Lista Monumente Bucuresti

205
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureşti Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1 B-I-s-B-17858 Chitila - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cca. 300 m V sec. VI-VII p. Chr. de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; UT şi SR(*) 2 B-I-s-B-17859 Chitila - Străuleşti Lac - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti, la cca. 300 m. sec. VI-VII p. Chr. E de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; SR(*) 3 B-I-s-B-17860 Chitila - Livada - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti; carou cadastral sec. VI-VII p. Chr. 3' - 2' şi 1' - 0; SR(*) 4 B-I-s-B-17861 Străuleşti Pod Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*) 5 B-I-m-B-17861.01 Aşezare Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. sec. VI-VII p. Chr. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*) 6 B-I-m-B-17861.02 Aşezare Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. sec. II-IV p. Chr. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*) 7 B-I-s-A-17862 Străuleşti - Măicăneşti Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 8 B-I-m-A-17862.01 Necropolă Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. XV-XVI carou cadastral 3' - 2'; NM(*) MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1

description

Lista monumentelor istorice din Bucurest

Transcript of Lista Monumente Bucuresti

Page 1: Lista Monumente Bucuresti

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureşti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1 B-I-s-B-17858 Chitila - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cca. 300 m V sec. VI-VII p. Chr. de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; UT şi SR(*)

2 B-I-s-B-17859 Chitila - Străuleşti Lac - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti, la cca. 300 m. sec. VI-VII p. Chr. E de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; SR(*)

3 B-I-s-B-17860 Chitila - Livada - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti; carou cadastral sec. VI-VII p. Chr. 3' - 2' şi 1' - 0; SR(*)

4 B-I-s-B-17861 Străuleşti Pod Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*)

5 B-I-m-B-17861.01 Aşezare Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. sec. VI-VII p. Chr. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*)

6 B-I-m-B-17861.02 Aşezare Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. sec. II-IV p. Chr. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*)

7 B-I-s-A-17862 Străuleşti - Măicăneşti Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

8 B-I-m-A-17862.01 Necropolă Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. XV-XVI carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1

Page 2: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 9 B-I-m-A-17862.02 Necropolă Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. XIV-XV carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

10 B-I-m-A-17862.03 Aşezare Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. XV-XVI carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

11 B-I-m-A-17862.04 Aşezare Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. X carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

12 B-I-m-A-17862.05 Aşezare Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. VI-VII p. Chr. carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

13 B-I-m-A-17862.06 Aşezare Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; sec. II-IV p. Chr. carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

14 B-I-m-A-17862.07 Aşezare Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; Epoca bronzului - carou cadastral 3' - 2'; NM(*) cultura Tei

15 B-I-m-A-17862.08 Aşezare Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; Epoca bronzului - carou cadastral 3' - 2'; NM(*) cultura Glina III

16 B-I-s-B-17863 Băneasa - Vatra Nouă - Aşezare Cartierul Băneasa, la N şi S de Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou sec. IX-XI cadastral 3' - 2'; LK(*)

17 B-I-s-B-17864 Băneasa - La Stejar Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*)

18 B-I-m-B-17864.01 Aşezare Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral sec. VI-VII p. Chr. 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*)

19 B-I-m-B-17864.02 Aşezare Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral Hallstatt 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*)

20 B-I-m-B-17864.03 Aşezare Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral Epoca bronzului - 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*) cultura Tei

21 B-I-s-B-17865 Bucureştii Noi - Ştrand Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 2

Page 3: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 22 B-I-m-B-17865.01 Aşezare Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi sec. XIV-XVI str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

23 B-I-m-B-17865.02 Aşezare Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi Latene, cultura geto- str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*) dacică

24 B-I-m-B-17865.03 Aşezare Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi Neolitic str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

25 B-I-s-B-17866 Dămăroaia Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*)

26 B-I-m-B-17866.01 Aşezare Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. sec. XVIII Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*)

27 B-I-m-B-17866.02 Aşezare Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. sec. VI p. Chr. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*)

28 B-I-m-B-17866.03 Aşezare Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. sec. II-I a. Chr. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; Latene, cultura geto- carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*) dacică

29 B-I-s-B-17867 Dămăroaia - Pod Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*)

30 B-I-m-B-17867.01 Aşezare Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi Latene, cultura geto- malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*) dacică

31 B-I-m-B-17867.02 Aşezare Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi Epoca bronzului malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*)

32 B-I-s-B-17868 Băneasa Sat - aşezare Cartierul Băneasa, la intersecţia Bd. Ion Ionescu de la Brad cu str. sec. IX-XI C. Dobrogeanu Gherea; carou cadastral 1' - 0; IH şi GF(*)

33 B-I-s-B-17869 Băneasa Lac Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 3

Page 4: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 34 B-I-m-B-17869.01 Aşezare Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus sec. IX-XI de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

35 B-I-m-B-17869.02 Aşezare Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus sec. VI-VII p. Chr. de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

36 B-I-m-B-17869.03 Aşezare Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus sec. III-IV p. Chr. de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

37 B-I-m-B-17869.04 Aşezare Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus Epoca bronzului de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

38 B-I-m-B-17869.05 Locuire Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus Paleolitic de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

39 B-I-s-B-17870 Băneasa Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

40 B-I-m-B-17870.01 Aşezare Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou sec. VI p. Chr. cadastral 1 - 2; GF(*)

41 B-I-m-B-17870.02 Aşezare Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou Latene, cultura geto- cadastral 1 - 2; GF(*) dacică

42 B-I-s-B-17871 Vestigiile curţii Văcăreştilor La N de triajul Gării Băneasa, având la NV Şos. Străuleşti şi str. sec. XVIII-XIX Băiculeşti şi la E Lacul Băneasa; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

43 B-I-s-B-17872 Pivniţa Palatului Bibescu Cartierul Băneasa, pe malul sudic al Lacului Băneasa, între Şos. prima jum. sec. XIX Bucureşti - Ploieşti la E şi Aleea Mateloţilor la NV; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

44 B-I-s-B-17873 Pepiniera Nordului La circa 75 m est de Şos. Nordului

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 4

Page 5: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 45 B-I-m-B-17873.01 Aşezare La circa 75 m est de Şos. Nordului Latene

46 B-I-m-B-17873.02 Aşezare La circa 75 m est de Şos. Nordului Epoca bronzului

47 B-I-s-B-17874 Herăstrău - locuire Parcul Herăstrău, având la N, V şi S, Lacul Herăstrău; carou Paleolitic cadastral 3 - 4; GF şi ED(*)

48 B-I-s-B-17875 Bordei Parcul Floreasca, între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*)

49 B-I-m-B-17875.01 Aşezare Parcul Floreasca, între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. sec. VI p. Chr. Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*)

50 B-I-m-B-17875.02 Aşezare Parcul Floreasca, între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. Neolitic Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*)

51 B-I-s-B-17876 Lacul Tei (Debarcader) Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

52 B-I-m-B-17876.01 Necropolă Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. sec. III p. Chr. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

53 B-I-m-B-17876.02 Necropolă Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Latene, cultura geto- Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi dacică B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

54 B-I-m-B-17876.03 Aşezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. sec. VI p. Chr. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

55 B-I-m-B-17876.04 Aşezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. sec. II-IV p. Chr. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 5

Page 6: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 56 B-I-m-B-17876.05 Aşezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Latene, cultura geto- Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi dacică B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

57 B-I-m-B-17876.06 Aşezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Epoca bronzului, Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi cultura Tei B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

58 B-I-s-B-17877 Pepiniera Toboc - aşezare Pe malul vestic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa; Epoca bronzului carou cadastral 3 - 4; D'E'(*)

59 B-I-s-B-17878 Pipera - Andronache Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

60 B-I-m-B-17878.01 Aşezare Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la sec. IX-XI V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

61 B-I-m-B-17878.02 Aşezare Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la sec. IV p. Chr. V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

62 B-I-m-B-17878.03 Aşezare Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la Latene, cultura geto- V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*) dacică

63 B-I-m-B-17878.04 Aşezare Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la Hallstatt V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

64 B-I-m-B-17878.05 Aşezare Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la Epoca bronzului V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

65 B-I-s-B-17879 Str. Soldat Ghivan Nicolae Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*)

66 B-I-m-B-17879.01 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi sec. III-IV p. Chr. Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*)

67 B-I-m-B-17879.02 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi sec. II-I a.Chr. Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*) Latene, cultura geto- dacică

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 6

Page 7: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 68 B-I-m-B-17879.03 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi Epoca bronzului Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*)

69 B-I-s-B-17880 Ziduri-între-vii Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

70 B-I-m-B-17880.01 Fundaţii palat Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni sec. XVII

71 B-I-m-B-17880.02 Aşezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Epoca migraţiilor

72 B-I-m-B-17880.03 Aşezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Latene, cultura geto- dacică

73 B-I-m-B-17880.04 Aşezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Epoca bronzului

74 B-I-m-B-17880.05 Aşezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Neolitic

75 B-I-m-B-17880.06 Aşezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Paleolitic

76 B-I-s-B-17881 Fundenii Doamnei Pe malul nordic al lacului Fundeni

77 B-I-m-B-17881.01 Aşezare Pe malul nordic al lacului Fundeni Epoca migraţiilor

78 B-I-m-B-17881.02 Aşezare Pe malul nordic al lacului Fundeni Epoca bronzului

79 B-I-s-B-17882 Parcul Pantelimon Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu, la cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' şi 13 - 14; O'P', R'S'(*)

80 B-I-m-B-17882.01 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu, sec. III-IV p. Chr. la cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' şi 13 - 14; O'P', R'S'(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 7

Page 8: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 81 B-I-m-B-17882.02 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu, sec. II-I a. Chr. la cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Latene, cultura geto- Biruinţei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' şi 13 - 14; O'P', R'S'(*) dacică

82 B-I-m-B-17882.03 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu, Epoca bronzului, la cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. cultura Glina III Biruinţei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' şi 13 - 14; O'P', R'S'(*)

83 B-I-s-B-17883 Căţelu Nou Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; carou cadastral 13 - 14; R'S'(*)

84 B-I-m-B-17883.01 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; sec. VI-VII p. Chr. carou cadastral 13 - 14; R'S'(*)

85 B-I-m-B-17883.02 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; sec. II-III p. Chr. carou cadastral 13 - 14; R'S'(*)

86 B-I-m-B-17883.03 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; Latene, cultura geto- carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) dacică

87 B-I-m-B-17883.04 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; Hallstatt carou cadastral 13 - 14; R'S'(*)

88 B-I-m-B-17883.05 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; Epoca bronzului, carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) cultura Tei

89 B-I-m-B-17883.06 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; Epoca bronzului, carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) cultura Glina III

90 B-I-m-B-17883.07 Aşezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; Neolitic, cultura Boian carou cadastral 13 - 14; R'S'(*)

91 B-I-s-A-17884 Mănăstirea Chiajna Giuleşti Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

92 B-I-m-A-17884.01 Ruinele mănăstirii Chiajna Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de sec. XVIII Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 8

Page 9: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 93 B-I-m-A-17884.02 Aşezare Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de sec. XVIII Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

94 B-I-m-A-17884.03 Aşezare Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de sec. IX-XI Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

95 B-I-m-A-17884.04 Aşezare Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de sec. III-IV p. Chr. Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

96 B-I-m-A-17884.05 Aşezare Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Epoca bronzului, Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; cultura Tei UT(*)

97 B-I-m-A-17884.06 Aşezare Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Neolitic, cultura Boian Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

98 B-I-s-B-17885 Institutul Pasteur - aşezare Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Lacului Dâmboviţa, între str. sec. II-IV p. Chr. Crinului, Pomilor şi baza de antrenament a clubului Rapid; carou cadastral 7 - 8; PO şi NM(*)

99 B-I-s-A-17886 Militari - Câmpul Boja Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

100 B-I-m-A-17886.01 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea sec. XVIII-XIX Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

101 B-I-m-A-17886.02 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea sec. IX Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

102 B-I-m-A-17886.03 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea sec. VI-VII p. Chr. Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 9

Page 10: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 103 B-I-m-A-17886.04 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea sec. III p. Chr. Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

104 B-I-m-A-17886.05 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea sec. IV-III a. Chr. Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş Latene, cultura geto- spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) dacică

105 B-I-m-A-17886.06 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Epoca bronzului, Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş cultura Tei spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

106 B-I-m-A-17886.07 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Epoca bronzului, Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş cultura Glina III spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

107 B-I-m-A-17886.08 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Neolitic Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 - 10 şi 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

108 B-I-s-A-17887 Dealul Ciurel Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

109 B-I-m-A-17887.01 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între sec. XVI-XVII acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

110 B-I-m-A-17887.02 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între sec. IX-XI acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

111 B-I-m-A-17887.03 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între sec. VI-VII acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

112 B-I-m-A-17887.04 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între Latene, cultura geto- acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - dacică 12; NM(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 10

Page 11: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 113 B-I-m-A-17887.05 Necropolă Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între Hallstatt acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

114 B-I-m-A-17887.06 Aşezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între Epoca bronzului, acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - cultura Glina III 12; NM(*)

115 B-I-s-B-17888 Universitatea Politehnică din Bucureşti Între Bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia de Arieş la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*)

116 B-I-m-B-17888.01 Necropolă Între bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia sec. XVI-XVIII de Arieş la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*)

117 B-I-m-B-17888.02 Aşezare Între bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia sec. XVI-XVIII de Arieş la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*)

118 B-I-m-B-17888.03 Aşezare Între bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia Epoca bronzului de Arieş la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*)

119 B-I-s-B-17889 Tunel de refugiu al Conacului Golescu Grant str. Ţibleş 64, pe malul stâng al Dâmboviţei, între str. Zinica sec. XVIII-XIX Golescu şi str. Adrian Fulga; carou cadastral 9 - 10; IH(*)

120 B-I-s-B-17890 Vatra satului Cotroceni Cartierul Cotroceni, pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Iuliu sec. XVI Maniu şi Vasile Milea la S şi Şos. Grozăveşti la E; carou cadastral 13 - 14; IH(*)

121 B-I-s-B-17891 Mănăstirea Antim - necropolă Între str. Justiţiei, George Georgescu şi Antim Ivireanu; carou sec. XVIII-XIX cadastral 15 - 16; CB(*)

122 B-I-s-B-17892 Piaţa Unirii În Piaţa Unirii; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

123 B-I-m-B-17892.01 Vestigiile Palatului Brâncoveanu În Piaţa Unirii; carou cadastral 15 - 16; CB(*) sec. XVII-XVIII

124 B-I-m-B-17892.02 Aşezare În Piaţa Unirii; carou cadastral 15 - 16; CB(*) sec. IX-XI

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 11

Page 12: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 125 B-I-s-B-17893 Piaţa Universităţii În Piaţa Universităţii; carou cadastral 13 - 14; CB(*)

126 B-I-m-B-17893.01 Fundaţiile ansamblului "Sf. Sava" În Piaţa Universităţii; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XVII-XVIII

127 B-I-m-B-17893.02 Necropolă În Piaţa Universităţii; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XVI-XVII

128 B-I-s-B-17894 Bd. I. C. Brătianu, nr. 1 Sub carosabilul Bd. I. C. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea; carou cadastral 13 - 14; CB(*)

129 B-I-m-B-17894.01 Fundaţiile turnului Colţea Sub carosabilul Bd. I. C. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea; carou cadastral 13 - 14; CB(*)

130 B-I-m-B-17894.02 Necropolă Sub carosabilul Bd. I. C. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea; sec. XVIII-XIX carou cadastral 13 - 14; CB(*)

131 B-I-s-B-17895 Biserica Sf. Gheorghe Nou Între Bd. I. C. Brătianu, str. Lipscani, Băniei şi Cavafii Vechi; carou cadastral 13 - 14; AA'(*)

132 B-I-m-B-17895.01 Necropolă Între Bd. I. C. Brătianu, str. Lipscani, Băniei şi Cavafii Vechi; carou Epoca medievală cadastral 13 - 14; AA'(*)

133 B-I-m-B-17895.02 Fundaţiile caselor egumeneşti Între Bd. I. C. Brătianu, str. Lipscani, Băniei şi Cavafii Vechi; carou sec. XVII cadastral 13 - 14; AA'(*)

134 B-I-m-B-17895.03 Fundaţiile hanului "Sf. Gheorghe Nou" Între Bd. I. C. Brătianu, str. Lipscani, Băniei şi Cavafii Vechi; carou sec. XVII cadastral 13 - 14; AA'(*)

135 B-I-s-A-17896 Curtea Veche Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*)

136 B-I-m-A-17896.01 Ruinele Palatului domnesc Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XV-XVIII

137 B-I-m-A-17896.02 Fundaţiile cetăţii Bucureştilor Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XV

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 12

Page 13: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 138 B-I-m-A-17896.03 Aşezare Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. IX-XI

139 B-I-m-A-17896.04 Aşezare Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. VI-VII

140 B-I-m-A-17896.05 Aşezare Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. III-IV

141 B-I-m-A-17896.06 Aşezare Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) Latene, cultura geto- dacică

142 B-I-m-A-17896.07 Aşezare Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) Epoca bronzului

143 B-I-m-A-17896.08 Aşezare Între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) Neolitic

144 B-I-s-B-17897 Piaţa de Flori - fundaţiile Bisericii Sf. Anton Între str. Şepcari şi str. Franceză; carou cadastral 13 - 14; CB(*) prima jum. sec. XVIII

145 B-I-s-B-17898 Dealul Patriarhiei Pe malul drept al Dâmboviţei, la E de Bd. Regina Maria, suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

146 B-I-m-B-17898.01 Necropolă Pe malul drept al Dâmboviţei, la E de Bd. Regina Maria, suprapus sec. XVII-XIX de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

147 B-I-m-B-17898.02 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, la E de Bd. Regina Maria, suprapus Epoca bronzului, de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - cultura Glina III 16; CB(*)

148 B-I-s-B-17899 Dealul Radu Vodă Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*)

149 B-I-m-B-17899.01 Necropolă Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi sec. XV-XVIII str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 13

Page 14: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 150 B-I-m-B-17899.02 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi a doua jum. sec. XV - str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) sec. XVI

151 B-I-m-B-17899.03 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi sec. IX-XI str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*)

152 B-I-m-B-17899.04 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi sec. VI-VII str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*)

153 B-I-m-B-17899.05 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi sec. IV p. Chr. str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*)

154 B-I-m-B-17899.06 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi Latene, cultura geto- str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) dacică

155 B-I-m-B-17899.07 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi Epoca bronzului, str. Oiţelor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) cultura Glina III

156 B-I-s-B-17900 Biserica Răzvan Între Calea Moşilor, str. Cavafii Vechi şi Florescu; carou cadastral 13 - 14; AA'(*)

157 B-I-m-B-17900.01 Necropolă Între Calea Moşilor, str. Cavafii Vechi şi Florescu; carou cadastral sec. XVII-XIX 13 - 14; AA'(*)

158 B-I-m-B-17900.02 Aşezare meşteşugărească Între Calea Moşilor, str. Cavafii Vechi şi Florescu; carou cadastral sec. XV-XVI 13 - 14; AA'(*)

159 B-I-s-B-17901 Biserica Slobozia str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

160 B-I-m-B-17901.01 Mormântul colectiv al bătăliei din 1631, str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie condusă de Matei Aga din Brâncoveni Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

161 B-I-m-B-17901.02 Necropolă str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie sec. XVII-XIX Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

162 B-I-m-B-17901.03 Aşezare str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie sec. XVII-XIX Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 14

Page 15: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 163 B-I-s-B-17902 Foişorul Mavrocordaţilor Pe malul stâng al Dâmboviţei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*)

164 B-I-m-B-17902.01 Fundaţiile casei Mavrocordaţilor Pe malul stâng al Dâmboviţei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia sec. XVIII str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*)

165 B-I-m-B-17902.02 Necropolă Pe malul stâng al Dâmboviţei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia sec. XVIII-XIX str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*)

166 B-I-m-B-17902.03 Aşezare Pe malul stâng al Dâmboviţei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia sec. XVII-XIX str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*)

167 B-I-m-B-17902.04 Aşezare Pe malul stâng al Dâmboviţei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia sec. VI-VII str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*)

168 B-I-s-B-17903 Biserica Dobroteasa Între Calea Văcăreşti, str. V. Stanciu şi Piscului; carou cadastral 17 - 18; AA'(*)

169 B-I-m-B-17903.01 Necropolă Între Calea Văcăreşti, str. V. Stanciu şi Piscului; carou cadastral 17 sec. XVI-XVIII - 18; AA'(*)

170 B-I-m-B-17903.02 Aşezare Între Calea Văcăreşti, str. V. Stanciu şi Piscului; carou cadastral 17 sec. XVI-XVIII - 18; AA'(*)

171 B-I-s-A-17904 Dealul Piscului Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

172 B-I-m-A-17904.01 Necropolă Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul sec. XIV-XVI Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

173 B-I-m-A-17904.02 Necropolă Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul sec. III-IV Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

174 B-I-m-A-17904.03 Aşezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul sec. IX-XI Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 15

Page 16: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 175 B-I-m-B-17904.04 Aşezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Latene, cultura geto- Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - dacică 22; AA'(*)

176 B-I-m-A-17904.05 Aşezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Epoca bronzului, Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - cultura Tei 22; AA'(*)

177 B-I-m-A-17904.06 Aşezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Neolitic Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

178 B-I-s-B-17905 Mărţişor Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

179 B-I-m-B-17905.01 Necropolă Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea sec. XVIII Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

180 B-I-m-B-17905.02 Aşezare Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea sec. XVIII Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

181 B-I-m-B-17905.03 Aşezare Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea Latene, cultura geto- Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*) dacică

182 B-I-s-B-17906 Lunca Bârzeşti Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou cadastral 23 - 24; D'E'(*)

183 B-I-m-B-17906.01 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou sec. XVIII-XIX cadastral 23 - 24; D'E'(*)

184 B-I-m-B-17906.02 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou sec. VI p. Chr. cadastral 23 - 24; D'E'(*)

185 B-I-m-B-17906.03 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou sec. II-IV p. Chr. cadastral 23 - 24; D'E'(*)

186 B-I-m-B-17906.04 Aşezare Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou Epoca bronzului, cadastral 23 - 24; D'E'(*) cultura Tei

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 16

Page 17: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 187 B-I-s-B-17907 CET Dudeşti Cartierul Titan, pe malul stâng al Dâmboviţei, la E de C.E.T. Dudeşti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca Veche, Drumul Lunca Cetăţii, Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart; carou cadastral 23 - 24; AA' şi B'C'(*)

188 B-I-m-B-17907.01 Aşezare Cartierul Titan, pe malul stâng al Dâmboviţei, la E de C.E.T. Latene, cultura geto- Dudeşti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca dacică Veche, Drumul Lunca Cetăţii, Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart; carou cadastral 23 - 24; AA' şi B'C'(*)

189 B-I-m-B-17907.02 Aşezare Cartierul Titan, pe malul stâng al Dâmboviţei, la E de C.E.T. Epoca bronzului, Dudeşti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca cultura Glina III Veche, Drumul Lunca Cetăţii, Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart; carou cadastral 23 - 24; AA' şi B'C'(*)

190 B-I-m-B-17908 Ruinele Hanului Stavropoleos str. Poştei colţ cu str. Stavropoleos 1722-1724

191 B-II-s-A-17909 Centrul istoric delimitare: la Nord - Bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea sec. XVI - XX Victoriei), Bd. Carol (până la intersecţia cu str. Hristo Botev); la Est - str. Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd. Carol până la intersecţia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - Bd. Corneliu

192 B-II-s-B-17910 Sit I Splaiul Independenţei - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzeşti - str. Sevastopol - str. Grigore Alexandrescu - str. Polonă - str. Mihai Eminescu -

193 B-II-s-B-17911 Sit II Splaiul Independenţei - Bd. Libertăţii - Piaţa Maria - Bd. George Coşbuc - str. Gazelei - str. Mitropolit Filaret - Piaţa Gării Filaret - str. Dr. C. Istrati - Piaţa Libertăţii - Bd. Mărăşeşti - Bd. Dimitrie Cantemir - Piaţa Unirii - str. Halelor

194 B-II-s-B-17912 Sit III Splaiul Independenţei - Piaţa Unirii - Bd. Unirii - Bd. Libertăţii

195 B-II-s-B-17913 Parcelarea Bazilescu Bd. Laminorului - str. Fabrica de Cărămidă -str. Elocinţei - str. sf. sec. XIX - prima Neajlovului - str. Coralilor - str. Piatra Morii - Bd. Gloriei - str. jum. sec. XX Triumfului - str. Lăstărişului - str. Mandolinei - str. Renaşterii - Şos. Chitila

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 17

Page 18: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 196 B-II-s-B-17914 Parcelarea Grant Şos. Giuleşti - str. Alizeului - str. Dr. Cristian Pascal - str. 1912 Chibzuinţei - str. Larisa - str. Stoica Vizitiul - Bd. Regiei - Şos.

197 B-II-s-B-17915 Parcelarea Progresul Şos. Giurgiului - str. Turnu Măgurele - str. Pogoanelor - Drumul prima jum. sec. XX Bercenarului

198 B-II-s-B-17916 Parcelarea Dristor str. Caloian Judeţul - str. lt. Aurel Botea - str. Dristor - Intr. 1915-1919 Amazoanei - str. Cerceluş - str. Diligenţei - str. Negoiu

199 B-II-s-B-17917 Parcelarea Călăraşi-Hârjeu Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi - Bd. Basarabia - str. Arh. D. Hârjeu - str. 1926 Arh. Gheorghe Sterian - str. Maior Coravu - Şos. Mihai Bravu

200 B-II-s-B-17918 Parcelarea Iancului Şos. Iancului - str. Lt. Victor Manu- str. Vatra Luminoasă - str. Dr. 1913 mr. Laurenţiu Claudian

201 B-II-s-B-17919 Parcelarea Iancului str. Gheorghe Folescu - str. Vatra Luminoasă - str. Sarafineşti - prima jum. sec. XX Şos. Iancului

202 B-II-s-B-17920 Parcelarea Gara Obor, fostă Ferdinand I str. Baicului - Bd. Gara Obor - Bd. Ferdinand - str. Eufrosin Poteca înc. sec. XX

203 B-II-s-B-17921 Parcelarea Negroponte Calea Floreasca - str. Glucozei - str. Rahmaninov - str. Grădiştea prima jum. sec. XX Floreştilor

204 B-II-s-B-17922 Parcelarea Fabrica de Chibrituri str. Fabrica de Chibrituri - Şos. Viilor (parţial) - Intr. Învoirii sf. sec. XIX

205 B-II-s-B-17923 Parcelarea Villacrosse str. Băniei - str. Cavafii Vechi - str. Colţei - Bd. I. C. Brătianu 1848

206 B-II-s-A-17924 Parcelarea Jianu-Bordei (U.C.B.) str. Armindenului - str. Jean Monet - Bd. Mircea Eliade - Bd. prima jum. sec. XX

207 B-II-s-B-17925 Parcelarea Dorobanţi Bd. Aviatorilor - Bd. Iancu de Hunedoara - Calea Dorobanţilor - str. prima jum. sec. XX Ermil Pangratti - str. Aviator Gh. Demetriade - Piaţa Aviatorilor

208 B-II-s-B-17926 Parcelarea Pieptănari str. Ion Băiculescu - Şos. Viilor - str. Dumitru Botez - str. Constantin prima jum. sec. XX Mănescu- Bd. Pieptănari - str. Tudor Dragu

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 18

Page 19: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 209 B-II-s-B-17927 Parcelarea Şerban Vodă Calea Şerban Vodă - str. soldat Ilie Şerban - str. Nicopole prima jum. sec. XX

210 B-II-s-B-17928 Parcelarea Verzişori str. Verzişori înc.sec.XIX

211 B-II-m-B-17929 Casa Nifon Mitropolitul Str. 11 iunie 2 sector 4 sf. sec. XIX

212 B-II-m-B-17930 Imobil (PMB) Str. Academiei 3 -5 sector 1 sf. sec. XIX

213 B-II-m-A-17931 Biserica "Sf. Nicolae - Dintr-o zi“ Str. Academiei 22 sector 1 1702, 1915

214 B-II-m-B-17932 Casă Str. Afluentului 30 sector 1 1900

215 B-II-m-B-17933 Casă Str. Albac 25 sector 1 prima jum. sec. XX

216 B-II-m-B-17939 Casa Gh. Cantacuzino Str. Alecsandri Vasile 1 -3 sector 1 1935

217 B-II-m-B-17940 Casă Str. Alecsandri Vasile 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

218 B-II-m-B-17941 Casă Str. Alecsandri Vasile 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

219 B-II-m-B-17942 Casă Str. Alecsandri Vasile 7 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

220 B-II-m-B-17943 Casă Str. Alecsandri Vasile 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

221 B-II-m-B-17944 Casă Str. Alecsandri Vasile 9 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 19

Page 20: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 222 B-II-m-B-17945 Casă Str. Alecsandri Vasile 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

223 B-II-m-B-17946 Casă Str. Alecsandri Vasile 13 sector 1 1900

224 B-II-m-B-17947 Muzeul Frederick şi Cecilia Cuţescu Storck Str. Alecsandri Vasile 16 sector 1 1914

225 B-II-m-B-17948 Casă Str. Alecsandri Vasile 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

226 B-II-m-B-17949 Casă Str. Alecsandri Vasile 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

227 B-II-m-B-17950 Casa Iulia Constantinescu Str. Alexandrescu Grigore 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

228 B-II-m-B-17951 Casă Str. Alexandrescu Grigore 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

229 B-II-m-B-17952 Casă Str. Alexandrescu Grigore 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

230 B-II-m-B-17953 Casă Str. Alexandrescu Grigore 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

231 B-II-m-B-17954 Casă Str. Alexandrescu Grigore 26 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

232 B-II-m-B-17955 Casă Str. Alexandrescu Grigore 28 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

233 B-II-m-B-17956 Casă Str. Alexandrescu Grigore 32 -34 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

234 B-II-m-B-17957 Casă Str. Alexandrescu Grigore 39 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 20

Page 21: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 235 B-II-m-B-17958 Casă Aleea Alexandru 4 sector 1 prim. jum. sec. XX

236 B-II-m-B-17959 Casă Aleea Alexandru 5 sector 1 prim. jum. sec. XX

237 B-II-m-B-17960 Casă Aleea Alexandru 6 sector 1 prim. jum. sec. XX

238 B-II-m-B-17961 Casă Aleea Alexandru 7 sector 1 prim. jum. sec. XX

239 B-II-m-B-17962 Casă Aleea Alexandru 8 sector 1 prim. jum. sec. XX

240 B-II-m-B-17963 Casă Aleea Alexandru 14 sector 1 prim. jum. sec. XX

241 B-II-m-B-17964 Casă Aleea Alexandru 19 sector 1 prim. jum. sec. XX

242 B-II-m-B-17965 Casă Aleea Alexandru 22 sector 1 prim. jum. sec. XX

243 B-II-m-B-17966 Casă Aleea Alexandru 23 sector 1 prim. jum. sec. XX

244 B-II-m-B-17967 Casă Aleea Alexandru 33 sector 1 prim. jum. sec. XX

245 B-II-m-B-17968 Casă Aleea Alexandru 34 sector 1 prim. jum. sec. XX

246 B-II-m-B-17969 Casă Aleea Alexandru 35 sector 1 prim. jum. sec. XX

247 B-II-m-B-17970 Casă Aleea Alexandru 37 sector 1 prim. jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 21

Page 22: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 248 B-II-m-B-17971 Casă Aleea Alexandru 38 sector 1 prim. jum. sec. XX

249 B-II-m-B-17972 Casă Aleea Alexandru 40 sector 1 prim. jum. sec. XX

250 B-II-m-B-17973 Casă Aleea Alexandru 41 sector 1 prim. jum. sec. XX

251 B-II-m-B-17974 Casă Aleea Alexandru 43 sector 1 prim. jum. sec. XX

252 B-II-m-B-17975 Casă Aleea Alexandru 44 sector 1 prim. jum. sec. XX

253 B-II-m-B-17976 Casă Aleea Alexandru 45 sector 1 prim. jum. sec. XX

254 B-II-m-B-17977 Casă Aleea Alexandru 47 sector 1 prim. jum. sec. XX

255 B-II-m-B-17978 Casă Intr. Alexe Marin 2 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

256 B-II-m-B-17979 Casă Intr. Alexe Marin 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

257 B-II-m-B-17980 Casă Intr. Alexe Marin 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

258 B-II-m-B-17981 Casă Intr. Alexe Marin 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

259 B-II-m-B-17982 Casă Str. Aman Theodor pictor 1 sector 1 sf. sec. XIX

260 B-II-m-B-17983 Casă Str. Aman Theodor pictor 2 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 22

Page 23: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 261 B-II-m-B-17984 Casă Str. Aman Theodor pictor 3 -5 sector 1 sf. sec. XIX

262 B-II-m-B-17985 Casă Str. Aman Theodor pictor 4 sector 1 sf. sec. XIX

263 B-II-m-B-17986 Casă Str. Aman Theodor pictor 6 sector 1 sf. sec. XIX

264 B-II-m-B-17987 Casă Str. Aman Theodor pictor 8 sector 1 sf. sec. XIX

265 B-II-m-B-17988 Casă Str. Aman Theodor pictor 9 A sector 1 sf. sec. XIX

266 B-II-m-B-17989 Casă Str. Aman Theodor pictor 10 sector 1 sf. sec. XIX

267 B-II-m-B-17990 Casă Str. Aman Theodor pictor 16 sector 1 sf. sec. XIX

268 B-II-m-B-17991 Casă Str. Aman Theodor pictor 18 sector 1 sf. sec. XIX

269 B-II-m-B-17992 Casă Str. Aman Theodor pictor 23 -25 sector 1 sf. sec. XIX

270 B-II-m-B-17993 Casa Theodor Aman Str. Aman Theodor pictor 27 sector 1 sf. sec. XIX

271 B-II-m-B-17994 Casă Str. Aman Theodor pictor 30 sector 1 sf. sec. XIX

272 B-II-m-B-17995 Casă Str. Aman Theodor pictor 31 sector 1 sf. sec. XIX

273 B-II-m-B-17996 Casă Str. Aman Theodor pictor 38 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 23

Page 24: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 274 B-II-m-B-17997 Casă Str. Aman Theodor pictor 40 sector 1 sf. sec. XIX

275 B-II-m-B-19101 Casă Str. Andrič Ivo 1 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

276 B-II-m-B-19102 Casă Str. Andrič Ivo 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

277 B-II-m-B-19103 Casă Str. Andrič Ivo 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

278 B-II-m-B-19104 Casă Str. Andrič Ivo 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

279 B-II-m-B-19105 Casă Str. Andrič Ivo 5 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

280 B-II-m-B-17998 Casă Str. Ankara 2 sector 1 prim. jum.sec.XX

281 B-II-m-B-17999 Casă Str. Ankara 4 sector 1 prim. jum.sec.XX

282 B-II-m-A-18000 Casa Oprea Soare Str. Apolodor 1 sector 5 1914

283 B-II-m-A-18001 Arcul de Triumf Piaţa Arcul de Triumf f.n. sector 1 1936

284 B-II-m-B-18002 Imobil Str. Armenească 10 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

285 B-II-m-B-18003 Casă Str. Armenească 35 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

286 B-II-m-B-18004 Casa Dimitrie Gusti Str. Armindenului 4 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 24

Page 25: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 287 B-II-m-B-18005 Casă Str. Armindenului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

