Vrancea-monumente istorice

34
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Judeţul Vrancea MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE Cod LMI 2004 Denumire Datare Localitate Adresă Nr. crt. municipiul FOCŞANI VN-I-s-B-06339 Zona de S a oraşului, la 500 m de calea ferată, în pct. Bariera Coteşti Aşezarea de la Focşani, punct "Bariera Coteşti" Neolitic timpuriu 1 oraş ADJUD VN-I-s-B-06340 "Moviliţa”, zona de N-V a oraşului, în dreapta drumului spre Urecheşti Aşezarea de la Adjud, punct „Moviliţa” Epoca bronzului 2 oraş ADJUD VN-I-s-B-06341 "Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la E Aşezarea de la Adjud, punct „Lutărie” Epoca bronzului 3 oraş ADJUD VN-I-s-B-06342 "Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la S Aşezarea medievală de la Adjud, punct „Lutărie” sec. XVII Epoca medievală 4 oraş ADJUD VN-I-s-B-06343 "Islaz”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la 1,5 km S de fosta vatră a satului Situl arheologic de la Adjud, punct „Islaz” 5 oraş ADJUD VN-I-s-B-06344 Str. Cuza Alexandru Ioan Situl arheologic de la Adjud Epoca bronzului 6 oraş ADJUD VN-I-m-B-06344.01 Str. Cuza Alexandru Ioan Aşezare Epoca medievală 7 oraş ADJUD VN-I-m-B-06344.02 Str. Cuza Alexandru Ioan Aşezare Epoca bronzului 8 1

description

Monumente

Transcript of Vrancea-monumente istorice

Page 1: Vrancea-monumente istorice

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004

Judeţul Vrancea

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-I-s-B-06339 Zona de S a oraşului, la 500 m de calea ferată, în pct. Bariera Coteşti

Aşezarea de la Focşani, punct "Bariera Coteşti"

Neolitic timpuriu1

oraş ADJUDVN-I-s-B-06340 "Moviliţa”, zona de N-V a oraşului, în dreapta drumului spre Urecheşti

Aşezarea de la Adjud, punct „Moviliţa” Epoca bronzului2

oraş ADJUDVN-I-s-B-06341 "Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la E

Aşezarea de la Adjud, punct „Lutărie” Epoca bronzului3

oraş ADJUDVN-I-s-B-06342 "Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la S

Aşezarea medievală de la Adjud, punct „Lutărie”

sec. XVII Epoca medievală

4

oraş ADJUDVN-I-s-B-06343 "Islaz”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la 1,5 km S de fosta vatră a satului

Situl arheologic de la Adjud, punct „Islaz”5

oraş ADJUDVN-I-s-B-06344 Str. Cuza Alexandru Ioan Situl arheologic de la Adjud Epoca bronzului6

oraş ADJUDVN-I-m-B-06344.01 Str. Cuza Alexandru Ioan Aşezare Epoca medievală7

oraş ADJUDVN-I-m-B-06344.02 Str. Cuza Alexandru Ioan Aşezare Epoca bronzului8

1

Page 2: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

oraş ADJUDVN-I-m-B-06344.03 Str. Cuza Alexandru Ioan Aşezare Epoca bronzului9

oraş ADJUDVN-I-s-B-06345 Str. Islaz Pe direcţia şoselei spre Copăceşti

Aşezare Epoca bronzului10

sat ANDREIAŞU DE JOS; comuna ANDREIAŞU

VN-I-s-B-06346 La 500 m SV de sat Situl arheologic de la Andreiaşu11

sat ANDREIAŞU DE JOS; comuna ANDREIAŞU

VN-I-m-B-06346.01 La 500 m SV de sat Aşezare Epoca bronzului12

sat ANDREIAŞU DE JOS; comuna ANDREIAŞU

VN-I-m-B-06346.02 La 500 m SV de sat Aşezare Eneolitic13

sat ANGHELEŞTI; comuna RUGINEŞTI

VN-I-s-A-06347 La V şi SV de sat Situl arheologic de la Angheleşti14

sat ANGHELEŞTI; comuna RUGINEŞTI

VN-I-m-A-06347.01 La V şi SV de sat Aşezare Epoca bronzului15

sat ANGHELEŞTI; comuna RUGINEŞTI

VN-I-m-A-06347.02 La V şi SV de sat Aşezare fortificată Eneolitic16

sat BĂLEŞTI; comuna BĂLEŞTIVN-I-s-B-06348 La SE de sat, punct "Movila” Situl arheologic de la Băleşti17

sat BĂLEŞTI; comuna BĂLEŞTIVN-I-m-B-06348.01 La SE de sat, punct "Movila” Aşezare Hallstatt18

sat BĂLEŞTI; comuna BĂLEŞTIVN-I-m-B-06348.02 La SE de sat, punct "Movila” Aşezare Epoca bronzului19

sat BĂTINEŞTI; comuna ŢIFEŞTIVN-I-s-B-06349 "Igeşti”, la intrare în satul Igeşti Aşezarea de la Bătineşti, punct "Igeşti" sec. XIV - XVIII Epoca medievală

20

sat BĂTINEŞTI; comuna ŢIFEŞTIVN-I-s-B-06350 "Magazin sătesc” Cimitir sec. XIV - XVIII Epoca medievală

21

2MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 3: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat BÂRSEŞTI; comuna BÂRSEŞTI

VN-I-s-A-06351 "Lacul Dumbrăvii”, la 2 km S-E de sat

Necropolă tumulară de incineraţie sec. VI - V a. Chr. Hallstatt târziu

22

sat BÂRSEŞTI; comuna BÂRSEŞTI

VN-I-s-B-06352 "Gogoi”, la 1 km de sat Aşezarea de la Bârseşti, punct „Gogoi” Neolitic timpuriu23

sat BÂRSEŞTI; comuna BÂRSEŞTI

VN-I-s-B-06353 "Podul Vâlcelei”, la 200 m V de sat

Aşezarea de la Bârseşti, punct „Podul Vâlcelei” sec. II - III p. Chr. 24

sat BÂRSEŞTI; comuna BÂRSEŞTI

VN-I-s-B-06354 "Varniţa”, la 600-700 m spre sud Aşezarea de la Bârseşti, punct „Varniţa” sec. II - III p. Chr. Latène

25

sat BECIU; comuna VÂRTEŞCOIUVN-I-s-B-06355 Zona de NE a satului, în dreapta râului Milcov

Situl arheologic de la Beciu26

sat BECIU; comuna VÂRTEŞCOIUVN-I-m-B-06355.01 Zona de NE a satului, în dreapta râului Milcov

Aşezare Epoca bronzului27

sat BECIU; comuna VÂRTEŞCOIUVN-I-m-B-06355.02 Zona de NE a satului, în dreapta râului Milcov

Aşezare Eneolitic28

sat BICHEŞTI; comuna BOGHEŞTI

VN-I-s-B-06356 "Dealul Pietroasa”, la V de sat Aşezare Eneolitic29

sat BOLOTEŞTI; comuna BOLOTEŞTI

VN-I-s-B-06357 Pe terasa superioară a râului Putna, de o parte şi de alta a şoşelei Focşani-Vidra, km. 13

Necropolă tumulară Epoca bronzului timpuriu

30

sat BONTEŞTI; comuna CÂRLIGELE

VN-I-s-B-06358 "La Fântâni”, pe valea râului Mera

Situl arheologic de la Bonteşti31

sat BONTEŞTI; comuna CÂRLIGELE

VN-I-m-B-06358.01 "La Fântâni”, pe valea râului Mera

Aşezare sec. II - III p. Chr. Latène

32

sat BONTEŞTI; comuna CÂRLIGELE

VN-I-m-B-06358.02 "La Fântâni”, pe valea râului Mera

Aşezare Eneolitic33

sat BORDEŞTI; comuna BORDEŞTI

VN-I-s-B-06359 "Gh. Asanache”, în vatra satului, lângă Primărie

Aşezarea de la Bordeşti, punct "Gh. Asanache" Eneolitic34

3MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 4: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat BORDEŞTI; comuna BORDEŞTI

