Manual Ford

57
49 Comenzi climatizare ÎNCĂLZIRE, VENTILAŢIE ŞI AER CONDIŢIONAT Schimbul de aer cu exteriorul Aerul exterior Aerul exterior intră prin fantele de admisie aer aflate în faţa parbrizului, în sistemul de încălzire, ventilaţie şi cel de aer condiţionat şi de aici în interiorul vehiculului. Curăţaţi întotdeauna fantele de admisie a aerului de zăpadă, frunze, etc. pentru a permite sistemului să funcţioneze eficient. Aerul exterior intră prin orificiile de ventilaţie aflate în spatele habitaclului şi portbagajului, și iese din vehicul prin fantele de admisie aer din spate. O încărcare excesivă a portbagajului va reduce fluxul de aer, determinând astfel aburirea geamurilor.

description

Manual ford focus c max 2004 /

Transcript of Manual Ford

Page 1: Manual Ford

49

Comenzi climatizare

ÎNCĂLZIRE, VENTILAŢIE ŞI AER CONDIŢIONAT

Schimbul de aer cu exteriorulAerul exteriorAerul exterior intră prin fantele de admisie aer afl ate în faţa parbrizului, în sistemul de încălzire, ventilaţie şi cel de aer condiţionat şi de aici în interiorul vehiculului.Curăţaţi întotdeauna fantele de admisie a aerului de zăpadă, frunze, etc. pentru a permite sistemului să funcţioneze efi cient.Aerul exterior intră prin orifi ciile de ventilaţie afl ate în spatele habitaclului şi portbagajului, și iese din vehicul prin fantele de admisie aer din spate. O încărcare excesivă a portbagajului va reduce fl uxul de aer, determinând astfel aburirea geamurilor.

Page 2: Manual Ford

50

Comenzi climatizareRecircularea aeruluiCând selectaţi funcţia de recirculare a aerului, doar aerul din habitaclu va fi pus în circulaţie. Aerul exterior nu va pătrunde în vehicul.Selectaţi funcţia de recirculare a aerului pentru a opri intrarea mirosurilor neplăcute din exterior şi pentru a răcori interiorul vehiculului mai repede.Geamurile se vor aburi mult mai repede, când este selectată funcţia de recirculare a aerului. Comutaţi cât mai repede posibil pe aer exterior sau pe aer condiţionat.Notă: Nu se recomandă utilizarea funcţiei de recirculare a aerului pentru mai mult de 30 de minute, deoarece nu se va produce nici un schimb de aer.

Filtrul de habitacluFiltrul de habitaclu previne intrarea în vehicul a celor mai periculoase particule, cum ar fi polenul, căderile de pulberi industriale şi praful de pe drum. Filtrul cu carbon activ înlătură, de asemenea mirosurile neplăcute.Într-o spălătorie auto automată, ar trebui să închideţi ventilatorul, pentru a preveni colectarea depunerilor de ceară de către filtru.Filtrul de habitaclu va trebui înlocuit la intervalele de service indicate în Certificatul de Garanţie şi Ghidul de Service.

Page 3: Manual Ford

51

Comenzi climatizare

Fante (reglabile) pentru dezgheţarea / dezaburirea geamurilor laterale

Fante pentru dezgheţare / dezaburire

Fante de aerisire centrale (reglabile)

Fante de aerisire laterale(reglabile)

Sistemul de încălzire, ventilaţie şi de aer condiţionatSistemul de încălzire, ventilaţie şi de aer condiţionat controlează cantitatea de aer care intră în interiorul vehiculului, distribuţia de aer şi încălzirea sau răcirea aerului. Acest sistem este localizat în spatele panoului de bord şi poate fi operat utilizând butoanele de comandă.

VentilaţiaMotorul sistemului de ventilaţie absoarbe aerul din exterior sau pe cel recirculat şi îl direcţionează în interiorul vehiculului. Cantitatea şi modul de distribuţie a aerului pot fi reglate.Notă: Sistemul de ventilaţie emite un zgomot specifi c. Acest lucru este normal şi trebuie ignorat.

Page 4: Manual Ford

52

Comenzi climatizareÎncălzireaAerul este trecut printr-un schimbător de căldură unde este încălzit. Temperatura poate fi reglată.Notă: Efectul de încălzire depinde de temperatura lichidului de răcire şi, prin urmare, sistemul de încălzire este efi cient numai când motorul este cald.

Aer condiţionatAerul este trecut prin schimbătorul de căldură al lichidului de răcire, unde este răcit, dacă sistemul de aer condiţionat este activat. În plus, sistemul de aer condiţionat extrage umiditatea din aerul răcit pentru a împiedica aburirea geamurilor.Condensul rezultat este orientat către exteriorul vehiculului. Prin urmare, este normal dacă observaţi formarea unei mici băltoace de apă sub vehiculul, când acesta este parcat.Notă: Sistemul de aer condiţionat funcţionează numai când temperatura exterioară este peste +5°C, când motorul şi ventilatorul sunt pornite.

Când este pornit, sistemul de aer condiţionat foloseşte energie de la motor. Acest lucru va avea

ca urmare un consum suplimentar de combustibil. Pentru a economisi energie şi a reduce consumul de combustibil, opriţi sistemul de aer condiţionat când nu mai este necesar sau selectaţi funcţia de recirculare a aerului. Închideţi complet toate geamurile.

Page 5: Manual Ford

53

Note generale privind controlul sistemului de climatizare, în interiorul vehicululuiPentru a încălzi interiorul vehiculului în mod eficient, aerul încălzit trebuie orientat spre zona de sub bord. Deoarece acest lucru ar putea determina aburirea geamurilor pe vreme rece sau umedă, o parte din cantitatea de aer trebuie orientată spre parbriz şi geamurile laterale.Pentru a răci interiorul vehiculului în mod eficient, aerul răcit trebuie orientat spre nivelul feţei pasagerilor.Aceste setări asigură cea mai confortabilă climatizare pentru ocupanţii vehiculului – „un efect răcoros la nivelul capului şi unul cald la nivelul picioarelor”.

Comenzi climatizare

Page 6: Manual Ford

54

Comenzi climatizare

COMENZI

Buton de reglare temperaturăReglaţi după caz.Notă: Efectul de încălzire depinde de temperatura lichidului de răcire şi, prin urmare, sistemul de încălzire este efi cient numai când motorul este cald.Notă: Când temperatura este setată la maximum, sistemul auxiliar de încălzire este activat automat, dacă este necesar. Activarea sistemului este indicată printr-un mesaj afi şat pe ecranul din grupul de instrumente (AUX. HEATER XXX%).Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Centrul de Mesaje din capitolul Sistemele de informaţii ale vehiculului, de la pagina 27 şi Sisteme suplimentare de încălzire, de la pagina 72.

VentilatorVentilatorul este oprit când butonul se afl ă în poziţia 0.Pentru a creşte viteza ventilatorului, selectaţi un număr mai mare pe butonul ventilatorului.Dacă ventilatorul este oprit, în anumite condiţii de vreme, parbrizul ar putea să se aburească.

Temperatura

Rece Cald

Page 7: Manual Ford

55

Comenzi climatizareButon de control distribuţie aerDirecţionează fl uxul de aer după cum urmează:

ParbrizTot fl uxul de aer este direcţionat spre parbriz, pentru dezgheţarea acestuia. Acest buton dezactivează automat funcţia de recirculare a aerului. Dacă este necesar, suplimentaţi efectul de dezaburire/dezgheţare, utilizând sistemul de încălzire a parbrizului.de încălzire a parbrizului.

Zona de sub bord/parbrizFluxul de aer principal este direcţionat spre parbriz și spre zona de sus a bordului.

Zona de sub bordTot fl uxul de aer este direcţionat către zona de sub bord. Doar o mică parte din fl uxul de aer este direcţionat spre parbriz şi dispozitivele de dezaburire laterale.şi dispozitivele de dezaburire laterale.