288 B-II-m-B-18006 Casă Str. Atelierului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

289 B-II-m-B-18007 Casă Str. Atelierului 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

290 B-II-m-B-18008 Casă Str. Atelierului 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

291 B-II-m-B-18009 Casă Str. Atelierului 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

292 B-II-m-B-18010 Casă Str. Atelierului 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

293 B-II-m-B-18011 Casă Str. Atelierului 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

294 B-II-m-B-18012 Casă Str. Atelierului 21 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

295 B-II-m-B-18013 Casă Str. Atelierului 22 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

296 B-II-m-B-18014 Casă Str. Atelierului 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

297 B-II-m-B-18015 Vilă Str. Atena 2 bis sector 1 sf. sec. XX

298 B-II-m-B-18016 Vilă Str. Atena 3 sector 1 sf. sec. XX

299 B-II-m-B-18017 Vilă Str. Atena 4 sector 1 sf. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 25

Page 26: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 300 B-II-m-B-18018 Vilă Str. Atena 6 sector 1 sf. sec. XX

301 B-II-m-B-18019 Vilă Str. Atena 8 sector 1 sf. sec. XX

302 B-II-m-B-18020 Vilă Str. Atena 12 sector 1 sf. sec. XX

303 B-II-m-B-18021 Vilă Str. Atena 16 sector 1 sf. sec. XX

304 B-II-m-B-18022 Vilă Str. Atena 18 sector 1 sf. sec. XX

305 B-II-m-B-18023 Vilă Str. Atena 20 sector 1 sf. sec. XX

306 B-II-m-B-18024 Vilă Str. Atena 22 sector 1 sf. sec. XX

307 B-II-m-B-18025 Vilă Str. Atena 24 -26 sector 1 sf. sec. XX

308 B-II-a-B-18026 Centrul de Plasament "Sfânta Ecaterina" Bd. Averescu Al. mareşal 17 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

309 B-II-m-B-18027 Restaurantul Pescăruş Bd. Aviatorilor f.n. sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău) prima jum. sec. XX

310 B-II-m-B-18028 Institutul de Istorie "Nicolae Iorga“ Bd. Aviatorilor 1 sector 1 prima jum. sec. XX

311 B-II-m-B-18029 Casă Bd. Aviatorilor 3 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

312 B-II-m-B-18030 Casă Bd. Aviatorilor 5 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 26

Page 27: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 313 B-II-m-B-18031 Casă Bd. Aviatorilor 7 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

314 B-II-m-B-18032 Casă Bd. Aviatorilor 8 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

315 B-II-m-B-18033 Casă Bd. Aviatorilor 9 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

316 B-II-m-B-18034 Casă Bd. Aviatorilor 11 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

317 B-II-m-B-18035 Casă Bd. Aviatorilor 13 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

318 B-II-m-B-18036 Fostul garaj regal Bd. Aviatorilor 16 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

319 B-II-m-B-18037 Casă Bd. Aviatorilor 24 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

320 B-II-m-B-18038 Casă Bd. Aviatorilor 32 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

321 B-II-m-B-18039 Casă Bd. Aviatorilor 40 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

322 B-II-m-B-18040 Casă Bd. Aviatorilor 42 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

323 B-II-m-B-18041 Casă Bd. Aviatorilor 46 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

324 B-II-m-B-18042 Casă Bd. Aviatorilor 50 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

325 B-II-m-B-18043 Casă Bd. Aviatorilor 51 -53 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 27

Page 28: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 326 B-II-m-B-18044 Casă Str. Avram Iancu 1 sector 2 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

327 B-II-m-B-18045 Casă Str. Avram Iancu 5 -5A sector 2 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

328 B-II-m-B-18046 Fost cinematograf Str. Avrig 1 sector 2 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

329 B-II-m-B-18047 Casă Str. Avrig 3 sector 2 prima jum. sec. XX

330 B-II-m-B-18048 Fosta Fabrică de vopsele Str. Avrig 5 sector 2 prima jum. sec. XX

331 B-II-m-B-18049 Casă Str. Avrig 6 sector 2 prima jum. sec. XX

332 B-II-m-B-18050 Imobil Str. Avrig 18 sector 2 prima jum. sec. XX

333 B-II-m-B-18051 Casă Str. Avrig 78 sector 2 prima jum. sec. XX

334 B-II-m-B-18052 Casă Str. Avrig 80 A sector 2 prima jum. sec. XX

335 B-II-m-B-18053 Casă Str. Axinte Uricariul 23 sector 1 prima jum. sec. XX

336 B-II-m-B-18054 Casă Str. Axinte Uricariul 25 -27 sector 1 prima jum. sec. XX

337 B-II-m-B-18055 Casa George Bacovia Str. Bacovia George 63 sector 4 prima jum. sec. XX

338 B-II-a-B-18056 Ansamblul de arhitectură "Str. Baia de Fier Str. Baia de Fier sector 3 sf. sec. XIX nr. 1-7"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 28

Page 29: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 339 B-II-m-B-18057 Casă Str. Baia de Fier 1 A sector 3 sf. sec. XIX

340 B-II-m-B-18058 Casă Str. Baia de Fier 3 sector 3 sf. sec. XIX

341 B-II-m-B-18059 Casă Str. Baia de Fier 4 sector 3 sf. sec. XIX

342 B-II-m-B-18060 Casă Str. Baia de Fier 5 sector 3 sf. sec. XIX

343 B-II-m-B-18061 Casă Str. Baia de Fier 6 sector 3 sf. sec. XIX

344 B-II-m-B-18062 Casă Str. Baia de Fier 8 sector 3 sf. sec. XIX

345 B-II-m-B-18063 Imobil Str. Baia de Fier 10 sector 3 sf. sec. XIX

346 B-II-m-B-18064 Casă Str. Balaban Emil 6 sector 1 înc. sec.XX

347 B-II-m-B-18065 Casă Str. Balaban Emil 8 sector 1 înc. sec.XX

348 B-II-m-B-18066 Casă Str. Balaban Emil 9 sector 1 înc. sec.XX

349 B-II-m-B-18067 Casă Str. Balaban Emil 11 sector 1 înc. sec.XX

350 B-II-m-B-18068 Casă Str. Baldovin Pârcălabul 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

351 B-II-m-B-18069 Casă Str. Baldovin Pârcălabul 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 29

Page 30: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 352 B-II-m-B-18070 Casă Str. Baldovin Pârcălabul 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

353 B-II-m-B-18071 Casă Str. Baldovin Pârcălabul 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

354 B-II-m-B-18072 Casă Str. Baldovin Pârcălabul 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

355 B-II-m-B-18073 Primăria Sectorului 1 Bd. Banul Manta 9 sector 1 1927 - 1929

356 B-II-m-B-18074 Clădire (anexă Palat Ştirbei, Calea Victoriei Str. Banului 2 sector 1 sf. sec. XIX nr. 107)

357 B-II-m-B-18075 Casă Str. Banului 3 sector 1 sf. sec. XIX

358 B-II-m-A-18076 Biserica "Sf. Nicolae - Udricani“ Str. Barasch Iuliu dr. 11 sector 3 1735, 1834, 1940

359 B-II-m-B-18077 Casă Str. Barasch Iuliu dr. 15 sector 3 sf. sec. XIX

360 B-II-m-B-18078 Casă Str. Barierei 39 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

361 B-II-a-A-18091 Halele Uzinei Malaxa Bd. Basarabia 256 sector 3 1933

362 B-II-a-A-18092 Fabrica de ţevi "Republica“ Bd. Basarabia 256 A sector 3 1936 - 1938

363 B-II-a-B-18093 Ansamblul de arhitectură "Str. Batiştei" Str. Batiştei , între str. Jean Louis Calderon şi str. Vasile Lascăr sf. sec. XIX - prima sector 2 jum. sec. XX

364 B-II-m-B-18094 Casa Nicolae Filipescu Str. Batiştei 13 sector 2 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 30

Page 31: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 365 B-II-m-A-18095 Biserica "Sf. Nicolae - Batişte“ Str. Batiştei 21 sector 2 1764, sec.XIX

366 B-II-m-B-18096 Casa Marmorosch-Blank Str. Batiştei 24 A sector 2 1900

367 B-II-m-B-18097 Casă Str. Batiştei 39 sector 2 1897-1911

368 B-II-a-B-18098 Ansamblul de arhitectură "Str. Băcani" Str. Băcani sector 3 sf. sec. XIX

369 B-II-m-B-18099 Casă Str. Băcani 3 sector 3 sf. sec. XIX

370 B-II-m-B-18100 Prăvălie Str. Băcani 4 sector 3 sf. sec. XIX

371 B-II-m-B-18101 Prăvălie Str. Băcani 6 sector sf. sec. XIX

372 B-II-m-B-18102 Casă Str. Bălăcescu Costache 7 sector 1 sf. sec. XIX

373 B-II-a-B-18103 Ansamblul de arhitectură "Bd. Nicolae Bd. Bălcescu Nicolae , între str. C. A. Rosetti şi str. Batiştei sector prima jum. sec. XX Bălcescu"

374 B-II-m-B-18104 Imobil Bd. Bălcescu Nicolae 7 -9 sector 1 prima jum. sec. XX

375 B-II-m-B-18105 Imobil Bd. Bălcescu Nicolae 24 sector 1 prima jum. sec. XX

376 B-II-m-B-18106 Imobil Bd. Bălcescu Nicolae 26 sector 1 prima jum. sec. XX

377 B-II-m-A-18107 Biserica "Prea Sfântul Mântuitor" - Italiană Bd. Bălcescu Nicolae 28 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 31

Page 32: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 378 B-II-m-B-18108 Bloc Malaxa-Burileanu Bd. Bălcescu Nicolae 35 -35 A sector 1 1935 - 1937

379 B-II-m-B-18109 Casă Str. Băneasa Ancuţa 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

380 B-II-a-B-18110 Ansamblul de arhitectură "Str. Băniei" Str. Băniei sector 3 sf. sec. XIX

381 B-II-m-B-18111 Casă cu prăvălie Str. Băniei 3 sector 3 sf. sec. XIX

382 B-II-m-B-18112 Casă Str. Băniei 11 sector 3 sf. sec. XIX

383 B-II-m-B-18113 Casă Str. Băniei 15 sector 3 sf. sec. XIX

384 B-II-m-B-18114 Casă Str. Băniei 17 sector 3 sf. sec. XIX

385 B-II-m-B-18115 Casă Str. Băniei 19 sector 3 sf. sec. XIX

386 B-II-m-B-18116 Casă Str. Băniei 21 sector 3 sf. sec. XIX

387 B-II-m-B-18117 Casă Str. Băniei 23 sector 3 sf. sec. XIX

388 B-II-m-B-18118 Biserica "Sf. Maria a Darurilor" - Bărăţiei Str. Bărăţiei 27 sector 3 sec. XVII, 1828

389 B-II-m-B-18119 Bazarul Nirescher Str. Bărăţiei 33 sector 3 sec. XIX

390 B-II-m-B-18120 Case Str. Bărăţiei 46 -48 sector 3 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 32

Page 33: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 391 B-II-m-B-18121 Casă Str. Belgrad 4 sector 1 prima jum. sec. XX

392 B-II-m-B-18122 Casă Str. Belgrad 8 sector 1 prima jum. sec. XX

393 B-II-m-B-18123 Casă Str. Belgrad 10 -12 sector 1 prima jum. sec. XX

394 B-II-m-B-18124 Casă Str. Belgrad 14 sector 1 prima jum. sec. XX

395 B-II-m-B-18125 Casă Str. Berechet 10 A sector 2 prima jum. sec. XX

396 B-II-m-B-18126 Casă Str. Berthelot H. M. g-ral 5 sector 1 sf. sec. XIX

397 B-II-m-B-18127 Casă Str. Berthelot H. M. g-ral 7 sector 1 sf. sec. XIX

398 B-II-m-B-18128 Casă Str. Berthelot H. M. g-ral 8 sector 1 sf. sec. XIX

399 B-II-m-B-18129 Casa C. Fonilescu Str. Berthelot H. M. g-ral 8 A sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

400 B-II-m-B-18130 Casă Str. Berthelot H. M. g-ral 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

401 B-II-m-B-18131 Casa Robescu Str. Berthelot H. M. g-ral 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

402 B-II-m-A-18132 Catedrala romano-catolică "Sf. Iosif“ Str. Berthelot H. M. g-ral 17 sector 1 1875-1880

403 B-II-m-B-18133 Casă Str. Berthelot H. M. g-ral 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 33

Page 34: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 404 B-II-m-B-18134 Palatul Mitropolitan Romano-Catolic Str. Berthelot H. M. g-ral 19 sector 1 1925

405 B-II-m-B-18135 Palatul Ministerului Cultelor şi Artelor, azi Str. Berthelot H. M. g-ral 28 -30 sector 1 prima jum. sec. XX Ministerul Educaţiei şi Cercetării

406 B-II-m-B-18136 Imobil Str. Berthelot H. M. g-ral 36 sector 1 1935

407 B-II-m-B-18137 Casă Str. Berthelot H. M. g-ral 90 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

408 B-II-m-B-18138 Casă Str. Berzei 42 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

409 B-II-m-B-18139 Casă Str. Berzei 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

410 B-II-m-B-18140 Casă Str. Berzei 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

411 B-II-m-B-18141 Casă Str. Berzei 58 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

412 B-II-m-B-18142 Casă Str. Berzei 81 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

413 B-II-m-B-18143 Casă Str. Berzei 89 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

414 B-II-m-B-18144 Aşezămintele I. C. Brătianu Str. Biserica Amzei 5 -7 sector 1 1908

415 B-II-m-B-18145 Casă Str. Biserica Amzei 6 sector 1 sf. sec. XIX

416 B-II-m-A-18146 Casa Miţa Biciclista Str. Biserica Amzei 9 sector 1 sf. sec. XIX 1900

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 34

Page 35: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 417 B-II-m-B-18147 Casă Str. Biserica Amzei 10 sector 1 sf. sec. XIX

418 B-II-m-B-18148 Biserica Amzei Str. Biserica Amzei 12 sector 1 1898-1901

419 B-II-m-B-18149 Ambasada Republicii Franceze Str. Biserica Amzei 13 -15 sector 1 sf. sec. XIX

420 B-II-m-B-18150 Casă Str. Biserica Amzei 14 sector 1 sf. sec. XIX

421 B-II-m-B-18151 Casă Str. Biserica Amzei 16 -18 sector 1 sf. sec. XIX

422 B-II-m-B-18152 Casă Str. Biserica Amzei 20 sector 1 sf. sec. XIX

423 B-II-m-B-18153 Casa Oteteleşanu Str. Biserica Amzei 21 -23 sector 1 sf. sec. XIX

424 B-II-m-B-18154 Casă Str. Biserica Amzei 22 sector 1 sf. sec. XIX

425 B-II-m-B-18155 Casă Str. Biserica Amzei 24 sector 1 sf. sec. XIX

426 B-II-m-A-18156 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Str. Biserica Enei 1 sector 1 1912 - 1927 Mincu" - corpul vechi

427 B-II-a-A-18157 Mănăstirea Mărcuţa Str. Biserica Mărcuţa 8 sector sec.XVI - XVIII

428 B-II-m-A-18157.01 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" Str. Biserica Mărcuţa 8 sector 2 1587, sec. XVI - XVIII

429 B-II-m-A-18157.02 Turn clopotniţă Str. Biserica Mărcuţa 8 sector 2 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 35

Page 36: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 430 B-II-m-A-18157.03 Chilii Str. Biserica Mărcuţa 8 sector 2 sec. XIX

431 B-II-a-B-18158 Ansamblul Bisericii Răsvan Intr. Biserica Răsvan 3 sector sec. XVIII

432 B-II-m-B-18158.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului“, "Sf. Intr. Biserica Răsvan 3 sector 3 înc. sec. XVIII 1847 Filofteia“ - Răsvan

433 B-II-m-B-18158.02 Casa parohială Intr. Biserica Răsvan 3 sector 3 a doua jum.sec. XIX

434 B-II-m-B-18159 Casă Intr. Bitolia 5 sector 1 prima jum. sec.XX

435 B-II-m-B-18160 Casă Str. Blank Louis arh. 8 sector 1 1898

436 B-II-m-B-18161 Casa George Murnu Str. Blank Louis arh. 9 A sector 1 înc.sec.XX

437 B-II-m-B-18162 Casă Str. Blank Louis arh. 22 sector 1 1898

438 B-II-m-B-18163 Casă Str. Blank Louis arh. 28 sector 1 1898

439 B-II-m-B-18164 Casă Str. Blank Louis arh. 32 sector 1 1916

440 B-II-m-B-18165 Casă Str. Blănari 1 sector 3 sf. sec. XIX

441 B-II-m-B-18166 Casă Str. Blănari 2 sector 3 sf. sec. XIX

442 B-II-m-B-18167 Casă Str. Blănari 3 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 36

Page 37: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 443 B-II-m-B-18168 Casă Str. Blănari 4 sector 3 sf. sec. XIX

444 B-II-m-B-18169 Casă Str. Blănari 6 sector 3 sf. sec. XIX

445 B-II-m-B-18170 Casă Str. Blănari 8 sector 3 sf. sec. XIX

446 B-II-m-B-18171 Casă Str. Blănari 9 sector 3 sf. sec. XIX

447 B-II-m-B-18172 Casă Str. Blănari 10 -12 sector 3 sf. sec. XIX

448 B-II-m-B-18173 Imobil (Clubul Arhitecţilor) Str. Blănari 14 sector 3 prima jum.sec.XIX - sec.XX

449 B-II-m-B-18174 Biserica "Sf. Nicolae“ - Şelari Str. Blănari 16 sector 3 1699-1700, sec.XVIII - XIX

450 B-II-m-B-18175 Casă Str. Blănari 16 sector 3 sf.sec.XIX

451 B-II-m-B-18176 Casă Str. Bocşa 2 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

452 B-II-m-B-18177 Casă Str. Bocşa 4 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

453 B-II-m-B-18178 Casă Str. Bocşa 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

454 B-II-m-B-18179 Casă de târgoveţ Str. Bocşa 7 sector 2 1815

455 B-II-m-B-18180 Casa Theodor Speranţia Str. Bolliac Cezar 12 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 37

Page 38: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 456 B-II-m-B-18181 Imobil Str. Boteanu 3 , 3 A, 3 B sector 1 prima jum. sec. XX

457 B-II-m-B-18182 Hala Matache Măcelaru Piaţa Botescu Haralambie 1 sector 1 1887

458 B-II-a-B-18183 Ansamblul de arhitectură "Bd. Hristo Botev" Bd. Botev Hristo sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

459 B-II-m-B-18184 Blocul Societatea "Locuinţe ieftine" Bd. Botev Hristo 1 sector 3 1926

460 B-II-m-B-18185 Blocul Societatea "Astra Română“ Bd. Botev Hristo 2 sector 3 sf. sec. XIX

461 B-II-m-B-18186 Imobil Bd. Botev Hristo 3 sector 3 1900

462 B-II-m-B-18187 Imobil Bd. Botev Hristo 4 sector 3 sf. sec. XIX

463 B-II-m-B-18188 Imobil Bd. Botev Hristo 6 sector 3 sf. sec. XIX

464 B-II-m-B-18189 Imobil Bd. Botev Hristo 7 sector 3 sf. sec. XIX

465 B-II-m-B-18190 Imobil Bd. Botev Hristo 8 sector 3 sf. sec. XIX

466 B-II-m-B-18191 Imobil Bd. Botev Hristo 9 sector 3 sf. sec. XIX

467 B-II-m-B-18192 Imobil Bd. Botev Hristo 11 sector 3 sf. sec. XIX

468 B-II-m-B-18193 Imobil Bd. Botev Hristo 12 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 38

Page 39: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 469 B-II-m-B-18194 Imobil Bd. Botev Hristo 13 sector 3 sf. sec. XIX

470 B-II-m-B-18195 Imobil Bd. Botev Hristo 14 sector 3 sf. sec. XIX

471 B-II-m-B-18196 Imobil Bd. Botev Hristo 15 sector 3 sf. sec. XIX

472 B-II-m-B-18197 Imobil Bd. Botev Hristo 15 A sector 3 sf. sec. XIX

473 B-II-m-B-18198 Şcoala Comercială "N. Kreţulescu" Bd. Botev Hristo 17 -19 sector 3 1889

474 B-II-m-B-18199 Imobil Bd. Botev Hristo 20 sector 3 sf. sec. XIX

475 B-II-m-B-18200 Imobil Bd. Botev Hristo 21 sector 3 sf. sec. XIX

476 B-II-m-B-18201 Imobil Bd. Botev Hristo 22 sector 3 prima jum. sec. XX

477 B-II-m-B-18202 Imobil Bd. Botev Hristo 24 sector 3 prima jum. sec. XX

478 B-II-m-B-18203 Casă Bd. Botev Hristo 25 sector 3 sf. sec. XIX

479 B-II-m-B-18204 Imobil Bd. Botev Hristo 26 sector 3 prima jum. sec. XX

480 B-II-m-B-18205 Imobil Bd. Botev Hristo 27 sector 3 prima jum. sec. XX

481 B-II-m-B-18206 Casă Bd. Botev Hristo 28 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 39

Page 40: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 482 B-II-m-B-18207 Casă Bd. Botev Hristo 29 sector 3 sf. sec. XIX

483 B-II-m-B-18208 Imobil Bd. Botev Hristo 30 sector 3 înc. sec. XX

484 B-II-m-B-18209 Blocul "Gold" Bd. Botev Hristo 34 sector 3 înc. sec. XX

485 B-II-m-B-18210 Casă Bd. Botev Hristo 36 sector 3 sec. XIX

486 B-II-m-B-18211 Casă Bd. Botev Hristo 38 sector 3 sf. sec. XIX

487 B-II-m-B-18212 Imobil Bd. Botev Hristo 40 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

488 B-II-m-B-18213 Casă Bd. Botev Hristo 44 sector 3 sf. sec. XIX

489 B-II-m-B-18214 Casă Str. Botez Corneliu 3 sector 2 1935

490 B-II-m-B-18215 Casă Str. Brădeşti 3 sector 2 înc.sec.XX

491 B-II-m-B-18216 Casă Str. Brădeşti 18 sector 2 înc.sec.XX

492 B-II-m-B-18217 Casă Str. Brădeşti 21 sector 2 înc.sec.XX

493 B-II-m-B-18218 Casă Str. Brădeşti 22 sector 2 înc.sec.XX

494 B-II-m-B-18219 Fosta Secţie Amidon "Fulgerul“ Bragadiru Str. Brăiliţa 28 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 40

Page 41: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 495 B-II-m-B-18561 Imobil Str. Brătianu Gheorghe 7 sector 1 prima jum. sec. XX

496 B-II-m-B-18562 Casă Str. Brătianu Gheorghe 26 sector 1 prima jum. sec. XX

497 B-II-m-B-18563 Casă Str. Brătianu Gheorghe 28 sector 1 prima jum. sec. XX

498 B-II-m-B-18564 Casă Str. Brătianu Gheorghe 38 sector 1 prima jum. sec. XX

499 B-II-m-B-18565 Casă Str. Brătianu Gheorghe 42 sector 1 prima jum. sec. XX

500 B-II-m-B-18566 Vila Mihaela Str. Brătianu Gheorghe 44 sector 1 prima jum. sec. XX 1927

501 B-II-m-B-18567 Casă Str. Brătianu Gheorghe 46 sector 1 prima jum. sec. XX

502 B-II-m-B-18568 Casă Str. Brătianu Gheorghe 48 sector 1 prima jum. sec. XX

503 B-II-a-A-18220 Ansamblul Colţea Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 sec. XVIII

504 B-II-m-A-18220.01 Biserica "Trei Ierarhi“ - Colţea Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 1702

505 B-II-m-A-18220.02 Spitalul Colţea Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 1887

506 B-II-m-A-18221 Palatul Suţu Bd. Brătianu I. C. 2 sector 3 1830, sf. sec.XIX

507 B-II-m-B-18222 Imobil Bd. Brătianu I. C. 10 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 41

Page 42: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 508 B-II-m-B-18223 Imobil Bd. Brătianu I. C. 18 sector 3 sf. sec. XIX

509 B-II-m-B-18224 Imobil Bd. Brătianu I. C. 21 sector 3 sf. sec. XIX

510 B-II-m-A-18225 Biserica "Sf. Gheorghe Nou“ Bd. Brătianu I. C. 49 sector 3 sec. XVI-XX 1705

511 B-II-m-B-18226 Casă Str. Brezoianu Ion 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

512 B-II-m-B-18227 Casă Str. Brezoianu Ion 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

513 B-II-m-B-18228 Casă Str. Brezoianu Ion 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

514 B-II-m-B-18229 Imobil Str. Brezoianu Ion 53 sector 1 1935-1940

515 B-II-m-B-18230 Casă Str. Bucur 5 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

516 B-II-m-B-18231 Clubul Diplomaţilor Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău) prima jum. sec. XX

517 B-II-m-B-18232 Podul Băneasa Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 prima jum. sec. XX

518 B-II-m-A-18233 Pivniţele Casei Văcărescu Şos. Bucureşti-Ploieşti 2 sector 1 sec. XVIII

519 B-II-m-A-18234 Biserica "Sf. Nicolae“ - Băneasa Şos. Bucureşti-Ploieşti 6 -8 sector 1 1792

520 B-II-a-B-18235 Ansamblul de arhitectură "Strada General Str. Budişteanu C-tin g-ral sector 1 sf. sec. XIX Constantin Budişteanu "

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 42

Page 43: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 521 B-II-m-A-18236 Biserica "Sf.Nicolae“ - Manea Brutaru Str. Budişteanu C-tin g-ral 4 -6 sector 1 1787

522 B-II-m-B-18237 Casă (foste atenanse ale Palatului Ştirbei, Str. Budişteanu C-tin g-ral 7 sector 1 sf. sec. XIX Calea Victoriei nr. 107)

523 B-II-m-B-18238 Casă Str. Budişteanu C-tin g-ral 8 sector 1 sf. sec. XIX

524 B-II-m-B-18239 Casă Str. Budişteanu C-tin g-ral 10 sector 1 sf. sec. XIX

525 B-II-m-B-18240 Casă Str. Budişteanu C-tin g-ral 12 -14 sector 1 1894

526 B-II-m-B-18241 Casa Lahovary Str. Budişteanu C-tin g-ral 13 sector 1 sf. sec. XIX

527 B-II-m-B-18242 Casa Crissovelloni - Cantacuzino Str. Budişteanu C-tin g-ral 15 sector 1 sf. sec. XIX

528 B-II-m-B-18243 Muzeul Cornel Medrea Str. Budişteanu C-tin g-ral 16 sector 1 sf. sec. XIX

529 B-II-m-B-18244 Casa g-ral Constantin Budişteanu Str. Budişteanu C-tin g-ral 20 sector 1 sf. sec. XIX

530 B-II-m-B-18245 Casă Str. Budişteanu C-tin g-ral 28 sector 1 sf. sec. XIX

531 B-II-m-B-18246 Casă Str. Budişteanu C-tin g-ral 28 bis sector 1 1895

532 B-II-m-B-18247 Casă Str. Burghelea dr. 1 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

533 B-II-m-B-18248 Casă Str. Burghelea dr. 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 43

Page 44: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 534 B-II-m-B-18249 Casă Str. Burghelea dr. 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

535 B-II-m-B-18250 Casă Str. Burghelea dr. 13 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

536 B-II-m-B-18251 Casă Str. Burghelea dr. 14 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

537 B-II-m-B-18252 Casă Str. Burghelea dr. 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

538 B-II-m-B-18253 Casă Str. Burghelea dr. 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

539 B-II-m-B-18254 Casă Str. Burghelea dr. 17 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

540 B-II-m-B-18255 Casă Str. Burghelea dr. 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

541 B-II-m-B-18256 Casă Str. Burghelea dr. 22 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

542 B-II-m-B-18257 Casă Str. Buzeşti 2 -4 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

543 B-II-m-B-18258 Hotel Marna Str. Buzeşti 3 sector 1 sf. sec. XIX

544 B-II-m-B-18259 Casa în care a locuit Mihai Eminescu Str. Buzeşti 5 sector 1 sf. sec. XIX

545 B-II-m-B-18260 Casă Str. Buzeşti 32 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

546 B-II-m-B-18261 Casa Nicolae Iorga Str. Buzeşti 36 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 44

Page 45: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 547 B-II-m-B-18262 Casă Str. Buzeşti 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

548 B-II-m-B-18263 Casă Str. Buzeşti 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

549 B-II-m-B-18264 Biserica "Sf. Nicolae“ - Buzeşti Str. Buzeşti 55 sector 1 prima jum. sec.XIX

550 B-II-m-B-18265 Casă Str. Caimatei 1 sector 2 prima jum. sec. XX

551 B-II-m-B-18266 Casă Str. Caimatei 2 sector 2 prima jum. sec. XX

552 B-II-m-B-18267 Casă Str. Caimatei 3 sector 2 prima jum. sec. XX

553 B-II-m-B-18268 Imobil Str. Caimatei 8 sector 2 1935

554 B-II-m-B-18269 Casă Str. Caimatei 10 sector 2 1913-1919

555 B-II-m-B-18270 Casă Str. Caimatei 20 sector 2 prima jum. sec. XX

556 B-II-m-B-18271 Casă Str. Calderon Jean Louis 7 -9 sector 2 sf. sec. XIX

557 B-II-m-B-18272 Casă Str. Calderon Jean Louis 16 sector 2 sf. sec. XIX

558 B-II-a-B-18273 Ansamblul de arhitectură "Str. Radu Str. Calomfirescu Radu sector 3 sf. sec. XIX - înc.XIX Calomfirescu nr. 9-15; 10-16"

559 B-II-m-B-18274 Casă Str. Calomfirescu Radu 1 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 45

Page 46: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 560 B-II-m-B-18275 Casă Str. Calomfirescu Radu 3 sector 3 sf. sec. XIX

561 B-II-m-B-18276 Casă Str. Calomfirescu Radu 4 bis sector 3 sf. sec. XIX

562 B-II-m-B-18277 Casă Str. Calomfirescu Radu 5 sector 3 sf. sec. XIX

563 B-II-m-B-18278 Casă Str. Calomfirescu Radu 6 sector 3 sf. sec. XIX

564 B-II-m-B-18279 Bloc locuinţe Str. Calomfirescu Radu 7 sector 3 1931

565 B-II-m-B-18280 Casă Str. Calomfirescu Radu 9 sector 3 sf. sec. XIX

566 B-II-m-B-18281 Casă Str. Calomfirescu Radu 10 sector 3 sf. sec. XIX

567 B-II-m-B-18282 Casă Str. Calomfirescu Radu 11 sector 3 sf. sec. XIX

568 B-II-m-B-18283 Casa arh. L. Negresco Str. Calomfirescu Radu 12 sector 3 sf. sec. XIX

569 B-II-m-B-18284 Casă Str. Calomfirescu Radu 13 sector 3 sf. sec. XIX

570 B-II-m-B-18285 Casă Str. Calomfirescu Radu 14 sector 3 sf. sec. XIX

571 B-II-m-B-18286 Casa "cu geamuri bombate", casa N. Str. Calomfirescu Radu 15 sector 3 1861

572 B-II-m-B-18287 Casă Str. Calomfirescu Radu 16 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 46

Page 47: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 573 B-II-m-B-18288 Casă Str. Cameliei 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

574 B-II-m-B-18289 Casă Str. Cameliei 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

575 B-II-m-B-18290 Casă Str. Cameliei 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

576 B-II-m-B-18291 Casă Str. Cameliei 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

577 B-II-m-B-18292 Casă Str. Cameliei 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

578 B-II-m-B-18293 Casă Str. Cameliei 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

579 B-II-m-B-18294 Casă Str. Cameliei 22 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

580 B-II-m-B-18295 Casă Str. Cameliei 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

581 B-II-m-B-18296 Casă Str. Cameliei 30 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

582 B-II-m-B-18297 Casă Str. Cameliei 34 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

583 B-II-m-B-18298 Casă Str. Cameliei 36 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

584 B-II-m-B-18299 Casă Str. Cameliei 38 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

585 B-II-a-A-18300 Parcul Ioanid Piaţa Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 (delimitat de str. Polonă - Bd. sf. sec. XIX - înc.XX Dacia - str. Dumbrava Roşie)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 47

Page 48: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 586 B-II-a-B-18301 Grădina Icoanei Piaţa Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 (delimitată de str. pictor Arthur sf. sec. XIX - înc.XX Verona - str. D.A. Xenopol - str. dr. Dimitrie Gerota)

587 B-II-m-B-18302 Casă Str. Caracaş C-tin dr. 3 sector 1 înc.sec.XIX

588 B-II-m-B-18303 Casă Str. Caracaş C-tin dr. 8 sector 1 înc.sec.XIX

589 B-II-m-B-18304 Casă Str. Caracaş C-tin dr. 10 sector 1 înc.sec.XIX

590 B-II-m-B-18305 Casă Str. Caracaş C-tin dr. 13 sector 1 1910

591 B-II-m-B-18306 Banca de Comerţ Exterior Str. Carada Eugeniu 1 -3 sector 3 1910

592 B-II-m-B-18307 Casa I. L. Caragiale Str. Caragiale I. L. 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

593 B-II-m-B-18308 Casă Str. Caragiale I. L. 32 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

594 B-II-m-A-18309 Palatul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor Bd. Carol I 4 sector 3 1896

595 B-II-m-B-18310 Casă Bd. Carol I 6 sector 3 sf. sec. XIX

596 B-II-m-B-18311 Casă Bd. Carol I 8 sector 3 sf. sec. XIX

597 B-II-m-B-18312 Casă Bd. Carol I 10 sector 3 sf. sec. XIX

598 B-II-m-B-18313 Fostul Imobil "Astra“ Bd. Carol I 12 sector 3 înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 48

Page 49: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 599 B-II-m-B-18314 Imobil Bd. Carol I 25 sector 2 prima jum. sec. XX

600 B-II-m-B-18315 Imobil Bd. Carol I 27 sector 2 prima jum. sec. XX

601 B-II-m-B-18316 Fostul Hotel Naţional, azi ASIROM Bd. Carol I 31 -33 sector 2 prima jum. sec. XX

602 B-II-m-B-18317 Imobil Bd. Carol I 37 sector 2 prima jum. sec. XX

603 B-II-m-B-18318 Imobil Bd. Carol I 39 sector 2 prima jum. sec. XX

604 B-II-a-B-18319 Ansamblul Biserica Armenească Bd. Carol I 43 sector prima jum. sec. XX

605 B-II-m-B-18320 Biserica Armenească Bd. Carol I 43 sector 2 1911

606 B-II-m-B-18321 Biblioteca Armenească Bd. Carol I 43 sector 2 prima jum. sec. XX

607 B-II-m-B-18322 Imobil Bd. Carol I 53 sector 2 sf. sec. XIX - înc.XX

608 B-II-m-B-18323 Imobil Bd. Carol I 55 sector 2 sf. sec. XIX - înc.sec.XX

609 B-II-m-B-18324 Imobil Bd. Carol I 59 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

610 B-II-m-B-18325 Casă Bd. Carol I 64 sector 2 înc. sec. XX

611 B-II-m-B-18326 Casă Bd. Carol I 66 sector 2 înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 49

Page 50: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 612 B-II-m-B-18327 Imobil Bd. Carol I 72 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

613 B-II-a-B-18328 Ansamblul de arhitectură "Bd. Lascăr Bd. Catargiu Lascăr sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

614 B-II-m-B-18329 Casă Bd. Catargiu Lascăr 8 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

615 B-II-m-B-18330 Casa Dinu Lipatti Bd. Catargiu Lascăr 12 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

616 B-II-m-B-18331 Casa g-ral Arion Bd. Catargiu Lascăr 15 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

617 B-II-m-B-18332 Casa Amiral Vasile Urseanu Bd. Catargiu Lascăr 21 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

618 B-II-m-B-18333 Casă Bd. Catargiu Lascăr 29 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

619 B-II-m-B-18334 Casa Henry Coandă Bd. Catargiu Lascăr 29 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

620 B-II-m-B-18335 Fosta casă I. Cămărăşescu Bd. Catargiu Lascăr 39 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

