Satu-mare Monumente Istorice

25
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Judeţul Satu Mare Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 1 SM-I-s-B-05158 Fragment zid incintă cetate medieval ă municipiul SATU MARE La intersecţia str ăzilor  sec. XVI - XVIII  Aurel Popp cu H. Coandă , lângă Epoca medievală podul Decebal 2 SM-I-s-A-05159 Situl arheologic de la Satu Mare punct municipiul SATU MARE  "Cuptoare” (la fermele fostului sec. II - IV p. Chr. "Cuptoare” IAS Dorolţ) 3 SM-I-s-B-05160 Situl arheologic de la Acâş -punct "Moar ă" sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ "Moar ă" 4 SM-I-m-B-05160.01  Aşezare sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ "Moar ă" sec. VIII Epoca medieval timpurie 5 SM-I-m-B-05160.02  Aşezare sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ "Moar ă" sec. II - III p. Chr. 6 SM-I-m-B-05160.03  Aşezare sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ "Moar ă" sec. I a. Chr. - I p. Chr. Latčne 7 SM-I-m-B-05160.04  Aşezare sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ "Moar ă" Epoca bronzului, cultura Otomani 8 SM-I-s-B-05161  Aşezare sat ACÂŞ; comuna ACÂŞ "Moar ă" sec. I - IV p. Chr. 9 SM-I-s-B-05162  Aşezare sat ANDRID; comuna ANDRID "Bika Domb” Epoca bronzului  10 SM-I-s-B-05163  Aşezare sat ANDRID; comuna ANDRID "Curtea C.A.P.” Epoca bronzului MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1 

Transcript of Satu-mare Monumente Istorice

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  1/25

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

  LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004

  Judeul Satu Mare

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  1 SM-I-s-B-05158 Fragment zid incintcetate medieval municipiul SATU MARE La intersecia strzilor sec. XVI - XVIIIAurel Popp cu H. Coand, lng Epoca medievalpodul Decebal

  2 SM-I-s-A-05159 Situl arheologic de la Satu Mare punct municipiul SATU MARE "Cuptoare (la fermele fostului sec. II - IV p. Chr."Cuptoare IAS Dorol)

  3 SM-I-s-B-05160 Situl arheologic de la Ac-punct "Moar" sat AC; comuna AC "Moar"

  4 SM-I-m-B-05160.01 Aezare sat AC; comuna AC "Moar" sec. VIII Epocamedieval timpurie

  5

  SM-I-m-B-05160.02 Aezare sat AC; comuna AC "Moar" sec. II - III p. Chr.

  6 SM-I-m-B-05160.03 Aezare sat AC; comuna AC "Moar" sec. I a. Chr. - I p.Chr. Latne

  7 SM-I-m-B-05160.04 Aezare sat AC; comuna AC "Moar" Epoca bronzului,cultura Otomani

  8 SM-I-s-B-05161 Aezare sat AC; comuna AC "Moar" sec. I - IV p. Chr.

  9 SM-I-s-B-05162 Aezare sat ANDRID; comuna ANDRID "Bika Domb Epoca bronzului

  10 SM-I-s-B-05163 Aezare sat ANDRID; comuna ANDRID "Curtea C.A.P. Epoca bronzului

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  2/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  11 SM-I-s-B-05164 Situl arheologic de la Berea, punct "Sanislu" sat BEREA; comuna SANISLU La 1 km vest de sat n curteafostului S.M.A.

  12 SM-I-m-B-05164.01 Aezare sat BEREA; comuna SANISLU La 1 km vest de sat n curtea Epoca medievalfostului S.M.A.

  13 SM-I-m-B-05164.02 Aezare sat BEREA; comuna SANISLU La 1 km vest de sat n curtea Epoca bronzuluifostului S.M.A.

  14 SM-I-m-B-05164.03 Aezare sat BEREA; comuna SANISLU La 1 km vest de sat n curtea Neoliticfostului S.M.A.

  15 SM-I-s-B-05165 Situl arheologic de la Berveni, punct Rtul sat BERVENI; comuna BERVENI Rtul capreicaprei

  16 SM-I-m-B-05165.01 Aezare sat BERVENI; comuna BERVENI Rtul caprei sec. IV - III a. Chr.Latne

  17 SM-I-m-B-05165.02 Aezare sat BERVENI; comuna BERVENI Rtul caprei Hallstatt

  18 SM-I-s-B-05166 Aezare sat BIXAD; comuna BIXAD "Cetele Neolitic

  19 SM-I-s-B-05167 Aezare sat BIXAD; comuna BIXAD "Lutariu" Neolitic

  20 SM-I-s-B-05168 Aezare sat BIXAD; comuna BIXAD "Fartati" Neolitic

  21 SM-I-s-B-05169 Aezare sat aparintor BLAJA; ora "Zolta NeoliticTNAD

  22 SM-I-s-B-05170 Cetate medieval sat BOGDAND; comuna "Culmea Pietroasa Epoca medievalBOGDAND

  23 SM-I-s-A-05171 Situl arheologic de la Boineti, punct sat BOINETI; comuna BIXAD Belovar

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 2

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  3/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  24 SM-I-m-B-05171.01 Aezare sat BOINETI; comuna BIXAD Belovar Epocabronzului,cultura Suciu

  de Sus25 SM-I-m-A-05171.02 Aezare sat BOINETI; comuna BIXAD Belovar Paleolitic (gravettian)

