LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

80

Transcript of LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Page 1: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 2: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

1. Definirea și funcțiile depozitelor1. Definirea și funcțiile depozitelor

• Activitatea de depozitare este organizată ca un complex de acțiuni tehnico-economice intermediare între producție și consum, care deservesc în momente și etape diferite atât pe producătorul furnizor cât și pe consumator.

• Factorii care determină necesitatea depozitării mărfurilor și resurselor materiale:• - factor tehnic – livrările de bunuri către clienți necesită efectuarea unor

operațiuni, ce solicită un timp de realizare și o anumită dotare tehnică: condiționarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, lotizarea, încărcarea, expedierea, recepționarea;

• - factor economic sincronizarea intrărilor de mărfuri sau de materiale cu ritmul consumului menținerea stocurilor de mărfuri în volumul și structura necesară pentru

asigurarea continuității aprovizionării pieței cu mărfurile necesare, sau a producției cu resursele materiale.

Page 3: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Definiții ale depozitelor:Definiții ale depozitelor:

Unitate comercială sau construcție special amenajată, cu caracter operațional, destinată acumulării, păstrării și livrării bunurilor (materii prime, auxiliare, mărfuri)

Din punct de vedere tehnic Din punct de vedere tehnic - orice suprafețe sau capacități special amenajate pentru primirea și păstrarea temporară a mărfurilor sau resurselor materiale, împreună cu dotările necesare: mobilier specific, mașini, utilaje, instalații adecvate.

Din punct de vedere economic Din punct de vedere economic - ansamblul stocurilor de materii prime, materiale, și produse finite (mărfuri), păstrate la furnizorii de materii prime, producători sau la intermendiarii comerciali, în vederea asigurării derulării continue a proceselor de producție, sau pentru aprovizionarea ritmică a piețelor cu mărfurile solicitate.

Page 4: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

FuncFuncțiile Depozităriițiile DepozităriiDepozitele

Manipularea mărfurilor

StocareaServirea clienților

Transferul/prelucrareaInformațiilor

Temporară De lungă durată

RecepțiaIdentificarea

Sortarea, calibrareaManipularea pentru

stocarePăstrarea mărfurilorSelectarea/picking-ulGestionarea livrării

Manipularea în vederea livrării

Pregătirea documentelor și recomandărilor

Page 5: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Perioada de imobilizare a cantităților de mărfuri în depozite, sub formă de stocuri, trebuie să fie cât mai scurtă - viteză mare de rotație (centrele de distribuție): Servirea operativă a clienților cu bunurile de care au nevoie Reducerea imobilizărilor financiare pentru finanțarea

stocurilor Minimizarea pierderilor datorate perisabilităților Reducerea investițiilor în construcții de depozite

Funcțiile specifice activității de depozitareOrganizatoricăTehnicăEconomicăcontabilă

Page 6: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Funcția organizatorică – atribuții specifice:Funcția organizatorică – atribuții specifice: urmărirea graficelor de primire a loturilor de mărfuri și organizarea

recepției cantitativă și calitativă;

organizarea conserării caracteristicilor bunurilor materiale pe sortimente în funcție de proprietățile fizice, chimice, și biologice;

organizează pregătirea loturilor de mărfuri în vederea livrării (tratarea comenzilor);

organizarea livrării comenzilor de mărfuri către beneficiari;

organizarea alimentării locurilor de muncă cu resursele materiale necesare;

organizarea colectării și primirii ambalajelor de transport, a altor ambalaje și materiale refolosibile, deșeurilor etc.

Page 7: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Funcția tehnică – atribuții ale depozitelor :Funcția tehnică – atribuții ale depozitelor : executarea recepției cantitative și calitative a loturilor de mărfuri sau

resurse materiale primite;

Asigurarea unor condiții optime de conservare a calității mărfurilor;

organizarea și delimitarea spațiilor de depozitare în vederea creșterii indicelui de utilizare a suprafeței depozitului;

introducerea mecanizării și automatizării operațiilor în pentru reducerea necesarului de forță de muncă;

efectuarea operațiunilor de condiționare necesare pentru depozitare sau vânzare;

pregătirea loturilor de mărfuri în vederea livrării: constituirea loturile asortate, ambalarea în vederea transportului, sigilarea ambalajelor de transport.

