilor municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Deleu 2 -4 sec. XV - XVIII

Biserica franciscană municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Deleu 2 -4 sec. XV - XVIII

Hotel "Pannonia" municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Doja Gheorghe 17 sec. XVII - XIX

Poştă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Doja Gheorghe 33 sec. XIX

Casa cu stema familiei Bathory municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Doja Gheorghe 34 sf. sec. XIX

Palatul Szeki municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Doja Gheorghe 37 1893

Palatul Babos municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Doja Gheorghe 38 şi Piaţa Mihai Viteazu nr.1

Tribunalul şi Curtea de Apel municipiul CLUJ-NAPOCA Calea Dorobanţilor 2 4 şi Piaţa Stefan cel Mare nr.1

1902

CasaTeleki municipiul CLUJ-NAPOCA Bd. Eroilor 1 şi Piaţa Unirii nr.32

sec. XV - XVIII

Gara Cluj-Napoca municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Gării 1 1870

Palatul Berde municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Horea 1

Palatul Elian municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Horea 2 1891

Casa de Comerţ şi Industrie municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Horea 3 1903

Casa Urania municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Horea 4 -6 1908

Facultatea de Filologie municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Horea 31 1905

Teatrul Naţional municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Iancu Avram 2

Casa Bogdanffy municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Iancu Avram 1 sec. XVIII

Sediul Direcţiei regionale CFR municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Iancu Avram 16 sf. sec. XIX

Arhiepiscopia ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului

municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Iancu Avram 18 A sec. XIX

Administraţia Financiară municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Iancu Avram 19 şi str. Dorobanţilor nr.1

sec. XIX

Tipografia Liceului reformat (zid de incintă medievală pe limita de parcelă)

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Iancu Avram 13 -15 sec. XIX

Casă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Iancu Avram 16 -18 1938

Casă, fost hotel Biazini municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Iancu Avram 20 sec. XIX

Universitatea "Babeş Bolyai" municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 1

Palatul Teleki municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 7

Page 14 of 64

Page 15: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Arhivele Statului Cluj-Napoca (zid de incintă medievală pe limita de parcelă)

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 10

sec. XVIII

Casele Profesorilor reformaţi municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 13 , 15, 17, 19

sec. XVIII

Colegiul reformat, azi Liceul Ady Şincai municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 14

sec. XVII

Biserica reformată Matia municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 16

Tipografia Colegiului reformat municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 18

sec. XVIII

Casa parohială a bisericii reformate municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 23

1751

Palatele "Status-ului romano-catolic" municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Maniu Iuliu 1 -6 1902

Casa în care s-a născut Carol Popp de Szathmary

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Maniu Iuliu 17 sec. XVIII

Casa principelui Transilvaniei Ştefan Bocskay, azi Universitatea "Sapientia" (fragmente din zidul incintei medieval în subsol)

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Matei Corvin 4 sec. XVI - XIX

Mănăstirea iezuită municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Mănăşturului 9 sec. XVI

Prefectura judeţului Cluj municipiul CLUJ-NAPOCA Calea Moţilor 1 -3 sec. XIX

Palatul Mikes municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Muzeului 4 sec. XVIII

Hotel "Continental" municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Napoca 1 1895

Palatul Bornemisza municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Napoca 2 -4 şi Piaţa Unirii nr.9

sec. XV - XIX

Institutul de Istorie Naţională municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Napoca 11 sec. XVIII - XIX

Clinica medicală municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Pasteur 1 1900

Institutul de Igienă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Pasteur 6 1900

Teatrul Maghiar municipiul CLUJ-NAPOCA Aleea Tineretului

Parcul municipal municipiul CLUJ-NAPOCA Aleea Tineretului 1838

Biserica romano-catolică "Sf. Mihail" municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 0

Primăria veche municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 1

Palatul Sebestyen municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 8 şi str. Universităţii, nr.1-3

Palatul Bornemisza, fost şi sediu al Societăţii teatrale maghiare din Ardeal

municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 9 şi str. Napoca nr.2-4

sec. XVIII - XIX

Casa Teleki municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 10 1827

Casa în care a locuit Bőlőni Farcas Sandor

municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 11 sec. XVIII

Casa parohială a bisericii romano-catolice

municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 15 sec. XV - XVIII

Muzeul Farmaciei municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 28 şi str. Doja Gheorghe nr.1

sec. XV - XVIII

Palatul Banffy, azi Muzeul de Artă municipiul CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii 30

Biserica Piariştilor, azi biserica romano-catolică "Sf. Treime"

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Universităţii 5

Casă municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Universităţii 6 sec. XVI - XIX

Page 15 of 64

Page 16: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Claustrul mănăstirii Piariştilor şi Convictus nobilium, azi internatul liceului Bathory (zid de incintă medievală pe limita de parcelă)

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Universităţii 7 -9 şi str. Brătianu nr.2

1735

Biserica reformată sat AGHIREŞU; comuna AGHIREŞU

30 sec. XIII - XV

Ruinele castelului Bocskay sat AGHIREŞU; comuna AGHIREŞU

367 1572

Biserica reformată sat AITON; comuna AITON 161 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat ALUNIŞ; comuna ALUNIŞ 128 sec. XVII

Biserica reformată sat ALUNIŞU; comuna SÂNCRAIU 68 sec. XVIII - XIX

Biserica unitariană sat BĂDENI; comuna MOLDOVENEŞTI

37 sec. XVII

Biserica reformată sat BĂDEŞTI; comuna VULTURENI

78 sec. XIII - XVIII

Biserica reformată sat BĂGARA; comuna AGHIREŞU 158 sec. XVIII

Biserica reformată localitatea BICĂLATU; oraş HUEDIN

73 sec. XVII

Cetatea Bologa sat BOLOGA; comuna POIENI sec. XIII - XV

Castelul Banffy sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 152 -154 1652,

Grânarele sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 152 -154 sec. XIX

Parcul sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 152 -154 sec. XVIII

Zidul de incintă al parcului castelului sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 152 -154

Ansamblul bisericii reformate sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 265 sec. XIII

Biserica reformată sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 265 sec. XIII

Clopotniţă de lemn a bisericii reformate sat BONŢIDA; comuna BONŢIDA 265 sec. XVIII - XIX

Castelul Banffy, azi Spitalul de psihiatrie sat BORŞA; comuna BORŞA 258 sec. XIX

Biserica reformată sat BOTENI; comuna MOCIU 118 sec. XIII - XVII

Conacul Bornemisza, azi magazin sătesc sat BUZA; comuna BUZA 63 sec. XIX

Conacul Kemeny sat CĂMĂRAŞU; comuna CĂMĂRAŞU

121 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat CĂMĂRAŞU; comuna CĂMĂRAŞU

131 sec. XIII - XV - XVIII

Biserica reformată sat CĂPUŞU MARE; comuna CĂPUŞU MARE

149 1753

Casă sat CĂPUŞU MIC; comuna CĂPUŞU MARE

107 sec. XIX - XX

Biserica reformată sat CĂPUŞU MIC; comuna CĂPUŞU MARE

280 sec. XVIII

Moara Biro sat CĂPUŞU MIC; comuna CĂPUŞU MARE

310 1874

Biserica romano - catolică "A tuturor sfinţilor”

sat CĂTINA; comuna CĂTINA 32 1796

Conacul Paget, azi Palatul Copiilor oraş CÂMPIA TURZII sec. XIX

Conacul Bethlen, azi bibliotecă şcolară oraş CÂMPIA TURZII Str. 1 Decembrie 1918 sec. XVIII

Page 16 of 64

Page 17: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată oraş CÂMPIA TURZII Piaţa Mihai Viteazul 1680

Conacul Betegh, azi grădiniţă oraş CÂMPIA TURZII Str. Teilor 10 sec. XIX

Biserica unitariană sat CHEIA; comuna MIHAI VITEAZU

180 sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat CHESĂU; comuna MOCIU 127 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat CHESĂU; comuna MOCIU 127 sec. XV

Clopotniţa bisericii reformate sat CHESĂU; comuna MOCIU 127 sec. XVIII

Biserica unitariană sat CHIDEA; comuna VULTURENI 39 1902

Biserica reformată sat CHIDEA; comuna VULTURENI 76 sec. XIII

Biserica "Sf. Ioan Nepomuk” sat CHIDEA; comuna VULTURENI 126 1766

Biserica romano-catolică "A Tuturor Sfinţilor”

sat CHINTENI; comuna CHINTENI 65 1796

Biserica reformată sat CIUMĂFAIA; comuna BORŞA 79 sec. XVI - XIX

Conacul Dujardin, azi şcoală generală sat COASTA; comuna BONŢIDA 120 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat COJOCNA; comuna COJOCNA

Str. Republicii 116

Conacul Vitez sat COPĂCENI; comuna SĂNDULEŞTI

501 sec. XIX

Castelul Haller (ruine) sat COPLEAN; comuna CĂIEŞU 67 sec. XVIII

Biserica romano - catolică sat COPLEAN; comuna CĂIEŞU 81 sec. XV - XVI

Conacul Schirling sat CORNEŞTI; comuna ALUNIŞ sec. XVIII - XIX

Biserica romano -catolică "Sf. Maria Mare”

sat CORNEŞTI; comuna CORNEŞTI

12 1725

Biserica romano -catolică "Sf. Emilia” sat CORNEŞTI; comuna MIHAI VITEAZU

274 1774

Casă parohială sat CORUŞU; comuna BACIU 220 sec. XVII

Biserica reformată sat CUBLEŞU SOMEŞAN; comuna PANTICEU

104 1774

Conac, azi Şcoala generală Cuzdrioara sat CUZDRIOARA; comuna CUZDRIOARA

Str. Bărnuţiu Simion 1 sec. XIX

Biserica reformată sat CUZDRIOARA; comuna CUZDRIOARA

Str. Creangă Ion 1 sec. XV

Conacul Rhedy sat DĂBÂCA; comuna DĂBÂCA 158 sec. XVIII

Biserica reformată sat DĂBÂCA; comuna DĂBÂCA 312 1743

Biserica reformată sat DÂRJA; comuna PANTICEU 162 sec. XIII - XV

Ansamblul urban "Centrul istoric Dej" municipiul DEJ Zona delimitată de str. Titulescu, de la nr.16 la nr. 4, pe fundul de parcelă, str. Parcului, frontul vestic catre Someş

sec. XVIII - XIX

Biserica reformată municipiul DEJ Piaţa Bobâlna 6 sec. XV - XVIII

Casă municipiul DEJ Piaţa Bobâlna 7 sec. XVIII

Mănăstirea franciscană municipiul DEJ Piaţa Bobâlna 16 sec. XVIII

Page 17 of 64

Page 18: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica romano - catolică "Sf. Anton din Padova"

municipiul DEJ Piaţa Bobâlna 16 sec. XVIII

Claustrul mănăstirii municipiul DEJ Piaţa Bobâlna 16 sec. XVIII

Casă municipiul DEJ Str. Mircea cel Batrân 7 1931

Sinagogă municipiul DEJ Piaţa Stefan cel Mare 1 sec. XX

Tribunalul Dej municipiul DEJ Str. Titulescu Nicolae 2 sec. XIX - XX

Biserica reformată sat DIVICIORII MARI; comuna SÂNMARTIN

149 sec. XVIII

Biserica reformată sat DOMOŞU; comuna SÂNCRAIU

33 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat DOROLŢU; comuna AGHIREŞU

45 sec. XIV - XIX

Biserica reformată sat DOROLŢU; comuna AGHIREŞU

45 sec. XIV - XVII

Clopotniţa bisericii reformate sat DOROLŢU; comuna AGHIREŞU

45 sec. XIX

Biserica reformată sat DUMBRAVA; comuna CĂPUŞU MARE

63 sec. XVIII

Primăria veche sat DUMBRAVA; comuna CĂPUŞU MARE

76 sec. XX

Biserica reformată sat FELDIOARA; comuna CĂTINA 105 sec. XV - XVI

Biserica reformată sat FIZEŞU GHERLII; comuna FIZEŞU GHERLII

315 sec. XVII

Biserica romano - catolică sat FLOREŞTI; comuna FLOREŞTI

Str. Iancu Avram 217 sec. XIV - XV

Conacul Laszay sat GÂRBĂU; comuna GÂRBĂU 178 sec. XIX

Castelul Beldi sat GEACA; comuna GEACA 364 sec. XIX

Biserica romano -catolică sat GHEORGHIENI; comuna FELEACU

280 sec. XV

Ansamblul urban "Centrul istoric al oraşului Gherla"

oraş GHERLA Zona delimitată de: limita sudică a parcelei din str. 1 Decembrie nr. 46, fundul de parcelă al loturilor din str. 1 Decembrie nr.22 până la intersecţia cu str. Speranţia, str. Speranţia frontul sudic până la Canalul Morii

1700

Azilul de bătrâni oraş GHERLA Str. 1 Decembrie 1918 46 1800

Casă oraş GHERLA Str. Bariţiu George 1 şi Piaţa Libertăţii nr.6

sec. XVIII - XIX

Casă, azi Capela baptistă oraş GHERLA Str. Bariţiu George 2 sec. XVIII

Mănăstirea franciscanilor oraş GHERLA Str. Bobâlna 8 sec. XVIII - XIX

Biserica armeano - catolică "Solomon” oraş GHERLA Str. Cloşca 7

Catedrala armeano-catolică oraş GHERLA Piaţa Libertăţii 6

Casă, azi farmacie oraş GHERLA Piaţa Libertăţii 12 1747

Casa Karacsony, azi Muzeul oraşului Gherla

oraş GHERLA Str. Mihai Viteazul 6 sec. XVIII

Cetatea Martinuzzi oraş GHERLA Str. Mureşanu Andrei sec. XVI

Page 18 of 64

Page 19: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Casa parohială a bisericii armeano - catolice

oraş GHERLA Str. Ştefan cel Mare 5 1761

Biserica reformată sat GHIROLT; comuna ALUNIŞ sec. XVI

Conacul Gallus sat GILĂU; comuna GILĂU Str. Principală sec. XIX

Castelul Wass -Banffy sat GILĂU; comuna GILĂU Str. Principală sec. XV - XIX

Casa Bogdan oraş HUEDIN Str. Clujului 11 sec. XIX

Conacul Barcsay, azi şcoală oraş HUEDIN Str. Iancu Avram 41 sec. XVIII

Biserica reformată oraş HUEDIN Piaţa Republicii sec. XIII - XIV

Conacul Teleki sat IARA; comuna IARA sec. XIX

Conacul Beldi sat IARA; comuna IARA sec. XIX

Conacul Kemeny sat IARA; comuna IARA sec. XIX

Biserica unitariană sat IARA; comuna IARA Str. Libertăţii 394 sec. XIII - XV

Biserica reformată sat IZVORU CRIŞULUI; comuna IZVORU CRIŞULUI

285 sec. XVII

Castel, azi şcoală generală sat JUCU DE SUS; comuna JUCU 463 -464 sec. XIX

Biserica reformată sat LEGII; comuna GEACA 83 1849

Castelul Veres sat PRUNIŞ; comuna CIURILA sec. XVIII - XIX

Ansamblul castelului Teleki sat LUNA DE JOS; comuna DĂBÂCA

17 sec. XVIII

Castel, azi Sanatoriul TBC sat LUNA DE JOS; comuna DĂBÂCA

17 sec. XVIII

Turnul de vânătoare sat LUNA DE JOS; comuna DĂBÂCA

17 sec. XVIII

Parcul sat LUNA DE JOS; comuna DĂBÂCA

17 sec. XIX

Biserica reformată sat LUNA DE JOS; comuna DĂBÂCA

19 1727

Biserica reformată sat LUNA DE SUS; comuna FLOREŞTI

219 sec. XVIII

Biserica reformată sat LUNCANI; comuna LUNA 401 sec. XIII

Castelul Kemeny sat LUNCANI; comuna LUNA 402 sec. XVIII

Conacul Kemeny sat LUNCANI; comuna LUNA 428 1815

Conac sat MĂCICAŞU; comuna CHINTENI

120 sec. XVIII

Castelul Kornis sat MĂNĂSTIREA; comuna MICA 160 -161 1512

Aripa veche a castelului Kornis sat MĂNĂSTIREA; comuna MICA 160 -161 1512

Corpul neoclasic al castelului Kornis sat MĂNĂSTIREA; comuna MICA 160 -161 sec. XIX

Fântâna castelului Kornis sat MĂNĂSTIREA; comuna MICA 160 -161 sec. XIX

Conacul Kornis sat MĂNĂSTIRENI; comuna MĂNĂSTIRENI

30 sec. XIX

Biserica reformată sat MĂNĂSTIRENI; comuna MĂNĂSTIRENI

307 sec. XIII

Biserica reformată sat MERA; comuna BACIU 301 sec. XVIII

Biserica romano - catolică sat MIHAI VITEAZU; comuna MIHAI VITEAZU

sec. XIX

Page 19 of 64

Page 20: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica unitariană sat MIHAI VITEAZU; comuna MIHAI VITEAZU

477 sec. XVIII

Biserica reformată sat MIHAI VITEAZU; comuna MIHAI VITEAZU

928

Biserica reformată sat MINTIU GHERLII; comuna MINTIU GHERLII

184 sec. XIII

Biserica unitariană sat MOLDOVENEŞTI; comuna MOLDOVENEŞTI

40 sec. XVII - XVIII

Castelul Josika sat MOLDOVENEŞTI; comuna MOLDOVENEŞTI

126 sec. XVI - XIX

Conacul Lazsay-Filip sat NĂDĂŞELU; comuna GÂRBĂU

62 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat NĂSAL; comuna ŢAGA sec. XV

Biserica reformată sat NIMA; comuna MINTIU GHERLII

172 sec. XIII

Biserica reformată sat NIREŞ; comuna MICA 339 sec. XIII

Biserica romano - catolică localitatea OCNA DEJULUI; municipiul DEJ

sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat ORMAN; comuna ICLOD 164 sec. XIII - XV

Biserica reformată sat ORMAN; comuna ICLOD 164 sec. XIII - XV

Clopotniţa bisericii reformate sat ORMAN; comuna ICLOD 164 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat PANTICEU; comuna PANTICEU

82 sec. XVII

Ansamblul bisericii reformate sat PĂLATCA; comuna PĂLATCA 356 sec. XV

Biserica reformată sat PĂLATCA; comuna PĂLATCA 356 sec. XV

Clopotniţa bisericii reformate sat PĂLATCA; comuna PĂLATCA 356 sec. XVIII - XIX

Biserica unitariană sat PLĂIEŞTI; comuna MOLDOVENEŞTI

66 sec. XV - XVIII

Conacul Bornemisza - Matskassy sat POPEŞTI; comuna BACIU 155 1804

Biserica reformată sat RĂSCRUCI; comuna BONŢIDA

119 sec. XVII

Castelul Banffy, azi Şcoala ajutătoare sat RĂSCRUCI; comuna BONŢIDA

Str. Principală 484 sec. XVIII

Corp clădire castel sat RĂSCRUCI; comuna BONŢIDA

Str. Principală 484 sec. XVIII

Parc sat RĂSCRUCI; comuna BONŢIDA

Str. Principală 484 sec. XVIII

Ruinele cetăţii Lita sat SĂCEL; comuna BĂIŞOARA sec. XIII - XV

Biserica unitariană sat SĂNDULEŞTI; comuna SĂNDULEŞTI

202 sec. XV

Castelul Mikes, azi Sanatoriul TBC sat SĂVĂDISLA; comuna SĂVĂDISLA

347 sec. XIX

Biserica reformată sat SÂNCRAIU; comuna SÂNCRAIU

308 sec. XIII - XV

Biserica reformată sat SIC; comuna SIC Str. A doua 38 sec. XIII

Biserica mănăstirii franciscane sat SIC; comuna SIC Str. Întâia 123

Biserica reformată sat STEJERIŞ; comuna MOLDOVENEŞTI

150 1714

Page 20 of 64

Page 21: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat STOIANA; comuna CORNEŞTI