VN-I-s-B-06360 Terasa râului Recea, la 500 m S de sat

Aşezare Epoca bronzului35

sat CĂIATA; comuna SIHLEAVN-I-s-B-06361 "Movila Mică” Aşezarea de la Căiata, punct „Movila Mică” Eneolitic36

sat CĂIATA; comuna SIHLEAVN-I-s-B-06362 La S de sat, punct "Movila Mare” Situl arheologic de la Căiata, punct „Movila Mare”

37

sat CĂIATA; comuna SIHLEAVN-I-m-B-06362.01 La S de sat, punct "Movila Mare” Aşezare sec. XVI Epoca medievală

38

sat CĂIATA; comuna SIHLEAVN-I-m-B-06362.02 La S de sat, punct "Movila Mare” Aşezare fortificată Hallstatt39

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-A-06363 "Coasta Rublei”, la intrarea în sat dinspre SV, în dreptul şoselei

Aşezarea de la Cândeşti, punct "Coasta Rublei”

Neolitic timpuriu40

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-A-06364 "Curături”, la S de sat, în stânga şoselei Cândeşti-Bordeşti

Aşezarea de la Cândeşti, punct „Curături” Eneolitic41

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-A-06365 În vatra satului, în dreapta şoselei Dumbrăveni-Bordeşti, la 1 km de şosea

Aşezarea de la Cândeşti Eneolitic42

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-A-06366 "Cetăţuia” pe coasta Nacului, la V de sat

Situl arheologic de la Cândeşti, punct „Cetăţuia”

43

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-A-06366.01 "Cetăţuia” pe coasta Nacului, la V de sat

Aşezare sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr. Latène

44

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-A-06366.02 "Cetăţuia” pe coasta Nacului, la V de sat

Fortificaţie Epoca bronzului45

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-A-06367 "Corbea”, în vatra satului Situl arheologic de la Cândeşti, punct „Corbea” Epoca bronzului46

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-A-06367.01 "Corbea”, în vatra satului Aşezare Epoca bronzului47

4MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 5: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-A-06367.02 "Corbea”, în vatra satului Necropolă Epoca bronzului48

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-s-A-06368 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Situl arheologic de la Coroteni49

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.01 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Aşezare Epoca medievală50

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.02 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Aşezare Epoca medieval timpurie

51

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.03 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Aşezare Hallstatt52

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.04 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Aşezare Epoca bronzului târziu53

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.05 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Aşezare Epoca bronzului54

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.06 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Necropolă Epoca bronzului55

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-A-06368.07 Fostul sediu al C.A.P., în spate, de-a lungul râului Vărzaru

Aşezare Eneolitic56

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-s-B-06369 "Cetăţuia”, la NV de sat Situl arheologic de la Coroteni, punct „Cetăţuia”

57

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-B-06369.01 "Cetăţuia”, la NV de sat Aşezare Epoca bronzului58

sat COROTENI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-I-m-B-06369.02 "Cetăţuia”, la NV de sat Aşezare Eneolitic59

sat DOMNEŞTI; comuna PUFEŞTIVN-I-s-B-06370 "Cetăţuia”, pe malul Siretului Aşezarea de la Domneşti, punct „Cetăţuia” Eneolitic60

5MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 6: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat DOMNEŞTI; comuna PUFEŞTIVN-I-s-B-06371 "La Brazi”, la 7 km de şoseaua Focşani-Adjud-Lunca Domneşti

Aşezarea de la Domneşti, punct „la Brazi” Eneolitic61

sat DRAGOSLOVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-B-06372 "Plainos”, la extremitatea sudică a satului, pe malul drept al râului Râmna

Situl arheologic de la Dragosloveni, punct „Plainos”

62

sat DRAGOSLOVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-B-06372.01 "Plainos”, la extremitatea sudică a satului, pe malul drept al râului Râmna

Aşezare Epoca bronzului63

sat DRAGOSLOVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-B-06372.02 "Plainos”, la extremitatea sudică a satului, pe malul drept al râului Râmna

Aşezare Eneolitic64

sat DUMBRĂVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-s-B-06373 "Statuia lui Suvorov”, punct "Movila Mare”

Situl arheologic de la Dumbrăveni, punct „Movila Mare”

65

sat DUMBRĂVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-B-06373.01 "Statuia lui Suvorov”, punct "Movila Mare”

Aşezare Epoca bronzului66

sat DUMBRĂVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-I-m-B-06373.02 "Statuia lui Suvorov”, punct "Movila Mare”

Aşezare Eneolitic67

sat FARAOANELE; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-s-B-06374 La SV de sat, între pârâul satului şi "Valea Oalelor”

Situl arheologic de la Faraoanele68

sat FARAOANELE; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06374.01 La SV de sat, între pârâul satului şi "Valea Oalelor”

Aşezare Epoca bronzului timpuriu

69

sat FARAOANELE; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06374.02 La SV de sat, între pârâul satului şi "Valea Oalelor”

Aşezare Eneolitic70

sat FARAOANELE; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-s-B-06375 "Curături”, la 1 km S de sat Aşezarea de la Faraoanele, punct „Curături” Eneolitic71

sat FITIONEŞTI; comuna FITIONEŞTI

VN-I-s-B-06376 "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe malul drept al pârâului Zăbrăuţi

Situl arheologic de la Fitioneşti, punct „Măriuţa Petre”

72

6MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 7: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat FITIONEŞTI; comuna FITIONEŞTI

VN-I-m-B-06376.01 "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe malul drept al pârâului Zăbrăuţi

Aşezare Epoca bronzului târziu73

sat FITIONEŞTI; comuna FITIONEŞTI

VN-I-m-B-06376.02 "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe malul drept al pârâului Zăbrăuţi

Aşezare Epoca bronzului74

sat FITIONEŞTI; comuna FITIONEŞTI

VN-I-m-B-06376.03 "Măriuţa Petre”, la 2 km de sat, pe malul drept al pârâului Zăbrăuţi

Aşezare Eneolitic75

sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTIVN-I-s-B-06377 La E de sat, pe malul stâng al Râmnei

Situl arheologic de la Gugeşti76

sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTIVN-I-m-B-06377.01 La E de sat, pe malul stâng al Râmnei

Aşezare sec. X Epoca medieval timpurie

77

sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTIVN-I-m-B-06377.02 La E de sat, pe malul stâng al Râmnei

Aşezare sec. IV p. Chr. Epoca romană

78

sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTIVN-I-m-B-06377.03 La E de sat, pe malul stâng al Râmnei

Aşezare Epoca bronzului79

sat IUGANI; comuna BOGHEŞTIVN-I-s-B-06378 Pe malul stâng al pârâului Pereşchiv, la 3 km E de sat

Situl arheologic de la Iugani sec. IV p. Chr. Epoca migraţiilor

80

sat IUGANI; comuna BOGHEŞTIVN-I-m-B-06378.01 Pe malul stâng al pârâului Pereşchiv, la 3 km E de sat

Aşezare sec. IV p. Chr. Epoca migraţiilor

81

sat IUGANI; comuna BOGHEŞTIVN-I-m-B-06378.02 Pe malul stâng al pârâului Pereşchiv, la 3 km E de sat

Necropolă sec. IV p. Chr. Epoca migraţiilor

82

sat LESPEZI; comuna HOMOCEAVN-I-s-B-06379 "Dealul Bisericii”, la N de Biserica "Naşterea Maicii Domnului”

Situl arheologic de la Lespezi, punct „Dealul Bisericii”

83

sat LESPEZI; comuna HOMOCEAVN-I-m-B-06379.01 "Dealul Bisericii”, la N de Biserica "Naşterea Maicii Domnului”

Aşezare sec. VIII - IX Epoca medieval timpurie

84

7MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 8: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat LESPEZI; comuna HOMOCEAVN-I-m-B-06379.02 "Dealul Bisericii”, la N de Biserica "Naşterea Maicii Domnului”