621 B-II-m-B-18336 Casa Dr. Dobrovici Bd. Catargiu Lascăr 40 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

622 B-II-m-B-18337 Casă Bd. Catargiu Lascăr 50 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

623 B-II-m-A-18338 Casa Ing. Vasilescu Bd. Catargiu Lascăr 54 sector 1 sf. sec. XIX

624 B-II-m-B-18339 Casă Bd. Catargiu Lascăr 56 sector 1 sf. sec. XIX - înc.XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 50

Page 51: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 625 B-II-m-B-18340 Casă Bd. Catargiu Lascăr 58 sector 1 sf. sec. XIX - înc.XX

626 B-II-m-B-18341 Casă Str. Cavafii Vechi 11 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

627 B-II-m-B-18342 Casă Str. Cavafii Vechi 13 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

628 B-II-m-B-18343 Casă Str. Căderea Bastiliei 90 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

629 B-II-m-B-18344 Imobil Calea Călăraşilor 34 sector 3 prima jum. sec. XX

630 B-II-m-B-18345 Imobil Calea Călăraşilor 36 sector 3 prima jum. sec. XX

631 B-II-m-B-18346 Imobil Calea Călăraşilor 36 A sector 3 prima jum. sec. XX

632 B-II-m-B-18347 Imobil Calea Călăraşilor 38 sector 3 prima jum. sec. XX

633 B-II-m-B-18348 Imobil Calea Călăraşilor 42 sector 3 prima jum. sec. XX

634 B-II-m-B-18349 Imobil Calea Călăraşilor 44 sector 3 prima jum. sec. XX

635 B-II-m-B-18350 Imobil Calea Călăraşilor 46 sector 3 prima jum. sec. XX

636 B-II-m-B-18351 Casă Calea Călăraşilor 48 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

637 B-II-m-B-18352 Casă Calea Călăraşilor 54 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 51

Page 52: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 638 B-II-m-B-18353 Casă Calea Călăraşilor 57 sector 3 sf. sec. XIX

639 B-II-m-B-18354 Casă Calea Călăraşilor 57 A sector 3 sf. sec. XIX

640 B-II-m-B-18355 Casă Calea Călăraşilor 58 sector 3 sf. sec. XIX

641 B-II-m-B-18356 Casă Calea Călăraşilor 59 sector 3 sf. sec. XIX

642 B-II-m-B-18357 Casă Calea Călăraşilor 61 sector 3 sf. sec. XIX

643 B-II-m-B-18358 Casă Calea Călăraşilor 62 sector 3 sf. sec. XIX

644 B-II-m-B-18359 Casă Calea Călăraşilor 64 sector 3 sf. sec. XIX

645 B-II-m-B-18360 Casă Calea Călăraşilor 66 sector 3 sf. sec. XIX

646 B-II-m-B-18361 Casă Calea Călăraşilor 67 sector 3 sf. sec. XIX

647 B-II-m-B-18362 Casă Calea Călăraşilor 69 sector 3 sf. sec. XIX

648 B-II-m-B-18363 Casă Calea Călăraşilor 72 sector 3 sf. sec. XIX

649 B-II-m-B-18364 Casă Calea Călăraşilor 74 sector 3 sf. sec. XIX

650 B-II-m-B-18365 Casă Calea Călăraşilor 77 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 52

Page 53: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 651 B-II-m-B-18366 Casă Calea Călăraşilor 78 sector 3 sf. sec. XIX

652 B-II-m-B-18367 Casă Calea Călăraşilor 82 sector 3 sf. sec. XIX

653 B-II-m-A-18368 Biserica "Sf. Ştefan“ - Călăraşi Calea Călăraşilor 83 sector 3 1768

654 B-II-m-B-18369 Casă Calea Călăraşilor 84 sector 3 sf. sec. XIX

655 B-II-m-B-18370 Imobil Calea Călăraşilor 85 sector 3 sf. sec. XIX

656 B-II-m-B-18371 Imobil Calea Călăraşilor 87 sector 3 sf. sec. XIX

657 B-II-m-B-18372 Casă Calea Călăraşilor 88 sector 3 sf. sec. XIX

658 B-II-m-B-18373 Casă Calea Călăraşilor 89 sector 3 sf. sec. XIX

659 B-II-m-B-18374 Casă Calea Călăraşilor 91 sector 3 sf. sec. XIX

660 B-II-m-B-18375 Casă Calea Călăraşilor 92 sector 3 sf. sec. XIX

661 B-II-m-B-18376 Casă Calea Călăraşilor 93 sector 3 sf. sec. XIX

662 B-II-m-B-18377 Casă Calea Călăraşilor 96 sector 3 sec. XIX-XX

663 B-II-m-B-18378 Casă de târgoveţ Calea Călăraşilor 97 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 53

Page 54: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 664 B-II-m-B-18379 Casă Calea Călăraşilor 101 sector 3 sf. sec. XIX

665 B-II-m-B-18380 Casă Calea Călăraşilor 103 sector 3 sec. XIX-XX

666 B-II-m-B-18381 Casă Calea Călăraşilor 105 sector 3 sf. sec. XIX

667 B-II-m-B-18382 Casă Calea Călăraşilor 106 sector 3 sf. sec. XIX

668 B-II-m-B-18383 Casă Calea Călăraşilor 107 sector 3 sf. sec. XIX

669 B-II-m-B-18384 Casă Calea Călăraşilor 108 sector 3 sf. sec. XIX

670 B-II-m-B-18385 Casă Calea Călăraşilor 109 sector 3 sf. sec. XIX

671 B-II-m-B-18386 Casă Calea Călăraşilor 110 sector 3 sf. sec. XIX

672 B-II-m-B-18387 Casă Calea Călăraşilor 111 sector 3 1895

673 B-II-m-B-18388 Casă Calea Călăraşilor 124 sector 3 sf. sec. XIX

674 B-II-m-B-18389 Casă Calea Călăraşilor 126 sector 3 sf. sec. XIX

675 B-II-m-B-18390 Casă Calea Călăraşilor 129 sector 3 sf. sec. XIX

676 B-II-m-B-18391 Casă Calea Călăraşilor 130 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 54

Page 55: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 677 B-II-m-B-18392 Casă Calea Călăraşilor 132 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

678 B-II-m-A-18393 Hala Traian Calea Călăraşilor 133 sector 3 1896

679 B-II-m-B-18394 Casă Calea Călăraşilor 134 sector 3 sf. sec. XIX

680 B-II-m-B-18395 Casă Calea Călăraşilor 136 sector 3 prima jum. sec. XX

681 B-II-m-B-18396 Imobil Calea Călăraşilor 137 sector 3 prima jum. sec. XX

682 B-II-m-B-18397 Casă Calea Călăraşilor 139 sector 3 sf. sec. XIX

683 B-II-m-B-18398 Casă Calea Călăraşilor 141 sector 3 sf. sec. XIX

684 B-II-m-B-18399 Casă Calea Călăraşilor 142 sector 3 sf. sec. XIX

685 B-II-m-B-18400 Imobil Calea Călăraşilor 144 sector 3 prima jum. sec. XX

686 B-II-m-B-18401 Casă Calea Călăraşilor 146 sector 3 sf. sec. XIX

687 B-II-m-B-18402 Imobil Calea Călăraşilor 148 sector 3 1909

688 B-II-m-B-18403 Imobil Calea Călăraşilor 149 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

689 B-II-m-B-18404 Imobil Calea Călăraşilor 151 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 55

Page 56: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 690 B-II-m-B-18405 Imobil Calea Călăraşilor 152 sector 3 prima jum. sec. XX

691 B-II-m-B-18406 Fostul Cinematograf "Arta" Calea Călăraşilor 153 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

692 B-II-m-B-18407 Casă Calea Călăraşilor 155 sector 3 prima jum. sec. XX

693 B-II-m-B-18408 Casă Calea Călăraşilor 163 sector 3 prima jum. sec. XX

694 B-II-m-B-18409 Casă Calea Călăraşilor 255 sector 3 prima jum. sec. XX

695 B-II-a-B-18410 Ansamblul de arhitectură "Str. Căldărari" Str. Căldărari sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

696 B-II-m-B-18411 Casa George Călinescu Str. Călinescu George 53 sector 1 prima jum. sec. XX

697 B-II-m-B-18412 Casă Str. Căuzaşi 26 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

698 B-II-m-B-18413 Casă Str. Căuzaşi 29 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

699 B-II-m-B-18414 Casă Str. Căuzaşi 31 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

700 B-II-m-B-18415 Casă Str. Căuzaşi 33 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

701 B-II-m-B-18416 Casă Str. Căuzaşi 38 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

702 B-II-m-B-18417 Casă Str. Căuzaşi 40 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 56

Page 57: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 703 B-II-m-B-18418 Casă Str. Căuzaşi 43 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

704 B-II-m-B-18419 Casa Mătăsaru Str. Câmpia Turzii 12 sector 1 1927

705 B-II-m-B-18420 Imobil Str. Câmpineanu Ion 2 sector 1 1920

706 B-II-m-B-18421 Fostul Hotel Negoiu Str. Câmpineanu Ion 16 sector 1 prima jum. sec. XX

707 B-II-m-B-18422 Blocul Adriatica Str. Câmpineanu Ion 20 sector 1 sf. sec. XIX

708 B-II-m-B-18423 Sala Palatului Str. Câmpineanu Ion 28 sector 1 jum. XX

709 B-II-a-B-18429 Ansamblul de arhitectură "Str. Chile" Str. Chile sector 1 prima jum. sec. XX

710 B-II-m-B-18430 Casă Str. Chile 4 sector 1 prima jum. sec. XX

711 B-II-m-B-18431 Casă Str. Chile 8 sector 1 prima jum. sec. XX

712 B-II-m-B-18432 Casă Str. Chile 10 sector 1 prima jum. sec. XX

713 B-II-m-B-18433 Casă Str. Chiristigiilor 22 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

714 B-II-m-B-18434 Imobil Str. Chiristigiilor 24 sector 2 înc.sec.XX

715 B-II-m-B-18435 Imobil Str. Clemenceau Georges 2 sector 1 1890

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 57

Page 58: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 716 B-II-m-B-18436 Casă Str. Clemenceau Georges 5 sector 1 sf. sec. XIX

717 B-II-m-B-18437 Casă Str. Clopotarii Vechi 4 sector 1 sf. sec. XIX

718 B-II-m-B-18438 Casa George Oprescu Str. Clunet dr. 16 sector 5 prima jum. sec. XX

719 B-II-a-B-18439 Ansamblul de arhitectură "Str. Henri Coandă" Str. Coandă Henri sector 1 sf. sec. XIX

720 B-II-m-B-18440 Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Str. Coandă Henri 11 sector 1 sf. sec. XIX Pârvan"

721 B-II-m-B-18441 Casa Alex. G. Florescu Str. Coandă Henri 22 sector 1 sf. sec. XIX

722 B-II-m-B-18442 Casa Maria şi George Severeanu Str. Coandă Henri 26 sector 1 sf. sec. XIX

723 B-II-m-B-18443 Casa Argetoianu Str. Coandă Henri 36 sector 1 sf. sec. XIX

724 B-II-a-B-18444 Parcul Plumbuita Şos. Colentina f.n. sector 2 (delimitat de str. Doamna Ghica - Şos. sf. sec. XIX Colentina - str. Fabrica de Gheaţă - Lacul Plumbuita)

725 B-II-m-B-18445 Imobil Str. Colţei 1 sector 3 sf. sec. XIX

726 B-II-m-B-18446 Imobil Str. Colţei 2 sector 3 sf. sec. XIX

727 B-II-m-B-18447 Casă Str. Colţei 3 sector 3 sf. sec. XIX

728 B-II-m-B-18448 Casă Str. Colţei 4 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 58

Page 59: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 729 B-II-m-B-18449 Casă Str. Colţei 5 sector 3 sf. sec. XIX

730 B-II-m-B-18450 Casă Str. Colţei 6 sector 3 sf. sec. XIX

731 B-II-m-B-18451 Casă Str. Colţei 7 sector 3 sf. sec. XIX

732 B-II-m-B-18452 Locuinţă cu prăvalie, faţadă 1848 Str. Colţei 8 sector 3 1848

733 B-II-m-B-18453 Imobil Str. Colţei 9 sector 3 sf. sec. XIX

734 B-II-m-B-18454 Casă Str. Colţei 16 sector 3 sf. sec. XIX

735 B-II-m-B-18455 Casă Str. Colţei 18 sector 3 sf. sec. XIX

736 B-II-m-B-18456 Casă Str. Colţei 20 sector 3 cca. 1865

737 B-II-m-B-18457 Casă Str. Colţei 21 sector 3 sf. sec. XIX

738 B-II-m-B-18458 Casă Str. Colţei 22 sector 3 sf. sec. XIX

739 B-II-m-B-18459 Fostul magazin Star & Cohn Str. Colţei 24 sector 3 sf. sec. XIX

740 B-II-m-B-18460 Imobil Str. Colţei 25 sector 3 sf. sec. XIX

741 B-II-m-B-18461 Imobil Str. Colţei 26 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 59

Page 60: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 742 B-II-m-B-18462 Imobil Str. Colţei 27 sector 3 sf. sec. XIX

743 B-II-m-B-18463 Casă Str. Colţei 34 sector 3 sf. sec. XIX

744 B-II-m-B-18464 Casă Str. Colţei 38 sector 3 sf. sec. XIX

745 B-II-m-B-18465 Casă Str. Colţei 40 sector 3 sf. sec. XIX

746 B-II-m-B-18466 Casă Str. Colţei 40 B sector 3 sf. sec. XIX

747 B-II-m-B-18467 Imobil Str. Colţei 42 sector 3 sf. sec. XIX

748 B-II-m-B-18468 Imobil Str. Colţei 44 sector 3 sf. sec. XIX

749 B-II-m-B-18469 Imobil Str. Colţei 46 sector 3 1900

750 B-II-m-B-18470 Casă Str. Colţei 48 sector 3 sf. sec. XIX

751 B-II-m-B-18471 Casă Str. Colţei 50 sector 3 sf. sec. XIX

752 B-II-m-B-18472 Casă Str. Colţei 52 sector 3 sf. sec. XIX

753 B-II-a-B-18473 Ansamblul de arhitectură "Pasajul Comercial" Pasajul Comercial , între str. Gabroveni şi str. Lipscani sector 3 sf. sec. XIX

754 B-II-m-B-18474 Casă Str. Constantinescu Al. 34 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 60

Page 61: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 755 B-II-m-B-18475 Casă Str. Constantinescu Al. 36 sector 1 prima jum. sec. XX

756 B-II-m-B-18476 Casă Str. Constantinescu Al. 38 sector 1 prima jum. sec. XX

757 B-II-m-B-18477 Casă Str. Constantinescu Al. 42 sector 1 prima jum. sec. XX

758 B-II-m-B-18478 Casă Str. Constantinescu Al. 51 sector 1 prima jum. sec. XX

759 B-II-m-B-18479 Vila Vernescu Str. Constantinescu Al. 55 sector 1 prima jum. sec. XX

760 B-II-m-B-18480 Vila Sava Goiu Str. Constantinescu Al. 63 sector 1 prima jum. sec. XX

761 B-II-m-B-18481 Casă Str. Constantinescu M. prof. 1 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

762 B-II-m-B-18482 Casă Str. Constantinescu M. prof. 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

763 B-II-m-B-18483 Casă Str. Constantinescu M. prof. 5 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

764 B-II-m-B-18484 Casă Str. Constantinescu M. prof. 7 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

765 B-II-m-B-18485 Imobil Bd. Coposu Corneliu 33 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

766 B-II-m-B-18486 Imobil Bd. Coposu Corneliu 35 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

767 B-II-m-B-18487 Casă Bd. Coposu Corneliu 37 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 61

Page 62: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 768 B-II-m-B-18488 Imobil Bd. Coposu Corneliu 39 A sector 3 prima jum. sec. XX

769 B-II-m-B-18489 Imobil Bd. Coposu Corneliu 39 B sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

770 B-II-m-B-18490 Imobil Bd. Coposu Corneliu 41 B sector 3 înc. sec. XX

771 B-II-m-B-18491 Casă Bd. Coposu Corneliu 55 sector 3 sec. XIX

772 B-II-m-B-18492 Liceul "Emil Racoviţă“ Str. Coravu Ion maior 2 sector 2 1940-1946

773 B-II-m-B-18493 Casă Str. Costache Aristia 29 sector 1 sec. XX

774 B-II-m-B-18494 Casă Bd. Coşbuc George 3 sector 4 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

775 B-II-m-B-18495 Casă Bd. Coşbuc George 11 sector 4 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

776 B-II-m-B-18496 Casă Bd. Coşbuc George 13 sector 4 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

777 B-II-m-B-18497 Casă Bd. Coşbuc George 15 sector 4 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

778 B-II-m-B-18498 Casă Bd. Coşbuc George 15 A sector 4 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

779 B-II-m-B-18499 Casă Bd. Coşbuc George 31 -37 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

780 B-II-m-B-18500 Fostul Seminar Teologic, azi Institutul Tehnic Bd. Coşbuc George 39 -49 sector 5 sf. sec. XIX - înc. Militar sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 62

Page 63: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 781 B-II-m-B-18501 Casă Bd. Coşbuc George 40 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

782 B-II-m-B-18502 Casă Bd. Coşbuc George 50 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

783 B-II-m-B-18503 Casă Bd. Coşbuc George 51 -61 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

784 B-II-m-B-18504 Casă Bd. Coşbuc George 52 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

785 B-II-m-B-18505 Casă Bd. Coşbuc George 67 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

786 B-II-m-B-18506 Casă Bd. Coşbuc George 69 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

787 B-II-m-B-18507 Casă Bd. Coşbuc George 71 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

788 B-II-a-B-18508 Grădina Botanică Şos. Cotroceni 62 sector 5 (delimitată de Şos. Cotroceni - Şos. sf. sec. XIX - înc. Grozăveşti - Splaiul Independenţei - str. Dimitrie Brândză) sec. XX

789 B-II-a-B-18509 Ansamblul de arhitectură "Str. Covaci" Str. Covaci sector 3 sf. sec. XIX

790 B-II-m-B-18510 Cafeneaua veche Str. Covaci 16 sector 3 jum. sec. XIX

791 B-II-m-B-18511 Biserica "Sf.Nicolae“-Dudeşti Str. Credinţei 2 A sector 3 înc. sec. XIX

792 B-II-m-B-18512 Casă Str. Cristian Radu 2 sector 2 1900

793 B-II-m-B-18513 Casă Str. Cristian Radu 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 63

Page 64: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 794 B-II-m-B-18514 Imobil Str. Cristian Radu 5 sector 2 înc.sec.XX

795 B-II-m-B-18515 Casa arh. Arghir Culina Str. Cristian Radu 7 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

796 B-II-m-B-18516 Casă Str. Cristian Radu 8 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

797 B-II-m-A-18517 Biserica "Schimbarea la Faţă" - Cuţitul de Str. Cuţitul de Argint 1 sector 4 sec.XVIII - sec.XIX Argint 1906

798 B-II-m-A-18518 Observatorul astronomic Bosianu Str. Cuţitul de Argint 3 -5 sector 4 1908

799 B-II-m-B-18519 Casă Str. Cuza Alexandru Ioan 17 sector 1 sf. sec. XIX

800 B-II-m-B-18520 Casă Str. Cuza Alexandru Ioan 19 sector 1 sf. sec. XIX

801 B-II-m-B-18521 Casă Str. Cuza Alexandru Ioan 21 sector 1 sf. sec. XIX

802 B-II-m-B-18522 Casă Str. Cuza Alexandru Ioan 24 sector 1 sf. sec. XIX

803 B-II-a-B-18523 Ansamblul de arhitectură "Bd. Dacia" Bd. Dacia , între str. Polonă şi str. Aurel Vlaicu, între str. Aurel sf. sec. XIX - înc. Vlaicu şi str. Icoanei sector 2 sec. XX

804 B-II-m-A-18524 Casa Kreţulescu, azi Muzeul Literaturii Române Bd. Dacia 12 sector 1 1863

805 B-II-m-B-18525 Casă Bd. Dacia 56 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

806 B-II-m-B-18526 Casă Bd. Dacia 58 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 64

Page 65: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 807 B-II-m-B-18527 Casă Bd. Dacia 60 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

808 B-II-m-B-18528 Imobil locuinţe - ing. E. Prager Bd. Dacia 61 sector 1 prima jum. sec. XX

809 B-II-m-B-18529 Casă Bd. Dacia 62 sector 2 prima jum. sec. XX

810 B-II-m-B-18530 Imobil locuinţe - Th. Nicolau Bd. Dacia 66 sector 1 prima jum. sec. XX

811 B-II-m-B-18531 Casă Bd. Dacia 67 sector 1 prima jum. sec. XX

812 B-II-m-B-18532 Imobil locuinţe - Margittay Bd. Dacia 69 sector 1 prima jum. sec. XX

813 B-II-m-B-18533 Imobil Bd. Dacia 72 sector 2 prima jum. sec. XX

814 B-II-m-B-18534 Imobil Bd. Dacia 74 sector 2 prima jum. sec. XX

815 B-II-m-B-18535 Casă Bd. Dacia 75 sector 1 prima jum. sec. XX

816 B-II-m-B-18536 Imobil Bd. Dacia 78 sector 2 prima jum. sec. XX

817 B-II-m-B-18537 Casă Bd. Dacia 79 sector 1 prima jum. sec. XX

818 B-II-m-B-18538 Imobil Bd. Dacia 82 sector 2 prima jum. sec. XX

819 B-II-m-B-18539 Casă Bd. Dacia 83 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 65

Page 66: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 820 B-II-m-B-18540 Imobil Bd. Dacia 84 sector 2 prima jum. sec. XX

821 B-II-m-B-18541 Imobil Bd. Dacia 85 sector 2 prima jum. sec. XX

822 B-II-m-B-18542 Casă Bd. Dacia 85 sector 2 sf. sec. XIX

823 B-II-m-B-18543 Imobil Bd. Dacia 86 sector 2 prima jum. sec. XX

824 B-II-m-B-18544 Imobil Bd. Dacia 89 sector 2 prima jum. sec. XX

825 B-II-m-B-18545 Imobil Bd. Dacia 91 sector 2 prima jum. sec. XX

826 B-II-m-B-18546 Imobil Bd. Dacia 95 sector 2 prima jum. sec. XX

827 B-II-m-B-18547 Imobil Bd. Dacia 96 sector 2 prima jum. sec. XX

828 B-II-m-B-18548 Imobil Bd. Dacia 101 sector 2 1900

829 B-II-m-B-18549 Imobil Bd. Dacia 103 sector 2 prima jum. sec. XX

830 B-II-m-B-18550 Muzeul C. C. şi C. A. Nottara Bd. Dacia 105 sector 2 prima jum. sec. XX

831 B-II-m-B-18551 Casă Bd. Dacia 107 sector 2 prima jum. sec. XX

832 B-II-m-B-18552 Liceul "Dimitrie Cantemir“ Bd. Dacia 117 sector 2 1925

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 66

Page 67: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 833 B-II-m-B-18553 Imobil locuinţe-prof. dr. Marinescu Str. Danielopol Gheorghe 3 sector 4 prima jum. sec. XX

834 B-II-a-B-18554 Ansamblul de arhitectură "Intr. Sergent Intr. Dascălu Nicolae serg. sector 1 prima jum. sec. XX Nicolae Dascălu"

835 B-II-m-B-18555 Imobil Intr. Dascălu Nicolae serg. 2 sector 1 prima jum. sec. XX

836 B-II-m-B-18556 Imobil Intr. Dascălu Nicolae serg. 4 sector 1 prima jum. sec. XX

837 B-II-m-B-18557 Imobil Intr. Dascălu Nicolae serg. 6 sector 1 prima jum. sec. XX

838 B-II-m-B-18558 Imobil Intr. Dascălu Nicolae serg. 8 sector 1 prima jum. sec. XX

839 B-II-m-B-18559 Casa Ion Barbu Str. Davila Carol dr. 4 sector 5 prima jum. sec. XX

840 B-II-m-B-18560 Casa M. Nicolescu Str. Davila Carol dr. 8 sector 5 prima jum. sec. XX

841 B-II-a-A-18802 Parcul Herăstrău Piaţa De Gaulle Charles f.n. sector 1 (delimitat de Bd. Prezan prima jum. sec. XX Constantin, mareşal - Şos. Kiseleff, Şos. Bucureşti-Ploieşti - str. Elena Văcărescu - Şos. Nordului - Bd. Aviatorilor)

842 B-II-m-B-18569 Casa Gheorghe Costaforu Aleea Dealul Mitropoliei 7 sector 4 prima jum. sec. XX

843 B-II-m-B-18570 Casa arh. Gh. Simotta Aleea Dealul Mitropoliei 15 sector 4 prima jum. sec. XX

844 B-II-a-A-18571 Ansamblul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Aleea Dealul Mitropoliei 21 -25 sector 4 sec. XVII - XX Române

845 B-II-m-A-18571.01 Catedrala Patriarhală "Sf. Împăraţi Constantin Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4 1654-1658 şi Elena"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 67

Page 68: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 846 B-II-m-A-18571.02 Turn clopotniţă Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4 sec. XVIII

847 B-II-m-A-18571.03 Paraclis şi Reşedinţă Patriarhală Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4 sec. XVIII

848 B-II-m-B-18571.04 Palatul Patriarhal, fostul sediu al Camerei Aleea Dealul Mitropoliei 25 sector 4 înc.sec. XX Deputaţilor

849 B-II-m-B-18572 Casă Str. Decebal 5 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

850 B-II-m-B-18573 Casă Str. Demarat Zossima prof. 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

851 B-II-m-B-18574 Casă Str. Demarat Zossima prof. 6 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

852 B-II-m-B-18575 Casă Str. Demarat Zossima prof. 8 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

853 B-II-m-B-18576 Capela "Sacre Coeur" Str. Demetriade Gh. cpt. av. 1 -3 sector 1 prima jum. sec. XX

854 B-II-m-B-18577 Casă Str. Demetriade Gh. cpt. av. 16 sector 1 prima jum. sec. XX

855 B-II-m-B-18578 Casă Str. Doamna Chiajna 24 sector 3 prima jum. sec. XX

856 B-II-m-B-18579 Casă Str. Doamna Chiajna 25 sector 3 prima jum. sec. XX

857 B-II-m-B-18580 Casă Str. Doamna Chiajna 26 sector 3 prima jum. sec. XX

858 B-II-m-B-18581 Casă Str. Doamna Chiajna 160 sector 3 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 68

Page 69: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 859 B-II-a-A-18582 Ansamblul Palatul Ghica - Tei Str. Doamna Ghica 3 -5 sector 2 încep. sec.XIX - XX

860 B-II-m-A-18582.02 Biserica - "Înălţarea Domnului" Ghica - Tei Str. Doamna Ghica 3 sector 2 mijl. sec. XVIII - XIX

861 B-II-m-A-18582.01 Palatul Grigore Ghica - Tei Str. Doamna Ghica 5 sector 2 1822

862 B-II-m-B-18583 Aşezămintele Nifon Str. Doamnei 2 sector 3 sf. sec. XIX

863 B-II-m-A-18584 Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" Str. Doamnei 2 sector 3 1683 - Doamnei

864 B-II-m-B-18585 Imobil Str. Doamnei 3 sector 3 prima jum. sec. XX

865 B-II-m-A-18586 Banca Marmorosch - Blank Str. Doamnei 4 sector 3 1923

866 B-II-m-B-18587 Imobil Str. Doamnei 5 sector 3 prima jum. sec. XX

867 B-II-m-A-18588 Banca Naţională a României (corp nou) Str. Doamnei 6 -10 sector 3 prima jum. sec. XX

868 B-II-m-B-18589 Cinema Doina (Terra) Str. Doamnei 9 sector 3 sf. sec. XIX

869 B-II-m-B-18590 Sediu bancă Str. Doamnei 12 sector 3 prima jum. sec. XX

870 B-II-m-B-18591 Casele F. Göbl Str. Doamnei 14 -16 sector 3 sf. sec. XIX

871 B-II-m-B-18592 Universitatea "Spiru Haret“, fostă clădirea Str. Doamnei 15 sector 3 prima jum. sec. XX Creditul Funciar Urban

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 69

Page 70: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 872 B-II-m-B-18593 Casă Str. Doamnei 18 sector 3 sf. sec. XIX

873 B-II-a-B-18594 Ansamblul Bisericii Bulgare Str. Doamnei 20 sector 3 sec. XVIII - XX

874 B-II-m-B-18594.01 Casa parohială Str. Doamnei 20 sector 3 sf. sec. XIX

875 B-II-m-B-18594.02 Biserica Bulgară Str. Doamnei 20 sector 3 1725

876 B-II-m-B-18595 Casă Str. Doamnei 21 sector 3 sf. sec. XIX

877 B-II-m-B-18596 Creditul Rural Str. Doamnei 22 sector 3 sf. sec. XIX

878 B-II-m-B-18597 Casă Str. Doamnei 23 sector 3 1884

879 B-II-m-B-18598 Palatul Fundaţiei Regale Carol I, azi Str. Dobrescu I. Dem 1 sector 1 1891-1895 Biblioteca Centrală Universitară (corp vechi)

880 B-II-m-B-18599 Casă, azi Biblioteca Centrală Universitară Str. Dobrescu I. Dem 3 sector 1 sf. sec. XIX 1914

881 B-II-m-B-18600 Casă, Sediul Uniunii Arhitecţilor din România Str. Dobrescu I. Dem 5 sector 1 sec. XIX

882 B-II-m-B-18601 Fosta Legaţie austro-ungară Str. Dobrescu I. Dem 7 -11 sector 1 1884

883 B-II-m-B-18602 Casă Str. Docenţilor 10 sector 1 prima jum. sec. XX

884 B-II-m-B-18603 Casă Str. Docenţilor 20 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 70

Page 71: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 885 B-II-a-B-18604 Ansamblul de arhitectură "Str. Domniţa Str. Domniţa Anastasia , între str. Brezoianu şi str. Lipscani sf. sec. XIX Anastasia" (numere impare) sector 5

886 B-II-m-B-18605 Fosta Judecătorie a Ocolului 1 Str. Domniţa Anastasia 1 sector 5 sf. sec. XIX

887 B-II-m-B-18606 Casă Str. Domniţa Anastasia 5 sector 5 sf. sec. XIX

888 B-II-m-B-18607 Casa Gheorghe Tattarăscu Str. Domniţa Anastasia 7 sector 5 sf. sec. XIX

889 B-II-m-B-18608 Casă Str. Domniţa Anastasia 9 sector 5 sf. sec. XIX

890 B-II-m-B-18609 Casă Str. Domniţa Anastasia 11 sector 5 sf. sec. XIX

891 B-II-m-B-18610 Casa Av. Lenş Str. Donici Alexandru 23 sector 2 1892

892 B-II-m-B-18611 Casa G-ral Lahovary Str. Donici Alexandru 28 sector 2 sf. sec. XIX

893 B-II-m-B-18612 Casa Pan Halipa Str. Donici Alexandru 32 sector 2 sf. sec. XIX

894 B-II-m-B-18613 Casa Elie Radu Str. Donici Alexandru 40 sector 2 sf. sec. XIX

895 B-II-m-B-18614 Blocul Zodiac Calea Dorobanţilor 36 -40 sector 1 prima jum. sec. XX

896 B-II-m-B-18615 Casa Maria Lahovary Calea Dorobanţilor 39 sector 1 1889

897 B-II-m-B-18616 Casa J. Al. Steriadi Calea Dorobanţilor 49 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 71

Page 72: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 898 B-II-m-B-18617 Casa P. P. Carp Calea Dorobanţilor 72 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XIX

899 B-II-m-B-18618 Casă Str. Drobeta 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

900 B-II-m-B-18619 Casa "Poetului" Str. Drossu Niculaie cpt. av. 19 sector 1 prima jum. sec. XX

901 B-II-m-B-18620 Casă Str. Drossu Niculaie cpt. av. 33 sector 1 prima jum. sec. XX

902 B-II-m-B-18621 Şcoala primară "C. Bosianu" Calea Dudeşti 1 sector 3 sf. sec. XIX

903 B-II-m-B-18622 Cămin cultural "C. Bosianu" Calea Dudeşti 1 sector 3 sf. sec. XIX

904 B-II-m-B-18623 Casă Calea Dudeşti 98 sector 3 prima jum. sec. XX

905 B-II-m-B-18624 Casă Calea Dudeşti 101 A sector 3 prima jum. sec. XX

906 B-II-m-B-18625 Casă Calea Dudeşti 102 sector 3 prima jum. sec. XX

907 B-II-m-B-18626 Casă Calea Dudeşti 105 sector 3 prima jum. sec. XX

908 B-II-m-B-18627 Casă Calea Dudeşti 107 sector 3 prima jum. sec. XX

909 B-II-m-B-18628 Casă Calea Dudeşti 111 sector 3 prima jum. sec. XX

910 B-II-m-B-18629 Casă Calea Dudeşti 113 sector 3 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 72

Page 73: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 911 B-II-m-B-18630 Casă Calea Dudeşti 115 sector 3 prima jum. sec. XX

912 B-II-m-B-18631 Casă Calea Dudeşti 117 sector 3 prima jum. sec. XX

913 B-II-m-B-18632 Casă Calea Dudeşti 117 bis sector 3 sf. sec. XIX

914 B-II-m-B-18633 Casă Calea Dudeşti 119 A sector 3 prima jum. sec. XX

915 B-II-m-B-18634 Casă Calea Dudeşti 123 A sector 3 sec. XIX - XX

916 B-II-m-B-18635 Liceul industrial "Timpuri Noi" Calea Dudeşti 127 sector 3 sf. sec. XIX

917 B-II-m-B-18636 Casă Calea Dudeşti 129 sector 3 prima jum. sec. XX

918 B-II-m-B-18637 Casă Calea Dudeşti 131 sector 3 prima jum. sec. XX

919 B-II-m-B-18638 Farmacie Calea Dudeşti 133 sector 3 sf. sec. XIX

920 B-II-m-B-18639 Casă Calea Dudeşti 134 sector 3 prima jum. sec. XX

921 B-II-m-B-18640 Casă Calea Dudeşti 135 sector 3 prima jum. sec. XX

922 B-II-m-B-18641 Casă Calea Dudeşti 139 sector 3 prima jum. sec. XX

923 B-II-m-B-18642 Casă Calea Dudeşti 141 sector 3 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 73

Page 74: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 924 B-II-m-B-18643 Casă Calea Dudeşti 142 sector 3 prima jum. sec. XX

925 B-II-m-B-18644 Casă Calea Dudeşti 147 sector 3 prima jum. sec. XX

926 B-II-m-B-18645 Casă Calea Dudeşti 155 B sector 3 sf. sec. XIX

927 B-II-m-B-18646 Casă Calea Dudeşti 161 sector 3 prima jum. sec. XX

928 B-II-m-B-18647 Casă Calea Dudeşti 182 A sector 3 prima jum. sec. XX

929 B-II-m-B-18648 Întreprinderea de mătase "Select" Calea Dudeşti 186 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

930 B-II-m-B-18649 Fabrica de ţesături "7 Noiembrie" Calea Dudeşti 188 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

931 B-II-a-B-18650 Ansamblul de arhitectură "Str. Dumbrava Str. Dumbrava Roşie sector 2 sf. sec. XIX - înc. Roşie nr. 1-11; 2-16" sec. XX