7 sec. XV

Biserica unitariană sat SUATU; comuna SUATU sec. XIV - XV

Biserica reformată sat SUCEAGU; comuna BACIU 307

Ruinele bisericii reformate sat ŞARDU; comuna SÂNPAUL 64 1300

Moara Szabo sat ŞOIMENI; comuna VULTURENI

128 1750

Ansamblul bisericii reformate sat TIOCU DE JOS; comuna CORNEŞTI

12 sec. XIV - XVIII

Biserica reformată sat TIOCU DE JOS; comuna CORNEŞTI

12 sec. XIV

Clopotniţa bisericii reformate sat TIOCU DE JOS; comuna CORNEŞTI

12 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată sat TIOCU DE SUS; comuna CORNEŞTI

71 sec. XIII - XV

Ruinele cetăţii Turda municipiul TURDA Str. Mircea Vodă 4 sec. XIV - XV

Casa parohială a bisericii reformate municipiul TURDA Str. Raţiu Ioan, doctor 44 sec. XVIII

Biserica romano-catolică municipiul TURDA Piaţa Republicii 54

Salina Turda municipiul TURDA Str. Salinelor 3 sec. XVIII

Conacul Banffy sat TUREA; comuna GÂRBĂU 14 sec. XVII

Castelul Wass sat ŢAGA; comuna ŢAGA 139 sec. XVIII

Biserica reformată sat UNGURAŞ; comuna UNGURAŞ

354 sec. XIV

Biserica reformată sat VAIDA-CĂMĂRAŞ; comuna CĂIANU

134 sec. XVII

Biserica reformată sat VĂLENI; comuna CĂLĂŢELE 189 sec. XII - XV

Biserica reformată sat VIIŞOARA; comuna VIIŞOARA 620 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat VIŞTEA; comuna GÂRBĂU 179 sec. XVI

Biserica reformată sat VIŞTEA; comuna GÂRBĂU 179 sec. XVI

Clopotniţa bisericii reformate sat VIŞTEA; comuna GÂRBĂU 179 sec. XIX

Biserica romano - catolică sat VLAHA; comuna SĂVĂDISLA 46 sec. XIV

Monumentul martirilor revoluţionari maghiari din 1849

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Vuia Traian 1896

Cimitirul Central municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Iancu Avram 26 -28 sec. XIX

Sediul primului studio cinematografic din Transilvania

municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Isac Emil 26 -28 1890

Casa în care a trăit Jozsa Bela municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Jaures Jean 11 înc. sec. XX

Casa în care s-a născut Sylagyi Sandor municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Kogălniceanu Mihail 13 -15

Casa în care a locuit Frantz Liszt municipiul CLUJ-NAPOCA Str. Memorandumului 4 sec. XIX

Casa în care a stat pentru o scurtă perioadă Petoffi Sandor

municipiul TURDA Str. Raţiu Ioan Dr. 44 înc. sec. XIX

Judetul Caras-Severin

Ansamblul bisericii romano-catolice "Maria Zăpezii"

municipiul REŞIŢA Str. Lalescu Traian 34 1848

Page 21 of 64

Page 22: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul de arhitectură balneară I oraş BĂILE HERCULANE sec. XIX - 1900 - 1950

Ansamblul de arhitectură balneară II oraş BĂILE HERCULANE sec. XIX

Ansamblul de arhitectură balneară "Strada Cerna"

oraş BĂILE HERCULANE sec. XIX

Ansamblul de arhitectură balneară III oraş BĂILE HERCULANE Zona cuprinsă între Biserica ortodoxă şi Podul Roşu

sec. XIX - 1900 - 1950

Ansamblul de arhitectură balneară "Strada Izvorului"

oraş BĂILE HERCULANE zona cuprinsă între Podul de piatră peste Cerna şi Baia Neptun

sec. XIX

Ansamblul urban "Străzile Uzinei şi Romană"

oraş BĂILE HERCULANE Zona cuprinsă între Uzina electrică şi Biserica romano-catolică, pe Str. Uzinei şi Romană

sec. XIX

Ansamblul Cazinoului oraş BĂILE HERCULANE Str. Cerna 6 -18 1850 - 1900 - înc. sec. XX

Hotel "Decebal", fost Hotel "Ferdinand" oraş BĂILE HERCULANE Str. Cerna 20 1860 - 1862

Vila "Feneşan" ("Casino"), fost Hotel "Ganz" azi locuinţe, cu parter comercial

oraş BĂILE HERCULANE Piaţa 1 Mai 2 1875 - 1900

Fosta Administraţie militară şi cazarmă, fost Sanatoriu medical balnear, apoi Pavilionul 7, azi Hotel "Ferdinand"

oraş BĂILE HERCULANE Piaţa Hercules 1 1810

Fosta Ospătăria cea mare, apoi Hotel "Arhiducele Franz Joseph", Pavilionul 6, Hotel "Dacia"

oraş BĂILE HERCULANE Piaţa Hercules 3 1812 - 1824

Biserica romano-catolică "Sf. Maria" oraş BĂILE HERCULANE Piaţa Hercules 5 1838

Baia "Hebe”, azi parte a Hotelului "Apollo"

oraş BĂILE HERCULANE Piaţa Hercules 8 1826

Băile "Neptun", foste Baia "Szapary", Baia "Regina Maria", "Băile termale cu bazine şi cabine"

oraş BĂILE HERCULANE Str. Izvorului 3 -5 1883 - 1886

Capela romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului"

oraş BOCŞA Str. Făgetului sec. XIX

Palatul Korongy, azi spaţii firme, locuinţe, amenajare hotelieră

municipiul CARANSEBEŞ Str. Doda Traian 1 1877, 1912

Fosta mănăstire franciscană municipiul CARANSEBEŞ Str. Episcopiei 22 1725

Biserică franciscană municipiul CARANSEBEŞ Str. Episcopiei 22 1725

Claustru (ruine) municipiul CARANSEBEŞ Str. Episcopiei 22 1725

Casa Laboncz municipiul CARANSEBEŞ Str. Mihai Viteazul 31 sec. XVIII

Biserică romano-catolică sat CARAŞOVA; comuna CARAŞOVA

272 1726

Capela romano-catolică, prima biserică a minerilor din Oraviţa

Cartier Risz, în capătul străzii Izlazului, în apropiere de străzile Oituz şi Ştefan cel Mare

1707

Şcoala Militară (ulterior, sediu al Districtului Montanistic), azi Casă parohială romano-catolică

oraş ORAVIŢA Str. 1 Decembrie 1918 2 1741

Clădire, azi Casa de cultură "M. Eminescu", locuinţe şi spaţiu comercial la parter

oraş ORAVIŢA Str. 1 Decembrie 1918 3 1914

Page 22 of 64

Page 23: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Casă oraş ORAVIŢA Str. 1 Decembrie 1918 5 sec. XVIII

Casa "Mâţa Neagră", azi locuinţe oraş ORAVIŢA Str. 1 Decembrie 1918 11 1746

Farmacia Knoblauch, azi locuinţă oraş ORAVIŢA Str. 1 Decembrie 1918 17 1796

Hotel Coroana, cu pasaj boltit peste Str. Aurului, azi Centru de îngrijire persoane vârstnice

oraş ORAVIŢA Str. 1 Decembrie 1918 22 1733

Casa Konkz, azi locuinţă şi spaţiu comercial

oraş ORAVIŢA Piaţa Unirii 2 1840

Biserică romano-catolică oraş ORAVIŢA Piaţa Unirii 1 1713

Primăria veche Oraviţa Montană, azi grădiniţă

oraş ORAVIŢA Piaţa Unirii 6 1796

Băile Kneipp oraş ORAVIŢA Str. Valea Minerilor 35 -36

sec. XVIII

Parc, cu fântână arteziană oraş ORAVIŢA Str. Valea Minerilor 35 -36

sec. XVIII

Biserică romano-catolică sat RUSCA MONTANĂ; comuna RUSCA MONTANĂ

1807

Biserică romano-catolică sat SLATINA-TIMIŞ; comuna SLATINA-TIMIŞ

199 1739

Colonia minieră Steierdorf oraş ANINA Străzile Drum Nou, Dealu Frumos, Colonia I, Colonia II, Victoriei - de la Colonia I până la intersecţia cu Str. Kogălniceanu M. Cartier Steierdorf

sec. XIX, modific. 1900 - 1950

Biserică romano-catolică oraş ANINA Cartier Steierdorf 1786

Şcoală oraş ANINA Cartier Steierdorf 1786

Ansamblul spitalului din Steierdorf, azi dezafectat

oraş ANINA Cartier Steierdorf 1800 - 1850

Conacul "Juhasz”, azi centru pentru minori

sat ZĂGUJENI; comuna CONSTANTIN DAICOVICIU

1896

Statuia lui Hercules oraş BĂILE HERCULANE Piaţa Hercules 1847

Statuia zeiţei Hebe oraş BĂILE HERCULANE în incinta Băii Hebe sec. XIX

Statuia zeiţei Diana oraş BĂILE HERCULANE în incinta Băii Diana sec. XIX

Obelisc dedicat Revoluţiei de la 1848 oraş BOCŞA Str. 1 Decembrie 1918 1 1850 - 1900

Judetul Covasna

Fostul Hotel "Hungaria", azi sediul Oficiului Judeţean de Poştă

municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. 1 Decembrie 1918 18 1907

Conacul Sereséj municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. Dózsa György 50 1794

Fostul Sediu al Scaunelor, azi Biblioteca Judeţeană Covasna

municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. Gábor Áron 4 1832

Conacul Nagy-Bogáts municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. József Attila 12 sf. sec. XIX

Conacul Bora Bededek, azi locuinţă municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. József Attila 30 -32 sec. XVIII - XIX

Casa cu arcade (Lábasház) municipiul SFÂNTU GHEORGHE Piaţa Libertăţii 7 1820 - 1821

Page 23 of 64

Page 24: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Clădirea Bazarului, azi spaţii comerciale (parter) şi galerie de artă (etaj)

municipiul SFÂNTU GHEORGHE Piaţa Libertăţii 2 -4 1867 - 1869

Palatul Beör, azi birouri, sediu ASIMCOV municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. Martinovics Ignác 2 înc. sec. XX

Ansamblul conacului Dónáth sat AITA MARE; comuna AITA MARE

356 sf. sec. XIX

Ansamblul bisericii unitariene sat AITA MARE; comuna AITA MARE

Str. Bisericii 351 sec. XIV-XIX

Ansamblul bisericii reformate sat AITA MEDIE; comuna AITA MARE

107 sec. XVI - XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat ALBIŞ; comuna CERNAT 158 sec. XIII - XIX

Gospodărie ţărănească sat ALUNGENI; comuna TURIA 159 sec. XVII - XIX

Casă de lemn sat ALUNGENI; comuna TURIA 159 1707

Grânar sat ALUNGENI; comuna TURIA 159 sec. XVIII

Poartă secuiască sat ALUNGENI; comuna TURIA 159 1877

Biserica reformată sat ARACI; comuna VÂLCELE 72 sec. XIV

Conacul Domokos sat ARACI; comuna VÂLCELE 73 1880

Ansamblul bisericii unitariene fortificate sat ARCUŞ; comuna ARCUŞ 238 sec. XVI - XIX

Biserica reformată sat ARIUŞD; comuna VÂLCELE 142 cca. 1700

Capela romano-catolică "Sf. Maria Mică" oraş BARAOLT Pe dealul aflat în partea vestică a localităţii

1755

Ansamblul bisericii romano-catolice ”Sf. Adalbert"

oraş BARAOLT Str. Kossuth Lajos 146 sec. XVI - XIX

Casă cu arcade sat BĂŢANII MARI; comuna BĂŢANI

116 sec. XIX

Biserica reformată sat BĂŢANII MARI; comuna BĂŢANI

126 sec. XV

Gospodărie ţărănească sat BĂŢANII MARI; comuna BĂŢANI

345 sec. XIX

Conacul Mari (Casa scriitorului Benedek Elek)

sat BĂŢANII MICI; comuna BĂŢANI

81 1906

Biserica romano-catolică ”Sf. Bartolomeu"

sat BELANI; comuna POIAN 3 sec. XV

Ansamblul bisericii unitariene sat BELIN; comuna BELIN 609 sec. XVI-XIX

Biserica reformată sat BELIN; comuna BELIN 612 1770 (biserica), 1911 (turn)

Gospodăria Simon István sat BICFALĂU; comuna OZUN 40 sf. sec. XVIII

Conacul Dénes sat BICFALĂU; comuna OZUN 156 1836

Ansamblul bisericii reformate sat BICFALĂU; comuna OZUN 176 sec. XV - XX

Biserica reformată sat BODOC; comuna BODOC 211 sec. XV

Biserica reformată sat BRATEŞ; comuna BRATEŞ 227 sec. XVIII

Gospodărie ţărănească sat BREŢCU; comuna BREŢCU 576 sec. XIX

Ansamblul bisericii unitariene sat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI

135 sec. XVIII - XX

Ansamblul bisericii reformate sat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI

5 sec. XV - XIX

Page 24 of 64

Page 25: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul bisericii reformate sat aparţinător CĂPENI; oraş BARAOLT

55 sec. XIV - XIX

Conacul Sinkovits sat CĂTĂLINA; comuna CĂTĂLINA

370 1649

Conacul Végh sat CERNAT; comuna CERNAT 1013 sec. XIX

Cetatea Ika sat CERNAT; comuna CERNAT Pe dealul Várbérc sec. XIV

Pod din piatră, cu două deschideri sat CERNAT; comuna CERNAT În apropierea Muzeului Etnografic

1907

Conacul Farkas sat CERNAT; comuna CERNAT 62 A 1840 - 1850

Conacul Damokos - Eperjesi sat CERNAT; comuna CERNAT 321 1840

Ansamblul fostului conac Domokos Gyula, azi Muzeul etnografic în aer liber "Haszmann Pal"

sat CERNAT; comuna CERNAT 330 sec. XVII

Conacul Damokos - Cseh sat CERNAT; comuna CERNAT 333 1838

Conacul Damokos Mihály sat CERNAT; comuna CERNAT 334 1844

Conacul Damokos János sat CERNAT; comuna CERNAT 337 1839

Ansamblul conacului Damokos Dénes, cu poarta

sat CERNAT; comuna CERNAT 449 A sec. XVIII - XIX

Conacul István Sándor sat CERNAT; comuna CERNAT 459 1860

Ansamblul bisericii reformate sat CERNAT; comuna CERNAT 469 sec. XIV - XIX

Conacul Kelemen Gábor sat CERNAT; comuna CERNAT 482 înc. sec. XIX

Ansamblul conacului Molnár Sándor sat CERNAT; comuna CERNAT 662 sec. XVIII

Ansamblul conacului Bernald sat CERNAT; comuna CERNAT 679 sec. XVIII

Ansamblu rural "Case de lemn" sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ În jurul bisericii unitariene, casele nr. 59, 60, 63, 65, 66, 67.

sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii unitariene sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ 58 sec. XIII - XIX

Biserica reformată sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ 123 1799

Conacul Székely-Pótsa sat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHE

62 înc. sec. XVIII

Biserica unitariană sat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHE

77 sec. XIII

Cazino, azi primărie, grădiniţă, casă de cultură

sat COMANDĂU; comuna COMANDĂU

63 sec. XIX

Ansamblu tehnic - Planul înclinat de la Comandău

oraş COVASNA Valea Zânelor sf. sec. XIX

Ansamblul conacelor Hadnagy sat DALNIC; comuna DALNIC 49 -50 1850 - 1925

Conacul Gál sat DALNIC; comuna DALNIC 88 -90 1844

Ansamblul bisericii reformate sat DALNIC; comuna DALNIC 230 sec. XIII - XIX

Ansamblul conacului Beczásy sat DALNIC; comuna DALNIC 232 sec. XIX

Conac sat DOBOLII DE JOS; comuna ILIENI

sec. XIX

Conacul Reznek (Czaker) sat DOBOLII DE JOS; comuna ILIENI

286 1790 - 1813

Conacul Hollaky sat DOBOLII DE JOS; comuna ILIENI

310 sec. XVII - înc. sec. XIX

Page 25 of 64

Page 26: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat DOBOLII DE SUS; comuna BOROŞNEU MARE

10 sec. XV

Casa de lemn Szacsvai-Könczey sat ESTELNIC; comuna ESTELNIC

40 1702

Mănăstirea franciscanilor sat ESTELNIC; comuna ESTELNIC

163 1690

Ansamblul bisericii romano-catolice ”Sf. Simon şi Iuda"

sat ESTELNIC; comuna ESTELNIC

213 sec. XIV - XVII

Ansamblul conacului Ferenczy - Boda sat FILIA; comuna BRĂDUŢ 84 sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice ”Sf. Emeric"

sat GHELINŢA; comuna GHELINŢA

986 sec. XIII - XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat GHIDFALĂU; comuna GHIDFALĂU

204 A sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat GHIDFALĂU; comuna GHIDFALĂU

204 A sec. XIII - XVII

Biserica reformată sat HĂGHIG; comuna HĂGHIG 144 sec. XVI - XVII

Castelul Nemes sat HĂGHIG; comuna HĂGHIG 420 sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice ”A Tuturor Sfinţilor"

sat HĂTUICA; comuna CĂTĂLINA 114 sec. XVI - XIX

Furnalul Bodvaj sat HERCULIAN; comuna BĂŢANI pe valea pârâului Bradului, la 8 km de localitate

1831

Ansamblul bisericii reformate sat HERCULIAN; comuna BĂŢANI 247 sec. XIV - XV

Conacul Séra sat ILIENI; comuna ILIENI 84 1811

Conacul Bornemissza sat ILIENI; comuna ILIENI 96 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat ILIENI; comuna ILIENI 438 sec. XV - XVIII

Ansamblul conacului Cserey sat IMENI; comuna CATALINA 58 sec. XVIII

Conacul Cserey sat IMENI; comuna CATALINA 58 sec. XVIII

Ansamblul bisericii romano-catolice ”Sf. Mihail"

sat LEMNIA; comuna LEMNIA sec. XVI - XVIII

Moară de apă sat LEMNIA; comuna LEMNIA 821 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat LISNĂU; comuna OZUN 32 sec. XV - XIX

Biserica reformată sat LISNĂU; comuna OZUN 32 sec. XV

Ansamblul bisericii romano-catolice sat aparţinător LUNGA; municipiul TÂRGU SECUIESC

Str. Principală 351 sec. XV - XIX

Biserica reformată sat MĂRCUŞA; comuna CATALINA

2 sec. XVII

Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat MĂRTĂNUŞ; comuna BREŢCU

274 1796

Biserica reformată sat MĂRTINENI; comuna CATALINA

66 sec. XV

Castelul Kálnoky sat aparţinător MICLOŞOARA; oraş BARAOLT

201 sec. XVI - XVII

Castelul Mikó sat OLTENI; comuna BODOC 95 1827

Ansamblul bisericii reformate sat OZUN; comuna OZUN 74 sec. XVII - XVIII

Page 26 of 64

Page 27: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat OZUN; comuna OZUN 74 sec. XVII

Zid de incintă (fragmente), cu turn clopotniţă

sat OZUN; comuna OZUN 74 1616

Castelul Béldy-Mikes sat OZUN; comuna OZUN 99 1755

Conacul Pünkösti, azi bibliotecă sat OZUN; comuna OZUN 104 cca. 1810

Grânarul conacului Pünkösti sat OZUN; comuna OZUN 140 înc. sec. XIX

Fosta Cazarmă a Husarilor, azi locuinţă sat OZUN; comuna OZUN 177 sec. XVIII

Conacul Ujvárosy-Agoston sat OZUN; comuna OZUN 437 1810 - 1825

Conacul Temesvári, azi grădiniţă sat OZUN; comuna OZUN 442 sf. sec. XIX

Biserica reformată sat PĂDURENI; comuna MOACŞA sec. XV

Conacul Babós - Forró sat PĂDURENI; comuna MOACŞA 30 1825

Biserica romano-catolică "Sf. Laurenţiu" sat PETRICENI; comuna SÂNZIENI

294 1825

Conacul Pótsa, azi locuinţă sat PETRICENI; comuna SÂNZIENI

293 sec. XVIII

Ansamblul bisericii romano-catolice "Găsirea Sfintei Cruci"

sat POIAN; comuna POIAN 153 sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii unitariene sat aparţinător RACOŞUL DE SUS; oraş BARAOLT

