Ford Mondeo Mk4 Manual

of 283 /283
Informa]iile con]inute în aceast` publica]ie erau corecte la data tip`ririi. În interesul îmbun`t`]irii permanente a produsului, se rezerv` dreptul de a modifica specifica]iile, proiectul sau echipamentele la orice dat`, f`r` notificare [i f`r` asumarea niciunei obliga]ii. Aceast` publica]ie nu poate fi reprodus` sau tradus` integral sau par]ial, f`r` aprobarea noastr`. Sunt exceptate erorile [i omisiunile. © Ford Motor Company 2007 Toate drepturile rezervate. Cod manual: 7S7J-19A321-DA (CG3536en) 12/2006 20070207172944 Not`: Motorul diesel cu filtru de particule (DPF) necesit` alimentare cu motorin` tip Euro-4 (con]inut de sulf de 50ppm).

Embed Size (px)

description

Manual utilizare Ford Mondeo mk4

Transcript of Ford Mondeo Mk4 Manual

Page 1: Ford Mondeo Mk4 Manual

Informa]iile con]inute în aceast` publica]ie erau corecte la data tip`ririi. În interesulîmbun`t`]irii permanente a produsului, se rezerv` dreptul de a modifica specifica]iile,proiectul sau echipamentele la orice dat`, f`r` notificare [i f`r` asumarea niciuneiobliga]ii. Aceast` publica]ie nu poate fi reprodus` sau tradus` integral sau par]ial,f`r` aprobarea noastr`. Sunt exceptate erorile [i omisiunile.

© Ford Motor Company 2007

Toate drepturile rezervate.

Cod manual: 7S7J-19A321-DA (CG3536en) 12/2006 20070207172944

Not`: Motorul diesel cu filtru de particule (DPF) necesit` alimentare cu motorin`tip Euro-4 (con]inut de sulf de 50ppm).

Page 2: Ford Mondeo Mk4 Manual

Introducere

Despre acest manual ......................... 7Glosar de simboluri ............................. 7Piese [i accesorii ................................. 7

Instruc]iuni sumarede dare în exploatare

Instruc]iuni sumare de dare înexploatare ....................................... 10

Siguran]a copiilor

Scaunele pentru copii ...................... 20Pernele de în`l]are............................. 21Pozi]ionarea scaunului

pentru copii .................................... 22Punctele de ancorare

sistem ISOFIX ................................. 24Blocajele pentru

siguran]a copiilor ........................... 26Protec]ia ocupan]ilorPrincipiul de func]ionare................... 27Fixarea centurilor de siguran]` ....... 30Reglarea în`l]imii centurilor

de siguran]` .................................... 31Sistemul de avertizare

pentru centurile de siguran]` ...... 31Utilizarea centurii de siguran]`

de c`tre femeia îns`rcinat` ......... 31Dezactivarea airbagului

pentru pasager.............................. 32

Chei [i telecomenzi

Utilizarea cheii .................................... 34Informa]ii generale privind

frecven]ele radio ........................... 34

Programarea telecomenzii............. 34Înlocuirea bateriei telecomenzii ...... 34

Dispozitive de închidere

Blocarea [i deblocarea .................... 36Deschiderea [i închiderea .............. 39Accesul f`r` cheie ............................ 40

Imobilizatorul motorului

Principiul de func]ionare .................. 44Cheile codificate................................ 44Armarea imobilizatorului

motorului ......................................... 44Dezarmarea imobilizatorului

motorului ......................................... 44

Alarma

Principiul de func]ionare .................. 45Armarea alarmei ................................ 47Dezarmarea alarmei ......................... 47

Volanul

Reglarea pozi]iei volanului ............... 49Comenzile sistemului audio ............ 49

{terg`toare [i sp`l`toare

{terg`toarele de parbriz .................. 51{terg`toarele de parbriz

automate ......................................... 51Senzorul de ploaie ............................ 52Sp`l`toarele de parbriz.................... 52Sp`l`toarele [i [terg`torul

de lunet`......................................... 52Sp`l`toarele de faruri ....................... 53

Cuprins

1

Page 3: Ford Mondeo Mk4 Manual

Verificarea lamelor[terg`toarelor ................................ 53

Schimbarea lamelor[terg`toarelor ................................ 54

Specifica]ii tehnice ............................ 55

Sistemul de lumini

Comenzile sistemului de lumini ..... 56Aprinderea [i stingerea

automat` a farurilor ....................... 57Farurile de cea]`................................ 57L`mpile de cea]`............................... 57Reglarea pe în`l]ime a farurilor ....... 58Luminile de avarie ............................. 59Sistemul de faruri

autoadaptive (AFS) ....................... 59Semnalizatoarele de direc]ie ........... 61Luminile interioare.............................. 61Demontarea unui far ........................ 62Înlocuirea unui bec............................ 63Tabel cu specifica]ii

pentru becuri................................... 71

Geamuri [i oglinzi

Geamurile ac]ionate electric ........... 73Oglinzile exterioare............................ 76Oglinzile exterioare

ac]ionate electric ........................... 76Oglinda interioar` .............................. 78Oglinda heliomat` ............................. 78

Instrumente

Indicatoare [i instrumentede bord ........................................... 79

Indicatoare [i l`mpi de avertizare ... 81

Avertizoare [i indicatoareacustice........................................... 84

Afi[aje pentru informa]ii

Informa]ii generale ............................ 85Computerul de bord ........................ 94Set`rile personalizate ....................... 96Mesajele informative ........................ 99

Climatizarea

Principiul de func]ionare.................. 110Grilele de ie[ire a aerului ................. 110Controlul manual al climatiz`rii........ 111Controlul automat al climatiz`rii ..... 114Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor .. 117Sistemul de înc`lzire auxiliar ........... 117Trapa electric`.................................. 121

Scaune

Pozi]ionarea corect` ...................... 125Scaunele cu reglare manual` ....... 125Scaunele cu reglare electric` ...... 126Tetierele ............................................ 128Scaunele spate................................ 128Înc`lzirea scaunelor ........................ 129Ventilarea scaunelor ....................... 130

Accesorii pentruconfortul dumneavoastr`

Parasolare......................................... 132Jaluzele ............................................. 132Poten]iometru de reglaj

iluminare bord............................... 132Ceas .................................................. 132Brichet`............................................. 133

Cuprins

2

Page 4: Ford Mondeo Mk4 Manual

Scrumier` ......................................... 133Prize electrice auxiliare ................... 134Suporturi pentru pahare................. 134Torpedo ............................................ 134Consol` central` ............................. 135Compartimente de depozitare..... 135Buzunare posterioare..................... 136Func]ia de memorare..................... 136Suport pentru pahare ..................... 137Muf` pentru intrare

auxiliar` (AUX IN).......................... 138

Pornirea motorului

Informa]ii generale .......................... 139Contactul .......................................... 139Pornirea motorului f`r` cheie ....... 139Blocarea volanului ............................ 141Pornirea unui motor

pe benzin` ................................... 142Pornirea unui motor diesel............. 143Filtrul de particule diesel (DPF)...... 143Oprirea motorului ............................ 144

Combustibilul[i alimentarea

M`suri de siguran]` ........................ 145Calitatea combustibilului

- Benzina ....................................... 145Calitatea combustibilului

- Motorina ..................................... 145Convertorul catalitic ........................ 145Clapeta rezervorului........................ 146Alimentarea cu combustibil ........... 147Consumul de combustibil .............. 147Specifica]ii tehnice........................... 147

Transmisia

Transmisia manual` ........................ 150Transmisia automat`....................... 151

Frånele

Principiul de func]ionare................. 154Sugestii privind conducerea unui

vehicul dotat cu ABS................... 154Fråna de mån` ................................ 155

Controlul stabilit`]ii

Principiul de func]ionare................. 156Utilizarea sistemului de control

al stabilit`]ii..................................... 157

Asisten]a la pornireaîn ramp` (HLA)

Principiul de func]ionare................. 158Utilizarea sistemului de asisten]` la

pornirea în ramp` ........................ 158

Suspensia activ`

Principiul de func]ionare.................. 161Utilizarea suspensiei active............. 161

Asisten]a la parcare

Principiul de func]ionare................. 163Utilizarea sistemului

de asisten]` la parcare ............... 163

Pilotul automat

Principiul de func]ionare................. 165Utilizarea pilotului automat ............. 165

Cuprins

3

Page 5: Ford Mondeo Mk4 Manual

Regulatorul de vitez`adaptabil (ACC)

Principiul de func]ionare ................. 167Utilizarea regulatorului

de vitez` adaptabil ...................... 169Func]ia de anticoliziune cu radar... 171

Transportarea bagajelor

Informa]ii generale........................... 174Punctele de ancorare a bagajelor ... 174Podea glisant` pentru spa]iul de

înc`rcare........................................ 174Compartimentul de depozitare

sub podea, în partea din spatea portbagajului ............................. 176

Plasele pentru înc`rc`tur` ............. 177Separatorul retractatabil

al portbagajului ............................. 178{inele de plafon [i portbagajele

exterioare ...................................... 178Sistemul de protec]ie pentru cåini ... 178

Tractarea

Tractarea unei remorci.................... 181Cårligul de remorcare deta[abil .... 181

Sugestii privindconducerea vehiculului

Rodajul............................................... 185

Echipamente pentrusitua]ii de urgen]`

Trusa de prim ajutor........................ 186Triunghiul reflectorizant .................. 186

M`suri necesaredup` o coliziune

Verificarea componentelorsistemului de siguran]`............... 188

Sistemul de întreruperea aliment`rii cu combustibil ........ 188

Siguran]e

Amplasarea cutiilor de siguran]e... 190Înlocuirea unei siguran]e ................ 192Tabel cu specifica]ii

pentru siguran]e .......................... 193

Recuperarea vehiculului

Punctele de tractare ...................... 203Tractarea vehiculului

pe patru ro]i ................................. 204

Între]inerea

Informa]ii generale.......................... 205Deschiderea [i închiderea

capotei .......................................... 206Prezentarea compartimentului

motorului -1.6L Duratec-16V Ti-VCT(Sigma).......................................... 207

Prezentarea compartimentuluimotorului -2.0L Duratec-HE(MI4) .............................................. 208

Prezentarea compartimentuluimotorului -2.3L Duratec-HE(MI4) .............................................. 209

Prezentarea compartimentuluimotorului -2.5L Duratec-ST(VI5) ................................................ 210

Cuprins

4

Page 6: Ford Mondeo Mk4 Manual

5

Prezentarea compartimentuluimotorului -1.8L Duratorq-TDCi(Kent) Diesel .................................. 211

Prezentarea compartimentuluimotorului -2.0L Duratorq-TDCi(DW) Diesel ................................... 212

Prezentarea compartimentuluimotorului -2.2L Duratorq-TDCi(DW) Diesel ................................... 213

Verificarea uleiului de motor .......... 214Verificarea lichidului de r`cire a

motorului ....................................... 215Verificarea uleiului din cutia

de viteze automat` ..................... 216Verificarea lichidului de från`

[i ambreiaj ..................................... 216Verificarea lichidului

de servodirec]ie ........................... 217Verificarea lichidului de sp`lare ..... 217Specifica]ii tehnice........................... 218

Între]inerea vehiculului

Cur`]area exteriorului vehiculului ... 221Cur`]area interiorului vehiculului ... 222Remedierea zonelor

cu vopseaua deteriorat` ........... 222

Bateria vehiculului

Între]inerea bateriei ........................ 223Utilizarea cablurilor electrice

de ajutor ....................................... 223

Ro]i [i anvelope

Informa]ii generale.......................... 225Schimbarea unei ro]i ...................... 225

Trusa de reparare a pneurilor ...... 228Anvelopele „runflat“........................ 234Între]inerea anvelopelor ................ 236Utilizarea anvelopelor de iarn` ..... 236Utilizarea lan]urilor

antiderapante .............................. 236Sistemul de monitorizare

a presiunii în pneuri ..................... 237Specifica]ii tehnice.......................... 238

Identificarea vehiculului

Pl`cu]a de identificare ................... 242Num`rul de identificare al vehiculului

(VIN) / Seria de [asiu .................. 242Seria motorului - 1.6L

Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)..... 242Seria motorului - 2.0L

Duratec-HE (MI4)........................ 242Seria motorului - 2.3L

Duratec-HE (MI4)........................ 243Seria motorului - 2.5L

Duratec-ST (VI5) ......................... 243Seria motorului - 1.8L

Duratorq-TDCi (Kent) Diesel ..... 243Seria motorului - 2.0L Duratorq-TDCi

(DW) Diesel/2.2L Duratorq-TDCi(DW) Diesel .................................. 243

Specifica]ii tehnice

Specifica]ii tehnice.......................... 244

Telefonul

Informa]ii generale.......................... 253Instalarea telefonului ...................... 253Setarea sistemului Bluetooth ....... 255

Cuprins

Page 7: Ford Mondeo Mk4 Manual

6

Butoanele telefonului ..................... 256Utilizarea telefonului - Vehicule

f`r` Sistem de naviga]ie ............ 257Utilizarea telefonului - Vehicule

cu sistemul de naviga]ieTravel Pilot EX.............................. 260

Comanda vocal`

Principiul de func]ionare ................ 263Utilizarea comenzilor vocale ......... 264Comenzile unit`]ii audio ................ 264Comenzile telefonului .................... 269Comenzile sistemului

de naviga]ie.................................. 274Comenzile climatiz`rii ..................... 274

Anexe

Compatibilitateaelectromagnetic` ........................ 277

Certificate de omologarede tip ............................................. 278

Cuprins

Page 8: Ford Mondeo Mk4 Manual

7

PREZENTAREAMANUALULUIV` mul]umim pentru alegerea unuivehicul Ford. V` recomand`m s`acorda]i timpul necesar pentru a v`familiariza cu vehiculul citind acestmanual. Cu cåt ve]i cunoa[te maimulte despre acest vehicul, cu atåtva spori siguran]a [i pl`cerea de a-lconduce

Not`: Acest manual descrie toateop]iunile [i modelele posibile pediferite pie]e/]`ri;. Manualul poatedescrie anumite dot`ri op]ionale cucare vehiculul dumneavoastr` nueste echipat. Aceasta nu este o lips`,ci doar o urmare a particularizarii încazul vehiculului Dvs.

Not`: Utiliza]i întotdeauna vehicululîn conformitate cu toate legile [ireglement`rile aplicabile în domeniu.

Not`: La revånzarea vehiculului,transmite]i acest manual noului pro-prietar. Manualul constituie o parteintegrant` a vehiculului.

GLOSAR DE SIMBOLURI

Simboluri din acest manualAVERTISMENT

În cazul nerespect`rii instruc-]iunilor eviden]iate prin simbolul

pentru "Avertisment", atåt pentrudumneavoastr`, cåt [i pentru altepersoane apare riscul de deces sauv`t`mare corporal` grav`.

ATEN}IE

În cazul nerespect`riiinstruc]iunilor eviden]iate prin

simbolul pentru "Aten]ie", apare risculde avariere a vehiculului.

Simboluri prezente pe vehicul

Cånd vede]i aceste simboluri, înainteorice interven]ie citi]i [i urma]i instruc-]iunile relevante din acest manual.

PIESE {I ACCESORIIFordul dumneavoastr` a fost constru-it conform celor mai înalte standarde,utilizåndu-se piese originale Ford decea mai bun` calitate. În consecin]`,ve]i putea s` beneficia]i mul]i ani depl`cerea de a conduce acest vehicul.

În cazul producerii unor evenimenteneprev`zute care impun schimbareaunei componente importante, v`recomand`m s` accepta]i numaipiese Ford originale.

Utilizarea pieselor Ford originale asig-ur` readucerea vehiculului reparat lastarea sa tehnic` ini]ial` [i men]ine-rea valorii sale reziduale (în cazul re-vånz`rii).

Piesele Ford originale corespund con-di]iilor stricte de siguran]` ale compa-niei Ford, precum [i înaltelor standar-de de echipare, finisare [i fiabilitate

Introducere

Page 9: Ford Mondeo Mk4 Manual

8

În cazul repara]iilor în urma unui acci-dent, apela]i numai la atelierele Ford,care execut` repara]iile cu piese deorigine, la standardele de calitateFord, conform tehnologiilor derepara]ie actualizate permanent. Încazul în care ave]i dubii, sau vehiculula fost reparat în alte ateliere, pute]ic`uta sigla Ford.

C`uta]i sigla Fordpe urm`toarele piese:Piese din tabl`• Capot`

• U[i

• Capac portbagaj sau hayon

Bar` de protec]ie[i gril` radiator• Gril` radiator

• Bar` de protec]ie fa]` [i spate

Oglind` exterioar`

Geamuri• Geam spate

• Geam lateral

• Parbriz

Introducere

E88678

E88505

E88506

Page 10: Ford Mondeo Mk4 Manual

9

Sistem de lumini• L`mpi spate

• Faruri

Introducere

E88507

E88508

Page 11: Ford Mondeo Mk4 Manual

20

SCAUNELE PENTRU COPII

AVERTISMENTE

Copiii care au o în`l]ime sub1,50 m sau care au mai pu]in

de 12 ani trebuie asigura]i, pe loculdin spate, într-un scauncorespunz`tor, special pentru copii,aprobat de autorit`]i.

Text original conform ECER94.01: Pericol extrem! Nu

a[eza]i un scaun pentru copii - cuspatele la direc]ia de mers - pe loculdin dreapta fa]`, protejat cu airbagfrontal

La montarea unui scaun specialpentru copii, citi]i [i respecta]i

instruc]iunile produc`torului.

Nu modifica]i sub nicio form`scaunele speciale pentru copii.

Nu ]ine]i copilul pe genunchi întimpul deplas`rii vehiculului.

Nu l`sa]i copiii nesupraveghea]iîn vehicul.

AVERTISMENTE

În cazul în care vehiculul a fostimplicat într-un accident, pentru

verificarea scaunelor speciale pentrucopii apela]i la tehnicieni califica]icorespunz`tor.

Not`: Obligativitatea utiliz`rii scau-nelor speciale pentru copii difer` dela ]ar` la ]ar`.

La dealerul Ford sunt disponibile maimulte sortimente de scaune specialepentru copii aprobate de CEE. Solici-ta]i scaunul special pentru copii pecare îl recomand`m pentru vehicululdumneavoastr`.

Scaune speciale pentrucopii pentru diverse grupede greutateUtiliza]i scaunul pentru copii corectdup` cum urmeaz`:

Scaunul pentru sugari

Asigura]i copiii care cånt`resc maipu]in de 13 kilograme într-un scaunpentru sugari orientat spre spate,montat pe scaunele din partea dinspate a vehiculului.

Siguran]a copiilor

E68916

E68918

Page 12: Ford Mondeo Mk4 Manual

21

Scaunul pentru copii mici

Copiii care cånt`resc \ntre 13 [i 18kilograme trebuie asigura]i \ntr-unscaun pentru copii mici amplasat pelocul din spate.

PERNELE DE |N~L}AREAVERTISMENTE

Nu monta]i un scaun desiguran]` sau o pern` de

\n`l]are folosind numai chinga de josa centurii de siguran]`.

Nu instala]i un scaun desiguran]` sau o pern` de

\n`l]are cu o centur` de siguran]`care nu este \ntins` sau care ester`sucit`.

Nu trece]i centura de siguran]`pe sub bra]ul copilului sau prin

spatele acestuia.

Nu utiliza]i perne, c`r]i sauprosoape pentru \n`l]area

copilului dumneavoastr`.

Ave]i grij` ca spatele copilului s`stea drept.

AVERTISMENTE

Asigura]i copiii care cånt`rescmai mult de 15 kilograme, dar

au mai pu]in de 1,50 m, \ntr-un scaunde siguran]` sau pe o pern` de\n`l]are.

Scaunul de în`l]are

V` recomand`m s` utiliza]i un scaunde în`l]are care combin` o pern` cuun sp`tar. Pozi]ia \n`l]at` v` va per-mite s` trece]i centura de siguran]` aadultului peste mijlocul um`ruluicopilului [i s` pozi]iona]i stråns chin-ga de jos peste [oldurile copilului.

Siguran]a copiilor

E68920

E70710

Page 13: Ford Mondeo Mk4 Manual

22

Perna de \n`l]are POZI}IONAREASCAUNULUI PENTRU COPII

AVERTISMENT

Atunci cånd utiliza]i, pe unscaun de pe cel de-al doilea

rånd, un scaun pentru copii prev`zutcu picior de sus]inere, asigura]i-v` c`piciorul de sus]inere este bine fixatpe podea.

Atunci cånd utiliza]i, pe unscaun de pe cel de-al doilea

rånd, un scaun pentru copii orientatspre fa]`, demonta]i \ntotdeaunatetiera de la scaunul respectiv.

Not`: Atunci cånd utiliza]i un scaunpentru copii pe locul din fa]`, esteposibil s` fie dificil` strångerea cen-turii transversale, astfel \ncåt aceastas` fie bine \ntins`. În acest caz, regla]isp`tarul \n pozi]ie complet vertical` [i\n`l]a]i scaunul. A se vedea capitolulScaune (pagina 125).

Siguran]a copiilor

E68924

Pozi]ionarea scaunuluipentru copii

Categorii pe grupe de greutate

0 0+ I II III

Pån` la10 kg

Pån` la13 kg

9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg

Scaun pasager fa]` cuairbagul ACTIVAT (ON) X X UF1 UF1 UF1

Scaun pasager fa]` cu air-bagul DEZACTIVAT (OFF) U1 U1 U1 U1 U1

Al doilea rånd de scaune U U U U U

X Nepotrivit pentru copii din aceast` grup` de greutate.

U Potrivit pentru scaune universale pentru copii aprobate pentru aceast`grup` de greutate.

Page 14: Ford Mondeo Mk4 Manual

23

U1 Potrivit pentru scaune universale pentru copii aprobate pentru aceast`grup` de greutate. Totu[i, v` recomand`m asigurarea copilului pe loculdin spate, într-un scaun special pentru copii aprobat de c`tre autorit`]i.

UF1 Potrivit pentru scaune universale pentru copii orientate spre fa]` apro-bate pentru aceast` grup` de greutate. Totu[i, v` recomand`m asigu-rarea copilului pe locul din spate, într-un scaun special pentru copii apro-bat de c`tre autorit`]i.

Scaune ISOFIX pentru copii

X Nepotrivit pentru copii din aceast` grup` de greutate.

IUFPotrivit pentru scaune universale pentru copii prev`zute cu sistem ISOFIXaprobate pentru aceast` grup` de greutate.

IL Potrivit pentru urm`toarele scaune ISOFIX pentru copii: Roemer DuoISOFIX (grupa 1), Roemer Babysafe ISOFIX (grupa 0+). În plus, se pot uti-liza [i orice scaune semi-universale pentru copii prev`zute cu sistemISOFIX, dac` acestea sunt indicate în lista vehiculului cu produc`tori descaune speciale pentru copii.

Not`: ** Cånd achizi]iona]i un scaun special ISOFIX, asigura]i-v` c` [ti]i grupade greutate corect` [i clasa de m`rime ISOFIX pentru locurile în care dori]i s`amplasa]i scaunele.

Not`: ** Asigura]i-v` c` mecanismul curelei de fixare din partea superioar`nu intr` în contact cu husa retractabil` a portbagajului.

Siguran]a copiilor

Pozi]ionarea scaunuluipentru copii

Categorii pe grupe de greutate

0 0+ I II III

Pån` la10 kg

Pån` la13 kg

9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg

Scaune ISOFIX de pe celde-al doilea rånd IL IL IL, IUF** X X

Clase* de scaune ISOFIXde pe cel de-al doilea rånd E C, D, E A, B, B1,

C, D X X

* Conform defini]iei ECE-R16.

Page 15: Ford Mondeo Mk4 Manual

24

PUNCTELE DE ANCORARESISTEM ISOFIX

AVERTISMENT

Cånd utiliza]i sistemul ISOFIX,folosi]i un dispozitiv anti-rotire.

V` recomand`m utilizarea uneicurele de fixare sau a unui picior desus]inere.

Vehiculul este prev`zut cu puncte deancorare sistem ISOFIX care sepotrivesc cu scaunele ISOFIX pentrucopii, aprobate în întreaga lume.

Sistemul ISOFIX const` în dou` bra]erigide de fixare montate pe scaunulpentru copii, bra]e care se prind înpunctele de ancorare de pescaunele exterioare din spate, în loculde la îmbinarea pernei cu sp`tarul.

În cazul scaunelor pentru copii careau curea de fixare în partea supe-rioar`, punctele de ancorare alecurelei de fixare sunt montate pespatele scaunelor exterioare de pecel de-al doilea rånd.

Montarea unui scaunspecial pentru copiiprev`zut cu curele defixare în partea superioar`

AVERTISMENT

Nu ata[a]i cureaua de fixaredecåt în punctul de ancorare

corect.

Not`: În cazul variantelor cu 5 u[i [ibreak, îndep`rta]i husa retractabil` aportbagajului pentru a facilita mon-tarea. A se vedea capitolul Trans-portarea bagajelor (pagina 174).

Not`: În cazul variantei cu 4 u[i,asigura]i-v` c` mecanismul de strån-gere a curelei de fixare r`måneaccesibil atunci cånd sp`tarul estefixat pe pozi]ie.

1. Demonta]i tetiera. A se vedeacapitolul Scaune (pagina 125).

2. Pozi]iona]i scaunul pentru copii peperna scaunului din spate [i raba-ta]i sp`tarul corespunz`tor în fa]`.A se vedea capitolul Scaune(pagina 125).

Siguran]a copiilor

E87591

E87146

Page 16: Ford Mondeo Mk4 Manual

25

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` a]i stråns binecureaua de fixare din partea

superioar`, c` acesta nu ester`sucit` [i este bine pozi]ionat` pepunctul de ancorare.

3. Trage]i cureaua de fixare pån` lapunctul de ancorare.

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` sp`tarul estebine fixat pe pozi]ie.

4. Împinge]i sp`tarul în pozi]ie verti-cal`.

5. Împinge]i cu fermitate scaunulpentru copii pentru a fixa punctelede ancorare inferioare ISOFIX.

6. Strånge]i cureaua de fixare con-form instruc]iunilor produc`toruluide scaune pentru copii.

Siguran]a copiilor

E87145

Page 17: Ford Mondeo Mk4 Manual

26

BLOCAJELE PENTRUSIGURAN}A COPIILOR

AVERTISMENT

Dac` a]i pus blocajele pentrusiguran]a copiilor, u[ile nu pot fi

deschise din interior.

A Blocare

B Deblocare

Siguran]a copiilor

E73697

A

B

Page 18: Ford Mondeo Mk4 Manual

27

PRINCIPIULDE FUNC}IONARE

AirbagurileAVERTISMENT

Nu face]i niciun fel de modific`riale p`r]ii din fa]` a vehiculului.

Modific`rile ar putea afecta declan-[area airbagurilor.

Text original conform ECER94.01: Pericol extrem! Pe un

scaun protejat de airbag frontal, nufolosi]i un scaun pentru copii orientatspre spate!

Utiliza]i centura de siguran]` [imen]ine]i o distan]` suficient` în-

tre piept [i volan. Numai o utilizare co-respunz`toare a centurii de siguran]`v` poate men]ine într-o pozi]ie carepermite ca airbagul s` aib` efectul op-tim. A se vedea subcapitolul Pozi]io-narea corect` (pagina 125).

Repara]iile la volan, coloana dedirec]ie, scaune, airbaguri [i

centuri de siguran]` trebuie execu-tate de c`tre tehnicieni cu o calificarecorespunz`toare.

Men]ine]i libere spa]iile din fa]aairbagurilor. Nu ata[a]i nimic de

sau peste capacele airbagurilor.

Nu introduce]i obiecte ascu]iteîn zonele în care sunt montate

airbagurile. Acest lucru ar putea afec-ta declan[area airbagurilor.

Utiliza]i huse proiectate pentruscaunele cu airbaguri laterale.

Aceste huse trebuie montate dec`tre tehnicieni cu o calificare core-spunz`toare. Husele necorespun-

z`toare, neconcepute pentru airba-guri laterale vor afecta func]ionareacorect` a airbagurilor, lipsindu-v` deprotec]ie în cazul unui impact!

Not`: Cånd se declan[eaz` unairbag, se aude un zgomot puternic[i este împr`[tiat` o pulbere inofen-siv`. Acest lucru este normal.

Not`: {terge]i capacele airbagurilordoar cu o lavet` umed`.

Sistemul de protec]ie la impact estecompus din:

• airbag pentru [ofer

• airbag pentru pasager fa]`

• airbaguri laterale

• airbag genunchi [ofer

• airbaguri tip cortin`

• dispozitiv de pretensionare cen-tur` [ofer

• dispozitiv de pretensionare pentrucentur` pasager fa]`

• senzori de coliziune

• lamp` de avertizare pentruairbaguri

• sistem de avertizare pentru cen-turile de siguran]`

• modul electronic de comand` [idiagnoz`.

V` pute]i echipa vehiculul op]ional [i cu:

• un întrerup`tor pentru dezactivareairbag

• o lamp` de avertizare dezactivareairbag

Protec]ia ocupan]ilor

Page 19: Ford Mondeo Mk4 Manual

28

Airbagurile pentru [ofer[i pentru pasagerul din fa]`

Airbagurile pentru [ofer [i pasageruldin fa]` se vor declan[a la coliziunifrontale semnificative sau la coliziunicare au loc la un unghi de maximum30 de grade stånga sau dreapta fa]`de axa longitudinal` a vehiculului.Airbagurile se vor umfla în cåtevamiimi de secund` [i se vor dezumflala contactul cu ocupan]ii, amortizåndastfel mi[carea corpurilor spre fa]`. Încazul coliziunilor frontale minore, r`s-turn`rilor, coliziunilor posterioare [ilaterale, airbagurile pentru [ofer [ipentru pasagerul din fa]` nu se vordeclan[a.

Airbagul la nivelulgenunchilor [oferului

ATEN}IE

Nu încerca]i s` deschide]i ca-pacul airbagului de genunchi

pentru [ofer.

Airbagul de la nivelul genunchilor[oferului se va declan[a la coliziunifrontale sau la coliziuni la maximum30 de grade stånga sau dreapta.Airbagul se va umfla în interval decåteva miimi de secund` [i se vadezumfla la contactul cu ocupan]ii,amortizånd astfel [ocul dintregenunchii [oferului [i coloana dedirec]ie. În cazul r`sturn`rilor [i al col-iziunilor posterioare [i laterale, airbag-ul de la nivelul genunchilor [oferuluinu se va declan[a.

Not`: Airbagul de genunchi - [oferare un prag de declan[are mai redusdecåt cel al airbagurilor frontale. În ca-zul unor coliziuni u[oare, este posibils` se declan[eze numai acest airbag!

Protec]ia ocupan]ilor

E74302

E86311

Page 20: Ford Mondeo Mk4 Manual

29

Airbagurile laterale

Airbagurile laterale sunt montate îninteriorul sp`tarului scaunelor din fa]`.O etichet` indic` faptul c` vehicululdumneavoastr` este dotat cuairbaguri laterale.

Airbagurile laterale se vor declan[a lacoliziuni laterale semnificative. Se vadeclan[a doar airbagul de pe parteaafectat` de coliziune. Airbagurile sevor umfla în cåteva miimi de secund`[i se vor dezumfla la contactul cuocupan]ii, asigurånd astfel protec]iepentru zona pieptului [i a umerilor. Încazul coliziunilor laterale minore,r`sturn`rilor, coliziunilor frontale [i acelor posterioare, airbagurile lateralenu se vor declan[a.

Airbagurile tip cortin`

Airbagurile tip cortin` sunt montate îninteriorul panoului tapi]eriei de dea-supra geamurilor laterale din fa]` [idin spate. Inscrip]ion`rile aplicate pepanourile tapi]eriei aferente stålpuluiB indic` faptul c` vehiculul este dotatcu airbaguri tip cortin`.

Airbagurile tip cortin` se vor declan[ala coliziuni laterale semnificative. Seva declan[a doar airbagul de pepartea afectat` de coliziune. Airbagulse va umfla în cåteva miimi desecund` [i se va dezumfla la contac-tul cu ocupan]ii, asigurånd astfel pro-tec]ie pentru zona capului. În cazulcoliziunilor minore laterale, frontale [iposterioare sau al r`sturn`rilor,airbagurile tip cortin` nu se vordeclan[a.

Protec]ia ocupan]ilor

E72658E72658 E75004

Page 21: Ford Mondeo Mk4 Manual

30

Centurile de siguran]`AVERTISMENTE

Utiliza]i centura de siguran]` [imen]ine]i o distan]` suficient`

între piept [i volan. Centura desiguran]` v` poate proteja optimnumai în cazul în care o utiliza]i în modcorespunz`tor. A se vedeasubcapitolul Pozi]ionarea corect`(pagina 125).

Folosi]i fiecare centur` pentru osingur` persoan`.

Utiliza]i catarama corespunz`toa-re fiec`rei centuri de siguran]`.

Nu utiliza]i o centur` care nueste întins` sau este r`sucit`.

Nu purta]i haine groase. Cen-turile trebuie strånse pe corp

pentru a v` proteja în mod optim.

Trece]i centura de siguran]`peste mijlocul um`rului [i a[e-

za]i chinga de jos stråns pe [olduri.

Retractoarele centurilor de siguran]`de la scaunul [oferului [i cel alpasagerului din fa]` sunt prev`zutecu un dispozitiv de pretensionare acenturii de siguran]`. Dispozitivele depretensionare a centurilor au un pragde declan[are mai redus decåt cel alairbagurilor. În cazul coliziunilor lat-erale minore, este posibil s` sedeclan[eze doar dispozitivele de pre-tensionare a centurilor de siguran]`.

FIXAREA CENTURILORDE SIGURAN}~

AVERTISMENT

Introduce]i pintenul centurii încataram`, pån` cånd auzi]i un

clic de blocare. Dac` nu auzi]i un clicde blocare, înseamn` c` nu a]i prinscorect centura.

Atunci cand va pune]i centura,trage]iîncet centura din locul de pe stålp înafar`. Centura se poate bloca dac`este tras` brusc sau dac` vehicululeste în pant`. (Aceast` blocare se în-cadreaz` într-o func]ionare normal`).

Protec]ia ocupan]ilor

E74124

E85817

Page 22: Ford Mondeo Mk4 Manual

Pentru a desface centura din prinde-rea în cataram`, ap`sa]i butonul ro[ude pe cataram`. L`sa]i centura încets` se retracteze, eliberånd-o progre-siv; eliberarea brusc` a centurii poates` duc` la loviri ale ocupan]ilor sau alegeamurilor, sau alte inconveniente.

REGLAREA ÎN~L}IMIICENTURILOR DE SIGURAN}~

Not`: Dac` ridica]i pu]in dispozitivulde glisare în timp ce ap`sa]i butonulde blocare, v` va fi mai u[or s`debloca]i mecanismul de blocare.

Pentru a ridica sau coborî centura desiguran]` în zona de pe stålp, ap`sa]ibutonul de blocare de pe dispozitivu-lui de reglare [i mi[ca]i centura dac`este necesar, conform în`l]imii Dvs.

SISTEMUL DE AVERTIZAREPENTRU CENTURILEDE SIGURAN}~

AVERTISMENT

Sistemul de avertizare pentrucenturile de siguran]`

avertizeaz` în cazul în care circula]icu centura nepus`.

Nu trece]i centura pe sub Dvs, pentru

"p`c`lirea" sistemului deavertizare pentru centurilede siguran]`. Sistemul de

protec]ie a ocupan]ilor v` va asiguraun grad optim de protec]ie numaiatunci cånd utiliza]i centura în modcorect. Dac` [oferul [i pasagerul dinfa]` nu poart` centurile de siguran]`,iar vehiculul se deplaseaz` cu o vitez`mai mare de 10 km/h, lampa de aver-tizare pentru centurile de siguran]` seva aprinde [i se va declan[a un aver-tizor sonor. Sistemul de avertizare seva activa [i în cazul în care centurilede siguran]` nu sunt utilizate în timpuldeplas`rii vehiculului. Avertizorul sonorse va opri dup` cinci minute, darlampa de avertizare va r`måneaprins` pån` cånd ocupan]i î[i vorpune centurile de siguran]`.

Dezactivarea sistemuluide avertizare pentrucenturile de siguran]`Ave]i posibilitatea de a dezactiva sis-temul de avertizare pentru centurilede siguran]` apelånd la un dealerFord.

UTILIZAREA CENTURIIDE SIGURAN}~ DE C~TREFEMEIA ÎNS~RCINAT~

Protec]ia ocupan]ilor

E87511

E68587

Twa

31

Page 23: Ford Mondeo Mk4 Manual

32

AVERTISMENT

Pozi]iona]i corect centura de si-guran]` pentru siguran]a Dvs [i

a f`tului. Nu utiliza]i numai chinga dejos sau numai chinga de um`r.

Pozi]iona]i chinga de jos confortabilpeste [olduri [i sub abdomen.Pozi]iona]i chinga de um`r între såni,deasupra [i pe lång` zona abdome-nului.

DEZACTIVAREA AIRBAGU-LUI PENTRU PASAGER

AVERTISMENT

Ave]i grij` ca airbagul pentrupasager s` fie dezactivat în

cazul în care utiliza]i, pe scaunulpasagerului din fa]`, un scaun pentrucopii orientat spre spate. Deasemenea, pute]i dezactiva airbagulpentru pasager dac` circula]i timpîndelungat f`r` pasager pe acelscaun.

Montarea întrerup`toruluipentru dezactivare airbagpasager

AVERTISMENT

Dac` un scaun pentru copiitrebuie instalat pe scaunul

dreapta-fa]`, trebuie s` solicita]imontarea unui întrerup`tor pentrudezactivarea airbagului pentrupasager. Pentru informa]iisuplimentare, consulta]i dealerul.

Not`: Întrerup`torul cu cheie esteamplasat în torpedo, fiind conectat [ila o lamp` de avertizare a dezactiv`riiairbagului pasagerului, lampa aflat` înpanoul de bord.

Dac` lampa de avertizare pentruairbaguri se aprinde sau lumineaz`intermitent cånd conduce]i, estesemnalizat` o defec]iune. A se vedeasubcapitolul Indicatoare [i l`mpide avertizare (pagina 81). Demon-ta]i scaunul pentru copii [i solicita]iverificarea problemei imediat.

Protec]ia ocupan]ilor

E71313

Page 24: Ford Mondeo Mk4 Manual

33

Dezactivarea airbaguluipentru pasager

A Dezactivat

B Activat

Pune]i întrerup`torul în pozi]ia A.

Atunci cånd pune]i contactul, verifica]idac` lampa de avertizare pentru dez-activare airbag pasager se aprinde.

Activarea airbaguluipentru pasager

AVERTISMENT

Ave]i grij` ca airbagul pentrupasager s` fie activat în cazul în

care nu utiliza]i un scaun pentru copiipe scaunul pasagerului din fa]`.[i încazul în care ve]i avea un pasager pescaunul dreapta - fa]`;

Pune]i întrerup`torul în pozi]ia B.

Protec]ia ocupan]ilor

A BE71312

Page 25: Ford Mondeo Mk4 Manual

34

UTILIZAREA CHEII

Telecomandacu cheie rabatabil`

INFORMA}II GENERALEPRIVIND FRECVEN}ELERADIO

ATEN}IE

Frecven]a radio utilizat` detelecomanda dumneavoastr`

poate fi folosit` [i de alte transmisiiradio pe distan]` scurt` (de ex.echipamente de radio amatori,echipamente medicale, c`[ti f`r` fir,telecomenzi [i sisteme de alarm`).Dac` frecven]ele sunt bruiate, nu ve]iputea utiliza telecomanda. În acestcaz pute]i bloca [i debloca u[ile cuajutorul cheii mecanice.

Not`: Este posibil s` debloca]i u[iledin gre[eal`, prin ap`sarea neinten]io-nat` a butoanelor de pe telecomand`.

Raza de ac]iune dintre telecomand`[i vehicul variaz` în func]ie de mediulambiant.Cånd raza de ac]iune scadefa]` de ceea ce era]i obi[nuit, în-seamn` c` bateria este desc`rcat`.

PROGRAMAREATELECOMENZIIPute]i programa maxim opt teleco-menzi pentru a fi utilizate la vehicululdumneavoastr` (incluzånd orice tele-comand` livrat` împreun` cu vehicu-lul). Pentru instruc]iuni adresa]i-v`dealerului.

ÎNLOCUIREA BATERIEITELECOMENZII

Telecomandacu cheie rabatabil`

1. Introduce]i o [urubelni]` cåt maimult posibil în fanta de pe partealateral` a telecomenzii, împinge]i-ospre cheia rabatabil` [i scoate]icheia.

Chei [i telecomenzi

E74382

E74383

1

Page 26: Ford Mondeo Mk4 Manual

35

2. R`suci]i [urubelni]a în pozi]ia indi-cat` pentru a începe separareacelor dou` jum`t`]i ale tele-comenzii.

3. R`suci]i [urubelni]a în pozi]ia indi-cat` pentru a separa cele dou`jum`t`]i ale telecomenzii.

ATEN}IE

Nu atinge]i cu [urubelni]acontactele bateriei sau placa cu

circuite imprimate.

4. Cu ajutorul [urubelni]ei, împinge]iafar`, cu grij`, bateria.

5. Instala]i o baterie nou` (3V CR2032), introducånd-o cu polul +în jos.

6. Asambla]i cele dou` jum`t`]i aletelecomenzii.

7. Introduce]i cheia rabatabil` înapoiîn telecomand`.

Telecomandaf`r` cheie rabatabil`

1. Introduce]i o [urubelni]` în adånci-tura de pe spatele cheii [i scoate]icheia pliabil`.

2. Cu ajutorul [urubelni]ei, desface]iclemele de prindere [i separa]i ce-le dou` jum`t`]i ale telecomenzii.

ATEN}IE

Nu atinge]i cu [urubelni]acontactele bateriei sau placa cu

circuite imprimate.

3. Cu ajutorul [urubelni]ei, împinge]iafar`, cu grij`, bateria.

4. Instala]i o baterie nou` (3V CR2032), introducånd-o cu polul +în jos.

5. Asambla]i cele dou` jum`t`]i aletelecomenzii.

6. Introduce]i cheia rabatabil` înapoiîn telecomand`.

Chei [i telecomenzi

E743842

E74386

3E74385

Page 27: Ford Mondeo Mk4 Manual

36

BLOCAREA {I DEBLOCAREASistemul de închiderecentralizat`Pute]i bloca u[ile cu ajutorul sistemu-lui de închidere centralizata numaidac` toate u[ile sunt închise.

Not`: U[a [oferului poate fi deblo-cat` [i cu cheia mecanic`. Aceastatrebuie utilizat` în cazul în care tele-comanda sau sistemul de acces f`r`cheie nu func]ioneaz`.

Not`: Închiderea centralizat`blocheaz` [i deblocheaz` [i clapetarezervorului de combustibil.

Închiderea centralizat` dubl`AVERTISMENTE

Nu activa]i închidereacentralizat` dubl` atunci cånd

în interiorul vehiculului se afl`persoane sau animale.

În cazul închiderii centralizateduble, u[ile nu mai pot fi

deblocate din interior.

Închiderea centralizat` dubl` este un

sistem de protec]ie antifurt care îm-piedic` deschiderea u[ilor din interior.Pute]i utiliza sistemul de închiderecentralizat` dubl` numai dac` toateu[ile sunt închise.

Confirmarea bloc`rii[i debloc`riiCånd debloca]i u[ile, semnalizatoare-le de direc]ie se vor aprinde scurt odat`.

Cånd bloca]i u[ile, semnalizatoarelede direc]ie se vor aprinde scurt dedou` ori.

Not`: Dac` vehiculul dumneavoas-tr` este echipat cu închidere central-izat` dubl`, semnalizatoarele dedirec]ie se vor aprinde scurt numaide dou` ori cånd activa]i sistemul deînchidere centralizat` dubl`.

Dispozitive de închidere

E71961

Page 28: Ford Mondeo Mk4 Manual

37

Blocarea [i deblocareau[ilor cu ajutorul cheii

A Deblocare

B Blocare

Închiderea centralizat` dubl`a u[ilor cu ajutorul cheiiPentru închiderea dubl` a u[ilor, roti]icheia, de dou` ori într-un interval detrei secunde, în pozi]ia pentru blocare.

Blocarea [i deblocarea u[i-lor cu ajutorul telecomenzii

A Deblocare

B Blocare

C Deblocare capac portbagaj

Blocarea u[ilor cu ajutorultelecomenziiAp`sa]i butonul B o dat`.

Închiderea centralizat` dubl` au[ilor cu ajutorul telecomenziiAp`sa]i butonul B de dou` ori îninterval de trei secunde.

Dispozitive de închidere

B

E71962

A

B

AE87379

A B C

Page 29: Ford Mondeo Mk4 Manual

38

Blocarea [i deblocareau[ilor din interiorU[ile din fa]`

A Blocarea tuturor u[ilor

B Deblocarea tuturor u[ilor

U[ile din spatePentru a bloca individual u[ile dinspate, ap`sa]i butonul A [i închide]iu[a la p`r`sirea vehiculului.

Capacul portbagajuluiDeblocarea capaculuiportbagajuluiAp`sa]i butonul C de pe teleco-mand` de dou` ori în interval de treisecunde.

Închiderea capaculuiportbagajuluiVarianta cu 4 u[i

Varianta cu 5 u[i

Break

Pentru a facilita închiderea hayonului,care este in`l]at, pe partea interioar`a sa se afl` un måner într-un loca[.

Dispozitive de închidere

E71958

A

BE89131

E89132

E89133

Page 30: Ford Mondeo Mk4 Manual

39

Reblocarea automat`Dac` a]i deblocat u[ile din teleco-mand`, dar timp de 45 secunde nua]i intratîin vehicul, u[ile se vor reblo-ca automat . U[ile se blocheaz`, iaralarma revine la starea anterioar`.

Reprogramarea func]ieide deblocareDac` func]ia de deblocare estereprogramat` astfel încåt numai u[a[oferului s` se deblocheze (a sevedea capitolul Chei [i teleco-menzi de la pagina 34), ave]i învedere urm`toarele aspecte:

Cånd ap`sa]i butonul de deblocarese deblocheaz` fie toate u[ile, fienumai u[a [oferului. Prin ap`sareabutonului de deblocare înc` o dat`se deblocheaz` toate u[ile.

DESCHIDEREA{I ÎNCHIDEREA GLOBAL~A GEAMURILORCånd contactul este decuplat, pute]is` ac]iona]i geamurile electrice [i cuajutorul func]iei de deschidere glob-al` [i închidere global`.

Not`: Închiderea global` va func]io-na numai dac` memoria a fost setat`corect pentru fiecare geam în parte.A se vedea subcapitolul Geamurileac]ionate electric (pagina 73).

Deschiderea global`

Pentru deschiderea tuturor gea-murilor, ap`sa]i [i men]ine]i ap`satbutonul de deblocare cel pu]in treisecunde. Ap`sa]i butonul de bloca-re sau, din nou, butonul de deblo-care pentru a dezactiva func]ia dedeschidere.

Închiderea global`AVERTISMENT

Ac]iona]i cu pruden]` atuncicånd utiliza]i închiderea global`.

În caz de urgen]`, ap`sa]i imediat unbuton pentru a întrerupe opera]ia.

Dispozitive de închidere

E71955

Page 31: Ford Mondeo Mk4 Manual

40

Pentru închiderea tuturor geamurilor,ap`sa]i [i men]ine]i ap`sat butonul deblocare cel pu]in trei secunde. Ap`-sa]i orice buton din nou pentru dez-activarea func]iei de închidere. Func-]ia de antiprindere este, de aseme-nea, activ` în timpul închiderii globale.

INTRAREA ÎN VEHICULÎN CAZUL SISTEMULUI“F~R~ CHEIE“

Informa]ii generaleAVERTISMENT

Este posibil ca sistemul deacces f`r` cheie s` nu

func]ioneze în cazul în care cheiaeste aproape de obiecte din metalsau dispozitive electronice cum ar fitelefoanele mobile.

Not`: Dac` se trage de månereleu[ilor în mod repetat într-o perioad`scurt` de timp, f`r` prezen]a uneichei pasive valide, sistemul va deveniinoperabil timp de 30 de secunde.

Sistemul de acces pasiv nu vafunc]iona dac`:

• Frecven]ele cheii pasive suntbruiate.

• Bateria cheii pasive estedesc`rcat`.

Not`: În cazul în care sistemul deacces pasiv nu func]ioneaz`, pentruînchiderea [i deschiderea vehicululuiva trebui s` utiliza]i cheia rabatabil`;

Sistemul f`r` cheie permite [oferuluis` utilizeze vehiculul f`r` a folosi ocheie sau telecomand`.

Închiderea [i deschiderea pasiv` avehiculului necesit` prezen]a uneichei pasive valide într-una dintrezonele acoperite de cele trei raze dedetec]ie extern`. Acestea acoper` odistan]` de aproximativ un metru [ijum`tate de la månerele u[ilor dinfa]` [i de la capacul portbagajului.

Dispozitive de închidere

E71956

E78276

Page 32: Ford Mondeo Mk4 Manual

41

Cheia pasiv`Vehiculul poate fi închis [i deschis cuajutorul cheii pasive. Cheia pasiv`poate fi utilizat`, de asemenea, catelecomand`. A se vedea subcapi-tolul Blocarea [i deblocarea(pagina 36).

Închiderea vehiculului

AVERTISMENT

Vehiculul nu se închide singur înmod automat. Dac` nu este

ap`sat niciun buton de blocare,vehiculul va r`måne deschis.

Not`: Dac` vehiculul se închide dela capota portbagajului, cheia pasiv`trebuie s` se afle în raza de detec]iea capacului portbagajului.

Butoanele de blocare sunt situate pefiecare u[` din fa]` [i pe capaculportbagajului.

Pentru a activa închiderea central-izat` [i a arma alarma:

• Ap`sa]i butonul de blocare o dat`.

Pentru a activa închiderea dubl` [i aarma alarma [i senzorii interiori:

• Ap`sa]i un buton de blocare dedou` ori în interval trei secunde.

Not`: Dup` activare, vehiculul var`måne închis aproximativ treisecunde. Acest interval v` permite s`trage]i de månerul u[ii [i s` verifica]idac` vehiculul este închis. Dup`acest interval, u[ile pot fi deschise dinnou în cazul în care cheia pasiv` esteîn raza de detec]ie respectiv`.

Capota portbagajuluiNot`: Capacul portbagajului nupoate fi închis [i se va deschide sin-gur în cazul în care cheia pasiv` seafl` în interiorul portbagajului.

Not`: Dac` o a doua cheie pasiv`valid` se afl` în raza de detec]ie acapacului portbagajului, acesta poatefi închis.

Dispozitive de închidere

E87384

E87435

Page 33: Ford Mondeo Mk4 Manual

42

Deschiderea vehicululuiNot`: Sistemul "f`r` cheie" implic`func]ionarea în stare de veghe, ceeace consum` curent din baterie. Încazul în care vehiculul r`måne închismai mult de cinci zile, sistemul f`r`cheie va intra în modul economic.Acest mod implic` un consum redusde energie, reducåndu-se riscul dedesc`rcare a bateriei vehiculului.Cånd vehiculul este deschis în timpce este în acest mod, timpul dereac]ie al sistemului poate fi un picmai mare decåt cel normal.Deschiderea vehiculului va dezactivamodul economic.

Trage]i de unul dintre månerele u[ilorsau de månerul capotei portbagajului.

Not`: Trebuie ca o cheie pasiv`valid` s` se afle în raza de detec]ie arespectivei u[i sau capote.

Semnalizatoarele de direc]ie vor lumi-na o dat` lung pentru a confirma c`toate u[ile, capacul portbagajului [iclapeta rezervorului au fost deblo-cate [i c` alarma a fost dezarmat`.

Pentru a debloca numaiu[a [oferuluiDac` func]ia de deblocare este re-programat` astfel încåt numai u[a[oferului s` se deblocheze (a se ve-dea capitolul Chei [i telecomenzi,pagina 34), ave]i în vedere urm`toa-rele aspecte:

Dac` u[a [oferului este prima u[`care este deschis`, celelalte u[i [icapacul portbagajului vor r`måneblocate. Toate celelalte u[i pot fideblocate din interiorul vehicululuiap`sånd butonul de deblocare delång` månerul u[ii [oferului. U[ile potfi deblocate individual tr`gånd demånerul interior al respectivei u[i.

Dac` u[a pasagerului din fa]` sauuna dintre u[ile din spate este primau[` care este deschis`, vor fi deblo-cate toate u[ile [i capacul portba-gajului.

Cheile dezactivateOrice chei l`sate în interiorul vehiculu-lui atunci cånd acesta este închis, vorfi dezactivate.

O cheie dezactivat` nu poate fi uti-lizat` pentru a pune contactul saupentru a porni motorul.

Pentru a putea utiliza din nou acestechei pasive, ele vor trebui activate.

Pentru a activa toate cheile pasive,deschide]i vehiculul cu ajutorul uneichei pasive sau a func]iei de deblo-care asigurat` de telecomand`.

Toate cheile pasive vor fi activate încazul în care contactul este pus saudac` vehiculul este pornit cu ajutorulunei cheii pasive valide.

Dispozitive de închidere

E78278

Page 34: Ford Mondeo Mk4 Manual

43

Blocarea [i deblocareau[ilor utilizånd cheiadeta[abil`, la cele dou`tipuri de cheieTip 1

1. Glisa]i butonul de eliberare îndirec]ia indicat` de s`geat` [itrage]i afar`, cu degetul, cheiarabatabil`.

2. Scoate]i cheia detasabil` [i intro-duce]i-o în încuietoare.

Tip 2

1. Scoate]i cu grij` capacul.

2. Scoate]i cheia detasabil` aflat`sub capacul estetic [i introdu-ce]i-o în încuietoare.

Dispozitive de închidere

1

2

E78284

1

2

E87964

Page 35: Ford Mondeo Mk4 Manual

44

PRINCIPIULDE FUNC}IONAREImobilizatorul motorului este un sis-tem de protec]ie antifurt careîmpiedic` pornirea motorului cu aju-torul unei chei false (codificat`incorect).

