Monumente Naturale R. Moldova

download Monumente Naturale R. Moldova

of 14

Transcript of Monumente Naturale R. Moldova

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  1/14

  MONUMENTELE NATURALE

  geologice si paleontologice

  Nr. Denumirea Suprafata, ha Amplasamentul

  1. Afloriment de argile etuliene 10Judetul Cahul, or.Vulcanesti, panta stanga a vaii rauluiCahul, de-asupra satului Etulia

  2.Afloriment de cremenecompacta

  20Judetul Edinet, la vest de satul Naslavcea, in valea rauluiChisarau

  .Afloriment de nisipuri si gresii!asara!ene

  0,"Judetul #oroca, versantul de est al carierei, satul $edi-Ceresnovat

  %. Afloriment in !locul #olonet 1" Judetul &alti, in prea'ma satului (ura-)uitu*

  ". Aflorimentul &aurci 1Judetul +A(, pe drumul Conga*-&aurci, la 2 m de podulpeste raul lalpug

  . Aflorimentul Chetrosu 2"Judetul #oroca, la vest de satul Chetrosu, langa autostrada/rochia-#oroca

  . Aflorimentul Costesti 1Judetul Chisinau, la nord de satul Costesti, pe coastastanga a vaii raului &otna, langa drumul spre ilestii ici

  .

  Aflorimentul de gresii si granit

  la Cosauti 2

  Judetul #oroca, satul Cosauti, versantul de vest al carierei

  parasite

  3.Aflorimentul de langa orasularaclia

  %,1Judetul araclia, la sud de or.araclia, de-a lungul panteistangi a valcelei

  10.Aflorimentul de langa satulValeni

  Judetul Cahul, la 0," m sud de satul Valeni, panta de est avaii raului 4rut

  11.Aflorimentul de nisipuritortoniene de langa garaNaslavcea

  1Judetul Edinet, la 2 m sud de statia de cale ferataNaslavcea, in *ona aliniamentului caii ferate Naslavcea-&arnova

  12. Aflorimentul 5arladeni "Judetul Causeni, langa satul 5arladeni, pe panta dreapta avaii, in apropiere de drum spre Causeni

  1. Aflorimentul (oian 1Judetul Chisinau, la 0." m de intersectia autostra*ilor6euseni si Chisinau 7 Criuleni

  1%.Aflorimentul protero*oiculuisuperior 8vendian9 de langasatul Cerlina

  0Judetul +#N, la vest de satul Cerlina, pe coasta a!rupta aNistrului

  1". Aflorimentul $aspopeni 1"Judetul )rhei, la 1 m sud de satul $aspopeni, pe drumulspre satul :gnatei

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/valeni.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/valeni.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/valeni.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/valeni.htm
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  2/14

  1.Amplasament de verte!ratefosile

  2Judetul )rhei, or.)rhei, la marginea de vest a satului4ocsesti

  1.Amplasamentul de fauna defosile langa satul Calfa

  "Judetul Chisinau, or.Anenii Noi, satul Calfa, la est de podulpeste calea ferata, pe malul drept al raului &ac.

  1.Amplasamentul de flora fosilade langa satul :gnatei

  1Judetul )rhei, la sud de satul :gnatei, langa punctultrigonometric 22"," m

  13.Amplasamentul fosil dedinoteriu

  1Judetul )rhei, la sud de satul 4ripiceni-$a*esti, coastadreapta a vaii raului Cogalnic

  20.Amplasamentul fosilifer delanga satul oscovei

  10 Judetul araclia, intre satele oscovei si /ermengi

  21.