Page 8: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Funcția economică – atribuții:Funcția economică – atribuții:

asigurarea stocurilor de mărfuri necesare pentru realizarea continuității aprovizionării pieței;

urmărirea încadrării stocurilor între nivelurile maxim și minim normate;

organizarea evidenței mărfurilor sau materialelor din depozit;

analiza periodică a procesului de stocare pentru identificarea unor soluții de creștere a eficienței stocării;

Adoptarea unor măsuri care să conducă la minimizarea cheltuielilor de depozitare prin optimizarea dimensiunii stocurilor

Page 9: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Funcția contabilă – atribuții:Funcția contabilă – atribuții:

organizarea gestiunii stocurilor prin: înregistrarea documentelor de primire – recepție, a actelor de transfer de la alte depozite sau a actelor de livrare, a actelor de casare sau declasare, a documentelor de livare;

inventarierea periodică a bunurilor depozitate;

Întocmirea propunerilor de casare și decalasare;

Intocmirea unor analize și informări privind modul de gestionare a mărfurilor stocate

Page 10: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Depozit – centru de distribuție – platformă logistică Depozit – centru de distribuție – platformă logistică

sistemele de depozitare = compromis între utilizarea eficientă a spaţiului de depozitare şi accesul direct la mărfurile depozitate. maximizarea utilizării spaţiului = depozitarea începe dintr-un colţ prin

suprapunerea paleților (lăzi, boxpaleți, containere etc.) Maximizarea accesului la mărfuri = mărfurile de aşează numai la

nivelul solului sau pe rafturi, cu menţinerea unor spaţii mari între rânduri. Centrul de distribuţie = centru logistic de mari

dimensiuni care indeplinește rolul de interfață între firmele de producție și retaileri sau consumatorii finali.

Este un punct de coordonare al vanzarilor si distributiei pe regiuni mari, sau la nivel național.

Prin poziționarea sa contribuie la reducerea distanțelor de distributie dintre fabrici, partenerii din lantul retail si consumatorii finali

Page 11: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Dețin suprafețe mari de depozitare și servicii complete privind logistica de transport (Centrul de Distributie Tunari al Ursus Breweries – 10000 mp.).

uneori îmbracă forma unor platforme logistice care al căror scop principal nu este depozitarea, ci efectuarea unor operațiuni de transbordare (cross-docking).

Prin pozitionarea sa contribuie la reducerea distantelor de distributie dintre fabrici, partenerii din lantul retail si consumatorii

Funcții îndeplinite: Preluarea comenzilor: Recepţia, Depozitarea, Constituirea loturilor și expedierea mărfurilor:

Depozit – centru de distribuție – platformă logistică Depozit – centru de distribuție – platformă logistică

Page 12: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 13: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

2. Activitățile specifice unui depozit2. Activitățile specifice unui depozit

Primirea/recepția mărfurilor – cantitativă și calitativă

Identificarea și organizarea gestiunii mărfurilor – intrarea în gestiune

Expedierea mărfurilor la instalațiile de depozitarePăstrarea bunurilorConstituirea loturilor de livrare pe baza comenzilor

primite/picking (extragerea unor cantități în vederea constituirii loturilor de livrare)

Gestionarea/conducerea transportului/expedieriiLivrarea transportului/lotuluiOrganizarea unui sistemului informațional

Page 14: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Primirea/recepția mărfurilor Primirea/recepția mărfurilor În termen de maximum 6 ore la produsele ușor perisabile și maximum

5 zile la celelalte Dacă se constată diferențe față de documentele de însoțire a lotului

(factura, avizul de însoțire etc) se solicită participarea unui delegat al furnizorului în prezența căruia se va face recepția și se întocmește nota de recepție și constatare de diferențe (NIR ) 3 exemplare gestiune - încărcarea în gestiune a bunurilor recepţionate (toate ex.); compartimentul financiar-contabil - întocmirea formelor privind

reglementarea diferenţelor constatate (toate ex.) - înregistrarea în contabilitatea sintetică și analitică, atașată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii);

furnizor (ex. 2) și transportator (ex.3) - comunicarea lipsurilor stabilite. Dacă nu se constată diferențe se întocmește nota de recepție și

constatare de diferențe (NIR ) 2 exemplare– document de bază pentru înregistrarea în contabilitate și pentru intrarea în gestiunea depozitului

Page 15: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 16: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 17: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Echipamente recepție cantitativăEchipamente recepție cantitativă

Cântarele pod (basculele) - vracCântarele pod (basculele) - vrac

Pot să înglobeze soluţii moderne de înregistrare şi prelucrare a informaţiilor din timpul cântăririi, tipărirea lor, completarea bonului de cântar, executarea facturii etc.

Masa încărcăturii Masa încărcăturii se poate determina prin înmulţirea numărului de bucăţi, a volumului, suprafeţei sau lungimii totale a mărfurilor încărcate cu masa acesteia pe bucată, respectiv pe metru cub, pe metru pătrat sau pe metru.

Page 18: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

transportabil manual

Bascule/Cântarele romane – mărfuri manipulate cu macarale, moto sau Bascule/Cântarele romane – mărfuri manipulate cu macarale, moto sau electrostivuitoare etc.electrostivuitoare etc.

transportabil semiautomat

fix

Bascule electronice „low profile” Bascule electronice „low profile”

Echipamente de măsurare încorporate Echipamente de măsurare încorporate în mijloacele de manipulare în mijloacele de manipulare - pot fi conectate la un terminal de gestiune a datelor: completarea formularelor, numărarea pieselor, totalizare, memorarea mişcării stocurilor, citirea codului de bare, listare la imprimanta, etichetare etc.