CHEILE CODIFICATENot`: Nu ecrana]i cheile cu obiectemetalice. Obiectele metalice(poleial`, brelocuri, etc) ar puteaîmpiedica receptorul s` identificedrept valid` cheia Dvs, de[i este ocheie codificat` corect.

Not`: Dac` pierde]i o cheie, toatecheile r`mase trebuie [terse [irecodificate. Pentru informa]ii supli-mentare, adresa]i-v` dealerului. Oricecheie nou` trebuie recodificat`împreun` cu cheile existente.

În cazul pierderii unei chei, pute]i ob]inede la dealerul Ford o cheie de schimb.Dac` este posibil, preciza]i seria cheiide pe brelocul livrat împreun` cu cheileoriginale. De la dealerul Ford pute]iob]ine [i chei suplimentare.

ARMAREA IMOBILIZA-TORULUI MOTORULUIImobilizatorul motorului este armat înmod automat la o secund` dup`decuplarea contactului.

DEZARMAREA IMOBILIZA-TORULUI MOTORULUIImobilizatorul motorului sedezarmeaz` în mod automat înmomentul în care pune]i contactulfolosind o cheie codificat` corect.

Dac` pe afi[ajul pentru informa]iiapare mesajul Immobiliser active(imobilizator activ), cheia pe care ofolosi]i nu a fost recunoscut`.Scoate]i cheia [i încerca]i din nou.

Dac` nu pute]i s` porni]i motorul cuajutorul unei chei codificate corect,înseamn` c` exist` o defec]iune. Lapunerea contactului, pe afi[ajul pentruinforma]ii va ap`rea mesajul Immo-biliser active (imobilizator activ).

Solicita]i imediat verificarea imobiliza-torului motorului.

Imobilizatorul motorului

Page 36: Ford Mondeo Mk4 Manual

45

PRINCIPIULDE FUNC}IONARE

Sistemul de alarm`Vehiculul dumneavoastr` poate fiechipat cu unul dintre urm`toarelesisteme de alarm`:

• Alarm` de perimetru.

• Alarm` de perimetru cu senzoriinteriori.

• Alarm` de categoria I cu senzoride interior [i siren` cu baterie derezerv`.

• Alarm` de categoria I cu senzoride interior, siren` cu baterie derezerv` [i senzori de înclinare.

Alarma de perimetruAlarma de perimetru este un dispozi-tiv cu rol de intimidare în vedereaprevenirii accesului neautorizat în ve-hiculul dumneavoastr` atåt prin utili-zarea u[ilor, cåt [i a capotei. Aceast`alarm` protejeaz` [i sistemul audio.

Senzorii de interior

AVERTISMENT

Senzorii de interior se afl` înlampa plafonier` dintre

parasolare. Nu ecrana]i, acoperi]i sauinterveni]i în niciun fel asupra acesteil`mpi! Astfel, impiedica]i senzorii s`func]ioneze corect!

Nu activa]i alarma cu protec]ie total`,atunci cånd în interiorul vehiculului semai afl` oameni, animale sau oriceobiecte mobile (ornamente carependuleaz` sau au p`r]i în mi[care).Senzorii func]ioneaz`, detectåndorice mi[care din interiorul vehiculului.

Sirena cu baterie de rezerv`Sirena cu baterie de rezerv` repre-zint` un sistem de alarm` suplimen-tar care va emite semnale acusticeatunci cånd este declan[at` alarma.Aceast` alarm` este armat` direct laînchiderea vehiculului. Sirena esteechipat` cu baterie proprie [i vaemite semnale de alarm` acustice,chiar dac` cineva deconecteaz`bateria vehiculului sau claxonul

Senzorii de înclinareSenzorii de înclinare detecteaz` ten-tativele de sustragere a unei ro]i saude tractare a vehiculului, detectåndvaria]iile de înclinare a caroseriei.

Not`: Atunci cånd c`l`tori]i la bordulunui feribot, dac` alarma este armat`,dezactiva]i senzorii de înclinare prinselectarea protec]iei reduse. Astfel seevit` ca mi[carile vehiculului s` de-clan[eze inutil alarma.

Declan[area alarmeiOdat` activat`, alarma se declan[ea-z` în oricare din urm`toarele moduri:

• În cazul în care cineva deschide ou[`, hayonul sau capota, f`r` autiliza o telecomand` sau o cheievalid`.

• În cazul sustragerii sistemuluiaudio sau a sistemului denaviga]ie.

Alarma

E71401

Page 37: Ford Mondeo Mk4 Manual

46

• La vehiculele cu cheie conven]io-nal`, în cazul în care contactuleste pus în pozi]ia I, II sau III f`r` ase utiliza o cheie valid`.

• În cazul în care senzorii de interiordetecteaz` o mi[care în interiorulvehiculului.

• La vehiculele cu siren` cu bateriede rezerv`, în cazul în care cinevadeconecteaz` bateria vehicululuisau claxonul.

• În cazul în care senzoriidetecteaz` o varia]ie de înclinare avehiculului.

În cazul declan[`rii alarmei, claxonulconectat la alarm` va suna timp de30 de secunde, iar luminile de avariese vor aprinde intermitent timp decinci minute.

Orice alte tentative de a efectua unadintre ac]iunile descrise anterior vordeclan[a din nou alarma.

Protec]ia total`[i protec]ia redus`Protec]ia total`Protec]ia total` constituie setareastandard.

În cazul protec]iei totale, senzorii deinterior [i senzorii de înclinare suntactiva]i la armarea alarmei.

Not`: Acest lucru poate determinadeclan[area unor alarme false atuncicånd în interiorul vehiculului se afl`animale sau obiecte mobile sau, lavehicule cu senzori de înclinare, atun-ci cånd se c`l`tore[te la bordul unuiferibot sau pe o platform` mobil`,tren, etc.

Protec]ia redus`În cazul protec]iei reduse, senzorii deinterior [i senzorii de înclinare suntdezactiva]i la armarea alarmei.

Not`: Pute]i seta alarma la protec]ieredus` numai pentru ciclul curent defunc]ionare a motorului. Laurm`toarea punere a contactului,alarma va fi automat resetat` la pro-tec]ie total`.

Întrebare la ie[irePute]i seta afi[ajul pentru informa]iipentru a v` solicita de fiecare dat`nivelul de protec]ie pe care dori]i s` îlstabili]i.

Dac` selecta]i op]iunea Ask onExit (întrebare la ie[ire), de fiecaredat` cånd decupla]i contactul, pe afi-[ajul din bord apare mesajul Re-duced guard (Protec]ie redus`).

Dac` dori]i s` arma]i alarma cu pro-tec]ie redus`, ap`sa]i butonul OKatunci cånd apare acest mesaj.

Dac` dori]i s` arma]i alarma cu pro-tec]ie total`, p`r`si]i vehiculul f`r` s`ap`sa]i butonul OK.

Alarma

Page 38: Ford Mondeo Mk4 Manual

47

Selectarea op]iunilorde protec]ie total`sau de protec]ie redus`Not`: Selectarea op]iunii Reducednu seteaz` permanent alarma peprotec]ie redus`. Alarma este setat`la protec]ie redus` numai pentruciclul curent de func]ionare amotorului. În cazul în care de obiceiseta]i alarma la protec]ie redus`,selecta]i op]iunea Ask on Exit(întrebare la ie[ire).

1. Ap`sa]i butonul > de pe volan,pentru a accesa meniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor ^ [i v [iap`sa]i apoi butonul >.

3. Selecta]i op]iunea Alarm (alarm`)[i ap`sa]i butonul >

4. Selecta]i op]iunea Reduced(protec]ie redus`) sau Full guard(protec]ie total`). Dac` prefera]is` vi se solicite tipul de protec]iede fiecare dat` cånd decupla]icontactul, selecta]i op]iunea Askon Exit (întrebare la ie[ire).

5. Ap`sa]i butonul OK pentru a con-firma selec]ia.

6. Ap`sa]i butonul < pentru a ie[i dinmeniu. Pentru revenirea direct` laafi[ajul computerului de bord,men]ine]i ap`sat butonul <.

Mesajele informativeA se vedea subcapitolul Mesajeleinformative (pagina 99).

Alarma

E70499

E74509

Full Guard

Alarm

ReducedAsk on Exit

Page 39: Ford Mondeo Mk4 Manual

48

ARMAREA ALARMEIPentru armarea alarmei, închide]i ve-hiculul. A se vedea capitolul Dispo-zitive de închidere (pagina 36).

DEZARMAREA ALARMEI

Vehicule cu cheieconven]ional`Alarma cu perimetruDezarma]i alarma [i dezactiva]i sem-nalul sonor prin deblocarea u[ilor cucheia [i punerea contactului cu aju-torul unei chei corect codificate sauprin deblocarea u[ilor sau a capoteiportbagajului cu telecomanda.

Alarma de categoria IDezarma]i alarma [i dezactiva]i sem-nalul sonor prin deblocarea u[ilor cucheia [i punerea contactului, în inter-val de 12 secunde, cu ajutorul uneichei corect codificate sau prin deblo-carea u[ilor sau a capoteiportbagaju-lui cu telecomanda.

Vehicule cu sistemf`r` cheieNot`: Pentru accesul f`r` cheie, înzona de detec]ie de la u[a respec-tiv` trebuie s` se afle o cheie pasiv`valid`. A se vedea subcapitolulAccesul f`r` cheie (pagina 40).

Alarma de perimetruDezarma]i alarma [i dezactiva]i sem-nalul sonor prin deblocarea u[ilor [ipunerea contactului sau prin deblo-carea u[ilor sau a capotei portbaga-jului cu telecomanda.

Alarma de categoria IDezarma]i alarma [i dezactiva]i sem-nalul sonor prin deblocarea u[ilor [ipunerea contactului în interval de 12secunde sau prin deblocarea u[ilorsau a capotei portbagajului cu tele-comanda.

Alarma

Page 40: Ford Mondeo Mk4 Manual

49

REGLAREA VOLANULUIAVERTISMENT

Nu regla]i niciodat` volanul întimpul mersului.

Debloca]i maneta de blocare pentrua elibera volanul, regla]i în`l]imeavolanului [i distan]a acestuia fa]` de[ofer.

Aduce]i maneta în pozi]ia ini]ial` pen-tru a rebloca volanul în pozi]ia dorit`

Asigura]i-v` c` sunte]i a[eza]i înpozi]ia optim`. A se vedea subcapi-tolul Pozi]ionarea corect` (pagi-na 125).

COMENZILESISTEMULUI AUDIO

A M`rire volum

B C`utare în sus

C Mic[orare volum

D C`utare în jos

E Mod

ModAp`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul demod pentru a selecta sursa semnalu-lui audio.

Ap`sa]i butonul de mod pentru:

• acordarea radioului pe frecven]aurm`torului post presetat

• redarea urm`torului CD

• redarea casetei pe cealalt` fa]`

• acceptarea unui apel telefonic.

• încheierea unei convorbiri telefo-nice.

Volanul

E71221

A

C

BD

E

E72288

Page 41: Ford Mondeo Mk4 Manual

50

C`utareAp`sa]i butonul de c`utare pentru:

• acordarea radioului pe frecven]aurm`torului post prin c`utare însus sau în jos pe banda defrecven]`

• redarea piesei urm`toare sauanterioare de pe CD

• derularea rapid` înainte sau înapoia casetei.

Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul dec`utare pentru:

• acordarea radioului prin c`utare însus sau în jos pe banda defrecven]`

• c`utarea unei piese de pe CD.

Volanul

Page 42: Ford Mondeo Mk4 Manual

51

{TERG~TOARELEDE PARBRIZ

A O singur` [tergere

B {tergere intermitent`

C {tergere normal`

D {tergere rapid`

{tergerea intermitent`

A Interval de [tergere scurt

B {tergere intermitent`

C Interval de [tergere lung

{TERG~TOARELEDE PARBRIZ AUTOMATE

ATEN}IE

Nu porni]i [terg`toarele auto-mate \n condi]ii de vreme usca-

t`. Senzorul de ploaie este foartesensibil [i poate determina pornirea[terg`toarelor \n cazul \n care par-brizul este lovit de particule mici deimpurit`]i, ap` sau de insecte.

|nlocui]i lamele [terg`toarelorde \ndat` ce aceste \ncep s`

lase dåre de ap` sau de murd`rie.L`sånd aceste dåre, senzorul deploaie detecteaz` mereu apa pe par-briz, iar [terg`toarele vor func]iona,chiar [i \n cazul \n care cea mai mareparte a parbrizului este uscat`.

Dac` temperatura este sc`zu-t`, \nainte de a porni [terg`toa-

rele automate dezghe]a]i parbrizul \n\ntregime.

|nainte de a intra \ntr-o sp`l`-torie auto, opri]i [terg`toarele

automate.

{terg`toare [i sp`l`toare

B

C

D

AE70696

E76677

B

B

C

D

AE70696

Page 43: Ford Mondeo Mk4 Manual

52

La pornirea a [terg`toarelor auto-mate, acestea nu vor ac]iona decåtdac` va fi detectat` ap` pe parbriz.Senzorul de ploaie va estima în modcontinuu cantitatea de ap` de peparbriz [i va regla automat viteza[terg`toarelor.

SENZORUL DE PLOAIE

A Sensibilitate m`rit`

B Sensibilitate redus`

Regla]i sensibilitatea senzorului deploaie cu ajutorul butonului rotativ.Dac` fixa]i butonul de control la sen-sibilitate redus`, [terg`toarele vorintra în func]iune cånd senzorul vadetecta o cantitate mare de ap` peparbriz. Dac` fixa]i butonul de controlla sensibilitate m`rit`, [terg`toarelevor intra în func]iune cånd senzorulva detecta o cantitate mic` de ap`pe parbriz.

SP~L~TOARELEDE PARBRIZ

AVERTISMENT

Nu ac]iona]i sp`l`toarele deparbriz mai mult de 10 secunde

sau atunci cånd rezervorul este gol.

Not`: Atunci cånd contactul estepus, jeturile de ap` sunt înc`lzite. Nufolosi]i ap` în loc de lichid de sp`latparbrizul! Apa va înghe]a iarna, iarprin ac]ionarea motora[ului pompeide sp`lare, motorul se va arde.

SP~L~TOARELE {I{TERG~TORUL DE LUNET~

{tergerea intermitent`

{terg`toare [i sp`l`toare

E70316

A

B

E70776

E70777

Page 44: Ford Mondeo Mk4 Manual

53

{tergerea \n mar[arier{terg`torul de lunet` va fi ac]ionatautomat atunci cånd introduce]ischimb`torul \n mar[arier, dac`maneta pentru [terg`toare se afl` \npozi]ia B, C sau D.

Sp`l`torulAVERTISMENT

Nu folosi]i sp`l`torul de lunet`mai mult de 10 secunde sau

atunci cånd rezervorul este gol.

Trage]i complet maneta spre volan [imen]ine]i-o \n aceast` pozi]ie pentrua ac]iona sp`l`torul.

SP~L~TOARELEDE FARURI

Sp`l`toarele de faruri vor func]ionaodat` cu sp`l`toarele de parbrizatunci cånd farurile sunt aprinse.

Not`: Pentru a evita golirea rapid` arezervorului de lichid de sp`lare, sp`-l`toarele de faruri nu vor func]iona defiecare dat` cånd utiliza]i sp`l`toarelede parbriz.

VERIFICAREA LAMELOR{TERG~TOARELORTrece]i cu vårful degetelor pestemuchia lamei pentru a verifica rugo-zitatea.

Lamele cu neregularit`]i trebuie\nlocuite!

{terg`toare [i sp`l`toare

E70777

E70776

E66644

Page 45: Ford Mondeo Mk4 Manual

54

Cur`]a]i lama [terg`toarelor cu unburete moale \nmuiat \n ap`.

SCHIMBAREA LAMELOR{TERG~TOARELOR

Lamele [terg`toarelorde parbriz

ATEN}IE

Pentru a schimba lamele[terg`toarelor de parbriz, fixa]i

[terg`toarele \n pozi]ia de service.

Pute]i utiliza aceast` pozi]ieiarna pentru un acces mai facil

la lamele [terg`toarelor \n vedereacur`]`rii lor de z`pad` [i de ghea]`.{terg`toarele de parbriz vor reveni lapozi]ia normal` imediat dup` ceporni]i motorul, deci asigura]i-v` c`a]i dezghe]at complet parbrizul\nainte de a pune contactul.

Pozi]ia de service

Decupla]i contactul [i muta]i manetapentru [terg`toare \n pozi]ia A \ninterval de trei secunde. Elibera]imaneta atunci cånd [terg`toarele deparbriz ajung \n pozi]ia de service.

Schimbarea lamelor[terg`toarelor de parbrizSeta]i lamele [terg`toarelor de par-briz \n pozi]ia de service [i ridica]ibra]ele [terg`toarelor.

1. Ap`sa]i butonul de blocare.

2. Scoate]i lama [terg`torului.

Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`-torului se blocheaz` pe pozi]ie.

3. La montare, efectua]i opera]iile demai sus \n ordine invers`.

Iarna, asigura]i-v` c` lamele[terg`toarelor nu sunt \nghe]ate peparbriz. Dac` este a[a, exist` peri-colul ca prin pornirea automat`, cåndpune]i contactul, [terg`toarele s`rup` lamele sau s` se produc` altedefec]iuni.

{terg`toare [i sp`l`toare

E85833

A

E75188

E728991

2

Page 46: Ford Mondeo Mk4 Manual

55

Lamele [terg`toruluide lunet`Schimbarea lamelor[terg`torului de lunet` - Break1. Ridica]i bra]ul [terg`torului.

2. Aduce]i lama [terg`torului \npozi]ie perpendicular` pe bra].

3. Desface]i lama [terg`torului de pebra].

4. Scoate]i lama [terg`torului.

Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`to-rului se blocheaz` pe pozi]ie.

5. La montare, efectua]i opera]iile demai sus \n ordine invers`.

Schimbarea lamelor[terg`torului de lunet` -Varianta cu 5 u[i1. Ridica]i bra]ul [terg`torului.

2. Ap`sa]i butonul de blocare.

3. Scoate]i lama [terg`torului.

Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`-torului se blocheaz` pe pozi]ie.

4. La montare, efectua]i opera]iile demai sus \n ordine invers`.

{terg`toare [i sp`l`toare

2

3

4

E86456

E864572

3

SPECIFICA}II TEHNICE

Lungimi ale lamei [terg`torului de parbriz

Dimensiune \n mm

Partea [oferului Partea pasagerului

650 475

Page 47: Ford Mondeo Mk4 Manual

56

COMENZILE SISTEMULUIDE LUMINI

Pozi]iile butonuluipentru lumini

A Dezactivare

B L`mpi de pozi]ie spate [ilaterale

C Faruri

L`mpile de sta]ionareATEN}IE

Utilizarea prelungit` a l`mpilorde sta]ionare va determina

desc`rcarea bateriei.

Decupla]i contactul.

Pe ambele p`r]iFixa]i butonul pentru lumini la pozi]ia B.

Pe o parte

A Pe partea dreapt`

B Pe partea stång`

Faza lung` [i faza scurt`Trage]i complet maneta spre volanpentru a comuta \ntre faza lung` [ifaza scurt`.

Semnalizarea cu farurileTrage]i maneta pu]in spre volan.

Sistemul de lumini

BA C

E70718

E75505

A

B

E70725

Page 48: Ford Mondeo Mk4 Manual

57

Iluminarea la garareDecupla]i contactul [i trage]i manetamultifunc]ional` complet spre volanpentru a aprinde farurile. Farurile sevor stinge automat \ntr-un interval de30 de secunde dup` \nchidereatuturor u[i.

APRINDEREA {I STINGEREAAUTOMAT~ A FARURILOR

Not`: Dac` a]i activat func]ia deaprindere [i stingere automat` afarurilor, pute]i s` folosi]i faza lung`numai atunci cånd, prin aceast`func]ie, au fost aprinse farurile.

Farurile se vor aprinde [i se vorstinge automat \n func]ie de luminaambiental`.

FARURILE DE CEA}~

AVERTISMENT

Utiliza]i farurile de cea]` numaiatunci cånd vizibilitatea este

considerabil redus` din cauza ce]ii,z`pezii sau ploii.

L~MPILE DE CEA}~

AVERTISMENTE

Utiliza]i l`mpile de cea]` numaicånd vizibilitatea e redus` la

mai pu]in de 50 metri.

Nu utiliza]i l`mpile de cea]`cånd plou` sau ninge, iar

vizibilitatea dep`[e[te 50 metri.

Sistemul de lumini

E70719

E70721

E70720

Page 49: Ford Mondeo Mk4 Manual

58

REGLAREA PE ÎN~L}IME AFARURILORNot`: Vehiculele cu faruri cu xenonsunt echipate cu un sistem dereglare automat` a nivelului farurilor.

A Faruri ridicate

B Faruri coboråte

Pute]i regla \n`l]imea farurilor \nfunc]ie de \nc`rcarea vehiculului.

Sistemul de lumini

E70722

A B

Pozi]ii recomandate pentru butonulde reglare pe \n`l]ime a farurilor

Înc`rc`tur`Înc`rc`tur`\n portbagaj

Pozi]ie butonScaune fa]`

Al doilea råndde scaune

1-2 - - 0

1-2 - - 0 (0.52)

1-2 3 - 1 (0.52)

1-2 3 Max1 3 (0.52)

1 - Max1 4 (1.52)

1 A se vedea capitolul Identificarea vehiculului (pagina 242).2 Vehicule cu suspensie activ`.

Page 50: Ford Mondeo Mk4 Manual

59

LUMINILE DE AVARIE Not`: Pute]i utiliza luminile de avarie[i atunci cånd contactul este decuplat.

Not`: În func]ie de legile [i regle-ment`rile \n vigoare din ]ara pentrucare vehiculul a fost construit ini]ial,luminile de avarie vor semnaliza \ncaz de frånare brusc`.

Sistemul de lumini

E71943

E72897

A

B

A

B

A f`r` sistem AFS

B cu sistem AFS

SISTEMUL DE FARURI AUTOADAPTIVE (AFS)

Page 51: Ford Mondeo Mk4 Manual

60

Sistemul de faruri adaptive (AFS)regleaz` farurile \n func]ie de direc]ia[i viteza de deplasare a vehiculului.De asemenea, \mbun`t`]e[te vizibili-tatea la deplasarea vehiculului pe timpde noapte [i contribuie la reducereaefectului de orbire provocat de farurilevehiculelor care vin din fa]`. Sistemulcon]ine \n plus "l`mpi de viraj"

Sistemul nu va func]iona cåt timp ve-hiculul sta]ioneaz`, cånd sunt aprinseluminile de zi sau cånd s-a selectatmar[arierul.

L`mpile de viraj

A Fasciculul luminos al farurilor

B Fasciculul luminos al l`mpi-lor de viraj

L`mpile de viraj lumineaz` interiorulcurbei \n timp ce aceasta este par-curs` de vehicul.

În caz de func]ionare defectuoas` asistemului, pe afi[ajul pentru informa]iiva ap`rea un mesaj. A se vedea sub-capitolul Mesajele informative(pagina 99). Farurile vor trece \ntr-opozi]ie de faz` scurt` sau central`fix`. Solicita]i cåt mai curånd posibil overificare a sistemului.

Sistemul de lumini

E72898

B

A

B

A

Page 52: Ford Mondeo Mk4 Manual

61

SEMNALIZATOARELEDE DIREC}IE

Not`: Ap`sa]i u[or maneta \n jossau \n sus pentru ca semnalizatoare-le s` se aprind` scurt de 3 ori. Mane-vra este util` \n circula]ia urban`.

LUMINILE INTERIOARELumina de habitaclu (plafonier`)

A Stingere

B Contact u[`

C Aprindere

Dac` fixa]i butonul la pozi]ia B, pla-foniera se va aprinde cånd debloca]isau deschide]i o u[` sau hayonul.

În cazul \n care l`sa]i o u[` deschis`,iar contactul este decuplat, lumina deghidare se va stinge automat dup`un timp pentru a preveni desc`rca-rea bateriei. Pentru a aprinde din nouaceast` lumin`, pune]i contactulpentru scurt timp.

Lumina de ghidare se va aprinde [i ladecuplarea contactului. Aceast`lumin` se va stinge automat dup`pu]in timp sau atunci cånd porni]i saureporni]i motorul.

Dac` fixa]i butonul la pozi]ia C cåndcontactul este decuplat, lumina deghidare se va aprinde. Ea se vastinge automat dup` pu]in timp pen-tru a preveni desc`rcarea bateriei.Pentru a aprinde din nou aceast`lumin`, pune]i contactul pentru scurttimp.

L`mpile de lectur`

În cazul \n care decupla]i contactul,l`mpile de lectur` se vor stinge au-tomat dup` un anumit timp pentru apreveni desc`rcarea bateriei. Pentrua aprinde din nou aceste l`mpi,pune]i contactul pentru scurt timp.

Sistemul de lumini

E70727

CBA

E71945

E71946

Page 53: Ford Mondeo Mk4 Manual

62

L`mpile oglinzii de la parasolar

A Stingere

B Aprindere

În cazul \n care decupla]i contactul,l`mpile oglinzii parasolarului se vorstinge automat dup` un anumit timppentru a preveni desc`rcarea bateriei.Pentru a aprinde din nou aceste l`mpi,pune]i contactul pentru scurt timp.

DEMONTAREA UNUI FARAVERTISMENT

Pentru schimbarea becurilor cuxenon, apela]i la un tehnician

calificat. Exist` pericolul deelectrocutare.

1. Deschide]i capota. A se vedeasubcapitolul Deschiderea [i\nchiderea capotei (pagina206).

2. Scoate]i [uruburile.

3. Scoate]i suportul [i [urubul deplastic.

Sistemul de lumini

A

B

E72900E85995

E88843

Page 54: Ford Mondeo Mk4 Manual

63

4. Trage]i cu aten]ie col]ul grilei [i albarei de protec]ie spre partea dinfa]` a vehiculului.

5. Ridica]i cu grij` col]ul farului [i\mpinge]i-l cåt mai mult posibilspre partea din spate a vehiculului.

6. Trage]i cu aten]ie farul spre parteacentral` a vehiculului, \n spatelegrilei [i barei de protec]ie, pentrua-l desprinde din punctul de fixareexterior inferior.

7. Scoate]i farul.

ATEN}IE

La montarea farului, ave]i grij`s` nu deteriora]i punctele de

fixare.

Not`: La montarea farului, asigura]i-v` c` a]i prins bine farul \n punctul defixare exterior inferior.

Not`: La montarea farului, strånge]imai \ntåi [urubul din fa]`, apoi [urubuldin spate.

ÎNLOCUIREA UNUI BECAVERTISMENT

Stinge]i luminile [i decupla]icontactul.

Înainte de a scoate becul,l`sa]i-l s` se r`ceasc`.

Pentru schimbarea becurilor cuxenon, apela]i la un tehnician

calificat. Exist` pericolul deelectrocutare.

ATEN}IE

Nu atinge]i cu måna partea desticl` a becului.

Monta]i numai becuri care co-respund specifica]iilor. A se

vedea subcapitolul Tabel cu speci-fica]ii pentru becuri (pagina 71).

Not`: Urm`toarele instruc]iuniprezint` modul de demontare abecurilor. Dac` nu exist` alte specifi-ca]ii, montarea becului de schimb seface \n ordine invers`.

Sistemul de lumini

5

4E85996

7

6

E88982

Page 55: Ford Mondeo Mk4 Manual

64

FarulNot`: Demonta]i capacele pentru aputea avea acces la becuri.

Semnalizatorul de direc]ie1. Scoate]i farul. A se vedea subca-

pitolul Demontarea unui far(pagina 62).

2. Roti]i soclul becului \n sens inversacelor de ceasornic [i scoate]i-l.

3. Ap`sa]i u[or becul \n soclul s`u,roti]i-l \n sens invers acelor deceasornic [i scoate]i-l.

Faza lung` a farurilor1. Scoate]i farul. A se vedea sub-

capitolul Demontarea unui far(pagina 62).

2. Deconecta]i conectorul electric.

3. Desface]i clema [i scoate]i becul.

Faza scurt` a farurilor1. Scoate]i farul. A se vedea sub-

capitolul Demontarea unui far(pagina 62).

2. Roti]i soclul becului \n sens inversacelor de ceasornic [i scoate]i-l.

3. Demonta]i becul.

Sistemul de lumini

E72259

2

3

E72261

3

2

E72260

3

2

Page 56: Ford Mondeo Mk4 Manual

65

Lampa de viraj1. Scoate]i farul. A se vedea sub-

capitolul Demontarea unui far(pagina 62).

2. Deconecta]i conectorul electric.

3. Desface]i clema [i scoate]i becul.

Semnaliz`rile laterale

1. Demonta]i cu aten]ie lampa desemnalizare lateral`.

2. }ine]i de soclul becului, roti]i car-casa \n sens contrar acelor deceasornic [i scoate]i-o.

3. Scoate]i becul.

Lampa de sub oglindaretrovizoare exterioar`

Not`: Întoarce]i suprafa]a oglinzii cåtmai spre interior posibil.

1. Introduce]i o [urubelni]` \n spa]iuldintre montura oglinzii [i suprafa]aoglinzii, iar apoi desface]i clemametalic` de fixare.

Sistemul de lumini

E72262

3

2

E72264

1

E72265

3

2

3

2

E85999

1

Page 57: Ford Mondeo Mk4 Manual

66

2. Scoate]i lampa.

3. Scoate]i becul.

Farurile de cea]`

Not`: Nu pute]i separa becul desoclul s`u.

Not`: Nu scoate]i [uruburile.

1. Sl`bi]i [uruburile.

2. Scoate]i lampa.

3. Deconecta]i conectorul electric.

4. Roti]i soclul becului \n sens inversacelor de ceasornic [i scoate]i-l.

L`mpile spateSemnalizatorul de direc]ie,lampa de från` [i l`mpile depozi]ie spate

1. Scoate]i panoul tapi]eriei.

2. Desface]i clemele care fixeaz`soclul becului.

Sistemul de lumini

E72267

3

2

4

1

E86003

1

2

E86004

Page 58: Ford Mondeo Mk4 Manual

67

A Semnalizator de direc]ie

B Lamp` de från` [i pozi]iespate

3. Ap`sa]i u[or becul \n soclul s`u,roti]i-l \n sens invers acelor deceasornic [i scoate]i-l.

Lampa de mar[arier,lampa de pozi]ie spate[i lampa de cea]`

1. Scoate]i panoul tapi]eriei.

2. Desface]i clemele care fixeaz`soclul becului.

A Lamp` de mar[arier

B Lamp` de pozi]ie spate

C Lamp` de cea]`

3. Ap`sa]i u[or becul \n soclul s`u,roti]i-l \n sens invers acelor deceasornic [i scoate]i-l.

Sistemul de lumini

E86005

3

A

B

2

E86007

3

CB

A

E86008

1

E86006

Page 59: Ford Mondeo Mk4 Manual

68

Lampa central` de från`Scoaterea panoului tapi]erieiVarianta cu 4 u[i

1. Desface]i clemele de fixare.

Varianta cu 5 u[i

1. Scoate]i [uruburile.

2. Desface]i clemele de fixare.

Break

1. Desface]i clemele de fixare.

Scoaterea l`mpii1. Introduce]i \n g`uri un obiect

potrivit.

2. Trage]i cu grij` lampa spre parteadin fa]` a vehiculului pentru a des-face clemele cu arc.

Sistemul de lumini

13

E87617

E87619

2

1 1E876201

2

E87618

Page 60: Ford Mondeo Mk4 Manual

69

3. Scoate]i lampa.

4. Desface]i clemele care fixeaz`soclul becului.

5. Scoate]i becul.

Lampa pentrupl`cile de \nmatriculare

1. Desface]i cu aten]ie clema cu arc.

2. Scoate]i lampa.

3. Scoate]i becul.

Lumina interioar` (lampahabitaclu-plafonier`)Vehicule f`r` senzori de interior

1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, lentila.

2. Scoate]i lentila.

3. Scoate]i becul.

Sistemul de lumini

E86002

3

E72789

E72788

3

4

E79601

Page 61: Ford Mondeo Mk4 Manual

70

Vehicule cu senzori de interior

1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, lentila.

2. Scoate]i lentila.

3. Scoate]i becul.

L`mpile de lectur`

Vehicule f`r` senzori de interior1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, lentila.

2. Scoate]i lentila.

3. Scoate]i becul.

Vehicule cu senzori de interior

1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, lampa.

2. Roti]i soclul becului \n sens invers

acelor de ceasornic [i scoate]i-l.

3. Scoate]i becul.

Sistemul de lumini

E72787

E72786

E73939

3

E72796

Page 62: Ford Mondeo Mk4 Manual

71

Lampa oglinziide la parasolar

1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, lampa.

2. Scoate]i becul.

Lampa din portbagaj

1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, lampa.

2. Scoate]i becul.

Sistemul de lumini

E72785

E72784

TABEL CU SPECIFICA}II PENTRU BECURI

Lamp` Specifica]ii Putere (wa]i)

Semnalizator de direc]ie fa]` PY21W 21

Faz` lung` faruri H1 55

Faz` scurt` faruri H7 55

Lamp` de viraj H1 55

Semnalizare lateral` W5W 5

Lamp` din oglindaretrovizoare exterioar` W5 5

Far de cea]` HB4 55

Lamp` de pozi]ie W5W 5

Semnalizator de direc]ie spate PY21W 21

Lamp` de från` [i pozi]ie spate P21/5W 21/5

Page 63: Ford Mondeo Mk4 Manual

72

Sistemul de lumini

Lamp` Specifica]ii Putere (wa]i)

Lamp` de pozi]ie spate P21/4W 4

Lamp` de cea]` P21/5W 21/5

Lamp` de mar[arier P21W 21

Lamp` central` de från` 5 x W5W 5

Lamp` pentru pl`cu]a de \nmatriculare W5W 5

Lumin` interioar` Bec tubular 10

Lamp` de lectur` BA 9s 5

Lamp` oglind` de la parasolar W5W 5

Lamp` portbagaj W5W 5

Page 64: Ford Mondeo Mk4 Manual

73

GEAMURILE AC}IONATEELECTRIC

AVERTISMENT

Nu ac]iona]i geamurile electricedecåt dac` acestea nu sunt

obstruc]ionate.

Not`: Dac` ac]iona]i geamurileelectrice de multe ori f`r` oprire, sis-temul poate s` intre \ntr-o pauz` -aceasta nu este o defec]iune ci om`sur` deliberat` \mpotriva supra-\nc`lzirii motoarelor electrice. Pentrua putea ac]iona geamurile electrice,pune]i contactul.

Not`: Pute]i utiliza geamurile elec-trice timp de cåteva minute [i dup`decuplarea contactului. Geamurilevor fi dezactivate \n momentuldeschiderii unei u[i.

Not`: Dac` se ac]ioneaz` simultandeschiderea/\nchiderea unui geamdin butonul de pe u[a soferului [i dinbutonul de pe alta u[a, comandaeste anulat` [i geamul nu se vami[ca.

Deschiderea global`[i \nchiderea global`Geamurile electrice vor fi ac]ionatecu contactul decuplat cånd \nchide]icu cheia vehiculul (\nchidere central-izat` global`); \n aceast` situa]ie, ungeam r\mas par]ial deschis se va\nchide, odat` cu \nchiderea central-izat` a vehiculului A se vedea sub-capitolul Deschiderea global` [i\nchiderea global` (pagina 39).

Not`: Sistemul de deschidere [i\nchidere centralizat` global` vadeschide sau \nchide geamurile \nmod automat numai la vehiculeleechipate cu patru geamuri electrice.

Not`: Închiderea global` ac]ioneaz`numai dac` memoria a fost setat` \nacest sens pentru fiecare geam.

Butoanele de lau[a [oferuluiPute]i ac]iona toate geamurile cu aju-torul butoanelor aflate pe panoulinterior al u[ii [oferului.

A Închidere

B Deschidere

Geamuri [i oglinzi

E70848

A

B

Page 65: Ford Mondeo Mk4 Manual

74

Butoanele de la u[ilepasagerilor din fa]`[i din spate

A Închidere

B Deschidere

Deschiderea [i \nchidereaautomat` a geamurilorAp`sa]i sau ridica]i butonul pån` la aldoilea punct de ac]ionare [i apoi elib-era]i-l. Ap`sa]i sau ridica]i din noubutonul pentru a opri mi[carea gea-murilor. O comand` \ntr-un sens, va fianulat` de comanda \n sens opus.

Întrerup`torul de siguran]`pentru geamurile din spateNot`: Geamurile din spate pot fi \ntot-deauna ac]ionate de la u[a [oferului.

Unul dintre butoanele de pe u[a[oferului dezactiveaz` butoanelepentru geamurile electrice din spate.

La dezactivarea geamurilor din spate,indicatorul butonului se aprinde, iarindicatoarele butoanelor pentru gea-murile din spate se sting. M`suraeste destinat` securit`]ii copiilor afla]ipe locurile din spate.

Func]ia anti-strivireAVERTISMENT

Închiderea neglijent` ageamurilor poate anula func]ia

de protec]ie [i poate cauza v`t`m`ricorporale.

În cazul \n care, la \nchidere, gea-murile electrice \ntålnesc un obstacolpe care \l preseaz`, (strivesc) aces-tea se vor opri automat [i se vordeschide pu]in.

Geamuri [i oglinzi

E70849

A

B E70850

Page 66: Ford Mondeo Mk4 Manual

75

Anularea func]iei anti-strivire

ATEN}IE

La cea de-a treia \nchideresuccesiv` a geamului, func]ia

anti-strivire se dezactiveaz`.Asigura]i-v` c` nu exist` obstacole \ncalea geamului care se \nchide.

Iarna, geamurile pot fi \nghe]ate lainceputul c`l`toriei. Încercarea de adeschide geamurile, \n aceast`situa]ie este interpretat` de sistemulde ridicare al geamului ca un obsta-col ; În acest caz este preferabil`anularea func]iei de protec]ie. Pentruanularea func]iei de protec]ie, proce-da]i dup` cum urmeaz`:

1. Închide]i geamul de dou` ori pån`cånd ajunge la obstacol [i l`sa]igeamul s` se deschid`.

2. Închide]i geamul pentru a treiaoar` pån` cånd ajunge la obsta-col. Func]ia anti-prindere estedezactivat` [i nu pute]i s` \nchide]igeamul \n mod automat. Geamulva dep`[i obstacolul [i se vaputea \nchide complet.

3. Dac` geamul nu se \nchide dup`cea de-a treia \ncercare, solicita]iverificarea acestuia de c`tre unexpert.

Resetarea memorieigeamurilor electrice

AVERTISMENT

Func]ia anti-strivire estedezactivat` pån` la resetarea

memoriei.

Dup` deconectarea bateriei vehicu-lului, este necesar` resetarea memo-riei separat pentru fiecare dintre gea-muri:

1. Ridica]i butonul pån` la \nchidereacomplet` a geamului. Men]ine]ibutonul ridicat timp de \nc` osecund`.

2. Elibera]i butonul [i ridica]i-l din nou,de dou` sau trei ori, timp de \nc` osecund`.

3. Deschide]i geamul [i \ncerca]i s` \l\nchide]i automat.

4. Dac` geamul nu se \nchideautomat, reseta]i [i repeta]i pro-cedura.

Modul de siguran]`AVERTISMENT

Func]ia anti-strivire nu esteactiv` \n timp ce sistemul se

afl` \n "modul de siguran]`"

Dac` sistemul detecteaz` odefec]iune, intr` \n modul de sigu-ran]`. Geamurile se vor deplasanumai timp de aprox. 0,5 secunde odat`, iar apoi se vor opri din nou.Închide]i geamurile ap`sånd din noubutonul atunci cånd acestea nu semai mi[c`. Solicita]i imediat verifi-carea sistemului de c`tre un expert.

Geamuri [i oglinzi

Page 67: Ford Mondeo Mk4 Manual

OGLINZILE RETROVIZOAREEXTERIOARE

Oglinzile exterioare convexe

AVERTISMENT

Nu supraestima]i distan]a pån`la obiectele v`zute \n oglinda

convex`. Obiectele v`zute \n oglinziconvexe par mai mici [i mai \ndep`r-tate decåt sunt \n realitate. Prinurmare, cånd face]i manevre \n trafic,tine]i cont de faptul c` distan]elepån` la vehiculele v`zute \n oglind`sunt mai mici decåt par \n oglind`.

Oglinzile m`resc cåmpul vizual pentrua reduce a[a-numitul unghi mort dincol]ul din spate al vehiculului.

Rabaterea oglinzilorexterioare

În cazul rabat`rii manuale, la reveni-rea oglinzii la pozi]ia normal`, asigu-ra]i-v` ca oglinda s-a a[ezat \n pozi]iade blocare final`; se simte „la mån`“o pozi]ionare ferm` \n pozi]ia final`;

OGLINZILE EXTERIOAREAC}IONATE ELECTRIC

A Oglinda din stånga

B Dezactivare

C Oglinda din dreapta

Geamuri [i oglinzi

E71042

A CB

E70846

E71043

76

Page 68: Ford Mondeo Mk4 Manual

77

Pozi]ii de \nclinare a oglinzilor

D \n sus

E la dreapta

F \n jos

G la stånga

Oglinzile exterioare ac]ionate electricsunt prev`zute cu o rezisten]` de\nc`lzire care dezghea]` [i dezabu-re[te oglinda cånd sunt temperaturisc`zute. A se vedea subcapitolulÎnc`lzirea geamurilor [ioglinzilor (pagina 117).

Rabaterea electric`a oglinzilorOglinzile pot fi rabatate electric doarcu contactul pus.

Not`: Pute]i ac]iona oglinzile de lau[i (pentru \nclinare [i rabatere) cate-va minute \n plus, dup` ce a]i decu-plat contactul. Deschiderea unei u[iva anula aceast` posibilitate.

Ap`sa]i butonul pentru rabaterea saurevenirea oglinzilor.

La ap`sarea repetat` a butonului \ntimp ce oglinzile se mi[c`, acestease vor opri [i se vor mi[ca \n direc]iaopus`.

Not`: Dac` oglinzile sunt ac]ionatede multe ori f`r` oprire, este posibilca sistemul s` intre \ntr-o pauz`,m`sura luat` deliberat pentru a evitasupra\nc`lzirea motoarelor electrice;aceasta nu constituie un defect.

Înclinarea oglinzii la mar[arierÎn func]ie de pozi]ia selectat` pentruoglinzi (A sauC), oglinda exterioar`respectiv` se va \nclina de fiecare dat`cånd introduce]i schimb`torul \n mar[a-rier, astfel \ncåt s` pute]i vedea bordura.

Atunci cånd utiliza]i pentru prima oar`aceast` func]ie, oglinzile se vor \ncli-na \ntr-o pozi]ie presetat`. Pute]i pro-grama gradul de \nclinare utilizåndurm`toarea secven]` de comenzi:

Geamuri [i oglinzi

D

F

EG

E70847E72623

Page 69: Ford Mondeo Mk4 Manual

78

Not`: Pute]i dezactiva aceast` func-]ie l`sånd butonul de selectare aoglinzii exterioare electrice \n pozi]ia B.

Oglinzile exterioare vor reveni lapozi]ia ini]ial`:

• Dac` vehiculul dep`[e[te vitezade 10 km/h.

• La aproximativ 10 secunde dup`ce s-a decuplat mar[arierul.

• Dac` butonul de selectare aoglinzii exterioare electrice estesetat din nou \n pozi]ia B.

Setarea pasiv`1. Pune]i contactul. Nu porni]i motorul.

2. Selecta]i oglinda exterioar` dorit`(A sau C).

3. Introduce]i schimb`torul \nmar[arier, iar oglinda exterioar`selectat` va fi reglat` la pozi]iapresetat`.

4. Regla]i oglinzile la pozi]ia \nclinat`necesar`.

5. Decupla]i mar[arierul.

Set`rile vor fi memorate \n modautomat.

Setarea activ`1. Pune]i contactul. Nu porni]i motorul.

2. Selecta]i oglinda exterioar` dorit`(A sau C).

3. Introduce]i schimb`torul \nmar[arier, iar oglinda exterioar`selectat` va fi reglat` la pozi]iapresetat`.

4. Regla]i oglinda la pozi]ia \nclinat`necesar`.

5. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pe butonulpresetat dorit pån` cånd se audeun singur semnal sonor pentruconfirmare. A se vedea subcapi-tolul Func]ia de memorare(pagina 136).

OGLINDA RETROVIZOAREINTERIOAR~

Înclina]i oglinda pentru a reduce efec-tul de orbire de la farurile vehiculelordin spate cånd conduce]i noaptea.

OGLINDA RETROVIZOAREINTERIOAR~ CU SISTEM -ANTIORBIRE

Oglinda retrovizoare cu sistemautomat de anti-orbire \[i regleaz` \nmod automat gradul de \nnegrire(devine mai fumurie) \n momentul \ncare bate o lumin` orbitoare de lafarurile vehiculelor din spate. Aceast`func]ie este dezactivat` cåt timpschimb`torul se afl` \n mar[arier.

Geamuri [i oglinzi

E71272

E71028

Page 70: Ford Mondeo Mk4 Manual

79

INDICATOARE {I INSTRUMENTE DE BORDTipul 1 [i 2

A Turometru

B Indicator pentru temperatura lichidului de r`cire a motorului

C Indicator pentru nivelul combustibilului

D Vitezometru

Instrumente

BA C D

E72984

Page 71: Ford Mondeo Mk4 Manual

80

Tipul 3

A Turometru

B Vitezometru

C Indicator pentru temperatura lichidului de r`cire a motorului

D Indicator pentru nivelul combustibilului

E Centru informativ. A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii(pagina 85).

Indicatorul pentrutemperatura lichiduluide r`cire a motoruluiAfi[eaz` temperatura lichidului der`cire a motorului. Dac` temperaturase \ncadreaz` \ntre limitele normale,acul r`måne \n centrul scalei.

ATEN}IE

Nu reporni]i motorul din noudecåt dup` remedierea cauzei

supra\nc`lzirii.

Instrumente

A B

CDEE87713

Page 72: Ford Mondeo Mk4 Manual

81

Dac` acul se deplaseaz` c`tre 120°C,motorul se supra\nc`lze[te. Opri]imotorul, decupla]i contactul [i stabili]icauza dup` ce motorul s-a r`-cit. A se vedea subcapitolul Verifi-carea lichidului de r`cire a mo-torului (pagina 215).

Indicatorul pentru nivelulcombustibiluluiS`geata de lång` simbolul pompeide combustibil v` indic` pe careparte a vehiculului se g`se[tebu[onul rezervorului de combustibil.

INDICATOARE{I L~MPI DE AVERTIZAREUrm`toarele indicatoare [i l`mpi deavertizare vor lumina scurt atuncicånd pune]i contactul, pentru a con-firma faptul c` sistemul este \n starede func]ionare:

• Lamp` de avertizare pentru sis-temul ABS

• Lamp` de avertizare pentruairbaguri

• Lamp` de avertizare pentru sis-temul de frånare

• Lamp` de avertizare pentru motor• Lamp` de avertizare pentru tem-

peraturi ambiante sc`zute• Lamp` de avertizare pentru baterie• Lamp` de avertizare pentru pre-

siunea uleiului (toate tipurile de uleicu excep]ia 2.5L Duratec-ST)

• Lamp` de avertizare pentru con-trolul stabilit`]ii (ESP)

Dac` unul dintre indicatoare sau unadintre l`mpile de avertizare nu se aprin-de la punerea contactului, \nseamn` c`a ap`rut o defec]iune. Solicita]i verifi-carea sistemului de c`tre un expert.

Lampa de avertizare - ABSAprinderea l`mpii ABS \ntimpul fr`n`rii, pentru scurtemomente, indic` func]iona-

rea sistemului (s-a detectat o tendin]`de patinare a cel pu]in unei ro]i, dincauza aderen]ei sc`zute). Dac`aceast` lamp` se aprinde \ns` \n timpce conduce]i, f`r` s` ap`sa]i pefrån`, aceasta indic` o defec]iune laABS. Pute]i conduce \n siguran]`, sis-temul de frånare func]ioneaz` nor-mal, \ns` ]ine]i cont c` nu dispune]ide avantajele ABS. Solicita]i cåt maicurånd remedierea sistemului ABS.

Lampa de avertizare -airbaguri

Dac` lampa de avertizarepentru airbaguri se aprindesau lumineaz` intermitent

\n timp ce conduce]i, este semnalat`o defec]iune. Solicita]i cåt mai curåndposibil o verificare pentru remediereaacestei probleme.

Lampa de avertizarepentru sistemul de frånare

AVERTISMENT

Reduce]i treptat viteza. Utiliza]ifrånele cu mult` grij`. Nu

ap`sa]i brusc pe pedala de från`.

Dac` se aprinde lampa deavertizare pentru sistemulde frånare atunci cånd

conduce]i, este semnalizat` o defec-]iune la unul dintre circuitele defrånare. Verifica]i nivelul lichidului defrån`. A se vedea capitolulÎntre]inerea (pagina 205).

Instrumente

Page 73: Ford Mondeo Mk4 Manual

82

AVERTISMENT

Solicita]i imediat o verificarepentru remedierea acestei

probleme

Dac` se aprinde lampa de avertizarepentru sistemul de frånare \mpreun`cu lampa de avertizare pentru ABSsau cu lampa de avertizare pentrucontrolul stabilit`]ii, este semnalizat` odefec]iune. Opri]i vehiculul imediat cepute]i s` face]i acest lucru \n condi]iide siguran]` [i solicita]i o verificarepentru remedierea acestei probleme\nainte de a continua c`l`toria.

Indicatorul pentru pilotulautomat (CRUISE CONTROL)

Indicatorul pentru pilot au-tomat se aprinde atuncicånd a]i setat o vitez` folo-

sind sistemul de pilot automat. A sevedea capitolul Pilotul automat(pagina 165). În cazul vehiculelor curegulator de vitez` adaptiv` (AdaptiveCruise Control) indicatorul se aprindecånd ACC este activ. A se vedeacapitolul Regulatorul de vitez`adaptiv` (ACC) (pagina 167).

Semnalizatoarele de direc]ieIndicatorul Semnalizatoruluide direc]ie se aprindesimultan cu semnaliza-

toarele de direc]ie, dac` a]i ac]ionatmaneta de pe coloana de direc]ie(stånga sau dreapta). Simultan seaude o avertizare sonor`. O cre[terebrusc` a frecven]ei de semnalelorluminoase indic` faptul c` un bec s-aars sau nu face contact \n soclul s`u.Verifica]i vizual care lamp` nu seaprinde (fa]` sau spate).

Lampa de avertizare - motorDac` se aprinde lampa deavertizare pentru motoratunci cånd motorul func-

]ioneaz`, aceasta semnleaz` o de-fec]iune. Dac` lampa lumineaz` in-termitent \n timp ce conduce]i, re-duce]i imediat viteza vehiculu-lui. Dac` lampa continu` s` luminezeintermitent, evita]i accelerarea [idecelerarea brusc`. Motorul va con-tinua s` func]ioneze, dar cu o puterelimitat`. Solicita]i imediat o verificarepentru remedierea acestei probleme.

Indicatorul pentru radarulanticoliziune

Indicatorul pentru radarulanticoliziune se aprindeatunci cånd aceast` func]ie

este activat`. A se vedea capitolulRegulatorul de vitez` adapt-abil (ACC) (pagina 167).

Indicatorul pentru farurilede cea]`

Indicatorul pentru farurilede cea]` se aprinde cåndaprinde]i farurile de cea]`.

Lampa de avertizarepentru temperaturiambiante sc`zute

Lampa de avertizare pen-tru temperaturi sc`zute seaprinde [i lumineaz` porto-

caliu atunci cånd temperatura am-biant` din exterior este cuprins` \ntre4oC [i 1oC. Lampa lumineaz` cu ro[uatunci cånd temperatura scade sub1oC. Aceast` avertizare va aten]io-neaz` c` este posibil` apari]ia poleiu-lui, ghe]ii, etc. pe carosabil.

Instrumente

E71340

Page 74: Ford Mondeo Mk4 Manual

83

Indicatorul pentru bujiileincandescente

A se vedea capitolulPornirea motorului(pagina 139).

Indicatorul pentru faruriIndicatorul pentru faruri seaprinde cånd aprinde]i fazascurt` sau l`mpile de pozi]ie.

Lampa de avertizare - baterieDac` lampa de avertizarepentru baterie se aprinde \ntimp ce conduce]i, aceasta

indic` o defec]iune. Opri]i toate echi-pamentele electrice care nu sunt ne-cesare [i solicita]i imediat verificarea [iremedierea acestei probleme.

Lampa de avertizare - nivelsc`zut al combustibilului

Aprinderea acestei lampinu indic` o defec]iune ci v`avertizeaz` s` alimenta]i

cåt mai curånd.

Indicatorul pentru faza lung`Indicatorul pentru fazalung` (albastru) se aprindeatunci cånd aprinde]i

farurile pe faz` lung`. Acest indicatorva lumina intermitent atunci cåndsemnaliza]i cu farurile intermitent.

Indicatorul de tura]iemaxim` a motorului

Indicatorul de tura]ie maxi-m` a motorului se aprindela atingerea tura]iei maxime

a motorului.

Indicatorul pentru mesajeIndicatorul pentru mesaje seaprinde cånd un nou mesajapare pe afi[ajul pentru in-

forma]ii. A se vedea capitolul Afi[ajepentru informa]ii (pagina 85).

Lampa de avertizarepentru presiunea uleiului

ATEN}IE

Dac` lampa de avertizare pen-tru presiunea uleiului se aprinde

intermitent sau continuu \n timp ceconduce]i, aceasta indic` o defec-]iune sau lipsa uleiului \n baia de ulei amotorului. Opri]i vehiculul imediat cepute]i s` face]i acest lucru \n condi]iide siguran]` [i opri]i motorul.Verifica]i nivelul de uleiului din motor,dup` ce a]i l`sat s` treac` 3 minutede la oprirea motorului. A se vedeacapitolul Între]inerea (pagina 205).