Aşezare Eneolitic85

sat MĂNĂSTIOARA; comuna FITIONEŞTI

VN-I-s-A-06380 "Cetăţuia”, la 800 m SV de sat Situl arheologic de la Mănăstioara, punct „Cetăţuia”

Eneolitic86

sat MĂNĂSTIOARA; comuna FITIONEŞTI

VN-I-m-A-06380.01 "Cetăţuia”, la 800 m SV de sat Aşezare Eneolitic87

sat MĂNĂSTIOARA; comuna FITIONEŞTI

VN-I-m-A-06380.02 "Cetăţuia”, la 800 m SV de sat Aşezare Eneolitic88

sat MĂRTINEŞTI; comuna TĂTĂRANU

VN-I-s-B-06381 "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat

Situl arheologic de la Mărtineşti89

sat MĂRTINEŞTI; comuna TĂTĂRANU

VN-I-m-B-06381.01 "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat

Aşezare sec. X Epoca medievală timpurie

90

sat MĂRTINEŞTI; comuna TĂTĂRANU

VN-I-m-B-06381.02 "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat

Aşezare sec. IV p. Chr. Epoca migraţiilor

91

sat MĂRTINEŞTI; comuna TĂTĂRANU

VN-I-m-B-06381.03 "Staţia de filtrare a apei”, la S de sat

Necropolă sec. IV p. Chr. Epoca migraţiilor

92

sat MUNCELU; comuna STRĂOANE

VN-I-s-B-06382 "Cetăţuie”, la NE de sat Situl arheologic de la Muncelu, punct „Cetăţuie”

93

sat MUNCELU; comuna STRĂOANE

VN-I-m-B-06382.01 "Cetăţuie”, la NE de sat Aşezare Epoca bronzului94

sat MUNCELU; comuna STRĂOANE

VN-I-m-B-06382.02 "Cetăţuie”, la NE de sat Aşezare Eneolitic95

sat MUNCELU; comuna STRĂOANE

VN-I-s-B-06383 "Fântâna din Vale”, la E de sat, pe malul drept al pârâului Zăbrăuţi

Situl arheologic de la Muncelu, punct „Fântâna din Vale"

Neolitic timpuriu96

sat NĂNEŞTI; comuna NĂNEŞTIVN-I-s-B-06384 "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul drept al râului Siret, la 2 km de confluenţa lui cu râul Putna

Situl arheologic de la Năneşti, punct „Gorgan”97

8MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 9: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat NĂNEŞTI; comuna NĂNEŞTIVN-I-m-B-06384.01 "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul drept al râului Siret, la 2 km de confluenţa lui cu râul Putna

Aşezare Epoca medievală98

sat NĂNEŞTI; comuna NĂNEŞTIVN-I-m-B-06384.02 "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul drept al râului Siret, la 2 km de confluenţa lui cu râul Putna

Aşezare Epoca medieval timpurie

99

sat NĂNEŞTI; comuna NĂNEŞTIVN-I-m-B-06384.03 "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul drept al râului Siret, la 2 km de confluenţa lui cu râul Putna

Aşezare Hallstatt100

sat NĂNEŞTI; comuna NĂNEŞTIVN-I-m-B-06384.04 "Gorgan”, la 1 km N de sat, pe malul drept al râului Siret, la 2 km de confluenţa lui cu râul Putna

Aşezare Eneolitic101

sat NEGRILEŞTI; comuna NEGRILEŞTI

VN-I-s-B-06385 "Pe Creastă”, pe stânga şoselei Negrileşti-Bârseşti, la 1 km de sat

Situl arheologic de la Negrileşti102

sat NEGRILEŞTI; comuna NEGRILEŞTI

VN-I-m-B-06385.01 "Pe Creastă”, pe stânga şoselei Negrileşti-Bârseşti, la 1 km de sat

Aşezare Epoca bronzului103

sat NEGRILEŞTI; comuna NEGRILEŞTI

VN-I-m-B-06385.02 "Pe Creastă”, pe stânga şoselei Negrileşti-Bârseşti, la 1 km de sat

Aşezare Neolitic104

oraş ODOBEŞTIVN-I-s-B-06386 "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul stâng al râului Milcov, la NV de oraş

Situl arheologic de la Odobeşti, punctele „Cetăţuia” şi „Antoniu”

105

oraş ODOBEŞTIVN-I-m-B-06386.01 "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul stâng al râului Milcov, la NV de oraş

Necropolă sec. XIII - XVI Epoca medievală

106

oraş ODOBEŞTIVN-I-m-B-06386.02 "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul stâng al râului Milcov, la NV de oraş

Necropolă Hallstatt107

9MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 10: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

oraş ODOBEŞTIVN-I-m-B-06386.03 "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul stâng al râului Milcov, la NV de oraş

Aşezare fortificată Epoca bronzului108

oraş ODOBEŞTIVN-I-m-B-06386.04 "Cetăţuia” şi "Antoniu”, pe malul stâng al râului Milcov, la NV de oraş

Necropolă Epoca bronzului109

sat OREAVU; comuna GUGEŞTIVN-I-s-B-06387 "La Cuptor”, la NV de sat, pe lângă pârâul Oreavu, podul C.F.R.

Situl arheologic de la Oreavu110

sat OREAVU; comuna GUGEŞTIVN-I-m-B-06387.01 "La Cuptor”, la NV de sat, pe lângă pârâul Oreavu, podul C.F.R.

Aşezare Neolitic111

sat OREAVU; comuna GUGEŞTIVN-I-m-B-06387.02 "La Cuptor”, la NV de sat, pe lângă pârâul Oreavu, podul C.F.R.

Aşezare Neolitic112

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-I-s-B-06388 "Titila Câţa”, la V de sat Situl arheologic de la Palanca, punct „Titila-Câţa”

113

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-I-m-B-06388.01 "Titila Câţa”, la V de sat Aşezare Latène114

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-I-m-B-06388.02 "Titila Câţa”, la V de sat Aşezare Epoca bronzului115

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-I-m-B-06388.03 "Titila Câţa”, la V de sat Aşezare Eneolitic116

sat aparţinător PĂDURENI; oraş MĂRĂŞEŞTI

VN-I-s-B-06389 În dreptul şoselei naţionale Focşani-Adjud, la km 209

Situl arheologic de la Pădureni117

sat aparţinător PĂDURENI; oraş MĂRĂŞEŞTI

VN-I-m-B-06389.01 În dreptul şoselei naţionale Focşani-Adjud, la km 209

Aşezare Latène118

sat aparţinător PĂDURENI; oraş MĂRĂŞEŞTI

VN-I-m-B-06389.02 În dreptul şoselei naţionale Focşani-Adjud, la km 209

Aşezare Hallstatt119

10MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 11: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat aparţinător PĂDURENI; oraş MĂRĂŞEŞTI

VN-I-m-B-06389.03 În dreptul şoselei naţionale Focşani-Adjud, la km 209

Aşezare Epoca bronzului120

sat aparţinător PĂDURENI; oraş MĂRĂŞEŞTI

VN-I-m-B-06389.04 În dreptul şoselei naţionale Focşani-Adjud, la km 209

Necropolă Epoca bronzului121

sat PĂDURENI; comuna JARIŞTEA

VN-I-s-B-06390 "Piţigoi” Aşezare Latène III122

sat PIETROASA; comuna BOLOTEŞTI

VN-I-s-B-06391 "Dealul Înalt”, la SV de sat Aşezare Eneolitic123

sat SOVEJA; comuna SOVEJAVN-I-s-B-06392 La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa

Situl arheologic de la Soveja124

sat SOVEJA; comuna SOVEJAVN-I-m-B-06392.01 La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa

Aşezare Latène125

sat SOVEJA; comuna SOVEJAVN-I-m-B-06392.02 La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa

Aşezare Epoca bronzului126

sat SOVEJA; comuna SOVEJAVN-I-m-B-06392.03 La SE de sat, lângă albia râului Şuşiţa