162 sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat RECI; comuna RECI Pe un deal, la marginea nord-est a localităţii, lângă cimitir

sec. XIII - XIX

Conacul Antos, azi dispensar medical şi locuinţă de serviciu

sat RECI; comuna RECI 444 1825

Casa Salamon sat RECI; comuna RECI 452 sec. XVIII

Podul vechi de piatră sat SÂNCRAIU; comuna ILIENI Peste pârâul Sâncraiului, la 1 km vest de sat

1861

Ansamblul bisericii unitariene sat SÂNCRAIU; comuna ILIENI 111 sec. XV - XVIII

Capela Szentiványi sat SÂNTIONLUNCA; comuna OZUN

165 A sec. XVIII

Biserica romano-catolică "Sf. Ioan Botezătorul"

sat SÂNTIONLUNCA; comuna OZUN

213 1774

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Duh"

sat SÂNZIENI; comuna SÂNZIENI 276 sec. XV - XX

Conacul Tamás Elek, azi locuinţă sat SÂNZIENI; comuna SÂNZIENI 87 -88 1810 - 1820

Conacul Könczey, azi locuinţă sat SÂNZIENI; comuna SÂNZIENI 198 -199 1608

Casa parohială romano-catolică sat SÂNZIENI; comuna SÂNZIENI 277 sf. sec. XVIII

Castelul Daniel sat TĂLIŞOARA; comuna BRĂDUŢ

215 1669

Castelul Thury - Bányai, azi casă de cultură

sat TAMAŞFALĂU; comuna ZĂBALA

31 1810 - 1820

Centrul istoric oraş TÂRGU SECUIESC Piaţa Gabor Aron şi zona adiacentă pieţii: SV - între str. Kossuth Lajos 3 şi str. Şcolii 1; V - str. Şcolii

Conacul Horváth sat TELECHIA; comuna BRATEŞ 184 sec. XVIII

Page 27 of 64

Page 28: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Cetatea Bálványos (ruine) sat TURIA; comuna TURIA sec. XIII - XIV

Poartă secuiască sat TURIA; comuna TURIA 1025 sec. XIX

Ansamblul castelului Apor sat TURIA; comuna TURIA 244 sec. XVI - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat TURIA; comuna TURIA 463 sec. XVI - XIX

Conacul Veress, azi locuinţă sat ŢUFALĂU; comuna BOROŞNEU MARE

34 1794

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Treime"

sat VALEA CRIŞULUI; comuna VALEA CRIŞULUI

152 sec. XIII - XIX

Ruinele capelei (Veresbaratok Tornya) sat VALEA CRIŞULUI; comuna VALEA CRIŞULUI

Pe dealul “Kápolnatető”, între Valea Crişului şi Calnic, lângă rezervorul de apă

sec. XV

Castelul Kálnoki sat VALEA CRIŞULUI; comuna VALEA CRIŞULUI

Str. Orbán Balázs 6 sec. XVII - XVIII

Gospodărie ţărănească sat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ 559 sec. XVIII - XIX

Ansamblul conacului Imecs sat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ 608 sec. XVII - XIX

Conacul Mikes - Szentkereszty sat ZAGON; comuna ZAGON 128 A 1632

Ansamblul bisericii reformate sat ZĂBALA; comuna ZĂBALA În centrul localităţii sec. XV - XIX

Ansamblul castelului Mikes sat ZĂBALA; comuna ZĂBALA 437 sec. XVII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat ZĂLAN; comuna BODOC 115 A sec. XIV - XVII

Conacul Benkõ - Zágoni, azi locuinţă sat ZOLTAN; comuna GHIDFALĂU

122 1832

Biserica catolică sat BĂŢANII MARI; comuna BĂŢANI

Casa Serester József sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ 57 sec. XIX

Vama Veche sat OITUZ; comuna BREŢCU sec. XIX

Moară sat OJDULA; comuna OJDULA sec. XIX

Bustul lui Gabor Aron municipiul SFÂNTU GHEORGHE Alături de bustul lui Nicolae Bălcescu

1971

Bustul lui lui Dózsa György municipiul SFÂNTU GHEORGHE Str. Kós Károly 28 1958

Monumentul "1848” sat aparţinător CĂPENI; oraş BARAOLT

"Vecer", la intersecţia drumurilor Căpeni-Racoşul de Sus şi Baraolt-Augustin

1973

Statuia lui Dózsa György sat DALNIC; comuna DALNIC Lângă biserica reformată 1975

Coloană de piatră sat GHELINŢA; comuna GHELINŢA

986 1763

Capela familiei Nemes sat HĂGHIG; comuna HĂGHIG 110 A sec. XIX

Cruce de piatră sat SÂNZIENI; comuna SÂNZIENI 276 sec. XVIII

Pietre funerare sat TURIA; comuna TURIA 463 sec. XVIII - XIX

Cimitir comun sat CERNAT; comuna CERNAT Cernatu de Jos, în partea estică a satului, pe o terasă

sec. XVII - XIX

Coloană de piatră sat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHE

Mutată din hotarul estic al satului în cimitirul romano-catolic

1751

Page 28 of 64

Page 29: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Judetul Hunedoara

Biserica mănăstirii franciscane municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII

Claustru municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII

Ansamblul rural din zona centrală a satului

sat BAIA DE CRIŞ; comuna BAIA DE CRIŞ

Str. Revoluţiei, Brazilor, Tribunului, Muntele Găina, Plopilor

sec. XIX

Mănăstirea franciscană sat BAIA DE CRIŞ; comuna BAIA DE CRIŞ

Str. Revoluţiei 2 sec. XV - XVIII

Biserica mănăstirii franciscane sat BAIA DE CRIŞ; comuna BAIA DE CRIŞ

Str. Revoluţiei 2 sec. XV, transf. sec. XVIII

Claustru sat BAIA DE CRIŞ; comuna BAIA DE CRIŞ

Str. Revoluţiei 2 1760 - 1780

Conacul Barcsay Acatiu sat aparţinător BÂRCEA MICĂ; municipiul DEVA

sec. XVIII

Castelul contelui Veress sat BOBÂLNA; comuna RAPOLTU MARE

212 sec. XVIII

Ansamblul castelului contelui Jozsika sat BRĂNIŞCA; comuna BRĂNIŞCA

215 sec. XVIII

Capelă romanică oraş GEOAGIU Str. Independenţei sec. XI - XII

Ansamblul conacului Klobosiski sat GURASADA; comuna GURASADA

sec. XIX

Conacul Klobosiski sat GURASADA; comuna GURASADA

sec. XIX

Parc sat GURASADA; comuna GURASADA

sec. XIX

Biserică reformată oraş HAŢEG Str. Bisericilor 44 sec. XIX

Biserica romano-catolică oraş HAŢEG Str. Decebal 1 sec. XIX

Administraţia Uzinelor de Fier municipiul HUNEDOARA Str. Bursan Constantin 8 1906

Clădire, azi sediul Ocolului Silvic municipiul HUNEDOARA Str. Castelului 22 sec. XIX

Castelul Corvinilor, azi muzeu municipiul HUNEDOARA Str. Curtea Corvineştilor 1 -3

sec. XIV

Biserică reformată municipiul HUNEDOARA Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVII

Casa natală Gabriel Bethlen (Bastionul Roşu), azi muzeu

sat ILIA; comuna ILIA Str. Libertăţii 69 sec. XVII

Biserică reformată sat MINTIA; comuna VEŢEL Str. Iancu Avram 32 sec. XVI

Ansamblul castelului Gyulay Ferencz sat MINTIA; comuna VEŢEL Str. Matei Corvin 34 B sec. XVII - XX

Ansamblul conacului Nalatzi-Fay localitate componentă NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG

91 sec. XIX

Biserică luterană municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 1820

Biserică reformată municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 2 sec. XIV, ref sec. XVI

Ansamblul castelului Pogany sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI sec. XVIII, cu modificări şi adăugări sec. XIX

Biserică reformată sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ 142 sec. XVI - XVII

Page 29 of 64

Page 30: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserică reformată sat RAPOLTU MARE; comuna RAPOLTU MARE

sec. XIV

Ansamblul conacului Daniel sat RAPOLTU MARE; comuna RAPOLTU MARE

sec. XVIII

Biserică parohială reformată sat RÂU ALB; comuna SĂLAŞU DE SUS

5 sec. XV - XVI

Ansamblul castelului Nopcsa sat SĂCEL; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

sec. XIX

Ansamblul castelului Kendeffy sat SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX

Ansamblul castelului Bella Fay oraş SIMERIA Str. Biscaria 1 înc. sec. XIX

Gara CFR oraş SIMERIA Str. Victoriei 9 1866

Fostul sediu al generalului Bem sat aparţinător SIMERIA VECHE; oraş SIMERIA

1 sec. XVIII

Castelul Nopcsa sat ZAM; comuna ZAM sec. XVIII - XIX

Judetul Harghita

Cetatea Jigodin I municipiul MIERCUREA CIUC "Malomföld” (Terenul Morii)

sec. I. a.Chr. - I. p. Chr.

Cetatea „Bágyi vár” sat BĂDENI; comuna MĂRTINIŞ „Vártető” (Dealul Cetăţii)

Fortificaţia cu val de pământ Mereşti - Várhegy-

sat MEREŞTI; comuna MEREŞTI şi sat LUETA, comuna LUETA

Preistorie

Cetatea Budvár municipiul ODORHEIU SECUIESC şi sat HOGHIA, comuna FELICENI

Situl arheologic Sâncrăieni - Borvízdomb sat SÂNCRĂIENI; comuna SÂNCRĂIENI

„Borvízdomb”

Ruinele conacului Abaffy sat TOMEŞTI; comuna TOMEŞTI „Fostul sediu SMA” şi împrejurimea (cca. 100m)

sec.XIV - XVIII

Ruinele conacului Sándor sat VĂCĂREŞTI; comuna MIHĂILENI

„Rét” sec. XIV - XVII

Villa rustica sat VĂLENI; comuna FELICENI „Pârâul Viilor” sec. II - III p. Chr.

Cetatea Tartód sat VĂRŞAG; comuna VĂRŞAG „Tartód vára” (Cetatea Tartód)

sec. XIII

Ruinele Oficiului de vamă municipiul GHEORGHIENI Pricske-Kőházak

Ansamblul "Drumul Crucii" (Kalvaria) municipiul MIERCUREA CIUC Str. Şumuleul Mic sec. XV - XX

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Petru şi Pavel”

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Căianu Ion 53 sec. XIV - XIX

Liceul teoretic „Márton Áron" municipiul MIERCUREA CIUC Str. Márton Áron 72 1909 - 1911

Casa Zakarias municipiul MIERCUREA CIUC Str. Gál Sándor 8 1925

Ansamblul conacului Mikó, azi Fabrica de mobilă "Mikó"

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Jigodin 47 -49 sec. XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf.Treime"

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Jigodin 52 sec. XV - XVIII

Conacul Lázár, azi Grădiniţă de copii şi Cămin Cultural

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Tolpiţa 93 1829

Page 30 of 64

Page 31: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Fostul conac Mikes, azi casa Erdély Péter

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Szék 141 1801

Fostul Sediu al Scaunului Ciuc, azi Spitalul de Boli Infecţioase

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Szék 146 1835 - 1844

Casa Kalot - asociaţia Caritas - trei corpuri legate prin galerii acoperite

municipiul MIERCUREA CIUC Str. Szék 147 1942 - 1944

Ansamblul conacului Emeric Adorjan, azi casă de odihnă

sat ARMĂŞENI; comuna CIUCSÂNGIORGIU

431 1797

Biserica reformată, cu turnul-clopotniţă sat ATID; comuna ATID 246 1678

Biserica unitariană sat AVRĂMEŞTI; comuna AVRĂMEŞTI

46 sec. XV

Ruinele cetăţii medievale oraş BĂILE TUŞNAD „Dealul Vártetö” (Piscul Cetăţii)

Conacul Biró sat BETEŞTI; oraş CRISTURU SECUIESC

76 înc. sec. XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice sat BISERICANI; comuna LUPENI 2 sec. XIII - XVIII

Biserica unitariană sat BODOGAIA; comuna SECUIENI

111 1791 - 1796

Ansamblul balnear "7 Izvoare" oraş BORSEC Bd. "7 Izvoare" nr. 15-23, vila 71, Casa de Cultură, restaurantul "Fagul"

sf. sec. XIX -înc. sec. XX

Moară de vânt sat CĂLUGĂRENI; comuna MĂRTINIŞ

În spatele casei cu nr. 9, pe dealul numit „Falu Felett”, la cca. 400 m S de sat

sec. XIX

Ansamblul bisericii fortificate romano-catolice „Adormirea Maicii Domnului"

sat CÂRŢA; comuna CÂRŢA 281

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Simion şi Iuda”

sat CETĂŢUIA; comuna SÂNSIMION

3 sec. XIV - XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Anton de Padua”

sat CICEU; comuna CICEU 152 -153 sec. XVIII - XX

Capela romano-catolică „Sf. Maria Mare” sat CIUCSÂNGEORGIU; comuna CIUCSÂNGIORGIU

Pe dealul Posa, la SE de sat, cca. 2 km

înc. sec. XVIII

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Gheorghe”

sat CIUCSÂNGEORGIU; comuna CIUCSÂNGIORGIU

12 sec. XV - XVIII

Casa de lemn Gál Sándor sat CIUCSÂNGEORGIU; comuna CIUCSÂNGIORGIU

130 1822

Poarta de lemn a casei Czitkó Regina sat CIUCSÂNGEORGIU; comuna CIUCSÂNGIORGIU

159 1812

Biserica unitariană sat CORUND; comuna CORUND sec. XVI - XVIII

Muzeul sătesc, cu poarta de lemn sat CORUND; comuna CORUND 98 sec. XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Cosma şi Damian”

sat COZMENI; comuna COZMENI 72 sec. XIV - XIX

Ansamblul bisericii unitariene sat CRĂCIUNEL; comuna OCLAND

49 sec. XIII - XIX

Biserica romano-catolică sat CRĂCIUNEL; comuna OCLAND

73 sec. XVII

Ansamblul urban "Piaţa Libertăţii I" - clădiri de locuit cu magazine la parter

oraş CRISTURU SECUIESC Piaţa Libertăţii, nr. 1-T sf. sec. XIX - înc. sec. XX

Biserica reformată oraş CRISTURU SECUIESC Str. Kriza János 12 1822 - 1834

Page 31 of 64

Page 32: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Fostul Tribunal, azi spital orăşenesc oraş CRISTURU SECUIESC Str. Kriza János 26 înc. sec. XX

Casa Lengyel oraş CRISTURU SECUIESC Piaţa Libertăţii 7 sec. XIX

Casa Péter Imre oraş CRISTURU SECUIESC Piaţa Libertăţii 21 înc. sec. XIX

Fostul cazinou, azi Muzeul Molnár István oraş CRISTURU SECUIESC Piaţa Libertăţii 45 sec. XX

Biserica romano-catolică oraş CRISTURU SECUIESC Piaţa Libertăţii 61 sec. XV - XVIII

Gimnaziul Superior Unitarian, azi şcoală generală

oraş CRISTURU SECUIESC Str. Orbán Balázs 16 1876

Ansamblul Conacului Gyárfás oraş CRISTURU SECUIESC Str. Petöfi Sándor 34 sec. XVIII - XIX

Prima moară cu aburi oraş CRISTURU SECUIESC Str. Timafalvi 24 sec. XX

Ansamblul bisericii reformate sat CUŞMED; comuna ATID 85 -86 sec. XIII - XVIII

Casa olarului Bereczki Zsigmond sat CUŞMED; comuna ATID 147 1858

Ansamblul bisericii reformate sat DAIA; comuna ULIEŞ 12 sec. XIV - XVIII

Situl rural Dârjiu sat DÂRJIU; comuna DÂRJIU Sit delimitat cf. avizului de clasare 809/E/1998 al Ministerului Culturii

sec. XV - XX

Ansamblul bisericii unitariene fortificate sat DÂRJIU; comuna DÂRJIU Str. Alszeg 164 sec. XV - XVIII

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Ioan Botezătorul”

sat DELNIŢA; comuna PĂULENI-CIUC

206 A sec. XIV - XVIII

Măcelaria veche sat DITRĂU; comuna DITRĂU Str. Cerbului 7 înc. sec. XX

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Ecaterina”

sat DITRĂU; comuna DITRĂU Str. Libertăţii 27 1750-1800

Ansamblul bisericii reformate sat FELICIENI; comuna FELICIENI

19 sec. XIII - XIX

Conacul Ugron oraş CRISTURU SECUIESC Str. Filiaşi 100 sec. XVII - XVIII

Biserică unitariană şi reformată localitatea FILIAŞI; oraş CRISTURU SECUIESC

Str. Filiaşi 59 1801 - 1803

Ansamblul bisericii reformate sat FORŢENI; comuna FELICIENI 6 sec. XIV - XIX

Clopotniţa de lemn a bisericii romano-catolice

sat FRUMOASA; comuna FRUMOASA

lângă casa cu nr. 109 sec. XIX

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”

sat GĂLĂUŢAŞ; comuna GĂLĂUŢAŞ

129 1791

Ansamblul urban "Piaţa Libertăţii II" - clădiri de locuit cu magazine la parter

municipiul GHEORGHENI Piaţa Libertăţii de la nr. 1-30 şi str. Márton Áron de la 1-7

sf. sec. XIX -înc. sec. XX

Clopotniţa de lemn a bisericii romano-catolice

municipiul GHEORGHIENI Str. Clopotniţei 2 sec. XIX

Clădirea primei Cooperative de Credit municipiul GHEORGHIENI Str. Băii 5 înc. sec. XIX

Clopotniţa de lemn a bisericii romano-catolice

municipiul GHEORGHIENI Str. Békény (Belchiei) 70 sec. XIX

Moară de apă, fosta moară Tinka municipiul GHEORGHIENI Str. Békény (Belchiei) 77 1868

Conacul "Benedek" municipiul GHEORGHIENI Str. Gábor Áron 18 1840

Tribunal, azi Judecătorie municipiul GHEORGHIENI Str. Kossuth Lajos 4 înc. sec. XX

Page 32 of 64

Page 33: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Liceul Salamon Ernö municipiul GHEORGHIENI Bd. Lacul Roşu 3 -5 1911 - 1915

Casa Czaran municipiul GHEORGHIENI Str. Márton Áron 7 sec. XVII - XVIII

Ansamblul bisericii armeano-catolice "Naşterea Maicii Domnului"

municipiul GHEORGHIENI Str. Biserica Armeană 1 sec. XVII - XVIII

Muzeul orăşenesc "Tarisznyas Marton" (fosta casă Vertan)

municipiul GHEORGHIENI Str. Rákoczi Ferenc 1 1770 - 1787

Casă de piatră (fosta casă Benedek Iulianna)

sat GHIPEŞ; comuna MĂRTINIŞ 22 sec. XVIII

Gospodărie ţărănească sat HODOŞA; comuna SĂRMAŞ înc. sec. XX

Conacul Balázsi sat IMPER; comuna PLĂIEŞII DE JOS

288 1833

Gospodărie ţărănească sat INEU; comuna CÂRŢA Str. Oltmejéke 222 1874

Ansamblul bisericii unitariene sat INLĂCENI; comuna ATID 80 sec. XV - XIX

Biserica romano-catolică sat JOSENI; comuna JOSENI 633 sec. XIII - XVIII

Capela romano-catolică sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA pe dealul Szármány sec. XVI

Ansamblul bisericii romano-catolice sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA 548 sec. XIII - XVIII

Mănăstirea Franciscană sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA 549 sec. XVI - XIX

Biserica mănăstirii franciscane, cu capela şi cripta

sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA 549 1558

Claustrul mănăstirii franciscane sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA 549 1558

Ansamblul castelului Lázar sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA 709 sec. XVI - XVIII