Dac` a]i g`sit nivelul uleiuluisc`zut pe joj`, completa]icu ulei de motor. Porni]i

motorul, [i urm`ri]i lampa de averti-zare presiune de ulei. Dac` lampa nuse mai aprinde, pute]i continua dru-mul, cauza a fost nivelul prea sc`zutde ulei \n motor. Dac` a]i g`sit nivelululeiului corect, \nseamn` c` exist` odefec]iune important` \n sistemul deungere! Nu mai porni]i motorul!Solicita]i imediat o verificare pentruremedierea acestei probleme.

Indicatorul pentru l`mpilede cea]`

Indicatorul pentru l`mpile decea]` se aprinde odat` cuaprinderea l̀ mpilor de cea]`.

Instrumente

Page 75: Ford Mondeo Mk4 Manual

84

Sistemul de avertizare pen-tru centurile de siguran]`

A se vedea subcapitolulSistemul de avertizarepentru centurile de

siguran]` (pagina 31).

Lampa de avertizare pentrucontrolul stabilit`]ii (ESP)Not`: Dac` apare o defec]iune \nsistemul ESP, acesta se va dezactiva\n mod automat.

Lampa de avertizare pentruESP va lumina intermitentatunci cånd sistemul intr` \n

func]iune; Acest lucru se \ntåmpl`doar \n timpul mersului, dac` mane-vrele pe care le face]i (viraj, demaraj,)impun intrarea ESP \n func]iune. Dac`lampa nu lumineaz` intermitent \nsitua]iile de mai \nainte sau dac` seaprinde \n timp ce conduce]i \n regimde mers constant [i pe drum drept,atunci aprinderea l`mpii ESP sem-naleaz` o defec]iune. Solicita]i cåt maicurånd posibil o verificare a acesteiprobleme. A se vedea subcapitolulMesajele informative (pagina 99).

Dac` dezactiva]i manual sistemul ESP,lampa de avertizare se va aprinde.Înacest caz, lampa este un martor aldecuplarii deliberate a sistemului ESP,nu indic` nicio defec]iune. AprindereaESP este o avertizare a faptului c` a]irenun]at de bun` voie la un sistem deasistare cu care este dotat vehicululDvs. Prin asta a]i m`rit riscul posibil depierdere a stabilit`]ii \n condi]ii specialede drum. Lampa se va stinge cåndactiva]i sistemul sau cånd decupla]icontactul. La urm`toarea pornire, ESPva ie[i automat din modul "dezactivat";Nu este indicat s` dezactiva]i ESP!

INDICATOARE {IAVERTIZOARE ACUSTICE

Activarea [i dezactivareaavertiz`rilor sonoreAnumite avertiz`ri sonore pot fidezactivate, dac` v` deranjeaz` \ntimpul drumului.

Pentru a seta avertiz`rile sonore caretrebuie s` fie active:

1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Chimes (aver-tiz`ri sonore) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

4. Selecta]i avertizarea sonor` [iap`sa]i butonul OK pentru a acti-va [i dezactiva avertizarea sonor`.

5. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentrurevenirea direct` la afi[ajul com-puterului de bord, ]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

Instrumente

E70499

Page 76: Ford Mondeo Mk4 Manual

85

INFORMA}II GENERALE

AVERTISMENT

În timpul deplas`rii vehiculului,nu utiliza]i butoanele de control

al afi[ajului pentru informa]ii.

Not`: Afi[ajul pentru informa]ii var`måne activ timp de cåteva minutedup` decuplarea contactului.

Diverse sisteme ale vehiculului dum-neavoastr` pot fi controlate utilizåndbutoanele de pe volan. Informa]iilecorespunz`toare sunt prezentate peafi[ajul din bord.

Pentru instruc]iuni detaliate referi-toare la sistemul audio, sistemul denaviga]ie, telefon etc., consulta]imanualul corespunz`tor.

Butoanele de control

Ap`sa]i butoanele cu s`geat` sus[i jos:

• pentru a parcurge prin derulare(scroll) afi[ajele computerului debord

• pentru a parcurge prin derulare(scroll) [i pentru a selecta op]iuniledintr-un meniu.

Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta:

• pentru a accesa meniul principaldin afi[ajele computerului de bord

• pentru a accesa un submeniu.

Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i dintr-un meniu.

}ine]i ap`sat butonul cu s`geat`stånga \n orice moment pentru areveni la afi[ajul meniului principal(buton pentru ie[ire).

Not`: Sistemul va reveni automat laafi[ajele computerului de bord dac`nu ap`sa]i niciun buton o perioad`de timp.

Ap`sa]i butonul OK pentru a selecta[i confirma o setare.

Afi[aje pentru informa]ii

E70499

Page 77: Ford Mondeo Mk4 Manual

86

Tipul 1 Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [ijos pentru a parcurge prin derulare(scroll) afi[ajele computerului debord. A se vedea subcapitolulComputerul de bord (pagina 94).

Afi[aje pentru informa]ii

Func]ie Tip 1 Tip 2 Tip 3

Computer de bord X X X

Mesaje informative X X X

Afi[aje pentru informa]ii X X X

Setare ceas - X X

Set`ri afi[aj - X X

Setare sistem de \nc`lzire suplimentar` - - X

Control naviga]ie - - X

Control CD-uri - - X

Control CD changer - - X

Control radio - - X

Control telefon - - X

Control intrare auxiliar` - - -

Func]iile instrumentelor de bord

E80604

Page 78: Ford Mondeo Mk4 Manual

87

Structura meniului

Tipul 2 Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [ijos pentru a parcurge prin derulare(scroll) afi[ajele computerului debord. A se vedea subcapitolulComputerul de bord (pagina 94).

Afi[aje pentru informa]ii

Informa]ii

Resetare contor Contor de parcursConsum mediu de combustibilVitez` medieToate valorile

Mesaje

Ceas Setare ceasMod 24 oreMod 12 ore

E87751

E74426

6.3

Consum mediude combustibil

09:00

234.2 km

123456 km

l100km

Page 79: Ford Mondeo Mk4 Manual

88

Structura meniului

Afi[aje pentru informa]ii

Resetare contor Contor de parcursConsum mediu de combustibil Vitez` medieToate

Englez`German`Italian`Francez`Spaniol`Turc`Rus`Olandez`Polonez`

Portughez`Suedez`

Configurare

Limb`

Unitate dem`sur`

Afi[are

Setare ceasMod 24 oreMod 12 ore

La afi[area instruc]. de ghidareActivare permanent`

MesajePresiune \n pneuri

MetricAnglo-saxon

Ecran de ajutorInforma]ii radioInforma]ii telefonInforma]ii NAV

Informa]ii

Ceas

Setare

BA

E87752

Dezactivare permanent`

Page 80: Ford Mondeo Mk4 Manual

89

Afi[aje pentru informa]ii

Avertiz`risonore

Radaranticoliziune

.

Nivel sc`zut al combustibilului

Avertizare ACCAvertizare FA

Lumin` pentru garareAvertismente generaleInforma]ii generale

M`rit`

Redus`Normal`

Sensibilitate

Avertizare acustic`

Dezactivare

ManualAuto

Pornire \nramp`

Verificare

Sarcin` mareSarcin` mic`

Presiune \npneuri

Protec]ie total`

Întrebare la ie[ireRedus`

Alarm`

Sistem de \nc`l-zire auxiliar

Sistem de \nc`lziresuplimentar`

BA

E87753

Setare or`

Sâmb`t`Duminic`

VineriJoi

LuniMar]iMiercuri

Setare or`

Sâmb`t`Duminic`

VineriJoi

LuniMar]iMiercuri

Timp 1

Timp 2

O dat`Activ acum

Page 81: Ford Mondeo Mk4 Manual

90

Tipul 3

Utiliza]i butoanele de control pentru aparcurge prin derulare (scroll) afi[a-jele meniului.

Not`: Dup` o perioad` scurt` detimp, afi[ajul va intra \n modul de pro-tejare a ecranului. Pentru a accesameniurile din acest mod, ap`sa]ibutonul cu s`geat` stånga.

Lista de dispozitivePictograma eviden]iat` prezint`meniul utilizat la momentul curent.

Sistem de naviga]ie

CD

CD changer

Radio

Telefon

Computer de bord

Set`ri

Intrare auxiliar` audio

Afi[aje pentru informa]ii

E88048

Page 82: Ford Mondeo Mk4 Manual

91

Structura meniului

Afi[aje pentru informa]ii

CD

Sistem de naviga]ie Loc de pornireMem. destina]iiDestinat. A-ZUltima destina]ieAnulare ghidare

Destina]iiDestina]iiDestina]ii

Folder / Piese

Folder / PieseFolder / PieseFolder / PieseFolder / PieseFolder / PieseFolder / Piese

Posturi radioPosturi radioPosturi radioPosturi radioPosturi radioPosturi radioPosturi radio

Numere de telefon

Numere de telefonNumere de telefon

List` de posturiFM 1 / FMFM 2FM 3FM - ASTMW / AMLW / AM-AST

CD changer CD 1CD 2CD 3CD 4CD 5CD 6

Radio

Agend ̀de telefonReapelareApeluri primiteApeluri efectuateStare apel

Telefon

AE87754

Page 83: Ford Mondeo Mk4 Manual

92

Afi[aje pentru informa]ii

Computer de bord Distan]` pân` la golire rezervor (autonomie)Consum mediu de combustibilVitez` medieResetare element selectatResetare contor de parcurs

Englez`German`Italian`Francez`Spaniol`Turc`Rus`Olandez`Polonez`

Portughez`Suedez`

Teme de culori

Configurare

Limb`

Unitate de m`s.

Afi[aj

Setare ceasMod 24 oreMod 12 ore

Dezactivare permanent`La afi[area instruc]. de ghidareActivare permanent`

MesajePresiune \n pneuri

MetricAnglo-saxon

Ecran de asisten]`Informa]ii NAV

Set`ri Informa]ii

Ceas

Setare

A CBE87755

A

Page 84: Ford Mondeo Mk4 Manual

93

Afi[aje pentru informa]ii

Avertiz`risonore

Nivel sc`zut al combustibilului

Avertizare ACCAvertizare FA

Lumin` pentru garareAvertismente generaleInforma]ii generale

M`rit`

Redus`Normal`

Radaranticoliziune

Sensibilitate

Avertizare acustic`

Dezactivare

ManualAuto

Pornire \nramp`

Verificare

Sarcin` mareSarcin` mic`

Presiune \npneuri

Protec]ie total`

Întrebare la ie[ireRedus`

Alarm`

Sistem de \nc`lzire auxiliar

C

E87756

Page 85: Ford Mondeo Mk4 Manual

94

COMPUTERUL DE BORDKilometrajulÎnregistreaz` distan]a total` parcurs`de vehicul.

Contorul de parcursÎnregistreaz` distan]e par]iale.

Distan]a pån` la golirearezervorului (autonomia)Indic` distan]a aproximativ` pe careo poate parcurge vehiculul cu com-bustibilul r`mas \n rezervor.Modificarea stilului de condus poateduce la schimbarea acestei valori.Folosirea sistemului de \nc`lzire \nparcare duce la sc`derea nivelului decombustibil [i reducerea autonomiei\n timp ce vehiculul st` pe loc.

Consumul mediu de combustibilPrezint` consumul mediu de com-bustibil de la ultima resetare a acesteifunc]ii.

Afi[aje pentru informa]ii

Setare or`

Sâmb`t`Duminic`

MiercuriMar]i

VineriJoi

Luni

Setare or`

Sâmb`t`Duminic`

MiercuriMar]i

VineriJoi

Luni

Timp 1

Timp 2

O dat`Activ acum

Sistem de \nc`lziresuplimentar`

Intrare auxiliar`

BA

E88067

Page 86: Ford Mondeo Mk4 Manual

95

Viteza medieIndic` viteza medie de la ultimaresetare a acestei func]ii.

Temperatura aeruluidin exteriorIndic` temperatura aerului ambiantexterior.

Tipul 1 [i 2

A Computer de bord

B Kilometraj

C Contor de parcurs

Computerul de bord poate afi[aurm`toarele informa]ii:

Ap`sa]i butoanele cu s`geat` sus [ijos pentru a parcurge prin derulareafi[ajele computerului de bord.

Not`: Pozi]ia afi[ajului computeruluide bord poate varia \n func]ie deinforma]iile prezentate pe afi[aj.

Resetarea computerului debord utilizånd meniul principalPentru a reseta un anumit afi[aj:

1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-ta pentru a accesa meniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Reset Trip.(resetare contor) cu ajutorul butoa-nelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`-sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

3. Selecta]i func]ia care urmeaz` s`fie resetat`.

4. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-ta pentru a selecta func]ia.

5. }ine]i ap`sat butonul OK .

Pentru a reseta toate cele trei afi[aje,selecta]i op]iunea All values (toatevalorile) [i ]ine]i ap`sat butonul OK.

Afi[aje pentru informa]ii

E74428

6.3

Average Fuel(consum mediude combustibil)

10:20

234.2 km

123456 km

l100km

A

B

C

Consum mediu de combustibil

Vitez` medie

Temp. aer ambiant

Resetare contor

Dist. pân` la golire rezervor

E74441

Page 87: Ford Mondeo Mk4 Manual

96

Tipul 3

A Computer de bord

Resetarea computerului debord utilizånd meniul principalPentru a reseta un anumit afi[aj:

1. Selecta]i op]iunea Trip Computer(computer de bord) cu ajutorul bu-toanelor cu s`geat` sus [i jos [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

2. Selecta]i func]ia care urmeaz` s`fie resetat`.

3. }ine]i ap`sat butonul OK.

SET~RILE PERSONALIZATEÎn cazul select`rii afi[ajului, acesta vaprezenta urm`toarele informa]ii:

Ecranul de ajutor [i informa]ii-le referitoare la radio, sistemde naviga]ie [i telefon

La punerea contactului, ecranul deasisten]` este afi[at timp de cåtevasecunde.

Dac` radioul, sistemul de naviga]ie sautelefonul sunt \n func]iune, vor fi afi[ateinforma]iile referitoare la acestea.

Pentru a selecta informa]iile caredori]i s` fie afi[ate:

Tipul 1 [i 21. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-

ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Configure(configurare) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

5. Pentru a activa / dezactivaop]iunea Help screen (ecran deajutor), Radio Info (informa]iiradio) [i Phone Info (informa]iitelefon), selecta]i op]iunea dorit`[i apoi ap`sa]i butonul OK.

6. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentrurevenirea direct` la afi[ajul com-puterului de bord, ]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

Tipul 31. Selecta]i op]iunea Settings

(set`ri) cu ajutorul butoanelor cus`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Configure(configurare) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

Afi[aje pentru informa]ii

E88049

A

Page 88: Ford Mondeo Mk4 Manual

97

5. Pentru a activa / dezactiva op]iu-nea Help screen (ecran de aju-tor) [i NAV Info (informa]ii sistemde naviga]ie), selecta]i op]iuneadorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK.

Informa]iile referitoarela sistemul de naviga]ieDe asemenea, pute]i alege momen-tul \n care trebuie afi[ate informa]iilereferitoare la sistemul de naviga]ie.Sunt disponibile trei op]iuni:

• Always off (Dezactivare perma-nent`): Nu se vor afi[a informa]iilereferitoare la sistemul de naviga]ie.

• On guidance (La afi[area in-struc]iunilor de ghidare): Informa-]iile referitoare la sistemul de navi-ga]ie sunt afi[ate doar atunci cåndsistemul de naviga]ie ofer` in-struc]iuni de ghidare. Aceast`func]ie este disponibil` numai laanumite sisteme de naviga]ie.

• Always on (Activare perma-nent`): Informa]iile referitoare lasistemul de naviga]ie vor fi afi[atepermanent \n timpul utiliz`rii sis-temului de naviga]ie.

Pentru a seta momentul afi[`rii infor-ma]iilor referitoare la naviga]ie:

Tipul 1 [i 21. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-

ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Configure(configurare) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

5. Selecta]i op]iunea Nav Info (infor-ma]ii sistem de naviga]ie) [i ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

6. Selecta]i setarea dorit` [i apoiap`sa]i butonul OK.

7. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentrurevenirea direct` la afi[ajul com-puterului de bord, ]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

Tipul 31. Selecta]i op]iunea Settings

(set`ri) cu ajutorul butoanelor cus`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Configure(configurare) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

5. Selecta]i op]iunea Nav Info (infor-ma]ii sistem de naviga]ie) [i ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

6. Selecta]i setarea dorit` [i apoiap`sa]i butonul OK.

Limba de afi[arePute]i alege una dintre cele unspre-zece limbi disponibile: englez`, ger-man`, italian`, francez`, (spaniol`,turc`, rus`, olandez`, polonez`, sue-dez` [i portughez`.

Afi[aje pentru informa]ii

Page 89: Ford Mondeo Mk4 Manual

98

Tipul 1 [i 21. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-

ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`-geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Language (lim-b`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat`dreapta.

5. Selecta]i limba dorit` [i apoi ap`-sa]i butonul OK pentru a confirmaselec]ia.

6. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentrurevenirea direct` la afi[ajul com-puterului de bord, ]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

Tipul 31. Selecta]i op]iunea Settings

(set`ri) cu ajutorul butoanelor cus`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Language (lim-b`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat`dreapta.

5. Selecta]i limba dorit` [i apoi ap`-sa]i butonul OK pentru a confirmaselec]ia.

Unit`]ile de m`sur`Not`: Temperatura aerului ambianteste afi[at` numai \n grade Celsius [inu poate fi setat` pentru afi[are \ngrade Fahrenheit.

Pentru selectarea unit`]ilor de m`su-r` (sistemul metric sau anglo-saxon):

Tipul 1 [i 21. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-

ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj)[i ap`sa]i butonul cu s`geat`dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Measure Unit(unitate de m`sur`) [i ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

5. Selecta]i setarea dorit` [i apoiap`sa]i butonul OK pentru a con-firma selec]ia.

6. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentrurevenirea direct` la afi[ajul com-puterului de bord, ]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

Tipul 31. Selecta]i op]iunea Settings

(set`ri) cu ajutorul butoanelor cus`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

Afi[aje pentru informa]ii

Page 90: Ford Mondeo Mk4 Manual

99

3. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Measure Unit(unitate de m`sur`) [i ap`sa]i bu-tonul cu s`geat` dreapta.

5. Selecta]i setarea dorit` [i apoiap`sa]i butonul OK pentru a con-firma selec]ia.

MESAJELE INFORMATIVEAp`sa]i pe OK pentru a confirma [i[terge anumite mesaje din afi[ajul pen-tru informa]ii. Dup` o perioad` scurt`vor fi [terse automat [i alte mesaje.

În cazul grupului tip 3, anumite mesa-je trebuie confirmate \nainte de a ac-cesa meniurile.

Indicatorul pentrumesaje

Indicatorul pentru mesaje se vaaprinde pentru a completa anumitemesaje. Indicatorul va lumina \n ro[usau galben \n func]ie de urgen]amesajelor [i va r`måne aprins pån` laremedierea problemei care a deter-minat mesajul.

Simbolurile din mesajeConsulta]i manualulproprietarului.

Solicita]i verificarea siste-mului cu ocazia urm`toa-relor lucr`ri de service.

Solicita]i verificarea sis-temului cåt mai curåndposibil.

Opri]i vehiculul imediat cepute]i s` face]i acest lucru\n condi]ii de siguran]`.

Vizualizareamesajelor curenteTipul 1 [i 21. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-

ta pentru a accesa meniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Information(informa]ii) cu ajutorul butoanelorcu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Messages(mesaje) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

4. Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus[i jos pentru a vizualiza mesajelecurente.

Afi[aje pentru informa]ii

E70499

Page 91: Ford Mondeo Mk4 Manual

100

Tipul 31. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-

ta pentru a accesa meniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Settings(set`ri) cu ajutorul butoanelor cus`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Information(informa]ii) cu ajutorul butoanelor

cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

4. Selecta]i op]iunea Messages(mesaje) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

5. Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus[i jos pentru a vizualiza mesajelecurente.

Afi[aje pentru informa]ii

Suspensia activ`

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

IVDC malfunction(defectare IVDC) galben`

A ap`rut o defec]iune la suspensia activ`.Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare

a suspensiei. A se vedea capitolulSuspensia activ` (pagina 161).

IVDC comfort(confort IVDC) - Suspensia activ` este setat`

la op]iunea confort.

IVDC normal - Suspensia activ` este setat`la op]iunea normal.

IVDC sport - Suspensia activ` este setat` la op]iunea sport.

Alarma

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Alarm` declan[at` galben`

The alarm has been triggered. (A fostdeclan[at` alarma.) Verifica]i vehiculul pentru avedea dac` exist` semne ale unei tentative de

acces neautorizat.

Alarm system ser-vice reqd. (estenecesar` verifi-carea sistemului

de alarm`)

- A ap`rut o defec]iune la alarm`. Solicita]i cåtmai curånd posibil o verificare a acestui sistem.

Page 92: Ford Mondeo Mk4 Manual

101

Afi[aje pentru informa]ii

Bateria [i sistemul de \nc`rcare

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Overvoltage Stopsafely! (Supratensi-une! Opri]i vehicu-lul \n condi]ii de

siguran]`!) ro[ie

Tensiunea sistemului de \nc`rcare a dep`[itintervalul valorilor normale la func]ionare. Opri]ivehiculul imediat ce pute]i s` face]i acest lucru\n condi]ii de siguran]`, opri]i motorul [i decu-pla]i contactul. Solicita]i cåt mai curånd posibil

o verificare a acestui sistem.Power systemmalfunction

(defectare sistemde alimentare)

Low battery (ba-terie desc`rcat`) galben`

Bateria este desc`rcat`. Solicita]i cåt mai curåndposibil o verificare a bateriei. Dac` v` continua]i

drumul, nu ve]i mai putea folosi toate sistemele ve-hiculului, iar dup` o oprire, nu ve]i mai putea porni.

Climatizarea

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Aux. Heater on galben` Activare sistem de \nc`lzire auxiliar pornit.

Pilotul automat / Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)(Adaptive Cruise Control)

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Cruise control mal-function (defectare

pilot automat)galben`

A ap`rut o defec]iune la pilotul automat.Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare

a pilotului automat

Cruise control active(pilot automat activ) - Pilotul automat este activat

Cruise controlstandby - (pilot automat pe standby)

Pilotul automat este \n modul standby.

ACC unavailable(ACC nedisponibil) -

Este posibil ca func]ia de control al stabilit`]ii (ESP)s` fie dezactivat .̀ Activa]i func]ia ESP [i \ncerca]i

din nou regulatorul de vitez` adaptabil (ACC). Dac`aceast` solu]ie nu func]ioneaz ,̀ \ncerca]i s` anula]iacestmesaj prin decuplarea [i punerea contactului.

Page 93: Ford Mondeo Mk4 Manual

102

Afi[aje pentru informa]ii

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

ACC malfunction(defectare ACC)(Adaptive Cruise

Control)

galben`A ap`rut o defec]iune la regulatorul de vitez`adaptabil. Solicita]i cåt mai curånd posibil overificare a regulatorului de vitez` adaptabil.

Clean radar sensor(cur`]a]i senzorul

radarului)galben`

Este posibil ca senzorul radarului s` fie ob-struc]ionat. Cur`]a]i orice urme de murd`rie,z`pad`, ap` sau alte obiecte din zona din

jurul grilei fa]`.

Forward Alert mal-function (defectareradar anticoliziune)

galben`A ap`rut o defec]iune la radarul anticoliziune.Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a

radarului anticoliziune.

U[ile deschise

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Driver door open(u[` [ofer deschis`) ro[ie U[a din fa]`, de pe partea [oferului,

este deschis`.

Driver side reardoor open (u[`

spate deschis`, pepartea [oferului)

ro[ie U[a din spate, de pe partea [oferului,este deschis`.

Passenger dooropen (u[` pasager

deschis`)ro[ie U[a din fa]`, de pe partea pasagerului,

este deschis`.

Passenger siderear door open(u[` spate des-chis`, pe parteapasagerului)

ro[ie U[a din spate, de pe partea pasagerului,este deschis`.

Luggage comp.open (portbagaj

deschis)ro[ie Hayonul este deschis.

Bonnet open(capot` deschis`) ro[ie Capota este deschis`.

Page 94: Ford Mondeo Mk4 Manual

103

Afi[aje pentru informa]ii

Climatizarea

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Immobiliser active(imobilizator activat) galben`

Imobilizatorul motorului este activat.A se vedea capitolul Imobilizatorul

motorului (pagina 44).

Asisten]a la pornirea \n ramp` (HLA) (Hill Launch Assist)

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Hill Launch notavailable (pornire

\n ramp`nedisponibil`)

galben`A ap`rut o defec]iune la sistemul de asisten]`la pornire \n ramp` (HLA). Solicita]i cåt maicurånd posibil o verificare a acestui sistem.

Hill Launch Assistactive (sistem HLA

activat)- Sistemul de asisten]` la pornire \n ramp`

(HLA) este activat.

Hill Launch Assistoff (sistem HLA

dezactivat)- Sistemul de asisten]` la pornire \n ramp`

(HLA) este dezactivat.

Please use parkbrake! (v` rug`ms` utiliza]i fråna

de mån`!)

galben`

Sistemul de asisten]` la pornire \n ramp` (HLA)este dezactivat din cauza unei defec]iuni.

În mod normal pe pante utiliza]i fråna de mån`.A se vedea capitolul Asisten]a la pornirea

\n ramp` (HLA) (pagina 158).

Sistemul f`r` cheie

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Steering mal-function (defectare

servodirec]ie)ro[ie

A ap`rut o defec]iune la sistemul deservodirec]ie. Solicita]i cåt mai curånd posibil o

verificare a acestui sistem.

Key not detected(nedetectare cheie) galben` Nu a fost detectat` o cheie pasiv` valid`.

Page 95: Ford Mondeo Mk4 Manual

104

Afi[aje pentru informa]ii

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Car operativePress STOP (mo-tor \n func]iune;

ap`sa]i pe STOP)

galben`Motorul este \nc` pornit. Decupla]i contactul.

A se vedea subcapitolul Pornirea motoruluif`r` cheie (pagina 139).

Key outside car(cheia \n afara

ma[inii)galben` Nu a fost detectat` o cheie pasiv` valid`

\n interiorul vehiculului.

Key battery low(cheie cu baterie

consumat`)galben` Înc`rca]i bateria cåt mai curånd posibil.

Steering lockedRetry (direc]ie blo-cat` - retragere)

- Blocarea direc]iei este \nc` activat`.Ap`sa]i butonul de pornire.

Sistemul de lumini

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Front lights mal-function (defectare

lumini fa]`)galben`

A ap`rut o defec]iune la sistemul de faruriautoadaptive (AFS). Solicita]i cåt mai curånd

posibil o verificare a acestui sistem.

Low beam: Bulbfault (faz` scurt`:defectare bec)

-

S-a ars unul sau ambele becuri pentru fazascurt`. Verifica]i becurile pentru faza scurt`.A se vedea capitolul Sistemul de lumini

(pagina 56).

Rear fog light: Bulbfault (lamp` de cea-]`: defectare bec)

-S-a ars unul sau ambele becuri ale l̀ mpilor decea]`. Verifica]i becurile l̀ mpilor de cea]`. A se

vedea capitolulSistemul de lumini (pagina 56).

Stop lamps: Bulbfault (l`mpi de stop:

defectare bec)-

S-a ars unul sau ambele becuri ale l̀ mpilor defrån`. Verifica]i becurile l̀ mpilor de från`. A se

vedea capitolulSistemul de lumini (pagina 56).

Trailer stopl.: Bulbfault (l`mpi defrån` remorc`:defectare bec)

-Unul sau ambele becuri ale l`mpilor de från`de la remorc` s-au ars. Verifica]i becurile

l`mpilor de från` de la remorc`.

Page 96: Ford Mondeo Mk4 Manual

105

Afi[aje pentru informa]ii

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Trailer turnl.: Bulbfault

(semnalizatoaredirec]ie remorc`:defectare bec)

-

S-a ars unul sau ambele becuri ale semna-lizatoarelor de direc]ie de la remorc`.Verifica]i becurile semnalizatoarelor de

direc]ie de la remorc`.

Între]inerea

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Engine malfunction(defectare motor) Ro[u

A ap`rut o defec]iune la sistemul motorului.Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a

acestui sistem.

Check engine oillevel (verifica]i

nivelul uleiului demotor)

galben`

Nivelul de ulei de motor este sc`zut. Solicita]icåt mai curånd verificarea nivelului de ulei demotor. A se vedea capitolul Între]inerea

(pagina 205).

Water detected infuel (ap` detectat`

\n combustibil)galben` Exist` ap` \n combustibil. Solicita]i cåt mai

curånd posibil o verificare a acestui aspect.

Low washer fluidlevel (nivel sc`zutlichid de sp`lare)

-

Nivelul de lichid de sp`lare este sc`zut.Aceastanu este o defec]iune; Verifica]i nivelul lichiduluide sp`lare. A se vedea capitolul Între]inerea

(pagina 205).

Service oil(schimbare ulei) - Uleiul de motor trebuie schimbat. Solicita]i cåt

mai curånd schimbarea uleiului de motor.

Protec]ia ocupan]ilor

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Crash mode (modcoliziune) - Solicita]i verificarea sistemului

cåt mai curånd posibil.

Page 97: Ford Mondeo Mk4 Manual

106

Afi[aje pentru informa]ii

Fråna de mån`

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Park brake mal-function (defectarefrån` de mån`)

Ro[ieA ap`rut o defec]iune la fråna de mån`.

Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificarea acestui aspect.

Release parkbrake (debloca]ifråna de mån`)

Ro[ieTrebuie s` debloca]i fråna de mån`.

A se vedea subcapitolul Fråna de mån`(pagina 155).

Re-Apply parkbrake (ac]iona]idin nou frånade mån`)

Ro[ieTrebuie s` ac]iona]i din nou fråna de mån`.A se vedea subcapitolul Fråna de mån`

(pagina 155).

Park brake applied(från` de mån`

ac]ionat`)galben` Fråna de mån` este ac]ionat`.

Park brakereleased (från` demån` deblocat`)

galben` Fråna de mån` este deblocat`.

For drive away usepark brake (pentrua porni din loc, uti-liza]i fråna de mån`)

galben` A se vedea subcapitolul Från` de mån`(pagina 155).

Park brake servicereqd. (este ne-

cesar` verificareafrånei de mån`)

-A ap`rut o defec]iune la sistemul EPB

(ELECTRONIC PARKING BRAKE). Solicita]i cåtmai curånd posibil o verificare a acestui sistem.

Servodirec]ia

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Power steeringmalfunction (defec-tare servodirec]ie)

galben`A ap`rut o defec]iune la sistemul de

servodirec]ie. Solicita]i cåt mai curånd posibilo verificare a acestui sistem.

Page 98: Ford Mondeo Mk4 Manual

107

Afi[aje pentru informa]ii

Controlul stabilit`]ii (ESP)

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

ESP off (ESPdezactivat) - Controlul stabilit`]ii este dezactivat.

ESP malfunction(defectare ESP) -

A ap`rut o defec]iune la controlul stabilit`]ii.Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a

acestui sistem.

Sistemul de monitorizare a presiunii \n pneuri

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Check ..... tyre!(verifica]i pneul ...!) ro[ie Pneul indicat continu` s` se dezumfle. Verifica]i

pneul [i umfla]i-l pån` la presiunea recomandat`.

Check tyrepressures

(verifica]i presiunea\n pneuri)

ro[ie

Unul sau mai multe pneuri prezint` odezumflare semnificativ`. Este posibil ca acestmesaj s` fie afi[at dup` montarea unui senzor

nou. Verifica]i pneurile [i umfla]i-le pån` lapresiunea recomandat`.

Check ..... tyre!(verifica]i pneul ...!) galben`

Pneul indicat prezint` o dezumflare vizibil`.Verifica]i pneurile [i umfla]i-le pån` la presiunea

recomandat`.

Transmisia

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Transmissionovertemperature(supra\nc`lziretransmisie)

galben` Transmisia s-a supra\nc`lzit. Solicita]i cåt maicurånd posibil o verificare a transmisiei

Page 99: Ford Mondeo Mk4 Manual

108

Afi[aje pentru informa]ii

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Tyre monitormalfunction

(defectare sistemmonitorizare

pneuri)

galben`

A]i montat o roat` de rezerv` temporar`.Monta]i cåt mai curånd posibil o roat` normal`,

corect umflat` [i dotat` cu senzor.Este posibil ca, la apari]ia unei defec]iuni,

sistemul s` nu poat` detecta sau semnalizapresiunea redus` din pneu.

S-au defectat pån` la trei senzori, un accesoriuextern neautorizat interfereaz` cu sistemul sau

a fost detectat` o defec]iune general`.Solicita]i verificarea sistemului cåt mai curånd

posibil. Este posibil ca, la apari]ia uneidefec]iuni, sistemul s` nu poat` detecta sau

semnaliza presiunea redus` din pneu.

Inflate tyres forhigh speed (umfla]ipneurile pentruvitez` mare)

galben`

Presiunea \n pneuri nu este adecvat` pentrucondusul la o vitez` de 160 km/h. Umfla]i

pneurile pån` la presiunea recomandat`. A sevedea capitolul Ro]i [i anvelope (pagina225). Acest mesaj va fi afi[at doar cåtevasecunde [i va fi \nso]it de un avertismentreferitor la presiunea sc`zut` din pneuri.

Tyre sensors notdetected (senzoriipneuri nedetecta]i)

-

A]i montat ro]i sau pneuri care nu sunt dotate cusenzori. Presiunea \n pneuri nu va fi monitorizat`.

To]i senzorii s-au defectat sau un accesoriuneautorizat interfereaz` cu sistemul. Solicita]i cåtmai curånd posibil o verificare a acestui aspect.

Page 100: Ford Mondeo Mk4 Manual

109

Afi[aje pentru informa]ii

Comanda vocal`

MesajLamp`

de avertizarepentru mesaje

Semnifica]ie

Voice controlPlease speak

(comand` vocal` -v` rug`m vorbi]i)

- Comanda vocal` este activat`.

Voice control Notrecognised

(comand` vocal` -nerecunoscut`)

- Verifica]i comanda vocal`.

Voice control Notallowed (comand`vocal` - nepermis`)

- Comanda vocal` nu este permis` \n acest mod.

Page 101: Ford Mondeo Mk4 Manual

110

PRINCIPIUL DEFUNC}IONARE

Aerul din exteriorPentru ca sistemul de climatizare s`func]ioneze eficient, fantele de intrarea aerului din fa]a parbrizului trebuie s`nu fie acoperite de z`pad`, frunze etc.

Aerul recirculatATEN}IE

V` recomand`m s` nurecircula]i aerul mai mult de 30minute.

Va fi recirculat aerul aflat \n habitaclu.În vehicul nu va p`trunde aer dinexterior. Se folose[te cånd nu dori]is` p`trund \n habiltaclu mirosurinepl`cute sau praf din exterior.

Înc`lzireaEficien]` sistemului de \nc`lziredepinde de temperatura lichidului der`cire a motorului.

Instala]ia de aer condi]ionatNot`: Instala]ia de aer condi]ionatfunc]ioneaz` numai la temperaturimai mari de 4oC.

Not`: Dac` utiliza]i instala]ia de aercondi]ionat, consumul de combustibilal vehiculului dumneavoastr` va fi maimare.

Aerul este direc]ionat prin evapora-tor, unde este r`cit. Umiditatea aeru-lui este redus` pentru a evita abu-rirea geamurilor. Condensul rezultateste evacuat \n exteriorul vehiculului[i, prin urmare, este un lucru normaldac` observa]i o pat` de umezeal`sub vehiculul dumneavoastr`.

Informa]ii generale privindclimatizarea habitacluluiÎnchide]i complet toate geamurile.

Înc`lzirea habitacluluiDirec]iona]i aerul c`tre picioareledumneavoastr`. În condi]ii de vremerece sau umed`, direc]iona]i o partedin aer c`tre parbriz [i c`tre gea-murile u[ilor. Indiferent de select`rilef`cute, o mic` parte din aer se vadirec]iona mereu c`tre parbriz;

R`cirea habitacluluiDirec]iona]i aerul c`tre fa]a dum-neavoastr`.

GRILELE DE IE{IREA AERULUI

Grilele de ie[irea aerului - fa]`

Climatizarea

E71942

Page 102: Ford Mondeo Mk4 Manual

111

Grilele de ie[irea aerului - spate

A Deschidere

B Închidere

CONTROLUL MANUALAL CLIMATIZ~RII

Ventilatorul

A Oprire

Not`: Dac` opri]i ventilatorul, esteposibil ca parbrizul s` se abureasc`.

Butonul pentrucontrolul temperaturii

Albastru Rece

Ro[u Cald

Butonul pentrudirijarea aerului

A Parbrizul

B Partea de jos a habitaclului[i parbrizul

C Partea de jos a habitaclului

D Nivelul fe]ei [i partea de josa habitaclului

E Nivelul fe]ei

F Nivelul fe]ei [i parbrizul

Climatizarea

BA

E89129

E75471

A

E75470

E71379

A

F B

C

D

E

Page 103: Ford Mondeo Mk4 Manual

112

Pute]i seta butonul pentru dirijareaaerului la orice pozi]ie \n dreptul sim-bolurilor sau \ntre simboluri.

O cantitate mic` de aer este \ntot-deauna dirijat` c`tre parbriz, indifer-ent de set`rile f`cute.

Aerul recirculat

Ap`sa]i pe acest buton pentru a co-muta \ntre admisia de aer din exterior[i recircularea aerului din habitaclu.

Înc`lzirea rapid`a habitaclului

Ventila]ia

Seta]i butonul pentru dirijarea aeruluila pozi]ia D sau E. Pute]i seta butonulventilatorului la orice pozi]ie. Deschi-de]i grilele de ie[ire a aerului astfel\ncåt s` satisfac` cerin]ele individuale.

Instala]ia de aercondi]ionat

Cuplarea [i decuplareainstala]iei de aer condi]ionatAp`sa]i butonul A/C pentru a cupla /decupla instala]ia de aer condi]ionat.Indicatorul din buton se aprinde atun-ci cånd instala]ia de aer condi]ionatfunc]ioneaz`.

Dac` opri]i ventilatorul, instala]ia deaer condi]ionat se va decupla. Atuncicånd porni]i din nou ventilatorul,instala]ia de aer condi]ionat se vacupla \n mod automat.

R`cirea habitacluluicu aer din exterior

Cupla]i instala]ia de aer condi]ionat.

Climatizarea

E71377

E71380

E71378

Page 104: Ford Mondeo Mk4 Manual

113

R`cirea rapid` a habitaclului

Cupla]i instala]ia de aer condi]ionat [ipe cea de recirculare a aerului.

Dezghe]area [i dezaburireaparbrizului

Seta]i butonul pentru dirijarea aeruluila pozi]ia A [i selecta]i admisia de aerdin exterior.

Atunci cånd temperatura dep`[e[te4°C, instala]ia de aer condi]ionat seva cupla \n mod automat. Asigura]i-v` c` ventilatorul este pornit.Indicatorul butonului A/C se aprindepe durata dezghe]`rii [i dezaburirii.

Dac` muta]i butonul pentru dirijareaaerului la o alt` pozi]ie decåt A, indica-torul butonului A/C va r`måne aprins.

Pute]i cupla / decupla instala]ia deaer condi]ionat [i pe cea de recircu-lare a aerului \n timp ce butonul pen-tru dirijarea aerului este setat lapozi]ia A.

Dac` este necesar, porni]i sistemulde \nc`lzire a geamurilor. A se vedeasubcapitolul Înc`lzirea geamuri-lor [i oglinzilor (pagina 117).

Not`: Pentru dezghe]area sau dez-aburirea geamurilor laterale dinspate, regla]i grilele de ie[ire a aeruluide la cel de-al doilea rånd de scaunela pozi]ia de dezghe]are [i dezaburi-re. A se vedea subcapitolul Grilelede ie[ire a aerului (pagina 110).

Reducerea umidit`]ii aeruluidin habitaclu

Seta]i butonul pentru dirijarea aeruluila pozi]ia B [i cupla]i instala]ia de aercondi]ionat.

Climatizarea

E71381

E71382

E71383

Page 105: Ford Mondeo Mk4 Manual

114

Acest sistem regleaz` automat tem-peratura, debitul [i direc]ia de dirijarea aerului \n func]ie de modul \n carecondi]iile de trafic [i de cele atmos-ferice. Dac` ap`sa]i o dat` pe butonulAUTO ve]i activa modul automat.

Sistemul asigur` o climatizareautomat` tip dual-zone, respectiv cudou` zone separate de temperatur`(zona [oferului [i zona pasagerului).Atunci cånd sistemul se afl` \n modulmono, temperatura reglat` pentruzona [oferului este aceea[i [i pentruzona din dreapta;.. Cånd se dezac-tiveaz` modul mono, sistemul dual-zone v` permite alegerea unor tem-peraturi diferite pentru zona [oferului[i cea a pasagerului din fa]`.

Not`: Nu seta]i temperatura , ceråndsistemului s` r`ceasc`/\nc`lzeasc`,cånd aerul din habitaclu este foartecald sau foarte rece Dac` este frig,motorul va putea \nc`lzi habitaclulabia peste un timp, iar dac` este cald,habitaclul este \ncins de la soare, iartemperatura \nauntru este mult mai

mare decåt cea ambiant`; \n acestecondi]ii, l`sa]i geamurile deschise untimp, pentru normalizarea temperatu-rii, [i abia dupa aceea porni]i sistemulde climatizare. Controlul automat alclimatiz`rii regleaz` \n mod automatparametrii \n func]ie de condi]iile cu-rente. În vederea func]ion`rii cores-punz`toare a sistemului, grilele lat-erale [i centrale de ie[ire a aerului tre-buie s` fie complet deschise.

Not`: Senzorul solar se afl` pe par-tea superioar` a panoului de bord.Nu acoperi]i senzorul cu niciun fel deobiecte.

Not`: Dac` temperatura exterioar`este sc`zut`, iar sistemul func]ionea-z` \n modul automat, curentul de aerva fi dirijat spre parbriz [i spre gea-muri laterale cåt timp motorul esterece.

Not`: O descriere a sistemului denaviga]ie Ford cu DVD \n combina]iecu controlul automat al climatiz`riieste oferit` \ntr-un manual separat.

CONTROLUL AUTOMAT AL CLIMATIZ~RII

Controlul automat al climatiz`rii

Climatizarea

E70302

Page 106: Ford Mondeo Mk4 Manual

115

Reglarea temperaturii

Pute]i regla temperatura \ntre 16oC [i28oC \n pa[i de 0,5oC. În pozi]ia LO(sub 16oC), sistemul se va comuta pemodul de r`cire permanent`, iar \npozi]ia HI (peste 28oC) se va comutape modul de \nc`lzire permanent` [inu va regla temperatura \n niciun fel. Inaceste moduri, se poate ob]ine ceamai mult` c`ldur` sau cea mai sc`zut`temperatur` posibil`, \n condi]iile date.

Modul monoÎn modul mono, set`rile de temper-atur` pentru zona [oferului [i pentrucea a pasagerului sunt aceleasi. Dac`regla]i temperatura utilizånd butonulrotativ de pe partea [oferului, set`rilevor fi reglate la aceea[i valoare [ipentru zona pasagerului. În modulmono, se afi[eaz` indica]ia MONO.

Pentru a dezactiva modul monoSelecta]i temperatura pentru zonapasagerului utilizånd butonul rotativ depe partea pasagerului. Modul monova fi dezactivat, iar indica]ia MONO vadisp`rea de pe afi[aj. Temperaturapentru zona [oferului va r`måneneschimbat`. În acest moment, tem-peratura pentru zona [oferului [i ceapentru zona pasagerului pot fi reglateindependent una de cealalt`. Set`rilede temperatur` pentru fiecare zon`sunt prezentate pe afi[aj. Pute]i seta odiferen]` de temperatur` de pån` la4°C. Diferen]ele de temperatur` (dup`preferin]e) pot fi remarcate dac`

regla]i grilele de aer c`tre zona pieptu-lui [i a fe]ei; altfel, aerul se amestec` [itemperatura devine omogen` \n inte-riorul habitaclului, dup` un timp.

Not`: Dac` seta]i o diferen]` detemperatur` de peste 4°C, tempera-tura din cealalt` zon` este reglat`astfel \ncåt s` se men]in` o diferen]`de 4°C.

Not`: Dac` seta]i una din zone la HIsau la LO, ambele zone vor fi setatela nivelul respectiv (f`r` reglaj).

Pentru a activa din noumodul mono

Pentru a activa din nou modul mono,ap`sa]i butonul MONO. Se afi[eaz`din nou indica]ia MONO, iar tempera-tura din zona pasagerului va fi reglat`\n func]ie de cea din zona [oferului.

Ventilatorul

Utiliza]i butoanele pentru a reglatura]ia ventilatorului, respectiv, vitezaaerului care iese prin grile.

Setarea ventilatorului este indicat` peafi[aj.

Pentru a reveni la modul automat,ap`sa]i butonul AUTO.

Dirijarea aeruluiPentru reglarea dirij`rii aerului, ap`sa]ibutonul dorit. Orice combina]ie deset`ri poate fi selectat` simultan.

Climatizarea

E70304

Page 107: Ford Mondeo Mk4 Manual

116

A Partea de jos a habitaclului

B Nivelul fe]ei

C Parbrizul

Atunci cånd selecta]i dezghe]area [idezaburirea parbrizului, A, B [i C sedezactiveaz` \n mod automat, iar in-stala]ia de aer condi]ionat se cuplea-z`. Aerul din exterior va p`trunde \nhabitaclu. Nu pute]i selecta op]iuneade recirculare a aerului.

Dezghe]area[i dezaburirea parbrizuluiAp`sa]i butonul pentru dezghe]are [idezaburire parbriz. Aerul din exteriorva p`trunde \n habitaclu. Op]iunea deaer condi]ionat va fi selectat` \n modautomat. Atåt timp cåt dirijarea aeru-lui este reglat` la aceast` pozi]ie, nuse poate selecta op]iunea de recir-culare a aerului.

Controlul vitezei ventilatorului [i con-trolul temperaturii sunt pe regimautomat [i nu pot fi reglate manual.Ventilatorul este reglat la vitez` mare,iar temperatura la nivelul HI.

Cånd selecta]i op]iunea dedezghe]are [i dezaburire a parbrizu-lui, sistemul de \nc`lzire cu rezisten]ea parbrizului se activeaz` automat [ise dezactiveaz` dup` scurt timp.

Pentru a reveni la modul automat,ap`sa]i butonul AUTO.

Not`: Pentru dezghe]area sau dez-aburirea geamurilor laterale dinspate, regla]i grilele de ie[ire aer depe cel de-al doilea rånd de scaune lapozi]ia de dezghe]are [i dezaburire.A se vedea subcapitolul Grilele deie[ire a aerului (pagina 110).

Cuplarea [i decuplareainstala]iei de aer condi]ionat

Ap`sa]i butonul A/C pentru a cupla /decupla instala]ia de aer condi]ionat.Atunci cånd instala]ia este decuplat`,este afi[at` indica]ia A/C OFF.

Atunci cånd instala]ia este cuplat`,este afi[at` indica]ia A/C ON.

Aerul recirculat

Ap`sa]i butonul pentru aer recirculatpentru a comuta \ntre admisia de aerdin exterior [i recircularea aerului dinhabitaclu.

Not`: Dac` sistemul se afl` \n modulautomat, iar temperaturile din exteri-or [i din habitaclu sunt mari, sistemulselecteaz` automat op]iunea derecirculare a aerului, pentru o r`ciremai rapid` a aerului din habitaclu. Laatingerea temperaturii selectate, sis-temul va trece din nou, automat, laadmisia de aer din exterior.

Climatizarea

E70308

A B C

Page 108: Ford Mondeo Mk4 Manual

117

Dezactivarea controluluiautomat al climatiz`rii

Ap`sa]i butonul OFF.

Atunci cånd dezactiva]i controlulautomat al climatiz`rii, sistemul de\nc`lzire, cel de ventila]ie [i instala]iade aer condi]ionat sunt dezactivate [ieste selectat` op]iunea de recircu-lare a aerului.

ÎNC~LZIREA GEAMURILOR{I OGLINZILOR

Înc`lzirea geamurilorUtiliza]i sistemul de \nc`lzire a gea-murilor pentru a dezghe]a sau dez-aburi parbrizul sau luneta.

Not`: Sistemul de \nc`lzire a gea-murilor func]ioneaz` numai cåndmotorul este pornit.

Înc`lzirea parbrizului

Ap`sa]i butonul pentru a activa sis-temul de \nc`lzire a parbrizului.Indicatorul din buton se va aprindeatunci cånd sistemul de \nc`lzire aparbrizului este pornit.

Ap`sa]i din nou pe buton pentru adezactiva sistemul de \nc`lzire a par-brizului. Sistemul se va dezactiva au-tomat dup` un interval scurt de timp.

Înc`lzirea lunetei

Ap`sa]i butonul pentru a activa sis-temul de \nc`lzire a lunetei. Indicato-rul din buton se va aprinde atuncicånd sistemul de \nc`lzire a luneteieste activat.

Ap`sa]i din nou pe buton pentru adezactiva sistemul de \nc`lzire a lu-netei. Sistemul se va dezactiva auto-mat dup` un interval scurt de timp.

Înc`lzirea oglinzilorexterioareOglinzile exterioare electrice sunt echi-pate cu o rezisten]` de \nc`lzire careva dezghe]a sau va dezaburi geamuloglinzii. Rezisten]a va porni \mpreun`cu sistemul de \nc`lzire a lunetei.

SISTEMUL DE ÎNC~LZIREAUXILIAR (cu combustibil)

Sistemul de \nc`lzire supli-mentar` (sistemul de\nc`lzire \n parcare)

AVERTISMENT

Sistemul de \nc`lzire suplimenta-r` cu combustibil nu trebuie uti-

lizat \n sta]iile de benzin`, \n apropiereasurselor de vapori combustibili saupraf combustibil, sau \n spa]ii \nchise.

Sistemul de \nc`lzire suplimentar`func]ioneaz` independent de sis-temul de \nc`lzire al vehiculului, prin\nc`lzirea circuitului de r`cire almotorului. Sistemul este alimentat cucombustibil din rezervorul vehiculului.

Climatizarea

Page 109: Ford Mondeo Mk4 Manual

Acest sistem poate fi utilizat [i \n timpce vehiculul se deplaseaz`, pentru aajuta sistemul de \nc`lzire s` ridicemai repede temperatura din habita-clu, \nc`lzind lichidul de r`cire a moto-rului, mai repede decåt o poate facemotorul prin func]ionarea sa normal`.

Utilizat corespunz`tor, sistemul de\nc`lzire suplimentar` prezint` urm`-toarele avantaje:

• Pre\nc`lze[te habitaclul. (f`r` camotorul s` fie pornit)

• În caz de \nghe], \mpiedic`depunerile de ghea]` pe geamuri[i previne condensul.

• Previne pornirea cu motorul rece[i permite motorului s` ating` mairapid temperatura de func]ionare.Motorul va porni dup` ce sistemulde \nc`lzire suplimentar` a \nc`lzitlichidul de r`cire, astfel \ncåtpornirea motorului nu se mai facepropriu zis "la rece".

Datorit` faptului c` sistemul de \nc`l-zire suplimentar` consum` [i com-bustibil din rezervor [i curent din ba-terie, utilizarea sa este condi]ionat`;

Not`: Sistemul de \nc`lzire suplimen-tar` func]ioneaz` numai dac` \n rezer-vor se afl` cel pu]in 7,5 litri de combus-tibil, iar temperatura ambiant` este sub15°C. Sistemul de \nc`lzire nu func]io-neaz` dac` bateria este desc`rcat`.

Not`: Înc`lzirea depinde de tempe-ratura aerului din exterior.

Not`: Cånd sistemul de \nc`lziresuplimentar` este activat, este posibils` fie emanate gaze de e[apamentprovenite din arderea combustibilului,evacuate pe sub vehicul. Acest lucrueste normal.

Not`: În cazul vehiculelor cu sistemde \nc`lzire manual, sistem de venti-la]ie [i instala]ie de aer condi]ionat,\nc`lzirea habitaclului depinde deset`rile pentru controlul temperaturii,ale dirij`rii aerului [i al ventilatorului.

Pentru a preveni desc`rcarea bateriei:

• Dup` ce sistemul de \nc`lzire su-plimentar` a parcurs un ciclu de\nc`lzire, la urm`toarea or` progra-mat` pentru \nc`lzire va fi activat`de sistem numai dac` motorulvehiculului a fost pornit \ntre timp.

• Dup` un ciclu de \nc`lzire, con-duce]i vehiculul cel pu]in pe durataunui ciclu de \nc`lzire.

Programarea sistemuluide \nc`lzire suplimentar`Not`: Ora programat` este la ora lacare dori]i ca vehiculul s` fie \nc`lzit [ipreg`tit pentru deplasare, nu ora depornire al sistemului de \nc`lzire.

Not`: Trebuie s` face]i programareacu cel pu]in 70 de minute \nainte deora pe care dori]i s` o seta]i.

Not`: Trebuie s` programa]i ora [idata \n mod corect. A se vedea sub-capitolul Ceas (pagina 132).

Pentru a programa orele de \nc`lzire:

Climatizarea

E70499

118

Page 110: Ford Mondeo Mk4 Manual

119

1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Park Heater [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

• Func]iile Program 1 [i Program2 v` permit s` programa]i dou`ore de \nc`lzire pentru fiecare zi as`pt`månii. Aceste ore vor fi sto-cate \n memorie, iar sistemul de\nc`lzire va \nc`lzi vehiculul s`pt`-månal la aceste ore, \n zilelerespective.

• Func]ia One-Time (o or`) v` per-mite s` programa]i o or` de\nc`lzire pentru o anumit` zi.

• Func]ia Active now (activ acum)activeaz` sistemul de \nc`lzire \nacest moment.