932 B-II-m-B-18651 Casă Str. Dumbrava Roşie 1 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

933 B-II-m-B-18652 Casă Str. Dumbrava Roşie 2 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

934 B-II-m-B-18653 Casă Str. Dumbrava Roşie 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

935 B-II-m-B-18654 Casă Str. Dumbrava Roşie 4 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

936 B-II-m-B-18655 Casă Str. Dumbrava Roşie 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 74

Page 75: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 937 B-II-m-B-18656 Casă Str. Dumbrava Roşie 6 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

938 B-II-m-B-18657 Casă Str. Dumbrava Roşie 7 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

939 B-II-m-B-18658 Casă Str. Dumbrava Roşie 8 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

940 B-II-m-B-18659 Casă Str. Dumbrava Roşie 9 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

941 B-II-m-B-18660 Casă Str. Dumbrava Roşie 10 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

942 B-II-m-B-18661 Casă Str. Dumbrava Roşie 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

943 B-II-m-B-18662 Casă Str. Dumbrava Roşie 12 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

944 B-II-m-B-18663 Casă Str. Dumbrava Roşie 14 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

945 B-II-m-B-18664 Casă Str. Dumbrava Roşie 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

946 B-II-m-B-18665 Casă Str. Dumbrava Roşie 26 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

947 B-II-m-B-18666 Casă Str. Eforiei 2 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

948 B-II-m-B-18667 Imobil în care au locuit arh. Petre Antonescu Intr. Eftimiu Victor 9 sector 1 prima jum. sec. XX şi Victor Eftimiu

949 B-II-a-B-18668 Ansamblul de arhitectură "Str. Jacques Elias" Str. Elias Jacques sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 75

Page 76: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 950 B-II-m-B-18669 Casă Str. Elias Jacques 2 sector 1 sf. sec. XIX

951 B-II-m-B-18670 Casă Str. Elias Jacques 3 sector 1 sf. sec. XIX

952 B-II-m-B-18671 Casă Str. Elias Jacques 4 sector 1 sf. sec. XIX

953 B-II-a-B-18672 Ansamblul de arhitectură "Bd. Elisabeta" Bd. Elisabeta , între Bd. I. C. Brătianu şi Bd. Schitu Măgureanu sf. sec. XIX - prima sector 3, 5 jum. sec. XX

954 B-II-m-A-18673 Imobil cu birouri de raport Bd. Elisabeta 3 sector 3 1935

955 B-II-m-A-18674 Universitatea Bucureşti Bd. Elisabeta 4 -14 sector 1 1869

956 B-II-m-A-18675 Banca Comercială Română, fostul Palat al Bd. Elisabeta 5 sector 3 1906 Societăţii de Asigurări "Generala"

957 B-II-m-B-18676 Imobil de raport Bd. Elisabeta 9 sector 3 prima jum. sec. XX

958 B-II-m-B-18677 Imobil Bd. Elisabeta 15 -19 sector 3 prima jum. sec. XX

959 B-II-m-A-18678 "Grand Hotel du Boulevard" Bd. Elisabeta 21 sector 5 1867

960 B-II-m-B-18679 Imobil Bd. Elisabeta 25 sector 5 prima jum. sec. XX

961 B-II-m-B-18680 Cinema Bucureşti Bd. Elisabeta 26 sector 5 prima jum. sec. XX

962 B-II-m-B-18681 Palatul Fostei Eforii a Spitalelor Civile - Bd. Elisabeta 29 -31 sector 5 1886, 1935 Primăria Sectorului 5, faţada principală

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 76

Page 77: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 963 B-II-m-B-18682 Imobil Bd. Elisabeta 33 sector 5 prima jum. sec. XX

964 B-II-m-B-18683 Cinema Capitol Bd. Elisabeta 36 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

965 B-II-m-B-18684 Imobil Bd. Elisabeta 37 sector 5 prima jum. sec. XX

966 B-II-m-B-18685 Imobil Bd. Elisabeta 39 sector 5 prima jum. sec. XX

967 B-II-m-B-18686 Imobil Bd. Elisabeta 41 sector 5 prima jum. sec. XX

968 B-II-m-B-18687 Imobil, fost Clubul Austro-Ungar Bd. Elisabeta 45 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

969 B-II-m-A-18688 Fostul Palat al Ministerului Lucrărilor Publice, Bd. Elisabeta 47 sector 5 1906 - 1910 azi Palatul administrativ al Municipiului Bucureşti

970 B-II-m-B-18689 Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr“ Bd. Elisabeta 48 sector 5 1890

971 B-II-m-B-18690 Arhivele Naţionale Bd. Elisabeta 49 sector 5 prima jum. sec. XX

972 B-II-m-B-18691 Casa Corpului Didactic Bd. Elisabeta 52 sector 5 prima jum. sec. XX

973 B-II-m-B-18692 Ministerul Justiţiei Bd. Elisabeta 53 sector 5 1930

974 B-II-m-B-18693 Casă Str. Eminescu Mihai 93 sector 2 prima jum. sec. XX

975 B-II-m-B-18694 Casă Str. Eminescu Mihai 97 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 77

Page 78: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 976 B-II-m-B-18695 Imobil Str. Eminescu Mihai 103 sector 2 prima jum. sec. XX

977 B-II-m-B-18696 Casa D. Panaitescu-Perpessicius Str. Eminescu Mihai 122 sector 2 sec. XX

978 B-II-m-B-18697 Casă Str. Eminescu Mihai 134 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

979 B-II-m-B-18698 Casă Str. Eminescu Mihai 136 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

980 B-II-m-B-18699 Casă Str. Eminescu Mihai 138 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

981 B-II-m-B-18700 Casă Str. Eminescu Mihai 144 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

982 B-II-m-B-18701 Casa Henrieta Delavrancea Str. Eminescu Mihai 149 sector 2 prima jum. sec. XX

983 B-II-m-B-18702 Casa Săulescu Str. Enescu George 38 sector 1 sec. XIX

984 B-II-m-B-18703 Hotel Athenée Palace Str. Episcopiei 1 sector 1 1914

985 B-II-m-B-18704 Casă Str. Episcopul Radu 29 sector 2 sf. sec. XIX 1933

986 B-II-m-B-18705 Casă de birjar Str. Episcopul Radu 53 -55 sector 2 sf. sec. XIX

987 B-II-m-A-18706 Fosta Facultate de Medicină, azi Bd. Eroii Sanitari 8 sector 5 1900 - 1903 Universitatea de Medicină şi Farmacie

988 B-II-m-B-18707 Casă Bd. Eroii Sanitari 12 sector 5 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 78

Page 79: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 989 B-II-m-B-18708 Casă Bd. Eroii Sanitari 18 sector 5 prima jum. sec. XX

990 B-II-m-B-18709 Casă Bd. Eroii Sanitari 59 sector 5 prima jum. sec. XX

991 B-II-m-B-18710 Casă Bd. Eroii Sanitari 61 sector 5 prima jum. sec. XX

992 B-II-m-B-18711 Casă Bd. Eroii Sanitari 69 sector 5 prima jum. sec. XX

993 B-II-m-B-18712 Casă Bd. Eroii Sanitari 71 sector 5 prima jum. sec. XX

994 B-II-m-B-18713 Casă Bd. Eroii Sanitari 73 sector 5 prima jum. sec. XX

995 B-II-m-B-18714 Casă Bd. Eroii Sanitari 75 sector 5 prima jum. sec. XX

996 B-II-m-B-18715 Casă Bd. Eroii Sanitari 89 sector 5 prima jum. sec. XX

997 B-II-m-B-18716 Casă Str. Felix Iacob dr. 51 sector 1 prima jum. sec. XX

998 B-II-m-B-18717 Casă Str. Felix Iacob dr. 66 sector 1 prima jum. sec. XX

999 B-II-m-B-18718 Casă Bd. Ferdinand I 3 sector 2 prima jum. sec. XX

1000 B-II-m-B-18719 Casa Maria Budişteanu Bd. Ferdinand I 13 sector 2 1897

1001 B-II-m-B-18720 Casa Flechtenmacher Bd. Ferdinand I 15 sector 2 1897

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 79

Page 80: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1002 B-II-m-B-18721 Casă Bd. Ferdinand I 31 sector 2 sf. sec. XIX

1003 B-II-m-B-18722 Foişorul de Foc Bd. Ferdinand I 33 sector 2 1889

1004 B-II-m-B-18723 Administraţia Financiară Sector 2 Bd. Ferdinand I 89 A sector 2 prima jum. sec. XX

1005 B-II-m-B-18724 Casă Str. Fetiţelor 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1006 B-II-m-B-18725 Casă Str. Fetiţelor 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1007 B-II-m-B-18726 Casă Str. Fetiţelor 6 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1008 B-II-m-B-18727 Casă Str. Fetiţelor 7 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1009 B-II-m-B-18728 Casa dr. Petrini-Galaţi Str. Filipescu Nicolae 31 sector 2 sf. sec. XIX

1010 B-II-m-B-18729 Casă Str. Filipescu Nicolae 45 sector 2 sf. sec. XIX

1011 B-II-m-B-18730 Casă Str. Filipescu Nicolae 61 sector 2 sf. sec. XIX

1012 B-II-m-B-18731 Casa Grigoraş Dinicu Str. Finlanda 10 sector 1 prima jum. sec. XX

1013 B-II-m-B-18732 Casă Calea Floreasca 23 sector 1 prima jum. sec. XX

1014 B-II-m-B-18733 Casă Calea Floreasca 33 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 80

Page 81: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1015 B-II-m-B-18734 Casă Calea Floreasca 200 sector 1 prima jum. sec. XX

1016 B-II-m-B-18735 Biserica "Sf. Sofia“ - Floreasca Calea Floreasca 216 sector 1 sec. XVIII

1017 B-II-m-B-18736 Casă Calea Floreasca 221 sector 1 prima jum. sec. XX

1018 B-II-m-B-18737 Casă Calea Floreasca 226 sector 1 prima jum. sec. XX

1019 B-II-m-B-18738 Casă Str. Florescu Ion g-ral 1 sector 3 prima jum. sec. XX

1020 B-II-m-B-18739 Casă Str. Florescu Ion g-ral 6 sector 3 sf. sec. XIX

1021 B-II-m-B-18740 Casă Str. Florescu Ion g-ral 8 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1022 B-II-m-B-18741 Casă Str. Florescu Ion g-ral 9 sector 3 sf. sec. XIX

1023 B-II-m-B-18742 Casă Str. Florescu Ion g-ral 12 sector 3 sf. sec. XIX

1024 B-II-m-B-18743 Casă Str. Florescu Ion g-ral 15 sector 3 înc. sec. XX

1025 B-II-m-B-18744 Casă Str. Florescu Ion g-ral 17 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1026 B-II-m-B-18745 Casă Str. Florescu Ion g-ral 19 sector 3 sf. sec. xix

1027 B-II-m-B-18746 Casă Str. Florescu Ion g-ral 21 sector 3 înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 81

Page 82: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1028 B-II-m-B-18747 Casă Str. Fluviului 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1029 B-II-m-B-18748 Casă Str. Fluviului 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1030 B-II-m-B-18749 Casă Str. Fluviului 9 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1031 B-II-m-B-18750 Casă Str. Fluviului 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1032 B-II-m-B-18751 Casă Str. Fluviului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1033 B-II-m-B-18752 Casă Str. Fluviului 15 sector 1 prima jum. sec. XX

1034 B-II-m-B-18753 Casă Str. Fluviului 17 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1035 B-II-m-B-18754 Casa Mihail Foişoreanu Str. Foişoreanu Mihail lt. 56 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1036 B-II-m-B-18755 Cămin cultural Str. Foişorului 106 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1037 B-II-m-B-18756 Şcoala comercială Str. Foişorului 106 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1038 B-II-m-B-18757 Casă Str. Foişorului 118 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1039 B-II-a-A-18758 Fostului Palat Mavrocordat Str. Foişorului 119 sector 3 jum. sec. XVIII

1040 B-II-m-A-18759 Biserica "Naşterea Maicii Domnului“ - Foişor Str. Foişorului 119 sector 3 1745

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 82

Page 83: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1041 B-II-m-A-18760 Ruinele foişorului Str. Foişorului 119 sector 3 1745

1042 B-II-m-B-18761 Casă Str. Foişorului 121 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1043 B-II-m-B-18762 Casă Str. Foişorului 124 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1044 B-II-m-B-18763 Casă Str. Foişorului 128 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1045 B-II-a-B-18764 Ansamblul de arhitectură "Pasajul Francez" Pasajul Francez , între str. Covaci şi str. Gabroveni sector 3 sf. sec. XIX

1046 B-II-a-B-18765 Ansamblul de arhitectură "Strada Franceză" Str. Franceză sector 3 sf. sec. XIX

1047 B-II-m-B-18766 Casă Str. Franceză 2 -4 sector 3 sf. sec. XIX

1048 B-II-m-B-18767 Casă Str. Franceză 8 sector 3 sf. sec. XIX

1049 B-II-m-B-18768 Casă Str. Franceză 9 sector 3 sf. sec. XIX

1050 B-II-m-B-18769 Casă Str. Franceză 11 sector 3 sf. sec. XIX

1051 B-II-m-B-18770 Casă Str. Franceză 12 sector 3 sf. sec. XIX

1052 B-II-m-B-18771 Casă Str. Franceză 13 sector 3 sf. sec. XIX

1053 B-II-m-B-18772 Casă Str. Franceză 14 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 83

Page 84: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1054 B-II-m-B-18773 Casă Str. Franceză 16 sector 3 sf. sec. XIX

1055 B-II-m-B-18774 Casă Str. Franceză 17 sector 3 sf. sec. XIX

1056 B-II-m-B-18775 Casă Str. Franceză 18 sector 3 sf. sec. XIX 1892

1057 B-II-m-B-18776 Casă Str. Franceză 20 sector 3 sf. sec. XIX

1058 B-II-m-B-18777 Casă Str. Franceză 28 sector 3 sf. sec. XIX

1059 B-II-m-B-18778 Casă Str. Franceză 30 sector 3 sf. sec. XIX

1060 B-II-a-A-18779 Ansamblul medieval Curtea Veche Str. Franceză 31 sector 3 sec. XV-XVIII

1061 B-II-m-B-18780 Casă Str. Franceză 32 sector 3 sec. XIX

1062 B-II-a-A-18781 Ansamblul Bisericii Curtea Veche Str. Franceză 33 sector 3 sec. XVI-XVIII - sec. XX

1063 B-II-m-A-18781.01 Biserica "Buna Vestire" - Curtea Veche Str. Franceză 33 sector 3 sec. XVI-XVIII

1064 B-II-m-A-18781.02 Casă parohială Str. Franceză 33 sector 3 1935

1065 B-II-m-B-18782 Casă Str. Franceză 34 sector 3 sf. sec. XIX

1066 B-II-m-B-18783 Casă Str. Franceză 36 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 84

Page 85: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1067 B-II-m-B-18784 Casă Str. Franceză 40 sector 3 sf. sec. XIX

1068 B-II-m-B-18785 Casă Str. Franceză 42 sector 3 sf. sec. XIX

1069 B-II-m-B-18786 Casă Str. Franceză 44 sector 3 sf. sec. XIX

1070 B-II-m-B-18787 Casă Str. Franceză 48 sector 3 sf. sec. XIX

1071 B-II-m-A-18788 Hanul lui Manuc Str. Franceză 62 sector 3 1808

1072 B-II-m-A-18789 Ateneul Român Str. Franklin Benjamin 1 -3 sector 1 1886 - 1888

1073 B-II-m-B-18790 Casă Str. Frumoasă 15 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1074 B-II-m-B-18791 Casă Str. Frumoasă 16 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1075 B-II-m-B-18792 Casă Str. Frumoasă 19 sector 1 1910

1076 B-II-m-B-18793 Casă Str. Frumoasă 24 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1077 B-II-m-B-18794 Casă Str. Frumoasă 33 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1078 B-II-m-B-18795 Casă Str. Frumoasă 39 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1079 B-II-m-B-18796 Casă Str. Frumoasă 40 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 85

Page 86: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1080 B-II-m-B-18797 Casă Str. Frumoasă 47 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1081 B-II-a-B-18798 Ansamblul de arhitectură "Str. Gabroveni" Str. Gabroveni sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1082 B-II-m-B-18799 Casa Gala Galaction Str. Gala Galaction 51 sector 1 prima jum. sec. XX

1083 B-II-m-A-18800 Gara Filaret Piaţa Gara Filaret 1 sector 4 1869

1084 B-II-m-B-18801 Gara Obor Bd. Gara Obor 1 -3 sector 2 prima jum. sec. XX

1085 B-II-m-B-18803 Gara de Nord Piaţa Gării de Nord 1 sector 1 1872

1086 B-II-m-B-18804 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 9 sector 2 1910

1087 B-II-m-B-18805 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 10 sector 2 1895

1088 B-II-m-B-18806 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 11 sector 2 1910

1089 B-II-m-B-18807 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 20 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1090 B-II-m-B-18808 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 21 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1091 B-II-m-B-18809 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 23 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1092 B-II-m-B-18810 Casă Str. Georgescu Mihail dr. 24 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 86

Page 87: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1093 B-II-m-A-18811 Fostul Palat al Bursei, azi Biblioteca Naţională Str. Ghica Ion 4 sector 3 1907 a României

1094 B-II-m-B-18812 Imobil locuinţe Str. Ghica Ion 5 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1095 B-II-m-B-18813 Imobil locuinţe Str. Ghica Ion 7 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1096 B-II-m-A-18814 Biserica "Sf.Nicolae“ - Rusă Str. Ghica Ion 9 sector 3 înc. sec. XX

1097 B-II-m-B-18815 Fosta Bancă franco-română Str. Ghica Ion 11 sector 3 prima jum. sec. XX

1098 B-II-m-B-18816 Casă Bd. Ghica Tei 67 -69 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1099 B-II-m-B-18817 Casă Bd. Ghica Tei 77 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1100 B-II-m-B-18818 Casă Bd. Ghica Tei 125 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1101 B-II-m-B-18819 Casă Bd. Ghica Tei 125 A sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1102 B-II-m-B-18820 Casă Bd. Ghica Tei 127 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1103 B-II-a-B-18821 Fabrica de ţigarete "Belvedere“ Şos. Giuleşti 1 -3 sector 6 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1104 B-II-m-B-18822 Casă de târgoveţ Str. Giuleşti 208 sector 6 1904

1105 B-II-m-B-18823 Casă Str. Gladiolelor 12 A sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 87

Page 88: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1106 B-II-m-B-18824 Casă Str. Gladiolelor 12 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1107 B-II-m-B-18825 Casă Bd. Golescu Dinicu 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1108 B-II-m-B-18826 Palatul Căilor Ferate Române Bd. Golescu Dinicu 38 sector 1 1936-1947

1109 B-II-m-B-18827 Casă Str. Golescu Nicolae 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1110 B-II-m-B-18828 Casă Str. Grădinarilor 12 sector 3 prima jum. sec. XX

1111 B-II-m-B-18829 Casă Str. Grădinarilor 20 sector 3 prima jum. sec. XX

1112 B-II-m-B-18830 Casă Str. Grădinarilor 20 A sector 3 prima jum. sec. XX

1113 B-II-m-B-18831 Casă Str. Grădinarilor 40 sector 3 prima jum. sec. XX

1114 B-II-m-B-18832 Casă Str. Grigorescu Eremia g-ral 12 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1115 B-II-m-B-18833 Casă Str. Grigorescu Eremia g-ral 14 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1116 B-II-m-B-18834 Casă Str. Grigorescu Eremia g-ral 16 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1117 B-II-m-B-18835 Casa Barbu Ştefănescu Delavrancea Str. Grigorescu Eremia g-ral 26 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1118 B-II-a-B-18836 Ansamblul de arhitectură "Calea Griviţei" Calea Griviţei , între Calea Victoriei şi str. Atelierului sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 88

Page 89: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1119 B-II-m-B-18837 Casă, azi imobil aparţinând Academiei de Calea Griviţei 2 sector 1 sf. sec. XIX - înc. Ştiinţe Economice sec. XX

1120 B-II-m-B-18838 Fostul sediu al Curţii de Conturi, azi Spitalul Calea Griviţei 4 sector 1 sf. sec. XIX - înc. "Dr. Carol Davila" sec. XX

1121 B-II-m-B-18839 Casa Suţu (Lahovary) Calea Griviţei 7 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX 1885

1122 B-II-m-B-18840 Casă Calea Griviţei 9 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1123 B-II-m-B-18841 Casă Calea Griviţei 11 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1124 B-II-m-B-18842 Casă Calea Griviţei 13 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1125 B-II-m-B-18843 Casă Calea Griviţei 21 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1126 B-II-m-B-18844 Casă Calea Griviţei 23 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1127 B-II-m-B-18845 Casă Calea Griviţei 28 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1128 B-II-m-B-18846 Casă Calea Griviţei 30 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1129 B-II-m-B-18847 Casă Calea Griviţei 32 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1130 B-II-m-B-18848 Casă Calea Griviţei 33 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1131 B-II-m-B-18849 Casă Calea Griviţei 34 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 89

Page 90: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1132 B-II-m-B-18850 Casă Calea Griviţei 36 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1133 B-II-m-B-18851 Casă Calea Griviţei 37 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1134 B-II-m-B-18852 Casă Calea Griviţei 39 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1135 B-II-m-B-18853 Casă Calea Griviţei 40 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1136 B-II-m-B-18854 Casă Calea Griviţei 41 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX 1888

1137 B-II-m-B-18855 Casă Calea Griviţei 42 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1138 B-II-m-B-18856 Casă Calea Griviţei 46 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX 1926

1139 B-II-m-B-18857 Casă Calea Griviţei 47 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1140 B-II-m-B-18858 Casa Elsner Calea Griviţei 48 sector 1 sf. sec. XIX

1141 B-II-m-B-18859 Casă Calea Griviţei 49 sector 1 1908

1142 B-II-m-B-18860 Casă Calea Griviţei 50 sector 1 sf. sec. XIX

1143 B-II-m-B-18861 Casă Calea Griviţei 52 sector 1 sf. sec. XIX

1144 B-II-m-B-18862 Casă Calea Griviţei 53 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 90

Page 91: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1145 B-II-m-B-18863 Casă Calea Griviţei 54 sector 1 sf. sec. XIX

1146 B-II-m-B-18864 Casa Th. Georgescu Calea Griviţei 55 -57 sector 1 1884

1147 B-II-m-B-18865 Casă Calea Griviţei 59 sector 1 1887

1148 B-II-m-B-18866 Casă Calea Griviţei 60 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1149 B-II-m-B-18867 Casă Calea Griviţei 63 -65 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1150 B-II-m-B-18868 Casă Calea Griviţei 69 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1151 B-II-m-B-18869 Casă Calea Griviţei 70 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1152 B-II-m-B-18870 Casă Calea Griviţei 71 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1153 B-II-m-B-18871 Casă Calea Griviţei 73 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1154 B-II-m-B-18872 Casă Calea Griviţei 74 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1155 B-II-m-B-18873 Casă Calea Griviţei 75 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1156 B-II-m-B-18874 Casă Calea Griviţei 77 sector 1 1908

1157 B-II-m-B-18875 Casă Calea Griviţei 79 B sector 1 1927

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 91

Page 92: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1158 B-II-m-B-18876 Casa C-tin Rădulescu Calea Griviţei 80 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1159 B-II-m-B-18877 Casă Calea Griviţei 85 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1160 B-II-m-B-18878 Casă Calea Griviţei 89 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1161 B-II-m-B-18879 Casă Calea Griviţei 91 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1162 B-II-m-B-18880 Casă Calea Griviţei 93 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1163 B-II-m-B-18881 Casă Calea Griviţei 95 -97 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1164 B-II-m-B-18882 Casă Calea Griviţei 105 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1165 B-II-m-B-18883 Casă Calea Griviţei 113 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1166 B-II-m-B-18884 Casa Dimitrie Petrescu Calea Griviţei 115 sector 1 sf. sec. XIX

1167 B-II-m-B-18885 Casă Calea Griviţei 121 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1168 B-II-m-B-18886 Casă Calea Griviţei 123 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1169 B-II-m-B-18887 Casă Calea Griviţei 127 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1170 B-II-m-B-18888 Casă Calea Griviţei 129 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 92

Page 93: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1171 B-II-m-B-18889 Casă Calea Griviţei 131 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1172 B-II-m-B-18890 Cinematograful Marconi Calea Griviţei 137 sector 1 prima jum. sec. XX

1173 B-II-m-B-18891 Blocul "Tinerimea Română" Str. Gutenberg 19 sector 5 prima jum. sec. XX

1174 B-II-m-B-18892 Vilă Str. Haga 1 sector 1 prima jum. sec. XX

1175 B-II-m-B-18893 Vilă Str. Haga 3 sector 1 prima jum. sec. XX

1176 B-II-m-B-18894 Vilă Str. Haga 7 sector 1 prima jum. sec. XX

1177 B-II-m-B-18895 Vilă Str. Haga 9 sector 1 prima jum. sec. XX

1178 B-II-m-B-18896 Fostă clădire industrială Str. Hagi Moscu Maria 5 sector 1 prima jum. sec. XX

1179 B-II-m-B-18897 Locuinţă cu atelier Str. Hagi Moscu Maria 16 sector 1 prima jum. sec. XX

1180 B-II-m-B-18898 Casă Str. Hagi Moscu Maria 23 sector 1 1929

1181 B-II-m-B-18899 Casă Str. Hagi Moscu Maria 24 sector 1 prima jum. sec. XX

1182 B-II-m-B-18900 Casă Str. Hagi Moscu Maria 28 -30 sector 1 prima jum. sec. XX

1183 B-II-a-B-18901 Ansamblul de arhitectură "Str. Halelor" Str. Halelor sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 93

Page 94: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1184 B-II-m-B-18902 Casă Str. Halmeu 1 sector 2 prima jum. sec. XX

1185 B-II-m-B-18903 Casă Str. Halmeu 5 sector 2 prima jum. sec. XX

1186 B-II-m-B-18904 Casă Str. Halmeu 7 sector 2 prima jum. sec. XX

1187 B-II-m-B-18905 Casă Str. Halmeu 11 -13 sector 2 prima jum. sec. XX

1188 B-II-m-B-18906 Casă Str. Halmeu 17 sector 2 prima jum. sec. XX

1189 B-II-m-B-18907 Casă Str. Halmeu 25 sector 2 prima jum. sec. XX

1190 B-II-a-B-18908 Ansamblul de arhitectură "Str. Hanul cu Tei" Str. Hanul cu Tei sector 3 sf. sec. XIX

1191 B-II-m-B-18909 Casa P. P. Negulescu Str. Haret Spiru 8 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1192 B-II-m-B-18910 Casă Str. Haşdeu Iulia 1 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1193 B-II-m-B-18911 Casă Str. Haşdeu Iulia 2 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1194 B-II-m-B-18912 Casă Str. Haşdeu Iulia 3 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1195 B-II-m-B-18913 Casă Str. Haşdeu Iulia 4 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1196 B-II-m-B-18914 Casă Str. Haşdeu Iulia 5 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 94

Page 95: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1197 B-II-m-B-18915 Casă Str. Haşdeu Iulia 6 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1198 B-II-m-B-18916 Casă Str. Haşdeu Iulia 12 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1199 B-II-m-B-18917 Casă Str. Haşdeu Iulia 13 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1200 B-II-m-B-18918 Casă Str. Haşdeu Iulia 14 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1201 B-II-m-B-18919 Casă Str. Haşdeu Iulia 15 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1202 B-II-m-B-18920 Casă Str. Haşdeu Iulia 16 sector 1 sf. sec. XIX

1203 B-II-m-B-18921 Casă Bd. Iancu de Hunedoara 48 sector 1 prima jum. sec. XX

1204 B-II-m-B-18922 Tipografia "Cartea Românească“ Bd. Iancu de Hunedoara 58 -60 sector 1 prima jum. sec. XX

1205 B-II-m-B-18923 Casă Şos. Iancului 3 sector 2 prima jum. sec. XX

1206 B-II-m-A-18924 Şcoala Centrală de Fete Str. Icoanei 3 -5 sector 2 1890

1207 B-II-m-B-18925 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Str. Icoanei 12 sector 2 1784 - 1785

1208 B-II-m-B-18926 Imobil Str. Icoanei 56 sector 2 prima jum. sec. XX

1209 B-II-m-B-18927 Imobil Str. Icoanei 57 sector 2 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 95

Page 96: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1210 B-II-m-B-18928 Imobil Str. Icoanei 58 sector 2 prima jum. sec. XX

1211 B-II-m-B-18929 Imobil Str. Icoanei 60 sector 2 prima jum. sec. XX

1212 B-II-m-B-18930 Casă Str. Icoanei 62 sector 2 sf. sec. XIX

1213 B-II-m-B-18931 Casă Str. Icoanei 63 sector 2 sf. sec. XIX

1214 B-II-m-B-18932 Casă Str. Icoanei 64 sector 2 sf. sec. XIX

1215 B-II-m-B-18933 Biserica Dichiu - Tichirleşti Str. Icoanei 72 sector 2 1773

1216 B-II-m-B-18934 Imobil Str. Icoanei 80 sector 2 sf. sec. XIX

1217 B-II-m-B-18935 Casă Str. Ilfov 3 sector 5 sf. sec. XIX

1218 B-II-m-A-18936 Conacul Cantacuzino, Curţile Dudeşti-Cioplea Str. Ilioara 15 sector 3 sec. XVIII-XIX

1219 B-II-m-B-18937 Imobil Splaiul Independenţei 1 sector 5 1927

1220 B-II-m-B-18938 Palatul Societăţii "Adriatica" Splaiul Independenţei 2 K sector 3 prima jum. sec. XX

1221 B-II-m-B-18939 Imobil locuinţe Splaiul Independenţei 2 J sector 3 prima jum. sec. XX

1222 B-II-m-B-18940 Casă Splaiul Independenţei 2 H-L sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 96

Page 97: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1223 B-II-m-A-18941 Palatul Justitiei Splaiul Independenţei 5 sector 4 1890 - 1895

1224 B-II-m-B-18942 Căminul Institutului medico-farmaceutic Splaiul Independenţei 46 -48 sector 5 sf. sec. XIX

1225 B-II-m-B-18943 Casă Splaiul Independenţei 66 sector 5 sf. sec. XIX

1226 B-II-m-B-18944 Facultatea de Medicină Veterinară Splaiul Independenţei 105 sector 5 sf. sec. XIX

1227 B-II-m-B-18945 Casă Splaiul Independenţei 114 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1228 B-II-m-B-18946 Casă Splaiul Independenţei 195 sector 5 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1229 B-II-m-B-18947 Staţia de Pompare Grozăveşti Splaiul Independenţei 235 -237 sector 6 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1230 B-II-m-B-18948 Institutul Medico-Militar Str. Institutul Medico-Militar 1 -7 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1231 B-II-m-B-18949 Casă Str. Ionescu Grigore, arh. 28 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1232 B-II-m-B-18950 Casă Str. Ionescu Grigore, arh. 34 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1233 B-II-m-B-18951 Casă Str. Ionescu Grigore, arh. 40 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1234 B-II-m-B-18952 Casă Str. Ionescu Grigore, arh. 52 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1235 B-II-m-B-18953 Casa Tache Ionescu Str. Ionescu Tache 25 sector 2 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 97

Page 98: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1236 B-II-m-B-18954 Casa Xenie Str. Ionescu Tache 27 sector 1 sf. sec. XIX

1237 B-II-m-B-18955 Casă Str. Ionescu Tache 29 sector 1 înc. sec. XX

1238 B-II-m-B-18956 Casă Str. Ionescu-Gion Gh. prof. 1 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1239 B-II-m-B-18957 Casă Str. Ionescu-Gion Gh. prof. 3 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1240 B-II-m-B-18958 Casă Str. Ionescu-Gion Gh. prof. 6 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1241 B-II-m-B-18959 Casă Str. Ionescu-Gion Gh. prof. 17 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1242 B-II-m-B-18960 Casă Str. Ionescu-Gion Gh. prof. 17 A sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1243 B-II-a-B-18961 Ansamblul de arhitectură "Str. Nicolae Iorga" Str. Iorga Nicolae sector 1 sf. sec. XIX

1244 B-II-m-B-18962 Casa Grădişteanu Str. Iorga Nicolae 1 sector 1 sf. sec. XIX

1245 B-II-m-B-18963 Casa Slătineanu-Kreţulescu Str. Iorga Nicolae 5 -7 sector 1 sf. sec. XIX

1246 B-II-m-B-18964 Casa Pillat Str. Iorga Nicolae 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1247 B-II-m-B-18965 Casa Ollănescu Str. Iorga Nicolae 19 sector 1 sf. sec. XIX

1248 B-II-m-B-18966 Casa g-ral Arion (sediul U.A.P.) Str. Iorga Nicolae 21 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 98

Page 99: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1249 B-II-m-B-18967 Casă Str. Ispravnicului 31 sector 2 prima jum. sec. XX

1250 B-II-m-B-18968 Casă Str. Ispravnicului 39 sector 2 prima jum. sec. XX

1251 B-II-m-B-18969 Casă Str. Italiană 3 sector 2 sec. XIX

1252 B-II-m-B-18970 Casă Str. Italiană 21 sector 2 sec. XIX

1253 B-II-a-A-18971 Ansamblul Mănăstirii Antim Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector sec. XVIII - XX

1254 B-II-m-A-18971.01 Biserica "Toţi Sfinţii" Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 1714

1255 B-II-m-A-18971.02 Paraclis Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 1715

1256 B-II-m-A-18971.03 Casă egumenească Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 jum. sec.XIX

1257 B-II-m-A-18971.04 Cuhnie Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 1715

1258 B-II-m-A-18971.05 Clopotniţă Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 jum. sec.XIX

1259 B-II-m-A-18972 Biserica "Buna Vestire" - Schitul Maicilor Str. Ivireanu Antim mitropolit 47 sector 5 1726

1260 B-II-a-B-18973 Ansamblul de arhitectură "Str. Învoirii" Str. Învoirii sector 5 sf. sec. XIX

1261 B-II-m-B-18974 Casă Str. Justiţiei 36 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 99

Page 100: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1262 B-II-m-B-18975 Casă Str. Kiriţescu Constantin 6 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1263 B-II-m-B-18976 Casă Str. Kiriţescu Constantin 10 -12 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1264 B-II-m-B-18977 Casă Str. Kiriţescu Constantin 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1265 B-II-m-B-18978 Casă Str. Kiriţescu Constantin 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1266 B-II-m-B-18979 Casă Str. Kiriţescu Constantin 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1267 B-II-m-B-18980 Casă Str. Kiriţescu Constantin 21 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1268 B-II-m-B-18981 Casa Constantin Kiriţescu Str. Kiriţescu Constantin 41 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1269 B-II-a-B-18982 Parcul Kiseleff Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici f.n. sector 1 (delimitat de str. arh. sf. sec. XIX I. Mincu - str. Barbu Delavrancea - str. Monetăriei - Şos. Kiseleff - Bd. Aviatorilor)

1270 B-II-m-A-18983 Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa“ Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 1 sector 1 sf. sec. XIX

1271 B-II-m-B-18984 Muzeul Naţional de Geologie Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 2 sector 1 sf. sec. XIX

1272 B-II-m-A-18985 Muzeul Ţăranului Român Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 3 sector 1 1912 - 1938

1273 B-II-m-A-18986 Bufetul de la Şosea Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 4 sector 1 1892

1274 B-II-m-B-18987 Şcoala Generală nr. 11 Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 5 sector 1 1900

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 100

Page 101: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1275 B-II-m-B-18988 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 9 sector 1 prima jum. sec. XX

1276 B-II-m-A-18989 Casa Toma Stelian Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 10 sector 1 1926

1277 B-II-m-B-18990 Blocul funcţionarilor BNR, azi Hotel Prezident Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 12 sector 1 prima jum. sec. XX