Aşezare Eneolitic127

sat TICHIRIŞ; comuna VIDRAVN-I-s-B-06393 În vatra satului, pe terasa râului Putna

Aşezare Paleolitic superior128

sat TOPEŞTI; comuna BÂRSEŞTIVN-I-s-B-06394 "Bahana” Aşezare Eneolitic129

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-s-A-06395 "Gorgan”, fostul sediu C.A.P. Aşezare Eneolitic130

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-s-A-06396 "Popa Cloşcă”, la 7-800 m NV de punct "Gorgan”

Situl arheologic de la Văleni, punct „Popa Cloşcă”

131

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-m-A-06396.01 "Popa Cloşcă”, la 700-800 m NV de punct "Gorgan”

Aşezare Epoca bronzului132

11MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 12: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-m-A-06396.02 "Popa Cloşcă”, la 700-800 m NV de punct "Gorgan”

Aşezare Eneolitic133

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-s-A-06397 "Atanasiu”, la 600 m de punct "Popa Cloşcă”

Situl arheologic de la Văleni, punct „Atanasiu”134

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-m-A-06397.01 "Atanasiu”, la 600 m de punct "Popa Cloşcă”

Aşezare Epoca bronzului135

sat VĂLENI; comuna RUGINEŞTIVN-I-m-A-06397.02 "Atanasiu”, la 600 m de punct "Popa Cloşcă”

Aşezare Eneolitic136

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-s-B-06398 "Cariera de argilă”, pe malul drept al râului Milcov

Situl arheologic de la Vârteşcoiu, punct „Cariera de argilă”

137

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06398.01 "Cariera de argilă”, pe malul drept al râului Milcov

Aşezare sec. XII - XIII Epoca medievală

138

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06398.02 "Cariera de argilă”, pe malul drept al râului Milcov

Necropolă sec. XII - XIII Epoca medievală

139

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06398.03 "Cariera de argilă”, pe malul drept al râului Milcov

Aşezare Epoca bronzului140

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06398.04 "Cariera de argilă”, pe malul drept al râului Milcov

Necropolă Epoca bronzului141

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-s-B-06399 "Dealul Titila”, pe malul drept al râului Milcov

Situl arheologic de la Vârteşcoiu, punct „Dealul Titila”

142

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06399.01 "Dealul Titila”, pe malul drept al râului Milcov

Aşezare sec. IV p. Chr. Epoca migraţiilor

143

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06399.02 "Dealul Titila”, pe malul drept al râului Milcov

Aşezare sec. II - III p. Chr. 144

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-I-m-B-06399.03 "Dealul Titila”, pe malul drept al râului Milcov

Necropolă sec. II - III p. Chr. 145

12MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 13: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06400 Str. Avântului 11 Casă 1928 146

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06401 Str. Bălcescu Nicolae 22 Casă sf. sec. XIX 147

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06402 Str. Bărnuţiu Simion 3 Biserica „Naşterea Maicii Domnului” - Săpunaru

1783 148

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06403 Str. Bărnuţiu Simion 9-11 Casa Zaharia sec. XIX 149

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06404 Str. Bolliac Cezar 15 Liceul Unirea - corp A mijl. sec. XIX 150

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06405 Str. Borzeşti 1 Casă de rugăciune sec. XIX 151

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06406 Str. Cernei 12bis Casa Sclavone sec. XIX 152

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06407 Str. Cernei 22 Casa colonel Albu 1894 153

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06408 Str. Cernei 27-29 Casă înc. sec. XX 154

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06409 Str. Cernei 35 Casă înc. sec. XX 155

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06410 Str. Comisia Centrală 11 Casa Huianu 1914 156

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06411 Str. Coteşti 1 Biserica „Sf. Nicolae” - Vechi 1713 - 1716 157

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06412 Str. Coteşti 17 Şcoala comercială înc. sec. XX 158

13MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 14: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06413 Str. Coteşti 22 Biserica armenească „Sf. Gheorghe” 1789 159

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06414 Str. Coteşti 25 Casa Gr. Giurgea 1904 160

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06415 Str. Cuza Vodă 4 Casa Macridescu 1892 161

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06416 Str. Cuza Vodă 6 Casa Macridescu sf. sec. XIX 162

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06417 Str. Cuza Vodă 8 Tribunalul judeţean 1909 163

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06418 Str. Cuza Vodă 18 Casa Gorciu sf. sec. XIX 164

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06419 Str. Cuza Vodă 21 Pichetul de Graniţă nr. 45 şi Vama Veche sec. XVIII 165

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06420 Str. Cuza Vodă 35 Casa Tatovici sf. sec. XIX 166

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06421 Str. Cuza Vodă 41 Casa Leon Cracalia sec. XIX 167

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06422 Str. Cuza Vodă 43 Casa Stănescu 1893 168

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06423 Str. Cuza Vodă 46 Şcoala Rarincescu 1843 - 1845 169

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06424 Str. Cuza Vodă 47 Liceul „Alexandru Ioan Cuza” corp A 1930 - 1931 170

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06425 Str. Cuza Vodă 49 Casă înc. sec. XX 171

14MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 15: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06426 Str. Cuza Vodă 50-52 Casa Apostoleanu 1873 172

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06427 Str. Eroilor 3 Biserica „Sf. Dumitru” 1696 - 1700 173

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06428 Str. Făgăraş 3 Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, „Ovidenia”

1789 - 1798, rep. 1898 - 1899

174

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06429 Str. Garofiţei 7 Biserica „Sf. Voievozi” 1744 - 1746 175

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06430 Bd. Gării 1 Casa Alaci (fost pension) sec. XIX 176

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06431 Bd. Gării 5 Casa Ştefănescu sf. sec. XIX 177

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06432 Bd. Gării 6 Casa Ibrăileanu sec. XIX 178

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06433 Bd. Gării 8 Casa Damian 1904 179

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06434 Bd. Gării 10 Casa Longinescu sf. sec. XVIII 180

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06435 Bd. Gării 12 Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu) 1880 181

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06436 Bd. Gării 22 Casa Cristache Solomon înc. sec. XX 182

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06437 Str. Ghioceilor 9 Biserica „Sf. Nicolae” sf. sec. XVIII 183

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06438 Str. Greva de la Griviţa 24 Casă înc. sec. XX 184

15MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 16: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-a-B-06439 Bd. Independenţei 20 Ansamblul bisericii „Sf. Gheorghe” - Nord sec. XIX, ref. 1919 185

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06439.01 Bd. Independenţei 20 Biserica „Sf. Gheorghe” - Nord 1919 186

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06439.02 Bd. Independenţei 20 Clopotniţă 1839 187

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06440 Bd. Independenţei 46 Biserica „Sf. Apostoli" de la Ocol 1850 188

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06442 Str. Ipătescu Ana 12 Casa Gheorghe Botez sec. XIX 189

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06443 Str. Kogălniceanu Mihail 1 Banca Naţională 1926 190

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06444 Str. Kogălniceanu Mihail 7 Casa Blum sec. XIX 191

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06445 Str. Kogălniceanu Mihail 12 Fosta Cameră de comerţ sec. XIX 192

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06446 Str. Kogălniceanu Mihail 13 Casa dr. Blum sf. sec. XIX 193

municipiul FOCŞANIVN-II-a-A-06447 Str. Mare a Unirii 6 Ansamblul bisericii „Proorocul Samuil”, fosta mănăstire "Roman"

1756 - 1789 194

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06447.01 Str. Mare a Unirii 6 Biserica „Proorocul Samuil” 1756 195

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06447.02 Str. Mare a Unirii 6 Zid de incintă 1789 196

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06448 Str. Mărăşeşti 74 în Cimitirul Nordic

Cavoul Apostolescu sec. XIX 197

16MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 17: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-a-B-06449 Str. Moldova 5 Ansamblul bisericii „Sf. Voievozi” - Stamatineşti sec. XVIII 198

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06449.01 Str. Moldova 5 Biserica „Sf. Voievozi” - Stamatineşti 1789 - 1798 199