Programarea func]iilorProgram 1 [i Program 2

1. Selecta]i op]iunea Program 1 [iap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

2. Selecta]i ziua \n care dori]i ca sis-temul de \nc`lzire al vehiculului s`fie activat.

3. Ap`sa]i butonul OK pentru a con-firma selec]ia. C`su]a de lång`ziua respectiv` este marcat` cuun x, pentru a v` confirma faptulc` s-a selectat ziua respectiv`.

4. Continua]i \n acela[i mod pentru aselecta toate zilele \n care sistemulde \nc`lzire trebuie s` \nc`lzeasc`vehiculul.

5. Pentru setarea orei la care vehicu-lul trebuie s` fie \nc`lzit, selecta]iora \n partea superioar` a afi[ajului[i ap`sa]i butonul cu s`geat`dreapta.

Climatizarea

E74467

One-Time

Program 1

Program 2

Active now

Park Heater

E74468

FridayThursday

TuesdayMonday

Wednesday

Program 1

Page 111: Ford Mondeo Mk4 Manual

120

6. Ap`sa]i butonul OK [i ora va fiafi[at` \n mod intermitent. Regla]iset`rile individuale utilizåndbutoanele cu s`ge]i sus [i jos [ireveni]i la setarea anterioar` sautrece]i la setarea urm`toare uti-lizånd butonul cu s`geata stångasau dreapta.

7. Dup` finalizare, ap`sa]i din noupe butonul OK pentru a confirmaset`rile.

Pute]i utiliza func]ia Program 2pentru setarea celei de-a doua ore,de exemplu ore diferite \n zile diferitesau dou` ore \n cadrul acelea[i zile.Procedura de programare este iden-tic` cu cea a func]iei Program 1.

Programarea func]iei One-Time1. Selecta]i op]iunea One-Time

(o or`) [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

2. Ap`sa]i butonul OK [i ora va fi afi-[at` \n mod intermitent. Regla]i se-t`rile individuale utilizånd butoanelecu s`ge]i sus [i jos [i reveni]i la se-tarea anterioar` sau trece]i la se-tarea urm`toare utilizånd butonulcu s`geata stånga sau dreapta.

3. Dup` finalizare, ap`sa]i din noupe butonul OK pentru a confirmaset`rile.

Op]iunea Active now(activ acum)Selecta]i op]iunea Active now (activacum) [i ap`sa]i butonul OK. În c`su-]a de lång` func]ia respectiv` apareun x, pentru a v` confirma faptul c`sistemul de \nc`lzire este activat.

Pentru dezactivarea sistemului de \n-c`lzire, selecta]i op]iunea Active now[i ap`sa]i din nou pe butonul OK.

Sistemul de \nc`lzireauxiliar electric pentruvehiculele cu motor diesel(\n func]ie de ]ar`)Sistemul de \nc`lzire auxiliar diesel(sistem de \nc`lzire electric` PTC)contribuie la \nc`lzirea prin rezistenteelectrice a lichidului de r`cire a moto-rului [i prin asta, a habitaclului . Siste-mul se activeaz` sau se dezactivea-z` automat \n func]ie de temperaturadin exterior, temperatura lichidului der`cire [i sarcina alternatorului.

Climatizarea

E74469

07:5501:12:2006

ParkheaterProgram 1

OK = change

Page 112: Ford Mondeo Mk4 Manual

121

Sistemul de \nc`lzirecu combustibil(\n func]ie de ]ar`)Sistemul de \nc`lzire cu combustibilajut` la \nc`lzirea lichidului de r`cire amotorului [i prin asta, a habitacluluivehiculelor cu motoare pe benzin`sau diesel. Sistemul se activeaz` sause dezactiveaz` automat \n func]iede temperatura din exterior [i alichidului de r`cire, dac` nu a fostdezactivat de dumneavoastr`.Atunci cånd sistemul de \nc`lzire cucombustibil este \n func]iune, peafi[ajul pentru informa]ii apare unmesaj. A se vedea capitolul Afi[ajepentru informa]ii (pagina 85).

Pentru dezactiva sistemului de

\nc`lzire cu combustibil:

1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Aux. Heater(sistem de \nc`lzire auxiliar) [i apoiap`sa]i butonul OK pentru a acti-va sau a dezactiva sistemul de\nc`lzire. Atunci cånd sistemul de\nc`lzire este activat, \n c`su]`apare un x.

4. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentrurevenirea direct` la afi[ajul com-puterului de bord, ]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

TRAPA ELECTRIC~

AVERTISMENT

Înainte de a utiliza trapaelectric`, asigura]i-v` c`

mi[carea acesteia nu esteobstruc]ionat` de nimic [i c` \napropierea sa nu se afl` copii [i/sauanimale. În caz contrar se potproduce v`t`m`ri corporale grave.Este responsabilitatea adul]ilor estede a nu l`sa niciodat` copiiinesupraveghea]i \ntr-un vehicul [i dea nu l`sa niciodat` cheile \ntr-unvehicul nesupravegheat.

Climatizarea

E70499

E78054

Page 113: Ford Mondeo Mk4 Manual

122

Not`: Dac` butoanele sunt ac]ionatemult timp f`r` oprire,, este posibil casistemul s` se dezactiveze o anumit`perioad` pentru a se preveni defecta-rea acestuia din cauza supra\nc`lzirii.Acesta nu este un defect;

Not`: Trapa electric` poate fi utiliza-t` [i cånd contactul este decuplat,prin intermediul func]iei de \nchide-re/deschidere centralizat` global`.A se vedea subcapitolul Deschide-rea global` [i \nchiderea glo-bal` (pagina 39).

Exist` dou` posibilit`]i de deschiderea trapei: - partea din spate a trapei sedeschide prin ridicare sau trapa sedeschide din fa]`, glisånd sub plafon.Trapa se deschide [i se \nchide \ntimp ce ap`sa]i butonul.

Pentru a putea ac]iona trapa elec-tric`, pune]i contactul.

Trapa electric` este ac]ionat` prinintermediul unui buton care se afl`\ntre parasolare.

Deschiderea[i \nchiderea trapei

A Ap`sa]i pentru a \nchide trapa

B Ap`sa]i pentru a deschidetrapa

Înclinarea trapei

Climatizarea / Trapa electric`

E72188

E72185

B

A

E72189

Page 114: Ford Mondeo Mk4 Manual

123

A Ap`sa]i pentru a deschide trapa

B Ap`sa]i pentru a \nchide trapa

Deschiderea [i \nchidereaautomat` a trapeiNot`: Cånd se deschide \n mod au-tomat, trapa se va opri la aprox. 8 cmfa]` de pozi]ia complet deschis.Aceast` pozi]ie asigur` zgomotul mi-nim produs de trecerea aerului; acestzgomot este mult mai deranjant dac`trapa este complet deschis`. Trapa seva opri automat \n aceast` pozi]ie doardac` este deschis` \n mod automat.

Pentru a deschide sau a \nchidetrapa \n mod automat, ap`sa]i pe ori-care parte a butonului pån` la aldoilea punct de ac]ionare [i apoi eli-bera]i butonul complet. Pentru a opritrapa, ap`sa]i din nou pe buton.

Dup` atingerea pozi]iei de \nchis,trapa se opre[te automat.

Func]ia anti-strivirea sistemului de \nchiderea trapei

AVERTISMENTE

Func]ia anti-strivire estedezactivat` pån` la resetarea

memoriei.

Închiderea neglijent` a trapeipoate cauza v`t`m`ri corporale,

poate accidenta pasagerii, sauanimalele sau poate prinde obiectecare vor produce stric`ciuni vehicululuiÎnchiderea neglijent` a trapei electricepoate anula func]ia de anti-prindere [ipoate cauza v`t`m`ri corporale.

În cazul \n care, la \nchidere, trapa\ntålne[te un obstacol, ea se va opriautomat [i se va deschide pu]in.

Pentru anularea acestei func]ii anti-prindere atunci cånd exist` un obsta-col, de exemplu iarna, proceda]idup` cum urmeaz`:

AVERTISMENT

La cea de-a treia \nchidere a tra-pei, func]ia anti-strivire se dezac-

tiveaz`. Asigura]i-v` c` nu exist` ob-stacole \n calea trapei care se \nchide.Dac` exist` gheata sau z`pad`\nghe]at` pe acoperis, este posibil s`nu poat` fi deschis` trapa.; asigura]i-v`c` trapa este liber` s` se deschid`.

Închide]i trapa pentru a treia oar`pån` cånd ajunge la obstacol.Func]ia anti-prindere este dezacti-vat` [i pute]i \nchide trapa \n modautomat. Trapa va dep`[i obstacolul[i se va putea \nchide complet.

Dac` trapa nu se \nchide la a treia\ncercare, solicita]i verificarea aces-teia de c`tre un expert.

Climatizarea / Trapa electric`

Page 115: Ford Mondeo Mk4 Manual

124

"Modul de siguran]`" al sis-temului de ac]ionare a trapei

AVERTISMENT

Func]ia anti-strivire nu este ac-tiv` \n timpul \n care sistemul se

afl` \n "modul de siguran]`". Asigura-]i-v` c` nu exist` obstacole \n caleatrapei care se \nchide. Dac` sistemuldetecteaz` o defec]iune, intr` au-tomat \n "modul de siguran]`".

Trapa se va deplasa numai aproxi-mativ 0,5 secunde odat` [i apoi seva opri din nou. Închide]i trapaap`sånd din nou butonul cåndaceasta se opre[te din mi[care.

Cånd este ridicat` partea din spate atrapei, ridica]i complet partea respec-tiv` [i apoi \nchide]i trapa. Solicita]iimediat verificarea sistemului de c`treun expert.

Reini]ializarea trapei

AVERTISMENT

Func]ia anti-strivire nu esteactiv` \n timpul acestei proce-

duri. Asigura]i-v` c` nu exist` obsta-cole \n calea trapei care se \nchide.

Dac` trapa nu se mai \nchide bine,urma]i aceast` procedur` dereini]ializare.

• Înclina]i cåt mai mult posibil parteadin spate a trapei. Elibera]i butonul.

• Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat din nou bu-tonul timp de 30 de secunde pån`cånd trapa \ncepe s` se mi[te.

• Elibera]i butonul [i apoi, imediat,ap`sa]i-l din nou [i ]ine]i-l ap`sat.Trapa se va \nchide, apoi se vadeschide complet [i se va \nchidedin nou. Nu elibera]i butonul \na-inte ca trapa s` ating` pentru adoua oar` pozi]ia \nchis.

Dac` nu se apas` \n mod continuupe buton, func]ia de reini]ializare va fi\ntrerupt`. Relua]i procedura de la\nceput.

Climatizarea

Page 116: Ford Mondeo Mk4 Manual

125

POZI}IONAREA CORECT~

AVERTISMENTE

Nu regla]i scaunele \n timpuldeplas`rii vehiculului.

Numai o utilizare corespunz`-toare a centurii de siguran]` v`

poate asigura men]inerea \ntr-opozi]ie care permite ca airbagul s`aib` efectul optim.

Atunci cånd sunt utilizate corect, sca-unul, tetiera, centura de siguran]` [iairbagurile vor asigura un grad optimde protec]ie \n cazul unei coliziuni.V` recomand`m s`:

• sta]i cu spatele drept [i cu bazinulcåt mai dep`rtat de bord.

• nu rabate]i sp`tarul scaunului maimult de 30°.

• regla]i tetiera astfel \ncåt partea sasuperioar` s` fie la acela[i nivel cucre[tetul capului dumneavoastr`,cåt mai \n fa]` posibil [i s` fie con-fortabil`.

• men]ine]i o distan]` corespunz`-toare fa]` de volan. Se recoman-d` respectarea unei distan]e de

minim 254 milimetri \ntre piept [icapacul airbagului de pe volan.

• ]ine]i volanul cu bra]ele u[or \ndoite.

• \ndoi]i u[or picioarele pentru a pu-tea ap`sa pedalele pån` la podea.

• trece]i centura de siguran]` pestemijlocul um`rului [i a[eza]i chingade jos stråns pe [olduri.

Asigura]i-v` c` pozi]ia \n care con-duce]i este confortabil` [i c` pute]is` men]ine]i controlul vehiculului.

SCAUNELE CU REGLAREMANUAL~

Reglarea pozi]iei scaunului

Scaune

E68595

Maximum 30°

E70728

Page 117: Ford Mondeo Mk4 Manual

126

AVERTISMENT

Dup` eliberarea manetei,apleca]i scaunul \nainte [i \napoi

pentru a v` asigura c` scaunul a fostblocat \n pozi]ia dorit` de c`tremecanismul de reglare.

Reglarea suportului lombar

Reglarea \n`l]imiiscaunului [oferului

Reglarea unghiuluisp`tarului

SCAUNELE CU REGLAREELECTRIC~

Scaun reglabil \n 2 moduri

Scaune

E70729

E70731

E70733

1

1

2

2

E70730

Page 118: Ford Mondeo Mk4 Manual

127

Scaun reglabil \n 8 moduri

Scaune

12 2 13

4

3

4

8 7

8 7

5

6

5

6E70734

Page 119: Ford Mondeo Mk4 Manual

128

TETIERELE

Reglarea tetiereiAVERTISMENTE

Ridica]i tetiera atunci cånd loculdin spate este ocupat de un

pasager.

Cånd pe un scaun de pe rånduldin spate utiliza]i un scaun

pentru copii orientat spre fa]`,demonta]i \ntotdeauna tetiera de pescaunul respectiv.

Regla]i tetiera astfel \ncåt partea sasuperioar` s` fie la acela[i nivel cucre[tetul capului dumneavoastr`.

Unghiul unei tetiere reglabile \n 4moduri montat` la scaunele fa]`poate fi ajustat prin rotirea acesteia\n fa]` sau \n spate.

Demontarea tetiereiAp`sa]i butoanele de blocare [iscoate]i tetiera.

SCAUNELE SPATE

AVERTISMENTE

La rabatarea sp`tarelor, ave]igrij` s` nu v` prinde]i degetele

\ntre sp`tar [i cadrul scaunului.

Asigura]i-v` ca scaunele [isp`tarele sunt bine fixate la

locul lor.

Scaune

E71879

E72593

Page 120: Ford Mondeo Mk4 Manual

129

Rabatarea sp`tarelorscaunelor

ATEN}IE

Coborå]i tetierele.

1. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sate butoanelede blocare.

2. Împinge]i sp`tarul \n fa]`.

Amenajareaunei podele nivelate,cu spa]iu de \nc`rcare

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` indicatorul ro[unu se vede (nu se afl` \n pozi]ia

de vizibilitate) atunci cånd fixa]iscaunele \n elementele de prindere.

ATEN}IE

Coborå]i tetierele.

1. Introduce]i degetele \ntre pernascaunului [i sp`tar [i rabata]iperna scaunului c`tre fa]`.

2. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sate butoanelede blocare.

3. Împinge]i sp`tarul \n fa]`.

ÎNC~LZIREA SCAUNELORATEN}IE

Folosirea sistemului de \nc`lzirea scaunelor cånd motorul este

oprit duce la desc`rcarea baterieivehiculului.

Scaune

1

2

1

E86611

2

13

2

E86612

Page 121: Ford Mondeo Mk4 Manual

130

Sistemul de \nc`lzire a scaunelor vafunc]iona numai \n cazul \n care con-tactul este \n pozi]ia II.

Regla]i nivelul de \nc`lzire alscaunelor cu ajutorul butoanelor dinconsola central`.

Ap`sa]i de mai multe ori pe butonul +pentru a cre[te temperatura sauap`sa]i de mai multe ori pe butonul -pentru a sc`dea temperatura.Num`rul de lumini aprinse lång`buton indic` treapta selectat`.Setarea sistemului de \nc`lzire esteindicat` \n ro[u.

Cånd nu este aprins` nicio lumin`,sistemul de \nc`lzire este dezactivat.

Not`: Aceste set`ri sunt memoratela decuplarea contactului.

VENTILAREA SCAUNELORATEN}IE

Utilizarea sistemului de ventilarea scaunelor cånd motorul este

oprit duce la desc`rcarea baterieivehiculului.

Sistemul de ventilare a scaunelor vafunc]iona numai \n cazul \n care con-tactul este \n pozi]ia II.

Scaune

E70601

E71224E70601

Page 122: Ford Mondeo Mk4 Manual

131

Regla]i nivelul de ventilare a scaune-lor cu ajutorul butoanelor din consolacentral`.

Ap`sa]i de mai multe ori pe butonul +pentru a cre[te temperatura sauap`sa]i de mai multe ori pe butonul -pentru a sc`dea temperatura.

Num`rul de lumini aprinse lång` bu-ton indic` treapta selectat`. Setareasistemului de \nc`lzire este indicat` \nro[u, iar cea a sistemului de r`cire \nalbastru.

Cånd nu este aprins` nicio lumin`,sistemul de ventilare este dezactivat.

Not`: Set`rile sunt memorate ladecuplarea contactului.

Not`: Atunci cånd scaunul esteventilat, este posibil ca sistemul de\nc`lzire s` se activeze \n modautomat. Acest lucru se \ntåmpl`pentru a preveni disconfortul provo-cat de curentul de aer cånd acestadevine prea rece.

Not`: Pentru ventilarea scauneloreste utilizat aerul din habitaclu. Dinacest motiv, efectul de r`ciredepinde de temperatura din habita-clu. Dac` este necesar, activa]i insta-la]ia de aer condi]ionat [i seta]i diri-jarea aerului c`tre partea de jos ahabitaclului. A se vedea capitolulClimatizarea (pagina 110).

Scaune

E70602

Page 123: Ford Mondeo Mk4 Manual

132

PARASOLARE

JALUZELERidica]i jaluzelele [i prinde]i-le decårlige (A).

Geamuri laterale

Geam spate

POTEN}IOMETRU DEREGLAJ ILUMINARE BORD

CEASNot`: Unele sisteme de naviga]ievor seta ora [i data \n mod automat,utilizånd semnalele GPS.

Mod 12 sau 24 oreNot`: A se vedea capitolul Afi[ajepentru informa]ii (pagina 85).

1. Din meniul Main (principal), selec-ta]i op]iunea Clock (ceas).

2. Din meniul Clock (ceas), selecta]iop]iunea 12 Hour Mode (mod 12ore) sau 24 Hour Mode (mod24 ore).

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E72973

AA

E86514

E70723

E74809

AA

Page 124: Ford Mondeo Mk4 Manual

133

3. Ap`sa]i pe OK.

Modificarea datei [i oreiNot`: A se vedea capitolul Afi[ajepentru informa]ii (pagina 85).

1. Din meniul Main (principal), selec-ta]i op]iunea Clock (ceas).

2. Din meniul Main (principal), selec-ta]i op]iunea Set Clock (setareceas).

3. Ap`sa]i pe OK pentru a selectaora [i utiliza]i butoanele up (sus) [idown (jos) pentru a modifica va-loarea.

4. Ap`sa]i butoanele right (dreapta)[i left (stånga) pentru a selectaminutele, ziua, luna sau anul [i uti-liza]i butoanele up (sus) [i down(jos) pentru a modifica cifra.

5. Ap`sa]i pe OK.

BRICHET~

ATEN}IE

Nu ]ine]i bricheta ap`sat`.

Not`: Pentru a utiliza bricheta,pune]i contactul. Pute]i utiliza, deasemenea, bricheta pån` la 30 deminute dup` decuplarea contactului.Bricheta se apas` odat` [i "sare" sin-gur` c`tre afar` cånd rezisten]a ei aajuns la "ro[u"; for]ånd-o s` stea maimult timp ap`sat`, rezisten]a se\nc`lze[te mai mult decåt trebuie.

AVERTISMENT

Pute]i utiliza conectorul debrichet` ca priz` pentru alti

consumatori.

Dac` utiliza]i priza brichetei cåndmotorul nu este pornit, bateria sepoate desc`rca.

Pute]i utiliza priza brichetei pentru aalimenta un aparat electric de 12V [imaximum 20A. Folosi]i numai conec-tori electrici din gama de accesoriiFord sau conectori compatibili cuprize standard SAE.

SCRUMIER~

Pentru golire, scoate]i \ntreaga scru-mier` din suport

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E72972

E72974

Page 125: Ford Mondeo Mk4 Manual

134

PRIZE ELECTRICEAUXILIARE

ATEN}IE

În cazul \n care utiliza]i prizaelectric` auxiliar` cånd motorul

nu este pornit, bateria se poatedesc`rca.

Not`: Pute]i s` utiliza]i priza auxiliar`[i \n cazul \n care contactul estedecuplat.

Priza auxiliar` poate fi folosit` pentrualimentarea unor aparate carefunc]ioneaz` la o tensiune de 12 V [io intensitate a curentului de maxi-mum 15 A. Folosi]i numai conectorielectrici din gama de accesorii Fordsau conectori compatibili cu prizestandard SAE.

SUPORTURIPENTRU PAHARE

AVERTISMENT

Nu folosi]i suporturile pentrupahare care con]in lichide

fierbin]i, atunci cånd vehiculul se afl`\n mi[care.

TORPEDO

Torpedo refrigerat

Pute]i r`ci torpedoul utilizånd aerul dela sistemul de aer condi]ionat.

Pentru a opri curentul de aer, r`suci]iventilul din torpedo.

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E86470

E72975

E70885

Page 126: Ford Mondeo Mk4 Manual

135

CONSOL~ CENTRAL~ Pentru scoaterea scrumierei,deschide]i-o, ap`sa]i-o presånd arcul[i apoi trage]i-o afar`.

COMPARTIMENTEDE DEPOZITARE

AVERTISMENT

Nu l`sa]i deschis capaculcompartimentului de depozitare

atunci cånd conduce]i. Înainte de aporni la drum, asigura]i-v` c` acestcapac este bine \nchis.

ATEN}IE

Nu p`stra]i \n acestcompartiment de depozitare

produse solide sau lichide care suntsensibile la c`ldur`.

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E73704

E72905

E73705

E72980

Page 127: Ford Mondeo Mk4 Manual

136

BUZUNARE POSTERIOARE

FUNC}IA DE MEMORARE

AVERTISMENT

Înainte de a activa func]ia dememorare a pozi]iei scaunului,

asigura]i-v` c` zona din imediataapropiere (\n spatele scaunului) nueste obstruc]ionat` [i c` niciunuldintre ocupan]i nu are asupra saobiecte \n mi[care.

În timpul deplas`rii vehicululuinu utiliza]i func]ia de memorare.

A Butoane pentru reglare scaun.A se vedea capitolul Scaune(pagina 125).

B Butoane presetate \n memorie.

Pot fi stocate \n memorie pån` lapatru pozi]ii diferite ale scaunului[oferului [i ale oglinzilor exterioare.De asemenea, poate fi memorat`setarea dumneavoastr` preferat`pentru func]ia de \nclinare a oglinzii lamar[arier. A se vedea capitolulGeamuri [i oglinzi (pagina 73).

Setarea unui dispozitivpresetat \n memorieSetarea pasiv`Cånd este activat` aceast` func]ie,vehiculul memoreaz` pozi]ia scaunului[i a oglinzilor pentru pån` la 4 teleco-menzi sau chei pasive. La urm`toareadeschidere a vehiculului, pozi]ia sca-unului [i a oglinzilor se va regla la ulti-ma pozi]ie utilizat`. Pentru a dezactivaaceast` func]ie, consulta]i dealerul.De fiecare dat` cånd decupla]i con-tactul, set`rile curente pentru scaun[i oglinzi sunt memorate pe teleco-mand` sau pe cheia pasiv` care toc-mai a fost utilizat`

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E74686

A

B

E86768

Page 128: Ford Mondeo Mk4 Manual

137

Setarea activ`1. Pune]i contactul.

2. Regla]i scaunul [i oglinzile exte-rioare \n pozi]ia dorit`.

3. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pe butonulpresetat dorit B pån` cånd seaude un singur semnal sonor pen-tru confirmare.

Func]ia"Easy entry easy exit"(Intrare u[oar` ie[ire u[oar`)

Pentru a permite [oferului s` intre [is` ias` u[or \n, respectiv din vehicul,scaunul [oferului \n mod automat:

• se va deplasa \n spate dup` oaccesare prin telecomand` saucheie pasiv`.

• se va deplasa \n spate dup` des-chiderea u[ii [oferului, cu condi]iaca motorul s` nu fie pornit.

• se va deplasa \n pozi]ia pentrucondus (care este corelat` cucheia utilizat` pentru accesare)dup` \nchiderea u[ii [oferului [ipunerea contactului sau dup` cea fost detectat` o cheie pasiv`aflat` \n interiorul vehiculului.

Pentru a dezactiva aceast` func]ie,consulta]i dealerul.

Accesarea unei pozi]iimemorate (presetare)a scaunuluiNot`: Pentru a opri mi[carea scau-nului \n timpul acces`rii, ap`sa]i oricebuton de reglare a scaunului [oferu-lui, orice butoane de memorare sauorice buton pentru oglinzi. Deplasa-

rea scaunului se va opri [i \n cazul \ncare pune]i \n mi[care vehiculul.

Accesarea pasiv`Not`: Dac` este activat` func]ia"Easy entry easy exit" (Intrare u[oar`ie[ire u[oar`), scaunul [oferului se vadeplasa \n pozi]ia de intrare, respectiv\n cea de ie[ire. Pentru a dezactivaaceast` func]ie, consulta]i dealerul.

Not`: În cazul \n care \n raza dedetec]ie sunt mai multe chei pasive,func]ia de memorare va utiliza se-t`rile memorate pe prima cheie (deex. dac` ambele persoane care intr`\n vehicul au cåte o cheie asupra lor).

Cånd \nchide]i vehiculul cu ajutorultelecomenzii sau cånd trage]imånerul u[ii [oferului, iar o cheiepasiv` se afl` \n raza de detec]ie,scaunul [i oglinzile se vor deplasa \npozi]ia memorat` pe telecomand`sau pe acea cheie pasiv`.

Accesarea activ`Ap`sa]i butonul presetat asociat cupozi]ia de condus dorit`. Scaunul [ioglinzile se vor deplasa \n pozi]iamemorat` pe respectivul buton pre-setat.

SUPORT PENTRU PAHARE

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E75193

Page 129: Ford Mondeo Mk4 Manual

138

MUF~ PENTRU INTRAREAUDIO AUXILIAR~ (AUX IN)

A se vedea manualul corespunz`tor.

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E71969

Page 130: Ford Mondeo Mk4 Manual

INFORMA}II GENERALE

Generalit`]i referitoarela pornirea motoruluiÎn cazul \n care bateria a fost deco-nectat`, dup` reconectarea ei vehi-culul se poate comporta neobi[nuitpe parcursul primilor 8 kilometri.Acest timp este necesar pentru re-adaptarea sistemului de manage-ment al motorului. Caracteristicileneobi[nuite care se manifest` peparcursul deplas`rii vehiculului \nacest interval de timp pot fi ignorate.

Pornirea vehiculului printractare sau \mpingere

AVERTISMENT

Pentru a evita defectarea vehi-culului, acesta nu va fi pornit

prin tractare sau prin \mpingere.Utiliza]i cabluri de \nc`rcare [i obaterie auxiliar`. A se vedeasubcapitolul Utilizarea cablurilorde \nc`rcare (pagina 223).

CONTACTULAVERTISMENT

Nu aduce]i niciodat` cheia \n po-zi]ia 0 \n timpul deplas`rii vehi-

culului. Aceasta va bloca volanul \ntr-opozi]ie [i nu ve]i putea s`-l mai roti]i,creåndu-se premisa unui accident.

0 Contactul este decuplat.

I Contactul [i principalele circuiteelectrice sunt decuplate.

Not`: Nu l`sa]i cheia de contactprea mult timp \n aceast` pozi]iepentru a evita desc`rcarea bateriei.II Contactul este pus. Sunt activatetoate circuitele electrice. Indicatoarele[i l`mpile de avertizare se vor aprin-de. Aceasta este pozi]ia cheii pentrucondus. De asemenea, trebuie s`alege]i aceast` pozi]ie [i \n cazultract`rii vehiculului. În aceast` pozi]ie,volanul este liber.III Este activat demarorul. La pornireamotorului elibera]i cheia.

PORNIREA MOTORULUIF~R~ CHEIE

AVERTISMENT

Este posibil ca sistemul de por-nire a motorului f`r` cheie s` nu

func]ioneze \n cazul \n care cheia seafl` \n apropierea unor obiecte dinmetal sau care ecraneaz` cheia, saua unor dispozitive electronice cum arfi telefoanele mobile.

Înainte de a porni la drum,verifica]i \ntotdeauna ca volanul

s` fie deblocat. A se vedea capitolulBlocarea volanului (pagina 141).

Not`: Pentru punerea contactului [ipornirea motorului, este necesar`prezen]a \n interiorul vehiculului a uneichei pasive valide.Not`: Pentru a porni motorul, tre-buie ap`sata pedala de från` (lavehiculele cu transmisie automat`)sau de ambreiaj pån` la podea (lavehiculele cu transmisie manual`) \nfunc]ie de tipul de transmisie cu careeste echipat vehiculul.

Pornirea motorului

E72128

139

Page 131: Ford Mondeo Mk4 Manual

140

Punerea contactuluiAp`sa]i o dat` butonul de pornire.Sunt activate toate circuitele elec-trice, iar indicatoarele [i l`mpile deavertizare se vor aprinde.

Pornirea motorului \n cazultransmisiei automate

ATEN}IE

La pornirea motorului, elibera]ibutonul de pornire.

Not`: Eliberarea butonului de porni-re sau a pedalei de från` \n timpulpornirii motorului va \ntrerupe porni-rea motorului [i va pune din nou con-tactul.

1. Asigura]i-v` c` selectorul este \npozi]ia P sau N.

2. Ap`sa]i u[or pedala de från`.

3. Ap`sa]i butonul de pornire.

Pornirea motorului \n cazultransmisiei manuale

ATEN}IE

La pornirea motorului, elibera]ibutonul de pornire.

Not`: Eliberarea butonului depornire sau a pedalei de ambreiaj \ntimpul pornirii motorului va \ntrerupepornirea motorului [i va pune din noucontactul.

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`la podea.

2. Ap`sa]i butonul de pornire.

Pornirea unui motor dieselNot`: Pornirea motorului nu se vaactiva \nainte de finalizarea ciclului de\nc`lzire cu ajutorul bujiilor incandes-cente care echipeaz` motorul (lampaavertizoare se aprinde \n bord). Încondi]ii de temperaturi extrem desc`zute, acest ciclu poate dura cåte-va secunde.

Not`: Continua]i s` ap`sa]i butonulde pornire [i pedala de ambreiaj saude pedala de från` pån` cånd mo-torul porne[te.

Dac` motorul nu porne[teSistemul de pornire pasiv nu func]io-neaz` dac`:

• Frecven]ele cheii pasive suntbruiate.

• Bateria cheii pasive estedesc`rcat`.

Dac` nu pute]i s` porni]i vehiculul,\ndeplini]i procedura urm`toare.

Pornirea motorului

E85766

Page 132: Ford Mondeo Mk4 Manual

141

Tipul 1

1. }ine]i cheia lång` cadrul de pro-tec]ie al coloanei de direc]ie, exactcum este indicat \n imagine.

2. Cu cheia \n aceast` pozi]ie, pute]is` utiliza]i butonul de pornire pen-tru a pune contactul [i a pornivehiculul.

Tipul 2

1. Împinge]i afar`, cu aten]ie, capacul.

2. Introduce]i cheia \n suportul decheie.

3. Cu cheia \n aceast` pozi]ie, pute]is` utiliza]i butonul de pornire pen-tru a pune contactul [i a pornivehiculul.

Oprirea motoruluiCånd vehiculul sta]ioneaz`, ap`sa]i bu-tonul de pornire pentru a opri motorul.

Contactul, toate circuitele electrice,indicatoarele [i l`mpile de avertizarevor fi decuplate.

BLOCAREA VOLANULUIAVERTISMENT

Înainte de a porni la drum,verifica]i \ntotdeauna ca volanul

s` fie deblocat.

Vehicule cu cheieconven]ional`Pentru a activa sistemul de blocare avolanului:

1. Scoate]i cheia din contact.

2. Roti]i u[or volanul

Pornirea motorului

E87382

E85767

E87381

Page 133: Ford Mondeo Mk4 Manual

142

Vehicule cu sistemde pornire a motoruluif`r` cheieVehiculul dumneavoastr` esteechipat cu un sistem electronic deblocare a volanului. Acestafunc]ioneaz` automat.

Sistemul de blocare a volanului esteactivat \n cazul \n care contactul estedecuplat, motorul nu este pornit [ivehiculul sta]ioneaz`.

Sistemul de blocare a volanului estedezactivat la punerea contactului.

PORNIREA UNUI MOTORPE BENZIN~Not`: Nu ac]iona]i demarorul pe pe-rioade mai mari de 30 de secunde.

Motorul rece sau caldToate vehiculele

ATEN}IE

Cånd temperatura scade sub -20°C, pune]i contactul [i a[tep-

ta]i o secund` \nainte de a porni mo-torul. Astfel v` asigura]i c` a fost atin-s` presiunea maxim` a combustibiluluinecesar` pentru pornirea motorului.

Vehicule cu transmisie manual`Not`: Nu atinge]i pedala de accele-ra]ie.

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`la podea.

2. Porni]i motorul.

Vehicule cu transmisie automat`Not`: Nu atinge]i pedala de accele-ra]ie.

1. Selecta]i pozi]ia P - parcare sau N- punct mort.

2. Ap`sa]i u[or pedala de från`.

3. Porni]i motorul.

Toate vehiculeleDac` motorul nu porne[te \n 15secunde, a[tepta]i pu]in [i repeta]iopera]ia.

Dac` motorul nu porne[te dup` trei\ncerc`ri, a[tepta]i 10 secunde, apoiurma]i procedura pentru Motorul\necat.

Dac` este dificil s` porni]i motorul \ncazul \n care temperatura a sc`zutsub -25oC, ap`sa]i pedala de accel-era]ie \ntre 1/4 [i o 1/2 de curs` [iapoi \ncerca]i din nou.

Motorul \necatVehicule cu transmisie manual`1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`

la podea.

2. Ap`sa]i pedala de accelera]iepån` la podea [i ]ine]i-o \naceast` pozi]ie.

3. Porni]i motorul.

Vehicule cu transmisie automat`1. Selecta]i pozi]ia P - parcare sau N

- punct mort.

2. Ap`sa]i pedala de accelera]iepån` la podea [i ]ine]i-o \naceast` pozi]ie.

Pornirea motorului

Page 134: Ford Mondeo Mk4 Manual

143

3. Ap`sa]i u[or pedala de från`.

4. Porni]i motorul.

Toate vehiculeleDac` motorul nu porne[te, repeta]iprocedura pentru Motorul recesau cald.

Tura]ia de ralentidup` pornireTura]ia motorul la regim de ralentiimediat dup` pornire va depinde detemperatura motorului.

Dac` motorul este rece, tura]ia deralanti va cre[te automat pentru a\nc`lzi convertorul catalitic cåt mairepede posibil. Astfel se asigur`reducerea la minim a emisiilor denoxe ale vehiculului.

Tura]ia de ralanti se va reduce u[orpån` la nivelul normal pe m`sur` ceconvertorul catalitic se \nc`lze[te.

PORNIREA UNUIMOTOR DIESEL

Motorul rece sau caldToate vehiculeleNot`: Dac` temperatura a sc`zutsub -15°C, s-ar putea s` fie necesarepån` la 25 de secunde pentrupornirea motorului. În cazul \n careconduce]i de obicei vehiculul la astfelde temperaturi, v` recomand`m s`monta]i un dispozitiv auxiliar de\nc`lzire a blocului motor.

Not`: Continua]i ac]ionarea dema-rorului pån` la pornirea motorului.

Not`: Nu ac]iona]i demarorul peperioade mai mari de 30 de secun-de.

Pune]i contactul [i a[tepta]ica indicatorul pentru bujiiincandescente s` se sting`.

Vehicule cu transmisie manual`Not`: Nu ap`sa]i pedala de accele-ra]ie.

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`la podea [i ]ine]i-o ap`sat` cåttimp ac]iona]i demarorul

2. Porni]i motorul.

Vehicule cu transmisieautomat`1. Selecta]i pozi]ia P - parcare sau N

- punct mort.

2. Ap`sa]i u[or pedala de från`.

3. Porni]i motorul.

FILTRUL DE PARTICULEDIESEL (DPF)Filtrul de particule diesel face partedin sistemele de reducere a emisiilorde noxe cu care vehiculul dumneav-oastr` este echipat. Acesta filtreaz`particulele diesel nocive (funinginea)din gazele de e[apament.

Pornirea motorului

Page 135: Ford Mondeo Mk4 Manual

144

Regenerarea

AVERTISMENT

Nu parca]i vehiculul pe terenacoperit cu frunze uscate sau

iarb` uscat`. Tubulatura, filtrul departicule [i toate componentelesistemului de evacuare a gazelor vacontinua s` radieze o cantitateconsiderabil` de c`ldur` chiar dup`ce a]i oprit motorul. Exist` riscul deprovocare a unui incendiu.

Spre deosebire de un filtru normalcare necesit` o \nlocuire periodic`, fil-trul de particule diesel a fost proiectats` se regenereze sau s` se cure]esingur pentru a men]ine eficien]a \nfunc]ionare. Procesul de regenerarese desf`[oar` automat

În cazul \n care conduce]i numai pedistan]e scurte sau dac` deplas`rilepresupun pornirea [i oprirea frecven-t` a motorului, condi]iile de func]iona-re a motorului nu permit o regenera-re automat`, a[a c` trebuie s` ini]ia]iprocesul de regenerare la fiecare500-800 kilometri. În acest scop, peo distan]` de 40 km conduce]ivehiculul cu o vitez` de 80 km/h \ncea mai mic` treapt` de vitez` posi-bil` ori de cåte ori pute]i s` proceda]iastfel \n condi]ii de siguran]`.Alternativ, conduce]i normal, dar uti-liza]i o treapt` de vitez` inferioar`.

OPRIREA MOTORULUI

Vehicule cu turbocompresorATEN}IE

Nu opri]i motorul imediat dup`ce a func]ionat \n plin` sarcin`

[i la tura]ii mari! (de ex. nu opri]imotorul dup` ce a]i urcat o ramp`).La oprirea motorului, turbocompre-sorul (care ajunge la tura]ii de zeci demii de rota]ii pe minut \n plin` sarcin`)continu` s` se roteasc` din cauzainer]iei, o perioada de timp; \n acesttimp, ungerea lag`relor turbocom-presorului este \ns` anulat`, deoare-ce presiunea din sistemul de ungerea motorului a sc`zut la zero, motorulfiind oprit !

Pentru a evita uzura aparut` \naceast` situa]ie, este bine s` l`sa]imotorul s` ajung` la ralanti, turbo-compresorul avånd tura]ia neglijabil`.Opri]i motorul dup` ce a func]ionat laralanti 1 minut.

Pornirea motorului

Page 136: Ford Mondeo Mk4 Manual

145

M~SURI DE SIGURAN}~AVERTISMENTE

Opri]i alimentarea la pomp`atunci cånd pistolul pompei se

opre[te automat a doua oar`. În cazcontrar, nu r`måne deloc spa]iu liber\n rezervor, [i este posibil` rev`rsareacombustibilului \n afara rezervorului,curgånd pe carosabil Scurgerea decombustibil poate pune \n pericolparticipan]ii la trafic.

Nu folosi]i surse de foc sau dec`ldur` \n apropierea sistemului

de alimentare. Sistemul de alimentarecu combustibil este sub presiune. Încazul pierderilor de combustibil dinsistemul de alimentare, exist` risculde provocare de v`t`m`ri corporale.

CALITATEA COMBUSTI-BILULUI - BENZINANot`: V` recomand`m s` folosi]inumai combustibil de calitate f`r`aditivi sau alte solu]ii de tratare amotorului.

ATEN}IE

Nu utiliza]i benzin` cu plumbsau benzin` cu aditivi care

con]in al]i compu[i metalici (de ex.compu[i pe baz` de mangan).Aceste substan]e pot deteriora sis-temul de control al emisiilor de noxe.

Utiliza]i benzin` f`r` plumb cu cifraoctanic` de minim 95 care core-spunde cu specifica]iile definite de EN228 sau de standardele echivalente.

Not`: Motorul diesel cu filtru de par-ticule (DPF) necesit` alimentare cumotorin` tip Euro-4 (con]inut de sulfde 50ppm).

CALITATEA COMBUSTI-BILULUI - MOTORINANot`: V` recomand`m s` folosi]inumai combustibil de calitate f`r`aditivi sau alte solu]ii de tratare amotorului.

AVERTISMENT

Nu amesteca]i motorina cu ulei,benzin` sau alte lichide. În caz

contrar se poate produce o reac]iechimic`.

ATEN}IE

Nu ad`uga]i kerosen, parafin`sau benzin` \n motorin`. Acest

fapt ar putea provoca deteriorareasistemului de alimentare.

Not`: Nu recomand`m utilizarea peperioade lungi a aditivilor pentru flu-idizarea motorinei la frig.

Utiliza]i motorin` care corespunde cuspecifica]iile definite de EN 590 saude standardele echivalente.

Sunt acceptabile motorinele cu con-]inut de pån` la 5% ester metilic dinulei de rapi]` (biomotorin`).

CONVERTORUL CATALITIC

Potejarea convertoruluicatalitic

ATEN}IE

Evita]i s` r`måne]i f`r`combustibil.

Nu ac]iona]i demarorul peperioade lungi de timp.

Combustibilul [i alimentarea

Page 137: Ford Mondeo Mk4 Manual

146

ATEN}IE

Nu tura]i motorul cånd unadintre buji nu func]ioneaz` sau

are fi[a scoas` (\n cazul motoarelorpe benzin`)

Nu porni]i vehiculul prin\mpingere sau tractare.

Utiliza]i cabluri electrice deajutor [i porni]i motorul \n modul

obi[nuit; A se vedea subcapitolul Uti-lizarea cablurilor de \nc`rcare(pagina 223).

Nu decupla]i contactul \n timpce conduce]i.

ParcareaAVERTISMENT

Nu parca]i vehiculul un terenacoperit cu frunze uscate sau

iarb` uscat`. Chiar [i dup` oprireamotorului, tubulatura, convertorulcatalitic , filtrul de particule [i toateelementele sistemului de evacuarevor radia o cantitate considerabil` dec`ldur`. Exist` astfel riscul produceriiunui incendiu.

CLAPETA REZERVORULUIAVERTISMENTE

Ave]i grij` atunci cånd alimenta]ipentru a evita v`rsarea

combustibilului care r`måne \npistolul de alimentare.

V` recomand`m s` a[tepta]icel pu]in 10 secunde \nainte de

a scoate pistolul de alimentare,pentru a permite scurgerea \nrezervor a combustibilului r`mas.

ATEN}IE

Dac` sp`la]i vehiculul \ntr-o sp`-l`torie care folose[te sistemul de

sp`lare sub presiune, este indicat s`se pulverizeze apa de la cel pu]in 20cm fa]` de senzorii de parcare.

Ap`sa]i pe u[ita de la gura de ali-mentare a rezervorului [i deschide]i-o complet; observa]i c` numai com-plet deschis`, u[i]a r`måne \ntr-opozi]ie stabil`.

Pentru a evita posibilitatea aliment`riidin gre[eal` cu benzin` \n loc de mo-torin`, s-a ad`ugat la gura rezervoruluiun sistem de clapet`, care nu se des-chide decåt dac` diametrul pistoluluipompei de alimentare este exact cåt algurii de umplere; dac` diametrul pis-tolului de alimentare este mai mic (a[acum este cel de la pompa care ali-menteaz` cu benzin` f`r` plumb), pis-tolul nu va putea debloca clapeta, [i nuve]i putea \mpinge pistolul \n gura rez-ervorului. Alimentarea cu benzin` \n locde motorin`, este deci imposibil`! Cåndintroduce]i pistolul de alimentare, dac`este detectat pistolul de alimentare dedimensiune corect`, se va deschide unelement de blocare cu arc. Astfel se\mpiedic` umplerea rezervorului cu uncombustibil necorespunz`tor.

Combustibilul [i alimentarea

E86613

Page 138: Ford Mondeo Mk4 Manual

147

Vehiculele cu motor dieselVehicule cu trus` de repararea pneurilor

Vehicule f`r` trus` dereparare a pneurilor

În loca[ul pentru roata de rezerv` seafl` o pålnie destinat` cazurilor spe-ciale, cånd este nevoie s` turna]imotorina \n rezervor dintr-o canistr`.

Pålnia are exact diametrul corectpentru deblocarea clapetei de obtu-rare a gurii rezervorului,

F`r` aceast` pålnie, nu ve]i puteaturna \n rezervor motorin`, clapetar`månånd \nchis`.

ALIMENTAREACU COMBUSTIBIL

ATEN}IE

Nu \ncerca]i s` porni]i motoruldac` a]i alimentat cu combustibil

necorespunz`tor (de ex. dac` a]i ali-mentat cu benzin` un vehicul cu mo-tor diesel) [i dac` v-a]i dat seama degre[eal`. . Acest lucru ar putea duce laavarierea motorului. Solicita]i imediatverificarea sistemului de c`tre un tehni-cian cu o calificare corespunz`toare.

CONSUMULDE COMBUSTIBILDatele referitoare la emisiile de CO2 [ila consumul de combustibil suntob]inute prin teste de laborator caresunt \n conformitate cu Directiva CEE80/1268/CEE (inclusiv modific`rile ulte-rioare) [i sunt efectuate de c`tre to]iproduc`torii de vehicule. Aceste datesunt folosite ca baz` de compara]ie\ntre m`rcile [i modelele de vehicule.Consumul \n condi]iile de exploatareconcrete, al vehiculului Dvs depinde demulti factori, [i nu corespunde \n modobligatoriu cu cifrele stabilite de fabri-cant. Diferen]ele de consum nu suntimputabile fabricantului, sunt depen-dente de o multitudine de factori, dintrecare men]ionam: viteza medie,num`rul de opriri, timpul cåt motorulfunc]ioneaz` la ralanti, stilul de conduc-ere, condi]iile de exploatare (\nc`rcareavehiculului, folosirea unor remorci, ve-rificarea presiunii \n anvelope, folosireaaerului condi]ionat sau a consumato-rilor electrici auxiliari-sta]ii de amplificare,[i alte echipamente electrice, vitezavåntului, varia]ii de altitudine, montareaportbagajelor pe acoperi[ [i altele).

Combustibilul [i alimentarea

E86734

y p

E86645

Page 139: Ford Mondeo Mk4 Manual

148

Numai dac` consumul motorului Dvsa crescut brusc \n exact aceleasisitua]ii de exploatare v` pute]i gåndi lao cauz` legat` de sistemele vehi-culului [i \n acest caz, pute]i cere overificare la service. Dealerul Ford v`poate oferi sfaturi referitoare la reduc-erea consumului de combustibil.

Combustibilul [i alimentarea

SPECIFICA}II TEHNICE

Varianta cu 4 u[i sau cu 5 u[iValorile consumului de combustibil

Variant`

În localitateÎn afara

localit`]ilorCombinat

Emisii deCO2

l/100km l/100km l/100km g/km

1.6L Duratec-Ti-VCT 10.0 5.6 7.2 172

1.6L Duratec-Ti-VCT 10.3 5.7 7.4 177

2.0L Duratec-HE 11.2 6.0 7.9 189

2.3L Duratec-HE - - - -

2.5L Duratec-ST 13.6 6.8 9.3 222

1.8L Duratorq-TDCi (100 PS) 7.4 4.7 5.7 151

1.8L Duratorq-TDCi (124 PS) 7.5 4.8 5.8 154

2.0L Duratorq-TDCi, transmi-sie manual` cu 6 trepte 7.6 4.9 5.9 156

2.0L Duratorq-TDCi, transmi-sie automat` cu 6 trepte - - - -

2.2L Duratorq-TDCi, transmi-sie manual` cu 6 trepte - - - -

2.2L Duratorq-TDCi, transmi-sie automat` cu 6 trepte - - - -

Page 140: Ford Mondeo Mk4 Manual

149

Varianta CombiValorile consumului de combustibil

Combustibilul [i alimentarea

Variant`

În localitateÎn afara

localit`]ilorCombinat

Emisii deCO2

l/100km l/100km l/100km g/km

1.6L Duratec-Ti-VCT 10.0 5.6 7.2 172

1.6L Duratec-Ti-VCT 10.3 5.7 7.4 177

2.0L Duratec-HE 11.2 6.0 7.9 189

2.3L Duratec-HE - - - -

2.5L Duratec-ST 13.6 6.8 9.3 222

1.8L Duratorq-TDCi 7.5 4.8 5.8 154

1.8L Duratorq-TDCi 7.6 4.9 5.9 156

2.0L Duratorq-TDCi, transmi-sie manual` cu 6 trepte 7.6 4.9 5.9 156

2.0L Duratorq-TDCi, transmi-sie automat` cu 6 trepte - - - -

2.2L Duratorq-TDCi, transmi-sie manual` cu 6 trepte - - - -

2.2L Duratorq-TDCi, transmi-sie automat` cu 6 trepte - - - -

Page 141: Ford Mondeo Mk4 Manual

150

Transmisia

TRANSMISIA MANUAL~

Toate vehiculeleATEN}IE

Nu cupla]i mar[arierul atuncicånd vehiculul este \n mi[care.

Acest lucru ar putea duce ladeteriorarea transmisiei.

Nu aplica]i nicio for]` lateral` pemaneta schimb`torului de

viteze la trecerea din treapta a 5-a \ntreapta a 4-a de vitez`. Acest lucrupoate duce la selectarea accidental`a treptei a 2-a de vitez` [i ladeteriorarea transmisiei.

Not`: Ap`sa]i pedala de ambreiajpån` la podea [i a[tepta]i treisecunde \nainte de selecta treapta\ntåi de vitez`.

Vehicule cu transmisiecu 5 trepte de vitez`Selectarea mar[arierului

Vehiculele cu transmisiecu 6 trepte de vitez`(motor 2.5L Duratec - ST)Selectarea mar[arierului

Vehiculele cu transmisiecu 6 trepte de vitez`(motoare Turbo diesel)Selectarea mar[arierului

E75050

E75051

1

2

E75052

2

1

Page 142: Ford Mondeo Mk4 Manual

151

TRANSMISIA AUTOMAT~

Pozi]iile maneteiselectorului

P ParcareR Mar[arierN Punct mortD Condus normalS Schimbare manual` a trepte-

lor de vitez` [i mod sport

AVERTISMENT

Ap`sa]i pe från` \nainte de amuta maneta selectorului [i

]ine]i pedala ap`sat` pån` cåndsunte]i preg`tit s` relua]i deplasarea.

Not`: Un motor rece are o tura]iemai mare la ralanti. Acest fapt va m`ritendin]a de plecare din loc, dup` cea]i trecut selectorul \ntr-una dinpozi]iile de mers, [i dupa ce ridica]ipiciorul de pe från`.

Ap`sa]i butonul de pe maneta selec-torului pentru trece din pozi]ia D(drive-mers normal) \n R (mar[arier)sau \n P (parcare). Treapta \n care seafla selectorul va ap`rea pe afi[ajulpentru informa]ii. (P,R,D,N...)

Pozi]ia pentru parcare-P

AVERTISMENTE

Selecta]i pozi]ia pentru parcarenumai dup` ce vehiculul s-a oprit.

Ac]iona]i fråna de mån` [iselecta]i pozi]ia pentru parcare

\nainte de a p`r`si vehiculul.Asigura]i-v` c` maneta selectoruluieste bine fixat` \n pozi]ia P.

Not`: Dac` deschide]i u[a [oferului [iselectorul nu se afl` \n pozi]ia P se vaemite un semnal de avertizare sonor.

În aceast` pozi]ie, nu se transmiteputere la ro]ile motoare, iar transmisiaeste blocat`. Nu pute]i porni motoruldecåt dac` selectorul se afl` \n pozi]iaP! Toate aceste m`suri de siguran]`pre\ntåmpin` plecarea intempestiv` avehiculului aflat \n parcare.

Pozi]ia pentru mar[arier-R

AVERTISMENT

Selecta]i pozi]ia pentru mar[a-rier numai cand vehiculul st` pe

loc [i motorul func]ioneaz` la ralanti.(Nu selecta]i aceast` pozi]ie din mers\n vitez`!)

Transmisia

E80836

Page 143: Ford Mondeo Mk4 Manual

152

Pozi]ia pentru punct mort - NÎn aceast` pozi]ie, nu se transmite pu-tere la ro]ile motoare, dar transmisia nueste blocat`. Dac` maneta selectoruluise afl` \n aceast` pozi]ie, pute]i pornimotorul. În aceast` pozi]ie, vehicululeste liber ! Nu l`sa]i vehiculul \n aceas-t` pozi]ie (N) pe un drum \n pant`!

Pozi]ia pentru condus normalD (drive)Selecta]i D pentru a pleca la drum.{oferul apas` doar pe accelera]ie [ifrån` [i \n func]ie de condi]iile dedrum, cutia automat` schimb`treptele \n mod automat.

Pute]i l`sa tot timpul mersului selec-torul \n D, chiar atunci cånd sta]iona]ila semafoare sau \n ambuteiaje,stånd cu piciorul pe från`. Deplas`rilepe distan]e scurte se pot face doarridicånd sau ap`sånd piciorul (de) pefrån`. Dac` timpul de sta]ionare seprelunge[te, este \ns` recomandabils` trece]i selectorul \n pozi]ia N.

Pozi]ia pentru schimbaremanual` a treptelor de vitez`[i modul Sport

Not`: Schimb`rile manuale de vitez`se realizeaz` doar conform cu tura]iamotorului [i viteza vehiculului. Pute]ifor]a o schimbare \n sus sau \n jos,\ns` \n limitele de siguran]a pentrutransmisie [i motor. (De exemplu:dac` vre]i s` shimba]i din treapta a-III-a la 100km/h, \n treapta a-I-a, sis-temul automat nu va permite decåt oschimbare \n treapta a-II-a.).