1278 B-II-m-B-18991 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 25 sector 1 prima jum. sec. XX

1279 B-II-m-B-18992 Palatul Elisabeta Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 26 sector 1 prima jum. sec. XX

1280 B-II-m-B-18993 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 27 sector 1 prima jum. sec. XX

1281 B-II-a-A-18994 Ansamblul Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 28 -30 sector 1 prima jum. sec. XX Gusti“

1282 B-II-m-B-18995 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 31 sector 1 prima jum. sec. XX

1283 B-II-m-B-18996 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 35 -37 sector 1 prima jum. sec. XX

1284 B-II-m-B-18997 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 43 sector 1 prima jum. sec. XX

1285 B-II-m-A-18998 Casa Nicolae Titulescu Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 47 sector 1 prima jum. sec. XX

1286 B-II-m-A-18999 Casa farmacistului Chihăescu Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 49 sector 1 1930-1931

1287 B-II-m-B-19000 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 53 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 101

Page 102: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1288 B-II-m-B-19001 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 55 sector 1 prima jum. sec. XX

1289 B-II-m-B-19002 Casă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 57 sector 1 prima jum. sec. XX

1290 B-II-m-A-19003 Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti Bd. Kogălniceanu Mihail 36 -46 sector 5 1933 - 1935

1291 B-II-m-B-19004 Opera Română Bd. Kogălniceanu Mihail 50 sector 5 1953

1292 B-II-m-B-19005 Casă Str. Labirint 108 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1293 B-II-m-B-19006 Casă Str. Lacul Gorgova 2 sector 2 1895

1294 B-II-m-B-19007 Casă Piaţa Lahovary Alexandru 1 sector 1 sf. sec. XIX

1295 B-II-m-B-19008 Imobil locuinţe Piaţa Lahovary Alexandru 5 A sector 1 1935

1296 B-II-m-B-19009 Casa Asan, azi Casa Oamenilor de Ştiinţă Piaţa Lahovary Alexandru 9 sector 1 1914

1297 B-II-m-B-19010 Casa Ev. şi H. Gheorghieff Str. Lascăr Vasile 32 sector 2 1890

1298 B-II-m-B-19011 Imobil cu farmacie Str. Lascăr Vasile 34 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1299 B-II-m-B-19012 Casa Dumitru Stoenescu Str. Lascăr Vasile 34 sector 2 1928

1300 B-II-m-B-19013 Casă Str. Lebedei 8 sector 1 sec. XIX-XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 102

Page 103: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1301 B-II-m-B-19014 Biserica "Sf. Dumitru“ - Slobozia Str. Leon Vodă 3 sector 4 1743

1302 B-II-m-B-19015 Casa Gheorghe Anghel Str. Levănţicăi 13 sector 3 prima jum. sec. XX

1303 B-II-a-A-19016 Parcul Carol Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 (delimitat de P-ţa Libertăţii - str. g-ral sf. sec. XIX - prima Candiano Popescu - Calea Şerban Vodă - str. Cuţitul de Argint - str. jum. sec. XX dr. Constantin Istrati)

1304 B-II-a-B-19017 Ansamblul de arhitectură "Strada Lipscani" Str. Lipscani , între Calea Victoriei şi str. Jacques Elias sector 3, 5 sf. sec. XIX

1305 B-II-m-B-19018 Vama Poştei Str. Lipscani 1 sector 5 prima jum. sec. XX 1913

1306 B-II-m-A-19019 Banca Chrissoveloni Str. Lipscani 16 sector 3 prima jum. sec. XX 1925 - 1927

1307 B-II-m-B-19020 Case cu prăvălii Str. Lipscani 17 -23 sector 3 sf. sec. XIX

1308 B-II-m-A-19021 Palatul fostei Societăţi de asigurări Dacia - Str. Lipscani 18 -20 sector 3 sec. XIX România

1309 B-II-m-B-19022 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 24 sector 3 sf. sec. XIX

1310 B-II-m-A-19023 Banca Naţională a României, corp vechi Str. Lipscani 25 sector 3 1883 - 1885

1311 B-II-m-B-19024 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 26 sector 3 sf. sec. XIX

1312 B-II-m-B-19025 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 27 sector 3 sf. sec. XIX

1313 B-II-m-B-19026 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 28 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 103

Page 104: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1314 B-II-m-B-19027 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 30 sector 3 sf. sec. XIX

1315 B-II-m-B-19028 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 32 sector 3 sf. sec. XIX

1316 B-II-m-B-19029 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 34 sector 3 sf. sec. XIX

1317 B-II-m-B-19030 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 36 sector 3 sf. sec. XIX

1318 B-II-m-B-19031 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 40 sector 3 sf. sec. XIX

1319 B-II-m-B-19032 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 41 sector 3 sf. sec. XIX

1320 B-II-m-B-19033 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 42 sector 3 sf. sec. XIX

1321 B-II-m-B-19034 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 43 sector 3 sf. sec. XIX

1322 B-II-m-B-19035 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 45 sector 3 sf. sec. XIX

1323 B-II-m-B-19036 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 47 sector 3 sf. sec. XIX

1324 B-II-m-B-19037 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 51 sector 3 sf. sec. XIX

1325 B-II-m-B-19038 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 52 sector 3 sf. sec. XIX

1326 B-II-m-B-19039 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 54 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 104

Page 105: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1327 B-II-m-B-19040 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 55 sector 3 sf. sec. XIX

1328 B-II-m-B-19041 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 66 sector 3 sf. sec. XIX

1329 B-II-m-B-19042 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 72 sector 3 1900

1330 B-II-m-B-19043 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 74 sector 3 sf. sec. XIX

1331 B-II-m-B-19044 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 76 sector 3 sf. sec. XIX

1332 B-II-m-B-19045 Magazinul "Voaleta" Str. Lipscani 77 sector 3 1900

1333 B-II-m-B-19046 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 78 sector 3 sf. sec. XIX

1334 B-II-m-B-19047 Casă cu prăvălie Str. Lipscani 80 sector 3 sf. sec. XIX

1335 B-II-m-A-19048 Hanul Gabroveni Str. Lipscani 86 -88 sector 3 1739

1336 B-II-m-B-19049 Vilă Str. Lister dr. 6 sector 5 prima jum. sec. XX

1337 B-II-m-B-19050 Vilă Str. Lister dr. 8 sector 5 prima jum. sec. XX

1338 B-II-m-B-19051 Vilă Str. Lister dr. 17 sector 5 prima jum. sec. XX

1339 B-II-m-B-19052 Vilă Str. Lister dr. 21 sector 5 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 105

Page 106: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1340 B-II-m-B-19053 Vilă Str. Lister dr. 25 sector 5 prima jum. sec. XX

1341 B-II-m-B-19054 Vilă Str. Lister dr. 27 sector 5 prima jum. sec. XX

1342 B-II-m-B-19055 Vilă Str. Lister dr. 29 sector 5 prima jum. sec. XX

1343 B-II-m-B-19056 Vilă Str. Lister dr. 32 sector 5 prima jum. sec. XX

1344 B-II-m-B-19057 Casa Ion Ţuculescu Str. Lizeanu 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1345 B-II-m-B-19058 Casă Str. Lizeanu 13 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1346 B-II-m-B-19059 Casă Str. Lizeanu 14 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1347 B-II-m-B-19060 Casă Str. Lizeanu 17 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1348 B-II-m-B-19061 Casă Str. Lizeanu 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1349 B-II-m-B-19062 Casă Str. Lizeanu 20 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1350 B-II-m-B-19063 Casă Str. Lizeanu 21 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1351 B-II-m-B-19064 Casă Str. Lizeanu 22 -24 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1352 B-II-m-B-19065 Casă Str. Lizeanu 25 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 106

Page 107: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1353 B-II-m-B-19066 Casă Str. Lizeanu 30 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1354 B-II-m-B-19067 Casă Str. Lizeanu 35 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1355 B-II-m-B-19068 Casă Str. Lizeanu 37 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1356 B-II-m-B-19069 Casă Str. Lizeanu 39 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1357 B-II-m-B-19070 Casă Str. Lizeanu 40 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1358 B-II-m-B-19071 Casă Str. Lizeanu 46 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1359 B-II-m-B-19072 Biserica "Sf. Nicolae, Sf. Spiridon" - Popa Str. Logofătul Luca Stroici 33 A sector 2 sec. XVIII - înc. sec.XIX 1879-1935

1360 B-II-m-B-19073 Biserica "Sf. Stelian, Sf. Nicolae" - Lucaci Str. Logofătul Udrişte 6 -8 sector 3 înc. sec. XVIII - înc. sec.XIX 1847-1853

1361 B-II-m-B-19074 Casă Str. Logofătul Udrişte 10 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1362 B-II-m-B-19075 Casă Str. Logofătul Udrişte 11 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1363 B-II-m-B-19076 Casă Str. Logofătul Udrişte 14 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1364 B-II-m-B-19077 Casă Str. Logofătul Udrişte 15 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1365 B-II-m-B-19078 Casă Str. Logofătul Udrişte 21 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 107

Page 108: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1366 B-II-m-B-19079 Casă Str. Logofătul Udrişte 23 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1367 B-II-m-B-19080 Vilă Str. Londra 10 sector 1 prima jum. sec. XX

1368 B-II-m-B-19081 Vilă Str. Londra 13 sector 1 prima jum. sec. XX

1369 B-II-m-B-19082 Vilă Str. Londra 15 sector 1 prima jum. sec. XX

1370 B-II-m-B-19083 Imobil Str. Londra 16 sector 1 prima jum. sec. XX

1371 B-II-m-B-19084 Vilă Str. Londra 17 sector 1 prima jum. sec. XX

1372 B-II-m-B-19085 Imobil Str. Londra 18 sector 1 prima jum. sec. XX

1373 B-II-m-B-19086 Vilă Str. Londra 19 sector 1 prima jum. sec. XX

1374 B-II-m-B-19087 Imobil Str. Londra 20 sector 1 prima jum. sec. XX

1375 B-II-m-B-19088 Vilă Str. Londra 23 sector 1 prima jum. sec. XX

1376 B-II-m-B-19089 Vilă Str. Londra 33 sector 1 prima jum. sec. XX

1377 B-II-m-B-19090 Vilă Str. Londra 34 sector 1 prima jum. sec. XX

1378 B-II-m-B-19091 Vilă Str. Londra 35 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 108

Page 109: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1379 B-II-m-B-19092 Vilă Str. Londra 36 sector 1 prima jum. sec. XX

1380 B-II-m-B-19093 Vilă Str. Londra 37 sector 1 prima jum. sec. XX

1381 B-II-m-B-19094 Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Str. Londra 39 sector 1 prima jum. sec. XX

1382 B-II-m-B-19095 Vila Elena Str. Londra 42 sector 1 1930

1383 B-II-m-B-19096 Vilă Str. Londra 43 -45 sector 1 prima jum. sec. XX

1384 B-II-m-B-19097 Vilă Str. Londra 46 sector 1 prima jum. sec. XX

1385 B-II-m-B-19098 Vilă Str. Londra 47 sector 1 prima jum. sec. XX

1386 B-II-m-B-19099 Vilă Str. Londra 48 sector 1 prima jum. sec. XX

1387 B-II-m-B-19100 Vilă Str. Londra 49 sector 1 prima jum. sec. XX

1388 B-II-m-B-19106 Casa prof. dr. Turnescu Str. Lupu Dionisie 37 sector 1 sf. sec. XIX

1389 B-II-m-A-19107 Casa Librecht - Filipescu, azi Casa Str. Lupu Dionisie 46 sector 1 mijl. sec. XIX Universitarilor

1390 B-II-m-B-19108 Casă Str. Lupu Dionisie 49 sector 1 sf. sec. XIX

1391 B-II-m-B-19109 Casa Averescu Str. Lupu Dionisie 68 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 109

Page 110: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1392 B-II-m-B-19110 Casa Dimitrie Cuclin Str. Lupu Dionisie 74 sector 1 sf. sec. XIX

1393 B-II-m-B-19111 Casa Gheorghe Ţiţeica Str. Lupu Dionisie 80 sector 1 sf. sec. XIX

1394 B-II-m-B-19112 Casă Str. Luterană 14 sector 1 sf. sec. XIX

1395 B-II-a-A-19113 Ansamblul de arhitectură "Bd. General Bd. Magheru Gheorghe g-ral , între str. Pictor Verona şi str. C. A. prima jum. sec. XX Gheorghe Magheru" Rosetti sector 1

1396 B-II-m-B-19114 Garajul Ciclop Bd. Magheru Gheorghe g-ral 8 sector 1 1923

1397 B-II-m-B-19115 Hotel Ambasador Bd. Magheru Gheorghe g-ral 10 sector 1 1936 - 1937

1398 B-II-m-A-19116 Blocul ARO - Patria Bd. Magheru Gheorghe g-ral 12 -14 sector 1 1931 - 1933

1399 B-II-m-B-19117 Palatul Societăţii de Gaz şi Electricitate Bd. Magheru Gheorghe g-ral 33 sector 1 1935

1400 B-II-m-B-19118 Casă Str. Maica Domnului 6 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1401 B-II-m-B-19119 Casă Str. Maica Domnului 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1402 B-II-m-B-19120 Casă Str. Maica Domnului 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1403 B-II-m-B-19121 Casă Str. Maica Domnului 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1404 B-II-m-B-19122 Casă Str. Maica Domnului 21 -23 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 110

Page 111: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1405 B-II-m-B-19123 Casă Str. Maica Domnului 29 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1406 B-II-m-B-19124 Casă Str. Maica Domnului 49 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1407 B-II-m-B-19125 Casă Str. Maica Domnului 49 B sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1408 B-II-m-B-19126 Casă Str. Maica Domnului 49 bis sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1409 B-II-m-B-19127 Casă Str. Maica Domnului 51 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1410 B-II-m-B-19128 Casă Str. Maica Domnului 63 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1411 B-II-m-B-19129 Fost pavilion militar - A Bd. Maniu Iuliu 9 sector 6 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1412 B-II-m-B-19130 Casa Spiru Haret Str. Manu Gheorghe g-ral 7 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1413 B-II-m-A-19131 Casa Niculescu - Dorobanţu Str. Manu Gheorghe g-ral 9 sector 1 sf. sec. XIX

1414 B-II-m-B-19132 Imobil locuinţe Str. Manu Gheorghe g-ral 12 sector 1 1936

1415 B-II-m-B-19133 Casa Trubeţkoi Str. Manu Gheorghe g-ral 19 sector 1 sf. sec. XIX

1416 B-II-m-B-19134 Casa Theodor Rogalschi Str. Manu Gheorghe g-ral 31 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1417 B-II-m-B-19135 Casă Bd. Maria 6 -10 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 111

Page 112: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1418 B-II-m-B-19136 Casă Bd. Maria 12 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1419 B-II-m-B-19137 Casă Bd. Maria 16 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1420 B-II-m-B-19138 Casă Bd. Maria 18 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1421 B-II-m-B-19139 Casă Bd. Maria 32 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1422 B-II-m-B-19140 Casă Bd. Maria 34 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1423 B-II-m-B-19141 Casă Bd. Maria 36 -38 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1424 B-II-m-B-19142 Casă Bd. Maria 40 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1425 B-II-m-B-19143 Casă Bd. Maria 50 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1426 B-II-m-B-19144 Casă Bd. Maria 54 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1427 B-II-m-B-19145 Casă Bd. Maria 60 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1428 B-II-m-B-19146 Casă Bd. Maria 62 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1429 B-II-m-B-19147 Casă Bd. Maria 66 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1430 B-II-m-B-19148 Casă Bd. Maria 68 -70 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 112

Page 113: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1431 B-II-m-B-19149 Casă Bd. Maria 76 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1432 B-II-m-B-19150 Casă Bd. Maria 80 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1433 B-II-m-B-19151 Casă Bd. Maria 86 -88 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1434 B-II-a-A-19152 Palatul Cotroceni - Administraţia Prezidenţială Bd. Marinescu Gh. prof. dr. 2 sector 5 a doua jum. sec. XVII, 1893, sec. XX

1435 B-II-m-B-19153 Casa Ion Minulescu Str. Marinescu Gh. prof. dr. 19 sector 5 prima jum. sec. XX

1436 B-II-m-B-19154 Casă Str. Masaryk Thomas 25 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1437 B-II-m-B-19155 Casă Str. Masaryk Thomas 26 sector 2 1913

1438 B-II-m-B-19156 Casa Prof. dr. Gh. Marinescu Str. Masaryk Thomas 27 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1439 B-II-m-B-19157 Casă Str. Masaryk Thomas 28 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1440 B-II-m-B-19158 Casă Str. Masaryk Thomas 29 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1441 B-II-m-B-19159 Casă Str. Masaryk Thomas 34 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1442 B-II-m-B-19160 Fosta Manutanţă Colentina Str. Maşina de Pâine 47 sector 2 prima jum. sec. XIX

1443 B-II-m-B-19161 Casă Str. Maşina de Pâine 51 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 113

Page 114: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1444 B-II-m-B-19162 Casă Str. Maşina de Pâine 135 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1445 B-II-a-B-18079 Ansamblul Colegiul Naţional "Matei Basarab“ Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1446 B-II-m-B-18079.01 Corp central Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 1883

1447 B-II-m-B-18079.02 Corp lateral Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 1928

1448 B-II-m-B-18080 Casă Str. Matei Basarab 46 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1449 B-II-m-B-18081 Casă Str. Matei Basarab 48 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1450 B-II-m-B-18082 Casă Str. Matei Basarab 49 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1451 B-II-m-B-18083 Casă Str. Matei Basarab 50 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1452 B-II-m-B-18084 Casă Str. Matei Basarab 51 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1453 B-II-m-B-18085 Casă Str. Matei Basarab 52 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1454 B-II-m-B-18086 Casă Str. Matei Basarab 54 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1455 B-II-m-B-18087 Casă Str. Matei Basarab 58 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1456 B-II-m-B-18088 Casă Str. Matei Basarab 59 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 114

Page 115: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1457 B-II-m-B-18089 Casă Str. Matei Basarab 61 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1458 B-II-m-B-18090 Casă Str. Matei Basarab 63 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1459 B-II-m-B-19163 Casă Str. Matei Voievod 22 A sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1460 B-II-m-B-19164 Casă Str. Matei Voievod 31 sector 2 sf. sec. XIX

1461 B-II-m-B-19165 Casă Str. Matei Voievod 32 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1462 B-II-m-B-19166 Casă Str. Matei Voievod 33 A sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1463 B-II-m-B-19167 Casă Str. Matei Voievod 33 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1464 B-II-m-B-19168 Casă Str. Matei Voievod 35 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1465 B-II-m-B-19169 Casă Str. Mavrogheni Nicolae 2 sector 3 sf. sec. XIX

1466 B-II-m-B-19170 Casă Str. Mavrogheni Nicolae 6 sector 3 sf. sec. XIX

1467 B-II-m-B-19171 Casă Str. Mavrogheni Nicolae 8 bis sector 3 sf. sec. XIX

1468 B-II-m-B-19172 Casă Str. Mavrogheni Nicolae 13 sector 3 sf. sec. XIX

1469 B-II-m-A-19173 Muzeul de Istorie al Comunităţii Evreieşti din Str. Mămulari 3 sector 3 prima jum. sec. XX România - Templul "Unirea Sfântă"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 115

Page 116: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1470 B-II-m-B-19174 Casa Tudor Arghezi Str. Mărţişor 26 sector 4 prima jum. sec. XX

1471 B-II-a-B-19175 Ansamblul de arhitectură "Str. Mântuleasa" Str. Mântuleasa sector 2, 3 1733, 1924-1930

1472 B-II-m-B-19176 Casa Zentler Str. Mântuleasa 10 sector 2 1910

1473 B-II-m-B-19177 Casă Str. Mântuleasa 17 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1474 B-II-m-B-19178 Casă Str. Mântuleasa 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1475 B-II-m-A-19179.01 Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - Str. Mântuleasa 20 sector 2 1734, 1924 -1930 Mântuleasa

1476 B-II-m-A-19179.02 Casă parohială Str. Mântuleasa 20 sector 2 sf. sec. XIX

1477 B-II-m-B-19180 Casă Str. Mântuleasa 21 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1478 B-II-m-B-19181 Casă Str. Mântuleasa 23 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1479 B-II-m-B-19182 Casa arh. Paul Smărăndescu Str. Mântuleasa 25 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1480 B-II-m-B-19183 Casă Str. Mântuleasa 34 sector 2 sf. sec. XIX - înc. sec. XX 1902

1481 B-II-m-B-19184 Casă de târgoveţ Str. Mecet 49 sector 2 1815

1482 B-II-m-B-19185 Casa Ştefan Luchian Str. Mendeleev D. I. 29 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 116

Page 117: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1483 B-II-m-B-19186 Casă Str. Mendeleev D. I. 34 sector 1 sf. sec. XIX

1484 B-II-m-B-19187 Casă Str. Mendeleev D. I. 35 sector 1 sf. sec. XIX

1485 B-II-m-B-19188 Casă Str. Michelet Jules 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1486 B-II-m-B-19189 Casă Str. Mihai Vodă 5 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1487 B-II-m-B-19190 Casă Str. Mihai Vodă 7 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1488 B-II-m-B-19191 Casă Str. Mihai Vodă 9 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1489 B-II-m-B-19192 Casă Str. Mihai Vodă 11 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1490 B-II-m-B-19193 Casă Str. Mihai Vodă 13 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1491 B-II-m-B-19194 Casă Str. Mihai Vodă 15 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1492 B-II-m-B-19195 Casă Bd. Mihalache Ion 10 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1493 B-II-m-B-19196 Casă Bd. Mihalache Ion 12 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1494 B-II-m-B-19197 Casă Bd. Mihalache Ion 14 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1495 B-II-m-B-19198 Casă Bd. Mihalache Ion 16 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 117

Page 118: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1496 B-II-m-B-19199 Casă Bd. Mihalache Ion 20 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1497 B-II-m-B-19200 Casă Bd. Mihalache Ion 22 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1498 B-II-m-A-19201 Cercul Militar Naţional Str. Mille Constantin 1 sector 1 1912

1499 B-II-m-B-19202 Grădina Cinema Capitol Str. Mille Constantin 13 sector 1 înc.sec.XX

1500 B-II-m-B-19203 Hotel Palace Str. Mille Constantin 18 sector 1 1940

1501 B-II-m-B-19204 Fostul Sanatoriu "Dr. Antoniu" Str. Mincu Ion arh. 5 -7 sector 1 înc.sec.XX

1502 B-II-m-B-19205 Casă Str. Mincu Ion arh. 11 sector 1 înc.sec.XX

1503 B-II-m-A-19206 Vila Dr. Minovici, azi Muzeul de Artă Populară Str. Minovici Nicolae dr. 1 sector 1 1910 "Prof. Dr. Nicolae Minovici“

1504 B-II-m-A-19207 Muzeul de Artă Medievală "Ing. D. Minovici" Str. Minovici Nicolae dr. 3 sector 1 1910

1505 B-II-m-B-19208 Casă Str. Minulescu Ion 38 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1506 B-II-m-B-19209 Casă Str. Minulescu Ion 46 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1507 B-II-m-B-19210 Casă Str. Minulescu Ion 49 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1508 B-II-m-B-19211 Casă Str. Minulescu Ion 51 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 118

Page 119: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1509 B-II-m-B-19212 Casă Str. Minulescu Ion 53 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1510 B-II-m-B-19213 Casă Str. Minulescu Ion 55 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1511 B-II-m-B-19214 Casă Str. Minulescu Ion 61 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1512 B-II-m-B-19215 Casă Str. Minulescu Ion 100 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1513 B-II-m-B-19216 Casă Str. Mircea cel Bătrân 16 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1514 B-II-m-A-19217 Casa Eliad Bd. Mircea Vodă 5 sector 5 1863

1515 B-II-m-B-19218 Casă Bd. Mircea Vodă 28 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1516 B-II-m-B-19219 Biserica "Buna Vestire" - Dobroteasa Bd. Mircea Vodă 35 B sector 3 sec. XVIII 1887-1892

1517 B-II-m-B-19220 Casă Str. Mirea G. D. pictor 2 sector 1 înc.sec.XX

1518 B-II-m-B-19221 Casă Str. Mirea G. D. pictor 4 sector 1 înc.sec.XX

1519 B-II-m-B-19222 Casă Str. Mirea G. D. pictor 9 sector 1 înc.sec.XX

1520 B-II-m-B-19223 Casă Str. Mirea G. D. pictor 10 sector 1 înc.sec.XX

1521 B-II-m-B-19224 Casă Str. Mirea G. D. pictor 18 sector 1 înc.sec.XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 119

Page 120: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1522 B-II-m-B-19225 Vilă Str. Mirinescu Mihail dr. 2 sector 5 prima jum. sec. XX

1523 B-II-m-B-19226 Vila Aurelia Str. Mirinescu Mihail dr. 4 sector 5 prima jum. sec. XX

1524 B-II-m-B-19227 Vilă Aleea Modrogan 1 sector 1 prima jum. sec. XX

1525 B-II-m-B-19228 Vilă Aleea Modrogan 2 sector 1 prima jum. sec. XX

1526 B-II-m-B-19229 Vilă Aleea Modrogan 6 sector 1 prima jum. sec. XX

1527 B-II-m-B-19230 Casă Str. Monetăriei 2 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1528 B-II-m-B-19231 Biserica "Izvorul Tămăduirii" - Mavrogheni Str. Monetăriei 4 sector 1 1785 - 1787

1529 B-II-m-B-19232 Casă Str. Monetăriei 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1530 B-II-a-B-19233 Ansamblul de arhitectură "Calea Moşilor" Calea Moşilor , între Bd. I. C. Brătianu şi Bd. Carol I sector 2, 3 sf. sec. XIX

1531 B-II-m-B-19234 Casă Calea Moşilor 19 sector 3 sf. sec. XIX

1532 B-II-m-B-19235 Casă Calea Moşilor 21 sector 3 sf. sec. XIX

1533 B-II-m-B-19236 Casă Calea Moşilor 23 sector 3 sf. sec. XIX

1534 B-II-m-B-19237 Casă Calea Moşilor 25 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 120

Page 121: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1535 B-II-m-B-19238 Casă Calea Moşilor 27 sector 3 sf. sec. XIX

1536 B-II-m-B-19239 Magazinul "Vulturul de Mare" Calea Moşilor 32 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1537 B-II-m-B-19240 Casă Calea Moşilor 34 sector 3 sf. sec. XIX

1538 B-II-m-A-19241 Biserica "Sf. Gheorghe Vechi“ Calea Moşilor 36 sector 3 sec. XVII - XIX

1539 B-II-m-B-19242 Casă Calea Moşilor 38 sector 3 sf. sec. XIX

1540 B-II-m-B-19243 Casă Calea Moşilor 40 sector 3 sf. sec. XIX

1541 B-II-m-B-19244 Casă Calea Moşilor 44 sector 3 sf. sec. XIX

1542 B-II-m-B-19245 Casă Calea Moşilor 46 sector 3 sf. sec. XIX

1543 B-II-m-B-19246 Case Calea Moşilor 62 -68 sector 3 sf. sec. XIX

1544 B-II-m-B-19247 Casă Calea Moşilor 71 sector 3 sf. sec. XIX

1545 B-II-m-B-19248 Casă Calea Moşilor 73 sector 3 sf. sec. XIX

1546 B-II-m-B-19249 Casă Calea Moşilor 74 sector 3 sf. sec. XIX

1547 B-II-m-B-19250 Casă Calea Moşilor 75 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 121

Page 122: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1548 B-II-m-B-19251 Casă Calea Moşilor 77 sector 3 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1549 B-II-m-A-19252 Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Calea Moşilor 79 sector 3 1728 Biserică"- cu Sfinţi

1550 B-II-m-B-19253 Casă Calea Moşilor 82 sector 3 sf. sec. XIX

1551 B-II-m-B-19254 Casă Calea Moşilor 84 sector 3 1864

1552 B-II-m-B-19255 Casă Calea Moşilor 86 sector 3 sf. sec. XIX

1553 B-II-m-B-19256 Casă Calea Moşilor 88 sector 3 sf. sec. XIX

1554 B-II-m-B-19257 Casă Calea Moşilor 90 sector 3 1894

1555 B-II-m-B-19258 Casa Sofia Popp Calea Moşilor 91 sector 3 sf. sec. XIX

1556 B-II-m-B-19259 Casă Calea Moşilor 92 sector 3 1894

1557 B-II-m-B-19260 Fosta casă Popp şi Bunescu Calea Moşilor 122 sector 3 sf. sec. XIX

1558 B-II-m-B-19261 Casa Bercovici Calea Moşilor 128 sector 3 sf. sec. XIX

1559 B-II-m-B-19262 Hanul Solacolu Calea Moşilor 132 -134 sector 3 sf. sec. XIX

1560 B-II-m-B-19263 Casă Calea Moşilor 136 -138 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 122

Page 123: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1561 B-II-m-B-19264 Casa G-ral Lahovary, azi corp al Spitalului Str. Movilă Ion 5 sector 2 1884 - 1886 Cantacuzino

1562 B-II-m-B-19265 Casa Sofia Cavaleru Str. Munţii Tatra 2 sector 1 prima jum. sec. XX

1563 B-II-m-B-19266 Casă Str. Munţii Tatra 6 sector 1 prima jum. sec. XX

1564 B-II-m-B-19267 Muzeul Victor Babeş Str. Mureşanu Andrei poet 14 A sector 1 prima jum. sec. XX

1565 B-II-m-B-19268 Casa Tudor Vianu Str. Mureşanu Andrei poet 16 sector 1 prima jum. sec. XX

1566 B-II-m-B-19269 Casă Str. Mureşanu Andrei poet 24 sector 1 prima jum. sec. XX

1567 B-II-m-B-19270 Casă Str. Negulescu Ştefan 20 -22 sector 1 prima jum. sec. XX

1568 B-II-a-B-19271 Ansamblul de arhitectură "Str. Negustori, nr. Str. Negustori sector 2 sf. sec. XIX - prima 1-19; 6-16" jum. sec. XX

1569 B-II-m-B-19272 Casa Negroponte Str. Negustori 1 A sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1570 B-II-m-B-19273 Casă, azi Comisia Zonei Montane Str. Negustori 1 B sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1571 B-II-m-B-19274 Casă Str. Negustori 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1572 B-II-m-B-19275 Casă Str. Negustori 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1573 B-II-m-B-19276 Intreprinderea de produse ortopedice Str. Negustori 6 -8 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 123

Page 124: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1574 B-II-m-B-19277 Casă Str. Negustori 7 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1575 B-II-m-B-19278 Casă Str. Negustori 9 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1576 B-II-m-B-19279 Casă Str. Negustori 10 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1577 B-II-m-B-19280 Casă Str. Negustori 11 -11 bis sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1578 B-II-m-B-19281 Casă Str. Negustori 12 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1579 B-II-m-B-19282 Casă Str. Negustori 14 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1580 B-II-m-B-19283 Casa Vlădescu Str. Negustori 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1581 B-II-m-B-19284 Casa Dimitrie Bolintineanu Str. Negustori 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1582 B-II-m-B-19285 Casă Str. Negustori 28 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1583 B-II-m-B-19286 Casă Str. Negustori 30 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1584 B-II-m-B-19287 Casă Str. Negustori 32 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1585 B-II-a-B-19288 Ansamblul de arhitectură "Intr. Nopţii" Intr. Nopţii sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1586 B-II-m-B-19289 Imobil Intr. Nopţii 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 124

Page 125: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1587 B-II-m-B-19290 Imobil Intr. Nopţii 2 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1588 B-II-m-B-19291 Imobil Intr. Nopţii 3 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1589 B-II-m-B-19292 Clubul Nautic Şos. Nordului f.n. sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău) prima jum. sec. XX

1590 B-II-m-B-19293 Casă Str. Nottara Constantin 8 sector 3 prima jum. sec. XX

1591 B-II-m-B-19294 Casă Str. Nottara Constantin 9 sector 3 prima jum. sec. XX

1592 B-II-m-B-19295 Casă Str. Nottara Constantin 11 sector 3 prima jum. sec. XX

1593 B-II-m-B-19296 Casă Str. Nottara Constantin 13 sector 3 prima jum. sec. XX

1594 B-II-m-B-19297 Casă Str. Nottara Constantin 15 sector 3 prima jum. sec. XX

1595 B-II-m-B-19298 Casă Str. Nottara Constantin 19 sector 3 prima jum. sec. XX

1596 B-II-m-B-19299 Casă Str. Nottara Constantin 31 sector 3 prima jum. sec. XX

1597 B-II-m-B-19300 Casă Str. Nottara Constantin 33 sector 3 prima jum. sec. XX

1598 B-II-m-B-19301 Casa ing. Anghel Saligny Str. Occidentului 8 -10 sector 1 înc.sec.XX

1599 B-II-m-B-19302 Casă cu pictură exterioară Str. Occidentului 11 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 125

Page 126: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1600 B-II-m-B-19303 Casă Str. Occidentului 14 sector 1 sf. sec. XIX

1601 B-II-m-A-19304 Biserica "Sf. Nicolae, Adormirea Maicii Str. Olari 6 sector 2 1758 Domnului" - Olari

1602 B-II-m-B-19305 Casă Str. Olari 8 sector 2 1893

1603 B-II-m-A-19306 Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ - Str. Olimpului 17 sector 4 1782 Flămânda

1604 B-II-m-B-19307 Casă Str. Olteni 1 sector 3 sf. sec. XIX

1605 B-II-m-B-19308 Casă Str. Olteni 5 sector 3 sf. sec. XIX

1606 B-II-m-B-19309 Casă Str. Olteni 9 sector 3 sf. sec. XIX

1607 B-II-m-B-19310 Casă Str. Orbescu Dimitrie 12 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1608 B-II-m-B-19311 Imobil locuinţe Str. Orbescu Dimitrie 14 sector 2 1935

1609 B-II-m-B-19312 Casă Şos. Orhideelor 26 B sector 6 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1610 B-II-m-B-19313 Fabrica de bere - "Luther" Şos. Orhideelor 64 sector 6 1869

1611 B-II-m-A-19314 Casă de târgoveţ Str. Orzari 63 sector 2 1859

1612 B-II-m-B-19315 Casă Str. Oteşani 28 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 126

Page 127: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1613 B-II-m-B-19316 Vila Matilda Str. Oţetari 2 sector 2 sf. sec. XIX

1614 B-II-m-B-19317 Biserica "Sfinţii Voievozi" - Oţetari Str. Oţetari 4 sector 2 1757, sec.XIX

1615 B-II-m-B-19318 Casă Str. Paleologu 12 sector 2 sf. sec. XIX

1616 B-II-m-B-19319 Casă Şos. Panduri 28 sector 5 sf. sec. XIX

1617 B-II-m-A-19320 Academia Militară Şos. Panduri 62 -68 sector 5 1937-1939

1618 B-II-m-B-19321 Întreprinderea "Uzinele Chimice Române“ Şos. Panduri 71 -75 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1619 B-II-a-A-19322 Ansamblul fostului Azil "Elena Doamna" Şos. Panduri 90 -92 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1620 B-II-m-A-19323 Capela Elisabeta Doamna Şos. Panduri 90 -92 sector 5 1865 - 1870

1621 B-II-m-A-19324 Azilul Elena Doamna Şos. Panduri 90 -92 sector 5 1865 - 1870

1622 B-II-m-B-19325 Casă Str. Pangratti Ermil ing. 2 sector 1 prima jum. sec. XX

1623 B-II-m-B-19326 Casă Str. Pangratti Ermil ing. 15 sector 1 prima jum. sec. XX

1624 B-II-m-B-19327 Casă Str. Pangratti Ermil ing. 18 sector 1 prima jum. sec. XX

1625 B-II-m-B-19328 Casă Str. Pangratti Ermil ing. 20 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 127

Page 128: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1626 B-II-m-B-19329 Casă Str. Pann Anton 9 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1627 B-II-m-B-19330 Casă Str. Pann Anton 12 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1628 B-II-m-B-19331 Casa Anton Pann Str. Pann Anton 20 sector 3 sf. sec. XIX

