MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de...

20
RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fiscal : R10727783, Tel: +40-366-730 149, +40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. 1 Coşuri de fum izolate Tuburi şi armături neizolate MAL-PRODUCT SRL Catalog produse 2010 www.mal-product.ro

Transcript of MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de...

Page 1: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

1

Coşuri de fum izolate

Tuburi şi armăturineizolate

MAL-PRODUCT SRL

Catalog produse2010

www.mal-product.ro

Page 2: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

2

Cuprins:

Coşuri de fum termoizolateI.

Coşuri de fum termoizolateII.

Tuburi şi armături neizolate din inoxIII.

Tuburi şi armături neizolate din aluminiuIV.

Accesorii şi alte echipamenteV.

Coşuri de fum termoizolate – generalităţiDestinaţie:

Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.) şi este parte integrantă a instalaţiei de încălzire.

Coşul de fum este o structură tubulară, care constă din două tuburi intoduse unul în altul. Tubul interior este confecţionat din inox rezistent la temperaturi înalte şi la acizii corozivi care se formează din condens şi funingine, exteriorul din aluminiu sau inox. Spaţiul dintre cele două tu-buri este umplut cu material termoizolant: vată bazaltică rezistentă la temperaturi până la 400°C.

Din punct de vedere a materialului din care este confecţionat, coşurile se împart în două categorii:

– Inox/Aluminiu

– Inox/Inox

Principiul de funcţionare:

Gazele de ardere rezultate la arderea combustibilului solid, lichid sau gazos au densitate mai scă-zută decât a aerului rece. Aceste gaze datorită diferenţei de densităţi au tendinţa de a se ridica, realizând astfel fenomenul numit tiraj. Astfel gazele de ardere sunt evacuate de la focare până la o cotă de siguranţă, unde nu prezintă pericol pentru sănătate sau incendiu. Orice situaţie sau fenomen ce îngreunează această tendinţă de ridicare a gazelor, reduce tirajul şi această cauză se evită pe cât posibil.

În vederea realizării a unui tiraj cât mai optim trebuie avută în vedere următoarele:

Amplasarea şi dimensionarea corectă-

Alegerea corectă a formei şi a materialului coşului-

Executarea şi montarea corespunzătoare-

Părţile componente a sistemului de coş:

Page 3: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

3

Mal Modular este un sistem de coş tip modular, cu mai multe avantaje din punct de vedere a construcţiei şi a montajului. Această diferenţă constă din:

închiderea fi ecărui tronson -

îmbinare cu coliere de îmbinare cu fi xare rapidă -

rigiditate mărită-

după montare este demontabil fără distrugerea părţilor componente-

1 Tronson terminal2 Tronson liniar 0.5m3 Tronson liniar 1m4 Tronson liniar 2m5 Cot 45°6 Cot 90°7 Racord T90°8 Vas condens9 Colier de fi xare10 Suport coş

Avantajul acestui sistem de coş constă în montarea foarte uşoară a elementelor cu ajutorul unor coliere cu fi xare rapidă, livrat cu fi ecare parte componentă.

i. SiSTem de coŞuri mal modular

Părţile componente a sistemului de coş:

Page 4: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

4

VaS condenS

racord T 90°

Dimensiuni T90° (mm)

di/de Ht Lt Hr Dir

150/250 420 95 210 150

160/260 420 95 210 160

180/280 540 95 245 180

200/300 540 95 245 200

225/325 540 95 245 225

250/350 540 95 245 250

Dimensiuni Vas condens (mm)

di/de Hb Hnc Lnc Dnc

150/250 420 130 70 150

160/260 420 130 70 150

180/280 420 130 70 150

200/300 420 130 70 150

225/325 420 130 70 150

250/350 420 130 70 150

Page 5: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

5

coT 90°

Dimensiuni Cot90° (mm)

di/de Lbv Lbo

150/250 265 265

160/260 270 270

180/280 280 345

200/300 290 355

225/325 302 367

250/350 315 380

Dimensiuni Cot45 (mm)

di/de Lb1 Lb2

150/250 152 100

160/260 154 100

180/280 158 165

200/300 162 165

225/325 167 165

250/350 172 165

coT 45°

Page 6: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

6

TronSon liniar de 0.5, 1, 2m

TronSon Terminal

Dim. Tr0.5m Tr1m Tr2m

di/de Lt Lt Lt

150/250 490 990 1920

160/260 490 990 1920

180/280 490 990 1920

200/300 490 990 1920

225/325 490 990 1920

250/350 490 990 1920

Dimensiuni Tronson terminal (mm)

di/de Dp Ip Ltt

150/250 340 305 90

160/260 360 330 90

180/280 400 340 90

200/300 440 350 90

225/325 490 395 90

250/350 540 410 90

Obs: La cerere tronsonul terminal se livrează fărp pălărie.

