Monumente Iasi

50
Denumire Localita te Adresă Datare Imagine Centrul istoric și Curtea Domnească municipiul Iași "Centrul istoric", - perimetru delimitat de râul Bahlui, Piața Podu Roș, str. Sfântu Lazăr, str. Smârdan, Piața Bucșinescu, Str. Otilia Cazimir, str. Elena Doamna, Piața Tg. Cucului, str. Sthii, str. Sărăriei, bvd. Independenței, șos. Ștefan cel Mare, Aleea M. Sadoveanu, strada Dumbrava Roșie, bvd Carol I. Cazarma de la Copou (Unitatea Militară), aleea Copou, str. George Coșbuc, str. Frederich, str. Titu Maiorescu, str. Munteni, str. Toma Cozma, Piața Păcurari, str. Păcurari, str. Octav Băncilă, str. Străpungere Silvestru, str. Silvestru, Podul de Piatră, râul Bahlui, Piața Podu Roș Epoca medievală Situl arheologic de la Iași, punct "Crucea lui Ferenț" municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5 Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5 sec. XI - XIII, Epoca medieval timpurie Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5 sec. IX - X, Epoca medieval timpurie, cultura Dridu Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5 sec. VI - VII, Epoca migrațiilor Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5 Hallstatt Situl arheologic de la Iași, punct "Splaiul Bahluiului" municipiul Iași "Splaiul Bahuiului" pe tot sectorul cuprins între Podu Trancu și Podu Roș Eneolitic, cultura Cucuteni, faza A3 Situl arheologic de la Iași, punct "Gârla Breazu" municipiul Iași "Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului Agronomic Așezare municipiul Iași "Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului Agronomic sec. XVI - XVII, Epoca medievală Așezare municipiul "Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a sec. XIV - XV, Epoca

description

monumente iasi

Transcript of Monumente Iasi

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Centrul istoric și Curtea

Domneascămunicipiul Iași

"Centrul istoric", - perimetru delimitat de râul Bahlui, Piața Podu Roș, str. Sfântu Lazăr, str.

Smârdan, Piața Bucșinescu, Str. Otilia Cazimir, str. Elena Doamna, Piața Tg. Cucului, str.

Sthii, str. Sărăriei, bvd. Independenței, șos. Ștefan cel Mare, Aleea M. Sadoveanu, strada

Dumbrava Roșie, bvd Carol I. Cazarma de la Copou (Unitatea Militară), aleea Copou, str.

George Coșbuc, str. Frederich, str. Titu Maiorescu, str. Munteni, str. Toma Cozma, Piața

Păcurari, str. Păcurari, str. Octav Băncilă, str. Străpungere Silvestru, str. Silvestru, Podul de

Piatră, râul Bahlui, Piața Podu Roș

Epoca

medievală

Situl arheologic de la Iași, punct

"Crucea lui Ferenț"municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5

Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5

sec. XI - XIII,

Epoca medieval

timpurie

Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5

sec. IX - X,

Epoca medieval

timpurie, cultura

Dridu

Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5sec. VI - VII,

Epoca migrațiilor

Așezare municipiul Iași "Crucea lui Ferentz" în dreptul șoselei Nicolina nr. 5 Hallstatt

Situl arheologic de la Iași, punct

"Splaiul Bahluiului"municipiul Iași "Splaiul Bahuiului" pe tot sectorul cuprins între Podu Trancu și Podu Roș

Eneolitic, cultura

Cucuteni, faza

A3

Situl arheologic de la Iași, punct

"Gârla Breazu"municipiul Iași

"Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului

Agronomic

Așezare municipiul Iași"Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului

Agronomic

sec. XVI - XVII,

Epoca

medievală

Așezare municipiul Iași"Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului

Agronomic

sec. XIV - XV,

Epoca

medievală

Așezare municipiul Iași"Gârla Breazu" în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului

Agronomic

sec. II - I a. Chr.,

Latène

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Situl arheologic de la Iași, punct

"Hlincea"municipiul Iași

"Hlincea", în marginea de S a mun. Iași, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între

Mănăstirea Cetățuia, sat Hlincea și fostul Târgușor Nicolina

sec. VIII - XVIII,

Epoca

medievală

Situl arheologic de la Iași, punct "

Str. C. Negri"municipiul Iași

Str. Negri Costache 37-39 intersecția str. Negri, Costache cu str. Armeană, pe terenul actualei

parcări

sec. XVI - XVIII,

Epoca

medievală

Situl arheologic din incinta "S.C.

IPROCHIM S.A." și "GOLIA S.A."municipiul Iași Str. Negri Costache 48 în incinta S.C. IPROCHIM S.A. și GOLIA S.A.

Ansamblu de curte domnească municipiul Iași Str. Negri Costache 48 în incinta S.C. IPROCHIM S.A. și GOLIA S.A.

sec. XV - XVII,

Epoca

medievală

Vestigiile fostei mănăstiri "Sf.

Sava"municipiul Iași Str. Negri Costache 48 în incinta S.C. IPROCHIM S.A. și GOLIA S.A.

sec. XV - XVII,

Epoca

medievală

Situl arheologic din incinta

Liceului "Vasile Alecsandri"municipiul Iași Str. Negri Costache 50 în incinta Liceului "Vasile Alecsandri"

sec. XV - XVI,

Epoca

medievală

Situl arheologic de la Iași, punct

"Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt"municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt frontul de V, între magazinul Materna și blocul Cooperației

sec. XIV - XVII,

Epoca

medievală

Casă municipiul Iași Str. 14 Decembrie 1989 1 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. 14 Decembrie 1989 2 înc. sec. XX

Biserica "Sf. Dumitru" (Biserica

Balș)municipiul Iași Str. 14 Decembrie 1989 15 1691

Casă municipiul Iași Stradela Alba 1 sf. sec. XIX

Biserica "Schimbarea la Față"

(Biserica Albă, fostă "Nașterea

Maicii Domnului")

municipiul Iași Stradela Alba 3 sec. XVII

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Stradela Alba 4 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Albineț 3 sf. sec. XIX

Casa N. A. Bogdan municipiul Iași Str. Albineț 4 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Albineț 11 sf. sec. XIX