1629 B-II-a-B-19332 Ansamblul de arhitectură "Intr. Parfumului" Intr. Parfumului sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1630 B-II-m-B-19333 Casă Str. Parfumului 6 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1631 B-II-m-B-19334 Casă Str. Parfumului 11 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1632 B-II-m-B-19335 Casă Str. Parfumului 12 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1633 B-II-m-B-19336 Casă Str. Parfumului 13 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1634 B-II-m-B-19337 Casă Str. Parfumului 14 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1635 B-II-m-B-19338 Casă Str. Parfumului 16 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1636 B-II-m-B-19339 Casa în care a locuit Ilarie Voronca Str. Parfumului 20 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1637 B-II-m-B-19340 Casă Str. Parfumului 24 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1638 B-II-m-B-19341 Casă Str. Parfumului 31 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 128

Page 129: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1639 B-II-m-B-19342 Casă Str. Parfumului 33 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1640 B-II-m-B-19343 Casă Str. Parfumului 35 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1641 B-II-m-B-19344 Casă Str. Parfumului 37 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1642 B-II-m-B-19345 Vilă Str. Paris 5 sector 1 prima jum. sec. XX

1643 B-II-m-B-19346 Vilă Str. Paris 7 sector 1 prima jum. sec. XX

1644 B-II-m-B-19347 Vilă Str. Paris 13 sector 1 prima jum. sec. XX

1645 B-II-m-B-19348 Vilă Str. Paris 14 A sector 1 prima jum. sec. XX

1646 B-II-m-B-19349 Vilă Str. Paris 19 -19bis sector 1 prima jum. sec. XX

1647 B-II-m-B-19350 Vilă Str. Paris 21 sector 1 prima jum. sec. XX

1648 B-II-m-B-19351 Vilă Str. Paris 25 sector 1 prima jum. sec. XX

1649 B-II-m-B-19352 Vilă Str. Paris 27 sector 1 prima jum. sec. XX

1650 B-II-m-B-19353 Vilă Str. Paris 34 sector 1 prima jum. sec. XX

1651 B-II-m-B-19354 Vilă Str. Paris 35 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 129

Page 130: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1652 B-II-m-B-19355 Vilă Str. Paris 37 sector 1 prima jum. sec. XX

1653 B-II-m-B-19356 Vilă Str. Paris 40 A sector 1 prima jum. sec. XX

1654 B-II-m-B-19357 Vilă Str. Paris 41 sector 1 prima jum. sec. XX

1655 B-II-m-B-19358 Vilă Str. Paris 46 sector 1 prima jum. sec. XX

1656 B-II-m-B-19359 Vilă Str. Paris 47 sector 1 prima jum. sec. XX

1657 B-II-m-B-19360 Vilă Str. Paris 50 sector 1 prima jum. sec. XX

1658 B-II-m-B-19361 Imobil Str. Paris 53 sector 1 prima jum. sec. XX

1659 B-II-m-B-19362 Vilă Str. Paris 55 sector 1 prima jum. sec. XX

1660 B-II-m-B-19363 Casă Str. Patrichi Gina 10 sector 1 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

1661 B-II-m-B-19364 Hotel Patria - Elias Str. Patriei 3 sector 3 sec. XIX

1662 B-II-a-B-19365 Ansamblul de arhitectură "Str. Părintele Str. Părintele Stăniloaie sector 2 sf. sec. XIX Stăniloaie"

1663 B-II-m-B-18424 Casă cu prispă Str. Părintele Stăniloaie 1 A sector 2 sf. sec. XIX

1664 B-II-m-B-18425 Casă Str. Părintele Stăniloaie 2 sector 2 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 130

Page 131: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1665 B-II-m-B-18426 Casă şi pavilion metalic Str. Părintele Stăniloaie 4 sector 4 sf. sec. XIX

1666 B-II-m-B-18427 Casă Str. Părintele Stăniloaie 5 sector 2 sf. sec. XIX

1667 B-II-m-B-18428 Casă Str. Părintele Stăniloaie 7 sector 2 sf. sec. XIX

1668 B-II-a-B-19366 Ansamblul de arhitectură "Str. Pătraşcu Str. Pătraşcu Vodă sector 3 sf. sec. XIX

1669 B-II-m-B-19367 Casă cu prăvălie Str. Pătraşcu Vodă 3 sector 3 sf. sec. XIX

1670 B-II-m-B-19368 Casă Str. Pătraşcu Vodă 3 bis sector 3 sf. sec. XIX

1671 B-II-m-B-19369 Casă Str. Pătraşcu Vodă 5 sector 3 sf. sec. XIX

1672 B-II-m-B-19370 Casă Str. Pătraşcu Vodă 7 sector 3 sf. sec. XIX

1673 B-II-m-B-19371 Casă Str. Pătraşcu Vodă 8 sector 3 sf. sec. XIX

1674 B-II-m-B-19372 Casă Str. Pătraşcu Vodă 10 sector 3 sf. sec. XIX

1675 B-II-m-B-19373 Casă Str. Pătraşcu Vodă 12 sector 3 sf. sec. XIX

1676 B-II-m-B-19374 Casă Str. Pătraşcu Vodă 14 sector 3 sf. sec. XIX

1677 B-II-m-B-19375 Casa Maria Filotti Str. Pârvan Vasile 12 sector 1 1925

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 131

Page 132: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1678 B-II-m-B-19376 Casă Str. Philippide Alexandru 3 sector 2 prima jum. sec. XX

1679 B-II-m-B-19377 Casă Str. Philippide Alexandru 4 sector 2 prima jum. sec. XX

1680 B-II-m-B-19378 Casă Str. Philippide Alexandru 5 sector 2 prima jum. sec. XX

1681 B-II-m-B-19379 Casă Str. Philippide Alexandru 6 sector 2 prima jum. sec. XX

1682 B-II-m-B-19380 Casă Str. Philippide Alexandru 8 sector 2 prima jum. sec. XX

1683 B-II-m-B-19381 Casă Str. Philippide Alexandru 11 sector 2 prima jum. sec. XX

1684 B-II-m-B-19382 Casă Str. Philippide Alexandru 13 sector 2 prima jum. sec. XX

1685 B-II-m-B-19383 Casă Str. Philippide Alexandru 14 sector 2 prima jum. sec. XX

1686 B-II-m-B-19384 Casă Str. Philippide Alexandru 15 sector 2 prima jum. sec. XX

1687 B-II-m-B-19385 Casă Str. Philippide Alexandru 17 sector 2 prima jum. sec. XX

1688 B-II-m-B-19386 Casă Str. Philippide Alexandru 20 sector 2 prima jum. sec. XX

1689 B-II-a-B-19387 Ansamblul Bisericii Cărămidarii de Jos Str. Piscului 1 -3 sector 4 jum. sec.XIX - XX

1690 B-II-m-B-19387.01 Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf. Str. Piscului 1 -3 sector 4 1857-1863, 1923-1929 Dimitrie"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 132

Page 133: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1691 B-II-m-B-19387.02 Clădirea fostului cămin cultural Str. Piscului 1 -3 sector 4 sf. sec. XIX

1692 B-II-m-B-19388 Casă Str. Plantelor 4 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1693 B-II-m-B-19389 Casă Str. Plantelor 37 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1694 B-II-m-B-19390 Casă Str. Plantelor 40 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1695 B-II-m-B-19391 Casă Str. Plantelor 48 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1696 B-II-m-B-19392 Casă Str. Plantelor 54 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1697 B-II-m-B-19393 Casă Str. Plantelor 56 -58 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1698 B-II-m-B-19394 Garaj Calea Plevnei 26 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1699 B-II-m-B-19395 Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ Calea Plevnei 30 sector 1 1785

1700 B-II-m-B-19396 Casa George Coşbuc Calea Plevnei 40 sector 1 prima jum. sec. XX

1701 B-II-m-B-19397 Casă Calea Plevnei 46 sector 1 prima jum. sec. XX

1702 B-II-m-B-19398 Casă Calea Plevnei 52 sector 1 prima jum. sec. XX

1703 B-II-m-B-19399 Casa prof. Nicolae Clinciu Calea Plevnei 54 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 133

Page 134: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1704 B-II-m-B-19400 Casă Calea Plevnei 58 sector 1 prima jum. sec. XX

1705 B-II-m-B-19401 Casă Calea Plevnei 72 sector 1 prima jum. sec. XX

1706 B-II-m-B-19402 Casă Calea Plevnei 80 sector 1 prima jum. sec. XX

1707 B-II-m-B-19403 Casă Calea Plevnei 82 sector 1 prima jum. sec. XX

1708 B-II-m-B-19404 Casă Calea Plevnei 84 sector 1 prima jum. sec. XX

1709 B-II-m-B-19405 Casă Calea Plevnei 86 sector 1 prima jum. sec. XX

1710 B-II-m-B-19406 Biserica "Sf. Gheorghe“ Calea Plevnei 122 sector 1 1906

1711 B-II-m-B-19407 Casă Calea Plevnei 131 sector 1 sec. XX

1712 B-II-m-B-19408 Spitalul Militar Calea Plevnei 134 sector 6 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1713 B-II-m-B-19409 Casă Calea Plevnei 135 sector 1 sec. XX

1714 B-II-m-B-19410 Spitalul Witing - C.F.R. Calea Plevnei 136 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1715 B-II-m-B-19411 Casă Calea Plevnei 137 sector 1 prima jum. sec. XX

1716 B-II-m-B-19412 Fosta Manutanţă a Armatei Calea Plevnei 143 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 134

Page 135: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1717 B-II-m-B-19413 Fabrica de pâine Calea Plevnei 145 sector 1 sf. sec. XIX

1718 B-II-m-B-19414 Casă Calea Plevnei 224 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1719 B-II-m-B-19415 Casă Calea Plevnei 224 A sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1720 B-II-m-B-19416 Casă Calea Plevnei 230 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1721 B-II-m-B-19417 Casă Calea Plevnei 232 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1722 B-II-m-B-19418 Farmacie Calea Plevnei 244 sector 1 prima jum. sec. XX

1723 B-II-a-A-19419 Ansamblul Mănăstirii Plumbuita Str. Plumbuita 58 sector 2 sec. XVI - XX

1724 B-II-m-A-19419.01 Biserica "Naşterea Sf. Prooroc Ioan Str. Plumbuita 58 sector 2 sec. XVI 1647 Botezătorul şi Înaintemergătorul"

1725 B-II-m-A-19419.02 Palat domnesc Str. Plumbuita 58 sector 2 prima jum. sec.

1726 B-II-m-A-19419.03 Turn clopotniţă Str. Plumbuita 58 sector 2 sec. XVIII

1727 B-II-m-A-19419.04 Chilii Str. Plumbuita 58 sector 2 sec. XVIII - XX

1728 B-II-m-B-19420 Casă Str. Poiana Florilor 15 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1729 B-II-m-B-19421 Palatul Şcoalei Politehnice, azi Universitatea Str. Polizu Gheorghe 1 -7 sector 1 sf. sec. XIX Politehnică

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 135

Page 136: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1730 B-II-m-B-19422 Vechea Şcoală de meserii, azi Universitatea Str. Polizu Gheorghe 1 -7 sector 1 sf. sec. XIX Politehnică

1731 B-II-m-B-19423 Maternitatea Polizu Str. Polizu Gheorghe 38 -52 sector 1 1925

1732 B-II-m-B-19424 Casă Str. Polonă 2 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1733 B-II-m-B-19425 Casă Str. Polonă 4 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1734 B-II-m-B-19426 Casă Str. Polonă 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1735 B-II-m-B-19427 Casă Str. Polonă 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1736 B-II-m-B-19428 Casă Str. Polonă 9 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1737 B-II-m-B-19429 Casă Str. Polonă 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1738 B-II-m-B-19430 Casă Str. Polonă 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1739 B-II-m-B-19431 Casă Str. Polonă 13 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1740 B-II-m-B-19432 Casă Str. Polonă 15 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1741 B-II-m-B-19433 Casă Str. Polonă 16 sector 1 1923-1924

1742 B-II-m-B-19434 Casă Str. Polonă 17 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 136

Page 137: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1743 B-II-m-B-19435 Casă Str. Polonă 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1744 B-II-m-B-19436 Casă Str. Polonă 22 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1745 B-II-m-B-19437 Casă Str. Polonă 28 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1746 B-II-m-B-19438 Casă Str. Polonă 30 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1747 B-II-m-B-19439 Casă Str. Polonă 31 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1748 B-II-m-B-19440 Casă Str. Polonă 38 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1749 B-II-m-B-19441 Casă Str. Polonă 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1750 B-II-m-B-19442 Casă Str. Polonă 49 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1751 B-II-m-B-19443 Casă Str. Polonă 51 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1752 B-II-m-B-19444 Casă Str. Polonă 55 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1753 B-II-m-B-19445 Casă Str. Polonă 61 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1754 B-II-m-B-19446 Casă Str. Polonă 64 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1755 B-II-m-B-19447 Casă Str. Polonă 76 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 137

Page 138: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1756 B-II-m-B-19448 Imobil Str. Polonă 103 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1757 B-II-m-B-19449 Imobil Str. Polonă 105 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1758 B-II-m-B-19450 Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Str. Popa Nan 47 bis sector 2 sf. sec. XVIII - sec. Popa Nan XIX 1910-1918

1759 B-II-a-B-19451 Ansamblul de arhitectură "Str. Popa Soare" Str. Popa Soare sector 2, 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1760 B-II-m-B-19452 Casele Bacaloglu Str. Popa Soare 1 bis sector 3 1887

1761 B-II-m-B-19453 Casă Str. Popa Soare 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1762 B-II-m-B-19454 Casă Str. Popa Soare 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1763 B-II-m-B-19455 Casa Mircea Vulcănescu Str. Popa Soare 16 A sector 2 înc.sec.XX

1764 B-II-m-B-19456 Casă Str. Popa Soare 52 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1765 B-II-m-B-19457 Casă Str. Popa Soare 54 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1766 B-II-m-B-19458 Casă Str. Popa Soare 55 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1767 B-II-m-B-19459 Casă Str. Popa Soare 56 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1768 B-II-m-B-19460 Casă Str. Popa Soare 60 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 138

Page 139: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1769 B-II-m-B-19461 Uzina electrică Filaret Str. Popescu Candiano g-ral 2 sector 4 sf. sec. XIX

1770 B-II-m-A-19462 Biserica "Sf. Dumitru - de jurământ" Str. Poştei 2 sector 3 sec. XVII-XIX

1771 B-II-m-B-19463 Spitalul P.T.T.R. Str. Poştei 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1772 B-II-a-A-19464 Ansamblul Bisericii Stavropoleos Str. Poştei 6 sector 3

1773 B-II-m-A-19464.01 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Sf. Str. Poştei 6 sector 3 1724, înc.sec.XX Athanasie cel Mare"

1774 B-II-m-A-19464.02 Casă parohială şi lapidarium Str. Poştei 6 sector 3 1904

1775 B-II-m-A-19464.03 Turn clopotniţă Str. Poştei 6 sector 3 1904

1776 B-II-m-B-19465 Casa Rosetti - Soleşti Str. Povernei 60 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1777 B-II-m-B-19466 Vilă Str. Praga 2 sector 1 prima jum. sec. XX

1778 B-II-m-B-19467 Vilă Str. Praga 4 sector 1 prima jum. sec. XX

1779 B-II-m-B-19468 Vilă Str. Praga 11 sector 1 prima jum. sec. XX

1780 B-II-m-B-19469 Casa gen. David Praporgescu Str. Praporgescu David g-ral 17 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1781 B-II-m-B-19470 Casă Str. Principatele Unite 63 sector 4 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 139

Page 140: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1782 B-II-a-A-19471 Ansamblul Bisericii Greceşti Bd. Protopopescu Pache 1 -3 sector 2 înc. sec. XX

1783 B-II-m-A-19472 Biserica "Buna Vestire" Bd. Protopopescu Pache 1 -3 sector 2 înc. sec. XX

1784 B-II-m-A-19473 Fostul Palat al Legaţiei Elene, azi Ambasada Bd. Protopopescu Pache 1 -3 sector 2 înc. sec. XX Republicii Elene

1785 B-II-m-B-19474 Imobil Bd. Protopopescu Pache 2 sector 2 înc. sec. XX

1786 B-II-m-B-19475 Imobil Bd. Protopopescu Pache 4 sector 2 înc. sec. XX

1787 B-II-m-B-19476 Imobil Bd. Protopopescu Pache 5 sector 2 înc. sec. XX

1788 B-II-m-B-19477 Imobil Bd. Protopopescu Pache 6 sector 2 înc. sec. XX

1789 B-II-m-B-19478 Imobil Bd. Protopopescu Pache 7 sector 2 înc. sec. XX

1790 B-II-m-B-19479 Imobil Bd. Protopopescu Pache 10 sector 2 înc. sec. XX

1791 B-II-m-B-19480 Imobil Bd. Protopopescu Pache 11 sector 2 înc. sec. XX

1792 B-II-m-B-19481 Imobil Bd. Protopopescu Pache 14 sector 2 înc. sec. XX

1793 B-II-m-B-19482 Imobil Bd. Protopopescu Pache 18 sector 2 înc. sec. XX

1794 B-II-m-B-19483 Casa Elena Lupescu Bd. Protopopescu Pache 51 sector 2 1900

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 140

Page 141: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1795 B-II-m-B-19484 Colegiul Naţional "Mihai Viteazu“ Bd. Protopopescu Pache 62 sector 2 înc. sec. XX

1796 B-II-m-B-19485 Imobil Piaţa Protopopescu Pache 3 sector 2 înc. sec. XX

1797 B-II-m-B-19486 Imobil Piaţa Protopopescu Pache 9 , colţ cu Bd. Pache Protopopescu nr. 2 înc. sec. XX sector 2

1798 B-II-m-B-19487 Imobil Piaţa Protopopescu Pache 13 sector 2 înc. sec. XX

1799 B-II-m-B-19488 Imobil Piaţa Protopopescu Pache 14 sector 2 înc. sec. XX

1800 B-II-m-B-19489 Casa Constantin Tănase Str. Puţul cu Plopi 10 sector 1 prima jum. sec. XX

1801 B-II-m-B-19490 Casa Cornel Medrea Str. Puţul de Piatră 5 sector 1 prima jum. sec. XX

1802 B-II-m-B-19491 Vilă Str. Rabat 1 sector 1 prima jum. sec. XX

1803 B-II-m-B-19492 Vilă Str. Rabat 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1804 B-II-m-B-19493 Vilă Str. Rabat 7 sector 1 prima jum. sec. XX

1805 B-II-m-B-19494 Vilă Str. Rabat 16 sector 1 înc.sec.XX

1806 B-II-m-B-19495 Casa Candiano Str. Rabat 19 sector 1 1911

1807 B-II-m-B-19496 Vilă Str. Rabat 20 sector 1 înc.sec.XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 141

Page 142: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1808 B-II-m-B-19497 Casa Simion Mehedinţi Str. Racoviţă Dimitrie 12 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1809 B-II-a-A-19498 Ansamblul Mănăstirii Radu Vodă Str. Radu Vodă 24 A sector 4 sec. XVI - XIX

1810 B-II-m-A-19498.01 Biserica "Sf. Troiţă“ - Radu Vodă Str. Radu Vodă 24 A sector 4 sec. XVI

1811 B-II-m-A-19498.02 Case domneşti-ruine Str. Radu Vodă 24 A sector 4 sec. XVI - XIX

1812 B-II-m-A-19498.03 Turn clopotniţă Str. Radu Vodă 24 A sector 4 sec. XVII - XIX

1813 B-II-m-B-19499 Casă Str. Radu Vodă 26 sector 4 sec. XIX

1814 B-II-m-A-19500 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril" - Bucur Str. Radu Vodă 33 sector 4 sec. XVIII

1815 B-II-m-B-19501 Palatul şi Fabrica de bere-" Bragadiru" Calea Rahovei 147 -159 sector 5 1894 - 1895

1816 B-II-m-B-19502 Casă Calea Rahovei 163 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1817 B-II-m-B-19503 Casă Calea Rahovei 169 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1818 B-II-m-B-19504 Casă Calea Rahovei 171 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1819 B-II-m-B-19505 Casă Calea Rahovei 173 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1820 B-II-m-B-19506 Casă Calea Rahovei 181 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 142

Page 143: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1821 B-II-m-B-19507 Casă Calea Rahovei 189 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1822 B-II-m-B-19508 Vama antrepozite Calea Rahovei 196 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1823 B-II-m-B-19509 Casă Calea Rahovei 200 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1824 B-II-m-B-19510 Casă Calea Rahovei 216 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1825 B-II-m-B-19511 Casă Calea Rahovei 218 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1826 B-II-m-B-19512 Casă Calea Rahovei 220 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1827 B-II-m-B-19513 Casă Calea Rahovei 222 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1828 B-II-m-B-19514 Casă Calea Rahovei 232 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1829 B-II-m-B-19515 Casă Str. Rădulescu Heliade Ion 15 sector 2 înc. sec. XX

1830 B-II-m-B-19516 Casă Str. Rădulescu Heliade Ion 27 sector 2 înc. sec. XX

1831 B-II-m-B-19517 Casă Str. Rădulescu Heliade Ion 33 sector 2 înc. sec. XX

1832 B-II-m-B-19518 Fostele grajduri regale Str. Răzoare 2 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1833 B-II-a-B-19519 Ansamblul de arhitectură "Str. Naum Str. Râmniceanu Naum sector 1 prima jum. sec. XX Râmniceanu"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 143

Page 144: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1834 B-II-m-B-19520 Imobil Str. Râmniceanu Naum 1 sector 1 prima jum. sec. XX

1835 B-II-m-B-19521 Imobil Str. Râmniceanu Naum 2 sector 1 prima jum. sec. XX

1836 B-II-m-B-19522 Imobil Str. Râmniceanu Naum 3 sector 1 prima jum. sec. XX

1837 B-II-m-B-19523 Imobil Str. Râmniceanu Naum 4 sector 1 prima jum. sec. XX

1838 B-II-m-B-19524 Imobil Str. Râmniceanu Naum 5 sector 1 prima jum. sec. XX

1839 B-II-m-B-19525 Imobil Str. Râmniceanu Naum 6 sector 1 prima jum. sec. XX

1840 B-II-m-B-19526 Imobil Str. Râmniceanu Naum 7 sector 1 prima jum. sec. XX

1841 B-II-m-B-19527 Imobil Str. Râmniceanu Naum 8 sector 1 prima jum. sec. XX

1842 B-II-m-B-19528 Imobil Str. Râmniceanu Naum 9 sector 1 prima jum. sec. XX

1843 B-II-m-B-19529 Imobil Str. Râmniceanu Naum 10 sector 1 prima jum. sec. XX

1844 B-II-m-B-19530 Imobil Str. Râmniceanu Naum 11 sector 1 prima jum. sec. XX

1845 B-II-m-B-19531 Imobil Str. Râmniceanu Naum 12 sector 1 prima jum. sec. XX

1846 B-II-m-B-19532 Imobil Str. Râmniceanu Naum 13 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 144

Page 145: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1847 B-II-m-B-19533 Imobil Str. Râmniceanu Naum 14 sector 1 prima jum. sec. XX

1848 B-II-m-B-19534 Imobil Str. Râmniceanu Naum 15 sector 1 prima jum. sec. XX

1849 B-II-m-B-19535 Imobil Str. Râmniceanu Naum 16 sector 1 prima jum. sec. XX

1850 B-II-m-B-19536 Imobil Str. Râmniceanu Naum 17 sector 1 prima jum. sec. XX

1851 B-II-m-B-19537 Imobil Str. Râmniceanu Naum 18 sector 1 prima jum. sec. XX

1852 B-II-m-B-19538 Imobil Str. Râmniceanu Naum 20 sector 1 prima jum. sec. XX

1853 B-II-m-B-19539 Casă Str. Râureanu dr. 4 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1854 B-II-m-B-19540 Casă Str. Râureanu dr. 10 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1855 B-II-m-B-19541 Casă Str. Râureanu dr. 12 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1856 B-II-m-A-19542 Casa Stanovici Str. Remus 6 sector 3 1912

1857 B-II-m-B-19543 Imobil Str. Ritmului 1 sector 2 înc.sec.XX

1858 B-II-a-B-19544 Ansamblul de arhitectură "Str. C.F. Robescu" Str. Robescu C. F. sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1859 B-II-m-B-19545 Casă Str. Robescu C. F. 1 -1bis sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 145

Page 146: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1860 B-II-m-B-19546 Imobil Str. Robescu C. F. 2 sector 3 prima jum. sec. XX

1861 B-II-m-B-19547 Casă Str. Robescu C. F. 3 sector 3 sf. sec. XIX

1862 B-II-m-B-19548 Casă Str. Robescu C. F. 5 sector 3 sf. sec. XIX

1863 B-II-m-B-19549 Casă Str. Robescu C. F. 6 sector 3 înc. sec. XX

1864 B-II-m-B-19550 Casă Str. Robescu C. F. 7 sector 3 sf. sec. XIX

1865 B-II-m-B-19551 Casă Str. Robescu C. F. 8 sector 3 sf. sec. XIX

1866 B-II-m-B-19552 Casă Str. Robescu C. F. 9 sector 3 sf. sec. XIX

1867 B-II-m-B-19553 Casă Str. Robescu C. F. 10 sector 3 sf. sec. XIX

1868 B-II-m-B-19554 Casă Str. Robescu C. F. 11 sector 3 sf. sec. XIX

1869 B-II-m-B-19555 Casă Str. Robescu C. F. 12 sector 3 sf. sec. XIX

1870 B-II-m-B-19556 Casă cu prăvălie Str. Robescu C. F. 12 A sector 3 sf. sec. XIX

1871 B-II-m-B-19557 Casă Str. Robescu C. F. 13 sector 3 sf. sec. XIX

1872 B-II-m-B-19558 Casă Str. Robescu C. F. 15 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 146

Page 147: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1873 B-II-m-B-19559 Casă Str. Robescu C. F. 16 sector 3 sf. sec. XIX

1874 B-II-m-B-19560 Casă Str. Robescu C. F. 17 sector 3 sf. sec. XIX

1875 B-II-m-B-19561 Casă Str. Robescu C. F. 18 sector 3 sf. sec. XIX

1876 B-II-m-B-19562 Biserica "Sf. Mina" Str. Robescu C. F. 18 A sector 3 sf. sec.XIX

1877 B-II-m-B-19563 Casă Str. Robescu C. F. 19 sector 3 sf. sec. XIX

1878 B-II-m-B-19564 Casă Str. Robescu C. F. 21 sector 3 sf. sec. XIX

1879 B-II-m-B-19565 Administraţia Financiară Sector 1 Str. Roma 7 sector 1 prima jum. sec. XX

1880 B-II-m-B-19566 Vilă Str. Roma 14 sector 1 prima jum. sec. XX

1881 B-II-m-B-19567 Vilă Str. Roma 15 sector 1 prima jum. sec. XX

1882 B-II-m-B-19568 Vilă Str. Roma 20 sector 1 prima jum. sec. XX

1883 B-II-m-B-19569 Vilă Str. Roma 22 sector 1 prima jum. sec. XX

1884 B-II-m-B-19570 Vilă Str. Roma 28 sector 1 prima jum. sec. XX

1885 B-II-m-B-19571 Vilă Str. Roma 30 A sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 147

Page 148: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1886 B-II-m-B-19572 Vilă Str. Roma 35 sector 1 prima jum. sec. XX

1887 B-II-m-B-19573 Vilă Str. Roma 37 sector 1 prima jum. sec. XX

1888 B-II-m-B-19574 Vilă Str. Roma 43 -45 sector 1 prima jum. sec. XX

1889 B-II-m-B-19575 Vilă Str. Roma 48 sector 1 prima jum. sec. XX

1890 B-II-m-B-19576 Vilă Str. Roma 54 -56 sector 1 prima jum. sec. XX

1891 B-II-m-B-19577 Casă Piaţa Romană 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 1904

1892 B-II-m-B-19578 Casa Gheorghe Petraşcu Piaţa Romană 5 sector 1 înc.sec.XX

1893 B-II-m-B-19579 Academia de Studii Economice Piaţa Romană 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1894 B-II-m-B-19580 Casa geolog Sabba Ştefănescu Piaţa Romană 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1895 B-II-m-B-19581 Casă Str. Romano Giulio pictor 8 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1896 B-II-m-B-19582 Casă Str. Romano Giulio pictor 10 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1897 B-II-m-B-19583 Casă Str. Romano Giulio pictor 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1898 B-II-m-B-19584 Casă Str. Romano Giulio pictor 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 148

Page 149: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1899 B-II-m-B-19585 Casă Str. Romano Giulio pictor 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1900 B-II-m-B-19586 Casă Str. Romano Giulio pictor 20 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1901 B-II-m-B-19587 Casă Str. Romano Giulio pictor 21 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1902 B-II-m-B-19588 Casă Str. Romano Giulio pictor 22 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1903 B-II-m-B-19589 Casă Str. Romano Giulio pictor 26 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1904 B-II-m-B-19590 Casă Str. Romano Giulio pictor 28 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1905 B-II-a-B-19591 Ansamblul de arhitectură "Str. Romulus" Str. Romulus sector 2, 3 sf. sec. XIX

1906 B-II-m-B-19592 Casă Str. Romulus 1 sector 3 sf. sec. XIX

1907 B-II-m-B-19593 Casă Str. Romulus 2 sector 3 sf. sec. XIX

1908 B-II-m-B-19594 Casă Str. Romulus 4 sector 3 sf. sec. XIX

1909 B-II-m-B-19595 Casă Str. Romulus 7 sector 3 sf. sec. XIX

1910 B-II-m-B-19596 Casă Str. Romulus 9 sector 3 sf. sec. XIX

1911 B-II-m-B-19597 Casă Str. Romulus 15 -17 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 149

Page 150: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1912 B-II-m-B-19598 Casă Str. Romulus 18 sector 3 sf. sec. XIX

1913 B-II-m-B-19599 Casă Str. Romulus 19 sector 3 sf. sec. XIX

1914 B-II-m-B-19600 Casă Str. Romulus 20 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1915 B-II-m-B-19601 Casă Str. Romulus 22 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1916 B-II-m-B-19602 Casă Str. Romulus 32 A sector 3 înc.sec.XX

1917 B-II-m-B-19603 Casă Str. Romulus 35 sector 3 sf. sec. XIX

1918 B-II-m-B-19604 Casă Str. Romulus 37 sector 3 sf. sec. XIX

1919 B-II-m-B-19605 Casă Str. Romulus 39 sector 3 sf. sec. XIX

1920 B-II-m-B-19606 Casă Str. Romulus 40 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1921 B-II-m-B-19607 Casa Ionel Teodoreanu Str. Romulus 53 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1922 B-II-m-B-19608 Casă Str. Romulus 55 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1923 B-II-m-B-19609 Casele M. I. Demetrescu Str. Romulus 56 sector 3 1894

1924 B-II-m-B-19610 Casă Str. Romulus 57 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 150

Page 151: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1925 B-II-m-B-19611 Casă Str. Romulus 59 sector 3 sf. sec. XIX

1926 B-II-m-B-19612 Casă Str. Romulus 63 sector 3 sf. sec. XIX

1927 B-II-m-B-19613 Casă Str. Romulus 66 sector 3 1896

1928 B-II-m-B-19614 Casă Str. Romulus 69 sector 3 sf. sec. XIX

1929 B-II-m-B-19615 Casă Str. Romulus 72 sector 3 sf. sec. XIX

1930 B-II-m-B-19616 Casă Str. Romulus 77 sector 3 sf. sec. XIX

1931 B-II-m-B-19617 Casă Str. Romulus 79 sector 3 sf. sec. XIX

1932 B-II-m-B-19618 Casă Str. Romulus 87 sector 3 sf. sec. XIX

1933 B-II-m-B-19619 Imobil - Societatea de Locuinţe Ieftine Piaţa Rosetti C. A. 7 sector 2 1920

1934 B-II-m-B-19620 Restaurantul Cina Str. Rosetti C. A. 3 sector 1 sf. sec. XIX

1935 B-II-m-A-19621 Muzeul Theodor Aman Str. Rosetti C. A. 8 sector 1 sf. sec. XIX

1936 B-II-m-B-19622 Casa Angelescu Str. Rosetti C. A. 13 sector 1 sf. sec. XIX

1937 B-II-m-B-19623 Imobil Str. Rosetti C. A. 26 sector 2 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 151

Page 152: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1938 B-II-m-B-19624 Casă Str. Rosetti C. A. 33 sector 2 sf. sec. XIX

1939 B-II-m-B-19625 Casă Str. Rosetti C. A. 35 sector 2 sf. sec. XIX

1940 B-II-m-B-19626 Casa Vasiliu Bolnavu Str. Rosetti C. A. 36 sector 2 sec. XIX-XX

1941 B-II-m-B-19627 Imobil locuinţe Str. Rosetti Maria 15 sector 2 înc.sec.XX

1942 B-II-m-B-19628 Imobil Str. Rosetti Maria 36 sector 2 înc.sec.XX

1943 B-II-m-B-19629 Casă Str. Russo Alecu 3 sector 2 sf. sec. XIX

1944 B-II-m-B-19630 Casă Str. Russo Alecu 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1945 B-II-m-B-19631 Casă Str. Russo Alecu 7 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1946 B-II-m-B-19632 Casă Str. Russo Alecu 9 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1947 B-II-m-B-19633 Casă Str. Russo Alecu 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1948 B-II-m-B-19634 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 14 sector 1 prima jum. sec. XX

1949 B-II-m-B-19635 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 16 sector 1 prima jum. sec. XX

1950 B-II-m-B-19636 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 21 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 152

Page 153: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1951 B-II-m-B-19637 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 28 sector 1 prima jum. sec. XX

1952 B-II-m-B-19638 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 35 sector 1 prima jum. sec. XX

1953 B-II-m-B-19639 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 37 sector 1 prima jum. sec. XX

1954 B-II-m-B-19640 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 39 sector 1 prima jum. sec. XX

1955 B-II-m-B-19641 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 63 A sector 1 prima jum. sec. XX

1956 B-II-m-B-19642 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 84 sector 1 prima jum. sec. XX

1957 B-II-m-B-19643 Casă Str. Sandu-Aldea Constantin 96 sector 1 prima jum. sec. XX

1958 B-II-a-A-19644 Ansamblul Bisericii Mihai Vodă Str. Sapienţei 4 sector 5 (ansamblu translatat din Dealul Mihai sec. XVI - sec. XIX

1959 B-II-m-A-19644.01 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" - Mihai Vodă Str. Sapienţei 4 sector 5 1591, sec.XIX - XX

1960 B-II-m-A-19644.02 Turn clopotniţă Str. Sapienţei 4 sector 5 1591, sec.XIX - XX

1961 B-II-m-B-19645 Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ - Str. Sapienţei 5 sector 5 sec. XVIII Sapienţei

1962 B-II-m-B-19646 Casă Str. Sarmisegetusa 3 sector 3 sf. sec. XIX

1963 B-II-m-B-19647 Casă Str. Sarmisegetusa 4 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 153

Page 154: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1964 B-II-m-B-19648 Casă Str. Sarmisegetusa 6 sector 3 sf. sec. XIX