Page 7: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

7

ii. SiSTeme de coŞuri mal claSicSistemul de evacuare gaze denumit Mal Clasic este un sistem unicat, confecţionat conform nevoilor

clientului. Confi guraţia coşului este aleasă în funcţie de amplasarea coşului, împrejurime etc. Tronsoanele sunt confecţionate în max. 3 m şi se asamblează între ele prin nituire.

Principalele dimensiuni al acestui coş sunt reprezentate pe schema de mai jos:

NCDO NCIR NCSR NCDR NCOR

Page 8: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

8

iii. SiSTeme de coŞuri neiZolaTe din inoX

Sudură lonGiTudinală eXemplu de monTaJ

Acest sistem de coş este destinat căptuşirii coşurilor exis-tente din cărămidă pentru evacuarea gazelor de ardere de la centrale termice cu combustibil solid, lichid sau gazos.Temperatura max. a gazelor de ardere pot ajunge în acest caz până la 600°C.Montajul acestui sistem se realizează prin introducerea capătului nelărgit a elementului de montat în porţiunea lărgită a elementului vecin deja montat.În acest caz se conduce condensul în jos. Etanşeitatea se realizează prin aplicarea siliconului termorezistent, fi xarea elementelor se realizează prin nituire.În componenţa sistemelor se poate introduce canale de fum compuse din elemente drepte, coturi, T-uri, reducţii etc.De la pălărie până la racord se conduce „condensul în jos”, de la cazan până la racord în canalul de fum se conduce „fumul în sus”.

Page 9: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

9

VaS condenS inoX

MAL-SEGNINVC-SEO

DN Di/De H L Lc Dc Ds100 103 102 260 70 50 100 14110 113 112 270 70 50 110 14120 123 122 280 70 50 120 14130 133 132 290 70 50 130 14150 153 152 310 70 50 150 14180 183 182 340 70 50 150 14200 203 202 360 70 50 150 14225 228 227 360 70 50 150 14250 253 252 360 70 50 150 14300 303 302 360 70 50 200 14315 318 317 360 70 50 200 14350 352 351 360 70 50 200 14400 402 401 410 70 50 250 14450 452 451 410 70 50 250 14500 502 501 410 70 50 250 14550 552 551 410 70 50 250 14600 602 601 410 70 50 250 14

racord T90° inoX

MAL-SEGNINT-90E

DN Dit Den L H100 103 102 100 300110 113 112 100 310120 123 122 100 320130 133 132 100 330150 153 152 100 350180 183 182 100 380200 203 202 100 400225 228 227 100 425250 253 252 100 450300 303 302 100 500315 318 317 100 515350 352 351 100 550400 402 401 100 600450 452 451 100 650500 502 501 100 700550 552 551 100 750600 602 601 100 800

65

Page 10: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

10

racord T45° inoX

MAL-SEGNINT-45E

DN Dit Den H Lb100 103 102 350 70110 113 112 355 70120 123 122 370 70130 133 132 385 70150 153 152 415 70180 183 182 455 70200 203 202 485 70225 228 227 520 70250 253 252 555 70300 303 302 625 70315 318 317 650 70350 352 351 700 70400 402 401 765 70450 452 451 835 70500 502 501 900 70550 552 551 980 70600 602 601 1000 70

coT 90° inoX

MAL-SEGNINCot90°

DN Dit Den Lo Lv100 103 102 190 190110 113 112 195 195120 123 122 200 200130 133 132 205 205150 153 152 215 215180 183 182 230 230200 203 202 240 240225 228 227 252 252250 253 252 265 265300 303 302 290 290315 318 317 298 298350 352 351 315 315400 402 401 340 340450 452 451 375 375500 502 501 390 390550 552 551 415 415600 602 601 440 440