Casa D. Sadoveanu municipiul Iași Str. Albineț 20 sf. sec. XIX

Casa Gheorghe Petrovanu municipiul Iași Str. Albineț 21 sf. sec. XIX

Casa actorului Miluță Gheorghiu municipiul Iași Str. Albineț 23 înc.sec. XX

Casa vornicului Alecsandri, azi

Muzeul Teatruluimunicipiul Iași Str. Alecsandri Vasile 5 1810

Casa revistei "Viața Românească" municipiul Iași Str. Alecsandri Vasile 6 înc. sec. XX

Școala de Arte și Meserii, azi

Biblioteca Universității de

Medicină și Farmacie

municipiul Iași Str. Alecsandri Vasile 7 sec. XIX

Palatul Cantacuzino-Pașcanu -

Primăria veche, azi Starea Civilămunicipiul Iași Str. Alecsandri Vasile 8 sf. sec. XVIII

Liceul Național municipiul Iași Str. Arcu 4 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Arcu 16 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Arcu 18 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Arcu 20 sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Armeană 9 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Armeană 17 sf. sec. XIX

Ateneul armenesc, azi Casa

parohială a Bisericii Armeneștimunicipiul Iași Str. Armeană 20 1932

Biserica Armeană "Sf.

Născătoare"municipiul Iași Str. Armeană 22 1803

Casa Veronica Micle municipiul Iași Str. Asachi Gheorghe 14 mijl. sec. XIX

Casa Petrovanu municipiul Iași Str. Asachi Gheorghe 17 înc. sec. XX

Casa Asigurărilor de Sănătate municipiul Iași Str. Asachi Gheorghe 18, 20prima jum. a

sec. XIX

Biserica "Duminica Tuturor

Sfinților" - Banumunicipiul Iași Str. Banu 9 înc. sec. XVIII

Casă municipiul Iași Fundacul Bălcescu Nicolae 6 înc. sec. XX

Vila Virginia municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 1 sf. sec. XIX

Casa Mavrocordat, Liceul "M.

Eminescu" corp B și corp C

(cuprind în fundație ruinele curții

"Curteadela Sărărie")

municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 10 sec. XVII

Casă municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 13 mijl. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 17-A înc.sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 18 mijl.sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 24prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 24-A înc. sec. XX

Inspectoratul Școlar municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 26 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Bălcescu Nicolae 32 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Băncii 4 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Băncii 6prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Băncii 7 înc. sec. XX

Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi municipiul Iași Stradela Bărboi 12 sec. XIX

Biserica "Sf. Apostoli Petru și

Pavel"municipiul Iași Stradela Bărboi 12 1841-1843

Fosta Stăreție, azi casă parohială municipiul Iași Stradela Bărboi 12 sec. XIX

Turn clopotniță municipiul Iași Stradela Bărboi 12 1726-1733

Casă municipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 10 sf. sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 11 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 15 înc.sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 16 sf. sec. XIX

Teatrul Național "Vasile

Alecsandri"municipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 18 sf. sec. XIX

Prima uzina electrică municipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 18 sf. sec. XIX

Spitalul de Urgențe (corp vechi) municipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 2 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 3 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 5 mijl. sec. XIX

Casa Spiru Haret municipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 12 înc. sec. XX

Biserica "Sf. Patruzeci de

Mucenici"municipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 12

1760, adăugiri

sec. XIX

Casa General Henri Mathias

Berthelotmunicipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 18 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Berthelot Henri M., general 20 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Borcea 8 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Borcea 12 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Borcea 22prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Borcea 24prima jum. a

sec. XX

Casa scriitorului Octav Botez municipiul Iași Str. Botez Octav 1 înc. sec. XX

Școală (tip Spiru Haret) municipiul Iași Str. Botez Octav 2 sf. sec. XIX

Casa Corpului Didactic municipiul Iași Str. Botez Octav 2-A înc. sec. XX

Biserica "Sf Haralambie" (Biserica

lui Tufecci - Bașa)municipiul Iași Str. Botez Octav 4 1805

Casa Corsescu municipiul Iași Str. Botez Octav 5 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Botez Octav 15 înc. sec. XX

Biserica "Tăierea Capului Sf. loan

Botezătorul" (Biserica din Târgul

de Sus, din Măji)

municipiul Iași Str. Brătianu I.C. 14 1635

Casă municipiul Iași Str. Brătianu I.C. 16-Aprima jum. sec.

XX

Casă - sediul S.C. Moldoconstruct

(fostă bancă)municipiul Iași Str. Brătianu I.C. 20-22 înc. sec. XX

Ansamblul spitalului Socola municipiul Iași Șos. Bucium 36 1877-1899

Biserica "Schimbarea La Față"a

Mănăstirii Socola și Biserica

"Nașterea Maicii Domnului"

municipiul Iași Șos. Bucium 36 1819

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Socola Mică

Casă (fațade) municipiul Iași Str. Buna Vestire 2 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Buna Vestire 6 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Buna Vestire 7 înc. sec. XX

Casa Theodor Burada municipiul Iași Str. Burada Teodor T. 4a doua jum.a

sec. XIX

Fostul pension E. Humpel municipiul Iași Str. Burada Teodor T. 57a doua jum. a

sec. XIX

Biserica "Sf. Treime" municipiul Iași Str. Canta 2 1853

Casă municipiul Iași Str. Cantacuzino Ion, dr. 1 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cantacuzino Ion, dr. 2 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cantacuzino Ion, dr. 3 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cantacuzino Ion, dr. 14 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Caragiale Ion Luca 1 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Caragiale Ion Luca 9 înc. sec. XX

Institutul de Igienă M. Ciucă municipiul Iași Bd. Carol I 1 înc. sec. XX

Casa Cantacuzino-Pașcanu, azi

Clubul Copiilor

municipiul Iași Bd. Carol I 2 sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa Dimitrie Ghika municipiul Iași Bd. Carol I 3 1831

Ansamblul spitalului Militar municipiul Iași Bd. Carol I 6 mijl. sec. XIX

Spitalul Militar Corp Vechi municipiul Iași Bd. Carol I 6 mijl.sec. XIX

Parc municipiul Iași Bd. Carol I 6 mijl.sec. XIX

Casa C. B. Pencescu municipiul Iași Bd. Carol I 7prima jumătate a

sec. XX

Casa Logofătului Nicolae Canta,

azi Restaurant "Casa

Universitarilor"

municipiul Iași Bd. Carol I 9 1800

Universitatea "Alexandru Ioan

Cuza"municipiul Iași Bd. Carol I 11

1893-1897, cu

extindere sec.