Not`: Cu selectorul \n pozi]ia"schimbare manual`" , nu pute]i pornide pe loc decåt dac` selecta]i vitezaI-a sau a II-a (de ex. dac` dori]i s`\ncerca]i o pornire de pe loc cutreapta a-III-a, sistemul automatcomut` pe tr. a-II-a.).

Dac` dori]i s` folosi]i sistemul deschimbare manual`, \mpinge]i selec-torul \n lateral, spre dreapta. Înaceast` pozi]ie sunt posibile dou`mi[c`ri: spre - (spre fa]`) [i spre +(spre spate).

Împinge]i maneta selectorului \n fa]`pentru a trece la o treapt` de vitez`inferioar` [i trage]i maneta \napoipentru a trece la o treapt` de vitez`superioar`.

Activa]i modul Sport mutånd manetaselectorului la pozi]ia S. Modul Sportva r`måne activat pån` cånd trece]imanual la o treapt` de vitez` supe-rioar` sau inferioar`. Modul S este unmod de func]ionare automat` , \ncare schimb`rile de trepte au loc latura]ii mai mari.

Transmisia

2

1

E80837

S

SS

Page 144: Ford Mondeo Mk4 Manual

153

Modurile de trac]iuneTransmisia va selecta treapta devitez` adecvat` pentru ob]inerea unorperforman]e optime pe baza temper-aturii ambiante, a pantei drumului, a\nc`rc`rii vehiculului [i a dorin]elor[oferului (accelera]ie, från`, vitez`).

Sugestii privind utilizareatransmisiei automatePornirea de pe loc1. Debloca]i fråna de mån`. Trece]i

selectorul din P \n D.

2. Lua]i piciorul de pe pedala de från`[i ap`sa]i pedala de accelera]ie.

Oprirea1. Lua]i piciorul de pe pedala de

accelera]ie [i ap`sa]i pedala defrån`. Trece]i selectorul din D \n P.

2. Ac]iona]i fråna de mån`.

Demarajul maxim - kickdownAp`sa]i brusc pedala de accelera]iepån` la podea, cu maneta selectoru-lui \n pozi]ia D atunci cånd dori]i undemaraj maxim-transmisia automat`va schimba \ntr-o treapt` inferioar`;Lua]i piciorul de pe pedala de accel-era]ie atunci cånd nu mai este nece-sar demarajul puternic.

Pårghia pentru deblocareamecanic` din pozi]ia P \ncaz de urgen]`Folosi]i aceast` pårghie pentru amuta maneta selectorului din pozi]iaP \n orice alta pozi]ie.

Reamintim c` \n pozi]ia P, vehicululeste frånat, deoarece transmisia esteblocat`.

Aceast` manevr` poate fi necesar`dac` dori]i s` muta]i vehiculul prin\mpingere, bateria este decuplat`sau lipse[te sau este desc`rcat`;z`vorul care execut` eliberarea se-lectorului din pozi]ia P nu mai poatefunc]iona, fiind un sistem electric, ast-fel \ncåt este nevoie s` debloca]imecanic selectorul.

1. Scoate]i panoul lateral al consoleicentrale.

Not`: Pårghia este de culoare galben`.

1. Introduce]i \n fant` o [urubelni]`cu cap drept [i roti]i [urubelni]a 90de grade \n sensul acelor de cea-sornic.

Transmisia

E87934

E87935

Page 145: Ford Mondeo Mk4 Manual

154

PRINCIPIULDE FUNC}IONARE

Sistemul de frånarecu dublu circuit

AVERTISMENT

Dac` se defecteaz` un circuitde frånare, pedala de från` va fi

mai „moale“ la ap`sare. Ap`sa]i fermpedala de från` [i lua]i \n consideraredistan]e de oprire mai mari. Opri]i [iave]i grij` ca sistemul de frånare s` fieimediat verificat. Nu continua]i drumul!

Vehiculul este echipat cu un sistemde frånare cu dublu circuit \n diago-nal`. În cazul \n care un circuit defrånare se defecteaz`, cel`lalt r`må-ne opera]ional.

Frånele cu discuri

Cånd vehiculul ruleaz` pe ploaie, prinap` de o anumit` adåncime sau \nalte situa]ii, umezirea discurilor de frå-n` va avea ca efect sc`derea efici-en]ei frånelor. Cånd pleca]i de la osp`l`torie auto, ap`sa]i u[or [i repe-tat pe pedala de från`, pentru ca,prin \nc`lzirea discurilor/tamburilor, s`se \ndep`rteze pelicula de ap`.

Sistemul de antiblocarela frånare (ABS)

AVERTISMENT

Sistemul ABS nu v` degreveaz`de responsabilitatea de a

conduce preventiv.

Sistemul ABS v` ajut` s` p`stra]icontrolul direc]iei [i o deplin` stabili-tate atunci cånd fråna]i puternic \nsitua]ii de urgen]`, prin \mpiedicareapatin`rii ro]ilor mai ales \n cazul cåndfråna]i \n timp ce ocoli]i un obstacol(frånare + viraj).

ABS monitorizeaz` viteza ro]ilor \ntimpul unei från`ri [i variaz` pre-siunea la fiecare frånare.

Dac` una sau mai multe ro]i seblocheaz` (patineaz` ) din cauzaaderen]ei sc`zute (carosabil ud,polei, ghea]`, z`pad`), ABS reducepresiunea de frånare pentru ro]ilerespective, pån` la rec`p`tareaaderen]ei. Fenomenul este repetitiv,iar atunci cånd se produce sim]i]i ovibra]ie \n pedala de från`.

Frånele

E71353

E71354

Page 146: Ford Mondeo Mk4 Manual

155

SUGESTII PRIVINDCONDUCEREA UNUIVEHICUL DOTAT CU ABS

Cånd sistemul ABS intr` \n func]iune,pedala de från` va vibra. Acest lucrueste normal. Nu ridica]i piciorul de pepedal`! Continua]i frånarea, \n cazul\n este necesar, chiar dac` sim]i]ivibra]ia.

Sistemul ABS nu va elimina pericoleleinerente \n cazul \n care:

• conduce]i prea aproape devehiculul din fa]a dumneavoastr`.

• vehiculul a intrat \n acvaplanare.

• lua]i virajele cu vitez` excesiv`.

• carosabilul este \n stare necore-spunz`toare [i aderen]a estefoarte sc`zut`.

FRÅNA DE MÅN~

Ac]ionarea frånei de mån`

AVERTISMENT

Înainte de a elibera manetafrånei de mån`, ap`sa]i [i ]ine]i

ap`sat` fråna de serviciu.

Not`: Nu ap`sa]i butonul de deblo-care cånd trage]i fråna de mån`.

1. Ap`sa]i ferm pe pedala de från`.

2. Trage]i \n sus maneta frånei demån` pån` la nivelul maxim.

Parcarea pe o pant`Dac` trebuie s` parca]i \n ramp` (\nsensul de urcare), selecta]i primatreapt` de vitez` [i roti]i volanul spreaxul drumului i, astfel roata dreapta-fa]` se va sprijini \n bordur`.

Dac` trebuie s` parca]i \n pant` (\nsensul de coboråre), introduce]ischimb`torul \n mar[arier [i roti]ivolanul spre bordura , astfel roatadreapta-fa]` se va sprijini \n bordur`.

Deblocarea frånei de mån`1. Ap`sa]i ferm pe pedala de från`.

2. Trage]i \n sus maneta frånei demån`, ap`sa]i butonul de deblo-care [i \mpinge]i maneta \n jos.

Frånele

E71355

E66567

Page 147: Ford Mondeo Mk4 Manual

156

PRINCIPIULDE FUNC}IONARE

Programul electronicde stabilitate (ESP)

AVERTISMENT

Sistemul ESP nu v` degreveaz`de responsabilitatea de a

conduce preventiv.

A f`r` ESP

B cu ESP

ESP asigur` p`strarea stabilit`]ii \nsitua]iile \n care, din cauza aderen]ei,virajelor [i vitezei, \n mod normal,vehiculul ar fi intrat \n derapare.

În acest scop, ESP ac]ioneaz` indi-vidual fråna asupra unor ro]i [i/saureduce cuplul motor, independent decomenzile [oferului.

Sistemul de]ine, de asemenea, ofunc]ie de control \mbun`t`]it altrac]iunii prin reducerea cuplului

motorului, \n momentul \n care ro]ilemotoare pierd aderen]a (patineaz`)la demaraj.

Acest fapt amelioreaz` comportareavehiculului pe carosabil alunecos saudenivelat [i cre[te siguran]a \n timpulabord`rii curbelor.

Lampa de avertizare pentrucontrolul stabilit`]ii (ESP)Lampa de avertizare pentru ESPlumineaz` intermitent atunci cåndsistemul intr` \n func]iune. A sevedea subcapitolul Indicatoare [il`mpi de avertizare (pagina 81).

Asisten]a la frånareade urgen]`

AVERTISMENT

Asisten]a la frånarea de urgen]`nu v` degreveaz` de

responsabilitatea de a conducepreventiv.

Asisten]a la frånarea de urgen]` vadetecta inten]ia de frånare brusc`prin m`surarea for]ei cu care ap`sa]ipedala de från`.

Se asigur` o eficien]` maxim` afrån`rii atåt timp cåt ]ine]i pedalaap`sat`. Asisten]a la frånarea deurgen]` poate reduce distan]ele deoprire \n situa]ii critice.

Controlul stabilit`]ii

E72903

A A

AB

B

B

B

Page 148: Ford Mondeo Mk4 Manual

157

UTILIZAREASISTEMULUI DE CONTROLAL STABILIT~}II

Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul ESPtimp de o secund`. Se vor aprindelampa de avertizare pentru ESP [ilampa de iluminare a inscrip]iei OFF(dezactivare) din buton. De aseme-nea, pe afi[ajul din bord va ap`rea unmesaj. A se vedea subcapitolul Me-sajele informative (pagina 99).

Ap`sa]i din nou butonul pentru areactiva sistemul ESP. Sistemul va fiactivat automat la fiecare punere acontactului.

Nu este indicat s` dezactiva]i ESP!prin aceasta, v` dispensa]i de un plusde securitate pe care vi-l ofer` siste-mele electronice ale vehiculului Dvs.

Controlul stabilit`]ii

E71225

Page 149: Ford Mondeo Mk4 Manual

158

PRINCIPIULDE FUNC}IONAREAsisten]a la pornirea \n ramp` (HLA)faciliteaz` pornirea atunci cåndvehiculul se afl` pe o pant`, f`r` a finecesar` utilizarea frånei de mån`.

Cånd sistemul de asisten]` lapornirea \n ramp` (HLA) este activat,vehiculul r`måne sta]ionat \n pant`timp de dou` - trei secunde dup`eliberarea pedalei de från`. În acestinterval ave]i timp s` muta]i piciorulde pe pedala de från` pe pedala deaccelera]ie [i s` porni]i de pe loc.Frånele sunt eliberate automat dup`ac]ionarea ambreiajului [i dup` cemotorul a dezvoltat o for]` detrac]iune de suficient de mare pentrua preveni deplasarea vehiculului \nsensul nedorit; Aceasta reprezint` unavantaj la pornirea de pe loc pe opant`, de exemplu de pe o ramp`din parcare, la semafor sau la par-carea cu spatele \n ramp`.

AVERTISMENT

Sistemul de asisten]a la porni-rea \n ramp` (HLA) nu \nlocu-

ie[te fråna de mån`. La p`r`sireavehiculului, trage]i \ntotdeauna frånade mån` [i selecta]i treapta \ntåi devitez` sau mar[arierul.

UTILIZAREA SISTEMULUIDE ASISTEN}~ LAPORNIREA ÎN RAMP~Sistemul de asisten]` la pornirea \nramp` (HLA) poate func]iona \n modautomat sau manual. Dac` selecta]imodul automat, sistemul HLA esteactivat automat cånd vehiculul se afl`pe o pant` [i ap`sa]i pedala de

från`. Dac` selecta]i modul manual,sistemul HLA trebuie activat utilizåndpedala de från`.

Setarea modului sistemului HLA:

1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreap-ta de pe volan, pentru a accesameniul principal.

2. Selecta]i op]iunea Setup (setare)cu ajutorul butoanelor cu s`geat`sus [i jos [i ap`sa]i butonul cus`geat` dreapta.

3. Selecta]i op]iunea Hill Launch(pornire \n ramp`) [i ap`sa]ibutonul cu s`geat` dreapta.

Asisten]a la pornirea \n ramp` (Hill Launch Assist)

E70499

E74629

AutoOff

Hill Launch(pornire în ramp`)

Manual

Page 150: Ford Mondeo Mk4 Manual

159

4. Selecta]i setarea dorit` [i ap`sa]ibutonul OK pentru a confirmaselec]ia. Dac` se selecteaz` Off,sistemul HLA este dezactivat [i numai poate fi activat nici automat [inici manual.

5. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stångapentru a ie[i din meniu. Pentru areveni direct la afi[ajul computeru-lui de bord, men]ine]i ap`satbutonul cu s`geat` stånga.

Not`: Cånd sistemul HLA este \nmodul de activare manual`, acestase utilizeaz` numai la pornirea de peloc \n ramp` cu unghi de \nclinare maimare de 3%. Dac` vehiculul se afl`pe o suprafa]` plan` sau \n pant` (\nsensul de coboråre), activarea sis-temului HLA poate crea dificult`]i lapornirea de pe loc.

Activarea sistemului HLAAVERTISMENTE

Dup` ce a]i activat sistemul deasisten]` la pornirea \n ramp`,

trebuie s` r`måne]i \n interiorul vehi-culului. Dac` \ncerca]i s` p`r`si]ivehiculul, sistemul HLA se vadezactiva automat.

Sistemul de asisten]` la porni-rea \n ramp` (HLA) este activ

numai dac` mesajul Hill LaunchAssist active apare pe afi[ajulpentru informa]ii. Controlul vehiculu-lui, supravegherea asisten]ei la por-nirea \n ramp` (HLA) [i efectuareainterven]iilor necesare \n caz de ne-voie constituie \n permanen]` res-ponsabilitatea dumneavoastr`.

Sistemul de asisten]` la pornirea \n ram-p` (HLA) poate fi activat numai dac`sunt respectate urm`toarele condi]ii:

• Motorul este pornit.

• Sistemul HLA este \n activat (\nmod manual sau automat).

• Fråna de mån` este completdecuplat`.

• La vehiculele cu transmisie manua-l`, pedala de ambreiaj este ap`sat`.

• La vehiculele cu transmisie auto-mat`, u[a [oferului este \nchis`.

• Nu este afi[at` nicio defec]iune.

Pentru activarea sistemului HLA \nmod automat:

1. Ap`sa]i pedala de från` pentru aopri complet vehiculul. Men]ine]ipedala de från` ap`sat`.

2. Dac` senzorii detecteaz` faptul c`vehiculul se afl` pe o pant` [i esteselectat` direc]ia corect` de mers(treapta \ntåi de vitez` dac` vehi-culul este \n ramp` (cu fa]a spresensul de urcare), respectiv mar-[arier dac` vehiculul este \n pant`(cu fa]a spre sensul de urcare),sistemul de asisten]` la pornirea \nramp` (HLA) va fi activat automat.Pe afi[aj va ap`rea mesajul HillLaunch Assist active (sistemde asisten]` la pornirea \n ramp`activat).

3. La ridicarea piciorului de pe pedalade från`, vehiculul va sta]iona pepant` f`r` s` se deplaseze timpde dou` - trei secunde.

4. Porni]i de pe loc folosind pedalade accelera]ie [i pedala deambreiaj. Frånele vor fi eliberate \nmod automat.

Asisten]a la pornirea \n ramp` (Hill Launch Assist)

Page 151: Ford Mondeo Mk4 Manual

160

Pentru activarea sistemului HLA \nmodul manual:

1. Ap`sa]i pedala de från` pentru aopri complet vehiculul. Men]ine]ipedala de från` ap`sat`.

2. Ap`sa]i rapid pedala de från`pån` cånd pe afi[aj apare mesajulHill Launch Assist active (sis-tem de asisten]` la pornirea \nramp` activat). În acest momentsistemul de asisten]` la pornirea \nramp` (HLA) este activat.

3. La ridicarea piciorului de pe pedalade från`, vehiculul va sta]iona pepant` f`r` s` se deplaseze timpde aprox. dou` - trei secunde.

4. Porni]i de pe loc folosind pedalade accelera]ie [i pedala deambreiaj. Frånele vor fi eliberate \nmod automat.

AVERTISMENT

Cånd sistemul HLA este \n stareactiv` dar detecteaz` o defec-

]iune, sistemul va fi dezactivat [i va fiafi[at mesajul Please use parkbrake! (v` rug`m s` utiliza]i fråna demån`), urmat de Hill Launch A. notavailable (asisten]a la pornirea \nramp` nu este disponibil`). Vehicululpoate fi condus continuare \n siguran]`[i poate fi reparat la urm`toarele lucr`ride service. Mesajul Hill Launch A.not available (asisten]a la pornirea \nramp` nu este disponibil`) va fi afi[at,de asemenea, \n modul manual \n tim-pul unei defec]iuni sau dac` unul dintrecriteriile de activare nu este \ndeplinit.Dac` a]i dezactivat sistemul de asis-ten]` la pornirea \n ramp` (HLA), nu vafi afi[at niciun mesaj, chiar dac` sis-temul are o defec]iune.

Dezactivarea sistemuluiHLAPentru a dezactiva sistemul HLA, efec-tua]i una dintre urm`toarele opera]ii:

• Trage]i fråna de mån`.

• A[tepta]i dou` - trei secunde på-n` cånd sistemul HLA se dezac-tiveaz` automat.

• Dac` \n momentul activ`rii siste-mului HLA vehiculul se afla \ntr-otreapt` de vitez` pentru deplasare\nainte, introduce]i schimb`torul \nmar[arier.

• Dac` \n momentul activ`rii sis-temului HLA, vehiculul se afla \nmar[arier, selecta]i o treapt` devitez` pentru deplasare \nainte.

Hill Launch Assist off va ap`reape afi[ajul din bord.

Asisten]a la pornirea \n ramp` (Hill Launch Assist)

Page 152: Ford Mondeo Mk4 Manual

161

PRINCIPIULDE FUNC}IONARESuspensia activ` ofer` o mai bun`manevrabilitate, sporirea confortului[i a stabilit`]ii prin reglarea automat`[i continu` a parametrilor amorti-zoarelor \n func]ie de condi]iilecurente de drum [i stilul de condus.

Acest sistem, \mpreun` cu sistemulABS, ofer` \n plus avantajul de areduce distan]ele de frånare pesuprafe]e de drum dificile.

În func]ie de preferin]e [i stilul decondus, pute]i alege una dintreurm`toarele trei set`ri diferite:

Comfort (confort)Cu aceast` setare, amortizoarelesunt adaptate cu u[urin]` la condi]iilede drum [i la stilul de condus oferind\n acela[i timp stabilitate maxim` \nsitua]ii de rulare critice. Mi[c`rilecaroseriei sunt atenuate de amorti-zoare, oferindu-v` o senza]ie deconfort maxim la volan.

NormalAceast` setare asigur` performan]eoptime \n cazul unui stil de condusnormal-sportiv. Mi[c`rile caroserieiasigur` \n continuare senza]ia deconfort, dar vehiculul reac]ioneaz`mai puternic la condi]iile de drum [i lastilul de condus \n compara]ie cusetarea confort. Comportamentuldinamic al vehiculului \n cadrul acesteiset`ri este tipic autoturismelor Ford.

SportÎn cazul acestei set`ri, amortizoareleac]ioneaz` mai sportiv [i este asigu-rat controlul stråns al caroseriei.

Caroseria va urm`ri mai stråns dru-mul pentru a reduce ruliul \n timpulvirajelor bru[te, oferindu-v` senza]iatipic` unei ma[ini sport

UTILIZAREASUSPENSIEI ACTIVE

Selectarea unei set`riNot`: Dup` selectarea unei set`ri,este posibil s` nu observa]i imediatdiferen]a \n manevrabilitatea vehicu-lului. Efectul amortiz`rii controlatepermanent depinde de starea dru-mului [i de condi]iile de condus.

Selectarea set`rilor se efectueaz` cuajutorul butoanelor aflate pe consolacentral`. Indicatorul de pe butonarat` setarea curent`. Pe afi[ajul dinbord va ap`rea cåteva secunde [i unmesaj text care indic` setarea selec-tat`. Setarea poate fi modificat` \ntimp ce conduce]i

Suspensia activ`

E70475

Page 153: Ford Mondeo Mk4 Manual

162

Defectarea sistemuluiSistemul de suspensie activ` se vadezactiva automat \n cazul apari]ieiunor defec]iuni. Se va aprinde lampade avertizare pentru mesaje, iar \ncentrul informativ va ap`rea un mesajde avertizare. A se vedea subcapi-tolul Mesajele informative (pagi-na 99). Suspensia va trece \ntr-osetare de siguran]` care permitecontinuarea deplas`rii, dar nu [imodificarea ulterioar` a set`rii sus-pensiei. Solicita]i o verificare a sus-pensiei cåt mai curånd posibil.

Comportarea suspensiei \n cazul uneidefec]iuni a sistemului de suspensieactiv`, va fi identic` cu aceea a uneisuspensii obi[nuite Ford. Pute]i con-duce f`r` grij`, doar ca nu mai bene-ficia]i de avantajele sistemului.

Suspensia activ`

Page 154: Ford Mondeo Mk4 Manual

163

PRINCIPIULDE FUNC}IONARE

AVERTISMENT

Sistemul de asisten]` la parcarenu v` degreveaz` de respons-

abilitatea de a conduce preventiv.

ATEN}IE

Este posibil ca senzorii s` nufunc]ioneze normal \n timpul

ploilor puternice sau \n alte condi]iicare genereaz` reflexii parazite aleundelor ultrasonice.

Este posibil ca senzorii s` nudetecteze obiecte cu suprafe]e

care absorb ultrasunetele.

Este posibil ca senzorii s` nudetecteze obiecte apropiate de

vehicul (la o distan]` de aproximativ30 centimetri deasupra sau dede-subtul senzorilor).

Dac` sp l̀a]i vehiculul cu un apa-rat de sp l̀are sub presiune, este

indicat s` se pulverizeze apa de la celpu]in 20 cm fa]` de senzorii de parcare.

Not`: Sistemul de asisten]` la par-care poate emite semnale sonorefalse dac` detecteaz` un semnal deaceea[i frecven]` cu cea a sistemuluisau dac` vehiculul este \nc`rcat lamaxim, garda la sol fiind mic[orat`.

Not`: Senzorii se afl` spre interiorulbarei [i la extremit`]ile ei. Cånd intra]icu vehiculul \ntr-un garaj, senzorii afla]i\n extremit`]i pot detecta pere]ii gara-jului, care se afl`, \n timpul mersului\napoi, la o distan]` constant`. Dac`distan]a dintre senzorul exterior [iperetele lateral r`måne constant` timp

de trei secunde, semnalul sonor se vaopri. Senzorii din interior, \ns`, vordetecta obiectele aflate \n spate, iarsemnalul sonor va indica acest lucru.

UTILIZAREA SISTEMULUIDE ASISTEN}~ LA PARCARENot`: Ave]i grij` s` men]ine]i senzo-rii cura]i, \ndep`rtånd noroiul, ghea]`[i z`pada. Cur`]a]i senzorii f`r` a uti-liza obiecte ascu]ite sau care zgårie.

Activarea [i dezactivareasistemului de asisten]` laparcareNot`: Sistemul de asisten]` la par-care se dezactiveaz` automat cåndporni]i motorul sau cånd dep`[i]iviteza de 16 km/h.

Not`: La vehiculele echipate cu cår-lig de remorcare Ford, senzorii dinspate se dezactiveaz` automat laconectarea oric`ror l`mpi de remor-c` (sau panouri luminoase) la prizacu 13 pini prin intermediul unui cap detractare remorc` aprobat Ford. Lavehiculele echipate cu alte sisteme,non-Ford, trebuie s` dezactiva]i ma-nual sistemul de asisten]` la parcareutilizånd butonul din bord pentru aevita ca senzorii de asistare a parc`riiafla]i \n bara din spate, s` semnalezemereu prezen]a unui obstacol, care\n realitate este chiar remorca.

Not`: Senzorii din fa]` [i cei dinspate sunt \ntotdeauna activa]i saudezactiva]i simultan.

Not`: La vehiculele cu transmisieautomat`, sistemul de asisten]` laparcare nu va func]iona cu selectorul\n pozi]ia P.

Asisten]a la parcare

Page 155: Ford Mondeo Mk4 Manual

164

În mod standard, sistemul de asis-ten]` la parcare este dezactivat.Pentru a activa sistemul de asisten]`la parcare, ap`sa]i butonul din panoulde bord sau introduce]i schimb`torul\n mar[arier.

La activarea sistemului de asisten]` laparcare, se aprinde lampa din buton.

Pentru dezactivarea acestui sistem,ap`sa]i butonul \nc` o dat`.

Manevrarea vehiculului cuajutorul sistemului de asis-ten]` la parcare

ATEN}IE

Sistemul de asisten]` la parcarenu detecteaz` obstacolele care

se \ndep`rteaz` de vehicul. Acesteavor fi detectate numai la scurt timpdup` ce \ncep s` se apropie din noude vehicul.

Ave]i grij` deosebit` la depla-sarea \n mar[arier atunci cånd

ave]i montat un cårlig de remorcaresau alte accesorii fixate \n partea dinspate, de exemplu un suport pentrubiciclete, deoarece sistemul deasisten]` la parcare va indica numaidistan]a de la bara de protec]ie pån`la obstacol.

Not`: Dac` un semnal sonor ascu]itse aude timp de 3 secunde, iar lam-pa din buton lumineaz` intermitent,este indicat` o defec]iune a sistemu-lui de asisten]` la parcare. Sistemulva fi dezactivat. Solicita]i verificareasistemului de c`tre un expert.

Ve]i auzi un semnal sonor intermitent\ncepånd cu distan]a de 180 de cen-timetri \ntre obstacol [i bara de pro-tec]ie din spate, 80 de centimetri\ntre obstacol [i bara de protec]ie dinfa]` [i 60 de centimetri \n lateral.

Mic[orarea distan]ei m`re[te frec-ven]a semnalului sonor intermitent.Dac` distan]a pån` la obstacol scadesub 30 cm, semnalul sonor devinecontinuu.

Se va auzi un semnal sonor alternativdin fa]` [i din spate dac` distan]adintre obstacole [i barele de protec-]ie fa]` [i spate scade sub 30 cm.

Asisten]a la parcare

Page 156: Ford Mondeo Mk4 Manual

165

PRINCIPIULDE FUNC}IONAREPilotul automat v` permite s` rula]i cuo vitez` men]inut` constant de sis-tem, viteza fiind setabil` cu ajutorulbutoanelor aflate pe volan. Pilotul au-tomat este activ atunci cånd dep`[i]i30 km/h. Sistemul ac]ioneaz` asupraaccelera]iei, nu [i asupra frånei.

UTILIZAREA PILOTULUIAUTOMAT

Activarea pilotului automat

AVERTISMENT

Nu utiliza]i pilotul automat \ncondi]ii de trafic intens, pe dru-

muri cu serpentine sau cånd supra-fa]a drumului este alunecoas`.

Ap`sa]i butonul ON. Sistemul estepreg`tit pentru stabilirea vitezei.

Stabilirea unei viteze

Ap`sa]i butonul SET+ sau SET-pentru a memorarea [i men]inereavitezei curente. Indicatorul pentrupilotul automat se va aprinde.

Modificarea vitezei stabiliteAVERTISMENT

Cånd coborå]i o pant`, vitezavehiculului poate dep`[i viteza

stabilit`. Sistemul nu va ac]iona frå-nele. Trece]i \ntr-o treapt` de vitez`inferioar` [i ap`sa]i butonul RESpentru a ajuta sistemul s` men]in`viteza stabilit`.

Not`: Dac` ap`sa]i pedala de ac-celera]ie, viteza stabilit` nu se va mo-difica.

Cånd elibera]i pedala de accelera]ie,vehiculul revine la viteza stabilit` an-terior. Ap`sa]i butonul SET+ sauSET- pentru a m`ri sau mic[ora vite-za setat` care apoi va fi men]inut`constant`.

Pilotul automat (Cruise Control)

E70612

E70615

Page 157: Ford Mondeo Mk4 Manual

166

Anularea vitezei stabilite

Ap`sa]i pedala de från` sau pe bu-tonul CAN. Sistemul nu va mai con-trola viteza de croazier`. Indicatorulpentru pilotul automat se va stinge,dar sistemul va p`stra viteza stabilit`anterior.

Revenirea la viteza stabilit`

Ap`sa]i butonul RES. Indicatorulpentru pilotul automat se va aprinde,iar sistemul va \ncerca s` revin` laviteza stabilit` anterior.

Dezactivareapilotului automat

Ap`sa]i butonul OFF. Sistemul nu vap`stra viteza stabilit` anterior.Indicatorul pentru pilotul automat seva stinge.

Pilotul automat

E70614

E70613

E70616

Page 158: Ford Mondeo Mk4 Manual

167

PRINCIPIULDE FUNC}IONARERegulatorul de vitez` adaptabil esteproiectat s` v` ajute s` men]ine]i dis-tan]a \ntre vehiculul dumneavoastr`[i cel din fa]` sau s` stabili]i o vitez`de rulare \n cazul \n care \n fa]` nu seafl` niciun vehicul. Sistemul esteproiectat s` asiste rularea vehicululuiatunci cånd acesta se g`se[te \nspatele altor vehicule care sunt peaceea[i band` [i se deplaseaz` \naceea[i direc]ie dar cu viteze diferite.

AVERTISMENTE

Regulatorul de vitez` adaptiv`nu este un sistem de avertizare

sau de evitare a coliziunilor. Func]iaseparat` de radar anticoliziune asig-ur` o avertizare asupra riscului decoliziune [i o reducere a acestui risc.A se vedea subcapitolul Func]ia deradar anticoliziune (pagina 171).Trebuie s` interveni]i dac` sistemulnu detecteaz` un vehicul din fa]`.

Regulatorul de vitez` adaptiv`nu poate fi utilizat \n orice

condi]ii de drum, de trafic sau meteo.

Cånd conduce]i, chiar [i atuncicånd utiliza]i regulatorul de

vitez` adaptiv`, v` revine sarcina dea men]ine distan]a [i viteza. Trebuies` fi]i \ntotdeauna aten]i la condi]iilede trafic [i s` interveni]i atunci cåndregulatorul de vitez` adaptabil numen]ine viteza potrivit` sau distan]acorespunz`toare.

Regulatorul de vitez` adaptabilnu ac]ioneaz` frånele \n cazul

vehiculelor care ruleaz` cu vitez`mic` sau sta]ioneaz`.

AVERTISMENTE

Atunci cånd regulatorul de vite-z` adaptabil (ACC) este activat,

este posibil s` auzi]i unele sunete ne-obi[nuite \n timpul från`rii automate.Acest lucru este normal [i este cau-zat de sistemul de frånare automat.

Regulatorul de vitez` adaptabil sebazeaz` pe utilizarea unui senzorradar care proiecteaz` o raz` direct\n fa]a vehiculului, care se va reflectadin obstacolul aflat [i se va \ntoarce launitatea radar. Aceasta va detectaorice vehicul din fa]` care este \nraza de detec]ie a sistemului.

Senzorul radar este montat \n spatelegrilei fa]`, imediat \n dreapta emble-mei Ford (cånd vehiculul este v`zutdin fa]`).

La utilizarea regulatorului de vitez`adaptabil, respecta]i instruc]iunilestricte de mai jos:

• Utiliza]i regulatorul de vitez`adaptabil numai atunci cåndcondi]iile sunt favorabile, deexemplu pe autostr`zi [i drumuriprincipale cu trafic fluidizat.

• Nu utiliza]i acest sistem \n condi]iide vizibilitate redus`, respectivcea]`, ploaie toren]ial`, burni]`sau ninsoare.

• Nu utiliza]i acest sistem pesuprafe]e de drum acoperite deghea]` sau alunecoase.

• Este responsabilitatea dumneav-oastr` s` fi]i permanent atent, s`conduce]i prudent [i s` ave]i tottimpul controlul asupra vehiculului.

Regulatorul de vitez` adaptiv` (Adaptive Cruise Control)

Page 159: Ford Mondeo Mk4 Manual

168

• Men]ine]i partea frontal` a vehicul-ului curat`, f`r` obiecte sauembleme din metal, inclusiv ele-mente de protec]ie frontale [ilumini suplimentare care ar putea\mpiedica func]ionarea senzoru-lui.unit`]ii radar

• Nu utiliza]i regulatorul de vitez`adaptabil la intrarea [i la ie[irea depe autostrad`.

Senzorul radar dispune de un cåmpvizual limitat. În unele situa]ii esteposibil ca senzorul s` detecteze altvehicul decåt cel care trebuia detec-tat sau se poate \ntåmpla ca senzoruls` nu detecteze niciun vehicul.

Probleme legatede raza de detec]ie

Problemele de detec]ie pot ap`rea:

• Cånd nu rula]i \n linie cu vehicululdin fa]a (A).

• Din cauza vehiculelor care circul`pe marginea benzii pe care rula]i [icare pot fi detectate numai cånd auintrat complet pe banda dumneav-oastr` (B). Este posibil ca motoci-cletele s` fie detectate cu \ntårzieresau s` nu fie detectate deloc.

• Pot ap`rea probleme la detecta-rea vehiculelor din fa]` la intrarea[i la ie[irea din viraje (C). Raza dedetec]ie nu urm`re[te curbeledrumului.

AVERTISMENT

În astfel de cazuri regulatorul devitez` adaptiv` (ACC) poate ac-

]iona frånele brusc sau cu \ntårziere.{oferul trebuie s` fie permanent atent[i s` intervin` dac` este necesar.

Frånarea automat`cu ajutorul regulatoruluide vitez` adaptiv`Regulatorul de vitez` adaptiv` va ac-]iona automat frånele, dac` este ne-cesar, pentru a men]ine distan]a din-tre vehiculul dumneavoastr` [i celdetectat \n fa]`. Pentru a asigura odeplasare confortabil`, f`r` schimb`ribru[te de vitez`, aceast` frånareeste limitat` la aproximativ 30% dincapacitatea total` de frånare. Dac`vehiculul trebuie s` fråneze mai multdecåt permite aceast` capacitate, iardumneavoastr` nu interveni]i ap`-sånd pe pedala de från`, se va de-clan[a o alarm` sonor` [i un simbolde avertizare se va aprinde \n bord.

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)

E71621

Page 160: Ford Mondeo Mk4 Manual

AVERTISMENT

Trebuie s` ac]iona]i imediat du-p` declan[area semnalelor de

avertizare, deoarece regulatorul devitez` adaptabil nu va ac]iona sufici-ent frånele pentru a men]ine o dis-tan]` sigur` \ntre vehiculul dumnea-voastr` [i cel din fa]`. Exist` \n aceas-t` situa]ie riscul producerii unei coliziu-ni, dac` nu sunte]i atent la drum.

UTILIZAREA REGULATORU-LUI DE VITEZ~ ADAPTIVASistemul este setat cu ajutorul butoane-lor montate pe volan. Regulatorul devitez` adaptiv` se dezactiveaz` atuncicånd se utilizeaz` fråna sau ambreiajul,cånd schimb`torul de viteze este mutat\n pozi]ia pentru punct mort sau cåndpedala de accelera]ie este ap`sat` untimpmai \ndelungat. Regulatorul devitez` adaptiv` va trece \n modul stand-by (\n a[teptare), oferindu-v` controlulcomplet manual asupra vehiculului.

Not`: Dac` pedala de accelera]ie esteap`sat` o perioad` scurt`, de exemplucånd intra]i \ntr-o dep`[ire, regulatorulde vitez` adaptabil este temporardecuplat, iar apoi este cuplat din noucånd pedala de accelera]ie este eliber-at`. Pe afi[aj va ap`rea mesajul ACCoverride (dezactivare ACC).

A Activare/Dezactivare regulatorde vitez` adaptiv` (ACC)

B Anulare set`ri ACCC Activare/Dezactivare radar

anticoliziuneD M`rire distan]` \ntre vehicule

memorat` de ACCE Reducere distan]` \ntre

vehicule memorat` de ACC

Activarea regulatoruluide vitez` adaptiv`Ap`sa]i butonul ACC ON/OFF (A).Sistemul este setat \n modul standby.Modul standby este confirmat peafi[ajul pentru informa]ii.

Stabilirea unei viteze

Pentru a putea activa regulatorul devitez` adaptiv`, trebuie s` selecta]imai \ntåi modul standby. Ap`sa]ibutonul SET+ sau SET- pentru aselecta viteza de croazier` dorit`.Viteza va fi indicat` pe afi[aj [i va fimemorat` ca vitez` stabilit`.Indicatorul pentru regulatorul devitez` adaptiv` se va aprinde \n bord.

Not`: Viteza vehiculului poate fi m`-rit` sau redus` \n trepte de 5 km/h.Cre[teri mai mici de 1 km/h pot fi sta-bilite ap`sånd butonul RES.

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)

A

C

E

D

B

E82310

A

C

E

D

B

E82310

169

Page 161: Ford Mondeo Mk4 Manual

170

Modificarea vitezei stabiliteAp`sa]i butonul SET+ sau SET- pen-tru a m`ri sau mic[ora viteza stabilit`.

Not`: Dac` regulatorul de vitez`adaptiv` nu reac]ioneaz` la acesteschimb`ri, este posibil ca distan]a sta-bilit` \ntre vehiculul dumneavoastr` [icel din fa]` s` \mpiedice o cre[tere avitezei (distan]a este prea mic`).

Stabilirea distan]ei dintrevehiculul dumneavoastr`[i cel din fa]`

Distan]a dintre vehiculul dumneavoas-tr` [i cel detectat \n fa]` este men]inu-t` printr-o setare de variabil`. Exist`cinci trepte care apar pe afi[ajul pen-tru informa]ii sub forma unor bare ori-zontale. O bar` indic` distan]a ceamai mic`, iar cinci bare indic` distan]acea mai mare. Aceste bare suntafi[ate goale \n modul standby [i pline\n modul activ.

Dac` \n fa]` nu este detectat niciunvehicul, atunci pe afi[aj, sub bare, vaap`rea numai vehiculul dumneavoas-tr`. Acesta este un mod de utilizareliber` a vitezei de croazier`, \n care sis-

temul va men]ine viteza stabilit` atuncicånd condi]iile o permit. Distan]a sta-bilit` este men]inut` [i afi[at`.

Dac` senzorul detecteaz` un vehicul,pe afi[aj va ap`rea un alt vehicul dea-supra barelor orizontale:

Acesta este un mod de urm`rire, iarsistemul va accelera sau va reduceviteza, dup` caz, pentru a men]inedistan]a stabilit`.

Ap`sa]i butonul E pentru a mic[oradistan]a sau butonul D pentru a m`ridistan]a. Distan]a selectat` va fi indi-cat` prin intermediul num`rului debare de pe afi[aj. Setarea recoman-dat` pentru distan]` este de treipån` la cinci bare.

Not`: Setarea distan]ei este \nfunc]ie de variabila timp, prin urmaredistan]a va fi ajustat` automat odat`cu modificarea vitezei. De exemplu lao setare a distan]ei reprezentat` prin3 bare, distan]a \n timp este de 1,8secunde. Este indicat faptul c` la ovitez` de 100 km/h, distan]a fa]` devehiculul din fa]` va fi men]inut` la50 metri.

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)

E82311

E82312

Page 162: Ford Mondeo Mk4 Manual

171

ATEN}IE

Utiliza]i setarea corespunz`toa-re a distan]ei \n conformitate cu

regulamentele de circula]ie locale.

Anularea set`rilor ACCAp`sa]i pedala de från` sau pedalade ambreiaj, sau butonul CAN (B).Sistemul va reveni \n modul standby[i va memora distan]a [i viteza sta-bilit`. În bord, indicatorul pentru ACCse va stinge.

Revenirea la set`rile ACCAp`sa]i butonul RES. Indicatorulpentru ACC se va aprinde, iar \n cazul\n care condi]iile permit acest lucrusistemul va reveni la viteza stabilit`anterior [i la setarea anterioar` a dis-tan]ei \ntre vehicule.

Dezactivarea regulatoruluide vitez` adaptabilAp`sa]i butonul ACC ON/OFF (A).

Not`: Sistemul nu va reveni la modulstandby dac` ap`sa]i butonul de dez-activare a regulatorul de vitez` adap-tiv`. Viteza stabilit` nu este memora-t`. Pentru a decupla temporar regula-torul de vitez` adaptabil, utiliza]i bu-tonul pentru anulare set`ri ACC (B).

Dezactivarea automat`Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC)depinde de diverse alte sisteme desiguran]`, cum ar fi ABS [i ESP. Dac`oricare dintre aceste sisteme sedefecteaz` sau reac]ioneaz` la ositua]ie de urgen]`, set`rile ACC suntautomat anulate.

În cazul unei dezactiv`ri automate, seva auzi un semnal sonor [i pe afi[ajva ap`rea mesajul ACC cancel(anulare set`ri ACC). În momentulrespectiv trebuie s` interveni]i [i vaadapta]i modul de conducere [iviteza la situa]ia din trafic.

O dezactivare automat` poate avealoc din urm`toarele cauze:

• viteza scade sub 30 km/h

• ro]ile pierd for]a de trac]iune(aderen]a sc`zut`)

• temperatura frånelor este ridicat`,de exemplu atunci cånd condu-ce]i pe drumuri de munte sau deal

• turatia motorului este prea mic`(de ex. se urc` o ramp` [i nu sepoate men]ine vitez`)

• senzorul radar este acoperit (anins, a \nghe]at sau a fost murd`rit)

• fråna de mån` este tras`

Dac` tura]ia motorului scade preamult, va ap`rea un mesaj care v` varecomanda s` trece]i \ntr-o treapt` devitez` inferioar` (numai pentru vehicu-lele cu transmisie manual`). Dac` nu]ine]i cont de aceast` recomandare,regulatorul de vitez` adaptiv` va intra\n modul de dezactivare automat`.

Not`: Regulatorul de vitez` adaptiv`nu va func]iona dac` programul elec-tronic de stabilitate (ESP) a fostdecuplat manual.

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)

Page 163: Ford Mondeo Mk4 Manual

172

FUNC}IA DE RADARANTICOLIZIUNESistemul de radar anticoliziune v`asist` prin avertizarea asupra risculuide coliziune; riscul producerii unei col-iziuni este mic[orat, [i \n cazul \n caretotu[i se produce, coliziunea posibil`este minor`, datorit` vitezei relativemic[orate \ntre vehicule. Sistemulfunc]ioneaz` utilizånd dou` metode:

• Sunte]i avertizat de riscul uneipoten]iale coliziuni, astfel \ncåt s`ave]i posibilitatea de a fråna maidevreme decåt \n mod normal.

• Este activat sistemul de asisten]`la frånare pentru a permite o efi-cacitate maxim` a frånelor.

Alertele de coliziune se vor declan[anumai dac` radarul anticoliziune esteactivat ; sistemul de asisten]` lafrånare este permanent activat [i nupoate fi dezactivat. Avertiz`rile suntatåt vizuale, cåt [i acustice. Sistemulde asisten]` la frånare este activatautomat dac` este necesar pentru areduce viteza de impact. Sistemul deasisten]` la frånare reduce viteza deimpact numai dac` fråna]i imediat ceau avut loc avertiz`rile.

AVERTISMENTE

Nu a[tepta]i niciodat` avertiza-rea de coliziune. Cånd condu-

ce]i, v` revine responsabilitatea de amen]ine distan]a corect` [i o vitez`corespunz`toare chiar [i atunci cåndutiliza]i radarul anticoliziune.

Sistemul va reac]iona numai lavehiculele din fa]` care circul` \n

aceea[i direc]ie [i nu va reac]iona lavehiculele care se deplaseaz` cu vite-z` mic` sau la cele care sta]ioneaz`.

Nu conduce]i niciodat` \ntr-unmod care s` declan[eze

activarea func]ia de radar anticoliz-iune. Sistemul de radar anticoliziuneeste proiectat s` v` asiste numai \ncazuri de urgen]`.

Sistemul v` alerteaz` prin avertiz`risonore [i o avertizare vizual` peafi[ajul pentru informa]ii. Cånd radarulanticoliziune este activat, pe afi[aj vaap`rea un triunghi de avertizare ro[ucare lumineaz` intermitent.

Not`: Pute]i opri avertiz`rile sonore uti-lizånd set`rile afi[ajului pentru informa]ii.Radarul anticoliziune nu func]ioneaz`\n toate situa]iile [i \n orice condi]ii detrafic, vreme [i carosabil. Senzorulradar detecteaz` vehiculele din fa]`care circul` \n acela[i sens. Dac` risculde producere a unei coliziuni r`måne [idup` avertizarea ini]ial`, va fi activatsistemul de asisten]` la frånare. Acestapreg`te[te sistemul de frånare pentruo frånare rapid`, iar frånele suntac]ionate u[or, fapt ce poate fi sim]itca o smucitur` u[oar`. Dac` pedalade från` este ap`sat` suficient derepede, frånarea va fi maxim`, chiardac` for]a exercit` asupra pedaleieste mic` (ajutor la frånare).

ATEN}IE

În cazul \n care condi]iile de tra-fic nu permit ca senzorul radar

s` detecteze corect un vehicul dinfa]`, avertiz`rile pot fi declan[ate tår-ziu, deloc sau cånd nu este necesar.Sistemul de radar anticoliziuneutilizeaz` aceea[i senzori radar ca [iregulatorul de vitez` adaptiv`, prinurmare are acelea[i limit`ri. A sevedea subcapitolul Principiul defunc]ionare (pagina 167).

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)

Page 164: Ford Mondeo Mk4 Manual

173

Not`: Radarul anticoliziune poate fiutilizat cu sau f`r` activarea regula-torului de vitez` adaptiv` (sistemuluiACC).

Activarea / dezactivarearadarului anticoliziune

Ap`sa]i butonul de activare/dezac-tivare radar anticoliziune (C).Indicatorul luminos din bord se vaaprinde.

Reglarea sensibilit`]iide avertizarePute]i regla sensibilitatea de avertiza-re a radarului anticoliziune cu ajutorulmeniurilor din afi[ajul pentru informa-]ii. A se vedea capitolul Afi[ajepentru informa]ii (pagina 85).

Sensibilitatea de avertizare con-troleaz` cåt de repede sunt activateavertiz`rile vizuale [i auditive.

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)

A

C

E

D

B

E82310

Page 165: Ford Mondeo Mk4 Manual

174

INFORMA}II GENERALEAVERTISMENTE

Folosi]i curele de fixare a\nc`rc`turii conforme cu un

standard aprobat, de exemplu DIN.

Verifica]i dac` a]i asiguratcorespunz`tor toate obiectele

care pot s` se mi[te \n spa]iul dedepozitare.

Pune]i bagajele [i alte\nc`rc`turi cåt mai jos posibil \n

interiorul compartimentului prev`zut\n acest scop.

Nu conduce]i cu hayonuldeschis sau cu u[a din spate

deschis`. Gazele de e[apament potp`trunde \n vehicul.

Nu dep`[i]i sarcinile maximepe osii.

PUNCTELE DE ANCORAREA BAGAJELOR

Break

Varianta cu 4 u[isau cu 5 u[i

PODEA GLISANT~ PENTRUSPA}IUL DE ÎNC~RCARE

AVERTISMENT

Nu glisa]i \n spate podeauapentru spa]iul de \nc`rcare

atunci cånd vehiculul sta]ioneaz` pepant` de 15 grade sau mai mult, \nsensul de urcare.

ATEN}IE

Greutatea maxim` admis` pepodeaua glisant` pentru spa]iul

de \nc`rcare este de 200 kg.

Greutatea maxim` admis` lacap`tul podelei glisante pentru

spa]iul de \nc`rcare \n pozi]ia deextindere maxim` a acesteia (cuglisare \n afara compartimentuluipentru bagaje) este de 120 kg.

Transportul bagajelor

E86912

E86913

Page 166: Ford Mondeo Mk4 Manual

175

Ap`sa]i månerul de blocare [i trage]i\n afara podeaua glisant`. Aceasta seva opri \ntr-o pozi]ie de mijloc.

Pentru a trage podeaua glisant` lamaximum, ap`sa]i din nou månerulde deblocare [i trage]i-o pån` \npozi]ia final`.

Pentru revenirea podelei glisante,ap`sa]i månerul de deblocare [iglisa]i-o c`tre fa]`.

Not`: Dac` podeaua glisant` este\mpins` u[or \nainte este suficient s`ap`sa]i u[or månerul de blocare.

Compartimentulde depozitareÎn partea din spate a portbagajului, \npodea, se afl` un compartiment dedepozitare.

Pentru accesul la compartimentul dedepozitare ridica]i podeaua glisant`dup` cum urmeaz`:

Transportul bagajelor

E74810

E74812

1

2

E74811

Page 167: Ford Mondeo Mk4 Manual

1. Ap`sa]i månerul de blocare [itrage]i podeaua pu]in \n spate.

2. Ridica]i partea din spate a podelei(1).

3. Ap`sa]i podeaua \n fa]` pån` la fi-xarea acesteia \n partea din fa]` (2).

4. Scoate]i bara de sus]inere dinclema de pe spatele podelei.

5. Introduce]i cap`tul barei \n opri-torul p`trat din [ina de pe parteastång` (3).

6. Ridica]i capacul compartimentuluide depozitare folosind bucla.

Pentru a aduce \n pozi]ia normal`podeaua pentru spa]iul de \nc`rcare:

1. }ine]i podeaua cu o mån` [iscoate]i piciorul de sus]inere cucealalt` mån`.

2. Introduce]i piciorul de sus]inere\napoi \n clem`.

3. Coborå]i podeaua.

4. Ap`sa]i månerul de deblocare [itrage]i podeaua pu]in \n spatepån` cånd aceasta coboar` \npozi]ie pe [ine.

COMPARTIMENTULDE DEPOZITARE SUBPODEA, ÎN PARTEA DINSPATE A PORTBAGAJULUI

Vehicule cu podea glisant`pentru spa]iul de \nc`rcareRidica]i podeaua pentru spa]iul de\nc`rcare pentru a avea acces lacompartimentul de depozitare. A sevedea subcapitolul Podea glisant`pentru spa]iu de \nc`rcare(pagina 174).

Vehicule f`r` podeaglisant` pentru spa]iulde \nc`rcare

Transportul bagajelor

E74813

3

E87689

176

Page 168: Ford Mondeo Mk4 Manual

177

PLASELE PENTRU BAGAJE

Plas` pentrufixarea bagajelorMontarea plasei

1. Ap`sa]i capetele barei superioareunul spre cel`lalt [i introduce]i-le \nopritoarele de pe plafon. Ap`sa]ibara \n fa]`, \n sec]iunea \ngust` aopritoarelor.

2. Ata[a]i plasa de punctele de an-corare a bagajelor. A se vedeasubcapitolul Punctele de anco-rare a bagajelor (pagina 174).

3. Strånge]i curelele.

Demontarea plasei

1. Elibera]i curelele.

2. Scoate]i plasa din punctele deancorare a bagajelor.

3. Demonta]i barele superioare.

Transportul bagajelor

E87052

E87053

E87054

E87135

Page 169: Ford Mondeo Mk4 Manual

178

CAPACUL RETRACTABILAL PORTBAGAJULUI

Trage]i afar` capacul-rulou de port-bagaj [i prinde]i-l de punctele defixare.

Elibera]i-l din punctele de fixare [il`sa]i-l s` se strång` \n carcas`.Prinde]i clema de fixare pe carcas`.

Pentru demontarea sau montarearuloului, ap`sa]i \nspre interior unuldin capetele carcasei.

{INELE DE ACOPERI{{I PORTBAGAJELEEXTERIOARE

{inele de acoperi[AVERTISMENTE

Dac` folosi]i [ine de acoperi[pe care ve]i ata[a bagaje, con-

sumul de combustibil al vehicululuipoate s` creasc` [i poate fi afectat`]inuta de drum a vehiculului (seschimb` suprafa]a frontal` [i pozi]iacentrului de greutate al vehiculului).

La montarea [inelor deacoperi[, citi]i [i respecta]i

instruc]iunile produc`torului.

ATEN}IE

Nu dep`[i]i greutatea maxim`de 75 de kilograme admis`

pentru \nc`rc`tura la nivelul acope-ri[ului (inclusiv [inele propriu-zise).

Verifica]i siguran]a fix`rii [inelor deplafon dup` cum urmeaz`:

• \nainte de pornire

• dup` ce a]i condus 50 kilometri

• la intervale de 1 000 de kilometri.

SISTEMUL DE PROTEC}IEPENTRU CÅINI

ATEN}IE

P`stra]i o distan]` de cel pu]inun centimetru \ntre sistemul de

protec]ie pentru cåini [i scaunele dinfa]a acestuia.

Transportul bagajelor

E72969

E72970

Page 170: Ford Mondeo Mk4 Manual

179

Montarea sistemului deprotec]ie pentru cåiniMontarea \n spatelescaunelor fa]`

1. Ap`sa]i unul spre cel`lalt capetelebarei de pe gril` [i introduce]i-le \nopritoarele de pe plafon. Ap`sa]ibara \n fa]`, \n sec]iunea \ngust` aopritoarelor.

2. Ata[a]i sistemul de protec]ie pen-tru cåini de punctele de ancorareinferioare. Nu strånge]i [uruburile.

3. Ata[a]i grila de bara inferioar` cuajutorul roti]elor. Nu strånge]iroti]ele.

4. Strånge]i [uruburile din punctelede ancorare inferioare.

5. Strånge]i roti]ele.

Transportul bagajelor

E86848

E87783

E87782

Page 171: Ford Mondeo Mk4 Manual

180

Montarea \n spatelescaunelor spate

1. Ap`sa]i unul spre cel`lalt capetelebarei de pe gril` [i introduce]i-le \nopritoarele de pe plafon. Ap`sa]ibara \n fa]`, \n sec]iunea \ngust` aopritoarelor.