65

Lb

65

Page 11: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

11

coT 90° inoX

MAL-SEGNINCot45°

DN Den Dit Lb Lbb100 103 102 141 141110 113 112 145 145120 123 122 149 149130 133 132 154 154150 153 152 162 162180 183 182 174 174200 203 202 183 183225 228 227 193 193250 253 252 203 203300 303 302 224 224315 318 317 230 230350 352 351 245 245400 402 401 265 265450 452 451 286 286500 502 501 307 307550 552 551 328 328600 602 601 348 348

TuB inoX

MAL-SEGNIN

TINDN Di De L100 103 103 1000110 113 112 1000120 123 122 1000130 133 132 1000150 153 152 1000180 183 182 1000200 203 202 1000225 228 227 1000250 253 252 1000300 303 302 1000315 318 317 1000350 352 351 1000400 402 401 1000450 452 451 1000500 502 501 1000550 552 551 1000600 602 601 1000

coT 45° inoX

6565

Page 12: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

12

elemenT Terminal (palarie)

MAL-SEGNALPC

DN De L Ht Dep Nr.p100 103 120 260 240 3110 113 120 265 260 3120 123 120 270 280 3130 133 120 275 300 3150 153 120 285 340 3180 183 120 295 400 4200 203 120 305 410 4225 228 120 350 490 4250 253 120 300 540 6300 303 120 400 640 6315 318 120 420 670 6350 352 120 455 740 6400 402 110 480 840 8450 452 110 505 940 8500 502 110 530 980 8550 552 110 555 980 8600 602 110 580 980 8

Page 13: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

13

iV. SiSTeme de coŞuri neiZolaTe din aluminiu, TuBuri Şi armăTuri penTru SiSTeme de VenTilaţie

Acest sistem de coş este destinat căptuşirii coşurilor existente din cărămidă pentru evacu-area gazelor de ardere de la centrale termice cu combustibil gazos.

Temperatura max. a gazelor de ardere pot ajunge în acest caz până la 200°C.Montajul acestui sistem se realizează prin introducerea armăturilor în tub; tuburile se îmbină cu legătură cilindrică.

În acest caz etanşeitatea se realizeză prin apli-carea siliconului termorezistent.

Fixarea elementelor se realizează prin nituire.În componenţa sistemelor se poate introduce canale de fum compuse din elemente drepte coturi , T-uri, reducţii etc.

VaS condenS al MAL-SEGNALVC-SEO

DN Di/De H L Lc Dc Ds Li Gd100 98 260 70 50 100 14 50 6110 108 270 70 50 110 14 50 6120 113 280 70 50 120 14 50 6130 128 290 70 50 130 14 50 6150 148 310 70 50 150 14 50 6180 178 310 70 50 150 14 50 6200 198 310 70 50 150 14 50 9225 223 310 70 50 150 14 50 9250 248 360 70 50 200 14 50 9300 298 360 70 50 200 14 50 13315 313 360 70 50 200 14 50 13350 348 360 70 50 200 14 50 13400 398 410 70 50 250 14 50 13450 448 410 70 50 250 14 40 13500 498 410 70 50 250 14 40 13550 548 410 70 50 250 14 40 13600 558 410 70 50 250 14 40 13

Page 14: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

1414

racord T90° al

MAL-SEGNALT-90R

DN Di/De Dir Lb H Pb Li Gd100 98 98 200 340 70 50 6110 108 108 210 355 70 50 6120 118 118 220 370 70 50 6130 128 128 230 385 70 50 6150 148 148 250 410 70 50 6180 178 178 280 455 70 50 6200 198 198 300 485 70 50 9225 223 223 325 520 70 50 9250 248 248 350 555 70 50 9300 298 298 400 625 70 50 13315 313 313 415 645 70 50 13350 348 348 450 695 70 50 13400 398 398 500 765 70 50 13450 448 448 550 835 70 40 13500 498 498 600 900 70 40 13550 548 548 650 975 70 40 13600 598 598 700 1000 70 40 13

racord T45° al

MAL-SEGNALT-45E

DN Di/De Dri/Dre H Lb Pb Li Gd100 98 98 340 200 70 50 6110 108 108 355 210 70 50 6120 118 118 370 220 70 50 6130 128 128 385 230 70 50 6150 148 148 410 250 70 50 6180 178 178 455 280 70 50 6200 198 198 485 300 70 50 9225 223 223 520 325 70 50 9250 248 248 555 350 70 50 9300 300 298 625 400 70 50 13315 313 313 645 415 70 50 13350 348 348 695 450 70 50 13400 398 398 765 500 70 50 13450 448 448 835 550 70 40 13500 498 498 900 600 70 40 13550 548 548 978 650 70 40 13600 598 598 1000 700 70 40 13