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06449.02 Str. Moldova 5 Zid de incintă sec. XVIII 200

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06450 Str. Muntenescu, aviator 38 Casă sf. sec. XIX 201

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06451 Str. Oituz 62 Casa I. Brătilă 1901 202

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06452 Str. Ovidenia 9 Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” 1789 - 1798 203

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06453 Str. Pastia Gheorghe Maior 12 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Donie înc. sec. XVIII 204

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06454 Str. Popa Şapcă 3 Cartier Tăbăcari

Biserica „Sf. Nicolae” - Nou 1732 205

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06455 Bd. Republicii 8 Casa baron Capri sf. sec. XIX 206

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06456 Str. Republicii 3A-3B Şcolile Armeneşti sf. sec. XVIII 207

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06457 Str. Republicii 9 Casa Ferhat sec. XIX 208

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06458 Str. Republicii 12 Casa Honig Moritz - Georgescu 1895 209

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06459 Str. Republicii 14 Casă sec. XIX 210

17MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 18: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06460 Str. Republicii 16 Casă înc. sec. XX 211

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06461 Str. Republicii 71 Clădirea Prefecturii 1926 212

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06462 Str. Republicii 77 Teatru „Maior Gh. Pastia” 1909 - 1913 213

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06463 Str. Republicii 97 Casa dr. Boiu sf. sec. XIX 214

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06464 Str. Rodnei 3 Cartier Tăbăcari Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1760 - 1770, transf. 1898

215

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06465 Str. Rodnei 12 Cartier Tăbăcari Tăbăcăria Tăchiţă Nistor 1896 216

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06466 Str. Sava Gh., maior 4 Casă sec. XIX 217

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06467 Str. Sava Gh., maior 10 Casa Găgiulescu 1889 218

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06468 Str. Sava Gh., maior 17 Casa colonel Patriciu sf. sec. XIX 219

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06469 Str. Şonţu Maior 4 Casa Puşcă220

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06470 Str. Ştefan cel Mare 18 Casa Tomescu (Schmoll) sec. XIX 221

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06471 Str. Ştefan cel Mare 21 Casa Brăileanu 1889 222

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06472 Str. Ştefan cel Mare 25-27 Casa Chiriţescu sec. XIX 223

18MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 19: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06473 Str. Ştefan cel Mare 35 Casa Eliade Holban 1928 224

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06474 Str. Ştefan cel Mare 37 Casă înc. sec. XX 225

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06476 Str. Tăbăcari Casa Nistor sec. XIX 226

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06477 Str. Tăbăcari 3 Casa Giurgea înc. sec. XX 227

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06478 Str. Tăbăcari 9 Casă sec. XIX 228

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06479 Str. Tăbăcari 41 Cartier Tăbăcari Biserica „Sf. Spiridon” 1820 - 1826 229

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06480 Str. Tătulescu 15 Casă înc. sec. XX 230

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06481 Str. Timiş 4 Casă sec. XIX 231

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06482 Str. Titulescu Nicolae 1 Casa dr. Saideman sec. XIX 232

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06483 Str. Titulescu Nicolae 6 Casă înc. sec. XX 233

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06484 Str. Titulescu Nicolae 12 Casă sf. sec. XIX 234

municipiul FOCŞANIVN-II-a-A-06485 Bd. Unirii 22-24 Ansamblul bisericii „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”

sec. XVIII, ref. 1815 235

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06485.01 Bd. Unirii 22-24 Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 1815 236

19MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 20: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06485.02 Bd. Unirii 22-24 Zid de incintă sec. XVIII 237

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06486 Bd. Unirii 38 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Precista 1709 - 1716, ref. 1924

238

municipiul FOCŞANIVN-II-a-B-06487 Piaţa Unirii Ansamblul "Piaţa Unirii"239

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06488 Piaţa Unirii 1 Ateneul Popular 1927 240

municipiul FOCŞANIVN-II-m-A-06489 Piaţa Unirii 10 Biserica "Naşterea Maicii Domnului" 1660 - 1664, rep. 1899

241

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06490 Str. Vâlcele 3 Biserica „Sf. Gheorghe” - Sud sec. XVIII, ref. 1887 242

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06491 Str. Zamfirescu Duiliu 1 Biserica „Sf. Nicolae” - Stroe 1839 243

municipiul FOCŞANIVN-II-m-B-06492 Str. Zamfirescu Duiliu 6 Vila Cicinetta înc. sec. XX 244

oraş ADJUDVN-II-m-B-06493 Str. Alecsandri Vasile 1 Primăria înc. sec. XX 245

oraş ADJUDVN-II-m-B-06494 Str. Copăceşti 2 Spital sf. sec. XIX 246

sat ANGHELEŞTI; comuna RUGINEŞTI

VN-II-m-B-06495 În centrul satului, şosea E 85 Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” 1757 - 1758 247

sat BOLOTEŞTI; comuna BOLOTEŞTI

VN-II-m-B-06497 "Tarniţa” Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostului Schit Tarniţa

1702 248

sat BONTEŞTI; comuna CÂRLIGELE

VN-II-m-B-06498 La intersecţia drumului comunal Cârligele-Dălhăuţi

Biserica „Sf. Voievozi” 1694 - 1702 249

20MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 21: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat BORDEŞTI; comuna BORDEŞTI

VN-II-m-A-06499 Spre S., la intrarea în sat Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1698 - 1699 250

sat CÂMPURI; comuna CÂMPURIVN-II-m-B-06500 Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” - Tei

1663 251

sat CÂNDEŞTI; comuna DUMBRĂVENI

VN-II-m-B-06501 Schitul "Recea" Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a fostului Schit Recea

1802 - 1804 (din zid) pe locul uneia de lemn din 1692

252

sat CHIOJDENI; comuna CHIOJDENI

VN-II-m-B-06502 Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril sec. XVIII 253

sat CHIŢCANI; comuna MOVILIŢAVN-II-m-A-06503 În centrul satului, pe DJ Panciu - Adjud

Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” sec. XVII 254

sat COTEŞTI; comuna COTEŞTIVN-II-a-A-06504 Incintă mănăstire Coteşti, la N de sat

Mănăstirea Coteşti 1720 255

sat COTEŞTI; comuna COTEŞTIVN-II-m-A-06504.01 Incintă mănăstire Coteşti, la N de sat

Biserica „Sf. Treime” 1720 256

sat COTEŞTI; comuna COTEŞTIVN-II-m-A-06504.02 Incintă mănăstire Coteşti, la N de sat

Turn clopotniţă 1720 257

sat COTEŞTI; comuna COTEŞTIVN-II-m-B-06505 În incinta cimitirului Coteşti Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” sec. XVII, ref. sf. sec. XIX

258

sat COZA; comuna TULNICIVN-II-m-B-06506 Pe malul drept al râului Coza, la 1 km de DN Focşani - Greşu - Braşov

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” 1873 259

sat DOMNEŞTI; comuna PUFEŞTIVN-II-m-A-06508 La N de sat, 1 km dreapta din E 85 Focşani-Adjud

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1661 - 1667, ref. 1742, 1775

260

sat DRAGOSLOVENI; comuna SOVEJA

VN-II-a-A-06509 La intrarea în staţiunea Soveja Mănăstirea Soveja 1645 261

sat DRAGOSLOVENI; comuna SOVEJA

VN-II-m-A-06509.01 La intrarea în staţiunea Soveja Biserica „Naşterea Domnului” 1645 262

21MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 22: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat DRAGOSLOVENI; comuna SOVEJA

VN-II-m-A-06509.02 La intrarea în staţiunea Soveja Turn clopotniţă 1645 263

sat DRAGOSLOVENI; comuna SOVEJA

VN-II-m-A-06509.03 La intrarea în staţiunea Soveja Fragmente zid incintă 1645 264

sat FLOREŞTI; comuna CÂMPINEANCA

VN-II-m-B-06510 Pe DJ Focşani - Odobeşti, lângă fostul sediu IAS

Biserica „Sf. Voievozi” sec. XVII 265

sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTIVN-II-m-B-06511 Biserica de lemn „Sf. Voievozi” 1879 266

sat HÂNGULEŞTI; comuna VULTURU

VN-II-m-B-06512 La ieşirea de V a satului, pct. "Sonda”