Nivelul feţei/zona de sub bordFluxul de aer principal este direcţionat spre nivelul feţei şi spre zona de sub bord şi doar o mică parte din acesta este orientat spre parbriz. Utilizaţi această setare în condiţii de vreme rece.setare în condiţii de vreme rece.

Nivelul feţeiTot fl uxul de aer este direcţionat spre exterior prin fantele de aerisire centrale şi laterale.În această poziţie, fantele de aerisire centrale şi laterale pot fi deschise complet.Cantitatea şi direcţia de orientare a fl uxului de aer pot fi reglate de la fantele de aerisire centrale şi laterale.

Page 8: Manual Ford

56

Comenzi climatizare Nivelul feţei/parbriz

Fluxul de aer principal este direcţionat spre nivelul feţei şi spre parbriz.Poziţii combinateButonul de distribuţie a aerului poate fi setat la orice poziţie între simboluri, pentru un control mai precis.Recircularea aeruluiApăsaţi butonul pentru a comuta între modul de admisie aer din exterior şi modul de recirculare a aerului din interiorul vehiculului. Lampa indicatoare din buton indică activarea funcţiei de recirculare a aerului.Dezgheţarea / dezaburirea rapidă a parbrizuluiSelectaţi temperatura maximă, treceţi butonul de control a distribuţiei aerului în poziţia , şi ventilatorul pe viteză maximă. După o secundă, aceste setări vor determina dezactivarea automată a funcţiei de recirculare a aerului. Dacă este necesar, activaţi funcţia de încălzire a parbrizului şi lunetei. După dezgheţare/dezaburire, treceţi butonul în poziţia dezaburire, treceţi butonul în poziţia

sau dezaburire, treceţi butonul în poziţia

, pentru a obţine o distribuţie confortabilă a fl uxului de aer în interiorul vehiculului. Reglaţi temperatura şi fl uxul de aer după dorinţă.Această poziţie este destinată exclusiv pentru dezgheţarea / dezaburirea rapidă şi nu se recomandă utilizarea pe perioade mai lungi de timp.

Page 9: Manual Ford

57

Comenzi climatizare

Încălzirea rapidă a interiorului vehicululuiImediat ce motorul a atins temperatura de funcţionare, treceţi butonul de control a distribuţiei aerului la poziţia de funcţionare, treceţi butonul de control

. Setaţi ventilatorul pe viteză maximă. O parte foarte mică a fl uxului de aer va fi direcţionată spre parbriz şi geamurile laterale, pentru a împiedica îngheţarea sau aburirea geamurilor.

Poziţia adecvată pe vreme receDacă fl uxul de aer cu butonul în poziţia Dacă fl uxul de aer cu butonul în poziţia

nu este sufi cient pentru a dezaburi geamurile, selectaţi poziţia

nu este sufi cient pentru a dezaburi . În funcţie

de temperatura exterioară, ar putea fi necesară poziţionarea butonului între necesară poziţionarea butonului între

şi . Închideţi fantele de aerisire centrale şi deschideţi-le pe cele laterale pentru a ajuta la dezaburirea geamurilor laterale. Reglaţi viteza ventilatorului şi temperatura pentru a asigura o atmosferă interioară confortabilă.

VentilaţiaSetaţi butonul de control al distribuţiei aerului în poziţia Setaţi butonul de control al distribuţiei

sau Setaţi butonul de control al distribuţiei

. Setaţi ventilatorul în orice poziţie. Deschideţi fantele centrale şi laterale de admisie a aerului conform preferinţelor pasagerilor.

Page 10: Manual Ford

58

Comenzi climatizare

AER CONDIŢIONAT MANUALCantitatea, temperatura şi modul de distribuţie a aerului pot fi reglate, utilizând butoanele de control. Setările pot fi reglate manual, în funcţie de condiţiile de vreme, pentru a menţine nivelul de confort şi pentru a preveni aburirea geamurilor. Consultaţi secţiunea precedentă.Pentru funcţii suplimentare ale Comenzii Duble Automate a Temperaturii (în funcţie de echipamentul cu care este dotat vehiculul), consultaţi secţiunea Comanda Dublă Automată a Temperaturii, de la pagina 62.

Page 11: Manual Ford

59

Comenzi climatizarePornirea sistemului de aer condiţionatPentru a activa efectul de răcire, apăsaţi butonul A/C. Lampa indicatoare din buton confi rmă funcţionarea sistemului.Dacă ventilatorul este oprit, sistemul de aer condiţionat se va opri. Când ventilatorul este din nou pornit, sistemul de aer condiţionat se va reactiva automat.Pentru a opri sistemul de aer condiţionat, apăsaţi din nou butonul A/C. Consultaţi nota din secţiunea Sistemul de încălzire, ventilaţie şi de aer condiţionat, de la pagina 52.Oprirea aerului condiţionat poate determina reducerea nivelului de confort şi, în anumite situaţii, poate provoca aburirea geamurilor.

Page 12: Manual Ford

60

Comenzi climatizare

Recircularea aerului când aerul condiţionat este opritSetarea modului de recirculare a aerului ar trebui utilizată, în primul rând, în cazul intrării mirosurilor neplăcute din exterior. Geamurile se vor aburi mult mai repede, când este selectată funcţia de recirculare a aerului. Comutaţi cât mai repede posibil pe aer exterior sau pe aer condiţionat, dacă temperatura exterioară depăşeşte +5 °C.

Răcirea cu aer din exteriorPe vreme cu temperaturi exterioare foarte ridicate, activaţi sistemul de aer condiţionat şi dezactivaţi modul de recirculare a aerului. Porniţi ventilatorul şi treceţi butonul de control temperatură în poziţia Cold (rece). Reglaţi modul de distribuţie a aerului conform preferinţelor pasagerilor.

Răcirea rapidă a interiorului vehicululuiPe vreme cu temperaturi exterioare foarte ridicate, activaţi sistemul de aer condiţionat. Porniţi ventilatorul. Treceţi butonul de control temperatură în poziţia Cold (rece). Setaţi modul de distribuţie a aerului conform preferinţelor pasagerilor.Pe vreme cu grad de umiditate foarte ridicat şi pentru a mări la maximum efectul de răcire, activaţi, de asemenea, funcţia de recirculare a aerului şi setaţi ventilatorul pe viteză maximă.

Page 13: Manual Ford

61

Dezgheţarea / dezaburirea parbrizuluiSetaţi butonul de control al distribuţiei aerului în poziţia . Aerul exterior va pătrunde în vehicul. Atâta timp cât butonul de distribuţie a aerului este setat la poziţia , după o secundă, aerul condiţionat va porni automat. Asiguraţi-vă că ventilatorul este pornit. Lampa de control din butonul A/C se aprinde pe durata procesului de dezgheţare / dezaburire.Sistemul de aer condiţionat şi modul de recirculare a aerului pot fi activate şi dezactivate, atâta timp cât butonul de control al distribuţiei aerului este setat la poziţia .

Poziţia adecvată pe vreme caldă sau cu temperaturi moderatePorniţi aerul condiţionat şi setaţi ventilatorul la o viteză inferioară. Treceţi butonul de control temperatură în poziţia Cold (rece). Dacă fl uxul de aer este prea rece, selectaţi o temperatură mai mare. Amestecul de aer încălzit şi răcit se va regla la temperatura dorită.Setaţi modul de distribuţie a aerului conform preferinţelor pasagerilor.

Reducerea umidităţii aerului în poziţia Reducerea umidităţii aerului în

Aerul condiţionat extrage umiditatea din aer iar geamurile se vor dezaburi mai rapid. Porniţi aerul condiţionat, pentru a ajuta la dezaburirea geamurilor pe vreme umedă, atunci când temperatura depăşeşte +5°C.