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf.Duh"

sat LELICENI; comuna LELICENI 37 sec. XV - XIX

Piuă sat LUETA; comuna LUETA 340 sec. XIX

Fântână de sare, acoperită sat LUETA; comuna LUETA Lângă nr.481 1866

Casa Ladó sat LUETA; comuna LUETA 995 mijl. sec. XIX

Moară de apă sat LUNCA DE JOS; comuna LUNCA DE JOS

Str. Principală 605 sec. XIX

Casă de lemn cu cuptor în pridvor sat LUPENI; comuna LUPENI Str. Pap 513 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat LUTIŢA; comuna MUGENI 307 sec. XV - XVIII

Ansamblul bisericii unitariene sat MĂRTINIŞ; comuna MĂRTINIŞ

33 sec. XV - XIX

Casa Kerekes Julcsa, cu poarta sat MĂRTINIŞ; comuna MĂRTINIŞ

135 sf. sec. XIX

Conacul Ugron sat MĂRTINIŞ; comuna MĂRTINIŞ

181 1790

Gospodăria Szabó Dénes sat MĂRTINIŞ; comuna MĂRTINIŞ

Str. Superioară 108 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat MĂTIŞENI; comuna MUGENI 3 sec. XV - XVIII

Biserica unitariană sat MEDIŞORU MARE; comuna ŞIMONEŞTI

44 -45 sec. XV - XIX

Biserica unitariană sat MEREŞTI; comuna MEREŞTI Str. Principală 553 1789 - 1793

Page 33 of 64

Page 34: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Mihail”

sat MIHĂILENI; comuna MIHĂILENI

184 A sec. XV - XIX

Moară de apă sat MIHĂILENI; comuna MIHĂILENI

44 înc. sec. XIX

Conacul Bialis sat MIHĂILENI; comuna MIHĂILENI

254 A înc. sec. XIX

Fostă cârciumă, azi casa de lemn (Balogh Anna),

sat MIHĂILENI; comuna MIHĂILENI

315 1889

Ansamblul bisericii romano-catolice "A Tuturor Sfinţilor"

sat MISENTEA; comuna LELICENI

178 sec. XIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat MUGENI; comuna MUGENI 232 sec. XIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat MUJNA; comuna DÂRJIU 54 sec. XV - înc. sec. XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf.Nicolae"

sat NICOLEŞTI; comuna FRUMOASA

96 sec. XV - XIX

Ansamblul bisericii unitariene sat OCLAND; comuna OCLAND 58 sec. XIII-XX

Casa de lemn (Fábián Vince), cu cuptor de ceramică smălţuită

sat OCNA DE SUS; comuna PRAID

144 înc. sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat OCNA DE SUS; comuna PRAID

261 -262 sec. XIV - XIX

Biserica reformată sat OCNA DE SUS; comuna PRAID

261 -262 sec. XIV - XIX

Ansamblul capelei romano-catolice "Inima lui Iisus"

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Bazinului 2 sec. XIII - XVI

Casă (Szabó István) municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Bethlen Gabor 16 1837

Biserica unitariană municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Bethlen Gabor 50 1904

Spitalul orăşenesc municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Bethlen Gabor 72 1886

Fostul gimnaziu catolic, azi Liceul teoretic "Tamási Áron"

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Budai Nagy Antal 32 1912

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Nicolae”

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Budai Nagy Antal 34 - 36

sec. XVII - XVIII

Clădirea primei tipografii, azi unitate comercială

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Kossuth Lajos 11 sf. sec. XIX

Fostul restaurant „Bucureşti", azi unitate comercială

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Kossuth Lajos 20 sf. sec. XIX

Atelierul fotografic Kovács, cu vitrine originare

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Kossuth Lajos 24 1873

Şcoala de aplicaţie a liceului "Benedek Elek", fosta grădiniţă Maria Valeria

municipiul ODORHEIU SECUIESC Piaţa Márton Áron 1 înc. sec. XVIII

Biserica reformată municipiul ODORHEIU SECUIESC Piaţa Márton Áron 11 1781

Liceul reformat „Baczkamadarasi Kis Gergely”

municipiul ODORHEIU SECUIESC Piaţa Márton Áron 1 -2 sf. sec. XIX

Şcoala Normală "Benedek Elek", corp A municipiul ODORHEIU SECUIESC Piaţa Márton Áron 2 1910 - 1912

Şcoala Normală "Benedek Elek", corp C municipiul ODORHEIU SECUIESC Piaţa Márton Áron 3 1870

Vila Nyirö municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Nyirö Jozsef 5 înc. sec. XX

Casă municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Orbán Balázs 132 sec. XIX

Conacul Ugron municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Orbán Balázs 154 1858

Page 34 of 64

Page 35: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Fostul sediu al comitatului Odorhei, azi primărie

municipiul ODORHEIU SECUIESC Piaţa Primăriei 5 1896

Casă de meşteşugar, cu prăvălie la parter

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Szent Imre 41 sec. XIX

Fosta Mănăstire franciscană, azi mănăstire a Ordinului Clariselor

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Tamási Áron 2 1713 - 1779

Şcoală agricolă, azi Grupul şcolar "Eotvos Jozsef"

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Tompa László 12 1892

Ruinele cetăţii Székely Támadt municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Tompa László 12 1562

Staţie de electrificare, azi birouri municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Uzinei 9 1904

Biserica unitariană sat ORĂŞENI; comuna MĂRTINIŞ 144 A 1783 - 1785

Ansamblul bisericii reformate sat PĂLTINIŞ; comuna LUPENI 16 1795

Poartă secuiască sat PĂULENI-CIUC; comuna PĂULENI-CIUC

60 1875

Ansamblul bisericii unitariene sat PETRENI; comuna MĂRTINIŞ 81 sec. XIV - XVIII

Conacul Balaszy sat PLĂIEŞII DE JOS; comuna PLĂIEŞII DE JOS

1833

Ansamblul bisericii romano-catolice "Christos Rege"

sat PLĂIEŞII DE JOS; comuna PLĂIEŞII DE JOS

1 sec. XIV - XX

Ansamblul bisericii reformate sat PORUMBENII MARI; comuna PORUMBENII MARI

202 -203 sec. XIII - XIX

Clopotniţă de lemn a bisericii romano-catolice

sat POTIOND; comuna CIUCSÂNGIORGIU

La capătul nordic al satului, pe dâmbul Haranglab

sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat PRAID; comuna PRAID sec. XVIII - XX

Fosta cancelarie a minei de sare, azi dispensar medical

sat PRAID; comuna PRAID Str. Republicii 382 înc. sec. XIX

Capela romano-catolică „Sf. Filip şi Iacob”

sat RACU; comuna SICULENI Pe dealul Bogáth, la cca. 2 km V de sat

sec. XVI - XVIII

Conacul Cserei, cu poarta de piatră sat RACU; comuna RACU 141 1667

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Maria Mică"

sat RACU; comuna RACU 168 A sec. XIV - XVIII

Moară de apă şi piuă sat REMETEA; comuna REMETEA

Pe pârâul "Eszenyõ", în cartierul Ciutacu, la cca. 7 km de sat

1875

Joagăr sat REMETEA; comuna REMETEA

pe pârâul "Eszenyõ" sec. XIX

Casa de lemn Nemes Ferenc sat RUGĂNEŞTI; comuna SIMONEŞTI

129 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat RUGĂNEŞTI; comuna SIMONEŞTI

175 sec. XIII - XIX

Casă, fostul Muzeu Sătesc sat RUGĂNEŞTI; comuna SIMONEŞTI

178 A, 179 sec. XVIII

Porţi secuieşti sat SATU MARE; comuna SATU MARE

de la nr. 187 – la 245 şi de la nr. 398 – la 444

sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat SATU MIC; comuna LUPENI 31 sec. XVII - XVIII

Biserica reformată sat SATU NOU; comuna SICULENI

1801

Page 35 of 64

Page 36: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul bisericii unitariene sat SATU NOU; comuna OCLAND 49 sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX

Turnul-copotniţă al bisericii „Sf. Arhangheli”

sat SĂCEL; comuna SĂCEL 38 cca. 1770

Ansamblul capelei romano-catolice „Ziua Domnului”

sat SÂNCRĂIENI; comuna SÂNCRĂIENI

515 sec. XV - XVIII

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Ştefan”

sat SÂNCRĂIENI; comuna SÂNCRĂIENI

572 sec. XIV - XIX

Poartă de lemn sat SÂNDOMINIC; comuna SÂNDOMINIC

Str. Alszeg 1868

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” sat SÂNDOMINIC; comuna SÂNDOMINIC

Str. Temetõ 1787

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Dominic”

sat SÂNDOMINIC; comuna SÂNDOMINIC

Str. Templom sec. XIII - XIX

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Martin”

sat SÂNMARTIN; comuna SÂNMARTIN

33 1750 - 1825

Capela romano-catolică sat SÂNMARTIN; comuna SÂNMARTIN

368 -369 1564

Casă de lemn sat SÂNSIMION; comuna SÂNSIMION

37 sec. XIX

Conacul Endes Miklos, azi grădiniţă sat SÂNSIMION; comuna SÂNSIMION

229 înc. sec. XIX

Capela romano-catolică „Sf. Margareta” sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNTIMBRU

La cca.1,5 km sud de zona numită "Alszeg"

sec. XV - XVIII

Casa Henter sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNTIMBRU

zona Pálszeg sec. XVIII

Moară de apă şi joagăr sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNTIMBRU

276 1878

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Rege Emeric"

sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNTIMBRU

520 sec. XV - XVIII

Ansamblul conacului Henter sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNTIMBRU

545 sec. XVIII

Capela romano-catolică, din lemn localitatea SECU; oraş TOPLIŢA sec. XX

Biserica unitariană sat SECUIENI; comuna SECUIENI 31 1812 - 1816

Şcoala generală „ Zöld Péter” sat SICULENI; comuna SICULENI 225 1885

Moară de apă sat SUB CETATE; comuna ZETEA 187 1854

Moară de apă sat SUSENI; comuna SUSENI 558 1875

Clopotniţa de lemn a bisericii reformate sat ŞICLOD; comuna ATID 242 1784

Biserica unitariană, cu turnul-clopotniţă sat ŞIMONEŞTI; comuna ŞIMONEŞTI

246 1808 - 1811

Biserica reformată sat ŞOIMUŞU MIC; comuna SĂCEL

34 sec. XVII - XVIII

Clopotniţa de lemn a bisericii unitariene sat TĂRCEŞTI; comuna ŞIMONEŞTI

65 1734

Biserica reformată sat TĂURENI; comuna FELICIENI 103 1680

Casa Sándor sat TOMEŞTI; comuna CÂRŢA 737 mijl. sec. XVII

Ruinele turnului bisericii medievale "Csonkatorony"

sat TOMEŞTI; comuna CÂRŢA vis-a-vis de nr. 551 sec. XV

Page 36 of 64

Page 37: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica unitariană sat TURDENI; comuna ŞIMONEŞTI

58 1819 - 1823

Biserica reformată sat ULIEŞ; comuna ULIEŞ 109 bis 1798

Capela de lemn, romano-catolică „Schimbarea la Faţă”

sat VALEA RECE; comuna LUNCA DE JOS

Lângă casa 1181, pe pârâul Jávárdi, în cimitir

sf. sec. XIX

Gospodăria Csillag Péter sat VALEA RECE; comuna LUNCA DE JOS

sec. XIX

Casă de lemn sat VALEA RECE; comuna LUNCA DE JOS

sec. XIX

Moară de apă sat VALEA RECE; comuna LUNCA DE JOS

sec. XIX

Tocilărie sat VALEA RECE; comuna LUNCA DE JOS

sec. XIX

Piua pentru cergi (Kicsi Káruly) Tankó Péter

sat VALEA RECE; comuna LUNCA DE JOS

912 înc. sec. XX

Ansamblul bisericii romano-catolice „Sf. Ioan”

sat VALEA STRÂMBĂ; comuna SUSENI

202 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat VĂLENI; comuna FELICIENI 50 1804

Cuptoarele minei vechi oraş VLĂHIŢA Zona "Banyatelep" înc. sec. XX

Forja veche oraş VLĂHIŢA Str. Spitalului 9 cca.1860

Biserica „Sf. Arhangheli” sat VOŞLĂBENI; comuna VOŞLĂBENI

100 1864

Joagărul familiei Bencze sat VOŞLĂBENI; comuna VOŞLĂBENI

205 A 1860

Clopotniţa de lemn a capelei romano-catolice

sat VOŞLĂBENI; comuna VOŞLĂBENI

Vizavi de nr. 207 1880

Casa şi poarta de lemn Csiki Zsigmond-ne

sat ZETEA; comuna ZETEA 296 1850

Biserică de lemn romano-catolică sat BILBOR; comuna BILBOR 203 înc. sec. XX

Vila 14 oraş BORSEC Str. Jókai Mór 1933 - 1935

Izvorul Străvechi (Osforras) oraş BORSEC Aleea Stadionului înc. sec. XX

Pensiunea Elisée oraş BORSEC Aleea Stadionului 1900

Ruina vilei Kaláka oraş BORSEC Str. Jókai Mór 1934

Vila 13 oraş BORSEC Str. Jókai Mór 1933 - 1935

Poartă de lemn sat CIUCSÂNGEORGIU; comuna CIUCSÂNGIORGIU

350 1824

Conacul Kemény sat ELISENI; comuna SECUIENI 1 sec. XVIII

Conac sat FORŢENI; comuna FELICIENI 1672

Casa cu poartă de piatră Kerekes Mihaly sat MĂRTINIŞ; comuna MĂRTINIŞ

Str. Superioară 141

Casa de lemn Erdély Amál sat POTIOND; comuna CIUCSÂNGIORGIU

183 sec. XIX

Statuia „Sf. Ana” sat CÂRŢA; comuna CÂRŢA Vis-a-vis de nr. 248, pe dâmbul pe care se află biserica romano-catolică

sec. XVIII

Monument comemorativ al luptătorilor de la 1848-1849

sat COZMENI; comuna SÂNMARTIN

Pasul "Nyerges" - pe drumul naţional DN 11B, între Cozmeni şi Casinu Nou

1896

Page 37 of 64

Page 38: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Monumentul funerar al lui Ioannes Kájoni sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA 549 sec. XVII

Casa memorială Nagy Imre municipiul MIERCUREA CIUC Str. Jigodin 2 sec. XIX

Monument comemorativ în amintirea luptelor cu tătarii din 1657

sat LĂZAREA; comuna LĂZAREA „Dâmbul Tătarilor”, lângă drumul naţional DN 12, la cca. 2 km de capătul NV al satului

1908

Casa memorială a scriitorului Tamási Áron

sat LUPENI; comuna LUPENI 237 sec. XIX

Monumentul lui Támasi Aron sat LUPENI; comuna LUPENI 597

Monumentul funerar al istoricului Orbán Balázs

municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Orban Balazs 1950 - 1975

Casa memorială Tompa Lászlo municipiul ODORHEIU SECUIESC Str. Tompa László 14 cca.1900

Crucea de piatră în amintirea epidemiei de ciumă de la 1717

sat SÂNTIMBRU; comuna SÂNCRĂIENI

La intrarea în cimitir 1717

Coloana Siculicidium sat SICULENI; comuna SICULENI Pe drumul naţional 1899

Crucea de piatră în amintirea epidemiei de ciumă

sat TUŞNAD; comuna TUŞNAD La 100 m SV de sat, pe drumul naţional

1743

Judetul Maramures

Cetatea din Baia Mare, punct "Valea Borcutului"

municipiul BAIA MARE "Dealul Cetăţii", la 500 m de staţia de exploziv, în cartierul Valea Borcutului

sec. XI - XV

Sistemul de fortificaţii al oraşului medieval Baia Mare

municipiul BAIA MARE Str. Monetăriei sec. XV

Centrul istoric al municipiului Baia Mare (Oraşul medieval Rivulus Dominarum)

municipiul BAIA MARE sec. XV - XIX

Ansamblul de arhitectură şi tehnică populară "Dealul florilor", Secţie a Muzeului Judeţean Maramureş

municipiul BAIA MARE "Dealul Florilor” sec. XVIII - XX

Oficiul Salinelor, azi Muzeul de Artă municipiul BAIA MARE Str. 1 Mai 8 1748

Abatorul vechi, azi Intreprinderea de produse zaharoase

municipiul BAIA MARE Str. Băii 5

Ansamblul "Turnul Ştefan" municipiul BAIA MARE Piaţa Cetăţii sec. XIV

Fundaţiile bisericii gotice municipiul BAIA MARE Piaţa Cetăţii 1347

Biserica romano-catolică "Sfânta Treime” a fostei mănăstiri iezuite

municipiul BAIA MARE Piaţa Cetăţii 1

Casa Schönherr municipiul BAIA MARE Str. Cloşca 11 sec. XIX

Restaurant - Casino municipiul BAIA MARE Str. Crişan 18 1834

Rezervorul de apă al vechiului apeduct municipiul BAIA MARE Str. Firiza 1910

Şcoala nr. 3 municipiul BAIA MARE Str. Garibaldi 2 1908

Capela cimiterială Rozalia municipiul BAIA MARE Str. Horea 6 1771

Castelul Teleki sat COLTĂU; comuna COLTĂU 35

Casa Degenfeld municipiul BAIA MARE Piaţa Libertăţii 5 sec. XVI - XVIII

Claustrul mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar

municipiul BAIA MARE Piaţa Libertăţii 6 1734

Page 38 of 64

Page 39: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Complex hotel - restaurant "Minerul", fost Sf. Ştefan

municipiul BAIA MARE Piaţa Libertăţii 7 1911

Casa Teleky municipiul BAIA MARE Piaţa Libertăţii 9 sec. XV - XVIII

Hanul "Vulturul Negru" municipiul BAIA MARE Str. Lucaciu Vasile 2 sec. XVIII

Biserica Luterană municipiul BAIA MARE Str. Lucaciu Vasile 18 1912

Fostul palat episcopal, azi Întreprinderea de tricotaje

municipiul BAIA MARE Str. Lucaciu Vasile 61

Casa Teleky Sandor municipiul BAIA MARE Str. Minerilor 5

Monetăria, azi Muzeul Judeţean de Istorie

municipiul BAIA MARE Str. Monetăriei 1 -3

Biserica "Sf. Anton” municipiul BAIA MARE Piaţa Păcii 16 1402

Biserica reformată municipiul BAIA MARE Str. Podul Viilor 10 1792

Şcoala confesională, azi Şcoala ajutătoare nr. 1

municipiul BAIA MARE Str. Podul Viilor 19 1860

Colonia pictorilor municipiul BAIA MARE Str. Victoriei 21

Ansamblul bisericii reformate de la Arduzel

sat aparţinător ARDUZEL; oraş ULMENI

143 1726

Centrul istoric al oraşului Baia Sprie oraş BAIA SPRIE Zona delimitată de străzile N.Iorga , 23 August, Săsarului, Dragoş Vodă şi râul Săsar

sec. XVIII - XIX

Capela "Calvaria" oraş BAIA SPRIE Str. Iancu Avram 40 sec. XVII

Hotel "Corona" oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 1

Sediul Oficiului minelor, azi Primăria Baia Sprie

oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 4 1733

Oficiul Minelor oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 18 sec. XVIII

Casa parohială a bisericii reformate oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 21 1836

Biserica reformată oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 22

Biserica romano-catolică "Sf. Maria" oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 30

Casa parohială a bisericii romano-catolice

oraş BAIA SPRIE Piaţa Libertăţii 36 1773

Casa Füstös oraş BAIA SPRIE Str. Săsar 1 sf. sec. XVIII

Biserica reformată sat BERCHEZ; comuna REMETEA CHIOARULUI

67 sec. XV - XIX

Ansamblul de locuinţe şi administraţia minei Cavnic (Cartier Handal)

oraş CAVNIC Str. Eliberării 39 , 41, 43, 45

sec. XVIII - XX

Flotaţia de metale neferoase oraş CAVNIC Str. Flotaţiei 1 A

Ruinele topitoriei pentru extragerea aurului

oraş CAVNIC "La Roata” sec. XVIII

Biserica reformată sat CÂMPULUNG LA TISA; comuna CÂMPULUNG LA TISA

242 1793

Castelul Apaffi sat COŞTIUI; comuna RONA DE SUS

85 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat aparţinător DĂMĂCUŞENI; oraş TÂRGU LĂPUŞ