Zidul lui Donie 1800 267

sat LĂRGĂŞENI; comuna CORBIŢA

VN-II-a-A-06513 Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

1760 268

sat LĂRGĂŞENI; comuna CORBIŢA

VN-II-m-A-06513.01 La intersecţia DJ Adjud-Podu Turcului-Lărgăşeni

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” 1760 269

sat LĂRGĂŞENI; comuna CORBIŢA

VN-II-m-A-06513.02 La intersecţia DJ Adjud-Podu Turcului-Lărgăşeni

Turn clopotniţă 1760 270

sat LEPŞA; comuna TULNICIVN-II-m-B-06514 Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” 1930 - 1936 271

sat LESPEZI; comuna HOMOCEAVN-II-m-B-06515 În centrul satului, pe stânga DJ Adjud-Tecuci

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” 1809, rep. 1834 272

sat MALURI; comuna VULTURUVN-II-m-B-06516 În centrul satului, pe DC Vulturu-Mălureni

Biserica „Sf. Nicolae” 1819 273

sat MĂNĂSTIOARA; comuna FITIONEŞTI

VN-II-m-A-06517 Drum comunal, la 500 m de şoseaua Mănăstioara - Fitioneşti

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” sec. XVIII 274

oraş MĂRĂŞEŞTIVN-II-m-B-06518 Str. Doinei 1 Gara Mărăşeşti mijl. sec. XIX 275

22MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 23: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat MERA; comuna MERAVN-II-a-A-06519 Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 km de DJ Focşani-Andreiaşu

Mănăstirea Mera 1685 276

sat MERA; comuna MERAVN-II-m-A-06519.01 Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 km de DJ Focşani-Andreiaşu

Biserica „Sf. Împăraţi” 1685 277

sat MERA; comuna MERAVN-II-m-A-06519.02 Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 km de DJ Focşani-Andreiaşu

Clădiri anexe 1685 278

sat MERA; comuna MERAVN-II-m-A-06519.03 Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 km de DJ Focşani-Andreiaşu

Turn clopotniţă 1685 279

sat MERA; comuna MERAVN-II-m-A-06519.04 Pe dealul Merei, drum comunal, la 1 km de DJ Focşani-Andreiaşu

Zid de incintă 1685 280

sat MILCOVUL; comuna MILCOVUL

VN-II-m-B-06520 În centrul satului pe DJ Focşani-Milcovul

Biserica „Sf. Ecaterina” sec. XIX 281

sat MIRCEŞTII VECHI; comuna VÂNĂTORI

VN-II-m-B-06521 Pe malul râului Putna, DJ Focşani-Doaga

Biserica „Sf. Voievozi” sec. XVIII 282

sat NĂNEŞTI; comuna TĂNĂSOAIA

VN-II-m-B-06522 În centrul satului, DN Focşani-Brăila

Biserica de lemn „Intrarea în Biserică” 1776 283

sat NĂRUJA; comuna NĂRUJAVN-II-m-A-06523 În centrul satului, pe DJ Vidra-Nereju

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” 1788 284

sat NISTOREŞTI; comuna NISTOREŞTI

VN-II-m-B-06524 În centrul satului, pe DC Năruja-Herăstrău

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” sec. XVIII 285

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-A-06525 Str. Beciul Domnesc 5 Beciul domnesc sec. XVI, ref. 1834 286

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06527 Str. Dobrogeanu Gherea Constantin 1

Şcoală sf. sec. XIX 287

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06529 Str. Fundătura Cetăţuia 5 Beciurile Bahamat sec. XIX 288

23MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 24: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06530 Str. Gării 1 Gara Odobeşti 1893 289

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06531 Str. Iorga Nicolae 2 în incinta fostei ferme IAS

Casa Gaicu înc. sec. XX 290

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06532 Str. Libertăţii 51 Casa Apostu sec. XIX 291

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06533 Str. Libertăţii 113 Primăria Odobeşti sec. XX 292

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06534 Str. Libertăţii 124 Casa dr. Georgescu sf. sec. XIX 293

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06535 Str. Smârdan 87 Casa Cureţeanu sf. sec. XIX 294

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06536 Str. Ştefan cel Mare 35 Casa Pogorevici înc. sec. XX 295

oraş ODOBEŞTIVN-II-a-A-06537 Str. Ştefan cel Mare 38 Ansamblul bisericii „Sfânta Cruce” sec. XVIII, 1832 296

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-A-06537.01 Str. Ştefan cel Mare 38 Biserica „Sfânta Cruce” sec. XVIII, 1832 297

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-A-06537.02 Str. Ştefan cel Mare 38 Turn clopotniţă sec. XVIII, 1832 298

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-A-06537.03 Str. Ştefan cel Mare 38 Zid de incintă sec. XVIII, 1832 299

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06539 Str. Ştefan cel Mare 65 Casă înc. sec. XX 300

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-A-06540 Str. Vladimirescu Tudor 5 Biserica „Naşterea Maicii Domnului” 1732 301

24MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 25: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

oraş ODOBEŞTIVN-II-m-B-06541 Str. Vlahuţă Alexandru 3 Biserica „Ovidenia” 1670 - 1680, rep. 1820

302

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-II-a-B-06542 Drum forestier, 3 km către Urecheşti-Vărzăreşti

Mănăstirea Vărzăreşti 1644, rep. 1890 303

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-II-m-B-06542.01 Drum forestier, 3 km către Urecheşti-Vărzăreşti

Biserica „Sf. Gheorghe” 1644, rep. 1890 304

sat PALANCA; comuna URECHEŞTI

VN-II-m-B-06542.02 Drum forestier, 3 km către Urecheşti-Vărzăreşti

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1644, rep. 1890 305

oraş PANCIUVN-II-m-B-06543 În marginea de S a oraşului, pe drumul spre Schitul Brazi

Beciul Vlădoianu sec. XIX 306

oraş PANCIUVN-II-m-B-06544 În N de oraş, pe drumul spre Moviliţa

Beciul Marin Ştefan sec. XIX 307

oraş PANCIUVN-II-m-A-06545 Pe Valea Cerbului Beciul Domnesc sec. XVIII 308

oraş PANCIUVN-II-m-B-06546 La S de oraş, pe partea dreaptă a pârâului Hăulita

Paraclisul schitului Brazi sec. XVIII 309

oraş PANCIUVN-II-m-B-06547 Str. Cuza Vodă 15 Casa Nicolae Milea înc. sec. XX 310

oraş PANCIUVN-II-m-B-06548 Str. Libertăţii Centrul Civic Gard de fier (casa Gâtză) sec. XIX - XX 311

oraş PANCIUVN-II-m-B-06549 Str. Porumbescu Ciprian 14 Casa Sergiu Sefenovici 1936 312

sat PĂULEŞTI; comuna PĂULEŞTI

VN-II-m-B-06550 La N de sat, în fostul cimitir Biserica de lemn „Sf. Voievozi” 1791 313

sat PETREŞTI; comuna VÂNĂTORI

VN-II-s-B-06551 Crângul Petreşti 1977 314

25MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 26: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat PETREŞTI; comuna NISTOREŞTI

VN-II-m-B-06552 La ieşirea din sat, pe drumul Năruja-Herăstrău

Biserica de lemn „Sf. Voievozi” sec. XVIII 315

sat PLOSCUŢENI; comuna PLOSCUŢENI

VN-II-m-B-06553 În coasta dealului Nicoreşti, pe DJ Adjud-Tecuci

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Sihastru

1882 - 1891 316

sat PRISACA; comuna VALEA SĂRII

VN-II-m-A-06554 La ieşirea din sat, DJ Vidra-Nereju

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” sec. XVIII 317

sat RĂCOASA; comuna RĂCOASA

VN-II-m-B-06555 La N de sat, la 500 m, pe şoseaua spre Mărăşeşti

Biserica de lemn „Sf. Voievozi” 1807 318

sat RUGINEŞTI; comuna RUGINEŞTI

VN-II-m-A-06556 La intrarea în sat, pe partea dreaptă a şoselei E 85

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” sec. XVII 319

sat SLOBOZIA BRADULUI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-II-m-B-06557 Pct. "Rogozu”, la 3 km pe DC Slobozia Bradului-Rogozu, în Poiana Rusului

Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” a schitului Rogozu

înc. sec. XIX 320

sat SLOBOZIA BRADULUI; comuna SLOBOZIA BRADULUI

VN-II-m-B-06558 La N de sat, lângă fostul IAS Biserica „Sf. Nicolae” 1808 321

sat desfiinţat STRĂOANE DE SUS; comuna STRĂOANE

VN-II-m-A-06559 În centrul satului, la 500 m de centrul judeţean Panciu Soveja, în incinta cimitirului

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” sec. XVII 322

sat ŢIFEŞTI; comuna ŢIFEŞTIVN-II-m-B-06560 În centrul satului, punct "Oleşeşti” Casa Sclavone cu anexe 1860 323

sat ŢIFEŞTI; comuna ŢIFEŞTIVN-II-m-B-06561 "Sârbi” Casa Duţă sf. sec. XIX 324

sat VALEA NEAGRĂ; comuna NISTOREŞTI

VN-II-a-A-06562 Schit Valea Neagră, la 1,5 km spre Herăstrău

Schitul Valea Neagră 1755 - 1757 325

sat VALEA NEAGRĂ; comuna NISTOREŞTI

VN-II-m-A-06562.01 Schit Valea Neagră, la 1,5 km spre Herăstrău

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1755 - 1757 326

sat VALEA NEAGRĂ; comuna NISTOREŞTI

VN-II-m-A-06562.02 Schit Valea Neagră, la 1,5 km spre Herăstrău

Turn clopotniţă 1755 - 1757 327

26MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 27: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat VALEA SĂRII; comuna VALEA SĂRII

VN-II-m-A-06563 În centrul satului, la 200 m de DJ Vidra - Tulnici

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” 1772 - 1773 328

sat VIDRA; comuna VIDRAVN-II-m-B-06565 La intrarea în sat Şcoală sf. sec. XIX 329

sat VIDRA; comuna VIDRAVN-II-m-B-06566 La intrarea în sat, pe drumul către Burca

Spitalul comunal sf. sec. XIX 330

sat VITĂNEŞTI; comuna ŢIFEŞTIVN-II-m-B-06567 La intrarea în sat, în faţa morii, pe DC Sârbi-Clipiceşti

Casa Cincu sec. XIX 331

sat VITĂNEŞTI; comuna ŢIFEŞTIVN-II-m-B-06568 În marginea satului, pe DC Sârbi-Clipiceşti

Moară de apă 1615 332

sat VIZANTEA; comuna VIZANTEA

VN-II-a-A-06569 Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei mănăstiri Vizantea

Fosta mănăstire Vizantea sec. XVII 333

sat VIZANTEA; comuna VIZANTEA

VN-II-m-A-06569.01 Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei mănăstiri Vizantea

Biserica nouă „Sf. Cruce” 1850 - 1854 334

sat VIZANTEA; comuna VIZANTEA

VN-II-m-A-06569.02 Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei mănăstiri Vizantea

Turn clopotniţă sec. XVII 335

sat VIZANTEA; comuna VIZANTEA

VN-II-m-A-06569.03 Pe DJ Câmpuri-Vidra, în incinta fostei mănăstiri Vizantea

Zid de incintă sec. XVII 336

sat VOETIN; comuna SIHLEAVN-II-m-B-06570 În centrul satului, pe DJ Focşani-Rm.-Sărat

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 1808 337

sat VRÂNCIOAIA; comuna VRÂNCIOAIA

VN-II-m-A-06571 În centrul satului, pe DC Năruja-Muncei

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” 1783 338

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06572 Str. Bolliac Cezar 15 Placă comemorativă Societatea Studenţilor Putneni

1921 339

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06573 Bd. Bucureşti În faţa UM 01270 Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanţi 1914 340

27MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 28: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06574 Bd. Bucureşti Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie 1927 341

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06577 Bd. Cantemir Dimitrie 15 Statuia Independenţei 1916 342

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06575 Str. Cuza Vodă 35 Bustul lui Nicolae Filipescu 1928 343

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06576 Str. Cuza Vodă 46 Bustul lui Gh.Rarincescu 1911 344

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06578 Str. Oituz 77 Parcul Teatrului Bustul lui Petre Liciu 1913 345

municipiul FOCŞANIVN-III-m-B-06579 Piaţa Unirii Monumentul Unirii 1974 346

oraş ADJUDVN-III-m-B-06580 Str. Libertăţii 15 Placă comemorativă (1916-1918) 1921 347

sat BÂRSEŞTI; comuna BÂRSEŞTI

VN-III-m-B-06581 "Dumbrava” Monumentul comemorativ Ştefan cel Mare 1904 348

sat DRAGOSLOVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-III-m-B-06582 La intersecţia E85 cu DJ Dumbrăveni - Vintileasca

Statuia generalissimului Alexandr Suvorov înc. sec. XX 349

oraş MĂRĂŞEŞTIVN-III-m-B-06583 Str. Republicii Parcul Al. I. Cuza Bustul lui Alexandru Ioan Cuza 1908 350

oraş MĂRĂŞEŞTIVN-III-m-B-06584 Str. Republicii 74 În curtea Liceului Mărăşeşti

Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanţi 1909 351

sat MĂRĂŞTI; comuna RĂCOASAVN-III-m-B-06585 În incinta Mausoleului Bustul generalului Alexandru Averescu 1928 352

localitate componentă TIŞIŢA; oraş MĂRĂŞEŞTI

VN-III-m-A-06586 "Tişiţa”, E85, km 282 Statuia Victoriei 1934 353

28MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 29: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat VARNIŢA; comuna RĂCOASAVN-III-m-B-06587 În incinta şcolii generale Monumentul frăţiei de arme româno-franceze (1916 - 1919)

1930 354

sat VIDRA; comuna VIDRAVN-III-m-B-06588 La intrarea în comună, DJ Focşani-Vidra

Monumentul Eroilor vrânceni din primul război mondial (1916-1919)

1936 355

municipiul FOCŞANIVN-IV-s-B-06589 DJ Focşani-Petreşti Cimitir evreiesc sec. XIX 356

municipiul FOCŞANIVN-IV-s-B-06590 Str. Bălcescu Nicolae 18 Cimitir evreiesc sec. XIX 357

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06591 Str. Bărnuţiu Simion 7-9 Casa lui Anghel Saligny sf. sec. XIX 358

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06592 Bd. Bucureşti 7 Mausoleul Eroilor (1916 - 1919) 1926 359

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06594 Str. Cuza Vodă 21 Bornă de hotar 1931 360

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06595 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief 1939 361

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06596 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief Gh. C. Longinescu 1934 362

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06597 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief Zamfir I. Gheorghiu 1900 363

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06598 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief maior Lazăr Nicolescu - Voitineanu 1905 364

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06599 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief Elena Cardaş 1903 365

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06600 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Bustul lui D. Nicolaidi 1909 366

29MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 30: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06602 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Bustul inspectorului de artilerie Mihai Pastia sf. sec. XIX 367

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06603 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief Zoe şi Dumitru Bengescu 1915 368

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06604 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Basorelief generalul Raşcu înc. sec. XX 369

municipiul FOCŞANIVN-IV-s-B-06605 Str. Mărăşeşti 74 Cimitirul Nordic Cimitirul Eroilor români (1916 - 1919) sec. XX 370

municipiul FOCŞANIVN-IV-s-B-06606 Str. Răsăritului 37 Cimitirul ostaşilor români, ruşi, germani, austrieci şi unguri (1916 - 1919)