Comenzi climatizare

Page 14: Manual Ford

62

Comenzi climatizare

Comandă Dublă Automată a TemperaturiiComanda Dublă Automată a Temperaturii menţine în mod automat temperatura interioară selectată.Temperatura, cantitatea şi modul de distribuţie a fl uxului de aer sunt controlate automat şi reglate, conform condiţiilor de conducere şi de vreme. Apăsând o singură dată pe butonul AUTO, veţi activa modul AUTO.

Page 15: Manual Ford

63

Se recomandă setarea sistemului, pentru toate anotimpurile, la 22 °C şi modul AUTO (cu sistemul de aer condiţionat activat). Aceste setări reprezintă cel mai bun mod de a atinge şi a menţine o climatizare confortabilă în vehicul şi pentru a preveni aburirea geamurilor.Setările individuale pot fi reglate după cum este necesar. Totuşi, se recomandă să reglaţi doar temperatura şi să lăsaţi sistemul în modul AUTO. Sensibilitatea dumneavoastră la temperatură poate varia. Prin urmare, se recomandă să reglaţi temperatura pentru a corecta orice reducere a nivelului de confort.Evitaţi reglarea setărilor, atunci când în interiorul vehiculului temperatura este extrem de ridicată sau scăzută. Comanda Dublă Automată a Temperaturii se reglează în mod automat în funcţie de circumstanţele curente.Pentru ca sistemul să funcţioneze corect, fantele de aerisire centrale şi laterale trebuie să fie deschise complet.Senzorul care măsoară temperatura interioară este plasat pe latura consolei centrale. Senzorul de căldură este amplasat pe panoul de bord. Aceşti senzori nu trebuie acoperiţi cu nici un obiect.

Comenzi climatizare

Page 16: Manual Ford

64

Comenzi climatizareLa temperaturi exterioare scăzute, când sistemul este în modul AUTO, fl uxul de aer va fi orientat spre parbriz şi geamurile laterale, atâta timp cât motorul este rece.Notă: În manualul separat este furnizată o descriere a Sistemului de Navigaţie DVD Ford în combinaţie cu Comanda Dublă Automată a Temperaturii.

Setarea temperaturiiButonul albastru: temperatură mai scăzută. Butonul roşu: temperatură mai mare.Temperatura poate fi setată, utilizând butoanele, între 16 °C şi 28 °C, în trepte de 0,5 °C. În poziţia LO (sub 16 °C) sistemul va comuta pe modul răcire permanentă, în poziţia HI (peste 28°C), va comuta pe modul încălzire permanentă şi nu va regla o temperatură stabilă.Pentru a comuta între grade „Celsius şi Fahrenheit”, consultaţi sub-secţiunea Unităţi de Măsură din secţiunea Centrul de Mesaje, de la pagina 40.

Modul DUAL (Dublu)În modul AUTO, setările temperaturii pentru latura şoferului şi latura pasagerului din faţă sunt conectate. Dacă temperatura este reglată utilizând butoanele de pe partea şoferului, setările se vor regla conform aceloraşi comenzi şi pe latura pasagerului din faţă. În modul DUAL (Dublu), în partea dreaptă a afi şajului va apărea mesajul DUAL.

Page 17: Manual Ford

65

Comenzi climatizareSetări diferite de temperatură pentru partea şoferului şi a pasagerului din faţăApăsaţi butoanele de reglare a temperaturii de pe latura pasagerului din faţă, pentru a selecta temperatura dorită. Temperatura pentru latura şoferului va rămâne neschimbată. Setările temperaturii pentru fi ecare parte sunt afi şate pe ecran şi mesajul DUAL va dispărea de pe afi şaj. Este posibil să setaţi o diferenţă de temperatură de 4 °C.Dacă una din cele două părţi este setată pe HI sau LO, ambele vor fi setate pe HI sau LO.

Pentru a activa / dezactiva modul Dual (Dublu)Pentru a activa şi dezactiva modul DUAL, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul AUTO, timp de cel puţin două secunde. Dacă sistemul se afl a în modul DUAL, mesajul DUAL va dispărea de pe afi şaj.Temperaturile de pe parte şoferului şi a pasagerului din faţă pot fi acum reglate independent una de cealaltă.Pentru a reveni la modul DUAL, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul AUTO, timp de cel puţin două secunde. Mesajul DUAL reapare pe afi şaj şi temperatura de pe partea pasagerului din faţă se va regla după temperatura şoferului.

Page 18: Manual Ford

66

Comenzi climatizareOperarea manuală a Comenzii Electronice Automate a TemperaturiiDacă modul de control automat nu atinge nivelul de confort dorit, setările sistemului pot fi reglate manual. Sistemul va continua să menţină în mod automat temperatura interioară selectată.Reglarea manuală a setărilor limitează funcţionarea automată a Comenzii Duble Automate a Temperaturii şi poate determina reducerea nivelului de confort.VentilatorApăsaţi butonul pentru a intensifi ca viteza ventilatorului.Apăsaţi butonul pentru a reduce viteza ventilatorului.Modul de setare al ventilatorului este indicat în partea dreaptă a afi şajului.Pentru a reveni la modul AUTO, apăsaţi butonul AUTO.

Distribuţie aerPentru a regla modul de distribuţie a aerului, apăsaţi pe butonul dorit. Lampa indicatoare din buton indică funcţionarea modului distribuţie aer. Orice combinaţie de setări, , şi pot fi selectate simultan.

ParbrizToate fl uxurile de aer sunt direcţionate spre parbriz şi spre fantele pentru dezgheţare / dezaburire geamuri laterale.

Page 19: Manual Ford

67

Comenzi climatizare

Nivelul feţeiToate fl uxurile de aer sunt direcţionate spre zona de la nivelul feţei.

Zona de sub bordToate fl uxurile de aer sunt direcţionate spre zona de sub bord.

Modul poate fi selectat cu sau fără pornirea aerului condiţionat şi în combinaţie cu sau . Această setare poate fi , de asemenea, selectată în combinaţie cu modul de recirculare a aerului. Când se selectează , , şi

se dezactivează automat iar aerul condiţionat porneşte. Aerul exterior va pătrunde în vehicul. Modul de recirculare a aerului nu poate fi selectat.

Dezgheţarea / dezaburirea parbrizuluiSetaţi butonul de control al distribuţiei aerului în poziţia . Aerul exterior va pătrunde în vehicul. Aerul condiţionat va fi selectat automat. Atâta timp cât butonul de distribuţie a aerului este setat la poziţia , modul de recirculare a aerului nu mai poate fi selectat. Viteza ventilatorului şi funcţia de reglare a temperaturii vor fi selectate automat şi nu vor putea fi reglate manual.Ventilatorul va fi setat la viteză mare iar temperatura la poziţia HI.

Page 20: Manual Ford

68

Comenzi climatizareSistemul auxiliar de încălzire va porni automat, dacă va fi necesar. Activarea sistemului este indicată printr-un mesaj afi şat pe ecranul din grupul de instrumente (AUX. HEATER XXX%). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Centrul de Mesaje din capitolul Sistemele de informaţii ale vehiculului, de la pagina 27. Când se selectează , sistemul de încălzire a parbrizului şi lunetei se activează automat şi se dezactivează după o scurtă perioadă de timp.Pentru a reveni la modul AUTO, apăsaţi butonul AUTO sau butonul (ele) a cărui (a căror) lampă indicatoare este aprinsă.

Activarea / dezactivarea sistemului de aer condiţionatPentru a dezactiva aerul condiţionat, apăsaţi butonul A/C. Mesajul ECO va apărea pe afi şaj.Oprirea aerului condiţionat poate determina reducerea nivelului de confort şi, în anumite situaţii, poate provoca aburirea geamurilor.Reporniţi aerul condiţionat, apăsând pe butonul A/C, când temperatura interioară este prea mare sau geamurile încep să se aburească.

Recircularea aeruluiApăsaţi butonul pentru modul de recirculare a aerului, pentru a comuta între acesta şi modul de admisie aer din exterior. Lampa indicatoare din buton se aprinde pe durata funcţionării.

Page 21: Manual Ford

69

Comenzi climatizareControlul automat de recirculare a aeruluiCând sistemul este în modul AUTO şi temperatura interioară şi cea exterioară sunt destul de ridicate, sistemul de control al climatizării selectează automat modul de recirculare a aerului, pentru a creşte viteza de răcire a interiorului vehiculului.Odată ce temperatura selectată este atinsă, sistemul va comuta automat pe modul de admisie aer din exterior. Lampa indicatoare din buton nu se aprinde pe durata funcţionării automate.

Dezactivarea Comenzii Duble Automate a TemperaturiiApăsaţi OFF pentru a dezactiva Comanda Dublă Automată a Temperaturii. Setarea va rămâne înregistrată.Sistemul de încălzire, ventilaţie şi de aer condiţionat vor fi dezactivate şi va fi selectat modul de recirculare a aerului. Această setare va determina reducerea nivelului de confort şi poate provoca aburirea geamurilor.Notă: Această setare este recomandată exclusiv atunci când conduceţi cu geamurile şi / sau cu trapa de acoperiş deschise. Astfel se asigură faptul că funcţia automată nu afectează fl uxul de aer suplimentar ce pătrunde pe geamuri şi / sau trapa de acoperiş.Apăsaţi orice buton pentru a reactiva sistemul.

Page 22: Manual Ford

70

Comenzi climatizare

PARBRIZUL ŞI LUNETA ÎNCĂLZITEAcest sistem este utilizat pentru dezgheţarea sau dezaburirea rapidă a parbrizului sau lunetei. Ar trebui pornit numai când este necesar.

Page 23: Manual Ford

71

Butonul pentru încălzirea parbrizuluiSistemul funcţionează numai când motorul este pornit. Apăsaţi pe buton pentru a porni/opri. Lampa indicatoare din buton indică funcţionarea sistemului.Sistemul de încălzire se opreşte automat, după o scurtă perioadă de timp.Acest sistem ar trebui pornit numai când este necesar.

Butonul pentru încălzirea luneteiCuplaţi mai întâi contactul.Apăsaţi pe buton pentru a porni/opri. Lampa indicatoare din buton indică funcţionarea sistemului.La unele modele, oglinzile retrovizoare exterioare, acţionate electric, au un element de încălzire pentru dezaburirea sau dezgheţarea sticlei. Acest sistem funcţionează când sistemul de încălzire a lunetei este pornit.Sistemul de încălzire se opreşte automat, după aproximativ 14 minute.

Comenzi climatizare

Page 24: Manual Ford

72

Comenzi climatizareSISTEME SUPLIMENTARE DE ÎNCĂLZIRE

Sistemului de încălzire auxiliar programabil (opţional)Sistemul de încălzire auxiliar programabil funcţionează independent de sistemul de încălzire al vehiculului, încălzind circuitul lichidului de răcire motor. Acest sistem este alimentat cu combustibil din rezervorul vehiculului.

Sistemul auxiliar de încălzire, programabil, nu trebuie pus în funcţiune în spaţii închise, în incinta benzinăriilor sau în apropierea surselor de vapori de combustibil sau praf.

Sistemul auxiliar de încălzire, programabil, poate fi pus în funcţiune când motorul este pornit sau oprit.

Notă: Sistemul auxiliar de încălzire, programabil, va funcţiona exclusiv dacă în rezervor există cel puţin 7.5 litri de combustibil.

Este posibil ca în momentul în care sistemul auxiliar de încălzire, programabil este activat, de sub laturile vehiculului să iasă gaze de eşapament. Acest lucru este absolut normal.Utilizat corect, acest sistem auxiliar oferă următoarele avantaje:• Preîncălzeşte interiorul vehiculului.• Nu permite geamurilor să îngheţe, în caz de temperaturi sub 0 °C şi previne formarea condensului.• Evită pornirea motorului la rece şi permite acestuia să atingă mai repede temperatura de funcţionare.

Sistemul de încălzire auxiliar programabil poate fi utilizat, de asemenea, şi în timpul conducerii, pentru a sprijini sistemul de încălzire al vehiculului, încălzind interiorul mai repede.

Programarea sistemului de încălzire auxiliarSistemul de încălzire auxiliar se programează, utilizând Centrul de Mesaje.Notă: Odată ce acest sistem a realizat un ciclu de încălzire, următorul orar programat al sistemului va fi îndeplinit doar dacă motorul vehiculului a fost pornit în acest interval de timp. Această funcţie previne descărcarea bateriei.Pentru detalii privind modul de setare a intervalelor de încălzire, vă rugăm consultaţi secţiunea Centrul de Mesaje, de la pagina 27.

Page 25: Manual Ford

73

Sistem auxiliar de încălzire – motoare diesel (în funcţie de ţară)Sistemul auxiliar de încălzire cu motorină (sistem electric de încălzire PTC) ajută la încălzirea motorului şi a habitaclului, la vehiculele cu motoare diesel. Acesta porneşte sau se opreşte automat, în funcţie de temperatura exterioară, temperatura lichidului de răcire şi capacitatea de încărcare a alternatorului.Când sistemul de încălzire auxiliar cu motorină funcţionează, pe afi şajul Centrului de Mesaje apare un mesaj. Valoarea procentuală menţionată în partea de jos a afi şajului indică performanţa de încălzire curentă.

Sistem de încălzire cu combustibilSistemul de încălzire cu combustibil ajută la încălzirea motorului şi a habitaclului, la vehiculele cu motoare pe benzină sau motorină. Acesta porneşte sau se opreşte automat, în funcţie de temperatura exterioară, temperatura lichidului de răcire, cu excepţia cazului când a fost dezactivat de către şofer.Când sistemul de încălzire cu combustibil funcţionează, pe afi şajul Centrului de Mesaje apare un mesaj. Valoarea procentuală menţionată în partea de jos a afi şajului indică performanţa de încălzire curentă.Sistemul de încălzire cu combustibil poate fi dezactivat utilizând Centrul de Mesaje. Consultaţi secţiunea Centrul de Mesaje, de la pagina 27.

Comenzi climatizare

Page 26: Manual Ford

74

Lumini

LUMINI EXTERIOARE

Butonul pentru luminile exterioareUn semnal sonor se va auzi dacă uşa şoferului este deschisă şi luminile exterioare sunt aprinse, atunci când motorul este decuplat.

Vehicul fără funcţie de control

automat al farurilor

Vehicul cu funcţie de control automat

al farurilor

Page 27: Manual Ford

75

Lumini

Lumini stinsePoziţia neutră.

Lămpile laterale şi de poziţie spateRotiţi o poziţie, în sens orar.

FaruriRotiţi două poziţii, în sens orar , cu contactul cuplat.Direcţia unghiului farurilor trebuie să fi e modifi cată conform conducerii pe partea stângă sau dreaptă a şoselei. Vă rugăm să consultaţi un specialist. Se recomandă atelierele autorizate Ford.

Lumini de parcareÎmpingeţi în interior butonul şi rotiţi în sens antiorar.

Page 28: Manual Ford

76

Lumini

Funcţia de control automat al farurilor, AUTO

Rotiţi trei poziţii, în sens orar.Când butonul este setat la poziţia AUTO, farurile cu fază scurtă se vor aprinde şi se vor stinge automat în funcţie de lumina exterioară. Funcţia de control automat al farurilor este activată numai când contactul este cuplat (poziţia II).

Această dotare este un sistem auxiliar care nu este destinat să elibereze şoferul

de responsabilitatea sa cu privire la luminile exterioare ale vehiculului.