  26 SM-I-m-A-05171.03 Aezare sat BOINETI; comuna BIXAD Belovar Paleolitic (aurignacian)

  27 SM-I-m-A-05171.04 Aezare sat BOINETI; comuna BIXAD Belovar Paleolitic (musterian)

  28 SM-I-s-B-05172 Situl arheologic de la Carei, punct Bobald oraCAREI Bobald

  29 SM-I-m-B-05172.01 Necropol oraCAREI "Bobald sec. XIV - XVI Epocamedieval

  30 SM-I-m-B-05172.02 Ruine bisericcimiterial oraCAREI "Bobald sec. XIV - XVI Epocamedieval

  31 SM-I-m-B-05172.03 Aezare oraCAREI "Bobald sec. XIV - XVI Epocamedieval

  32 SM-I-m-B-05172.04 Aezare oraCAREI "Bobald Epoca migraiilor

  33 SM-I-m-B-05172.05 Aezare oraCAREI "Bobald Latne

  34 SM-I-m-B-05172.06 Aezare oraCAREI "Bobald Epoca bronzului

  35

  SM-I-m-B-05172.07 Aezare oraCAREI "Bobald Neolitic

  36 SM-I-s-B-05173 Situl arheologic de la Carei, punct Cozard oraCAREI "Cozard

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 3

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  4/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  37 SM-I-m-B-05173.01 Aezare oraCAREI "Cozard sec. XIV - XV Epocamedieval

  38 SM-I-m-B-05173.02 Aezare oraCAREI "Cozard Eneolitic, culturaTiszapolgr

  39 SM-I-s-B-05174 Situl arheologic de la Cmin, punct Podul sat CMIN; comuna CMIN Podul CrasneiCrasnei

  40 SM-I-m-B-05174.01 Aezare sat CMIN; comuna CMIN "Podul Crasnei Neolitic

  41 SM-I-m-B-05174.02 Necropol sat CMIN; comuna CMIN "Podul Crasnei Neolitic

  42 SM-I-s-B-05175 Aezare fortificat sat CPLENI; comuna CPLENI "La Cetate Epocabronzului,culturaOtomani

  43 SM-I-s-B-05176 Situl arheologic de la Cua, punct "La sat CUA; comuna CUA La SighetiuSighetiu

  44 SM-I-m-B-05176.01 Aezare sat CUA; comuna CUA "La Sighetiu Hallstatt

  45 SM-I-m-B-05176.02 Aezare sat CUA; comuna CUA "La Sighetiu Epoca bronzului

  46 SM-I-s-A-05177 Aezare fortificat sat CHEGEA; comuna "La Cetate Epoca bronzului

  47 SM-I-s-B-05178 Aezare fortificat sat CRUCIOR; comuna "Dealu Pinii sec. XI - XII EpocaCRUCIOR medieval timpurie

  48 SM-I-s-B-05179 Aezare sat CULCIU MARE; comuna "Sub grdini Epoca bronzului,CULCIU cultura Suciu de Sus

  49 SM-I-s-B-05180 Situl arheologic de la Culciu Mic, punct "La sat CULCIU MIC; comuna "La gropi de silozgropi de siloz

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 4

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  5/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  50 SM-I-m-B-05180.01 Aezare sat CULCIU MIC; comuna "La gropi de siloz sec. VIII - IX Epocamedieval timpurie

  51 SM-I-m-B-05180.02 Aezare sat CULCIU MIC; comuna "La gropi de siloz sec. II - IV p. Chr.

  52 SM-I-m-B-05180.03 Aezare sat CULCIU MIC; comuna "La gropi de siloz Epoca bronzului

  53 SM-I-s-B-05181 Aezare fortificat sat DINDETI; comuna ANDRID "La Cetate Epocabronzului,culturaOtomani

  54 SM-I-s-B-05182 Situl arheologic de la Dumbrava, punct "La sat DUMBRAVA; comuna "La CosmaCosma

  55 SM-I-m-B-05182.01 Aezare sat DUMBRAVA; comuna "La Cosma Neolitic

  56 SM-I-m-B-05182.02 Aezare sat DUMBRAVA; comuna "La Cosma Eneolitic, culturaTiszapolgr

  57 SM-I-s-B-05183 Situl arheologic de la Foieni, punct "Nisipria sat FOIENI; comuna FOIENI "Nisipria veche

  veche"58 SM-I-m-B-05183.01 Aezare sat FOIENI; comuna FOIENI "Nisipria veche sec.VIII - IX Epoca

  medieval timpurie

  59 SM-I-m-B-05183.02 Aezare sat FOIENI; comuna FOIENI "Nisipria veche Hallstatt

  60 SM-I-m-B-05183.03 Aezare sat FOIENI; comuna FOIENI "Nisipria veche Eneolitic

  61 SM-I-s-B-05184 Cmp de tumuli sat HODOD; comuna HODOD Extravilan Hallstatt

  62 SM-I-s-A-05185 Situl arheologic de la Lazuri sat LAZURI; comuna LAZURI La 3,5 km sud-est de centrulsatului

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 5

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  6/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  63 SM-I-m-B-05185.01 Aezare sat LAZURI; comuna LAZURI La 3,5 km sud-est de centrul sec. VIII - IX Epocasatului medieval timpurie

  64 SM-I-m-A-05185.02 Zonde cuptoare ars ceramic sat LAZURI; comuna LAZURI La 3,5 km sud-est de centrul sec. II - IV p. Chr.satului

  65 SM-I-m-A-05185.03 Aezare sat LAZURI; comuna LAZURI La 3,5 km sud-est de centrul sec. II - IV p. Chr.satului

  66 SM-I-s-A-05186 Aezarea fortificat de la Lucceni, punct sat LUCCENI; comuna Pe dealPe deal

  67 SM-I-m-A-05186.01 Aezare fortificat sat LUCCENI; comuna "Pe deal sec. XIII - XIV Epocamedieval

  68 SM-I-m-A-05186.02 Aezare fortificat sat LUCCENI; comuna "Pe deal sec. II - III p. Chr.

  69 SM-I-m-A-05186.03 Aezare fortificat sat LUCCENI; comuna "Pe deal Epoca bronzului

  70 SM-I-s-B-05187 Cetatea Medieu Aurit sat MEDIEU AURIT; comunaMEDIEU AURIT

  71 SM-I-m-B-05187.01 Aezare fortificatcu zid de incintdin piatr sat MEDIEU AURIT; comuna sec. XIII - XIV EpocaMEDIEU AURIT medieval