  Amplasamentul fosilifer de

  langa satul 4elinei " Judetul Cahul, langa satul 4elinei

  22.Argile etuliene pe malulNistrului

  Judetul )rhei, la vest de satul Ciorna

  2. Cariera ;Cimitirul Cailor; 2 Judetul +ngheni, la nord de satul 4aulesti

  2%. Cariera Ca*acu Judetul Chisinau, la nord de statia de cale ferata Vatra

  2". Cariera Cociulia 1 Judetul Cahul, la 1 m nord de satul Cociulia

  2. Cariera de langa satul

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  3/14

  ". Defileul etesti Judetul Edinet, la sud-vest de satul 5etesti

  . Defileul !rhei 100 Judetul )rhei, or.)rhei

  . /efileul rinca 0 Judetul Edinet, la sud-vest de satul rinca

  . /efileul Varatic 10 Judetul &alti, la est de satul Varatic

  3.5alia tectonica de langa satulNaslavcea

  2 Judetul Edinet, la nord de satul Naslavcea

  %0. 5ractura ectonica #eliste 2%0 Judetul +ngheni, la 1 m sud de satul #eliste

  %1. rotele Bran#eni 1% Judetul Edinet, la sud de satul &ran*eni

  %2.=artopul de langa orasulNisporeni

  200Judetul +ngheni, la m sud de or.Nisporeni, pe malulstang al raului Narnova

  %. eandrul de la 4ererata " Judetul Edinet, or.&riceni, la sud de satul 4ererata

  %%.ovilele recifale de langasatul Visoca

  1" Judetul Edinet, la sud de satul Visoca

  %".) portiune a malului a!rupt alNistrului

  0 Judetul Edinet, intre satele Naslavcea si 6encauti

  %.4anta a!rupta de langa satul#inesti

  1Judetul +ngheni, la 2 m sud-vest de satul #inesti, pepanta stanga a valcelei r>ului 4o'arna, incau

  %.$estera carstica "%milRacovita" si #ona carsticaadiacenta

  0 Judetul Edinet, langa satul Criva

  %. 4alnii carstice 0 Judetul +#N, langa satul =rusca

  %3. 4ragurile Nistrului Judetul #oroca, in prea'ma satului Cosauti, al!ia Nistrului

  "0.4rofilul (eologic de langasatul #ocola

  10 Judetul )rhei, la sud de satul #ocola

  "1. $apa ;&echirov :ar; % Judetul #oroca, la sud de or.#oroca

  "2. Rapa "Carpov &ar" 1 Judetul Edinet, la vest de satul Naslavcea

  ". $apa ;Cotofana; 10Judetul 6apusna, la est de satul (ura (al!enei 8a patra dela nord, pe panta stanga a valcelei Valea Cotofana9

  "%. $apa ;:n /os; 2 Judetul +ngheni, la 1 m sud de satul #ipoteni

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/Peisagistice/fetesti.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/orhei1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Peisagistice/brinzeni.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/EmilRac1_intro.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/EmilRac1_intro.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/EmilRac1_intro.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/m_geo.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Peisagistice/fetesti.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/orhei1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Peisagistice/brinzeni.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/EmilRac1_intro.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/EmilRac1_intro.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/EmilRac1_intro.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/m_geo.htm
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  4/14

  "". $apa ;6a Chetrarie; Judetul Chisinau, la est de satul Vorniceni

  ". $apa ;6a i*voare; 11" Judetul Edinet, la sud de orasul )taci

  ". $apa ;$udai :ar; 22," Judetul Edinet, satul Naslavcea, langa ;Carpov :ar;

  ". $apa Adanca Judetul Edinet, la marginea nordica a satului Vere'eni

  "3. $apa &udai "Judetul araclia, marginea de vest a satului &udai, pecoasta dreapta a raului #alcia

  0. $apa Cismichioi Judetul Cahul, satul Cismichioi, pe panta stanga a valceleiafluentului lacului Cahul

  1. $apa de piatra 2 Judetul ighina, in parted de nord a satului udora

  2. $apa din 4urcari " Judetul ighina, la nord de satul 4urcari, pe malul Nistrului

  . $apa din #alcuta Judetul Causeni, la sud-est de satul #alcuta

  %. $apa lui Al!u 2Judetul ighina, mai sus de satul Cio!urcui, langa padureaocolului silvic ;)lanesti;

  ". $apa lui ofan " Judetul +ngheni, la marginea vestica a satului Valcinet

  . $apa usaitu " Judetul araclia, in partea de mi'loc a satului usaitu

  . $apa Namplvii 100 Judetul +#N, la sud-est de satul &ursuc

  . $apa araclia 12 Judetul Causeni, in partea sud-est a satului araclia

  3. $apa artaul 2Judetul Cahul, la 2 m nord de satul artaul de #alcie, peversantul stang al raului #alcia.