Notă: În modul AUTO, faza lungă poate fi activată doar atunci când funcţia de control automat al farurilor a efectuat deja aprinderea farurilor.În modul AUTO, dacă se selectează faza lungă şi funcţia de control automat stinge farurile, faza lungă va fi , de asemenea, dezactivată. Data următoare, farurile se vor aprinde automat, şi se vor aprinde cu faza scurtă. Faza lungă trebuie selectată din nou, trăgând de maneta multifuncţională, spre volan. Consultaţi secţiunea Maneta multifuncţională, de la pagina 80.Notă: Aprinderea lămpilor de ceaţă faţă sau spate, când butonul luminilor exterioare este setat pe modul AUTO, nu este posibilă. Pentru a aprinde lămpile de ceaţă din faţă şi / sau spate, aprindeţi farurile setând butonul la poziţia .

Page 29: Manual Ford

77

Lumini

Faruri de ceaţă faţă

Aprindeţi farurile (poziţia ) şi deplasaţi spre exterior butonul de comandă, o poziţie.

Lampa de control se va aprinde când farurile de ceaţă faţă funcţionează. Farurile de ceaţă faţă ar trebui utilizate numai când vizibilitatea este considerabil redusă de ceaţă, zăpadă sau ploaie.

Farurile de ceaţă faţă şi

spate

Aprindeţi farurile (poziţia ) şi deplasaţi spre exterior butonul de comandă, două poziţii.La vehiculele care nu sunt echipate cu faruri de ceaţă faţă butonul de comandă poate fi rotit spre exterior doar o singură poziţie.

Ambele lămpi de control din panoul de bord se vor aprinde când farurile de ceaţă faţă şi spate funcţionează.

Farurile de ceaţă spate trebui utilizate numai când vizibilitatea este redusă la mai puţin de 50 m şi nu trebuie

utilizate atunci când plouă sau ninge.

Page 30: Manual Ford

78

Lumini

Reostat de iluminare panou de bordAcesta poate fi reglat pentru a varia intensitatea iluminării panoului de bord. Funcţionează doar atunci când luminile exterioare sunt aprinse.

Buton de reglare unghi faruriUnghiul fasciculului farurilor poate fi reglat în funcţie de sarcina vehiculului. Rotiţi în jos butonul de reglare, pentru a coborî nivelul fasciculului farurilor, şi în sus pentru a-l ridica.Tabelul de mai jos indică poziţiile butonului pentru diverse sarcini ale vehiculului.

Page 31: Manual Ford

79

LuminiVehicule fără funcţie de reglare pe înălţime faruri

Vehicule cu funcţie de reglare pe înălţime faruri

Poziţiile recomandate pentru butonul de reglare a unghiului farurilorSarcină

Poziţiile butonului

Număr de pasageri Sarcina portbagajului

Front seats Rear seats

1-2 - - 01-2 3 - 11-2 3 max.1 21 - max.1 32 3 max.1 4

1 Informaţii suplimentare pot fi găsite în secţiunea Greutatea vehiculului de la pagina 282. Poziţiile superioare ale butonului (+1) pot fi necesare la tractarea unei remorci.

Page 32: Manual Ford

80

Lumini

Maneta multifuncţionalăUrmătoarele funcţii vor putea fi activate doar atunci când contactul este cuplat.

SemnalizatoareSemnalizatorul de direcţie dreapta: Deplasaţi maneta în sus.Semnalizatorul de direcţie stânga: Deplasaţi maneta în jos.Când schimbaţi banda de rulare, deplasaţi scurt maneta în sus sau în jos şi semnalizatoarele de direcţie vor clipi de trei ori.

Maneta multifuncţionalăUrmătoarele funcţii vor putea fi activate doar atunci când contactul este cuplat.

SemnalizatoareSemnalizatorul de direcţie dreapta: Deplasaţi maneta în sus.Semnalizatorul de direcţie stânga: Deplasaţi maneta în jos.Când schimbaţi banda de rulare, deplasaţi scurt maneta în sus sau în jos şi semnalizatoarele de direcţie vor clipi de

Page 33: Manual Ford

81

LuminiFaza lungă / faza scurtăTrageţi maneta spre volan. Pentru a reveni la faza scurtă, trageţi din nou maneta spre volan.

Semnalizarea cu farurileTrageţi uşor maneta spre volan.

LUMINI INTERIOAREComutatorul pentru luminile interioare are trei poziţii: dezactivat, activat prin deschiderea uşii, activat.La unele modele, cu comutatorul în poziţia activat prin deschiderea uşii, luminile interioare vor rămâne aprinse pentru un timp, după cuplarea contactului sau după ce uşile au fost închise.De asemenea, luminile interioare şi lămpile de intrare situate sub oglinzile retrovizoare exterioare (dacă vehiculul este echipat) se aprind, atunci când uşa este deblocată (doar închiderea centralizată) fi e cu cheia, fi e cu telecomanda.Vehiculul este echipat cu o funcţie de economisire a curentului bateriei, care va stinge luminile interioare după aproximativ 10 minute, dacă aceste sunt aprinse şi contactul este decuplat. Pentru a aprinde din nou luminile, cuplaţi contactul (poziţia II) pentru scurt timp sau închideţi şi redeschideţi o uşă.

Dezactivat

Activat prin deschiderea

uşiiActivat

Dezactivat

Activat prin deschiderea

uşiiActivat

Page 34: Manual Ford

82

LuminiLămpi de lecturăSe aprind şi se sting prin acţionarea butoanelor separate de aprindere (on) şi stingere (off ).

Luminile oglinzilor de pe parasolareApăsaţi pentru a aprinde lumina. Apăsaţi pentru a stinge lumina.Când parasolarul este ridicat, de asemenea, lumina se stinge, automat.

Page 35: Manual Ford

83

Comenzile de pe coloana volanului

REGLAREA VOLANULUI

Nu reglaţi niciodată volanul când vehiculul este în mişcare.

Eliberaţi maneta de blocare pentru a regla înălţimea volanului şi distanţa sa faţă de şofer.Readuceţi maneta în poziţia iniţială, pentru a bloca volanul.Pentru detalii suplimentare privind aşezarea pe scaun în poziţie corectă , consultaţi capitolul Scaune, de la pagina 125.

Page 36: Manual Ford

84

Comenzile de pe coloana volanului

CLAXONULApăsaţi pe zona centrală a volanului.Claxonul poate fi acţionat şi atunci când nu este cuplat contactul.

BUTOANELE DE COMANDĂ ŞTERGĂTOR / SPĂLĂTOR DE PARBRIZUrmătoarele funcţii vor putea fi activate doar atunci când contactul este cuplat.Există două opţiuni pentru acţionarea ştergătorului de parbriz: ştergerea intermitentă sau ştergătoare automate (Autowipers).

ParbrizO singură trecere a ştergătorului peste parbrizDeplasaţi maneta în jos.

Ştergerea intermitentă(dacă vehiculul este dotat cu această opţiune)Deplasaţi maneta în sus, o poziţie.Butonul rotativ poate fi utilizat pentru a regla intervalul de ştergere intermitentă:1 = Interval de scurtă durată6 = Interval de durată extinsă

Page 37: Manual Ford

85

Comenzile de pe coloana volanuluiFuncţia de acţionare automată ştergătoare de parbriz (AUTO Autowipers)(dacă vehiculul este dotat cu această opţiune)Deplasaţi maneta în sus, o poziţie (poziţia AUTO).Când selectaţi această opţiune (Autowipers) sau când contactul este cuplat şi maneta de acţionare a ştergătoarelor este setată la poziţia AUTO, ştergătoarele vor efectua un singur ciclu de trecere peste parbriz, indiferent dacă acesta este ud sau uscat. Imediat, senzorul de ploaie va măsura în continuu cantitatea de apă de pe parbriz şi va regla în mod automat viteza ştergătoarelor de parbriz (ştergere intermitentă, normală sau cu viteză mare). Dacă maneta de acţionare a ştergătoarelor este setată la poziţia AUTO, dar parbrizul rămâne uscat, ştergătoarele nu vor efectua ciclul de trecere peste parbriz, până ce senzorul nu va detecta apă pe parbriz.Butonul rotativ poate fi utilizat pentru a regla sensibilitatea senzorului de ploaie:1 = Sensibilitate mare. Ştergătoarele vor trece peste parbriz în mod regulat, chiar şi când cantitatea de apă detectată este mică.6 = Sensibilitate scăzută. Ştergătoarele vor trece peste parbriz doar când cantitatea de apă detectată este mai mare.