  72 SM-I-m-B-05187.02 Aezare fortificatcu val de pmnt sat MEDIEU AURIT; comuna sec. IX - X EpocaMEDIEU AURIT medieval timpurie

  73 SM-I-s-A-05188 Situl arheologic de la Medieu Aurit, punct sat MEDIEU AURIT; comuna "uculeu sec. II - IV p. Chr."uculeu MEDIEU AURIT

  74 SM-I-m-A-05188.01 Aezare sat MEDIEU AURIT; comuna "uculeu sec. II - IV p. Chr.MEDIEU AURIT

  75 SM-I-m-A-05188.02 Grup de cuptoare (13) sat MEDIEU AURIT; comuna "uculeu sec. II - IV p. Chr.MEDIEU AURIT

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 6

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  7/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  76 SM-I-m-A-05188.03 Necropola aezrii sat MEDIEU AURIT; comuna "uculeu sec. II - IV p. Chr.MEDIEU AURIT

  77 SM-I-s-A-05189 Situl arheologic de la Pir, punct "SE centru" sat PIR; comuna PIR La sud-est de centrul localitii

  78 SM-I-m-A-05189.01 Aezare fortificat sat PIR; comuna PIR La sud-est de centrul localitii Epoca bronzului,cultura Otomani

  79 SM-I-m-A-05189.02 Necropol sat PIR; comuna PIR La sud-est de centrul localitii Epoca bronzului,cultura Otomani

  80 SM-I-s-A-05190 Situl arheologic de la Picol, punct "Nisiprie sat PICOLT; comuna PICOLT "Nisiprie sec.IV - III a. Chr.

  81 SM-I-m-A-05190.01 Aezare sat PICOLT; comuna PICOLT "Nisiprie sec.IV - III a. Chr.Latne

  82 SM-I-m-A-05190.02 Necropol sat PICOLT; comuna PICOLT "Nisiprie sec.IV - III a. Chr.Latne

  83 SM-I-s-B-05191 Aezare sat PICOLT; comuna PICOLT "Lutrie sec. II - IV p. Chr.

  84 SM-I-s-B-05192 Aezare fortificat sat POTU; comuna MEDIEU "La Ciunca Epoca bronzului,AURIT cultura Otomani

  85 SM-I-s-A-05193 Situl arheologic de la Remetea Oaului, punct sat REMETEA OAULUI; "Malu Turului"Malu Turului comuna ORAU NOU

  86 SM-I-m-A-05193.01 Aezare sat REMETEA OAULUI; "Malu Turului Paleolitic (gravettian)comuna ORAU NOU

  87 SM-I-m-A-05193.02 Aezare sat REMETEA OAULUI; "Malu Turului Paleolitic (aurignacian)comuna ORAU NOU

  88 SM-I-m-A-05193.03 Aezare sat REMETEA OAULUI; "Malu Turului Paleolitic (musterian)comuna ORAU NOU

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 7

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  8/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  89 SM-I-s-B-05194 Situl arheologic de la Sanislu, punct 1 sat SANISLU; comuna La 1 km vest de sat n curteaSANISLU fostului S.M.A.

  90 SM-I-m-B-05194.01 Aezare sat SANISLU; comuna La 1 km vest de sat n curtea sec.VIII - IX EpocaSANISLU fostului S.M.A. medieval timpurie

  91 SM-I-m-B-05194.02 Aezare sat SANISLU; comuna La 1 km vest de sat n curtea Epoca bronzului,SANISLU fostului S.M.A. cultura Baden

  92 SM-I-m-B-05194.03 Aezare oraSANISLU La 1 km vest de sat n curtea Epoca neoliticfostului S.M.A.

  93 SM-I-s-B-05195 Situl arheologic de la Sceni, punct "Cetate" sat SCENI; comuna La 3 km sud de biserica din HutaSCENI Chegii

  94 SM-I-m-B-05195.01 Aezare fortificat sat SCENI; comuna La 3 km sud de biserica din Huta Epoca medievalSCENI Chegii timpurie

  95 SM-I-m-B-05195.02 Aezare fortificat sat SCENI; comuna La 3 km sud de biserica din Huta Epoca migraiilorSCENI Chegii

  96 SM-I-s-B-05196 Fortificaie cu zid de incintdin piatr sat TMENI; comuna Platoul "Cetate (Varhegy) sec. XIII - XV Epocamedieval

  97 SM-I-s-B-05197 Aezare oraTNAD "La Sere Neolitic, culturaStarevo-Cri

  98 SM-I-s-B-05198 Situl arheologic de la Turulung, punct Dealu sat TURULUNG; comuna Dealu pustiu"pustiu, Turulung" TURULUNG

  99 SM-I-m-B-05198.01 Aezare sat TURULUNG; comuna Dealu pustiu" sec.VI - VII EpocaTURULUNG migraiilor

  100

  SM-I-m-B-05198.02 Aezare sat TURULUNG; comuna Dealu pustiu" sec. II - III p. Chr.TURULUNG

  101 SM-I-m-B-05198.03 Aezare sat TURULUNG; comuna Dealu pustiu" NeoliticTURULUNG

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 8

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  9/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  102 SM-I-s-B-05199 Aezare sat TURULUNG; comuna "Canton Epoca bronzuluiTURULUNG

  103 SM-I-s-B-05200 Situl arheologic de la Urziceni, punct "Vade sat URZICENI; comuna "Vade RetRet

  104 SM-I-m-B-05200.01 Necropol sat URZICENI; comuna "Vade Ret sec. XIII - XIV Epocamedieval

  105 SM-I-m-B-05200.02 Aezare sat URZICENI; comuna "Vade Ret Perioada de tranziie laepoca bronzului

  106 SM-I-m-B-05200.03 Aezare sat URZICENI; comuna "Vade Ret Neolitic

  107 SM-II-a-A-05220 Ansamblul urban "Piaa Libertii" municipiul SATU MARE Piaa Libertii cu toate imobilele sec. XVIII, XIX, XXde pe cele patru laturi