55 1843

Castelul Geza Teleki sat PRIBILEŞTI; comuna SATULUNG

57 sf. sec. XIX

Page 39 of 64

Page 40: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul castelului Teleki sat SATULUNG; comuna SATULUNG

379

Casa Kepes oraş SEINI Str. Eminescu Mihai 12 A-12 B

sf. sec. XIX

Casa Kavassy oraş SEINI Str. Eminescu Mihai 34 sec. XIX

Casa Keller-Kepes, azi S.C.Gitamic (ateliere confecţii)

oraş SEINI Str. Eminescu Mihai 47 sec. XIX

Biserica calvină oraş SEINI Str. Libertăţii 3 1796

Moară oraş SEINI Str. Morii 6 1875

Oloiniţă oraş SEINI Str. Morii 6 1875

Şcoala confesională romano-catolică, actualmente Scoala nr. 2

oraş SEINI Piaţa Unirii 7 sf. sec. XVIII

Biserica romano-catolică "Neprihănita Zămislire"

oraş SEINI Piaţa Unirii 3 1421

Casa Bajnoczky oraş SEINI Piaţa Unirii 4 1885

Centrul istoric al oraşului Sighetu Marmaţiei

municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Zona străzilor : 22 Decembrie, Bogdan Vodă, Dragoş Vodă, Libertăţii, Avram Iancu,Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu,Mihaly Ioan de Apşa.

sec. XVIII - XX

Vechea "Direcţie a pădurilor", azi liceul Leowey Klara

municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Str. 22 Decembrie 1989 2 schimb denumire, cf adr prim. 6283/2009

sec. XVIII

Liceul Pedagogic municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Str. 22 Decembrie 1989 5 1802

Primăria, azi Casa Armatei municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Str. Alecsandri Vasile 2 sec. XIX

Vila Szöllössyi, azi laboratorul spitalului municipal

municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Str. Iancu Avram 22 sec. XIX

Mănăstirea Piariştilor municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Piaţa Libertăţii 15

Biserica reformată municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Str. Mihaly Ioan de Apşa 4 sec. XIV - XV

Curia familiei Nyilvan, azi societate comercială

oraş ŞOMCUTA MARE Str. Bălcescu Nicolae 23 sf. sec. XIX

Curia Teleki oraş ŞOMCUTA MARE Str. Horea 4 mijl. sec. XIX

Biserica romano-catolică "Sf. Lorinc" oraş TĂUŢII MĂGHERĂUŞ Str. 1 202 1875

Biserica reformată oraş TĂUŢII MĂGHERĂUŞ Str. 1 210 sec. XIV - XV

Biserica romano-catolică oraş TÂRGU LĂPUŞ Piaţa Eroilor 19 1831

Conacul Szaploncsay Zoltan, azi şcoală sat TISA; comuna BOCICOIU MARE

350

Biserica romano-catolică "Ioan şi Ana” oraş VIŞEU DE SUS Str. 22 Decembrie 1989 32

1812

Fostul Spital Public "Irina", azi atelier meşteşugăresc

oraş VIŞEU DE SUS Str. Libertăţii 19 sf. sec. XIX

Monumentul actorului Marton Lendvay municipiul BAIA MARE Parcul municipal

"Stâlpul Tătar”, monument în cinstea victoriei din 1717 împotriva tătarilor

oraş CAVNIC Str. Tătarilor 1852

Statuia "Sfântul Ioan Nepomuk" sat COŞTIUI; comuna RONA DE SUS

În centrul satului 1742

Page 40 of 64

Page 41: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Monumentul revoluţionarei de la 1848- Clara Leovey

municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Lângă biserica reformată

Obeliscul în memoria lui Erdösy Szilvester Janos

oraş SEINI În faţa bisericii reformate

Monumentul funerar al pictorului Hollosy Simion (Corbul)

municipiul SIGHETU MARMAŢIEI Cimitirul romano catolic 1917

Judetul Mures

Casa de vamă municipiul TÂRGU MUREŞ Bd. 1848 2 1882

Casa Rado municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Artei 7 1912

Ansamblul cetăţii medievale municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Bernady György 5 sec. XV - XIX

Biserica reformată municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Bernady György 5 sec. XV - XIX

Fosta cazarmă austriacă municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Bernady György 5 sec. XVIII

Casa Haller municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Bernady György 2 sec. XIX

Casa Teleky Domokos, azi casa parohială reformată

municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Bernady György 3 1797 - 1803

Ansamblul liceului "Bolyai Farkas" municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Bolyai 3 1908

Prefectura Veche municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Bolyai 5 1745 - 1843

Casa Palffy municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Bolyai 12 1640

Casa Kendeffy (Curtea de apel) municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Bolyai 30 1789

Biblioteca Teleky-Bolyai municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Bolyai 17 1799 - 1803

Palatul Culturii municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Victoriei 1 1907 - 1913

Palatul Pensionarilor, azi locuinţe municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Enescu 2 1909 - 1911

Fostul ansamblu al administraţiei Uzinelor Comunale, azi R. A. Aquaserv şi S. C. Energomur S.A.

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Kos Karoly 1910 - 1913

Uzina de apă şi parcul municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Verii 4 1908 - 1909

Fostul Muzeu al Meseriilor Ţinutului Secuiesc, azi Muzeul de Ştiinţe Naturale

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Horea 24 1890 - 1893

Palatul Justiţiei municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Justiţiei 1 1856 - 1897

Casa Kemeny municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Kogălniceanu Mihail 14

sec. XVIII

Mănăstirea minorită municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Köteles Samuel 4 1750 - 1903

Biserica romano-catolică "Sf.Anton" (a minoriţilor)

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Köteles Samuel 4 1740 - 1767

Casa Bolyai municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Köteles Samuel 5 înc. sec. XIX

Staţie de epurare municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Libertăţii 114 1905

Ansamblul barajului pe râul Mureş municipiul TÂRGU MUREŞ Aleea Carpaţi 61 1905 - 1913

Ansamblul fostei Şcoli militare, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Marinescu Gheorghe 38

1909

Cârciuma „Surlott Grádics” municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Mihai Viteazul 3 sec. XVIII

Casa Kárnász municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Petöfi Sándor 2 sec. XIX

Page 41 of 64

Page 42: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Casa parohială a bisericii reformate municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Petöfi Sándor 3 -5 sec. XIX

Fosta casă de cultură evreiască municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Poligrafiei 4 1927

Camera de Industrie şi Comerţ municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Primăriei 1 1910 - 1912

Casa Köpeczi municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Revoluţiei 1 1554

Fostul liceu confesional romano-catolic de fete, azi liceu de artă

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Revoluţiei 9 1860

Biserica unitariană, cu turnul municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Revoluţiei 10 sf. sec. XIII

Fostă locuinţă, azi spital municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Revoluţiei 33 sf. sec. XVIII

Fost spital orăşenesc, azi Clinica medicală II

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Revoluţiei 35 1811

Casa "Makarias”-locuinţă pentru oficialităţi, azi internat

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Revoluţiei 45 1750

Restaurantul "Cocoşul de Aur”, fosta casă Bürger

municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Călăraşilor 106 1889

Fabrica de Bere Bürger municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Sinaia 3 1880 - 1885

Biserica reformată mică municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Ştefan cel Mare 22 1815 - 1830

Casa Bornemisza municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Târgului 1 sec. XIX

Palatul Apollo municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 5 1820

Turnul-clopotniţă al fostei mănăstiri franciscane

municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 10 1820

Palatul Toldalagi municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 11 1759 - 1771

Casa Banyai municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 12 1904

Fosta casă a breslei măcelarilor, azi birouri

municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 13 1888

Casa Wamos municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 18 1910

Fostul cazinou evreiesc, azi birouri municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 21 1900 - 1910

Fosta casă a breslei cizmarilor, azi locuinţă şi birouri

municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 49 1890

Mănăstirea Iezuiţilor, casa "Francisc Nagy Szabo"

municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Trandafirilor 61 1623

Castelul Apor sat ABUŞ; comuna MICA 53 1775 - 1830

Biserica unitariană sat ADĂMUŞ; comuna ADĂMUŞ Str. Livezilor 7 sec. XVI

Ansamblul bisericii reformate sat AGRIŞTEU; comuna BĂLĂUŞERI

95 sec. XIII - XVIII

Biserica romano-catolică localitate componentă APALINA; municipiul REGHIN

Str. Castelului 101 sec. XIII - XV

Castel localitate componentă APALINA; municipiul REGHIN

Str. Castelului 12 sec. XVIII - XIX

Biserica reformată, cu turnul-clopotniţă sat BAHNEA; comuna BAHNEA Str. Republicii 25 sec. XIV

Castelul Bethlen sat BAHNEA; comuna BAHNEA Str. Republicii 55 sec. XVI

Biserica reformată sat BÂRA; comuna BERENI 20 A sec. XIV - XVIII

Castelul Bethlen sat ŢOPA; comuna ALBEŞTI 111 sec. XVII

Biserica romano-catolică şi turnul-clopotniţă

sat BORDOŞIU; comuna FÂNTÂNELE

115 sec. XV

Page 42 of 64

Page 43: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat BRÂNCOVENEŞTI; comuna BRÂNCOVENEŞTI

188 1727

Ansamblul castelului Kendy-Kemeny sat BRÂNCOVENEŞTI; comuna BRÂNCOVENEŞTI

215 sec. XVI

Biserica reformată sat BREAZA; comuna BREAZA Str. Principală 87 biserica, sec. XIV-XV

Biserica fostei mănăstiri a Franciscanilor sat CĂLUGĂRENI; comuna EREMITU

Str. Kandia 42

Biserica unitariană, cu turnul-clopotniţă sat CĂLUŞERI; comuna ERNEI 197 biserica 1726

Conacul Sandor sat CĂPUŞU DE CÂMPIE; comuna ICLĂNZEL

243 sec. XIX

Biserica reformată cu turnul-clopotniţă sat CÂNDU; comuna BERENI 21 1828

Ansamblul bisericii reformate sat CEUAŞU DE CÂMPIE; comuna CEUAŞU DE CÂMPIE

200 sec. XVI - XIX

Ansamblul castelului sat CHENDU; comuna BĂLĂUŞERI

200 înc. sec. XIX

Biserica reformată sat CHINARI; comuna SÂNTANA DE MUREŞ

Str. Principală 140 sec. XIII - XVI

Biserica reformată sat CIPĂU; oraş IERNUT 194 sec. XV - XVIII

Ansamblul castelului Tolddlagy sat CORUNCA; comuna LIVEZENI 376 1830

Biserica reformată sat COTUŞ; comuna SÂNGEORGIU DE MUREŞ

48 1791

Biserica reformată sat CRĂCIUNEŞTI; comuna CRĂCIUNEŞTI

547 1622

Casa Ioan Bethlen, apoi primărie sat CRIŞ; comuna DANEŞ 176 sec. XVII - XIX

Ansamblul castelului Bethlen sat CRIŞ; comuna DANEŞ 188 -190 sec. XVI - XVIII

Biserica reformată, cu turnul-clopotniţă sat CUCI; comuna CUCI 113 sec. XV - XIX

Ansamblul castelului Degentfeld sat CUCI; comuna CUCI 261 sec. XIX

Biserica reformată, cu turnul sat CUIEŞD; comuna PÂNET 153 înc. sec. XVII

Clopotniţa de lemn a bisericii reformate sat CULPIU; comuna CEUAŞU DE CÂMPIE

Str. Principală 74 sec. XIX

Reşedinţă nobiliară (Conacul Pataki ) sat DEAJ; comuna MICA 31 1910

Biserica unitariană sat DEAJ; comuna MICA 108 1834

Clopotniţa de lemn a bisericii unitariene sat DELENII; comuna BĂGACIU Str. Bisericii 1699

Biserica reformată sat DUMBRĂVIOARA; comuna ERNEI

297 1785

Castelul Teleky sat DUMBRĂVIOARA; comuna ERNEI

340 sec. XVIII - XX

Biserica romano-catolică sat DUMITRENI; comuna BĂLĂUŞERI

187 sec. XVII - XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat ERCEA; comuna BĂLA 90 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat ERCEA; comuna BĂLA 90 sec. XV - XVIII

Ruinele cetăţii Vityal sat EREMITU; comuna EREMITU La confluenţa pârâului Cetăţii cu pârâul Vityal

sec. XIV - XVI

Biserica romano-catolică sat EREMITU; comuna EREMITU 299 sec. XV

Page 43 of 64

Page 44: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ruine castel sat EREMITU; comuna EREMITU

Biserica reformată sat FÂNTÂNELE; comuna FÂNTÂNELE

66 sec. XIII - XVIII

Casa Lazar sat FÂNTÂNELE; comuna FÂNTÂNELE

Str. Principală 81 -82 sec. XVIII

Biserica unitariană sat SÂNVĂSÂI; comuna GĂLEŞTI 16 sec. XIV - XV

Casa Tolnay sat GĂLEŞTI; comuna GĂLEŞTI Str. Principală 54 sec. XVII

Ansamblul castelului Rhédei-Rothenthal sat GĂNEŞTI; comuna GĂNEŞTI 265 sec. XVIII - XIX

Biserica romano-catolică sat GĂNEŞTI; comuna GĂNEŞTI 490 1806 - 1809

Castelul Banffy sat GHEJA; comuna GHEJA - LUDUŞ

La marginea satului înc. sec. XIX

Ruinele cetăţii Maka sat GHINDARI; comuna GHINDARI

sec. XIV

Biserica reformată sat GHINDARI; comuna GHINDARI

460 sec. XVIII - XIX

Conacul Teleki sat GLODENI; comuna GLODENI 369 1872

Ansamblul bisericii reformate din Gogan-Varolea

sat GOGAN; comuna BAHNEA 199 sec. XIII - XVIII

Biserica reformată cu turnul-clopotniţă sat GORNEŞTI; comuna GORNEŞTI

biserica sec. XV - XIX

Ansamblul castelului Teleki sat GORNEŞTI; comuna GORNEŞTI

479 sec. XVIII - XIX

Ansamblul castelului Bornemisza sat GURGHIU; comuna GURGHIU Str. Eroilor 2 sec. XVIII - XIX

Ansamblul bisericii reformate sat HĂRŢĂU; comuna PĂNET 119 sec. XIII - XIX

Biserica romano-catolică sat HEREPEA; comuna ADĂMUŞ sec. XVI - XIX

Biserica unitariană sat HEREPEA; comuna ADĂMUŞ sec. XIX

Biserica reformată cu turnul-clopotniţă sat HEREPEA; comuna ADĂMUŞ 19 sec. XIII - XIV

Biserica reformată oraş IERNUT sec. XV - XIX

Castelul Kornis-Rakoczy-Bethlen oraş IERNUT Str. Vladimirescu Tudor 4 sec. XVII

Biserica unitariană sat ISLA; comuna HODOŞA 153 sec. XVII

Ansamblul castelului de vânătoare Lăpuşna

sat LĂPUŞNA; comuna IBĂNEŞTI 1900 - 1930

Biserica unitariană sat MAIAD; comuna GĂLEŞTI 84 sec. XIV - XVIII

Castelul Bethlen sat MĂDĂRAŞ; comuna MĂDĂRAŞ

42 1517

Ansamblu rural "Str. Principală" sat MĂGHERANI; comuna MĂGHERANI

Str.Principală, ambele laturi

sf. sec. XIX

Conacul Keresztes-Eperjesi (primăria comunei)

sat MICA; comuna MICA 56 sf. sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate din Sântana Nirajului

oraş MIERCUREA NIRAJULUI Str. Sântana 119 sec. XV - XVIII

Castelul Haller sat MIHAI VITEAZU; comuna SASCHIZ

sec. XVI - XVIII

Biserica unitariană sat MITREŞTI; comuna VĂRGATA 58 sec. XIII - XVII

Page 44 of 64

Page 45: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat MOŞUNI; oraş MIERCUREA NIRAJULUI

76 1780

Castelul Haller sat OGRA; comuna OGRA 466 sec. XVII

Castelul Pekri sat OZD; comuna BICHIŞ 5 ante 1705

Biserica reformată sat PAPIU ILARIAN; comuna PAPIU ILARIAN

153 sec. XIV

Biserica reformată sat PĂCURENI; comuna GLODENI

10 sec. XV

Ansamblul bisericii reformate sat PERIŞ; comuna GORNEŞTI 271 sec. XIV - XVIII

Biserica reformată, cu turn-clopotniţă sat PETRILACA; comuna CUCI 1782 - 1786 (biserica)

Ansamblul bisericii reformate sat RIGMANI; comuna NEAUA 148 sec. XVII - XIX

Muzeul Etnografic al Municipiului Reghin municipiul REGHIN Str. Vânătorilor 51 clădirea, din 1892

Biserica unitariană sat ROUA; comuna FÂNTÂNELE 166 sec. XVIII

Cetate de refugiu sat SASCHIZ; comuna SASCHIZ Pe platoul unui deal, la vest de localitate

sec. XIV - XVIII

Situl rural Saschiz sat SASCHIZ; comuna SASCHIZ Sit delimitat cf. avizului de clasare 810/E/1998 al Ministerului Culturii

sec. XV - înc. sec. XX

Biserica reformată sat SĂRĂŢENI; comuna SĂRĂŢENI

268 biserica sec. XVI, turn sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat SÂNCRAIU DE MUREŞ; comuna SÂNCRAIU DE MUREŞ

Str. Delureni 2 sec. XIII (turn)

Biserica romano-catolică sat SÂNCRAIU DE MUREŞ; comuna SÂNCRAIU DE MUREŞ

Str. Şcolii 317 sec. XIV - XVIII

Castelul Mariaffi sat SÂNGEORGIU DE MUREŞ; comuna SÂNGEORGIU DE MUREŞ

Str. Principală 1225 1870

Tribunal oraş SÂNGEORGIU DE PĂDURE sec. XVIII

Biserica reformată, cu turnul-clopotniţă oraş SÂNGEORGIU DE PĂDURE Str. Rozelor 2 sec. XIV

Castelul Rhedei oraş SÂNGEORGIU DE PĂDURE Str. Şcolii 8 sec. XVIII

Biserica romano-catolică sat SÂNPAUL; comuna SÂNPAUL 266 sec. XIV - XVIII

Ansamblul castelului Haller sat SÂNPAUL; comuna SÂNPAUL 264 sec. XVII - XVIII

Biserica reformată sat SÂNPETRU DE CÂMPIE; comuna SÂNPETRU DE CÂMPIE

Str. Ciurgău 113 sec. XIV

Biserica reformată sat aparţinător SÂNTANA DE MUREŞ; oraş SÂNTANA DE MUREŞ

Str. Bisericii 109 sec. XIII - XIV

Page 45 of 64

Page 46: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Centrul istoric al municipiului Sighişoara, incluzând zona înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial

municipiul SIGHIŞOARA N- str. Ştefan cel Mare cu ramificaţia, Bd. Libertăţii până la intersecţia cu str. Gh. Lazăr, NE-str.Gh. Lazăr, E-str. Horia Teculescu până la nr. 177, SE-str. N. Iorga, S-str. G. Coşbuc, Şt. O. Iosif, Păstorilor, SV-pârâul Şaeşului pe tronsonul dintre

Biserica reformată municipiul SIGHIŞOARA Str. Lazăr Gheorghe 2 1888

Biserica fostei mănăstiri dominicane, azi biserică evanghelică, zisă Biserica Mănăstirii

municipiul SIGHIŞOARA Piaţa Muzeului 8 sec. XIII

Fostul "Magyar Casino" municipiul SIGHIŞOARA Piaţa Oberth Hermann 2

Fostul sediu al asociaţiei breslaşilor, azi birouri, spaţiu comercial

municipiul SIGHIŞOARA Piaţa Oberth Hermann 15 1898 - 1901

Casa parohială reformată oraş SOVATA Str. Principală 120 înc. sec. XX

Casa Bernady oraş SOVATA Str. Trandafirilor 133 1929

Biserica unitariană sat SUPLAC; comuna SUPLAC Str. Principală 82 1699

Ruinele bisericii reformate sat SUSENI; comuna SUSENI Str. Principală 160 sec. XVI