Notă: Funcţia de acţionare automată a ştergătoarelor este destinată exclusiv pentru utilizarea în condiţii de vreme ploioasă şi prezintă o sensibilitate mare faţă de orice obiect care atinge parbrizul, în apropierea senzorului pentru ploaie. Obiecte cum ar fi murdăria, ceaţa

sau insectele care lovesc parbrizul în această zonă, pot provoca declanşarea ştergătoarelor, chiar şi atunci când parbrizul este mai cu seamă uscat.

În condiţii de ger, asiguraţi-vă că aţi dezgheţat complet parbrizul, înainte de a selecta funcţia de acţionare automată

a ştergătoarelor.

Dezactivaţi funcţia de acţionare automată a ştergătoarelor (Autowipers)

înainte de a intra într-o spălătorie auto.

Înlocuiţi lamele ştergătoarelor imediat ce încep să lase urme de apă şi pete sau

atunci când nu îndepărtează complet apa de pe parbriz. Dacă nu înlocuiţi lamele, senzorul de ploaie va detecta în continuare apă pe parbriz. Astfel ştergătoarele vor trece în continuu peste parbriz, deşi cea mai mare parte a acestuia este uscată.

Page 38: Manual Ford

86

Comenzile de pe coloana volanuluiŞtergere normalăDeplasaţi maneta în sus, două poziţii. Ştergere cu viteză mareDeplasaţi maneta în sus, trei poziţii.

Spălătorul de parbrizApăsaţi butonul din capătul manetei. Sistemul va funcţiona în acelaşi timp cu ştergătoarele de parbriz.Odată ce s-a încheiat ciclul spălare / ştergere, ştergătoarele se vor opri şi apoi vor mai executa un ciclu de trecere peste parbriz, pentru a-l curăţa.Acest buton va acţiona, de asemenea şi spălătorul pentru faruri, când acestea sunt aprinse (în funcţie de ţară şi echipamentul din dotarea vehiculului).După eliberarea butonului, ştergătoarele funcţionează pentru o scurtă perioadă de timp.

Nu acţionaţi spălătorul de parbriz mai mult de 10 secunde, o dată, şi niciodată atunci când rezervorul

acestuia este gol.

Page 39: Manual Ford

87

Comenzile de pe coloana volanuluiLuneta

Ştergerea intermitentăTrageţi maneta spre volan.

Pornire automată a ştergătorului de lunetă la mersul în marşarierDacă nu este selectată nici o funcţie normală de acţionare a ştergătorului de lunetă, dar ştergătoarele de parbriz sunt setate pe modul de ştergere intermitentă, normală sau cu viteză mare, când este selectată treapta de marşarier, ştergătorul de lunetă se va sincroniza cu intervalul de ştergere al ştergătoarelor de parbriz (intermitentă sau normală).

Spălătorul de lunetăTrageţi maneta mai mult, pentru a acţiona spălătorul de lunetă. Spălătorul va acţiona în acelaşi timp cu ştergătorul de lunetă. După eliberarea manetei, ştergătorul mai funcţionează încă, pentru o scurtă perioadă de timp.

Nu acţionaţi spălătorul de lunetă mai mult de 10 secunde, o dată, şi niciodată atunci când rezervorul

acestuia este gol.

Page 40: Manual Ford

88

Comenzile de pe coloana volanuluiSATELIT COMADĂ PENTRU SISTEMUL AUDIOSelectaţi modul radio, CD sau casetofon, pe aparatul de radio.Funcţiile următoare pot fi activate folosind telecomanda:

VolumulAmplifi care volum: Apăsaţi butonul de sus, de pe spatele telecomenzii.Reducere volum: Apăsaţi butonul de jos, de pe spatele telecomenzii.

CăutareÎn modul radio, deplasaţi maneta în sus sau în jos, pentru a localiza în banda de frecvenţe următorul sau precedentul post de radio.În modul CD, deplasaţi maneta în sus sau în jos, pentru a selecta pista următoare sau precedentă.

Page 41: Manual Ford

89

Comenzile de pe coloana volanuluiFuncţia de căutare în memorie sau schimbare a unui CD• Apăsaţi scurt butonul din lateral:În modul radio, acesta va localiza următorul post de radio pre-setat.În modul CD, acest buton va selecta următorul CD, dacă sistemul audio are montat un schimbător de CD-uri.

Anularea unui mesaj despre trafi c• Apăsaţi scurt butonul din lateral, în toate modurile, pentru a anula un mesaj despre trafi c, în momentul emiterii.

Selectarea gamei de undeÎn modul radio, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din lateral, pentru a schimba gama de unde.

Comanda VocalăPentru a selecta sau deselecta funcţia de comandă vocală, apăsaţi pe butonul de sus.

Pentru detalii privind modul de funcţionare al sistemului audio, vă rugăm consultaţi Ghidul Audio.

Page 42: Manual Ford

90

Comenzile de pe volan

CONTROLUL AUTOMAT AL VITEZEI

Sistemul de control automat al vitezei nu ar trebui utilizat în condiţii de trafi c aglomerat,

pe şosele în serpentină sau pe carosabil alunecos.

Pentru activareApăsaţi butonul ON.Sistemul de control automat al vitezei nu va funcţiona, până ce vehiculul nu va parcurge peste 40 km/h.

Lampa de control din grupul de instrumente se va aprinde.

Page 43: Manual Ford

91

Comenzile de pe volanPentru dezactivareApăsaţi butonul OFF.Viteza înregistrată va fi ştearsă.

Pentru a înregistra o vitezăApăsaţi butonul „SET+” sau butonul „-”. Viteza setată devine noua viteză înregistrată.

Pentru a schimba vitezaApăsaţi butonul „SET+”, pentru a accelera.Apăsaţi butonul „-”, pentru a reduce viteza.Viteza vehiculului se va schimba fără a fi necesar să apăsaţi pedala de acceleraţie.Viteza vehiculului poate fi schimbată puţin, apăsând doar pentru o clipă pe butonul corespunzător.Viteza setată devine noua viteză înregistrată.

Pentru a dezactiva sau a reactiva sistemulSistemul de control automat al vitezei se va dezactiva odată ce aţi apăsat pe pedala de frână sau pe ambreiaj sau dacă sistemul de control al tracţiunii (dacă vehiculul are în dotare) este activ.Apăsaţi butonul RES, pentru a reactiva sistemul de control automat al vitezei, cu ultima viteză înregistrată.

Page 44: Manual Ford

92

Comenzile de pe volanOGLINZILE

Oglinda retrovizoare interioarăPentru a reduce efectul de orbire provocat de farurile vehiculelor din spate, când conduceţi noaptea, înclinaţi oglinda prin deplasarea manetei de pe aceasta.

Oglindă retrovizoare interioară cu sticlă heliomatăOglinda interioară retrovizoare, cu sticlă heliomată activează automat funcţia de atenuare a luminozităţii, atunci când lumina orbitoare de la maşinile din spate se refl ectă pe suprafaţa acesteia. La angajarea treptei de marşarier, oglinda revine automat la starea anterioară.