  0. $apa Volodeni Judetul Edinet, intre satele Volodeni si &lesteni

  1. $apa

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  5/14

  Costesti, pe malul stang al raului :snovat

  . $eciful 4roscureni 10 Judetul &alti, la est de satul /uruitoarea

  .#ectiunea geologica din valearaului :alpug ", Judetul +A(, panta stanga a vaii raului :alpug

  3.#oluri fosile pe teraselenistrene

  %% Judetul Chisinau, la nord-vest de satul alaiesti

  0. #tanca Japca 10 Judetul +#N, satul Japca

  1. Stanca 'are 10" Judetul &alti, langa satul Co!ani

  2. #tanca agla Judetul )rhei, la 0," m nord-vest de satul 4iatra

  .erasa 6evantina din *onaCodrilor

  "Judetul +ngheni, la 1," m sud-et de satul &uciumeni, pepanta stanga a valcelei raului(arla-are, la cumpana apelor

  %. Valceaua Colcotov 1 Judetul +#N, marginea de nord a mun.iraspol

  ". Valceaua ;6a =umarie; %Judetul +#N, la vest de satul +stia, pe panta stanga araului $aut

  . Valceaua ;4artea Cnea*ului; 20 Judetul Edinet, 6a sud de satul ereseuca

  (!(A) *+-,

  Nr. DenumireaSuprafata,

  haAmplasamentul

  1. Aleea de tei dintre satele 4avlovca?i 6arga

  Jude@ul Edinet, ntre satele 4avlovca ?i 6arga

  2.Alei de larice ?i tei, grupuri deconifere

  2 Jude@ul +ngheni, satul $assvet

  .r/dina 'u#eului Na0ional de%tnografie 1i &storie Natural/

  0,0"Jude@ul Chi?inBu, mun.Chi?inBu, str. ihai ogBlniceanunr. 2

  %. 4arcul ;:asnaia 4oliana; 12, Jude@ul #oroca, la m sud-vest de or./rochia

  ". 4arcul ;6euntea; 21,%3 Jude@ul ighina, satul (rBdini@a

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/pad_domn.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/colcotov.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/etno_desc.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/etno_desc.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/pad_domn.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/colcotov.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/etno_desc.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/etno_desc.htm
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  6/14