Conacul Szilvássy municipiul TÂRNĂVENI Str. Eminescu Mihai 15 1800

Palat municipiul TÂRNĂVENI Piaţa Primăriei 7 1878

Biserica unitariană municipiul TÂRNĂVENI Piaţa Primăriei 9 sf. sec. XIII - sec. XVI

Fostul sediu al Comitatului Turda municipiul TÂRNĂVENI Str. Republicii 30 1878

Fostul Cazinou municipiul TÂRNĂVENI Str. Republicii 56 sec. XIX

Fostul sediu al Băncii "Vulturul" municipiul TÂRNĂVENI Str. Republicii 69 sec. XIX

Şcoală municipiul TÂRNĂVENI Str. Republicii 92 1888

Casa Beldy municipiul TÂRNĂVENI Str. Stadionului 2 1860

Şcoala de Cooperaţie Târnăveni municipiul TÂRNĂVENI Piaţa Trandafirilor 10 1880

Biserica reformată sat TONCIU; comuna FĂRĂGĂU 135 1410 - 1450

Curia Dósa-Barátosi sat TREI SATE; comuna GHINDARI

244 sec. XVIII

Biserica unitariană sat TREI SATE; comuna GHINDARI

517 1798

Turnul bisericii romano-catolice sat TROIŢA; comuna GĂLEŞTI 203 sec. XV

Biserica reformată sat VĂLENII; comuna ACĂŢARI 21 sec. XIII - XV

Biserica reformată sat VĂLENII DE MUREŞ; comuna BRÂNCOVENEŞTI

296 sec. XVI

Casa parohială a bisericii reformate sat VÂNĂTORI; comuna VÂNĂTORI

63 sf. sec. XIX

Biserica romano-catolică sat VEŢCA; comuna VEŢCA 45 1741

Biserica reformată sat VOIVODENI; comuna VOIVODENI

Str. Bisericii 507 sec. XV - XVIII

Ansamblul conacului Zicny sat VOIVODENI; comuna VOIVODENI

Str. Principală 160 sec. XVIII

Page 46 of 64

Page 47: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul castelului Ugron sat ZAU DE CÂMPIE; comuna ZAU DE CÂMPIE

Str. Parcului 10 1911

Liceul Iezuit municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Călăraşi 1 sec. XVIII

Casa "La Calul Alb" şi poarta de lemn municipiul TÂRGU MUREŞ Str. Călăraşi 14 sec. XIX

Linia ferată îngustă Brădeni-Sighişoara municipiul SIGHIŞOARA Sat Apold, comuna Apold; sat Şaes, comuna Apold; municipiul Sighişoara; sat Criş, comuna Daneş

sf. sec. XIX

Gara C.F.-staţie Apold sat APOLD; comuna APOLD La km 17+100 m, în centrul localitatii, vizavi de biserica evanghelica

sf. sec. XIX

Pod metalic sat APOLD; comuna APOLD La km 17+100 m, la 29 km distanţă de Agnita

sf. sec. XIX

Pod metalic sat APOLD; comuna APOLD La 31 km distanţă de Agnita

sf. sec. XIX

Pinten pod beton sat CRIŞ; comuna DANEŞ La 5 km de municipiul Sighisoara, langa vechiul pod de sosea

sf. sec. XIX

Pod beton sat CRIŞ; comuna DANEŞ La 5 km de municipiul Sighişoara (pe amplasamentul vechiului pod din lemn)

sf. sec. XIX

Haltă sat CRIŞ; comuna DANEŞ La 4 km de Sighişoara, pe traseul liniei înguste

sf. sec. XIX

Monumentul "Bolyai" municipiul TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai 1950 - 1960

Monumentul Secuilor Martiri municipiul TÂRGU MUREŞ Calea Secuilor Martiri 1874

Monumentul lui Petöfi Sandor sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTI Str. Muzeului 97 1949

Pictură religioasă sat VĂLENII DE MUREŞ; comuna BRÂNCOVENEŞTI

sec. XIX

Cripta Teleki sat GLODENI; comuna GLODENI 1802

Capela Haller sat SÂNPAUL; comuna SÂNPAUL În cimitir 1745 - 1760

Monument funerar Nagy Lajos municipiul TÂRGU MUREŞ În cimitirul reformat 1927

Monument funerar Petelei Istvan municipiul TÂRGU MUREŞ În cimitirul romano-catolic 1910

Monumentul funerar Borsos Tamas municipiul TÂRGU MUREŞ În cimitirul reformat 1634

Monumentul funerar Bernady György municipiul TÂRGU MUREŞ În cimitirul reformat 1938

Ansamblul funerar Farkas şi Janos Bolyai municipiul TÂRGU MUREŞ Cimitirul reformat 1884

Criptă municipiul TÂRGU MUREŞ Cimitirul reformat 1698

Monumentul funerar al lui Simo Geza municipiul TÂRGU MUREŞ Cimitirul reformat 1946

Mormântul artistei dramatice Kantor Anna

municipiul TÂRGU MUREŞ în cimitirul romano-catolic 1856

Cripta Degentfeld sat CUCI; comuna CUCI în cimitir 1850 - 1900

Cripta Teleky Samuel sat DUMBRĂVIOARA; comuna ERNEI

Str. Cimitirului 1772

Cripta Teleki sat GORNEŞTI; comuna GORNEŞTI

1764

Judetul Sibiu

Page 47 of 64

Page 48: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica romanică oraş CISNĂDIE; oraş CISNĂDIE „Cetatea” Epoca medievală

Mănăstirea Ursulinelor municipiul SIBIU Str. Magheru Gheorghe, general 34 -36

sec. XV - înc. sec. XX

Biserica fostei Mănăstiri a Ursulinelor municipiul SIBIU Str. Magheru Gheorghe, general 34 -36

1479

Fosta mănăstire, azi Colegiul Pedagogic "Andrei Şaguna"

municipiul SIBIU Str. Magheru Gheorghe, general 34 -36

sec. XV

Fostul Seminar Iezuit, azi Casa Parohială romano-catolică (înglobează fragmente ale Halei Cojocarilor)

municipiul SIBIU Piaţa Mare 2 , sec. XVI

Biserica parohială romano-catolică „Sf. Treime”, fostă biserică iezuită

municipiul SIBIU Piaţa Mare 3 , 1726 - 1733

Biserica reformată (calvină) municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 9 1786

Casa parohială reformată municipiul SIBIU Str. Mitropoliei 11 sec. XV

Fosta mănăstire franciscană, azi biserică romano-catolică şi locuinţe.

municipiul SIBIU Str. Şelarilor 12 -14, Str. Bărbierilor 2 (corpul S+P), Str. Manejului 4

sec. XV - XVIII

Biserica romano-catolică „Sf. Francisc” municipiul SIBIU Str. Şelarilor 12 -14 1425 - 1450

Claustru, azi locuinţe municipiul SIBIU Str. Şelarilor 12 -14,Str. Bărbierilor 2 (corpul S+P), Str. Manejului 4

sec.XV - XVIII

Casa parohială a bisericii reformate oraş AGNITA Str. Mihai Viteazul 31 sf. sec. XVIII

Ansamblul bisericii reformate sat ALMA; comuna ALMA Str. Bisericii 40 sf. sec. XV - înc. sec. XX

Biserica reformată sat ALMA; comuna ALMA Str. Bisericii 40 sf. sec. XV - înc. sec. XVI

Fostul castel Tobias sat BOARTA; comuna ŞEICA MARE

158 1770

Castelul Turnu Roşu, azi Centrul de plasament nr. 18

sat BOIŢA; comuna BOIŢA Str. Traian 342 1533 - 1930

Castelul familiei Bolyai sat BUIA; comuna ŞEICA MARE la ieşirea din sat, spre nord-vest, pe un drum secundar

sec. XV - XVII

Ansamblul fostei mănăstiri cisterciene sat CÂRŢA; comuna CÂRŢA 111 sec. XIII

Ansamblul bisericii romano-catolice „Înălţarea Domnului”

oraş COPŞA MICĂ Str. Mediaşului 102 sec. XVIII

Biserica romano-catolică „Înălţarea Domnului”

oraş COPŞA MICĂ Str. Mediaşului 102 sec. XVIII

Zid-incintă oraş COPŞA MICĂ Str. Mediaşului 102 sec. XVIII

Biserica romano-catolică „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (biserica fostei mănăstiri mechitariste)

oraş DUMBRĂVENI Str. 1 Decembrie 1918 3 1795 - 1798

Biserica armeano-catolică „Sf. Elisabeta” oraş DUMBRĂVENI Piaţa Cipariu Timotei 1 1766 - 1791

Castelul Apafi oraş DUMBRĂVENI Str. Cuza Vodă 4 1552

Fosta capelă catolică „ Sf. Ioan Botezătorul”, azi biserică evanghelică CA

oraş DUMBRĂVENI Str. Vladimirescu Tudor 50

1771

Biserica „Înălţarea Domnului” municipiul MEDIAŞ Str. Mihai Viteazul 7 1826

Fosta mănăstire franciscană municipiul MEDIAŞ Str. Mihai Viteazul 44 -46 sec. XV - XVIII

Page 48 of 64

Page 49: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica romano-catolică „Imaculata Concepţiune”

municipiul MEDIAŞ Str. Mihai Viteazul 44 -46 1490 - 1515

Claustrul fostei mănăstiri franciscane, azi Muzeul Municipal

municipiul MEDIAŞ Str. Mihai Viteazul 44 -46 1490 - 1515

Fostul cămin „Sf. Anton" (fostul spital al calfelor)

municipiul MEDIAŞ Fundătura Policlinicii 5 sec. XV - XVIII

Fosta Şcoală a Piariştilor municipiul MEDIAŞ Piaţa Regele Ferdinand 13

cca. 1736

Fosta Cazarmă a Husarilor municipiul MEDIAŞ Str. Şaguna Andrei, mitropolit 12

1805

Biserică, azi biserica reformată şi biserica romano-catolică „Sf. Treime”

sat MICĂSASA; comuna MICĂSASA

225 -226 sec. XIII

Biserica romano-catolică oraş OCNA SIBIULUI Str. Trecătoarei 3 1765 - 1800

Pavilionul băilor oraş OCNA SIBIULUI Str. Băilor 22 1907

Ansamblul fostului sediu al Comandamentului Grăniceresc, azi muzeu

sat ORLAT; comuna ORLAT Str. Grănicerilor 115 , 194, 196, 197

1763

Casa de cură - vilele 1, 2, 3, 4 localitatea PĂLTINIŞ; municipiul SIBIU

în centrul staţiunii 1897

Fostul Oficiu Poştal Tranzit, azi locuinţă sat PORUMBACU DE JOS; comuna PORUMBACU DE JOS

458 1756 - 1760

Cetatea „Salgo” (ruine) sat SIBIEL; oraş SĂLIŞTE Pe vârful dealului, la 1099m altitudine, SV

sec. XII - XIII

Conac nobiliar sat VESEUD; comuna SLIMNIC înc. sec. XIX

Casa “Anastasiu Boiu” municipiul SIBIU Str. Boiu Zaharia 27 sf. sec. XIX

Fosta Mănăstire a Călugăriţelor Franciscane

municipiul SIBIU Str. Dealului 4 -6 sec. XIX

Judetul Salaj

Cetate de pământ sat JAC; comuna CREACA "Pe cămin” Hallstatt

Ansamblul urban "Strada 22 Decembrie 1989"

municipiul ZALĂU Str. 22 Decembrie 1989 1 71

Casa memorială Ady Endre municipiul ZALĂU Str. 22 Decembrie 1989 45

sf. sec. XIX

Ansamblul urban "Strada Corneliu Coposu"

municipiul ZALĂU Str. Coposu Corneliu 1 -76

Bancă, azi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă şi Galeriile de artă "Ioan Sima”- corpul principal

municipiul ZALĂU Str. Doja Gheorghe 6 1910

Ansamblul urban "Piaţa Iuliu Maniu" municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu

Prefectura veche, azi Primăria municipiului Zalău

municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu 3 1889

Clădirea "Transilvania”, fost teatru orăşenesc, corpurile A,B,C

municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu 4 -6 1836-1838

Fostă bancă, azi clădire de birouri municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu 10 str. Şaguna Andrei

1889

Direcţia de Sănătate Publică municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu 11 cca. 1900

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu 13 cca. 1900

Page 49 of 64

Page 50: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Şcoala de fete, azi Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu”

municipiul ZALĂU Bd. Mihai Viteazul 3 1895

Ansamblul bisericii romano-catolice municipiul ZALĂU Bd. Mihai Viteazul 6 1878

Biserica romano-catolică municipiul ZALĂU Bd. Mihai Viteazul 6 1878

Clădirea cultului romano-catolic, cu spaţii comerciale la parter

municipiul ZALĂU Bd. Mihai Viteazul 6 1878

Casă municipiul ZALĂU Bd. Mihai Viteazul 8 sf. sec. XIX

Ansamblul urban "Strada Andrei Şaguna" municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 1 20

Ansamblul bisericii reformate municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 7

Biserica reformată municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 7

Casa parohială a bisericii reformate municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 7

cca. 1900

Casă municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 8

sf. sec. XIX

Casă municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 10

sf. sec. XIX

Casă municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 12

sec. XIX

Casă municipiul ZALĂU Str. Şaguna Andrei, mitropolit 28

cca. 1900

Colegiul reformat, azi Colegiul Naţional "Silvania"

municipiul ZALĂU Str. Unirii 1 1860

Cazinoul Asociaţiei meşteşugarilor, azi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, secţia de istorie

municipiul ZALĂU Str. Unirii 9 cca. 1900

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău municipiul ZALĂU Str. Vladimirescu Tudor 24

înc. sec. XX

Cetatea Almaşului (ruine) sat ALMAŞU; comuna ALMAŞU la aprox. 2 km. de sat sec. XIII

Ansamblul castelului Csaki sat ALMAŞU; comuna ALMAŞU 316

Castelul Csaky sat ALMAŞU; comuna ALMAŞU 316

Anexe castel sat ALMAŞU; comuna ALMAŞU 316

Parcul castelului Csaki sat ALMAŞU; comuna ALMAŞU 316

Ansamblul bisericii "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”

sat BENESAT; comuna BENESAT 170 sec. XVII - XVIII

Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” sat BENESAT; comuna BENESAT 170 1778

Cimitirul bisericii "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”

sat BENESAT; comuna BENESAT 170 sec.XVII - XVIII

Jandarmerie şi şcoală, azi casă de rugăciune

sat BUCIUMI; comuna BUCIUMI 326 sf. sec. XVIII

Biserica reformată oraş CEHU SILVANIEI Piaţa Trandafirilor 21 1519 - 1614

Ruinele bisericii mănăstirii benedictine sat CHEUD; comuna NĂPRADEA la 2 km de centrul satului Cheud şi la 500 m de Strâmtorile ţicăului, pe dreapta

sec. XII - XIII

Ansamblul bisericii reformate sat COŞEIU; comuna COŞEI 142 sec. XV

Biserica reformată sat COŞEIU; comuna COŞEI 142 sec. XV

Page 50 of 64

Page 51: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Clopotniţa de lemn sat COŞEIU; comuna COŞEI 142 1865

Biserica reformată sat CRASNA; comuna CRASNA 1

Biserica reformată sat CRISTUR CRIŞENI; comuna CRIŞENI

189 sec. XVI, turn din 1756, transf. la înc.sec. XX

Ansamblul castelului Bethlen sat DRAGU; comuna DRAGU 329 sec. XVIII - XIX

Castel sat DRAGU; comuna DRAGU 329 sec. XVIII - XIX

Anexe sat DRAGU; comuna DRAGU 329 sec. XIX

Parc sat DRAGU; comuna DRAGU 329 sec. XVIII - XIX

Ansamblul castelului Haller sat GÎRBOU; comuna GÎRBOU 203 mijl.sec. XVIII

Castelul Haller (ruine) sat GÎRBOU; comuna GÎRBOU 203 mijl.sec. XVIII

Capelă sat GÎRBOU; comuna GÎRBOU 203 mijl.sec. XVIII

Fântână sat GÎRBOU; comuna GÎRBOU 203 mijl.sec. XVIII

Poartă sat GÎRBOU; comuna GÎRBOU 203 mijl.sec. XVIII

Ansamblul conacului familiei Morca sat HIDA; comuna HIDA Str. Eminescu Mihai 9 înc. sec. XX

Conacul familiei Morca sat HIDA; comuna HIDA Str. Eminescu Mihai 9 sec.XIX

Anexe sat HIDA; comuna HIDA Str. Eminescu Mihai 9 sec. XIX

Parc sat HIDA; comuna HIDA Str. Eminescu Mihai 9 înc. sec. XX

Casa parohială a bisericii reformate sat HIDA; comuna HIDA Str. Eminescu Mihai 21 1910

Şcoala de arte şi meserii, fostă judecătorie

sat HIDA; comuna HIDA Str. Maniu Iuliu 2 înc. sec. XX

Casă sat HIDA; comuna HIDA Piaţa Sfatului 5 sf. sec. XIX

Conacul Hatfaludy sat HIDA; comuna HIDA Str. Stadionului 6 sf. sec. XIX

Conac sat HIDA; comuna HIDA Str. Stadionului 6 sf. sec. XIX

Parc sat HIDA; comuna HIDA Str. Stadionului 6 sf. sec. XIX

Anexe sat HIDA; comuna HIDA Str. Stadionului 6 sf. sec. XIX

Casa Hatfaludy sat HIDA; comuna HIDA Str. Stadionului 8 1920

Ansamblul bisericii reformate sat HOROATU CRASNEI; comuna HOROATU CRASNEI

218 sec. XV

Biserica reformată sat HOROATU CRASNEI; comuna HOROATU CRASNEI

218 sec. XV

Clopotniţa de lemn sat HOROATU CRASNEI; comuna HOROATU CRASNEI

218 sec. XVIII

Clădire, fost notariat sat ILIŞUA; comuna SĂRMĂŞAG 245 sec. XVIII

Biserica reformată sat ILIŞUA; comuna SĂRMAŞAG 255 înc. sec. XVII

Casă parohială a cultului reformat sat IP; comuna IP 138 1751

Biserica reformată sat IP; comuna IP 139 sec. XVI

Casă sat IP; comuna IP 332 sec. XIX

Casă sat IP; comuna IP 434 1854

Ansamblul castelului Wesselenyi oraş JIBOU Str. Parcului 14 1779 - 1810

Page 51 of 64

Page 52: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Castel oraş JIBOU Str. Parcului 14

Parc oraş JIBOU Str. Parcului 14

Curie oraş JIBOU Str. Parcului 14 1702

Manej oraş JIBOU Str. Parcului 14 1779 (1771)

Seră oraş JIBOU Str. Parcului 14

Grajd oraş JIBOU Str. Parcului 14 1779

Şură oraş JIBOU Str. Parcului 14 1810

Ansamblul castelului Beldy, azi Spitalul de bolnavi neuropsihici

oraş JIBOU Str. Stejarilor 287 înc. sec. XX

Castelul Beldy, azi Spitalul de bolnavi neuropsihici

oraş JIBOU Str. Stejarilor 287 înc. sec. XX

Parcul castelului, azi parcul spitalului oraş JIBOU Str. Stejarilor 287 înc. sec. XX

Casă sat LOMPIRT; comuna SĂRMĂŞAG

44 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat MESEŞENII DE JOS; comuna MESEŞENII DE JOS