XX

Muzeul de Antichități, azi Catedra

de Științe Sociale-Universitatea

"Alexandru Ioan Cuza"

municipiul Iași Bd. Carol I 19sec. XIX,

refaceri sec. XX

Casa Jora municipiul Iași Bd. Carol I 21a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Bd. Carol I 23a doua jum. sec.

XIX

Casa Costin Catargiu, azi sediu

Facultatea de Istoriemunicipiul Iași Bd. Carol I 24 1824

Casa Vălescu municipiul Iași Bd. Carol I 25a doua jum. sec.

XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa Racoviță (Micul Trianon) azi

Centrul Cultural Francezmunicipiul Iași Bd. Carol I 26

a doua jum. sec.

XIX

Casa Sturdza- E. Diaconescu, azi

Sediul Camera de Comerțmunicipiul Iași Bd. Carol I 27

sf. sec. XIX,

refaceri sec. XX

Casă municipiul Iași Bd. Carol I 29prima jum. sec.

XIX

Casă municipiul Iași Bd. Carol I 48prima jum. sec.

XX

Spital Clinic nr. 2 municipiul Iași Bd. Carol I 50 sec. XX

Casa Kamner municipiul Iași Bd. Carol I 54prima jum. sec.

XX

Școală (tip Spiru Haret) municipiul Iași Str. Catargiu Lascăr28 înc. sec. XX

Casa Petre Andrei municipiul Iași Str. Catargiu Lascăr29 înc. sec. XX

Palatul Grigore Sturdza, azi Sediu

Televiziunea Română Iașimunicipiul Iași Str. Catargiu Lascăr33 sec. XIX

Casa "Emil Racoviță", sediul

grădinițămunicipiul Iași Str. Catargiu Lascăr36 sec. XIX

Casa Stoicescu - Mărculescu municipiul Iași Str. Catargiu Lascăr58 mijl. sec. XIX

Școală municipiul Iași Str. Catargiu Lascăr66 înc. sec. XX

Casa Zbranca -Manolache municipiul Iași Str. Cazimir Otilia 2 sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa memorială Otilia Cazimir municipiul Iași Str. Cazimir Otilia 4prima jum. sec.

XX

Casa Stoica municipiul Iași Str. Cazimir Otilia 6 sec. XIX

Casa Racoviță municipiul Iași Str. Cazimir Otilia 21 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Cazimir Otilia 25 mijl. sec. XIX

Mănăstirea Cetățuia municipiul Iași Str. Cetățuia 1 sec. XVII - XX

Biserica "Sf. Apostoli Petru și

Pavel"municipiul Iași Str. Cetățuia 1 1669-1672

Sala Gotică municipiul Iași Str. Cetățuia 1 1669-1672

Casa Domnească municipiul Iași Str. Cetățuia 1 1669-1672

Corp chilii municipiul Iași Str. Cetățuia 1 1928

Turn clopotniță municipiul Iași Str. Cetățuia 1 1770

Zid de incintă municipiul Iași Str. Cetățuia 1 1770

Biserica "Sf. Gheorghe" și "Sf.

Ecaterina" Lozonschimunicipiul Iași Str. Cloșca 2 1800

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Facultatea de Teologie Ortodoxă,

fostul palat Mihai Sturzamunicipiul Iași Str. Cloșca 9 sec. XIX

Casa A. D. Xenopol municipiul Iași Str. Conta Vasile 9 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Conta Vasile 11 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Conta Vasile 13 înc. sec. XX

Casa Brănișteanu municipiul Iași Str. Conta Vasile 18 înc. sec. XX

Hotel Binder municipiul Iași Str. Conta Vasile 23a doua jum.sec.

XIX

Procuratură municipiul Iași Str. Conta Vasile 28 înc. sec. XX

Casa Rolla municipiul Iași Str. Conta Vasile 30 sec. XIX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 2 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 3 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 4 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 4bis înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 7 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 10 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 11 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Aleea Copou 11-A înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Copou 14 înc. sec. XX

Fosta Școală Pedagogică, azi

corpul D Universitatea "Al. I.

Cuza" Iași

municipiul Iași Str. Cozma Toma3 sf. sec. XIX

Colegiul Național "Costache

Negruzzi'"municipiul Iași Str. Cozma Toma4 1895

Școala generală "Carol I" municipiul Iași Str. Cozma Toma6 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Cozma Toma 16-A înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Creangă Ion 2 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Creangă Ion 4 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Creangă Ion 6 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Creangă Ion 10 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Crișan 4 sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Crișan 12 sf. sec. XIX

Baia comunală municipiul Iași Str. Crișan 16 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Crișan 18 sf. sec. XIX

Biserica "Pogorârea Sf. Duh" -

Curelarimunicipiul Iași Str. Curelari 2 mijl. sec. XVIII

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa "Chateau aux Fleurs" municipiul Iași Fundacul Cuza Vodă 1 sec. XIX

Casă (locuințe și spații

comerciale)municipiul Iași Str. Cuza Vodă 1 sec. XVIII

Palatul "Braunstein" - sala de

expoziții a Uniunii Artiștilor

Plastici, locuințe la etaj

municipiul Iași Str. Cuza Vodă 2 sf. sec. XIX

Palatul Neuschotz, azi Restaurant

"Select"municipiul Iași Str. Cuza Vodă 2 înc. sec. XX

Casa Balș-Sturza, azi Direcția

Județeană de Poștă Iașimunicipiul Iași Str. Cuza Vodă 3 1835-1850

Hotel Continental municipiul Iași Str. Cuza Vodă 4P i a ța14 Decembrie 1989 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 5 sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 9 înc. sec. XX

Fostul sediu Banc Post municipiul Iași Str. Cuza Vodă 10 sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 11 înc. sec. XX

Farmacia "Ghițun" municipiul Iași Str. Cuza Vodă 27prima jum. sec.