  . 4arcul di satul &BlB!Bne?ti 2 Jude@ul Chi?inBu, satul &BlB!Bne?ti

  . 4arcul din satul &r>n*eni 2 Jude@ul Edine@, satul &r>n*eni

  . 4arcul din satul Cu!olta Judetul &Bl@i, satul Cu!olta

  3. 4arcul din satul Cuhure?tii de Jos Jude@ul +#N, satul Cuhure?tii de Jos

  10. 4arcul din satul =>ncBu@i 2 Jude@ul Edine@, satul =>ncBu@i

  11. 4arcul din satul :vancea Jude@ul )rhei, satul :vancea

  12. $arcul din satul '2nd2c 1,% Jude@ul Edine@, ntre satele >nd>c ?i :liciofca

  1. 4arcul din satul icle?ti 2 Jude@ul Chi?inBu, satul icle?ti

  1%. 4arcul din satul ile?ti Jude@ul +ngheni, satul ile?ti

  1". 4arcul din satul 4avlovca 1, Jude@ul Edine@, satul 4avlovca

  1. 4arcul din satul $ediul are 10 Jude@ul Edine@, satul $ediul are

  1. 4arcul din satul #tolniceni Jude@ul Edine@, satul #tolniceni

  1. $arcul din satul 3aul % Jude@ul Edine@, satul Daul

  13. $arcul din satul (emeleu0i , Jude@ul +#N, satul emeleu@i

  20. 4arcul =>r!ovB@ 2,2 Jude@ul Chi?inBu, ocolul silvic =>r!ovB@, Vila =>r!ovB@

  21.$arcul de odihna si cultura"Valea 'orilor4

  mun. Chi?inBu

  (!(A) -5-,6+7

  R%8%RVA3&& de R%S9RS%

  Nr. DenumireaSuprafa0a,

  haAmplasamentul

  1.Cerno*iom compact al *oneidunBrene de stepB

  "Jude@ul +A(, satul &aurci, !rigada nr. 1, asolamentulde c>mp, l>ngB pBdurea ocolului silvic ?cani-Nicoreni

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/mindic.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/taul.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/temeleuti.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/valea_morilor1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/valea_morilor1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/mindic.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/taul.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/temeleuti.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/valea_morilor1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/arhitect/valea_morilor1.htm
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  7/14

  .Cerno*iom levigat caracteristicstepei &altilor

  Jude@ul #oroca, la nord de or./rochia n limitele fostuluiaerodrom

  %.Cerno*iom levigat gras al *oneisilvice centrale a oldovei

  % Jude@ul )rhei, satul :vancea

  ".Cerno*iom micelar-car!onat ga* al*onei dunBrene de stepB

  % Jude@ul Cahul, la sud-est de satul $o?u

  .Cerno*iom o!isnuit al *oneidunBrene de stepB

  % Jude@ul +A(, !rigada de tractoare nr. 2

  .Cerno*iom o!isnuit gras al *onei!asara!ene de stepB

  2 Jude@ul +#N, la 1 m nord-est de satul #ucleia

  .

  Cerno*iom tipic gras al *onei de

  silvostepB din nordul oldovei % Jude@ul &alti, marginea de vest de mun.&Bl@i

  3.Cerno*iom erofitic de pBdure a*onei dunBrene de stepB

  200 Jude@ul Cahul, ocolul silvic 6arga, $omani

  10.

  Comple de cerno*iomuri pod*olite?i soluri cenu?ii-nchis de pBdure cusoluri fosile ngropate ale o!iectuluiarheologic al *onei de silvostepB dinnordul oldovei

  2 8pBdure9

  2 8terenara!il9

  Jude@ul Edinet, ocolul silvic Edine@, &rBdu?eni ?i un lotadiacent de 2 ha, la nord-est de autostrada CernBu@i

  11.Comple de solone@uri ?icerno*iomuri soloneti*ate ale *oneide silvostepB din nordul oldovei

  3 Jude@ul &alti, la sud de satul &re'eni

  12.

  Comple de soluri aluvionare,car!onate, cerno*iomice, def>nea@B, mlB?tinoase ?i nnBmoliteale *onei !asara!ene de stepB

  200Jude@ul ighina, ocolul silvic alma*, !Bl@ile alma*aFpBdure ?i f>nea@a de luncB

  1.

  Comple de soluri cenu?ii ?i cenu?ii-nchis de pBdure 8n pBdure9 al*onei de silvostepB din norduloldovei

  "0

  2

  Jude@ul Edinet, ocolul silvic &riceni, re!isBu@i

  la vest de satul re!isBu@i, l>ngB pBdure

  (!(A) 7*

  Nr Denumirea Suprafa0a, ha Amplasamentul

  1 Codrii "11 Jude@ul Chi?inBu, satul 6o*ova

  2 &agorl2c Jude@ul +#N, or. /u!Bsari, satul (oian $rutul de :os 131 Jude@ul Cahul, comuna #lo!o*ia are