Oglinzi retrovizoare exterioare acţionate electricPuteţi regla oglinzilor după cum doriţi, acţionând unitatea de control. După reglare, readuceţi butonul la poziţia centrală.La unele modele, oglinzile retrovizoare exterioare se încălzesc, atunci când este activată funcţia de încălzire a lunetei.

Direcţiile de înclinare a oglinzii

Oglindaretrovizoaredin stânga

Oglindaretrovizoaredin dreapta

Page 45: Manual Ford

93

Comenzile de pe uşa şoferuluiOglinzi retrovizoare exterioare convexeCâmpul de vizibilitate spre spate este mărit pentru a minimiza aşa numitul unghi mort din colţurile din spate ale vehiculului.

Obiectele văzute în aceste oglinzi par mai mici şi la o distanţă mai mare decât cea

reală. Aveţi grijă să nu estimaţi greşit distanţa până la respectivele obiecte, percepute în oglinzile de formă convexă.

Rabatarea oglinzilor retrovizoare exterioareDacă este necesar, în spaţii înguste, de exemplu, oglinzile retrovizoare exterioare pot fi rabatate spre interior, manual. Pentru a readuce o oglindă retrovizoare exterioară la poziţia sa iniţială, împingeţi-o în suportul său, până se angajează.

Page 46: Manual Ford

94

Comenzile de pe uşa şoferuluiGEAMURI ELECTRICEGeamurile pot fi acţionate numai când contactul este cuplat.Notă: Geamurile electrice pot fi acţionate, de asemenea, şi atunci când contactul este decuplat, utilizând funcţia de deschidere / închidere globală.Consultaţi secţiunea Deschiderea / Închiderea globală, de la pagina 115.

Înainte de a acţiona geamurile electrice, trebuie să verificaţi dacă acestea nu întâlnesc

obstacole în spaţiul de închidere / deschidere şi să vă asiguraţi că în apropierea acestui spaţiu nu se află copii şi/sau animale. Dacă nu respectaţi aceste avertismente, pot fi provocate răniri personale grave. Principala responsabilitate a adulţilor este de a nu lăsa niciodată copiii nesupravegheaţi într-un vehicul şi de a nu lăsa niciodată cheile într-un vehicul nesupravegheat.

Page 47: Manual Ford

95

Comenzile de pe uşa şoferului

Pentru a deschide / închide geamurileToate geamurile pot fi acţionate de butoanele situate pe capitonajul panoului uşii şoferului.Notă: Când butoanele sunt acţionate prea des într-un scurt interval de timp, sistemul ar putea deveni inoperabil pentru o anumită perioadă de timp, pentru a preveni deteriorarea provocată de supraîncălzire.

Butoanele de pe uşa şoferului:Pentru a deschide: Apăsaţi în jos partea superioară a butonului.Pentru a închide: Ridicaţi în sus partea superioară a butonului.

Butoanele de pe uşile celorlalţi ocupanţi ai vehicululuiPentru a deschide: Apăsaţi . Pentru a închide: Apăsaţi .Pentru a deschide / închide geamurile automatGeamurile pot fi deschise şi închise în mod automat.Notă: La vehiculele echipate cu geamuri electrice numai la uşile din faţă, geamul şoferului poate fi deschis, dar nu şi închis, în mod automat.

Page 48: Manual Ford

96

Comenzile de pe uşa şoferuluiButoanele ce pot fi acţionate de şofer:Pentru a deschide geamul, apăsaţi scurt butonul până la al doilea punct de acţionare. Apăsaţi sau ridicaţi din nou butonul pentru a opri geamul.Pentru a închide, ridicaţi butonul. Ridicaţi sau apăsaţi din nou butonul pentru a opri geamul.

Butoanele de acţionare a geamurilor celorlalţi pasageriPentru a deschide, apăsaţi scurt până la al doilea punct de acţionare. Apăsaţi butonul din nou pentru a opri geamul.Pentru a închide, apăsaţi până la al doilea punct de acţionare. Apăsaţi butonul din nou pentru a opri geamul.

Butonul de siguranţă pentru geamurile din spateUn buton afl at pe uşa şoferului dezactivează butoanele de acţionare ale geamurilor electrice din spate. Dezactivarea acestor butoane este recomandată atunci când pe bancheta din spate se afl ă copii.Lampa de control de pe acest buton se aprinde atunci când geamurile electrice din spate sunt dezactivate.Geamurile din spate pot fi acţionate întotdeauna de la butoanele de pe uşa şoferului.

Page 49: Manual Ford

97

Comenzile de pe uşa şoferuluiFuncţia de protecţie împotriva prinderii mâinilor, la închiderea geamuluiDacă orice gen de obiect obstructiv împiedică închiderea geamului, acesta îşi va schimba automat direcţia de deplasare, cu o anumită distanţă.Pentru a anula această funcţie de protecţie, când geamul întâmpină o rezistenţă (de ex. iarna) procedaţi după cum urmează:

Închiderea neglijentă a geamurilor acţionate electric poate anula funcţia de

protecţie şi poate provoca răniri.

Închideţi geamul de două ori, până ajunge în punctul de rezistenţă şi apoi lăsaţi-l să se retragă.

Închideţi geamul a treia oară, până la punctul de rezistenţă. Funcţia de protecţie este dezactivată şi geamul nu poate fi închis în mod automat. Geamul va depăşi punctul de rezistenţă şi atunci va putea fi închis complet. Dacă geamul nu se închide după a treia încercare, adresaţi-vă unui specialist, pentru a verifi ca sistemul. Se recomandă atelierele autorizate Ford.

În timp ce geamul se închide pentru a treia oară, funcţia de protecţie este dezactivată. Asiguraţi-vă că nu există nici

un obstacol în spaţiul de închidere al unui geam.

Page 50: Manual Ford

98

Comenzile de pe uşa şoferuluiResetarea memorieiDupă ce bateria a fost deconectată, este necesară resetarea memoriei, separat, pentru fi ecare geam:Ridicaţi butonul până ce geamul se închide complet. Menţineţi butonul ridicat, timp de o secundă.Notă: Geamurile nu pot fi închise în mod automat, până ce memoria nu este resetată.Eliberaţi butonul şi ridicaţi-l din nou, de două sau trei ori, pentru încă o secundă.Deschideţi geamul şi încercaţi să-l închideţi automat, ridicând scurt butonul până la al doilea punct de acţionare. Geamul se va închide automat, dacă procedura de resetare a fost corect efectuată.Resetaţi şi repetaţi procedura, dacă geamul nu se închide automat.

Funcţia de protecţie este dezactivată până când memoria va fi resetată. Închiderea neglijentă a geamurilor acţionate electric poate provoca răniri.

Page 51: Manual Ford

99

ComenziTRAPA DE ACOPERIŞTrapa electrică de acoperiş poate fi acţionată numai când contactul este cuplat.Notă: Trapa electrică de acoperiş poate fi acţionată, de asemenea, şi atunci când contactul este decuplat, utilizând funcţia de deschidere / închidere globală. Consultaţi secţiunea Deschiderea / Închiderea globală, de la pagina 115.

Înainte de a acţiona trapa electrică de acoperiş, trebuie să verifi caţi dacă aceasta

nu întâlneşte obstacole în spaţiul de închidere / deschidere şi să vă asiguraţi că în apropierea acestui spaţiu nu se afl ă copii şi/sau animale. Dacă nu respectaţi aceste avertismente, pot fi provocate răniri personale grave. Principala responsabilitate a adulţilor este de a nu lăsa niciodată copiii nesupravegheaţi într-un vehicul şi de a nu lăsa niciodată cheile într-un vehicul nesupravegheat.

Trapa electrică de acoperiş poate fi acţionată de la un buton situat între parasolare.Notă: Când trapa de acoperiş este acţionată prea des într-un scurt interval de timp, sistemul ar putea deveni inoperabil pentru o anumită perioadă de timp, pentru a preveni deteriorarea provocată de supraîncălzire.