XX

Filarmonica "Moldova" municipiul Iași Str. Cuza Vodă 29 sec. XIX

"Notre Dame de Sion" municipiul Iași Str. Cuza Vodă 29 1860

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa Alecu Balș municipiul Iași Str. Cuza Vodă 29 1815

Maternitatea Cuza Vodă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 34 1807

Casa marelui vornic Grigore

Ghicamunicipiul Iași Str. Cuza Vodă 34 1807

Maternitatea Cuza Vodă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 34 înc.sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 37 înc. sec. XX

Casa Calimah Ghika, azi

Academia Românămunicipiul Iași Str. Cuza Vodă 41 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 43 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 45 sf. sec. XIX

Ansamblul Mănăstirii Golia municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 sec. XVI - XVIII

Biserica "Înălțarea Domnului" municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 1652-1660

Stăreție municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 sec. XVII

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa Apelor municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 1804

Casa Ion Creangă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 1691

Cișmea municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 1766

Turnuri de colț municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 1667-1668

Turn clopotniță municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51prima jum. sec.

XVII

Zid de incintă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 51 1667-1668

Casă, azi sediu OCOTA municipiul Iași Str. Cuza Vodă 53 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Cuza Vodă 58 sf. sec. XIX

Casă- Starea Civilă municipiul Iași Str. Dancu 2 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Dumbrava Roșie 3 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Dumbrava Roșie 3-A înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Dumbrava Roșie 5 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Dumbrava Roșie 6prima jum. sec.

XX

Sinagoga Merarilor municipiul Iași Str. Elena Doamna 13 sf. sec. XIX

"Casa de la cinci drumuri", Sediul

Comunității evreilormunicipiul Iași Str. Elena Doamna 15 1820

Casă municipiul Iași Str. Elena Doamna 33prima jum. sec.

XX

Biserica Apostolică municipiul Iași Str. Elena Doamna 35 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Elena Doamna 37 mijl.sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Elena Doamna 39a doua jum.sec.

XIX

Casă municipiul Iași Str. Elena Doamna 47prima jum. a

sec. XX

Spitalul israelit, azi Maternitatea

"Elena Doamna" (corp vechi)municipiul Iași Str. Elena Doamna 49 sec. XIX

Casa Otto Briese municipiul Iași Str. Eminescu Mihai 1 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Eminescu Mihai 4 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Eminescu Mihai 6 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Eminescu Mihai 7 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Eminescu Mihai 7-Aa doua jum. sec.

XIX

Casă municipiul Iași Str. Eminescu Mihai 13 înc. sec. XX

Monument funerar "Golgotta" municipiul Iași Str. Eternitatea 121, În cimitirul Eternitatea înc. sec XX

Școală tip"Spiru Haret" municipiul Iași Str. Eternității 37 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Eternității 69a doua jum. sec.

XIX

Casa Anastasie Fătu municipiul Iași Str. Florilor 1a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 1a doua jum. a

sec. XIX

Casa Eugen Botez municipiul Iași Str. Gane Nicolae 3a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 7a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 9a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 11a doua jum. sec.

XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 13a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 14a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 15a doua jum. a

sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Tribunalul Judecătorului Sindic municipiul Iași Str. Gane Nicolae 20-A înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 21 înc. sec. XX

Casa scriitorului Nicolae Gane -

Muzeul Literaturii Românemunicipiul Iași Str. Gane Nicolae 22-A înc. sec. XIX

Casa Ade la Kogălniceanu municipiul Iași Str. Gane Nicolae 23a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 27 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Gane Nicolae 34 înc. sec. XX

Gara municipiul Iași Piața Gării 1863

Ansamblu urbanistic "Pavilioanele

CFR"municipiul Iași Str. Gării 2 înc. sec. XX

Vama cu antrepozite "Vama

Veche"municipiul Iași Str. Gării 22 1893

Casă municipiul Iași Str. Gându 1a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Gându 1-A înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Gându 6 sec. XIX

Cazarma Copou municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 2 sec. XIX

Casa Ștefan Procopiu municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 10 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 30prima jum. sec.

XX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 32prima jum. a

sec. XX

Casa C. Balmuș municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 40prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 42a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 44a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 45 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 46 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 49prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 50prima jum. a

sec. XX

Spitalul Universitar de Psihiatrie

Neurologie - secția "Ghelerter"municipiul Iași Str. Ghica Vodă 21

a doua jum. a

sec. XIX

Școala "Carmen Sylva" municipiul Iași Str. Ghica Vodă 24 înc. sec. XX

Ansamblul fostei Mănăstiri

Barnovschimunicipiul Iași Str. Ghica Vodă 26 sec. XVII

Biserica "Adormirea Maicii

Domnului" Barnovschi

municipiul Iași Str. Ghica Vodă 26 1628

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa egumenească (beciuri) municipiul Iași Str. Ghica Vodă 26 1786

Chilii - ruine municipiul Iași Str. Ghica Vodă 26 sec. XVII

Turn clopotniță municipiul Iași Str. Ghica Vodă 26 sec. XVII

Biserica "Sf. Lazăr"(Biserica de la

Vama cea Mare)municipiul Iași Str. Gusti Dimitrie 1 sf. sec. XVIII

Casă municipiul Iași Str. Hașdeu Petriceicu Bogdan 4 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Horia 2 înc.sec. XX

Casa Carp, azi Universitatea de

Arte "George Enescu"municipiul Iași Str. Horia 7-9 sf. sec. XIX

Școală tip "Spiru Haret" municipiul Iași Str. Horia 10 înc. sec. XX

Casa scriitorului Costache

Negruzzimunicipiul Iași Str. Horia 13 înc. sec. XIX

Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon" municipiul Iași Bd. Independenței 1 1756-1758

Biserica "Sf. Spiridon" municipiul Iași Bd. Independenței 1 înc. sec. XIX

Clinica chirurgie I+III, A.T.I. municipiul Iași Bd. Independenței 1 înc.sec. XX

Clinicile de chirurgie, Pavilionul 3 municipiul Iași Bd. Independenței 1 1757

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Clinica dermato, endocrine

Pavilionul 4municipiul Iași Bd. Independenței 1 1895

Clinica oftamologică, clinica I

medicală, clinica ORL, clinica

diabet, clinica a IV medicală,

Pavilionul 5

municipiul Iași Bd. Independenței 1 1941

Clinica a III medicală, Pavilionul 6 municipiul Iași Bd. Independenței 1 1895

Clinica radiologie, oncologie,

imunologie, radiologie imagistică;

pavilionul 9

municipiul Iași Bd. Independenței 1prima jum. a

sec. XX

Cișmea (1) municipiul Iași Bd. Independenței 1 1731

Cișmea (2) municipiul Iași Bd. Independenței 1 1765

Turn clopotniță municipiul Iași Bd. Independenței 1 1786

Zid de incintă municipiul Iași Bd. Independenței 1 sec. XVIII

Muzeul de Istorie Naturală -birouri municipiul Iași Bd. Independenței 3a doua jum. a

sec. XIX

Casa Asigurării Meșteșugarilor,

azi policlinică stomatologicămunicipiul Iași Bd. Independenței 6-8 sec. XX

Casa Roset, azi Muzeul de Istorie

Naturalămunicipiul Iași Bd. Independenței 16 înc. sec. XIX

Casa Petru Poni municipiul Iași Str. Kogălniceanu Mihail 7-B 1919-1939

Casa Mihail Kogălniceanu municipiul Iași Str. Kogălniceanu Mihail 11prima jum. a

sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Kogălniceanu Mihail 12 sf. sec. XIX

Casa Alexandru Philippide, azi

Laboratorul de testare a

medicamentelor

municipiul Iași Str. Kogălniceanu Mihail 13 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Kogălniceanu Mihail 16a doua jum. a

sec. XIX

Casa Alexandru O. Teodoreanu municipiul Iași Str. Kogălniceanu Mihail 32a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Langa Nicolae, colonel 5a doua jum a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Langa Nicolae, colonel 7a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Langa Nicolae, colonel 11a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Langa Nicolae, colonel 13a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Langa Nicolae, colonel 15a doua jum. a

sec. XIX

Casa Drossu municipiul Iași Str. Lăpușneanu Alexandru 7-9 sec. XIX

Palatul domnitorului Alexandru

Ioan Cuza (azi Muzeul "Unirii" -

Complexul Național Muzeal

Moldova)

municipiul Iași Str. Lăpușneanu Alexandru 14 1806

Casa Hălăceanu municipiul Iași Str. Lăpușneanu Alexandru 18 1902

Palatul Telefoanelor municipiul Iași Str. Lăpușneanu Alexandru 22 1927

Casă municipiul Iași Str. Maiorescu Titu 1 1895-1896

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Maiorescu Titu 7 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Maiorescu Titu 9 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Maiorescu Titu 11 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Maiorescu Titu 12 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Manolescu 4 înc. sec. XX

Casa călăului (Casa Moruzi) municipiul Iași Str. Manta Roșie 17 sec. XIX

Ansamblul Mănăstirii Galata municipiul Iași Str. Mănăstirii 4 1582-1583

Biserica "Înălțarea Domnului" municipiul Iași Str. Mănăstirii 4 1582-1583

Palat domnesc municipiul Iași Str. Mănăstirii 4 1726-1728

Turn clopotniță municipiul Iași Str. Mănăstirii 4 1584

Zid de incintă municipiul Iași Str. Mănăstirii 4 1584

Universitatea "Al. I. Cuza", corp

administrativmunicipiul Iași Aleea Micle Veronica 1 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Aleea Micle Veronica 8 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Aleea Micle Veronica 10 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Aleea Micle Veronica 12 înc. sec. XX

Casa Sion municipiul Iași Str. Muzicescu Gavril 9 sf. sec. XIX

Casa Ghica municipiul Iași Str. Muzicescu Gavril 10 1820

Casă municipiul Iași Str. Muzicescu Gavril 12 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Muzicescu Gavril 14 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Muzicescu Gavril 14 sec. XIX

Casă (Fostul Conservator de

Muzică)municipiul Iași Str. Muzicescu Gavril 18 înc. sec. XX

Podul de piatră peste Bahlui municipiul Iași Șos. Națională înc. sec. XIX

Fosta manufactură de tutun, azi

Fabrica de Țigaretemunicipiul Iași Șos. Națională 1 1894

Ansamblulfostei Mănăstiri "Sf.

Sava"municipiul Iași Str. Negri Costache 44 1625

Biserica "Adormirea Maicii

Domnului"municipiul Iași Str. Negri Costache 44 1625

Anexe (ruine) municipiul Iași Str. Negri Costache 44 1625

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Zid de incintă municipiul Iași Str. Negri Costache 44 1625

Fosta Școală de Arte și Meserii municipiul Iași Str. Negri Costache 48 sec. XVI

Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -

Nicorițamunicipiul Iași Str. Nicoriță 1 1626-1629

Ansamblul Palatului Culturii municipiul Iași Piața Palat 1 înc. sec. XX

Palatul Culturii municipiul Iași Piața Palat 1 înc. sec. XX

Ruinele Curții domnești municipiul Iași Piața Palat 1 sec. XV - XVIII

Casă municipiul Iași Str. Pallady Theodor 9-A înc. sec. XX

Casa pictorului Theodor Pallady municipiul Iași Str. Pallady Theodor 10-B mijl. sec. XIX

Casa Sibi municipiul Iași Str. Pallady Theodor 12 înc. sec. XX

Pivnițele casei cronicarului

Grigore Urechemunicipiul Iași Str. Panu Anastasie la intersecția cu Str. Adamache sec. XVII

Biserica "Sf. Nicolae Domnesc", și

fragmente din zidul de incintămunicipiul Iași Str. Panu Anastasie 65

1884-1904,

construită pe

locul bisericii din

1491 - 1492

Muzeul Tiparului "Casa Dosoftei" -

Muzeul Literaturii Românemunicipiul Iași Str. Panu Anastasie 69 1677

Biblioteca Centrală Universitară municipiul Iași Str. Păcurari 4 1934 Clic pentru mai

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

"Mihai Eminescu"

multe imagini cu

IS-II-m-B-03964

Biserica "Sf. Paraschiva de Sus" municipiul Iași Str. Păcurari 6 1852

Casa Missir municipiul Iași Str. Păcurari 8 înc. sec. XX

Casa Canano, (prima închisoare),

azi Universitatea "Al. I. Cuza"municipiul Iași Str. Păcurari 9

sf. sec. XIX -

sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 10 înc. sec. XX

Casa Beldiman-Penescu, azi

Universitatea Apolloniamunicipiul Iași Str. Păcurari 11 înc. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 12a doua jum. a

sec. XIX

Casa Gheorghe Racoviță municipiul Iași Str. Păcurari 17a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 17-A înc.sec. XX

Casa Pleșa - Lepădatu municipiul Iași Str. Păcurari 19 sf. sec. XIX

Casă (Casa scriitorului Iacob

Negruzzi)municipiul Iași Str. Păcurari 21 înc. sec. XIX

Casa Praja municipiul Iași Str. Păcurari 23 înc. sec. XX

Casa Anton Naum, azi grădiniță municipiul Iași Str. Păcurari 25 sf. sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa Buicliu, azi Biblioteca

județeană "Gh. Asachi"municipiul Iași Str. Păcurari 29 sf. sec. XIX

Casa Rojnița municipiul Iași Str. Păcurari 33 sf. sec. XIX

Casa Verussi municipiul Iași Str. Păcurari 45 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 47 înc. sec. XX

Casa O. Mayer municipiul Iași Str. Păcurari 51-Aa doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 54 sf. sec. XIX

Casa Bădărău municipiul Iași Str. Păcurari 58a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 66a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 73 sf. sec. XIX

Casa Bratu municipiul Iași Str. Păcurari 74 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 75 sf. sec. XIX

Casa Ermacov municipiul Iași Str. Păcurari 77 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Păcurari 77-B sf. sec. XIX

Casa Papp municipiul Iași Str. Păcurari 83 sf. sec. XIX

Beciul Fabricii de Bere municipiul Iași Str. Păcurari 95 sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Fabrica de Tricotaje "Moldova"

(corp vechi) și sediu Mica

Industrie - Corpul C1 și C2/03

municipiul Iași Str. Păcurari 115 sf. sec. XIX

Ansamblul urbanistic de locuințe

"Pavilioanele C.F.R."- 15 clădirimunicipiul Iași

Str. Peneș Curcanu Cartier Aurora -str. Aurora nr. 15, 17, 18, 20, stradela Macazului nr. 2 și 4,

strada Macazului2,3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16

prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 4 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 6 înc. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 11 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 13 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 17 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 21 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Petru Rareș 23prima jum. a

sec. XX

Palatul Mihai Sturza, azi Sediu

S.C. Agroindustriala Buciummunicipiul Iași Fundac Plopii fără Soț 18-22 1819

Mănăstirea "Sf. Atanasie și Chiril"

(Biserica Copou)municipiul Iași Str. Podgoriilor 1809

Casa Baldovici - Wachtel municipiul Iași Str. Pojarniciei 1a doua jum. a

sec. XIX

Casa Ana Conta Kernbach municipiul Iași Str. Pojarniciei 3 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Pojarniciei 4 sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa Baldovici - Wachtel municipiul Iași Str. Potcoavei 4prima jum. a

sec. XX

Ansamblul Mănăstirii Frumoasa municipiul Iași Str. Radu Vodă 11587, refăcută

1726 - 1733

Biserica "Sf. Voievozi" municipiul Iași Str. Radu Vodă 1 1836-1839

Palatul de pe Ziduri municipiul Iași Str. Radu Vodă 1 1726-1733

Ruinele palatului "Pentru Femei" municipiul Iași Str. Radu Vodă 1 sec. XVIII

Turn clopotniță municipiul Iași Str. Radu Vodă 1 1819-1833

Zid de incintă municipiul Iași Str. Radu Vodă 1 1726-1733

Casa Gheorghe Ghibănescu municipiul Iași Str. Rafael 1 sec. XIX

Casă municipiul Iași Fundacul Ralet 6-Bprima jum. a

sec. XX

Spital-Centrul Medical "Copou" municipiul Iași Str. Ralet 4 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Ralet 8 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Ralet 10 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Ralet 12 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Ralet 14 sec. XIX

Esplanada Elisabeta (Râpa

Galbenă)municipiul Iași Str. Râpa Galbenă

sf. sec. XIX-

înc.sec XX

Casă municipiul Iași Str. Rece 1prima jum. a

sec. XX

Restaurantul "Bolta Rece" municipiul Iași Str. Rece 10 sf. sec. XIX

Observator Astronomic municipiul Iași Aleea Sadoveanu Mihail 5 1913

Casă municipiul Iași Aleea Sadoveanu Mihail 39 1842

Biserica (Capela Sfintii Trei Ierarhi

- Scoala Normală "Vasile Lupu")municipiul Iași Aleea Sadoveanu Mihail 46 1891

Școala Normală "Vasile Lupu"

corp vechimunicipiul Iași Aleea Sadoveanu Mihail 46 1891

Casa Anastasie Bașotă municipiul Iași Str. Sărăriei 14 1838

Casa Sion municipiul Iași Str. Sărăriei 22 1829-1833

Biserica "Adormirea Maicii

Domnului", "Sf. Antonie" (Biserica

Vulpe)

municipiul Iași Str. Sărăriei 40 1844

Casă municipiul Iași Str. Sărăriei 43 mijl. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sărăriei 91a doua jum. a

sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Bloc de locuințe municipiul Iași Str. Sărăriei 111prima jum. a

sec. XX

Școala Spiru Haret, orfelinat

catolicmunicipiul Iași Str. Sărăriei 134 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Stradela Sărăriei 4 înc. sec. XX

Casa Mungiu - locuință, fostă a

scritorului C. Steremunicipiul Iași Stradela Sărăriei 6

a doua jum.a

sec. XIX

Casa Milescu, azi tipografia U.

M.F.municipiul Iași Str. Săulescu 4

a doua jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Săulescu 8a doua jum. a

sec. XIX

Casa Beldiman, azi Clubul

Copiilormunicipiul Iași Str. Săulescu 10 1819

Casă municipiul Iași Str. Săulescu 13 înc. sec. XX

Casa Mavrocordat municipiul Iași Str. Săulescu 17 înc. sec. XIX

Casa scriitoarei Magda Isanos municipiul Iași Str. Săulescu 19-A înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 1 sec. XIX

Casa prof. Ivanov (Casa

savanților Petru Bogdan și loan

Petru Culianu)

municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 13 sec. XVII

Casa Leonescu municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 16 înc.sec. XIX

Casa parohială a bisericii "Sf.

Atanasie și Chiril"municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 20 sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Biserica "Sf. Atanasie și Chiril" municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 201638, refăcută

1702

Casă municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 22 înc. sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 24prima jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 25prima jum. a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 26prima jum. a

sec. XIX

Casa Buțureanu municipiul Iași Str. Sf. Atanasie 28prima jum. a

sec. XIX

Casa Culianu municipiul Iași Stradela Sf. Atanasie 1 sec. XIX

Casa - Direcția județeană pentru

tineret și sportmunicipiul Iași Str. Sf. Lazăr76

prima jum a sec.

XX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Sava 6a doua jum a

sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Sava 9 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Sava 17 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Sava 19 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Sf. Sava 22 sf. sec. XIX

Biserica "Sf. Teodor" municipiul Iași Str. Sfântul Teodor 14 1750-1761

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Institutul de Anatomie municipiul Iași Str. Sfântul Teodor 32 1891-1894

Sinagoga Mare municipiul Iași Str. Sinagogilor 1 sec. XVIII

Biserica cu hramul "Nașterea

Maicii Domnului", Sfinților

Atanasie și Chiril denumităși

Socola Mică

municipiul Iași Fundac Socola 9 sec. XIX

Casa "Zup Emil" municipiul Iași Str. Spinți1 sec. XX

Casa Moruzi municipiul Iași Str. Spitalul Pașcanu 4 înc. sec. XX

Spitalul Cantacuzino - Pașcanu municipiul Iași Str. Spitalul Pașcanu 11 1854-1858

Biserica "Adormirea Maicii

Domnului"- Lipoveneascămunicipiul Iași Splaiul Stâng Bahlui 4 1830

Biserica "Buna Vestire" (Biserica

Blagoveștenia din Muntenime)municipiul Iași Str. Sulfinei 12 1818

Casă cu pridvor de lemn, fosta

casă parohială a bisericii "Buna

Vestire"

municipiul Iași Str. Sulfinei 12 sec. XIX

Ansamblul bisericii "Sf. Apostol

Toma" și"Sf. Ecaterina"municipiul Iași Str. Școalei 4 1807

Biserica "Sf. Apostol Toma și Sf.

Ecaterina"municipiul Iași Str. Școalei 4 1807

Casă parohială municipiul Iași Str. Școalei 4 sf. sec. XIX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Str. Școalei 6 înc. sec. XX

Palatul Roset-Roznovanu -

Primăria Municipiului Iașimunicipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 11 1832

Casa Nicodim municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 14 înc. sec. XX

Administrația Finanțelor Publice

Locale și sedii partidemunicipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 15 înc. sec. XX

Ansamblul Mitropoliei Moldovei și

Bucovineimunicipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 16 sec. XVIII

Catedrala "Sf. Gheorghe" și

"Întâmpinarea Domnului"municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 16 1886

Biserica "Sf. Gheorghe Vechi" municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 16 1758-1766

Palatul Mitropolitan municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 16 1902-1907

Trei clădiri administrative municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 16 mijl. sec XX

Fântâna lui Mihail de Hodocin municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 16 1851

Banca Națională municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 17 1946-1947

Casă municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 18- 20 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casă municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 22- 24 înc.sec. XX

Casa Orest Tafrali, azi tipografia

Episcopiei Catolicemunicipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 26 înc. sec. XX

Catedrala romano-catolică

"Adormirea Maicii Domnului"municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 26 1789

Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi" municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 28 1637-1639

Biserica "Sf. Trei Ierarhi" municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 28 1637-1639

Sala gotică municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 28înc. sec. XIX,

refăcută 1904

Școala generală nr. 1 "Gheorghe

Asachi"municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 30 1909

Biserica "Nașterea Maicii

Domnului"-Tălpălarimunicipiul Iași Str. Tălpălari 3 sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Teodoreanu Ionel 3prima jum. a

sec. XX

Casă municipiul Iași Str. Topârceanu George 6 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Topârceanu George 13 înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" -

(Mitocul Maicilor)municipiul Iași Pasajul Trianon 1 1819

Casa Moruzi municipiul Iași Str. Turcu 16a doua jum. a

sec. XIX

Hotel Traian municipiul Iași Piața Unirii1 1900

Universitatea de Medicină și

Farmacie, Corp rectorat și spații

de învățământ (Palatul

"Calimachi")

municipiul Iași Str. Universității 16 1791-1793

Uzina electrică municipiul Iași Str. Uzinei 38 1894

Grădinița "Sf. Nicolae" municipiul Iași Str. Uzinei 68a doua jum. a

sec. XIX

Școală tip"Spiru Haret" municipiul Iași Str. Vasile Lupu 63 înc. sec. XX

Biserica "Sf. Nicolae" Ciurchi municipiul Iași Str. Vasile Lupu 70 1813

Palatul de vară a lui Ioniță Sandu

Sturzamunicipiul Iași Str. Viticultorilor 30 1822-1825

Abator- corp vechi municipiul Iași Str. Vlaicu Aurel 78 sf. sec. XIX

Casă municipiul Iași Str. Vovidenia 6 înc. sec. XX

Biserica "Intrarea în Biserică" -

Vovideniamunicipiul Iași Str. Vovidenia 11 1645

Casă municipiul Iași Str. Vovidenia 12prima jum. sec.

XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Biserica "Sf. Ioan Gură de Aur" cu

mormântul lui Barbu Lăutarulmunicipiul Iași Stradela Zlataust 5

1683, adăugiri

1855

Casa Burchi - Zmeu municipiul Iași Str. Zmeu 3 1800-1832

Monumentul lui Vasile Alecsandri municipiul Iași Str. Bârsescu Agata 18 În fața Teatrului Național 1906

Bustul generalului Henry Mathias

Berthelotmunicipiul Iași Str. Bârsescu Agatha 18 în parcul Teatrului Național înc. sec. XX

Monumentul Eroilor din primul

război mondialmunicipiul Iași Șos. Bucium 86 înc. sec. XX

Monumentul omului politic Mihail

Kogălniceanumunicipiul Iași Bd. Carol I În fața Universității 1905

Monumentul istoricului A. D.