2. Ata[a]i sistemul de protec]ie pen-tru cåini de punctele de ancorarea bagajelor. A se vedea subcapi-tolul Punctele de ancorare abagajelor (pagina 174).

3. Strånge]i roti]ele. Pentru demon-tare, efectua]i opera]iile de maisus \n ordine invers`.

Transportul bagajelor

E86848

E86842

E86841

Page 172: Ford Mondeo Mk4 Manual

181

TRACTAREA UNEI REMORCIAVERTISMENT

Nu dep`[i]i greutatea maxim` avehiculului [i a remorcii specifi-

cat` pe pl`cu]a de identificare. A sevedea capitolul Identificarea vehi-culului (pagina 242).

Amplasa]i \nc`rc`turile cåt mai josposibil [i cåt mai central \n raport cuaxul (axele) remorcii. Dac` tracta]i cuun vehicul gol, \nc`rc`tura dinremorc` trebuie plasat` spre dispozi-tivul de ata[are a remorcii, respec-tånd sarcina maxim` la nivelul dis-pozitivul de ata[are a remorcii; astfelse ob]ine cea mai bun` stabilitate.

Not`: Greutatea maxim` a dispozi-tivului de ata[are a remorcii este indi-cat` pe pl`cu]a cu datele de identifi-care a produc`torului amplasat` pebara de tractare.

Stabilitatea ansamblului format dinvehicul [i remorc` depinde foartemult de calitatea remorcii.

În zonele montane, greutatea brut`maxim` admis` a trenului se reducecu 10% la fiecare 1.000 de metri alti-tudine.

Pantele abrupteAVERTISMENT

Frånarea prin sistem iner]ial aremorcii nu beneficiaz` de

asistarea oferit` de ABS.

Înaintea coborårii unei pante abrupte,selecta]i o treapt` inferioar` de vitez`.

CÅRLIGUL DE TRACTAREDETA{ABIL

AVERTISMENTE

Dup` deta[are, nu l`sa]iniciodat` cårligul de tractare \n

interiorul vehiculului f`r` a-l fixa. Încaz contrat cre[te riscul de r`nire \ncaz de accident.

Proceda]i cu grij` deosebit`cånd monta]i cårligul de tracta-

re, deoarece de acest lucru depindesiguran]a vehiculului [i a remorcii.

Sub bara de protec]ie spate se afl` opriz` cu 13 pini pentru conectareal`mpilor remorccii [i un suport pentrucårligului de tractare. R`suci]i \n jos90 de grade mufa de conectarepentru remorc` pån` la fixarea aces-teia \n pozi]ia final`.

Cånd nu este utilizat, cårligul detractare se transport` \ntotdeaunafixat \n mod corespunz`tor \n com-partimentul de bagaje. Introduce]imufa \n loca[ul s`u.

Tractarea

E71328

Page 173: Ford Mondeo Mk4 Manual

182

Deblocarea mecanismuluicårligului de tractare

AVERTISMENT

Nu utiliza]i niciun fel de instru-mente pentru montarea sau

demontarea cårligului de tractare.Nu modifica]i dispozitivul de cuplare aremorcii. Nu demonta]i [i nu repara]icårligul de tractare.

1. Scoate]i capacul de protec]ie.Introduce]i cheia [i roti]i-o \n sen-sul acelor de ceasornic pentru adebloca.

2. }ine]i bine cårligul de tractare.Trage]i afar` månerul -rozeta [iroti]i-l \n sensul acelor de ceasor-nic pån` cånd se aude un "clic".

3. Semnul de culoare ro[ie de perozeta trebuie s` fie aliniat cusemnul de culoare verde de pecårligul de tractare.

4. Debloca]i rozeta. Cårligul detractare este deblocat.

Introducerea cårliguluide tractare

AVERTISMENT

Cårligul de tractare poate fiintrodus numai dup` deblo-

carea sa complet`.

1. Scoate]i mufa.

2. Introduce]i cårligul de tractare ver-tical [i ap`sa]i-l \n sus pån` cåndse fixeaz` la locul s`u (1). Nu ]ine]imåna aproape de rozeta

3. Semnul de culoare verde de perozeta trebuie s` fie aliniat cusemnul de culoare verde de pecårligul de tractare.

4. Pentru blocare, r`suci]i cheia \nsens invers acelor de ceasornic [iapoi scoate]i cheia (2).

5. Trage]i capacul de protec]ie pån`cånd se blocheaz`.

Tractarea

E71329 1

2

1

2E71330

Page 174: Ford Mondeo Mk4 Manual

183

Cum conduce]icånd remorca]i?

AVERTISMENT

Dac` oricare dintre condi]iile demai jos nu este respect`, nu

utiliza]i bara de tractare [i solicita]iverificarea sa de c`tre un expert.

Înainte de orice deplasare cu vehicul-ul, se va verifica blocarea corespun-z`toare a cårligului de tractare.Verifica]i dac`:

• semnele de culoare verde suntaliniate.

• rozeta (A) este \n pozi]ia corect`pe cårligul de tractare.

• a]i scos cheia (B).

• cårligul de tractare este bine fixatpe pozi]ie. Cårligul de tractare nutrebuie s` se mi[te la [ocuri.

Demontarea cårliguluide tractare

Not`: Desprinde]i remorca.

1. Îndep`rta]i capacul de protec]ie.Ap`sa]i capacul \n partea curbat`a cheii. Introduce]i cheia [i deblo-ca]i.

2. }ine]i bine cårligul de tractare.Trage]i rozeta \n afar` [i r`suci]i-o\n sens invers acelor de ceasornicpån` cånd se opre[te.

3. Scoate]i cårligul de tractare.

4. Debloca]i rozeta.

În cazul debloc`rii conform proceduriidescrise mai sus, cårligul de tractarepoate fi reintrodus \n orice moment.

Tractarea

E71331

A

B

3

1E71332

2

Page 175: Ford Mondeo Mk4 Manual

184

Cum conduce]if`r` remorc`?

AVERTISMENT

Pentru evitarea riscului dev`t`mare, nu debloca]i nicio-

dat` cårligul de tractare cu remorcaata[at`.

1. Scoate]i cårligul de tractare.

2. Introduce]i mufa \n loca[ul s`u.

Între]inerea sistemuluide cuplare a remorcii

AVERTISMENT

Scoate]i cårligul de tractare [i,\nainte de a cur`]a vehiculul cu

jet de abur, proteja]i suportul cu aju-torul mufei.

Men]ine]i sistemul curat. Unge]i peri-odic suprafe]ele glisante [i bilele deblocare cu lubrifiant sau ulei, iar me-canismul de blocare cu vaselin` cugrafit.

Nota]i seria cheii. În cazul pierderii, sepot procura chei de rezerv` de laproduc`tor prin specificarea serieiformate patru cifre.

Tractarea

Page 176: Ford Mondeo Mk4 Manual

185

RODAJUL

Anvelopele

AVERTISMENT

Anvelopele noi trebuie rodatepe o distan]` de aproximativ

500 de kilometri. În acest timp, ]inutade drum a vehiculului nu este \nc`optim`;

Frånele [i ambreiajul

AVERTISMENT

Evita]i frånarea violent` [icuplarea brusc` a ambreiajului

pe parcursul primilor 150 km \n locali-tate [i pe parcursul primilor 1.500 km\n afara localit`]ilor.

Motorul

ATEN}IE

Evita]i s` conduce]i prea sportivsau agresiv pe parcursul

primilor 150 km. Schimba]i treptelede viteze cånd este necesar ,[i evita]is` supratura]i motorul.

Sugestii [i sfaturi privind conducerea vehiculului

Page 177: Ford Mondeo Mk4 Manual

186

TRUSA DE PRIM AJUTORVarianta cu 4 u[i

Varianta cu 5 u[i

Break

TRIUNGHIULREFLECTORIZANTVarianta cu 4 u[i

Echipamente pentru situa]ii de urgen]`

E87654

E87656

E87657

E87655

Page 178: Ford Mondeo Mk4 Manual

187

Varianta cu 5 u[i

Break cu roat` de rezerv`de m`rime medie

Break cu roat` de rezerv`de m`rime normal`

Vehicule cu trus` de repararea pneurilor

A se vedea subcapitolulCompartimentul de depozitaresub podea, \n partea din spatea portbagajului (pagina 176).

Echipamente pentru situa]ii de urgen]`

E87658

E87772

E87659E87771

Page 179: Ford Mondeo Mk4 Manual

188

VERIFICAREA COMPO-NENTELOR SISTEMULUIDE SIGURAN}~

Centurile de siguran]`Centurile supuse unor solicit`ri caurmare a unui accident trebuie\nlocuite, iar sistemele de ancoraretrebuie verificate de c`tre un expert.

SISTEMUL DE ÎNTRERUPE-RE ANTIINCENDIU A ALI-MENT~RII CU COMBUSTIBILVehicule cu motor Duratec(benzin`)

Alimentarea cu benzin` poate fi \ntre-rupt` ca urmare a unui accident saudin cauza unor [ocuri (de ex. \n urmaunei coliziuni la parcare).

Sistemul de \ntrerupere a aliment`riieste amplasat pe panoul lateral dinfa]a u[ii [oferului. Butonul se va ridicaatunci cånd sistemul de \ntrerupere aaliment`rii este activat.

M`suri necesare dup` o coliziune

E72531

Page 180: Ford Mondeo Mk4 Manual

189

Resetarea sistemuluide \ntrerupere a aliment`rii

AVERTISMENT

Nu reseta]i sistemul de \ntreru-pere a aliment`rii cu combusti-

bil dac` observa]i o scurgere decombustibil sau sim]i]i miros de com-bustibil.

• Pune]i contactul \n pozi]ia 0.

• Verifica]i dac` exist` scurgeri decombustibil din sistemul de ali-mentare.

• Dac` nu constata]i scurgeri, relua]ialimentarea ap`sånd pe buton (ase vedea ilustra]ia).

• Pune]i contactul \n pozi]ia II. Dup`cåteva secunde readuce]i cheia \npozi]ia I.

• Verifica]i \nc` o dat` dac` exist`scurgeri de combustibil din sis-temul de alimentare.

M`suri necesare dup` o coliziune

Page 181: Ford Mondeo Mk4 Manual

190

AMPLASAREA CUTIILORDE SIGURAN}E

Cutia de siguran]e dincompartimentul motorului

Cutia central`de siguran]e

1. Sl`bi]i [uruburile.

2. Roti]i butonul cu 90 de grade [idemonta]i cutia de siguran]e depe consola de fixare.

3. Coborå]i cutia de siguran]e de lalocul ei [i trage]i-o spre dumnea-voastr`.

4. Scoate]i capacul pentru a aveaacces la siguran]e (vehiculele cutorpedou refrigerat).

5. La montare, efectua]i opera]iile demai sus \n ordine invers`.

Siguran]e

E72588

E72590

E72622

E72589

Page 182: Ford Mondeo Mk4 Manual

191

Cutia de siguran]edin spate - Variantacu 4 u[i sau cu 5 u[i

1. Scoate]i capacul.

2. Scoate]i capacul cutiei de sigu-ran]e corespunz`toare.

Cutia de siguran]edin spate - Break

1. Debloca]i elementele de prindere.

2. Scoate]i capacul.

3. Scoate]i capacul cutiei de sigu-ran]e corespunz`toare.

Siguran]e

1

E87481

1

2

E87479

3

3

3

E87480

2

E87482

Page 183: Ford Mondeo Mk4 Manual

192

ÎNLOCUIREAUNEI SIGURAN}E

AVERTISMENTE

Nu interveni]i, sub nicio form`,\n sistemul electric al vehiculului.

Repara]iile la sistemul electric [i\nlocuirea releelor [i a siguran]elor decurent mare trebuie efectuate numaide c`tre tehnicieni cu o calificarecorespunz`toare.

Decupla]i contactul [i toateechipamentele electrice \nainte

de a \ncerca s` \nlocui]i o siguran]`.

Proceda]i cu grij` la atingereaoric`ror componente din cutia

de siguran]e, deoarece, din cauzatemperaturilor \nalte alecomponentelor, exist` riscul dev`t`mare corporal`.

Nu atinge]i componentele me-talice din interiorul cutiei de

siguran]e din compartimentuluimotorului cu niciun fel de materialesau scule metalice conductoare deelectricitate. Exist` riscul de v`t`marecorporal` sau de deteriorare asistemului electric prin scurtcircuitare.

ATEN}IE

Monta]i o siguran]` nou` cuacelea[i caracteristici ca [i cea

ars` (amperaj, dimensiuni).

Not`: Pute]i identifica o siguran]`ars` prin filamentul \ntrerupt.

Not`: Toate siguran]ele, cu excep]iacelor decurent mare, se monteaz`prin \mpingere.

În cutia de siguran]e din comparti-mentul motorului se afl` siguran]e derezerv` [i un dispozitiv extractor pen-tru siguran]e, utilizat \n cazul sigu-ran]elor cu montare prin \mpingere.

Siguran]e

Page 184: Ford Mondeo Mk4 Manual

193

TABEL CU SPECIFICA}II PENTRU SIGURAN}E

Cutia de siguran]e din compartimentul motorului

Siguran]e

E75525

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

F1 10 Ro[ie Modul de control transmisie

F2 5 Cafenie Bujie incandescent` (motor diesel)

Page 185: Ford Mondeo Mk4 Manual

194

Siguran]e

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

F3 80 transparent` Servodirec]ie hidraulic` asistat` electric(2.0L Duratorq-TDCi)

F4 60 albastr` Bujii incandescente

F5 60 albastr` Ventilator de r`cire motor

F6 10 ro[ieSenzori HEGO 1 (management motor),

distribu]ie variabil` cu supape(management motor)cafenie

F7 5 cafenie Bobine de releu

F8 10 ro[ie Modul de control transmisie

F9 - - Nu este utilizat`

F10 10 ro[ie Modul de control motor

F11 10 ro[ie Supape, control MAF (management motor)

F12 10 ro[ieSenzor de detec]ie ap` \n combustibil,bobine, MAF (management motor,

motor diesel)

F13 15 albastr` Releu instala]ie de aer condi]ionat

F14 15 albastr` Sistem de \nc`lzire cu filtru diesel

F15 40 portocalie Releu demaror

F16 80 transparent` Sistem de \nc`lzire auxiliar diesel (PTC)

F17 60 albastr` Alimentare cutie central` de siguran]e A

F18 60 albastr` Alimentare cutie central` de siguran]e B

F19 60 albastr` Alimentare cutie de siguran]e spate C

F20 60 albastr` Alimentare cutie de siguran]e spate D

F21 - - Nu este utilizat`

F22 30 verde Modul [terg`toare

F23 30 verde Înc`lzire lunet`

Page 186: Ford Mondeo Mk4 Manual

195

Siguran]e

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

F24 30 verde Sp`l`tor de faruri

F25 30 verde Supape ABS

F26 40 portocalie Pomp` ABS

F27 30 verde Sistem de \nc`lzire cu combustibil

F28 40 portocalie Ventilator \nc`lzire

F29 - - Nu este utilizat`

F30 - - Nu este utilizat`

F31 15 albastr` Claxon

F32 - - Nu este utilizat`

F33 5 cafenie Modul \ntrerup`tor lumini, bobine cutie desiguran]e din compartimentul motorului

F34 40 portocalie Înc`lzire parbriz, partea stång`

F35 40 portocalie Înc`lzire parbriz, partea dreapt`

F36 5 cafenie ABS

F37 10 ro[ie Înc`lzire sp`l`toare fa]`

F38 5 cafenie Regulator de vitez` adaptiv` (ACC)

F39 15 albastr` Sistem de faruri autoadaptive (AFS)

F40 - - Nu este utilizat`

F41 20 galben` Panou de bord

F42 10 ro[ie Modul de control motor / Modul de controltransmisie / alimentare EHPAS 15

F43 5 cafenie Reglare pe \n`l]ime faruri, sistem de faruriautoadaptive (AFS)

F44 20 galben` Pomp` de vid (2.5L Duratec-HE)

F45 15 albastr` {terg`tor lunet`

Page 187: Ford Mondeo Mk4 Manual

196

Cutia de siguran]e din partea din spateVarianta cu 4 u[i sau 5 u[i

Siguran]e

E87483

Page 188: Ford Mondeo Mk4 Manual

197

Break

Siguran]e

E75526

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

FA1 25 transparent`Modul u[` stånga fa]` (deschidere /

\nchidere geam, \nchidere centralizat`,pliere oglind`, \nc`lzire oglind`)

Page 189: Ford Mondeo Mk4 Manual

198

Siguran]e

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

FA2 25 transparent`Modul u[` dreapta fa]` (deschidere /\nchidere geam, \nchidere centralizat`,

pliere oglind`, \nc`lzire oglind`)

FA3 25 transparent` Modul u[` stånga spate (deschidere /\nchidere geam)

FA4 25 transparent` Modul u[` dreapta spate (deschidere /\nchidere geam)

FA5 10 ro[ie Blocare spate f`r` module u[i spate

FA6 15 albastr` Priz` auxiliar`

FA7 5 cafenie Bobine de releu

FA8 20 galben` Blocare coloan` de direc]ie

FA9 - - Nu este utilizat`

FA10 30 verde Ac]ionare electric` scaun [ofer

FA11 20 galben` Accesorii, modul remorc`

FA12 - - Nu este utilizat`

FB1 5 cafenie Modul asisten]` la parcare

FB2 15 albastr` Modul suspensie

FB3 15 albastr` Înc`lzire scaun [ofer

FB4 15 albastr` Înc`lzire scaun pasager fa]`

FB5 15 albastr` Înc`lzire scaun stånga, spate

FB6 10 ro[ie Climatizare spate

FB7 15 albastr` Înc`lzire scaun dreapta, spate

FB8 - - Nu este utilizat`

FB9 30 verde Ac]ionare electric` scaun pasager fa]`

FB10 10 ro[ie Claxon alarm` antifurt

FB11 - - Nu este utilizat`

FB12 - - Nu este utilizat`

Page 190: Ford Mondeo Mk4 Manual

199

Siguran]e

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

FC1 7.5 maro Nu este utilizat`

FC2 - - Ac]ionare electric` geamuri spate col]

FC3 - - Nu este utilizat`

FC4 10 ro[ie Nu este utilizat`

FC5 7.5 maro Instala]ie de aer condi]ionat spate

FC6 20 galben` CD changer, sistem audio-video spate

FC7 5 cafenie Ventilator instala]ie de aer condi]ionat spate

FC8 20 galben` Modul func]ie de memorare

FC9 - - Acces f`r` cheie

FC10 - - Nu este utilizat`

FC11 - - Nu este utilizat`

FC12 - - Nu este utilizat`

Page 191: Ford Mondeo Mk4 Manual

200

Cutia central` de siguran]e

Siguran]e

E75527

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

F1 5 cafenie Senzor de ploaie

F2 10 ro[ie Alimentare SRS (airbag)

F3 5 cafenie Senzor de gira]ie (ESP),från` de mån` electric`

F4 7.5 maro Alimentare parte electronic`, alimentarepedal` de accelera]ie, siguran]` electronic`

F5 15 albastr` {terg`tor lunet`

Page 192: Ford Mondeo Mk4 Manual

201

Siguran]e

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

F6 15 albastr` Sistem audio (inclusiv comand` vocal`)

F7 7.5 maro Modul volan

F8 5 cafenie Bord

F9 15 albastr` Faz` lung`

F10 20 galben` Trap` electric`

F11 7.5 maro L`mpi de mar[arier

F12 - - Nu este utilizat`

F13 15 albastr` Far de cea]`

F14 15 albastr` Sp`l`tor parbriz

F15 10 ro[ie Regulator de vitez` adaptiv` (ACC)

F16 - - Nu este utilizat`

F17 10 ro[ie Lumini interioare

F18 5 cafenie Imobilizator motor

F19 15 albastr` Brichet`

F20 - - Nu este utilizat`

F21 5 cafenie Aparat de radio, senzor de ploaie

F22 20 galben` Pomp` de combustibil

F23 - - Nu este utilizat`

F24 5 cafenie Contact

F25 10 ro[ie U[i]a rezervor de combustibil

F26 5 cafenieSiren` cu baterie de rezerv` (sistem

de alarm`), OBD II (sistem de diagnoz`prin computer de bord)

F27 5 cafenie Unitate coloan` de direc]ie,modul climatizare

Page 193: Ford Mondeo Mk4 Manual

202

Siguran]e

Siguran]` Intensitatenominal` (A) Culoare Circuite protejate

F28 5 cafenie Întrerup`tor l`mpi de från`

Page 194: Ford Mondeo Mk4 Manual

203

PUNCTELE DE TRACTAREInel de tractare fa]`

Inel de tractare spate

Not`: În cazul vehiculelor cu bar` detractare, inelul de tractare nu poate fimontat \n partea din spate a vehicu-lului. Utiliza]i bara de tractare pentru atracta un vehicul.

Vehicule f`r` trus`de reparare a pneurilor

Vehicule cu trus`de reparare a pneurilor

Inelul de tractare cu filet este ampla-sat \n loca[ul pentru roata de rezerv`.

Inelul de tractare trebuie s` se aflepermanent \n vehicul.

Introduce]i un deget \n orificiul din par-tea inferioar` a capacului [i scoate]icapacul. Monta]i inelul de tractare.

ATEN}IE

ÎInelul de tractare cu filet arefilet pe stånga. Pentru a-l

monta, roti]i-l \n sens invers ace-lor de ceasornic.

Recuperarea vehiculului

E87280E87283

E87281

E87282

Page 195: Ford Mondeo Mk4 Manual

204

TRACTAREA VEHICULULUIPE PATRU RO}I

Toate vehiculeleAVERTISMENT

Dac` este posibil, porni]i motorul\n timpul tract`rii, pentru a face

ca servodirec]ia [i sevofråna s` func-]ioneze normal. Dac` acest lucru nu eposibil, pune]i contactul pentru a pu-tea folosi semnalizatoarele de direc]ie[i l`mpile de från`. Cheia de contacttrebuie s` fie pozi]ionat` \n I sau II,astfel \nc`t volanul s` fie deblocat.

La vehiculele cu sistem f`r`cheie, asigura]i-v` c` volanul

este deblocat electric, \nainte detractare!

Cånd motorul nu este pornit,servofråna [i pompa de servo-

direc]ie nu func]ioneaz`. În aceast`situa]ie, ]ine]i cont de faptul c` direc-]ia [i fråna au nevoie de o for]` deac]ionare mult mai puternic` fa]` desitua]ia normal` cu care era]i obi[nuit(\n special, cånd vehiculul st` pe loc).

ATEN}IE

Tensionarea excesiv` a cabluluide remorcare poate avea efec-

te negative asupra vehiculului dum-neavoastr` sau a vehiculului tractor.

La inelul de tractare fa]`, nufolosi]i o bar` de tractare rigid`.

Tractarea trebuie f`cut` cu mult`precau]ie, trebuie evitate [ocurile detrac]iune, care pot d`una ambelorvehicule. Pornirea, frånarea [i schim-barea de direc]ie trebuie f`cuteextrem de lin.

Tractarea vehiculelorcu transmisie automat`

ATEN}IE

Nu tracta]i vehiculul cu o vitez`mai mare de 50 km/h sau pe o

distan]` mai mare de 50 kilometri.

Dac` se dep`[e[te viteza de50 km/h [i distan]a de 50 kilo-

metri, ro]ile motoare trebuie ridicatepentru a nu atinge deloc solul. Încazul unei defec]iuni mecanice latransmisie, ro]ile motoare trebuie ridi-cate pentru a nu atinge deloc solul.Nu tracta]i vehiculul cu spatele ladirec]ia de mers. La tractarea vehicu-lului pune]i selectorul \n pozi]ia N.

Recuperarea vehiculului

Page 196: Ford Mondeo Mk4 Manual

205

INFORMA}II GENERALEÎntre]ine]i periodic [i corect vehicululdumneavoastr` pentru a-l men]inepermanent \n stare tehnic` core-spunz`toare. O larg` re]ea de ate-liere de repara]ii autorizate de Fordv` st` la dispozi]ie pentru a v` ajutacu o expertiz` profesional`. Tehnici-enii specializa]i sunt cei mai bine cali-fica]i pentru efectuarea tuturor ope-ra]iunilor necesare vehiculului dum-neavoastr`. Ace[ti tehnicieni dispunde o gam` larg` de scule [i echipa-mente specializate, realizate specialpentru vehiculul dumneavoastr`.

În plus fa]` de lucr`rile de service pe-riodice, v` recomand`m urm`toarele.

AVERTISMENT

Decupla]i contactul \nainte deorice interven]ie.

Nu atinge]i componentele sis-temului de aprindere electro-

nic` dup` ce a]i pus contactul sau \ntimpul func]ion`rii motorului. Sistemulfunc]ioneaz` la \nalt` tensiune (mo-toare pe benzin`).

Ave]i grij̀ ca måinile [i haineledumneavoastr` s` nu intre \n

contact cu ventilatorul de r`cire a moto-rului. În anumite condi]ii, este posibil caventilatorul s` continue s` func]ionezetimp de cåteva minute dup` ce a]i opritmotorul sau s` porneasc` intempestiv.Nu atinge]i cu måna zonele fierbin]i dinmotor sau sistemul de evacuare!

Verific`ri zilnice• Luminile exterioare.• Luminile interioare.• Indicatoarele [i l`mpile de avertizare.

La alimentareacu combustibil, verifica]i• Nivelul uleiului de motor. A se

vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

• Nivelul lichidului de från`. A sevedea subcapitolul Verificarealichidului de från` [iambreiaj (pagina 216).

• Nivelul lichidului de sp`lare. A se ve-dea subcapitolul Verificarea lichi-dului de sp`lare (pagina 217).

• Presiunea \n pneuri (la rece). A sevedea capitolul Ro]i [i anve-lope (pagina 225).

• Starea anvelopelor. A se vedeacapitolul Ro]i [i anvelope (pagi-na 225).

Verific`ri lunare• Nivelul lichidului de r`cire (cu moto-

rul rece). A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de r`-cire a motorului (pagina 215).

• Verifica]i dac` au ap`rut scurgerila conducte, furtunuri sau rezer-voare.

• Nivelul lichidului de servodirec]ie.A se vedea subcapitolul Verifica-rea lichidului de servodirec-]ie (pagina 217).

• Func]ionarea instala]iei de aercondi]ionat.

• Func]ionarea frånei de mån`.

• Func]ionarea claxonului.

• Verifica]i strångerea corect` a piuli-]elor de la ro]i. A se vedea capitolulRo]i [i anvelope (pagina 225).

Între]inerea

Page 197: Ford Mondeo Mk4 Manual

206

DESCHIDEREA{I ÎNCHIDEREA CAPOTEI

Deschiderea capotei

1. Trage]i maneta.

2. Ridica]i pu]in capota [i elibera]ipiedica rotind-o spre stånga(privind vehiculul din fa]`).

3. Deschide]i capota [i sprijini]i-o cutija de sus]inere.

Închiderea capoteiNot`: Coborå]i capota [i, pe ultimii20-30 centimetri, l`sa]i-o s` cad`sub ac]iunea propriei greut`]i.

Asigura]i-v` de \nchiderea complet`a capotei; \n caz contrar, ridica]i-o [i\nchide]i-o din nou!

Între]inerea

E73698

E87786

E87785

Page 198: Ford Mondeo Mk4 Manual

207

PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI MOTORULUI1.6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

Între]inerea

A C

GJ F

D EB

HIE87714

A Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe parteadreapt`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från`[i ambreiaj (pagina 216).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe parteastång`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [iambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul

Siguran]e (pagina 190).F Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.G Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-

capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de

motor (pagina 214).I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul

Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).J Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului

de r`cire a motorului (pagina 215).

Page 199: Ford Mondeo Mk4 Manual

208

PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI2.0L DURATEC-HE (MI4)

A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichiduluide r`cire a motorului (pagina 215).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).

E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolulSiguran]e (pagina 190).

F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).

G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului demotor (pagina 214).

I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).

1 Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

Între]inerea

A B C D E

FGHIE73231

Page 200: Ford Mondeo Mk4 Manual

209

PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI2.3L DURATEC-HE (MI4)

A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichiduluide r`cire a motorului (pagina 215).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).

E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolulSiguran]e (pagina 190).

F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).

G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului demotor (pagina 214).

I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).

1 Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

Între]inerea

A B C D E

E81313GI H F

Page 201: Ford Mondeo Mk4 Manual

210

PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI2.5L DURATEC-ST (VI5)

A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichiduluide r`cire a motorului (pagina 215).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).

E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolulSiguran]e (pagina 190).

F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).

G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului demotor (pagina 214).

I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).

1 Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

Între]inerea

E73232

A B C D E

I H G F

Page 202: Ford Mondeo Mk4 Manual

211

PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI1.8L DURATORQ-TDCI (KENT) DIESEL

A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichiduluide r`cire a motorului (pagina 215).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).

E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolulSiguran]e (pagina 190).

F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).

G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului demotor (pagina 214).

I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).

1 Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

Între]inerea

A B C D E

FGHE73233

I

Page 203: Ford Mondeo Mk4 Manual

212

PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI2.0L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL

A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichiduluide r`cire a motorului (pagina 215).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolulVerificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).

E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolulSiguran]e (pagina 190).

F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).

G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului demotor (pagina 214).

1 Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

Între]inerea

A B C D E

FGHE73234

Page 204: Ford Mondeo Mk4 Manual

213

PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI2.2L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL

Între]inerea

A C

GJ F

D EB

HIE87715

A Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe parteadreapt`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från`[i ambreiaj (pagina 216).

B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificareauleiului de motor (pagina 214).

C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe parteastång`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [iambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul

Siguran]e (pagina 190).F Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere.G Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea sub-

capitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de

motor (pagina 214).I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul

Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).J Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului

de r`cire a motorului (pagina 215).

Page 205: Ford Mondeo Mk4 Manual

214

VERIFICAREA ULEIULUIDE MOTOR

ATEN}IE

Nu folosi]i aditivi pentru ulei saualte solu]ii de tratare a

motorului. În anumite condi]ii, acestesubstan]e pot deteriora motorul.

Not`: Consumul de ulei al motoa-relor noi se stabilizeaz` dup` aproxi-mativ 5.000 de kilometri de rulare.

Verificarea nivelului de ulei1.6 Duratec Ti-VCT

1.8L Duratec-HE[i 2.0L Duratec-HE

2.3L Duratec-HE

2.5L Duratec-ST

1.8L Duratorq-TDCi

2.0 L Duratorq - TDCi

Între]inerea

E87452

E75472

E75473

E75474

q

E75475

E87452

Page 206: Ford Mondeo Mk4 Manual

215

2.2L Duratorq-TDCi

Toate vehiculeleNot`: Verifica]i nivelul de ulei \naintede a porni motorul.

Not`: Asigura]i-v` c` vehiculul esteparcat pe o suprafa]` plan`.

Not`: Uleiul se dilat` la c`ldur`. Prinurmare, este posibil ca nivelul de uleis` dep`[easc` cu cå]iva milimetrisemnul MAX.

Scoate]i joja [i [terge]i-o cu o lavet`curat`, f`r` scame. Reintroduce]i joja[i scoate]i-o din nou pentru a verificanivelul de ulei.

Asigura]i-v` c` nivelul de ulei se afl`\ntre semnele MIN [i MAX. În acestcaz, nu trebuie s` completa]i uleiul.Dac` nivelul se afl` la semnul MINtrebuie s` completa]i uleiul imediat.

Completarea uleiuluiToate vehiculele

AVERTISMENT

Nu scoate]i bu[onul de ulei \ntimpul func]ion`rii motorului.

Scoate]i bu[onul de ulei.

AVERTISMENT

Cånd completa]i uleiul, nudep`[i]i semnul MAX.

Completa]i cu un ulei care corespun-de cu specifica]iile Ford. A se vedeasubcapitolul Specifica]ii tehnice(pagina 218).

Pentru toate tipurile de ulei, cuexcep]ia 2.0L Duratorq-TDCiPune]i la loc bu[onul de ulei. Roti]i-lpån` cånd auzi]i un clic.

Numai pentru uleiul 2.0 LDuratorq - TDCiPune]i la loc bu[onul de ulei. Roti]i-lpån` cånd sim]i]i c` se blocheaz` pepozi]ie.

VERIFICAREA LICHIDULUIDE R~CIRE A MOTORULUI

Verificarea niveluluilichidului de r`cire

Între]inerea

E75475

E73940 E73703

Page 207: Ford Mondeo Mk4 Manual

216

ATEN}IE

Asigura]i-v` c` nivelul lichiduluide r`cire se afl` \ntre semnele

MIN [i MAX.

Not`: Lichidul de r`cire se dilat` lac`ldur`. Prin urmare, este posibil canivelul lichidului de r`cire s` dep`-[easc` semnul MAX cånd este cald

Completarea lichiduluide r`cire

AVERTISMENT

Nu scoate]i bu[onulrezervorului lichidului de r`cire

\n timp ce motorul este cald.A[tepta]i pån` cånd motorul ser`ce[te.

De[uruba]i bu[onul \ncet. Presiuneadin rezervor scade treptat pe m`surade[urub`rii bu[onului.Ve]i auzi o[uier`tur` cånd se face egalizareapresiunilor.

AVERTISMENTE

Ad`uga]i lichid de r`cire numaicånd motorul este rece. Dac`

motorul este cald, a[tepta]i 10minute pån` cånd acesta se r`ce[te.

Ave]i grij` ca lichidul de r`cires` nu intre \n contact cu pielea

sau cu ochii dumneavoastr`. Dac`totu[i se \ntåmpl` acest lucru, cl`ti]iimediat cu mult` ap` zonele afectate[i adresa]i-v` medicului.

ATEN}IE

Nu v`rsa]i lichid de r`cire pecomponentele motorului.

Folosi]i numai lichid de r`cire carecorespunde cu specifica]iile Ford.A se vedea subcapitolul Specifica-]ii tehnice (pagina 218).

VERIFICAREA LICHIDULUIDE TRANSMISIE DIN CUTIADE VITEZE AUTOMAT~Dealerul verific` lichidul de transmisiedin cutia de viteze automat` atuncicånd efectueaz` lucr`rile de\ntre]inere curente la vehiculul dum-neavoastr`.

VERIFICAREA LICHIDULUIDE FRÅN~ {I AMBREIAJ

AVERTISMENT

Ave]i grij` ca lichidul de från` s`nu intre \n contact cu pielea sau

cu ochii dumneavoastr`. Dac` totu[ise \ntåmpl` acest lucru, cl`ti]i imediatcu mult` ap` zonele afectate [iadresa]i-v` medicului.

Sistemul de frånare [i cel de ambreiajsunt alimentate din acela[i rezervor.

Asigura]i-v` c` nivelul lichidului de frå-n` se afl` \ntre semnele MIN [i MAX.

Între]inerea

E73702

Page 208: Ford Mondeo Mk4 Manual

217

VERIFICAREA LICHIDULUIDE SERVODIREC}IE

Atunci cånd motorul este rece, nivelullichidului trebuie s` se ridice pån` lasemnul MAX.

Dac` nivelul lichidului scade subsemnul MIN, ad`uga]i lichidul specifi-cat. A se vedea subcapitolul Spe-cifica]ii tehnice (pagina 218).

VERIFICAREA LICHIDULUIDE SP~LARE

Sp`l`toarele din fa]` [i din spate suntalimentate din acela[i rezervor.

Dup` completarea lichidului desp`lare (parbriz / lunet`) pune]i la locbu[onul rezervorului.

Sp`l`toarelePentru ca sistemul s` func]ionezecorect, \ndep`rta]i z`pada [i ghea]ade pe sp`l`toare.

Nu folosi]i apa \n locul lichidului desp`lare parbriz! Iarna, apa va \nghe]a[i nu ve]i putea folosi sistemul, iardac` insista]i, motorul electric alpompei care este blocat` \n apa\nghe]at`, se va distruge. Nu ac]io-na]i sp`l`torul de parbriz dac` obser-va]i c` nu mai iese lichid prin duze.F`r` lichid, motorul [i pompa se potdeteriora.

Între]inerea

E73701

E73230

Page 209: Ford Mondeo Mk4 Manual

218

SPECIFICA}II TEHNICELichidele utilizate pentru vehicul

ATEN}IE

Nu utiliza]i tipuri de ulei cu alte specifica]ii! Utilizarea unui tip de uleinepotrivit poate cauza o avariere a motorului care nu este acoperit` de

garan]ia Ford.

* Ca alternativ`, pute]i utiliza uleiul de motor SAE 5W-30, cu condi]ia ca acestas` corespund` cu specifica]iile definite de WSS-M2C913-B.

Not`: Dac` utiliza]i vehiculul la temperaturi sub -20°C, este interzis` utilizareauleiului de motor 10W-40.

Completarea uleiului: Dac` nu pute]i g`si un ulei care s` corespund` cuspecifica]iile definite de WSS-M2C913-B, trebuie s` utiliza]i un ulei SAE5W-30 de preferat), SAE 5W-40 sau SAE 10W-40 care s` corespund` cuspecifica]iile definite fie de ACEA A1/B1 (de preferat), fie de ACEA A3/B3.Utilizarea acestor tipuri de ulei poate avea ca urmare pornirea mai greoaie,timpi de pornire mai lungi, un randament redus al motorului, un consum maimare de combustibil [i o cre[tere a nivelului emisiilor de noxe.

Între]inerea

Element Lichid recomandat Specifica]ii

Ulei de motorUlei de motor Ford

sau Motorcraft FormulaE SAE 5W-30*

WSS-M2C913-B

Lichid de servodirec]ie Lichid de servodirec]ie Fordsau Motorcraft WSS-M2C204-A2

Antigel Antigel MotorcraftSuperPlus WSS-M97B44-D

Lichid de från` Lichid de från` Ford sauMotorcraft Super DOT 4 ESD-M6C57-A

Page 210: Ford Mondeo Mk4 Manual

219

Capacit`]i

Între]inerea

Variant` Element Capacitate \n litri

Toate Sistem de servodirec]ie Semnul MAX

Toate Sistem de sp`lare parbriz[i lunet` 3.6

1.6L Duratec-16V Ti-VCT Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 4.1

1.6L Duratec-16V Ti-VCT Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 3.8

1.6L Duratec-16V Ti-VCT Sistem de r`cire motor Nu exist` informa]ii disponibile

1.6L Duratec-16V Ti-VCT Rezervor de combustibil 70

2.0L Duratec-HE Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 4.3

2.0L Duratec-HE Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 3.9

2.0L Duratec-HE Sistem de r`cire motor 6.2

2.0L Duratec-HE Rezervor de combustibil 70

2.3L Duratec-HE Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 4.3

2.3L Duratec-HE Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 3.9

2.3L Duratec-HE Sistem de r`cire motor Nu exist` informa]ii disponibile

2.3L Duratec-HE Rezervor de combustibil 70

2.5L Duratec-ST Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 5.5

Page 211: Ford Mondeo Mk4 Manual

220

Între]inerea

Variant` Element Capacitate \n litri

2.5L Duratec-ST Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 5.5

2.5L Duratec-ST Sistem de r`cire motor 7.1

2.5L Duratec-ST Rezervor de combustibil 70

1.8L Duratorq-TDCi Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 5.6

1.8L Duratorq-TDCi Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 5.0

1.8L Duratorq-TDCi Sistem de r`cire motor 7.9

1.8L Duratorq-TDCi Rezervor de combustibil 60 sau 70

2.0L Duratorq-TDCi Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 5.5

2.0L Duratorq-TDCi Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 5.0

2.0L Duratorq-TDCi Sistem de r`cire motor 8.1

2.0L Duratorq-TDCi Rezervor de combustibil 70

2.2L Duratorq-TDCi Sistem de ungere motor -inclusiv filtru de ulei 6.1

2.2L Duratorq-TDCi Sistem de ungere motor -f`r` filtru de ulei 5.8

2.2L Duratorq-TDCi Sistem de r`cire motor 8.4

2.2L Duratorq-TDCi Rezervor de combustibil 70

Page 212: Ford Mondeo Mk4 Manual

221

CUR~}AREA EXTERIORU-LUI VEHICULULUI

AVERTISMENT

Dac` apela]i la o sp`l`torie careexecut` ceruire, ave]i grij` s`

\ndep`rta]i ceara de pe parbriz.

ATEN}IE

Unele sp`l`torii auto utilizeaz`apa la mare presiune. Acest

lucru poate provoca deterioraanumitor componente ale vehicululuidumneavoastr`.

Înainte de a intra \ntr-o sp`l`-torie automat`, scoate]i antena.

Cånd intra]i \ntr-o sp`l`torie,opri]i ventilatorul sistemului de

climatizare pentru a evitacontaminarea filtrului de polen(habitaclu).

V` recomand`m s` sp`la]i vehicululcu un burete [i cu ap` c`ldu]` cu[ampon auto.

Cur`]area farurilorATEN}IE

Nu zgåria]i lentilele farurilor [i nufolosi]i solu]ii abrazive sau

solven]i chimici pentru a le cur`]a.

Nu [terge]i farurile atunci cåndacestea sunt uscate (astfel se

poate zgåria lentila farului.)

Cur`]area luneteiATEN}IE

Nu zgåria]i suprafa]a interioar`a lunetei [i nu folosi]i solu]ii

abrazive sau solven]i chimici pentru ao cur`]a.

Utiliza]i o lavet` curat`, f`r` scamesau o bucat` umed` de piele dec`prioar` pentru a cur`]a suprafa]ainterioar` a lunetei.

Cur`]area ornamentelorcromate

ATEN}IE

Nu folosi]i solu]ii abrazive sausolven]i chimici. Utiliza]i ap` cu

s`pun.

Între]inereavopselei caroseriei

ATEN}IE

Nu lustrui]i caroseria cåndsoarele str`luce[te puternic

(caroseria este supra\nc`lzit`).

Cånd lustrui]i caroseria, evita]iatingerea suprafe]elor de

plastic. Dac` sunt atinse, suprafe]elede plastic vor fi greu de cur`]at.

Cånd lustrui]i caroseria, evita]iatingerea parbrizului [i a lunetei.

Dac` sunt atinse, este posibil ca[terg`toarele s` devin` zgomotoase[i s` nu cure]e corect geamul.

V` recomand`m s` cerui]i stratul devopsea de pe caroserie o dat` saude dou` ori pe an.

Între]inerea vehiculului

Page 213: Ford Mondeo Mk4 Manual

222

CUR~}AREA INTERIORULUIVEHICULULUI

Centurile de siguran]`AVERTISMENTE

Nu utiliza]i substan]e abrazivesau solven]i chimici pentru

cur`]area centurilor de siguran]`.

Ave]i grij` ca umezeala s` nup`trund` la retractorul centurii

de siguran]`.

Cur`]a]i centurile de siguran]` cu unburete moale muiat \n ap` sau deter-gent pentru interiorul vehiculului. L`-sa]i centurile s` se usuce normal, f`r`a utiliza surse de c`ldur` (foen etc.).

REMEDIEREA DEFECTELORSUPERFICIALE ALE STRATU-LUI DE VOPSEA

ATEN}IE

Îndep`rta]i imediat substan]eleaparent inofensive de pe vop-

sea (de ex. excremente de p`s`ri,r`[ini vegetale, insecte moarte, petede smoal`, sare [i pulberi industriale).

Trebuie s` repara]i cåt mai repededeteriorarea stratului de vopsea pro-vocat` de pietrele de pe carosabilsau zgårieturile superficiale.

O gam` larg` de produse sunt dis-ponibile la dealerii Ford. Citi]i [i res-pecta]i instruc]iunile produc`torului.

Între]inerea vehiculului

Page 214: Ford Mondeo Mk4 Manual

223

ÎNTRE}INEREA BATERIEIBateria este foarte u[or de \ntre]inut.Nivelul lichidului este verificat \n modperiodic la reviziile curente.

UTILIZAREA CABLURILORELECTRICE DE AJUTOR

ATEN}IE

Conecta]i numai baterii cuaceea[i tensiune nominal`.

Utiliza]i \ntotdeauna cabluri de\nc`rcare de dimensiuni cores-

punz`toare [i cu cle[ti izola]i.

Nu deconecta]i bateria de lainstala]ia electric` a vehiculului.

Conectarea cablurilorde \nc`rcare

A Vehicul cu bateria desc`rcat`

B Vehicul cu baterie auxiliar`

C Cablu de conectare la bornapozitiv`

D Cablu de conectare la bornanegativ`

Bateria vehiculului

A

B

C D

E75183

Page 215: Ford Mondeo Mk4 Manual

224

1. Pozi]iona]i vehiculele astfel \ncåts` nu se ating` unul de cel`lalt.

2. Opri]i motorul [i orice echipa-mente electrice.

3. Conecta]i borna pozitiv` (+) abateriei vehiculului A la borna pozi-tiv` (+) a bateriei vehiculului B(cablul C).

4. Conecta]i borna negativ` (-) abateriei vehiculului B la masa \nzona flan[ei amortizorului dinpartea stång` a vehiculului A(cablul D).

ATEN}IE

Nu conecta]i bornele nega-tive (-) direct una cu alta!

Asigura]i-v` c` niciunul dincabluri nu intr` \n contact cu o

pies` mobil` sau supra\nc`lzit` amotoarelor.

Pornirea motorului1. Tura]i motorul vehiculului B la o

tura]ie moderat` (cca 1500 rpm).

2. Încerca]i s` porni]i motorul vehicu-lului A.

3. Dup` pornirea motorului, l`sa]i celpu]in 3 minute cele dou` motoares` func]ioneze \nainte de adeconecta cablurile.

ATEN}IE

Nu aprinde]i farurile cånd deco-necta]i cablurile. Becurile se pot

arde din cauza vårfului de tensiunecare se creeaz` \n acel moment.

Deconecta]i cablurile efectuånd ope-ra]iile de mai sus \n ordine invers`.

Bateria vehiculului

Page 216: Ford Mondeo Mk4 Manual

225

INFORMA}II GENERALEATEN}IE

Folosi]i ro]i [i anvelope cudimensiuni omologate.

Utilizarea altor dimensiuni poatedetermina deteriorarea vehiculului, iarcertificatul de omologare na]ional`de tip \[i pierde valabilitatea.

Dac` schimba]i anvelopelemontate din fabric` cu

anvelope cu un alte dimensiuni, esteposibil ca vitezometrul s` nu indiceviteza corect`. Duce]i vehiculul ladealer [i solicita]i reprogramareasistemul de management almotorului pentru noile anvelope.

Un indicator cu date despre pre-siunea \n pneuri este amplasat \nfanta u[ii din dreptul [oferului, lastålpul B.

Verifica]i [i regla]i presiunea \n pneurila temperatura ambiant` \n careurmeaz` s` se deplaseze vehiculul.Verificarea [i reglarea presiunii se faccånd pneurile sunt reci.

SCHIMBAREA UNEI RO}I

Piuli]ele de blocare-anti-furt de la ro]iUtilizånd certificatul cu coduri dereferin]`, pute]i ob]ine de la dealerulFord o cheie de rezerv` pentrupiuli]ele de blocare-antifurt de la ro]i[i piuli]e de blocare de rezerv`.

Cricul vehicululuiAVERTISMENTE

Cricul care se livreaz` \mpreun`cu vehiculul trebuie utilizat

numai la schimbarea unei ro]i \nsitua]ii de urgen]`.

Înainte de a utiliza cricul vehicu-lului, asigura]i-v` c` acesta nu

este deteriorat sau deformat [i c`filetul este lubrifiat [i nu prezint` urmede murd`rie sau diverse impurit`]i.

Not`: Vehiculele dotate cu o trus`de reparare a pneurilor nu suntechipate cu cric sau coarb`.

Vehiculele cu roata de rezerv`

A Cric

B Coarb`

Cricul [i coarba vehiculului dumneav-oastr` se afl` \n loca[ul pentru roatade rezerv`.

Ro]i [i anvelope

A

B

E86843

Page 217: Ford Mondeo Mk4 Manual

226

Punctele de fixare a cricu-lui [i punctele de ridicare

ATEN}IE

Utiliza]i doar punctele de fixarea cricului specificate. Dac`

folosi]i alte puncte de fixare, exist`riscul de a deteriora caroseria, direc-]ia, suspensiile, motorul, sistemul defrånare sau conductele de alimentarecu combustibil.

Loca]ia punctelor de fixare a criculuieste indicat` prin semne marcate pepraguri.

Demontarea unei ro]iAVERTISMENTE

Cånd trebuie s` schimba]i oroat`, parca]i \n a[a fel \ncåt s`

nu stånjeni]i circula]ia, dar nici s` nufi]i pus \n pericol \n vreun fel. Ave]i gri-j` ca nici ceilal]i participan]i la trafic s`nu fie stånjeni]i sau pu[i \n dificultate.

Monta]i un triunghireflectorizant.

Asigura]i-v` c` vehiculul st` peun teren orizontal stabil [i c`

ro]ile din fa]` sunt nebracate.

Decupla]i contactul [i trage]ifråna de mån`.

AVERTISMENTE

Dac` vehiculul dumneavoastr`este echipat cu transmisie

manual`, selecta]i treapta \ntåi devitez` sau mar[arierul. Dac` vehicululeste echipat cu transmisie automat`,selecta]i pozi]ia P.

Asigura]i-v` c` to]i pasagerii aucoboråt din vehicul.

Atunci cånd schimba]i o roat`,asigura]i \ntotdeauna \mpotriva

rotirii roata diagonal opus` cu calesau sabo]i.

Asigura]i-v` c` s`ge]ile de peanvelopele direc]ionale sunt

orientate pe direc]ia de rota]ie cåndvehiculul se deplaseaz` \nainte. Dac`trebuie s` monta]i o roat` de rezerv`cu s`ge]ile orientate \n direc]ia opu-s`, monta]i-o astfel pentru a rezolvaurgen]a (pana), dar schimba]i cu pri-ma ocazie pozi]ia anvelopei pe jant`.

Nu lucra]i sub vehicul atuncicånd acesta este sus]inut

numai de cric.

ATEN}IE

Nu a[eza]i jantele de aliaj cufa]a \n jos pe sol deoarece

acest lucru duce la deteriorareasuprafe]ei estetice.

Not`: Asigura]i-v` c` a]i montat cri-cul vertical fa]` de punctul de fixare acricului [i c` baza este stabil` pe sol.

Not`: Roata de rezerv` se afl` subcapacul din podeaua portbagajului.

1. Introduce]i cap`tul plat al coarbei\ntre jant` [i capacul ro]ii [iscoate]i cu aten]ie capacul.

Ro]i [i anvelope

E72908

Page 218: Ford Mondeo Mk4 Manual

227

2. Fixa]i cheia antifurt pe piuli]a deblocare.

3. Extinde]i complet coarba.

4. De[uruba]i par]ial piuli]ele ro]ii.

5. Ridica]i vehiculul pån` cånd roatase desprinde de sol.

6. Demonta]i piuli]ele ro]ii [i roata.

Montarea unei ro]iAVERTISMENTE

Folosi]i ro]i [i anvelope cu di-mensiuni omologate. Utilizarea

altor dimensiuni poate determina de-teriorarea vehiculului, iar certificatulde omologare na]ional` de tip \[ipierde valabilitatea. A se vedeasubcapitolul Specifica]ii tehnice(pagina 238).

Nu utiliza]i anvelope runflat \ncazul vehiculelor care nu sunt

dotate din fabric` cu acest tip deanvelope. Pentru mai multe detaliireferitoare la compatibilitate, v`rug`m s` contacta]i dealerul.

ATEN}IE

Nu fixa]i jantele din aliaj cupiuli]e pentru jante de o]el.

Not`: Asigura]i-v` c` suprafe]ele decontact de la roat` [i de la butucsunt curate.

Not`: Asigura]i-v` c` partea conic`a piuli]elor se sprijin` pe roat`.

1. Monta]i roata.

2. Monta]i piuli]ele ro]ii, strångåndu-lecu måna.

3. Fixa]i cheia antifurt pe piuli]a deblocare.

Ro]i [i anvelope

E71948

E71948

Page 219: Ford Mondeo Mk4 Manual

228

4. În[uruba]i par]ial piuli]ele \n ordineaindicat` mai sus.

5. Coborå]i vehiculul [i scoate]i cricul.

6. În[uruba]i complet piuli]ele \nordinea indicat` mai sus. A sevedea subcapitolul Specifica]iitehnice (pagina 238).

7. Monta]i capacul ro]ii ap`såndu-lcu podul palmei.

AVERTISMENT

Solicita]i cåt mai curåndverificarea cuplului de strångere

a piuli]elor [i a presiunii \n pneuri.

Not`: Dac` roata de rezerv` estediferit` ca dimensiuni sau execu]iefa]` de ro]ile care echipeaz` vehicul-ul, \nlocui]i-o cåt mai curånd posibil.

TRUSA DE REPARAREA PNEURILORDac` vehiculul dumneavoastr` nu esteechipat cu o roat` de rezerv`, dar estedotat cu o trus` de reparare a pneurilorpentru cazuri de urgen]` (ContiMobili-tyKit) care poate fi utilizat` pentru repa-rarea unui pneu dezumflat, citi]i \n \ntre-gime aceast` sec]iune \nainte de a \n-cerca s` repara]i un pneu dezumflat.

AVERTISMENT

Respectarea acestorinstruc]iuni este extrem de

important` pentru asigurareasiguran]ei vehiculului. Nerespectareaacestor instruc]iuni duce la risculdeterior`rii pneului, ceea ce poateafecta manevrabilitatea vehiculului [ipoate cauza pierderea controluluiasupra acestuia. Acest fapt ar puteaduce la r`niri grave sau deces.

Trusa ContiMobilityKit se afl` \nloca[ul pentru roata de rezerv`.

Informa]ii generaleTrusa ContiMobilityKit repar` majori-tatea penelor, redånd provizoriumobilitatea vehiculului.

Sistemul const` \ntr-un compresor [io substan]` adeziv` pentru sigilareaorificiilor din pneuri provocate de cuiesau obiecte similare cu diametru depån` la [ase milimetri.

AVERTISMENT

În func]ie de tipul [i gradul dedeteriorare a pneului, unele

pneuri pot fi lipite par]ial sau nu pot filipite deloc. Sc`derea presiunii \npneu poate afecta manevrabilitateavehiculului, ducånd la pierdereacontrolului asupra acestuia.

Ro]i [i anvelope

1

2

3 4

5

E75442

Page 220: Ford Mondeo Mk4 Manual

229

La utilizarea trusei ContiMobilityKit,respecta]i urm`toarele reguli:

• Conduce]i cu aten]ie [i evi-ta]i manevrele [i schimb`ri-le bru[te ale direc]iei, \n spe-cial dac` vehiculul este foarte \n-c`rcat sau cånd are ata[at` oremorc`.

• Sistemul v` ofer` posibilitateaefectu`rii unei repara]ii provizorii,permi]ånd deplasarea pån` laprimul centru de repara]ii sau pe odistan]` de maxim 200 kilometri.

• Nu dep`[i]i o vitez` maxim`de 80 km/h.

• Depozita]i trusa ContiMobilityKit \ncondi]ii de siguran]` [i fixa]i-o \nportbagajul vehiculului.

• Nu depozita]i trusa \n habitaclu,deoarece aceasta \i poate lovi peocupan]i \n cazul unei opriri bru[tesau al unei coliziuni, provocåndv`t`m`ri corporale.

• Nu ]ine]i trusa ContiMobilityKit la\ndemåna copiilor.

• Utiliza]i trusa ContiMobilityKitnumai atunci cånd temperaturaambiant` este cuprins` \ntre -30°C [i +70°C.

AVERTISMENT

Nu utiliza]i trusa ContiMobilityKitdac` un pneu a fost deja

avariat ca urmare a conduceriivehiculului cu acesta dezumflat.Nu \ncerca]i s` repara]i decåt peneleaflate \n por]iunile vizibile ale supra-fe]ei de rulare a pneului. Nu \ncerca]is` repara]i penele din flancurilepneului.

Utilizarea \n condi]iide siguran]` a truseiContiMobilityKit• Utiliza]i trusa ContiMobilityKit

numai pentru vehiculul \mpreun`cu care a fost livrat`.

• Dac` utiliza]i trusa ContiMobilityKit\n alte scopuri decåt cele pentrucare a fost conceput`, aceastapoate cauza deterior`ri sauv`t`m`ri corporale grave. Aerulcomprimat poate s` ac]ioneze caun agent exploziv sau propulsor.

• Parca]i vehiculul \n afara caros-abilului astfel \ncåt s` nu bloca]icircula]ia [i s` pute]i utiliza trusaContiMobilityKit \n condi]ii de sigu-ran]`.

• Trage]i fråna de mån` chiar dac`a]i parcat pe o suprafa]` orizon-tal`, pentru a v` asigura c`vehiculul nu se va deplasa.

• Nu \ncerca]i s` \ndep`rta]i cor-purile str`ine care str`pungsuprafa]a pneului, cum ar fi cuielesau [uruburile.

• L`sa]i motorul pornit \n timp ceutiliza]i trusa ContiMobilityKit, daropri]i-l dac` vehiculul se afl`\ntr-un spa]iu \nchis sau care nueste bine ventilat.

• Niciodat` nu l`sa]i trusaContiMobilityKit nesupravegheat`\n timpul utiliz`rii.

• Nu l`sa]i compresorul s`func]ioneze mai mult de 10minute, deoarece existe risculsupra\nc`lzirii acestuia.

Ro]i [i anvelope

Page 221: Ford Mondeo Mk4 Manual

230

• Înainte de data expir`rii, \nlocui]itubul cu solu]ie de lipire cu unulnou (a se vedea partea superioar`a recipientului).

• Trebuie s` \i informa]i pe to]i ceilal]iutilizatori ai vehiculului asupra fap-tului c` pneul a fost provizoriu lipitcu ajutorul trusei ContiMobilityKit [is` \i aten]iona]i asupra condi]iilorspeciale care trebuie respectate ladeplasarea cu vehiculul.

Pomparea solu]iei de lipire[i a aerului \n pneu

AVERTISMENTE

Verifica]i flancurile pneului\nainte de umflare. Dac`

acestea prezint` cr`p`turi, umfl`turisau alte deterior`ri similare, nu\ncerca]i s` umfla]i pneul.

Nu v` a[eza]i \n imediataapropiere a unui pneu \n timpul

umfl`rii acestuia cu ajutorulcompresorului.

Urm`ri]i atent flancurile pneului.Dac` sesiza]i apari]ia unor

cr`p`turi, umfl`turi sau altordeterior`ri similare, opri]i compresorul[i l`sa]i aerul s` ias` prin supapareductoare de presiune I. În acestcaz, nu continua]i deplasareautilizånd pneul respectiv.

Ro]i [i anvelope

A

E75436

Page 222: Ford Mondeo Mk4 Manual

231

AVERTISMENT

Solu]ia de lipire con]ine latex decauciuc natural. Evita]i

contactul cu ochii [i hainele.

1. Deschide]i capacul. Îndep`rta]ieticheta A care indic` faptul c`viteza maxim` admis` este de 80km/h (50 m/h) de pe cutia trusei [iata[a]i-o pe panoul de bord \nraza vizual` a [oferului.

2. Scoate]i din cutia trusei ContiMo-bilityKit furtunul B [i fi[a de alimen-tare C cu cablu.

3. De[uruba]i capacul portocaliu D alsuportului pentru recipient [i capa-cul E al recipientului cu solu]ie delipire.

Ro]i [i anvelope

B

D

CE75437

E

E75438

D

F

F

K

H

G

I

L

C

J

E75439

Page 223: Ford Mondeo Mk4 Manual

232

4. Introduce]i recipientul \n suportulF prin rotire \n sensul acelor deceasornic pån` cånd acesta estebine fixat.

5. Scoate]i capacul ventilul pneuluideteriorat.

6. Scoate]i capacul de protec]ie Gde pe cap`tul furtunului [i\n[uruba]i bine furtunul H pe ven-tilul pneului deteriorat.

7. Asigura]i-v` c` butonul J al com-presorului este fixat la 0.

8. Introduce]i fi[a de alimentare C \npriza pentru brichet` sau \n prizaauxiliar`. A se vedea subcapitolulBricheta (pagina 133). A se ve-dea subcapitolul Prizele elec-trice auxiliare (pagina 134).

9. Porni]i motorul (numai dac`vehiculul se afl` \n spa]iu deschissau \ntr-un loc bine aerisit).

10. Fixa]i prin ap`sare butonul J alcompresorului la pozi]ia I.

11. Umfla]i pneul timp de maxim[apte minute pån` la o presiunede minim 1,8 bari (26 psi) [i demaxim 3,5 bari (51 psi). Opri]ipu]in compresorul pentru a puteaciti nivelul curent al presiunii peindicatorul de presiune K.

12. Dup` atingerea unei presiuni \npneu de cel pu]in 1,8 bari (26 psi),fixa]i compresorul la 0.

13. Scoate]i fi[a de alimentare din pri-za brichetei sau din priza auxiliar`.

14. De[uruba]i rapid furtunul de peventilul pneului [i pune]i la loccapacul de protec]ie G. Fixa]i laloc capacul ventilului.

15. L`sa]i recipientul \n suport.

16. Asigura]i-v` c` trusa ContiMobili-tyKit, capacul recipientului [i capa-cul portocaliu sunt depozitate \ncondi]ii de siguran]`, dar sunt u[oraccesibile, \n interiorul vehiculului.Ve]i mai avea nevoie de trus` laverificarea presiunii \n pneu.

17. Porni]i imediat vehiculul [i con-duce]i circa trei kilometri astfel\ncåt substan]a de lipire s`lipeasc` zona deteriorat`.

AVERTISMENT

Dac` presiunea de umflare \npneu nu atinge valoarea de 1,8

bari (26 psi) \n [apte minute, \nseamn`c` pneul a suferit o deteriorare grav` [ic` nu este posibil` repararea sa provi-zorie. În acest caz, nu continua]i depla-sarea utilizånd pneul respectiv.

ATEN}IE

În[urubarea recipientului \nsuport duce la perforarea

sigiliului acestuia. Nu de[ruba]i dinsuport un recipient cu solu]ie de lipireplin, deoarece este posibil casubstan]a de lipire s` curg` dinrecipient.

Not`: La pomparea substan]ei delipire prin ventilul pneului, presiuneapoate cre[te pån` la 6 bari (87 psi),dar va sc`dea din nou dup` circa 30de secunde.

Ro]i [i anvelope

Page 224: Ford Mondeo Mk4 Manual

233

AVERTISMENT

Dac` sesiza]i vibra]ii puternice,instabilitatea direc]iei sau

zgomote \n timpul deplas`rii, reduce]iviteza [i conduce]i cu aten]ie pån`\ntr-un loc unde pute]i opri vehiculul\n condi]ii de siguran]`. Verifica]i dinnou pneul [i presiunea din acesta.Dac` presiunea din pneu este subnivelul de 1,3 bari (19 psi) sau dac`pneul prezint` cr`p`turi, umfl`turi saualte deterior`ri de acest tip, nucontinua]i deplasarea cu acel pneu.

Verificarea presiunii \n pneuriAVERTISMENT

Dac` motorul este l`sat pornit\ntr-un spa]iu \nchis sau care nu

este bine aerisit (de ex. \ntr-o cl`dire),gazele emise pot provoca otr`vireasau asfixiere.

1. Opri]i vehiculul dup` ce a]i condusaproximativ trei kilometri. Verifica]ipresiunea din pneului deteriorat [i,dac` este necesar, regla]i-o.

2. Scoate]i capacul de protec]ie Gde la cap`tul furtunului.

3. În[uruba]i cu fermitate furtunul Hpe ventilul pneului deteriorat.

4. Citi]i nivelul presiunii pe indicatorulde presiune K.

5. Dac` presiunea \n pneului \n carea fost pompat` substan]` de lipireeste de 1,3 bari (19 psi) sau maimare, regla]i-o la nivelul specificat.A se vedea subcapitolul Specifi-ca]ii tehnice (pagina 238).

6. Asigura]i-v` c` butonul J al com-presorului este fixat la pozi]ia 0.

7. Introduce]i fi[a de alimentare C \npriza pentru brichet` sau \n prizaauxiliar`.

8. Porni]i motorul (numai dac`vehiculul se afl` \n spa]iu deschissau \ntr-un loc bine aerisit).

9. Fixa]i compresorul la pozi]ia I [ipompa]i aer pån` cånd se atingepresiunea \n pneu specificat`.

10. Opri]i compresorul [i verifica]i dinnou presiunea \n pneu. Dac` pre-siunea \n pneu este prea mare,dezumfla]i-l pån` la nivelul specifi-cat, utilizånd supapa reductoarede presiune I.

11. Dup` umflarea pneului pån` lapresiunea corect`, opri]i compre-sorul, scoate]i fi[a din priz`,de[uruba]i furtunul, strånge]icapacul ventilului [i pune]i la loccapacul de protec]ie G.

12. P`stra]i recipientul \n suport [idepozita]i trusa ContiMobilityKit \ncondi]ii de siguran]` \n portbagaj.

13. Conduce]i pån` la cea mai apropi-at` unitate specializat` [i solicita]i\nlocuirea pneului deteriorat.Înainte de a scoate pneul de pejant`, informa]i lucr`torul careefectueaz` opera]ia de schimbareasupra faptului c` pneul con]inesubstan]` de lipire (a se vedeainstruc]iunile separate dedemontare a pneurilor).Atåt furtunul, cåt [i recipientul cusubstan]` de lipire trebuie \nlocuitedup` utilizarea trusei ContiMobili-tyKit. Resturile de substan]` delipire din furtunul utilizat pot deter-mina func]ionarea necorespunz`-toare a trusei ContiMobilityKit.

Ro]i [i anvelope

Page 225: Ford Mondeo Mk4 Manual

234

Not`: Re]ine]i faptul c` trusele dereparare a pneurilor asigur` numai omobilitate temporar`. Reglement`rilereferitoare la repararea pneurilordup` utilizarea trusei ContiMobilityKitdifer` de la o ]ar` la alta. Pentruinstruc]iuni, consulta]i un lucr`torspecializat \n schimbarea pneurilor.

AVERTISMENT

Înainte de a conduce vehiculul,asigura]i-v` c` presiunea \n

pneuri este reglat` la nivelulrecomandat. A se vedea subcapitolulSpecifica]ii tehnice (pagina 238).Monitoriza]i presiunea \n pneuri pån`la \nlocuirea pneului reparat. Proce-da]i conform indica]iilor de mai sus,\ncepånd de la punctul 2 din sec-]iunea „Verificarea presiunii \n pneuri".

Dup` golire recipientele pentru sub-stan]a de lipit pot fi tratate ca de[eurimenajere obi[nuite. Returna]i res-turile de substan]` de lipire vånz`-torului sau evacua]i-le la de[euri con-form reglement`rilor locale privindevacuarea de[eurilor menajere.

ANVELOPELE RUNFLAT

Principiul de func]ionareAnvelop` standard

A Pozi]ia jantei la presiuneacorespunz`toare \n pneu

B Pozi]ia jantei la presiuneainsuficient` \n pneu

C Anvelop`

Anvelop` runflat

A Pozi]ia jantei la presiuneacorespunz`toare \n pneu

B Pozi]ia jantei la presiuneainsuficient` \n pneu

C Anvelop`

D Flancuri \nt`rite

Ro]i [i anvelope

BA

C

E75207

B

D

C

A

E87667

Page 226: Ford Mondeo Mk4 Manual

235

Atunci cånd o anvelop` standard su-port` o sc`dere brusc` a presiunii,flancurile acesteia preiau \ntreaga gre-utate a vehiculului prin intermediul jan-tei. Manevrabilitatea vehiculului scadefoarte mult, iar pneul este distrus.

Anvelopele runflat au flancuri rigide,\nt`rite, care permit suportareagreut`]ii aplicate de jante \n caz depierdere a presiunii.

Modul de tratare a uneipene la anvelopele runflatDatorit` propriet`]ilor de func]ionare\n condi]ii de pan`, este posibil s` nuobserva]i niciun defect al acestoranvelope. Pentru avizarea [oferuluiasupra existen]ei unei defec]iuni lanivelul pneurilor, vehiculul este echi-pat cu un sistem de monitorizare apresiunii \n pneuri, care indic` oricereducere a presiunii. A se vedea sub-capitolul Specifica]ii tehnice(pagina 238).

În caz de apari]ie a unui defect lanivelul pneurilor:

• reduce]i imediat viteza de depla-sare pån` la maximum 80 km/h

• evita]i manevrele bru[te sau acci-dentale de frånare [i de schimba-re a direc]iei [i acorda]i o aten]iedeosebit` virajelor

• nu conduce]i mai mult de 80 kilo-metri dup` detectarea defectului

• \nlocui]i pneul deteriorat cåt maicurånd posibil.

Înlocuireaanvelopelor runflat

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` la atelier estecunoscut faptul c` vehiculul

dumneavoastr` este echipat cuanvelope speciale runflat.

Niciodat` nu \ncerca]i reparareasau refolosirea anvelopelor

runflat care sunt avariate sau care aufost utilizate cu pan`. Dac` o astfelde anvelop` trebuie \nlocuit`, solicita]iverificarea jantei pentru identificareaeventualelor deterior`ri.

Nu utiliza]i combina]ii de anve-lope runflat cu anvelope stan-

dard. În situa]ii speciale, o anvelop`standard poate fi montat` provizoriupe un vehicul echipat cu anveloperunflat. {oferul trebuie avertizat asu-pra faptului c` anvelopa standard nuare proprietatea de a func]iona \n cazde pan`.

Nu utiliza]i anvelope runflat \ncazul vehiculelor care nu sunt

dotate din fabric` cu acest tip deanvelope. Pentru mai multe detaliireferitoare la compatibilitate, v`rug`m s` contacta]i dealerul.

Anvelopele runflat pot fi comerciali-zate [i montate numai de reprezen-tan]i autoriza]i [i califica]i special \nacest sens.

Ro]i [i anvelope

Page 227: Ford Mondeo Mk4 Manual

236

ÎNTRE}INEREAANVELOPELOR

Pentru ca toate anvelopele vehiculu-lui s` se uzeze lent [i uniform, v`recomand`m s` \nlocui]i anvelopeledin fa]` cu cele din spate [i invers laintervale regulate de 5.000 pån` la10.000 km.

ATEN}IE

Evita]i frecarea flancurilor anvelo-pelor de borduri \n timpul parc`rii.

Dac` trebuie s` urca]i pe trotuar,urca]i lent [i cu ro]ile perpendicularepe bordur`.

Verifica]i periodic dac` suprafa]a an-velopelor este deteriorat` de corpuristr`ine, t`iat` sau uzat` neuniform.

Uzura neuniform` poate \nsemna c`geometria direc]iei este dereglat`.

Verifica]i presiunea \n pneuri (inclusivla roata de rezerv`) atunci cåndacestea sunt reci, o dat` la 2 s`p-t`måni.

UTILIZAREAANVELOPELOR DE IARN~

ATEN}IE

Ave]i grij` s` utiliza]i piuli]ele co-recte pentru tipul de roat` pe

care sunt montate anvelopele de iarn`.

Dac` se utilizeaz` anvelope de iarn`,asigura]i-v` c` presiunea \n pneurieste corect`. A se vedea subcapitolulSpecifica]ii tehnice (pagina 238).

UTILIZAREA LAN}URILORANTIDERAPANTE

AVERTISMENTE

Nu dep`[i]i viteza de50 km/h.

Nu folosi]i lan]uri antiderapantepe carosabil f`r` z`pad`.

Nu monta]i lan]uri antiderapan-te pe anvelopele de tip 235/45

R 17, 235/40 R 18 sau T125/90 R 16.

ATEN}IE

Dac` vehiculul dumneavoastr`este echipat cu ornamente la

ro]i, \ndep`rta]i-le \nainte de a montalan]urile antiderapante.

Not`: Sistemul ABS va func]ionanormal \n continuare.

Monta]i numai lan]uri cu zale mici.

Monta]i lan]uri numai pe ro]ile din fa]`.

Ro]i [i anvelope

E70415

Page 228: Ford Mondeo Mk4 Manual

237

SISTEMUL DE MONITORIZA-RE A PRESIUNII ÎN PNEURI

AVERTISMENT

Acest sistem nu v` degreveaz`de responsabilitatea de a

verifica periodic presiunea \n pneuri.

Sistemul va oferi doar unavertisment \n caz de presiune

sc`zut` \n pneuri. Sistemul nu vaumfla pneurile.

Este posibil ca sistemul s`detecteze mai greu presiunea

sc`zut` \n pneuri dac` a]i montatlan]urile antiderapante.

Nu conduce]i vehiculul cupneuri foarte dezumflate. Acest

lucru duce la supra\nc`lzirea pneurilor[i la pene. Presiunea sc`zut`m`re[te consumul de combustibil,reduce durabilitatea suprafe]ei derulare a pneului [i poate afectacapacitatea de a conduce vehiculul\n condi]ii de siguran]`.

ATEN}IE

Nu \ndoi]i [i nu deteriora]iventilele atunci cånd umfla]i

pneurile.

Pneurile trebuie montate dec`tre tehnicieni cu o calificare

corespunz`toare.

Sistemul monitorizeaz` presiunea \npneuri utilizånd senzori - emi]`tori am-plasa]i \n jante, [i un receptor care seafl` \n interiorul vehiculului. Atunci cåndsistemul detecteaz` sc`derea presiu-nii \n pneuri, pe afi[ajul pentru informa-]ii apare un mesaj de avertizare.

Dac` se afi[eaz` un mesaj de averti-zare privind presiunea sc`zut` \npneuri, verifica]i presiunea \n pneuricåt mai curånd posibil [i umfla]i-lepån` la presiunea recomandat`. A sevedea subcapitolul Specifica]iitehnice (pagina 238). Dac` acestlucru se \ntåmpl` frecvent, solicita]istabilirea cauzei [i remedierea prob-lemei cåt mai curånd posibil.

Verificarea presiunii\n pneuri

Not`: Dac` presiunea \n pneuri estemai mare sau egal` cu 3,3 bari, ve]ivedea simbolul + afi[at sub valoareapresiunii. Sistemul m`soar` presiuneadoar pån` la valoarea 3,3 bari. Sim-bolul + indic` faptul c` este posibil capresiunea \n pneuri s` fie mai mare.

Selecta]i op]iunea Tyre pressure(presiunea \n pneuri) din meniul In-formation (informa]ii). A se vedeacapitolul Afi[aje pentru informa-]ii (pagina 85).

Ro]i [i anvelope

E74435

0.0

0.0

bar

0.0

0.0

bar

Tyre press.

Page 229: Ford Mondeo Mk4 Manual

238

Stabilirea \nc`rc`riivehiculului

Set`rile corecte pentru presiunea \npneuri depind de \nc`rcarea vehicul-ului. A se vedea subcapitolul Speci-fica]ii tehnice (pagina 238).

Sistemul poate detecta presiuneasc`zut` \n pneuri numai dac` a]iintrodus datele privind \nc`rcareavehiculului la momentul curent.

În meniul Setup (setare), selecta]iop]iunea Tyres (pneuri), apoi selec-ta]i op]iunea Low Load (\nc`rcaremic`) sau High Load (\nc`rcaremare) [i ap`sa]i pe OK. A se vedeacapitolul Afi[aje pentru informa-]ii (pagina 85).

Ro]i [i anvelope

E74434

High Load (\nc`rcare mare)

Check (verificare)Low Load (\nc`rcare mic`)

Tyres (pneuri)

SPECIFICA}II TEHNICE

Presiuni \n pneuri (pneuri reci)Pån` la 80 km/hPresiuni \n pneuri

Cuplul de strångere al piuli]elor de la ro]i

Toate ro]ile 130Nm

Variant`Dimensiune

pneu

Înc`rcare normal` Înc`rcare total`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar bar bar bar

Toate T125/90 R 16 4.2 4.2 4.2 4.2

Page 230: Ford Mondeo Mk4 Manual

239

Ro]i [i anvelope

Pån` la 160 km/hPresiuni \n pneuri

Variant`Dimensiune

pneu

Înc`rcare normal` Înc`rcare total`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar bar bar bar

1.6L Duratec-TiVCT 205/55 R 16 2.2 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratec-HE 215/55 R 16 2.2 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratec-HE 235/45 R 17 2.2 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratec-HE 235/40 R 18 2.2 2.2 2.5 2.8

2.3L Duratec-HE 215/55 R 16 2.2 2.2 2.5 2.8

2.3L Duratec-HE 235/45 R 17 2.2 2.2 2.5 2.8

2.3L Duratec-HE 235/40 R 18 2.2 2.2 2.5 2.8

2.5L Duratec-ST 215/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

2.5L Duratec-ST 235/45 R 17 2.4 2.2 2.5 2.8

2.5L Duratec-ST 235/40 R 18 2.4 2.2 2.5 2.8

1.8L Duratorq-TDCi 205/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

1.8L Duratorq-TDCi 215/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

1.8L Duratorq-TDCi 235/45 R 17 2.4 2.2 2.5 2.8

1.8L Duratorq-TDCi 235/40 R 18 2.4 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratorq-TDCi 215/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratorq-TDCi 235/45 R 17 2.4 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratorq-TDCi 235/40 R 18 2.4 2.2 2.5 2.8

2.2L Duratorq-TDCi 215/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

2.2L Duratorq-TDCi 235/45 R 17 2.4 2.2 2.5 2.8

2.2L Duratorq-TDCi 235/40 R 18 2.4 2.2 2.5 2.8

Page 231: Ford Mondeo Mk4 Manual

240

Ro]i [i anvelope

Vitez` constant` peste 160 km/hPresiuni \n pneuri

Variant`Dimensiune

pneu

Înc`rcare normal` Înc`rcare total`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar bar bar bar

1.6L Duratec-TiVCT 205/55 R 16 2.2 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratec-HE 215/55 R 16 2.2 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratec-HE 235/45 R 17 2.2 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratec-HE 235/40 R 18 2.2 2.2 2.5 2.8

2.3L Duratec-HE 215/55 R 16 2.4 2.2 2.6 2.8

2.3L Duratec-HE 235/45 R 17 2.4 2.2 2.6 2.8

2.3L Duratec-HE 235/40 R 18 2.4 2.2 2.6 2.8

2.5L Duratec-ST 215/55 R 16 2.5 2.3 2.7 3.0

2.5L Duratec-ST 235/45 R 17 2.5 2.3 2.7 3.0

2.5L Duratec-ST 235/40 R 18 2.5 2.3 2.7 3.0

1.8L Duratorq-TDCi 205/55 R 16 2.4 2.2 2.6 3.0

1.8L Duratorq-TDCi 215/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

1.8L Duratorq-TDCi 235/45 R 17 2.4 2.2 2.5 2.8

1.8L Duratorq-TDCi 235/40 R 18 2.4 2.2 2.5 2.8

Page 232: Ford Mondeo Mk4 Manual

241

Ro]i [i anvelope

Variant`Dimensiune

pneu

Înc`rcare normal` Înc`rcare total`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar bar bar bar

2.0L Duratorq-TDCi 215/55 R 16 2.4 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratorq-TDCi 235/45 R 17 2.4 2.2 2.5 2.8

2.0L Duratorq-TDCi 235/40 R 18 2.4 2.2 2.5 2.8

2.2L Duratorq-TDCi 215/55 R 16 2.4 2.2 2.6 2.8

2.2L Duratorq-TDCi 235/45 R 17 2.4 2.2 2.6 2.8

2.2L Duratorq-TDCi 235/40 R 18 2.4 2.2 2.6 2.8

Page 233: Ford Mondeo Mk4 Manual

242

PL~CU}A DE IDENTIFICARE

A Num`rul de identificare avehiculului (seria de [asiu)

B Greutatea total` a vehiculului

C Masa brut` a vehiculului plusa remorcii sau rulotei

D Masa maxim` admis` pe osiafa]`

E Masa maxim` admis` pe osiaspate

Num`rul de identificare al vehiculului[i masele maxime admise sunt indi-cate pe o pl`cu]` amplasat` pestålpul B (stålpul dintre u[ile de pepartea dreapt` a vehiculului - v`zutde la [ofer).

NUM~RUL DE IDENTIFICAREAL VEHICULULUI (VIN) /SERIA DE {ASIU

Num`rul de identificare al vehicululuieste [tan]at \n panoul de podea, pepartea dreapt`, lång` scaunul din fa-]`. Num`rul de identificare al vehicu-lului (VIN) se afl` [i pe o etichet` \npartea stång` a panoului de bord, vi-zibil` prin parbriz, din afara vehiculului;

SERIA MOTORULUI - 1.6LDURATEC-16V TI-VCT(SIGMA)Seria motorului este imprimat` pespatele blocului motor, \n parteastång`.

SERIA MOTORULUI - 2.0LDURATEC-HE (MI4)Seria motorului este imprimat` pe spa-tele blocului motor, \n partea stång`.

Identificarea vehiculului

E85610

C

B

E D

A

E87496

Page 234: Ford Mondeo Mk4 Manual

243

SERIA MOTORULUI - 2.3LDURATEC-HE (MI4)Seria motorului este imprimat` pespatele blocului motor, \n parteastång`.

SERIA MOTORULUI - 2.5LDURATEC-ST (VI5)Seria motorului este imprimat` pespatele blocului motor, \n parteastång`.

SERIA MOTORULUI - 1.8LDURATORQ-TDCI (KENT)DIESELSeria motorului este imprimat` pecolectorul de admisie.

SERIA MOTORULUI - 2.0LDURATORQ-TDCI (DW)DIESEL/2.2L DURATORQ-TDCI (DW) DIESELSeria motorului este imprimat` peblocul motor lång` filtrul de ulei [ir`citorul de ulei.

Identificarea vehiculului

Page 235: Ford Mondeo Mk4 Manual

244

SPECIFICA}II TEHNICE

Dimensiunile vehicululuiVarianta cu 4 u[i

Specifica]ii tehnice

DA

EB

C

E87088

Page 236: Ford Mondeo Mk4 Manual

245

Specifica]ii tehnice

Element Descriere dimensiune Dimensiune \n mm

A Lungime maxim` 4844

B L`]ime total`, inclusiv oglinzi exterioare 2078

C În`l]ime total` la greutate la gol 1453 - 1500

D Ampatament 2850

E Ecartament fa]` 1579 - 1589

E Ecartament spate 1595 - 1605

Page 237: Ford Mondeo Mk4 Manual

246

Varianta cu 5 u[i

Specifica]ii tehnice

DA

EB

C

E87089

Element Descriere dimensiune Dimensiune \n mm

A Lungime maxim` 4778 - 4802

B L`]ime total`, inclusiv oglinzi exterioare 2078

C În`l]ime total` (vehicul gol, ne\nc`rcat) 1453 - 1500

D Ampatament 2850

E Ecartament fa]` 1579 - 1589

E Ecartament spate 1595 - 1605

Page 238: Ford Mondeo Mk4 Manual

247

Varianta Combi

Specifica]ii tehnice

DA

EB

C

E87090

Page 239: Ford Mondeo Mk4 Manual

248

Specifica]ii tehnice

Element Descriere dimensiune Dimensiune \n mm

A Lungime maxim` 4830 - 4856

B L`]ime total`, inclusiv oglinzi exterioare 2078

C În`l]ime total` vehicul gol, ne\nc`rcatsi f`r` bare portbagaj exterior 1466 - 1512

C În`l]ime total` vehicul gol, ne\nc`rcatinclusiv bare portbagaj exterior 1502 - 1548

D Ampatament 2850

E Ecartament fa]` 1579 - 1589

E Ecartament spate 1595 - 1605

Page 240: Ford Mondeo Mk4 Manual

249

Specifica]ii tehnice

Dimensiunile dispozitivului de remorcareVarianta cu 4 u[i

C

A

FG

D

B

E

E87091

Element Descriere dimensiune Dimensiune \n mm

A Bar` de protec]ie - cap`t cårlig de tractare 102

B Punct de prindere - centru cårlig de tractare 1

C Centru roat` - centru cårlig de tractare 1150

D Centru cårlig de tractare - lonjeron 438

E Parte interioar` lonjeron 876

F Centru cårlig de tractare - centru punct de prindere 1. 434

G Centru cårlig de tractare - centru punct de prindere 2. 707

Page 241: Ford Mondeo Mk4 Manual

250

Specifica]ii tehnice

Varianta cu 5 u[i

C

A

FG

D

B

E

E87092

Element Descriere dimensiune Dimensiune \n mm

A Bar` de protec]ie - cap`t cårlig de tractare 100

A Bar` de protec]ie - cap`t cårlig de tractare(cu bar` de protec]ie model sport) 90

B Punct de prindere - centru cårlig de tractare 1

C Centru roat` - centru cårlig de tractare 1082

D Centru cårlig de tractare - lonjeron 438

E Parte interioar` lonjeron 876

F Centru cårlig de tractare - centru punct de prindere 1. 364

G Centru cårlig de tractare - centru punct de prindere 2. 637

Page 242: Ford Mondeo Mk4 Manual

251

Specifica]ii tehnice

Varianta Combi

C

A

FG

D

B

E

E87093

Page 243: Ford Mondeo Mk4 Manual

252

Specifica]ii tehnice

Element Descriere dimensiune Dimensiune \n mm

A Bar` de protec]ie - cap`t cårlig de tractare 100

B Punct de prindere - centru cårlig de tractare 1

C Centru roat` - centru cårlig de tractare 1134

D Centru cårlig de tractare - lonjeron 438

E Parte interioar` lonjeron 876

F Centru cårlig de tractare - centru punct de prindere 1. 419

G Centru cårlig de tractare - centru punct de prindere 2. 692

Page 244: Ford Mondeo Mk4 Manual

253

INFORMA}II GENERALEAceast` sec]iune descrie func]iile [icaracteristicile sistemului decomand` vocal` [i al sistemuluiBluetooth pentru telefonul mobil.

Sec]iunea prezint` urm`toarele vari-ante:

• telefon mobil cu suport, f`r`comand` vocal`

• sistem de comand` vocal` [i Blue-tooth cu suport de telefon mobil

• sistem de comand` vocal` [i Blue-tooth f`r` suport de telefon mobil.

Componenta Bluetooth pentru tele-fonul mobil a sistemului asigur` cone-xiunea prin radiofrecven]e, f`r` cablu,a telefonului dumneavoastr` mobil cusistemul audio sau cu sistemul denaviga]ie aflat \n dotarea vehiculului.

Aceast` component` v` permite s`folosi]i sistemul audio sau sistemul denaviga]ie pentru a efectua sau primiapeluri f`r` a utiliza telefonul mobil, cisistemul audio al vehiculului.

Componenta de comand` vocal`(voice control) a sistemului poate fiutilizat` pentru a controla:

• apelurile de pe telefonul mobil

• func]iile sistemului audio

• func]iile sistemului de climatizare avehiculului.

Not`: Telefonul mobil nu se \nchideimediat dup` decuplarea contactului:\ntårzierea pentru \ntreruperea ali-ment`rii este presetat` la 10 minute,\ns` poate fi setat` de Dvs s` fie \ntre0 [i 60 de minute. Aceast` setarepoate fi realizat`, \n func]ie de tele-fonul dumneavoastr` mobil, creånd

\n agenda telefonului mobil o \nregis-trare numit` Timer (temporizator) [iintroducånd perioada de \ntårzieredorit` ca num`r al acestei \nregistr`ri.

În cazul \n care sistemul de comand`vocal` [i Bluetooth este utilizat operioad` mai lung` \n timp ce vehicu-lul sta]ioneaz`, asigura]i-v` c` moto-rul este pornit pentru a evitadesc`rcarea bateriei.

INSTALAREA TELEFONULUI

Condi]ii pentru conexiuneprin suportTelefonul dumneavoastr` trebuie in-stalat \ntr-un suport pentru telefonmobil \nainte de a putea fi utilizat catelefon cu suport \mpreun` cu sis-temul de comand` vocal`/handsfree.

Pute]i cump`ra suportul potrivit pen-tru telefonul dumneavoastr` de ladealer. Suportul trebuie s` fie com-plementar tipului exact de telefonmobil pe care il ave]i; dac` schimba]itelefonul mobil, tine]i seama c` tre-buie corelat cu suportul sau trebuieschimbat suportul (dac` schimba]im`rcile de telefon mobil-)

A[ezarea telefonului\n suportNot`: Telefonul dumneavoastr` tre-buie instalat \ntr-un suport de telefonmobil care v` permite s` conecta]itelefonul mobil la suport.

Conecta]i telefonul la suport.

1. A[eza]i baza telefonului \n elemen-tul de conexiune din suport.

Not`: Asigura]i-v` c` telefonul este\mpins complet spre spate \n suport.

Telefonul

Page 245: Ford Mondeo Mk4 Manual

254

2. Ap`sa]i telefonul \n jos pån` cåndse aude un clic.

Not`: Conexiunea la sistem va fiindicat` pe afi[ajul telefonului.

Agenda telefonic`Dup` pornire, accesul la agend` poa-te fi \ntårziat cu pån` la dou` minute.

Categoriile de date intro-duse \n agenda telefonic`În func]ie de datele introduse \n agen-d`, pe unitatea de naviga]ie sau pe ceaaudio pot fi afi[ate diferite categorii.

De exemplu:

Not`: Datele introduse pot fi afi[atef`r` precizarea unei categorii.

Categoria poate fi indicat`, deasemenea, ca pictogram`.

Telefon

Mobil

Acas`

Birou

Fax

Transformarea unui tele-fon \ntr-un telefon activ dinpunct de vedere al siste-mului PHONE al vehicululuiCånd utiliza]i sistemul pentru primadat`, niciun telefon nu este conectatla sistemul vehiculului.

Dup` punerea contactului, telefonulcu suport [i telefonul Bluetooth suntrecunoscute \n mod diferit de c`tresistem.

Telefonul BluetoothDup` conectarea telefonului Blue-tooth la sistem, acesta devine tele-fonul activ. Pentru mai multe infor-ma]ii, consulta]i meniul telefonului.

Totu[i, \n unele cazuri telefonulBluetooth trebuie activat prinap`sarea butonului pentru postulcorect de pe unitatea audio sau depe cea de naviga]ie.

Atunci cånd ve]i pune din nou con-tactul, sistemul va selecta ultimultelefon ca telefon activ.

Telefonul

2

1

E87688

M Mobile (mobil)

O Office (birou)

H Home (acas`)

F Fax

Page 246: Ford Mondeo Mk4 Manual

255

Conectarea unui alttelefon BluetoothNot`: Înainte de a se conecta un alttelefon Bluetooth, conexiunea activ`Bluetooth existent` trebuie dezacti-vat` utilizånd telefonul mobil.

Conecta]i un alt telefon Bluetoothdup` cum se indic` \n condi]iile pen-tru o conexiune Bluetooth.

Telefoanele memorate de c`tre sis-tem pot fi accesate utilizånd lista detelefoane de pe unitatea de naviga]iesau unitatea audio.

Not`: În cazul \n care au fost conec-tate [ase telefoane Bluetooth (cincitelefoane Bluetooth pentru sistemul detelefoane cu suport), unul dintre aces-tea trebuie [ters din memorie pentru aputea conecta un nou telefon.

Telefonul cu suportTelefonul nu devine activ \n modautomat doar prin instalarea sa \nsuportul de telefon mobil.

În aceste cazuri, consulta]i paragrafulSchimbarea telefonului activdin sec]iunea corespunz`toare caredescrie sistemul instalat pe vehicululdumneavoastr`.

SETAREA SISTEMULUIBLUETOOTHÎnainte de a putea utiliza telefonul\mpreun` cu vehiculul, acesta trebuieconectat la sistemul de telefonie alvehiculului.

Manipularea telefoanelorUn telefon poate fi conectat la sistemulvehiculului utilizånd o conexiune prinsuport sau o conexiune Bluetooth.

La vehiculele echipate cu suport detelefon mobil, la sistemul vehicululuise pot conecta pån` la cinci tele-foane Bluetooth.

La vehiculele neechipate cu suportde telefon mobil, la sistemul vehiculu-lui se pot conecta pån` la [ase tele-foane Bluetooth.

Not`: Dac` un apel este \n desf`-[urare atunci cånd telefonul utilizateste selectat ca noul telefon activ,acesta va fi transferat la sistemulaudio al vehiculului.

Not`: Chiar dac` este conectat lasistemul vehiculului, telefonul dum-neavoastr` poate fi utilizat [i \n modulobi[nuit.

Condi]ii pentruconexiunea BluetoothÎnainte de a putea realiza o conexiuneBluetooth trebuie \ndeplinite urm`toa-rele condi]ii. Telefonul mobil trebuie s`posede facilitatea Bluetooth:

1. Sistemul Bluetooth trebuie s` fieactivat pe telefon [i pe unitateaaudio. Pentru mai multe informa]ii,consulta]i ghidul de utilizare al tele-fonului dumneavoastr`.

2. Pe telefonul Bluetooth nu trebuieactivat modul privat.

3. C`uta]i dispozitivul audio.

4. Selecta]i op]iunea Ford Audio(sistem audio Ford).

5. Codul PIN 0000 al sistemuluiBluetooth trebuie introdus cu aju-torul tastaturii telefonului.

Telefonul

Page 247: Ford Mondeo Mk4 Manual

256

Not`: O convorbire telefonic` \ncurs va fi \ntrerupt` dac` sistemulaudio/de naviga]ie este dezactivat. Încazul \n care contactul este decuplat,convorbirea telefonic` va continua.

Compatibilitateatelefoanelor

ATEN}IE

Deoarece nu exist` niciunacord comun, produc`torii de

telefoane mobile pot introduce ovarietate de profile \n dispozitiveleBluetooth. Din aceast` cauz`, poateap`rea o incompatibilitate \ntre tele-fon [i sistemul hands-free, care \nunele cazuri poate reduce semnifica-tiv performan]ele sistemului.Pentru a evita aceast` situa]ie, tre-buie utilizate numai telefoanele reco-mandate. V` rug`m s` contacta]idealerul pentru mai multe detalii pri-vind lista curent` de compatibilitate.

Telefoanele cu sistemede operare SymbianNot`: În cazul anumitor telefoaneeste necesar` instalarea unui fi[ierspecial pentru a permite accesulcomplet la agenda telefonic` prinintermediul sistemului Bluetooth.Acesta este definit ca un fi[ier SIS [ieste disponibil pe site-ul Ford. Pentrudetalii suplimentare, v` rug`m s`contacta]i dealerul.

BUTOANELE TELEFONULUI

Terminarea saurespingerea apelurilorPrin ap`sarea unuia dintre butoanelepentru func]ii de pe unitatea audio saude naviga]ie (de exemplu: AM/FM,CD/AUX) apelurile active pot fi termi-nate sau apelurile primite pot firespinse.

TelecomandaUnul dintre urm`toarele tipuri de tele-comand` poate fi montat \n vehicululdumneavoastr`:

Butoanele de comand` vocal`[i de mod

1 Butonul de comand` vocal`(VOICE)

2 Butonul de mod (MODE)

Apelurile primite pot fi acceptateap`sånd o dat` pe butonul MODEsau pot fi respinse ap`sånd de dou`ori pe acela[i buton.

Telefonul

1

2

E87661

Page 248: Ford Mondeo Mk4 Manual

257

Butonul de comand` vocal`[i de acceptare/respingerea apelurilor

1 Butonul VOICE

2 Butonul de acceptare/respin-gere a apelurilor

Butonul VOICE este utilizat pentru aactiva sau dezactiva sistemul decomand` vocal`.

În cazul vehiculelor cu un buton deacceptare/respingere a apelurilor,apelurile pot fi acceptate saurespinse prin ap`sarea butonuluicorespunz`tor.

Not`: Unele unit`]i audio au butonulde acceptare/respingere a apelurilorpe partea frontal`. Acestea func]io-neaz` \n acela[i mod.

Butonul de mod de pe volan

Numai pentru butonul de mod

În cazul vehiculelor care nu au unbuton VOICE, butonul MODE de petelecomand` este utilizat pentru aactiva sau dezactiva sistemul decomand` vocal`.

Not`: Nu ve]i putea utiliza butonulMODE pentru a activa sistemul decomand` vocal` \n timpul unui apelprimit sau \n timpul unui apel activ.

Nu ve]i putea utiliza butonul MODEpentru a controla sistemul audio.

UTILIZAREA TELEFONULUI- VEHICULE F~R~: SISTEMDE NAVIGA}IEAceast` sec]iune descrie func]iile detelefon ale unit`]ii audio.

Not`: Pentru detalii referitoare labutoanele de control, consulta]ighidul sistemului audio.

Trebuie s` existe un telefon activ.

Chiar dac` este conectat la unitateaaudio, telefonul dumneavoastr`poate fi utilizat \n modul obi[nuit.

Not`: Pute]i p`r`si meniul telefonuluiap`sånd pe oricare dintre butoanelepentru surs` CD, AM/FM sau AUX.

Telefonul

1 2

E87662

E87664

E87663

Page 249: Ford Mondeo Mk4 Manual

258

Efectuarea unui apelFormarea unui num`rPute]i accesa agenda telefonului fiecu telefonul pus \n suport, fie prinintermediul sistemului Bluetooth.Datele introduse \n memorie vorap`rea pe afi[ajul unit`]ii audio.

1. Ap`sa]i butonul PHONE (telefon)sau pe cel de acceptare a apelurilor.

2. Ap`sa]i butonul MENU.

3. }ine]i ap`sat pe butonul MENU pån`cånd este afi[at mesajul PHONE-BOOK (agend` telefonic`).

4. Ap`sa]i butoanele de c`utarepentru a selecta num`rul de tele-fon dorit.

Not`: Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pebutonul de c`utare pentru a s`ri laurm`toarea liter` a alfabetului.

5. Ap`sa]i butonul PHONE sau pe celde acceptare a apelurilor pentru aforma num`rul de telefon selectat.

Dac` ave]i o unitate audio cu tastatu-r` de telefon (butoane 0-9, * [i #),pute]i forma direct num`rul prin intro-ducerea acestuia pe afi[ajul radiouluicu ajutorul tastaturii [i ap`sånd pebutonul de acceptare a apelurilor:

1. Ap`sa]i butonul de acceptare aapelurilor.

2. Forma]i num`rul utilizånd tastaturade telefon de pe unitatea audio.

3. Ap`sa]i butonul de acceptare aapelurilor.

Not`: Dac` introduce]i o cifr` gre[i-t` \n timp ce introduce]i num`rul detelefon, ap`sa]i butonul de c`utare \njos pentru a [terge ultima cifr`. O

ap`sare mai lung` va [terge tot rån-dul de cifre. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`satpe 0 pentru a introduce semnul +.

Terminarea unui apelApelurile pot fi terminate prin:

• ap`sarea unuia dintre urm`toarelebutoane de pe unitatea audio:PHONE, CD, AM/FM, ON/OFF

• ap`sarea butonului MODE de petelecomand`.

• ap`sarea butonului de respingerea apelurilor.

Not`: Dac` ave]i o unitate audio cutastatur` de telefon, pute]i terminaun apel numai cu ajutorul butonuluide respingere a apelurilor.

Reapelarea unui num`rde telefon1. Ap`sa]i butonul PHONE (telefon)

sau pe cel de acceptare a apelurilor.

2. Ap`sa]i butonul MENU.

3. Selecta]i lista CALL OUT (apeluriefectuate) sau lista CALL IN(apeluri primite).

Not`: Dac` telefonul activ nu furni-zeaz` o list` de apeluri efectuate, vafi afi[at ultimul num`r format/introdus.

4. Ap`sa]i butonul de c`utare de peunitatea audio.

5. Ap`sa]i butonul PHONE sau buto-nul de acceptare a apelurilor pentrua forma num`rul de telefon dorit.

Reapelarea ultimului num`rformatNot`: Aceste indica]ii se aplic`numai \n cazul unit`]ilor audio cu tas-tatur` de telefon.

Telefonul

Page 250: Ford Mondeo Mk4 Manual

259

1. Ap`sa]i butonul de acceptare aapelurilor.

2. Ap`sa]i din nou pe butonul deacceptare a apelurilor pentru aafi[a ultimul num`r format.

3. Ap`sa]i pentru a treia oar` pebutonul de acceptare a apelurilorpentru a forma num`rul.

Primirea unui apelAcceptarea unui apel primitApelurile primite pot fi acceptate prin:

• ap`sarea butonului PHONE

• ap`sarea butonului MODE de petelecomand`

• ap`sarea butonului de acceptarea apelurilor.

Respingerea unui apel primitApelurile primite pot fi respinse prin:

• ap`sarea butonului de respingerea apelurilor

• ap`sarea butonului CD

• ap`sarea butonului AM/FM.

Not`: Dac` ave]i o unitate audio cutastatur` de telefon, pute]i respingeun apel numai cu ajutorul butonuluide respingere a apelurilor.

Not`: Nu pute]i respinge un apelprimit utilizånd telecomanda.

Cum proceda]i \n cazulprimirii unui al doilea apelNot`: Trebuie ca pe telefonul dum-neavoastr` s` fie activat` func]iapentru al doilea apel primit.

Dac` se prime[te un apel \n timp ceeste deja unul \n curs, se va auzi un

semnal sonor [i ve]i avea op]iunea s`termina]i apelul activ [i s` accepta]icel`lalt apel.

Acceptarea celuide-al doilea apelAl doilea apel poate fi acceptat prin:

• ap`sarea butonului de acceptarea apelurilor.

• ap`sarea butonului MODE de petelecomand`.

• ap`sarea butonului PHONE.

Not`: Dac` face]i acest lucru se vaanula apelul \n curs.

Respingerea celuide-al doilea apelAl doilea apel poate fi respins prin:

• ap`sarea butonului de respingerea apelurilor

• ap`sarea butonului CD

• ap`sarea butonului AM/FM.

Not`: Dac` ave]i o unitate audio cutastatur` de telefon, pute]i respingeun apel numai cu ajutorul butonuluide respingere a apelurilor.

Schimbarea telefonului activNot`: Înainte de a putea activa untelefon, acesta trebuie s` fie conec-tat la sistem

Utilizarea butonului pentrumemorarea posturilor1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-

tatea audio.

2. Ap`sa]i pe num`rul de presetarecorespunz`tor (utilizånd butoanelede presetare a postului 1 - 6).

Telefonul

Page 251: Ford Mondeo Mk4 Manual

260

Not`: Acest procedeu este valabilnumai pentru unit`]ile audio f`r` tas-tatur` de telefon.

Utilizarea meniului unit`]ii audio1. Ap`sa]i butonul PHONE sau

butonul de acceptare a apelurilor.

2. Ap`sa]i butonul MENU de pe uni-tatea audio.

3. Selecta]i op]iuneaACTIVE PHONE(telefon activ) pe unitatea audio.

4. Parcurge]i prin derulare diferiteletelefoane memorate utilizåndbutoanele de c`utare pentru aafi[a telefoanele conectate.

5. Ap`sa]i butonul MENU pentru aselecta telefonul pe care dori]i s` \lactiva]i.

Not`: Dup` conectarea unui telefonBluetooth la sistem, acesta devinetelefonul activ.

Deconectarea unui telefonUn telefon poate fi [ters din sistemoricånd, atåta timp cåt nu exist` unapel \n curs pe acest telefon;

1. Ap`sa]i butonul PHONE saubutonul de acceptare a apelurilor.

2. Ap`sa]i butonul MENU de pe uni-tatea audio.

3. Selecta]i op]iunea DEBOND(deconectare) pe unitatea audio.

4. Parcurge]i prin derulare diferiteletelefoane utilizånd butoanele dec`utare pentru a afi[a telefonulcare urmeaz` s` fie deconectat.

5. Ap`sa]i butonul MENU pentru aselecta telefonul pe care dori]i s` \ldeconecta]i.

UTILIZAREA TELEFONULUI- SISTEM TRAVEL PILOT EXAcest capitol descrie func]iile de tele-fon ale sistemului de naviga]ie TravelPilot EX.

Not`: Pentru detalii referitoare labutoanele de control, consulta]ighidul sistemului de naviga]ie TravelPilot EX.

Trebuie s` existe un telefon activ.

Chiar dac` este conectat la sistemulde naviga]ie Travel Pilot EX, telefonuldumneavoastr` poate fi utilizat \nmodul obi[nuit.

Efectuarea unui apelFormarea unui num`r -telefon cu suportUtilizarea unui telefon cu suport v`permite accesarea agendei telefonu-lui mobil. Datele introduse \n memorievor ap`rea pe afi[ajul sistemuluiTravelPilot EX.

1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-tatea audio.

2. Utiliza]i op]iunea PHONEBOOK(agend` de telefon) din meniu.

3. Alege]i una dintre litere.

4. Selecta]i num`rul de telefon dorit,rotind butonul rotativ din dreapta.

5. Prin ap`sarea butonului INFO pot fiafi[ate detalii despre respectiveledate din agend`.

6. Ap`sa]i butonul rotativ din dreapta.

Telefonul

Page 252: Ford Mondeo Mk4 Manual

261

Formarea unui num`r -telefon BluetoothUtilizånd un telefon Bluetooth pot fiformate numere de telefon cu ajutorulsistemului de comand` vocal`; con-sulta]i capitolul Comanda vocal`.

Terminarea unui apelApelurile pot fi terminate prin:

• ap`sarea butonului de respingerea apelurilor

• ap`sarea butonului MODE de petelecomand`.

• ap`sarea butonului de \nchiderede pe sistemul de naviga]ie

• ap`sarea butonului rotativ dindreapta.

Reapelarea unui num`r -telefon cu suport1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-

tatea audio.

2. Ap`sa]i butonul MENU.

3. Selecta]i lista CALL OUT (apeluriefectuate), lista CALL IN (apeluriprimite) sau REDIAL (reapelare).

4. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-tatea audio pentru a formanum`rul de telefon dorit.

Reapelarea unui num`r -telefon Bluetooth1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-

tatea audio.

2. Ap`sa]i butonul MENU.

3. Selecta]i op]iunea REDIAL(reapelare).

4. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-tatea audio pentru a forma num`-rul de telefon.

Cum proceda]i \n cazulprimirii unui apelAcceptarea unui apel primitApelurile primite pot fi acceptate prin:

• ap`sarea butonului de acceptarea apelurilor

• ap`sarea butonului MODE de petelecomand`.

• ap`sarea butonului PHONE de peunitatea audio

• utilizarea op]iunii ACCEPT (ac-ceptare) din meniu.

Respingerea unui apel primitApelurile primite pot fi respinse prin:

• ap`sarea butonului de respingerea apelurilor

• ap`sarea unuia dintre urm`toarelebutoane de pe unitatea audio: CD,AM/FM

• utilizarea op]iunii REJECT (respin-gere) din meniu.

Not`: Nu pute]i respinge un apel uti-lizånd butonul MODE de pe teleco-mand`.

Cum proceda]i \n cazulprimirii unui al doilea apelNot`: Trebuie ca pe telefonul dum-neavoastr` s` fie activat` func]iapentru al doilea apel primit.

Dac` se prime[te un apel \n timp ceeste deja unul \n curs, se va auzi unsemnal sonor [i ve]i avea op]iunea s`termina]i apelul activ [i s` accepta]icel`lalt apel.

Telefonul

Page 253: Ford Mondeo Mk4 Manual

262

Acceptarea celui de-al doileaapel primitAl doilea apel poate fi acceptat prin:

• Ap`sarea butonului de acceptarea apelurilor.

• Ap`sarea butonului MODE de petelecomand`.

• Ap`sarea butonului PHONE de peunitatea audio.

• Utilizarea op]iunii ACCEPT (ac-ceptare) din meniu.

Not`: Procedånd astfel se va anulaapelul \n curs.

Respingerea celui de-al doileaapel primitAl doilea apel poate fi respins prin:

• Butonul de respingere a apelurilor

• unul dintre urm`toarele butoanede pe unitatea audio: CD, AM/FM.

Schimbarea telefonului activNot`: Înainte de a putea activa untelefon, acesta trebuie s` fie conec-tat la sistem

1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-tatea audio.

2. Utilizånd op]iunea ACTIVE PHONE(telefon activ) din meniu, selecta]itelefonul activ din list` folosindbutoanele de presetare.

Deconectarea unui telefonUn telefon poate fi [ters din sistemoricånd, atåta timp cåt nu exist` unapel \n curs pe acel telefon.

1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe uni-tatea audio.

2. Selecta]i op]iunea DEBOND(deconectare) in meniu.

3. Selecta]i telefonul din list` folosindbutoanele de presetare.

Not`: Dup` conectarea unui telefonBluetooth la sistem, acesta devinetelefonul activ.

Totu[i, \n unele cazuri telefonul Blue-tooth trebuie activat prin ap`sareabutonului pentru postul corect de peunitatea audio sau de pe cea de na-viga]ie.

Telefonul

Page 254: Ford Mondeo Mk4 Manual

263

PRINCIPIULDE FUNC}IONARERecunoa[terea vocal` permite oper-area sistemului audio f`r` a fi nevoies` v` distrage]i aten]ia de la drumpentru a schimba set`rile sau pentrua primi r`spunsul sistemului.

De cåte ori da]i una dintre comenziledefinite \n timp ce sistemul este activ,sistemul de recunoa[tere a vociiconverte[te comanda dumneavoas-tr` vocal` \ntr-o comand` func]ional`pentru sistemul audio.

Semnalele introduse iau forma unordialoguri sau a unor comenzi. Sunte]ighidat prin aceste dialoguri prinanun]uri sau \ntreb`ri.

V` rug`m s` v` familiariza]i cufunc]iile sistemului audio \nainte de autiliza sistemul de recunoa[terevocal`.

Not`: În cazul \n care sistemul decomand` vocal` [i Bluetooth esteutilizat o perioad` mai lung` \n timpce vehiculul este oprit, porni]imotorul, pentru a evita desc`rcareabateriei.

Comenzi recunoscuteSistemul de comand` vocal` v` per-mite s` controla]i urm`toarele func]iiale vehiculului:

• telefon

• radio

• CD player

• climatizare

• sistem de naviga]ie.

Not`: Sistemul de comand` vocal`este specific limbii. Dac` dori]i ca sis-temul s` func]ioneze \n alt` limb`, v`rug`m s` contacta]i dealerul.

R`spunsul sistemuluiÎn timp ce sunte]i \ntr-o sesiune devoce, sistemul v` va aten]iona cu unsemnal sonor de fiecare dat` cåndeste gata s` treac` mai departe.

Nu \ncerca]i s` da]i comenzi pån`cånd nu auzi]i semnalul sonor.

Sistemul de comand` vocal` varepeta fiecare comand` dup` dum-neavoastr`.

Dac` nu sunte]i sigur cum s` proce-da]i \n continuare, spune]i „HELP"pentru asisten]` sau „CANCEL" dac`nu mai dori]i s` continua]i.

Func]ia „HELP" furnizeaz` numaicåteva dintre comenzile vocaledisponibile. În paginile urm`toarepute]i g`si explica]ii detaliate aletuturor comenzilor vocale posibile.

Comenzile vocaleToate comenzile vocale trebuie datefolosind un ton normal, ca [i cum a]ivorbi cu un pasager sau la telefon.Nivelul vocii dumneavoastr` trebuies` fie \n func]ie de nivelul zgomotuluidin interiorul sau din exteriorulvehiculului, dar nu trebuie s` ]ipa]i.

Eticheta de numeFunc]ia de etichet` de nume poaterecunoa[te telefonul, sistemul audio[i de naviga]ie utilizånd func]ia„STORE NAME" (memorare nume).

Comanda vocal`

Page 255: Ford Mondeo Mk4 Manual

264

• Pute]i introduce \n memorie pån`la 20 de etichete de nume pentrufiecare func]ie.

• Timpul de \nregistrare mediu pen-tru fiecare etichet` de nume estede aproximativ 2-3 secunde.

UTILIZAREACOMENZII VOCALE

Utilizarea sistemuluiOrdinea [i con]inutul comenzilorvocale sunt oferite \n urm`toareleliste. Tabelele arat` secven]a decomenzi vocale [i r`spunsul sistemu-lui pentru fiecare func]ie disponibil`.

<> indic` un num`r sau o etichet` denume memorat` care trebuie intro-dus` de utilizator.

Comenzile rapideSunt disponibile un num`r decomenzi vocale rapide, care v` per-mit s` controla]i unele func]ii alevehiculului f`r` a mai fi nevoit s`urma]i \ntreaga procedur`.

Acestea sunt:

• telefon: "MOBILE NAME" (numetelefon mobil)1, "DIAL NUMBER"(formare num`r), "DIAL NAME"(formare num`r de telefon core-spunz`tor nume) [i "REDIAL"(reapelare)

• CD player: "DISC" [i "TRACK"(pies`)

• climatizare: "TEMPERATURE"(temperatur`) [i "FAN" (ventilator)

• radio: "TUNE NAME" (selectarenume-post)

• naviga]ie: "ZOOM" (m`rire) [i"ROUTE SETTING" (setare rut`).

1) Numai atunci cånd telefonul mobileste prev`zut cu sistem de comand`vocal` [i Bluetooth

Începerea sesiuniide comunicare cu sistemulÎnainte de a \ncepe s` da]i comenzisistemului, trebuie s` ap`sa]i mai \ntåipe butonul VOICE sau MODE pentrufiecare opera]ie [i s` a[tepta]i pån`cånd sistemul v` va r`spunde cu unsemnal sonor.

COMENZILEUNIT~}II AUDIO

CD player/CD changerPute]i alege un disc sau o pies` depe disc direct prin comand` vocal`.

Comanda vocal`

E87665

Page 256: Ford Mondeo Mk4 Manual

265

Prezentare general` Prezentarea general` de mai josarat` comenzile vocale disponibilepentru utilizarea CD playerului.Urm`toarele liste v` vor oferi maimulte informa]ii despre meniul com-plet de comenzi.

Comanda vocal`

"CD"

"HELP" (asisten]`)

"DISC"a

"TRACK"b (pies`)

a) Poate fi utilizat` numai cu un CD changer.

b) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

DisculDac` dispune]i de un CD changer, pute]i alege num`rul discului.

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

PiesaPute]i alege, de asemenea, o pies` direct de pe CD.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "CD" "CD"

2 "DISC"a"DISC NUMBER PLEASE" (v` rug`m,

specifica]i num`rul discului)

3 "a number between 1 and 6"(un num`r \ntre 1 [i 6) "DISC <number>" (num`r)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "CD" "CD"

Page 257: Ford Mondeo Mk4 Manual

266

RadioulComenzile vocale pentru radiorecunosc func]ia radio [i v` permit s`selecta]i posturi de radio prin inter-mediul comenzilor vocale.

Prezentare general`Prezentarea general` de mai jos ara-t` comenzile vocale disponibile pen-tru utilizarea radioului. Urm`toareleliste v` vor oferi mai multe informa]iidespre meniul complet de comenzi.

Selectarea frecven]eiAceast` func]ie v` permiteselectarea posturilor de radio prinintermediul comenzilor vocale.

Comanda vocal`

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

2 "TRACK"a (pies`) "TRACK NUMBER PLEASE"(v` rug`m, specifica]i num`rul piesei)

3 "a number between 1 and 99"(un num`r \ntre 1 [i 99)

"TRACK <number>"(PIES~ <num`r>)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

"RADIO"

"HELP" (asisten]`)

"AM"

"FM"

"TUNE NAME"a (selectare nume)

"DELETE NAME" ([tergere nume)

"DELETE DIRECTORY" ([tergere director)

"PLAY DIRECTORY" (redare director)

"STORE NAME" (memorare nume)

Page 258: Ford Mondeo Mk4 Manual

267

Memorarea numeluiDac` a]i selectat un post de radio, \lpute]i memora introducånd \n direc-tor un nume pentru acesta.

Selectarea numeluiAceast` func]ie v` permite s` acce-sa]i un post de radio memorat.

Comanda vocal`

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "RADIO" "RADIO"

2

"AM" "FREQUENCY PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i frecven]a)

"FM" "FREQUENCY PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i frecven]a)

3 "frequency" (frecven]`) "TUNE frequency"(SELECTARE frecven]`)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "RADIO" "RADIO"

2 "STORE NAME" (memorare nume)"STORE NAME" (memorare nume)

"NAME PLEASE" (v` rug`ms` specifica]i numele)

3 "name" (nume) "REPEAT NAME PLEASE"(v` rug`m s` repeta]i numele)

4 "name" (nume) "STORING NAME" (memorare nume)"name STORED" (nume memorat)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "RADIO" "RADIO"

2 "TUNE NAME"a (selectare nume) "NAME PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i numele)

3 "name" (nume) "TUNE name" (selectare nume)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

Page 259: Ford Mondeo Mk4 Manual

268

{tergerea numelui Aceast` func]ie v` permite s`[terge]i un post de radio memorat.

Redarea directorului Aceast` func]ie v` permite s` l`sa]isistemul s` v` spun` toate posturilede radio memorate.

{tergerea unui director Aceast` func]ie v` permite s` [ter-ge]i deodat` toate posturile de radiomemorate.

Comanda vocal`

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "RADIO" "RADIO"

2 "DELETE NAME" ([tergere nume) "NAME PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i numele)

3 "name" (nume)"DELETE name" ([tergere nume)

"CONFIRM YES OR NO"(confirma]i da sau nu)

4

"YES" (da) "DELETED" (nume [ters)

"NO" (nu) "COMMAND CANCELLED"(comand` anulat`)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "RADIO" "RADIO"

2 "DELETE DIRECTORY"([tergere director)

"DELETE DIRECTORY"([tergere director)

"CONFIRM YES OR NO"(confirma]i da sau nu)

3

"YES" (da) "RADIO DIRECTORY DELETED"(director radio [ters)

"NO" (nu) "COMMAND CANCELLED"(comand` anulat`)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "RADIO" "RADIO"

2 "PLAY DIRECTORY" (redare director) "PLAY DIRECTORY" (redare director)

Page 260: Ford Mondeo Mk4 Manual

269

COMENZILE TELEFONULUI

TelefonulSistemul telefonului v` permite s`crea]i o agend` telefonic` suplimen-tar`. Numele/numerele memoratepot fi apelate prin intermediul comen-zii vocale. Numerele de telefon mem-orate cu ajutorul comenzii vocalesunt memorate \n sistemul vehiculului[i nu \n telefonul dumneavoastr`.

Prezentare general`Prezentarea general` de mai josarat` comenzile vocale disponibilepentru utilizarea telefonului.Urm`toarele liste v` vor oferi maimulte informa]ii despre meniul com-plet de comenzi.

Comanda vocal`

"PHONE" (telefon)

"HELP" (asisten]`)

"MOBILE NAME"a, b (nume telefon mobil)

"DIAL NUMBER"a (formare num`r)

"DIAL NAME"a (formare nume)

"DELETE NAME" ([tergere nume)

"DELETE DIRECTORY" ([tergere director)

"PLAY DIRECTORY" (redare director)

"STORE NAME" (memorare nume)

"REDIAL"a (reapelare)

"ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri)

"REJECT CALLS" (respingere apeluri)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

b) Este posibil numai la telefoanele mobile care sunt conectate prin Bluetooth[i sunt prev`zute cu sistem de comand` vocal` [i etichete pentru numelememorate.

Page 261: Ford Mondeo Mk4 Manual

270

Crearea uneiagende telefoniceMemorarea numelui

Datele noi pot fi memorate cu aju-torul comenzii „STORE NAME"(memorare nume). Aceast` func]iepoate fi utilizat` pentru a forma unnum`r prin apelarea numelui [i nu a\ntregului num`r de telefon.

{tergerea numelui Numele memorate pot fi [terse, deasemenea, din director.

Comanda vocal`

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "STORE NAME" (memorare nume)"STORE NAME" (memorare nume)

"NAME PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i numele)

3 "name" (nume) "REPEAT NAME PLEASE"(v` rug`m s` repeta]i numele)

4 "name" (nume)

"STORING NAME" (memorare nume)"name STORED" (nume memorat)"NUMBER PLEASE" (v` rug`m s`specifica]i num`rul de telefon)

5 "<phone number>" (num`r de telefon) "phone number" (num`r de telefon)

6 "STORE" (memorare)

"STORINGNUMBER" (memorare num`r)"phone number" (num`r de telefon)

"NUMBER STORED"(num`r de telefon memorat)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "DELETE NAME" ([tergere nume)"NAME PLEASE"

(v` rug`m s` specifica]i numele)

3 "name" (nume)"DELETE name" ([tergere nume)

"CONFIRM YES OR NO"(confirma]i da sau nu)

4

"YES" (da) "DELETED" (nume [ters)

"NO" (nu) "COMMAND CANCELLED"(comand` anulat`)

Page 262: Ford Mondeo Mk4 Manual

271

Comanda vocal`

Redarea directorului Utiliza]i aceast` func]ie pentru a per-mite sistemului s` v` comunice toatedatele introduse \n memorie.

{tergerea unui director Aceast` func]ie v` permite s` [ter-ge]i toate datele memorate deodat`.

Func]iile telefonuluiNumele telefonului mobil

Aceast` func]ie v` permite s` acce-sa]i numerele de telefon cu etichet`de nume memorate \n agenda tele-fonului mobil.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "PLAY DIRECTORY" (redare director) "PLAY DIRECTORY" (redare director)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "MOBILE NAME"a. b

(nume telefon mobil)

"MOBILE NAME phone dependentdialogue" (dialog care depinde de

numele telefonului mobil)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "DELETE DIRECTORY"([tergere director)

"DELETE DIRECTORY"([tergere director)

"CONFIRM YES OR NO"(confirma]i da sau nu)

3

"YES" (da) "PHONE DIRECTORY DELETED"(director radio [ters)

"NO" (nu) "COMMAND CANCELLED"(comand` anulat`)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

b) Numai atunci cånd telefonul este prev`zut cu Bluetooth [i sistem decomand` vocal` (depinde de tipul de telefon mobil).

Page 263: Ford Mondeo Mk4 Manual

272

Comanda vocal`

Formarea num`rului Numerele de telefon pot fi formatedup` ce a]i dat comanda pentrueticheta de nume.

Formarea numelui Numerele de telefon pot fi formatedup` ce a]i dat comanda pentrueticheta de nume.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "DIAL NUMBER"a (formare num`r) "NUMBER PLEASE" (v` rug`ms` specifica]i num`rul de telefon)

3 "phone number" (num`r de telefon) "phone number" (num`r de telefon)"CONTINUE" (continua]i)

4

"DIAL" (formare) "DIALLING" (formare num`r)

"CORRECTION" (corectare)"repeat last part of number

CONTINUE" (repeta]i ultima partea num`rului; continua]i)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "DIAL NAME"a (formare nume) "NAME PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i numele)

3 "name" (nume)"DIAL name" (introduce]i numele)

"CONFIRM YES OR NO"(confirma]i da sau nu)

4

"YES" (da) "DIALLING" (formare num`r)

"NO" (nu) "COMMAND CANCELLED"(comand` anulat`)

Page 264: Ford Mondeo Mk4 Manual

273

Comanda vocal`

Reapelarea Aceast` func]ie v` permite s`reapela]i ultimul num`r format.

DTMF (formarea \n ton)Aceast` func]ie transform` numerelevorbite \n tonuri DMTF, respectivpentru a interoga de la distan]`robotul telefonic de acas`.

Not`: Func]ia DTMF poate fi utilizat`numai \n timpul unui apel \n curs.Ap`sa]i butonul VOICE sau butonulMODE [i a[tepta]i mesajul de ghidareal sistemului.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "REDIAL"a (reapelare)"REDIAL" (reapelare)

"CONFIRM YES OR NO"(confirma]i da sau nu)

3

"YES" (da) "DIALLING" (formare num`r)

"NO" (nu) "COMMAND CANCELLED"(comand` anulat`)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "NUMBER PLEASE" (v` rug`m s`specifica]i num`rul de telefon)

2 "<numbers 1 to 9, zero, hash, star>"(numere de la 1 la 9, zero, diez, stelu]`)

Set`rile principaleAcceptarea [i respingereaapelurilorApelurile pot fi acceptate sau respinseutilizånd sistemul de comand` vocal`.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri) "ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri)

3 "REJECT CALLS" (respingere apeluri) "REJECT CALLS" (respingere apeluri)

Page 265: Ford Mondeo Mk4 Manual

274

COMENZILE SISTEMULUIDE NAVIGA}IEPentru detalii referitoare la meniurilede comand`, v` rugam consulta]ighidul separat de naviga]ie.

COMENZILE CLIMATIZ~RII

ClimatizareaComenzile vocale pentru climatizarerecunosc func]ia de vitez` a ventila-torului [i set`rilor pentru temperatur`.Nu toate func]iile sunt disponibile latoate vehiculele.

Prezentare general`Prezentarea general` de mai josarat` comenzile vocale disponibilepentru utilizarea sistemului de climati-zare. Urm`toarele liste v` vor oferimai multe informa]ii despre meniulcomplet de comenzi.

Comanda vocal`

"CLIMATE" (climatizare)

"HELP" (asisten]`)

"FAN"a (ventilator)

"TEMPERATURE"a (temperatur`)

"AUTO MODE"a (mod automat)

a) Poate fi utilizat ca [i comand` rapid`. Pentru vehiculele echipate cu un mo-dul de limb` englez`, comanda rapid`, „FAN" (ventilator) nu este disponibil`.

Page 266: Ford Mondeo Mk4 Manual

275

Comanda vocal`

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2

"DEFROSTING/DEMISTING ON"a

(activare dezghe]are/dezaburire)"DEFROSTING/DEMISTING ON"(activare dezghe]are/dezaburire)

"DEFROSTING/DEMISTING OFF"a

(dezactivare dezghe]are/dezaburire)"DEFROSTING/DEMISTING OFF"

(dezactivare dezghe]are/dezaburire)

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2 "FAN"a (ventilator)"FAN SPEED PLEASE" (v` rug`ms` specifica]i viteza ventilatorului)

3

"MINIMUM" "FAN MINIMUM"(ventilator la viteza minim`)

"<a number between 1 and 7>"(un num`r \ntre 1 [i 7)

"FAN <number>"(ventilator la viteza cu num`rul:)

"MAXIMUM" "FAN MAXIMUM"(ventilator la viteza maxim`)

VentilatorulAceast` func]ie v` permite s` regla]i viteza ventilatorului.

Dezghe]area/Dezaburirea

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Pentru vehiculele echipate cu un mo-dul de limb` englez`, comanda rapid` „FAN" (ventilator) nu este disponibil`.

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Pentru vehiculele echipate cu un mo-dul de limb` englez`, comanda rapid` „FAN" (ventilator) nu este disponibil`.

Page 267: Ford Mondeo Mk4 Manual

276

Comanda vocal`

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2 "TEMPERATURE"a (temperatur`) "TEMPERATURE PLEASE"(v` rug`m s` specifica]i temperatura)

3 "MINIMUM" "TEMPERATURE MINIMUM"(temperatura la nivelul minim)

4

"<a number between 15 and 29 °Cwith 0.5 increments>" (un num`r \ntre15 [i 29 °C cu cre[tere \n pas de 0,5)sau "<a number between 59 and

84 °F>" (un num`r \ntre 59 [i 84 °F)

"TEMPERATURE <number>"(temperatura la nivelul cu num`rul:)

"MAXIMUM" "TEMPERATURE MAXIMUM"(temperatura la nivelul maxim)

TemperaturaAceast` func]ie v` permite s` regla]i temperatura.

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.

Modul automat

a) Modul automat poate fi dezactivat prin selectarea unei alte temperaturi saua unei alte viteze a ventilatorului.

Pa[i Comanda utilizatorului R`spunsul sistemului

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2 "AUTO MODE"a (mod automat) "AUTO MODE" (mod automat)

Page 268: Ford Mondeo Mk4 Manual

277

COMPATIBILITATEAELECTROMAGNETIC~

AVERTISMENTE

Vehiculul dumneavoastr` a fosttestat [i certificat conform

legisla]iei europene privindstandardele de compatibilitateelectromagnetic` (2004/104/CE).Este responsabilitateadumneavoastr` s` v` asigura]i c`orice echipament montat este \nconformitate cu legisla]ia local`aplicabil`. Orice echipamente trebuiemontate de tehnicieni cu o calificarecorespunz`toare.

AVERTISMENTE

Echipamentele cu transmisie \nradiofrecven]` (RF) (de ex.

telefoane mobile, emi]`toare pentruradio amatori etc.) pot fi montate pevehicul numai dac` sunt \nconformitate cu parametrii din tabelulde mai jos. Nu exist` prevederi saucondi]ii speciale privind instalarea sauutilizarea.

Nu monta]i emi]`toare,microfoane, difuzoare sau orice

alt element \n zonele unde ar puteas` \mpiedice declan[area airbagurilor.

Nu lega]i antena de cablajuloriginal al vehiculului, de

conductele de combustibil sau deconductele din sistemul de frånare.

Men]ine]i antena [i cablurile dealimentare la o distan]` de cel

pu]in 100 mm fa]` de orice moduleelectronice [i orice airbaguri.

Anexe

E85998

6

7

1 2 3 8

4

5

Page 269: Ford Mondeo Mk4 Manual

278

Not`: Dup` instalarea emi]`toarelorRF, verifica]i interferen]ele de la [ic`tre toate echipamentele electricedin vehicul, atåt \n modul standby cåt[i \n modul de transmitere.

Verifica]i toate echipamentele elec-trice:

• cu contactul pus (\n pozi]ia ON)

• cu motorul pornit

• \n timpul unei test`ri \n condi]ii detrafic, la diferite viteze.

Verifica]i cåmpurile electromagneticegenerate \n interiorul cabinei vehicul-ului de c`tre emi]`torul montat, pen-tru a v` asigura c` acestea nudep`[esc valorile limit` de expunerea oamenilor specificate \n Directiva2004/40/CE.

CERTIFICATEDE OMOLOGARE DE TIP

Sistem Bluetooth/recu-noa[tere voce - declara]iede conformitateNoi, partea responsabil` de confor-mitate, declar`m pe propria noastr`r`spundere c` produsul HandsetIntegration (sistem de integrare atelefonului) RX-1C este \n conformi-tate cu prevederile urm`toareiDirective a Consiliului: 1999/5/CE. Ocopie a declara]iei de conformitatepoate fi g`sit` la adresa:

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Anexe

Band` de frecven]`(MHz)

Putere maxim` de ie[ireWa]i (Vårf RMS)

Pozi]ii anten`

1 - 30 50 W 3, 8

30 - 54 50 W 2, 3

68 - 87.5 50 W 1, 2, 3, 4, 5

142 - 176 50 W 1, 2, 3, 4, 5

380 - 512 50 W 1, 2, 3, 4, 5

806 - 940 10 W (2 W1) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71)

1200 - 1400 10 W 2

1710 - 1885 10 W (1 W1) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71)

1885 - 2025 10 W (1 W1) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71)

2400 - 2500 0.1 W Toate pozi]iile

1 Numai pentru telefoane mobile GSM/3G, cu anten` de conectare instalat`pe partea interioar` a parbrizului.

Page 270: Ford Mondeo Mk4 Manual

279

Logo-urile [i marca verbal` Bluetoothsunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.[i orice utilizare a acestora de c`treFord Motor Company se face sublicen]`. Alte m`rci comerciale [i de-numiri comerciale apar]in proprieta-rilor acestora.Nokia Corporation Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finlanda

Anexe

Page 271: Ford Mondeo Mk4 Manual

280

Page 272: Ford Mondeo Mk4 Manual

281

AA/C

A se vedea: Climatizarea ....................... 110ABS

A se vedea: Frånele ............................... 154ACC

A se vedea: Regulatorul de vitez`adaptabil (ACC)....................................... 167

AccesoriiA se vedea: Piese [i accesorii .................. 7A se vedea: Utilizarea regulatoruluide vitez` adaptabil ................................. 169

Accesorii pentru confortuldumneavoastr`............................ 132

Accesul f`r` cheie ............................ 40Blocarea [i deblocarea u[ilorcu ajutorul cheii......................................... 43Cheia pasiv` .............................................. 41Cheile dezactivate ................................... 42Deschiderea vehiculului .......................... 42Informa]ii generale ................................... 40Închiderea vehiculului ............................... 41

Acoperitoarea portbagajului .......... 178Afi[ajele pentru informa]ii ............... 85

Informa]ii generale ................................... 85AFS

A se vedea: Sistemul de faruriautoadaptive (AFS) .................................. 59

Alarma................................................. 45Principiul de func]ionare.......................... 45

Alimentarea cu combustibil ........... 147Amplasarea cutiilor de siguran]e... 190

Cutia central` de siguran]e .................. 190Cutia de siguran]e dincompartimentul motorului .................... 190Cutia de siguran]e din spate -Varianta cu 4 u[i [i cu 5 u[i ................... 191Cutia de siguran]e din spate - Break ... 191

Anexe................................................ 277Anvelopele

A se vedea: Ro]i [i anvelope ............... 225

Anvelopele de iarn`A se vedea: Utilizarea anvelopelorde iarn`.................................................... 236

Anvelopele runflat........................... 234Înlocuirea anvelopelor runflat............... 235Modul de tratare a unei penela anvelopele runflat .............................. 235Principiul de func]ionare ....................... 234

Aprinderea [i stingerea automat`a farurilor ......................................... 57

Armarea alarmei ................................ 47Armarea imobilizatorului motorului. 44Asisten]a la parcare

A se vedea: Utilizarea sistemuluide asisten]` la parcare.......................... 163

Asisten]a la parcare ........................ 163Principiul de func]ionare........................ 163

Asisten]a la pornirea în ramp`A se vedea: Utilizarea sistemuluide asisten]` la pornirea în ramp`........ 158

Asisten]a la pornireaîn ramp` (HLA) ............................. 158Principiul de func]ionare........................ 158

Avertizoare [i indicatoare acustice ... 84Activarea [i dezactivareaavertiz`rilor sonore ...................................84

BBateria telecomenzii

A se vedea: Înlocuireabateriei telecomenzii .............................. 34

Bateria vehiculului ........................... 223Blocajele pentru siguran]a copiilor ... 26Blocarea [i deblocarea .................... 36

Blocarea [i deblocarea u[ilorcu ajutorul cheii ......................................... 37Blocarea [i deblocarea u[ilorcu ajutorul telecomenzii .......................... 37Blocarea [i deblocarea u[ilordin interior.................................................. 38Capacul portbagajului ............................. 38Confirmarea bloc`rii [i debloc`rii .......... 36

Index

Page 273: Ford Mondeo Mk4 Manual

282

Închiderea centralizat` dubl`................. 36Închiderea centralizat` ............................ 36Reblocarea automat` ............................. 39Reprogramarea func]iei de deblocare ... 39

Blocarea volanului ............................ 141Vehicule cu sistem de pornirea motorului f`r` cheie............................ 142Vehicule f`r` sistem de pornirea motorului f`r` cheie............................. 141

Bricheta............................................. 133Butoanele telefonului ..................... 256

Telecomanda ......................................... 256Terminarea sau respingereaapelurilor.................................................. 256

Butonul pentru demarorA se vedea: Contactul ........................... 139

Buzunarele posterioare.................. 136

CCablurile de înc`rcare

A se vedea: Utilizarea cablurilorde înc`rcare ........................................... 223

Calitatea combustibilului................. 145Cårligul de tractare deta[abil ......... 181

Deblocarea mecanismuluicårligului de tractare .............................. 182Demontarea cårligului de tractare........183Deplasarea cu vehicul cu remorc` ..... 183Deplasarea cu vehicul f`r` remorc`... 184Introducerea cårligului de tractare ...... 182Între]inerea .............................................. 184

Ceasul ............................................... 132Modificarea datei [i orei ........................ 133Modul 12 sau 24 ore.............................. 132

Centrul informativA se vedea: Afi[aje pentru informa]ii .... 85

Certificate de omologare de tip ... 278Sistem Bluetooth/recunoa[tere voce -declara]ie de conformitate................... 278

Chei [i telecomenzi .......................... 34Cheile

A se vedea: Utilizarea cheii..................... 34Cheile codificate................................ 44

Clapeta rezervorului........................ 146Vehiculele cu motor diesel ................... 146

Climatizarea....................................... 110Principiul de func]ionare......................... 110

Comanda vocal` ............................ 263Principiul de func]ionare ....................... 263

Combustibilul [i alimentarea.......... 145Specifica]ii tehnice.................................. 147

Comenzile climatiz`rii ..................... 274Climatizarea ............................................ 274

Comenzile sistemului audio ............ 49C`utare...................................................... 50Mod ............................................................ 49

Comenzile sistemului de lumini ..... 56Faza lung` [i faza scurt` ........................ 56Iluminarea la garare.................................. 57L`mpile de sta]ionare.............................. 56Pozi]iile butonului pentru lumini ............. 56Semnalizarea cu farurile.......................... 56

Comenzile sistemului de naviga]ie... 274Comenzile telefonului .................... 269

Crearea unei agende telefonice ......... 270Func]iile telefonului ................................. 271Set`rile principale................................... 273Telefonul.................................................. 269

Comenzile unit`]ii audio ................ 264CD player / CD changer....................... 264Radio........................................................ 266

Compartimente de depozitare..... 135Compartimentul de depozitare

sub podea, în partea din spatea portbagajului ............................. 176Vehicule cu podea glisant` pentruspa]iul de înc`rcare ................................ 176Vehicule f`r` podea glisant` pentruspa]iul de înc`rcare ................................ 176

Compatibilitateaelectromagnetic` ........................ 277

Computerul de bord ........................ 94Consumul mediu de combustibil .......... 94Contorul de parcurs ................................ 94Distan]a pån` la golirea rezervorului..... 94Kilometrajul................................................ 94Temperatura aerului din exterior........... 95

Index

Page 274: Ford Mondeo Mk4 Manual

283

Tipul 1 [i 2 .................................................. 95Tipul 3 ........................................................ 96Viteza medie ............................................. 95

Consola central` ............................. 135Consumul de combustibil

A se vedea: ............................................. 147Consumul de combustibil .............. 147Contactul .......................................... 139Controlul automat al climatiz`rii ..... 114

Aerul recirculat......................................... 116Controlul automat al climatiz`rii ............ 114Cuplarea [i decuplarea instala]ieide aer condi]ionat................................... 116Dezactivarea controlului automatal climatiz`rii .............................................. 117Dezghe]area [i dezaburireaparbrizului ................................................. 116Distribu]ia aerului ..................................... 115Modul mono............................................. 115Reglarea temperaturii............................. 115Ventilatorul................................................ 115

Controlul manual al climatiz`rii........ 111Aerul recirculat......................................... 112Butonul pentru controlul temperaturii ... 111Butonul pentru dirijarea aerului .............. 111Înc`lzirea rapid` a habitaclului............... 112Instala]ia de aer condi]ionat .................. 112Ventila]ia.................................................... 112Ventilatorul................................................. 111

Controlul stabilit`]iiA se vedea: Utilizarea sistemuluide control al stabilit`]ii............................ 157

Controlul stabilit`]ii........................... 156Principiul de func]ionare........................ 156

Controlul vitezeiA se vedea: Pilotul automat.................. 165

Convertorul catalitic ........................ 145Parcarea .................................................. 146Utilizarea unui convertor catalitic ......... 145

Cur`]area exteriorului vehiculului...221Cur`]area farurilor .................................. 221Cur`]area lunetei .................................... 221Cur`]area ornamentului cromat .......... 221Între]inerea vopselei caroseriei ............ 221

Cur`]area interiorului vehiculului .. 222Centurile de siguran]` .......................... 222

Cutia de vitezeA se vedea: Transmisia ......................... 150

DDemontarea unui far ........................ 62Deschiderea global`

[i închiderea global` ..................... 39Deschiderea global`................................ 39Închiderea global`.................................... 39

Deschiderea [i închidereacapotei .......................................... 206Deschiderea capotei............................. 206Închiderea capotei................................. 206

Despre acest manual ......................... 7Dezactivarea airbagului

pentru pasager.............................. 32Activarea airbagului pentru pasager..... 33Dezactivarea airbaguluipentru pasager......................................... 32Montarea întrerup`torului pentrudezactivare airbag pasager ................... 32

Dezarmarea alarmei ......................... 47Vehicule cu sistem de accesf`r` cheie................................................... 47Vehicule f`r` sistem de accesf`r` cheie................................................... 47

Dezarmarea imobilizatoruluimotorului ......................................... 44

Dispozitive de închidere................... 36Dispozitivul de închidere a capotei

A se vedea: Deschiderea[i închiderea capotei ............................. 206

DPFA se vedea: Filtrul de particulediesel (DPF) ............................................. 143

EEchipamente pentru situa]ii

de urgen]` .................................... 186

Index

Page 275: Ford Mondeo Mk4 Manual

284

FFarurile de cea]`................................ 57Filtrul de particule diesel (DPF)...... 143

Regenerarea ........................................... 144Fixarea centurilor de siguran]` ....... 30Fråna de mån`

A se vedea: Fråna de mån`................. 155Fråna de mån` ................................ 155

Ac]ionarea frånei de mån` ................... 155Deblocarea frånei de mån`.................. 155Parcarea pe o pant`.............................. 155

Frånele .............................................. 154Principiul de func]ionare........................ 154

Func]ia de memorare..................... 136Accesarea unei pozi]iia scaunului memorate........................... 137Func]ia „Easy entry easy exit“(intrare u[oar` ie[ire u[oar`)................ 137Setarea unui dispozitiv presetatîn memorie............................................... 136

Func]ia de radar anticoliziune ........ 171Activarea / dezactivarearadarului anticoliziune............................. 173Reglarea sensibilit`]ii de avertizare...... 173

GGeamurile ac]ionate electric ........... 73

Butoanele de la u[a [oferului................. 73Butoanele de la u[ile pasagerilordin fa]` [i din spate .................................. 74Deschiderea global` [i închidereaglobal`........................................................ 73Deschiderea [i închidereaautomat` a geamurilor............................ 74Func]ia anti-prindere ............................... 74Întrerup`torul de siguran]`pentru geamurile din spate .................... 74Modul de siguran]`.................................. 75Resetarea memorieigeamurilor electrice ................................. 75

Geamurile [i oglinzile ........................ 73Glosar de simboluri ............................. 7

Simboluri din acest manual ....................... 7Simboluri prezente pe vehicul .................. 7

GrileleA se vedea: Grilele de ie[ire a aerului... 110

Grilele de ie[ire a aerului ................. 110Grilele de ie[ire a aerului - fa]`.............. 110Grilele de ie[ire a aerului - spate ........... 111

HHLA

A se vedea: Asisten]a la pornireaîn ramp` (HLA)........................................ 158A se vedea: Utilizarea sistemuluide asisten]` la pornirea în ramp`........ 158

IIdentificarea vehiculului ................. 242Imobilizatorul

A se vedea: Imobilizatorul motorului .... 44Imobilizatorul motorului ................... 44

Principiul de func]ionare.......................... 44Indicatoare [i instrumente

de bord ........................................... 79Indicatorul pentru nivelulcombustibilului ........................................... 81Indicatorul pentru temperaturalichidului de r`cire a motorului ............... 80

Indicatoare [i l`mpi de avertizare ... 81Indicatorul pentru bujiileincandescente.......................................... 82Indicatorul pentru faruri ........................... 82Indicatorul pentru farurile de cea]` .......... 82Indicatorul pentru faza lung` ................. 83Indicatorul pentru l`mpilede cea]` .................................................... 83Indicatorul pentru mesaje....................... 83Indicatorul pentru pilotul automat .......... 82Indicatorul pentru radarulanticoliziune............................................... 82Indicatorul pentru tura]iamaxim` a motorului................................. 83Lampa de avertizare pentru ABS .......... 81

Index

Page 276: Ford Mondeo Mk4 Manual

285

Lampa de avertizare pentru airbaguri... 81Lampa de avertizare pentru baterie..... 83Lampa de avertizare pentru controlulstabilit`]ii (ESP) ......................................... 83Lampa de avertizare pentru motor ...... 82Lampa de avertizare pentru nivelulsc`zut al combustibilului ..........................83Lampa de avertizare pentrupresiunea uleiului...................................... 83Lampa de avertizare pentru sistemulde frånare................................................... 81Lampa de avertizare pentrutemperaturi sc`zute ................................ 82Semnalizatoarele de direc]ie ................. 82Sistemul de avertizare pentru centurilede siguran]` .............................................. 83

Informa]ii generale privindfrecven]ele radio ........................... 34

Instalarea telefonului ...................... 253Agenda telefonic` ................................. 254A[ezarea telefonului în suport............. 253Categoriile de date introduseîn agenda telefonic`.............................. 254Condi]ii pentru conexiune prin suport... 253Conectarea unui alt telefon Bluetooth... 255Transformarea unui telefonîntr-un telefon activ.................................254

Instala]ia de aer condi]ionatA se vedea: Climatizarea ....................... 110

Instruc]iuni sumarede dare în exploatare .....................10

Instrumentele..................................... 79Introducere ........................................... 7

ÎÎnc`lzirea

A se vedea: Climatizarea ....................... 110Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor.... 117

Înc`lzirea geamurilor ............................... 117Înc`lzirea oglinzilor exteriore.................. 117

Înc`lzirea scaunelor ........................ 129

Înlocuirea bateriei telecomenzii ...... 34Telecomanda cu cheie pliabil` .............. 34Telecomanda f`r` cheie pliabil`............ 35

Înlocuirea unei siguran]e ................ 192Înlocuirea unui bec

A se vedea: Înlocuirea unui bec ............ 63Înlocuirea unui bec................................... 63Farul............................................................ 64Farurile de cea]` ...................................... 66Lampa central` de från` ........................ 68Lampa de acces ...................................... 65Lampa pentru oglinda de la parasolar ... 71Lampa pentru pl`cu]ade înmatriculare........................................ 69Lampa pentru portbagaj.......................... 71L`mpile de lectur`.................................... 70L`mpile spate ........................................... 66Lumina interioar`...................................... 69Semnaliz`rile laterale ............................... 65

Între]inerea....................................... 205Informa]ii generale................................. 205Specifica]ii tehnice.................................. 218

Între]inerea anvelopelor ................ 236Între]inerea bateriei ........................ 223Între]inerea vehiculului .................... 221

JJaluzele ............................................. 132

LLan]urile antiderapante

A se vedea: Utilizarea lan]urilorantiderapante......................................... 236

L`mpile de cea]`............................... 57Luminile de avarie ............................. 59Luminile interioare.............................. 61

L`mpile de lectur` .................................... 61L`mpile pentru oglindade la parasolar .......................................... 62Lumina de ghidare.................................... 61

Index

Page 277: Ford Mondeo Mk4 Manual

286

MM`suri de siguran]` ........................ 145M`suri necesare dup`

o coliziune ..................................... 188Mesajele informative ....................... 99

Alarma ...................................................... 100Asisten]a la pornirea în ramp` (HLA) ... 103Bateria [i sistemul de înc`rcare............ 101Climatizarea.............................................. 101Comanda vocal` .................................... 109Controlul stabilit`]ii (ESP)....................... 107Fråna de mån` ....................................... 106Imobilizatorul motorului ........................ 103Indicatorul pentru mesaje....................... 99Între]inerea .............................................. 105Pilotul automat / Regulatorulde vitez` adaptabil (ACC)...................... 101Protec]ia ocupan]ilor ............................. 105Servodirec]ia ........................................... 106Simbolurile din mesaje ............................ 99Sistemul de lumini................................... 104Sistemul de monitorizarea presiunii în pneuri ..................................107Sistemul f`r` cheie................................. 103Suspensia activ`..................................... 100Transmisia................................................ 107U[ile deschise ......................................... 102Vizualizarea mesajelor curente.............. 99

Muf` pentru intrare auxiliar`(AUX IN) ........................................ 138

NNum`rul de identificare al vehiculului

(VIN) / Seria de [asiu .................. 242

OOglinda heliomat` ............................. 78Oglinda interioar` .............................. 78Oglinzile

A se vedea: Înc`lzirea geamurilor[i oglinzilor................................................. 117A se vedea: Geamuri [i oglinzi............... 73

Oglinzile exterioareac]ionate electric ............................76Înclinarea oglinzii la mar[arier ................. 77Oglinzile exterioare convexe.................. 76Plierea electric` a oglinzilor..................... 77Pozi]iile de înclinare a oglinzilor .............. 77Plierea oglinzilor exterioare..................... 76

Oprirea motorului ............................ 144Vehicule cu turbocompresor ............... 144

PParasolare......................................... 132Pernele de în`l]are............................. 21

Perna de în`l]are...................................... 22Scaunul de siguran]` ............................... 21

Piese [i accesorii ................................. 7Acum pute]i avea certitudineac` toate piesele dumneavoastr`Ford sunt piese Ford originale ................ 7C`uta]i sigla Ford pe urm`toarele piese... 8

Pilotul automatA se vedea: Utilizareapilotului automat ..................................... 165

Pilotul automat ................................. 165Principiul de func]ionare........................ 165

Plasele pentru înc`rc`tur` ............. 177Plas` pentru fixarea bagajelor .............. 177

Pl`cu]a de identificare ................... 242Podeaua glisant` pentru

spa]iul de înc`rcare ..................... 174Compartimentul de depozitare............ 175

Pornirea cu o baterie auxiliar`A se vedea: Utilizarea cablurilorde înc`rcare ........................................... 223

Pornirea motorului........................... 139Informa]ii generale.................................. 139

Pornirea motorului f`r` cheie........ 139În cazul în care motorul nu porne[te... 140Oprirea motorului .................................... 141Pornirea motorului cu ajutorultransmisiei automate ............................. 140Pornirea motorului cu ajutorultransmisiei manuale ............................... 140

Index

Page 278: Ford Mondeo Mk4 Manual

287

Pornirea unui motor diesel.................... 140Punerea contactului............................... 140

Pornirea unui motor cu benzin` ... 142Motorul înecat ......................................... 142Motorul rece sau cald............................ 142Tura]ia de ralanti dup` pornire............. 143

Pornirea unui motor diesel............. 143Motorul rece sau cald............................ 143

Poten]iometrul de reglajiluminare bord............................... 132

Pozi]ionarea corect` ...................... 125Pozi]ionarea scaunului pentru copii... 22Prezentarea compartimentului

motorului .............................. 207-213Prize electrice auxiliare ................... 134Programarea telecomenzii............. 34

A se vedea: Programareatelecomenzii.............................................. 34

Protec]ia ocupan]ilor ........................ 27Principiul de func]ionare.......................... 27

Punctele de ancorare a bagajelor ...174Break ........................................................ 174Varianta cu 4 u[i sau cu 5 u[i............... 174

Punctele de ancoraresistem ISOFIX ..................................24Montarea unui scaun special pentrucopii prev`zut cu curele de fixareîn partea superioar` ................................ 24

Punctele de tractare ...................... 203

RRecuperarea vehiculului ................ 203Reglarea în`l]imii centurilor

de siguran]` .................................... 31Reglarea pe în`l]ime a farurilor ....... 58

Pozi]ii recomandate pentru butonulpentru reglarea pe în`l]ime a farurilor ... 58

Reglarea volanului............................. 49Regulatorul de vitez` adaptabil

A se vedea: Utilizarea regulatoruluide vitez` adaptabil ................................. 169

Regulatorul de vitez`adaptabil (ACC)............................ 167Principiul de func]ionare ........................ 167

Remedierea urmelorsuperficiale de deteriorareale stratului de vopsea................222

Rodajul............................................... 185Anvelopele............................................... 185Frånele [i ambreiajul .............................. 185Motorul ..................................................... 185

Ro]ile [i anvelopele......................... 225Informa]ii generale................................. 225Specifica]ii tehnice................................. 238

SScaunele ........................................... 125Scaunele cu reglare electric`........ 126

Scaun reglabil în 2 moduri .................... 126Scaun reglabil în 8 moduri..................... 127

Scaunele cu reglare manual` ....... 125Reglarea în`l]imii scaunului [oferului ... 126Reglarea pozi]iei scaunului ................... 125Reglarea suportului lombar .................. 126Reglarea unghiului sp`tarului................ 126

Scaunele pentru copii ...................... 20Scaune speciale pentru copiipentru diverse grupe de greutate ........ 20

Scaunele spate................................ 128Amenajarea unei podele nivelate,cu spa]iu de înc`rcare............................129Rabatarea sp`tarelor scaunelor .......... 129

Schimbarea lamelor [terg`toarelor ...54Lamele [terg`toarelor de parbriz ......... 54Lamele [terg`torului de lunet`.............. 55

Schimbarea unei ro]i ...................... 225Cricul vehiculului..................................... 225Demontarea unei ro]i ............................ 226Montarea unei ro]i ................................. 227Piuli]ele de blocare de la ro]i................ 225Punctele de fixare a cricului[i punctele de ridicare .......................... 226

Scrumier` ......................................... 133

Index

Page 279: Ford Mondeo Mk4 Manual

288

Semnalizatoarele de direc]ie ........... 61Senzorul de ploaie ............................ 52Seria motorului....................... 242, 243Setarea sistemului Bluetooth ....... 255

Compatibilitatea telefoanelor .............. 256Condi]ii pentru conexiuneaBluetooth ................................................ 255Manipularea telefoanelor...................... 255

Set`rile personalizate ....................... 96Ecranul de asisten]` [i informa]iilereferitoare la radio, sistem denaviga]ie [i telefon ................................... 96Informa]iile referitoare la sistemulde naviga]ie............................................... 97Limba.......................................................... 97Unit`]ile de m`sur`.................................. 98

Siguran]a copiilor............................... 20Siguran]ele........................................ 190Sistemul de avertizare pentru

centurile de siguran]`.................... 31Dezactivarea sistemului de avertizarepentru centurile de siguran]` ................. 31

Sistemul de faruriautoadaptive (AFS) ....................... 59L`mpile de viraj......................................... 60

Sistemul de înc`lzire auxiliar ........... 117Sistemul de înc`lzire auxiliardiesel (în func]ie de ]ar`)....................... 120Sistemul de înc`lzire cu combustibil(în func]ie de ]ar`) ................................... 121Sistemul de înc`lzire suplimentar`.......... 117

Sistemul de înc`lzire cu combustibilA se vedea: Sistemulde înc`lzire auxiliar................................... 117

Sistemul de întrerupere aaliment`rii cu combustibil ........... 188Vehicule cu motor Duratec .................. 188

Sistemul de lumini ............................. 56Sistemul de monitorizare

a presiunii în pneuri ..................... 237Verificarea presiunii în pneuri ............... 237Stabilirea înc`rc`rii vehiculului.............. 238

Sistemul de protec]ie pentru cåini ... 178Montarea sistemului de protec]iepentru cåini .............................................. 179

Sp`lareaA se vedea: Cur`]area exterioruluivehiculului..................................................221

Sp`l`toareleA se vedea: {terg`toare [i sp`l`toare ... 51

Sp`l`toarele de faruri ....................... 53Sp`l`toarele de parbriz.................... 52Sp`l`toarele [i [terg`torul

de lunet`......................................... 52Sp`l`torul................................................... 53{tergerea intermitent`............................ 52{tergerea în mar[arier ............................ 53

Sp`l`toriile autoA se vedea: Cur`]area exterioruluivehiculului..................................................221

Specifica]ii tehnice.......................... 244Sugestii privind conducerea

unui vehicul dotat cu ABSA se vedea: Sugestii privind conducereaunui vehicul dotat cu ABS..................... 154

Sugestii privind conducereavehiculului ...................................... 185

Suportul pentru pahare .................. 137Suporturile pentru pahare.............. 134Suspensia activ`

A se vedea: Utilizarea suspensieiactive ......................................................... 161Principiul de func]ionare......................... 161

{{inele de plafon ............................... 178{inele de plafon [i portbagajele

exterioare ...................................... 178{terg`toarele de parbriz .................. 51{terg`toarele de parbriz automate... 51

{tergerea intermitent`............................. 51{terg`toarele [i sp`l`toarele........... 51

Specifica]ii tegnice ................................... 55

Index

Page 280: Ford Mondeo Mk4 Manual

289

TTabel cu specifica]ii pentru becuri ... 71Tabel cu specifica]ii pentru

siguran]e ....................................... 193Cutia central` de siguran]e ................. 200Cutia de siguran]e din compartimentulmotorului .................................................. 193Cutia de siguran]e din spate ................ 196

TelefonulA se vedea: Utilizarea telefonului ... 257, 258A se vedea: Utilizarea telefonului ........ 260

Telefonul........................................... 253Informa]ii generale................................. 253

Tetierele ............................................ 128Demontarea tetierei............................... 128Reglarea tetierei ..................................... 128

Torpedoul ......................................... 134Torpedoul refrigerat ............................... 134

Tractarea ........................................... 181Tractarea unei remorci.................... 181

Pantele abrupte....................................... 181Tractarea vehiculului

pe patru ro]i ................................. 204Toate vehiculele..................................... 204Vehiculele cu transmisie automat` .... 204

Transmisia......................................... 150Transmisia automat`....................... 151

Modurile de trac]iune............................. 152Pårghia pentru deblocarea din pozi]iapentru parcare în caz de urgen]` ........152Pozi]iile manetei selectorului ................. 151Sugestii privind utilizarea transmisieiautomate ................................................. 152

Transmisia manual` ........................ 150Toate vehiculele...................................... 150Vehiculele cu transmisiecu 5 trepte de vitez` ............................. 150Vehiculele cu transmisie cu 6 treptede vitez` (motor 2.5L Duratec-ST) ..... 150Vehiculele cu transmisie cu 6 treptede vitez` (motoare Turbo diesel) ........ 150

Transportarea înc`rc`turilorA se vedea: {inele de plafon[i portbagajele exterioare ..................... 178

Transportarea înc`rc`turilor .......... 174Informa]ii generale.................................. 174

TrapaA se vedea: Trapa electric` .................. 121

Trapa electric`.................................. 121Deschiderea [i închidereaautomat` a trapei................................... 123Deschiderea [i închiderea trapei ......... 122Înclinarea trapei....................................... 122Modul de siguran]` la nivelul trapei..... 124Protec]ia la nivelul trapei prinfunc]ia anti-prindere................................123Reini]ializarea trapei ............................... 124

Triunghiul reflectorizant .................. 186Trusa de prim ajutor........................ 186Trusa de reparare a pneurilor ...... 228

Informa]ii generale................................. 228Pomparea solu]iei de lipire[i a aerului în pneu................................. 230Utilizarea în condi]ii de siguran]`a trusei ContiMobilityKit ........................ 229Verificarea presiunii în pneuri ............... 233

UUtilizarea anvelopelor de iarn` ..... 236Utilizarea cablurilor de înc`rcare .. 223

Conectarea cablurilor de înc`rcare.....223Pornirea motorului ................................. 224

Utilizarea centurii de siguran]`de c`tre femeia îns`rcinat`...........31

Utilizarea cheii .................................... 34Telecomanda cu cheie escamotabil`... 34

Utilizarea comenzii vocale............. 264Utilizarea sistemului ............................... 264

Utilizarea lan]urilor antiderapante 236Utilizarea pilotului automat ............. 165

Activarea pilotului automat ................... 165Anularea vitezei stabilite ........................ 166Dezactivarea pilotului automat............. 166

Index

Page 281: Ford Mondeo Mk4 Manual

290

Modificarea vitezei stabilite................... 165Revenirea la viteza stabilit`................... 166Stabilirea unei viteze .............................. 165

Utilizarea regulatorului de vitez`adaptabil........................................ 169Activarea regulatorului de vitez`adaptabil .................................................. 169Anularea set`rilor ACC ........................... 171Dezactivarea automat`.......................... 171Dezactivarea regulatoruluide vitez` adaptabil .................................. 171Modificarea vitezei stabilite ................... 170Revenirea la set`rile ACC ...................... 171Stabilirea distan]ei dintre vehicululdumneavoastr` [i cel din fa]` .............. 170Stabilirea unei viteze .............................. 169

Utilizarea sistemului de asisten]`la parcare ...................................... 163Activarea [i dezactivarea sistemuluide asisten]` la parcare.......................... 163Manevrarea vehiculului cu ajutorulsistemului de asisten]` la parcare....... 164

Utilizarea sistemului de asisten]`la pornirea în ramp` .................... 158Activarea sistemului HLA....................... 159Dezactivarea sistemului HLA................ 160

Utilizarea sistemului de controlal stabilit`]ii..................................... 157

Utilizarea suspensiei active............. 161Defectarea sistemului ............................ 162Selectarea unei set`ri ............................. 161

Utilizarea telefonului .............. 257, 260Cum proceda]i în cazul primiriiunui al doilea apel ....................................261Cum proceda]i în cazul primiriiunui apel................................................... 261Deconectarea unui telefon .................. 262Efectuarea unui apel ............................. 260Schimbarea telefonului activ................ 262

VVentilarea scaunelor ....................... 130Ventila]ia

A se vedea: Climatizarea ....................... 110Verificarea componentelor

sistemului de siguran]`............... 188Centurile de siguran]` ........................... 188

Verificarea lamelor [terg`toarelor ....53Verificarea lichidului de från`

[i ambreiaj ..................................... 216Verificarea lichidului de r`cire

A se vedea: Verificarea lichiduluide r`cire a motorului.............................. 215

Verificarea lichidului de r`cirea motorului .................................... 215Completarea lichidului de r`cire .......... 216Verificarea nivelului lichiduluide r`cire ................................................... 215

Verificarea lichidului deservodirec]ie ................................. 217

Verificarea lichidului de sp`lare ..... 217Sp`l`toarele............................................. 217

Verificarea lichidului de transmisiedin cutia de viteze automat` ..... 216

Verificarea uleiuluiA se vedea: Verificareauleiului de motor ..................................... 214

Verificarea uleiului de motor .......... 214Completarea uleiului .............................. 215

Verificarea nivelului uleiuluide motor ....................................... 214

VINA se vedea: Num`rul de identificareal vehiculului (VIN) / Seria de [asiu ..... 242

Volanul ................................................ 49

Index

Page 282: Ford Mondeo Mk4 Manual

.

Page 283: Ford Mondeo Mk4 Manual

Feel the difference

7S7J

-19A321-DA

(CG3536en)