Lacuri din Romania

13
Lacuri din Lacuri din Romania Romania Fancia Cristina Fancia Cristina Cls.a VIII-a A Cls.a VIII-a A

description

Lacuri din Romania. Fancia Cristina Cls.a VIII-a A. Lacul Sfanta Ana. Lacul Sfânta Ana este un lac vulcanic, fiind singurul astfel de lac de pe întreg teritoriul Romaniei. Este situat pe teritoriul județului Harghita, în masivul Ciomatu, de pe stânga Oltului, în apropiere de Tușnad. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Lacuri din Romania

Page 1: Lacuri din Romania

Lacuri din Lacuri din RomaniaRomania

Fancia CristinaFancia Cristina

Cls.a VIII-a ACls.a VIII-a A

Page 2: Lacuri din Romania

Lacul Sfanta AnaLacul Sfanta Ana

Lacul Sfânta AnaLacul Sfânta Ana este un lac este un lac vulcanic, fiind singurul astfel de lac de vulcanic, fiind singurul astfel de lac de pe întreg teritoriul Romaniei. Este pe întreg teritoriul Romaniei. Este situat pe teritoriul județului Harghita, situat pe teritoriul județului Harghita, în masivul Ciomatu, de pe stânga în masivul Ciomatu, de pe stânga Oltului, în apropiere de Tușnad.Oltului, în apropiere de Tușnad.

Page 3: Lacuri din Romania

De formă aproape circulară, similar cu o De formă aproape circulară, similar cu o paletă de pictor, are o lungime de 620 m și paletă de pictor, are o lungime de 620 m și o lățime maximă de 460 m, o suprafață de o lățime maximă de 460 m, o suprafață de 19,50 ha și o adâncime maximă de 7 m. 19,50 ha și o adâncime maximă de 7 m. Lacul își completează apele numai din Lacul își completează apele numai din precipitații, neavând izvoare.precipitații, neavând izvoare.

Page 4: Lacuri din Romania

Turiștii veniți la lacul Sfânta Ana nu au Turiștii veniți la lacul Sfânta Ana nu au nevoie de prognozele meteorologilor nevoie de prognozele meteorologilor pentru a afla cum va fi vremea, ei având pentru a afla cum va fi vremea, ei având la îndemână o metodă empirică, dar la îndemână o metodă empirică, dar exactă, oferită de muntele vulcanic: cele exactă, oferită de muntele vulcanic: cele două fisuri formate în munte care două fisuri formate în munte care prevestesc vremea. Localnicii știu că prevestesc vremea. Localnicii știu că "Dacă emanațiile din fisuri pișcă la nas, "Dacă emanațiile din fisuri pișcă la nas, atunci e semn de furtună, iar dacă nu, atunci e semn de furtună, iar dacă nu, ziua va fi însorită, tocmai potrivită ziua va fi însorită, tocmai potrivită pentru drumeții".pentru drumeții".

Page 5: Lacuri din Romania

Lacul SnagovLacul Snagov

Lacul SnagovLacul Snagov este un liman fluviatil, este un liman fluviatil, cel mai important de pe cursul inferior cel mai important de pe cursul inferior al Ialomiței. Este situat la o distanță de al Ialomiței. Este situat la o distanță de 25–30 km de București și are o 25–30 km de București și are o suprafață de 5,75 km²,adâncimea suprafață de 5,75 km²,adâncimea maximă de 9 m. maximă de 9 m.

Page 6: Lacuri din Romania

Biodiversitatea zonei umede Snagov Biodiversitatea zonei umede Snagov contine circa 4200 de specii de contine circa 4200 de specii de fauna si flora din care circa 120 de fauna si flora din care circa 120 de specii sunt protejate prin lege iar 42 specii sunt protejate prin lege iar 42 reprezinta chiar specii din lista reprezinta chiar specii din lista rosie.rosie.