Page 52: Manual Ford

100

ComenziExistă două modalităţi de deschidere a trapei de acoperiş – partea din spate a trapei se ridică complet sau se deschide partea din faţă, glisând spre înapoi, paralel cu plafonul. În scopul de a trece de la un mod de deschidere la altul, trebuie să închideţi mai întâi trapa. Trapa de acoperiş se deschide / se închide, atunci când butonul este apăsat.

Pentru a deschide şi închide trapa de acoperişCu trapa de acoperiş închisă:Apăsaţi pentru a deschide.Apăsaţi , pentru a ridica partea din spate a trapei.

Cu partea din spate a trapei parţial ridicatăApăsaţi pentru a ridica mai mult partea din spate a trapei.Apăsaţi pentru a închide trapa de acoperiş. Cu trapa de acoperiş parţial deschisă:Apăsaţi pentru a deschide trapa mai mult. Apăsaţi pentru a închide trapa de acoperiş.

Page 53: Manual Ford

101

ComenziPentru a deschide / închide automat trapa de acoperişTrapa de acoperiş poate fi deschisă sau închisă în mod automat. Apăsaţi scurt fiecare din părţile butonului până la al doilea punct de acţionare şi eliberaţi-l complet. Apăsaţi butonul din nou pentru a opri trapa. Când trapa ajunge la poziţia de închidere, aceasta se opreşte automat.Notă: Când se deschide automat, trapa se va opri la aproximativ 8 cm distanţă faţă de poziţia de deschidere completă. Această poziţie de „confort” reduce zgomotul de izbitură, care poate fi auzit uneori, când trapa este deschisă complet. Trapa de acoperiş se va opri automat doar în această poziţie de „confort”, atunci când va fi deschisă automat.Pentru a deschide complet trapa, apăsaţi din nou butonul , până la al doilea punct de acţionare.

Funcţia de protecţie împotriva prinderii mâinilor, la închiderea trapei

Dacă întâlneşte un obiect în calea sa, în momentul închiderii, trapa de acoperiş se va opri automat şi se va

retrage cu o anumită distanţă.Pentru a anula această funcţie de protecţie, când trapa întâmpină o rezistenţă, de ex. iarna, procedaţi după cum urmează:

Închiderea neglijentă a trapei de acoperiş poate anula funcţia de protecţie şi poate

provoca răniri.

Închideţi trapa de două ori, până ajunge în punctul de rezistenţă şi apoi lăsaţi-o să se retragă. Dacă partea din spate a trapei este ridicată, apăsaţi pentru a o închide, dacă trapa este deschisă, apăsaţi

.Închideţi complet trapa a treia oară, până la punctul de rezistenţă.

În timp ce trapa de acoperiş se închide pentru a treia oară, funcţia de protecţie este dezactivată. Asiguraţi-vă că

nu există nici un obstacol în spaţiul de închidere al trapei de acoperiş.

Page 54: Manual Ford

102

Comenzi

Funcţia de re-memorare a comenzilorÎn cazul în care trapa de acoperiş nu se mai închide corect, urmaţi această procedură de re-memorare:• Ridicaţi partea din spate a trapei cât mai mult posibil. Eliberaţi butonul.• Apăsaţi şi ţineţi din nou apăsat acelaşi buton, timp de 30 secunde, până observaţi că trapa se pune în mişcare.• Eliberaţi butonul şi apoi apăsaţi-l imediat şi menţineţi din nou apăsat.Trapa se va închide, se va deschide complet şi apoi se va închide din nou. Nu eliberaţi butonul până ce trapa nu a ajuns la poziţia de închidere, pentru a doua oară.Dacă butonul nu este apăsat în mod continuu, funcţia de re-memorare se va întrerupe. Reiniţiaţi procedura.

Funcţia de protecţie nu este activă pe durata derulării acestei proceduri. Asiguraţi-vă că nu există nici un obstacol în spaţiul de închidere al trapei de acoperiş.

Page 55: Manual Ford

103

Comenzi consolă centrală

Modul de siguranţăDacă sistemul detectează o defecţiune, intră în modul de siguranţă. Trapa de acoperiş se va deplasa nu mai mult de 0,5 secunde o dată şi apoi se va opri din nou. Când trapa de acoperiş se opreşte, închideţi-o, apăsând din nou butonul. Când partea din spate a trapei este ridicată, ridicaţi-o complet apoi închideţi-o. Verifi caţi imediat sistemul la un specialist. Se recomandă atelierele autorizate Ford.

Funcţia de protecţie nu este activă pe durata derulării acestei proceduri. Asiguraţi-vă că nu există nici un

obstacol în spaţiul de închidere al trapei de acoperiş.

ALTE COMENZIButonul de acţionare al Programului Electronic de Stabilitate (ESP)Apăsaţi şi ţineţi butonul apăsat, timp de cel puţin o secundă, pentru a activa / dezactiva sistemul. Lampa de control din grupul de instrumente şi cuvântul OFF situat pe buton se vor aprinde. Când motorul este pornit, sistemul este selectat în mod automat.Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Programul Electronic de Stabilitate (ESP), de la pagina 171.

Page 56: Manual Ford

104

Comenzi consolă centralăButon scaune faţă încălziteAcționați butonul rotativ pentru a intensifi ca sau a reduce temperatura scaunelor încălzite.Sistemul de încălzire scaune este dezactivat, când butonul de comandă se afl ă la poziţia 0.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Scaune faţă încălzite, de la pagina 128.

Buton pentru lumini de avarieFolosiţi luminile de avarie numai în caz de urgenţă, pentru a-i avertiza pe ceilalţi participanţi la trafi c cu privire la avarierea vehiculului sau la eventualele pericole din trafi c. Apăsaţi pe buton pentru a porni/opri avariile. Butonul de comandă lumini de avarie nu clipeşte. Luminile de avarie pot fi acţionate şi atunci când contactul este decuplat.

Lampă indicatoare dezactivare airbagLampa indicatoare dezactivare airbag se aprinde pentru a indica faptul că airbag-ul pasagerului din faţă a fost dezactivat.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Dezactivare airbag, de la pagina 154.

Buton asistenţă la parcareFuncţia de Asistenţă la Parcare este activată automat, de fi ecare dată când contactul este cuplat (poziţia II). Apăsaţi pe buton pentru a activa / dezactiva funcţia de Asistenţă la Parcare. Cuvântul OFF de pe buton se aprinde când sistemul este dezactivat.Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Asistenţa la Parcare, de la pagina 207.

Page 57: Manual Ford

105

Comenzi consolă centralăParasolareParasolarele pot fi eliberate din clemele de reţinere şi înclinate spre geamurile laterale.Capacul oglinzii de pe parasolar poate fi ridicat.

BrichetăNu ţineţi niciodată bricheta apăsată, pentru că se va deteriora. Scoateţi de fi ecare dată bricheta din locaş, ca

măsură de precauţie, când lăsaţi copiii singuri în maşină.

Pentru a folosi bricheta, apăsaţi-o în locaş şi aşteptaţi până ce sare automat înapoi. Bricheta va funcţiona şi când contactul este decuplat.

Priză de curentPriza de curent este situată pe consola centrală şi în portbagaj (în funcţie de echipamentele din dotarea vehiculului).Priza pentru brichetă şi priza pentru curent din spate pot fi utilizate pentru aparate de 12 volţi, de maximum 10 amperi. Totuşi, dacă motorul nu este pornit, utilizarea prizelor va determina descărcarea mai rapidă a bateriei.Când conectaţi aparate la priză, utilizaţi exclusiv conectori specifi caţi, din gama de Accesorii Ford sau conectori adecvaţi pentru utilizare cu prizele SAE standard.