Xenopolmunicipiul Iași Bd. Carol I În fața Universității 1934

Bustul lui Mihai Eminescu municipiul Iași Bd. Carol I În Grădina Copou 1988

Statuia ecvestră a Eroilor cavaleri

din primul război mondialmunicipiul Iași Bd. Carol I În fața grădinii Copou 1927

Monumentul lui Mihai Eminescu municipiul Iași Bd. Carol I 2 În fața Bibliotecii Universitare 1929

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Monumentul lui Alexandru cel Bun municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1971

Monumentul lui Dimitrie Cantemir municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1934

Monumentul lui Dragoș Vodă municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1971

Statuia Ioan Vodă cel Viteaz municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1971

Monumentul lui Mihai Viteazul municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1971

Statuia Petru Rareș municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1971

Monumentul lui Ștefan cel Mare municipiul Iași Bd. Carol I 2 Parc Casa Tineretului 1971

Obeliscul leilor municipiul Iași Bd. Carol I 31 În Grădina Copou 1834

Bustul lui Octav Băncilă municipiul Iași Bd. Carol I 31 În Grădina Copou 1970

Monumentul lui Ion Creangă municipiul Iași Bd. Carol I 31 În Grădina Copou 1932

Bustul lui Barbu Ștefănescu

Delavranceamunicipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou 1924

Bustul lui Mihai Eminescu municipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou 1943

Bustul lui Nicolae Gane municipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou 1943

Monumentul poetei Veronica

Miclemunicipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou înc. sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Bustul lui Costache Negruzzi municipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou 1934

Bustul lui Iacob Negruzzi municipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou 1933

Bustul lui Gheorghe Panaitescu

Bardasaremunicipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou 1916

Bustul lui Constantin D. Stahi municipiul Iași Bd. Carol I 31 Grădina Copou sec. XX

Obeliscul ridicat în memoria

victimelor pogromului din 28-30

iunie 1941

municipiul Iași Str. Cucu În fața Sinagogii Mari 1976

Monumentul cronicarului Miron

Costinmunicipiul Iași Str. Cuza Vodă La intersecția cu str. I.C. Brătianu 1888

Mormântul lui Vasile Adamachi municipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul poetului Dimitrie

Anghelmunicipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul actriței Agatha

Bârsescumunicipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul folcloristului,

teatrologului și muzicologului

Teodor Burada

municipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul muzicologului Eduard

Caudellamunicipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul geologului Grigore

Cobălcescumunicipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Monumentul funerar al lui Vasile

Contamunicipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul lui Mihai Costăchescu municipiul Iași Str. Eternitații 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Monumentul lui Costache Negri municipiul Iași Str. Eternității 37 În fața școlii 1935

Monument municipiul Iași Aleea Ghica Grigore 39 sec. XX

Monumentul Independenței municipiul Iași Piața Independenței 1980

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel

Maremunicipiul Iași Piața Palat În fața Palatului Culturii 1883

Statuia mitropolitului Dosoftei municipiul Iași Piața Palat În fața Casa Dosoftei 1979

Placa memorială marcând locul în

care a fost Hotelul St. Petersburg

unde s-a redactat Proclamația de

la 1848 (27 martie)

municipiul Iași Piața Palat la intersecția străzilor Anastasie Panu, str. Palat și str. Ștefan cel Mare și Șfânt 1848

Bustul lui Vasile Lupu municipiul Iași Aleea Sadoveanu Mihail 46 În curtea Școlii Normale "Vasile Lupu" 1934

Casa sculptoruluiRichard Hette municipiul Iași Str. Sărăriei 142 mijl. sec. XX

Monumentul lui Gheorghe Asachi municipiul Iași Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 30 În curtea Școlii generale nr. 1 1888

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Monumentul lui Alexandru Ioan

Cuzamunicipiul Iași Piața Unirii 1906

Mormântul lui Ion Sandu Sturza municipiul Iași Stradela Bărboi 12 sec. XIX

Mormântul scriitorului Alecu

Russomunicipiul Iași Stradela Bărboi 12 sf. sec. XIX

Bojdeuca scriitorului Ion Creangă municipiul Iași Str. Bărnuțiu Simion 4 sec. XIX

Casa în care a locuit poetul

George Lesneamunicipiul Iași Str. Cloșca 16 înc. sec. XX

Casa în care a locuit scriitoarea

Magda Isanosmunicipiul Iași Str. Cloșca 19-A înc. sec. XX

Ansamblul funerar al scriitorului

Ion Creangămunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul scriitorului Ion

Creangămunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Bustul scriitorului Ion Creangă municipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul scriitorului Barbu

Ștefănescu Delavranceamunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul actorului Dragomir

Statemunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Mormântul pictorului Ștefan

Dumitrescumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul scritorului Nicolae

Ganemunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul istoricului Gheorghe

Ghibănescumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul scriitorului Garabet

Ibrăileanumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XIX

Mormântul omului politic Mihail

Kogălniceanumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul actorului Nicolae

Luchianmunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul lui F. Meissner municipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul muzicologului Gavril

M. Muzicescumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul lingvistului Alexandru

Philippidemunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul lui Victor Place municipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul scriitorului Vasile

Pogormunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul savantului Petre Poni municipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul actriței Aglae Pruteanu municipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Mormântul actorului Constantin

Ramadanmunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul actriței Aristizza

Romanescumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul generalului Scarlat

Schelettimunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul pictorului Constantin

D. Stahimunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul poetului George

Topârceanumunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul istoricului Vasile

Alexandrescu Urechiamunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul actorului Nicolae

Veniasmunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul doctorului Constantin

Vârnavmunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mormântul pictorului Gheorghe

Panaitescu Bardasaremunicipiul Iași Str. Eternității 121 Cimitirul Eternitatea sec. XX

Mausoleul Grigore al III lea Ghica

Vodămunicipiul Iași Bd. Independenței 1 1777

Monumentul doctorului Ludwig

Russmunicipiul Iași Bd. Independenței 1 În curtea spitalului "Sf. Spiridon" sec. XX

Crucea lui Ferentz municipiul Iași Șos. Nicolina 5 Pe o movila la poalele Dealului Nicolina 1716-1717

Denumire Localitate Adresă Datare Imagine

Casa memorială "Vasile Pogor" municipiul Iași Str. Pogor Vasile 4 1855-1858

Mausoleul lui Grigore Sturdza municipiul Iași Str. Radu Vodă 1 1833

Casa memorială George

Topârceanumunicipiul Iași Str. Ralet 7 sec. XIX

Vila "Sonet" - Casa memorială

Mihail Codreanu, Muzeul

Literaturii Române

municipiul Iași Str. Rece 5 înc. sec. XX

Fostul sediu al revistei

"Contemporanul"municipiul Iași Str. Sărăriei 15 sec. XX