296 sec. XV- XVII

Biserica reformată sat MESEŞENII DE JOS; comuna MESEŞENII DE JOS

296 sec. XV

Clopotniţă de lemn sat MESEŞENII DE JOS; comuna MESEŞENII DE JOS

296 sec. XVII

Ansamblul bisericii reformate sat MINEU; comuna SĂLĂŢIG 134 1514

Biserica reformată sat MINEU; comuna SĂLĂŢIG 134 1514

Clopotniţă de lemn sat MINEU; comuna SĂLĂŢIG 134 sec. XVIII

Ansamblul castelului Banffy sat NUŞFALĂU; comuna NUŞFALĂU

Str. Banffy Baro Ianos 8 sec. XVIII

Castelul Banffy sat NUŞFALĂU; comuna NUŞFALĂU

Str. Banffy Baro Ianos 8 sec. XVIII

Parc sat NUŞFALĂU; comuna NUŞFALĂU

Str. Banffy Baro Ianos 8 sec. XVIII

Biserica reformată sat NUŞFALĂU; comuna NUŞFALĂU

Str. Petöfi Sándor 18

Conacul Sebeş, azi cămin cultural sat PANIC; comuna HERECLEAN 100 1834

Ansamblul bisericii reformate sat PETRINDU; comuna CUZĂPLAC

202 sec. XIV; transf. în sec. XVIII

Biserica reformată sat PETRINDU; comuna CUZĂPLAC

202 sec. XIV

Clopotniţa de lemn sat PETRINDU; comuna CUZĂPLAC

202 sec. XVIII

Cazarmă, azi moară sat ROMÂNAŞI; comuna ROMÂNAŞI

165 sec. XIX

Biserica reformată sat SĂLĂŢIG; comuna SĂLĂŢIG 135 1753;

Ansamblul bisericii reformate sat SFĂRAŞ; comuna ALMAŞU 107 sec. XV - XVIII

Biserica reformată sat SFĂRAŞ; comuna ALMAŞU 107 sec. XV

Clopotniţa de lemn sat SFĂRAŞ; comuna ALMAŞU 107 1750

Biserica reformată sat STANA; comuna ALMAŞU 92 1640

Page 52 of 64

Page 53: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ruinele cetăţii Valcăului sat SUBCETATE; comuna VALCĂU DE JOS

La 2 km de sat, în pădurea numită Cetate

sec. XIII - XVII

Castelul Jozsika, azi Agromec sat SURDUC; comuna SURDUC 334 sec. XVII - XIX

Biserica "Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil" sat ŞAMŞUD; comuna ŞAMŞUD 56 1885

Gimnaziul călugărilor minoriţi, azi internatul Grupului şcolar "Iuliu Maniu"

oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. 1 Decembrie 1918 8 cca. 1825

Fosta bibliotecă orăşenească, Azi Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală

oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. 1 Decembrie 1918 37 cca. 1900

Şcoala Gimnazială "Silvania" oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. 1 Decembrie 1918 12 14

sf. sec. XIX

Centrul de cercetări şi asistenţă medicală oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. 1 Decembrie 1918 37 1910

Ansamblul cetăţii Bathory oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. Bathory Stefanus 1 a doua jum.sec. XVI

Bastioane oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. Bathory Stefanus 1 a doua jum. sec. XVI

Zid de incintă oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. Bathory Stefanus 1 a doua jum. sec. XVI

Poartă oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. Bathory Stefanus 1 1597

Şcoala Gimnazială "Silvania", corp C oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. Carpaţi 3 sf. sec. XIX

Biserica romano-catolică oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. 1 Mai 1 A 1532

"Banca Silvania", azi Reiffeisen Bank oraş ŞIMLEU SILVANIEI Piaţa Maniu Iuliu 1

Biserica reformată oraş ŞIMLEU SILVANIEI Str. Salcâmului 7 1730

Biserica reformată sat TETIŞU; comuna FILDU DE JOS

28 A sec. XIV

Castelul Bay sat TREZNEA; comuna TREZNEA 245 sf. sec. XIX

Biserica fostei mănăstiri benedictine, azi biserică reformată

sat UILEACU ŞIMLEULUI; comuna MĂIERIŞTE

46

Biserica reformată sat VALCĂU DE JOS; comuna VALCĂU DE JOS

228 1896

Biserica reformată sat ZĂUAN; comuna IP 162 1680

Conac, azi dispensar sat ZĂUAN; comuna IP 185 sec. XIX

Clădire publică sat ZĂUAN; comuna IP 330 sec. XIX

Ansamblul conacului Zsombory sat ZIMBOR; comuna ZIMBOR 34 sec. XIX

Conacul Zsombory sat ZIMBOR; comuna ZIMBOR 34 sec. XIX

Parcul conacului Zsombory sat ZIMBOR; comuna ZIMBOR 34 sec. XIX

Ansamblul bisericii reformate sat ZIMBOR; comuna ZIMBOR 125 sec. XV

Biserica reformată sat ZIMBOR; comuna ZIMBOR 125 sec. XV

Clopotniţa de lemn sat ZIMBOR; comuna ZIMBOR 125 sec. XVII

Monumentul Wesselenyi municipiul ZALĂU Piaţa Maniu Iuliu 1902

Statuia de piatră a Maicii Domnului sat BENESAT; comuna BENESAT În curtea casei nr. 14 1822

Fântână de piatră oraş CEHU SILVANIEI Str. Cetăţii 35 sec. XVI

Criptă-ruine oraş JIBOU Str. Parcului 14

Monument amintind foametea din 1814 sat ILEANDA; comuna ILEANDA La aprox. 1 km de sat 1849

Page 53 of 64

Page 54: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Judetul Satu-Mare

Fragment zid incintă cetate medievală municipiul SATU MARE La intersecţia străzilor Aurel Popp cu H. Coandă, lângă podul Decebal

sec. XVI - XVIII

Cetate medievală sat BOGDAND; comuna BOGDAND

"Culmea Pietroasa” Epoca medievală

Ruine biserică cimiterială oraş CAREI "Bobald” sec. XIV - XVI

Aşezare fortificată sat CĂPLENI; comuna CĂPLENI "La Cetate” Epoca bronzului

Situl arheologic de la Căuaş, punct "La Sighetiu”

sat CĂUAŞ; comuna CĂUAŞ ”La Sighetiu”

Aşezare fortificată sat CHEGEA; comuna SĂCĂŞENI "La Cetate” Epoca bronzului

Aşezare fortificată sat CRUCIŞOR; comuna CRUCIŞOR

"Dealu Pinţii” Epoca medievală timpurie

Aşezare fortificată sat DINDEŞTI; comuna ANDRID "La Cetate” Epoca bronzului

Zonă de cuptoare ars ceramică sat LAZURI; comuna LAZURI La 3,5 km sud-est de centrul satului

sec. II - IV p. Chr.

Cetatea Medieşu Aurit sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

Aşezare fortificată cu zid de incintă din piatră

sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

sec. XIII - XIV

Aşezare fortificată cu val de pământ sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

sec. IX - X

Ansamblul bisericii romano - catolice Medieşu Aurit

sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

Str. Principală 537 sec. XV

Fundaţiiile bisericii romano - catolice sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

Str. Principală 537 sec. XVI

Criptă sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

Str. Principală 538 sec. XVI - XVII

Palatul Episcopiei romano-catolice municipiul SATU MARE Str. 1 Decembrie 1918 2

Spitalul de boli contagioase municipiul SATU MARE Str. Corvinilor 45 1879

Casa Muhi municipiul SATU MARE Str. Crasna 1 sec. XIX

Biblioteca judeţeană municipiul SATU MARE Str. Decebal 2 1886

Casă de rugăciune municipiul SATU MARE Str. Decebal 6 1889

Convictul episcopal, azi Liceul "Unio” şi Liceul nr.7

municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 1 1842

Biserica "Calvaria” municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 3

Colegiul "Mihai Eminescu” municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 5 1912

Spitalul călugăriţelor misericordiene, azi secţia psihiatrie a Spitalului Municipal

municipiul SATU MARE Piaţa Eroilor Revoluţiei 2

Spitalul Lükö Béla municipiul SATU MARE Piaţa Eroilor Revoluţiei 3 înc. sec. XX

Internatul Pázmany, azi Grădiniţa cultului catolic

municipiul SATU MARE Str. Georgescu Gabriel 12 1909

Baia comunală municipiul SATU MARE Parcul Grădina Romei 1901

Page 54 of 64

Page 55: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Gara Satu Mare municipiul SATU MARE Str. Griviţa 1 1899

Teatrul de Nord municipiul SATU MARE Str. Horea 3

Hotel Victoria, azi spaţii comerciale şi locuinţe

municipiul SATU MARE Str. Horea 4 înc. sec. XX

Ansamblul urban "Strada Horea" municipiul SATU MARE Str. Horea 4 -10, 5-13 sec. XIX - XX

Casa Ormos municipiul SATU MARE Str. Horea 2 înc. sec. XIX

Ansamblul urban "Piaţa Libertăţii" municipiul SATU MARE cu toate imobilele de pe cele patru laturi

sec. XVIII, XIX, XX

Hotel Dacia municipiul SATU MARE Piaţa Libertăţii 8 1902

Casa Albă municipiul SATU MARE Piaţa Libertăţii 17

Casa breslei cizmarilor municipiul SATU MARE Piaţa Libertăţii 18 1830

Casa Vécsey, azi Muzeul de Artă municipiul SATU MARE Piaţa Libertăţii 21

Catedrala romano-catolică "Inălţarea Domnului"

municipiul SATU MARE Piaţa Libertăţii 24 1837

Palatul CFR municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 1 1905

Ansamblul urban "Bulevardul Vasile Lucaciu"

municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 3 -19 şi 23-29; 37,43-49; 57

sec.XIX - XX

Vechea Prefectura, azi Muzeul Judeţean Satu Mare

municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 21 1936

Farmacia nr. 7 municipiul SATU MARE Str. Maniu Iuliu 1 1895

Farmacia Tabajdi, azi Farmacia nr. 5 municipiul SATU MARE Str. Micu Klein Samuel 4

Turnul Pompierilor municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 1

Fosta Cazarmă a Pompierilor, azi locuinţe şi spaţii pentru birouri

municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 1 1906

Ansamblul urban "Strada Mihai Viteazul" municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 1 -12, 14-18, 20-23, 28-30

sec. XIX

Poştă, azi Oficiul poştal nr.1 municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 2 1907

Cazino, azi restaurantul "Mioriţa” municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 5 sf. sec. XIX

Palatul Justiţiei municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 8

Banca Naţională, azi Inspectoratul de Poliţie

municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 11 1910

Casa Soós municipiul SATU MARE Str. Mircea cel Bătrân 6 sf. sec. XIX

Casa Alexandru Ferenţiu municipiul SATU MARE Str. Mircea cel Bătrân 8 sec. XIX

Liceul "Kölcsey Ferenc'' municipiul SATU MARE Piaţa Păcii 5 1822

Liceul reformat municipiul SATU MARE Piaţa Păcii 7 înc. sec. XX

Biserica reformată "Cu lanţuri” municipiul SATU MARE Piaţa Păcii 8

Ansamblul urban "Strada Paris” municipiul SATU MARE Str. Paris 1 -51

Ansamblul urban "Strada Ştefan cel Mare"

municipiul SATU MARE Str. Ştefan cel Mare 1 -27, 2-24

sec. XIX

Casă municipiul SATU MARE Calea Traian 14 înc. sec. XX

Grădiniţa "Samus” municipiul SATU MARE Calea Traian 16 înc. sec. XX

Ansamblul urban "Bulevardul Traian" municipiul SATU MARE Bd. Traian 1 -4 sec.XIX - XX

Şcoala generală nr. 5 municipiul SATU MARE Str. Wolfenbüttel 6 1903

Page 55 of 64

Page 56: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul bisericii "Hildegarda" municipiul SATU MARE Str. Wolfenbüttel 40 1856

Biserica Hildegarda, azi biserica romano - catolică "Evanghelistul Ioan"

municipiul SATU MARE Str. Wolfenbüttel 40 1856

Claustru, azi casă parohială municipiul SATU MARE Str. Wolfenbüttel 40 1856

Biserica reformată sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ Str. Mihăienilor 236 sf. sec. XIII

Casa în care s-a născut poetul maghiar Ady Endre

sat ADY ENDRE; comuna CĂUAŞ Str. Principală 20 înc. sec. XIX

Biserica reformată sat AGRIŞ; comuna AGRIŞ Str. Principală 967 sec. XV

Biserica reformată sat APA; comuna APA Str. Florilor 80 1640

Ruinele cetăţii Károlyi oraş ARDUD Str. Cetăţii 32 1481

Biserica romano - catolică "Fecioara Maria"

oraş ARDUD Str. Ştefan cel Mare 74 1482

Biserica reformată sat ATEA; comuna DOROLŢ Str. Principală 43 sec. XV

Biserica romano -catolică "Sf. Ladislau" sat BELTIUG; comuna BELTIUG Str. Bisericii 617 1482

Casă ţărănească, azi Muzeul Vasile Şipoş

sat BOGDAND; comuna BOGDAND

Str. Principală 85 sec. XIX

Ruinele falansterului familiei Pásztory sat BOINEŞTI; comuna BIXAD extravilan sec. XVIII

Curia Kallay Antal, azi motel sat BOTIZ; comuna BOTIZ Str. Mioriţei 98 sec. XVIII

Ansamblul urban "Bulevardul 1 Decembrie 1918"

oraş CAREI Bd. 1 Decembrie 1918 1 - 56

sec. XIX

Mănăstirea Piariştilor, azi ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Iosif"

oraş CAREI Str. 1 Decembrie 1918 54 - 56

1723

Biserica mănăstirii, azi biserica romano-catolică "Sf. Iosif de Calasanz"

oraş CAREI Str. 1 Decembrie 1918 56 1769 - 1778

Claustrul surorilor piariste oraş CAREI Str. 1 Decembrie 1918 54

Casă, azi spaţiu comercial oraş CAREI Bd. 1 Decembrie 1918 12

Societatea bancară "Albina", azi sediul Cooperaţiei Satu Mare

oraş CAREI Bd. 1 Decembrie 1918 21 1920

Banca Agricolă oraş CAREI Bd. 1 Decembrie 1918 19

Judecătoria Carei oraş CAREI Bd. 1 Decembrie 1918 34

Hanul "Steaua de Aur”, azi cazarma unităţii de grăniceri

oraş CAREI Bd. 1 Decembrie 1918 40 1805

Tipografie oraş CAREI Str. Doina 1

Ansamblul castelului Károlyi oraş CAREI Piaţa 25 Octombrie 1 1794

Castelul Károlyi oraş CAREI Piaţa 25 Octombrie 1 1794

Parc dendrologic oraş CAREI Piaţa 25 Octombrie 1 sec. XVIII

Ansamblul urban "Strada Culturii" oraş CAREI Str. Culturii 1 , 2, 20, 15-27

sec. XIX

Ansamblul urban "Strada Doina" oraş CAREI Str. Doina 1 -15, 14-24 sec. XIX

Farmacia Veche oraş CAREI Piaţa Iancu Avram 15

Ansamblul urban "Strada Avram Iancu" oraş CAREI Str. Iancu Avram 2 -36, 11, 17

sec. XIX

Inspectoratul de Poliţie oraş CAREI Str. Independenţei 1

Casa Kafka Margit oraş CAREI Str. Kafka Margit 4 1905

Page 56 of 64

Page 57: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul urban "Strada Vasile Lucaciu" oraş CAREI Str. Lucaciu Vasile 12 -16, 19-41

sec. XIX

Reşedinţa comitatului Satu Mare, azi Grup şcolar "Iuliu Maniu"

oraş CAREI Str. Maniu Iuliu 20 1848

Casa Comunitară romano - catolică "Sf. Ladislau"

oraş CAREI Str. Someş 14

Biserica luterană oraş CAREI Str. Tireamului 11 1823

Biserica reformată oraş CAREI Str. Rakoczi Ferenc 16

Mănăstirea franciscanilor "Sf. Anton” sat CĂPLENI; comuna CĂPLENI Str. Mare 495

Biserica romano - catolică "Sf. Anton” sat CĂPLENI; comuna CĂPLENI Str. Mare 495 1722

Claustrul mânăstirii franciscane sat CĂPLENI; comuna CĂPLENI Str. Mare 495 1722

Casa în care s-a născut pictorul Aurel Popp (1879-1960)

sat CĂUAŞ; comuna CĂUAŞ Str. Principală 8 sf. sec. XIX

Biserica romano - catolică "Sf. Ştefan” sat CIUMEŞTI; comuna SANISLĂU

Str. Bisericii 316 1856

Biserica reformată sat CIUMEŞTI; comuna SANISLĂU

Str. Mare 345 sec. XV

Biserica reformată sat CRAIDOROLŢ; comuna CRAIDOROLŢ

Str. Principală 110 sec. XVII

Biserica romano - catolică "Maica Domnului”

sat DARA; comuna DOROLŢ Str. Principală 34

Biserica reformată sat ERIU SÂNCRAI; comuna CRAIDOROLŢ

Str. Principală 182 sec. XVI

Biserica romano-catolică "Sf. Arhanghel Mihail"

sat FOIENI; comuna FOIENI Str. Principală 470 1785

Biserica reformată sat HALMEU; comuna HALMEU Str. Eliberării 85 sec. XV

Biserica romano-catolică "Sf. Iosif" sat HALMEU; comuna HALMEU Str. Eliberării 87 sec. XVIII

Ansamblul conacului Wesselényi sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 164 sec. XVIII

Conacul Wesselényi sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 164

Anexă, azi Cămin cultural şi spaţii comerciale

sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 164 sec. XIX

Conacul Degenfeld sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 199 sec. XVIII

Conacul Degenfeld, azi Centru Cultural al cultului reformat

sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 199

Grânar sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 199

Biserica reformată sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 205 sec. XV

Casă parohială sat HODOD; comuna HODOD Str. Principală 206 1776

Biserica reformată sat LAZURI; comuna LAZURI sec. XVI

Biserica reformată sat BERCU; comuna LAZURI Str. Principală 8 sec. XVI

Clopotniţa de lemn a bisericii reformate sat LELEI; comuna HODOD Str. Principală 51 sec. XVIII

Biserica reformată oraş LIVADA Str. 23 August 40 1457

Castelul Vecsey, azi tabără şcolară oraş LIVADA Str. Oaşului 5 1760

Ruinele castelului Lónyai sat MEDIEŞU AURIT; comuna MEDIEŞU AURIT

Str. Principală 157 A

Biserica reformată sat MICULA; comuna MICULA Str. Principală 49 1832

Page 57 of 64

Page 58: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica reformată sat NADIŞU HODODULUI; comuna HODOD

Str. Principală 99 sec. XV

Biserica reformată sat NISIPENI; comuna LAZURI Str. Principală 108 sec. XVI

Biserica reformată sat ODOREU; comuna ODOREU Str. Mihai Viteazul 102 1586

Biserica reformată sat PIR; comuna PIR 212 sec. XV

Biserica reformată sat PIŞCOLT; comuna PIŞCOLT Str. Libertăţii 328 sec. XV

Biserica romano - catolică "Sf. Vasile” sat BORLEŞTI; comuna POMI Str. Principală 162 1847

Biserica reformată sat SĂCĂŞENI; comuna SĂCĂŞENI

Str. Mare 480 1760

Biserica romano - catolică "Sf. Erasmus" sat ŞANDRA; comuna BELTIUG Str. Principală 3 1783

Castelul Cserey - Fischer, azi Muzeul orăşenesc Tăşnad

oraş TĂŞNAD Str. Lăcrămioarelor 14 1771

Biserica reformată oraş TĂŞNAD Str. Ştefan cel Mare 2 1476

Casa Egli Maria sat TIREAM; comuna TIREAM 479 sec. XIX

Castelul Perényi, azi şcoală generală sat TURULUNG; comuna TURULUNG

Str. Podului 23 sec. XVIII

Biserica reformată sat TURULUNG; comuna TURULUNG

Str. Principală 18 sec. XVIII

Capela "Sf. Ioan Nepomuk” sat URZICENI; comuna URZICENI În cimitir, zona „Via Neagră”

1772

Biserica Romano - Catolică "Aflarea Sfintei Cruci”

sat URZICENI; comuna URZICENI Str. Cămin 180 1751

Biserica reformată sat VETIŞ; comuna VETIŞ Str. Principală 89 1460

Casă de locuit municipiul SATU MARE Str. Slavici Ioan 4 sec. XIX

Bustul dr. Lükö Béla municipiul SATU MARE Piaţa Eroilor Revoluţiei 1941

Capela dr. Lükö Béla municipiul SATU MARE Str. Cimitirului 2 1936

Atelierul graficianului Erdős Paul municipiul SATU MARE Pasajul Ruha Istvan înc. sec. XX

Casa în care s-a născut poetul Kölcsey Ferenc, azi casa parohială

sat SĂUCA; comuna SĂUCA Str. Principală 38 a doua jum. sec. XVIII

Judetul Timis

Aşezare medieval timpurie municipiul TIMIŞOARA "Cioreni” (Gara Ronaţ) Epoca medievală timpurie

Fortificaţiile cetăţii Timişoara municipiul TIMIŞOARA Parcul Botanic sec. XVIII

Cetate de pământ sat ALIOŞ; comuna MAŞLOC "Cetatea Turcească”, sec. XIV - XV

Cetatea medievală de la Făget oraş FĂGET "Cetate”, sec. XV - XVII

Cetate sat GIARMATA; comuna GIARMATA

"Cetăţuica”, sec. XIV - XV

Cetate de pământ sat GIROC; comuna GIROC mil. II a. Chr.