Page 19: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Identificarea mărfurilorIdentificarea mărfurilorConformitatea denumirii cu unitățile de stoc

(stock keeping unit – SKU) stabilite și cu numărul acestora

Cu numărul de partidă/lotCantitatea comandată/indicată

Expedierea /condiționarea bunurilor în Expedierea /condiționarea bunurilor în vederea stocăriivederea stocăriiSortarea mărfurilorPlasarea în interiorul depozituluiÎnregistrarea amplasamentului/localizării

Page 20: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Organizarea gestiunii mărfurilor – intrarea în gestiuneOrganizarea gestiunii mărfurilor – intrarea în gestiunedocument justificativ pentru încărcare în gestiune – nota de recepție și

constatare de diferențeProgram de gestiune și facturare ( ex. ForIT – Forms gestiune) - întocmirea

tuturor documentelor necesare gestiunii cu amănuntul și en-gros: factura, factura proforma; bon fiscal, chitanta, dispozitie de casierie, ordin de plata; aviz, nota de receptie, bon de consum, bon de transfer; proces verbal de modificare pret, proces verbal de deteriorare, proces

verbal/lista de inventariere; raport de gestiune, fisa de magazie; registru de casa; Rețetare.

integrarea caselor de marcat, cantarelor electronice (cu coduri de bare) si cititoarelor de coduri de bare

generarea si tiparirea etichetelor cu coduri de bare.

Page 21: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

permite intocmirea tuturor documentelor necesare gestiunii cu amanuntul/en-gros;

stoc in timp real (in orice moment) pe baza documentelor de intrare/iesire;

control total asupra vanzarilor si stocurilor;

interfata prietenoasa si intuitivă.

Generarea de rapoarte diverse privind gestiunea mărfurilor

Organizarea gestiunii mărfurilor – intrarea în gestiuneOrganizarea gestiunii mărfurilor – intrarea în gestiune

Page 22: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Expedierea mărfurilor la instalațiile de Expedierea mărfurilor la instalațiile de depozitaredepozitareMijloacele de manipulare – criterii de alegere:

natura mărfurilor : produse solide sau lichide, acide sau baze, cu sau fără risc de vătămare etc.

forma şi dimensiunile elementelor componente – vrac/ambalate, bucăţi mari sau mici, grele sau voluminoase, în stare granulată sau pulverulentă etc.;

felul ambalajului - saci, colete, butelii, containere etc.;modul de aşezare în depozit - grămezi, în stive, rafturi, paletizate sau

nu etc.);Mărimea și tipul depozitului, sistemul de depozitare;cantitatea sau volumul mărfurilor manipulate în unitatea de timp.

Manipularea poate fi realizată manual, mecanizat sau automatizat

Page 23: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Manipularea manuală - volumul mărfurilor de manipulat este mic, iar specificul mărfurilor permite operarea cu ajutorul braţelor (au volum şi masă mică, ambalaje nepericuloase şi fără risc de vătămare).

sunt necesare unelte şi alte mijloace ajutătoare: lopeţi, furci, răngi, chingi, frânghii, podeţe etc.

se poate executa în paralel/asociere cu manipularea mecanizată, în spațiile de depozitare sau de încărcare descărcare în care nu se poate introduce o mecanizare completă.

Expedierea mărfurilor la instalațiile de depozitareExpedierea mărfurilor la instalațiile de depozitare

Page 24: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Manipularea mecanizată și automatizatăManipularea mecanizată și automatizatăCricuri şi vinciuri - ridicarea sarcinilor la înălţime mică fără organ flexibil pentru ridicare.

Palanele - mecanisme de ridicat - combină un sistem de fulii legate prin cabluri sau lanţuri cu un dispozitiv demultiplicator (roţi de diametre diferite, roata dinţată şi şurub fără sfârşit, tren de angrenaje etc.).

Page 25: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Troliile şi cabestanele sunt instalaţii pentru ridicarea şi tragerea sarcinilor mai mari

cărucioare cu dispozitive de ridicare sunt dispozitive care pot culisa pe o grindă, asigurând deplasarea pe orizontală a unei sarcini.

Page 26: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Transportatoarele - utilaje pentru transportul materialelor în vrac, bucăţi izolate, materiale ambalate în lăzi sau în bucăţi de lungimi diferite. sunt utilaje cu funcţionare continuă ce efectuează transportul materialelor în flux neîntrerupt şi, în general, într-un singur sens.

Page 27: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Tipuri de transportatoareTipuri de transportatoarecu bandă – prezintă un organ flexibil de transport - o banda din cauciuc cu inserţii textile sau cablu de oţel.

cu rulouri sau cu role - nu au organ flexibil de tracţiune – diferite materiale neambalate şi materiale ambalate în lăzi, balotate sau în bucăţi de lungimi diferite.

cu plăci - utilizate pentru vehicularea pe plan orizontal sau înclinat a materialelor în vrac (cărbune, şpan, materiale de construcţii) sau cu bucata.

elicoidale (şnec) - vehicularea materialelor granulate umede sau uscate, în plan orizontal sau înclinat cu ajutorul unui singur arbore elicoidal, aşezat în jgheab sau tub.

Page 28: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Transpaletele - echipamente destinate manipulării mărfurilor paletizabile, pe suprafeţe fără denivelări.

Diversitate mare a variantelor constructive:• tipul de acţionare: manuală, electrică, hidraulică;• plaja de valori pentru înălţimea de ridicare şi pentru sarcina manipulabilă;• tipul de distribuţie: orizontală sau verticală, translaţie laterală;• elementele constructive: catarg, platforma, cântar, scaun pentru operator etc.

Page 29: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Cărucioarele manuale şi lizele -transporturi de sarcini relativ mici (până în 500 kg), pe distanţe scurte şi terenuri orizontale sau cu declivităţi mici.

Electrocarele (acumulatoare electrice) și motocarele (motoare cu ardere internă) - deplasarea mărfurilor pe distanţe mai mari

Electrostivuitoarele şi motostivuitoarele - cele mai răspândite- oferă posibilităţi de a realiza o legătură directă între liniile de fabricaţie, depozitele de expediţie şi mijloacele de transport.

Page 30: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Macaralele - instalaţii de ridicat utilizate la manipularea sarcinii prin ridicarea neghidată pe verticală şi deplasarea pe orizontală.

Page 31: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Ascensoarele pentru marfă - mijloace cu acţiune periodică, destinate pentru ridicarea sarcinilor pe ghidaje:

Page 32: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Păstrarea bunurilorPăstrarea bunurilorproces cu caracter operațional caracteristic depozitelor -

cuprinde o gamă variată de operaţiuni:stabilirea suprafeţelor necesare păstrarea diferitelor

mărfuri şi a tehnicii de aşezare a acestora ţinând cont de forma de ambalare ( vrac, ambalate în cutii, saci pachete etc.)

Crearea, menţinerea și monitorizarea condiţiilor normale de păstrare privind temperatura, umiditatea relativă a aerului, lumina, cu respectarea normelor igienico- sanitare.

controlul permanent al calităţii mărfurilor păstrate.Mărfurile se aşează la locurile de păstrare (în stive,

stelaje, pe rafturi, grămezi) pe grupe, subgrupe , sortimente, fiecărei grupe sau articol asigurându-i-se locul de depozitare care corespunde cel mai bine proprietăţilor fizico- chimice.

Page 33: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Pe durata păstrării se pot înregistra pierderi:

normale ( perisabilităţi) datorate proprietăţilor fizico-chimice ale mărfurilor: evaporare, scurgere, fărâmiţare, împrăştiere etc. Pentru acestea sunt stabilite, de regulă, cote procentuale ce

se aplică la cantitatea sau valoarea mărfurilor intrate în depozit între două inventarieri succesive şi se scad din gestiune.

pierderi peste norme – se produc, în cea mai mare parte, din neglijenţa lucrătorilor în manipularea mărfurilor, sunt considerate pierderi subiective şi se impută celor vinovaţi.

Păstrarea bunurilorPăstrarea bunurilor

Page 34: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Zona/zonele de păstrare a mărfurilor reprezintă: Spații în care se asigură condiții adecvate protejării / conservării calității

mărfurilor:Pentru mărfuri generale – diferite tipuri de mărfuriPentru alimente – sensibile la factorii de mediu, cerințe stricte

privind condițiile igienico-sanitarefrigorifice/ cu control al factorilor de mediu, cu atmosferă controlatăAmbientale/încălziteTerminale pentru depozitarea și transferul în vrac a produselor

lichidePentru produse periculoase/inflamabile, toxice, exploziviAntrepozite vamale – păstrarea temporară a mărfurilor supuse

impunerii vamaleCustoms warehouses – zone de liber schimb

Page 35: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Depozitele frigorificeDepozitele frigorifice (frigorifere, antrepozite frigorifice) - spaţii răcite, destinate păstrării produselor alimentare – tipuri de spații răcite:Tunele de refrigerare; Depozite pentru produse

refrigerate;Tunele de congelare; Depozite pentru produse

congelate.

Depozit frigorific modern – mecanizat autostivuitoare

Page 36: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Frigorifer în care se ulizează transportoare teleghidate

Page 37: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Sistemul cu Rafturi "drive in" - ideal pentru depozitarea mărfurilor cu game mici și în volume mari, mărfuri fragile sau mărfuri cu rotație redusa a stocului. Paleții sunt așezați și luați din raft după sistemul LIFO asigură o mai bună gestionare a spațiului destinat depozitării, neexistând culoare de acces intre rafturi necesită echipamente de manipulat (stivuitoare, reach trucks) - are culoare inguste, - utilajele să nu agațe structura rafturilor sau sădeterioreze mărfurile.

Page 38: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Sisteme de depozitare automate. - robot actionat de un computer poziționat pe o șină (stacker + brat colector)

3 tipuri de actiuni: circulatie inainte si inapoi pe culoar, miscarea pe verticala a bratului respectiv miscarea pe orizontala a bratului colector in interiorul raftului.

Page 39: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Avantajele sistemului automat de depozitare : Avantajele sistemului automat de depozitare : culoar îngust pentru manipulare = dimensiunea unității manipulate Un stacker poate deservi mai multe culoare - dacă rulajul mărfurilor

este redus Brațul colector poate deservi mai multe rânduri de rafturi alăturate Înălțimi de operare mai mari față de sistemele tradiționale (30m) cladirea poate fi construită pe structura rafturilor – pereții laterali și

acoperișul sunt sprijiniți de raturi – economii deoarece nu este nevoie de construirea halei.

sistemul poate fi conectat la unitățile de producție și la unitățile logistice.

permite depozitarea unei game variate de produse și de sarcini (mărfuri paletate, role de hârtie, bidoane, butoaie, etc)

reduce timpul de preluare a mărfurilor, îmbunătățesc eficiența depozitului

Page 40: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Culoar de lucru V Culoar de lucru V - culoare de acces diagonale încrucişate, care provin de la acelaşi punct pickup şi depozit, lucrătorii se pot deplasa mai repede în spaţiul pentru stivuire/depozitare , dar și pentru operațiuni de selectare/picking. Avantaje:Avantaje:

Costurile de stivuire/depozitare pot fi reduse cu 11,2 % Costurile operațiunilor de selectare pot fi reduse cu cca 20% operatorul are mai multe posibilități să-și aleaga ruta, implicit o selectare mai rapidă

Sistem de rafturi traditional Sistem de rafturi traditional - - cu 21 de culoare de acces

Page 41: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 42: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 43: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

rSelectarea mărfurilor (picking-ul) - Selectarea mărfurilor (picking-ul) - Mărfurile sunt

selectate și adunate din depozit în baza comenzilor primite din partea clienților:trebuie să fie accesibileOrganizarea evidenței localizărilor/amplasării fiecărei

unități de stocAducerea cantităților de mărfuri extrase din stoc în

zona de triajGestionarea loturilor livrate -Gestionarea loturilor livrate - Reunirea cantităților

din toate bunurile prevăzute într-o comandă - constituirea lotuluiVerificarea existenței tuturor referințelor comandate

(identificarea elementelor lipsă)Verificarea corectitudinii referințelor de stoc extrase

și a cantitățilormodificarea informațiilor comenzii, dacă este necesar

Page 44: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Expedierea/lotului/transportuluiExpedierea/lotului/transportului

Pregătirea lotului comandat pentru livrare și încărcarea sa în mijlocul de transport adecvat:Condiționarea/ambalajul de protecție pe timpul

transportului/livrăriiPregătirea documentelor de livrare Încărcarea în mijlocul de transport și securizarea

Stabilirea momentului expedierii și rutei de transport

Page 45: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

3. Tipologia depozitelor pentru bunuriA. După funcția pe

care o îndeplinesc: Depozite de

aprovizionare

Depozite de desfacere

Depozite de păstrare

Page 47: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

C. După locul pe care îl ocupă în procesul de realizare a mărfurilor:

Depozite din sfera producției

Depozite din sfera circulației (distribuției)

Depozite mixte

Page 48: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

D. În funcție de gradul de specializare:

Depozite universale

Depozite specializate

Page 50: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

F. După tipul de construcție:

Depozite deschise

Depozite semideschise

Depozite închise

Page 51: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

G. După gradul de mecanizare:

Depozite nemecanizate (operațiunile sunt efectuate manual)

Depozite parțial mecanizate

Depozite mecanizate și automatizate

Page 52: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Managementul/administrarea depozituluiManagementul/administrarea depozitului

Maximizarea utilizării spațiuluiInvestițiile de capital în construirea spațiului sunt foarte mari

Utilizarea eficientă a echipamentelor și forței de muncăCosturile echipamentelor de manipulare (moto stivuitoare,

bemzi etc.) se situează pe locul al doilea în investițiile de capital

Este necesară o combinație optimă de echipamente și forță de muncă

toate unitățile de stoc deținute să fie ușor de găsit/identificatEficientizarea manevrării/mutării mărfurilor

Page 53: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Eficacitatea depozităriiEficacitatea depozităriiUtilizarea volumului depozitului și accesibilitateaStabilirea locului de amplasarea fiecăruri unități de stoc (articol stocat)Activitățile de piking și de lotizare (asamblarea/constituirea loturilorAmbalarea/schimbarea modului de condiționare în vederea depozitării

și transportuluiEste necesar spațiu pentru:

Căi de acces/culoareBirouriRecepție/primireColectarea/adunarea articolelor din depozit potrivit

comenzilor (picking)Rampe de încărcare in mijloacele de transportAsamblarea loturilor în vederea livrăriicomanda de

asamblareTrebuie stabilit spațiul maxim necesar

Page 54: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

4 Factorii și principiile organizării depozitelor4 Factorii și principiile organizării depozitelor

Factorii care determină organizarea depozitării:Cantitatea și volumul mărfurilor depozitate;Destinația mărfurilor depozitate;Varietatea nomenclatorului de mărfuri din depozit;Ritmicitatea primirii și livrării loturilor de mărfuri;Caracteristicile mărfurilor depozitate;Metodele de condiționare a mărfurilor în vederea

livrării, prezentării în spațiul comercial sau consumului productiv.

Metodele de alimentare a sectoarelor, subunităților sau a locurilor de muncă.

Forma de prezentare a mărfurilor – în vrac sau ambalate.

Page 55: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Principii de amplasare și așezare a mărfurilor în depozit :Repartizarea mărfurilor pe depozite și amplasarea lor în

funcție de caracteristicile asociative ale acestora și anume: Condițiile de microclimat ce trebuie asigurate Proprietățile fizico-chimice și mecanice Condițiile de prezentare – modul de ambalare Modul de manipulare la care se pretează.

Amplasarea mărfurilor în depozit după frecvența intrărilor și ieșirilor – cele cu frecvență mare vor fi amplasate cât mai aproape de zona de evacuare a depozitului.

Amplasarea mărfurilor în depozit după volumul și greutatea lor – asigurarea stabilității instalației de depozitare.

Principiul FIFO – evitarea deprecierii calitative sau alterării ca urmare a staționării în depozit un timp îndelungat.

2 Factorii și principiile organizării depozitelor

Page 56: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Warehouse Space RequirementsIdeal Facility for Pure Supplier Consolidation(Full Pallet Movement)

Page 57: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Storage Plan Based on Product Movement Velocity

Page 58: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR
Page 59: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

PPrincipiilerincipiile proiectării unui depozit (layout-ul proiectării unui depozit (layout-ul depozituluidepozitului

Page 60: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

WAREHOUSE PROCESSPut-away

•Identify Product•Identify Product Location•Move Products•Update Records

Storage•Equipment•Stock Location–Popularity–Unit Size–Cube

Shipping Preparation•Packing•Labeling•Stacking

Order Picking•Information•Walk & Pick•Batch Picking

Shipping•Schedule Carrier•Load Vehicle•Bill of Loading•Record Update

RECEIVING•Schedule Carrier•Unload Vehicle•Inspect for damage

INPUT

OUTPUT

Page 61: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Receiving Shipping

Reserve Storageand

Pallet Picking

CasePicking

BrokenCase

Picking

Accumulation, Sortation & Packing

Cross-docking

Directputawayto reserve

Directputawayto primary

Replenishment Replenishment

Page 62: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Receiving

Putaway

Order Picking

Others

15%

10%20%

55%

Page 63: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

5,08 cm./2 inchSpațiu liber

101,6 cm./40 inch

101,6 cm./ 40 inches

Lățimea totală necesară = 106,68 cm spațiu/palet (42 inch)

Page 64: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

6 x 106,68 / 100 = 17,07 m necesari pentru a depozita 16 palețiStivuiți pe 3 niveluri

Page 65: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Poziționarea paleților - exempluPoziționarea paleților - exempluO întreprindere dorește să stocheze, în sistem

paletizat, o cantitate 13.000 de cutii de carton dintr-un anumit produs. Un palet conține 30 cutii de carton. Pentru câți paleți trebuie asigurat spațiu, știind că pot fi stivuiți maximum trei paleți?

Număr de paleti = 13000/30 = 434 paleti

Numărul de stive a câte 3 paleți (pentru care trebuie asigurat spațiu = 434/3 = 144,67 sau 145 (lungimea sirului de stive 154,69 m. )

o singură stivă va contine doar 2 paleti

Page 66: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

AccesibilitAccesibilitatea atea - Capacitatea de a obține bunuri cu un minim de efortfără fi necesară manipularea altor bunuripoate fi o problemă in situațiile în care în aceeași zonă sunt

păstrate mai multe referințe de stoc (SKC)

Utilizarea volumului depozitului/spațiului pe verticalăUtilizarea volumului depozitului/spațiului pe verticalăUn indicator al eficienței/eficacității utilizării

spațiuluiTrebuie avut în vedere aspectul accesibilitățiiVezi produsul D din slide-ul următorStocarea în rafturi simple sau gravitaționale

poate fi o soluție pentru a asigura accesibilitatea în paralel cu îmbunătățirea utilizării spațiului

Page 67: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

ProdusA

ProdusA

ProdusA

ProdusA

ProdusA

ProdusB

ProdusB

ProdusC

ProdusC

ProdusC

ProdusD

ProdusE

Coeficient de Utilizare = 12 paleți / (5 x 3) locuri = 80%

Page 68: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Poziționarea paleților Poziționarea paleților - Ex- Exeemplmpluu

PalețiUnitate stoc A 4 palețiUnitate stoc B 6 palețiUnitate stoc C 14 palețiUnitate stoc D 8 palețiUnitate stoc E 5 paleți

37 paleți

Paleții sunt stocați suprapuși pe 3 niveluri

Nr. Poziții/paleți 2 2 5 3 2 14

Coeficient de utilizare= 37 / (14 x 3) x 100%= 88%

Page 69: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

4. Determinarea suprafeței de depozitare

Elementele componente ale suprafeței totale a depozitului:Suprafaţa principală (utilă) – Sp

Suprafaţa auxiliară – Sa

Suprafaţa de recepţie - Sr

Suprafaţa de livrare – Sl

Suprafaţa ocupată cu elemente de construcţii - Sec

Relaţia de calcul a suprafeţei totale a unui depozit :

St = Sp + Sa + Sr+ Sl +Sec

Page 70: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Calculul suprafeţei principale : A. Materiale depozitate în vrac : 

Sp = Smn / Qmp

Smn = stocul maxim normat (însumează toate tipurile de stocuri pe care și le constituie unitatea)Qmp = cantitatea de mărfuri ce poate fi depozitată pe metru pătrat suprafață de depozitare

B. Materiale depozitate în rafturi: - Numărul de despărţituri necesare - Nd

Nd = Smn /( D x Gv x K ) D = volumul unei despărțituri Gv = greutatea volumetrică a bunurilor stocate K = coeficientul de umplere a despărțiturii

- Numărul de rafturi sau stelaje necesare Nr = Nd / n n= numărul de despărțituri într-un raft

- Calculul suprafeţei principale : Sp = L x l x Nr L, l = lungimea și lățimea raftului

4. Determinarea suprafeței de depozitare

Page 71: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Calculul Suprafeţei Auxiliare - se are în vedere:lăţimea căilor de acces – să permită deplasarea şi

întoarerea mijloacelor de transport Suprafaţa necesară pentru birouri – în funcţie de numărul

de persoane care vor lucra în birou (4 – 6 m.p./lucrător).Calculul suprafeţei de recepţie şi de livrare:

Sr = (Cr x Ks) / ( Cru x 360)Sl = (Cl x Kl) / ( Clu x 360)Cr, Cl = cantitățile de mărfuri recepționate, respectiv livrate în/din

depozitKs, Kl = coeficienții de neuniformitate a sosirii, respectiv livrării

mărfurilorCru, Clu = cantitățile de mărfuri ce pot fi depozitate pe metrul pătrat

suprafață de recepție, respectiv livrare

4. Determinarea suprafeței de depozitare

Page 72: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Indicatorul general de apreciere a modului de folosire a suprafeţei depozitului – Coeficientul de utilizare a spaţiului depozitului:

Ksp = Sp / St

- situaţie bună când ia valori cât mai apropiate de 1

4. Determinarea suprafeței de depozitare

Page 73: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

5. Eficienţa economică a depozitării A. Indicatori referitori la eficienţa economică a investiţiilor 1. Investiţia specifică  

Is = It /Cd  It = inveswtiția totală, Cd  = capacitatea depozitului 2. Termenul de compensare a investiţiei

Tc = It / Ecd Ecd = Economia anuală de cheltuieli de depozitare 3. Termenul de compensare a investiţiei suplimentare  

- se menţine capacitatea depozitului Tcs = (I1 – I0) / (Cht0 – Cht1) I1, I0 = investiția finală (după modernizare 1), investiția inițială (inainte de

modernizare 0)Cht0, Cht1 = cheltuieli totale de depozitare în varianta de bază (inițială o) și în

varianta curentă (după modernizarea depozitului 1)- capacitatea de depozitare modificată Tcs = (I1 – I0) / Cd1 (Chu0 – Chu1) Chu = cheltuieli de depozitare pe tona de

marfă stocată 4. Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei 

Ke = 1 / Tcs- se menţine capacitatea depozituluiKe = (Cht0 – Cht1)/ (I1 – I0)- capacitatea de depozitare modificată Ke = Cd1 (Chu0 – Chu1)/ (I1 – I0)

Page 74: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

B. Indicatori referitori la costurile de depozitare

1. Costul depozitării pe unitatea de depozitareChu = Cht / Cd

2. Economia de cheltuieli de depozitareEcd = (Cht0 – Cht1)Sau

Ecd = Cd X (Chu0 – Chu1)

3. Cheltuieli de depozitare la 1000 lei valoare a materialelor depozitateChd/1000 = (Cht x 1000) / V, V= valoarea mărfurilor

depozitateEchd/1000 = Chd0/1000 - Chd1/1000

5. Eficienţa economică a depozitării

Page 75: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

C. Indicatori care se referă la efectul utilizării resurselor materiale şi umane în procesul de depozitare:

1. Productivitatea muncii – poate fi calculată în unităţi fizice pentru produsele omogene sau valorice în cazul unei diversităţi de produse păstrate în acelaşi depozit.

2. Eficienţa utilizării mijloacelor fixe:- în expresie fizică: Ef = Q / F- în expresie valorică: Ef = V / F

Q = Cantiatea de mărfuri depozitată, V= valoarea mărfurilor stocate

F = valoarea mijloacelor fixe3. Valoarea pierderilor pe timpul depozitării

5. Eficienţa economică a depozitării

Page 76: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

D. Indicatori care se referă la utilizarea spaţiului de depozitare

1. Coeficientul de utilizare a suprafeţei principale:Kusp = Sef / Sp

Sef = suprafața principală ocupată efectiv cu mărfuri2. Coeficientul de utilizare a capacităţii de depozitare:

Kucd = Ced / Cd

Ced = cantitatea de mărfuri efectiv depozitată3. Coeficientul valoric de utilizare a capacităţii de

depozitare:Kvcd = Vef / Vd

Vef = valoarea mărfurilor efectiv stocateVd = valoarea totală a mărfurilor care pot fi stocate în

condițiile utilizării integrale a capacității depozitului

5. Eficienţa economică a depozitării

Page 77: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Indicatori care exprimă rentabilitatea activităţii de depozitare (unităţi specializate în depozitare şi comercializare):

1. Rentabilitatea capitalului propriu:Rpr = Pr / Kpr

Pr = profitulKpr = capitalul propriu2. Rentabilitatea capitalului permanent:

Rpe = Pr / KpeKpe = capitalul permanent3. Rentabilitatea costurilor:

Rc = (Pr x 100) / Cht4. Rentabilitatea cifrei de afaceri:

Rca = (Pr x 100) / Ca

5. Eficienţa economică a depozitării

Page 78: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Nr.crt Explicaţii Simbol U.M. Valoarea A. Pentru depozitarea în vrac 1. Stocul maxim normat Smn tone 450 2. Cantitatea depozitată pe m.p. Qmp tone/ m2 2

3. Suprafaţa de recepţie Sr m2 35 4. Suprafaţa de livrare Sl m2 20 5. Suprafaţa birourilor Sb m2 10 6. Suprafaţa culoarelor interioare Scul m2 25 7. Suprafaţa sortare/calibrare Ss m2 30 8. Suprafaţa construcţii (stâlpi, lifturi) Sc m2 15 B. Pentru depozitarea în rafturi 1. Stocul maxim normat Smn tone 500 2. Greutatea volumetrică Gv t/m3 2 3. Volumul unei despărţituri Vd m3 1,875

4. Coeficientul de umplere a unei despărţituri Ku % 90 5. Numărul despărţiturilor dintr-un raft Ndr nr. 6 6. Lungimea unui raft L m 5 7. Lăţimea unui raft l m 1,5 8. Înălţimea rafturilor Îr m 5 9. Înălţimea depozitului Îd m 7 10. Suprafaţa auxiliară Sa m2 90 11. Suprafaţa sortare/calibrare Ss m2 30 12. Suprafaţa construcţii (stâlpi, lifturi) Sc m2 15

Page 79: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Se cere: 1. Determinarea suprafeţei principale de

depozitare în vrac, a suprafeţei totale şi a indicelui de utilizare a suprafeţei totale.

2. Calcularea suprafeţei principale, a suprafeţei totale, a indicelui de utilizare a suprafeţei totale şi a indicelui de utilizare a volumului depozitului, pentru depozitarea în rafturi.

Page 80: LOGISTICA DEPOZITAREA MARFURILOR

Pretul mediu de vanzare a marfurilor depozitate este de 10 lei/kg. Se cere:a. Determinati eficienta economica a depozitarii in cazul celor trei variante

utilizand indicaorii specifici acestei activitati;b. Analizati rezultatele evidentiind deosebirile privind eficienta economica a

diferitelor variante de depozitare.

Date privind elementele de diferenţiere a variantelor de depozitare a marfurilor

Nr. crt.

Explicaţii U.M. Variante constructiveA B C

1. Investiţia totală mii.lei 425 500 580 2. Durata de folosire ani 40 50 60 3. Capacitatea de depozitare tone 1000 1150 1300 4. Cheltuieli de depozitare pe tonă marfa lei 312,5 298,7 287,1

4 5. Pierderi cantitative în timpul depozitării % 6 5 3 6. Pierderi calitative % 3 1 1