  % $laiul agului "%2 Jude@ul +ngheni, satul $Bdenii Vechi

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/codru1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/iagorlic.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/prut1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/plai_fag.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/codru1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/iagorlic.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/prut1.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/plai_fag.htm
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  8/14

  " $/durea Domneasc/ 02 Jude@ul &Bl@i, or.(lodeni ?i or.5Ble?ti

  (!(A) -5;

  1. Silvice

  Nr. DenumireaSuprafa0a,

  haAmplasamentul

  1. &aurci 3,1Judetul Cahul, la sud de satul &aurci-oldoveni, ocolul silvic 6arga,$omani

  2. &ogus 3 Judetul +ngheni, ocolul silvic =ar'auca, Vila =ar'auca

  . Ca!ac 2%, Judetul +ngheni, ocolul silvic :urceni, Ca!ac

  %. Cio!alaccia 1,%Judetul Cahul, la 2 m est de satul Cio!alaccia, ocolul silvic &aimaclia,Alunis

  ". Climauti 0 Judetul Edinet, ocolul silvic )cnita, Climauti

  . Co!aleni ," Judetul )rhei, ocolul silvic #usleni, Co!aleni

  . Colohur 1 Judetul +#N, la sud de satul Caterinovca, ocolul silvic $ascov, Colohur

  . Condrita 1 Judetul Chisinau, ocolul silvic Condrita, Condrita

  3. Copanca 1 Judetul +A(, ocolul silvic Copanca, Copanca

  10. /ancu 11 Judetul 6apusna, ocolul silvic Carpineni, /ancu

  11. /u!asari 3 Judetul Chisinau, ocolul silvic (rigoriopol, /u!asari

  12. Er'ova 12 Judetul +#N, ocolul silvic Er'ova, Er'ova

  1. 5lamanda 1 Judetul Cahul, ocolul silvic Vulcanesti, 5lamanda

  1%. (hiliceni Judetul )rhei, la sud-vest de satul (hiliceni, ocolul silvic andresti,(hiliceni

  1". =artopul oisei 101 Judetul 6apusna, ocolul silvic ihailovca, =artopul oisei

  1. =igeni 0Judetul )rhei, la nord-vest de satul ateuti, ocolul silvic #oldanesti,=ligeni

  1. 6eordoaia 1" Judetul +ngheni, ocolul silvic =ar'auca, =ar'auca-#ipoteni

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/pad_domn.htmhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Stiintifice/pad_domn.htm
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  9/14

  1. 6euntea 0,1 Judetul +A(, ocolul silvic Copanca, Copanca

  13. 6iceul &olgrad "%Judetul +A(, in apropierea satului 5rumusica, ocolul silvic Conga*,liceul &olgrad

  20. 6ucaceni %3, Judetul &alti, ocolul silvic $ascani, 6ucaceni

  21. estecanis %% Judetul Edinet, ocolul silvic )cnita, estecanis

  22. isilindra 1, Judetul +ngheni, la sud de satul =agimus, ocolul silvic Causeni,

  2. olesti "Judetul Chisinau, la 2 m de satul olesti, ocolul silvic $a*eni, Vilaolesti-$a*eni

  2%. olesti-$a*eni 2"0, Judetul Causeni, ocolul silvic $a*eni, Vila olesti-$a*eni

  2". Nemteni 20,3 Judetul 6apusna, ocolul silvic )nesti, Nemteni

  2. )cnita 10 Judetul Edinet, ocolul silvic )cnita, )cnita

  2. )lanesti 10Judetul ighina, la sud-est de satul )lanesti, ocolul silvic #tefan Voda,)lanesti

  2. )stianova 110,2 Judetul 6apusna, ocolul silvic =artop, )stainova

  23. 4adurea &aani %" Judetul #oroca, intre satele 4opesti si &aani

  0. 4ocium!eni " Judetul &alti, ocolul silvic $ascani, 4ocium!eni

  1. 4oganesti 20Judetul 6apusna, la vest de satul #arata-$a*esi, ocolul silvic Caprieni,4oganesti