Cetatea Jdioarei sat JDIOARA; comuna CRICIOVA sec. XIII - XVI

Cetate medievală sat MARGINA; comuna MARGINA sec. XIV - XVI

Cetate de pământ sat MAŞLOC; comuna MAŞLOC "Şanţul turcilor”, sec. XIV

Aşezarea şi biserica medievală de la Mănăştur

sat MĂNĂŞTUR; comuna MĂNĂŞTUR

Page 58 of 64

Page 59: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ruine biserică sat MĂNĂŞTUR; comuna MĂNĂŞTUR

sec. XIV

Fortificaţie medievală sat aparţinător OPATIŢA; oraş DETA

sec. XII - XVI

Mănăstire (ruine) sat REMETEA MARE; comuna REMETEA MARE

"Cetate”, sec. XII - XVI

Cetate de pământ sat SATCHINEZ; comuna SATCHINEZ

"Grădişte”, sec. XIII - XVI

Aşezare medievală oraş SÂNNICOLAU MARE "Selişte”, sec. XII - XIII

Cetate de pământ sat SECEANI; comuna ORŢIŞOARA

sec. XII - XIV

Aşezare medievală sat VOITEG; comuna VOITEG "Selişte”, sec. XII - XIV

Situl urban Cartierul "Cetatea Timişoara" municipiul TIMIŞOARA sec. XVIII - XX

Situl urban "Fabric" (I) municipiul TIMIŞOARA sec. XVIII - XIX

Ansamblul urban "Fabric" (II) municipiul TIMIŞOARA sec. XX

Situl urban "Vechiul cartier Iosefin" municipiul TIMIŞOARA sec. XIX - XX

Ansamblul urban I municipiul TIMIŞOARA sec. XVIII - XX

Ansamblul urban II municipiul TIMIŞOARA sec. XIX - XX

Cămine muncitoreşti interbelice municipiul TIMIŞOARA sec. XX

Ansamblul urban III municipiul TIMIŞOARA sec. XIX - XX

Cetatea Timişoara municipiul TIMIŞOARA 1723 - 1730

Fragment fortificaţie municipiul TIMIŞOARA Calea Cuza Al. Ioan 1723 - 1730

Fragment fortificaţie municipiul TIMIŞOARA Str. Brediceanu Coriloan 1723 - 1730

Fragment fortificaţie municipiul TIMIŞOARA 1723 - 1730

Ansamblul urban IV municipiul TIMIŞOARA sec. XIX - XX

Ansamblul urban V municipiul TIMIŞOARA sec. XIX - XX

Ansamblul urban VI municipiul TIMIŞOARA sec. XX

Ansamblul urban VII municipiul TIMIŞOARA sec. XX

Ansamblul urban "Str. Badea Cârţan" municipiul TIMIŞOARA Piaţa Badea Cârţan sec. XIX

Ansamblul urban VIII municipiul TIMIŞOARA Str. Doja Gheorghe sec. XIX

Ansamblul urban "Bd. Mihai Viteazul" municipiul TIMIŞOARA Bd. Mihai Viteazul 3 , 26, 28

sec. XX

Ansamblul urban "Str. Pestalozzi" municipiul TIMIŞOARA Str. Pestalozzi 14 -16 sec. XIX

Ansamblul urban "Str. Anton Seiller" municipiul TIMIŞOARA Str. Seiller Anton 1 -11 sf. sec. XIX

Ansamblul urban "Str. Nicolae Titulescu" municipiul TIMIŞOARA Str. Titulescu Nicolae sf. sec. XIX

Ansamblul urban IX municipiul TIMIŞOARA Bd. Revoluţiei din 1989 şi Piaţa Murgu Eftimie (între nr. 1-7, 15-17), cu Poşta, Banca Naţională, Institutul de Medicină, două cămine studenţeşti

sec. XIX - XX

Ansamblul urban interbelic "Corso” municipiul TIMIŞOARA Piaţa Victoriei sec. XX

Muzeul Satului Bănăţean municipiul TIMIŞOARA "Pădurea Verde", sec. XIX - XX

Page 59 of 64

Page 60: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Cazarma pompierilor din Iosefin municipiul TIMIŞOARA Bd. 16 Decembrie 1989 50

sec. XX

Teatrul Naţional municipiul TIMIŞOARA Str. Alba Iulia 2 1874

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Alecsandri Vasile 3 sec. XVIII

Turn de apă municipiul TIMIŞOARA Str. Bariţiu G. 3 1912 - 1914

Biserica romano-catolică "Sf. Ecaterina” municipiul TIMIŞOARA Str. Bolyai Janos 6 1752 - 1755

Casa cu axă de fier municipiul TIMIŞOARA Piaţa Brătianu Ionel I.C. 1 sec. XVIII

Casă municipiul TIMIŞOARA Piaţa Brătianu Ionel I.C. 2 sec. XVIII

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Coşbuc George 3 sec. XVIII

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Dacilor 4 sec. XVIII

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Dacilor 13 sec. XVIII

Casa cu Atlanţi, azi locuinţă municipiul TIMIŞOARA Str. Delamarina V. V. 1 înc. sec. XVIII

Biserica romano-catolică Iosefin municipiul TIMIŞOARA Str. Dragalina Ion, general 13

1774

Pod metalic (adus pe actualul amplasament în 1914)

municipiul TIMIŞOARA Str. Endre Ady 1871

Abator municipiul TIMIŞOARA Bd. Eroilor de la Tisa 24 1904 - 1905

Palatul Dicasterial municipiul TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 2 1855 - 1860

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 14

sec. XVIII

Casa Prinţului Eugeniu de Savoya municipiul TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 24

1817

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Griselini Francesco 2 sec. XVIII

Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului municipiul TIMIŞOARA Piaţa Huniade Iancu 1 1443 - 1447, ref. sec. XVI, XVIII, 1856

Spitalul Militar municipiul TIMIŞOARA Str. Lazăr Gheorghe 7 1764 - 1766

Primăria veche municipiul TIMIŞOARA Piaţa Libertăţii 1 1731 - 1734, 1782; ref. sec. XIX

Cazinoul Militar municipiul TIMIŞOARA Piaţa Libertăţii 6 1788

Şcoala Superioară de Comerţ, azi Primăria Municipiului Timişoara

municipiul TIMIŞOARA Bd. Loga C.D. 1 1914

Liceul C.D. Loga, azi Colegiul C. D. Loga municipiul TIMIŞOARA Bd. Loga C.D. 37 1902 - 1903

Vilă municipiul TIMIŞOARA Bd. Loga C.D. 44 1911 - 1912

Şcoala de fete, azi Liceul Carmen Sylva municipiul TIMIŞOARA Bd. Loga C.D. 45 1903 - 1904

Spitalul orăşenesc, azi Spitalul de oncologie şi dermato-venerice

municipiul TIMIŞOARA Str. Mărăşeşti 5 1744 - 1757

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Mercy Florimund 4 sec. XVIII

Turn de apă municipiul TIMIŞOARA Str. Micu Samuil 16 1912 - 1914

Palatul Episcopal romano-catolic municipiul TIMIŞOARA Str. Pacha Augustin, episcop 4

1743 - 1752

Casă, azi sediul DJCCPCN Timiş municipiul TIMIŞOARA Str. Pacha Augustin, episcop 8

sec. XIX

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Paul Chinezul 1 sec. XVIII

Page 60 of 64

Page 61: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Paul Chinezul 4 sec. XVIII

Ansamblul Liceului Piarist municipiul TIMIŞOARA Piaţa Regina Maria-Bd. Regele Ferdinand I-Str. Piatra Craiului

1908

Fabrica de tutun, azi Fabrica de ţigări Timişoara

municipiul TIMIŞOARA Str. Pop de Băseşti Gheorghe 2

1846

Palatul Dejan municipiul TIMIŞOARA Str. Proclamaţia de la Timişoara 5

1735, 1802

Casa Contelui de Mercy municipiul TIMIŞOARA Str. Proclamaţia de la Timişoara 7

sec. XVIII

Spitalul şi biserica Mizericordienilor municipiul TIMIŞOARA Str. Sf. Ioan 3 1735 - 1851

Biserica Mizericordienilor, azi biserică greco-catolică

municipiul TIMIŞOARA Str. Sf. Ioan 3 1735 - 1737

Spitalul Mizericordienilor, azi Spitalul de oftalmologie

municipiul TIMIŞOARA Str. Sf. Ioan 3 1748 - 1753

Ansamblul fabricii de bere municipiul TIMIŞOARA Str. Ştefan cel Mare 28 sec. XVIII - XX

Fabrica de bere municipiul TIMIŞOARA Str. Ştefan cel Mare 28 sec. XVIII

Hală de îmbuteliere municipiul TIMIŞOARA Str. Ştefan cel Mare 28 sec. XX

Magazie municipiul TIMIŞOARA Str. Ştefan cel Mare 28 sec. XIX

Corpul administrativ al Fabricii de Pălării municipiul TIMIŞOARA Str. Titulescu Nicolae 5 sec. XX

Casă municipiul TIMIŞOARA Piaţa Traian 7 sec. XVIII

Casă municipiul TIMIŞOARA Piaţa Ţepeş Vodă 1 sec. XVIII, transf. în sec. XIX

Claustrul mănăstirii Franciscanilor, azi Centrul de Cultură şi Artă Timiş

municipiul TIMIŞOARA Str. Ungureanu Emanuil 1 1733 - 1736

Palatul baroc (Prefectura Veche), azi Muzeul de Artă

municipiul TIMIŞOARA Piaţa Unirii 1 1754, 1774, 1885

Casă municipiul TIMIŞOARA Piaţa Unirii 10 sec. XVIII

Domul romano-catolic "Sf. Gheorghe” municipiul TIMIŞOARA Piaţa Unirii 12 1736 - 1774

Ansamblul conacului Banloc sat BANLOC; comuna BANLOC 15 1793, sec. XIX

Conacul Banloc sat BANLOC; comuna BANLOC 15 1793

Parc sat BANLOC; comuna BANLOC 15 sec. XIX

Casă sat BANLOC; comuna BANLOC 539 1865

Casă sat BÂRNA; comuna BÂRNA 91 1890

Casă sat BILED; comuna ŞANDRA 377 1909

Biserică romano-catolică sat BOBDA; comuna CENEI 279 1860

Ansamblul de arhitectură balneară "Zona cu parcul", cu colonada, Hotelul "Bazar", Hotelul "Grand" şi cazinoul

oraş BUZIAŞ 1811 - 1870

Castelul Contelui de Mercy sat CARANI; comuna SÂNANDREI

1 1733 - 1734

Biserica romano-catolică "Înălţarea Crucii”

sat CARANI; comuna SÂNANDREI

68 1734

Turn de apărare oraş CIACOVA sec. XIV

Page 61 of 64

Page 62: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul urban "Piaţa Cetăţii" oraş CIACOVA Piaţa Cetăţii sec. XVIII - XIX

Conacul "Petala” sat CLOPODIA; comuna JAMU MARE

421 1840

Casa Teodor Tibor sat COMLOŞU MARE; comuna COMLOŞU MARE

1870

Han sat COMLOŞU MARE; comuna COMLOŞU MARE

605 sec. XVIII

Conacul "San Marco” sat COMLOŞU MARE; comuna COMLOŞU MARE

655 1840 - 1856

Han sat COŞAVA; comuna CURTEA 59 sec. XVIII

Casă sat COŞAVA; comuna CURTEA 133 1900

Ansamblul urban "Străzile Victoriei şi Mihai Viteazul"

oraş DETA sec. XIX - XX

Biserica romano-catolică "Sf. Vendelin” sat DUDEŞTII NOI; comuna DUDEŞTII NOI

426 1750 - 1751

Biserica romano-catolică "Sf. Maria” sat DUDEŞTII VECHI; comuna DUDEŞTII VECHI

257 1804

Casă sat DUDEŞTII VECHI; comuna DUDEŞTII VECHI

882 1800

Cazinou "Cassina" oraş FĂGET Calea Lugojului 10 1860

Pod de cărămidă sat FOENI; comuna FOENI 1749

Conacul familiei Mocioni, azi Căminul cultural Foeni

sat FOENI; comuna FOENI 411 1750

Casă sat FOENI; comuna FOENI 427 1913

Conac sat GAD; comuna GHILAD 176 1800 - 1850

Casă sat GĂVOJDIA; comuna GĂVOJDIA

26 1900

Casă sat GĂVOJDIA; comuna GĂVOJDIA

111 1860

Casă sat GIARMATA; comuna GIARMATA

171 înc. sec. XX

Biserica romano-catolică "Sf. Iosif” sat GIARMATA; comuna GIARMATA

Str. Principală 419 1730

Depozit de cereale sat GIERA; comuna GIERA 91 sec. XIX

Casă sat GROŞI; comuna MARGINA 55 1900

Conac sat HODONI; comuna SATCHINEZ

92 A sf. sec. XVIII

Conacul Csekonics oraş JIMBOLIA Str. Vladimirescu Tudor 81

sec. XVIII

Biserica romano-catolică "Sf. Tereza” sat LENAUHEIM; comuna LENAUHEIM

539 1778

Casa Nikolaus Lenau, anterior han de poştă, azi muzeu

sat LENAUHEIM; comuna LENAUHEIM

542 sec. XVIII

Casă sat LIEBLING; comuna LIEBLING 222 1880

Ansamblul conacului Liptay sat LOVRIN; comuna LOVRIN 200 sec. XIX

Conacul Liptay sat LOVRIN; comuna LOVRIN 200 1820

Parc sat LOVRIN; comuna LOVRIN 200 sec. XIX

Casă sat LOVRIN; comuna LOVRIN Str. Nisipului 119 1906

Page 62 of 64

Page 63: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Ansamblul urban "Piaţa I.C. Drăgan” municipiul LUGOJ Piaţa Drăgan I.C. sec. XVIII - XX

Hanul Poştei municipiul LUGOJ Str. 20 Decembrie 1989 1 1726

Teatrul vechi municipiul LUGOJ Str. Bucegi 2 1835

Fosta mănăstire a minoriţilor municipiul LUGOJ Str. Bucegi 4 1733

Biserica fostei mănăstiri a minoriţilor municipiul LUGOJ Str. Bucegi 4 1733

Claustrul fostei mănăstiri a minoriţilor municipiul LUGOJ Str. Bucegi 4 1733

Casă, fost atelier de cizmar municipiul LUGOJ Str. Iancu Avram 59 1878

Turnul fostei biserici "Sf. Nicolae” municipiul LUGOJ Piaţa Victoriei 1726

Casă sat MARGINA; comuna MARGINA 62 1900

Casă sat MARGINA; comuna MARGINA 112 1900

Conac sat MAŞLOC; comuna MAŞLOC 142 1855

Casă sat OLOŞAG; comuna ŞTIUCA 67 1926

Casă sat OLOŞAG; comuna ŞTIUCA 72 1902

Biserică romano-catolică sat ORŢIŞOARA; comuna ORŢIŞOARA

206 1786

Biserica romano-catolică "Sf. Ioan Nepomuk”

sat PERIAM; comuna PERIAM Calea Aradului 149 1750

Conacul Ambrozi sat REMETEA MARE; comuna REMETEA MARE

1 1820

Casă sat SACOŞU MARE; comuna DAROVA

186 1878

Casă sat SACOŞU MARE; comuna DAROVA

96 1733

Casă sat SACOŞU MARE; comuna DAROVA

234 1922

Gospodărie (două corpuri) sat SACOŞU MARE; comuna DAROVA

280 1907

Casa Baraj (stăvilar) sat SÂNMIHAIU ROMÂN; comuna SÂNMIHAIU ROMÂN

sec. XIX

Şcoala de Agricultură oraş SÂNNICOLAU MARE Str. Babeş Victor 100 sec. XIX

Casă oraş SÂNNICOLAU MARE Str. Bărnuţiu Simion 35 1820

Conacul Nako oraş SÂNNICOLAU MARE Str. Republicii 14 1864

Casă localitate componentă SCULIA; oraş GĂTAIA

103 1904

Casă sat SECAŞ; comuna SECAŞ 67 1879

Casă sat SINTEŞTI; comuna MARGINA 86 1920

Casă sat SINTEŞTI; comuna MARGINA 89 1900

Casă sat ŞAG; comuna ŞAG Str. I 45 1850

Ansamblul rural "Zona Pieţei" sat ŞANDRA; comuna ŞANDRA Între nr. 29-32, 175-179, 274-277, 445-447

înc. sec. XX

Ansamblul rural "Zona Pieţei şi parcul" sat TEREMIA MARE; comuna TEREMIA MARE

Între nr. 45, 75-78, 554-555, 565-569, 637-639

sec. XVIII - XIX

Casă sat TEREMIA MARE; comuna TEREMIA MARE

544 1906

Page 63 of 64

Page 64: Monumente semnificative pentru etnia maghiar (sursa: INP)multicult.ro/images/Monumente-istorice-maghiare.pdf · Denumire monument Localitate Adres ă po ștal ă Datare Palatul Justi

Denumire monument Localitate Adresă poștală Datare

Biserica romano-catolică "Pogorârea Duhului Sfânt”

sat TEREMIA MARE; comuna TEREMIA MARE

638 sec. XVIII

Casa Iuliana Suba sat ULIUC; comuna SACOŞU TURCESC

1920

Depozit de cereale sat FERENDIA; comuna JAMU MARE

sf. sec. XIX

Conacul Gudenus sat GAD; comuna GHILAD înc. sec. XIX

Casă sat GROŞI; comuna MARGINA 39 1900

Casă municipiul TIMIŞOARA Str. Ungureanu Emanuil 8 sec. XVIII - XIX

Conac sat MURANI; comuna PIŞCHIA

Statuia "Sf. Ioan Nepomuk" municipiul TIMIŞOARA Str. Dragalina Ion, general 13

1722

Obelisc în memoria celor căzuţi la 1848 municipiul TIMIŞOARA Calea Ghirodei 12 sec. XIX

Statuia "Sf. Maria" şi "Sf. Ioan Nepomuk" municipiul TIMIŞOARA Piaţa Libertăţii 1756

Monumentul "Sf. Treime" municipiul TIMIŞOARA Piaţa Unirii 1740

Statuia "Sf. Ioan Nepomuk" oraş SÂNNICOLAU MARE 1757

Monumentul "Sf. Treime" sat TEREMIA MARE; comuna TEREMIA MARE

1806

Monumentul militar austriac, dedicat evenimentelor de la 1848-1849

municipiul TIMIŞOARA Str. Lăzărescu Vasile, mitropolit dr.

1852

Mausoleul familiei Mocioni sat FOENI; comuna FOENI sec. XIX

Mormântul colectiv din timpul epidemiei de ciumă din 1834 (Der Grabatzer Kalvarienberg)

sat GRABAŢ; comuna LENAUHEIM

1838

Page 64 of 64