Page 15: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

15

coT 90° al

MAL-SEGNALCOT-90

DN Di/De Lo Lv Li Gd100 98 190 190 50 6110 108 195 195 50 6120 118 200 200 50 6130 128 205 205 50 6150 148 215 215 50 6180 178 230 230 50 6200 198 240 240 50 9 225 223 252 252 50 9250 248 265 265 50 9300 298 290 290 50 13315 313 297 297 50 13350 348 315 315 50 13400 398 340 340 50 13450 448 365 365 40 13500 498 390 390 40 13550 548 415 415 40 13600 598 440 440 40 13

coT 45° al

MAL-SEGNALCot 45°

DN Di/De Lb Li Gd100 98 141,4 50 6110 108 145 50 6120 118 149 50 6130 128 154 50 6150 148 162 50 6180 178 174 50 6200 198 183 50 9 225 223 193 50 9250 248 203 50 9300 298 224 50 13315 313 230 50 13350 348 245 50 13400 398 265 50 13450 448 286 40 13500 498 307 40 13550 548 328 40 13600 598 348 40 13

Page 16: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

16

+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

MAL-SEG-NALTSR

DN Di De100 98 105110 108 115120 118 125130 128 135150 148 155180 178 185200 198 205225 223 230250 248 255300 298 305315 313 320350 348 355400 398 405450 X X500 X X 550 X X 600 X X

elemenT Terminal (palarie) MAL-SEGNALPC

DN De L Ht Dep Nr.p100 98 110 250 250 3110 108 110 255 270 3120 118 110 260 290 3130 128 110 265 310 3150 148 110 275 350 3180 178 110 285 400 4200 198 110 295 440 4225 223 110 340 490 4250 248 110 370 540 6300 298 110 390 640 6315 313 110 410 670 6350 348 110 445 740 6400 398 110 470 840 8450 446 110 495 940 8500 496 110 520 980 8550 546 110 545 980 8600 596 110 570 980 8

TuB Spiro riGid al

Obs.: – Aceste tuburi se îmbină între ele cu legături cilindrice (mufe).– Peste diametrul de 400 mm tuburile sunt confecţionate din tablă aluminiu de 0.8– 1 mm.

Page 17: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fi scal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

17

V. acceSorii Şi alTe echipamenTe

SuporT coŞ

colier de FiXare

ramiFicaţie Y

colier de FiXare cu Talpă

colier de FiXare În colţ

elemenT Trecere acoperiŞ

reducţie circulară

elemenT de Trecere de la Secţiunea recTanGulară la circulară

Page 18: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

RO - 530153 Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Cod fiscal : R10727783, Tel: +40-366-730 149,+40-266-372 428 Fax: +40-266-372 007; e-mail: [email protected]; web: www.mal-product.ro

S.C. MAL-PRODUCT S.R.L.

18

Page 19: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

19

Formular de comandă

Date firmă sau PF Descriere ProdusNume ............................................................... H = .....................................................................

CIU/CNP ........................................................ H rac. = . .............................................................

Adresa .............................................................. L rac = ................................................................

Pers. de contact ............................................... L = .....................................................................

Nr. tel ............................................................... Varinata constructivă .......................................

Nr. fax ..............................................................

Schiţa produSului

Către:Mal-Product S.R.L.Miercurea-Ciuc, Str. Zorilor nr.38/A, Fax: +40 (266) 372-007;Tel: +40 (266) 372-428; Mobil: +40-745 629 066; e-mail: [email protected]

Data, L.S. Semnătura,

Page 20: MAL-PRODUCT SRL S.C. MAL-PRODUCT S.R.L. ......Coşurile de fum sunt destinate evacuării gazelor de ardere de la sursele de căldură (cazane, microcentrale, boilere, şeminee, etc.)

MAL-PRODUCT SRL

RO-530153, Miercurea-Ciuc, HRStrada Zorilor, nr. 38/ATelefon: +40-366-730149;·+40-266-372428; Fax: +40-266-372007 Mobil: +40-744-399188; 0745-629066 E-mail: [email protected] Web: http://www.mal-product.ro

MAL-PRODUCT