  2. $oscani 1% Judetul Chisinau, ocolul silvic (hidighici, $adeni

  . $ososeni 1%3 Judetul Edinet, ocolul silvic &riceni, $ososeni

  %. #adova 223 Judetul +ngheni, ocolul silvic Calarasi, #adova

  ". #apte!ani 1 Judetul &alti, ocolul silvic $ascani, #apte!ani

  . #arata (al!ena 220 Judetul 6apusna, ocolul silvic Carpineni, #arata (al!ena

  . #arata-$a*esi 2 Judetul 6apusna, ocolul silvic Carpineni, #arata-$a*esi

  .

  3.

  #cafareni 3 Judetul +ngheni, ocolul silvic =ar'auca, #cafareni

  #ector-etalon depadure de

  110,2 Judetul Chisinau, intre satele alcoci si Condrita, ocolul silvic #coreni,#coreni

  http://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/liceul%20bolgrad.pdfhttp://www.iatp.md/arii/text/ro/Monumente/liceul%20bolgrad.pdf
 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  10/14

  scumpie

  %0. #eliste 7 6eu 1" Judetul +ngheni, ocolul silvic 4aruceni, #eliste - 6eu

  %1. #itischi 30 Judetul +#N, ocolul silvic Camenca, #itischi

  %2. #tanca "" Judetul &alti, ocolul silvic $ascani, #tanca

  %. elenesti 111Judetul )rhei, la nord de satul Crasnaseni, ocolul silvic elenesti, Vilaelenesti

  %%. Vadul 1" Judetul +#N, ocolul silvic Camenca, Vadul

  %". Vadul lui :sac Judetul Cahul, ocolul silvic #lo!o*ia, Vadul lui :sac

  %. Vascauti 2% Judetul )rhei, ocolul silvic #usleni, Vascauti

  %. Vila Caracui % Judetul 6apusna, ocolul silvic &o*ieni, Vila Caracui

  %. Voinova 2Judetul Chisinau, la nord de satul #erpeni, ocolul silvic Anenii Noi,Voinova

  %3. Voinova 132 Judetul +ngheni, la vest de satul )nesti, ocolul silvic 4itusca, Voinova

  "0.

  "1.

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  11/14

  . Rososeni )colul silvic &riceni, $oso?eni

  . Sarata al

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  12/14

  Climautii de Jos Judetul )rhei, la sud de satul Climautii de Jos, ocolul silvic #oldanesti,ClimautiF #ocolaF 4ridnestrovscoe

  Codrii (igheci 2"13 Judetul Cahul, intre satelele 6arguta si Capaclia, ocolul silvic Cantemir, igheci

  Complexulgeologic sipaleontologicdin ancesti

  %%33 Judetul &alti, intre satele 6apusna si eresti, ocolul silvic 6oganesti, Vila6oganestiF ocolul silvic eresti, Vila =ancesti

  $adurea>ar

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  13/14

  4oiana Curatura 32 Judetul )rhei, intre satele 4oiana si arasova 8Judetul )rhei, mun.$e*ina 9,ocolul silvic #oldanesti, 4oianaF Curatura- a!araF Curatura-Corn

  $apele de laCimislia

  2" Judetul 6apusna, la sud de orasul Cimislia, pe drumul spre orasul&asara!easca, ocolul silvic Ciucur - ingir, )*iornoeF $eceaF &acanciu

  Rudi=Arionesti 31 Judetul Edinet, la 10 m mai 'os de or.)taci, de-a lungul Nistrului, ocolul silvic)taci, Arionesti-#tancaF $udi- (avan

  Saharna % Judetul )rhei, la vest de satul #aharna , cu m mai la sud de $e*ina, ocolulsilvic $e*ina, #aharnaF #aharna-

 • 7/24/2019 Monumente Naturale R. Moldova

  14/14

  (!(A) @*66