1965 B-II-m-B-19649 Casă Str. Sarmisegetusa 8 sector 3 sf. sec. XIX

1966 B-II-m-A-19650 Ruinele Mănăstirii "Chiajna" de la Giuleşti Drumul Săbăreni f.n. sector 6 sec. XVIII

1967 B-II-m-A-19654 Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ - Str. Scaune 2 sector 3 1705

1968 B-II-m-B-19651 Casă Str. Scărlătescu 20 sector 1 prima jum. sec. XX

1969 B-II-m-B-19652 Casa Dr. Cecil Popa Fundeni Str. Scărlătescu 48 sector 1 prima jum. sec. XX

1970 B-II-m-B-19653 Casă Str. Scărlătescu 51 sector 1 prima jum. sec. XX

1971 B-II-a-A-19655 Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 (delimitată de Bd. Schitu sec. XIX Măgureanu - str. Ştirbei Vodă - str. Poiana Narciselor - str. Ion Brezoianu - Bd. Elisabeta)

1972 B-II-m-B-19656 Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Str. Schitul Darvari 3 sector 2 Schitul Dârvari

1973 B-II-m-B-19657 Casă, azi Institutul Cervantes Str. Serghiescu Marin 12 sector 2 sec. XIX-XX

1974 B-II-m-B-19658 Casă Intr. Sevastopol 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1975 B-II-m-B-19659 Casă Intr. Sevastopol 4 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1976 B-II-m-B-19660 Casă Str. Sevastopol 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 154

Page 155: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1977 B-II-m-B-19661 Casă Str. Sevastopol 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1978 B-II-m-B-19662 Casă Str. Sevastopol 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1979 B-II-m-B-19663 Casă Str. Sevastopol 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1980 B-II-m-B-19664 Casă Str. Sevastopol 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1981 B-II-m-B-19665 Casă Str. Sevastopol 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1982 B-II-m-B-19666 Casă Str. Sevastopol 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1983 B-II-m-B-19667 Casă Str. Sevastopol 21 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1984 B-II-m-B-19668 Casă Str. Sevastopol 28 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1985 B-II-m-B-19669 Casă Str. Sevastopol 32 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1986 B-II-m-A-19670 Biserica "Sf. Ecaterina" Str. Sfânta Ecaterina 3 sector 4 1852

1987 B-II-m-B-17934 Casă Str. Sfânta Treime 30 sector 2 prima jum. sec. XX

1988 B-II-m-B-17935 Casă Str. Sfânta Treime 51 sector 2 prima jum. sec. XX

1989 B-II-m-B-17936 Casă Str. Sfânta Treime 53 sector 2 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 155

Page 156: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1990 B-II-m-B-17937 Casă Str. Sfânta Treime 55 sector 2 prima jum. sec. XX

1991 B-II-m-B-17938 Casă Str. Sfânta Treime 57 sector 2 prima jum. sec. XX

1992 B-II-m-B-19671 Imobil Str. Sfânta Vineri 7 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1993 B-II-m-A-19672 Templul Coral Str. Sfânta Vineri 9 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1994 B-II-m-B-19673 Clădirea Electrecord Str. Sfânta Vineri 13 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1995 B-II-m-B-19674 Biserica "Sf. Elefterie Nou“ Str. Sfântul Elefterie 1 sector 5 sec. XX

1996 B-II-m-A-19675 Biserica "Sf. Elefterie Vechi“ Str. Sfântul Elefterie 15 B sector 5 1744

1997 B-II-m-B-19676 Casa actorului V. Maximilian Str. Sfântul Elefterie 54 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1998 B-II-m-B-19677 Casă Intr. Sfântul Sava 21 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1999 B-II-m-B-19678 Casă Intr. Sfântul Sava 21 bis sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2000 B-II-m-B-19679 Casa Cerchez Piaţa Sfântul Ştefan 13 A sector 2 1926

2001 B-II-a-B-19680 Ansamblul de arhitectură "Str. şi P-ţa Sf. Str. Sfântul Ştefan , inclusiv Piaţa Sfântul Ştefan sector 2 sf. sec. XIX - prima Ştefan" jum. sec. XX

2002 B-II-a-A-19681 Ansamblul Bisericii "Sf. Apostoli“ Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 sec. XVI - XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 156

Page 157: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2003 B-II-m-A-19681.01 Biserica "Sf. Apostoli" Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 sec. XVII - XX

2004 B-II-m-A-19681.02 Casă parohială Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2005 B-II-m-A-19681.03 Fundaţiile Mănastirii Târnovului Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 sec. XVI

2006 B-II-m-A-19682 Biserica "Înălţarea Domnului" - Domniţa Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 1885 - 1890

2007 B-II-m-B-19683 Casă Str. Sfinţilor 1 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2008 B-II-m-B-19684 Casă Str. Sfinţilor 6 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2009 B-II-m-B-19685 Vilă Str. Sfinţilor 7 sector 2 prima jum. sec. XX

2010 B-II-m-B-19686 Casă Str. Sfinţilor 9 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2011 B-II-m-B-19687 Casă Str. Sfinţilor 11 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2012 B-II-m-B-19688 Casă Str. Sfinţilor 12 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2013 B-II-m-B-19689 Casă cu gang Str. Sfinţilor 13 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2014 B-II-a-B-19690 Ansamblul de arhitectură "Str. Alexandru Str. Sihleanu Alexandru sector 3 prima jum. sec. XX Sihleanu"

2015 B-II-m-A-19691 Biserica "Sf. Ilie“ Gorgani Str. Silfidelor 3 -7 sector 5 sec. XVII-XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 157

Page 158: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2016 B-II-m-A-19692 Moara lui Assan Str. Silozului 25 sector 2 1853

2017 B-II-m-B-19693 Casa Iuliu Zane Str. Silvestru 12 sector 2 sec. XIX

2018 B-II-a-B-19694 Ansamblul Bisericii Silvestru Str. Silvestru 36 sector 2 sec. XIX - XX

2019 B-II-m-B-19694.01 Biserica "Sfântul Silvestru, Episcopul Romei" Str. Silvestru 36 sector 2 sec. XIX 1907

2020 B-II-m-B-19694.02 Turn cu ceas Str. Silvestru 36 sector 2 1879

2021 B-II-m-B-19695 Biserica "Sf. Ilie“ - Rahova Str. Silvestru Constantin 79 sector 5 jum. sec.XVIII 1838

2022 B-II-m-B-19696 Casa Kalinderu Str. Sion Vasile dr. 2 -4 sector 3 1906-1908

2023 B-II-m-B-19697 Casă Str. Slănic 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2024 B-II-m-B-19698 Casă Str. Slănic 4 sector 3 sf. sec. XIX

2025 B-II-m-B-19699 Casă Str. Slănic 6 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2026 B-II-m-B-19700 Casă Str. Slănic 8 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2027 B-II-m-B-19701 Casă Str. Slănic 10 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2028 B-II-m-B-19702 Casă Str. Slănic 12 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 158

Page 159: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2029 B-II-m-B-19703 Casă Str. Slănic 24 sector 3 sf. sec. XIX

2030 B-II-m-B-19704 Fosta Bancă Agricolă Str. Smârdan 3 sector 3 înc.sec.XX

2031 B-II-m-B-19705 Biblioteca Finanţe Credit Str. Smârdan 5 sector 3 prima jum. sec. XX

2032 B-II-m-B-19706 Casă Str. Smârdan 9 sector 3 sf. sec. XIX

2033 B-II-m-B-19707 Casă Str. Smârdan 11 sector 3 sf. sec. XIX

2034 B-II-m-B-19708 Hotel Concordia Str. Smârdan 39 sector 3 sf. sec. XIX

2035 B-II-m-B-19709 Casă Str. Smârdan 43 sector 3 sf. sec. XIX

2036 B-II-a-B-19710 Ansamblul de arhitectură "Str. Soarelui" Str. Soarelui sector 3 înc.sec.XIX

2037 B-II-m-B-19711 Curtea Sticlarilor Str. Soarelui 2 -4 sector 3 înc.sec.XIX

2038 B-II-m-B-19712 Curtea Veche-Baia turcească Str. Soarelui 3 -5 sector 3 înc.sec.XIX

2039 B-II-m-B-19713 Vilă Str. Sofia 1 sector 1 prima jum. sec. XX

2040 B-II-m-B-19714 Vilă Str. Sofia 2 sector 1 prima jum. sec. XX

2041 B-II-m-B-19715 Vilă Str. Sofia 5 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 159

Page 160: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2042 B-II-m-B-19716 Vilă Str. Sofia 7 sector 1 prima jum. sec. XX

2043 B-II-m-B-19717 Vilă Str. Sofia 11 sector 1 prima jum. sec. XX

2044 B-II-m-B-19718 Vilă Str. Sofia 20 sector 1 prima jum. sec. XX

2045 B-II-m-B-19719 Vilă Str. Sofia 22 sector 1 prima jum. sec. XX

2046 B-II-m-B-19720 Vilă Str. Sofia 24 sector 1 prima jum. sec. XX

2047 B-II-m-B-19721 Casa fizicianului C. Niculescu Str. Spătarului 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2048 B-II-m-B-19722 Casă Str. Spătarului 19 sector 2 sf. sec. XIX

2049 B-II-m-A-19723 Casa Melik, azi Muzeul Theodor Pallady Str. Spătarului 22 sector 2 1760

2050 B-II-m-B-19724 Casă Str. Speranţei 42 -46 sector 2 sec. XIX

2051 B-II-m-A-19725 Palatul Nunţiaturii Apostolice a Sfântului Scaun Str. Stahi Constantin pictor 5 -7 sector 1 înc.sec.XX

2052 B-II-a-B-19726 Ansamblul de arhitectură "Str. Stavropoleos" Str. Stavropoleos sector 3 sf. sec. XIX

2053 B-II-m-B-19727 Imobil Str. Stavropoleos 3 sector 3 sf. sec. XIX

2054 B-II-m-B-19728 Clădirea "Carul cu bere" Str. Stavropoleos 5 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 160

Page 161: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2055 B-II-m-B-19729 Banca Creditul Român Str. Stavropoleos 6 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2056 B-II-m-B-19730 Banca Societăţii de asigurări "Dacia - Str. Stavropoleos 7 sector 3 1880 România“

2057 B-II-a-B-19731 Ansamblul de arhitectură "Str. Stelea Spătarul" Str. Stelea Spătarul sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2058 B-II-m-B-19732 Casă Str. Stelea Spătarul 3 A sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2059 B-II-m-B-19733 Casă Str. Stelea Spătarul 6 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2060 B-II-m-B-19734 Imobil locuinţe Str. Stelea Spătarul 8 sector 3 1935

2061 B-II-m-B-19735 Casă Str. Stelea Spătarul 9 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2062 B-II-m-B-19736 Imobil locuinţe Str. Stelea Spătarul 10 sector 3 1933

2063 B-II-m-B-19737 Casa Breslelor Str. Stelea Spătarul 10 A sector 3 sf. sec. XIX

2064 B-II-m-B-19738 Casă Str. Stelea Spătarul 11 B sector 3 sf. sec. XIX

2065 B-II-m-B-19739 Casă Str. Stelea Spătarul 12 sector 3 sf. sec. XIX

2066 B-II-m-B-19740 Casă Str. Stelea Spătarul 14 sector 3 sf. sec. XIX

2067 B-II-m-B-19741 Casă Str. Stelea Spătarul 16 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 161

Page 162: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2068 B-II-m-B-19742 Casă Str. Stelea Spătarul 18 sector 3 sf. sec. XIX

2069 B-II-m-B-19743 Casă Str. Stelea Spătarul 20 sector 3 sf. sec. XIX

2070 B-II-m-B-19744 Casă Str. Stelea Spătarul 21 sector 3 sf. sec. XIX

2071 B-II-m-B-19745 Casă Str. Stelea Spătarul 22 sector 3 sf. sec. XIX

2072 B-II-m-B-19746 Casă Str. Stelea Spătarul 23 sector 3 sf. sec. XIX

2073 B-II-m-B-19747 Casă Str. Stelea Spătarul 24 sector 3 sf. sec. XIX

2074 B-II-m-B-19748 Casă de târgoveţ Str. Stroiescu V. Vasile 1 -3 sector 2 sec. XIX

2075 B-II-m-B-19749 Casă Str. Şelari 20 -22 sector 3 sf. sec. XIX

2076 B-II-m-A-19750 Biserica "Sf. Spiridon Nou“ Calea Şerban Vodă 29 sector 4 1852-1858

2077 B-II-m-A-19751 Casă de târgoveţ, azi sediu al Institutului Calea Şerban Vodă 33 sector 4 sf. sec. XVIII Naţional al Monumentelor Istorice

2078 B-II-m-B-19752 Şcoalele primare "Ienăchiţă Văcărescu" Calea Şerban Vodă 64 sector 4 1864

2079 B-II-m-B-19753 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Alexe Calea Şerban Vodă 123 sector 4 jum. sec. XIX - înc.XX 1812

2080 B-II-m-B-19754 Liceul "Gheorghe Şincai“ Calea Şerban Vodă 167 sector 4 1920 - 1925

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 162

Page 163: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2081 B-II-m-B-19755 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" - Bd. Şincai Gheorghe 4 sector 4 sec. XVIII Manu Cavafu

2082 B-II-m-B-19756 Casă Str. Şomoiog Constantin serg. 8 sector 2 prima jum. sec. XX

2083 B-II-m-B-19757 Casă Str. Ştefanescu Teodor 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2084 B-II-m-B-19758 Casă Str. Ştefănescu Teodor 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2085 B-II-m-A-19759 Biserica "Sf. Nicolae“ - Negustori Str. Ştefănescu Teodor 5 sector 3 1725-1726

2086 B-II-a-B-19760 Ansamblul de arhitectură "Str. Ştirbei Vodă" Str. Ştirbei Vodă , între Bd. Schitu Măgureanu şi str. Berzei sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2087 B-II-m-B-19761 Imobil Str. Ştirbei Vodă 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2088 B-II-m-B-19762 Conservatorul "Ciprian Porumbescu", corp Str. Ştirbei Vodă 35 -37 sector 1 sf. sec. XIX - prima vechi jum. sec. XX

2089 B-II-m-B-19763 Casa Kreţulescu Str. Ştirbei Vodă 39 sector 1 1903

2090 B-II-m-B-19764 Biserica "Sf. Ştefan“ - Cuibu' cu Barză Str. Ştirbei Vodă 97 sector 1 sec. XVIII

2091 B-II-m-B-19765 Casa Ioan Slavici Str. Ştirbei Vodă 152 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2092 B-II-m-B-19766 Casă de târgoveţ Str. Teleajen 15 sector 2 1850

2093 B-II-m-B-19767 Casă Str. Tell Cristian g-ral 9 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 163

Page 164: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2094 B-II-m-B-19768 Casă Str. Temişana 2 -4 sector 1 sec. XIX-XX

2095 B-II-m-B-19769 Vilă Str. Tirana 1 sector 1 prima jum. sec. XX

2096 B-II-m-B-19770 Casa Gheorghe Petrescu Str. Toamnei 83 sector 2 înc. sec. XX

2097 B-II-m-B-19771 Vilă Str. Tokio 3 sector 1 prima jum. sec. XX

2098 B-II-m-B-19772 Vilă Str. Tokio 8 sector 1 prima jum. sec. XX

2099 B-II-m-B-19773 Vilă Str. Tokio 10 sector 1 prima jum. sec. XX

2100 B-II-m-B-19774 Vilă Str. Tokio 11 sector 1 prima jum. sec. XX

2101 B-II-m-B-19775 Vilă Str. Tokio 12 sector 1 prima jum. sec. XX

2102 B-II-m-B-19776 Vilă Str. Tokio 14 sector 1 prima jum. sec. XX

2103 B-II-m-B-19777 Casă Str. Toneanu Vasile 9 sector 3 prima jum. sec. XX

2104 B-II-m-B-19778 Casă Str. Toneanu Vasile 31 sector 3 prima jum. sec. XX

2105 B-II-m-B-19779 Templu mozaic Str. Toneanu Vasile 48 sector 3 prima jum. sec. XX

2106 B-II-m-B-19780 Casă Str. Toneanu Vasile 50 sector 3 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 164

Page 165: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2107 B-II-m-B-19781 Imobil Str. Traian 75 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2108 B-II-m-B-19782 Casă Str. Traian 85 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2109 B-II-m-B-19783 Casă Str. Traian 93 sector 3 1899

2110 B-II-m-B-19784 Casă Str. Traian 95 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2111 B-II-m-B-19785 Casă Str. Traian 97 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2112 B-II-m-B-19786 Casă Str. Traian 107 sector 3 1899

2113 B-II-m-B-19787 Casă Str. Traian 110 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2114 B-II-m-B-19788 Casă Str. Traian 112 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2115 B-II-m-B-19789 Casă Str. Traian 115 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2116 B-II-m-B-19790 Casă Str. Traian 118 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2117 B-II-m-B-19791 Casă Str. Traian 119 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2118 B-II-m-B-19792 Casă Str. Traian 121 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2119 B-II-m-B-19793 Casă Str. Traian 122 -124 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 165

Page 166: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2120 B-II-m-B-19794 Casă Str. Traian 123 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2121 B-II-m-B-19795 Casă Str. Traian 127 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2122 B-II-m-B-19796 Casă Str. Traian 137 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2123 B-II-m-B-19797 Casă Str. Traian 142 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2124 B-II-m-B-19798 Casă Str. Traian 145 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2125 B-II-m-B-19799 Casă Str. Traian 153 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2126 B-II-m-B-19800 Casă Str. Traian 154 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2127 B-II-m-B-19801 Casă Str. Traian 157 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2128 B-II-m-B-19802 Casă Str. Traian 160 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2129 B-II-m-B-19803 Casă Str. Traian 164 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2130 B-II-m-B-19804 Liceul Economic Str. Traian 165 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2131 B-II-m-B-19805 Casă Str. Traian 166 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2132 B-II-m-B-19806 Casă Str. Traian 168 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 166

Page 167: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2133 B-II-m-B-19807 Casă Str. Traian 169 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2134 B-II-m-B-19808 Imobil Str. Traian 170 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2135 B-II-m-B-19809 Casă Str. Traian 171 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2136 B-II-m-B-19810 Casă Str. Traian 173 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2137 B-II-m-B-19811 Casă Str. Traian 175 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2138 B-II-m-B-19812 Casă Str. Traian 176 sector 2 sf. sec. XIX

2139 B-II-m-B-19813 Casă Str. Traian 178 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2140 B-II-m-B-19814 Casă Str. Traian 180 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2141 B-II-m-B-19815 Casă Str. Traian 198 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2142 B-II-m-A-19816 Biserica "Sf. Ioachim şi Ana“ - Oboru Vechi Str. Traian 204 sector 2 1780

2143 B-II-m-B-19817 Casă Str. Traian 208 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2144 B-II-m-B-19818 Casă Str. Tuberozelor 2 sector 1 prima jum. sec. XX

2145 B-II-m-B-19819 Casă Str. Tuberozelor 4 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 167

Page 168: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2146 B-II-m-B-19820 Casă Str. Tuberozelor 6 sector 1 prima jum. sec. XX

2147 B-II-m-B-19821 Casa Principelui Nicolae Str. Turnescu Nicolae dr. 1 sector 5 sf. sec. XIX

2148 B-II-m-B-19822 Casă de târgoveţ Str. Ţepeş Vodă 86 sector 2 sec. XIX

2149 B-II-m-B-19823 Uzinele Timpuri Noi Splaiul Unirii 165 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2150 B-II-m-B-19824 Casă Splaiul Unirii 173 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2151 B-II-m-B-19825 Casă Str. Unităţii 82 sector 3 prima jum. sec. XX

2152 B-II-m-B-19826 Casa Ienachiţă Văcărescu, azi sediul central Str. Văcărescu Ienăchiţă 16 sector 4 sf. sec. XIX - prima al Institutului Naţional al Monumentelor jum. sec. XX Istorice şi al Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice

2153 B-II-m-B-19827 Casă Calea Văcăreşti 35 -41 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2154 B-II-m-B-19828 Casă Calea Văcăreşti 141 B sector 3 sf. sec. XIX

2155 B-II-m-B-19829 Biserica "Sfinţii Apostoli“ Calea Văcăreşti 143 sector 3

2156 B-II-m-B-19830 Casa Florescu Str. Vânători 4 sector 5 sec. XVIII

2157 B-II-m-B-19831 Vilă Str. Venezuela 6 sector 1 prima jum. sec. XX

2158 B-II-m-B-19832 Vilă Str. Venezuela 10 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 168

Page 169: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2159 B-II-m-A-19833 Biserica "Învierii" - Anglicană Str. Verona Arthur pictor 3 sector 1 înc.sec.XIX

2160 B-II-m-B-19834 Casa D. A. Sturdza Str. Verona Arthur pictor 13 sector 1 sf. sec. XIX

2161 B-II-m-B-19835 Casa arh. Ion Mincu Str. Verona Arthur pictor 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2162 B-II-m-B-19836 Imobil Str. Vespasian 18 sector 1 prima jum. sec. XX

2163 B-II-a-A-19837 Ansamblul de arhitectură "Pasajul Macca- Calea Victoriei 16-20 sector 3 sf. sec. XIX - prima Villacrosse" jum. sec. XX

2164 B-II-a-A-19838 Ansamblul de arhitectură "Calea Victoriei" Calea Victoriei , între Bd. Dacia şi str. General Gheorghe Manu sf. sec. XIX - prima sector 1 jum. sec. XX

2165 B-II-m-B-19839 Palatul "Agricola - Fonciera" Calea Victoriei 2 sector 3 înc.sec.XIX 1927

2166 B-II-m-B-19840 Imobil Calea Victoriei 7 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2167 B-II-m-B-19841 Fostele case I. Văcărescu - Prager Calea Victoriei 9 sector 3 1888-1890

2168 B-II-m-B-19842 Imobil "Societatea de Asigurări Agricole" Calea Victoriei 11 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2169 B-II-m-A-19843 Fostul Palat al Poştelor, azi Muzeul Naţional Calea Victoriei 12 sector 3 1900 de Istorie a României

2170 B-II-m-B-19844 Biserica "Sf. Mare Mucenic Dimitrie şi Sf. Calea Victoriei 12 bis sector 3 sec. XVIII-XIX 1903 Mare Mucenic Gheorghe" - Zlătari

2171 B-II-m-A-19845 Palatul Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni Calea Victoriei 13 sector 3 1896-1900

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 169

Page 170: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2172 B-II-m-B-19846 Palatul Dacia Calea Victoriei 14 sector 3 1874

2173 B-II-m-B-19847 Magazinul Victoria, fost La Fayette Calea Victoriei 17 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2174 B-II-m-B-19848 Banca de Comerţ Exterior Calea Victoriei 22 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2175 B-II-m-B-19849 Imobil Calea Victoriei 23 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2176 B-II-m-B-19850 Imobil Calea Victoriei 26 sector 3 înc.sec.XX

2177 B-II-m-B-19851 Imobil "Frascati" Calea Victoriei 33 sector 3 prima jum. sec. XX

2178 B-II-m-B-19852 Casa Capşa Calea Victoriei 36 sector 1 1848

2179 B-II-m-B-19853 Palatul Telefoanelor Calea Victoriei 37 sector 1 1933

2180 B-II-m-B-19854 Imobil "Sala Comedia" Calea Victoriei 42 -44 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2181 B-II-m-A-19855 Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ - Calea Victoriei 47 sector 1 1722 Kreţulescu

2182 B-II-m-A-19856 Palatul Regal, azi Muzeul Naţional de Artă al Calea Victoriei 49 -53 sector 1 1928-1937-1947 României

2183 B-II-m-B-19857 Imobil locuinţe Calea Victoriei 50 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2184 B-II-m-B-19858 Hotel Continental Calea Victoriei 56 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 170

Page 171: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2185 B-II-m-B-19859 Blocul ARO Calea Victoriei 91 -93 sector 1 1937 - 1938

2186 B-II-m-A-19860 Palatul Ştirbei Calea Victoriei 107 sector 1 1833-1835

2187 B-II-m-A-19861 Biserica "Sf. Nicolae“ - Albă Calea Victoriei 110 sector 1 1715, sec. XVIII-XIX

2188 B-II-m-B-19862 Palatul Romanit - Muzeul Colecţiilor Calea Victoriei 111 -113 sector 1 sf. sec. XIX 1883

2189 B-II-m-A-19863 Casa Monteoru Calea Victoriei 115 sector 1 1887

2190 B-II-m-B-19864 Blocul Societăţii Politehnice Calea Victoriei 118 sector 1 1927

2191 B-II-m-B-19865 Casa Algiu - Toma Stelian Calea Victoriei 120 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2192 B-II-a-A-19866 Ansamblul Academiei Române Calea Victoriei 121 -127 sector sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2193 B-II-m-A-19866.01 Academia Română Calea Victoriei 121 -127 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2194 B-II-m-A-19866.02 Biblioteca Academiei Române Calea Victoriei 121 -127 sector 1 1935-1937

2195 B-II-m-B-19867 Casa Hristu Calea Victoriei 129 sector 1 1871

2196 B-II-m-A-19868 Casa Vernescu Calea Victoriei 133 sector 1 1889

2197 B-II-m-A-19869 Palatul Cantacuzino Calea Victoriei 141 sector 1 1890

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 171

Page 172: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2198 B-II-m-B-19870 Casa Cesianu Calea Victoriei 151 sector 1 sf. sec. XIX

2199 B-II-m-A-19871 Palatul Monopolurilor Statului Calea Victoriei 152 sector 1 1934-1941

2200 B-II-m-B-19872 Casa Cesianu - fosta Legaţie germană Calea Victoriei 174 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2201 B-II-m-A-19873 Casa Florescu - Manu Calea Victoriei 192 sector 1 1843

2202 B-II-m-A-19874 Casa Nenciu Calea Victoriei 194 sector 1 1886

2203 B-II-m-A-19875 Casa Dissescu, azi Institutul de Istoria Artei Calea Victoriei 196 sector 1 1905 - 1912 "George Oprescu"

2204 B-II-m-B-19876 Casa cu cariatide Calea Victoriei 202 sector 1 sec. XIX

2205 B-II-m-A-19877 Palatul Victoria Piaţa Victoriei 1 sector 1 prima jum. sec. XX

2206 B-II-m-B-19878 Casa Ortansa Paciurea Str. Viitorului 94 sector 2 1878

2207 B-II-m-B-19879 Casă Str. Visarion 4 -6 sector 1 1896

2208 B-II-m-B-19880 Biserica "Sf. Visarion Vechi“ Str. Visarion 14 sector 1 1797

2209 B-II-m-B-19881 Casă Str. Vistierilor 5 sector 5

2210 B-II-m-B-19882 Biserica "Înălţarea Domnului“ - Târcă Calea Vitan 142 sector 3 1820

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 172

Page 173: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2211 B-II-m-B-19883 Casă Str. Vlad Judeţul 16 sector 3 prima jum. sec. XX

2212 B-II-m-B-19884 Casă Str. Vlad Judeţul 18 sector 3 prima jum. sec. XX

2213 B-II-m-B-19885 Casă Str. Vlad Judeţul 19 sector 3 prima jum. sec. XX

2214 B-II-m-B-19886 Casă Str. Vlad Judeţul 27 sector 3 prima jum. sec. XX

2215 B-II-m-B-19887 Casă Str. Vlad Judeţul 28 sector 3 prima jum. sec. XX

2216 B-II-m-B-19888 Casă Str. Vlad Judeţul 33 sector 3 prima jum. sec. XX

2217 B-II-m-B-19889 Casă Str. Vlad Judeţul 34 sector 3 prima jum. sec. XX

2218 B-II-m-B-19890 Casă Str. Vlad Judeţul 39 sector 3 prima jum. sec. XX

2219 B-II-m-B-19891 Casă Str. Vlad Judeţul 51 sector 3 prima jum. sec. XX

2220 B-II-m-B-19892 Casă Bd. Vladimirescu Tudor 15 sector 5 prima jum. sec. XX

2221 B-II-m-B-19893 Casă Bd. Vladimirescu Tudor 23 sector 5 prima jum. sec. XX

2222 B-II-m-B-19894 Casă Str. Vlaicu Aurel 16 sector 2 prima jum. sec. XX

2223 B-II-m-B-19895 Casă Str. Vlaicu Aurel 19 sector 2 1920

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 173

Page 174: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2224 B-II-m-B-19896 Casă Str. Vlaicu Aurel 41 sector 2 1899

2225 B-II-m-B-19897 Casa Ion Voicu Intr. Voicu Ion 4 sector 2 sf. sec. XIX

2226 B-II-m-B-19898 Casă Str. Voinescu Ion 13 sector 3 prima jum. sec. XX

2227 B-II-m-B-19899 Casă Str. Voinescu Ion 16 sector 3 prima jum. sec. XX

2228 B-II-m-B-19900 Casă Str. Voinescu Ion 17 sector 3 prima jum. sec. XX

2229 B-II-m-B-19901 Casă Str. Voinescu Ion 19 sector 3 prima jum. sec. XX

2230 B-II-m-B-19902 Casă Str. Voinescu Ion 20 sector 3 prima jum. sec. XX

2231 B-II-m-B-19903 Casă Str. Voinescu Ion 24 sector 3 prima jum. sec. XX

2232 B-II-m-B-19904 Casă Str. Voinicului 2 bis sector 3 prima jum. sec. XX

2233 B-II-m-B-19905 Casă Str. Vuia Traian 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2234 B-II-m-B-19906 Casă Str. Vulcan Judeţul 9 sector 3 prima jum. sec. XX

2235 B-II-m-B-19907 Casă Str. Vulcan Judeţul 16 sector 3 prima jum. sec. XX

2236 B-II-m-B-19908 Casă Str. Vulcan Judeţul 21 sector 3 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 174

Page 175: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2237 B-II-m-B-19909 Casă Str. Vulcănescu Mircea 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2238 B-II-m-B-19910 Casă Str. Vulcănescu Mircea 7 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2239 B-II-m-B-19911 Casă Str. Vulcănescu Mircea 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2240 B-II-m-B-19912 Casă Str. Vulcănescu Mircea 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2241 B-II-m-B-19913 Casă Str. Vulcănescu Mircea 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2242 B-II-m-B-19914 Casă Str. Vulcănescu Mircea 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2243 B-II-m-B-19915 Casă Str. Vulcănescu Mircea 17 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2244 B-II-m-B-19916 Casă Str. Vulcănescu Mircea 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2245 B-II-m-B-19917 Casă Str. Vulcănescu Mircea 21 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2246 B-II-m-B-19918 Casă Str. Vulcănescu Mircea 23 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2247 B-II-m-B-19919 Casă Str. Vulcănescu Mircea 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2248 B-II-m-B-19920 Casă Str. Vulcănescu Mircea 25 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2249 B-II-m-B-19921 Casă Str. Vulcănescu Mircea 26 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 175

Page 176: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2250 B-II-m-B-19922 Casă Str. Vulcănescu Mircea 27 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2251 B-II-m-B-19923 Casă Str. Vulcănescu Mircea 28 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2252 B-II-m-B-19924 Casă Str. Vulcănescu Mircea 29 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2253 B-II-m-B-19925 Casă Str. Vulcănescu Mircea 30 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2254 B-II-m-B-19926 Casă Str. Vulcănescu Mircea 31 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2255 B-II-m-B-19927 Casă Str. Vulcănescu Mircea 33 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2256 B-II-m-B-19928 Casă Str. Vulcănescu Mircea 35 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2257 B-II-m-B-19929 Casă Str. Vulcănescu Mircea 37 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2258 B-II-m-B-19930 Casă Str. Vulcănescu Mircea 38 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2259 B-II-m-B-19931 Casă Str. Vulcănescu Mircea 39 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2260 B-II-m-B-19932 Casă Str. Vulcănescu Mircea 39 bis sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2261 B-II-m-B-19933 Casă Str. Vulcănescu Mircea 41 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2262 B-II-m-B-19934 Casă Str. Vulcănescu Mircea 43 sector 1 1888

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 176

Page 177: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2263 B-II-m-B-19935 Casă Str. Vulcănescu Mircea 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2264 B-II-m-B-19936 Casă Str. Vulcănescu Mircea 57 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2265 B-II-m-B-19937 Casă Str. Vulcănescu Mircea 59 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2266 B-II-m-B-19938 Casă Str. Vulcănescu Mircea 114 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2267 B-II-m-B-19939 Casa D. Chiriac Str. Vulcănescu Mircea 117 sector 6 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2268 B-II-m-B-19940 Casă Str. Vulturilor 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2269 B-II-m-B-19941 Casa George Georgescu Str. Washington 9 sector 1 prima jum. sec. XX

2270 B-II-m-B-19942 Vilă Str. Washington 30 sector 1 prima jum. sec. XX

2271 B-II-m-B-19943 Vilă Str. Washington 32 sector 1 prima jum. sec. XX

2272 B-II-m-B-19944 Vilă Str. Zamfirescu Duiliu 5 sector 1 prima jum. sec. XX

2273 B-II-m-B-19945 Vilă Str. Zamfirescu Duiliu 7 sector 1 prima jum. sec. XX

2274 B-II-m-B-19946 Vilă Str. Zamfirescu Duiliu 10 sector 1 prima jum. sec. XX

2275 B-II-m-B-19947 Halele Centrale Obor Str. Ziduri Moşi 3 -5 sector 2 1937-1950

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 177

Page 178: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2276 B-II-m-B-19948 Vilă Str. Zola Emile 2 sector 1 prima jum. sec. XX

2277 B-II-m-B-19949 Vilă Str. Zola Emile 6 sector 1 prima jum. sec. XX

2278 B-II-m-B-19950 Casă Str. Zorileanu Mircea av. 80 sector 1 sf. sec. XIX

2279 B-II-a-A-19179 Ansamblul Bisericii Mântuleasa Str. Mântuleasa 20 sector 2 sec. XVIII - XX

2280 B-III-m-B-19951 Monumentul pompierilor din Dealul Spirii Calea 13 Septembrie f.n. sector 5

2281 B-III-m-B-19952 Statuia lui I. L. Caragiale Piaţa 22 Decembrie 1989 f.n. sector 1

2282 B-III-m-B-19954 Bustul lui N. Iorga Bd. Aviatorilor 1 sector 1

2283 B-III-m-A-19953 Monumentul Aviatorilor Piaţa Aviatorilor f.n. sector 1

2284 B-III-m-B-19955 Monumentul Eroilor Sanitari Piaţa Babeş Victor f.n. sector 5

2285 B-III-m-B-19956 Bustul lui Nicolae Titulescu Str. Banu Manta f.n. sector 1

2286 B-III-m-B-19959 Bustul dr. Alexandru Obregia Şos. Berceni 10 sector 4

2287 B-III-m-B-19960 Fântână de piatră Str. Biserica Amzei 12 sector 1 în curtea Bisericii Amzei

2288 B-III-m-B-19961 Bustul lui Haralambie Botescu Piaţa Botescu Haralambie f.n. sector 1

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 178

Page 179: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2289 B-III-m-B-19962 Statuia spătarului Mihail Cantacuzino Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 în curtea Spitalului Colţea

2290 B-III-m-B-19963 Placă comemorativă (1) Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 pe zidul Spitalului Colţea

2291 B-III-m-B-19964 Placă comemorativă (2) Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 pe zidul Spitalului Colţea

2292 B-III-m-A-19965 Statuia lui Constantin Brâncoveanu Bd. Brătianu I. C. 27 sector 3 în curtea Bisericii Sf. Gheorghe

2293 B-III-m-A-19966 Fântâna Mioriţa Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1

2294 B-III-m-B-19967 Monumentul "Ultimul străjer al capitalei" Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1

2295 B-III-m-B-19968 Monumentul lui Gh. Gr. Cantacuzino Piaţa Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 în Grădina Icoanei