1931 - 1932 371

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06607 Str. Vâlcele 3 Cimitirul Sudic Bustul dr. N. Eliean 1918 372

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06608 Str. Vâlcele 3 Cimitirul Sudic Bustul Mariei Georgescu 1921 373

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06609 Str. Vâlcele 3 Cimitirul Sudic Cavoul Perieţeanu sec. XIX 374

municipiul FOCŞANIVN-IV-m-B-06610 Str. Vâlcele 3 Cimitirul Sudic Cavoul S. Râmniceanu 1899 375

oraş ADJUDVN-IV-m-B-06611 Str. Republicii 2 Cimitirul oraşului

Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916 - 1918)

înc. sec. XX 376

sat BĂLEŞTI; comuna BĂLEŞTIVN-IV-m-B-06612 În centrul satului, în faţa dispensarului

Monumentul Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1919)

înc. sec. XX 377

sat BÂRSEŞTI; comuna BÂRSEŞTI

VN-IV-m-B-06613 În incinta bisericii Monumentul Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1919)

1934 378

sat BORDEŞTI; comuna BORDEŞTI

VN-IV-s-A-06614 DJ Focşani-Bordeşti Cimitirul ostaşilor români şi germani (1916-1919)

1930 - 1932 379

30MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 31: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat CÂMPINEANCA; comuna CÂMPINEANCA

VN-IV-m-B-06615 DJ Focşani-Odobeşti Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1927 380

sat CÂRLIGELE; comuna CÂRLIGELE

VN-IV-m-B-06616 În centrul satului Troiţa Eroilor (1916 - 1918) 1933 381

sat DOMNEŞTI; comuna PUFEŞTIVN-IV-m-B-06617 Lângă Biserica Domnească Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1928 382

sat DRAGOSLOVENI; comuna DUMBRĂVENI

VN-IV-m-B-06618 La 200 m de intersecţia DC Dragosloveni cu şoseaua E85

Casa lui Alexandru Vlahuţă sec. XIX 383

sat DRAGOSLOVENI; comuna SOVEJA

VN-IV-m-A-06619 La intrarea în staţiunea Soveja Mausoleul Eroilor (1916 - 1919) 1929 384

sat DRAGOSLOVENI; comuna SOVEJA

VN-IV-s-B-06620 În staţiunea Soveja, la limita incintei Mănăstirii Soveja

Cimitirul ostaşilor germani (1916 - 1919) înc. sec. XX 385

sat DUMITREŞTI; comuna DUMITREŞTI

VN-IV-m-B-06621 Monumentul Eroilor (1877 - 1878) 1909 386

sat FLOREŞTI; comuna CÂMPINEANCA

VN-IV-m-B-06622 În faţa primăriei Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1927 387

sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTIVN-IV-m-B-06623 În faţa bisericii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1930 388

sat GURA VĂII; comuna CÂMPURI

VN-IV-m-B-06624 În centrul satului, pe DJ Focşani-Soveja

Casa lui Moş Ion Roată sec. XIX 389

sat HĂULIŞCA; comuna PĂULEŞTI

VN-IV-m-B-06625 În incinta bisericii Troiţa Eroilor (1916 - 1918) 1937 390

sat JITIA; comuna JITIAVN-IV-m-B-06626 "Jitia de Sus” Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1934 391

sat JORĂŞTI; comuna VÂNĂTORIVN-IV-m-B-06627 În incinta bisericii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1921 392

31MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 32: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat LESPEZI; comuna HOMOCEAVN-IV-m-B-06628 DC Homocea -Lespezi Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1932 393

sat MĂICĂNEŞTI; comuna MĂICĂNEŞTI

VN-IV-m-B-06629 În faţa primăriei Monumentul Eroilor (1877 - 1878) 1912 394

oraş MĂRĂŞEŞTIVN-IV-m-B-06630 Str. Doina Bustul subl. Gabriel Pruncu 1927 395

oraş MĂRĂŞEŞTIVN-IV-m-A-06631 Şos. Naţională 223 Mausoleul Eroilor (1916 - 1919) 1923 - 1924, 1936 - 1938

396

sat MĂRĂŞTI; comuna RĂCOASAVN-IV-m-A-06632 Câmpul Istoric Mărăşti Mausoleul Eroilor (1916 - 1919) 1928 397

sat NEREJU; comuna NEREJUVN-IV-m-B-06633 În incinta bisericii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1940 398

sat OBREJIŢA; comuna OBREJIŢA

VN-IV-m-B-06634 În incinta bisericii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1938 399

oraş ODOBEŞTIVN-IV-m-B-06635 Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1934 400

oraş ODOBEŞTIVN-IV-m-B-06636 Str. Libertăţii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1921 401

oraş ODOBEŞTIVN-IV-s-B-06637 Str. Ştefan cel Mare 8 Cimitir evreiesc sec. XIX 402

oraş ODOBEŞTIVN-IV-m-B-06638 Str. Ştefan cel Mare 44 Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913

1914 403

oraş PANCIUVN-IV-s-B-06639 La ieşirea din oraş, spre E, către satul Haret

Cimitir evreiesc sec. XIX 404

oraş PANCIUVN-IV-m-B-06640 Str. Libertăţii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1928 405

32MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 33: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat PĂULEŞTI; comuna PĂULEŞTI

VN-IV-m-B-06641 Incinta cimitirului bisericii Sfânta Maria

Monumentul Eroilor (1877 - 1878) 1927 406

sat PĂUNEŞTI; comuna PĂUNEŞTI

VN-IV-m-B-06642 La V de biserică Monumentul Eroilor (1877 - 1878) 1909 407

sat PLOSCUŢENI; comuna PLOSCUŢENI

VN-IV-m-B-06643 În incinta schitului Sihastru Bustul N. Ifrim 1920 408

sat POIENIŢA; comuna DUMITREŞTI

VN-IV-m-B-06644 DC Păuneşti-Lăstuni Troiţa Eroilor (1916 - 1919) 1936 409

sat POPEŞTI; comuna POPEŞTIVN-IV-m-B-06645 În incinta bisericii Monumentul Eroilor (1916 - 1918) 1938 410

sat PRISACA; comuna VALEA SĂRII

VN-IV-m-B-06646 În incinta bisericii Troiţa Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1918) 1941 411

sat RĂCOASA; comuna RĂCOASA

VN-IV-m-B-06647 În incinta Căminului Cultural Monumentul Eroilor Regimentului 2 Grăniceri (1877 - 1878)

1916 412

sat RĂDĂCINEŞTI; comuna CORBIŢA

VN-IV-m-B-06648 În centrul satului Monumentul Eroilor (1916 - 1919) 1926 413

sat RĂSTOACA; comuna RĂSTOACA

VN-IV-m-B-06649 În incinta Căminului Cultural Monumentul Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1919)

1927 414

sat RUGINEŞTI; comuna RUGINEŞTI

VN-IV-m-B-06650 În incinta Grădiniţei de copii Monumentul Eroilor (1877 - 1878 şi 1916 - 1919)

1936 415

sat SURAIA; comuna SURAIAVN-IV-m-B-06651 În centrul satului Monumentul Eroilor (1877 - 1878) 1909 416

sat TĂNĂSOAIA; comuna TĂNĂSOAIA

VN-IV-m-B-06652 În faţa Primăriei Monumentul Eroilor (1916 - 1919) 1929 417

sat TIŞIŢA; oraş MĂRĂŞEŞTIVN-IV-s-A-06653 "Frunzoaia”, pe DJ Focşani-Panciu

Cimitirul ostaşilor germani (1916 - 1919) 1924 418

33MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Page 34: Vrancea-monumente istorice

Cod LMI 2004 Denumire DatareLocalitate AdresăNr. crt.

sat VÂRTEŞCOIU; comuna VÂRTEŞCOIU

VN-IV-m-B-06654 În incinta şcolii Monumentul Eroilor (1877 - 1878) 1909 419

sat VOETIN; comuna SIHLEAVN-IV-m-B-06655 În curtea şcolii generale Monumentul Eroilor (1916 - 1919) 1937 420

34MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORINSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE