Manastirile din Romania

33
MĂNĂSTIRI DIN ROMÂNIA Material realizat de: prof. Daniela Stănică Şcoala nr. 12 Tulcea

Transcript of Manastirile din Romania

Page 1: Manastirile din Romania

MĂNĂSTIRI DIN ROMÂNIA

Material realizat de:

prof. Daniela Stănică

Şcoala nr. 12 Tulcea

Page 2: Manastirile din Romania
Page 3: Manastirile din Romania

Mănăstirea Putna

Page 4: Manastirile din Romania

Mănăstirea Putna

Despre Mănăstirea Putna se ştie ca este prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Mai mult, domnitorul a vrut ca ea sa fie locul de veşnica odihnă. Astfel, la fel ca Bogdan I si Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare a dat ctitoriei sale menirea de necropola domnescă. Prin numeroasele danii făcute, Domnitorul Stefan cel Mare şi-a aratat preţuirea fată de biserică.

Page 5: Manastirile din Romania

Mănăstirea Putna

Aşa cum a fost consemnat in letopiseţele Putna I si Putna II, domnitorul a pus piatra de temelie în luna iulie 1466. Construirea bisericii a durat trei ani, dar zidurile de incinta nu au fost insă inalţate decât in 1481. Sfinţirea bisericii a fost făcuta in anul 1470 pe 8 septembrie. Este foarte posibil ca mănăstirea sa fi suferit si unele modificări in 1484, în urma unui incendiu.

Page 6: Manastirile din Romania

Voroneţ

Page 7: Manastirile din Romania

Mănăstirea Voroneţ

A fost construită in anul 1488 de către Ştefan cel Mare.

Este cea mai cunoscută din ţara, dotorita frescelor exterioare cu culori foarte intense, cât si sutelor de figuri bine păstrate în zugrăveala de azur.

Page 8: Manastirile din Romania
Page 9: Manastirile din Romania

SuceviţaA fost construită în 1583 de Irimia, Simion si Gheorghe

Movilă. Este prim mănăstire construită cu noile tendinţe

arhitecturale.

Page 10: Manastirile din Romania

Altarul Mănăstirii Suceviţa

Page 11: Manastirile din Romania

Mănăstirea Moldoviţa

Prin grija Domnitorului Petru Rareş in anul 1532 a fost ridicata Mănăstirea Moldoviţa. O casa domnească, chilii, 4 turnuri de aparare si biserica alcatuiesc vestitul ansamblu. Aparată de ziduri puternice cu o inaltime ce depaşeşte 6 metri, având grosimea de 1.20 metri, mănăstirea a căpătat în timp un uşor aspect de fortăreată, dar acest lucru nu răpeste din farmecul cu care este înzestrată Moldoviţa.

Page 12: Manastirile din Romania

Moldoviţa

Page 13: Manastirile din Romania

Mănăstirea Neamţ

Este o creaţie moldovenească ridicată la sfârşitul sec. al XVI-lea,de către Petru I.1374-1391), fiind cea mai veche si cea mai importantă aşezare monastică din Moldova.

Page 14: Manastirile din Romania

Mănăstirea Neamţ

Page 15: Manastirile din Romania

Neamţ

Page 16: Manastirile din Romania

Mănăstirea Agapia

Mănăstirea Agapia, cu hramul "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril (8 noiembrie), este situată pe valea pâraului Agapia (Topolita), la poalele culmii Măgura, într-un cadru natural deosebit de pitoresc, înconjurată de culmi montane îmbracate cu păduri seculare si împestriţata multicolor de numeroase grădiniţe cu flori si livezi.

Page 17: Manastirile din Romania

Biserica din incintă a fost construită din piatră şi caramidă, asemanatoare Bisericii "Trei Ierarhi" din Iaşi, cu turla pe naos, de către arhitectul Ionaşc (Enache) Ctisi, Constantinopolitanul (arhitect de curte al lui Vasile Lupu), cu cheltuiala Hatmanului Gavriil (fratele domnitorului Vasile Lupu si a sotiei sale, Liliana, in perioada anilor 1642-1644.

Sfinţirea a avut loc la 12 septembrie 1647 Trei tablouri "reprezintă capodopera lui Grigorescu

la Agapia: Intrarea in Ierusalim, portretul Sfântului Gheorghe de pe uşa altarului si Maica Domnului cu Iisus in braţe, tronând in nori, inconjurată de îngeri ..." (C. Matasa, 1929).

Page 18: Manastirile din Romania

Mănăstirea Agapia

Page 19: Manastirile din Romania

Mănăstirea Văratec

   Mănăstirea Văratec este situată intr-o mică depresiune de la poalele munţilor, adapostită de culmea Dealul Mare, la o altitudine care nu depaşeşte 460 m.

In 1857, Mănăstirea Văratec "avea 4 biserici cu 17 clopote, 300 de chilii si 700 de călugariţe, 12 moşii si un venit de 13.000 galbeni". (C. Matasa, 1929)

Page 20: Manastirile din Romania

Mănăstirea Văratec

Page 21: Manastirile din Romania
Page 22: Manastirile din Romania

MĂNĂSTIREA BISTRIŢA

A fost construită în 1406 de către Alexandru cel Bun, în stil bizantin.

Aici sunt înmormântaţi Alexandru cel Bun şi soţia Ana şi Alexandru fiul lui Ştefan cel Mare.

Page 23: Manastirile din Romania

Mănăstirea Bistriţa

Page 24: Manastirile din Romania

Mănăstirea Durău

Page 25: Manastirile din Romania

Mănăstirea Horezu

Page 26: Manastirile din Romania

Mănăstirea Pângăraţi

Page 27: Manastirile din Romania

Mănăstirea Humor

Page 28: Manastirile din Romania

Mănăstirea Cozia

Temelia mănăstiri a fost pusă de Mircea cel Bătrân între anii 1386 si 1388,într+o regiune unde creşteau nuci, numele locului in sine derivand de la termenul peceneg-cumanian ,,coz,, adică nuc, care a devenit Cozia, adică crângul cu nuci.

Page 29: Manastirile din Romania

Mănăstirea Cozia

Page 30: Manastirile din Romania

MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEŞ

A fost construită de Neagoe Basarab între anii 1512-1517.

LEGENDALegenda spune că meşterul Manole şi-

a zidit în zidurile acestei mănăstiri soţia, deoarece tot ceea ce se construia ziua se dărâma noaptea.Iar în locul unde a murit meşterul Manole a apărut un izvor, fântâna lui Manole(eroul mai multor legende populare).

Page 31: Manastirile din Romania

Mănăstirea Curtea de Argeş

Page 32: Manastirile din Romania

BISERICA DINTR-UN LEMN

Este situată la 25km sud de oraşul Râmnicul Vâlcea.

Cea mai veche mărturie despre apariţia mănăstirii vine din însemnările diaconului grec Paul de Alep. Acesta pe la 1653-1658, însoţind Patriarhul Macarie al Antohiei, susţine că un călugăr a găsit într-o scorbură a unui stejar secular icoana Maicii Domnului.Călugărul a auzit o voce care l-a îndemnat să construiască în acel loc o biserică din acel stejar secular.

Page 33: Manastirile din Romania