2296 B-III-m-B-19969 Bustul lui Dimitrie Cantemir Bd. Cantemir Dimitrie f.n. sector 4

2297 B-III-m-B-19970 Monumentul G-ral Andranic Bd. Carol I 43 sector 2 în curtea Bisericii Armeneşti

2298 B-III-m-B-19971 Monumentul şi fântâna Luigi Cazzavilan Str. Cazzavilan Luigi f.n. sector 1

2299 B-III-m-B-19972 Monumentul infanteristului 1916-1918 Şos. Cotroceni f.n. sector 5

2300 B-III-m-B-19973 Bustul dr. D. Grecescu Şos. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică

2301 B-III-m-B-19974 Bustul prof. D. Brândză (1) Şos. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 179

Page 180: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2302 B-III-m-B-19975 Bustul prof. D. Brândză (2) Şos. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică

2303 B-III-m-B-19976 Bustul prof. dr. Em. Teodorescu Şos. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică

2304 B-III-m-B-19977 Placă marcând revoluţia lui Tudor Şos. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică Vladimirescu

2305 B-III-m-B-19978 Bustul lui C. C. Nottara Bd. Dacia 105 sector 2 în curtea Muzeului C. C. Nottara

2306 B-III-m-B-19979 Bustul prof. Vasile Şuteu Bd. Dacia 117 sector 2 în curtea Liceului "Dimitrie Cantemir"

2307 B-III-m-B-19980 Bustul lui Victor Eftimiu Intr. Eftimiu Victor 9 sector 1

2308 B-III-m-B-19981 Statuia dr. Carol Davila Bd. Eroii Sanitari 8 sector 5

2309 B-III-m-A-19982 Monumentul Eroilor Patriei Bd. Eroilor f.n. sector 5

2310 B-III-m-B-19983 Statuia lui Mihai Eminescu Str. Franklin Benjamin 1 -3 sector 1 în Grădina Ateneului

2311 B-III-m-B-19984 Statuia "Centaurul" Piaţa Gaulle Charles de f.n. sector 1 în Parcul Herestrău

2312 B-III-m-B-19985 Statuia "Prometeu" Piaţa Gaulle Charles de f.n. sector 1 în Parcul Herestrău

2313 B-III-m-B-19986 Monumentul eroilor C.F.R.-isti Piaţa Gării de Nord f.n. sector 1

2314 B-III-m-B-19987 Monumentul ing. Gh. I. Duca Piaţa Gării de Nord f.n. sector 1

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 180

Page 181: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2315 B-III-m-B-19988 Două statui "Muncitori" Şos. Giuleşti 16 sector 6

2316 B-III-m-B-19989 Statuia lui Dinicu Golescu Bd. Golescu Dinicu f.n. sector 1

2317 B-III-m-B-19990 Bustul prof. dr. Victor Babeş Splaiul Independenţei 103 sector 5 în curtea Institutului Cantacuzino

2318 B-III-m-B-19991 Bustul dr. I. Cantacuzino Splaiul Independenţei 103 sector 5 în curtea Institutului Cantacuzino

2319 B-III-m-B-19992 Monumentul Medicilor Militari Str. Institutul Medico-Militar 3 -5 sector 1 în curtea Institutului

2320 B-III-m-B-19993 Bustul lui Nicolae Leonard Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici f.n. sector 1 în Parcul Kiseleff

2321 B-III-m-B-19994 Bustul lui Barbu Ştefanescu Delavrancea Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici f.n. sector 1 în Parcul Kiseleff

2322 B-III-m-B-19995 Bustul lui Ovidiu Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici f.n. sector 1 în Parcul Kiseleff

2323 B-III-m-B-19996 Bustul prof. Gh. Munteanu-Murgoci Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 2 sector 1 în curtea Institutului Geologic

2324 B-III-m-B-19998 Statuia lui George Enescu Bd. Kogălniceanu Mihail 50 sector 5 în Parcul Operei Naţionale

2325 B-III-m-A-19997 Statuia lui Mihail Kogălniceanu Piaţa Kogălniceanu Mihail f.n. sector 5

2326 B-III-m-B-19999 Bustul Emiliei Irza Bd. Lacul Tei 120 sector 2

2327 B-III-m-B-20000 Statuia lui Alexandru Lahovary Piaţa Lahovari Alexandru f.n. sector 1

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 181

Page 182: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2328 B-III-m-B-20001 Statuia lui Vasile Lascăr Str. Lascăr Vasile f.n. sector 2

2329 B-III-m-B-20002 Bustul lui A. T. Laurian Piaţa Laurian A. T. f.n. sector 3

2330 B-III-m-A-20003 Fântâna Zodiac Piaţa Libertăţii f.n. sector 4

2331 B-III-m-A-20004 Fântâna Gheorghe Grigore Cantacuzino Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 în Parcul Carol

2332 B-III-m-A-20005 Statuia "Gigantul" (1) Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 în Parcul Carol

2333 B-III-m-A-20006 Statuia "Gigantul" (2) Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 în Parcul Carol

2334 B-III-m-B-20007 Statuia dr. C. I. Istrati Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 în Parcul Carol

2335 B-III-m-B-20008 Bustul lui Anton Pann Str. Logofătul Udrişte 6 -8 sector 3 în curtea Bisericii Lucaci

2336 B-III-m-B-20009 Fântâna cu copii Str. Lupu Dionisie f.n. sector 1

2337 B-III-m-B-20010 Monumentul eroilor din arma geniului - Leul Bd. Maniu Iuliu f.n., colţ cu Bd. Geniului sector 6

2338 B-III-m-B-20011 Monumentul lui Panait Donici Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6

2339 B-III-m-B-20012 Obelisc George Caranda Bd. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6

2340 B-III-m-B-19957 Bustul lui Matei Basarab Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 în curtea Colegiului Naţional "Matei Basarab"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 182

Page 183: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2341 B-III-m-B-19958 Placă comemorativă Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 pe zidul corpului central al Colegiului Naţional "Matei Basarab"

2342 B-III-m-B-20013 Monumentul "Avântul Ţării" Piaţa Mărăcineanu Walter f.n. sector 1

2343 B-III-m-B-20014 Bustul dr. Constantin Danielopol Bd. Mihalache Ion 1 -5 sector 1 în curtea Spitalului Filantropia

2344 B-III-m-B-20015 Bustul dr. Constantin Caracaş Bd. Mihalache Ion 1 -5 sector 1 în curtea Spitalului Filantropia

2345 B-III-m-B-20016 Bustul gen. M. I. Kutuzov Bd. Mihalache Ion 1 -5 sector 1 în curtea Spitalului Filantropia

2346 B-III-m-B-20017 Bustul lui Emil Racoviţă Str. Moxa Mihail 9 sector 1

2347 B-III-m-B-20018 Monumentul eroilor căzuţi în primul şi al doilea Bd. Pallady Theodor f.n. sector 3 război mondial

2348 B-III-m-B-20019 Monumentul Anei Davila Şos. Panduri 90 -92 sector 5 în incinta Institutului Pedagogic

2349 B-III-m-B-20020 Bustul col. farmacist C. Merişanu Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar

2350 B-III-m-B-20021 Monumentul gen. dr. Atanase Demosthen Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar

2351 B-III-m-B-20022 Monumentul eroilor regimentului I-IV-linie Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar

2352 B-III-m-B-20023 Bustul prof. dr. Zaharia Petrescu Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar

2353 B-III-m-B-20024 Bust dr. Carol Davila Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 183

Page 184: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2354 B-III-m-B-20025 Monumentul lui Tudor Vladimirescu Str. Precupeţii Vechi f.n. sector 2

2355 B-III-m-B-20026 Monumentul Aerului (Mircea Zorileanu) Piaţa Quito f.n. sector 1

2356 B-III-m-B-20027 Bustul lui Dimitrie Bolintineanu Calea Rahovei 355 sector 5 în curtea Liceului "Dimitrie Bolintineanu"

2357 B-III-m-B-20028 Monument în cinstea eroilor Revoluţiei din Piaţa Revoluţiei f.n. sector 1 Decembrie 1989

2358 B-III-m-B-20029 Statuia "Lupoaica Romei" Piaţa Romană f.n. sector 1

2359 B-III-m-A-20030 Monumentul lui C. A. Rosetti Piaţa Rosetti C. A. f.n. sector 2

2360 B-III-m-B-20031 Bustul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea Str. Rosetti C. A. f.n. sector 2

2361 B-III-m-B-20032 Bustul lui Vasile Alecsandri Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2362 B-III-m-B-20033 Bustul lui Nicolae Bălcescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2363 B-III-m-B-20034 Bustul lui I. L. Caragiale Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2364 B-III-m-B-20035 Bustul lui Ion Creangă Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2365 B-III-m-B-20036 Bustul lui George Coşbuc Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2366 B-III-m-B-20037 Bustul lui Mihai Eminescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 184

Page 185: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2367 B-III-m-B-20038 Bustul lui Bogdan Petriceicu Haşdeu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2368 B-III-m-B-20039 Bustul lui Şt. O. Iosif Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2369 B-III-m-B-20040 Bustul lui Titu Maiorescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2370 B-III-m-B-20041 Bustul lui Alexandru Odobescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2371 B-III-m-B-20042 Bustul lui Alexandru Vlahuţă Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2372 B-III-m-B-20043 Bustul lui Duiliu Zamfirescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2373 B-III-m-B-20044 Bustul lui Theodor Şerbănescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2374 B-III-m-B-20045 Bustul lui Gheorghe Panu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2375 B-III-m-B-20046 Monumentul lui Traian Demetrescu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2376 B-III-m-B-20047 Monumentul Elenei Pherechide Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2377 B-III-m-B-20048 Bustul Maica Smara Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2378 B-III-m-B-20049 Monumentul eroilor francezi Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

2379 B-III-m-B-20050 Izvorul Sissi Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 185

Page 186: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2380 B-III-m-B-20051 Bustul lui Barbu Constantinescu Str. Sfânta Ecaterina 3 sector 4

2381 B-III-m-B-20052 Monumentul Domniţei Bălaşa Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 în curtea Bisericii Domniţa Bălaşa

2382 B-III-m-B-20053 Monumentul eroilor din 1916-1918 Str. Silvestru 34 -36 sector 2

2383 B-III-m-B-20054 Statuia lui Theodor Pallady Str. Spătarului 121 sector 2 în curtea Casei Melik

2384 B-III-m-B-20055 Monumentul lui Gheorghe Şincai Calea Şerban Vodă f.n. sector 4 în faţa Liceului "Gheorghe Şincai"

2385 B-III-m-B-20056 Bustul generalului Alexandru Cernat Str. Ştirbei Vodă 75 sector 1

2386 B-III-m-A-20057 Statuia lui Mihai Viteazul Piaţa Universităţii f.n. sector 3

2387 B-III-m-A-20058 Statuia lui Ion Heliade Rădulescu Piaţa Universităţii f.n. sector 3

2388 B-III-m-A-20059 Statuia lui Gheorghe Lazăr Piaţa Universităţii f.n. sector 3

2389 B-III-m-A-20060 Statuia lui Spiru Haret Piaţa Universităţii f.n. sector 3

2390 B-III-m-B-20061 Monumentul eroilor căzuţi în primul război Bd. Uverturii f.n. sector 6 la intersecţia cu str. Dealul Ţugulea mondial

2391 B-III-m-B-20062 Statuia "Alergătorii" Calea Victoriei 142 -146 sector 1

2392 B-IV-m-B-20063 Pisania Bisericii Bradu - Boteanu Str. Boteanu 8 sector 1 pe zidul Bisericii Boteanu

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 186

Page 187: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2393 B-IV-m-B-20064 Monumentul eroilor din comuna Băneasa Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 căzuţi în primul război mondial

2394 B-IV-m-B-20065 Placă memorială în cinstea eroilor căzuţi în Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 Revoluţia din Decembrie 1989

2395 B-IV-m-B-20066 Placă memorială marcând locul luptelor din Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 liziera Pădurii Băneasa august 1944

2396 B-IV-m-B-20067 Cruce de piatră Str. Budişteanu C-tin g-ral 4 -6 sector 1 în curtea bisericii Manea 1814 Brutaru

2397 B-IV-m-B-20068 Crucea lui Antonie Vodă Ruset Str. Cuţitul de Argint 1 sector 4 în curtea Bisericii Cuţitul de Argint 1677

2398 B-IV-m-B-20069 Crucea comisului Balea Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4 1584

2399 B-IV-m-B-20070 Crucea logofătului Stoica Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4 1617

2400 B-IV-m-B-20071 Stâlp funerar Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4 1708

2401 B-IV-m-B-20072 Cruce de piatră Aleea Dealul Mitropoliei f.n. sector 4 1843-1844

2402 B-IV-m-B-20073 Mormântul dr. Carol Davila şi al Anei Davila Str. Demosthen Atanase dr. f.n. sector 5 în spaţiul verde de la intersecţia cu str. Ana Davila

2403 B-IV-m-A-20074 Piatra de mormânt a domnitorului Grigore Str. Doamna Ghica 3 sector 2 în curtea Bisericii "Înălţarea prim. jum. sec. XIX Ghica IV Domnului" - Doamna Ghica

2404 B-IV-m-A-20075 Monument funerar Grigore Ghica Str. Doamna Ghica 3 sector 2 în curtea Bisericii "Înălţarea Domnului" - Doamna Ghica

2405 B-IV-m-B-20076 Monumentul eroilor căzuţi în primul război Bd. Elocinţei f.n. sector 5 mondial

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 187

Page 188: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2406 B-IV-m-B-20077 Placa memorială Armand Călinescu Bd. Eroii Sanitari f.n. sector 5

2407 B-IV-m-B-20078 Cruce de piatră Bd. Ferdinand 89 sector 2 1855

2408 B-IV-m-B-20079 Cruce de piatră Str. Foişorului 119 sector 3 în curtea Bisericii "Naşterea Maicii sec. XIX Domnului"

2409 B-IV-m-B-20080 Complex funerar: osuar şi morminte Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar individuale, cimitirul eroilor cazuţi în primul război mondial

2410 B-IV-m-B-20081 Mormântul eroilor ucişi la 8 noiembrie 1945 Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar, fig U bis

2411 B-IV-m-B-20082 Mormântul lui Nicolae Tonitza Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar, fig. 1

2412 B-IV-m-B-20083 Monumentul funerar Rudolf Biscabon Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2413 B-IV-m-B-20084 Monumentul funerar Fr. Broehm Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2414 B-IV-m-B-20085 Monumentul funerar dr. Fr. Graf şi Gr. Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2415 B-IV-m-B-20086 Monumentul funerar S. Grefu Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2416 B-IV-m-B-20087 Monumentul funerar dr. Kaiser Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2417 B-IV-m-B-20088 Monumentul funerar al familiei F. Luther Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2418 B-IV-m-B-20089 Monumentul funerar al familiei Fr. Nirescher Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 188

Page 189: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2419 B-IV-m-B-20090 Monumentul funerar M. Stoher Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2420 B-IV-m-B-20091 Monumentul funerar Karl Storck Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2421 B-IV-m-B-20092 Monumentul funerar pictor Fr. Şirato Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2422 B-IV-m-B-20093 Monumentul funerar Traugot Witting Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic

2423 B-IV-m-B-20094 Mormântul lui C. Aristia Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 11

2424 B-IV-m-B-20095 Mormântul lui I. Brezeanu Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 5

2425 B-IV-m-B-20096 Mormântul lui N. Leonard Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 10

2426 B-IV-m-B-20097 Mormântul lui Vl. Maximilian Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 9

2427 B-IV-m-B-20098 Mormântul lui C-tin Nottara Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 10

2428 B-IV-m-B-20099 Mormântul Luciei Sturdza-Bulandra şi al lui Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 15 Toni Bulandra

2429 B-IV-m-B-20100 Mormântul Elenei Teodorini Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 1

2430 B-IV-m-B-20101 Mormântul lui George Vraca Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 10

2431 B-IV-m-B-20102 Monumentul funerar al gen. E. Odobescu Str. Icoanei 12 sector 2 în curtea Bisericii Icoanei

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 189

Page 190: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2432 B-IV-m-B-20103 Mormântul prof. dr. Victor Babeş Splaiul Independenţei 103 sector 5 în curtea Institutului Cantacuzino

2433 B-IV-m-B-20104 Crucea lui Leon Vodă Str. Leon Vodă 3 sector 4 în curtea Bisericii Slobozia 1665

2434 B-IV-m-A-20105 Mormântul Ostaşului Necunoscut Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 în Parcul Carol

2435 B-IV-m-B-20106 Piatra de mormânt a lui Anton Pann Str. Logofătul Udrişte 6 -8 sector 3 în curtea Bisericii Lucaci

2436 B-IV-m-B-20107 Mormântul poetului Tudor Arghezi Str. Mărţişor 26 sector 4

2437 B-IV-m-B-20108 Mormântul Dr. Iuliu Barasch Bd. Mihalache Ion 87 -89 sector 1 Cimitirul Israelit Filantropia

2438 B-IV-m-B-20109 Monumentul eroilor din 1916-1918 Bd. Mihalache Ion 87 -89 sector 1 Cimitirul Israelit Filantropia

2439 B-IV-m-B-20110 Placă memorială - Conferinţa PCR 1932 Str. Mitropolitul Grigore 69 sector 4

2440 B-IV-m-B-20111 Mormântul lui I. Heliade Rădulescu Str. Monetăriei 4 sector 1 în curtea Bisericii Mavrogheni

2441 B-IV-m-B-20112 Cruce de piatră Şos. Pantelimon f.n. sector 2 intersecţia cu str. Chiristigii 1877

2442 B-IV-m-B-20113 Cruce în memoria eroilor sanitari căzuţi în Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar primul război mondial

2443 B-IV-m-B-20114 Monumentul funerar al Zoiţei Doamna Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 în curtea Bisericii Domniţa Bălaşa

2444 B-IV-m-B-20115 Monumentul funerar al Domniţei Bălaşa Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 în curtea Bisericii Domniţa Bălaşa

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 190

Page 191: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2445 B-IV-m-B-20116 Placă memorială - Tipografia PCR 1941-1944 Str. Şcoala Floreasca 34 sector 1

2446 B-IV-a-B-20117 Cimitirul eroilor căzuţi în Revoluţia din Calea Şerban Vodă 233 -235 sector 4 Decembrie 1989

2447 B-IV-a-B-20118 Ansamblul "Cimitirul Şerban Vodă - Bellu" Calea Şerban Vodă 249 sector 4 1859

2448 B-IV-m-B-20118.001 Mormântul lui Grigore Alexandrescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 28

2449 B-IV-m-B-20118.002 Monument funerar aviator Th. Alimănescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 19

2450 B-IV-m-B-20118.003 Mormântul lui Theodor Aman Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 32

2451 B-IV-m-B-20118.004 Monumentul funerar D. N. Amira Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 79/12

2452 B-IV-m-B-20118.005 Monumentul funerar George Angelescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 40/53

2453 B-IV-m-B-20118.006 Monumentul funerar George Asan Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 63/48

2454 B-IV-m-B-20118.007 Mormântul lui Jean Athanasiu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 115

2455 B-IV-m-B-20118.008 Mormântul lui G. Bacovia Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 61

2456 B-IV-m-B-20118.009 Mormântul lui Nic. Băltăţeanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2457 B-IV-m-B-20118.010 Mormântul lui Ion Barbu (Dan Barbilian) Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 191

Page 192: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2458 B-IV-m-B-20118.011 Mormântul lui Gr. Vasiliu-Birlic Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2459 B-IV-m-B-20118.012 Monumentul funerar Katalina Boschott Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 65/34

2460 B-IV-m-B-20118.013 Mormântul prof. D. Brândză Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 52

2461 B-IV-m-B-20118.014 Mormântul lui Alexandru Brătescu Voineşti Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 115

2462 B-IV-m-A-20118.015 Mormântul lui I. L. Caragiale Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2463 B-IV-m-B-20118.016 Mormântul lui Jules Cazaban Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2464 B-IV-m-A-20118.017 Mormântul lui George Călinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2465 B-IV-m-B-20118.018 Mormântul lui Panait Cerna Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 84

2466 B-IV-m-B-20118.019 Monumentul funerar gen. Alex. Cernat Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 54/7

2467 B-IV-m-B-20118.020 Mormântul lui Ilarie Chendi Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 84

2468 B-IV-m-B-20118.021 Monumentul funerar Maria Cârlova Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 2/5

2469 B-IV-m-B-20118.022 Mormântul lui Ştefan Ciubotăraşu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2470 B-IV-m-B-20118.023 Monumentul funerar Th. Coandă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 29

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 192

Page 193: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2471 B-IV-m-B-20118.024 Mormântul Soniei Cluceru Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2472 B-IV-m-B-20118.025 Mormântul lui N. D. Cocea Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

2473 B-IV-m-B-20118.026 Mormântul compozitorului Alfred Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis Alessandrescu

2474 B-IV-m-B-20118.027 Mormântul compozitorului Gheorghe Breazu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2475 B-IV-m-B-20118.028 Mormântul compozitorului Alfons Castaldi Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2476 B-IV-m-B-20118.029 Mormântul compozitorului Dumitru Chiriac Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2477 B-IV-m-B-20118.030 Mormântul compozitorului Paul Constantinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2478 B-IV-m-B-20118.031 Mormântul compozitorului Gheorghe Cucu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2479 B-IV-m-B-20118.032 Mormântul compozitorului Gheorghe Danga Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2480 B-IV-m-B-20118.033 Mormântul compozitorului Constantin Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis Dumitrescu

2481 B-IV-m-B-20118.034 Mormântul compozitorului Th. Fucs Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 44 bis

2482 B-IV-m-A-20118.035 Mormântul lui George Coşbuc Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2483 B-IV-m-B-20118.036 Mormântul lui Gh. Creţeanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 10 bis

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 193

Page 194: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2484 B-IV-m-B-20118.037 Monumentul funerar Ion Dalles Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9 bis/8

2485 B-IV-m-B-20118.038 Mormântul Haricleei Darclée şi Ion Hartulari Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 4 Darclée

2486 B-IV-m-B-20118.039 Mormântul lui Aristide Demetriad Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 16

2487 B-IV-m-B-20118.040 Mormântul lui Ovid Densuşianu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 52

2488 B-IV-m-B-20118.041 Mormântul lui Dim. Dinicu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 2 bis

2489 B-IV-m-B-20118.042 Monumentul funerar al fam. Don Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 22/8

2490 B-IV-m-B-20118.043 Monumentul funerar Alex. Constantinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 34/9 Burduc

2491 B-IV-m-B-20118.044 Monumentul funerar Victor Eftimiu şi A. Macri Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 34 bis

2492 B-IV-m-B-20118.045 Monumentul funerar Eliad Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 103/5

2493 B-IV-m-A-20118.046 Mormântul lui Mihai Eminescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2494 B-IV-m-B-20118.047 Monumentul funerar C-tin Esarcu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 40/35

2495 B-IV-m-B-20118.048 Monumentul funerar Alex. Fălcoianu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 5

2496 B-IV-m-B-20118.049 Mormântul Mariei Filotti Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 194

Page 195: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2497 B-IV-m-B-20118.050 Mormântul lui Alex. Flechtenmacher Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 50

2498 B-IV-m-B-20118.051 Monumentul funerar Alex. Gh. Florescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 99/10, 11

2499 B-IV-m-B-20118.052 Mormântul lui G. Folescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 11 bis

2500 B-IV-m-B-20118.053 Mormântul lui G. Georgescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 3

2501 B-IV-m-B-20118.054 Mormântul lui I. Georgescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 15

2502 B-IV-m-B-20118.055 Monumentul funerar Avram Gheorghiu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 18

2503 B-IV-m-B-20118.056 Monumentul funerar Gh. Adam Ghermani Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 15/12

2504 B-IV-m-B-20118.057 Mormântul lui Emil Gârleanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 65

2505 B-IV-m-B-20118.058 Monumentul funerar Em. Gugiu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 11

2506 B-IV-m-B-20118.059 Mormântul lui Dimitrie Gusti Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 75

2507 B-IV-m-B-20118.060 Mormântul lui Spiru Haret Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 75

2508 B-IV-m-B-20118.061 Monumentul funerar Iulia Haşdeu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 25/22

2509 B-IV-m-B-20118.062 Monumentul funerar prof. dr. N. Hortolomei Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 102

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 195

Page 196: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2510 B-IV-m-B-20118.063 Monumentul funerar aviator Dumitru Hubert Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 2

2511 B-IV-m-B-20118.064 Monumentul funerar Georgică Gh. Iliescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 8 bis /2

2512 B-IV-m-B-20118.065 Monumentul funerar Alex. I. Ionescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 4/26

2513 B-IV-m-B-20118.066 Monumentul funerar M. Ionescu-Călinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 6/22

2514 B-IV-m-B-20118.067 Monumentul funerar George Ionescu-Gion Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 17/25

2515 B-IV-m-A-20118.068 Mormântul lui Nicolae Iorga Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 39

2516 B-IV-m-B-20118.069 Mormântul lui Şt. O. Iosif Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 84

2517 B-IV-m-B-20118.070 Mormântul lui Petre Ispirescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 17

2518 B-IV-m-B-20118.071 Monumentul funerar dr. Constantin Istrati Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 73/20

2519 B-IV-m-B-20118.072 Monumentul funerar Panait Istrati Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 37

2520 B-IV-m-B-20118.073 Monumentul funerar Alex. Izvoranu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 24

2521 B-IV-m-B-20118.074 Monumentul funerar Luiza Şerban-Jianu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 8/9

2522 B-IV-m-B-20118.075 Monumentul funerar Zerliva Jianu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 3/18

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 196

Page 197: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2523 B-IV-m-B-20118.076 Monumentul funerar dr. D. Kiriazi Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 32

2524 B-IV-m-B-20118.077 Monumentul funerar al familiei Kretzulescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 7/38

2525 B-IV-m-B-20118.078 Monumentul funerar Aug. Treboniu Laurian Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 40

2526 B-IV-m-B-20118.079 Monumentul funerar al pict. O. Lecca şi al Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 7/37 soţiei sale

2527 B-IV-m-B-20118.080 Monumentul funerar Şt. şi Maria Lespezeanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 23/21

2528 B-IV-m-B-20118.081 Monumentul funerar Petre Liciu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 71/38

2529 B-IV-m-B-20118.082 Mormântul poetului Nicolae Labiş Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

2530 B-IV-m-B-20118.083 Mormântul lui Alexandru Macedonschi Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 6

2531 B-IV-m-B-20118.084 Monumentul funerar Gheorghe Magheru Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 33

2532 B-IV-m-A-20118.085 Mormântul lui Titu Maiorescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 16

2533 B-IV-m-B-20118.086 Monumentul funerar Vasile şi Adrian Maniu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 17/19

2534 B-IV-m-B-20118.087 Mormântul lui I. Manolescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2535 B-IV-m-B-20118.088 Monumentul funerar I. Manole Manolescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 11/48

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 197

Page 198: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2536 B-IV-m-B-20118.089 Monumentul funerar pictor Dim. Marinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 78/57

2537 B-IV-m-B-20118.090 Monumentul funerar dr. Gh. Marinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96/9

2538 B-IV-m-B-20118.091 Monumentul funerar Grig. Mărculescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 45

2539 B-IV-m-B-20118.092 Mormântul lui Cornel Medrea Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

2540 B-IV-m-B-20118.093 Monumentul funerar Constantin Mille Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 100

2541 B-IV-m-B-20118.094 Mormântul lui Matei Millo Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 28

2542 B-IV-m-A-20118.095 Mormântul lui Ion Mincu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 81

2543 B-IV-m-B-20118.096 Mormântul lui Ion Minulescu şi Claudiei Millian Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 115

2544 B-IV-m-B-20118.097 Monumentul funerar Ion Mirescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 2/12

2545 B-IV-m-B-20118.098 Monumentul funerar Mărioara Motaş Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 73

2546 B-IV-m-B-20118.099 Mormântul lui Th. Neculuţă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

2547 B-IV-m-B-20118.100 Monumentul funerar Radu Negulici Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 48

2548 B-IV-m-B-20118.101 Mormântul lui Tr. Negrescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 198

Page 199: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2549 B-IV-m-B-20118.102 Monumentul funerar al familiei Nicolescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 32/10, 11

2550 B-IV-m-B-20118.103 Monumentul funerar N. Nicolescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 27/39

2551 B-IV-m-B-20118.104 Monumentul funerar acad. prof. ing. Gh. Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96 Nicolau

2552 B-IV-m-B-20118.105 Monumentul funerar Mihai şi dr. Nichita Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 6/6

2553 B-IV-m-B-20118.106 Monumentul funerar Maria I. Niculcea Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 11/25

2554 B-IV-m-B-20118.107 Mormântul lui G. Niculescu-Basu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 124/27

2555 B-IV-m-B-20118.108 Monumentul funerar Luca P. Niculescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 27/23

2556 B-IV-m-B-20118.109 Monumentul funerar dr. Constantin Niţescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 45/32

2557 B-IV-m-B-20118.110 Mormântul lui Alexandru Odobescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 61

2558 B-IV-m-B-20118.111 Monumentul funerar Margareta Oprescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 112

2559 B-IV-m-A-20118.112 Mormântul lui Dimitrie Paciurea Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2560 B-IV-m-B-20118.113 Mormântul lui Mihail Pascaly Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 26

2561 B-IV-m-B-20118.114 Monumentul funerar Ekaterina Pascal Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 5

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 199

Page 200: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2562 B-IV-m-B-20118.115 Mormântul prof. univ. P. P. Panaitescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 115

2563 B-IV-m-B-20118.116 Monumentul funerar Cincinat Pavelescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 23/59

2564 B-IV-m-B-20118.117 Monumentul funerar prof. dr. N. C. Paulescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 15/10

2565 B-IV-m-B-20118.118 Monumentul funerar Eugen Petrini-Galaţi Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 4/31

2566 B-IV-m-B-20118.119 Mormântul lui Alex. Petrescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 26

2567 B-IV-m-B-20118.120 Mormântul lui Camil Petrescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 1

2568 B-IV-m-B-20118.121 Mormântul lui Cezar Petrescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 3

2569 B-IV-m-A-20118.122 Mormântul pictorului Ion Andreescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 23

2570 B-IV-m-A-20118.123 Mormântul pictorului Ştefan Luchian Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 23

2571 B-IV-m-A-20118.124 Mormântul pictorului Theodor Pallady Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 23

2572 B-IV-m-A-20118.125 Mormântul pictorului Gheorghe Petraşcu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 23

2573 B-IV-m-A-20118.126 Mormântul lui Vasile Pârvan Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 101

2574 B-IV-m-B-20118.127 Monumentul funerar V. şi Z. Polizu- Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 7/20

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 200

Page 201: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2575 B-IV-m-B-20118.128 Mormântul lui Marin Preda Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2576 B-IV-m-B-20118.129 Mormântul lui V. I. Popa Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

2577 B-IV-m-B-20118.130 Mormântul lui Şt. Popescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 91 bis

2578 B-IV-m-B-20118.131 Monumentul funerar Maria Th. Popovici Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 6/8

2579 B-IV-m-B-20118.132 Monumentul funerar al Eufrosinei Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 12 bis

2580 B-IV-m-B-20118.133 Monumentul funerar gen. D. Praporgescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 1 bis

2581 B-IV-m-B-20118.134 Monument funerar al fam. Prodanof Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 72 bis

2582 B-IV-m-B-20118.135 Monumentul funerar N. Pache Protopopescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 21 bis

2583 B-IV-m-B-20118.136 Mormântul lui I. Ralea Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2584 B-IV-m-B-20118.137 Monumentul funerar gen. M. Rasty Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 48

2585 B-IV-m-B-20118.138 Monumentul funerar C. F. Robescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 7

2586 B-IV-m-A-20118.139 Monumentul funerar Liviu Rebreanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 8

2587 B-IV-m-B-20118.140 Mormântul pictorului Camil Ressu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 201

Page 202: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2588 B-IV-m-B-20118.141 Mormântul lui Elie Radu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 52

2589 B-IV-m-A-20118.142 Monumentul funerar C. A. Rosetti şi Eliza Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 30-31 Rosetti

2590 B-IV-m-A-20118.143 Mormântul lui Mihail Sadoveanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2591 B-IV-m-B-20118.144 Mormântul lui Tr. Săvulescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2592 B-IV-m-B-20118.145 Monumentul funerar Mih. Sceopol si D. Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 11/23 Davidescu

2593 B-IV-m-B-20118.146 Monumentul funerar pictor Petre Serafim Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 74/25

2594 B-IV-m-B-20118.147 Monumentul funerar Gr. Serurie Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 26/21

2595 B-IV-m-B-20118.148 Mormântul lui Gh. Severeanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 1

2596 B-IV-m-B-20118.149 Mormântul lui Anastase Simu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 61

2597 B-IV-m-B-20118.150 Mormântul lui Gh. Stephănescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 1

2598 B-IV-m-A-20118.151 Monumentul funerar al fam. Stolojan Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 55/17

2599 B-IV-m-B-20118.152 Mormântul lui Zaharia Stancu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9

2600 B-IV-m-B-20118.153 Monumentul funerar al familiei Stănescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 63/39

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 202

Page 203: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2601 B-IV-m-B-20118.154 Monumentul funerar Maria Stăncescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 21/36

2602 B-IV-m-B-20118.155 Monumentul funerar Paul Străjescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 101/58

2603 B-IV-m-B-20118.156 Mormântul lui Constantin Tănase Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 15

2604 B-IV-m-B-20118.157 Mormântul Mariei Tănase Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96

2605 B-IV-m-B-20118.158 Mormântul lui Gheorghe Tattarescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 13

2606 B-IV-m-B-20118.159 Monumentul funerar al pictorului Theodorescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 116 Sion

2607 B-IV-m-B-20118.160 Mormântul lui Gr. Tocilescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 29

2608 B-IV-m-B-20118.161 Monumentul funerar Mihai Vasilescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 43

2609 B-IV-m-B-20118.162 Mormintele lui Ienăchiţă şi Iancu Văcărescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 17

2610 B-IV-m-B-20118.163 Mormântul lui Nicolae Vermont Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 46

2611 B-IV-m-B-20118.164 Monumentul funerar Gh. Vernescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 31 bis

2612 B-IV-m-B-20118.165 Mormântul lui Tudor Vianu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 21

2613 B-IV-m-B-20118.166 Monumentul funerar Gen. Vivescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 56

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 203

Page 204: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2614 B-IV-m-B-20118.167 Mormântul lui Alexandru Vlahuţă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 71

2615 B-IV-m-B-20118.168 Mormântul lui Aurel Vlaicu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu Militar, fig. 1

2616 B-IV-m-B-20118.169 Monumentul funerar Elisabeta Vlădeanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 51

2617 B-IV-m-B-20118.170 Monumentul funerar Alex. Vlădescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 6/10

2618 B-IV-m-B-20118.171 Monumentul funerar Dr. Vasile Vlădescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 6/11

2619 B-IV-m-B-20118.172 Mormântul lui Traian Vuia Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 83

2620 B-IV-m-B-20118.173 Monumentul funerar al fam. P. Tarpo Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 37 bis/1-2

2621 B-IV-m-A-20118.174 Mormântul lui Alexandru Xenopol Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 43 bis

2622 B-IV-m-A-20118.175 Cavoul familiei Gheorghe Grigore Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 40

2623 B-IV-m-A-20118.176 Cavoul familiei Ghica Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 40

2624 B-IV-m-A-20118.177 Cavoul Gheorghieff Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 48

2625 B-IV-m-A-20118.178 Cavoul Linche de Moissac Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 21

2626 B-IV-m-B-20119 Cruce de piatră Str. Ţepeş Vodă f.n. sector 3 la intersecţia cu str. Cireşului 1852

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 204

Page 205: Lista Monumente Bucuresti

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 2627 B-IV-m-B-20120 Cruce de piatră Str. Ţepeş Vodă 62 -64 sector 3 în dreptul caselor de la nr. 62-64 înc. sec. XVIII

(*) - Siturile se identifică după traseele marcate în Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - Planşa "Delimitarea siturilor arheologice"

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 205