Page 7: Lacuri din Romania

Pe malurile lacului in afara de stuf si Pe malurile lacului in afara de stuf si papura (cu important rol de filtrare a papura (cu important rol de filtrare a apei) se gasesc si apei) se gasesc si nuferii albi si nuferii albi si galbenigalbeni (protejati prin lege) precum (protejati prin lege) precum si specia invaziva: lotusul indian si specia invaziva: lotusul indian (floare roz) - ce trebuie de urgenta (floare roz) - ce trebuie de urgenta eliminata.eliminata.

Page 8: Lacuri din Romania

Lacul PuiuLacul Puiu

Lacul PuiuLacul Puiu este unul dintre lacurile relativ este unul dintre lacurile relativ mari din mari din Delta DunăriiDelta Dunării, având o suprafaţă de , având o suprafaţă de 8,8 km2. Are legătură prin canale cu lacurile 8,8 km2. Are legătură prin canale cu lacurile Lumina, Roşu, Erenciuc, PuiuleţLumina, Roşu, Erenciuc, Puiuleţ fiind astfel fiind astfel un loc ideal de pescuit, mai ales la gurile un loc ideal de pescuit, mai ales la gurile acestor canale acestor canale

Page 9: Lacuri din Romania

. Printre peştii întâlniţi aici . Printre peştii întâlniţi aici enumerăm: enumerăm: crap, şalău, somn, crap, şalău, somn, ştiucă, plăticăştiucă, plătică. Pe suprafaţa lacului . Pe suprafaţa lacului pot fi văzuţi adesea şi pot fi văzuţi adesea şi pelicanipelicani dar dar şi alte specii de păsări acvatice.  şi alte specii de păsări acvatice. 

Page 10: Lacuri din Romania

Zona de amplasament a satului de Zona de amplasament a satului de vacanta este recunoscuta ca fiind cea mai vacanta este recunoscuta ca fiind cea mai renumita din Delta Dunarii ( canalul Puiu renumita din Delta Dunarii ( canalul Puiu – Rosu pentru pescuit la stiuca si lacurile – Rosu pentru pescuit la stiuca si lacurile Luminita – Puiulet pescuit la stiuca ). Luminita – Puiulet pescuit la stiuca ).

Page 11: Lacuri din Romania

Lacul ZatonLacul Zaton Lacul ZătonLacul Zăton, numit și , numit și Japșa PlopilorJapșa Plopilor, este , este

un lac de meandru, cu apă dulce, în formă de un lac de meandru, cu apă dulce, în formă de potcoavă, format pe un fost curs al Dunării potcoavă, format pe un fost curs al Dunării Vechi, localizat în sudul Insulei Mari a Brăilei, Vechi, localizat în sudul Insulei Mari a Brăilei, pe teritoriul comunei Frecăței în județul pe teritoriul comunei Frecăței în județul Brăila, cu o suprafață de 80 ha, o lungime de Brăila, cu o suprafață de 80 ha, o lungime de 800 m, o lățime de 20-50 m și o adâncime de 800 m, o lățime de 20-50 m și o adâncime de cca. 3,5 m. cca. 3,5 m.

Page 12: Lacuri din Romania

este un lac temporar, care seaca in este un lac temporar, care seaca in perioadele de seceta si provoaca perioadele de seceta si provoaca inundatii in perioadele cu ploi abundente inundatii in perioadele cu ploi abundente

atat plin cat si secat, lacul ofera un atat plin cat si secat, lacul ofera un peisaj incantator. peisaj incantator.

Page 13: Lacuri din Romania

Ca fenomen carstic, Lacul Zaton prezinta Ca fenomen carstic, Lacul Zaton prezinta particularitati deosebite, fiind cel mai mare lac particularitati deosebite, fiind cel mai mare lac carstic din Romania. In primaverile ploioase, carstic din Romania. In primaverile ploioase, imediat dupa topirea zapezilor, el poate atinge imediat dupa topirea zapezilor, el poate atinge dimensiuni imprersionante: 2,5 km lungime, o dimensiuni imprersionante: 2,5 km lungime, o suprafata de 2 kmp si peste 20m adancime in suprafata de 2 kmp si peste 20m adancime in punctul maxim la nivelul sorbului. punctul maxim la nivelul sorbului.