  108 SM-II-m-A-05201 Palatul Episcopiei romano-catolice municipiul SATU MARE Str. 1 Decembrie 1918 2 1805 - 1851, adugiri1858, 1892

  109 SM-II-m-B-05202 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil municipiul SATU MARE Str. 1 Decembrie 1918 4 1937

  110 SM-II-m-B-05203 Capel-biseric"Aurel Popp" municipiul SATU MARE Str. Cimitirului 2 1935

  111 SM-II-m-B-05204 Spitalul de boli contagioase municipiul SATU MARE Str. Corvinilor 45 1879

  112 SM-II-m-B-05205 Casa Muhi municipiul SATU MARE Str. Crasna 1 sec. XIX

  113 SM-II-m-B-05206 Biblioteca judeean municipiul SATU MARE Str. Decebal 2 1886

  114 SM-II-a-B-05207 Ansamblul sinagogii municipiul SATU MARE Str. Decebal 4-6 1889

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 9

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  10/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  115 SM-II-m-B-05207.01 Sinagog municipiul SATU MARE Str. Decebal 4 1889

  116 SM-II-m-B-05207.02 Casde rugciune municipiul SATU MARE Str. Decebal 6 1889

  117 SM-II-m-B-05208 Convictul episcopal, azi Liceul "Unio municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 1 1913

  118 SM-II-m-B-05209 Biserica "Calvaria municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 3 1907-1909

  119 SM-II-m-B-05210 Colegiul "Mihai Eminescu municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 5 1912

  120 SM-II-m-B-05211 Spitalul clugrielor misericordiene, azi secia municipiul SATU MARE Piaa Eroilor Revoluiei 2 1833 - 1838psihiatrie a Spitalului Municipal

  121 SM-II-m-B-05212 Spitalul Luko Bela municipiul SATU MARE Piaa Eroilor Revoluiei 3 nc. sec. XX

  122 SM-II-m-B-05213 Internatul Pazmany, azi Casa de copii colari municipiul SATU MARE Str. Georgescu Gabriel 12 1909

  123

  SM-II-m-B-05214 Baia comunal municipiul SATU MARE Str. Grdina Romei 1901

  124 SM-II-m-B-05215 Gara Satu Mare municipiul SATU MARE Str. Grivia 1 1899

  125 SM-II-m-B-05216 Teatrul de Nord municipiul SATU MARE Str. Horea 3 1889 - 1892

  126 SM-II-m-B-05217 Hotel Victoria, azi librria "Dacia municipiul SATU MARE Str. Horea 4 nc. sec. XX

  127 SM-II-a-B-05218 Ansamblul urban "Strada Horea" municipiul SATU MARE Str. Horea 4-10, 5-13 sec. XVIII, XIX, XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 10

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  11/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  128 SM-II-m-B-05219 Casa Ormos municipiul SATU MARE Piaa Libertii 1 nc. sec. XIX

  129 SM-II-m-A-05221 Hotel Dacia municipiul SATU MARE Piaa Libertii 8 1902

  130 SM-II-m-B-05222 Casa Alb municipiul SATU MARE Piaa Libertii 17 1911 - 1912

  131 SM-II-m-B-05223 Casa breslei cizmarilor municipiul SATU MARE Piaa Libertii 18 1830

  132 SM-II-m-A-05224 Casa Vecsey, azi Muzeul de Art municipiul SATU MARE Piaa Libertii 21 1798; 1842

  133 SM-II-m-A-05225 Catedrala romano-catolic "Inlarea municipiul SATU MARE Piaa Libertii 24 1786 - 1798, 1837Domnului"

  134 SM-II-m-B-05226 Biserica "Adormirea Maicii Domnului municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 1937 - 1938

  135 SM-II-m-B-05227 Palatul CFR municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 1 sf. sec. XIX

  136

  SM-II-a-B-05228 Ansamblul urban "Bulevardul Vasile Lucaciu " municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 3-65 sec. XVIII, XIX, XX

  137 SM-II-m-B-05229 Casa dr. Vasile Lucaciu municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 11 sf. sec. XIX

  138 SM-II-m-B-05230 Primria veche a oraului, azi Muzeul municipiul SATU MARE Bd. Lucaciu Vasile 21 1936Judeean Satu Mare

  139 SM-II-m-B-05231 Farmacia nr. 7 municipiul SATU MARE Str. Maniu Iuliu 1 1895

  140 SM-II-m-B-05232 Farmacia "Buna Vestire, azi Farmacia nr. 5 municipiul SATU MARE Str. Micu Klein Samuel 4 1912

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 11

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  12/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  141 SM-II-a-B-05235 Ansamblul urban "Strada Mihai Viteazul" municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazu 1-23, 8-30 sec. XIX

  142 SM-II-m-A-05233 Turnul Pompierilor municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 1 1903 - 1904

  143 SM-II-m-B-05234 Cazarm, azi casde locuit municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 1 1906)

  144 SM-II-m-B-05236 Pot, azi Oficul postal nr.1 municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 2 1907

  145 SM-II-m-B-05237 Cazino, azi restaurantul "Mioria municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 3 1881

  146 SM-II-m-B-05238 Palatul Justiiei municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 8 1896 - 1897

  147 SM-II-m-B-05239 Inspectoratul de Poliie municipiul SATU MARE Str. Mihai Viteazul 11 1910

  148 SM-II-m-B-05240 Casa Soos municipiul SATU MARE Str. Mircea cel Btrn 6 sf. sec. XIX

  149 SM-II-m-B-05241 Casa Alexandru Fereniu municipiul SATU MARE Str. Mircea cel Btrn 8 sec. XIX

  150 SM-II-a-B-05245 Ansamblul urban "Strada Paris" municipiul SATU MARE Str. Paris 1-51 sec. XVIII, XIX, XX

  151 SM-II-m-B-05242 Liceul "Kolcsey Ferenc'' municipiul SATU MARE Piaa Pcii 5 1822

  152 SM-II-m-B-05243 Liceul reformat, azi "Liceul de art" municipiul SATU MARE Piaa Pcii 7 nc. sec. XX

  153 SM-II-m-A-05244 Biserica reformat"Cu lanuri municipiul SATU MARE Piaa Pcii 8 1788 - 1807

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 12

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  13/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  154 SM-II-a-B-05246 Ansamblul urban "Strada tefan cel Mare" municipiul SATU MARE Str. tefan cel Mare 1-27, 2-24 sec. XIX

  155 SM-II-a-B-05249 Ansamblul urban "Bulevardul Traian" municipiul SATU MARE Bd. Traian 1-4 sec. XVIII, XIX, XX

  156 SM-II-m-B-05247 Cas municipiul SATU MARE Calea Traian 14 nc. sec. XX

  157 SM-II-m-B-05248 Grdinia "Samus municipiul SATU MARE Calea Traian 16 nc. sec. XX

  158 SM-II-m-B-05250 Sinagog municipiul SATU MARE Str. ibleului 7 sec. XIX

  159 SM-II-m-B-05251 coala generalnr. 5 municipiul SATU MARE Str. Wolfenbttel 6 1903

  160 SM-II-a-A-05252 Ansamblul bisericii "Hildegarda" municipiul SATU MARE Str. Wolfenbttel 40 1856 (1902 - 1903)

  161 SM-II-m-A-05252.01 Biserica Hildegarda, azi biserica romano- municipiul SATU MARE Str. Wolfenbttel 40 1856 (1902 - 1903)catolic"Evanghelistul Ioan"

  162

  SM-II-m-A-05252.02 Claustru, azi azil municipiul SATU MARE Str. Wolfenbttel 40 1856 (1902 - 1903)

  163 SM-II-m-A-05253 Biserica reformat sat AC; comuna AC Str. Mihienilor 236 sf. sec. XII, rest. sec.XVII, XIX

  164 SM-II-m-B-05254 Biserica "Sf. Dumitru sat ACIUA; comuna POMI Str. Principal97 1862

  165 SM-II-m-B-05255 Casa n care s-a nscut poetul maghiar Ady sat ADY ENDRE; comuna CUA Str. Principal20 nc. sec. XIXEndre

  166 SM-II-m-B-05256 Biserica reformat sat AGRI; comuna BOTIZ Str. Principal97 sec. XV

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 13

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  14/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  167 SM-II-m-B-05257 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat AMAI; comuna PULETI Str. Principal210 1880

  168 SM-II-m-B-05258 Biserica "Pogorrea Sf. Duh sat APA; comuna APA Str. De Sus 441 1848

  169 SM-II-m-B-05259 Biserica reformat sat APA; comuna APA Str. Florilor 80 sec. XV

  170 SM-II-m-B-05260 Casa Vasile Lucaciu sat APA; comuna APA Str. Principal41 1853

  171 SM-II-a-A-05261 Castelul Karolyi sat ARDUD; comuna ARDUD Str. Cetii 32 1481 (1730)

  172 SM-II-m-B-05262 Biserica romano-catolic"Fecioara Maria" sat ARDUD; comuna ARDUD Str. tefan cel Mare 74 1482, ref. 1860

  173 SM-II-m-B-05263 Biserica reformat sat ATEA; comuna DOROL Str. Principal43 sec. XV

  174 SM-II-m-B-05264 Biserica "Naterea Maicii Domnului sat BRSUL DE SUS; comuna Str. Deal 123 1828BRSU

  175

  SM-II-m-B-05265

  Biserica romano catolic

  "Sf. Ladislau"

  sat BELTIUG; comuna BELTIUG

  Str. Bisericii 617 1482

  176 SM-II-a-B-05266 Mnstirea "Sf. Apostoli Petru i Pavel sat BIXAD; comuna BIXAD Str. Mnstirii 573 1769 - 1771

  177 SM-II-m-B-05266.01 Biserica "Sf. Apostoli Petru i Pavel a sat BIXAD; comuna BIXAD Str. Mnstirii 573 1769 - 1771mnstirii Bixad

  178 SM-II-m-B-05267 Biserica "Naterea Maicii Domnului" sat BIXAD; comuna BIXAD Str. Principal111 1881

  179 SM-II-m-B-05268 Casrneasc, azi Muzeul Vasile ipo sat BOGDAND; comuna Str. Principal85 sec. XIXBOGDAND

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 14

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  15/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  180 SM-II-m-B-05269 Ruinele falansterului familiei Pasztori sat BOINETI; comuna BIXAD sec. XVIII

  181 SM-II-m-B-05270 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului sat BOLDA; comuna BELTIUG Str. Principal31 sec. XVIII

  182 SM-II-m-B-05271 Curia Kallay Antal sat BOTIZ; comuna BOTIZ Str. Mioriei 98 sec. XVIII

  183 SM-II-a-B-05272 Ansamblul urban "Bulevardul 1 Decembrie" oraCAREI Bd. 1 Decembrie 2-34, 15-41 sec. XIX

  184 SM-II-m-A-05273.02 Claustrul mnstirii Piaritilor, azi coala oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 4 1846 - 1848generalnr. 1

  185 SM-II-m-B-05274 Cas, azi magazin oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 8 1890 - 1900

  186 SM-II-m-B-05275 Societatea bancar"Albina", azi sediul oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 17 1920Cooperaiei Satu Mare

  187 SM-II-m-B-05276 Banca Agricol oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 19 1920

  188

  SM-II-m-B-05277 Judectoria Carei oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 38 1880 - 1890

  189 SM-II-m-B-05278 Hanul "Steaua de Aur, azi cazarma unitii de oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 40 1805, 1846 - 1848grniceri

  190 SM-II-m-B-05279 Tipografie oraCAREI Bd. 1 Decembrie 1918 83 1880 - 1890

  191 SM-II-a-A-05273 Mnstirea Piaritilor, azi ansamblul bisericii oraCAREI Str. 1 Decembrie 1918 4 1723romano-catolice "Sf.Iosif"

  192 SM-II-m-A-05273.01 Biserica mnstirii, azi biserica romano- oraCAREI Str. 1 Decembrie 1918 4 1769 - 1769, ref.1857catolic"Sf. Iosif" - 1860

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 15

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  16/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  193 SM-II-m-A-05280.01 Castelul Karoly oraCAREI Piaa 25 Octombrie 1 sec. XVIII

  194 SM-II-s-A-05280.02 Parc dendrologic oraCAREI Piaa 25 Octombrie 1 sec. XVIII

  195 SM-II-a-A-05280 Ansamblul castelului Karoly oraCAREI Piaa. 25 Octombrie 1 1794

  196 SM-II-a-B-05281 Ansamblul urban "Strada Culturii" oraCAREI Str. Culturii 1, 2, 20, 15-27 sec. XIX

  197 SM-II-a-B-05282 Ansamblul urban "Strada Doina" oraCAREI Str. Doina 1-15, 14-24 sec. XIX

  198 SM-II-m-B-05283 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil oraCAREI Str. Doina 9 1760 - 1766

  199 SM-II-m-B-05284 Protopopiatul Ortodox oraCAREI Str. Doina 10 1887 - 1890

  200 SM-II-m-B-05285 Biserica greco- catolic"Sf. Arhangheli Mihail oraCAREI Str. Doina 24 1738i Gavriil"

  201 SM-II-m-B-05286 Farmacia Veche oraCAREI Piaa Iancu Avram 15 1890 - 1900

  202 SM-II-a-A-05287 Ansamblul urban "Strada Avram Iancu" oraCAREI Str. Iancu Avram 2-36, 11, 17 sec. XIX

  203 SM-II-m-B-05288 Inspectoratul de Poliie oraCAREI Str. Independenei 1 1880 - 1885

  204 SM-II-m-B-05289 Casa Kafka Margit oraCAREI Str. Kafka Margit 4 1905

  205 SM-II-a-B-05290 Ansamblul urban " Strada Vasile Lucaciu" oraCAREI Str. Lucaciu Vasile 12-16, 19-41 sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 16

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  17/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  206 SM-II-m-B-05291 Reedina comitatului Satu Mare, azi Grup oraCAREI Str. Maniu Iuliu 19 1848colar "Iuliu Maniu"

  207 SM-II-m-B-05292 Clubul "9 Mai" oraCAREI Str. Some14 1910 - 1912

  208 SM-II-m-B-05293 Biserica luteran oraCAREI Str. Tireamului 11 1847

  209 SM-II-m-B-05294 Biserica reformat oraCAREI Str. Tutunului 19 1746 - 1752; 1792 -1800

  210 SM-II-m-B-05295 Casa MrcuIacob a lui Grigor sat CLINETI-OA; comuna 241 1727

  CLINETI-OA211 SM-II-a-B-05296 Mnstirea franciscanilor sat CPLENI; comuna CPLENI Str. Mare 495 1711 - 1714

  212 SM-II-m-B-05296.01 Biserica "Sf. Anton sat CPLENI; comuna CPLENI Str. Mare 495 1711 - 1714

  213 SM-II-m-B-05296.02 Claustrul mnstirii franciscane sat CPLENI; comuna CPLENI Str. Mare 495 1722

  214 SM-II-m-B-05297 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat CREU; comuna CULCIU Str. Romneasc314 sec. XIX

  215 SM-II-m-B-05298 Casa n care s-a nscut pictorul Aurel Popp sat CUA; comuna CUA Str. Principal8 sf. sec. XIX(1879-1960)

  216 SM-II-m-B-05299 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat CERTEZE; comuna Str. Principal380 1817

  217 SM-II-m-A-05300 Casa-muzeu a zonei Codru sat CHILIA; comuna Str. Principal110 sec. XXHOMOROADE

  218 SM-II-m-B-05301 Biserica romano- catolic"Sf. tefan sat CIUMETI; comuna Str. Bisericii 316 1856SANISLU

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 17

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  18/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  219 SM-II-m-B-05302 Biserica reformat sat CIUMETI; comuna Str. Mare 345 sec. XVSANISLU

  220 SM-II-m-B-05303 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail i sat CORUND; comuna BOGDAND Str. Principal165 1723Gavriil

  221 SM-II-m-B-05304 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat CRAIDOROL; comuna Str. Principal42 1770CRAIDOROL

  222 SM-II-m-B-05305 Biserica reformat sat CRAIDOROL; comuna Str. Principal110 sec. XVIICRAIDOROL

  223 SM-II-m-B-05306 Biserica romano catolic"Maica Domnului sat DARA; comuna DOROL Str. Principal34 1739 - 1769

  224 SM-II-m-B-05307 Biserica "Sf. Nicolae sat DINDETI; comuna ANDRID Str. Principal156 1800

  225 SM-II-m-B-05308 Biserica reformat sat ERIU SNCRAI; comuna Str. Principal182 sec. XVICRAIDOROL

  226 SM-II-m-B-05309 Biserica romano-catolic"Sf. Arhanghel sat FOIENI; comuna FOIENI Str. Principal470 1785

  227 SM-II-m-B-05310 Biserica "Naterea Maicii Domnului sat GHERA MIC; comuna Str. Principal598 1873GHERA MIC

  228 SM-II-m-B-05311 Biserica reformat sat HALMEU; comuna HALMEU Str. Eliberrii 85 sec. XV

  229 SM-II-m-B-05312 Biserica romano-catolic sat HALMEU; comuna HALMEU Str. Eliberrii 87 sec. XVIII

  230 SM-II-a-B-05313 Conacul Wesselenyi sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal164 sec. XVIII

  231 SM-II-m-B-05313.01 Conacul Wesselenyi sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal164 1763 - 1776

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 18

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  19/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  232 SM-II-m-B-05313.02 Grnar sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal164 sec. XIX

  233 SM-II-a-B-05314 Conacul Degenfeld sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal199 sec. XVIII

  234 SM-II-m-B-05314.01 Conacul Degenfeld, azi coalgeneral sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal199 1790 - 1810

  235 SM-II-m-B-05314.02 Grnar sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal199

  236 SM-II-m-B-05315 Biserica reformat sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal205 sec. XV

  237 SM-II-m-B-05316 Casparohial sat HODOD; comuna HODOD Str. Principal206 1776

  238 SM-II-m-B-05317 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat HOTOAN; comuna CUA Str. Principal114 1800

  239 SM-II-m-B-05318 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat HUREZU MARE; comuna Str. Romneasc138 1700SUPUR

  240 SM-II-m-B-05319 Biserica reformat sat LAZURI; comuna LAZURI 201 sec. XVI, transf. sec.XIX

  241 SM-II-m-B-05320 Biserica reformat sat LAZURI; comuna LAZURI Str. Principal8 sec. XVI

  242 SM-II-m-B-05321 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail i sat LELEI; comuna HODOD 277 sec. XVIIIGavriil

  243 SM-II-m-B-05322 Clopotnia sat LELEI; comuna HODOD Str. Principal51 sec. XVIII

  244 SM-II-m-B-05323 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat LIPU; comuna CULCIU Str. Bisericii 205 1836

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 19

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  20/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  245 SM-II-m-B-05324 Biserica ucrainean"Acoperamntul Maicii sat LIVADA; comuna LIVADA Str. 23 August 14 1700Domnului

  246 SM-II-m-B-05325 Biserica reformat sat LIVADA; comuna LIVADA Str. 23 August 40 1457, modif. 1779

  247 SM-II-m-B-05326 Castelul Vecsey, azi tabrcolar sat LIVADA; comuna LIVADA Str. Oaului 5 1760

  248 SM-II-m-B-05327 Biserica "Aflarea Sf. Cruci sat LIVADA; comuna LIVADA Str. Scnteii 1 1799

  249 SM-II-m-B-05328 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat MDRA; comuna ARDUD Str. Principal398 1832

  250 SM-II-m-B-05330 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat MRIU; comuna VALEA Str. Principal165 1825VINULUI

  251 SM-II-a-A-05331 Ansamblul bisericii romano-catolice Medieu sat MEDIEU AURIT; comuna n curtea Potei sec. XVI EpocaAurit MEDIEU AURIT medieval

  252 SM-II-m-A-05331.01 Fundaiiile bisericii romano-catolice sat MEDIEU AURIT; comuna sec. XVI EpocaMEDIEU AURIT medieval

  253 SM-II-m-A-05331.02 Cript sat MEDIEU AURIT; comuna sec. XVI EpocaMEDIEU AURIT medieval

  254 SM-II-a-A-05332 Ruinele castelului Lonyai sat MEDIEU AURIT; comuna Str. Principal 1620 - 1657MEDIEU AURIT

  255 SM-II-m-B-05333 Biserica reformat sat MICULA; comuna MICULA Str. Principal49 1832

  256 SM-II-m-B-05334 Biserica "Maica Domnului sat MOFTINU MARE; comuna Str. Principal49 1793 - 1797MOFTIN

  257 SM-II-m-B-05335 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat MOIENI; comuna CERTEZE Str. Principal336 1936

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 20

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  21/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  258 SM-II-m-B-05336 Biserica reformat sat NADIU HODODULUI; Str. Principal99 sec. XVcomuna HODOD

  259 SM-II-a-A-05337 Muzeul Etnografic al rii Oaului (secia n oraNEGRETI OA sec. XIXaer liber)

  260 SM-II-m-B-05338 Biserica "Naterea Maicii Domnului oraNEGRETI-OA Str. Livezilor 2 1848

  261 SM-II-m-B-05339 Biserica reformat sat NISIPENI; comuna LAZURI Str. Principal108 sec. XVI

  262 SM-II-m-B-05340 Biserica greco- catolic "Sf. Maria, Regina sat NOROIENI; comuna LAZURI Str. Principal57 1810

  Cerului263 SM-II-m-B-05341 Biserica reformat sat ODOREU; comuna ODOREU Str. Mihai Viteazul 102 1586

  264 SM-II-m-B-05342 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat ODOREU; comuna ODOREU Str. Mihai Viteazul 104 1823

  265 SM-II-m-B-05343 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat PELE; comuna LAZURI Str. Principal154 1828

  266

  SM-II-m-B-05344 Biserica "Sf. Elisabeta sat PETRETI; comuna Str. Picolului 67 1786PETRETI

  267 SM-II-m-B-05345 Biserica reformat sat PIR; comuna PIR 212 sec. XV

  268 SM-II-m-B-05346 Biserica reformat sat PICOLT; comuna PICOLT Str. Libertii sec. XV

  269 SM-II-m-B-05347 Biserica romano -catolic"Sf. Vasile sat POMI; comuna BORLETI Str. Principal162 1847

  270 SM-II-m-B-05348 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat POMI; comuna BORLETI Str. Principal197 1800

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 21

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  22/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  271 SM-II-m-B-05349 Biserica "Naterea Maicii Domnului sat PORUMBETI; comuna Str. Principal480 1831HALMEU

  272 SM-II-m-B-05350 Biserica "Naterea Maicii Domnului sat PRILOG; comuna ORAU Str. Ulicioar 1864NOU

  273 SM-II-m-B-05351 Biserica "Naterea Maicii Domnului sat RACA; comuna ORAU NOUStr. Ulia Lung 1858

  274 SM-II-m-B-05352 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat SANISLU; comuna Str. Ogorului 1050 sec. XVIIISANISLU

  275 SM-II-m-B-05353 Biserica reformat sat SCENI; comuna Str. Mare 480 1760

  SCENI276 SM-II-m-B-05354 Biserica "Sf. Grigore Teologul sat SRUAD; oraTNAD 1777

  277 SM-II-m-B-05355 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail i sat SOCONZEL; comuna Str. Principal116 1777Gavriil SOCOND

  278 SM-II-m-B-05356 Biserica de lemn "Intrarea Maicii Domnului n sat STNA; comuna SOCOND Str. Principal55 sec. XVIIIBiseric

  279 SM-II-m-B-05357 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil sat SUPURU DE SUS; comuna Str. Principal152 1789SUPUR

  280 SM-II-m-B-05358 Biserica romano- catolic sat ANDRA; comuna BELTIUG Str. Principal3 1783

  281 SM-II-m-B-05359 Castelul Cserey -Fischer, azi Muzeul oraTNAD Str. Lcrmioarelor 14 1771orenesc Tnad

  282 SM-II-m-B-05360 Biserica reformat oraTNAD Str. tefan cel Mare 2 1476, modif. 1776,

  1867

  283 SM-II-m-B-05361 Biserica "Sf,. Arhangheli Mihail i Gavriil sat TTRETI; comuna VIILE Str. Bisericii 5 1814SATU MARE

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 22

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  23/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  284 SM-II-m-B-05362 Casa Egli Maria sat TIREAM; comuna TIREAM 167 sec. XIX

  285 SM-II-m-B-05363 Biserica "Sf. Dumitru sat TUR; comuna NEGRETI-OAStr. Principal 1850

  286 SM-II-m-B-05364 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat TUR; comuna TUR Str. Clinee 240 1836

  287 SM-II-m-B-05365 Castelul Perenyi, azi coalgeneral sat TURULUNG; comuna Str. Podului 23 sec. XVIII, transf.TURULUNG 1848

  288 SM-II-m-B-05366 Biserica "Maica Domnului sat TURULUNG; comuna Str. Principal17 sec. XVIIITURULUNG

  289 SM-II-m-B-05367 Biserica reformat sat TURULUNG; comuna Str. Principal18 sec. XVIIITURULUNG

  290 SM-II-m-B-05368 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat EGHEA; comuna Str. Principal73 1767CRAIDOROL

  291 SM-II-m-B-05369 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat UNIMT; comuna AC Str. Sus 50 1779

  292 SM-II-m-B-05370 Capela "Sf. Ioan Nepomuk sat URZICENI; comuna n cimitir 1772

  293 SM-II-m-B-05371 Biserica romano catolic"Aflarea Sfintei sat URZICENI; comuna Str. Cmin 180 1751

  294 SM-II-m-B-05372 CasAloisie Tutu sat VALEA VINULUI; comuna 179 sec. XIXVALEA VINULUI

  295 SM-II-m-B-05373 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil sat VAMA; comuna VAMA Str. Principal709 1840

  296 SM-II-m-B-05374 Biserica reformat sat VETI; comuna VETI Str. Principal89 1460

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 23

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  24/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  297 SM-II-m-B-05375 Biserica ortodox sat VEZENDIU; comuna TIREAM Str. Principal231 1700

  298 SM-II-m-B-05376 Biserica ortodox sat VIILE SATU MARE; comuna Str. Codrului 105 1839 - 1862VIILE SATU MARE

  299 SM-III-m-B-05377 Bustul lui Ioan Slavici municipiul SATU MARE Bd. CoandHenri n faa 1968Liceului economic

  300 SM-III-m-B-05378 Bustul lui Mihai Eminescu municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 5 n faa 1958colegiului "Mihai Eminescu"

  301 SM-III-m-B-05379 Bustul lui Mihai Eminescu municipiul SATU MARE Str. Eminescu Mihai 5 n 1951

  cldirea colegiului "Mihai302 SM-III-m-B-05380 Bustul dr. Luko Bela municipiul SATU MARE Piaa Eroilor Revoluiei 1941

  303 SM-III-m-A-05381 Statuia lui Vasile Lucaciu municipiul SATU MARE Piaa Libertii Parc 1936

  304 SM-III-m-A-05382 Monumentul ostaului romn oraCAREI Bd. 25 Octombrie 1964

  305 SM-III-m-B-20252 Cas, azi grdini municipiul SATU MARE Str. Slavici Ioan 4 sec. XIX

  306 SM-IV-m-B-05383 Monumentul ostaului sovietic municipiul SATU MARE n cimitirul Eroilor

  307 SM-IV-m-B-05384 Capela dr. Luko Bela municipiul SATU MARE Str. Cimitirului 2 1936

  308 SM-IV-m-B-05385 Atelierul graficianului Erds Paul municipiul SATU MARE Pasajul Dacia nc. sec. XX

  309 SM-IV-m-B-05386 Casa i atelierul pictorului Aurel Popp municipiul SATU MARE Str. Popp Aurel 11 nc. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 24

 • 5/28/2018 Satu-mare Monumente Istorice

  25/25

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adres Datare

  310 SM-IV-m-B-05387 Casa n care s-a nscut fruntaul sat APA; comuna APA Str. Lucaciu Vasile 9 nc. sec. XIXmemorandist dr .Vasile Lucaciu

  311 SM-IV-m-B-05388 Casa n care s-a nscut poetul Kolcsey sat SUCA; comuna SUCA Str. Principal38 a doua jum. sec. XVIIIFerenc

  MINISTERUL CULTURII I CULTELORINSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 25